Prezentarea se incarca si va fi afisata in cateva momente...
CNRED - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
[[Oda bucuriei - Simfonia nr. 9 (Beethoven)|http://ro.wikipedia.org/wiki/De%C8%99teapt%C4%83-te,_rom%C3%A2ne!]] - prezentare, compoziția, istoria, premiera, instrumente, structură, versuri, utilizarea ca imn\n<html>\n<audio id="audio_example" class="video-js vjs-default-skin" controls \n preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/audio/01_Imnul_European.png" data-setup='{}'>\n <source src="http://cnred.edu.ro/audio/01_Imnul_European.mp3" type='audio/mp3'/>\n</audio>\n</html>
[[Deșteaptă-te, române!|http://ro.wikipedia.org/wiki/De%C8%99teapt%C4%83-te,_rom%C3%A2ne!]] - prezentare, istoria imnului, semnificația imnului, versuri\n<html>\n<audio id="audio_example" class="video-js vjs-default-skin" controls \n preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/audio/02_Imnul_Romaniei.png" data-setup='{}'>\n <source src="http://cnred.edu.ro/audio/02_Imnul_Romaniei.mp3" type='audio/mp3'/>\n</audio>\n</html>
!!15 ani de la semnarea Convenţiei de la Lisabona\n\nCentrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a participat, în perioada 19-20 iunie a.c., la aniversarea a 15 ani de la semnarea Convenţiei de la Lisabona. Sub patronajul Consiliului Europei, Comisiei Europene și UNESCO, evenimentul s-a desfăşurat la Toledo, Regatul Spaniei și a fost găzduit de Universitatea Castilia - La Mancha.\n\nLegitimată în spațiul european al învățământului superior, Convenția de la Lisabona a fost dezvoltată de Consiliul Europei și UNESCO și adoptată la Lisabona în aprilie 1997. România, alături de alte 53 de state semnatare, a ratificat Convenţia de la Lisabona prin Legea nr. 172 din 2 octombrie 1998.\n\nDezbaterile prilejuite de această reuniune aniversară s-au axat pe stadiul evoluţiei și al implementării Convenţiei, necesitatea modernizării ca urmare a modificărilor produse în sistemele educaționale din statele semnatare și în contextul dinamic al mobilității academice şi profesionale în spaţiul european. Rolul și importanța Centrelor Naționale de Informare în asigurarea schimbului de informații cu privire, mai ales, la instituțiile și programele de învățământ superior, dimensiunea instituțională a implementării Convenției au constituit alte teme de discuție pe agenda evenimentului.
<html>\n<video id="05" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/05_20x20-Europe-s_Single_Market_is_20_Years_Old.png"\n preload>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/05_20x20-Europe-s_Single_Market_is_20_Years_Old.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/05_20x20-Europe-s_Single_Market_is_20_Years_Old.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/05_20x20-Europe-s_Single_Market_is_20_Years_Old.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/05_20x20-Europe-s_Single_Market_is_20_Years_Old.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
<html>\n<video id="04" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/04_27_Countries_1_Single_Market_What_do_people_think.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/04_27_Countries_1_Single_Market_What_do_people_think.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/04_27_Countries_1_Single_Market_What_do_people_think.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/04_27_Countries_1_Single_Market_What_do_people_think.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/04_27_Countries_1_Single_Market_What_do_people_think.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
<html>\n<video id="02" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/02_5000th_authority_registered_in_IMI.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/02_5000th_authority_registered_in_IMI.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/02_5000th_authority_registered_in_IMI.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/02_5000th_authority_registered_in_IMI.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/02_5000th_authority_registered_in_IMI.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
!Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale\n> Adresă web recomandată: http://www.fonduri-ue.ro/\n<<iFrame http://www.fonduri-ue.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
<<tiddler ANC>>
!Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative - Ministerul Administraţiei şi Internelor\n> Adresă web recomandată: http://www.fonduriadministratie.ro\n<<iFrame http://www.fonduriadministratie.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale\n> Adresă web recomandată: http://www.fseromania.ro/index.php\n<<iFrame http://www.fseromania.ro/index.php>>\n<<tiddler precizare>>
!!Recunoaşterea şi evaluarea calificărilor internaţionale în Germania\n> Adresă web recomandată: http://anabin.de/defaultSelectLand.htm\n<<iFrame http://anabin.de/defaultSelectLand.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!!Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică\n> Adresă web recomandată: http://ancs.ro/ro/articol/2757/despre-ancs-organe-consultative\n<<iFrame http://ancs.ro/ro/articol/2757/despre-ancs-organe-consultative>>\n<<tiddler precizare>>
!!Autoritatea de Supraveghere Financiară\n\nAceastă autoritate a preluat prerogativele celor trei autorităţi distincte de supraveghere:\n* [[Comisia de Supraveghere a Asigurărilor|CSA]]\n* [[Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare|CNVM]]\n* [[Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private|CSSPP]]
!!Abrevieri\n<<tagging Abrevieri>>
!!Accesarea sistemului IMI\n# Adresa internet la care se găsesc informaţii despre sistemul IMI este http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_ro.html iar adresa la care se poate accesa direct sistemul IMI este https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/\n# Pentru folosirea sistemului IMI este necesară folosirea unui browser web. Se recomandă folosirea Firefox pentru că acesta suportă adăugarea de funcţii suplimentare care simplifică utilizarea sistemului IMI.\n# Numele pentru un nou utilizator al sistemului IMI este primit de la responsabilul cu înregistrarea utilizatorilor (coordonator al autorităţii competente sau administratorul local de date al autorităţii competente).\n# [[Autoritatea competentă|Structura-de-coordonare-IMI]] nou înregistrată în sistemul IMI va primi o parolă temporară pe adresa de e-mail a primului utilizator înregistrat de către coordonator pentru autoritatea respectivă.\n# Parola temporară trebuie înlocuită cu o parolă nouă. Regulile pentru schimbarea parolei sunt: cel puţin 8 caractere, dintre care cel puţin o literă mică, o literă mare şi o cifră.\n# După parolă trebuie definit, tot la alegerea utilizatorului, un cod de securitate de 12 caractere, care să conţină, la fel ca parola, cel puţin o literă mică, o literă mare şi o cifră.\n# Parola şi codul de securitate sunt necesare pentru accesarea sistemului informatic IMI, care foloseşte şi protocolul securizat //https// pentru a transmite informaţia prin internet.\n# Atunci când [[un utilizator uită codul de securitate, parola sau chiar numele de utilizator|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/training/14/index_en.html]] trebuie contactat administratorul local de date (de obicei este primul utilizator al autorităţii competente unde este înregistrat utilizatorul respectiv) sau coordonatorul care a înregistrat autoritatea în Sistemul IMI.\n# Primul utilizator al autorităţii competente are rol de „administrator local de date” (LDA) şi poate înregistra alţi utilizatori, cu diverse drepturi de acces.\n<<<\nInformaţii suplimentare despre utilizarea sistemului IMI se găsesc la adresa internet http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training_ro.html\n<<<
!Accesul gratuit al cetățenilor la bază de date legislativă națională, gestionată de Ministerul Justiției\n\n[[Ministerul Justiției|MJust]] a anunțat lansarea oficială a [[Portalului legislativ|Portal-legislativ-Romania]], o aplicație electronică de legislație națională care va permite accesul gratuit al cetățenilor și al instituțiilor publice și private, atât de pe teritoriul României, cât și din spațiul comunitar, la o bază de date legislativă națională, gestionată de Ministerul Justiției.\n\nPortalul legislativ a fost dezvoltat în cadrul proiectului „[[Implementarea portalului N-Lex|http://legislatie.just.ro/Public/NLEX]]”, cofinanțat din Fondul Social European, prin [[Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013”|http://www.fonduriadministratie.ro/ro/]]. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 16.486.850 lei, din care 14.013.823 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din [[Fondul Social European|FSE]], iar diferența de 2.473.027 lei este co-finanțarea asigurată de Ministerul Justiției.\n\nInițierea acestui proiect de către Ministerul Justiției a fost determinată de necesitatea soluționării unei probleme majore cu care se confruntă la momentul actual societatea românească, și anume asigurarea accesului rapid, liber și neîngrădit al oricărei persoane fizice sau juridice interesate la legislația în formă actualizată și consolidată, condiție esențială pentru cunoașterea, respectarea și aplicarea legii în orice tip de activitate.\n\nDe asemenea, prin conectarea Portalului legislativ al Ministerului Justiției la portalul european de legislație N-Lex, conform obligațiilor asumate de România în calitate de stat membru al [[Uniunii Europene|UE]], acest proiect răspunde și cerințelor existente la nivel european în ceea ce privește accesul la legislație.\n\nPortalul legislativ poate fi accesat la adresa http://legislatie.just.ro și, prin intermediul criteriilor de căutare disponibile în pagina principală, care generează liste de rezultate ordonate în funcție de relevanță, permite o consultare cât mai facilă de către utilizatori. Informații suplimentare necesare în vederea facilitării accesării Portalului legislativ pot fi obținute prin consultarea ghidului de utilizare, care poate fi descărcat în format electronic direct din Portalul legislativ.\n\n(Sursa: [[Comunicat de presă referitor la lansarea oficială a Portalului legislativ - Ministerul Justiţiei|http://www.just.ro/Sectiuni/Comunicate/Comunicate2014/Comunicatenoiembrie2014/12noiembrie2014/tabid/2906/Default.aspx]])
!Acordul european privind plata în continuare de burse pentru studenţii care studiază în străinătate\n> Adresă web recomandată: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=069&CL=ENG\n<<iFrame http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/069.htm>>\n<<tiddler precizare>>
''[[Cea mai recentă actualizare|pagini-actualizate]] [img[Ultimele pagini actualizate|http://cnred.edu.ro/butoane/rss2.gif][http://cnred.edu.ro/index.xml]] a fost realizată în data de <<fileDate "DD MMM YYYY">>.'' [>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/]]\n\n\n|<<tiddler cetatenia>>|>|\n|<<tiddler programul-de-lucru-cu-publicul>>|<<tiddler Plata-taxelor-pentru-evaluarea-dosarelor-CNRED-2015>>|\n|<<tiddler telefoane-email-lista>>|>|
!!Activităţile profesionale care nu sunt reglementate\n\nLISTA activităţilor care nu intră sub incidenţa [[Legii 200/2004 cu modificările şi completările ulterioare|legislatie-nationala-pentru-recunoasterea-profesionala]]:\n# activităţile persoanelor independente care lucrează în industria producătoare şi cea prelucrătoare (industrie şi [[industria meşteşugărească|profesii-mestesugaresti]]);\n# activităţile persoanelor independente care lucrează în industria alimentară şi cea a băuturilor;\n# activităţile în domeniul comerţului cu ridicata;\n# activităţile intermediarilor din comerţ, industrie şi industria meşteşugărească;\n# activităţile persoanelor independente care lucrează în domeniul comerţului cu amănuntul;\n# activităţile persoanelor independente care lucrează în domeniul comerţului cu ridicata al cărbunelui şi activităţi ale intermediarilor din domeniul comerţului cu cărbune;\n# activităţile persoanelor independente şi ale intermediarilor care lucrează în domeniul comerţului şi al distribuţiei de produse toxice; activităţile, comerţul şi distribuţia de produse toxice, activităţile care implică utilizarea profesională a acestor produse, inclusiv activităţile intermediarilor;\n# activităţile persoanelor independente care lucrează în sectorul de servicii personale: restaurante, cafenele, taverne şi alte locuri unde se serveşte mâncare şi unde se consumă băuturi, hoteluri, case de locuit, campinguri şi alte spaţii de cazare;\n# activităţile de agent de asigurări şi de broker de asigurări;\n# activităţile persoanelor independente care lucrează în domeniul anumitor servicii auxiliare domeniilor transporturilor şi agenţiilor de turism;\n# servicii de coafură;\n# activităţile itinerante.
!!!Adeverinţa de conformitate a studiilor cu Directiva 2005/36/CE pentru profesiile nereglementate din România\n| [[Acte necesare|Adeverinta-de-conformitate-pentru-profesiile-nereglementate]] |\n\n<<tiddler StefanSerban>>
!Adeverinţele de autenticitate\n\nAdeverinţa de autenticitate a actelor de studii se eliberează de instituţia emitentă din România, la cererea absolvenţilor, pentru [[vizarea actelor de studii|Vizare]] de către [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice|EDU]] - [[CNRED]] pentru plecarea în străinătate (adeverinţa redactată în limba română).\n>Pentru adeverinţele care ţin locul diplomei de licenţă nu este necesară prezentarea unei adeverinţe de autenticitate.\n\nAdeverința va cuprinde următoarele informații:\n# Numele și prenumele absolventului așa cum apare menționat în registrul matricol;\n# Perioada de studii, numărul de credite, profilul/domeniul, programul de studii/specializarea și forma de învățământ absolvite;\n# Seria, numărul și data eliberării diplomei;\n# Numărul și data eliberării foii matricole/suplimentului la diplomă;\n# Numărul și data scrisorii de acceptare la studii (numai pentru cetățenii străini).\n''Adeverinţa de autenticitate va fi emisă cu cel mult 60 de zile înainte de data depunerii dosarului.''
!!Adeverinţa de conformitate cu Directiva 2005/36/CE pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar\n\n@@color:red;''Pentru informaţii despre adeverinţa de conformitate pentru cadrele didactice preuniversitare contactaţi [[Direcţia Reţeaua Şcolară şi Resurse Umane|MEN-DGMRURS]] - http://edu.ro/index.php/articles/text/11861'':@@\n<<<\nDorina Mihaela BOGDAN\nConsilier Superior\nStr. General Berthelot, nr. 28-30, cam. 61\nTel.: 021 4056200 / 021 4056300 interior 1392 / 1141\n<<email bogdan.dorina la medu punct edu.ro>>\n<<<\n\n----\n\nÎncepând cu data de 17 iunie 2014, în conformitate cu [[Ordinul de Ministru nr. 3590 / 2014|OM-3590-2014]], dosarele pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care solicită eliberarea adeverinţei de conformitate cu [[Directiva 2005/36/CE|Directiva-2005-36-CE]] sunt primite de [[Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională|MEN-DGMRURS]] din cadrul [[Ministerului Educaţiei Naţionale|MEN]].\n\nOrdinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3590 / 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate abrogă [[OMECTS nr. 3973 / 2012|OM-3973-2012]] şi poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3590-2014.pdf (4 pagini / 1 MB).\n\n----\n\nÎncepând cu data de 25 mai 2012, în conformitate cu [[Ordinul de Ministru nr. 3973 / 2012|OM-3973-2012]], dosarele pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care solicită eliberarea adeverinţei de conformitate cu [[Directiva 2005/36/CE|Directiva-2005-36-CE]] sunt primite de [[Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară|MEN-DGMRURS]] din cadrul [[Ministerului Educaţiei Naţionale|MEN]].\n\nOrdinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3973 / 2012 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru cadrele didactice din România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3973-2012.pdf (2 pagini / 1,23 MB).
!!Adeverinţa de conformitate a studiilor cu [[Directiva 2005/36/CE|Directiva-2005-36-CE]] pentru profesiile nereglementate din România\n\n| [img[Fişier PDF|http://cnred.edu.ro/logo/pdf.gif][PDF]] |[[Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3199 / 03.02.2012 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale|OM-3199-2012]] |\n\nAdeverința atestă conformitatea studiilor absolvite în România cu prevederile [[Directivei 2005/36/CE|Directiva-2005-36-CE]] privind recunoașterea calificărilor profesionale.\n\nAdeverinţa de conformitate se eliberează cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, precum și cetățenilor Confederației Elvețiene, care au studiat pe teritoriul României și care solicită eliberarea unei adeverințe de conformitate, în scopul exercitării, în mod independent sau ca salariat, a unei profesii nereglementate în România, dar reglementată într-unul din statele menționate mai sus.\n\n|Pentru [[profesiile reglementate|Lista-profesiilor-reglementate-in-Romania]] prin [[legislaţia românească|legislatie-nationala-pentru-recunoasterea-profesionala]], o astfel de adeverinţă este eliberată de către [[autorităţile competente corespunzătoare|Lista-autoritatilor-competente-pentru-profesiile-reglementate-din-Romania]]. Vă recomandăm să verificaţi dacă actele dvs. de studii se referă la o [[profesie reglementată în România|Lista-profesiilor-reglementate-in-Romania]]. |\n\n|Profesia de [[cadru didactic|cadru-didactic]] din învățământul [[preuniversitar|cadru-didactic-preuniversitar]] este ''reglementată'' în România. Adeverinţa de conformitate pentru [[cadrele didactice preuniversitare|adeverinta-pentru-drept-de-predare]] este eliberată de [[autoritatea competentă|MEN-DGMRURS]]. |\n\n!!!Actele necesare\n# [[Cererea prin care se solicită eliberarea Adeverinţei de conformitate|cerere-adeverinta-conformitate-profesii-nereglementate]]:\n*** documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/formular-cerere-adeverinta-conformitate-profesii-nereglementate.pdf\n*** în cerere se va menţiona [[statul membru al Uniunii Europene|Statele-Membre-SEE]] pentru care se solicită această Adeverinţă;\n# Actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinței de conformitate - în copie legalizată:\n*** diploma,\n*** adeverința,\n*** certificatul sau\n*** atestatul de competență, etc.;\n# [[Adeverinţa de autenticitate a actului de studii|Adeverinta-de-autenticitate]], eliberată de unitatea de învățământ sau de instituția acreditată de învățământ superior emitentă - original sau copie legalizată, \n*** excepție fac adeverinţele care ţin locul diplomei de studii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverinţe de autenticitate;\n# Anexa la actul de studii (Foaia Matricolă sau Suplimentul la Diplomă), în copie legalizată;\n# Diploma anterioară şi/sau foaia matricolă anterioară, în copie, în cazul în care se solicită eliberarea adeverinței pentru diploma sau certificatul de şcoală postliceală, de școală profesională, de învăţământ complementar sau de ucenici;\n# Documente personale de identificare, în copie, \n*** precum și dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate;\n# Copie simplă după dovada plăţii sumei aferente:\n*** taxa pentru evaluarea dosarului de eliberare a adeverinței de conformitate, în valoare de 20 lei;\n*** pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii.\n<<tiddler cont-bancar>>\n\n!!!Depunerea actelor\nDosarul se depune de către solicitant la [[registratura Ministerului Educației Naţionale|harta]], în programul de lucru, de luni până vineri:\n** Luni, Marţi, Miercuri şi Joi, între orele 09:00-11:00 şi 14:00-16:00\n** Vineri, între orele 09:00-11:00\nsau prin poştă, pentru [[CNRED]], la adresa:\n<<tiddler adresa-Registratura>>\nÎn termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, [[CNRED]] verifică existența tuturor documentelor și înștiințează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet. Dacă în termen de 60 de zile de la transmiterea înştiinţării nu se înregistrează completarea dosarului, atunci [[CNRED]] returnează dosarul solicitat.\n\nTermenul de emitere a adeverinței sau de comunicare a deciziei de neemitere este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului. Termenul poate fi prelungit în cazul în care se impun verificări suplimentare ale actelor depuse la dosar.\n\n!!!Eliberarea adeverinţelor\nEliberarea adeverinţelor de conformitate în baza [[Directivei 2005/36/CE|Directiva-2005-36-CE]] se va efectua după programul Luni - Joi, între orele 09:00 - 12:00, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului:\n<<tiddler adresa-CNRED>><<tiddler programul-pentru-zilele-de-vineri>>\nAdeverința de conformitate:\n* se eliberează personal solicitantului sau unei persoane împuternicite, __sau__\n* se transmite prin poştă la adresa indicată în cerere.\nContestarea deciziei [[CNRED]] de a nu emite adeverința de conformitate se depune la [[Registratura MECS|harta]] în termen de 30 zile lucrătoare de la înştiinţarea solicitantului.\n\nAdeverința de conformitate care nu a fost eliberată se păstrează în arhiva [[MEN|EDU]] cu termen permanent.\n\n!!!Informaţii suplimentare\n\nAdeverinţa de conformitate a studiilor pentru [[profesiile nereglementate din România|Activitati-profesionale-nereglementate]]:\n| <<tiddler programul-pentru-informatii-prin-telefon>> |\n| <<tiddler StefanSerban>> |
!!Adeverinţa pentru drept de predare\n\nÎncepând cu data de 25 mai 2012, dosarele pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care solicită eliberarea adeverinţei pentru drept de predare sunt primite de [[Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară|MEN-DGMRURS]] din cadrul [[Ministerului Educaţiei Naţionale|MEN]].\n\n@@color:red;''Pentru informaţii despre adeverinţa pentru cadrele didactice preuniversitare contactaţi [[Direcţia Reţeaua Şcolară şi Resurse Umane|MEN-DGMRURS]] - http://edu.ro/index.php/articles/text/11861'':@@\n<<<\nDorina Mihaela BOGDAN\nConsilier Superior\nStr. General Berthelot, nr. 28-30, cam. 61\nTel.: 021 4056200 / 021 4056300 interior 1392 / 1141\n<<email bogdan.dorina la medu punct edu.ro>>\n<<<
!!Adeverinţa provizorie de Bacalaureat este echivalentă cu Diploma de Bacalaureat\n\nToţi absolvenţii de clasa a ~XII-a, care au promovat Bacalaureatul, pot să îşi ridice adeverinţele care atestă acest fapt, începând de luni, 14 iulie 2014, ora 8.00, de la sediul unităţilor de învăţământ. Decizia a fost reiterată duminică, 13 iulie, de ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, în cadrul videoconferinţei desfăşurate la sediul [[MEN]]. La videoconferinţă au participat reprezentanţii [[inspectoratelor şcolare judeţene|inspectorate-scolare-judetene]], reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi din România şi reprezentanţii Consiliului Elevilor.\n\nPrecizăm că adeverinţele pot fi utilizate atât în ţară, cât şi în străinătate, pentru înscrierea în instituţiile de învăţământ superior, fără riscul de a fi respinse. Toate [[universităţile din România|institutii-de-invatamant-superior]] au luat act de această situaţie, iar [[Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|CNRED]] a transmis deja specimenul de adeverinţă emis de inspectoratele şcolare româneşti către baza de date a reţelei internaţionale [[ENIC-NARIC]]. Prin intermediul acestei reţele, creată de [[Uniunea Europeană|UE]], [[Consiliul Europei|CE]] şi [[UNESCO|UNESCO-CEPES]], se comunică toate informaţiile în materie de recunoaştere şi echivalare a documentelor oficiale emise de instituţiile statelor şi de alte instituţii de învăţământ.\n\nAdeverinţele au o valabilitate de 12 luni.\n\n(Sursa: [[Comunicat de presă - Biroul de presă MEN|http://www.edu.ro/index.php/pressrel/21853]])
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#Certificates]]\n\n!Recunoaşterea calificărilor profesionale\n\n| [[Dobândirea automată a calității de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obținut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană|recunoasterea-functiilor-didactice-din-invatamantul-universitar]] |\n\n!!Adeverinţa pentru drept de predare\n\n|[[Recunoaşterea funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute într-o instituţie de învăţământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi in Confederaţia Elveţiană|recunoasterea-functiilor-didactice-din-invatamantul-universitar]]|\n\n|[[Documente necesare pentru depunerea dosarului în vederea obţinerii adeverinţei pentru drept de predare în Canada|Adeverinta-pentru-drept-de-predare-in-Canada]] |\n\n<<tiddler adeverinta-de-conformitate-cu-Directivele-UE>>\n\n!!!Informaţii suplimentare\nPagini web cu informaţii despre recunoaşterea calificărilor profesionale:\n* [[Cadrul naţional de coordonare a aspectelor orizontale ale Pieţei Interne|Cadrul-national-de-coordonare]]\n* [[Recunoaşterea calificărilor profesionale|Recunoastere-calificari-profesionale]]\n* [[Sistemul IMI|IMI-PQ]]
!!!Adeverinţe sistem notare învăţământ preuniversitar\n| [[Acte necesare|adeverinte-sistem-notare-invatamant-preuniversitar]] |\n\n<<tiddler NinaVasilescu>>
!!!Adeverinţe sistem notare învăţământ superior\n| [[Acte necesare|adeverinte-sistem-notare-invatamant-superior]] |\n\n<<tiddler AdrianIordache>>
!!!Adeverinţe statut şcoli particulare pe teritoriul României\n| [[Acte necesare|adeverinte-statut-scoli-particulare-de-pe-teritoriul-Romaniei]] |\n\n<<tiddler MirelaStanciu>>
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25482&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25518&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25497&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
!!Administrarea datelor şi a utilizatorilor\n# Primul utilizator înregistrat pentru o [[Autoritate Competentă|Autoritati-IMI]] are în mod implicit toate drepturile pentru administrarea datelor şi a utilizatorilor autorităţii respective.\n# Primul utilizator al Autorităţii Competente este responsabil cu înregistrarea celorlalţi utilizatori şi cu desemnarea unui al doilea utilizator cu drepturi de administrare pentru situaţia în care primul utilizator trebuie suplinit într-o anumită perioadă de timp.\n# Fiecare autoritate este responsabilă, prin utilizatorii desemnaţi, de înregistrarea noilor utilizatori şi de actualizarea permanentă a datelor autorităţii respective în sistemul informatic IMI.\n# Actualizarea informaţiilor este importantă pentru ca Autoritatea Competentă să poată fi identificată mai uşor de către celelalte autorităţi din sistemul IMI care folosesc funcţia de căutare.\n# Actualizarea titlului informal al autorităţii (denumirea) este de asemenea importantă, deoarece denumirea este tradusă în toate limbile folosite de utilizatorii sistemului informatic IMI.\n# Mai trebuie alese din sistem si introduse, de către un utilizator cu drepturi pentru administrarea datelor autorităţii, toate cuvintele cheie referitoare la competenţele autorităţii, acestea fiind folosite la identificarea autorităţii competente.\n# Utilizatorii suplimentari ai unei autorităţi pot fi înregistraţi numai de utilizatori cu drepturi de administrare a datelor locale (LDA) ai acelei autorităţi.\n# Fiecare Autoritate Competentă [[trebuie să înregistreze cel puţin doi utilizatori cu drept de administrare|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/training/09/index_en.html]], numărul conturilor de utilizatori fiind nelimitat.
!Adresa nr. 4947/2010 trimisă de ISJ Argeş către CNRED\n!!referitor la actele de studii din învăţământul preuniversitar care pot fi vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Adresa-4947-2010.pdf (2 pagini / 0,1 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Adresa-4947-2010.pdf>>
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#Links]]\n\n!Informaţii utile\n{{vTabs{<<tabs txtVerticalTabs\n"Cărţi electronice" "e-books" [[imipqnet.ro]]\n"Echivalare studii" "legaturi-utile-pentru-echivalarea-studiilor" [[legaturi-utile-pentru-echivalarea-studiilor]]\n"Vizare acte studii" "legaturi-utile-pentru-vizarea-actelor-de-studii" [[legaturi-utile-pentru-vizarea-actelor-de-studii]]\n"Rec. academică" "legaturi-utile-pentru-recunoasterea-academica" [[legaturi-utile-pentru-recunoasterea-academica]]\n"Rec. profesională" "legaturi-utile-pentru-recunoasterea-profesionala" [[legaturi-utile-pentru-recunoasterea-profesionala]]\n"Afaceri europene" "legaturi-utile-pentru-afaceri-europene" [[legaturi-utile-pentru-afaceri-europene]]\n"Sistemul IMI" "legaturi-utile-SIPI" [[legaturi-utile-SIPI]]\n"EDU.ro" "legaturi-utile-EDU" [[legaturi-utile-EDU]]\n"GOV.ro" "legaturi-utile-GOV" [[legaturi-utile-GOV]]\n"Documente utile" "Documente" [[Documente]]\n"Domenii" "domenii" [[domenii]]\n"Site Map" "pagini" [[pagini]]\n"Tag Cloud" "categorii" [[categorii]]\n>>}}}
\n\n''Adrian IORDACHE, consilier''\nE-mail: <<email adrian punct iordache la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 62 44\nFax: 021 313 10 13
!!Universitatea acreditată din ~Alba-Iulia\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[5 membri CRID|CRID-echipa]] | !5 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia|UAb]] | 5 | 5 | da |
\n\n''~Alexandru-Ionuţ CHIUŢĂ, consilier''\n[[coordonator delegat|informatii-despre-Sistemul-IMI]] pentru [[Sistemul IMI|Sistemul-IMI]], \n[[administrator al paginilor Web|aprecieri]]\nE-mail: <<email alexandru punct chiuta la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 319 14 98\nFax: 021 317 85 17
/***\n|Name|AliasPlugin|\n|Source|http://www.TiddlyTools.com/#AliasPlugin|\n|Documentation|http://www.TiddlyTools.com/#AliasPluginInfo|\n|Version|1.1.2|\n|Author|Eric Shulman|\n|License|http://www.TiddlyTools.com/#LegalStatements|\n|~CoreVersion|2.1|\n|Type|plugin|\n|Description|Create text-substitution macros|\nDefine macros for abbreviations and other "aliases", and then embed them in the rest of your tiddler content to quickly insert common terms, phrases and links without a lot of repetitive typing.\n!!!!!Documentation\n> see [[AliasPluginInfo]]\n!!!!!Revisions\n<<<\n2012.08.10 1.2.0 handle backslash quoting to allow direct use of macro calls in aliases\n2009.09.09 1.1.1 'tiddler' arg passed to wikify() so aliases containing macros render with correct context\n| Please see [[AliasPluginInfo]] for previous revision details |\n2005.08.12 1.0.0 initial release\n<<<\n!!!!!Code\n***/\n//{{{\nversion.extensions.AliasPlugin= {major: 1, minor: 2, revision: 0, date: new Date(2012,8,10)};\nconfig.macros.alias= { };\nconfig.macros.alias.handler = function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler) {\n var alias=params.shift(); if (!alias) return; alias=alias.replace(/ /g,"_"); // don't allow spaces in alias\n if (config.macros[alias]==undefined) { // create new macro (as needed)\n config.macros[alias] = { };\n config.macros[alias].handler =\n function (place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n { wikify(config.macros[macroName].text.format(params),place,null,tiddler); }\n }\n var t=(params[0]?params.join(' '):alias); // construct paramstring\n t=t.replace(/\s\sn/g,'\sn').replace(/\s\st/g,'\st').replace(/\s\s([<>])/g,'$1'); // fixup escaped chars\n config.macros[alias].text = t; // set alias text\n}\n//}}}
<<alias RP "[[%0|http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.regProfs&profId=%1]]">>\n\n/***\n|Name|AliasPlugin|\n|Source|http://www.TiddlyTools.com/#AliasPlugin|\n|Documentation|http://www.TiddlyTools.com/#AliasPluginInfo|\n|Version|1.2.0|\n|Author|Eric Shulman|\n|License|http://www.TiddlyTools.com/#LegalStatements|\n|~CoreVersion|2.1|\n|Type|documentation|\n|Description|documentation for AliasPlugin|\nDefine macros for abbreviations and other "aliases", and then embed them in the rest of your tiddler content to quickly insert common terms, phrases and links without a lot of repetitive typing.\n!!!!!Usage\n<<<\n{{{\n<<alias keyword "content to display">>\n}}}\nSelect a short keyword or other abbreviated term that is easily input with just a few keystrokes. When the {{{<<alias>>}}} macro is processed, it creates a new macro for you to embed in tiddler content, using the specified alias keyword as the name for that new macro. You can choose any keyword you like, but don't include any spaces, as macro names must not contain spaces.\n\nIn order to ensure that your aliases are always defined and available for use, you should add your definitions to a tiddler that you are certain will be displayed when your TW is first loaded (e.g., [[MainMenu]]). The {{{<<alias>>}}} macro itself won't actually produce any visible output, so it can be safely added to practically any tiddler without producing a change in that tiddler's appearance.\n\nTo use the aliases you have defined, simply invoke them as you would any other TiddlyWiki macro, e.g.,\n{{{<<keyword>>}}}. If you include parameters when you invoke the macro -- {{{<<keyword param param param...>>}}} -- they can be inserted direclty into the output by replacing corresponding substitution markers, indicated by using "%0" through "%9" in the "text to display" parameter used when the alias was defined. You can also use standard "backslash quoting" (e.g, "\sn" (newline), "\st" (tab), etc.) to insert special characters into the alias output. Important note: ''//to embed another macro within an alias definition, you must "quote" the closing angle brackets by adding a backslash, like this:// {{{>\s>}}}.''\n\nFor example, to define a quick alias for inserting a link to any given subject on www.wikipedia.com, you can write:\n{{{\n<<alias wikipedia "[[Wikipedia:%0|http://www.wikipedia.com/wiki/%0]]">>\n}}}\nwhich allows you to then write:\n{{{\n<<wikipedia TiddlyWiki>>\n}}}\nwhich is processed as if you wrote:\n{{{\n[[Wikipedia:TiddlyWiki|http://www.wikipedia.com/wiki/TiddlyWiki]]\n}}}\nand is displayed this way:\n><<alias wikipedia "[[Wikipedia:%0|http://www.wikipedia.com/wiki/%0]]">><<wikipedia TiddlyWiki>>\n\nAnother interesting example uses the substitution markers to automatically display a reference to a TiddlerSlice value:\n{{{\n<<alias describe "|<<tiddler [[%0::Description]]>\s>|\sn">>\n}}}\nwhich allows you to then write:\n{{{\n<<describe AliasPlugin>>\n}}}\nwhich is processed as if you wrote:\n{{{\n|<<tiddler [[AliasPlugin::Description]]>>|\n}}}\nand is displayed this way:\n<<alias describe "|\st<<tiddler [[%0::Description]]>\s>|\sn">><<describe AliasPlugin>>\n<<<\n!!!!!Revisions\n<<<\n2012.08.10 1.2.0 handle backslash quoting to allow direct use of macro calls in aliases\n2009.09.09 1.1.1 'tiddler' arg passed to wikify() so aliases containing macros render with correct context\n2008.03.11 [*.*.*] plugin size reduction - documentation moved to [[AliasPluginInfo]]\n2007.03.21 1.1.0 added support for parameter substitution into alias macros, using format() method and%0..%9 markers\n2005.10.09 1.0.3 combined documentation and code into a single tiddler\n2005.08.12 1.0.0 initial release\n<<<
\n\n''Alina NISTOR, consilier''\nE-mail: <<email nistor punct alina la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 63 12\nFax: 021 313 10 13
<html>\n<video id="01" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/01_All_about_IMI.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/01_All_about_IMI.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/01_All_about_IMI.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/01_All_about_IMI.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/01_All_about_IMI.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
[>img[CNRED|http://cnred.edu.ro/logo/15-ani-CNRED.gif][CNRED]]\nÎn data de 29 ianuarie 2014, [[Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor|CNRED]], în prezent //Centrul Național de Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor//, din cadrul [[Ministerului Educației Naționale|MEN]] a împlinit [[15 ani de la înființarea sa|HG-49-1999]] cu rolul de a recunoaște, în România, diplomele obținute în străinătate și de a sprijini recunoașterea, peste hotare, a diplomelor românești.\n\nÎn acest moment aniversar, Centrul Național de Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor mulțumește conducerii și direcțiilor de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, celorlalte instituții ale administrației publice și, nu în ultimul rând, publicului căruia [[Centrul|CNRED]] i se adresează zilnic, așadar, tuturor celor i-au fost alături și care îl vor susține, în continuare, animați de dorința de a construi împreună, cu profesionalism și înțelegere.
<<tiddler Semnatura>>\n![[Anunţ selecţie publică experţi metodologici -\n!!proiect ID 2789 ''Informarea corectă - cheia recunoaşterii studiilor''\n\nÎn vederea completării Echipei de management şi de implementare în cadrul proiectului ID 2789 "[[Informarea corectă - cheia recunoaşterii studiilor|Proiect-FSE]]", anunţăm organizarea unei selecţii, prin concurs de dosare, pentru implicarea în proiect ca experţi pe termen lung şi scurt (experţi metodologici).\n\nCondiţiile pe care trebuie să le indeplinească candidaţii sunt următoarele:\n# sa aibă cunoştinţe/calificări relevante în următoarele domenii:\n### Dreptul Uniunii Europene,\n### Sistemul românesc de învăţământ universitar;\n# să posede expertiza profesională de minim 5 ani în:\n## transpunerea şi implementarea normelor şi recomandărilor europene,\n## recunoaşterea academică a studiilor,\n## participarea la activitatea instituţiilor Uniunii Europene;\n# să aibă competenţe şi capacităţi de formator, prin participarea la formarea şi instruirea de personal specializat;\n# să dovedească capacitatea de a elabora lucrări de sinteză (de ex. Metodologii şi proceduri);\n# să posede bune capacităţi de relaţionare/comunicare interpersonală şi interinstituţională/organizaţională;\n# să cunoască două limbi de circulaţie internaţională.\nAplicaţiile vor fi compuse din:\n# Curriculum Vitae, in format Europass, în limba româna, împreună cu\n# copie după cartea de muncă, certificată "conform cu originalul"(sau alte adeverinţe de la angajatori/ contracte civile de prestări servicii in domeniile mai sus-mentionate) şi cu\n# diplome, certificate, adeverinţe, care să ceritfice informaţiile furnizate in ~CV-uri,\nSCANATE, in format PDF sau TIFF/JPG,\n\nşi vor fi transmise doar electronic, la adresele de e-mail <<email andrei punct linu la gmail punct com>> sau <<email andrei punct linu la medu.edu.ro>>, până la data de 27 septembrie, ora 18:00.\n\n//''Aplicaţiile neconforme cu cerinţele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate in considerare.''//\n\nDupă selecţia dosarelor/experţilor relevanţi pentru proiect, aceştia vor fi invitaţi să depună Curriculum Vitae, pe suport hârtie, semnat şi datat.\n\nÎn calitate de experţi metodologici, va trebui să contribuiţi la realizarea metodologiei standardizate de recunoaştere a perioadelor de studii, aferente perioadelor de mobilitate academică ale studenţilor români în străinătate.\n\nVeţi putea beneficia de:\n# pachet salarial motivant, raportat la un volum mediu de lucru de 2 h/zi lucrătoare;\n# implicarea in activităţi cu caracter naţional şi european suportate din bugetul proiectului;\n# implicare in activităţi de comunicare ale proiectului, aferente conferinţelor, intrunirilor grupurilor de lucru, work-shop-urilor din Bucureşti şi alte locaţii din România, suportate din bugetul proiectului;\n# obţinerea de experienţă în proiecte finanţate din fonduri structurale.\n\nBucureşti, Nr.442/2789/13.09.2010\n\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Anunt-selectie-publica-experti-metodologici-proiect-ID-2789.pdf (2 pagini / 0,22 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Anunt-selectie-publica-experti-metodologici-proiect-ID-2789.pdf>>
<<tiddler Semnatura>>\n![[Anunţ selecţie publică 3 interpreţi/traducători pentru 3 limbi străine, respectiv limba engleză, limba franceză şi limba spaniolă\n!!proiect ID 2789 ''Informarea corectă - cheia recunoaşterii studiilor''\n\nÎn vederea implementării activităţilor proiectului ID 2789 "[[Informarea corectă - cheia recunoaşterii studiilor|Proiect-FSE]]", anunţăm organizarea unei selecţii, prin concurs de dosare, pentru 3 interpreţi/traducători pentru 3 limbi străine, respectiv limba engleză, limba franceză şi limba spaniolă, pentru perioada 27-31 octombrie 2010.\n\nCondiţiile pe care trebuie să le indeplinească candidaţii sunt următoarele:\n# să deţină autorizaţia legală de interpret/traducător,\n# să posede autorizaţia de minim 1 an,\n# să posede bune capacităţi de relaţionare/comunicare interpersonală şi interinstituţională/organizaţională.\nAplicaţiile vor fi compuse din:\n# autorizaţia de traducător,\n# Curriculum Vitae,\n# diplome, certificate, adeverinţe, care să ceritifce informaţiile furnizate in CV, SCANATE, in format PDF sau TIFF/JPG,\nşi vor fi transmise doar electronic, la adresele de e-mail <<email oana punct salomia la medu punct edu.ro>> şi <<email andrei punct linu la gmail punct com>>, până la data de 26 octombrie 2010, ora 12:00.\n\nAplicaţiile neconforme cu cerinţele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate in considerare.\nDupă selecţia dosarelor relevante pentru proiect, interpreţii/traducătorii autorizaţi vor fi invitaţi, într-un termen foarte scurt, să prezinte autorizaţia în original şi să depună Curriculum Vitae, pe suport hârtie, semnat şi datat. Veti putea beneficia de:\n# Plata pentru prestaţia efectuată în cuantum motivant,\n# Obţinerea de experienţă in proiecte finanţate din fonduri structurale.\n\nBucureşti, Nr.541/2789/22.10.2010\n\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Anunt-selectie-publica-interpret-traducator-proiect-ID-2789.pdf (1 pagină / 0,40 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file= http://cnred.edu.ro/pdf/Anunt-selectie-publica-interpret-traducator-proiect-ID-2789.pdf>>
!!Anunţuri [[CNRED]]\n\n<<tagging Anunturi>>
!Apostila de la Haga\n\nAPOSTILA este ştampila aplicată de [[autorităţile competente ale unui stat semnatar|statele-parti-la-Conventia-de-la-Haga]] al [[Convenţiei de la Haga|Conventia-de-la-Haga]] pe actele oficiale întocmite în ţara respectivă şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Scopul aplicării apostilei este prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.\n\n\n<<tiddler apostilarea-actelor-de-studii-romanesti>>\n\n<<tiddler apostilarea-actelor-de-studii-straine>>
!!Universităţile acreditate din Arad\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[10 membri CRID|CRID-echipa]] | !9 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad|UAV]] | 5 | 5 | da |\n| [[Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad|UVVG]] | 5 | 4 | |
!!!Armonizarea legislaţiei naţionale la legislaţia europeană\n| [[Legislaţie pentru recunoaştere academică|legislatie-pentru-recunoastere-academica]] | [[Legislaţie pentru recunoaştere profesională|legislatie-pentru-recunoastere-profesionala]] |\n\n<<tiddler OanaSalomia>>
!!Atestate de recunoaştere\n\n|<<tiddler atestate-recunoastere-permise-munca>>|<<tiddler atestate-recunoastere-UE>>|
!!Atestate de echivalare\n\nÎn conformitate cu noile reglementări, pentru dosarele privind echivalarea studiilor efectuate de către cetățenii români în afara țării, depuse începând cu data de 12.03.2015 (data registraturii), [[CNRED]] va emite atestatele de echivalare a studiilor tehnoredactate pe hârtie A4.
<<tabs tabsClass\n"Uniunea Europeană" "Audio-EU" [[Audio-EU]]\n"Demo" "Audio-demo" [[Audio-demo]]\n>>
{{vTabs{<<tabs txtVerticalTabs\n"Imnul european" "01-Imnul-European" [[01-Imnul-European]]\n"Imnul României" "02-Imnul-Romaniei" [[02-Imnul-Romaniei]]\n>>}}}
{{vTabs{<<tabs txtVerticalTabs\n"Jingle Bells 2" "CNRED-audio-js" [[CNRED-audio-js]]\n"Jingle Bells 1" "CNRED-audio-js-test" [[CNRED-audio-js-test]]\n>>}}}
<!--{{{-->\n<div class='toolbar' macro='toolbar +saveTiddler -cancelTiddler deleteTiddler'></div>\n<div class='title' macro='view title'></div>\n<div class='editor' macro='edit title'></div>\n<div class='editor' macro='edit text'></div>\n<div class='editor' macro='edit tags'></div><div class='editorFooter'><span macro='message views.editor.tagPrompt'></span><span macro='tagChooser'></span></div>\n<!--}}}-->
<<tiddler MainMenu>>\n[[Tiddly Wiki Documentation|Documentation]]\n\n[[Search Engine Optimization|http://cnred.edu.ro/#SEOTiddlyWiki]]\n<html><a href="javascript:generateSEOFiles();">Générer les fichiers SEO</a></html>\n\nAuthorMainMenu\nMainMenu\nDefaultTiddlers\nPluginManager\nPresentationIndex
<!--{{{-->\n<div id='header' class='header' macro='gradient vert [[ColorPalette::PrimaryLight]] [[ColorPalette::PrimaryMid]]'>\n<div class='headerShadow'>\n<span class='siteTitle' refresh='content' tiddler='SiteTitle'></span>&nbsp;\n<span class='siteSubtitle' refresh='content' tiddler='SiteSubtitle'></span>\n</div>\n<div class='headerForeground'>\n<span class='siteTitle' refresh='content' tiddler='SiteTitle'></span>&nbsp;\n<span class='siteSubtitle' refresh='content' tiddler='SiteSubtitle'></span>\n</div>\n</div>\n<div id='mainMenu' refresh='content' tiddler='AuthorMainMenu'></div>\n<div id='sidebar'>\n<div id='sidebarOptions' refresh='content' tiddler='SideBarOptions'></div>\n<div id='sidebarTabs' refresh='content' force='true' tiddler='SideBarTabs'></div>\n</div>\n<div id='displayArea'>\n<div id='messageArea'></div>\n<div id='tiddlerDisplay'></div>\n</div>\n<!--}}}-->
/***\nPlace your custom CSS here\n***/\n/*{{{*/\n\n\n[[StyleSheetCommon]]\n/*}}}*/\n
<!--{{{-->\n<div class='toolbar' macro='toolbar closeTiddler closeOthers +editTiddler permalink references jump'></div>\n<div class='title' macro='view title'></div>\n<div class='subtitle'><span macro='view modifier link'></span>, <span macro='view modified date [[DD MMM YYYY]]'></span> (<span macro='message views.wikified.createdPrompt'></span> <span macro='view created date [[DD MMM YYYY]]'></span>)</div>\n<div class='tagging' macro='tagging'></div>\n<div class='tagged' macro='tags'></div>\n<div class='viewer' macro='view text wikified'></div>\n<div class='viewer topbutton' macro='top'></div>\n<br><br>\n<div class='group' macro='navigation tiddlers:{{store.getTiddlerText("meniu").readBracketedList()}}}'></div>\n<div class='group' macro='navigation tiddlers:{{store.getTiddlerText("legislatia").readBracketedList()}}}'></div>\n<div class='group' macro='navigation tiddlers:{{store.getTiddlerText("regulament").readBracketedList()}}}'></div>\n<div class='group' macro='navigation tiddlers:{{store.getTiddlerText("procedura").readBracketedList()}}}'></div>\n<div class='group' macro='navigation tiddlers:{{store.getTiddlerText("statistica").readBracketedList()}}}'></div>\n<div class='group' macro='navigation tiddlers:{{store.getTiddlerText("autoritati-servicii").readBracketedList()}}}'></div>\n<div class='group' macro='navigation tiddlers:{{store.getTiddlerText("autoritati-calificari").readBracketedList()}}}'></div>\n<div class='group' macro='navigation tiddlers:{{store.getTiddlerText("autoritati-potentiale").readBracketedList()}}}'></div>\n<br><div class='tagClear'></div>\n<!--}}}-->
!Autorităţi Competente\n\n//Autoritatea competentă// reprezintă orice autoritate sau instanţă autorizată în mod special de un [[stat membru|Statele-Membre-SEE]] să elibereze ori să primească titluri de calificare sau alte documente ori informaţii, precum şi să primească cereri şi să ia decizii în legătură cu [[profesiile reglementate|http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.index]] din aria lor de competenţă.\n\n<<tiddler Lista-autoritatilor-competente-pentru-profesiile-reglementate-sectorial>>\n<<tiddler Lista-autoritatilor-competente-pentru-profesiile-reglementate-din-Romania>>
!!Calificări Profesionale\n| !Nr. | !Autoritatea | !Rolul în sistemul IMI |\n| 1| [[Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă|MAEur]] | [[Coordonator naţional|prezentarea-IMI]] |\n|>|>| |\n| ''2''| [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice|MEN-LIMIC]] / [[Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|MEN-CNRED]] | Coordonator pentru domeniul legislativ [[Calificări profesionale|IMI-PQ]]. |\n| ''3''| [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice|MEN]] - [[Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|CNRED-MEN]] | [[Punct naţional de contact|Punct-de-contact]] pentru recunoaşterea calificărilor profesionale, autoritate care eliberează [[Adeverinţa de conformitate a studiilor cu Directiva 2005/36/CE|adeverinta-de-conformitate-cu-Directivele-UE]] pentru toate profesiile nereglementate din România (fiziokinetoterapeut, inginer, [[profesiile meşteşugăreşti|profesii-mestesugaresti]]). |\n| ''4''| [[Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară|MEN-DGMRURS]] | Autoritate competentă pentru profesia de [[cadru didactic din învăţământul preuniversitar|cadru-didactic-preuniversitar]]. |\n| ''5''| [[Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Direcţia Generală Învăţământ Superior|MEN-DGIS]] | Autoritate competentă pentru profesia de [[cadru didactic din învăţământul superior|cadru-didactic-universitar]]. |\n|>|>| |\n| ''6''| [[Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale|MS]] | Autoritate competentă pentru profesiile medicale ([[farmacist]], [[medic]], [[medic dentist|medic-dentist]], [[asistent medical generalist|asistent-medical-generalist]] şi [[moaşă|moasa]]), eliberează certificatul de conformitate/adeverinţa de experienţă profesională. Răspunde la cererile de informaţii penru profesiile de [[medic radiolog|medic-radiolog]] şi [[fizioterapeut]]. |\n| ''7''| [[Colegiul Farmaciştilor din România|ColegFarm]] | Autoritate competentă pentru profesia de [[farmacist]]. |\n| ''8''| [[Colegiul Medicilor din România|CMR]] | Autoritate Competentă pentru profesia de [[medic]]. |\n| ''9''| [[Colegiul Medicilor Dentişti din România|CMDR]] | Autoritate competentă pentru profesia de [[medic dentist|medic-dentist]]. |\n| ''10''| [[Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România|OAMR]] | Autoritate competentă pentru profesiile [[asistent medical generalist|asistent-medical-generalist]] şi [[moaşă|moasa]]. |\n|>|>| |\n| ''11''| [[Colegiul Medicilor Veterinari|CMVRo]] | Autoritate competentă pentru profesia de [[medic veterinar chirurg|medic-veterinar-chirurg]]. |\n| ''12''| [[Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România|CECCAR]] | Autoritate competentă pentru profesiile [[contabil autorizat|contabil-autorizat]] şi [[expert contabil|expert-contabil]]. |\n| ''13''| [[Ordinul Arhitecţilor din România|OAR]] | Autoritate competentă pentru profesia de [[arhitect]]. |\n|>|>| |\n| ''14''| [[Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali|CNASR]] | Autoritate competentă pentru profesia de [[asistent social|asistent-social]]. |\n| ''15''| [[Colegiul Psihologilor din România|CoPsi]] | Autoritate competentă pentru profesia de [[psiholog]]. |\n| ''16''| [[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului / Direcţia Dezvoltare Turistică|MDRT-turism]] | Autoritate competentă pentru profesia de [[ghid de turism|ghid-de-turism]]. |
!!Detaşarea lucrătorilor\n| !Nr. | !Autoritatea | !Rolul în sistemul IMI |\n| 1| [[Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă|MAEur]] | [[Coordonator naţional|prezentarea-IMI]] |\n|>|>| |\n| 2| [[Inspecţia Muncii|InspectMun]] | Coordonator delegat |
!!Servicii\n| !Nr. | !Autoritatea | !Rolul în Sistemul IMI |\n| 1| [[Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă|MAEur]] | [[Coordonator naţional|prezentarea-IMI]] şi Centrul de primire a alertelor |\n|>|>| |\n| 2| [[Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor|ANSVSA]] | Coordonator delegat |\n| 3| [[Colegiul Medicilor Veterinari|CMVRo]] | Autoritate competentă |\n|>|>| |\n| 4| [[Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale|MADR]] | Coordonator delegat |\n| 5| [[Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie|ANARZ]] | Autoritate competentă |\n|>|>| |\n| 6| [[Ministerul Mediului şi Pădurilor|MMediu]] | Coordonator delegat |\n| 7| [[Autoritatea Naţională pentru Protecţia Mediului|ANPM]] | Autoritate competentă, competenţă orizontală în domeniul protecţiei mediului |\n| 8| [[Garda Naţională de Mediu|GNM]] | Autoritate competentă |\n| 9| [[Rezervaţia Biosferei Delta Dunării|DDBRA]] | Autoritate competentă |\n|>|>| |\n| 10| [[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului|MDRT-constructii]] (construcţii) | Coordonator delegat |\n| 11| [[Inspectoratul de Stat în Construcţii|ISC]] | Autoritate competentă pentru autorizări şi control în domeniul construcţiilor |\n| 12| [[Ordinul Arhitecţilor din România|OAR]] | Autoritate competentă |\n| 13| [[Registrul Urbaniştilor din România|RUR]] | Autoritate competentă |\n|>|>| |\n| 14| [[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului|MDRT-turism]] (turism) | Coordonator delegat |\n|>|>| |\n| 15| [[Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri|MinInd]] | Coordonator delegat |\n| 16| [[Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale|ANRM]] | Autoritate competentă |\n| 17| [[Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor|ANPC]] | Autoritate competentă |\n| 18| [[Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei|ANRE]] | Autoritate competentă |\n| 19| [[Biroul Român de Metrologie Legală|BRML]] | Autoritate competentă |\n| 20| [[Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat|ISCIR]] | Autoritate competentă |\n|>|>| |\n| 21| [[Ministerul Justiţiei|MJust]] | Coordonator delegat |\n| 22| [[Consiliul de Mediere|CMediere]] | Autoritate competentă |\n| 23| [[Oficiul Naţional al Registrului Comerţului|ONRC]] | Autoritate competentă |\n| 24| [[Uniunea Naţională a Barourilor din România|UNBR]] | Autoritate competentă |\n| 25| [[Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România|UNPIR]] | Autoritate competentă |\n|>|>| |\n| 26| [[Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii|MTI]] | Coordonator delegat |\n| 27| [[Autoritatea Aeronautică Civilă Română|AACR]] | Autoritate competentă |\n| 28| [[Autoritatea Rutieră Română|ARR]] | Autoritate competentă |\n| 29| [[Regia Autonomă Registrul Auto Român|RAR]] | Autoritate competentă |\n|>|>| |\n| 30| [[Ministerul Administraţiei şi Internelor|MAI]] | Coordonator delegat |\n| 31| [[Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară|ANCPI]] | Autoritate competentă |\n| 32| [[Inspectoratul General al Poliţiei Române|IGPR-MAI]] | Autoritate competentă |\n| 33| [[Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă|IGSU]] | Autoritate competentă |\n|>|>| |\n| 34| [[Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale|MCSI]] | Autoritate competentă |\n| 35| [[Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional|Cultura]] | Autoritate competentă |\n|>|>| |\n| 36| [[Ministerul Educaţiei Naţionale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|MEN-CNRED-DIMIC]] | Coordonator delegat |\n| 37| [[Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior|ARACIS]] | Autoritate competentă |\n| 38| [[Agenţia Română de Asigurare a Calităţii Învăţământului Preuniversitar|ARACIP]] | Autoritate competentă |\n| 39| [[Autoritatea Naţională pentru Calificări|ANC]] | Autoritate competentă |\n|>|>| |\n| 40| [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]] | Coordonator delegat |\n| 41| [[Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă|ANOFM]] | Autoritate competentă |\n| 42| [[Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale|ANPS]] | Autoritate competentă |\n| 43| [[Inspecţia Muncii|InspectiaMuncii]] | Autoritate competentă |\n|>|>| |\n| 44| [[Ministerul Finanţelor Publice|MFinante]] | Coordonator delegat |\n| 45| [[Camera Auditorilor Financiari din România|CAFR]] | Autoritate competentă |\n| 46| [[Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România|CECCAR]] | Autoritate competentă |\n| 47| [[Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar|CSPAAS]] | Autoritate competentă |\n|>|>| |\n| 48| [[Ministerul Sănătăţii|MS-servicii]] | Coordonator delegat |
!Autorităţi din România înregistrate în Sistemul IMI\n\n<<tiddler Autoritati-Competente-IMI-PQ>>\n\n<<tiddler Autoritati-Competente-IMI-SD>>
!!Autorităţi potenţiale IMI PQ\n# [[Autoritatea Aeronautică Civilă Română|AACR]]\n# [[Autoritatea Feroviară Română|AFER]]\n# [[Asociaţia Consultanţilor în Management din România|AMCOR]]\n# [[Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară|ANCPI]]\n# [[Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România|ANEVAR]]\n# [[Autoritatea Naţională pentru Calificări|ANC]]\n# [[Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap|ANPH]]\n# [[Autoritatea Navală Română|ANR]]\n# [[Arhivele Naţionale ale României – Ministerul Administraţiei şi Internelor|ANR-MAI]]\n# [[Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei|ANRE]]\n# [[Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România|ANSMR]]\n# [[Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor|ANSVSA]]\n# [[Asociaţia Organizatorilor şi Producătorilor de Jocuri de Noroc din România|AOPJNR]]\n# [[Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare|ARAI]]\n# [[Autoritatea Rutieră Română|ARR]]\n# [[Biroul Român de Metrologie Legală|BRML]]\n# [[Camera Auditorilor Financiari din România|CAFR]]\n# [[Camera Consultanţilor Fiscali|CCFiscali]]\n# [[Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România|CCJ]]\n# [[Corpul Experţilor Tehnici din România|CETR]]\n# [[Consiliul de Mediere|CMediere]]\n# [[Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare|CNCAN]]\n# [[Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România|CNCPIR]]\n# [[Centrul de Pregătire Profesională în Cultură|CPPC]]\n# [[Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie - CPPI Buşteni|CPPI]]\n# [[Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară|CeNaFer]]\n# [[Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional|Cultura]]\n# [[Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate - Şcoala Naţională de Grefieri|Grefieri]]\n# [[Inspectoratul General al Poliţiei Române - Ministerul Administraţiei şi Internelor – Serviciul Afaceri Europene, Programe şi Cooperare Internaţională / Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase|IGPR-MAI]]\n# [[Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă|IGSU]]\n# [[Institutul Naţional al Patrimoniului|INP]]\n# [[Inspectoratul de Stat în Construcţii|ISC]]\n# [[Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat|ISCIR]]\n# [[Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Politici Agricole / Direcţia Fitosanitară şi pentru Selecţie Vegetală|MADR]]\n# [[Ministerul Administraţiei şi Internelor|MAI]]\n# [[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (construcţii)|MDRT-constructii]]\n# [[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (turism)|MDRT-turism]]\n# [[Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară|MEN-DGMRURS]]\n# [[Ministerul Justiţiei|MJust]]\n# [[Ministerul Mediului şi Pădurilor|MMediu]]\n# [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]]\n# [[Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii|MTI]]\n# [[Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri|MinInd]]\n# [[Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din Sistemul Sanitar din România|OBBCSSR]]\n# [[Ordinul Geodezilor din România|OGR]]\n# [[Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci|OSIM]]\n# [[Ordinul Tehnicienilor Dentari din România|OTDR]]\n# [[Regia Autonomă Registrul Auto Român|RAR]]\n# [[Registrul Urbaniştilor din România|RUR]]\n# [[Uniunea Naţională a Barourilor din România|UNBR]]\n# [[Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti|UNEJ]]\n# [[Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România|UNPIR]]\n# [[Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România|UniuneaNotarilor]]\n# [[Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret|ANST]]\nAutorităţi asociate:\n# [[Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri|AIPPIMM]]\n# [[Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii|ANIMMC]]
!!Autorităţile competente să aplice Apostila de la Haga\n> Adresă web recomandată: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41\n<<iFrame http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41>>\n<<tiddler precizare>>
!!Echivalarea diplomei, informatii\n> Adresă web recomandată: [[http://www.basa.ro/forum/index.php?act=Print&client=printer&f=14&t=232|http://anonym.to/?http://www.basa.ro/forum/index.php?act=Print&client=printer&f=14&t=232]]\n<<tiddler precizare>>
<<tiddler Semnatura>>\n!Prezentarea principiilor de proiectare, stocare şi manipulare a bazelor de date\n<<<\nResponsabil IT: [[Alexandru-Ionuţ Chiuţă|http://ro.linkedin.com/in/chiuta]]\ne-mail: <<email alexandru punct chiuta la medu.edu.ro>>\ntelefon: (+4) 0720 535 831\nfax: (+4) 021 317 85 17\n<<<\nPentru fiecare universitate care participă la proiect se vor realiza baze de date şi pagini web care să conţină legături către paginile web ale celorlalte Centre de Resurse pentru Informare şi Documentare.\n<<tabs tabsClass\n"Pagini Web" "CRID-Web" [[CRID-Web]]\n"Baze de date" "CRID-BD" [[CRID-BD]]\n"Specificaţii tehnice" "Sistem-de-gestiune-a-studentilor" [[Sistem-de-gestiune-a-studentilor]]\n"Infrastructura" "CRID-infrastructura" [[CRID-infrastructura]]\n>>
!!!Bacalaureat\n| [[Acte necesare|echivalare-Bacalaureat]] |\n\n<<tiddler NinaVasilescu>>\n\n<<tiddler DanaConstantin>>
** Brazilia – Vestibular\n** Chile - Prueba de selección universitaria\n** Cipru - Öğrenci Seçme Sınavı - Lisans Yerleştirme Sınavı\n** Columbia - Examen del estado\n** Ecuador - Cursos pre-universitarios\n** Grecia - Panelladikes exetaseis (examenele naţionale pentru liceu general) – media minimă 10/20 (pentru medicină) sau 8/20 (pentru celelalte domenii)\n** Iran - Peeshdaneshgahe (~Pre-University diploma)\n** Republica Moldova - [[Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova|http://www.edu.md/ro/autentificarea-actelor-de-studii/]], în original, pentru [[diplome emise anterior anului 2008|http://ctice.md:8082/verif/]]\n** Noua Guinee - one-year foundation course\n** Peru - Curso preparatorio\n** Portugalia - Provas de Ingreso\n** Spania - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto"\n** Suedia - adeverință emisă de [[Verket för högskoleservice|VHS]] privind accesul la studii universitare\n** S.U.A. - rezultate oficiale SAT sau ACT transmise prin College Board sau Department of Education\n** Venezuela - Prueba de Aptitud Academica
!Bacalaureat internaţional\n> Adresă web recomandată: http://www.ibo.org/\n<<iFrame http://www.ibo.org/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Universităţile acreditate din Bacău\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[8 membri CRID|CRID-echipa]] | !8 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Universitatea din Bacău|UBc]] | 5 | 5 | |\n| [[Universitatea "George Bacovia" din Bacău|UGB-Bc]] | 3 | 3 | |
!!Universitatea acreditată din ~Baia-Mare\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[5 membri CRID|CRID-echipa]] | !4 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Universitatea de Nord din Baia Mare|NUBM]] | 5 | 4 | |
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#legal-base-personal-data-processing]]\n\n!Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal\n\nCadrul legal privind confidenţialitatea datelor beneficiarilor şi a grupului ţintă necesare pentru constituirea bazelor de date / reglementărilor / directivelor UE şi legislaţia naţională specifică pentru protecţia datelor prelucrate de autorităţi/organizaţii cu sau fără sisteme informatice:\n\n| <<tiddler legislatie-europeana-pentru-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal>> | <<tiddler legislatie-nationala-pentru-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal>> |
Story.prototype.refreshTiddler_activelink = Story.prototype.refreshTiddler;\nStory.prototype.refreshTiddler = function (title,template,force)\n{\n var theTiddler = Story.prototype.refreshTiddler_activelink.apply(this,arguments);\n if (!theTiddler)\n return theTiddler\n var menu = document.getElementById("mainMenu");\n var links = menu.getElementsByTagName("a");\n for (var i=0; i<links.length; i++)\n {\n if (!links[i].getAttribute("tiddlyLink"))\n return;\n if (document.getElementById(this.idPrefix+(links[i].getAttribute("tiddlylink"))))\n addClass(links[i],"bold");\n else\n removeClass(links[i],"bold");\n }\n return theTiddler;\n}
''Bologna'' – Declarația de la Bologna, semnată la 19 iunie 1999 de miniștrii educației din 29 de state europene, a însemnat primul document major pentru dezvoltarea învățământului superior în spațiul european și pentru crearea Spațiului European al Învățământului Superior unitar. Obiectivele “procesului” Bologna sunt: adoptarea unui sistem de diploma comparabile și implementarea Anexei administrative la diplomă (Diploma Supplement), crearea unei arhitecturi comune a învățământului superior axată pe două cicluri: universitar și postuniversitar, crearea unui sitem de credite transferabile – ECTS, promovarea mobilității studenților și a celorlalte personae implicate în procesul educațional, asigurarea calității învățământului superior, promovarea dimensiunii europene în învățământul superior european.
!!Universităţile acreditate din Braşov\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[15 membri CRID|CRID-echipa]] | !13 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov|AFAHC]] | 3 | 3 | da |\n| [[Universitatea "George Bariţiu" din Braşov|UGB-Bv]] | 5 | 5 | |\n| [[Universitatea "Transilvania" din Braşov|UniTBv]] | 8 | 5 | |
!!Universităţile acreditate din Bucureşti\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[141 membri CRID|CRID-echipa]] | !80 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Academia Naţională de Informaţii din Bucureşti|ANI]] | 0 | 1 | nu |\n| [[Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti|APol]] | 5 | 0 | nu |\n| [[Academia de Studii Economice din Bucureşti|ASE]] | 5 | 3 | |\n| [[Universitatea “Artifex” din Bucureşti|Artifex]] | 3 | 3 | |\n| [[Academia Universitară “Athenaeum” din Bucureşti|Athenaeum]] | 5 | @@color(#F00):1@@ | |\n| [[Universitatea "Bioterra" din Bucureşti|Bioterra]] | 5 | 6 | în viitor |\n| [[Universitatea "Hyperion" din Bucureşti|Hyperion]] | 5 | 5 | |\n| [[Institutul Teologic Baptist din Bucureşti|ITB]] | 3 | 2 | |\n| [[Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti|ITRC-B]] | 3 | @@color(#F00):0@@ | |\n| [[Academia Tehnică Militară|MTA]] | 5 | 4 | da |\n| [[Universitatea Româno-Americană din Bucureşti|RAU]] | 5 | 5 | |\n| [[Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative|SNSPA]] | 5 | 3 | |\n| [[Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti|UAUIM]] | 5 | 6 | |\n| [[Universitatea din Bucureşti|UB]] | 8 | 2 | |\n| [[Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti|UCDC]] | 5 | 5 | |\n| [[Universitatea Ecologică din Bucureşti|UEB]] | 5 | 3 | în viitor |\n| [[Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti|UGC]] | 5 | 4 | |\n| [[Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti|UMF-B]] | 8 | 0 | |\n| [[Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale"|UNATC]] | 5 | 3 | |\n| [[Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"|UNAp]] | 3 | 2 | nu |\n| [[Universitatea Naţională de Arte|UNArte]] | 5 | 5 | |\n| [[Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport|ANEFS]] | 5 | 5 | da |\n| [[Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti|UNMB]] | 5 | 3 | |\n| [[Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti|UNT]] | 5 | 1 | |\n| [[Universitatea "Politehnica" din Bucureşti|UPB]] | 8 | @@color(#F00):1@@ | |\n| [[Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti|USAMV-B]] | 5 | 3 | da |\n| [[Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti|USH]] | 5 | 0 | |\n| [[Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti|UTCB]] | 5 | @@color(#F00):0@@ | |\n| [[Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti|UTM]] | 5 | 5 | da |
!!Contabilul\n# ţine evidenţa financiar-contabilă a proiectului, gestionând conturile aferente proiectului;\n# efectuează raportarea lunară a execuţiei angajamentelor bugetare şi legale alocate proiectului;\n# supune documentele financiar - contabile controlului financiar preventiv propriu (CFPP).
!!Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN 2009)\n> Adresă web recomandată: http://recom.onrc.ro/obco.htm\n<<iFrame http://recom.onrc.ro/obco.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!!Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare\n> Adresă web recomandată: http://www.ancs.ro/ro/categorie/964/despre-ancs-organizare-organe-consultative-1-colegiul-consultativ-pentru-cercetare-dezvoltare-si-inovare\n<<iFrame http://www.ancs.ro/ro/categorie/964/despre-ancs-organizare-organe-consultative-1-colegiul-consultativ-pentru-cercetare-dezvoltare-si-inovare>>\n<<tiddler precizare>>
!!Consiliul de Etică şi Management Universitar\n> Adresă web recomandată: http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/662/CEMU.html\n<<iFrame http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/662/CEMU.html>>\n<<tiddler precizare>>
!!Consiliul European al Profesiilor Liberale\n> Adresă web recomandată: http://www.ceplis.org\n<<iFrame http://www.ceplis.org/>>\n<<tiddler precizare>>
!Confederaţia Elveţiană\n> Adresă web recomandată: http://www.admin.ch/index.html?lang=en\n<<iFrame http://www.admin.ch/index.html?lang=en>>\n<<tiddler precizare>>
!!Consiliul Minorităţilor Naţionale\n> Adresă web recomandată: http://www.dri.gov.ro/index.html?page=consiliu_min\n<<iFrame http://www.dri.gov.ro/index.html?page=consiliu_min>>\n<<tiddler precizare>>
!!Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare\n\nOrganism care asistă [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice|EDU]] în exercitarea atribuţiilor sale, confirmă gradele didactice universitare de profesor şi conferenţiar, precum şi calitatea de conducator de doctorat, şi atestă titlurile de doctor, promovînd standarde naţionale comparabile internaţional.\n> Adresă web recomandată: http://www.cnatdcu.ro\n<<iFrame http://www.cnatdcu.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare\n> Adresă web recomandată: http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/661/CNBU.html\n<<iFrame http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/661/CNBU.html>>\n<<tiddler precizare>>
!!Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS)\n\nÎn conformitate cu [[H.G. nr. 1375 / 2005|HG-1375-2005]], Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social ([[ACPART]]), în calitate de autoritate naţională în domeniu, organizează sistemul de calificări din învăţământul superior din România în parteneriat cu instituţiile de învăţământ de la acest nivel şi cu partenerii economici şi sociali prin:\n* Elaborarea, implementarea, actualizarea şi monitorizarea CNCIS care va permite o largă recunoaştere şi atestare a rezultatelor învăţării exprimate în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe;\n* Asigurarea transparenţei CNCIS la nivel naţional şi internaţional.\nCalificările profesionale sunt de diferite niveluri de complexitate. Cadrul European al Calificărilor ([[EQF]]), precum şi Cadrul Naţional al Calificărilor din România stabilesc 8 niveluri ale calificărilor profesionale.\nNivelurile 1-5 se obţin prin studii preuniversitare, iar nivelurile 6-8 prin studii universitare, după cum urmează:\n*** nivelul 6 de calificare se asigură prin studii universitare de licenţă;\n*** nivelul 7 de calificare se asigură prin studii universitare de masterat;\n*** nivelul 8 de calificare se obţine prin studii universitare de doctorat.\nCNCIS descrie numai calificările de la nivelurile 6, 7 şi 8 care se corelează cu unul dintre cele 3 cicluri de studii universitare stabilite de [[Legea nr. 288 / 2004|Legea-288-2004]] privind organizarea studiilor universitare: licenţă, masterat şi doctorat.\n\n> Adresă web recomandată: http://nou.acpart.ro/index.php?Itemid=43&id=23&option=com_content&task=view\n<<tiddler precizare>>
!!Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice\n> Adresă web recomandată: http://www.cncs-uefiscdi.ro\n<<iFrame http://www.cncs-uefiscdi.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Consiliul Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare\n> Adresă web recomandată: http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/660/CNDI.html\n<<iFrame http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/660/CNDI.html>>\n<<tiddler precizare>>
!!Consiliul Naţional al Elevilor\n> Adresă web recomandată: http://www.cne.edu.ro\n<<iFrame http://www.cne.edu.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării\n> Adresă web recomandată: http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/663/CNECSDTI.html\n<<iFrame http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/663/CNECSDTI.html>>\n<<tiddler precizare>>
!!Consiliul Naţional de Echivalare a Diplomelor (CNED)\n\nCNED este un organism consultativ, convocat periodic de catre [[Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor|CNRED]] (CNRED).\n\nÎnfiinţat prin O.M. - 3516 / 29.03.1999.
!!Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior\n> Adresă web recomandată: http://www.cnfis.ro\n<<iFrame http://www.cnfis.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională\n> Adresă web recomandată: http://www.cnmsi.ro\n<<iFrame http://www.cnmsi.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei\n> Adresă web recomandată: http://www.ancs.ro/ro/categorie/965/despre-ancs-organizare-organe-consultative-2-consiliul-national-pentru-politica-stiintei-si-tehnologiei\n<<iFrame http://www.ancs.ro/ro/categorie/965/despre-ancs-organizare-organe-consultative-2-consiliul-national-pentru-politica-stiintei-si-tehnologiei>>\n<<tiddler precizare>>
!!Consiliul Naţional al Rectorilor\n> Adresă web recomandată: http://www.consiliulrectorilor.ro\n<<iFrame http://www.consiliulrectorilor.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Centrul Naţional "România Digitală"\n> Adresă web recomandată: http://www.cnrd.ro\n<<iFrame http://www.cnrd.ro/sitemap>>\n<<tiddler precizare>>
!!Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor\n\nCentrul român NARIC a fost creat la 1 decembrie 1995, pe baza Acordului no. 95-~PECO-SOC-0019 încheiat cu Comisia Europeană, ca parte componentă a Agenţiei Naţionale SOCRATES.\n<html><img src="http://cnred.edu.ro/logo/cnred_3.jpg" alt="D" align="right"><img src="http://cnred.edu.ro/logo/cnred_2.jpg" alt="RE" align="right"><img src="http://cnred.edu.ro/logo/cnred_1.jpg" alt="CN" align="right"></html>\nCentrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) a fost creat pe baza [[H.G. nr. 49/1999|HG-49-1999]].\n\nÎn prezent, CNRED funcţionează ca direcţie în cadrul [[Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice|MEN]], iar echipa //Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor// are [[18 membri|Echipa]].\n\n\nÎn conformitate cu [[prevederile legale|Legislatie]]:\n* este [[punct de contact pentru recunoaşterea profesională|punct-de-contact-pentru-recunoasterea-profesionala]];\n* este coordonator naţional pentru transpunerea [[Directivei 2005/36/EC|Directiva-2005-36-CE]] privind recunoaşterea calificărilor profesionale;\n* este coordonator delegat (D.IMI.C) pentru [[IMI PQ România|IMI-PQ]];\n* colaborează cu celelalte Centre naţionale de recunoaştere [[ENIC/NARIC|ENIC-NARIC]], [[UNESCO-CEPES]], [[IAU]], [[SOLVIT]];\n* reprezintă [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice|EDU]] la //Comitetul european pentru recunoaşterea calificărilor profesionale// şi la //Grupul european al coordonatorilor naţionali pentru recunoaşterea calificărilor profesionale//;\n* promovează şi implementează obiectivele [[Strategiei Lisabona|Strategia-Lisabona]], [[Programului Educaţie şi Formare de-a lungul vieţii|Lifelong-Learning-Programme]] şi ale [[Procesului Bologna|Procesul-Bologna]].\n<<tiddler CNRED-logo>>\nCentrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor furnizează informaţii:\n* Autorităţilor publice [[naţionale|Autoritati-Competente]] şi internaţionale;\n* Instituţiilor de învăţământ superior, [[naţionale|Universitati-acreditate-in-Romania]] şi [[internaţionale|IAU]];\n* Centrelor [[ENIC/NARIC|ENIC-NARIC]];\n* Instituţiilor europene;\n* Organizaţiilor profesionale [[naţionale|UPLR]] şi internaţionale;\n* Angajatorilor;\n* [[Studenţilor|Proiect-FSE]];\n* Absolvenţilor de învăţământ preuniversitar sau superior, din ţară şi din străinătate.\n\n----\n\nInformaţii despre Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor:\n<<tiddler informatii-despre-CNRED>>
<html>\n<video id="20" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/20_CNRED_La_multi_ani_2015.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/20_CNRED_La_multi_ani_2015.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/20_CNRED_La_multi_ani_2015.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/20_CNRED_La_multi_ani_2015.ogv" type='video/ogg' />\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
!!Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor\n(Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)\n\n[[CNRED]] are în [[Sistemul IMI|Sistemul-IMI]] rolul de [[punct de contact pentru recunoaşterea calificătilor profesionale|Punct-de-contact]]. CNRED este autoritatea care răspunde la cererile de informaţii din IMI referitoare la profesiile nereglementate din România: [[20 de profesii meşteşugăreşti|profesii-mestesugaresti]], profesia de [[inginer]], etc.\n\n[[CNRED]] eliberează [[adeverinţe de conformitate|adeverinta-de-conformitate-cu-Directivele-UE]] necesare pentru recunoaşterea calificărilor profesionale în statele Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană pentru [[toate profesiile nereglementate din România|Activitati-profesionale-nereglementate]], dar reglementate în statele menţionate.\n<<<\nCentrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor\nMinisterul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice\n[[Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4410574&lon=26.090126&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: (+4) 021 4055640\nFax: (+4) 021 3131013\nE-mail: <<email nistor punct alina la medu.edu.ro>>\nWeb: [[http://cnred.edu.ro/#Adeverinta-de-conformitate-pentru-profesiile-nereglementate|Adeverinta-de-conformitate-pentru-profesiile-nereglementate]]\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=3938d556e7a9ddbb93ff89989c2685cc&ppa=105&r=44.17&vla=-12.35&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
<html>\n<video id="example_video_1" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/CNRED2014.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/CNRED2014.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/CNRED2014.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/CNRED2014.ogv" type='video/ogg' />\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
Adrese la care se pot consulta paginile vechi de prezentare ale [[CNRED]]:\n* http://www.edu.ro/cnred.htm redirecţionează la http://www.old.edu.ro/cnred.htm\n* http://www.edu.ro/index.php/articles/c714/ şi http://www.edu.ro/index.php/articles/3009
<html>\n<audio id="audio_example" class="video-js vjs-default-skin" controls \n preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="/img/awesome-album-art.png" data-setup='{}'>\n <source src="http://cnred.edu.ro/audio/People_Like_Us_-_12_-_Jingle_Bells_2.mp3" type='audio/mp3'/>\n</audio>\n</html>
<html>\n<audio id="audio_example" class="video-js vjs-default-skin" controls \n preload="auto" width="100%" height="auto" \n poster="/img/awesome-album-art.png" data-setup='{}'>\n <source src="http://cnred.edu.ro/audio/People_Like_Us_-_11_-_Jingle_Bells_1.mp3" type='audio/mp3'/>\n</audio>\n</html>\n\nCompatible audio formats:\n* http://cnred.edu.ro/audio/People_Like_Us_-_11_-_Jingle_Bells_1.mp3\n* http://cnred.edu.ro/audio/People_Like_Us_-_12_-_Jingle_Bells_2.mp3\n\nRecommended music sites:\n* http://www.legalmp3downloads.net/\n* http://grooveshark.com/\n\nVideo converter to ~MP3:\n* http://www.mirovideoconverter.com/
[>img[CNRED|http://cnred.edu.ro/logo/cnred.png][CNRED]]
!!CNRED şi IMI\n> Prezentarea ( 0,69 MB) poate fi descărcată de la adresa http://cnred.edu.ro/imi-net/2008-06-23/Sanda_Badulescu_-_CNRED_si_IMI.pps
<html>\n<video id="20" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/31_CNRED-sigla.png"\n preload autoplay loop>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/31_CNRED-sigla.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/31_CNRED-sigla.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/31_CNRED-sigla.ogv" type='video/ogg' />\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
<html>\n<video id="20" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/32_CNRED-sigla-3D.png"\n preload autoplay loop>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/32_CNRED-sigla-3D.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/32_CNRED-sigla-3D.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/32_CNRED-sigla-3D.ogv" type='video/ogg' />\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
!!Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior\n> Adresă web recomandată: http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/658/CNSPIS.html\n<<iFrame http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/658/CNSPIS.html>>\n<<tiddler precizare>>
!!Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR 2011)\n> Sursa: http://www.mmuncii.ro/ro/c-o-r-664-view.html\nCuprinsul Codului Ocupaţiilor din România publicat de [[Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]] la începutul lunii februarie 2011 este următorul:\n* [[Grupa Majoră 1|COR-GM-1]] – Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politice\n* [[Grupa Majoră 2|COR-GM-2]] – Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice\n* [[Grupa Majoră 3|COR-GM-3]] – Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi\n* [[Grupa Majoră 4|COR-GM-4]] – Funcţionari administrativi\n* [[Grupa Majoră 5|COR-GM-5]] – Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi\n* [[Grupa Majoră 6|COR-GM-6]] – Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit\n* [[Grupa Majoră 7|COR-GM-7]] – Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor\n* [[Grupa Majoră 8|COR-GM-8]] – Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse\n* [[Grupa Majoră 9|COR-GM-9]] – Muncitori necalificaţi\n* Lista ocupaţiilor: [[ordonate alfabetic|COR-alfabetic]] sau [[ordonate după codurile COR|COR-coduri]]\n\n> Adresă web recomandată: http://www.mmuncii.ro/ro/legislatie-munca-clasificarea-ocupatiilor-din-romania-legislatie---cor-390-view.html\n<<iFrame http://www.mmuncii.ro/ro//cor---legislatie-romania-din-ocupatiilor-clasificarea-munca-legislatie-print-390-view.html>>\n<<tiddler precizare>>
!!Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politice\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA1.pdf (28 pagini / 0,4 MB). Sursa: [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA1.pdf>>
!!Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA2.pdf (76 pagini / 0,51 MB). Sursa: [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA2.pdf>>
!!Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA3.pdf (52 pagini / 0,41 MB). Sursa: [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA3.pdf>>
!!Funcţionari administrativi\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA%204.pdf (14 pagini / 0,21 MB). Sursa: [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA%204.pdf>>
!!Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA%205.pdf (13 pagini / 0,21 MB). Sursa: [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA%205.pdf>>
!!Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA%206.pdf (9 pagini / 0,19 MB). Sursa: [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA%206.pdf>>
!!Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA%207.pdf (39 pagini / 0,33 MB). Sursa: [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA%207.pdf>>
!!Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA%208.pdf (46 pagini / 0,38 MB). Sursa: [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA%208.pdf>>
!!Muncitori necalificaţi\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA%209.pdf (14 pagini / 0,24 MB). Sursa: [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211GRUPA%209.pdf>>
!!Lista ocupaţiilor ordonate alfabetic\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211COR%20alfabetic.pdf (70 pagini / 2,0 MB). Sursa: [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211COR%20alfabetic.pdf>>
!!Lista ocupaţiilor ordonate după codurile COR\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211COR%20coduri.pdf (72 pagini / 2,0 MB). Sursa: [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/030211COR%20coduri.pdf>>
!!Centrele de Resurse de Informare şi Documentare\n<<tiddler Semnatura>>\n<<tiddler CRID-beneficiari>>\n\n\n<<tiddler CRID-echipa>>\n\n\n<<tiddler CRID-infrastructura>>\n<<tiddler CRID-Web>>\n<<tiddler CRID-BD>>
!!!Bazele de date (BD) ale Centrelor de Resurse de informare şi documentare (CRID)\nÎn cadrul Proiectului se va dezvolta o structură standard de bază de date, ce va conţine informaţii referitoare la studenţii care au avut, au în prezent sau vor urma stagii de mobilitate în străinătate.\n\nDe la toate cele 84 de universităţi participante la [[Proiect|Proiect-FSE]], se vor colecta date sintetice, într-o formă preliminară, referitoare la studenţii din fiecare universitate care au efectuat stagii de mobilitate în străinătate in ultimii 3 ani, despre care există informaţii:\n* Nr. de dosare, pe ani academici;\n* Ţară/Localitate - centrele universitare din străinătate preferate de studenţii aflaţi în mobilitate de studii;\n* Facultăţile/Universităţile din străinătate unde au studiat studenţii;\n* Anii de studii, domeniile/specializările şi numărul de credite dobândite;\n* Perioadele de studii echivalate.\nAceste date vor fi folosite pentru a schiţa structura bazelor de date într-un format unitar (precum şi pentru baza de date cu informaţii agregate din acestea) şi a dimensiona corespunzător spaţiile de memorie alocate acestora.\n\nAceste informaţii vor putea fi selectate la nivel naţional, pentru a asista conducerea [[Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului|EDU]] în fundamentarea unor strategii şi decizii referitoare la problematicile mobilităţii studenţilor.
| !28 CRID (Bucureşti) |\n|<<tiddler ANEFS>>|\n|<<tiddler APol>>|\n|<<tiddler ASE>>|\n|<<tiddler Artifex>>|\n|<<tiddler Athenaeum>>|\n|<<tiddler Bioterra>>|\n|<<tiddler Hyperion>>|\n|<<tiddler ITB>>|\n|<<tiddler ITRC-B>>|\n|<<tiddler MTA>>|\n|<<tiddler RAU>>|\n|<<tiddler SNSPA>>|\n|<<tiddler UAUIM>>|\n|<<tiddler UB>>|\n|<<tiddler UCDC>>|\n|<<tiddler UEB>>|\n|<<tiddler UGC>>|\n|<<tiddler UMF-B>>|\n|<<tiddler UNATC>>|\n|<<tiddler UNAp>>|\n|<<tiddler UNArte>>|\n|<<tiddler UNMB>>|\n|<<tiddler UNT>>|\n|<<tiddler UPB>>|\n|<<tiddler USAMV-B>>|\n|<<tiddler USH>>|\n|<<tiddler UTCB>>|\n|<<tiddler UTM>>|
| !17 CRID (Bacău, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Suceava) |\n|<<tiddler UBc>>|\n|<<tiddler UGB-Bc>>|\n| |\n|<<tiddler ANMB>>|\n|<<tiddler UAS>>|\n|<<tiddler UMC>>|\n|<<tiddler UOC>>|\n| |\n|<<tiddler Danubius>>|\n|<<tiddler UGal>>|\n| |\n|<<tiddler Apollonia>>|\n|<<tiddler ArteIasi>>|\n|<<tiddler UAIC>>|\n|<<tiddler UMF-Is>>|\n|<<tiddler UMK>>|\n|<<tiddler UPA>>|\n|<<tiddler USAMV-Is>>|\n|<<tiddler UT-Is>>|\n| |\n|<<tiddler USv>>|
| !15 CRID (Alba Iulia, Baia Mare, ~Cluj-Napoca, Oradea, ~Târgu-Mureş) |\n|<<tiddler UAb>>|\n| |\n|<<tiddler NUBM>>|\n| |\n|<<tiddler AMGD>>|\n|<<tiddler UAD>>|\n|<<tiddler UBB>>|\n|<<tiddler UBV>>|\n|<<tiddler UMF-Cj>>|\n|<<tiddler USAMV-Cj>>|\n|<<tiddler UT-Cj>>|\n| |\n|<<tiddler Emanuel>>|\n|<<tiddler UOradea>>|\n| |\n|<<tiddler UAT>>|\n|<<tiddler UDC>>|\n|<<tiddler UMF-TgM>>|\n|<<tiddler UPM>>|
| !13 CRID (Braşov, Craiova, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Târgovişte, ~Târgu-Jiu) |\n|<<tiddler AFAHC>>|\n|<<tiddler UGB-Bv>>|\n|<<tiddler UniTBv>>|\n| |\n|<<tiddler UCv>>|\n|<<tiddler UMF-Cv>>|\n| |\n|<<tiddler UCBP>>|\n|<<tiddler UPit>>|\n| |\n|<<tiddler UPG>>|\n| |\n|<<tiddler ArmyAcademy>>|\n|<<tiddler ULB>>|\n|<<tiddler URG>>|\n| |\n|<<tiddler Valahia>>|\n| |\n|<<tiddler UCB>>|
| !11 CRID (Arad, Lugoj, Petroşani, Reşiţa, Timişoara) |\n|<<tiddler UAV>>|\n|<<tiddler UVVG>>|\n| |\n|<<tiddler DEU>>|\n| |\n|<<tiddler UPet>>|\n| |\n|<<tiddler UEM>>|\n| |\n|<<tiddler Tibiscus>>|\n|<<tiddler UME>>|\n|<<tiddler UMF-Tm>>|\n|<<tiddler UPT>>|\n|<<tiddler USAMV-Tm>>|\n|<<tiddler UVT>>|
!!!Paginile Web ale Centrelor de Resurse de informare şi documentare\nInformarea potenţialilor solicitanţi de recunoaştere se va face prin publicarea:\n* metodologiilor dezvoltate prin proiect,\n* altor documente şi informaţii de interes public rezultate în urma implementării proiectului.\n\nPentru fiecare universitate participantă la [[Proiect|Proiect-FSE]] vor fi realizate [[pagini web particularizate|http://cnred.edu.ro/crid/]]. Adresele acestora vor fi recomandate în paginile web ale [[CNRED]] care sunt dedicate prezentării proiectului:\n* [[Instituţiile de învăţământ superior acreditate în România|Universitati-acreditate-in-Romania]]\n* [[Recognized Universities in Romania|Recognized-Universities-in-Romania]] - în limba engleză\n\nUniversitatile au desemnat câte un responsabil IT pentru a realiza implementarea bazelor de date şi a paginilor web.\nPropunem înregistrarea unei singure adrese de e-mail de tipul crid@Universitate.ro pentru corespondenţa oficială a [[Centrului de Resurse pentru Informare şi Documentare|CRID-Web-retea]] (CRID), pentru o mai bună comunicare cu reprezentanţii fiecărei universităţi.\n\nPentru publicarea paginilor web ale Centrului pentru Resurse şi documentele informative (în format PDF, ~PowerPoint) şi pentru funcţionarea adresei de poştă electronică am estimat că sunt necesare:\n* alocarea unei adrese web de tipul http://crid.Universitate.ro şi/sau http://www.Universitate.ro/crid şi \n* alocarea unui spaţiu de cel puţin 250 MB pe serverul universităţii.
!!Prezentarea reţelei CRID\n<<tiddler Semnatura>>\n<<tabs tabsClass\n"Vest" "CRID-Vest" [[CRID-Vest]]\n"Sud" "CRID-Sud" [[CRID-Sud]]\n"Nord" "CRID-Nord" [[CRID-Nord]]\n"Est" "CRID-Est" [[CRID-Est]]\n"Centru" "CRID-Centru" [[CRID-Centru]]\n>>
!!!Publicul ţintă vizat de Centrele de resurse\nCentrele de resurse se vor adresa cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţiei Elveţiene şi cetăţenilor din statele terţe, precum şi cetăţenilor români, care au studiat şi/sau vor studia într-unul din aceste state şi vor dori [[să îşi continue studiile într-o universitate românească|Recunoastere-academica]] sau [[să exercite o profesie în România|Recunoastere-calificari-profesionale]].\n\nÎn ceea ce priveşte accesul la serviciile Centrelor de resurse, nu va exista nicio discriminare în funcţie de naţionalitate, cetăţenie, religie, studii, vârstă, sex, apartenenţă socială sau politică. De asemenea, nu vor exista restricţii în funcţie de numărul de studenţi.\n\nExistă, însă, reguli diferite de recunoaştere a studiilor, aplicabile pe de o parte cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor români care au studiat într-unul din aceste state şi, pe de altă parte, cetăţenilor care au studiat în state terţe, ca urmare a dobândirii de către România, la 1 ianuarie 2007, a statului de stat membru al Uniunii Europene. Aceste reguli sunt stabilite printr-o //Metodologie// clară şi transparentă, conformă cu regulile şi [[bunele practici|Codul-revizuit-de-bune-practici-pentru-furnizarea-educatiei-transnationale]] europene.\n\nCentrele de resurse vor oferi un feed-back [[Solicitantului|CNRED]], ca beneficiar indirect, care la rândul lui va furniza consiliere, informaţii şi asistenţă acestor Centre.\n\nUniversităţile, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea Centrele de resurse, vor fi, de asemenea, beneficiari indirecţi ai serviciilor oferite de Centrele de resurse, în special, Departamentele pentru Relaţii internaţionale prin intermediul cărora se desfăşoară mobilitatea academică.\n\nCentrele de resurse vor informa [[Solicitantul|CNRED]] prin rapoarte periodice, studii anuale, statistici anuale şi analize asupra numărului de studenţi aflaţi în mobilitate, principalele cereri, obstacolele întâmpinate şi mijloacele de îmbunătăţire a activităţii.
!!!Echipele Centrelor de resurse\nPe de altă parte, [[Proiectul|Proiect-FSE]] are în vedere şi un alt grup ţintă – personalul din Centrele de resurse, acesta făcând obiectul instruirii derulate prin intermediul Proiectului, atât în România, cât şi în afara graniţelor ţării. Această instruire constituie, implicit, o investiţie în capitalul uman din aceste Centre, care vor dobândi noi cunoştinţe şi competenţe de comunicare, manageriale şi de specialitate în domeniul recunoaşterii studiilor.\n\nCategoria de personal din care ar trebui să facă parte cele membrii echipelor Centrelor de Resurse este “personal didactic”, divizat astfel:\n* ”Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi”, respectiv \n* “Personalul implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate”.\nAceste două sub-categorii sunt cele precizate în Cererea de finanţare-anexă a Contractului de finanţare incheiat între [[MEN|EDU]]-[[CNRED]] şi [[AM POSDRU|AM-POSDRU]].\n\nCentrele de Resurse de Informare şi Documentare (CRID) nu vor fi unităţi administrative sau didactice distincte, iar membrii desemnaţi ai acestora nu vor avea atribuţii suplimentare în raport cu actualele fişe de post, mai ales dacă vor fi desemnate persoane care şi până în prezent s-au ocupat de problematica recunoaşterii perioadelor de studii efectuate în străinătate de studenţii instituţiei. De regulă, este vorba de persoane care fac parte din Departamentul de Relaţii Internaţionale sau omoloagele acestora.\n\nProiectul îşi propune să înfiinţeze generic aceste Centre, prin crearea unei reţele de Centre de Resurse din toate universităţile publice şi private acreditate din România, implicând membrii desemnaţi ai CRID în activităţile proiectului (conferinţe, instruiri, informări, dezvoltare pagini web, dezvoltare format bază de date, dotarea cu câte un computer şi imprimanţă) pentru a standardiza metodologia de recunoaştere şi a organiza informaţiile din acest domeniu într-un format accesibil [[MEN|EDU]], precum şi publicului.
!!!Infrastructura Centrelor de resurse\nFiecare universitate va aloca un necesar de spaţiu şi de logistică pentru organizarea activităţilor de //recunoaştere a stagiilor de studiu efectuate de studenţii instituţiei respective în alte instituţii de învăţământ superior din Uniunea Europeană sau din alte state//. Acest spaţiu nu este necesar să fie dedicat în mod exclusiv proceselor administrative de recunoaştere a perioadelor de studiu.\n\nAcest lucru se va face în funcţie de numărul personalului implicat în cadrul Centrului şi se va urmări să fie accesibil publicului ţintă (studenţi aflaţi sau potenţial în mobilitate de studii). Necesarul estimativ se va realiza în funcţie de numărul total de studenţi din cadrul fiecărei universităţi, numărul personalului implicat în Centru şi de numărul potenţialilor solicitanţi.\n\nPrin [[Proiect|Proiect-FSE]] se va asigura dotarea spaţiului respectiv cu un calculator şi o imprimantă, pentru a organiza o bază de date cu informaţii referitoare la studenţii care au efectuat, efectuează sau urmează a efectua stagii de pregătire in străinătate, precum şi pentru a conlucra cu echipa Centrului de Resurse în activităţile conexe ale Proiectului:\n* standardizarea metodologiei de recunoaştere, \n* comunicarea cu echipa de management a proiectului POSDRU/2/1.2/S/6,\n* comunicarea cu membrii echipelor Centrelor de Resurse din celelalte 83 de instituţii de învăţământ superior acreditate din România participante la Proiect, \n* comunicarea cu membrii centrelor din reţeaua europeană a centrelor naţionale de recunoaştere academică [[ENIC/NARIC|ENIC-NARIC]], care vor fi implicaţi în proiect, precum şi cu universităţi din spaţiul Uniunii Europene.
!Universităţi acreditate grupate pe Centre universitare\n<<tiddler Semnatura>>\n\n\n<<tiddler Alba-Iulia>>\n<<tiddler Arad>>\n<<tiddler Bacau>>\n<<tiddler Baia-Mare>>\n<<tiddler Brasov>>\n<<tiddler Bucuresti>>\n<<tiddler Cluj-Napoca>>\n<<tiddler Constanta>>\n<<tiddler Craiova>>\n<<tiddler Galati>>\n<<tiddler Iasi>>\n<<tiddler Lugoj>>\n<<tiddler Oradea>>\n<<tiddler Petrosani>>\n<<tiddler Pitesti>>\n<<tiddler Ploiesti>>\n<<tiddler Resita>>\n<<tiddler Sibiu>>\n<<tiddler Suceava>>\n<<tiddler Targoviste>>\n<<tiddler Targu-Jiu>>\n<<tiddler Targu-Mures>>\n<<tiddler Timisoara>>
Informaţiile pe care le căutaţi la această adresă vor fi publicate în perioada următoare.
!!Cadru şi criterii\n*Descrierea sistemului de învăţământ din ţara de provenienţă\n*Nivelul şi statutul instituţiei\n*Nivelul diplomei\n*Credite transferabile (ECTS)\n*Conţinut şi durată\n*Nivelul de calificare obţinut\n*Condiţii de acces\n*Suplimentul la diplomă\n*Legislaţie şi tratate internaţionale
!Cadrul naţional de coordonare a aspectelor orizontale ale Pieţei Interne\n\n!!Domeniile de competenţă\n\nDomeniile de competenţă ale [[Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|CNRED]], din cadrul [[Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului|MEN]], identificate în lista care prezintă toate [[domeniile politice ale Pieţei Interne|Domenii-politice]] sunt PIAŢA INTERNĂ/CENTRE DE COORDONARE, respectiv LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ŞI CETĂŢENIA UNIUNII - Profesii reglementate (calificări) - Directive privind sistemul general.\n\nÎn 2006, [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării|EDU]], prin [[CNRED]], a fost desemnat ca responsabil pentru [[implementarea Directivei 2005/36/CE în legislaţia naţională|legislatie-nationala-pentru-recunoasterea-profesionala]]. În vederea transpunerii, s-a constituit Grupul de Lucru pentru transpunerea [[Directivei 2005/36/EC|Directiva-2005-36-CE]], prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării.\n\nCNRED a fost desemnat prin [[Memorandum referitor Ia Organizarea şi implementarea Sistemului Informatic pentru Piaţa Internă|Memorandum]] (cu numărul 514459/CPT din data de 24 august 2007) drept “Coordonator Naţional Delegat al IMI pentru componenta calificări profesionale ([[D.IMI.C pentru IMI PQ|MEN-CNRED-DIMIC]])”.\n\n\n!!Responsabilităţile în domeniile arătate\n\n[[CNRED]] este autoritatea competentă pentru [[recunoaşterea profesională|Atestate]] a calificărilor obţinute în străinătate, în vederea obţinerii permisului de muncă eliberat de către [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]], cu avizul [[Inspectoratului General pentru Imigrări|ORI-MAI]].\n\nÎn conformitate cu [[Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare|legislatie-nationala-pentru-recunoasterea-profesionala]], CNRED eliberează [[adeverinţe de conformitate a studiilor|adeverinta-de-conformitate-cu-Directivele-UE]] cu prevederile Directivelor [[2005/36/CE|Directiva-2005-36-CE]] şi [[2006/100/CE|Directiva-2006-100-CE]], necesare pentru recunoaşterea calificărilor profesionale în statele Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană pentru profesia de cadru didactic şi pentru toate celelalte profesii nereglementate din România, dar reglementate în statele menţionate.\n\nCNRED este înregistrat în [[Sistemul IMI|Sistemul-IMI]] cu rolul de [[Coordonator Delegat pentru domeniile legislative Calificări Profesionale şi Servicii|CNRED-MEN]], având şi rolul de Autoritate Competentă pentru profesia de [[cadru didactic din învăţământul secundar|cadru-didactic-preuniversitar]] şi pentru toate [[profesiile nereglementate în România|Activitati-profesionale-nereglementate]].\n\n\n!!Îmbunătăţirea aplicării în România a regulilor Pieţei Interne\n\nDemersurile, acţiunile sau sugestiile desprinse din practica CNRED, care pot contribui la îmbunătăţirea aplicării în România a regulilor Pieţei Interne sunt următoarele:\n\n!!!Asigurarea coordonării în ceea ce priveşte aspectele legate de Piaţa Unică\nCNRED asigură [[coordonarea domeniului legislativ Calificări Profesionale|IMI-PQ]] al Pieţei Unice.\n\nCNRED este punct de contact şi acţionează ca punct de referinţă pentru domeniul Calificări Profesionale al Pieţei Unice în cadrul administraţiei naţionale.\n\nÎn prezent, coordonarea este asigurată de două persoane din partea CNRED.\n\nCNRED furnizează informaţii practice cu privire la aspecte din domeniul Pieţei Unice către întreprinderi şi cetăţeni:\n* prin intermediul paginilor web de la adresa http://www.cnred.edu.ro, \n* prin răspunsuri la solicitările primite prin e-mail, \n* prin informaţii furnizate prin telefon sau prin fax, \n* prin materiale informative tipărite care sunt distribuite celor care le solicită.\n\n!!!Îmbunătăţirea cooperării în interiorul statelor membre şi între acestea, precum şi cu Comisia Europeană\nCNRED facilitează cooperarea activă dintre autorităţile administrative din statele membre, responsabile de aspectele legate de recunoaşterea calificărilor profesionale şi Comisia Europeană prin alocarea de resurse suficiente.\n\nPagina web http://cnred.edu.ro/#Structura-de-coordonare-IMI prezintă toate autorităţile din România înregistrate în Sistemul IMI, iar în paginile web de la adresele http://cnred.edu.ro/#Autoritati-Competente şi http://cnred.edu.ro/#Competent-Authorities sunt prezentate toate autorităţile competente din România pentru profesiile reglementate, informaţiile de contact, precum şi responsabilităţile fiecărei autorităţi prezentate.\n\nDe asemenea, CNRED răspunde solicitărilor primite din partea reprezentanţilor Statelor Membre în Comitetul european consultativ pentru recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi solicitărilor Comisiei Europene.\n\n!!!Îmbunătăţirea transpunerii normelor privind Piaţa Unică\nDirectiva 2005/36/CE a fost transpusă în legislaţia naţională de CNRED.\n\nCNRED urmăreşte implementarea normelor interne de transpunere a Directivei 2005/36/CE de către autorităţile competente.\n\nCNRED este informat despre dificultăţile întâmpinate de către autorităţi şi solicitanţi în procesul de implementare a Directivei 2005/36/CE.\n\n!!!Monitorizarea pieţelor şi a sectoarelor cu scopul de a identifica posibile disfuncţionalităţi ale Pieţei\nLa adresa [[http://cnred.edu.ro/#Statistica-IMI-PQ|Statistica-IMI-PQ]] sunt prezentate date statistice referitoare la utilizarea Sistemului de Informare al Pieţei Interne – componenta Calificări profesionale.\n\nCNRED îşi propune să obţină date statistice de la autorităţile competente, date care vor fi prezentate la adresa [[http://cnred.edu.ro/#Statistica|Statistica]] şi să elaboreze chestionare care să fie completate de către autorităţile competente privind modalităţile de implementare a normelor europene.\n\n!!!Îmbunătăţirea aplicării normelor privind Piaţa Unică\nEste necesar ca autorităţile şi funcţionarii naţionali să deţină suficiente cunoştinţe de drept comunitar (în general) şi privind normele Pieţei Unice (în special), pentru a aplica în mod eficient normele privind Piaţa Unică.\n\nCNRED susţine formarea personalului propriu implicat în acest domeniu.\n\nCNRED va scana legislaţia naţională în vigoare care transpune normele europene în vederea identificării eventualelor neconcordanţe cu normele europene.\n\n!!!Consolidarea garantării respectării normelor privind Piaţa Unică şi promovarea rezolvării problemelor\nCNRED trebuie să faciliteze şi să încurajeze soluţionarea promptă şi eficientă a problemelor întâmpinate de cetăţeni şi întreprinderi în exercitarea drepturilor lor în cadrul Pieţei Unice. Se recomandă cunoştinţe de drept comunitar, inclusiv despre normele privind Piaţa Unică, precum şi asigurarea unui sprijin suficient mecanismelor de soluţionare a problemelor.\n\nCNRED urmăreşte periodic, în calitate de coordonator naţional delegat, implementarea normelor în materie de către autorităţile competente.\n\nCNRED îşi propune să realizeze acţiuni de conştientizare a obligativităţii respectării normelor comunitare la care sa participe autorităţile publice din domeniu.\n\nCNRED colaborează cu punctul naţional SOLVIT în soluţionarea cazurilor privind recunoaşterea calificărilor profesionale.\n\n!!!Promovarea evaluării periodice a legislaţiei naţionale şi informarea cetăţenilor şi a întreprinderilor cu privire la drepturile lor în cadrul Pieţei Unice\nCNRED îşi propune să efectueze evaluări periodice ale legislaţiei nationale pentru a garanta respectarea deplină a normelor privind Piaţa Unică. Pentru realizarea acestui obiectiv, CNRED urmează să examineze utilizarea de scutiri sau derogări prevăzute de normele existente privind Piaţa Unică.\n\nCNRED va derula, în funcţie de resursele financiare disponibile, acţiuni de diseminare adresate publicului, privind procedura de recunoaştere a calificărilor profesionale, în context naţional şi european.
\n[[Echivalarea studiilor preuniversitare efectuate de către cetăţenii români în străinătate|echivalare-perioade-studii-preuniversitare]]\n\n[[Biroul de armonizare a legislaţiei naţionale la legislaţia europeană|Punct-de-contact]]\n\n[[Vizarea actelor de studii emise de către instituţiile de învăţământ superior din România|vizare-acte-studii-invatamant-superior]]\n\nCasierie\n\n
\nSecretariat\n\n
\nBirou eliberare [[atestate|Atestate]] / certificate / [[adeverinţe|Adeverinte]]\n\n[[Echivalarea diplomelor de şcoală profesională, postliceală obţinute în străinătate de către cetăţeni români|echivalare-diploma-scoala-profesionala-sau-postliceala]]\nşi \na [[diplomelor de bacalaureat obţinute la şcolile particulare din România|echivalare-Bacalaureat]]\n\n[[Echivalarea studiilor superioare efectuate de către cetăţenii români în străinătate|echivalare-studii-superioare-efectuate-in-strainatate]]\n\n[[Recunoaşterea studiilor efectuate de către cetăţenii străini în străinătate, în scopul obţinerii permisului de muncă|atestate-recunoastere-permise-munca]]\n\n[[Recunoaşterea studiilor superioare efectuate de către cetăţenii europeni în străinătate, în scopul continuării studiilor în România|recunoastere-studii-ceteteni-europeni-admitere-master-doctorat]]\n\n
\n[[Echivalarea diplomelor de bacalaureat obţinute de către cetăţenii români în străinătate|echivalare-Bacalaureat]]\n\n[[Echivalarea diplomelor de doctorat obţinute în străinătate|echivalare-doctorate]]\n\n[[Recunoaşterea studiilor preuniversitare efectuate de către cetăţenii europeni în străinătate, în scopul continuării studiilor în România|recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta]]\n\n[[Adeverinţe de conformitate cu directiva 2005/36/CE pentru profesiile nereglementate în România|Adeverinta-de-conformitate-pentru-profesiile-nereglementate]]\n\n
\n[[Coordonare Sistemul IMI|Sistemul-IMI]]\n\nBiroul expediere corespondenţă\n\nArhivă\n\n
!Carta comună ENIC/NARIC de activităţi şi servicii\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://www.enic-naric.net/documents/Charter.en.pdf (14 pagini / 0,05 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Charter.en.pdf>>
<<tiddler Categorii-de-intrebari-folosite-de-utilizatorii-IMI-PQ>>\n\n<<tiddler Categorii-de-intrebari-folosite-de-utilizatorii-IMI-SD>>
!!Categorii de întrebări folosite de utilizatorii IMI-PQ\n\n| [[Întrebări pentru identificarea profesiei|identificarea-profesiei]] |\n\n| [[Întrebări despre titular|titular]] |\n\n| [[Întrebări pentru identificarea calificării|identificarea-calificarii]] |\n\n| [[Întrebări referitoare la experienţa profesională|experienta-profesionala]] |\n\n| [[Întrebări referitoare la exercitarea profesiei|exercitarea-profesiei]] |\n\n| [[Întrebări referitoare la documentele din anexă|documentele-anexate]] |
!!Categorii de întrebări folosite de utilizatorii IMI-SD\n!!!Stabilire permanentă\n* [[Cerere de informaţii privind o societate/un parteneriat|IMI-SD-1]]\n* [[Cerere de informaţii privind un prestator de servicii|IMI-SD-2]]\n!!!Furnizare de servicii transfrontaliere\n* [[Cerere de informaţii privind o societate/un parteneriat|IMI-SD-3]]\n* [[Cerere de informaţii privind un prestator de servicii|IMI-SD-4]]\n!!!Înaintarea întrebărilor\n* [[Înaintarea întrebărilor către o altă autoritate competentă din ţara dumneavoastră|IMI-SD-50]]\n!!!Cazuri individuale\n* [[Cerere de derogare în cazuri individuale adresată statului membru de stabilire (articolul 35 alineatul (2))|IMI-SD-90]]\n* [[Notificare în cazuri individuale cu privire la intenţia de a adopta măsuri (articolul 35 alineatele (3) şi (6))|IMI-SD-91]]
!Ce reprezintă Europass?\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Europass.pdf (15 pagini / 2,3 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Europass.pdf>>
!!Instituţii de învăţământ superior de stat\n# [[Universitatea Politehnica din Bucureşti|http://www1.pub.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti|http://www.utcb.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti|http://www.iaim.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti|http://www.usamv.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea din Bucureşti|http://www.unibuc.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti|http://www.univermed-cdgm.ro/]] - CRID\n# [[Academia de Studii Economice din Bucureşti|http://www.ase.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti|http://www.unmb.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti|http://www.unarte.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti|http://www.unatc.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti|http://www.unefs.ro/]] - CRID\n# [[Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti|http://www.snspa.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia|http://www.uab.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad|http://www.uav.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea din Bacău|http://www.ub.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea de Nord din Baia Mare|http://www.ubm.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea „Transilvania” din Braşov|http://www.unitbv.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca|http://www.utcluj.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca|http://www.usamvcluj.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca|http://www.ubbcluj.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca|http://www.umfcluj.ro/]] - CRID\n# [[Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca|http://www.amgd.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca|http://www.uad.ro/]] - CRID\n# [[Universitatea „Ovidius” din Constanţa|http://www.univ-ovidius.ro/contact/informatii-contact.php]] - CRID\n# [[Universitatea Maritimă din Constanţa|http://www.cmu-edu.eu/]] - CRID\n# [[Universitatea din Craiova|http://cis01.central.ucv.ro/contact/]] - CRID\n# [[Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova|http://www.umfcv.ro/contact]]\n# [[Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi|http://www.ugal.ro/]]\n# [[Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi|http://www.tuiasi.ro/index.php?page=58]]\n# [[Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi|http://www.univagro-iasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/contact.html]]\n# [[Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi|http://www.uaic.ro/]]\n# [[Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi|http://www.umfiasi.ro/umf/ie2/navigation.jsp?node=1535]]\n# [[Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi|http://www.arteiasi.ro/universitate/html/tunv1201.htm]]\n# [[Universitatea din Oradea|http://www.uoradea.ro/]]\n# [[Universitatea din Petroşani|http://www.upet.ro/contact.html]]\n# [[Universitatea din Piteşti|http://www.upit.ro/index.php?i=5]]\n# [[Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti|http://www.upg-ploiesti.ro/contact/]]\n# [[Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa|http://www.uni-resita.eu/FH-Sites/uem/index.php?id=24]]\n# [[Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu|http://www.ulbsibiu.ro/ro/contact/index.php?show=1]]\n# [[Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava|http://www.usv.ro/ro/staff.php]]\n# [[Universitatea „Valahia” din Târgovişte|http://www.valahia.ro/contact.html]]\n# [[Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu|http://www.utgjiu.ro/componente.php]]\n# [[Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş|http://www.upm.ro/]]\n# [[Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş|http://www.umftgm.ro/contact.html]]\n# [[Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş|http://www.uat.ro/index.php?pg=contact&pgid=81]]\n# [[Universitatea „Politehnica” din Timişoara|http://www.upt.ro/]]\n# [[Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara|http://www.usab-tm.ro/index.php?id=24]]\n# [[Universitatea de Vest din Timişoara|http://www.uvt.ro/contact/]]\n# [[Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara|http://www.umft.ro/newpage/uc.htm]]\n# [[Academia Tehnică Militară din Bucureşti|http://www.mta.ro/contact.php]]\n# [[Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti|http://www.unap.ro/ro/contact/contact.html]]\n# [[Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu” din Bucureşti|http://www.sri.ro/categorii/49/academia-nationala-de-informatii.html]]\n# [[Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti|http://www.academiadepolitie.ro/contact.html]]\n# [[Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov|http://www.afahc.ro/contact/contact.html]]\n# [[Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa|http://www.anmb.ro/ro/files/contact.html]]\n# [[Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu|http://www.armyacademy.ro/contact.html]]
!Centre universitare în România\n<<tiddler Semnatura>>\n| !7 regiuni | !23 de centre universitare | !85 de universităţi | [[424 membri CRID|CRID-echipa]] | !296 cadre didactice desemnate |\n| [[Centru|Regiunea-Centru]] |<<tagging Regiunea-Centru>> | 11 | 51 | 35 |\n| [[Nord-Est|Regiunea-Nord-Est]] |<<tagging Regiunea-Nord-Est>> | 11 | 53 | 39 |\n| [[Nord-Vest|Regiunea-Nord-Vest]] |<<tagging Regiunea-Nord-Vest>> | 10 | 52 | 37 |\n| [[Sud-Est|Regiunea-Sud-Est]] |<<tagging Regiunea-Sud-Est>> | 6 | 28 | 25 |\n| [[Sud-Muntenia|Regiunea-Sud-Muntenia]] |<<tagging Regiunea-Sud-Muntenia>> | 33 | 161 | 98 |\n| [[Sud-Vest|Regiunea-Sud-Vest]] |<<tagging Regiunea-Sud-Vest>> | 3 | 18 | 7 |\n| [[Vest|Regiunea-Vest]] |<<tagging Regiunea-Vest>> | 11 | 61 | 55 |
!!The QS World University Rankings\n> Adresă web recomandată: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/\n<<iFrame http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Webometrics Ranking Web of World Universities\n> Adresă web recomandată: http://www.webometrics.info/\n<<iFrame http://www.webometrics.info/>>\n<<tiddler precizare>>
!!!Clasele ~I-VIII\n| [[Acte necesare|echivalare-perioade-studii-preuniversitare]] |\n\n<<tiddler DanaConstantin>>\n\n<<tiddler VeronicaMurariu>>\n\n<<tiddler MirelaStanciu>>
!!!Clasele ~IX-XII\n| [[Acte necesare|echivalare-perioade-studii-preuniversitare]] |\n\n<<tiddler NinaVasilescu>>\n\n<<tiddler DanaConstantin>>
!!Universităţile acreditate din ~Cluj-Napoca\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[39 membri CRID|CRID-echipa]] | !26 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca|AMGD]] | 5 | 2 | da |\n| [[Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca|UAD]] | 5 | 5 | |\n| [[Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca|UBB]] | 8 | 3 | |\n| [[Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca|UBV]] | 3 | 7 | în viitor |\n| [[Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca|UMF-Cj]] | 8 | 0 | |\n| [[Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca|USAMV-Cj]] | 5 | 4 | da |\n| [[Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca|UT-Cj]] | 5 | 5 | da |
!Consiliul Europei\n> Adresă web recomandată: http://www.coe.int/\n<<iFrame http://www.coe.int/>>\n<<tiddler precizare>>
!Codul revizuit de bune practici pentru furnizarea educaţiei transnaţionale\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://www.enic-naric.net/documents/REVISED_CODE_OF_GOOD_PRACTICE_TNE.pdf (8 pagini / 0,05 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/REVISED_CODE_OF_GOOD_PRACTICE_TNE.pdf>>\n
Background: #fff\nForeground: #000\nPrimaryPale: #8cf\nPrimaryLight: #18f\nPrimaryMid: #04b\nPrimaryDark: #014\nSecondaryPale: #ffc\nSecondaryLight: #fe8\nSecondaryMid: #db4\nSecondaryDark: #841\nTertiaryPale: #eee\nTertiaryLight: #ccc\nTertiaryMid: #999\nTertiaryDark: #666\nError: #f88\n
!!Comisia Europeană promovează în rândul utilizatorilor interni şi externi utilitatea Sistemului de Informare al Pieţei Interne (IMI)\n\nIMI este o aplicaţie online sigură care permite autorităţilor naţionale, regionale şi locale să comunice rapid şi uşor cu omologii lor de peste hotare. IMI este accesibil prin Internet, fără a fi necesară instalarea unui software suplimentar.\n\nIMI este dezvoltat de către Comisia Europeană împreună cu statele membre ale Uniunii Europene pentru a face cooperarea administrativă transfrontalieră uşoară şi mai rapidă.\n\nComisia Europeană a realizat un videoclip care prezintă Sistemul IMI: http://www.universalsubtitles.org/en/videos/Op9IB8JJquIG/info/all-about-imi/
!!Comisia Europeană organizează Luna pieţei unice (Single Market Month), 23 septembrie - 23 octombrie 2013\n[>img[Single Market Month 2013|http://cnred.edu.ro/logo/Single_Market_Month_Logo_RO.gif][http://www.yourideasforeurope.eu]]\nÎn perioada 23 septembrie - 23 octombrie 2013, Comisia Europeană organizează [[Luna pieţei unice|http://cnred.edu.ro/pdf/Single_Market_Month_Flyer.pdf]] – o vastă dezbatere publică on-line între persoane fizice, întreprinderi, organizaţii, factori de decizie şi lideri europeni menită să stimuleze [[schimbul de idei|http://cnred.edu.ro/pdf/Single_Market_Month_Guide.pdf]] asupra îmbunătăţirii funcționării Pieţei interne.\n\nPerioada celor 4 săptămâni va fi dedicată unor [[discuţii tematice privind aspecte-cheie|http://cnred.edu.ro/pdf/Single_Market_Month_General_Backgrounder_Factsheet.pdf]] din următoarele domenii:\n* [[locuri de muncă|http://cnred.edu.ro/pdf/Single_Market_Month_Jobs_Backgrounder_Factsheet.pdf]] (23-27 septembrie),\n* [[drepturi sociale|http://cnred.edu.ro/pdf/Single_Market_Month_Social_Rights_Backgrounder_Factsheet.pdf]] (30 septembrie - 4 octombrie),\n* [[bănci|http://cnred.edu.ro/pdf/Single_Market_Month_Banks_Backgrounder_Factsheet.pdf]] (7-11 octombrie) şi\n* [[comerţ electronic|http://cnred.edu.ro/pdf/Single_Market_Month_Ecommerce_Backgrounder_Factsheet.pdf]] (14-18 octombrie).\n[[Comunicarea interactivă|http://www.yourideasforeurope.eu/en/ideas/register-and-add]] este disponibilă în cele 24 de limbi oficiale ale UE.\n\nInformaţiile detaliate legate de acest eveniment pot fi accesate la următoarea adresă: http://www.yourideasforeurope.eu .
!!Competences Certification and Qualifications Recognition in Romania vs. other Member States of the European Union\n> Adresă web recomandată: http://issuu.com/chiuta/stacks/7855e574bb4a4e6fb3fcbbebbb7fd0b7\n<<iFrame http://issuu.com/chiuta/stacks/7855e574bb4a4e6fb3fcbbebbb7fd0b7>>\n<<tiddler precizare>>
!Romanian Competent Authorities for Professional Qualifications\n\n| !36 Authorities | !Competent authority | !Professional Qualifications |\n| 6 Ministries / Romanian Government | [[Ministry of Education, Research, Youth and Sports / National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas Granted Abroad|CNRED-MEN]] | [[Teaching staff|cadru-didactic]] (in higher and pre-academic/pre-university education) |\n|~|~| all professions that are not yet regulated in Romania |\n|~| [[Ministry of Health / Directorate General for Health Policy and Human Resources|MS-DRU]] - [[Recognition of Professional Qualifications|MS]] | [[Pharmacist|farmacist]]; [[Physician|medic]]; [[Dentist|medic-dentist]]; [[Nurse|asistent-medical]]; [[Midwife|moasa]] |\n|~|~| [[Physiotherapist|fizio-kineto-terapeut]]; [[Radiologist|medic-radiolog]] |\n|~| [[Ministry of Justice|MJust]] | [[Translator/interpreter|traducator-interpret-autorizat]]; [[Legal advisor|consilier-juridic]]; [[Probation officer|consilier-de-probatiune]]; [[Judicial technical expert|expert-tehnic-judiciar]]; [[Criminologist expert|expert-criminalist]] |\n|~| [[Ministry of Labour, Family and Social Protection|MMuncii]] | [[Labour protection inspector|inspector-protectia-muncii]] |\n|~|~| [[Personal professional assistant|asistent-personal-profesionist]]; [[Personal assistant|asistent-personal]]; [[Maternally assistant|asistent-maternal]] |\n|~| [[Ministry of Regional Development and Tourism|MDRT]] | [[Certified project supervisor|verificator-de-proiect-atestat]]; [[Certified technical expert and technical execution accountable|expert-tehnic-atestat-si-responsabil-cu-executia]]; [[Energy auditors for buildings|auditor-energetic-pentru-cladiri]] |\n|~|~| [[Tour guide|ghid-de-turism]] |\n|~| [[Ministry of Transport and Infrastructure|MTI]] | all the professions related to transports |\n|>|>| |\n| 8 National Authorities | [[Civil Aeronautical Authority|AACR]] | [[Aeronautical meteorologist|meteorolog-aeronautic]]; [[Forecaster|prognozist]]; [[Technical staff for air navigation protection and PNA-TC telecommunications|personal-aeronautic-pentru-protectia-navigatiei-aeriene-si-telecomunicatiei-PNA-TC]]; [[Aircraft flight control and reception engineer|inginer-de-receptie-si-control-aeronave]]; [[Reception engineer for air navigation equipments|inginer-de-receptie-si-mijloace-PNA-TC]] |\n|~|~| [[Air traffic controller|controlor-trafic-aerian-dirijare]]; [[Air traffic information controller|controlor-trafic-aerian-informare]]; [[Air traffic technical staff|personal-tehnic-aeronautic]]; [[Flight navigator|navigator-aerian]]; [[Flight mechanic|mecanic-navigant]]; [[Radio operator|operator-radio-navigant]]; [[Cabin crew|insotitor-de-bord]]; [[Airplane pilot|pilot-avion]]; [[Helicopter pilot|pilot-elicopter]]; [[Flight dispatch|dispecer-operatiuni-de-zbor]]; [[Radiocomunications caretaker|responsabil-radiocomunicatii]]; [[Glider pilot|pilot-planor]]; [[Free balloon pilot|pilot-balon-liber]]; [[Technical aeronautical meteorologist|meteorolog-aeronautic-tehnician]]; [[Technical staff for air navigation and aeronautical telecommunications PNA-TC|personal-aeronautic-pentru-protectia-navigatiei-aeriene-si-telecomunicatii-aeronautice-PNA-TC]] |\n|~| [[Naval Authority|ANR]] | [[Captain|comandant]]; [[Second deck officer|ofiter-punte-secund]]; [[Deck officer|ofiter-punte]]; [[Chief engineer|sef-mecanic]]; [[Second engineer officer|ofiter-mecanic-secund]]; [[Engineer officer|ofiter-mecanic]]; [[Maritime electrician chief|sef-electrician-maritim]]; [[Maritime electrician officer|ofiter-electrician-maritim]]; [[Deep sea pilot|pilot-de-mare-larga]]; [[Maritime pilot|pilot-maritim]]; [[Prospective maritime pilot|pilot-maritim-aspirant]]; [[Meteorologist|meteorolog]] |\n|~|~| [[Maritime port captain|capitan-maritim-portuar]]; [[Maritime port deck officer|ofiter-punte-maritim-portuar]]; [[Maritime port chief engineer|sef-mecanic-maritim-portuar]]; [[Maritime port engineer officer|ofiter-mecanic-maritim-portuar]]; [[Maritime port electrician officer|ofiter-electrician-maritim-portuar]]; [[Cadet maritime deck officer|ofiter-punte-maritim-aspirant]]; [[Cadet maritime engineer officer|ofiţer mecanic maritim aspirant]]; [[Cadet maritime electrician officer|ofiter-electrician-maritim-aspirant]]; [[Maritime coxswain|timonier]]; [[Motorman|motorist]]; [[Sailor|marinar]]; [[Maritime boatswain/crew chief|sef-de-echipaj-maritim]]; [[Maritime boat commander|conducator-de-salupa-maritima]]; [[Maritime shipboard electrician|electrician de bord maritim]]; [[Fitter|montator]]; [[Pumpman|pompagiu]]; [[Mariner|marinar]]; [[Class A river boat captain|capitan-fluvial-categoria-A]]; [[Class B river boat captain|capitan-fluvial-categoria-B]]; [[River coxswain|timonier-fluvial]]; [[River boat chief engineer|sef-mecanic-fluvial]]; [[River boat engineer|mecanic]]; [[River boat commander|conducator-de-salupa-fluviala]]; [[River boatswain/crew chief|sef-de-echipaj-fluvial]]; [[Navigator|marinar]]; [[Cadet Navigator|marinar-stagiar]]; [[Cadet mecanic|mecanic-stagiar]]; [[River shipboard electrician|electrician-de-bord]] |\n|~| [[Railway Authority|AFER]] | [[Locomotive driver|mecanic-locomotiva]]; [[Traffic dispatcher|dispecer-de-trafic]] |\n|~| [[Road Authority|ARR]] | [[Road legislation teacher|profesor-de-legislatie-rutiera]]; [[Lecturer for the professional training and improvement of the road transport sector specialized staff|lector-pentru-pregatirea-si-perfectionarea-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transporturilor-rutiere]] |\n|~|~| [[Person designated to manage continuously and effectively for the road transport activity|persoana-desemnata-sa-conduca-permanent-si-efectiv-activitatea-de-transport-rutier]]; [[Safety adviser for the transport of dangerous goods by road|consilier-de-siguranta-pentru-transportul-rutier-al-marfurilor-periculoase]]; [[Driver of vehicles carrying dangerous goods|conducator-de-autovehicule-care-transporta-marfuri-periculoase]]; [[Driver for the carriage of goods by road in vehicles whose maximum authorized mass is over 3.5 tonnes|conducator-auto-care-efectueaza-transport-rutier-de-marfuri-cu-vehicule-a-caror-masa-maxima-autorizata-este-mai-mare-de-3,5-tone]]; [[Driver performing public passenger road transport|conducator-auto-care-efectueaza-transport-rutier-public-de-persoane]]; [[Driver carriage road vehicles with weights and/or dimensions exceeded|conducator-auto-care-efectueaza-transport-rutier-cu-vehicule-avand-mase-si-sau-dimensiuni-de-gabarit-depasite]]; [[Driver for taxi road transport|conducator-auto-care-efectueaza-transport-rutier-in-regim-de-taxi]]; [[Driving license school instructor|instructor-de-conducere-auto]] |\n|~| [[General Inspectorate of Romanian Police|IGPR-MAI]] | [[Private detective|detectiv-particular]]; [[Protection goods, access control, order and intervention agent|agent-de-paza-control-acces-ordine-si-interventie]]; [[Guard of persons and of transport of valuables, cash in transit agent|agent-de-protecţie-insotire-si-gardare-persoane-fizice-si-valori]]; [[Manager of private security company|conducator-societate-de-paza-si-protectie]]; [[Manager of private security systems company|conducator-societate-de-instalare-sisteme-de-alarma]]; [[Installing and maintenance of alarm systems technician|tehnician-pentru-sistemele-de-detectie-supraveghere-video-si-de-monitorizare-control-acces-si-comunicaţii]]; [[Alarm control centre operator|operator-dispecer-sisteme-de-monitorizare-si-pentru-aparatura-de-control]];[[Shooting range trainer|instructor-in-poligonul-de-tir]]; [[Pyrotechnist/Shot firer / Artificer/shots man |pirotehnist-pentru-focuri-de-artificii]] |\n|~| [[National Archives|ANR-MAI]] | [[Archivist|arhivist]] |\n|~|~| [[Archiver|arhivar]] |\n|~| [[Authority for People with Disabilities|ANPH]] | [[Sign Language Interpreter|interpret-limbaj-mimico-gestual]] |\n|~|~| [[Language Interpreter Specific for Deaf Person|interpret-limbaj-specific-persoanei-cu-surdocecitate]] |\n|~| [[Sanitary-Veterinary and Food Safety Authority|ANSVSA]] | [[Veterinary assistant|asistent-veterinar]] |\n|~|~| [[Veterinary technician|tehnician-veterinar]] |\n|>|>| |\n| 1 National Body | [[Body of Expert and Licensed Accountants|CECCAR]] | [[Expert accountant|expert-contabil]]; [[Licensed accountant|contabil-autorizat]] |\n| 2 National Chambers | [[Chamber of Financial Auditors|CAFR]] | [[Financial auditor|auditor-financiar]] |\n|~| [[Chamber of Tax Consultants|CCFiscali]] | [[Tax consultant|consultant-fiscal]] |\n| 6 National Colleges | [[College of Pharmacists|ColegFarm]] | [[Pharmacist|farmacist]] |\n|~| [[College of Physicians|CMR]] | [[Physician|medic]] |\n|~| [[College of Dental Practitioners|CMDR]] | [[Dentist|medic-dentist]] |\n|~| [[College of Veterinarians|CMVRo]] | [[Veterinary Surgeon|medic-veterinar-chirurg]] |\n|~| [[National College of Social Workers|CNASR]] | [[Social worker|asistent-social]] |\n|~| [[College of Psychologists|CoPsi]] | [[Psychologist|psiholog]] |\n| 1 National Council | [[The Mediation Council|CMediere]] | [[Mediator|mediator]] |\n| 2 National Offices | [[State Office for Inventions and Trade Marks|OSIM]] | [[Industrial property counselor|consilier-in-proprietate-industriala]] |\n|~| [[National Office for Historic Monuments|ONMI]] | [[Restorer|restaurator]] |\n| 5 National Orders | [[Order of Architects|OAR]] | [[Architect|arhitect]] |\n|~| [[Order of Nurses and Midwives|OAMR]] | [[Nurse|asistent-medical]]; [[Midwife|moasa]] |\n|~| [[Order of Biochemists, Biologists and Chemists in the Health System of Romania|OBBCSSR]] | [[Biologist|biolog-in-sistemul-sanitar]], [[biochimist|biochimist-in-sistemul-sanitar]] and [[chemist|chimist-in-sistemul-sanitar]] in the sanitary system |\n|~| [[Order of Geodesists|OGR]] | [[Geodesist|geodez]] |\n|~| [[Order of Dental Technicians|OTDR]] | [[Dental technician|tehnician-dentar]] |\n| 2 National Registers | [[Automobile Registry|RAR]] | [[Vehicle inspector/Light vehicle standards officer|inspector-ITP]] |\n|~| [[Register of Urban Planners|RUR]] | [[Urbanist/Urban planner|urbanist]] |\n| 3 National Unions / Associations | [[Union of Bars|UNBR]] | [[Lawyer/Barrister/Solicitor|avocat]] |\n|~| [[Union of Insolvency Practitioners|UNPIR]] | [[Insolvency practitioner|practician-in-insolventa]] |\n|~| [[Association of Mountain Rescuers|ANSMR]] | [[Mountain rescuer|salvator-montan]] |\n\n<<tiddler webmaster-en>>
!Comunicatul de la Conferinţa Bologna\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Bucharest_Communique_2012.pdf (5 pagini / 0,37 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Bucharest_Communique_2012.pdf>>
!!Concursul de creaţie pe tema Pieţei unice europene\n\nÎn contextul împlinirii a 20 de ani de la crearea Pieței unice europene, Comisia Europeană a lansat, în cursul lunii aprilie a.c., un concurs tematic adresat persoanelor născute în anul 1992, care sunt invitate să împărtășească, în scris, experiențele personale privind rolul pe care Piața unică l-a jucat și continuă să-l joace în viața lor.\n\nDetalii cu privire la desfășurarea concursului pot fi aflate consultând pagina web creată, în acest sens, de Comisia Europeană - http://generation1992.eu/ro/home.\n\nInformaţii privind acţiunile organizate de Comisia Europeană în cadrul Săptămânii Pieţei Unice pot fi accesate la pagina web creată în acest sens: http://www.singlemarket20.eu/ro
!!Conferinţa internaţională a Centrelor de recunoaştere a diplomelor\n\nSub egida Consiliului Europei, Comisiei Europene și UNESCO, în perioada 17-19 iunie a.c. s-au desfășurat la Toledo, Regatul Spaniei, lucrările celei de-a 19 Conferinţe a centrelor membre ale reţelelor ENIC (//European Network of Information Centres// - Reţeaua Europeană a Centrelor de Informare pentru recunoaşterea academică şi mobilitate) și NARIC (//National Academic Recognition Information Centres// – Centrele Naţionale de Informare şi Recunoaştere Academică).\n\nPe agenda Conferinţei s-au regăsit, printre altele, subiecte precum stadiul şi impactul implementării Convenţiei de la Lisabona privind recunoaşterea studiilor şi a procesului Bologna, funcționalitatea convențiilor regionale de recunoaștere a studiilor, promovarea și modernizarea site-ului ENIC/NARIC în scopul accesului la informație a cetățenilor, tendințe în construcția unui sistem global de recunoaștere a studiilor.\n\nParticipant în calitate de membru al rețelelor ENIC-NARIC, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a fost reales cu această ocazie pentru un nou mandat, în funcţia de vicepreşedinte al reţelei ENIC.
!Conferinţele de informare\n<<tiddler Semnatura>>\n| !Data | !Conferinţa | !Centre universitare | !Universităţi |\n| 30 ianuarie 2009 | [[Bucureşti|CRID-Centru]] | [[Bucuresti]]*<br>[[Pitesti]]<br>[[Ploiesti]]<br>[[Targoviste]] | 33 |\n| 9 octombrie 2009 | [[Cluj-Napoca|CRID-Nord]] | [[Alba-Iulia]]<br>[[Baia-Mare]]<br>[[Cluj-Napoca]]<br>[[Oradea]]<br>[[Targu-Mures]] | 15 |\n| 30 octombrie 2009 | [[Sibiu|CRID-Sud]] | [[Brasov]]<br>[[Craiova]]<br>[[Pitesti]]**<br>[[Sibiu]]<br>[[Targu-Jiu]] | 11 |\n| 17 aprilie 2010 | [[Iaşi|CRID-Est]] | [[Bacau]]<br>[[Constanta]]<br>[[Galati]]<br>[[Iasi]]<br>[[Suceava]] | 17 |\n| 24 aprilie 2010 | [[Timişoara|CRID-Vest]] | [[Arad]]<br>[[Lugoj]]<br>[[Petrosani]]<br>[[Resita]]<br>[[Timisoara]] | 11 |\n|>|>|>| |\n| ''Statistica'' | ''5 conferinţe'' | ''23 de centre universitare'' | ''84 de universităţi'' |\n\n~* Una dintre universităţile participante nu are şi nu va avea mobilitate a studenţilor şi nu va participa la acest Proiect.\n~** Cele două universităţi din Piteşti au fost invitate din nou la o conferinţă de prezentare a Proiectului.
!!Universităţile acreditate din Constanţa\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[18 membri CRID|CRID-echipa]] | !17 cadre didactice desemnate |!Mobilitatea studenţilor |\n| [[Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa|ANMB]] | 5 | 5 | da |\n| [[Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa|UAS]] | 3 | 3 | |\n| [[Universitatea Maritimă din Constanţa|UMC]] | 5 | 5 | |\n| [[Universitatea "Ovidius" din Constanţa|UOC]] | 5 | 4 | |
!!Consultarea publică referitoare la costurile administrative legate de introducerea Cardului Profesional European\n\nComisia Europeană a lansat [[consultarea publică referitoare la costurile administrative pentru autorităţile competente legate de introducerea Cardului Profesional European pentru profesiile de asistent medical, medic, farmacist, fizioterapeut, inginer, ghid montan şi agent imobiliar|http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPCdata2014]]. Termenul-limită de transmitere a contribuţiilor este 16 iunie 2014.
!!Consultarea publică privind introducerea Cardului Profesional European\n\nComisia Europeană a lansat [[consultarea publică privind introducerea Cardului Profesional European (European Professional Card - EPC)|http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/european-professional-card/index_en.htm]] pentru profesiile de [[asistent medical|asistent-medical]], [[medic]], [[farmacist]], [[fizioterapeut]], [[inginer]], [[ghid montan|ghid-montan]] şi [[agent imobiliar|agent-imobiliar]]. Termenul-limită de transmitere a contribuţiilor este 16 iunie 2014.
!!Contact\n\n<<tiddler telefoane-email-tabel>>\n\n!!!E-mail\n<<email cnred la medu punct edu.ro>>\n\n!!!Fax\n021 313 10 13\n\n021 317 85 17\n\n!!!Adresa poştală\nMinisterul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice\nCentrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor\n[[Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4409808&lon=26.0900187&z=16&l=29&m=o]]\n\n<<tiddler harta>>\n\n!!!Forum\nhttp://forum.portal.edu.ro/index.php?act=SC&c=20
!Convenţia privind înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa 1972, în limba română\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Conventia-IUE-Florenta-1972.pdf (61 pagini / 0,33 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Conventia-IUE-Florenta-1972.pdf>>
!!Convenţia de la Haga\n> Adresă web recomandată: http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=37\n<<iFrame http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=37>>\n<<tiddler precizare>>
!Convenţia de la Lisabona\n> Adresă web recomandată: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/165.htm\n<<iFrame http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/165.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!Convenţia europeană privind echivalarea diplomelor care permit accesul în universităţi\n> Adresă web recomandată: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=015&CL=ENG\n<<iFrame http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/015.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!Convenţia europeană privind echivalarea generală a perioadelor de studii universitare\n> Adresă web recomandată: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=138&CL=ENG\n<<iFrame http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/138.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!Convenţia europeană privind echivalarea perioadelor de studii universitare\n> Adresă web recomandată: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=021&CL=ENG\n<<iFrame http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/021.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!Convenţia europeană privind recunoaşterea academică a calificărilor universitare\n> Adresă web recomandată: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=032&CL=ENG\n<<iFrame http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/032.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!!!Sistemul de informare al Pieţei Interne\n| [[Sistemul IMI|Sistemul-IMI]] |\n\n<<tiddler AlexandruChiuta>>\n\n<<tiddler StefanSerban>>\n\n<<tiddler GabrielaLetcai>>
!Coordonatori IMI\n| [[IMI-PQ]] | [[IMI-PW]] | [[IMI-SD]] |\n| <<tiddler Coordonatori-IMI-PQ>> | <<tiddler Coordonatori-IMI-PW>> | <<tiddler Coordonatori-IMI-SD>> |
<<tagging Coordonatori-IMI-PQ>>
<<tagging Coordonatori-IMI-PW>>
<<tagging Coordonatori-IMI-SD>>
!!Universităţile acreditate din Craiova\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[13 membri CRID|CRID-echipa]] | !2 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Universitatea din Craiova|UCv]] | 8 | 1 | |\n| [[Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova|UMF-Cv]] | 5 | 1 | |
<html>\n<video id="13" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/13_Cristian_Busoi_on_the_debate_on_Professional_qualifications_with_the_Bundestag_IMCO_17-10-2011.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/13_Cristian_Busoi_on_the_debate_on_Professional_qualifications_with_the_Bundestag_IMCO_17-10-2011.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/13_Cristian_Busoi_on_the_debate_on_Professional_qualifications_with_the_Bundestag_IMCO_17-10-2011.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/13_Cristian_Busoi_on_the_debate_on_Professional_qualifications_with_the_Bundestag_IMCO_17-10-2011.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/13_Cristian_Busoi_on_the_debate_on_Professional_qualifications_with_the_Bundestag_IMCO_17-10-2011.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
\n\n''Cristian Alexandru MIHĂILESCU, inspector''\nE-mail: <<email cristian punct mihailescu la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 56 45\nFax: 021 313 10 13
\n\n''Cristina CARANICA, consilier''\nE-mail: <<email cristina punct caranica la medu.edu.ro>>\nFax: 021 317 85 17
<html>\n<video id="24" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/24_Cum_functioneaza_SOLVIT.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/24_Cum_functioneaza_SOLVIT.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/24_Cum_functioneaza_SOLVIT.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/24_Cum_functioneaza_SOLVIT.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/24_Cum_functioneaza_SOLVIT.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
<<tiddler MAEur>>
!Comisia Europeană - Direcţia Generală Piaţa Internă şi Servicii (DG MARKT)\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/mission_en.htm\n<<iFrame http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/mission_en.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!!Direcţia Generală ~Buget-Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii\n> Adresă web recomandată: http://edu.ro/index.php/articles/11907\n<<iFrame http://edu.ro/index.php/articles/11907>>\n<<tiddler precizare>>
!!Direcção Geral de Ensino Superior - Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior\n> Adresă web recomandată: http://www.dges.mctes.pt/DGES/en\n<<iFrame http://www.dges.mctes.pt/DGES/en>>\n<<tiddler precizare>>
!!Direcția generală învățământ superior - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice\n> Adresă web recomandată: http://edu.ro/index.php/articles/c22\n<<iFrame http://edu.ro/index.php/articles/c22>>\n<<tiddler precizare>>
!!Direcţia Generală Juridic şi Contencios\n> Adresă web recomandată: http://djc.edu.ro/\n<<iFrame http://djc.edu.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!Comisia Europeană - Direcţia Generală Informatică (DIGIT)\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/about/index_ro.htm\n<<iFrame http://ec.europa.eu/dgs/informatics/about/index_ro.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!!Dicţionarul European de aptitudini şi competenţe\n> Adresă web recomandată: http://disco-tools.eu\n<<iFrame http://disco-tools.eu/>>\n<<tiddler precizare>>
''Anexa administrativă la diplomă, Suplimentul la Diplomă (Diploma Supplement)'' este un document anexat diplomei de studii superioare care oferă o descriere standard a naturii, nivelului, contextului, conținutului și statutului studiilor pe care absolventul le-a efectuat cu success. Anexa administrativă la diplomă asigură transparență și facilitează recunoașterea academică și profesională a calificărilor (diplome, diplome universitare, certificate). Anexa administrativă la diplomă este emisă de instituții de învățământ conform unui model care a fost elaborate de un grup de lucru compus din Comisia Europeană, Consiliul Europei și UNESCO. Suplimentul la diplomă este compus din opt secțiuni ( informaţii referitoare la titularul diplomei, la calificare, nivelul calificării, conţinutul şi rezultatele obţinute, informații privind finalitatea (rolul) calificării, informaţii adiționale, date pentru validarea Anexei și informații privind sistemul național de învățământ superior. Suplimentul trebuie să conţină informaţii cu privire la sistemul naţional de învăţămînt superior, în cadrul căruia titularul şi-a făcut studiile. \n\nInstituţiile de învăţământ superior [[acreditate|Universitati-acreditate-in-Romania]] sau autorizate să funcţioneze provizoriu eliberează gratuit, Suplimentul la Diplomă, ca document însoţitor al Diplomei de Absolvire, Diplomei de Licenţă, Diplomei de Inginer, Diplomei de Arhitect, Diplomei de Urbanist, Diplomei de Studii Aprofundate şi Diplomei de Master.\n\nSuplimentul la Diplomă este un document obligatoriu anexat actelor de studii menţionate mai sus.\n\n[[Modelul de referinţă al Suplimentului la Diplomă|OM-4868-2006-Anexa]], prevăzut în Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4868 / 2006, este redactat bilingv (în limba română şi altă limbă de circulaţie internaţională) şi respectă template-ul stabilit de [[Consiliul Europei|CoE]] şi [[Comisia Europeană|EC]].
\n\n''Dana CONSTANTIN, consilier''\nE-mail: <<email constantin punct dana la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 56 59\nFax: 021 313 10 13
!!Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal\n> Adresă web recomandată: http://www.dataprotection.ro\n<<iFrame http://www.dataprotection.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!Instrumente online utile procesului de guvernare\n> Adresă web recomandată: http://online.gov.ro/index.php/proiecte/\n<<iFrame http://online.gov.ro/index.php/proiecte/>>\n<<tiddler precizare>>
!Decizia ANSPDCP nr. 28 / 2007\n!!privind transferurile datelor cu caracter personal către alte state\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Decizia-ANSPDCP-28-2007.pdf (3 pagini / 0,11 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Decizia-ANSPDCP-28-2007.pdf>>
!Decretul nr. 175 / 1948\n!!Reforma învăţământului din 3 august 1948
[[Activitati]]
!Directiva 2002/58/CE\n!!privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice)\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2002-58-CE.pdf (11 pagini / 0,54 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2002-58-CE.pdf>>
!Directiva 2005/36/CE\n!!privind recunoaşterea calificărilor profesionale\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2005-36-CE.pdf (121 pagini / 1,1 MB). Sursa: [[EUR-Lex|http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0036:RO:NOT]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2005-36-CE.pdf>>
!Regulamentul (CE) nr. 1430 / 2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007\n!!de modificare a anexelor II şi III la [[Directiva 2005/36/CE|Directiva-2005-36-CE]] a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2005-36-CE-anexe-modificate.pdf (9 pagini / 0,07 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2005-36-CE-anexe-modificate.pdf>>
!Directiva 2005/36/CE şi Directiva 2013/55/UE\n!!privind recunoaşterea calificărilor profesionale\n> Documentul cu textul consolidat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2005-36-CE-consolidata.pdf (166 pagini / 2,3 MB). Sursa: [[EUR-Lex|http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2005-36-CE-consolidata.pdf>>
!!Modernizarea Directivei privind calificările profesionale\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm\n<<iFrame http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!Rectificare la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005\n!!privind recunoaşterea calificărilor profesionale\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2005-36-CE-rectificare.pdf (2 pagini / 0,05 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2005-36-CE-rectificare.pdf>>
!Directiva 2006/100/CE\n!!de adaptare a anumitor directive din domeniul libertăţii de circulaţie a persoanelor, avînd în vedere aderarea Bulgariei şi a României\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2006-100-CE.pdf (97 pagini / 1 MB). Sursa: [[EUR-Lex|http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0100:RO:NOT]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2006-100-CE.pdf>>
!Directiva 2006/123/CE\n!!privind serviciile în cadrul pieţei interne\n> Documentul poate fi consultat de la adresa http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:RO:HTML. Sursa: [[EUR-Lex|http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:RO:NOT]]\n<<iFrame http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:RO:HTML>>
!Directiva 2013/55/UE\n!!a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a \n!!Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și \n!!a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne ( „Regulamentul IMI” )\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2013-55-UE.pdf (170 pagini / 1,1 MB). Sursa: [[EUR-Lex|http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013L0055:RO:NOT]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2013-55-UE.pdf>>
!Directiva 89/48/CE\n!!privind sistemul general de recunoaştere a diplomelor de învăţământ superior acordate pentru formarea profesională cu durata minimă de trei ani\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-89-48-CE.pdf (8 pagini / 0,49 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-89-48-CE.pdf>>
!Directiva 92/51/CE\n!!privind cel de-al doilea sistem general de recunoaştere a formării profesionale, de completare a [[Directivei 89/48/CEE|Directiva-89-48-CE]]\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-92-51-CE.pdf (22 pagini / 0,55 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-92-51-CE.pdf>>
!Directiva 95/46/CE\n!!privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-95-46-CE.pdf (20 pagini / 0,57 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-95-46-CE.pdf>>
!Directiva 97/66/CE\n!!privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-97-66-CE.pdf (8 pagini / 0,04 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-97-66-CE.pdf>>
!!Directiva privind Serviciile\n> Prezentarea ( 0,49 MB) poate fi descărcată de la adresa http://cnred.edu.ro/imi-net/2008-06-23/Rodica_Lupu_-_Directiva_privind_Serviciile.pps
!Directivele sectoriale şi directivele sistemului general ale Uniunii Europene privind recunoaşterea calificărilor profesionale\n\n| Această pagină prezintă un material informativ care a fost publicat de [[CNRED]] în anul 2002. |\n\n!!1. Introducere\n\nUrmare a Tratatului de la Roma din 1957, orice cetăţean al unui Stat Membru al Uniunii Europene (UE) a fost liber să practice o profesie, să ofere servicii sau să demareze o afacere în oricare alt Stat Membru. Nu se practică nici un fel de discriminare de naţionalitate. Cele 15 de State Membre ale UE, împreună cu celelalte trei State aparţinând Spaţiului Economic European (EEA) - Lichtenstein, Norvegia şi Islanda, formează Piaţa Internă Europeană Unică, caracterizată prin libera circulaţie a persoanelor, serviciilor, capitalurilor şi bunurilor.\n\nŢările care formează Piaţa Unică au propriile lor sisteme de educaţie şi diplome naţionale. Pentru o persoană care doreşte să practice o profesie în alt Stat Membru, faptul că o calificare recunoscută într-o ţară nu este întotdeauna automat recunoscută şi în alta poate crea o problemă.\n\nDirectivele Sectoriale şi cele ale Sistemului General de recunoaştere au ca scop să faciliteze accesul la anumite profesii în alt stat al UE sau al EEA.\n\n//Acest material// va prezenta pe scurt ce etape trebuie să parcurgă o persoană care nu este în posesia unei diplome naţionale a unei ţării unde doreşte să desfăşoare o activitate lucrativă pentru a i se permite să practice o profesie al cărui statut de recunoaştere intră sub incidenţa unei dintre directivele de mai sus.\n\n\n!!2. Directivele: asemănări şi deosebiri\n\nDirectivele UE se aplică în ţările Uniunii Europene. Dar se aplică şi în Lichtenstein, Norvegia şi Islanda, celelalte trei ţări ale Saţiului Economic European. În principiu, există două tipuri de directive UE în materie de recunoaştere:\n* Directivele Sectoriale (care mai sunt numite şi Directive Specifice şi care reglementează accesul la un anumit număr de profesii mai ales în domeniul sănătăţii) şi \n* Directivele Sistemului General, care stabilesc modalităţile de acces la alte profesii reglementate.\nIniţial, Comisia Europeană a încercat să reglementeze accesul la fiecare profesie în parte. Directivele Sectoriale prevăd o armonizare pe verticală a programelor de studiu în termeni de conţinut şi durată. Întrucât negocierea înţelegerilor necesare pentru fiecare profesie s-a dovedit foarte dificilă şi a consumat foarte mult timp (directiva referitoare la arhitecţi a luat 17 ani pentru a fi finalizată, de exemplu), eforturile au fost canalizate către identificarea unui sistem general de recunoaştere reciprocă. Rezultatul s-a concretizat prin Directivele Sistemului General. Acest sistem pleacă de la premisa că programele de studiu şi educaţie prin care cetăţenii diverselor State Membre se pregătesc în vederea unei profesii reglementate au în principiu o validitate egală. Atâta vreme cât este întrunit un număr minim de condiţii, finalizarea oricăruia dintre aceste programe ar trebui să deschidă accesul spre aceeaşi profesie reglementată în oricare Stat Membru. Programele de studiu nu sunt în nici un caz armonizate în prealabil.\n\nAceastă //prezentare// furnizează informaţii despre accesul la profesiile reglementate, atât prin Directivele Sectoriale, cât şi prin cele ale Sistemului General. O profesie reglementată înseamnă că accesul la profesia respectivă este reglementat în baza legii. Profesiile reglementate pot fi practicate doar de către persoane care sunt în posesia diplomei naţionale adecvate. Exemple de profesii reglementate includ acelea de asistentă medicală, învăţător şi instructor auto. Profesiile reglementate şi numărul lor variază de la o ţară la alta. Accesul la profesiile non reglementate nu este definit prin directive. Accesul la aceste profesii este şi va rămâne liber.\n\n\n!!3. Directivele Sectoriale\n\nDirectivele Sectoriale dau posibilitatea persoanelor instruite într-un Stat Membru să îşi practice profesia într-un alt Stat Membru, după ce numele lor au fost incluse în registrul profesional adecvat. De aceea, programele de studiu au fost armonizate în prealabil în termeni de structură şi conţinut. Există şapte Directive Sectoriale, dintre care cele mai multe privesc profesiile medicale. Ele se referă la medici, dentişti (stomatologi), veterinari, farmacişti, asistente medicale, moaşe şi arhitecţi. Diplomele care dau acces la calificarea în aceste profesii sunt recunoscute automat. Cu toate acestea, recunoaşterea trebuie cerută în mod formal autorităţilor competente, dar acest act este urmat automat de includerea numelor persoanelor în registrul profesiei respective.\n\n\n!!4. Directivele Sistemului General\n\nÎn 1989 şi în 1992 Comunitatea Europeană - acum Uniunea Europeană - a introdus două directive care formează împreună Sistemul General: 84/48/CEE şi 92/51/CEE. Acestea privesc accesul la profesiile reglementate care nu fac obiectul Directivelor Sectoriale.\n\nDirectiva 89/48 se referă la recunoaşterea calificărilor profesionale obţinute în urma finalizării studiilor superioare cu o durată minimă de trei ani. Directiva 92/51 se referă la calificările profesionale obţinute prin învăţământul profesional secundar, postliceal şi prin programe de studii superioare cu o durată mai mică de trei ani. În 1999 a fost adăugată o a treia directivă: 99/42/CEE. Aceasta înlocuieşte mai multe directive referitoare la Măsurile de Liberalizare şi Tranzitorii în materie de recunoaştere profesională.\n\nDirectiva 99/42 va fi descrisă în Secţiunea 4.3. Ne vom referi mai departe la primele două directive.\n\n''Precizăm că directivele Sistemului general nu impun o armonizare prealabilă sau ulterioară a structurilor şi conţinutului formării şi nici nu impun reglementarea similară a profesiilor în Statele membre.''\n\nBaza Sistemului General este încrederea reciprocă pe care fiecare dintre Statele Membre o are în programele de studii şi diplomele celorlalte. O persoană care într-unui dintre Statele Membre este suficient de calificată pentru a practica o anumită profesie poate, în principiu, să aibă acces la aceeaşi profesie într-un alt Stat Membru, chiar dacă programul de studii respectiv diferă în termeni de durată şi/sau conţinut. Statele îşi acceptă reciproc diplomele fără a insista ca ele să reprezinte exact aceleaşi cunoştinţe şi aptitudini sub toate aspectele. Totuşi, anumite condiţii sunt incluse în această acceptare reciprocă (termenul de acceptare a înlocuit termenul de recunoaştere):\n* Dacă profesia respectivă este reglementată în ţara în care persoana doreşte să lucreze dar nu şi în ţara în care a primit calificarea, autoritatea competentă poate să ceară dovada că persoana în cauză are cel puţin doi ani de experienţă profesională relevantă în ultimii zece ani.\n* Dacă compararea conţinutului programelor de studii în cele două ţări evidenţiază diferenţe majore (substanţial), persoanei în cauză i se poate cere să întrunească alte câteva condiţii înainte de a i se permite să profeseze în ţara gazdă. Aceste exigenţe pot să reprezinte fie un "test de aptitudini" (acoperind domeniul deficitar al diplomei) fie o "perioadă de adaptare" (o perioadă de până la trei ani de supraveghere practică). Petentul poate alege între aceste două variante, care nu pot fi aplicate cumulativ.\n* Dacă programul de studii efectuat de către petent este mai scurt cu un an sau mai mulţi decât programul din ţara gazdă, autorităţile competente pot să ceară efectuarea unei perioade de experienţă practică care să reprezinte dublul perioadei care lipseşte (dar să nu depăşească patru ani). Dacă însă candidatul a trecut deja un test de aptitudini sau a trecut deja printr-o perioadă de adaptare, această exigenţă poate să dispară. De asemenea, autoritatea competentă trebuie să ia în calcul şi experienţa profesională a candidatului, deoarece profesia în cauză poate să fie reglementată în cea de-a doua ţară, dar nu şi în prima (vezi mai sus prima speţă).\nDacă se observă diferenţe substanţiale între programele de studiu, autorităţilor competente responsabile pentru evaluare şi pentru accesul la profesia în cauză trebuie să dovedească solicitantului care sunt aceste diferenţe substanţiale. Unei persoane care a fost calificată pentru o anumită profesie într-unui dintre Statele Membre nu i se poate refuza pur şi simplu accesul la aceeaşi profesie reglementată în altă ţară.\n\nTrebuie subliniat cu claritate faptul că accesul la o profesie reglementată nu oferă automat un loc de muncă. Unei persoane i se garantează accesul pe piaţa de muncă la o anumită profesie într-o anumită ţară. Urmează apoi cererile normale pentru un loc de muncă, cu toată nesiguranţa pe care aceasta le implică.\n\n!!!4.1. Directiva 89/48/EEC\nAceasta este prima Directivă privind profesiile reglementate care necesită cel puţin trei ani de studii superioare. Ea se referă la orice profesie reglementată care necesită o diplomă a unei universităţi sau a unui colegiu universitar.\n\nExaminarea listelor de profesii reglementate în multe ţări ale UE şi EEA a demonstrat că, în afară de meseria de cadru didactic, cele mai multe profesii reglementate ţin de sfera medicală, paramedicală şi juridică. în unele ţări, ingineria şi alte profesii tehnice sunt de asemenea reglementate.\n\n!!!4.2. Directiva 92/51/EEC\n<<<\nAceastă Directivă a fost amendată de mai multe ori de alte Directive: Directiva 94/38/EC (& & L 217, 23.08.1994), Directiva 95/43/EC (& .L 184, 03.08.1995) şi Directiva 97/38/EC (& ..L 184/31, 20.06.1997). Mai multe informaţii despre ele se pot obţine din Secţiunea COLO din International Credential Evaluation (IDW).\n<<<\nAceasta este cea de-a doua Directivă a Sistemului General. Scopul ei este acela de a facilita accesul la o profesie reglementată care nu intră în sfera primei directive. Ce-a de-a doua Directivă distinge trei nivele la care are loc recunoaşterea: diploma, certificatul şi atestatul de competenţă.\n\n''Diploma''\n> În această secţiune, termenul de diplomă este folosit numai în sensul specificat aici, cel definit prin Directiva 92/51.\nDiploma este folosită pentru toate programele de studii superioare care durează cel puţin un an, dar nu mai mult de trei (în România nu există programe de studii superioare cu o durată mai mică de trei ani. Întâlnim însă, spre exemplu, în Franţa, Olanda etc). \n\nProgramele listate în Anexa C a Directivei 92/52 se situează la acest nivel. Aceasta include programe care în termeni de structură ar trebui să fie clasificate printr-un certificat, dar se situează la nivel de diplomă. Anexa C a fost creată tocmai pentru ca aceste programe să nu fie subevaluate. În Olanda, spre exemplu, profesia de asistent veterinar este un exemplu de profesie listată în Anexa C.\n\n''Certificatul''\nNivelul certificatului este inferior diplomei. El este eliberat frecvent pentru programe de educaţie profesională secundară.\n\n''Atestatul de Competenţă''\nAcest nivel se referă la cursurile de scurtă durată, autonome, care nu sunt componente ale unui program conducând spre o diplomă sau un certificat. Un atestat nu dovedeşte că un curs întreg a fost urmat. Este mai degrabă o calificare independentă, a cărei recunoaştere poate fi cerută. Sunt incluse aici şi atestatele acordate în urma unui test de competenţă şi nu neapărat la sfârşitul unui curs. Un exemplu de asemenea atestat de competenţă este acela care se eliberează în vederea acordării primului ajutor.\n\nPrintre calificările a căror recunoaştere este reglementată de a doua Directivă, trebuie distinse nivele diferite deoarece există mari diferenţe între sistemele de formare profesională în Statele Membre ale UE.\n\nDirectiva 92/51 include ea însăşi o anexă (Appendix) care listează programele de studiu reglementate. Acesta este Anexa D. Un program de studiu este reglementat dacă realizarea lui este cerută de accesul la o anumită profesie şi dacă structura şi nivelul lui se defineşte prin lege sau dispoziţii administrative. Anexa D a fost creată deoarece programele de studiu reglementate fac reglementarea profesiilor inutilă. O persoană care a efectuat un program de studiu reglementat ar trebui să fie tratată la fel cu o persoană care a fost calificată pentru o profesie reglementată. Programele de studiu reglementate, listate în Anexa D, îi garantează unei persoane accesul la profesiile reglementate cu nivelul unei diplome, aşa cum este definit acest nivel prin Directiva 92/51.\n\nEducaţia pentru profesiile reglementate în diversele State Membre nu este mereu la acelaşi nivel. Se poate întâmpla ca anumite profesii să intre sub incidenţa Directivei 92/51/CEE într-un Stat Membru şi a Directivei 98/48/CEE în alt Stat Membru. ''De aceea Directiva 92/51 oferă un Mecanism de Legătură între cele două Directive.''\n\nLegătura de la un nivel la altul este de asemenea posibilă în cadrul celei de-a doua Directive: în cazul acesta, de la nivelul certificatului la cel al diplomei.\n\n!!!4.3. Directiva 99/42/CEE: cea de-a treia Directivă\nLa data de 9 iunie 1999, Uniunea Europeană a stabilit o directivă care poate fi considerată ca un supliment pentru primele două Directive ale Sistemului General, care a fost numită a treia Directivă. Ea a fost creată pentru a facilita cetăţenilor din ţările Uniunii Europene stabilirea şi oferta de servicii într-un alt Stat Membru. Directiva se referă în primul rând la educaţia profesională care conduce la activităţi ca persoană independentă sau ca propriu angajat sau care deschide accesul la îndeletniciri comerciale, pentru care legea afirmă că o persoană se califică prin experienţă practică.\n\nScopul de bază al acestei Directive este de a acorda importanţă experienţei practice, alături de educaţia şi formarea necesare. Statele Membre //au trebuit// să implementeze această Directivă până la, cel târziu, 31 iulie 2001. Directiva listează o mare parte de activităţi în care o persoană se poate implica fie ca practician independent, fie ca angajat.\n\nMecanismele de recunoaştere pentru a treia Directivă sunt comparabile cu cele ale primelor două Directive din Sistemul General. Ţara gazdă nu poate să refuze pur şi simplu pe cineva invocând motivul unei calificări insuficiente. Dacă prin comparaţie apar diferenţe substanţiale, ţara gazdă trebuie să ofere candidatului opţiunea între o perioadă de adaptare şi un test de aptitudini. În cazul în care ţara gazdă le cere propriilor cetăţeni să cunoască reglementările naţionale specifice şi aplicarea lor, ea poate cere acelaşi lucru şi candidatului străin.\n\nÎn anumite cazuri, ţara gazdă cere propriilor ei cetăţeni să posede cunoştinţe generale şi specializate despre cum să conducă o afacere şi/sau cum să ofere anumite servicii înainte ca aceasta să le fie permis, în astfel de cazuri, dacă persoanele au fost deja implicate în aceste activităţi câţiva ani în propriile lor ţări, se poate presupune, pe această bază, că deja posedă cunoştinţele generale.\n\n\n!!5. Procedura\n\nO persoană care doreşte să lucreze în spaţiul UE, să exercite o profesie reglementată, trebuie să depună o cerere către o autoritate competentă desemnată prin care cere recunoaşterea calificării profesionale. În majoritatea cazurilor, aceasta este autoritatea competentă responsabilă pentru profesia în cauză. Ea poate fi reprezentată printr-un minister, dar poate fi şi o asociaţie profesională sau o agenţie căreia ministerul i-a delegat sarcina implementării Directivei.\n\nProcedura de cerere de admitere la o profesie reglementată se declanşează în momentul în care toate documentele necesare au fost depuse. Care sunt aceste documentele necesare, depinde de ţară şi de tipul de profesie. Autorităţile competente responsabile pentru profesiile reglementate hotărăsc ce documente alcătuiesc dosarul candidatului. De obicei, sunt cerute următoarele acte: \n* un formular de cerere completat (de obicei în limba ţării gazdă), \n* actul de identitate şi \n* o copie legalizată a diplomei şi a foii matricole.\nMai pot fi cerute:\n* adeverinţe care să ateste că persoana în cauză a efectuat una sau mai multe perioade de formare practică,\n* dovezi ale experienţei profesionale,\n* un certificat de sănătate şi \n* un certificat de bună conduită.\nEste posibil să fie cerută şi traducerea principalelor documente.\n\nAutoritatea competentă trebuie să ia o decizie în maximul patru luni de la primirea cererii şi a dosarului complet cu documentele solicitate. Decizia poate avea una dintre următoarele rezultate:\n\n''Accesul direct.''\nDiploma este acceptată drept calificare pentru o profesie reglementată în ţara gazdă şi este considerată comparabilă cu diploma cerută propriilor cetăţeni.\n\n''Accesul condiţionat de îndeplinirea unor exigenţe noi.''\nDacă programele de studiu diferă în mod substanţial faţă de programele din ţara gazdă în termeni fie de durată fie de conţinut, persoanele trebuie să demonstreze: \n## că au o experienţă profesională suficientă pentru a suplini o durată de studii mai scurtă,\n## trebuie fie să treacă printr-o perioadă de adaptare fie să treacă un test de aptitudini care să compenseze diferenţele de conţinut.\nAtunci când aceste exigenţe au fost îndeplinite, persoana în cauză este admisă la profesie.\n\n''Accesul este refuzat.''\nPersoana nu a fost nici educată nici formată pentru profesia în cauză, sau formarea a avut loc la un nivel la care nu se poate aplica Mecanismul de Legătură prin care persoana în cauză poate fi considerată calificată pentru o profesie.\n\nDacă profesia este reglementată în ţara gazdă, dar nu şi în ţara în care persoana şi-a obţinut calificarea, acesteia i se va cere să demonstreze că a atins un anumit nivel de practică profesională înainte ca autorităţile competente să ia în consideraţie cazul.\n\nAutorităţile competente care procedează la evaluare sunt obligate să explice cum au ajuns la decizia de a recunoaşte o diplomă şi de a îi garanta sau nu unei persoane accesul la o profesie. Ele trebuie, de asemenea, să arate şi care sunt posibilităţile de a face contestaţie. O persoană care nu este satisfăcută de o anumită decizie are dreptul să înainteze dosarul în justiţie.\n\nAutorităţii competente i se permite să perceapă o taxă care să aco¬pere costurile procedurii de recunoaştere. Suma poate să fie propor¬ţională cu munca prestată.\n\nÎn fiecare ţară a Uniunii Europene şi a Spaţiului Economic European a fost înfiinţat un centru de informare asupra procedurii de implementare a directivelor. Este mai bine pentru persoanele care doresc să lucreze în altă ţară să ia mai întâi legătura cu centrul de informare din acea ţară. Centrul poate spune dacă profesia pe care persoana în cauză speră să o practice este reglementată şi dacă este, care este directiva aplicabilă. Centrul poate de asemenea să îndrume solicitanţii la autoritatea competentă în materie şi să ofere informaţii generale despre procedură.\n\n\n!!6. Centrul de informare în România\n\nÎn România, [[CNRED]] este un punct de contact pentru cetăţenii membri ai UE care doresc informaţii în legătura cu profesiile reglementate şi procedura de recunoaştere conformă directivelor sectoriale şi celor din cadrul sistemului general.
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25490&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
''Doctorat'' - studiile universitare, de regulă, cu o durată de 3 ani. În situații speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau experimentare, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat. Susținerea tezei de doctorat se poate face în termen de maximum 3 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat. Diploma de doctor atestă că titularul acesteia a dobândit cunoștințe și competențe generale și de specialitate, precum și abilități cognitive specifice.
!!!Doctorat, conducător doctorat\n\n|[[Echivalarea diplomelor de doctorat obţinute în alte state|echivalare-doctorate]]|\n\n|[[Dobândirea automată a calității de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obținut această calitate în alte state|dobandirea-automata-a-calitatii-de-conducator-de-doctorat-in-Romania]]|\n\n\n<<tiddler FlorinGrigore>>\n\n<<tiddler GabrielaLetcai>>
!!!Doctorat, conducător doctorat\n\n|[[Recunoaşterea diplomelor de doctorat obţinute în alte state|echivalare-doctorate]]|\n\n|[[Dobândirea automată a calității de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obținut această calitate în alte state|dobandirea-automata-a-calitatii-de-conducator-de-doctorat-in-Romania]]|\n\n\n''Florin Alexandru GRIGORE, inspector''\nE-mail: <<email florin.grigore la medu punct edu.ro>>\nTelefon: 021 405 63 43\nFax: 021 313 10 13\n\n''Gabriela LEŢCAI, consilier''\nE-mail: <<email letcai punct gabriela la medu.edu.ro>>\nFax: 021 313 10 13
!!!Doctorat, conducător doctorat\n\n|[[Recunoaşterea diplomelor de doctorat obţinute în alte state|echivalare-doctorate]]|\n\n|[[Dobândirea automată a calității de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obținut această calitate în alte state|dobandirea-automata-a-calitatii-de-conducator-de-doctorat-in-Romania]]|\n\n\n''Florin Alexandru GRIGORE, inspector''\nE-mail: <<email florin.grigore la medu punct edu.ro>>\nTelefon: 021 405 63 43\nFax: 021 313 10 13\n\n''Gabriela LEŢCAI, consilier''\nE-mail: <<email letcai punct gabriela la medu.edu.ro>>\nFax: 021 313 10 13
\n<<tiddler doc>>\n<<tiddler Prezentari>>\n<<tiddler PDF>>
!Lista documentelor de interes public emise de Minister\n> Adresă web recomandată: http://www.edu.ro/index.php/articles/c1022/\n<<iFrame http://www.edu.ro/index.php/articles/c1022/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Documente de referință pentru recunoașterea perioadelor de studii\n* [[Legea educației naționale nr. 1/2011|Legea-1-2011]]\n* [[Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare|Legea-288-2004]]\n* [[Legea învățământului nr. 84/1995 cu modificările și completările ulterioare|Legea-84-1995]] (abrogată)\n* [[Legea nr. 316/2006 pentru completarea art. 5 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România|Legea-316-2006]]\n* [[Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licență|OM-3235-2005]]\n* [[Ordinului Ministrului Educației şi Cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile|OM-3617-2005]]\n* [[Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3043/2000 privind recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în alte instituții stabilite prin acorduri, contracte și programe internaționale|OM-3043-2000]]\n* [[Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3714/2005 privind introducerea Suplimentului la Diplomă în certificarea absolvirii unui ciclu de studii universitare|OM-3714-2005]]\n* [[Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării nr. 4868/07.08.2006 cu privire la Suplimentul de diplomă|OM-4868-2006]]\n* [[Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării nr. 295/2007 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior și de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat|OM-295-2007]]\n* [[Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3855/2010 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2010—2011|OM-3855-2010]]\n* [[H.G. nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licență|HG-88-2005]]\n* [[HG nr. 567 din 15.06.2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat|HG-567-2005]]\n* [[HG nr. 404 din 29.03.2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat|HG-404-2006]]\n* [[Agence francophone pour l’Éducation et la Formation tout au long de la vie - Guide des règles et bonnes pratiques en matière de reconnaissance académique – octombrie 2009|]]\n* The Committee of the Convention on the recognition of qualifications concerning Higher Education in the European region - [[Recommendation on criteria and procedures for the assessment of foreign qualifications|Recommendation-on-Criteria-and-Procedures-for-the-Assessment-of-Foreign-Qualifications]], Riga, 6 iunie 2001\n* [[Convenția de la Lisabona cu privire la recunoaşterea calificărilor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei|Conventia-de-la-Lisabona]], semnată la Lisabona la 11 aprilie 1997, ratificată de România prin [[Legea nr. 172/1998|Legea-172-1998]]\n* [[Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului (2006/961/CE) privind mobilitatea transnațională în cadrul Comunității în vederea educației și formării profesionale: Carta europeană a calității pentru mobilitate|Recomandarea-2006-961-CE]]\n* [[Codul de bune practici privind furnizarea educației transnaționale|Codul-revizuit-de-bune-practici-pentru-furnizarea-educatiei-transnationale]], revizuit în 2007, la Bucureşti (elaborat sub egida [[UNESCO-CEPES]])\n* [[European Conventions Nos.15 on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities|Conventia-europeana-privind-echivalarea-diplomelor-care-permit-accesul-in-universitati]]\n* [[European Conventions Nos.21 on the Equivalence of Periods of University Study|Conventia-europeana-privind-echivalarea-perioadelor-de-studii-universitare]]\n* [[European Conventions Nos.32 on the Academic Recognition of University Qualifications|Conventia-europeana-privind-recunoasterea-academica-a-calificarilor-universitare]]\n* [[European Conventions Nos.49 Protocol to the European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities|Protocolul-la-Conventia-europeana-cu-privire-la-echivalarea-diplomelor-ce-permit-accesul-la-universitati]]\n* [[European Conventions Nos.138 on the General Equivalence of Periods of University Study|Conventia-europeana-privind-echivalarea-generala-a-perioadelor-de-studii-universitare]]\n* [[European Agreement No.69 on the portability of student grants|]]
!Domenii de activitate economică\n\n\n<<tiddler Sectiunea-A>>\n\n<<tiddler Sectiunea-B>>\n\n<<tiddler Sectiunea-C>>\n\n<<tiddler Sectiunea-D>>\n\n<<tiddler Sectiunea-E>>\n\n<<tiddler Sectiunea-F>>\n\n<<tiddler Sectiunea-G>>\n\n<<tiddler Sectiunea-H>>\n\n<<tiddler Sectiunea-I>>\n\n<<tiddler Sectiunea-J>>\n\n<<tiddler Sectiunea-K>>\n\n<<tiddler Sectiunea-L>>\n\n<<tiddler Sectiunea-M>>\n\n<<tiddler Sectiunea-N>>\n\n<<tiddler Sectiunea-O>>\n\n<<tiddler Sectiunea-P>>\n\n<<tiddler Sectiunea-Q>>\n\n<<tiddler Sectiunea-R>>\n\n<<tiddler Sectiunea-S>>\n\n<<tiddler Sectiunea-T>>\n\n<<tiddler Sectiunea-U>>\n
!Domenii de studii universitare de licenţă şi specializări/programe de studii din cadrul acestora\n<<<\nSursa: [[Hotarârea de Guvern nr. 635 / 2008|HG-635-2008]] privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea\n<<<\n\n|<<tiddler stiinte-exacte>>|<<tiddler stiinte-ale-naturii>>|\n|<<tiddler stiinte-umaniste>>|<<tiddler teologie>>|\n|~|<<tiddler drept>>|\n|<<tiddler stiinte-sociale-si-politice>>|<<tiddler stiinte-economice>>|\n|<<tiddler arte>>|<<tiddler arhitectura-si-urbanism>>|\n|~|<<tiddler educatie-fizica-si-sport>>|\n|<<tiddler stiinte-agricole-si-silvice>>|<<tiddler stiinte-militare-si-informatii>>|\n|~|<<tiddler medicina-veterinara>>|\n|>|<<tiddler stiinte-ingineresti>>|
!!!Domenii în care sunt organizate studii universitare de LICENŢĂ\nŞtiinţe exacte:\n# Matematică\n# Fizică\n# Chimie\n# Informatică\nŞtiinţe ale naturii:\n# Biologie\n# Geografie\n# Geologie\n# Ştiinţa mediului\nŞtiinţe umaniste:\n# Filosofie\n# Limba şi literatura\n# Limbi moderne aplicate\n# Istorie\n# Studii culturale\nTeologie:\n# Teologie\nDrept:\n# Drept\nŞtiinţe sociale şi politice:\n# Sociologie\n# Asistenţă socială\n# Ştiinţe politice\n# Relaţii internaţionale şi studii europene\n# Ştiinţe administrative\n# Ştiinţe ale comunicării\n# Ştiinţe ale educaţiei\n# Psihologie\nŞtiinţe economice:\n# Economie\n# Administrarea afacerilor\n# Finanţe\n# Contabilitate\n# Cibernetică, Statistică şi Informatică economică\n# Economie şi afaceri internaţionale\n# Management\n# Marketing\nArte:\n# Teatru\n# Cinematografie şi media\n# Muzică\n# Arte plastice şi decorative\nArhitectură şi urbanism:\n# Arhitectură\n# Urbanism\nEducaţie fizică şi sport:\n# Educaţie fizică şi sport\nŞtiinţe agricole şi silvice:\n# Agronomie\n# Horticultură\n# Silvicultură\n# Zootehnie\n# Biotehnologii\nMedicină veterinară:\n# Medicină veterinară\nŞtiinţe inginereşti:\n# Calculatoare şi tehnologia informaţiei\n# Inginerie geodezică\n# Inginerie aerospaţială\n# Inginerie chimică\n# Inginerie civilă\n# Inginerie de instalaţii\n# Inginerie genistică\n# Inginerie electrică\n# Inginerie electronică şi telecomunicaţii\n# Inginerie energetică\n# Inginerie geologică\n# Inginerie industrială\n# Inginerie forestieră\n# Ingineria produselor alimentare\n# Ingineria autovehiculelor\n# Ingineria materialelor\n# Inginerie mecanică\n# Inginerie de armament, rachete şi muniţii\n# Ingineria mediului\n# Inginerie navală şi navigaţie\n# Ingineria sistemelor\n# Inginerie şi management\n# Ingineria transporturilor\n# Mecatronică şi robotică\n# Mine, petrol şi gaze\n# Ştiinţe inginereşti aplicate\nŞtiinţe militare şi informaţii:\n# Ştiinţe militare şi informaţii\nSănătate:\n# Sănătate
!!Domenii politice\n# PIAŢA INTERNĂ / CENTRE DE COORDONARE\n# [[LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR|libera-circulatie-a-persoanelor]] ŞI CETĂŢENIA UNIUNII\n## Dreptul de a alege şi de a fi ales\n## Viză / Controale la frontieră\n## Drept de intrare şi de şedere\n## [[Profesii reglementate (calificări)|Autoritati-Competente]]\n### Directive privind sistemul general\n### [[Directive privind sectorul sănătăţii publice|MS]]\n**** [[Medici|CMR]]\n**** [[Medici stomatologi|CMDR]]\n**** [[Infirmiere|OAMR]]\n**** [[Moaşe|OAMR]]\n**** [[Farmacişti|ColegFarm]]\n**** [[Medici veterinari|CMVRo]]\n### [[Arhitecţi|OAR]]\n### [[Avocaţi|UNBR]]\n### Aspecte internaţionale\n### Meşteşuguri, comerţ\n### [[Învăţământ|EDU]]\n### Ingineri\n# [[LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR|libera-circulatie-a-marfurilor]]\n## Măsuri generale\n### Notificarea reglementărilor tehnice (Directiva 98/34/CE)\n### Politica privind calitatea, certificarea şi conformitatea\n**** Marca de conformitate „CE”\n**** Acreditare/ISO 9000\n**** Notificarea organizaţiilor – bază de date\n### Standardizare\n### Notificarea obstacolelor (Regulamentul (CE) 2679/98)\n## Legislaţie armonizată\n### Legislaţie veterinară\n**** Inspecţii veterinare\n**** Furaje\n### Legislaţie fitosanitară\n### Legislaţie alimentară\n### Mijloace de producţie\n**** Lifturi\n**** Maşini\n**** Echipament sub presiune\n**** Metrologie legală şi unităţi de măsură\n**** Echipament electric\n***** Echipament electric – Voltaj scăzut\n***** Echipament electric pentru utilizare în atmosfere explozive\n**** Echipamente medicale\n**** Echipament de protecţie personală\n**** Metale preţioase\n**** Produse preambalate\n**** Echipamente terminale\n**** Compatibilitate electromagnetică\n### Construcţii şi produse de construcţie\n### Vehicule cu motor\n### Tractoare agricole şi forestiere\n### Produse farmaceutice\n**** Produse medicinale pentru uz uman\n**** Medicamente veterinare\n### Produse chimice\n**** Preparate periculoase\n**** Îngrăşăminte\n**** Detergenţi\n**** Produse biocide\n**** Bune practici de laborator\n### Jucării\n### Textile şi încălţăminte\n### Cosmetice\n### Ambarcaţiuni de agrement/nave\n### Instalaţii pe cablu destinate transportului de pasageri\n### Consum de energie\n### Produse agricole\n### Materiale\n**** Oţel\n**** Lemn\n## Dispoziţii speciale privind libera circulaţie\n### Arme de foc\n### Bunuri culturale\n### Explozibili civili\n### Droguri şi precursori\n### Produse şi tehnologii cu dublă utilizare\n**** Politica de acordare a licenţelor\n**** Eliberarea licenţelor\n**** Vămi\n**** Reprezentanţă Permanentă\n# [[LIBERA CIRCULAŢIE A SERVICIILOR|libera-circulatie-a-serviciilor]] ŞI LIBERTATEA DE STABILIRE\n## Aplicarea generală a principiilor fundamentale\n### Libertatea de stabilire (Articolul 43 din Tratatul CE)\n### Libertatea de a furniza servicii (articolul 49 din Tratatul CE)\n## Servicii financiare\n### Bănci\n### Asigurări\n### Bursă şi valori mobiliare\n### Tranzacţii financiare şi sisteme de plată\n### Conglomerate financiare\n## Transport\n### Transport rutier\n**** Reguli comune\n**** Siguranţă, tehnologie, mediu\n**** Taxe şi impozite\n**** Echipament de înregistrare (tahigraf)\n**** Permise auto\n### Transport rutier - Bunuri\n**** Acces la piaţă între statele membre\n**** Transportatori nerezidenţi\n**** Accesul la ocupaţie\n**** Măsuri în caz de criză\n**** Transport combinat\n### Transport rutier - Pasageri\n**** Reguli comune\n**** Acces la piaţă între statele membre\n**** Transportatori nerezidenţi\n**** Accesul la ocupaţie\n**** Transport urban\n### Transport feroviar\n**** Transport feroviar - Bunuri\n**** Transport feroviar - Pasageri\n### Transport pe ape interioare\n### Transport maritim\n**** Siguranţă\n**** Transport comercial maritim\n### Transport aerian\n**** Acordarea de licenţe transportatorilor aerieni\n**** Acces la piaţă\n**** Tarife\n**** Alocarea sloturilor\n**** Cerinţe tehnice\n**** Siguranţă/Controlul traficului aerian\n**** Acceptarea mutuală a licenţelor personalului\n### Unelte tehnologice în domeniul telecomunicaţiilor\n### Legislaţia socială\n## Servicii poştale\n## Serviciile societăţii informaţionale\n## Telecomunicaţii\n### Aprobarea echipamentelor terminale\n### Furnizarea unei reţele deschise (FRD)\n### Piaţa telecomunicaţiilor\n### Telecomunicaţii - Concurenţă\n## Servicii audiovizuale\n### Cadru de reglementare - General\n### Libera circulaţie a serviciilor media\n## Energie\n### Gaz şi electricitate\n### Hidrocarburi\n### Energie nucleară\n## Comunicări comerciale\n## Servicii în construcţii\n## Alte servicii pentru întreprinderi\n### Agenţi de brevete\n### Servicii private de securitate\n### Birouri de plasare a forţei de muncă\n## Servicii de sănătate şi servicii sociale\n# MEDIUL ANTREPRENORIAL\n## [[Achiziţii publice|achizitii-publice]]\n## Protecţia datelor personale\n## [[Proprietate intelectuală|proprietate-intelectuala]]\n### Proprietate industrială\n### Drepturi de autori şi alte drepturi conexe\n## Informaţii financiare şi [[dreptul societăţilor comerciale|dreptul-societatilor-comerciale]]\n## Impozitare\n### Impozitare indirectă\n**** TVA\n**** Accize\n### Impozitare directă\n### Economie fiscală\n# CONSUMATORI\n## Aspecte legate de siguranţa generală a produsului\n### Siguranţa generală a produsului\n### Imitaţii periculoase (Directiva 87/357/CEE)\n### Răspunderea pentru produsele cu defecte (Directiva 85/374/CEE)\n## Aspecte care nu sunt legate de siguranţa generală a produsului\n### Publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă (Directivele 84/450/CEE şi 97/55/CE)\n### Contracte negociate în afara spaţiilor comerciale (Directiva 85/577/CEE)\n### Creditul de consum (Directivele 87/102/CEE, 90/88/CEE, 98/7/CE)\n### Pachetele de servicii pentru călătorii (Directiva 90/314/CEE)\n### Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (Directiva 93/13/CEE)\n### Dreptul de folosinţă pe durată limitată a bunurilor imobile (Directiva 94/47/CEE)\n### Contractele la distanţă (Directiva 97/7/CE)\n### Indicarea preţurilor (Directiva 98/6/CE)\n### Acţiuni în încetare (Directiva 98/27/CE)\n### Bunuri de consum şi garanţii conexe (Directiva 1999/44/CE)\n# [[MEDIU|protectia-mediului]]\n## Protecţia împotriva radiaţilor\n## Protecţia şi gospodărirea apelor\n## Poluarea atmosferică\n## Poluarea sonoră\n## Pericole biotehnologice\n## Gestionarea deşeurilor\n## Protecţia naturii / Conservarea faunei şi florei\n# POLITICĂ SOCIALĂ\n## Tratament egal\n## Libera circulaţie a lucrătorilor\n## Coordonarea sistemelor de securitate socială\n## Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă\n## Drepturi şi condiţii de lucru\n## Sănătate publică\n# [[CONCURENŢĂ|politica-in-domeniul-concurentei]]\n# ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ\n# STATISTICI\n# VĂMI\n# ACCES LA JUSTIŢIE\n## Competenţa curţilor (Convenţia de la Bruxelles)\n## Legislaţia aplicabilă (Convenţia de la Roma)\n## Sensibilizarea judecătorilor şi avocaţilor cu privire la legislaţia comunitară (Iniţiativa Robert Schuman)\n# TURISM\n# COMERŢ ŞI DISTRIBUŢIE\n# REŢELE TRANSEUROPENE\n# SERVICII RECREATIVE ŞI DE DIVERTISMENT\n# EDUCAŢIE\n## Educaţie secundară/superioară\n## Studii postuniversitare\n## Educaţie profesională/Formare profesională\n# [[CAPITAL|libera-circulatie-a-capitalurilor]]/PLĂŢI
!Domeniile Pieţei Interne\n# [[Achiziţii publice|achizitii-publice]]\n# [[Dreptul societăţilor comerciale|dreptul-societatilor-comerciale]]\n# [[Libera circulaţie a capitalurilor|libera-circulatie-a-capitalurilor]]\n# [[Libera circulaţie a mărfurilor|libera-circulatie-a-marfurilor]]\n# [[Libera circulaţie a persoanelor|libera-circulatie-a-persoanelor]]\n# [[Libera circulaţie a serviciilor|libera-circulatie-a-serviciilor]]\n# [[Politica în domeniul concurenţei|politica-in-domeniul-concurentei]]\n# [[Proprietate intelectuală|proprietate-intelectuala]]\n# [[Protecţia mediului|protectia-mediului]]
!Comisia Europeană\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/index_ro.htm\n<<iFrame http://ec.europa.eu/index_ro.htm>>\n<<tiddler precizare>>
''Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS)'' a fost creat în baza unui proiect derulat de Comisia Europeană în 1988-1995 în scopul promovării mobilității studenților, recunoașterii perioadelor de studii efectuate în străinătate, asigurării flexibilității și transparenței și creării unor strânse legături între sistemele de învățământ superior european. ECTS reprezintă, sub forma unei valori numerice întregi afectate fiecărei unități de curs, volumul de muncă pe care studentul trebuie să-l efectueze pentru fiecare dintre acestea, ele nefiind expresia calității, conținutului sau nivelului studiilor.\n\nECTS a fost introdus în România în 1997 şi a fost generalizat prin [[Legea nr. 288 / 2004|Legea-288-2004]] şi prin [[Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării no. 3617 / 16.03.2005|OM-3617-2005]].\n\nAlocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară internaţională, urmând metodologia Sistemului European de Credite Transferabile, potrivit căreia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei, unui semestru de învăţământ superior.\n\nÎn alocarea numărului de credite pentru fiecare disciplină/activitate se are în vedere, în exclusivitate, cantitatea de muncă (workload) pe care o solicită disciplina/activitatea respectivă, raportată la totalul cantităţii de muncă necesară pentru a promova un an întreg de studiu.\n\nCantitatea de muncă vizează: orele de prezenţă fizică la cursuri, seminarii, laboratoare, dar şi orele de studiu individual, elaborare de lucrări, cercetare etc. necesare pentru pregătirea şi promovarea disciplinei. Importanţa disciplinei în cadrul planului de învăţământ sau gradul de dificultate a conţinutului nu reprezintă criterii pentru sporirea numărului de credite alocate.\n\nAceeaşi disciplină poate fi prevăzută cu număr diferit de credite în structura planurilor de învăţământ ale diferitelor facultăţi din aceeaşi universitate sau din diferite universităţi, în măsura în care respectiva disciplină are funcţie de formare fundamentală, de specialitate sau complementară.
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#MNE]]\n\n!!Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice\n<<tabs tabsClass\n"Istoricul denumirilor" "istoricul-denumirilor-oficiale-ale-Ministerului" [[istoricul-denumirilor-oficiale-ale-Ministerului]]\n"Localizare" "harta" [[harta]]\n"Sigla" "logo" [[EDU-logo]]\n"Căutare avansată" "cautare" [[EDU-cautare]]\n"Site Web" "MECS" [[MEN]]\n>>
![[www.edu.ro|http://www.edu.ro/]]\n# [[Comunicate de presă|http://www.edu.ro/index.php/pressrel/]]\n# [[Legislaţie|http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/]]\n# [[Documente de analiză, sinteză, diagnoză şi prognoză|http://www.edu.ro/index.php/genericdocs/]]\n# [[Programe pentru examene şi concursuri, Probe de verificare|http://www.edu.ro/index.php/programe_ex_concursuri/]]\n# [[Text informativ|http://www.edu.ro/index.php/articles/text/]]\n# [[Liste, nomenclatoare, centralizatoare, cataloage|http://www.edu.ro/index.php/liste_nom_cent_cat/]]\n# [[Rezultate, descrieri, situaţii statistice, studii|http://administraresite.edu.ro/index.php/rap_rez_desc_sitstat/]]\n# [[Metodologii, repere metodologice, note, regulamente, instrucţiuni, ghiduri, manuale, criterii, precizari|http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/]]\n# [[Machete, formulare, fise, modele|http://www.edu.ro/index.php/cer_form_model_exemplu/]]\n# [[Acte de studii, documente şcolare|http://www.edu.ro/index.php/acte_studii_doc_scolare/]]\n# [[Calendare, grafice de desfăşurare|http://www.edu.ro/index.php/articles/calendar_grafice_desf/]]\n# [[Certificări şi standarde profesionale, competenţe|http://www.edu.ro/index.php/certif_standarde_profesionale/]]\n# [[Materiale informative|http://www.edu.ro/index.php/resurse/]]\n# [[Programe: definitivat, grad II, grad I|http://www.edu.ro/index.php/programe_perfectiona/]]\n# [[Agenda publică|http://www.edu.ro/index.php/agenda/]]\n# [[Legături web|http://www.edu.ro/index.php/articles/weblinks/]]\n# [[Proiecte de acte normative|http://www.edu.ro/index.php/articles/proiecte_acte_norm/]]\n# [[Declaraţii de avere|http://www.edu.ro/index.php/declaratii_avere/]]\n# [[Documente de curriculum şcolar|http://www.edu.ro/index.php/articles/curriculum/]]\n<<iFrame http://edu.ro/index.php/articles/search?q=&theme=print>>
[img(480px,auto)[istoricul denumirilor ministerului, localizare, sigla, căutare avansată pe site-ul edu.ro|http://cnred.edu.ro/logo/mecs.png][EDU]]
!!Spaţiul european al învăţământului superior (European Higher Education Area)\n> Adresă web recomandată: http://www.ehea.info\n<<iFrame http://www.ehea.info/>>\n<<tiddler precizare>>\n\n<<tiddler Comunicatul-de-la-Conferinta-Bologna>>
!!ENIC/NARIC\n<<tabs tabsClass\n"Reţeaua centrelor ENIC/NARIC" "ENIC-NARIC-reteaua" [[ENIC-NARIC-reteaua]]\n"UNESCO" "ENIC-NARIC-UNESCO" [[ENIC-NARIC-UNESCO]]\n"Comisia Europeană" "ENIC-NARIC-EC" [[ENIC-NARIC-EC]]\n"Consiliul Europei" "ENIC-NARIC-CoE" [[ENIC-NARIC-CoE]]\n"ENIC/NARIC România" "CNRED" [[CNRED]]\n"Reguli de procedură" "ENIC-NARIC-reguli-de-procedura" [[ENIC-NARIC-reguli-de-procedura]]\n"Social Networks" "ENIC-NARIC-social" [[ENIC-NARIC-social]]\n>>
!!The ENIC/NARIC Network - Council of Europe\n> Adresă web recomandată: http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/enic_EN.asp\n<<iFrame http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/enic_EN.asp>>\n<<tiddler precizare>>
!!Centrele naționale de informare pentru recunoaștere academică - Comisia Europeană\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/education/tools/naric_ro.htm\n<<iFrame http://ec.europa.eu/education/tools/naric_ro.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!!~ENIC-NARIC Networks Facebook\n> Adresă web recomandată: https://www.facebook.com/ENIC.NARIC/\n<<tiddler precizare>>
!!~ENIC-NARIC Networks Twitter\n> Adresă web recomandată: https://twitter.com/ENIC_NARIC/\n<<tiddler precizare>>
!!Recognition of Qualifications - UNESCO Higher Education Recognition\n> Adresă web recomandată: http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/higher-education/recognition/\n<<iFrame http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/higher-education/recognition/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Regulile de procedură ale centrelor naţionale din Reţeaua ENIC/NARIC\n\nAlbania - [[engleză|http://www.mash.gov.al/MOES.htm]] - [[albaneză|http://www.mash.gov.al/]]\nAndorra - [[catalană|http://www.ensenyamentsuperior.ad/]]\nArmenia - [[engleză|http://www.armenic.am/]]\nAustralia - [[engleză|http://aei.gov.au/AEI/QualificationsRecognition/Default.htm]]\nAustria - [[germană|http://bmwf.gv.at/naric/]]\nAzerbaijan - [[engleză|http://portal.edu.az/English/]] - [[azeră|http://portal.edu.az/Azeri/]] - [[rusă|http://portal.edu.az/Russian/]]\nBelarus - [[engleză|http://www.minedu.unibel.by/en/main.aspx]] - [[bielorusă|http://www.minedu.unibel.by/be/main.aspx]] - [[rusă|http://www.minedu.unibel.by/main.aspx]]\nBelgia - [[franceză|http://www.enseignement.be/index.php?page=24808&navi=2087]] - [[flamandă|http://www.naric.be/]] - [[germană|http://www.bildungsserver.be/]]\nBosnia şi Herţegovina - [[engleză|http://www.cip.gov.ba/index.php?lang=en]] - [[bosniacă|http://www.cip.gov.ba/index.php?lang=bos]] - [[croată|http://www.cip.gov.ba/index.php?lang=hr]] - [[sârbă|http://www.cip.gov.ba/index.php?lang=sr]]\nBulgaria - [[engleză|http://mail.nacid.bg/newdesign/en/]] - [[bulgară|http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/]]\nCanada - [[engleză|http://www.cicic.ca/2/home.canada]] - [[franceză|http://www.cicic.ca/1/accueil.canada]]\nCroaţia - [[engleză|http://www.azvo.hr/Default.aspx?sec=110]] - [[croată|http://www.azvo.hr/]]\nCipru - [[engleză|http://www.kysats.ac.cy/?page=home&action=&lang=en]] - [[greacă|http://www.kysats.ac.cy/?page=home&action=&lang=gr]]\nRepublica Cehă - [[engleză|http://www.naric.cz/]] - [[cehă|http://www.naric.cz/index_cz.shtml]]\nDanemarca - [[engleză|http://en.iu.dk/recognition/]] - [[daneză|http://www.iu.dk/]]\nEstonia - [[engleză|http://archimedes.ee/enic/index.php?lng=2]] - [[estonă|http://archimedes.ee/enic/index.php?lng=1]]\nFinlanda - [[engleză|http://www.oph.fi/recognition]] - [[finlandeză|http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen]] - [[suedeză|http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/erkannande_av_examina]]\nFranţa - [[franceză|http://www.ciep.fr/enic-naricfr/]] - [[engleză|http://www.ciep.fr/en/enic-naricfr/]] - [[spaniolă|http://www.ciep.fr/es/enic-naricfr/]] - [[germană|http://www.ciep.fr/de/enic-naricfr/]] - [[portugheză|http://www.ciep.fr/pt/enic-naricfr/]] \nGeorgia - [[engleză|http://www.nea.ge/Eng/DefaultEng.aspx]] - [[georgiană|http://www.nea.ge/]]\nGermania - [[germană|http://www.kmk.org/zab/unsere-aufgaben/enic-naric.html]] - [[engleză|http://www.daad.de/deutschland/index.en.html]]\nGrecia - [[engleză|http://www.doatap.gr/en/]] - [[greacă|http://www.doatap.gr/gr/]]\nVatican - [[engleză|http://www.vatican.va/phome_en.htm]] şi multe alte limbi\nUngaria - [[engleză|http://www.oh.gov.hu/hungarian_equivalence_and_080122]] - [[maghiară|http://www.oh.gov.hu/honositas_elismeres]]\nIslanda - [[engleză|http://www.hi.is/en/study_programmes/naricenic_office]] - [[islandeză|http://www.hi.is/nam/naricenic_upplysingaskrifstofa]]\nIrlanda - [[engleză|http://www.qualificationsrecognition.ie/recognition/]]\nIsrael - [[engleză|http://www.che.org.il/english.aspx]]\nItalia - [[engleză|http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=31]] - [[italiană|http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=30]]\nKazakhstan - [[engleză|http://www.edu.gov.kz/en/]] - [[rusă|http://www.edu.gov.kz/ru/]] - [[kazahă|http://www.edu.gov.kz/]]\nLetonia - [[engleză|http://www.aic.lv/portal/en/]] - [[letonă|http://www.aic.lv/portal/lv/]]\nLiechtenstein - [[germană|http://www.sa.llv.li/]]\nLituania - [[engleză|http://www.skvc.lt/en/content.asp?id=4]] - [[lituaniană|http://www.skvc.lt/content.asp?id=4]]\nLuxemburg - [[franceză|http://www.cedies.public.lu/fr/reconnaitre-diplome/]]\nMalta - [[engleză|http://www.mqc.gov.mt/mqric]]\nMoldova - [[română|http://www.edu.md/?lng=ro&MenuItem=5&SubMenu0=5]]\nMonaco - [[franceză|http://www.monaco.gouv.mc/devwww/wwwnew.nsf/1909$/54CF53F850DEFF74C12577830039733FGB]]\nMuntenegru - [[engleză|http://www.mpin.gov.me/en/ministry]] - [[muntenegreană|http://www.mpin.gov.me/ministarstvo?alphabet=lat]]\nŢările de Jos - [[engleză|http://www.nuffic.nl/]]\nNoua Zeelandă - [[engleză|http://www.nzqa.govt.nz/qualifications-standards/international-qualifications/]]\nNorvegia - [[engleză|http://www.nokut.no/en/]] - [[norvegiană|http://www.nokut.no/]]\nPolonia - [[engleză|http://www.nauka.gov.pl/higher-education/recognition-of-foreign-qualifications/]] - [[poloneză|http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/mobilnosc-akademicka-i-zawodowa/]]\nPortugalia - [[engleză|http://www.dges.mctes.pt/DGES/en/NARIC/]] - [[portugheză|http://www.dges.mctes.pt/dges/pt/reconhecimento/naricenic/]]\nRomânia - [[română|Reguli-de-procedura]]\nFederaţia Rusă - [[engleză|http://www.russianenic.ru/english/]] - [[rusă|http://www.russianenic.ru/]]\nSan Marino - [[engleză|http://www.unirsm.sm/english/]] - [[italiană|http://www.unirsm.sm/]]\nSerbia - [[engleză|http://www.mp.gov.rs/page.php?page=18]]\nSlovacia - [[engleză|http://www.minedu.sk/index.php?lang=en&rootId=19]] - [[slovacă|http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=415]]\nSlovenia - [[engleză|http://www.mvzt.gov.si/index.php?id=345&L=1]] - [[slovenă|http://www.mvzt.gov.si/index.php?id=345]]\nSpania - [[spaniolă|http://www.educacion.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/homologacion-titulos.html]]\nSuedia - [[engleză|http://www.hsv.se/qualificationsrecognition.4.28afa2dc11bdcdc557480002032.html]] - [[suedeză|http://www.hsv.se/utlandskutbildning.4.539a949110f3d5914ec800056406.html]]\nElveţia - [[engleză|http://www.enic.ch/information-programme/recognition-swiss-enic.html?L=2]] - [[franceză|http://www.crus.ch/information-programmes/reconnaissance-swiss-enic.html?L=1]] - [[germană|http://www.crus.ch/information-programme/anerkennung-swiss-enic.html?L=0]]\nRepublica Macedonia - [[macedoneană|http://www.mon.gov.mk/]]\nTurcia - [[engleză|http://www.yok.gov.tr/en/content/view/74/103/]] - [[turcă|http://www.yok.gov.tr/content/view/74/103/]]\nUcraina - [[ucraineană|http://www.mon.gov.ua/]]\nMarea Britanie - [[engleză|http://www.naric.org.uk/]]\nStatele Unite ale Americii - [[engleză|http://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/edlite-index.html]]
!!European Network of Information Centres / National Academic Recognition Information Centres\n> Adresă web recomandată: http://enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=g&d=about\n<<iFrame http://enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=g&d=about>>\n<<tiddler precizare>>
<<tiddler ENIC-NARIC-Twitter>>\n<<tiddler ENIC-NARIC-Facebook>>
!!European Qualifications Framework (EQF)\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm\n<<iFrame http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!!Taxonomia europeană pentru abilităţi, competenţe şi ocupaţii\n> Adresă web recomandată: http://www.destree.be/esco/\n<<iFrame http://www.destree.be/esco/>>\n<<tiddler precizare>>
<html>\n<video id="06" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/06_EU_Citizens_share_your_single_market_story_on_www-tellusyourstory-eu.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/06_EU_Citizens_share_your_single_market_story_on_www-tellusyourstory-eu.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/06_EU_Citizens_share_your_single_market_story_on_www-tellusyourstory-eu.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/06_EU_Citizens_share_your_single_market_story_on_www-tellusyourstory-eu.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/06_EU_Citizens_share_your_single_market_story_on_www-tellusyourstory-eu.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
!!EU legal basis for regulation of professions\n\n| # |''Legal instrument''|''Legal instrument - short title''|\n| !1|COMMISSION REGULATION (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council. In addition the related Agency Decision containing AMC and GM. [Part-FCL & Part-MED] |[[REGULATION (EU) No 1178/2011]] |\n| !2|COMMISSION REGULATION (EU) No 290/2012 of 30 March 2012 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council. In addition the related Agency Decision containing AMC and GM. [Part-CC, Part-ARA & Part-ORA] |[[REGULATION (EU) No 290/2012]] |\n| !3|REGULATION (EC) No 216/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC. |[[REGULATION (EC) No 216/2008]] |\n| !4|COMMISSION REGULATION (EU) No 805/2011 of 10 August 2011 laying down detailed rules for air traffic controllers’ licences and certain certificates pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council. An EASA Opinion (no 11/2013) for Licensing and medical certification of air traffic controllers was resently published. |[[REGULATION (EU) No 805/2011]] |\n| !5|REGULATION (EC) No 300/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 |[[REGULATION (EC) No 300/2008]] |\n| !6|"COMMISSION REGULATION (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council" |[[REGULATION (EU) No 965/2012]] |\n| !7|COMMISSION REGULATION (EC) No 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks |[[REGULATION (EC) No 2042/2003]] |\n| !8|DIRECTIVE 2003/59/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers |[[DIRECTIVE 2003/59/EC]] |\n| !9|DIRECTIVE 2007/59/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2007 on the certification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the Community |[[DIRECTIVE 2007/59/EC]] |\n| !10|2011/314/EU - Commission Decision of 12 May 2011 concerning the technical specification for interoperability relating to the ‘operation and traffic management’ subsystem of the trans-European conventional rail system (point 4.6 and Appendix L) |[[COMMISSION DECISION 2011/314/EU]] |\n| !11|DIRECTIVE 2008/68/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 September 200816 June 201 on the inland transport of dangerous goods |[[DIRECTIVE 2008/68/EC]] |\n| !12|REGULATION (EC) No 1071/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and repealing Council Directive 96/26/EC (in particular: articles 8 and 21, annexes I, II and III) |[[REGULATION (EC) No 1071/2009]] |\n| !13|Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on road infrastructure safety management - (art.9) |[[DIRECTIVE 2008/96/EC]] |\n| !14|DIRECTIVE 2006/126/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 December 2006 on driving licences (Recast) |[[DIRECTIVE 2006/126/EC]] |\n| !15|COUNCIL REGULATION (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97 |[[REGULATION (EC) No 1/2005]] |\n| !16|DIRECTIVE 2008/106/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 November 2008 on the minimum level of training of seafarers (recast) |[[DIRECTIVE 2008/106/EC]] |\n| !17|DIRECTIVE 2005/45/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mutual recognition of seafarers' certificates issued by the Member States and amending Directive 2001/25/EC |[[DIRECTIVE 2005/45/EC]] |\n| !18|COUNCIL DIRECTIVE 91/672/EEC of 16 December 1991 on the reciprocal recognition of national boatmasters' certificates for the carriage of goods and passengers by inland waterway |[[DIRECTIVE 91/672/EEC]] |\n| !19|COUNCIL DIRECTIVE 96/50/EC of 23 July 1996 on the harmonisation of the conditions for obtaining national boatmasters' certificates for the carriage of goods and passengers by inland waterway in the European Union |[[DIRECTIVE 96/50/EC]] |\n| !20|DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (article 14 and Annex IV) |[[DIRECTIVE 2009/28/EC]] |\n| !21|DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast) (art.17) |[[DIRECTIVE 2010/31/EU]] |\n| !22|REGULATION (EC) No 842/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on certain fluorinated greenhouse gases |[[REGULATION (EC) No 842/2006]] |\n| !23|COMMISSION REGULATION (EC) No 303/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum requirements and the conditions for mutual recognition for the certification of companies and personnel as regards stationary refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing certain fluorinated greenhouse gases |[[REGULATION (EC) No 303/2008]] |\n| !24|REGULATION (EC) No 842/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on certain fluorinated greenhouse gases |[[REGULATION (EC) No 842/2006]] |\n| !25|"COMMISSION REGULATION (EC) No 304/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum requirements and the conditions for mutual recognition for the certification of companies and personnel as regards stationary fire protection systems and fire extinguishers containing certain fluorinated greenhouse gases" |[[REGULATION (EC) No 304/2008]] |\n| !26|REGULATION (EC) No 842/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on certain fluorinated greenhouse gases |[[REGULATION (EC) No 842/2006]] |\n| !27|COMMISSION REGULATION (EC) No 305/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum requirements and the conditions for mutual recognition for the certification of personnel recovering certain fluorinated greenhouse gases from high-voltage switchgear |[[REGULATION (EC) No 305/2008]] |\n| !28|REGULATION (EC) No 842/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on certain fluorinated greenhouse gases |[[REGULATION (EC) No 842/2006]] |\n| !29|COMMISSION REGULATION (EC) No 306/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum requirements and the conditions for mutual recognition for the certification of personnel ecovering certain fluorinated greenhouse gas-based solvents from equipment |[[REGULATION (EC) No 306/2008]] |\n| !30|REGULATION (EC) No 842/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on certain fluorinated greenhouse gases |[[REGULATION (EC) No 842/2006]] |\n| !31|"COMMISSION REGULATION (EC) No 307/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum requirements for training programmes and the conditions for mutual recognition of training ttestations for personnel as regards air-conditioning systems in certain motor vehicles containing certain fluorinated greenhouse gases" |[[REGULATION (EC) No 307/2008]] |\n| !32|Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides Text with EEA relevance |[[DIRECTIVE 2009/128/EC]] |\n| !33|DIRECTIVE 2002/92/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 December 2002 on insurance mediation (on-going revision) |[[DIRECTIVE 2002/92/EC]] |\n| !34|DIRECTIVE 2006/43/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC |[[DIRECTIVE 2006/43/EC]] |\n| !35|REGULATION (EC) No 1223/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on cosmetic products (article 10) |[[REGULATION (EC) No 1223/2009]] |\n| !36|Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing (Articles 7 and 21) |[[REGULATION (EC) No 1099/2009]] |\n| !37|Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of pigs |[[DIRECTIVE 2008/120/EC]] |\n| !38|Council Directive 2007/43/EC of 28 June 2007 laying down minimum rules for the protection of chickens kept for meat production (Article 4) |[[DIRECTIVE 2007/43/EC]] |\n| 39|Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (Text with EEA relevance) |[[DIRECTIVE 2009/138/EC|http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0138:en:NOT]] |\n| 40| |[[DIRECTIVE 89/391/EEC]] |\n| 41| |[[DIRECTIVE 98/5/EC]] |\n| 42| |[[DIRECTIVE 77/249/EEC]] |\n| 43| |[[DIRECTIVE 2014/17/EU]] |\n| 44| |Other |\n| 45| |None |
<html>\n<video id="16" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/16_EU_presents_plan_to_boost_professional_mobility-French.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/16_EU_presents_plan_to_boost_professional_mobility-French.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/16_EU_presents_plan_to_boost_professional_mobility-French.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/16_EU_presents_plan_to_boost_professional_mobility-French.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/16_EU_presents_plan_to_boost_professional_mobility-French.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
!!Portalul mobilităţii europene pentru ocuparea forţei de muncă\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=ro\n<<iFrame http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=ro>>\n<<tiddler precizare>>
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#Team]]\n\n!Echipa\n# [[Gabriela LEŢCAI|GabrielaLetcai]], director\n# [[Adrian IORDACHE|AdrianIordache]], şef serviciu\n# [[Alexandru-Ionuţ CHIUŢĂ|AlexandruChiuta]], consilier\n# [[Alina NISTOR|AlinaNistor]], consilier\n# [[Cristian Alexandru MIHĂILESCU|CristianMihailescu]], inspector\n# [[Cristina CARANICA|CristinaCaranica]], consilier\n# [[Dana CONSTANTIN|DanaConstantin]], consilier\n# [[Florica OANCEA|FloricaOancea]], referent\n# [[Florin Alexandru GRIGORE|FlorinGrigore]], inspector\n# [[Lucica GHEORGHICEAN|LucicaGheorghicean]], consilier\n# [[Maria DRAGOMIRESCU|MariaDragomirescu]], referent\n# [[Mirela STANCIU|MirelaStanciu]], consilier\n# [[Nina VASILESCU|NinaVasilescu]], consilier\n# [[Oana SALOMIA|OanaSalomia]], consilier afaceri europene\n# [[Olivia Silvia BOLDIŞ|OliviaBoldis]], inspector\n# [[Ruxandra BOGDAN|RuxandraBogdan]], referent\n# [[Ştefan ŞERBAN|StefanSerban]], consilier\n# [[Veronica MURARIU|VeronicaMurariu]], consilier
!!!Arhiva\n''Florica OANCEA, referent''\narhivare dosare\nE-mail: <<email oancea punct florica la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 57 62\nFax: 021 313 10 13\n\n''Dana CONSTANTIN, consilier''\narhivare dosare\nE-mail: <<email constantin punct dana la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 56 59\nFax: 021 313 10 13\n\n''Veronica MURARIU, consilier''\narhivare dosare\nE-mail: <<email dinu punct veronica la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 62 60\nFax: 021 313 10 13
''Gabriela LEŢCAI, director''\nE-mail: <<email cnred la medu punct edu.ro>>\nFax: 021 313 10 13\nProgram audienţe: marţi şi joi, 11:00-12:00.
!![[Recunoaşterea actelor de studii pentru cetăţenii străini|Recunoastere]]\n\n''Adrian IORDACHE, consilier''\n[[recunoaşterea actelor de studii superioare în vederea obţinerii permiselor de muncă în România|Atestate]] \npentru cetăţenii străini, [[recunoaşterea actelor de studii în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat la o universitate acreditată din România|recunoastere-studii-pentru-inscrierea-la-studii-superioare-in-Romania]], pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, statelor din Spaţiul Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene\nE-mail: <<email adrian punct iordache la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 62 44\n\n''Florin Alexandru GRIGORE, inspector''\n[[recunoaşterea actelor de studii preuniversitare în vederea obţinerii permiselor de muncă în România|Atestate]] \npentru cetăţenii străini\nE-mail: <<email florin punct grigore la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 63 43
!![[Recunoaşterea calificărilor profesionale|Recunoastere-calificari-profesionale]]\n\n''Oana SALOMIA, consilier''\n[[armonizarea legislaţiei naţionale la normele europene|proiecte-de-acte-normative]]\nE-mail: <<email oana punct salomia la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 62 15\n\n''Alina NISTOR, consilier''\n[[adeverinţe de conformitate|Adeverinta-de-conformitate-pentru-profesiile-nereglementate]] pentru [[profesiile nereglementate în România|Activitati-profesionale-nereglementate]],\nE-mail: <<email nistor punct alina la medu.edu.ro>>\nFax: 021 313 10 13\n\n''Ştefan ŞERBAN, consilier''\n[[coordonator delegat|informatii-despre-Sistemul-IMI]] pentru [[Sistemul IMI|Sistemul-IMI]]\nE-mail: <<email stefan punct serban la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 56 42\n\n''~Alexandru-Ionuţ CHIUŢĂ, consilier''\n[[coordonator delegat|informatii-despre-Sistemul-IMI]] pentru [[Sistemul IMI|Sistemul-IMI]], [[administrator al paginilor Web|aprecieri]]\nE-mail: <<email alexandru punct chiuta la medu.edu.ro>>\nFax: 021 317 85 17
!!!Secretariat\n<<tiddler RuxandraBogdan>>
![[Vizarea actelor de studii|Vizare]]\n\n''Cristian Alexandru MIHĂILESCU, inspector''\n[[vizarea actelor de studii din învăţământul superior|vizare-acte-studii-invatamant-superior]]\nE-mail: <<email cristian punct mihailescu la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 56 45
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#Equivalence]]\n\n!Echivalarea studiilor efectuate în străinătate de cetăţenii români\n\n<<tiddler echivalare>>\n\n<<tiddler echivalare-studii-preuniversitare>>\n\n<<tiddler echivalare-studii-superioare>>
''Echivalarea'' este proces prin care sunt comparate tipul programului de studii, numărul de credite transferabile, conţinutul, formarea, domeniul, specializarea, calificarea profesională (Suplimentul la Diplomă), cu cele din sistemul autohton de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc.
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25485&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25484&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25486&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25483&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25487&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
<<tiddler echivalare-doctorate>>
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25488&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
!Echivalarea în Mexic a studiilor făcute în străinătate\n\nModalitatea de echivalare în Mexic a studiilor efectuate în străinătate.\n\nProcesul este identic pentru cetăţenii mexicani sau străini. Există un centru de echivalare in cadrul Ministerului Educaţiei şi 40 de centre zonale, unele cu un profil mai restrâns. Se recomandă ca depunerea cererilor să se facă la cel mai apropiat centru, pentru mai multă operativitate.\n\nNu se pot echivala studii efectuate în Mexic la universităţi neautorizate. De asemenea, nu este posibilă echivalarea specialităţilor care nu se regăsesc în programa ce învăţământ din instituţiile publice sau private acreditate în Mexic.\n\nOdată echivalată o diplomă sau un nivel de pregătire, acesta este valabil pe întreg teritoriul Mexicului, chiar dacă a fost făcut în instituţiile unui stat şi nu la nivel federal. în ceea ce priveşte învăţământul la distanţa, importante sunt documentele prezentate, nu domiciliul solicitantului.\n\nFormulare necesare la dosarul care se depune pentru echivalarea studiilor:\n# Certificatul de naştere.\n# Documente de antecedente academice (studiile urmate până la nivelul de echivalare solicitat); ca regulă generală sunt necesare doar ultimele studii absolvite.\n## Diploma de studii.\n## Foaia matricolă.\n## Planul şi programa de studii pentru fiecare materie de studii.\n## Documente din care să rezulte numărul de ore pentru fiecare materie şi numărul total de ore de studii. Nu este important dacă o facultate a fost urmată în 3, 4 sau ani, ci câte ore efective a urmat solicitantul. Sub 2800 de ore nu se acceptă cererile de echivalare pentru studii universitare.\n# Taxa de cerere (aprox. 2 dolari pentru studii primare, 15 USD pentru studii medii şi 70 USD pentru studii superioare).\n\nÎn solicitare este bine să se precizeze dacă se solicită echivalarea în baza vreunei Convenţii internaţionale sau Acord de reciprocitate. Se poate solicita atât echivalarea integrală, cât şi parţială. în cazul echivalării parţiale, de regulă este vorba de acceptarea la studii în instituţii de învăţământ din Mexic. La sfârşitul studiilor, cursantul va primi diploma mexicană a instituţiei ale cărei cursuri le-a urmat.\n\nExistă diferenţieri de echivalare, în funcţie de scopul urmărit. Dacă este vorba de interese academice, echivalarea este mai simplă, rapidă. Dacă scopul avut în vedere este angajarea în Mexic pe baza diplomei prezentate, echivalarea este mai dificilă. Procesul în acest caz durează aproximativ doi ani. Există prevăzută si procedura solicitării de către Ministerul Educaţiei a opiniei unui/unor specialişti pentru anumite cereri, de regulă specialităţi mai rare.\n\nÎn funcţie de profil (ex, drept, medicină, limbi străine, unele specialităţi agronomice, activităţi sociale etc.), candidatul este obligat să treacă un test eliminatoriu, având în vedere diferenţele de studii de la ţară la ţară.\nMexicul nu are sistemul de credite în învăClământ (se analizează introducerea acestora în perioada următoare), însă se încearcă găsirea unor forme de echivalare cât mai apropiate.\n\nDocumentele de bază trebuie să fie autentificate (apostilate), cele suplimentare (planul şi programa de studii la fiecare materie, în detaliu) nu.\n\nFavorizează procesul de echivalare depunerea la dosar a unui document de prezentare a instituţiei de învăţământ şi a facultăţii care a eliberat diploma / documentele de studii.\n\nÎn Mexic este obligatorie desfăşurarea de activităţi sociale o perioadă de un după terminarea studiilor universitare. Se acceptă că aceste studii au fost efectuate în slrăinătate, dacă se prezintă documente corespunzătoare. \n\nTraducerea în spaniolă a tuturor documentelor străine este obligatorie (originale sau copii simple autentificate).\n\nDetalii suplimentare pot fi obţinute pe pagina de Internet a Ministerului Educaţiei http://www.sep.gob.mx, căutând referirile la cuvântul "revalidación" (echivalare).
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25489&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
<!--{{{-->\n<div class='toolbar' macro='toolbar +saveTiddler -cancelTiddler deleteTiddler'></div>\n<div class='title' macro='view title'></div>\n<div class='editor' macro='edit title'></div>\n<div class='editor' macro='edit text'></div>\n<div class='editor' macro='edit tags'></div><div class='editorFooter'><span macro='message views.editor.tagPrompt'></span><span macro='tagChooser'></span></div>\n<!--}}}-->
!Educaţia în sistemul comunist din România (anii 1965-1989)\n\nhttp://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2011Februarie/Tudosoiu%20Silvia-Nicoleta%20-%20Educatia%20in%20sistemul%20comunist%20din%20Romania%20%28anii%201965-1989%29/Educatia%20in%20sistemul%20comunist%20din%20Romania%20%28anii%201965-1989%29%20Tudosoiu%20Silvia-Nicoleta.pdf
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25492&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25493&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
version.extensions.email = {major: 0, minor: 1, revision: 2, date: new Date("Oct 15, 2005")};\nconfig.macros.email = {}\nconfig.macros.email.handler = function(place,macroName,params)\n{\nvar temp = params.join(" ");\ndata = temp.split("?");\nvar recipient = data[0];\nrecipient = recipient.replace(" la ","@").replace(" punct ",".","g");\nrecipient = recipient.replace(/\ss/g,"");\nvar optional = data[1] ? "?" + data[1] : "";\nvar theLink = createExternalLink(place,"ma"+"il"+"to:"+recipient+optional);\ntheLink.appendChild(document.createTextNode(recipient))\n}
//{{{\nconfig.macros.embed = {\n handler: function\n(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n {\n var theFrame = document.createElement("IFRAME");\n theFrame.src = params[0];\n theFrame.height = params[1] ? params[1] : "295px";\n theFrame.width = "480";\n theFrame.scrolling = "no";\n theFrame.frameBorder = 0;\n place.appendChild(theFrame);\n }\n\n}\n//}}}
!!Europass\n<<tabs tabsClass\n"Reţeaua europeană" "Europass-reteaua" [[Europass-reteaua]]\n"Europass România" "Europass-Romania" [[Europass-Romania]]\n"Ce reprezintă Europass?" "Ce-reprezinta-Europass" [[Ce-reprezinta-Europass]]\n>>
<html>\n<video id="28" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/28_Europass_CV_Showcase_your_skills.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/28_Europass_CV_Showcase_your_skills.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/28_Europass_CV_Showcase_your_skills.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/28_Europass_CV_Showcase_your_skills.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/28_Europass_CV_Showcase_your_skills.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
<html>\n<video id="29" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/29_Europass_Europe_is_waiting_for_you.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/29_Europass_Europe_is_waiting_for_you.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/29_Europass_Europe_is_waiting_for_you.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/29_Europass_Europe_is_waiting_for_you.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/29_Europass_Europe_is_waiting_for_you.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
<html>\n<video id="27" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/27_EUROPASS_Show_what_you_are_capable_of.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/27_EUROPASS_Show_what_you_are_capable_of.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/27_EUROPASS_Show_what_you_are_capable_of.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/27_EUROPASS_Show_what_you_are_capable_of.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/27_EUROPASS_Show_what_you_are_capable_of.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
!!Centrele naţionale Europass\n> Adresă web recomandată: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Information+and++Support/National+Europass+Centres.csp?loc=ro_RO\n<<iFrame http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Information+and++Support/National+Europass+Centres.csp?loc=ro_RO>>\n<<tiddler precizare>>
!!Exercitarea profesiei de monitor/instructor de schi\n \nÎn anumite state membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, exercitarea profesiei de monitor/instructor de schi se va realiza în baza [[Memorandumului privind proiectul pilot pentru emiterea în Uniunea Europeană a cardului profesional european pentru monitorii/instructorii de schi|Memorandum-proiect-pilot-UE-emitere-card-profesional-european-monitori-instructori-de-schi]].\n \nÎn România, [[cardul profesional|model-card-profesional-monitor-profesionist-de-schi]] european va fi eliberat de [[Federația Română de Schi Biatlon|FRSB]], în calitate de autoritate competentă.\n\n| [[Ghidul de aplicare a Memorandumului privind proiectul pilot pentru emiterea în Uniunea Europeană a cardului profesional european pentru monitorii/instructorii de schi|Ghid-aplicare-Memorandum-proiect-pilot-UE-emitere-card-profesional-european-monitori-instructori-de-schi]] |
!!Explanatory Memorandum to the Recommendation on the Recognition of Joint Degrees\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Explanatory_Memorandum_to_the_Recommendation_on_the_Recognition_of_Joint_Degrees.pdf (9 pagini / 0,05 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Explanatory_Memorandum_to_the_Recommendation_on_the_Recognition_of_Joint_Degrees.pdf>>
!Federația Română de Schi Biatlon\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[monitor de schi|monitor-de-schi]].\n<<<\nRomanian Ski Biathlon Federation\n[[Str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, 020954 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4403526&lon=26.1015094&z=17&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 3000333\nFax: +4 021 3000334\nE-mail: <<email office la frschibiatlon punct ro>>\nWeb: http://www.frschibiatlon.ro\n<<<
!Fondul Social European - Comisia Europeană\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro\n<<iFrame http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro>>\n<<tiddler precizare>>
<html>\n<video id="30" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/30_Faces_of_Bologna.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/30_Faces_of_Bologna.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/30_Faces_of_Bologna.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/30_Faces_of_Bologna.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/30_Faces_of_Bologna.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
\n\n''Florica OANCEA, referent''\nE-mail: <<email oancea punct florica la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 57 62\nFax: 021 313 10 13
\n\n''Florin Alexandru GRIGORE, inspector''\nE-mail: <<email florin.grigore la medu punct edu.ro>>\nTelefon: 021 405 63 43\nFax: 021 313 10 13
!!Fluxuri social media\n> Adresă web recomandată: http://flux.gov.ro/\n<<iFrame http://flux.gov.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
/***\n|Name|FontSizePlugin|\n|Created by|SaqImtiaz|\n|Location|http://tw.lewcid.org/#FontSizePlugin|\n|Version|1.0|\n|Requires|~TW2.x|\n!Description:\nResize tiddler text on the fly. The text size is remembered between sessions by use of a cookie.\nYou can customize the maximum and minimum allowed sizes.\n(only affects tiddler content text, not any other text)\n\nAlso, you can load a TW file with a font-size specified in the url.\nEg: http://tw.lewcid.org/#font:110\n\n!Demo:\nTry using the font-size buttons in the sidebar, or in the MainMenu above.\n\n!Installation:\nCopy the contents of this tiddler to your TW, tag with systemConfig, save and reload your TW.\nThen put {{{<<fontSize "font-size:">>}}} in your SideBarOptions tiddler, or anywhere else that you might like.\n\n!Usage\n{{{<<fontSize>>}}} results in <<fontSize>>\n{{{<<fontSize font-size: >>}}} results in <<fontSize font-size:>>\n\n!Customizing:\nThe buttons and prefix text are wrapped in a span with class fontResizer, for easy css styling.\nTo change the default font-size, and the maximum and minimum font-size allowed, edit the config.fontSize.settings section of the code below.\n\n!Notes:\nThis plugin assumes that the initial font-size is 100% and then increases or decreases the size by 10%. This stepsize of 10% can also be customized.\n\n!History:\n*27-07-06, version 1.0 : prevented double clicks from triggering editing of containing tiddler.\n*25-07-06, version 0.9\n\n!Code\n***/\n\n//{{{\nconfig.fontSize={};\n\n//configuration settings\nconfig.fontSize.settings =\n{\n defaultSize : 100, // all sizes in %\n maxSize : 200,\n minSize : 40,\n stepSize : 10\n};\n\n//startup code\nvar fontSettings = config.fontSize.settings;\n\nif (!config.options.txtFontSize)\n {config.options.txtFontSize = fontSettings.defaultSize;\n saveOptionCookie("txtFontSize");}\nsetStylesheet(".tiddler .viewer {font-size:"+config.options.txtFontSize+"%;}\sn","fontResizerStyles");\nsetStylesheet("#contentWrapper .fontResizer .button {display:inline;font-size:105%; font-weight:bold; margin:0 1px; padding: 0 3px; text-align:center !important;}\sn .fontResizer {margin:0 0.5em;}","fontResizerButtonStyles");\n\n//macro\nconfig.macros.fontSize={};\nconfig.macros.fontSize.handler = function (place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n{\n\n var sp = createTiddlyElement(place,"span",null,"fontResizer");\n sp.ondblclick=this.onDblClick;\n if (params[0])\n createTiddlyText(sp,params[0]);\n createTiddlyButton(sp,"+","măreşte dimensiunea fontului",this.incFont);\n createTiddlyButton(sp,"=","resetează dimensiunea fontului",this.resetFont);\n createTiddlyButton(sp,"–","micşorează dimensiunea fontului",this.decFont);\n}\n\nconfig.macros.fontSize.onDblClick = function (e)\n{\n if (!e) var e = window.event;\n e.cancelBubble = true;\n if (e.stopPropagation) e.stopPropagation();\n return false;\n}\n\nconfig.macros.fontSize.setFont = function ()\n{\n saveOptionCookie("txtFontSize");\n setStylesheet(".tiddler .viewer {font-size:"+config.options.txtFontSize+"%;}\sn","fontResizerStyles");\n}\n\nconfig.macros.fontSize.incFont=function()\n{\n if (config.options.txtFontSize < fontSettings.maxSize)\n config.options.txtFontSize = (config.options.txtFontSize*1)+fontSettings.stepSize;\n config.macros.fontSize.setFont();\n}\n\nconfig.macros.fontSize.decFont=function()\n{\n\n if (config.options.txtFontSize > fontSettings.minSize)\n config.options.txtFontSize = (config.options.txtFontSize*1) - fontSettings.stepSize;\n config.macros.fontSize.setFont();\n}\n\nconfig.macros.fontSize.resetFont=function()\n{\n\n config.options.txtFontSize=fontSettings.defaultSize;\n config.macros.fontSize.setFont();\n}\n\nconfig.paramifiers.font =\n{\n onstart: function(v)\n {\n config.options.txtFontSize = v;\n config.macros.fontSize.setFont();\n }\n};\n//}}}
function setFooter() {\n if (document.getElementById && document.getElementById("contentFooter") ) {\n var windowHeight=findWindowHeight();\n if (windowHeight>0) {\n var contentHeight= document.getElementById('mainMenu').offsetHeight + document.getElementById("header").offsetHeight + document.getElementById("contentFooter").offsetHeight;\n var menu= document.getElementById('mainMenu');\n //var footerHeight=footerElement.offsetHeight;\n if (windowHeight-(contentHeight)>=0) {\n menu.style.position='relative';\n menu.style.marginBottom=(windowHeight-(contentHeight))+'px';\n }\n else {\n menu.style.position='';\n menu.style.marginBottom='';\n }\n }\n }\n}\nwindow.onresize = function() {\n setFooter();\n}\n\nStory.prototype.refreshTiddler_footerhack=Story.prototype.refreshTiddler;\nStory.prototype.refreshTiddler = function (title,template,force)\n{ \nvar theTiddler = Story.prototype.refreshTiddler_footerhack.apply(this,arguments);\nsetFooter();\n return theTiddler;}
!!Forum\n<<iForum1 http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=SC&c=20>>\n> Adresa web: http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=SC&c=20
<html>\n<video id="23" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/23_From_the_ground_up_All_you_need_to_know_about_the_European_Parliament.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/23_From_the_ground_up_All_you_need_to_know_about_the_European_Parliament.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/23_From_the_ground_up_All_you_need_to_know_about_the_European_Parliament.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/23_From_the_ground_up_All_you_need_to_know_about_the_European_Parliament.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/23_From_the_ground_up_All_you_need_to_know_about_the_European_Parliament.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
/***\n|Name|FullScreenPlugin|\n|Created by|SaqImtiaz|\n|Location|http://tw.lewcid.org/#FullScreenPlugin|\n|Version|1.1|\n|Requires|~TW2.x|\n!Description:\nToggle between viewing tiddlers fullscreen and normally. Very handy for when you need more viewing space.\n\n!Demo:\nClick the ↕ button in the toolbar for this tiddler. Click it again to turn off fullscreen.\n\n!Installation:\nCopy the contents of this tiddler to your TW, tag with systemConfig, save and reload your TW.\nEdit the ViewTemplate to add the fullscreen command to the toolbar.\n\n!History:\n*25-07-06: ver 1.1\n*20-07-06: ver 1.0\n\n!Code\n***/\n//{{{\nvar lewcidFullScreen = false;\n\nconfig.commands.fullscreen =\n{\n text:"prezentare",\n tooltip:"Afişează conţinutul paginii web pe tot ecranul sau cu meniul în partea stângă"\n};\n\nconfig.commands.fullscreen.handler = function (event,src,title)\n{\n if (lewcidFullScreen == false)\n {\n lewcidFullScreen = true;\n setStylesheet('#sidebar, .header, #mainMenu{display:none;} #displayArea{margin:0em 1em 0em 1em !important;}',"lewcidFullScreenStyle");\n }\n else\n {\n lewcidFullScreen = false;\n setStylesheet(' ',"lewcidFullScreenStyle");\n }\n}\n\nconfig.macros.fullscreen={};\nconfig.macros.fullscreen.handler = function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n{\n var label = params[0]||" ↕ ";\n var tooltip = params[1]||"Fullscreen mode";\n createTiddlyButton(place,label,tooltip,config.commands.fullscreen.handler);\n}\n\nvar lewcid_fullscreen_closeTiddler = Story.prototype.closeTiddler;\nStory.prototype.closeTiddler =function(title,animate,slowly)\n{\n lewcid_fullscreen_closeTiddler.apply(this,arguments);\n if (story.isEmpty() && lewcidFullScreen == true)\n config.commands.fullscreen.handler();\n}\n\n\nSlider.prototype.lewcidStop = Slider.prototype.stop;\nSlider.prototype.stop = function()\n{\n this.lewcidStop();\n if (story.isEmpty() && lewcidFullScreen == true)\n config.commands.fullscreen.handler();\n}\n//}}}
!!Grupul de Lucru pentru implementarea IMI PQ în România\n\nÎn calitatea sa de coordonator delegat IMI PQ, [[MECT|EDU]] a decis înfiintarea Grupului de Lucru pentru Implementarea IMI PQ în România (GL IMI PQ Ro), din care fac parte persoane desemnate de către Autorităţile Competente pentru calificările profesionale din România, ce au rol de reglementare în domeniul calificărilor\n\nO parte din calificările profesionale sunt cele pentru profesiile reglementate, pentru care au fost desemnate un numâr de 37 de AC. \n\nCelelalte calificări profesionale sunt reglementate de legislaţia generală în domeniul formării initiale si din FPC, precum si din domeniul calificarilor însă, pentru a putea fi dobandite, necesită anumite indeplinirea unor conditii formale delegate de legislaţie unor instituţii/organizaţii (de exemplu ISCIR).\n\nGrupul de Lucru pentru implementarea IMI PQ a ajuns sa aiba peste 60 de membri (ministere, autoritati cu atributii de reglementare sectoriala, asociatii profesionale, samd), care vor fi Autoritati Competente pe profesiile/calificarile profesionale in sistemul IMI PQ\n\nLa întrunirile membrilor GL IMI PQ Ro s-a prezentat problematica implementării sistemului IMI în România şi s-au identificat nevoi specifice de organizare, atât la nivel inter-instituţional (prin desemnarea câte unui D.IMI.C pentru fiecare sector/domeniu major de activitate: transporturi, agricultură, justiţie, economie-industrie, finanţe, servicii, sănătate, afaceri interne), cât şi la nivel de instituţie (desemnarea unei persoane de contact pentru GL, participarea cu feed-back şi opinii la formularea unor documente, etc).
!!Grupul de Lucru IMI S NET\n<<tagging GL-IMI-S-NET>>
!!Guvernul României\n> Adresă web recomandată: http://www.gov.ro\n<<iFrame http://www.gov.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
\n\n''Gabriela LEŢCAI, consilier''\nE-mail: <<email letcai punct gabriela la medu.edu.ro>>\nFax: 021 313 10 13
!!Universităţi acreditate din Galaţi\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[10 membri CRID|CRID-echipa]] | !8 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Universitatea "Danubius" din Galaţi|Danubius]] | 5 | 5 | |\n| [[Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi|UGal]] | 5 | 3 | |
!!Ghidul de aplicare a Memorandumului privind proiectul pilot pentru emiterea în Uniunea Europeană a cardului profesional european pentru monitorii/instructorii de schi\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Ghidul_utilizatorului_Memorandum_proiect_pilot_card_profesional_instructor_schi.pdf (7 pagini / 0,46 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Ghidul_utilizatorului_Memorandum_proiect_pilot_card_profesional_instructor_schi.pdf>>
!Codul de conduită aprobat de grupul de coordonatori pentru Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale\n!!Practici administrative naţionale care intră sub incidenţa Directivei 2005/36/CE\n> Documentul original poate fi descărcat de la adresa http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/future/cocon_ro.pdf (23 pagini / 2 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/doc/Ghidul_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale.doc>>
!!Certificarea competenţelor şi recunoaşterea calificărilor pentru profesii reglementate in România şi în alte State Membre ale Uniunii Europene\n> Adresă web recomandată: http://issuu.com/chiuta/stacks/25e08f785b574b9a883a9de71cf78142\n<<iFrame http://issuu.com/chiuta/stacks/25e08f785b574b9a883a9de71cf78142>>\n<<tiddler precizare>>
<<tiddler UMF>>\n<<tiddler USAMV>>
!!Competences Certification and Recognition of Professional Qualifications in Romania and other Member States of the European Union\n> Adresă web recomandată: http://issuu.com/chiuta/stacks/ead30b8dff0941d5b01c49d51180333d\n<<iFrame http://issuu.com/chiuta/stacks/ead30b8dff0941d5b01c49d51180333d>>\n<<tiddler precizare>>
!Hotărârea de Guvern nr. 1093 / 2009\n!!privind modificarea şi completarea [[Hotărârii Guvernului nr. 749 / 2009|HG-749-2009]] pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-1093-2009.pdf (24 pagini / 0,14 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-1093-2009.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 1175 / 2006\n!!privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-1175-2006.pdf (80 pagini / 0,52 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-1175-2006.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 1215 / 2000\n!!pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la [[Hotărarea Guvernului nr. 535 / 1999|HG-535-1999]] privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-1215-2000.pdf (80 pagini / 0,52 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-1215-2000.pdf>>
!Hotărârea de Guvern nr. 1282 / 2007\n!!pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-1282-2007.pdf (50 pagini / 0,21 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-1282-2007.pdf>>
Informaţiile pe care le căutaţi la această adresă vor fi publicate în perioada următoare.
!Hotarârea de Guvern nr. 1477 / 2003\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-1477-2003.pdf (16 pagini / 0,28 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-1477-2003.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 1921 / 2004\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-1921-2004.pdf (32 pagini / 1,2 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-1921-2004.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 225 / 1996\n!!pentru modificarea si completarea [[Hotararii Guvernului nr. 568 / 1995|HG-568-1995]]\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-225-1996.pdf (80 pagini / 0,52 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-225-1996.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 294 / 1997\n!!cu privire la funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile [[Legii nr. 88 / 1993|Legea-88-1993]] privind acreditarea instituţiilor de învăţămînt superior şi recunoaşterea diplomelor\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-294-1997.pdf (80 pagini / 0,52 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-294-1997.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 301 / 1998\n!!privind profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, cursuri de zi\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-301-1998.pdf (15 pagini / 0,09 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-301-1998.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 404 / 2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-404-2006.pdf (4 pagini / 0,05 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-404-2006.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 442 / 1998\n!!pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 294 / 1997 cu privire la funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile [[Legii nr. 88 / 1993|Legea-88-1993]] privind acreditarea instituţiilor de învăţămînt superior şi recunoaşterea diplomelor\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-442-1998.pdf (80 pagini / 0,52 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-442-1998.pdf>>
!Hotărârea de Guvern nr. 49 / 29.01.1999\n!!privind înfiinţarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-49-1999.pdf (paginile 6-7 / 0,09 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-49-1999.pdf>>
!Hotărârea de Guvern nr. 493 / 2013\n!!privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-493-2013.pdf (112 pagini / 40,6 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-493-2013.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 535 / 1999\n!!privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-535-1999.pdf (80 pagini / 0,52 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-535-1999.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 567 / 2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat\n<<<\nIntrată în vigoare: 24/06/2005\nDocumentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-567-2005.pdf (6 pagini / 0,05 MB)\nModificată de: HG nr. 1169 din 29/09/2005, HG nr. 1717 din 30/12/2008\nDe consultat: OM nr. 4491 din 06/07/2005\n<<<\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-567-2005.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 568 / 1995\n!!cu privire la acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, în conformitate cu prevederile [[Legii nr. 88 / 1993|Legea-88-1993]], privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoasterea diplomelor\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-568-1995.pdf (80 pagini / 0,52 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-568-1995.pdf>>
!Hotărârea de Guvern nr. 580 / 2014\n!!privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-580-2014.pdf (118 pagini / 44,8 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-580-2014.pdf>>
!Hotărârea de Guvern nr. 607/2014\n!!privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-607-2014.pdf (17 pagini / 8,97 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-607-2014.pdf>>
!Hotărârea de Guvern nr. 631 / 2010\n!!privind modificarea şi completarea [[Hotărârii Guvernului nr. 749 / 2009|HG-749-2009]] pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-631-2010.pdf (25 pagini / 0,11 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-631-2010.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 635 / 2008\n!!privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-635-2008.pdf (80 pagini / 0,52 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-635-2008.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 645 / 2000\n!!privind profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, cursuri de zi\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-645-2000.pdf (80 pagini / 0,52 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-645-2000.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 676 / 2007\n!!privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-676-2007.pdf (80 pagini / 0,52 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-676-2007.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 696 / 2000\n!!pentru înlocuirea anexelor nr. 1 si 2 la [[Hotărârea Guvernului nr. 535 / 1999|HG-535-1999]] privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-696-2000.pdf (80 pagini / 0,52 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-696-2000.pdf>>
!Hotărârea de Guvern nr. 730 / 2013\n!!pentru modificarea şi completarea [[Hotărârii Guvernului nr. 493/2013|HG-493-2013]] privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-730-2013.pdf (16 pagini / 6,6 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-730-2013.pdf>>
!Hotărârea de Guvern nr. 749 / 2009\n!!pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea\n!!!abrogată de [[Hotărârea de Guvern nr. 966 / 2011|HG-966-2011]]\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-749-2009.pdf (84 pagini / 0,44 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-749-2009.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 890 / 2008\n!!privind denumirile calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-890-2008.pdf (13 pagini / 0,07 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-890-2008.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 916 / 2005\n!!privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-916-2005.pdf (80 pagini / 0,52 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-916-2005.pdf>>
!Hotărârea de Guvern nr. 918/2013\n!!privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-918-2013.pdf (4 pagini / 2,23 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-918-2013.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 922 / 2008\n!!pentru modificarea anexelor nr. 1 - 4 la [[Hotărârea Guvernului nr. 635 / 2008|HG-635-2008]] privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-922-2008.pdf (14 pagini / 0,08 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-922-2008.pdf>>
!Hotărârea de Guvern nr. 931 / 2010\n!!privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne — IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-931-2010.pdf (3 pagini / 0,04 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-931-2010.pdf>>
!Hotărârea de Guvern nr. 943 / 2009\n!!privind modificarea şi completarea [[Hotărârii Guvernului nr. 749 / 2009|HG-749-2009]] pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-943-2009.pdf (3 pagini / 0,03 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-943-2009.pdf>>
!Hotărârea de Guvern nr. 966 / 2011\n!!pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-966-2011.pdf (84 pagini / 0,44 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-966-2011.pdf>>
!Hotarârea de Guvern nr. 981 / 2007\n!!pentru completarea anexei nr. 3 la [[Hotărârea Guvernului nr. 676 / 2007|HG-676-2007]]\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/HG-981-2007.pdf (80 pagini / 0,52 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/HG-981-2007.pdf>>
!!Harta profesiilor reglementate în Uniunea Europeană\n\n[[Comisia Europeană|EC]] a elaborat cu sprijinul autorităţilor competente din [[statele membre|statele-membre-UE]] harta interactivă a profesiilor reglementate din fiecare stat membru: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=map
!Instrucțiune nr. 3/2011 a Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului\n!!pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/I-3-2011.pdf (4 pagini / 0,04 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/I-3-2011.pdf>>
!!World Higher Education Database WHED - International Association of Universities' Worldwide Database of Higher Education Institutions, Systems and Credentials \n> Adresă web recomandată: http://whed.net\n<<iFrame http://whed.net/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Echivalarea diplomei de doctorat\n> Adresă web recomandată: [[http://www.imar.ro/~sergium/diplome.html|http://anonym.to/?http://www.imar.ro/~sergium/diplome.html]]\n<<tiddler precizare>>
!!Sistemul de Informare al Pieţei Interne - componenta Calificări Profesionale (IMI PQ)\n\n[[CNRED]] implementează în România [[Sistemul de Informare pentru Piaţa internă – IMI|prezentarea-sistemului-IMI-NET]], componenta PQ pentru calificările profesionale din România. \n\n!!![[Coordonatori şi autorităţi competente|Autoritati-Competente-IMI-PQ]]\nCNRED a actualizat permanent [[lista autorităţilor competente|Autoritati-Competente]] pentru [[profesiile reglementate sectorial|Lista-profesiilor-reglementate-sectorial]] şi pentru [[profesiile reglementate din România|Lista-profesiilor-reglementate-in-Romania]], ajungînd în prezent la un număr de 37 de autorităţi competente.\n\nRomânia s-a aflat printre primele 4 state care au înregistrat, la sfârşitul lunii noiembrie 2007, toate autorităţile competente în Sistemul IMI pentru primele 4 profesii ([[contabil|CECCAR]], [[farmacist|ColegFarm]], [[fizioterapeut|MS]], [[medic|CMR]]) şi [[coordonatorul delegat pentru profesiile medicale|MS]].\n\nPe parcursul lunii decembrie 2008 au fost adăugate alte 7 profesii în sistemul IMI: [[arhitecţi|OAR]], [[asistente medicale|OAMR]], [[medici radiologi|MS]], [[medici dentişti|CMDR]], [[medici veterinari chirurgi|CMVRo]], [[moaşe|OAMR]] şi [[cadre didactice din învăţământul secundar|CNRED-MEN]].\n\nPe parcursul lunii octombrie 2009 au fost adăugate [[20 de profesii|profesii-mestesugaresti]] în sistemul IMI pentru activităţile meşteşugăreşti.\n\nÎncepînd din luna septembrie 2010, [[MECTS|MEN-CNRED-DIMIC]] a avut rolul de [[Coordonator|HG-931-2010]] pentru toate [[autorităţile competente|Autoritati-Competente-IMI-PQ]] înregistrate în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Calificări Profesionale|Recunoastere-calificari-profesionale]].\n\nPe parcursul lunii octombrie 2010 au mai fost adăugate 4 profesii în Sistemul IMI: [[asistent social|CNASR]], [[ghid de turism|MDRT-turism]], [[inginer|CNRED-MEN]] şi [[psiholog|CoPsi]].\n\nÎncepând cu luna mai 2012 au fost înregistrate autorităţi competente pentru 40 de profesii adăugate în Sistemul IMI. Pentru profesia de [[cadru didactic din învăţământul secundar|MEN-DGMRURS]] a fost înregistrata în Sistemul IMI o altă autoritate competentă.\n\n!!![[Grupul de Lucru pentru implementarea IMI PQ în România|GL-IMI-PQ-Ro]]\nCNRED a organizat un //Grup interministerial de lucru//, cu toate autorităţile competente, pentru implementarea IMI în România, precum şi [[sesiuni de instruire|Utilizarea-sistemului-informatic-IMI]], în mod etapizat şi progresiv. \n\n!!![[Statistica cererilor de informaţii pentru calificări profesionale|Statistica-IMI-PQ-cereri]]\nÎn perioada 7 martie 2008 - 21 decembrie 2012 au fost transmise [[1470 de cereri de informaţii|Statistica-IMI-PQ-cereri]] în care au fost implicate autorităţile din România:\n* [[1416 de solicitări primite de autorităţile competente din România|Statistica-IMI-PQ-cereri-primite]], dintre care:\n** [[13 cereri deschise|Statistica-IMI-PQ-cereri-deschise]] pentru care se va răspunde în perioada următoare,\n** [[51 de cereri deschise|Statistica-IMI-PQ-cereri-deschise]] pentru au fost furnizate informaţii,\n** [[72 de cereri retrase|Statistica-IMI-PQ-cereri-anulate]],\n** [[1280 de cereri închise|Statistica-IMI-PQ-cereri-inchise]];\n* [[54 de cereri de informaţii trimise|Statistica-IMI-PQ-cereri-trimise]] din partea a trei autorităţi competente din România către autorităţi competente din [[Bulgaria|BG]], [[Republica Cehă|CZ]], [[Germania|DE]], [[Italia|IT]], [[Spania|ES]] şi [[Ungaria|HU]], dintre care:\n** [[3 cereri deschise|Statistica-IMI-PQ-cereri-deschise]] pentru care se aşteaptă răspunsurile la solicitările de informaţii transmise,\n** [[7 cereri deschise|Statistica-IMI-PQ-cereri-deschise]] pentru care au fost primite răspunsuri,\n** [[7 cereri retrase|Statistica-IMI-PQ-cereri-anulate]],\n** [[37 cereri închise|Statistica-IMI-PQ-cereri-inchise]].\n\nÎn data de 7 martie 2008 s-a înregistrat prima solicitare către o [[autoritate competentă|MS]] pentru recunoaşterea calificărilor profesionale din România, trimisă de o autoritate competentă din [[Marea Britanie|UK]].\n| !Data | !Total cereri | !Autoritatea solicitantă | !Autoritatea care a răspuns |\n| 13 martie 2009| 100 | [[Colegiul Medicilor Dentişti din România|CMDR]] | o autoritate competentă din [[Germania|DE]] |\n| 5 august 2009| 200 | o autoritate competentă din [[Irlanda|IE]] | [[Ministerul Sănătăţii|MS]] din România |\n| 2 februarie 2010| 300 | o autoritate competentă din [[Belgia|BE]] | [[Ministerul Sănătăţii|MS]] din România |\n| 2 iunie 2010| 400 | o autoritate competentă din [[Irlanda|IE]] | [[Ministerul Sănătăţii|MS]] din România |\n| 21 septembrie 2010| 500 | o autoritate competentă din [[Marea Britanie|UK]] | [[Ministerul Sănătăţii|MS]] din România |\n| 25 ianuarie 2011| 600 | o autoritate competentă din [[Belgia|BE]] | [[Ministerul Sănătăţii|MS]] din România |\n| 18 mai 2011| 700 | o autoritate competentă din [[Regatul Unit|UK]] | [[Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului|MEN-CNRED]] din România |\n| 24 august 2011| 800 | o autoritate competentă din [[Norvegia|NO]] | [[Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului|MEN-CNRED]] din România |\n| 4 noiembrie 2011| 900 | o autoritate competentă din [[Grecia|GR]] | [[Ministerul Sănătăţii|MS]] din România |\n| 26 ianuarie 2012| 1000 | o autoritate competentă din [[Belgia|BE]] | [[Ministerul Sănătăţii|MS]] din România |\n| 13 aprilie 2012| 1100 | o autoritate competentă din [[Irlanda|IE]] | [[Colegiul Medicilor din România|CMR]] |\n| 20 iunie 2012| 1200 | o autoritate competentă din [[Suedia|SE]] | [[Colegiul Medicilor Dentişti din România|CMDR]] |\n| 21 septembrie 2012| 1300 | o autoritate competentă din [[Suedia|SE]] | [[Colegiul Medicilor din România|CMR]] |\n| 13 noiembrie 2012| 1400 | o autoritate competentă din [[Regatul Unit|UK]] | [[Ministerul Sănătăţii|MS]] din România |\n| 21 decembrie 2012| 1470 | o autoritate competentă din [[Italia|IT]] | [[Ministerul Sănătăţii|MS]] din România |\nNumărul total de cereri pentru calificări profesionale din [[Sistemul IMI|IMI-PQ]] la data de 26 mai 2009 era de ''946''. Dintre acestea, [[Autorităţile Competente din România|Autoritati-Competente-IMI-PQ]] au fost implicate în ''142'' de cereri, reprezentând ''15%'' din totalul general.\n\nNumărul total de cereri pentru calificări profesionale din [[Sistemul IMI|IMI-PQ]] la data de 31 august 2009 era de ''1206''. Dintre acestea, [[Autorităţile Competente din România|Autoritati-Competente-IMI-PQ]] au fost implicate în ''209'' de cereri, reprezentând ''17,33%'' din totalul general.
![[Întrebări generale|http://cnred.edu.ro/imi-net/IMI-PQ-1.png]]\n\n!!Întrebări pentru identificarea profesiei\n<<tiddler identificarea-profesiei-1>>\n!!Întrebări despre titular\n<<tiddler titular-1>>\n!!Întrebări pentru identificarea calificării\n<<tiddler identificarea-calificarii-1>>\n!!Întrebări referitoare la exercitarea profesiei\n<<tiddler exercitarea-profesiei-1>>\n!!Întrebări referitoare la documentele din anexă\n<<tiddler documentele-anexate-1>>
![[Întrebări privind domiciliul permanent|http://cnred.edu.ro/imi-net/IMI-PQ-2.png]]\n\n!!Întrebări pentru identificarea profesiei\n<<tiddler identificarea-profesiei-2>>\n!!Întrebări despre titular\n<<tiddler titular-2>>\n!!Întrebări pentru identificarea calificării\n<<tiddler identificarea-calificarii-2>>\n!!Întrebări referitoare la experienţa profesională\n<<tiddler experienta-profesionala-2>>\n!!Întrebări referitoare la exercitarea profesiei\n<<tiddler exercitarea-profesiei-2>>\n!!Întrebări referitoare la documentele din anexă\n<<tiddler documentele-anexate-2>>
![[Întrebări privind prestarea temporară de servicii|http://cnred.edu.ro/imi-net/IMI-PQ-3.png]]\n\n!!Întrebări pentru identificarea profesiei\n<<tiddler identificarea-profesiei-3>>\n!!Întrebări despre titular\n<<tiddler titular-3>>\n!!Întrebări pentru identificarea calificării\n<<tiddler identificarea-calificarii-3>>\n!!Întrebări referitoare la experienţa profesională\n<<tiddler experienta-profesionala-3>>\n!!Întrebări referitoare la exercitarea profesiei\n<<tiddler exercitarea-profesiei-3>>\n!!Întrebări referitoare la documentele din anexă\n<<tiddler documentele-anexate-3>>
!!Profesii înregistrate în Sistemul IMI\n\n<<tiddler IMI-PQ-profesii-reglementate-in-Romania>>\n<<tiddler IMI-PQ-profesii-nereglementate-in-Romania>>\n\n!!!Profesii adăugate în Sistemul IMI\n# [[Pilot de linie|pilot-de-linie]] (pilot de avion)\n# [[Inginer agricol|inginer-agricol]] *\n# [[Biolog|biolog]] (biolog în sistemul sanitar)\n# [[Şofer de autobuz/autocar/minibuz|sofer-de-autobuz-autocar-minibuz]] (conducător auto care efectuează transport rutier public de persoane)\n# [[asistent maternal|asistent-maternal]]\n# [[Inginer civil|inginer-civil]] *\n# [[auditor financiar|auditor-financiar]]\n# [[Inginer constructor|inginer-constructor]] *\n# [[Bucătar|bucatar]] *\n# [[Macaragiu|macaragiu]] *\n# [[Igienist dentar|igienist-dentar]] *\n# [[Dietetician|dietetician]] *\n# [[scafandru|scafandru]]\n# [[Instructor auto|instructor-auto]]\n# [[Agent de plasare a forţei de muncă|agent-de-plasare-a-fortei-de-munca]] *\n# [[Agent pentru sănătatea mediului|agent-pentru-sanatatea-mediului]] *\n# [[Pescar|pescar]] *\n# [[Tehnician informatică|tehnician-informatica]] *\n# [[Jurnalist|jurnalist]] *\n# [[topograf|topograf]] ^\n# [[Arhitect/Designer peisagist|arhitect-designer-peisagist]] ^\n# [[Avocat|avocat]]\n# [[Şofer de camion/Şofer camion de mare tonaj|sofer-vehicule-grele-de-marfa]]\n# [[Manichiuristă|manichiurista]] *\n# [[Tehnician de laborator medical/biomedical|tehnician-de-laborator-medical-biomedical]] ^\n# [[Manager în sectorul minier|manager-in-sectorul-minier]] ^\n# [[Terapeut ocupaţional|terapeut-ocupational]] ^\n# [[Optician|optician]] * [de dozare]\n# [[Învăţător|invatator]] [Cadru didactic din învăţământul preuniversitar]\n# [[Psihoterapeut|psihoterapeut]] *\n# [[Agent imobiliar|agent-imobiliar]] *\n# [[Agent de securitate|agent-de-paza-control-acces-ordine-si-interventie]]\n# [[Bucătar pe navă|bucatar-de-nava]] *\n# [[Ofiţer de punte|ofiter-punte]]\n# [[Monitor de schi|monitor-de-schi]]\n# [[Urbanist/Specialist în amenajarea teritoriului|urbanist]]\n# [[Mecanic de locomotivă|mecanic-locomotiva]]\n# [[Traducător|traducator-interpret-autorizat]]\n# [[Agent de turism|agent-de-turism]] *\n# [[Profesor universitar|profesor-universitar]] [Cadru didactic din învăţământul superior]\n~ * profesiile nu sunt reglementate în România
!!!Profesiile nereglementate în România care sunt înregistrate în Sistemul IMI\n<<tiddler profesii-tehnice>>\n<<tiddler profesii-medicale>>\n<<tiddler profesii-mestesugaresti>>
!!!Profesiile reglementate în România care sunt înregistrate în Sistemul IMI\n# [[Arhitect|arhitect]]\n# [[Asistent medical|asistent-medical]] [Asistent medical generalist]\n# [[Asistent social|asistent-social]]\n# [[Cadru didactic din învăţământul secundar|profesor-pentru-invatamantul-secundar]] / [[Cadru didactic din învăţământul preuniversitar|cadru-didactic-preuniversitar]]\n# [[Contabil|contabil]] [Contabil autorizat, Expert contabil]\n# [[Farmacist|farmacist]]\n# [[Ghid de turism|ghid-de-turism]]\n# [[Medic|medic]]\n# [[Medic dentist|medic-dentist]]\n# [[Medic veterinar chirurg|medic-veterinar-chirurg]]\n# [[Moaşă|moasa]]\n# [[Psiholog|psiholog]]
# [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice|MEN-LIMIC]] – [[Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|MEN-CNRED]] (coordonator legislativ pentru calificări profesionale; autoritate competentă pentru profesia de profesor de şcoală secundară)\n## [[Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|CNRED-MEN]] (autoritate competentă pentru toate profesiile nereglementate în România: [[profesiile meşteşugăreşti|profesii-mestesugaresti]], profesia de [[inginer]], profesia de fiziokinetoterapeut, [[etc|Activitati-profesionale-nereglementate]]).\n## [[Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România|CECCAR]] (autoritate competentă pentru profesiile: contabil autorizat şi expert contabil)\n## [[Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală pentru Politici de Sănătate şi Resurse Umane|MS-DRU]] (autoritate competentă pentru profesiile medicale nereglementate în România: fizioterapeut şi medic radiolog)\n## [[Ministerul Sănătăţii – Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale|MS]] (autoritate competentă pentru profesiile medicale reglementate: farmacist, medic, medic dentist, asistent medical generalist şi moaşă)\n### [[Colegiul Farmaciştilor din România|ColegFarm]] (autoritate competentă pentru profesia de farmacist)\n### [[Colegiul Medicilor din România|CMR]] (autoritate competentă pentru profesia de medic)\n### [[Colegiul Medicilor Dentişti din România|CMDR]] (autoritate competentă pentru profesia de medic dentist)\n### [[Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România|OAMR]] (autoritate competentă pentru profesiile: asistent medical şi moaşă)\n## [[Colegiul Medicilor Veterinari|CMVRo]] (autoritate competentă pentru profesia de medic veterinar chirurg)\n## [[Ordinul Arhitecţilor din România|OAR]] (autoritate competentă pentru profesia de arhitect)\n## [[Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali|CNASR]] (autoritate competentă pentru profesia de asistent social)\n## [[Colegiul Psihologilor din România|CoPsi]] (autoritate competentă pentru profesia de psiholog)\n## [[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului / Direcţia Dezvoltare Turistică|MDRT-turism]] (autoritate competentă pentru profesia de ghid de turism)
!!Sistemul de Informare al Pieţei Interne - componenta Servicii (IMI S)\n\nÎn data de 25 februarie 2009 a avut loc, la Bruxelles, [[Conferinţa de lansare a pilotului Sistemului IMI pentru Servicii|http://www.dae.gov.ro/index.php?pag=articol&pid=4&sid=35&aid=787]]. \n\n!!![[Coordonatori şi autorităţi competente|Autoritati-Competente-IMI-PQ]]\n\nCoordonatorul naţional pentru implementarea componentei Servicii a Sistemului IMI este [[Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă|MAEur]]. Detalii despre punerea în aplicare a Directivei Serviciilor pot fi consultate în [[Manualul privind implementarea Directivei Serviciilor|implementarea-Directivei-Serviciilor]].\n\nDin data de 12 octombrie 2009, [[CNRED]] este coordonator delegat (D.IMI.C) pentru IMI SD România. CNRED coordonează două autorităţi competente în domeniul legislativ Servicii: [[Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar|ARACIP]] şi [[Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior|ARACIS]].\n\nPentru componenta Servicii a Sistemului IMI au fost înregistrate până în prezent [[47 de autorităţi din România|Autoritati-Competente-IMI-SD]].\n\n!!![[Grupul de Lucru pentru implementarea IMI S NET în România|GL-IMI-S-NET]]\n[[Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă|MAEur]] organizează //Grupul de lucru IMI S NET//, cu toate autorităţile competente, pentru implementarea IMI S NET în România, precum şi [[sesiuni de instruire|Utilizarea-sistemului-informatic-IMI]].\n\nLa adresa http://www.imisnet.ro pot fi consultate mai multe informaţii despre proiectul "Crearea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru servicii în România".\n\n!!![[Statistica cererilor de informaţii pentru Servicii|Statistica-IMI-SD-cereri]]\nÎn data de 12 martie 2010 s-a înregistrat prima solicitare către o [[autoritate competentă|ARACIS]] din România, trimisă de o autoritate competentă din Spania.\n\nÎnainte de trimite prin Sistemul IMI o cerere de informaţii în domeniul serviciilor, trebuie să se verifice dacă informaţiile căutate nu există deja în [[registrele naţionale|repertoriul-registrelor-publice]].
![[Stabilire permanentă (cerere de informaţii privind o societate/un parteneriat)|http://cnred.edu.ro/imi-net/IMI-SD-1.png]]\n\n!!Întrebări generale privind prestatorul\n# Furnizorul de servicii este autorizat să exercite activitatea de ... în ţara dumneavoastră?\n# ... este denumirea corectă a prestatorului de servicii?\n# Sediul stabilit la ... : ... al prestatorului de servicii corespunde adresei înregistrate de autorităţile publice din ţara dumneavoastră?\n# Adresa prestatorului de servicii ... corespunde cu cea care a fost înregistrată/ pe care o deţin autorităţile publice din ţara dumneavoastră?\n# Adresa de e-mail a prestatorului de servicii ... coincide cu cea care a fost înregistrată/ pe care o deţin autorităţile publice din ţara dumneavoastră?\n# Numărul de telefon al prestatorului de servicii ... coincide cu cel care a fost înregistrat/ pe care îl deţin autorităţile publice din ţara dumneavoastră?\n# Prestatorul de servicii figurează în ... - ... în ţara dumneavoastră ?\n## Dacă prestatorul de servicii figurează într-un alt registru, menţionaţi mai jos tipul de registru.\n# Această societate/Acest parteneriat este constituit(ă) în ţara dumneavoastră?\n# Exemplarul din anexă corespunde documentului ... privind societatea/parteneriatul pe care îl deţineţi (sau, drept alternativă, ne puteţi trimite o copie a documentului (original) pe care îl posedaţi)?\n# Această societate/Acest parteneriat este constituit(ă) în ţara dumneavoastră sub forma juridică de ...?\n!!Întrebări privind persoanele autorizate să reprezinte prestatorul\n# ... (nume şi prenume) este mandatat(ă)/autorizat(ă) să reprezinte prestatorul sau să ia măsuri în numele acestuia?\n## Dacă da, specificaţi în ce calitate\n# ... (nume şi prenume) este mandatat(ă)/autorizat(ă) să reprezinte prestatorul sau să ia măsuri în numele acestuia împreună cu ... (nume şi prenume)?\n## Dacă da, specificaţi în ce calitate\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să modifice natura activităţii profesionale în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să modifice informaţiile înscrise într-un registru al întreprinderilor în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să vândă întreprinderea în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să întreprindă această acţiune: încetarea activităţii/lichidarea întreprinderii în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să emită o procură în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să înfiinţeze o sucursală în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să solicite demararea procedurii de insolvabilitate în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să vândă bunuri imobiliare în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să semneze situaţia financiară anuală în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să încheie contracte în valoare de ... ... în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să efectueze plăţi în valoare de ... ... în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să facă acest demers în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să închirieze societatea în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să înfiinţeze un sediu secundar în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să achiziţioneze bunuri imobiliare în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să semneze declaraţii financiare în numele prestatorului de servicii?\n!!Întrebări privind buna reputaţie a prestatorului\n!!!Întrebări referitoare la sancţiunile penale\n|Informaţiile comunicate sunt sensibile. Prin urmare, se recomandă ca persoanele care se ocupă de gestionarea cazului să solicite acest tip de informaţii numai dacă sunt absolut necesare şi direct legate de exercitarea activităţii profesionale sau de prestarea unui anumit serviciu.|\n|În cazul Ţărilor de Jos, toate cererile referitoare la sancţiuni penale trebuie adresate autorităţii competente de resort, denumită DIENST JUSTIS. Se completează un formular standard, care se anexează la această cerere pentru a permite DIENST JUSTIS să răspundă la întrebările de mai jos.|\n# În baza informaţiilor care figurează în registrul penal din ţara dumneavoastră, ... a făcut obiectul unei sancţiuni penale (definitive) care aduce atingere competenţei sau credibilităţii sale profesionale (numai în cazul unor măsuri care nu mai pot fi atacate în justiţie şi care sunt încă în vigoare la adresa sa)?\n## Dacă da, specificaţi: (inclusiv dispoziţia din legislaţia naţională în baza căreia această persoană a fost găsită vinovată)\n# ... a făcut obiectul unor măsuri administrative sau disciplinare care aduc atingere competenţei sau credibilităţii sale profesionale în ţara dumneavoastră? (doar în relaţie cu măsurile care nu mai pot face obiectul unei acţiuni în faţa instanţelor judecătoreşti)\n## Dacă da, specificaţi ce fel de măsuri au fost luate şi când \n# În baza informaţiilor care figurează în registrul penal din ţara dumneavoastră, ... a făcut obiectul unei sancţiuni penale (definitive) care aduce atingere competenţei sau credibilităţii sale profesionale (numai în cazul unor măsuri care nu mai pot fi atacate în justiţie şi care sunt încă active la adresa sa)?\n## Dacă da, specificaţi: (inclusiv dispoziţia din legislaţia naţională în baza căreia această persoană a fost găsită vinovată)\n!!!Întrebare privind solvabilitatea prestatorului\n# Prestatorul de servicii ..., înscris într-un registru al datornicilor, a fost declarat insolvabil/falimentar în ţara dumneavoastră sau face obiectul vreunei proceduri de insolvabilitate/faliment (numai în cazul în care măsura este încă activă la adresa sa, de exemplu în caz de insolvabilitate în curs sau efectivă)?\n## Dacă da, furnizaţi informaţii suplimentare.\n### Când?\n### Când?\n# Dacă este posibil, menţionaţi data la care este prevăzută decizia privind apelul introdus\n## Când?\n## În baza verificărilor pe care le-am efectuat\n!!!Întrebare privind asigurarea/garanţiile financiare\n# Organismul de creditare/asigurare ... este autorizat să-şi desfăşoare activitatea în ţara dumneavoastră? (documentul trimis de prestatorul de servicii se găseşte în anexă la cerere).\n!!!Întrebare privind certificarea\n# Organismul de evaluare a conformităţii/Prestatorul ... este acreditat/desemnat/autorizat să presteze servicii de evaluare sau de certificare a conformităţii în ţara dumneavoastră? (documentul trimis de prestatorul de servicii se găseşte în anexă la cerere).\n!!! Întrebare privind echipamentul de lucru\n# ... este autorizat(ă) să efectueze controale tehnice pentru echipamentele de lucru în ţara dumneavoastră? - Prestatorul de servicii a furnizat acest document pentru a dovedi că acest organism a efectuat controlul tehnic pentru echipamentul/utilajul ... nr. ... .\n!!Identifică întrebările despre anexe\n!!!Întrebări generale privind documentele doveditoare\n# Exemplarul din anexă corespunde unui document eliberat de o autoritate competentă din ţara dumneavoastră?\n# Exemplarul din anexă corespunde unui document eliberat de autoritatea competentă ... din ţara dumneavoastră?\n# Informaţiile prevăzute în documentul din anexă sunt exacte?\n# Documentul din anexă / documentul care corespunde exemplarului din anexă este încă valid la data de ...?\n## Dacă valabilitatea documentului a expirat, specificaţi data
![[Stabilire permanentă (cerere de informaţii privind un prestator de servicii)|http://cnred.edu.ro/imi-net/IMI-SD-2.png]]\n\n!!Întrebări generale privind prestatorul\n# Furnizorul de servicii este autorizat să exercite activitatea de ... în ţara dumneavoastră?\n# ... este denumirea corectă a prestatorului de servicii?\n## Sediul stabilit la ... : ... al prestatorului de servicii corespunde adresei înregistrate de autorităţile publice din ţara dumneavoastră?\n## Adresa prestatorului de servicii ... corespunde cu cea care a fost înregistrată/ pe care o deţin autorităţile publice din ţara dumneavoastră?\n## Adresa de e-mail a prestatorului de servicii ... coincide cu cea care a fost înregistrată/ pe care o deţin autorităţile publice din ţara dumneavoastră?\n## Numărul de telefon al prestatorului de servicii ... coincide cu cel care a fost înregistrat/ pe care îl deţin autorităţile publice din ţara dumneavoastră?\n# Prestatorul de servicii figurează în ... - ... în ţara dumneavoastră?\n## Dacă prestatorul de servicii figurează într-un alt registru, menţionaţi mai jos tipul de registru.\n!!Întrebări privind persoanele autorizate să reprezinte prestatorul\n# ... (nume şi prenume) este mandatat(ă)/autorizat(ă) să reprezinte prestatorul sau să ia măsuri în numele acestuia?\n## Dacă da, specificaţi în ce calitate: ...\n# ... (nume şi prenume) este mandatat(ă)/autorizat(ă) să reprezinte prestatorul sau să ia măsuri în numele acestuia împreună cu ... (nume şi prenume)?\n## Dacă da, specificaţi în ce calitate: ...\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să modifice natura activităţii profesionale în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să modifice informaţiile înscrise într-un registru al întreprinderilor în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să vândă întreprinderea în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să întreprindă această acţiune: încetarea activităţii/lichidarea întreprinderii în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să emită o procură în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să înfiinţeze o sucursală în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să solicite demararea procedurii de insolvabilitate în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să vândă bunuri imobiliare în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să semneze situaţia financiară anuală în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să încheie contracte în valoare de ... ... în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să efectueze plăţi în valoare de ... ... în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să facă acest demers în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să închirieze societatea în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să achiziţioneze bunuri imobiliare în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să semneze declaraţii financiare în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să înfiinţeze un sediu secundar în numele prestatorului de servicii?\n!!Întrebări privind buna reputaţie a prestatorului\n!!!Întrebări referitoare la sancţiunile penale\n|Informaţiile comunicate sunt sensibile. Prin urmare, se recomandă ca persoanele care se ocupă de gestionarea cazului să solicite acest tip de informaţii numai dacă sunt absolut necesare şi direct legate de exercitarea activităţii profesionale sau de prestarea unui anumit serviciu.|\n|În cazul ţărilor de Jos, toate cererile referitoare la sancţiuni penale trebuie adresate autorităţii competente de resort, denumită DIENST JUSTIS. Se completează un formular standard, care se anexează la această cerere pentru a permite DIENST JUSTIS să răspundă la întrebările de mai jos.|\n# În baza informaţiilor care figurează în registrul penal din ţara dumneavoastră, ... a făcut obiectul unei sancţiuni penale (definitive) care aduce atingere competenţei sau credibilităţii sale profesionale (numai în cazul unor măsuri care nu mai pot fi atacate în justiţie şi care sunt încă în vigoare la adresa sa)?\n## Dacă da, specificaţi: (inclusiv dispoziţia din legislaţia naţională în baza căreia această persoană a fost găsită vinovată)\n# ... a făcut obiectul unor măsuri administrative sau disciplinare care aduc atingere competenţei sau credibilităţii sale profesionale în ţara dumneavoastră? (doar în relaţie cu măsurile care nu mai pot face obiectul unei acţiuni în faţa instanţelor judecătoreşti)\n## Dacă da, specificaţi ce fel de măsuri au fost luate şi când\n# În baza informaţiilor care figurează în registrul penal din ţara dumneavoastră, ... a făcut obiectul unei sancţiuni penale (definitive) care aduce atingere competenţei sau credibilităţii sale profesionale (numai în cazul unor măsuri care nu mai pot fi atacate în justiţie şi care sunt încă active la adresa sa)?\n## Dacă da, specificaţi: (inclusiv dispoziţia din legislaţia naţională în baza căreia această persoană a fost găsită vinovată)\n!!!Întrebare privind solvabilitatea prestatorului\n# Prestatorul de servicii ..., înscris într-un registru al datornicilor, a fost declarat insolvabil/falimentar în ţara dumneavoastră sau face obiectul vreunei proceduri de insolvabilitate/faliment (numai în cazul în care măsura este încă activă la adresa sa, de exemplu în caz de insolvabilitate în curs sau efectivă)?\n## Dacă da, furnizaţi informaţii suplimentare.\n### Când?\n## Dacă este posibil, menţionaţi data la care este prevăzută decizia privind apelul introdus\n### Când?\n## În baza verificărilor pe care le-am efectuat\n!!!Întrebare privind asigurarea/garanţiile financiare\n# Organismul de creditare/asigurare ... este autorizat să-şi desfăşoare activitatea în ţara dumneavoastră? (documentul trimis de prestatorul de servicii se găseşte în anexă la cerere).\n!!!Întrebare privind certificarea\n# Organismul de evaluare a conformităţii/Prestatorul ... este acreditat/desemnat/autorizat să presteze servicii de evaluare sau de certificare a conformităţii în ţara dumneavoastră? (documentul trimis de prestatorul de servicii se găseşte în anexă la cerere).\n!!!Întrebare privind echipamentul de lucru\n# ... este autorizat(ă) să efectueze controale tehnice pentru echipamentele de lucru în ţara dumneavoastră? - Prestatorul de servicii a furnizat acest document pentru a dovedi că acest organism a efectuat controlul tehnic pentru echipamentul/utilajul ... nr. ... .\n!!!Întrebări generale privind documentele doveditoare\n# Dacă valabilitatea documentului a expirat, specificaţi data\n!!Identifică întrebările despre anexe\n!!!Întrebări generale privind documentele doveditoare\n# Exemplarul din anexă corespunde unui document eliberat de o autoritate competentă din ţara dumneavoastră?\n# Exemplarul din anexă corespunde unui document eliberat de autoritatea competentă ... din ţara dumneavoastră?\n# Informaţiile prevăzute în documentul din anexă sunt exacte?\n# Documentul din anexă / documentul care corespunde exemplarului din anexă este încă valid la data de ...?
![[Furnizare de servicii transfrontaliere (cerere de informaţii privind o societate/un parteneriat)|http://cnred.edu.ro/imi-net/IMI-SD-3.png]]\n \n!!Întrebări pentru identificarea prestatorului şi evaluarea activităţii prestate sub formă de servicii transfrontaliere\n<<tiddler identificarea-prestatorului-1>>\n!!Întrebări privind respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care este stabilit\n<<tiddler respectarea-cerintelor-in-tara-unde-este-stabilit-1>>\n!!Întrebări privind respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care îşi desfăşoară activitatea\n<<tiddler respectarea-cerintelor-in-tara-unde-isi-desfasoara-activitatea-1>>\n!!Întrebări\n<<tiddler intrebari-1>>\n!!Întrebări cu privire la date sensibile\n<<tiddler intrebari-cu-privire-la-date-sensibile-1>>
![[Furnizare de servicii transfrontaliere (cerere de informaţii privind un prestator de servicii)|http://cnred.edu.ro/imi-net/IMI-SD-4.png]]\n\n!!Întrebări pentru ''identificarea prestatorului şi evaluarea activităţii prestate sub formă de servicii transfrontaliere''\n# ... este denumirea corectă a prestatorului de servicii?\n# Sediul stabilit la ... al prestatorului de servicii corespunde adresei înregistrate de autorităţile publice din ţara dumneavoastră?\n# Adresa prestatorului de servicii ... corespunde cu cea care a fost înregistrată / pe care o deţin autorităţile publice din ţara dumneavoastră?\n# Adresa de e-mail a prestatorului de servicii ... coincide cu cea care a fost înregistrată/ pe care o deţin autorităţile publice din ţara dumneavoastră?\n# Numărul de telefon al prestatorului de servicii ... coincide cu cel care a fost înregistrat/ pe care îl deţin autorităţile publice din ţara dumneavoastră?\n# Acest prestator de servicii este stabilit în mod legal în ţara dumneavoastră?\n# Prestatorul de servicii exercită în mod efectiv această activitate (...) de la locul său de stabilire în ţara dumneavoastră? (găsiţi mai jos informaţii suplimentare despre dispoziţiile specifice privind numele, adresa beneficiarului, data la care serviciile au fost/vor fi prestate etc.)\n# ... (nume şi prenume) lucrează pentru prestatorul de servicii?\n# Prestatorul de servicii exercită în mod efectiv activităţi de la locul său de stabilire în ţara dumneavoastră?\n!!Întrebări privind ''respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care este stabilit''\n!!!Întrebare generală privind exercitarea activităţii\n# Furnizorul de servicii este autorizat să exercite activitatea de ... în ţara dumneavoastră?\n# Din informaţiile pe care le deţineţi, prestatorul de servicii prestează activităţile în mod legal?\n!!!Întrebare privind activităţile multidisciplinare\n# Prestatorul de servicii respectă legislaţia/normele profesionale atunci când furnizează în comun aceste servicii (... şi ...)?\n# Dacă nu, vă rugăm să explicaţi de ce şi să daţi detalii referitoare la (eventualele) măsuri pe care le-aţi luat pentru a vă asigura că prestatorul de servicii respectă cerinţele respective.\n!!!Întrebare privind asigurarea/garanţiile financiare\n# Prestatorul respectă legislaţia/normele profesionale referitoare la încheierea unei asigurări/constituirea unei garanţii financiare pentru furnizarea de servicii în ţara dumneavoastră?\n!!!Întrebare referitoare la cerinţele privind furnizarea de informaţii\n# Prestatorul de servicii respectă cerinţele în materie de informare prevăzute de legislaţia/normele profesionale din ţara dumneavoastră în momentul în care comunică aceste informaţii (...) către beneficiarii serviciilor?\n!!!Întrebări privind comunicarea comercială\n# Prestatorul de servicii respectă legislaţia/normele profesionale referitoare la comunicările profesionale atunci când utilizează acest tip de comunicare (...)? (a se vedea linkul/documentul din anexă la cerere)\n# Prestatorul de servicii respectă legislaţia ţării dumneavoastră / normele profesionale referitoare la comunicările comerciale atunci când apelează la acest mijloc de comunicare (...)?\n!!!Întrebare privind echipamentul de lucru\n# Echipamentul/Utilajul ... No.: ... pe care prestatorul de servicii îl utilizează atunci când prestează servicii în ţara dumneavoastră respectă cerinţele privind controlul tehnic prevăzute în legislaţia dumneavoastră?\n!!Întrebări privind ''respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care îşi desfăşoară activitatea''\n!!!Întrebări privind persoanele autorizate să reprezinte prestatorul\n# ... (nume şi prenume) este mandatat(ă)/autorizat(ă) să reprezinte prestatorul sau să ia măsuri în numele acestuia?\n## Dacă da, specificaţi în ce calitate.\n# ... (nume şi prenume) este mandatat(ă)/autorizat(ă) să reprezinte prestatorul sau să ia măsuri în numele acestuia împreună cu ... (nume şi prenume)?\n## Dacă da, specificaţi în ce calitate.\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să modifice natura activităţii profesionale în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să modifice informaţiile înscrise într-un registru al întreprinderilor în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să vândă întreprinderea în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să întreprindă această acţiune: încetarea activităţii/lichidarea întreprinderii în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să emită o procură în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să înfiinţeze o sucursală în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să solicite demararea procedurii de insolvabilitate în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să vândă bunuri imobiliare în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să semneze situaţia financiară anuală în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să încheie contracte în valoare de ... în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să efectueze plăţi în valoare de ... în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să facă acest demers în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să închirieze societatea în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să înfiinţeze un sediu secundar în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să achiziţioneze bunuri imobiliare în numele prestatorului de servicii?\n# ... (nume şi prenume) este abilitat(ă) să semneze declaraţii financiare în numele prestatorului de servicii?\n!!Întrebări privind buna reputaţie a prestatorului\n!!!Questions related to criminal sanctions\n|The information exchanged is sensitive and the case handler should only request this information if absolutely necessary and directly related to the exercise of the professional activity or the performance of a given service.|\n|All requests on criminal sanctions in the Netherlands should be addressed to the relevant competent authority, called DIENST JUSTIS. A standard form must be filled in and attached to this request to enable DIENST JUSTIS to answer the questions below. Please click here to download the form.|\n# On the basis of information in your criminal register, has any (final) criminal sanction which is directly relevant to his/her competence or professional reliability been imposed on ... (only in relation to measures which can no longer be challenged in the courts and which are still active against this person)?\n## If yes, please specify below: (including the provision of national law pursuant to which he/she was found guilty)\n# ... a făcut obiectul unor măsuri administrative sau disciplinare care aduc atingere competenţei sau credibilităţii sale profesionale în ţara dumneavoastră? (doar în relaţie cu măsurile care nu mai pot face obiectul unei acţiuni în faţa instanţelor judecătoreşti)\n## Dacă da, specificaţi ce fel de măsuri au fost luate şi când.\n# În baza informaţiilor care figurează în registrul penal din ţara dumneavoastră, ... a făcut obiectul unei sancţiuni penale (definitive) care aduce atingere competenţei sau credibilităţii sale profesionale (numai în cazul unor măsuri care nu mai pot fi atacate în justiţie şi care sunt încă active la adresa sa)?\n## Dacă da, specificaţi: (inclusiv dispoziţia din legislaţia naţională în baza căreia această persoană a fost găsită vinovată)\n!!!Întrebare privind solvabilitatea prestatorului\n# Prestatorul de servicii este înscris într-un registru al datornicilor, a fost declarat insolvabil/falimentar în ţara dumneavoastră sau face obiectul vreunei proceduri de insolvabilitate/faliment (numai în cazul în care măsura este încă activă la adresa sa, de exemplu în caz de insolvabilitate în curs sau efectivă)?\n## Dacă da, furnizaţi informaţii suplimentare.\n### Când?\n## Dacă este posibil, menţionaţi data la care este prevăzută decizia privind apelul introdus.\n### Când?\n## În baza verificărilor pe care le-am efectuat.\n!!!Întrebare privind asigurarea/garanţiile financiare\n# Organismul de creditare/asigurare ... este autorizat să-şi desfăşoare activitatea în ţara dumneavoastră? (documentul trimis de prestatorul de servicii se găseşte în anexă la cerere).\n!!!Întrebare privind certificarea\n# Organismul de evaluare a conformităţii/Prestatorul ... este acreditat/desemnat/autorizat să presteze servicii de evaluare sau de certificare a conformităţii în ţara dumneavoastră? (documentul trimis de prestatorul de servicii se găseşte în anexă la cerere).\n!!Întrebări\n# Puteţi confirma faptul că prestatorul de servicii exercită aceste servicii ... în ţara dumneavoastră şi ne puteţi trimite toate informaţiile utile pentru a putea lua măsurile care se impun, după caz?\n# Puteţi confirma faptul că prestatorul de servicii prestează în comun aceste servicii ... şi ... în ţara dumneavoastră şi ne puteţi trimite toate informaţiile utile pentru a putea lua măsurile care se impun, după caz?\n# Puteţi confirma faptul că prestatorul de servicii utilizează acest utilaj/echipament ... nr. ... atunci când prestează servicii în ţara dumneavoastră şi ne puteţi trimite toate informaţiile utile pentru a putea lua măsurile care se impun, după caz?\n!!Întrebări privind respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care îşi desfăşoară activitatea\n!!!Întrebare privind echipamentul de lucru\n# ... este autorizat(ă) să efectueze controale tehnice pentru echipamentele de lucru în ţara dumneavoastră? - Prestatorul de servicii a furnizat acest document pentru a dovedi că acest organism a efectuat controlul tehnic pentru echipamentul/utilajul ... nr. ... .\n!!!Întrebări generale privind documentele doveditoare\n# Exemplarul din anexă corespunde unui document eliberat de o autoritate competentă din ţara dumneavoastră?\n# Exemplarul din anexă corespunde unui document eliberat de autoritatea competentă ... din ţara dumneavoastră?\n# Informaţiile prevăzute în documentul din anexă sunt exacte?\n# Documentul din anexă / documentul care corespunde exemplarului din anexă este încă valid la data de ...?\n# Dacă valabilitatea documentului a expirat, specificaţi data.
Informaţiile pe care le căutaţi la această adresă vor fi publicate în perioada următoare.
![[Înaintarea întrebărilor către o altă autoritate competentă din ţara dumneavoastră|http://cnred.edu.ro/imi-net/IMI-SD-50.png]]\n\n!!Întrebări înaintate\n# Motivul înaintării întrebărilor
Informaţiile pe care le căutaţi la această adresă vor fi publicate în perioada următoare.
Informaţiile pe care le căutaţi la această adresă vor fi publicate în perioada următoare.
![[Cerere de derogare în cazuri individuale adresată statului membru de stabilire (articolul 35 alineatul (2))|http://cnred.edu.ro/imi-net/IMI-SD-90.png]]\n\n!!Descrierea detaliată a cazului şi justificarea motivelor pentru care se aplică derogarea în cazuri individuale:\n# Detalii privind cazul prezentat, cum ar fi caracteristicile locului în care se prestează serviciul sau date despre riscul potenţial care justifică trimiterea acestei notificări.\n# Descrierea măsurilor pe care intenţionaţi să le luaţi: detalii privind aceste măsuri şi, eventual, durata acestora.\n## Data la care măsura intră în vigoare şi durata acesteia (dacă este relevant, durata măsurii va fi menţionată la rubrica „Comentarii la răspuns”): numai autoritatea destinatară trebuie să completeze această rubrică.\n## Motivul pentru care nu se ia nicio măsură: numai autoritatea destinatară trebuie să completeze această rubrică.\n# Justificarea măsurii care urmează să fie luată: prezentarea motivelor pentru care măsura oferă un grad de protecţie mai ridicat pentru beneficiarul final / pentru care se consideră că statul membru de stabilire nu a luat suficiente măsuri cu privire la cazul în discuţie.\n# Justificarea măsurii care urmează să fie luată: prezentarea motivelor pentru care măsura este proporţionată / permite atingerea obiectivului urmărit şi a motivelor pentru care acesta nu poate fi îndeplinit plin mijlloace mai puţin restrictive.
![[Notificare în cazuri individuale cu privire la intenţia de a adopta măsuri (articolul 35 alineatele (3) şi (6))|http://cnred.edu.ro/imi-net/IMI-SD-91.png]]\n\n!!Descrierea detaliată a cazului şi justificarea motivelor pentru care se trimite o notificare în cazuri individuale:\n# Descrierea situaţiei care face obiectul acestei notificări: detalii privind cazul prezentat, cum ar fi caracteristicile locului în care se prestează serviciul sau date despre riscul potenţial care justifică trimiterea acestei notificări.\n# Descrierea situaţiei care face obiectul acestei notificări: detalii privind cazul prezentat, cum ar fi caracteristicile locului în care se prestează serviciul sau date despre riscul potenţial care justifică trimiterea acestei notificări.\n# Data la care intră în vigoare măsura: Ziua/Luna/Anul. Vă reamintim că măsura nu poate fi luată decât după un termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării, cu excepţia cazului în care Comisia adoptă o decizie contrară. \n# Durata măsurii: Ziua/Luna/Anul. Vă reamintim că măsura nu poate fi luată decât după un termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării, cu excepţia cazului în care Comisia adoptă o decizie contrară.\n# Justificarea măsurii care urmează să fie luată: prezentarea motivelor pentru care măsura oferă un grad de protecţie mai ridicat pentru beneficiarul final / pentru care se consideră că statul membru de stabilire nu a luat suficiente măsuri cu privire la cazul în discuţie.\n# Justificarea măsurii care urmează să fie luată: prezentarea motivelor pentru care măsura este proporţionată / permite atingerea obiectivului urmărit şi a motivelor pentru care acesta nu poate fi îndeplinit plin mijlloace mai puţin restrictive.
# [[Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor|ANSVSA]] (coordonator delegat pentru servicii)\n## [[Colegiul Medicilor Veterinari|CMVRo]] (autoritate competentă)\n# [[Ministerul Administraţiei şi Internelor|MAI]] (coordonator delegat pentru servicii)\n## [[Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară|ANCPI]] (autoritate competentă)\n## [[Inspectoratul General al Poliţiei Române|IGPR-MAI]] (autoritate competentă)\n## [[Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă|IGSU]] (autoritate competentă)\n# [[Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale|MCSI]] (autoritate competentă)\n# [[Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional|Cultura]] (autoritate competentă)\n# [[Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale|MADR]] (coordonator delegat pentru servicii)\n## [[Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie|ANARZ]] (autoritate competentă)\n# [[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului|MDRT-constructii]] (coordonator delegat pentru servicii în domeniul construcţiilor)\n## [[Inspectoratul de Stat în Construcţii|ISC]] (autoritate competentă pentru autorizări şi control în domeniul construcţiilor)\n## [[Ordinul Arhitecţilor din România|OAR]] (autoritate competentă)\n## [[Registrul Urbaniştilor din România|RUR]] (autoritate competentă)\n# [[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului|MDRT-turism]] (coordonator delegat pentru servicii în domeniul turismului)\n# [[Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri|MinInd]] (coordonator delegat pentru servicii)\n## [[Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale|ANRM]] (autoritate competentă)\n## [[Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor|ANPC]] (autoritate competentă)\n## [[Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei|ANRE]] (autoritate competentă)\n## [[Biroul Român de Metrologie Legală|BRML]] (autoritate competentă)\n## [[Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat|ISCIR]] (autoritate competentă)\n# [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|MEN-CNRED-DIMIC]] (coordonator delegat pentru servicii)\n## [[Agenţia Română de Asigurare a Calităţii Învăţământului Preuniversitar|ARACIP]] (autoritate competentă)\n## [[Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior|ARACIS]] (autoritate competentă)\n## [[Autoritatea Naţională pentru Calificări|ANC]] (autoritate competentă)\n# [[Ministerul Justiţiei|MJust]] (coordonator delegat pentru servicii)\n## [[Consiliul de Mediere|CMediere]] (autoritate competentă)\n## [[Oficiul Naţional al Registrului Comerţului|ONRC]] (autoritate competentă)\n## [[Uniunea Naţională a Barourilor din România|UNBR]] (autoritate competentă)\n## [[Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România|UNPIR]] (autoritate competentă)\n# [[Ministerul Mediului şi Pădurilor|MMediu]] (coordonator delegat pentru servicii)\n## [[Autoritatea Naţională pentru Protecţia Mediului|ANPM]] (autoritate competentă)\n## [[Garda Naţională de Mediu|GNM]] (autoritate competentă)\n## [[Rezervaţia Biosferei Delta Dunării|DDBRA]] (autoritate competentă)\n# [[Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii|MTI]] (coordonator delegat pentru servicii)\n## [[Autoritatea Aeronautică Civilă Română|AACR]] (autoritate competentă)\n## [[Autoritatea Rutieră Română|ARR]] (autoritate competentă)\n## [[Regia Autonomă Registrul Auto Român|RAR]] (autoritate competentă)\n# [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]] (coordonator delegat pentru servicii)\n## [[Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă|ANOFM]] (autoritate competentă)\n## [[Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale|ANPS]] (autoritate competentă)\n## [[Inspecţia Muncii|InspectiaMuncii]] (autoritate competentă)\n# [[Ministerul Finanţelor Publice|MFinante]] (coordonator delegat pentru servicii)\n## [[Camera Auditorilor Financiari din România|CAFR]] (autoritate competentă)\n## [[Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România|CECCAR]] (autoritate competentă)\n## [[Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar|CSPAAS]] (autoritate competentă)
<html>\n<video id="03" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/03_IMI-The_Internal_Market_Information_system.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/03_IMI-The_Internal_Market_Information_system.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/03_IMI-The_Internal_Market_Information_system.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/03_IMI-The_Internal_Market_Information_system.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/03_IMI-The_Internal_Market_Information_system.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
!!Sistem de formare IMI\n> Adresă web recomandată: https://webgate.training.ec.europa.eu/imi-net/\n<<iFrame https://webgate.training.ec.europa.eu/imi-net/>>\n<<tiddler precizare>>
''I.O.S.U.D.'' – Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
!!Universităţi acreditate din Iaşi\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[40 membri CRID|CRID-echipa]] | !29 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Universitatea "Apollonia" din Iaşi|Apollonia]] | 3 | @@color(#F00):0@@ | |\n| [[Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi|ArteIasi]] | 5 | 4 | |\n| [[Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi|UAIC]] | 8 | 2 | |\n| [[Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi|UMF-Is]] | 8 | 8 | da |\n| [[Universitatea “Mihail Kogalniceanu” din Iaşi|UMK]] | 3 | 3 | |\n| [[Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi|UPA]] | 3 | 3 | da |\n| [[Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi|USAMV-Is]] | 5 | 5 | da |\n| [[Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi|UT-Is]] | 5 | 4 | |
/***\n|Name|ImageSizePlugin|\n|Source|http://www.TiddlyTools.com/#ImageSizePlugin|\n|Version|1.2.3|\n|Author|Eric Shulman|\n|License|http://www.TiddlyTools.com/#LegalStatements|\n|~CoreVersion|2.1|\n|Type|plugin|\n|Description|adds support for resizing images|\nThis plugin adds optional syntax to scale an image to a specified width and height and/or interactively resize the image with the mouse.\n!!!!!Usage\n<<<\nThe extended image syntax is:\n{{{\n[img(w+,h+)[...][...]]\n}}}\nwhere ''(w,h)'' indicates the desired width and height (in CSS units, e.g., px, em, cm, in, or %). Use ''auto'' (or a blank value) for either dimension to scale that dimension proportionally (i.e., maintain the aspect ratio). You can also calculate a CSS value 'on-the-fly' by using a //javascript expression// enclosed between """{{""" and """}}""". Appending a plus sign (+) to a dimension enables interactive resizing in that dimension (by dragging the mouse inside the image). Use ~SHIFT-click to show the full-sized (un-scaled) image. Use ~CTRL-click to restore the starting size (either scaled or full-sized).\n<<<\n!!!!!Examples\n<<<\n{{{\n[img(100px+,75px+)[images/meow2.jpg]]\n}}}\n[img(100px+,75px+)[images/meow2.jpg]]\n{{{\n[<img(34%+,+)[images/meow.gif]]\n[<img(21% ,+)[images/meow.gif]]\n[<img(13%+, )[images/meow.gif]]\n[<img( 8%+, )[images/meow.gif]]\n[<img( 5% , )[images/meow.gif]]\n[<img( 3% , )[images/meow.gif]]\n[<img( 2% , )[images/meow.gif]]\n[img( 1%+,+)[images/meow.gif]]\n}}}\n[<img(34%+,+)[images/meow.gif]]\n[<img(21% ,+)[images/meow.gif]]\n[<img(13%+, )[images/meow.gif]]\n[<img( 8%+, )[images/meow.gif]]\n[<img( 5% , )[images/meow.gif]]\n[<img( 3% , )[images/meow.gif]]\n[<img( 2% , )[images/meow.gif]]\n[img( 1%+,+)[images/meow.gif]]\n{{tagClear{\n}}}\n<<<\n!!!!!Revisions\n<<<\n2011.09.03 [1.2.3] bypass addStretchHandlers() if no '+' suffix is used (i.e., not resizable)\n2010.07.24 [1.2.2] moved tip/dragtip text to config.formatterHelpers.imageSize object to enable customization\n2009.02.24 [1.2.1] cleanup width/height regexp, use '+' suffix for resizing\n2009.02.22 [1.2.0] added stretchable images\n2008.01.19 [1.1.0] added evaluated width/height values\n2008.01.18 [1.0.1] regexp for "(width,height)" now passes all CSS values to browser for validation\n2008.01.17 [1.0.0] initial release\n<<<\n!!!!!Code\n***/\n//{{{\nversion.extensions.ImageSizePlugin= {major: 1, minor: 2, revision: 3, date: new Date(2011,9,3)};\n//}}}\n//{{{\nvar f=config.formatters[config.formatters.findByField("name","image")];\nf.match="\s\s[[<>]?[Ii][Mm][Gg](?:\s\s([^,]*,[^\s\s)]*\s\s))?\s\s[";\nf.lookaheadRegExp=/\s[([<]?)(>?)[Ii][Mm][Gg](?:\s(([^,]*),([^\s)]*)\s))?\s[(?:([^\s|\s]]+)\s|)?([^\s[\s]\s|]+)\s](?:\s[([^\s]]*)\s])?\s]/mg;\nf.handler=function(w) {\n this.lookaheadRegExp.lastIndex = w.matchStart;\n var lookaheadMatch = this.lookaheadRegExp.exec(w.source)\n if(lookaheadMatch && lookaheadMatch.index == w.matchStart) {\n var floatLeft=lookaheadMatch[1];\n var floatRight=lookaheadMatch[2];\n var width=lookaheadMatch[3];\n var height=lookaheadMatch[4];\n var tooltip=lookaheadMatch[5];\n var src=lookaheadMatch[6];\n var link=lookaheadMatch[7];\n\n // Simple bracketted link\n var e = w.output;\n if(link) { // LINKED IMAGE\n if (config.formatterHelpers.isExternalLink(link)) {\n if (config.macros.attach && config.macros.attach.isAttachment(link)) {\n // see [[AttachFilePluginFormatters]]\n e = createExternalLink(w.output,link);\n e.href=config.macros.attach.getAttachment(link);\n e.title = config.macros.attach.linkTooltip + link;\n } else\n e = createExternalLink(w.output,link);\n } else \n e = createTiddlyLink(w.output,link,false,null,w.isStatic);\n addClass(e,"imageLink");\n }\n\n var img = createTiddlyElement(e,"img");\n if(floatLeft) img.align="left"; else if(floatRight) img.align="right";\n if(width||height) {\n var x=width.trim(); var y=height.trim();\n var stretchW=(x.substr(x.length-1,1)=='+'); if (stretchW) x=x.substr(0,x.length-1);\n var stretchH=(y.substr(y.length-1,1)=='+'); if (stretchH) y=y.substr(0,y.length-1);\n if (x.substr(0,2)=="{{")\n { try{x=eval(x.substr(2,x.length-4))} catch(e){displayMessage(e.description||e.toString())} }\n if (y.substr(0,2)=="{{")\n { try{y=eval(y.substr(2,y.length-4))} catch(e){displayMessage(e.description||e.toString())} }\n img.style.width=x.trim(); img.style.height=y.trim();\n if (stretchW||stretchH) config.formatterHelpers.addStretchHandlers(img,stretchW,stretchH);\n }\n if(tooltip) img.title = tooltip;\n\n // GET IMAGE SOURCE\n if (config.macros.attach && config.macros.attach.isAttachment(src))\n src=config.macros.attach.getAttachment(src); // see [[AttachFilePluginFormatters]]\n else if (config.formatterHelpers.resolvePath) { // see [[ImagePathPlugin]]\n if (config.browser.isIE || config.browser.isSafari) {\n img.onerror=(function(){\n this.src=config.formatterHelpers.resolvePath(this.src,false);\n return false;\n });\n } else\n src=config.formatterHelpers.resolvePath(src,true);\n }\n img.src=src;\n w.nextMatch = this.lookaheadRegExp.lastIndex;\n }\n}\n\nconfig.formatterHelpers.imageSize={\n tip: 'SHIFT-CLICK=show full size, CTRL-CLICK=restore initial size',\n dragtip: 'DRAG=stretch/shrink, '\n}\n\nconfig.formatterHelpers.addStretchHandlers=function(e,stretchW,stretchH) {\n e.title=((stretchW||stretchH)?this.imageSize.dragtip:'')+this.imageSize.tip;\n e.statusMsg='width=%0, height=%1';\n e.style.cursor='move';\n e.originalW=e.style.width;\n e.originalH=e.style.height;\n e.minW=Math.max(e.offsetWidth/20,10);\n e.minH=Math.max(e.offsetHeight/20,10);\n e.stretchW=stretchW;\n e.stretchH=stretchH;\n e.onmousedown=function(ev) { var ev=ev||window.event;\n this.sizing=true;\n this.startX=!config.browser.isIE?ev.pageX:(ev.clientX+findScrollX());\n this.startY=!config.browser.isIE?ev.pageY:(ev.clientY+findScrollY());\n this.startW=this.offsetWidth;\n this.startH=this.offsetHeight;\n return false;\n };\n e.onmousemove=function(ev) { var ev=ev||window.event;\n if (this.sizing) {\n var s=this.style;\n var currX=!config.browser.isIE?ev.pageX:(ev.clientX+findScrollX());\n var currY=!config.browser.isIE?ev.pageY:(ev.clientY+findScrollY());\n var newW=(currX-this.offsetLeft)/(this.startX-this.offsetLeft)*this.startW;\n var newH=(currY-this.offsetTop )/(this.startY-this.offsetTop )*this.startH;\n if (this.stretchW) s.width =Math.floor(Math.max(newW,this.minW))+'px';\n if (this.stretchH) s.height=Math.floor(Math.max(newH,this.minH))+'px';\n clearMessage(); displayMessage(this.statusMsg.format([s.width,s.height]));\n }\n return false;\n };\n e.onmouseup=function(ev) { var ev=ev||window.event;\n if (ev.shiftKey) { this.style.width=this.style.height=''; }\n if (ev.ctrlKey) { this.style.width=this.originalW; this.style.height=this.originalH; }\n this.sizing=false;\n clearMessage();\n return false;\n };\n e.onmouseout=function(ev) { var ev=ev||window.event;\n this.sizing=false;\n clearMessage();\n return false;\n };\n}\n//}}}
!Implementarea Directivei privind Recunoaşterea calificărilor profesionale în evoluţie\n> Prezentarea (19 pagini / 0,85 MB) poate fi descărcată de la adresa http://cnred.edu.ro/imi-net/2008-11-05/Sanda_Badulescu_-_Implementarea_Directivei_privind_Recunoasterea_calificarilor_profesionale_in_evolutie.pps\n\n!!Directiva 2005/36/CE - Aspecte generale\n\nApariţia Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale se înscrie în procesul mai larg lansat de Uniunea Europeană de simplificare şi modernizare a legislaţiei comunitare privind regulile de funcţionare a Pieţei interne (”better regulation”).\n\nDirectiva 2005/36/CE modifică şi completează cele 15 directive privind sistemul general de recunoaştere şi pe cele sectoriale.\n\nNoua Directivă introduce dispoziţii privind: libera prestare a serviciilor, extinderea câmpului de aplicare a principiului recunoaşterii automate, flexibilitatea procedurilor de recunoaştere şi cooperarea administrativă între autorităţile statelor membre în beneficiul cetăţenilor comunitari.\n\nTermenul de transpunere al Directivei 2005/36/CE a fost 20 octombrie 2007.\n\n\n!!Etapele implementării în România\n\nÎn vederea implementării în România a prevederilor Directivei 2005/36/CE s-a constituit, în iunie 2006, Grupul de lucru responsabil cu transpunerea Directivei 2005/36/CE, coordonat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) şi format din reprezentanţi ai principalelor autorităţi competente pentru profesiile reglementate din România (autorităţi publice şi organizaţii profesionale).\n\nÎn cadrul acestui Grup de lucru, s-a decis ca Directiva 2005/36/CE să fie transpusă prin amendarea legislaţiei existente în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale.\n\nÎn septembrie 2006, în vederea transpunerii dispoziţiilor privind cooperarea administrativă, a fost creat Grupul de lucru responsabil cu implementarea Sistemului IMI.\n\nÎn 23 iunie 2008 a avut loc, la Bucureşti, lansarea oficială în România a Sistemului IMI.\n\n\n!!Amendarea legislaţiei existente\n\n!!!Titlul I – Dispoziţii generale\n* Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (M.Of. nr. 500/3 iunie 2004)\n* Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România (M.Of nr. 706/18 octombrie 2007)\n* Legea nr. 117/2008 privind aprobarea OUG nr. 109/2008 (M.Of. nr. 410/2 iun. 2008)\n\n!!!Titlul II – Libera prestare a serviciilor\n* Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România (M.Of nr. 706/18 octombrie 2007)\n* Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M.Of nr. 372/28 aprilie 2006, rectificare prin M.Of nr. 391/5 mai 2006)\n* Hotărârea de Guvern nr. 79/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar (M.Of. nr. 65/28 ianuarie 2008).\n\n!!!Titlul III – Libertatea de stabilire\n''Capitolul I - Regimul general al titlurilor de calificare''\n* Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România (M.Of nr. 706/18 octombrie 2007)\n* Hotărârea de Guvern nr. 1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană (M.Of. nr. 733/30 octombrie 2007).\n''Capitolul II - Recunoaşterea experienţei profesionale''\n* [[Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 51/2007|OM-51-2007]] pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene (M.Of nr. 105 /12 februarie 2007)\n* [[Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003|OM-701-2003]] pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European (M. Of. nr. 19/ 9 ianuarie 2004)\n''Capitolul III - Recunoaşterea pe baza coordonării condiţiilor minime de formare''\n* Hotărârea de Guvern nr. 1477/2003 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru instituţiile de învăţământ superior din domeniile: medicină, medicină dentară, farmacie, asistenţi medicali, moaşe, medicină veterinară, arhitectură, precum şi pentru colegiile de asistenţi medicali generalişti, pentru formarea de bază (M.Of.nr.10/ 8 ianuarie 2004)\n* Hotărârea de Guvern nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar (M.Of. nr. 529/11 iunie 2004)\n* Hotărârea de Guvern nr. 79/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar (M.Of. nr. 65/28 ianuarie 2008)\n* Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M.Of. nr. 372/28 aprilie 2006, rectificare prin M.Of nr. 391/5 mai 2006)\n* Hotărârea de Guvern nr. 267/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată (M.Of. nr. 272/27 martie 2006)\n* Hotărârea de Guvern nr. 940/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României (M.Of. nr. 710/5 august 2004)\n* Hotărârea de Guvern nr. 1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană (M.Of. nr. 733/30 octombrie 2007)\n''Capitolul IV - Dispoziţii comune în materie de stabilire''\n* Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (M.Of. nr. 500/3 iunie 2004)\n* Hotărârea de Guvern nr. 1.921/ 2004 pentru modificarea anexelor nr. 2, 3 şi 5 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (M.Of. nr. 1174/13 dec. 2004)\n* Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România (M.Of nr. 706/18 octombrie 2007)\n* Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M.Of nr. 372/28 aprilie 2006, rectificare prin M.Of nr. 391/5 mai. 2006)\n* Hotărârea de Guvern nr. 1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană (M.Of. nr. 733/30 octombrie 2007) şi\n* Hotărârea de Guvern nr. 79/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar (M.Of. nr. 65/28 ianuarie 2008)\n\n!!!Titlul V - Cooperarea administrativă şi competenţele de executare\n* Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (M.Of. nr. 500/3 iunie 2004)\n* Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România (M.Of nr. 706/18 octombrie 2007)\n\n!!Implementarea Directivei 2005/36/CE\n\nRomânia şi-a îndeplinit obligaţia privind transpunerea Directivei 2005/36/CE până la 20 octombrie 2007, de la această dată intrându-se în faza de implementare efectivă a acestor dispoziţii.\n\nImplementarea a constat în adoptarea unor acte normative conţinând norme de aplicare, de exemplu ordine de ministru:\n* [[Ministerul Sănătăţii Publice|MS]] a adoptat OM nr. 36/2008 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum şi de stabilire a statutului persoanelor prevăzute la art. 40-42 din Hotărârea de Guvern nr. 1282/2007, care urmează măsura compensatorie în vederea recunoaşterii profesionale în România.\n* [[CNRED]] a adoptat OM nr. 4022/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice.\nCNRED a înregistrat, până în prezent, un număr de 36 de autorităţi competente. Toate autorităţile competente şi-au actualizat paginile web cu noua legislaţie în materie.\n\nSistemul IMI a fost implementat pentru cele 4 profesii pilot (medic, farmacist, contabil autorizat şi fizioterapeut).\n\nLegea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare transpune dispoziţiile privind sistemul general de recunoaştere aplicabil profesiilor reglementate, inclusiv profesiilor liberale (avocat, psiholog etc).\n\nÎn ceea ce priveşte recunoaşterea calificărilor pentru profesiile sectoriale recunoscute automat (medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar şi arhitect), s-au întreprins o serie de măsuri atât la nivel naţional, cât şi la nivel european pentru facilitarea recunoaşterii automate a calificărilor obţinute în România.\n\n\n!!Sistemul IMI\n\n[[Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului|EDU]] prin [[CNRED]] este desemnat, prin Memorandumul Guvernul României nr. 5/4459/CPT din 24.08.2007, Coordonator Delegat pentru IMI, pentru Implementarea în România a Sistemului IMI (Internal Market Information System) - Sistemul de Informare al Pieţei Interne, componenta "Calificări Profesionale" (Professional Qualifications - IMI PQ). Sistemul este dezvoltat de către Comisia Europeană. \n\nÎn România, Departamentul pentru Afaceri Europene – DAE are calitatea de Coordonator Naţional IMI. \n\nRomânia s-a aflat printre primele 4 state care au înregistrat toate autorităţile competente în Sistemul IMI pentru cele 4 profesii.\n\nDin data de 22 februarie 2008, aplicaţia [[IMI-NET|IMI-Training-Database]] este complet funcţională.\n\n10 martie 2008 – s-a înregistrat prima solicitare către o autoritate competentă din România.\n\n23 iunie 2008 – a avut loc la Bucureşti lansarea oficială a Sistemului de Informare pentru Piaţa internă în România.\n\nPână în prezent, s-au înregistrat 39 de solicitări către autorităţile competente din România, dintre care 5 cereri sunt încă în curs şi au fost formulate două cereri din partea României către autorităţi competente din Ungaria şi Italia.\n\nSistemul IMI a fost extins, în septembrie 2008, la profesiile de cadru didactic în învăţământul preuniversitar şi de radiograf/radiolog.\n\n\n!!Activităţi specifice la nivelul UE pentru recunoaşterea calificărilor profesionale\n\nGrupul de Coordonatori pentru recunoaşterea calificărilor profesionale creat la Bruxelles cu reprezentanţii naţionali ai tuturor statelor UE.\n\nEste în lucru Codul de Conduită al activităţii Grupului de Coordonatori.\n\nS-au constituit subgrupuri de lucru ale Grupului de Coordonatori care vor trata problemele specifice diverselor calificări profesionale.\n\n\n!!Implementarea Directivei 2005/36/CE \n\n!!!Profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moaşă\n[[MSP|MS]], [[CNRED]] şi [[DAE|MAEur]] au stabilit datele de conformitate pentru aceste profesii, care sunt în proces de analiză şi evaluare de către experţii Comisiei Europene.\n\nPentru profesia de asistent medical generalist, CNRED, MSP şi DAE au iniţiat, pe baza Memorandumului semnat de Guvernul României, procedura de completare a Anexei V.5.2.2 din Directiva 2005/36/CE, aşa cum a fost modificată prin Directiva 2006/100/CE, în sensul introducerii formării de asistent medical generalist prin şcoala postliceală drept calificare profesională recunoscută automat la nivel european. Modificarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al UE din luna decembrie 2008. \n\nRomânia a introdus un Corrigendum la Directiva 2005/36/CE, privind libera circulaţie a asistentelor medicale generaliste şi a moaşelor, cu recunoaşterea calificărilor profesionale pe sistemul general, după modelul Poloniei, care a fost admis şi înaintat Secretariatului General al Consiliului Europei, care va lansa procedura de modificare.\n\n!!!Profesia de arhitect\nÎn 23 septembrie 2008, CNRED, OAR şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ”Ion Mincu” din Bucureşti au notificat Comisiei Europene, în cadrul Grupului coordonatorilor naţionali pentru recunoaşterea calificărilor profesionale, respectiv al Subgrupului pentru formare în arhitectură, formarea conformă cu normele europene pentru profesia de arhitect derulată la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ”Ion Mincu”.\n\nDiploma de Arhitect din România va fi recunoscută automat şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.\n\nA fost creat Subgrupul pentru recunoaşterea diplomelor de arhitect.\n\n\n!!Concluzii\n\nCNRED este Punct de contact naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale în România prin preluarea atribuţiilor Centrului NARIC.\n\nPune în aplicare sinergia dintre recunoaşterea profesională şi recunoaşterea academică.\n\nCalitatea informaţiei îmbunătăţeşte procesul recunoaşterii calificărilor profesionale.
!!Implementarea sistemului IMI-PQ în România\n> Prezentarea ( 3,9 MB) poate fi descărcată de la adresa http://cnred.edu.ro/imi-net/2008-06-23/Andrei_Linu_-_Implementarea_sistemului_IMI-PQ_in_Romania.pps
!Implementarea sistemului IMI în România\n> Prezentarea ( 0,27 MB) poate fi descărcată de la adresa http://cnred.edu.ro/imi-net/2008-06-23/Claudia_Secu_-_Implementarea_sistemului_IMI_in_Romania.pps
<<include "en/index.html">>
/***\n|''Name:''|abego.IncludePlugin|\n|''Version:''|1.0.1 (2007-04-30)|\n|''Type:''|plugin|\n|''Source:''|http://tiddlywiki.abego-software.de/#IncludePlugin|\n|''Author:''|Udo Borkowski (ub [at] abego-software [dot] de)|\n|''Documentation:''|[[IncludePlugin Documentation|http://tiddlywiki.abego-software.de/#%5B%5BIncludePlugin%20Documentation%5D%5D]]|\n|''Community:''|([[del.icio.us|http://del.icio.us/post?url=http://tiddlywiki.abego-software.de/index.html%23IncludePlugin]]) ([[Support|http://groups.google.com/group/TiddlyWiki]])|\n|''Copyright:''|&copy; 2007 [[abego Software|http://www.abego-software.de]]|\n|''Licence:''|[[BSD open source license (abego Software)|http://www.abego-software.de/legal/apl-v10.html]]|\n|''~CoreVersion:''|2.1.3|\n|''Browser:''|Firefox 1.5.0.9 or better; Internet Explorer 6.0|\n***/\n/***\nThis plugin's source code is compressed (and hidden). Use this [[link|http://tiddlywiki.abego-software.de/archive/IncludePlugin/Plugin-Include-src.1.0.0.js]] to get the readable source code.\n***/\n///%\nif(!window.abego){window.abego={};}var invokeLater=function(_1,_2,_3){return abego.invokeLater?abego.invokeLater(_1,_2,_3):setTimeout(_1,_2);};abego.loadFile=function(_4,_5,_6){var _7=function(_8,_9,_a,_b,_c){return _8?_5(_a,_b,_9):_5(undefined,_b,_9,"Error loading %0".format([_b]));};if(_4.search(/^((http(s)?)|(file)):/)!=0){if(_4.search(/^((.\s:\s\s)|(\s\s\s\s)|(\s/))/)==0){_4="file://"+_4;}else{var _d=document.location.toString();var i=_d.lastIndexOf("/");_4=_d.substr(0,i+1)+_4;}_4=_4.replace(/\s\s/mg,"/");}loadRemoteFile(_4,_7,_6);};abego.loadTiddlyWikiStore=function(_f,_10,_11,_12){var _13=function(_14,_15){if(_12){_12(_14,"abego.loadTiddlyWikiStore",_15,_f,_11);}};var _16=function(_17,_18){var _19=_18.indexOf(startSaveArea);var _1a=_18.indexOf("<!--POST-BODY-END--"+">");var _1b=_18.lastIndexOf(endSaveArea,_1a==-1?_18.length:_1a);if((_19==-1)||(_1b==-1)){return config.messages.invalidFileError.format([_f]);}var _1c="<html><body>"+_18.substring(_19,_1b+endSaveArea.length)+"</body></html>";var _1d=document.createElement("iframe");_1d.style.display="none";document.body.appendChild(_1d);var doc=_1d.document;if(_1d.contentDocument){doc=_1d.contentDocument;}else{if(_1d.contentWindow){doc=_1d.contentWindow.document;}}doc.open();doc.writeln(_1c);doc.close();var _1f=doc.getElementById("storeArea");_17.loadFromDiv(_1f,"store");_1d.parentNode.removeChild(_1d);return null;};var _20=function(_21){_13("Error when loading %0".format([_f]),"Failed");_10(undefined,_f,_11,_21);return _21;};var _22=function(_23){_13("Loaded %0".format([_f]),"Done");_10(_23,_f,_11);return null;};var _24=function(_25,_26,_27,_28){if(_25===undefined){_20(_28);return;}_13("Processing %0".format([_f]),"Processing");var _29=config.messages.invalidFileError;config.messages.invalidFileError="The file '%0' does not appear to be a valid TiddlyWiki file";try{var _2a=new TiddlyWiki();var _2b=_16(_2a,_25);if(_2b){_20(_2b);}else{_22(_2a);}}catch(ex){_20(exceptionText(ex));}finally{config.messages.invalidFileError=_29;}};_13("Start loading %0".format([_f]),"Started");abego.loadFile(_f,_24,_11);};(function(){if(abego.TiddlyWikiIncluder){return;}var _2c="waiting";var _2d="loading";var _2e=1000;var _2f=-200;var _30=-100;var _31=-300;var _32;var _33=[];var _34={};var _35=[];var _36;var _37=[];var _38;var _39=function(){if(_32===undefined){_32=config.options.chkUseInclude===undefined||config.options.chkUseInclude;}return _32;};var _3a=function(url){return "No include specified for %0".format([url]);};var _3c=function(){var _3d=_35;_35=[];if(_3d.length){for(var i=0;i<_37.length;i++){_37[i](_3d);}}};var _3f;var _40=function(){if(_36!==undefined){clearInterval(_36);}_3f=0;var _41=function(){abego.TiddlyWikiIncluder.sendProgress("","","Done");};_36=setInterval(function(){_3f++;if(_3f<=10){return;}clearInterval(_36);_36=undefined;abego.TiddlyWikiIncluder.sendProgress("Refreshing...","","");refreshDisplay();invokeLater(_41,0,_2f);},1);};var _42=function(_43){var _44;for(var i=0;i<_33.length;i++){var _46=abego.TiddlyWikiIncluder.getStore(_33[i]);if(_46&&(_44=_43(_46,_33[i]))){return _44;}}};var _47=function(){if(!window.store){return invokeLater(_47,100);}var _48=store.fetchTiddler;store.fetchTiddler=function(_49){var t=_48.apply(this,arguments);if(t){return t;}if(config.shadowTiddlers[_49]!==undefined){return undefined;}if(_49==config.macros.newTiddler.title){return undefined;}return _42(function(_4b,url){var t=_4b.fetchTiddler(_49);if(t){t.includeURL=url;}return t;});};if(_33.length){_40();}};var _4e=function(){if(!window.store){return invokeLater(_4e,100);}var _4f=store.getTiddlerText("IncludeList");if(_4f){wikify(_4f,document.createElement("div"));}};var _50=function(_51){var _52=function(){var _53=store.forEachTiddler;var _54=function(_55){var _56={};var _57;var _58=function(_59,_5a){if(_56[_59]){return;}_56[_59]=1;if(_57){_5a.includeURL=_57;}_55.apply(this,arguments);};_53.call(store,_58);for(var n in config.shadowTiddlers){_56[n]=1;}_56[config.macros.newTiddler.title]=1;_42(function(_5c,url){_57=url;_5c.forEachTiddler(_58);});};store.forEachTiddler=_54;try{return _51.apply(this,arguments);}finally{store.forEachTiddler=_53;}};return _52;};var _5e=function(_5f,_60){return _5f[_60]=_50(_5f[_60]);};abego.TiddlyWikiIncluder={};abego.TiddlyWikiIncluder.setProgressFunction=function(_61){_38=_61;};abego.TiddlyWikiIncluder.getProgressFunction=function(_62){return _38;};abego.TiddlyWikiIncluder.sendProgress=function(_63,_64,_65){if(_38){_38.apply(this,arguments);}};abego.TiddlyWikiIncluder.onError=function(url,_67){displayMessage("Error when including '%0':\sn%1".format([url,_67]));};abego.TiddlyWikiIncluder.hasPendingIncludes=function(){for(var i=0;i<_33.length;i++){var _69=abego.TiddlyWikiIncluder.getState(_33[i]);if(_69==_2c||_69==_2d){return true;}}return false;};abego.TiddlyWikiIncluder.getIncludes=function(){return _33.slice();};abego.TiddlyWikiIncluder.getState=function(url){var s=_34[url];if(!s){return _3a(url);}return typeof s=="string"?s:null;};abego.TiddlyWikiIncluder.getStore=function(url){var s=_34[url];if(!s){return _3a(url);}return s instanceof TiddlyWiki?s:null;};abego.TiddlyWikiIncluder.include=function(url,_6f){if(!_39()||_34[url]){return;}var _70=this;_33.push(url);_34[url]=_2c;var _71=function(_72,_73,_74,_75){if(_72===undefined){_34[url]=_75;_70.onError(url,_75);return;}_34[url]=_72;_35.push(url);invokeLater(_3c);};var _76=function(){_34[url]=_2d;abego.loadTiddlyWikiStore(url,_71,null,_38);};if(_6f){invokeLater(_76,_6f);}else{_76();}};abego.TiddlyWikiIncluder.forReallyEachTiddler=function(_77){var _78=function(){store.forEachTiddler(_77);};_50(_78).call(store);};abego.TiddlyWikiIncluder.getFunctionUsingForReallyEachTiddler=_50;abego.TiddlyWikiIncluder.useForReallyEachTiddler=_5e;abego.TiddlyWikiIncluder.addListener=function(_79){_37.push(_79);};abego.TiddlyWikiIncluder.addListener(_40);if(config.options.chkUseInclude===undefined){config.options.chkUseInclude=true;}config.shadowTiddlers.AdvancedOptions+="\sn<<option chkUseInclude>> Include ~TiddlyWikis (IncludeList | IncludeState | [[help|http://tiddlywiki.abego-software.de/#%5B%5BIncludePlugin%20Documentation%5D%5D]])\sn^^(Reload this ~TiddlyWiki to make changes become effective)^^";config.shadowTiddlers.IncludeState="<<includeState>>";var _7a=function(e,_7c,_7d){if(!anim||!abego.ShowAnimation){e.style.display=_7c?"block":"none";return;}anim.startAnimating(new abego.ShowAnimation(e,_7c,_7d));};abego.TiddlyWikiIncluder.getDefaultProgressFunction=function(){setStylesheet(".includeProgressState{\sn"+"background-color:#FFCC00;\sn"+"position:absolute;\sn"+"right:0.2em;\sn"+"top:0.2em;\sn"+"width:7em;\sn"+"padding-left:0.2em;\sn"+"padding-right:0.2em\sn"+"}\sn","abegoInclude");var _7e=function(){var e=document.createElement("div");e.className="includeProgressState";e.style.display="none";document.body.appendChild(e);return e;};var _80=_7e();var _81=function(_82){removeChildren(_80);createTiddlyText(_80,_82);_7a(_80,true,0);};var _83=function(){invokeLater(function(){_7a(_80,false,_2e);},100,_30);};var _84=function(_85,_86,_87,url,_89){if(_87=="Done"||_87=="Failed"){_83();return;}if(_86=="abego.loadTiddlyWikiStore"){_3f=0;if(_87=="Processing"){_81("Including...");}}else{_81(_85);}};return _84;};abego.TiddlyWikiIncluder.setProgressFunction(abego.TiddlyWikiIncluder.getDefaultProgressFunction());config.macros.include={};config.macros.include.handler=function(_8a,_8b,_8c,_8d,_8e,_8f){_8c=_8e.parseParams("url",null,true,false,true);var _90=parseInt(getParam(_8c,"delay","0"));var _91=_8c[0]["url"];var _92=getFlag(_8c,"hide",false);if(!_92){createTiddlyText(createTiddlyElement(_8a,"code"),_8d.source.substring(_8d.matchStart,_8d.nextMatch));}for(var i=0;_91&&i<_91.length;i++){abego.TiddlyWikiIncluder.include(_91[i],_90);}};config.macros.includeState={};config.macros.includeState.handler=function(_94,_95,_96,_97,_98,_99){var _9a=function(){var s="";var _9c=abego.TiddlyWikiIncluder.getIncludes();if(!_9c.length){return "{{noIncludes{\snNo includes or 'include' is disabled (see AdvancedOptions)\sn}}}\sn";}s+="|!Address|!State|\sn";for(var i=0;i<_9c.length;i++){var inc=_9c[i];s+="|{{{"+inc+"}}}|";var t=abego.TiddlyWikiIncluder.getState(inc);s+=t?"{{{"+t+"}}}":"included";s+="|\sn";}s+="|includeState|k\sn";return s;};var _a0=function(){removeChildren(div);wikify(_9a(),div);if(abego.TiddlyWikiIncluder.hasPendingIncludes()){invokeLater(_a0,500,_31);}};var div=createTiddlyElement(_94,"div");invokeLater(_a0,0,_31);};var _a2=Tiddler.prototype.isReadOnly;Tiddler.prototype.isReadOnly=function(){return _a2.apply(this,arguments)||this.isIncluded();};Tiddler.prototype.isIncluded=function(){return this.includeURL!=undefined;};Tiddler.prototype.getIncludeURL=function(){return this.includeURL;};var _a3={getMissingLinks:1,getOrphans:1,getTags:1,reverseLookup:1,updateTiddlers:1};for(var n in _a3){_5e(TiddlyWiki.prototype,n);}var _a5=function(){if(abego.IntelliTagger){_5e(abego.IntelliTagger,"assistTagging");}};var _a6=function(){if(config.macros.forEachTiddler){_5e(config.macros.forEachTiddler,"findTiddlers");}};_47();invokeLater(_4e,100);invokeLater(_a5,100);invokeLater(_a6,100);})();\n//%/
//{{{\nconfig.macros.def ={};\nconfig.macros.def.handler = function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n{\n var sliceName = params[1]? params[1].toLowerCase() : params[0].toLowerCase();\n var def = store.getTiddlerSlice("InfoDefinitions",sliceName);\n if (def == undefined)\n {\n wikify(params[0],place);\n return false;\n }\n var theClass = params[2]? params[2] : "info";\n var container = createTiddlyElement(place,"span",null,theClass);\n wikify(params[0],container);\n if (document.all)\n {\n container.onmouseover = function(){addClass(this,"infoover");};\n container.onmouseout = function(){removeClass(this,"infoover");};\n }\n var tooltip = createTiddlyElement(container,"span",null,null);\n wikify(def, tooltip);\n\n}\n\nconfig.macros.note ={};\nconfig.macros.note.handler = function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n{\n var sliceName = params[1]? params[1].toLowerCase() : params[0].toLowerCase();\n var def = store.getTiddlerSlice("InfoDefinitions",sliceName);\n if (def == undefined)\n {\n wikify(params[0],place);\n return false;\n }\n var theClass = params[2]? params[2] : "note";\n var container = createTiddlyElement(place,"span",null,theClass);\n wikify("^^"+params[0]+"^^",container);\n if (document.all)\n {\n container.onmouseover = function(){addClass(this,"noteover");};\n container.onmouseout = function(){removeClass(this,"noteover");};\n }\n var tooltip = createTiddlyElement(container,"span",null,null);\n wikify(def, tooltip);\n\n}\n\n//}}}\n
!Instrumente utilizate în recunoaştere\n\n\n<<tiddler DS>>\n\n\n<<tiddler ECTS>>\n\n\n<<tiddler CNCIS>>\n\n\n<<tiddler Cadrul-national-de-coordonare>>
''Diplomele comune (Joint Degree)'' reprezintă o combinație specifică de programe de studii sau tipuri de diplome în care un student este înscris concomitent.\n\nJ.D.P. (Joint Degree Program) sunt dezvoltate și propuse de unitățile academice implicate, cu acordul decanilor instituțiilor respective. Un astfel de program aprobat include un set de acorduri între instituțiile participante cu privire la admitere, consiliere, curricula și școlarizare.
!!Jurnalul Oficial al Uniunii Europene\n> Adresă web recomandată: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html\n<<iFrame http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html>>\n<<tiddler precizare>>
!!Liga Studenţilor Români din Străinătate - proiecte\n> Adresă web recomandată: http://www.lsrs.ro/proiecte\n<<iFrame http://www.lsrs.ro/proiecte>>\n<<tiddler precizare>>
!!Lansarea forumului CNRED pentru discuţii despre recunoaşterea şi echivalarea diplomelor\n\nPrin intermediul [[forumului public|Forum]] sunt oferite o serie de mijloace de comunicare, informaţii şi ştiri referitoare la activitatea [[Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|CNRED]].\n\nOpiniile, sondajele şi documentele care vor fi publicate în acest forum nu reprezintă poziţia oficială a [[Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului|EDU]] - [[Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|CNRED]], ci a utilizatorilor care le publică. Poziţia oficială a Centrului este exprimată doar în paginile web şi în documentele publicate pe site-ul http://cnred.edu.ro.\n\nFolosirea acestui forum, disponibil la adresa [[www.cnred.edu.ro/#Forum|Forum]], presupune acceptarea în totalitate a [[termenilor şi condiţiilor de utilizare a forumului|forum-termeni-conditii-utilizare]].
/***\n|''Name:''|LegacyStrikeThroughPlugin|\n|''Description:''|Support for legacy (pre 2.1) strike through formatting|\n|''Version:''|1.0.1|\n|''Date:''|Jul 21, 2006|\n|''Source:''|http://www.tiddlywiki.com/#LegacyStrikeThroughPlugin|\n|''Author:''|MartinBudden (mjbudden (at) gmail (dot) com)|\n|''License:''|[[BSD open source license]]|\n|''CoreVersion:''|2.1.0|\n|''Browser:''|Firefox 1.0.4+; Firefox 1.5; InternetExplorer 6.0|\n\n***/\n\n//{{{\n\n// Ensure that the LegacyStrikeThrough Plugin is only installed once.\nif(!version.extensions.LegacyStrikeThroughPlugin)\n {\n version.extensions.LegacyStrikeThroughPlugin = true;\n\nconfig.formatters.push(\n{\n name: "legacyStrikeByChar",\n match: "==",\n termRegExp: /(==)/mg,\n element: "strike",\n handler: config.formatterHelpers.createElementAndWikify\n});\n\n} // end of "install only once"\n//}}}\n
!Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-1-2011.pdf (64 pagini / 0,33 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-1-2011.pdf>>
!Legea nr. 102 / 2005\n!!privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (actualizată până la data de 7 octombrie 2007)\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-102-2005_actualizata.pdf (12 pagini / 0,13 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-102-2005_actualizata.pdf>>
!Legea nr. 108 / 2013\n!!pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a diplomelor şi a perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2012\n<<<\nDocumentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-108-2013.pdf (4 pagini / 2,4 MB)\nPublicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 242 din 26/04/2013\nIntrare în vigoare: 30/04/2013\n<<<\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-108-2013.pdf>>
!Legea nr. 11 privind Învăţământul în Republica Socialistă România\n\nhttp://www.lege-online.ro/lr-LEGE-11%20-1968-%2846715%29.html
!Legea nr. 117 / 2008\n!!privind aprobarea [[Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109 / 2007|OUG-109-2007]] pentru modificarea şi completarea [[Legii nr. 200 / 2004|Legea-200-2004]] privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-117-2008.pdf (2 pagini / 0,04 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-117-2008.pdf>>
!Legea nr. 128 / 1997 privind Statutul personalului didactic\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-128-1997.pdf (22 pagini / 0,14 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-128-1997.pdf>>
!Legea nr. 160 / 1999\n!!pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor de studii eliberate de instituţii de învăţământ şi a titlurilor ştiinţifice din cele două state, semnată la Bucureşti la 22 ianuarie 1999\n<<<\nDocumentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-160-1999.pdf (3 pagini / 0,05 MB)\nPublicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 09/11/1999\nIntrare în vigoare: 09/11/1999\n<<<\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-160-1999.pdf>>
!Legea nr. 172 / 1998\n!!privind ratificarea [[Convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învãţãmântul superior în statele din regiunea Europei|Conventia-de-la-Lisabona]], adoptatã la Lisabona la 11 aprilie 1997\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Conventia-de-la-Lisabona.pdf (8 pagini / 0,07 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Conventia-de-la-Lisabona.pdf>>
!Legea nr. 180 / 2010\n!!pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind recunoaşterea reciprocă a calificărilor obţinute în învăţământul superior pentru continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior din cele două ţări, semnat la Bucureşti la 22 mai 2009\n<<<\nDocumentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-180-2010.pdf (20 pagini / 0,07 MB)\nPublicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 01/11/2010\nIntrare în vigoare: 04/11/2010\n<<<\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-180-2010.pdf>>
!Legea nr. 200 / 1999\n!!pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii şi a titlurilor ştiinţifice eliberate în România şi în Ucraina, semnată la Bucureşti la 19 februarie 1999\n<<<\nDocumentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-200-1999.pdf (3 pagini / 0,04 MB)\nPublicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 28/12/1999\nIntrare în vigoare: 28/12/1999\n<<<\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-200-1999.pdf>>
!Legea nr. 200 / 2004\n!!privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-200-2004.pdf (16 pagini / 0,11 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-200-2004.pdf>>
!Legea nr. 222 / 2010\n!!pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Legea nr. 200 / 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-222-2010.pdf (o pagină / 0,03 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-222-2010.pdf>>
!Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010\n<<<\nPromulgată prin: Decret nr. 76 din 24/03/2000\nIntrată în vigoare: 31/03/2000\nModificată de: OUG nr. 6 din 20/02/2003, Legea nr. 189 din 20/05/2004, Legea nr. 60 din 31/03/2010\nCompletată de: Legea nr. 189 din 20/05/2004\nDocumentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-24-2000-republicata.pdf (16 pagini / 0,12 MB)\n<<<\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-24-2000-republicata.pdf>>
!Legea nr. 253 / 1998\n!!pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor de studii şi a titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi Republica Ungară, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1997\n<<<\nDocumentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-253-1998.pdf (3 pagini / 0,04 MB)\nPublicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 31/12/1998\nIntrare în vigoare: 31/12/1998\n<<<\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-253-1998.pdf>>
!Legea educaţiei şi învăţământului nr. 28 din 21 decembrie 1978\n!!publicată în Buletinul Oficial nr. 113 din 26 decembrie 1978\n> Adresă web recomandată: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=10480\n<<iFrame http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=10480>>\n<<tiddler precizare>>
!Legea consorţiilor universitare nr. 287 / 2004\n<<<\nPromulgată prin: Decret nr. 497 din 24/06/2004\nIntrată în vigoare: 10/07/2004\nDocumentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-288-2004.pdf (8 pagini / 0,16 MB)\n<<<\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-288-2004.pdf>>
!Legea nr. 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare\n<<<\nPromulgată prin: Decret nr. 498 din 24/06/2004\nIntrată în vigoare: 10/07/2004\nDocumentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-288-2004.pdf (8 pagini / 0,16 MB)\nModificată şi completată de: OUG nr. 78 din 12/07/2005\nDe consultat: [[HG nr. 567 din 15/06/2005|HG-567-2005]] privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, [[HG nr. 606 din 23/06/2005|HG-606-2005]] privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, [[HG nr. 404 din 29/03/2006|HG-404-2006]] privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, [[OM nr. 5056 din 20/08/2008|OM-5056-2008]] privind aplicarea prevederilor legale referitoare la înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de masterat, [[OM nr. 5289 din 09/09/2008|OM-5289-2008]] privind diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă.\n<<<\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-288-2004.pdf>>
!Legea nr. 291 / 2010\n!!pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, acordate de instituții de învățământ acreditate în România și în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 20 iunie 1998\n<<<\nDocumentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-291-2010.pdf (2 pagini / 0,04 MB)\nPublicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 10/01/2011\nIntrare în vigoare: 13/01/2011\n<<<\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-291-2010.pdf>>
!Legea nr. 316 / 2006\n!!pentru completarea art. 5 din Legea Învăţământului nr. 84/1995 republicată şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-316-2006.pdf (o pagină / 0,03 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-316-2006.pdf>>
!Legea nr. 39 / 1999\n!!pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998\n<<<\nDocumentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-39-1999.pdf (2 pagini / 0,04 MB)\nPublicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 18/03/1999\nIntrare în vigoare: 18/03/1999\n<<<\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-39-1999.pdf>>
!Legea nr. 40 / 1999\n!!pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind recunoaşterea reciprocă a perioadelor de studii şi a actelor de studii eliberate în România şi în Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998\n<<<\nDocumentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-40-1999.pdf (3 pagini / 0,04 MB)\nPublicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 18/03/1999\nIntrare în vigoare: 18/03/1999\n<<<\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-40-1999.pdf>>
!Legea nr. 506 / 2004\n!!privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-506-2004.pdf (7 pagini / 0,06 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-506-2004.pdf>>
!Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public\n<<<\nPromulgată prin: Decret nr. 775 din 10/10/2001\nIntrată in vigoare: 22/12/2001\nDocumentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-544-2001.pdf (3 pagini / 0,05 MB)\nPusă în aplicare prin: Norma metodologică din 07/02/2002\nRectificată de: Rectificarea din 26/02/2002\nModificată de: Legea nr. 371 din 05/10/2006, Legea nr. 380 din 05/10/2006\nCompletată de: Legea nr. 380 din 05/10/2006, Legea nr. 188 din 19/06/2007\nDe consultat: Ordinul ANSVSA nr. 37 din 22/02/2005 privind informaţiile de interes public şi secretele de serviciu.\n<<<\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-544-2001.pdf>>
!Legea nr. 677 / 2001\n!!pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-677-2001_actualizata.pdf (19 pagini / 0,19 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-677-2001_actualizata.pdf>>
!Legea nr. 68 / 2010\n!!pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49 / 2009\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-68-2010.pdf (3 pagini / 0,04 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-68-2010.pdf>>
!Legea învăţământului nr. 84 / 1995, republicată în 1999\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-84-1995-republicata.pdf (32 pagini / 0,14 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-84-1995-republicata.pdf>>
!Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-87-2006.pdf (5 pagini / 0,05 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-87-2006.pdf>>
!Legea nr. 89 / 2001\n!!pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999\n<<<\nDocumentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-89-2001.pdf (2 pagini / 0,04 MB)\nPublicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 02/04/2001\nIntrare în vigoare: 02/04/2001\n<<<\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Legea-89-2001.pdf>>
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#Legislation]]\n\n!Legislaţie\n\n| <<tiddler Legislatie-UE>> | <<tiddler Legislatie-RO>> |\n\n----\n\n|1. [[Cadru legal general|cadru-legal-general]] |\n\n|2. [[Cadru legal specific pentru recunoaşterea studiilor|cadru-legal-specific-pentru-recunoasterea-studiilor]] |\n\n|3. [[Legislaţie pentru recunoaştere academică|legislatie-pentru-recunoastere-academica]] |\n\n|4. [[Legislaţie pentru recunoaştere profesională|legislatie-pentru-recunoastere-profesionala]] |\n\n|5. [[Legislaţie referitoare la prestatorii de servicii|legislatie-prestatori-servicii]] |\n\n|6. [[Legislaţie referitoare la detaşarea lucrătorilor|legislatie-detasarea-lucratorilor]] |\n\n|7. [[Legislaţie naţională pentru formarea profesională|legislatie-nationala-pentru-formarea-profesionala]] |\n\n|8. [[Legislaţie referitoare la proiecte|legislatie-proiecte]] |\n\n|9. [[Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal|Baza-legala-pentru-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal]] |\n\n|10. [[Proiecte de acte normative|proiecte-de-acte-normative]] |
!!România\n\n| [[Accesul gratuit al cetățenilor la baza de date legislativă națională, gestionată de Ministerul Justiției|Portal-legislativ-Romania]] |\n\n| [[Informarea gratuită a persoanelor fizice asupra actelor publicate în Monitorul Oficial al României|MOficial]] |\n\n| [[Repertoriul legislaţiei României – evidenţă oficială 1864-2014|Repertoriul-legislatiei-Romaniei]] |
!!Uniunea Europeană\n\n| [[Accesul gratuit la dreptul Uniunii Europene|Portal-legislativ-UE]] |\n\n| [[Jurnalul Oficial al Uniunii Europene|JOUE]] |
<html>\n<video id="14" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/14_Liam_Aylward_on_Professional_Qualifications_Directive.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/14_Liam_Aylward_on_Professional_Qualifications_Directive.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/14_Liam_Aylward_on_Professional_Qualifications_Directive.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/14_Liam_Aylward_on_Professional_Qualifications_Directive.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/14_Liam_Aylward_on_Professional_Qualifications_Directive.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
''Licență'' - studii universitare ce corespund unui număr cuprins între minimum 180 și maximum 240 de ECTS; având, la învățământul de zi, o durată normală a studiilor de 3-4 ani și corespunde unui număr de 60 de ECTS pentru un an de studiu (durata studiilor de licență pentru învățământul tehnic este de 4 ani), iar la învățământul seral, o durată cu un an mai mare față de cea de la învățământul de zi în domeniul respectiv. Studiile universitare de licență asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare. În cadrul studiilor universitare de licență este obligatorie efectuarea unor stagii de practică și sunt oferite cunoștințe și competențe largi, pe domenii de studii. Absolvenții cu diplomă ai studiilor universitare de licență își pot exercita profesia, conform competențelor și drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite, sau pot continua studiile universitare prin masterat. Studiile universitare de licență pot fi continuate prin studii universitare de masterat sau doctorat.
!!!Studii universitare de licenţă şi master\n| [[Acte necesare|echivalare-studii-superioare-efectuate-in-strainatate]] |\n\n<<tiddler AlinaNistor>>\n\n<<tiddler LucicaGheorghicean>>
!Învăţarea de-a lungul întregii vieţi - Lifelong Learning Programme (LLP)\n> Adresă web recomandată: http://www.edu.ro/index.php/articles/c787/\n<<iFrame http://www.edu.ro/index.php/articles/c787/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Instituţii de învăţământ superior din România - Lista UNESCO\n> Adresă web recomandată: http://www.iau-aiu.net/sites/all/files/qr_nw.pdf#Romania\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://www.iau-aiu.net/sites/all/files/qr_nw.pdf#Romania>>\n<<tiddler precizare>>
!!Lista autorităţilor competente pentru profesiile reglementate din România\n\n!!!Agricultură-veterinar\n# [[Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor|ANSVSA]] - ''profesii in domeniul sanitar-veterinar'': asistent veterinar, tehnician veterinar\n# [[Colegiul Medicilor Veterinari|CMVRo]] - medic veterinar\n!!!Construcţii\n# [[Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară|ANCPI]] - ''profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei'': inginer geodez, inginer cadastru, tehnician cadastru, inginer topograf, tehnician topograf, inginer cartograf, tehnician cartograf, inginer topograf minier, tehnician topograf minier, subinginer geodez, subinginer cadastru, subinginer topograf, subinginer cartograf, subinginer topograf minier, ofiţer topograf, ofiţer artilerie (cu adeverinţa de echivalare a studiilor în domeniul topografiei şi cadastrului funciar), ofiţer cartograf, geograf cu specializarea cartografie\n# [[Inspectoratul de Stat în Construcţii|ISC]] - diriginte de şantier\n# [[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură - Direcția Tehnică|MDRT-constructii]] - ''profesii în domeniul construcţiilor'': verificator de proiect atestat, expert tehnic atestat, responsabil tehnic cu execuţia, auditor energetic pentru clădiri\n# [[Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice|ONMI]] - restaurator\n# [[Ordinul Arhitecţilor din România|OAR]] - arhitect\n# [[Registrul Urbaniştilor din România|RUR]] - urbanist\n!!!Economic-financiar\n# [[Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România|ANEVAR]] - evaluator autorizat\n# [[Camera Auditorilor Financiari din România|CAFR]] - profesia de [[auditor financiar|auditor-financiar]]\n# [[Camera Consultanţilor Fiscali|CCFiscali]] - consultant fiscal\n# [[Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România|CECCAR]] - expert contabil, contabil autorizat\n!!!Educaţie\n# [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională|MEN-DGMRURS]] - ''cadru didactic învăţământ preuniversitar'': educator-puericultor, profesor pentru învăţământ preşcolar/educator/educatoare, profesor pentru învăţământul primar/învăţător/învăţătoare, profesor, profesor itinerant şi de sprijin, profesor educator, profesor-psihopedagog/psihopedagog/profesor de psihodiagnoză, profesor-psiholog şcolar/psiholog, profesor-logoped/logoped, kinetoterapeut, profesor de educaţie specială, profesor preparator nevăzător, profesor-antrenor/antrenor, profesor documentarist\n# [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia Generală Învăţământ Superior|MEN-DGIS]] - ''cadru didactic învăţământ superior'': profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar/şef de lucrări, asistent universitar\n!!!Interne\n# [[Arhivele Naţionale ale României|ANR]] - arhivist, arhivar\n# [[Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale|IGPR-MAI]] - detectiv particular\n# [[Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică|IGPR-MAI]] - agent de securitate\n# [[Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase|IGPR-MAI]] - instructor în poligon\n# [[Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane|IGPR-MAI]] - polițist\n!!!Justiţie\n# [[Consiliul de Mediere|CMediere]] - mediator\n# [[Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România|CNCPIR]] şi [[Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci|OSIM]] - consilier în proprietate industrială autorizat\n# [[Ministerul Justiţiei|MJust]] - interpret şi traducător autorizat, consilier juridic, expert tehnic judiciar, consilier de probaţiune, expert criminalist\n# [[Uniunea Naţională a Barourilor din România|UNBR]] - avocat\n# [[Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România|UNPIR]] - practician în insolvenţă\n!!!Sănătate\n# [[Colegiul Farmaciştilor din România|ColegFarm]] şi [[Ministerul Sănătăţii|MS]] - farmacist\n# [[Colegiul Medicilor din România|CMR]] şi [[Ministerul Sănătăţii|MS]] - medic\n# [[Colegiul Medicilor Dentişti din România|CMDR]] şi [[Ministerul Sănătăţii|MS]] - medic dentist\n# [[Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România|OAMR]] şi [[Ministerul Sănătăţii|MS]] - asistent medical, moaşă, asistent medical generalist\n# [[Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din Sistemul Sanitar din România|OBBCSSR]] - biochimist în sistemul sanitar, biolog în sistemul sanitar, chimist în sistemul sanitar\n# [[Ordinul Tehnicienilor Dentari din România|OTDR]] - tehnician dentar\n!!!Sănătate şi asistenţă socială\n# [[Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali|CNASR]] - asistent social\n# [[Colegiul Psihologilor din România|CoPsi]] - psiholog\n# [[Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilităţi|MMFPS-DGPPH]] - interpret limbaj mimico-gestual, interpret limbaj specific persoanei cu surdocecitate\n# [[Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice - Direcția Ocupare şi Egalitate de Şanse|MMFPS-DOS-SO]] - asistent personal profesionist, asistent personal\n# [[Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Direcţia Protecţia Copilului|MMFPS-DGPC]] - asistent maternal\n!!!Transporturi\n# [[Ministerul Transporturilor|MTI]] - ''profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere şi feroviare''\n# [[Ministerul Transporturilor - Direcţia Transport Rutier|MTI]] - lector necesar procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere\n# [[Autoritatea Aeronautică Civilă Română|AACR]] - ''profesii în domeniul transporturilor aeriene'': controlor trafic aerian dirijare, controlor trafic aerian informare, personal tehnic aeronautic, navigator aerian, mecanic navigant, operator radio navigant, însoţitor de bord, pilot avion, pilot elicopter, dispecer operaţiuni de zbor, responsabil radiocomunicaţii, pilot planor, pilot balon liber, meteorolog aeronautic tehnician, personal aeronautic pentru protectia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice ~PNA-TC, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţiei (~PNA-TC), inginer de recepţie şi control aeronave, inginer de recepţie şi mijloace ~PNA-TC, auditor de securitate a aviaţiei civile\n# [[Autoritatea Navală Română|ANR]] - ''profesii în domeniul transporturilor maritime'': căpitan maritim portuar, ofiţer punte maritim portuar, şef mecanic maritim portuar, ofiţer mecanic maritim portuar, ofiţer electrician maritim portuar, ofiţer punte maritim aspirant, ofiţer mecanic maritim aspirant, ofiţer electrician maritim aspirant, timonier, motorist, marinar, şef de echipaj maritim, conducător de şalupă maritimă, electrician de bord maritim, fitter, pompagiu ; ''profesii în domeniul transporturilor fluviale'': marinar, căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial categoria B, timonier fluvial, şef mecanic fluvial, mecanic, conducător de şalupă fluvială, sef de echipaj fluvial, marinar, marinar stagiar, mecanic stagiar, electrician de bord, comandant, ofiţer punte secund, ofiţer punte, şef mecanic, ofiţer mecanic secund, ofiţer mecanic, şef electrician maritim, ofiţer electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog\n# [[Autoritatea Rutieră Română|ARR]] - ''profesii în domeniul transporturilor rutiere'': persoană desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, consilier de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, conducător de autovehicule care transportă mărfuri periculoase, conducător auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, conducător auto care efectuează transport rutier public de persoane, conducător auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite, conducător auto care efectuează transport rutier în regim de taxi, profesor de legislaţie rutieră, instructor de conducere auto, //conducător de ateliere din domeniul reparaţiilor şi/sau reglărilor funcţionale a vehiculelor rutiere, dezmemebrării vehiculelor scoase din uz, precum şi din domeniul înlocuirii de şasiuri /caroserii ale vehiculelor//, auditor de siguranţă rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră, inspector de siguranţă rutieră\n# [[Registrul Auto Român|RAR]] - inspector ITP\n# [[Autoritatea Feroviară Română|AFER]] - profesii în domeniul transporturilor feroviare: mecanic locomotivă, dispecer de trafic\n!!!Turism, agrement, sport\n# [[Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România|ANSMR]] - salvator montan\n# [[Autoritatea Naţională pentru Turism|MDRT-turism]] - ghid de turism\n# [[Centrul de Scafandri - Ministerul Aparării Nationale|CentrulScafandri]] - scafandru\n# [[Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor|CNFPA]] - antrenor
!!Autorităţile competente din România pentru profesiile reglementate sectorial\n\n|!#|!Autoritatea competentă|!Profesiile reglementate|\n| 1 | [[Ministerul Sănătăţii|MS]] | [[medic]], [[medic dentist|medic-dentist]], [[farmacist]], [[asistent medical generalist|asistent-medical-generalist]], [[moasa]] |\n| 2 | [[Colegiul Farmaciştilor din România|ColegFarm]] | [[farmacist]] |\n| 3 | [[Colegiul Medicilor din România|CMR]] | [[medic]] |\n| 4 | [[Colegiul Medicilor Dentişti din România|CMDR]] | [[medic dentist|medic-dentist]] |\n| 5 | [[Colegiul Medicilor Veterinari din România|CMVRo]] | [[medic veterinar|medic-veterinar-chirurg]] |\n| 6 | [[Ordinul Arhitecţilor din România|OAR]] | [[arhitect]] |\n| 7 | [[Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România|OAMR]] | [[asistent medical generalist|asistent-medical-generalist]], [[moasa]] |
!Lista profesiilor pentru registre în Sistemul IMI /\n!!List of professions for registers\n\n# [[contabil]] - accountant\n# [[consilier în proprietate industrială|consilier-in-proprietate-industriala]] - patent agent @@NEW@@\n# [[agronom]] / [[inginer agricol|inginer-agricol]] - agronomist / agricultural engineer @@NEW@@\n# [[farmacist]] - pharmacist\n# [[arhitect]] - architect\n# [[fizioterapeut]] - physiotherapist\n# [[evaluator]] - auctioneer / valuer @@NEW@@\n# [[psiholog]] - psychologist @@NEW@@\n# [[profesii în domeniul catering|profesiile-din-domeniul-catering]] - catering related professions @@NEW@@\n# [[medic radiolog|medic-radiolog]] - radiographer\n# [[profesii în domeniul construcţiilor|profesii-in-domeniul-constructiilor]] - construction related professions @@NEW@@\n# [[agent imobiliar|agent-imobiliar]] - real estate agent / manager @@NEW@@\n# [[profesii meştesugăreşti|profesii-mestesugaresti]] - craft profession @@NEW@@\n# [[inspector protecţia muncii|inspector-protectia-muncii]] - safety expert @@NEW@@\n# [[medic dentist|medic-dentist]] - dentist\n# [[instructori de ski|instructori-de-ski]] - ski instructors @@NEW@@\n# [[medic]] - doctor\n# [[asistent social|asistent-social]] - social worker @@NEW@@\n# [[instructor de conducere auto|instructor-de-conducere-auto]] - driving instructor @@NEW@@\n# [[profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei|cadastru-si-geodezie]] - surveyor @@NEW@@\n# [[inspector ascensoare|inspector-ascensoare]] - elevator inspector @@NEW@@\n# [[consultant fiscal|consultant-fiscal]] - tax adviser / consultant @@NEW@@\n# [[inginer]] - engineer @@NEW@@\n# [[cadru didactic preuniversitar|cadru-didactic-preuniversitar]] - teacher @@NEW@@\n# [[interpret autorizat|traducator-interpret-autorizat]] - interpreter @@NEW@@\n# [[tour operator|tour-operator]] / [[agent de turism|agent-de-turism]] - tour operator / travel agent @@NEW@@\n# [[avocat]] - lawyer @@NEW@@\n# [[ghid de turism|ghid-de-turism]] - tourist guide @@NEW@@\n# [[moaşă|moasa]] - midwife\n# [[consilier în proprietate intelectuală|consilier-in-proprietate-intelectuala]] - trade mark agent @@NEW@@\n# [[ghid montan|ghid-montan]] - mountain guide @@NEW@@\n# [[traducător|traducator-interpret-autorizat]] - translator @@NEW@@\n# [[notar|notar-public]] - notary @@NEW@@\n# [[curator]] - trustee @@NEW@@\n# [[asistent medical generalist|asistent-medical-generalist]] - nurse\n# [[urbanist]] - urban planner @@NEW@@\n# [[alte profesii|alte-profesii]] - other @@NEW@@\n# [[medic veterinar chirurg|medic-veterinar-chirurg]] - veterinary surgeon
!!Lista profesiilor reglementate în România\n!!!(din Legea nr. 200/2004 cu modificările şi completările ulterioare)\n|<<tiddler profesiile-reglementate-in-Romania-care-necesita-cel-putin-3-ani-de-studii-superioare>>|<<tiddler profesiile-reglementate-in-Romania-pentru-care-durata-de-studii-este-inferioara-duratei-de-3-ani-de-studii-superioare>>|
!!Lista profesiilor reglementate sectorial\n# [[arhitect|OAR]]\n# [[asistent medical generalist|OAMR]]\n# [[farmacist|ColegFarm]]\n# [[medic|CMR]]\n# [[medic dentist|CMDR]]\n# [[medic veterinar|CMVRo]]\n# [[moaşă|OAMR]]
!!Instituţii de învăţământ superior recunoscute\n<<iFrame http://www.cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute>>
\n\n''Lucica GHEORGHICEAN, consilier''\nE-mail: <<email lucica punct gheorghicean la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 63 12\nFax: 021 313 10 13
!!Lucrări de referinţă\n<<<\n# [[Convenţie cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei|Conventia-de-la-Lisabona]], Lisabona, 1997\n# [[Recommendation on International Access Qualifications|Recommendation-on-International-Access-Qualifications]] – adoptat de Comitetul Interguvernamental al Convenţiei de Recunoaştere de la Lisabona, Vilnius, 1999\n# //Evoluţii recente ale conceptului şi practicii de recunoaştere şi echivalare a diplomelor de studii în Europa//, Bucureşti, 2000\n# [[Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications|Recommendation-on-Criteria-and-Procedures-for-the-Assessment-of-Foreign-Qualifications]] – adoptat de Comitetul Convenţiei de Recunoaştere de la Lisabona, Riga, 2001\n# [[Recommendation on the Recognition of Joint Degrees|Recommendation-on-the-Recognition-of-Joint-Degrees]], Strasbourg, 2004\n# [[Explanatory Memorandum to the Recommendation on the Recognition of Joint Degrees|Explanatory-Memorandum-to-the-Recommendation-on-the-Recognition-of-Joint-Degrees]], 2004\n# [[Joint ENIC/NARIC Charter of Activities and Services|Carta-comuna-ENIC-NARIC-de-activitati-si-servicii]], 2004\n# //Procesul Bologna - de la Bologna la Bergen//, Editura DELIANA, Bucureşti, 2005\n# //From Bergen to London. New Developments in Romanian Higher Education//, Bucureşti, mai 2007\n# [[Codul revizuit de bune practici în domeniul educaţiei transnaţionale|Codul-revizuit-de-bune-practici-pentru-furnizarea-educatiei-transnationale]] – adoptat de Comitetul Convenţiei de Recunoaştere de la Lisabona, Bucureşti, 2007\n# [[Suplimentul la Diplomă|DS]]\n<<<
!!Universitatea acreditată din Lugoj\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[3 membri CRID|CRID-echipa]] | !3 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj|DEU]] | 3 | 3 | nu |
!!Servicii şi asistenţă consulară pentru cetăţenii români - Ministerul Afacerilor Externe\n> Adresă web recomandată: http://www.mae.ro/taxonomy/term/450/2\n<<iFrame http://www.mae.ro/taxonomy/term/450/2>>\n<<tiddler precizare>>
!!Supralegalizarea actelor de studii la Ministerul Afacerilor Externe\n> Adresă web recomandată: http://mae.ro/node/6869\n<<iFrame http://mae.ro/node/6869>>\n<<tiddler precizare>>
!Ministerul Apărării Naţionale\n> Web: http://www.mapn.ro
!Ministerul Apărării Naţionale - Centrul de Scafandri\n\nAutoritate Competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Calificări Profesionale|IMI-PQ]].\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[scafandru]], responsabilă cu autorizarea scafandrilor.\n<<<\nRomanian Navy Diving Center - Ministry of Defence\nBld. 1 Mai, nr. 19-21, Constanţa, România\nTel./Fax: +4 0241 586600 ; +4 0241 586952\nE-mail: <<email um02145 la navy punct ro>>\nWeb: http://www.centruldescafandri.ro\n<<<
!!Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice\n> Adresa web: http://www.edu.ro\n<<iFrame http://www.edu.ro/>>
!!Ministerul Educaţiei Naţionale\n> Adresa web: http://www.edu.ro\n<<iFrame http://www.edu.ro/>>
!!Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor\n(Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)\n\n<<<\nCentrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor\nMinisterul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice\n[[Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4410574&lon=26.090126&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: (+4) 021 4055640\nFax: (+4) 021 3131013\nE-mail: <<email letcai punct gabriela la medu.edu.ro>>\nWeb: [[http://cnred.edu.ro/#Adeverinta-de-conformitate-pentru-cadrele-didactice-preuniversitare|Adeverinta-de-conformitate-pentru-cadrele-didactice-preuniversitare]]\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=3938d556e7a9ddbb93ff89989c2685cc&ppa=105&r=44.17&vla=-12.35&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice\n\n!!Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor\n(Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)\n\n[[CNRED]] este [[coordonator naţional delegat|Memorandum]] al [[autorităţilor competente din România|Autoritati-Competente-IMI-PQ]] înregistrate în [[Sistemul IMI|Sistemul-IMI]] pentru domeniul legislativ [[Calificări Profesionale|IMI-PQ]] şi coordonator delegat pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]] al [[autorităţilor competente pentru servicii în domeniul educaţiei|Autoritati-Competente-IMI-SD]].\n<<<\nNational Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas Granted Abroad\nMinistry of Education, Research, Youth and Sports\n[[Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4410574&lon=26.090126&z=16&l=29&m=w]]\nFax: (+4) 021 3131013\nE-mail: <<email alexandru punct chiuta la medu.edu.ro>>\nWeb: [[http://cnred.edu.ro/#Sistemul-IMI|Sistemul-IMI]]\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=3938d556e7a9ddbb93ff89989c2685cc&ppa=105&r=44.17&vla=-12.35&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia Generală Management şi Reţea Şcolară - Direcţia Reţeaua Şcolară şi Resurse Umane\n\nDGMRS eliberează [[adeverinţe de conformitate|OM-3590-2014]] necesare pentru recunoaşterea calificărilor profesionale în statele Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană pentru profesia de [[cadru didactic preuniversitar|cadru-didactic-preuniversitar]].\n\n@@color:red;''Pentru informaţii despre adeverinţa pentru cadrele didactice preuniversitare contactaţi [[Direcţia Reţeaua Şcolară şi Resurse Umane|MEN-DGMRURS]] - http://edu.ro/index.php/articles/text/11861'':@@\n<<<\nDorina Mihaela BOGDAN\nConsilier Superior\nStr. General Berthelot, nr. 28-30, cam. 61, interior 1392 / 1141\n<<email bogdan.dorina la medu punct edu.ro>>\n<<<\n\nDGMRS are în [[Sistemul IMI|Sistemul-IMI]] rolul de Autoritate Competentă pentru profesia de [[cadru didactic din învăţământul preuniversitar|cadru-didactic-preuniversitar]].\n<<<\nMinistry of Education and Scientific Research - Directorate General for Management, Human Resources and Educational Network\nStr. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168 Bucureşti\nTel. centrală: +4 021 4056200, +4 021 4056300\nContact: http://edu.ro/index.php/articles/text/11861\n<<<\n> Adresă web recomandată: http://edu.ro/index.php/articles/c673
!!Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Relații internaționale: mobilităţi studenţeşti, relaţii cu românii de pretutindeni\n> Adresa web: http://www.edu.ro/index.php/articles/c366/\n<<iFrame http://www.edu.ro/index.php/articles/c366/>>
!!Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice\n\n<<tiddler MEN-CNRED-DIMIC>>
\n# [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice|MEN]]\n# [[Direcţia Generală Juridic şi Contencios|MEN-DGJC]]\n# [[Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene|MEN-DGRIE]]\n# [[Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|MEN-CNRED-DIMIC]]\n# [[Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul|ARACIP]]\n# [[Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior|ARACIS]]\n# [[Centrul Naţional de Formare a Personalului din învăţământul preuniversitar|CNFP]]
<<tiddler MMuncii>>
!Monitorul Oficial al României\n> Adresă web recomandată: http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html\n<<iFrame http://www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html>>\n<<tiddler precizare>>
!Recunoaşterea Mutuală a Calificărilor Profesionale\n\n[[Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|CNRED]] a implementat în România [[portalul MRPQ - Mutual Recognition of Professional Qualifications|Portalul-MRPQ]] pentru informarea publicului cu privire la recunoaşterea mutuală a calificărilor profesionale. MRPQ a fost dezvoltat în cadrul proiectului [[Phare RO 0006.03|http://www.edu.ro/index.php/pressrel/2205]] pentru a contribui la creşterea transparentei administrative, prin informare asupra reglementărilor, procedurilor şi conditiilor de acces in profesii.\n\nAcest proiect s-a derulat cu finantare nerambursabilă Phare şi a contribuit la indeplinirea obiectivelor mai largi privind transparenţa în cadrul proceselor decizional-administrative, precum şi pe cel privind libera circulaţie a cetătenilor UE, capitol a fost închis cu succes printre primele, în cadrul negocierilor de aderare la UE.\n\n[[Portalul MRPQ|Portalul-MRPQ]] a pus la dispoziţia cetăţenilor UE informaţii cu privire la procesul recunoaşterii reciproce a diplomelor şi calificărilor, în România. Astfel, fiecare cetăţean UE care dorea să lucreze în Romania putea afla informaţii cu privire la proceduri, structura care face recunoaşterea, legile noastre in domeniu, etc. De asemenea se va pune la dispoziţia lor si o gamă de informaţii cu privire la procesul certificării profesionale, pentru a cunoaşte pe ce nivel, sau în ce categorie de ocupaţie se poate incadra, prin echivalarea calificarii inscrise in diploma sa cu una romanească. \n\nÎndeplinirea obiectivelor proiectului a fost asigurată prin două contracte, unul de tip "supply" (furnizare de echipament), încheiat cu firma Elsaco S.A., precum şi unul de tip "services" (furnizare de servicii-software, in cazul nostru), încheiat cu compania SIVECO S.A., care a dezvoltat aplicaţia. Este vorba de o aplicatie integrată, de tip web, prin intermediul căreia fiecare participant se putea conecta cu drepturi de administrator de conţinut pentru a introduce într-o bază de date, localizată in Data Center-ul [[Ministerului Educaţiei şi Cercetării|EDU]], o serie de informatii cu privire la specificul activităţii institutiei partenere în domeniul educaţional:\n* recomandare de curiculum de studiu,\n* legislaţie specifică privitoare la recunoaşterea studiilor pentru categoria profesionala de al cărei statut se ocupa asociaţia respectivă, \n* normele de aplicare ale legislaţiei, \n* procedurile de urmat pentru obţinerea recunoaşterii profesionale şi echivalării studiilor, etc.\nEste o aplicaţie web, similara formularisticii de la paginile web care oferă job-uri, de exemplu, numai ca este securizată, restricţionînd dreptul de a introduce continut în formulare unui numar restrans de utilizatori. In schimb, informaţia introdusă de acestia va apărea pe portal, în mod public, într-un format HTML.
!!Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale\n\nAutoritate Competentă pentru profesiile medicale reglementate în România ([[medic]], [[medic dentist|medic-dentist]], [[farmacist]], [[asistent medical generalist|asistent-medical-generalist]] şi [[moaşă|moasa]]), Ministerul Sănătăţii este înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Calificări Profesionale|IMI-PQ]].\n\nMinisterul Sănătăţii eliberează certificatul de conformitate şi adeverinţa de experienţă profesională.\n<<<\nMinistry of Health - Directorate General for Human Resources and Certification - Service for Recognition of Professional Qualifications\n[[Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, Sector 1, 010024 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4380545&lon=26.0986662&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 3072598\nFax: +4 021 3072601\nE-mail: <<email dirru la ms punct ro>>\nWeb: http://www.ms.ro/?pag=175\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=75d655babe82093a0cfe601d207c2ee2&ppa=23.5&r=-36.8&vla=-12.8&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Ministerul Sănătăţii\n\nCoordonator delegat înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nServicii de sănătate publică.\n<<<\nMinistry of Health\n[[Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, Sector 1, 010024 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4380545&lon=26.0986662&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 3072500\nWeb: http://www.ms.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=75d655babe82093a0cfe601d207c2ee2&ppa=23.5&r=-36.8&vla=-12.8&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
<<author>>\n[img[prezentarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|http://cnred.edu.ro/logo/cnred.png][CNRED]]\n[img(230px,auto)[informații despre Reţeaua centrelor ENIC/NARIC, despre Centrul ENIC/NARIC din România, precum și adrese web cu reguli de procedură pentru recunoașterea academică și a calificărilor profesionale|http://cnred.edu.ro/logo/enic-naric.png][ENIC-NARIC]]\n\n<<search>>\n\n[[Activităţi|Activitati]]\n[[Proceduri şi acte necesare|Reguli-de-procedura]]\n[[Contact|Contact]]\n[[Echipa]]\n\n[img[Noutăţi|http://cnred.edu.ro/butoane/noutati.gif][Noutati]]\n[[Informaţii utile|Adrese-utile]]\n[[Multimedia]]\n\n[[Prezentarea CNRED|Prezentare]]\n[[Regulament]]\n[[Legislaţie|Legislatie]]\n\n[[Recunoaşterea academică|Recunoastere-academica]]\n[[Universităţi recunoscute|Lista-universitatilor-recunoscute]]\n[[Proiect FSE|Proiect-FSE]]\n\n[[Recunoaşterea calificărilor profesionale|Recunoastere-calificari-profesionale]]\n[[Sistemul IMI|Sistemul-IMI]]\n[[Punct de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale|Punct-de-contact]]\n\n[[Transparenţă decizională|date-publice-deschise]]\n[[Fluxuri social media|Fluxuri-social-media-institutii-centrale]]\n[img[Ultimele pagini actualizate|http://cnred.edu.ro/butoane/rss2.gif][http://cnred.edu.ro/index.xml]]\n\n[img[Forum|http://cnred.edu.ro/butoane/forum.png][Forum]]\n\n[img[UNESCO-CEPES|http://cnred.edu.ro/logo/unesco-cepes.gif][UNESCO-CEPES]]\n[img[IAU|http://cnred.edu.ro/logo/iau-en.gif][IAU]]\n[img[Europass|http://cnred.edu.ro/logo/europass.jpg][Europass]]\n[img[EHEA|http://cnred.edu.ro/logo/ehea.gif][EHEA]]\n[img[Punctul de Contact Unic electronic|http://cnred.edu.ro/logo/eDirect.gif][eDirect_]]\n[img[IMI NET|http://cnred.edu.ro/logo/imi-net.gif][prezentarea-sistemului-IMI-NET]]\n[img[SOLVIT|http://cnred.edu.ro/logo/ue-solvit.gif][SOLVIT]]\n\n| [[Raport de auto-certificare - Verificarea şi compatibilitatea dintre Cadrul Naţional al Calificărilor din România pentru Învăţământul Superior şi Cadrul pentru Calificare din Spaţiul European al Învăţământului Superior|Raport-de-autocertificare-Cadrul-National-al-Calificarilor-pentru-Invatamantul-Superior-2011]] |
\n\n''Maria DRAGOMIRESCU, referent''\nE-mail: <<email dragomirescu punct maria la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 63 23\nFax: 021 313 10 13
<meta name="format-detection" content="telephone=no" />\n<meta name="googlebot" content="nosnippet">\n<script type="text/javascript">\nvar gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");\ndocument.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));\n</script>\n<script type="text/javascript">\nvar pageTracker = _gat._getTracker("UA-301280-13");\npageTracker._trackPageview();\n</script>\n\n<script type="text/javascript">\n document.createElement('video');document.createElement('audio');document.createElement('track');\n</script>\n\n<link rel="shortcut icon" href="http://cnred.edu.ro/favicon.ico" type="image/x-icon">\n<link rel="icon" href="http://cnred.edu.ro/favicon.ico" type="image/x-icon">
<link rel='alternate' type='application/rss+xml' title='RSS' href='index.xml'/>\n\n<style type="text/css">#contentWrapper {display:none;}</style><div id="SplashScreen" style="border: 3px solid #ccc; display: block; text-align: center; width: 520px; margin: 100px auto; padding: 50px; color:#000; font-size: 28px; font-family:Tahoma; background-color:#eee;"><img src="http://cnred.edu.ro/logo/cnred_1.jpg" /><img src="http://cnred.edu.ro/logo/cnred_2.jpg" /><img src="http://cnred.edu.ro/logo/cnred_3.jpg" /><br><br><span style="font-size: 14px; color:red;">Prezentarea se incarca si va fi afisata in cateva momente...</span></div>
''Master'' - studii postuniversitare ce corespund unui număr de credite de studiu transferabile cuprins, de regulă, între 90 și 120. Prin excepție, în funcție de durata studiilor universitare de licență, limita inferioară poate fi de 60 de credite de studiu transferabile. La învățământul de zi, durata normală a studiilor universitare de masterat este de 1-2 ani și corespunde unui număr de 60 de ECTS pentru un an de studiu. Durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare de licență și a ciclului II - studii universitare de masterat trebuie să corespundă obținerii a cel puțin 300 de ECTS. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat este condiționat de obținerea diplomei acordate după finalizarea studiilor universitare de licență.
!!Memorandum referitor Ia Organizarea şi implementarea Sistemului Informatic pentru Piaţa Internă (Internal Market Information System - IMI)\n\n!!!I. Justificare\nPiaţa internă este una dintre pietrele de temelie ale economiei europene, oferind avantaje legate de creştere şi locuri de muncă, precum şi de competitivitate şi de posibilitatea consumatorilor de a alege. [[Piaţa internă îşi poate dovedi, însă, pe deplin utilitatea numai în condiţiile în care legislaţia produce efectele dorite|Legislatie]].\n\nLibera circulaţie a mărfurilor, a serviciilor, a persoanelor şi a capitalurilor se bazează pe un cadru juridic constituit din aplicarea directă a normelor prevăzute de Tratatul instituind Comunitatea Europeană, a normelor naţionale şi a recunoaşterii reciproce. În practică, sarcina punerii în aplicare şi a asigurării respectării acestor norme revine unui număr mare de autorităţi publice din [[cele 27 de state membre, precum şi din cele 3 ţări membre ale AELS|Statele-Membre-SEE]].\n\n[[Autorităţile din statele membre trebuie să coopereze îndeaproape pentru a îndeplini această sarcină|Statistica-IMI-autoritati]]. Atunci când statele membre şi autorităţile lor publice trebuie să îşi recunoască reciproc normele (sub rezerva anumitor condiţii), existenţa încrederii devine un element absolut necesar. Aceasta poate fi stabilită, însă, numai pe baza contactelor şi a accesului facil la informaţii.\n\nOrganizarea reţelei necesare pentru exploatarea pe deplin a beneficiilor legislaţiei privind piaţa internă reprezintă o provocare importantă, dată fiind diversitatea autorităţilor competente care acţionează la nivel local, regional şi naţional. Creşterea numărului de limbi oficiale şi a complexităţii ca urmare a extinderii UE au sporit dificultatea acestei provocări şi au accentuat necesitatea de a construi un sistem de informare destinat să susţină interconectarea dintre statele membre.\n\n!!!II. Context juridic şi politic\nImportanţa dezvoltării cooperării administrative între statele membre ale Uniunii Europene a fost recunoscută în cadrul noii Strategii Lisabona, potrivit căreia: „//... aceste măsuri, împreună cu (...) directiva cu privire la servicii şi o sporită cooperare administrativă între statele membre, vor ajuta la crearea unei noi dinamici a afacerilor şi a ocupării forţei de muncă în cadrul Uniunii Europene//".\n\nÎn acest context, statele membre au responsabilitatea de a se asigura că legislaţia privind piaţa internă este aplicată în mod eficace pe teritoriul lor. Ele au însă nevoie de instrumente care să le permită să coopereze între ele şi cu Comisia Europeană pentru a se asigura că cetăţenii şi întreprinderile beneficiază de toate avantajele cadrului juridic.\n\nPrin urmare, în martie 2006, statele membre au adoptat o propunere care viza crearea ''Internal Market Information System - IMI, [[sistem electronic de comunicare şi informare|prezentarea-sistemului-IMI-NET]], disponibil în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene [[printr-o interfaţă unică|Utilizarea-sistemului-informatic-IMI]], destinat să faciliteze cooperarea administrativă rapidă, sigură şi directă între autorităţile statelor membre în vederea unei implementări eficiente a legislaţiei comunitare în domeniul Pieţei Interne''.\n\nAcesta urmează a răspunde necesităţii şi, totodată, obligaţiei legale referitoare la crearea unui sistem electronic prin intermediul căruia să se realizeze schimbul de informaţii între statele membre ale Uniunii Europene prevăzută de:\n* art.34 (măsuri complementare) alin.l al Directivei Servicii (2006/123/CE) - dezvoltarea şi utilizarea IMI constituie o obligaţie pentru statele membre; art.28-36 descriu modul în care acestea ar trebui să îşi acorde reciproc asistenţă;\n* art.8 (cooperare administrativă), art.50 (documentaţie şi formalităţi) şi art.56 (autorităţi competente) ale Directivei privind recunoaşterea calificărilor profesionale (2005/36/CE) - subliniază necesitatea cooperării administrative între statele membre; articolele menţionate instituie o obligaţie clară în sarcina statelor membre de a coopera activ şi de a organiza un schimb de informaţii, indiferent dacă utilizează sau nu sistemul IMI;\n* art. 3 (Piaţă Internă) şi art. 19 (cooperare) ale Directivei privind Comerţul Electronic (2000/31/CE).\nSistemul IMI este destinat să contribuie la depăşirea unor obstacole practice importante, precum culturi administrative şi de lucru diferite, limbi diferite (conceput astfel încât să suporte toate limbile oficiale ale Uniunii Europene) şi lipsa unor parteneri clar identificaţi în celelalte state membre.\n\n[[Obiectivul|http://ec.europa.eu/dgs/informatics/ecomm/index_ro.htm]] său este acela de a //reduce sarcinile administrative// şi de [[a creşte eficienţa şi eficacitatea cooperării zilnice dintre statele membre|http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1474&format=HTML]].\n\n''Astfel'', IMI ''îşi va aduce contribuţia şi cu privire la activităţile înscrise pe agenda iniţiativei „Better Regulation"'', ajutând la îmbunătăţirea implementării dreptului comunitar în statele membre.\n\nDe asemenea, ''va contribui'' şi ''la realizarea'' unui important ''obiectiv al e-Government 2010'', respectiv acela de ''a „oferi o guvernare efectivă şi eficientă"''.\n\nPrin urmare, Comisia Europeană a constituit, în cadrul Grupului de Lucru IMAC (Internai Market Advisory Committee), care gestionează implementarea aplicaţiilor din domeniul Pieţei Interne (un exemplu de proiect deja implementat cu succes este SOLVIT, mecanism alternativ de soluţionare a diferendelor legate de interpretarea legislaţiei comunitare între statele membre), un subgrup special pentru IMI (GL ~IMAC-IMI).\n\nÎntr-o primă fază, vor fi dezvoltate aplicaţii pentru două arii legislative: [[Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale|Directiva-2005-36-CE]] revizuită şi [[Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul Pieţei Interne|Directiva-2006-123-CE]].\n\nIMI va răspunde nevoii de comunicare şi informare reciprocă între autorităţile naţionale în domeniul recunoaşterii calificărilor, facilitând libera circulaţie a lucrătorilor în spaţiul comunitar şi în domeniul serviciilor, pentru realizarea unei pieţe comune integrate, flexibile şi liberalizată.\n\n''În condiţiile în care acest instrument se va dovedi eficient şi util, va fi extins şi la alte acte normative comunitare''. Statele membre s-au exprimat deja în sensul extinderii sistemului şi la alte domenii „cheie" ale Pieţei Interne, precum migraţia forţei de muncă şi comerţul electronic.\n\n!!!III. Implementarea sistemului la nivel comunitar\nÎntrucât Directiva privind calificările profesionale va trebui implementată până la data de 20 octombrie anul acesta, au fost deja demarate consultări cu statele membre pentru implementarea modulului IMI Professional Qualifications - IMI PQ. Dintr-un total de 800 profesii, 4 dintre acestea - ''doctori, farmacişti, fizioterapeuţi şi contabili'' - au fost ''alese pentru a participa în prima versiune pilot a IMI''.\n\nCorespunzător acestei etape, a fost constituit Grupul de Lucru IMI PQ, constituit din reprezentanţii autorităţilor naţionale care au atribuţii de reglementare în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale. La toate reuniunile grupurilor de lucru GL IMI PQ şi GL ~IMAC-IMI au participat reprezentanţi ai Departamentului pentru Afaceri Europene, ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, precum şi ai Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană - Bruxelles. Pentru definirea cerinţelor sistemului vor mai avea loc reuniuni comune al grupului ~IMAC-IMI cu grupurile de lucru ale consiliilor privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi directiva "servicii". \n\nDupă acest moment urmează dezvoltarea şi testarea lui în cadrul unui proces interactiv la care vor participa statele membre.\n\n''Termenul limită stabilit pentru lansarea versiunii BETA pentru cele 4 profesii pilot alese este la sfârşitul lunii octombrie a acestui an''. Demararea implementării graduale a modulului este programată la începutul anului 2008. ''În cazul în care sistemul se dovedeşte eficient, acesta va fi îmbunătăţit şi vor fi incluse noi profesii.''\n\n''Pentru directiva „servicii"'', având termen de implementare 29 decembrie 2009, discuţiile referitoare la definirea cerinţelor necesare funcţionării sistemului au fost demarate în cadrul Comisiei Europene abia la începutul acestui an. ''Se doreşte finalizarea aplicaţiei pilot până la sfârşitul anului 2008, astfel încât, începând cu 2009, să înceapă implementarea graduală a acestuia'', mai înainte de intrarea în vigoare a Directivei „servicii".\n\n[[Sistemul IMI va fi găzduit şi întreţinut de către Centrul de Date al Comisiei Europene|DIGIT]].\n\nSoftware-ul nu va fi transmis statelor membre. Accesul în sistem se va realiza prin intermediul unui browser web standard. Un birou central de ajutor va fi pus la dispoziţie de către Comisie şi facilităţi de ajutor online vor fi prevăzute în cadrul sistemului.\n\nÎntregul proiect este ''finanţat prin intermediul Programului IDABC - Furnizare interoperabilă de servicii pan-europene de guvernare electronică administraţiilor publice, întreprinderilor şi cetăţenilor al Uniunii Europene''.\n\nÎn acest moment, Comisia Europeană pregăteşte un proiect de ''decizie, act normativ comunitar „obligatoriu în toate elementele sale pentru destinatari desemnaţi"'', având ca obiect de reglementare acest nou sistem informatic, proiect ce va fi în curând adus la cunoştinţa statelor membre.\n\n!!!IV. Implementarea sistemului la nivelul statelor membre\nStatele membre au o anumită libertate în a organiza sistemul IMI pe plan naţional.\n\nSingurele cerinţe obligatorii sunt:\n* ''stabilirea coordonatorului naţional IMI - N.IMI.C'', care va superviza implementarea şi funcţionarea sistemului pentru toate componentele acestuia şi care va asigura înregistrarea în sistem a autorităţilor competente, precum şi legătura cu statele membre şi Comisia Europeană în ceea ce priveşte problematica IMI;\n* ''stabilirea autorităţilor competente pentru o profesie/calificare sau un grup de profesii'' - o entitate competentă a aduce la îndeplinire anumite sarcini referitoare la implementarea legislaţiei; acestea pot fi ministere, organizaţii profesionale sau alte instituţii cu atribuţii de reglementare şi de normare a domeniilor respective (__sectorul public), dar pot proveni şi din sectorul privat__, în cazul în care statul membru i-a acordat o serie de competenţe pentru anumite activităţi; aceste autorităţi vor efectua schimb de informaţii cu autorităţi similare din celelalte state membre.\n''Opţional'', statele membre mai pot stabili:\n* un ''coordonator IMI delegat - D.IMI.C'' (în funcţie de structura administraţiei naţionale, dar şi de competenţele sale, NIMIC va avea posibilitatea de a delega din atribuţiile sale altor autorităţi competente pe cele două domenii legislative);\n* ''autorităţi conectate'' (cu acces în sistem pentru monitorizarea cererilor de informaţii adresate autorităţilor competente).\n\n!!!V. Acţiuni necesare în vederea implementării sistemului la nivel naţional\n__Având în vedere atribuţiile lor legale, dar şi demersurile efectuate până în acest moment în vederea organizării implementării sistemului în România, propunem__:\n* desemnarea [[Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE)|MAEur]] drept ''Coordonator Naţional al IMI (N.IMI.C)'';\n* desemnarea [[Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MEdCT)|EDU]], prin [[Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor|CNRED]] drept ''Coordonator Naţional Delegat al IMI pentru componenta calificări profesionale (D.IMI.C pentru IMI PQ)''.\n[[DAE|MAEur]] va asigura coerenţa implementării sistemului IMI pentru cele 2 componente: IMI Professional Qualifications şi IMI Services, având rol de coordonare între instituţiile implicate în proces.\n\n[[MEdCT|EDU]] va asigura asistenţa pentru implementarea componentei IMI PQ (prima care va fi implementată), punând la dispoziţie resursele umane, logistice şi financiare necesare pentru această etapă, ca şi pentru funcţionarea ulterioară a sistemului.\n\nCoordonatorul National Delegat al IMI pentru componenta servicii va fi identificat ulterior, în funcţie de momentul la care se va stabili instituţia responsabilă a transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei „servicii".\n\nFiecare din aceste părţi îşi va asuma obligaţiile care îi revin în vederea implementării [[sistemului IMI|informatii-despre-Sistemul-IMI]] în România, conform calendarului şi cerinţelor Comisiei Europene. In acest sens, actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea acestor instituţii vor fi amendate corespunzător.\n\nDe asemenea, celelalte instituţii care au calitatea de [[Autoritate Competentă în sistemul IMI PQ|Autoritati-Competente-IMI-PQ]] vor contribui la implementarea şi funcţionarea optimă a acestuia.\n\n| Memorandumul semnat în original se află în posesia [[Secretariatului General al Guvernului|SGG]] şi este înregistrat cu nr. 5/4459/C.P.T. din data de 24.08.2007, respectiv cu nr. 20/12370/I.B. din data de 02.10.2007. |
!!Memorandum privind proiectul pilot pentru emiterea în Uniunea Europeană a cardului profesional european pentru monitorii/instructorii de schi\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/MoU-and-annexes-signed-EN.pdf (31 pagini / 5,1 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/MoU-and-annexes-signed-EN.pdf>>
<html>\n<video id="17" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/17_Marian.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/17_Marian.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/17_Marian.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/17_Marian.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/17_Marian.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
<html>\n<video id="18" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/18_Anna.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/18_Anna.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/18_Anna.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/18_Anna.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/18_Anna.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
<html>\n<video id="19" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/19_Julie.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/19_Julie.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/19_Julie.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/19_Julie.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/19_Julie.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
<<tiddler regulament-recunoastere-echivalare>>
''Metodologia'' este o metodă, o descriere a unui proces, un set de proceduri documentate, o listă de pași care trebuie urmați pentru analizarea dosarelor de recunoaștere.
\n\n''Mirela STANCIU, consilier''\nE-mail: <<email mirela punct stanciu la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 56 71\nFax: 021 317 85 17
!CARTE VERDE\n!!Modernizarea Directivei privind calificările profesionale\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/professional_qualifications_directive/COM267_ro.pdf (26 pagini / 0,33 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/COM267_ro.pdf>>
!Multimedia\n\n!!Clipuri video / Video (EN, FR, RO w/ subtitles)\nAdrese web recomandate: [[European Commission DG MARKT Videos|https://www.youtube.com/user/dgmarkt/videos]], [[EuroparlTV: the web television of the European Parliament|https://www.youtube.com/user/EuroparltvEnglish]], [[Amara Subtitled Videos|http://amara.org/en/profiles/videos/AlexandruChiuta/]]\n<<tiddler Video>>\n\n\n!!Cărţi electronice / e-Books\nAdrese web recomandate: [[Wiki IMI PQ NET România|http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=rezultatele_proiectului_posdru_93_3.3_s_53132]], [[Proiectul IMI PQ NET România|http://www.imipqnet.ro/]]\n| <<tiddler e-books>> |\n\n\n!!Înregistrări audio / Audio\n<<tiddler Audio>>
// Resolves a Tiddler reference or tiddler title into a tiddler title string, or null if it doesn't exist\nresolveTitle = function(t)\n{\n if (t instanceof Tiddler) t = t.title;\n return store.tiddlerExists(t) ? t : null;\n}\n\nconfig.macros.navigation = {};\nconfig.macros.navigation.handler = function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n{\n\n if (!store.tiddlerExists(tiddler.title))\n return false;\n var e = createTiddlyElement(place,"span",null,"nav");\n e.setAttribute("refresh","macro");\n e.setAttribute("macroName",macroName);\n e.setAttribute("params",paramString);\n e.setAttribute("tiddler",tiddler.title)\n this.refresh(e,paramString);\n}\n\nconfig.macros.navigation.refresh = function(place,params)\n{\n var tiddler = store.getTiddler(place.getAttribute("tiddler"));\n removeChildren(place);\n\n\n var params = place.getAttribute("params").parseParams("tiddlers",null,true);\n//alert(store.getTiddlerText(getParam(params,"index",undefined)).parseParams("tiddlers",null,false))\n var tiddlers = getParam(params,"tiddlers",undefined);\nif (typeof tiddlers == 'string')\n tiddlers = tiddlers.readBracketedList();\n if (tiddlers == undefined)\n alert("no source tiddlers defined for navigation");\n var contents = [];\n for (var i=0;i<tiddlers.length;i++)\n {\n var title = resolveTitle(tiddlers[i]);\n contents.push(title);\n}\n var navIndex = contents.indexOf(tiddler.title);\n if (navIndex == -1)\n return false;\n \n if (contents[navIndex-1])\n {\n wikify("[[<<<|"+contents[navIndex-1]+"]]",place);\n place.lastChild.className += " navPrev";\n }\n if (contents[navIndex+1])\n {\n wikify("[[>>>|"+contents[navIndex+1]+"]]",place);\n place.lastChild.className += " navNext";\n }\n\n var theTable = createTiddlyElement(place,"table",null,"nav");\n var theBody = createTiddlyElement(theTable,"tbody");\n var theRow = createTiddlyElement(theBody,"tr");\n for (var i=0; i<contents.length; i++)\n {\n var box = createTiddlyElement(theRow,"td",null,"navlinkcell"," ");\n box.onclick = onClickTiddlerLink;\n box.setAttribute("tiddlyLink",contents[i]);\n box.title = (contents[i]);\n if (contents[i] ==tiddler.title)\n box.className += " activenav";\n }\n}\n\nsetStylesheet(\n".navNext {float:right;}\sn"+\n".navPrev, .navPrevious{float:left;}\sn"+\n".nav .tiddlyLink {color:#000; background:transparent;border:none;padding:0;margin:0;}\sn"+\n".nav {padding:0;margin:0;}\sn"+\n".nav table {margin:0 auto !important; border:0px solid #000;padding:0;border-collapse:separate;}\sn"+\n".nav table tr{padding:0; margin:0;border-spacing: 1px;}\sn"+\n".nav table td {padding:4px; border:1px solid #000; border-spacing: 0px;cursor:pointer;cursor:hand}\sn"+\n".nav .activenav{background:#000 !important;}\sn","NavigationPluginStyles");
\n\n''Nina VASILESCU, consilier''\nE-mail: <<email vasilescu punct nina la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 62 69\nFax: 021 317 85 17
!!Noi reguli ale Uniunii Europene privind recunoașterea calificărilor profesionale obținute în statele membre\n\nLa finele anului 2013 a fost adoptată [[Directiva 2013/55/UE|Directiva-2013-55-UE]] a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a [[Directivei 2005/36/CE|Directiva-2005-36-CE]] privind recunoașterea calificărilor profesionale și a [[Regulamentului (UE) nr. 1024/2012|Regulamentul-IMI]] privind cooperarea administrativă prin intermediul [[Sistemului de informare al pieței interne|Sistemul-IMI]] („Regulamentul IMI”), care introduce noi reguli privind recunoașterea calificărilor profesionale obținute în statele membre ale Uniunii Europene.\n\nAstfel, s-a creat mecanismul legal pentru introducerea ''cardului profesional european'', acordarea accesului parțial, recunoașterea stagiilor de formare profesională și recurgerea la ''mecanismul de alertă''. De asemenea, au fost aduse modificări în ceea ce privește formarea pentru [[cele 7 profesii reglementate sectorial|Lista-profesiilor-reglementate-sectorial]], criteriile de recunoaștere în baza sistemului general și cooperarea administrativă între statele membre.\n\nTotodată, [[procesul legislativ de revizuire a Directivei 2005/36/CE|http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/legislation/index_en.htm]] a constituit prilejul pentru autoritățile române de a modifica, în urma negocierilor derulate cu [[statele membre|statele-membre-UE]] și instituțiile UE, clauza privind recunoașterea calificărilor de asistent medical generalist obținute în România anterior datei aderării la UE, în beneficiul profesioniștilor români. \n\nStatele membre dispun de o perioadă de 2 ani de la intrarea în vigoare a [[Directivei 2013/55/UE|Directiva-2013-55-UE]] pentru transpunerea acesteia. În acest context, [[Centrul Național de Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor|CNRED]] va colabora, în calitate de Coordonator Național pentru Recunoașterea Calificărilor Profesionale, cu [[autoritățile competente pentru profesiile reglementate|Autoritati-Competente]] și cu instituțiile publice cu drept de inițiativă legislativă în domeniu pentru respectarea acestei obligații de drept al Uniunii Europene.
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#News]]\n\n!Noutăţi\n\n----\n\n<<tiddler Atestate-de-echivalare>>\n\n----\n\n<<tiddler Plata-taxelor-pentru-evaluarea-dosarelor-CNRED-2015>>\n\n----\n\n<<tiddler Programul-de-revalorizare-a-formarii-de-asistent-medical-generalist>>\n\n----\n\n<<tiddler Accesul-gratuit-al-cetatenilor-la-baza-de-date-legislativa-naționala-gestionata-de-Ministerul-Justitiei>>\n\n----\n\n<<tiddler Program-completare-perfectionare-formare-initiala-asistenti-medicali-generalisti-din-Romania>>\n\n----\n\n<<tiddler Adeverinta-provizorie-Diploma-Bacalaureat-2014>>\n\n----\n\n<<tiddler Harta-profesiilor-reglementate-in-Uniunea-Europeana>>\n\n----\n\n<<tiddler Consultare-publica-costuri-administrative-introducere-Card-Profesional-European>>\n\n----\n\n<<tiddler Consultarea-publica-privind-introducerea-Cardului-Profesional-European>>\n\n----\n\n<<tiddler Noi-reguli-ale-Uniunii-Europene-privind-recunoasterea-calificarilor-profesionale-obtinute-in-statele-membre>>\n\n----\n\n<<tiddler Aniversare-15-ani-CNRED>>\n\n----\n\n<<tiddler Comisia-Europeana-organizeaza-Luna-Pietei-Unice>>\n\n----\n\n<<tiddler program-de-lucru-cu-publicul-mai-2013>>\n\n----\n\n<<tiddler acord-recunoastere-academica-Romania-Franta>>\n\n----\n\n<<tiddler Exercitare-profesie-monitor-profesionist-de-schi>>\n\n----\n\n<<tiddler Comisia-Europeana-a-realizat-un-videoclip-care-prezinta-Sistemul-IMI>>\n\n----\n\n<<tiddler 15-ani-de-la-semnarea-Conventiei-de-la-Lisabona>>\n\n----\n\n<<tiddler Conferinta-internationala-a-Centrelor-de-recunoastere-a-diplomelor>>\n\n----\n\n<<tiddler Studiu-privind-actualizarea-Anexei-IV-din-Directiva-2005-36-CE>>\n\n----\n\n<<tiddler Adeverinta-de-conformitate-pentru-cadrele-didactice-preuniversitare>>\n\n----\n\n<<tiddler Adeverinta-pentru-drept-de-predare-in-Canada>>\n\n----\n\n<<tiddler Lansarea-forumului-CNRED>>\n\n----\n\n<<tiddler Concursul-de-creatie-pe-tema-Pietei-unice-europene>>\n\n----\n\n<<tiddler Vizarea-actelor-de-studii-obtinute-in-Romania>>\n\n----\n\n<<tiddler Recunoasterea-diplomelor-din-strainatate-pentru-continuarea-studiilor-in-Romania>>
!Ordonanţa Guvernului nr. 10 / 2009\n!!privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OG-10-2009.pdf (1 pagină / 0,02 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OG-10-2009.pdf>>
!Ordonanţa de Guvern nr. 13 / 1993\n!!privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OG-13-1993.pdf (2 pagini / 0,54 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OG-13-1993.pdf>>
!Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane\n> Adresă web recomandată: http://posdru.edu.ro\n<<iFrame http://posdru.edu.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 1185 / 2007\n!!privind modificarea şi completarea [[OM nr. 4798 / 2002|OM-4798-2002]] cu privire la înscrierea în învăţământul liceal a elevilor care au studiat în străinatate\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-1185-2007.pdf (1 pagină / 0,26 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-1185-2007.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 2284 / 2007\n!!pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-2284-2007.pdf (4 pagini / 0,05 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-2284-2007.pdf>>
!Ordinul Ministrului educaţiei naţionale nr. 3043 / 13.01.2000\n!!privind recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în alte instituţii stabilite prin acorduri, contracte şi programe internaţionale\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3043-2000.pdf (2 pagini / 0,13 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3043-2000.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3075 / 2008\n!!privind aprobarea procedurii recunoaşterii profesionale pentru profesiile nereglementate din România\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3075-2008.pdf (3 pagini / 0,26 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3075-2008.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3158 / 2012\n!!privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3158-2012.pdf (34 pagini / 4,80 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3158-2012.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3161 / 2002\n!!privind sumele percepute pentru recunoaşterea studiilor preuniversitare şi universitare\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3161-2002.pdf (o pagină / 0,68 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3161-2002.pdf>>
!Ordinul Ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3191 / 2015\n!!pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3191-2015.pdf (3 pagini / 1,8 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3191-2015.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3199 / 2012\n!!pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3199-2012.pdf (3 pagini / 1,45 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3199-2012.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3223 / 2012\n!!pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3223-2012.pdf (4 pagini / 2,51 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3223-2012.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3240 / 2010\n!!privind reglementarea recunoaşterii funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute într-o instituţie de învăţământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3240-2010.pdf (2 pagini / 0,04 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3240-2010.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3313 / 2012\n!!privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2012-2013\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3313-2012.pdf (9 pagini / 1,71 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3313-2012.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3502 / 2005\n!!pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3502-2005.pdf (34 pagini / 0,96 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3502-2005.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3565 / 2008\n!!privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3565-2008.pdf (5 pagini / 0,05 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3565-2008.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3579 / 2012\n!!privind modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin [[Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5436/2011|OM-5436-2011]]\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3579-2012.pdf (1 pagină / 0,17 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3579-2012.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3590 / 2014\n!!pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3590-2014.pdf (4 pagini / 1 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3590-2014.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3677 / 2012\n!!privind echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii obţinute în străinătate\n!!care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3677-2012.pdf (1 pagină / 0,32 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3677-2012.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3753 / 2011\n!!privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3753-2011.pdf (2 pagini / 0,06 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3753-2011.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3894 / 2012\n!!pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3894-2012.pdf (4 pagini / 2,5 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3894-2012.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3973 / 2012\n!!pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru cadrele didactice din România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3973-2012.pdf (2 pagini / 1,23 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-3973-2012.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 4022 / 2008\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-4022-2008.pdf (13 pagini / 3,2 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-4022-2008.pdf>>
!Ordinul comun al ministrului educaţiei naţionale, ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi ministrului sănătăţii nr. 4317/943/2014\n!!privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobandită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-4317-OMS-943-2014.pdf (13 pagini / 6,4 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-4317-OMS-943-2014.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4501 / 2003\n!!pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii a cetăţenilor străini, cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate la instituţiile de învăţământ superior particular acreditate din România\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-4501-2003.pdf (3 pagini / 0,04 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-4501-2003.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4843 / 2006\n!!privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-4843-2006.pdf (10 pagini / 0,18 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-4843-2006.pdf>>
!Modelul de referinţă al Suplimentului la Diplomă (format editabil) din Anexa O.M.Ed.C nr. 4868 / 07.08.2006\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/doc/Supliment-la-Diploma.doc (5 pagini / 0,26 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/doc/Supliment-la-Diploma.doc>>
!Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 51/2007\n!!pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-51-2007.pdf (16 pagini / 0,08 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-51-2007.pdf>>
!Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5114/2014\n!!privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfășurare și finalizare a programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal sanitar\n> Adresă web recomandată: http://cnred.edu.ro/pdf/OM-5114-2014.pdf (24 pagini / 9,3 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-5114-2014.pdf>>\n<<tiddler precizare>>
Informaţiile pe care le căutaţi la această adresă vor fi publicate în perioada următoare.
!Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5380 / 2006\n!!privind modificarea sumelor percepute pentru recunoaşterea studiilor preuniversitare şi universitare\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-5380-2006.pdf (o pagină / 0,68 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-5380-2006.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5436 / 2011\n!!privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-5436-2011.pdf (3 pagini / 0,05 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-5436-2011.pdf>>
!Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5538 / 2008\n!!pentru modificarea [[Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3628/2008|OM-3628-2008]]\n!!privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de [[Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior|ARACIS]]\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-5538-2008.pdf (43 pagini / 16,8 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-5538-2008.pdf>>
!Ordinul Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5690 / 2011\n!!pentru aprobarea Metodologiei privind dobândirea automată a calității de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obținut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-5690-2011.pdf (4 pagini / 0,04 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-5690-2011.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 6178 / 2009\n!!privind modificarea și completarea Regulamentului privind actele de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.502/2005\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-6178-2010.pdf (34 pagini / 0,96 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-6178-2009.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţei Naţionale nr. 651/2014\n!!pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-651-2014.pdf (2 pagini / 1 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-651-2014.pdf>>
!Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003\n!!pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-701-2003.pdf (16 pagini / 0,81 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-701-2003.pdf>>
!Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 7235 / 2011\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OM-7235-2011.pdf (2 pagini / 0,07 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OM-7235-2011.pdf>>
!Inspectoratul General pentru Imigrări - Ministerul Administraţiei şi Internelor\n> Adresă web recomandată: http://ori.mai.gov.ro\n<<iFrame http://ori.mai.gov.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 / 2007\n!!pentru modificarea şi completarea [[Legii nr. 200 / 2004|Legea-200-2004]] privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-109-2007.pdf (16 pagini / 0,15 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-109-2007.pdf>>
!Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115 / 2009\n!!privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-115-2009.pdf (3 pagini / 0,03 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-115-2009.pdf>>
!Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 221 / 2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-221-2008.pdf (2 pagini / 0,03 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-221-2008.pdf>>
!Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36 / 2007\n!!pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal şi a alin. (7) al art. 22 din Legea nr. 677/2001\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-36-2007.pdf (o singură pagină / 0,09 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-36-2007.pdf>>
!Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49 / 2009\n!!privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-49-2009.pdf (11 pagini / 0,09 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-49-2009.pdf>>
!Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75 / 2005\n!!privind asigurarea calităţii educaţiei\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-75-2005.pdf (8 pagini / 0,07 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-75-2005.pdf>>
!Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 86 / 2014\n!!privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-86-2014.pdf (8 pagini / 6,70 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-86-2014.pdf>>
!Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96 / 2012\n!!privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-96-2012.pdf (8 pagini / 6,70 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/OUG-96-2012.pdf>>
\n\n''Oana SALOMIA, consilier''\nE-mail: <<email oana punct salomia la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 62 15\nFax: 021 313 10 13
<html>\n<video id="example_video_1" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.png"\n preload autoplay loop>\n <source src="http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.ogv" type='video/ogg' />\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>\n\nCompatible video formats:\n* http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.mp4\n* http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.webm\n* http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.ogv\n\nRecommended video sites:\n* http://vimeo.com/search?q=full+hd\n* https://www.youtube.com/\n\nVideo converter:\n* http://www.mirovideoconverter.com/
\n\n''Olivia Silvia BOLDIȘ, inspector''\nE-mail: <<email olivia punct boldis la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 57 55\nFax: 021 313 10 13
/***\n|Name|OpenTopPlugin|\n|Created by|SaqImtiaz|\n|Location|http://tw.lewcid.org/#OpenTopPlugin|\n|Version|0.1|\n|Requires|~TW2.x|\n!!!Description:\nOpen new tiddlers at the top of the screen.\n\n!!!Code\n***/\n//{{{\nStory.prototype.coreLewcidDisplayTiddler=Story.prototype.displayTiddler ;\nStory.prototype.displayTiddler =\nfunction(srcElement,title,template,unused1,unused2,animate,slowly)\n{\n var srcElement=null;\n if (document.getElementById(this.idPrefix + title))\n {story.closeTiddler(title);}\n this.coreLewcidDisplayTiddler(srcElement,title,template,unused1,unused2,animate,slowly);\n window.scrollTo(0,0);\n}\n//}}}
!!Universităţile acreditate din Oradea\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[8 membri CRID|CRID-echipa]] | !7 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Universitatea "Emanuel" din Oradea|Emanuel]] | 3 | 2 | |\n| [[Universitatea din Oradea|UOradea]] | 5 | 5 | da |
!!Punctul de Contact Unic electronic\n> Adresă web recomandată: http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal\n<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal>>\n<<tiddler precizare>>\nReferinţe: http://www.edirect.e-guvernare.ro/ , http://www.edirect.gov.ro/ , http://www.edirect.e-guvernare.ro/portal/web/guest/home
!Lista procedurilor administrative înregistrate în PCUe de [[CNRED]]\n| ''Nr. Crt.'' | ''Procedura'' | ''Descriere'' | ''Domeniu de Activitate'' | ''Scop'' | ''Documente de intrare'' | ''Documente de ieşire'' | ''Actele normative specifice procedurii'' |\n| 1| [[Echivalarea Diplomei de Bacalaureat şi a Diplomei de şcoală profesională/postliceală obţinute în Republica Moldova de cetăţenii români]] | Prin echivalare se înţelege evaluarea curriculum-ului parcurs până la eliberarea respectivei diplome sau act de studii şi compatibilitatea lui cu sistemul de învăţământ românesc; echivalarea este urmată de eliberarea unui atestat care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România. | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| 2| [[Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate de cetăţenii români]] | Prin echivalare se înţelege evaluarea curriculum-ului parcurs până la eliberarea respectivei diplome sau act de studii şi compatibilitatea lui cu sistemul de învăţământ românesc; echivalarea este urmată de eliberarea unui atestat care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România. | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| 3| [[Recunoaşterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat în România]] | Recunoaşterea studiilor cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, statelor din Spaţiul Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru înscrierea la studii superioare în România. | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| 4| [[Recunoaşterea studiilor cetățenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de licenţă în România]] | Recunoaşterea studiilor cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, statelor din Spaţiul Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru înscrierea la studii superioare în România. | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| 5| //[[Recunoaşterea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate de cetăţenii străini]]// | Prin recunoaştere se înţelege acceptarea unei diplome sau act de studii ca autentice (eliberate de o instituţie de învăţământ acreditată în ţara de provenienţă). Evaluarea ei se face în funcţie de: tipul de program de studii, numărul de credite transferabile, conţinut, formare, domeniu, specializare, calificare profesională (Suplimentul la Diplomă), prin comparaţie cu sistemul românesc de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc. În cazul în care, din foaia matricolă sau din suplimentul la diplomă reiese că studiile au fost începute în România şi finalizate în străinătate, diploma solicitantului se recunoaşte numai dacă studiile iniţiale au fost efectuate într-o unitate şcolară sau instituţie de învăţământ superior acreditate în România. | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| 6| [[Eliberarea atestatelor de recunoaştere în vederea accesului pe piaţa forţei de muncă pentru cetăţenii statelor membre UE şi SEE şi Confederaţia Elveţiană şi membrii de familie ai acestora, posesori ai unui permis de şedere (termen lung CE / long term CE)]] | Recunoaşterea în scopuri profesionale pentru cetăţeni străini care doresc să lucreze în România | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| 7| [[Recunoaşterea funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute într-o instituţie de învăţământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi în Confederaţia Elveţiană]] | Recunoaşterea funcţiilor didactice se realizează prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în baza rezoluţiei motivate a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. Actele de studii se recunosc de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, conform normelor legale în vigoare. | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| 8| [[Dobândirea automată a calității de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obținut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană]] | Prezenta metodologie se aplică persoanelor care au obținut dreptul legal de a conduce doctorate în instituții de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană și care solicită dobândirea acestui drept în România. Calitatea de conducător de doctorat se conferă în unul dintre domeniile de studii universitare de doctorat în vigoare, conform prevederilor legale. | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| 9| [[Echivalarea/recunoaşterea diplomelor de doctorat]] | Prin echivalare se înţelege evaluarea curriculum-ului parcurs până la eliberarea respectivei diplome sau act de studii şi compatibilitatea lui cu sistemul de învăţământ românesc; echivalarea este urmată de eliberarea unui atestat care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România. Diplomele de doctor emise în state care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga, iar diplomele de doctor emise în statele nesemnatare ale acestei convenţii trebuie supralegalizate de către autoritățile competente din statul emitent. | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| 10| [[Echivalarea studiilor superioare postuniversitare efectuate în străinătate de cetăţenii români]] | Prin echivalare se înţelege evaluarea curriculum-ului parcurs până la eliberarea respectivei diplome sau act de studii şi compatibilitatea lui cu sistemul de învăţământ românesc; echivalarea este urmată de eliberarea unui atestat care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România. | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| ''11''| [[Adeverinţa de conformitate a studiilor cu Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile nereglementate din România]] | Adeverința atestă conformitatea studiilor absolvite în România cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Adeverinţa de conformitate se eliberează cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, precum și cetățenilor Confederației Elvețiene, care au studiat pe teritoriul României și care solicită eliberarea unei adeverințe de conformitate, în scopul exercitării, în mod independent sau ca salariat, a unei profesii nereglementate în România, dar reglementată într-unul din statele menționate mai sus. Pentru profesiile reglementate, menţionate în Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, o astfel de adeverinţă este eliberată de către autorităţile competente corespunzătoare: http://cnred.edu.ro/#Profesii-reglementate . | Alte servicii | National si transfrontalier | [[Adeverinta-de-conformitate-pentru-profesiile-nereglementate]] - Actele necesare | Adeverinţa de conformitate a studiilor cu Directiva 2005/36/CE pentru profesiile nereglementate din România - Document fizic | 1. [[Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3199 / 03.02.2012|OM-3199-2012]] ; 2. [[Directiva 2006/123/CE|Directiva-2006-123-CE]] ; 3. [[Directiva 2005/36/CE|Directiva-2005-36-CE]] |\n| 12| [[Vizarea actelor de studii din învăţământul superior]] | Prin procedura de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Procedura de vizare se aplică numai pentru statele care solicită, pe bază de reciprocitate, apostilarea sau supralegalizarea. Pentru vizarea diplomei de licenţă sau a diplomei de master este obligatorie prezentarea unei copii simple a foii matricole/suplimentului la diplomă. Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de licență și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă. Pentru vizarea diplomei de master sau a adeverinței de finalizare a studiilor de masterat este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de licență și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă. Pentru vizarea foii matricole/suplimentului la diplomă este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma nu a fost vizată, aceasta va fi prezentată pentru vizare. Pentru vizarea programei analitice este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă dacă acestea au fost vizate anterior. Dacă nu au fost vizate, aceastea vor fi prezentate pentru vizare. Se va verifica de către titular ca toate actele de studii prezentate să fie semnate de către rectorul universităţii şi ştampilate cu sigiliul oficial al universităţii emitente. Depunerea actelor Solicitanții pot depune actele de studii la sediul oricărei instituții de învățământ superior de stat din România ( http://cnred.edu.ro/#tabel-universitati-persoane-delegate ) | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| 13| [[Adeverinţe privind sistemul de notare pentru învăţământul preuniversitar şi superior din România]] | Adeverinţe privind sistemul de notare din România. | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| 14| [[Eliberarea atestatelor de recunoaştere în vederea obţinerii permiselor de muncă pentru cetăţenii străini]] | Actele necesare firmelor pentru eliberarea ATESTATULUI DE RECUNOAŞTERE în vederea obţinerii permiselor de muncă pentru cetăţenii străini. | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| 15| [[Echivalarea studiilor superioare de licenţă efectuate în străinătate de cetăţenii români]] | Prin echivalare se înţelege evaluarea curriculum-ului parcurs până la eliberarea respectivei diplome sau act de studii şi compatibilitatea lui cu sistemul de învăţământ românesc; echivalarea este urmată de eliberarea unui atestat care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România. | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| 16| [[Echivalarea diplomelor de şcoală postliceală şi de şcoală profesională obţinute în străinătate de cetăţenii români]] | Prin echivalare se înţelege evaluarea curriculum-ului parcurs până la eliberarea respectivei diplome sau act de studii şi compatibilitatea lui cu sistemul de învăţământ românesc; echivalarea este urmată de eliberarea unui atestat care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România. | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| 17| [[Echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătate de cetăţenii români]] | Prin echivalare se înţelege evaluarea curriculum-ului parcurs până la eliberarea respectivei diplome sau act de studii şi compatibilitatea lui cu sistemul de învăţământ românesc; echivalarea este urmată de eliberarea unui atestat care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România. | Alte servicii | National si transfrontalier | | | |\n| ''18''| [[Adeverinţa de conformitate a studiilor in acord cu Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile nereglementate din România]] | Adeverința atestă conformitatea studiilor absolvite în România cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Adeverinţa de conformitate se eliberează cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, precum și cetățenilor Confederației Elvețiene, care au studiat pe teritoriul României și care solicită eliberarea unei adeverințe de conformitate, în scopul exercitării, în mod independent sau ca salariat, a unei profesii nereglementate în România, dar reglementată într-unul din statele menționate mai sus. Pentru profesiile reglementate, menţionate în Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, o astfel de adeverinţă este eliberată de către autorităţile competente corespunzătoare. | Alte servicii | National si transfrontalier | idem #11 | idem #11 | idem #11 |
!!Proceduri de lucru pentru cetăţeni\n> Adresă web recomandată: http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pages_publicCetateni_PISEGPublicCetateniListaProceduri_page\n<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pages_publicCetateni_PISEGPublicCetateniListaProceduri_page>>\n<<tiddler precizare>>\nReferinţa: http://edirect.e-guvernare.ro/portal/stabilire-in-romania?p_p_id=psgproceduri_WAR_ProceduriPisegportlet&_psgproceduri_WAR_ProceduriPisegportlet_delta=20
!!Proceduri de lucru pentru mediu de afaceri\n> Adresă web recomandată: http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pages_publicMediuAfaceri_PISEGPublicMediuAfaceriListaProceduri_page\n<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pages_publicMediuAfaceri_PISEGPublicMediuAfaceriListaProceduri_page>>\n<<tiddler precizare>>\nReferinţa: http://edirect.e-guvernare.ro/portal/catalog-servicii?p_p_id=psgproceduri_WAR_ProceduriPisegportlet&_psgproceduri_WAR_ProceduriPisegportlet_delta=20
!!Documente oficiale [[în format PDF|http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format]]\n<<tagging PDF>>
!!PISEG - Platformă pentru Integrarea Serviciilor de e-Guvernare în Sistemul Electronic Naţional\n> Adresă web recomandată: http://194.102.45.23\n<<iFrame http://194.102.45.23/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Cerinţe generale\n# în date să existe redundanţe minime:\n*** o informaţie să fie introdusă o singură dată în sistem\n# constituirea şi utilizarea în comun a colecţiilor de informaţii de interes general:\n*** nomenclator unic,\n*** bănci de date proprii şi \n*** banci de date publice în cadrul [[CNRED]]\n# performanţe:\n*** viteza mare de stocare,\n*** viteza mare de acces la informaţii şi\n*** transfer rapid al informaţiilor între utilizatori\n# asigurarea securităţii datelor:\n*** printr-un back-up automat nesupravegheat, incremental,\n*** perioada lungă de disponibilitate a datelor\n# să fie complet configurabil:\n*** ...\n# să fie uşor de actualizat:\n*** să suporte extinderea activităţii instituţiei, inclusiv modificarea structurii acesteia\n# să permită o întreţinere uşoară:\n*** ...\n# sa asigure preluarea informaţiilor din aplicaţiile actuale:\n*** conform specificaţiilor de import furnizate\n# să asigure confidenţialitatea, responsabilitatea, securitatea informaţiilor şi monitorizarea accesului la date:\n*** printr-un sistem de drepturi şi parole de acces la nivel de utilizator, funcţie, modul, gestiunea acestora făcându-se de către administratorul aplicaţiei\n# să fie uşor folosit de către utilizatori:\n*** ...\n# existenţa unui sistem de „ajutor”:\n*** ...\n# organizarea datelor:\n*** să permită accesul la structura datelor cât şi \n*** posibilitatea de export/import a datelor în alte formate de baze de date\n# sistemul de rapoarte:\n*** standard trebuie să permită selecţii şi opţiuni multiple\n# sistemul de rapoarte să afişeze rezultate în următoarele formate:\n*** .[[doc]]\n*** .[[pdf|PDF]]\n*** .xls\n# să asigure o navigare confortabilă în sistem:\n*** sistemul va avea meniuri bară, precum şi meniuri pull-down;\n# sistemul trebuie sa permita navigarea in toate modulele la care utilizatorul are acces:\n*** fără să trebuiască să se deconecteze şi reconecteze la sistem\n# să asigure instruirea [[personalului|Echipa]] până la funcţionarea întregului sistem:\n*** pe toate modulele şi \n*** în ansamblul produsului\n# personalul IT şi utilizatorii sistemului vor fi instruiţi pentru realizarea următoarelor activităţi: \n*** utilizare şi \n*** întreţinerea sistemului\n# sa asigure accesul simultan pentru un nr. suficient de mare de utilizatori:\n*** 20-25\n# afişarea pe ecran:\n*** ecranele vor fi proiectate astfel încât să fie optim utilizate la o rezoluţie de minim 1024x768\n# aplicaţia sa poata fi operată cu precădere:\n*** din mouse (navigare, selectare în meniuri, manipulare controale etc.) şi \n*** din tastatură (introducere date)\n# limba folosită pentru interfaţă:\n*** aplicaţia trebuie să aibă interfaţa în limba română\n# mesajele generate de aplicaţie trebuie să fie explicite şi afisate în limba română:\n*** mesajele de eroare şi \n*** mesajele explicative\n# actualizarea datelor şi accesul la informaţiile din aplicaţie:\n*** se vor realiza în timp real\n# introducerea datelor:\n*** regulile simple de validare (gen verificarea completării câmpurilor obligatorii) vor fi implementate în interfaţa utilizator astfel încât utilizatorul să fie asistat la introducerea corectă a datelor;\n*** în cazul apariţiei unei erori de validare utilizatorul va fi înştiinţat prin mesaje sugestive şi va putea să reia editarea formularului cu datele deja introduse\n# câmpurile vor avea valori implicite la deschiderea formei pentru a uşura operarea:\n*** unde va apare necesitatea\n# să dispuna de un mediu de dezvoltare (cu un limbaj de programare de uz general – exemplu ruby, java), cu posibilitatea utilizării contextelor diferite pentru: \n*** programare,\n*** testare,\n*** exploatare\n# sistemul va utiliza cat de mult posibil tehnologia web:\n*** [[Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)|http://en.wikipedia.org/wiki/XHTML]] 1.1+\n*** [[Cascading Style Sheets (CSS)|http://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets]] level 2\n*** [[JavaScript|http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript]] 1.4+ cu actualizare dinamica a paginilor [[XMLHttpRequest|http://en.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest]] ([[Asynchronous JavaScript and XML|http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programming)]])\n*** va fi [[independent de formate proprietar|http://en.wikipedia.org/wiki/Open_format]] (flash etc.)\n# sistemul va putea rula pe Internet:\n*** respectând cerinţele tehnice\n# arhitectura:\n*** va trebui implementată o arhitectură [[Model-View-Controller|http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller (MVC)]]\n!!Cerinţe funcţionale ale sistemului\n# sistemul trebuie sa permita alocarea de drepturi de acces utilizatorilor in functie de aria de responsabilitate din cadrul centrului, de exemplu:\n*** responsabil înregistrare [[dosare pentru cetăţenii români|cetateni-romani]], \n*** responsabil înregistrare [[dosare pentru cetăţenii străini|cetateni-straini]], \n*** administrator,\n*** etc.\n# sistemul trebuie sa aibă o structură modulară:\n*** ...\n# sistemul trebuie să gestioneze următoarele nomenclatoare şi legăturile dintre acestea (lista poate fi actualizată în funcţie de propunerile [[beneficiarului|CNRED]]):\n*** nomenclator de [[ţări|liste-tari]],\n*** nomenclator de [[judeţe|inspectorate-scolare-judetene]],\n*** nomenclator de localităţi,\n*** nomenclator cu tipuri de documente (de exemplu: diploma de licenţă, diploma de master, certificat etc.),\n*** nomenclator cu evaluatori,\n*** nomenclator de [[universităţi|IAU]],\n*** nomenclator de domenii de studiu,\n*** nomenclator de specializări\n# sistemul trebuie să permită înregistrarea de către operatori a dosarelor depuse:\n*** atât de cetăţenii romani cat si de cetatenii straini pentru echivalarea/recunoaşterea studiilor\n# pentru fiecare dosar trebuie înregistrate în sistem următoarele elemente:\n*** informaţii de identificare a persoanei care a depus dosarul,\n*** firma angajatoare,\n*** adresa solicitantului,\n*** persoana de contact,\n*** postul pe care se solicita angajarea,\n*** instituţia absolvită,\n*** informaţii despre studiile efectuate (domeniu, specializare, perioada etc.) şi diploma obţinută (titulatura, data emitere, număr şi serie)\n# sistemul trebuie să permită monitorizarea stării unui dosar depus în cadrul [[Centrului|CNRED]] până la emiterea atestatului:\n*** dosar înregistrat,\n*** dosar în evaluare,\n*** ordin emis,\n*** atestat emis\n# sistemul trebuie să permită emiterea ordinelor privind recunoaşterea diplomelor utilizând diverse categorii de grupare:\n*** ţara de origine a cetăţeanului,\n*** ţara în care îşi desfăşoară activitatea universitatea,\n*** etc.\n# pentru fiecare ordin de recunoaştere trebuie gestionate şi emise următoarele elemente:\n*** numărul de înregistrare,\n*** data,\n*** dosarele pentru care se emite\n# sistemul trebuie să permită emiterea de atestate pe baza ordinelor de recunoaştere a diplomelor:\n*** emise de către [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice|EDU]]\n# pentru fiecare atestat trebuie gestionate şi emise următoarele elemente:\n*** ordinul pe baza căruia se emite,\n*** datele personale ale solicitantului,\n*** diploma care se recunoaşte,\n*** data şi numar\n# utilizatorii [[Centrului|CNRED]] trebuie să poată actualiza formatul ordinelor şi a atestatelor emise de către sistem fără intervenţie din partea producătorului\n*** ...\n# din sistem trebuie să poată fi emise următoarele rapoarte statistice:\n*** raport statistic cu dosarele depuse pe intervale de timp,\n*** raport statistic cu dosarele depuse pe instituţii de învăţământ,\n*** raport statistic cu dosarele depuse pe ţări,\n*** raport statistic cu dosarele depuse pentru tipuri de posturi\n# din sistem trebuie să poată fi emisă lista de inventariere pentru dosarele ce urmează a fi predate la Arhiva, dosare pentru echivalarea studiilor preuniversitare, grupate pe Cutii a cate 50. Această listă trebuie să conţină:\n*** număr curent,\n*** nume şi prenume petent,\n*** numărul de înregistrare şi data rezolvării dosarului,\n*** conţinut dosar\n# modalităţile de vizualizare a documentelor trebuie să se poată face după:\n*** numărul de înregistrare,\n*** nume şi/sau prenume petent,\n*** data înregistrării\n# aplicaţia trebuie să permită căutarea documentelor:\n*** pe baza unor expresii de interogare ad-hoc,\n*** pe baza unor interogări construite ad-hoc folosind informaţiile asociate unui document,\n*** precum şi pe baza unor rapoarte specifice\n# aplicaţia trebuie să permită obţinerea de rapoarte:\n*** pentru o anumită secvenţă de lucru (de exemplu: pentru echivalări studii superioare, echivalări studii preuniversitare, recunoaştere studii superioare, recunoaştere studii preuniversitare ş.a.m.d.) şi\n*** pentru un interval de timp definit de utilizator\n# aplicaţia trebuie să permită tipărirea documentelor:\n*** în funcţie de necesităţi\n# aplicaţia trebuie să permită definirea de:\n*** tipuri de documente şi \n*** de metadate specifice acestor tipuri (de exemplu, Adeverinţe)\n# aplicaţia trebuie să fie flexibilă:\n*** să permită modificarea tipurilor de documente şi a metadatelor\n# aplicaţia trebuie sa ofere suport pentru blocarea accesului (pentru modificare) la un fişier:\n*** atât timp cât un alt utilizator lucrează în acel document\n# salvarea documentelor:\n*** să se facă în baza de date\n# să aibă posibilitatea versionării:\n*** realizarea de revizii minore sau majore pentru un nou document sau crearea unei noi versiuni
<!--{{{-->\n<div id="header" class='header'>\n <div class='gradient' macro='gradient vert #FFFFCC #3366FF '>\n <div class='titleLine' >\n <span class='EDU' refresh='content' tiddler='EDU-logo'></span>\n </div>\n\n </div>\n\n</div>\n<div id='bodywrapper'>\n\n<div id='mainMenu' refresh='content' tiddler='MainMenu'></div>\n<div id='displayArea'>\n <div id='messageArea'></div><div class="updated" macro="fontSize"></div>\n <div id='tiddlersBar' refresh='none' ondblclick='config.macros.tiddlersBar.onTiddlersBarAction(event)'></div>\n <div id='tiddlerDisplay'></div>\n</div>\n<div id='contentFooter' refresh='content' tiddler='contentFooter'></div>\n</div>
''Perioadă de studii'' reprezintă situația în care studentul frecventează un anumit număr de cursuri, pe care le finalizează printr-o formă de evaluare și obține numărul aferent de ECTS, în cadrul altei instituţii de învățământ, rămânând sau nu înmatriculat la universitatea care l-a admis.
!!Universitatea acreditată din Petroşani\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[5 membri CRID|CRID-echipa]] | !5 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Universitatea din Petroşani|UPet]] | 5 | 5 | da |
!Piaţa Internă a Uniunii Europene\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm\n<<iFrame http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!Piaţa Internă - Calificări Profesionale\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm\n<<iFrame http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!Piaţa Internă - Servicii\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm\n<<iFrame http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm>>\n<<tiddler precizare>>
[[Piaţa Internă|Piata-Interna]] este definită prin Art.7 al Tratatului de la Roma ca o zonă fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulaţie a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului.\n\nÎn cadrul Pieţei Unice Europene, persoanele, bunurile, serviciile şi capitalurile circulă la fel de liber ca şi pe teritoriul oricărui [[Stat Membru|Statele-Membre-SEE]].\n<html><a target=_blank href=http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_ro.html><img src="http://cnred.edu.ro/logo/imi.png" alt="IMI-NET" align="right"></a></html>\nSistemul de Informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI) a fost realizat de către [[Comisia Europeană - Direcţia Generală Informatică|DIGIT]], sub coordonarea [[Direcţiei Generale Piaţa Internă şi Servicii|DG-MARKT]], pentru a facilita comunicarea între [[Autorităţile Competente|Statistica-IMI-autoritati]] din [[Statele Membre ale Spaţiului Economic European|Statele-Membre-SEE]] prin intermediul unei aplicaţii web-based ~IMI-NET. Pentru instruirea utilizatorilor care folosesc ~IMI-NET, dar şi pentru testarea funcţionalităţii sistemului, există o versiune de test a aplicaţiei, numită ¨[[Bază de date pentru simulare|IMI-Training-Database]]¨.\n\n| [img[Fişier PDF|http://cnred.edu.ro/logo/pdf.gif][PDF]] |[[Regulamentul UE nr. 1024 / 2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 („Regulamentul IMI”) privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne|Regulamentul-UE-1024-2012]] |\n\nAplicaţia ~IMI-NET, care permite schimbul oficial de informaţii între [[toate autorităţile competente, coordonatori naţionali şi delegaţi|Statistica-IMI-autoritati]], este complet funcţională din data de 22 februarie 2008.\n\nÎn data de 23 iunie 2008 a avut loc la Bucureşti lansarea oficială a [[Sistemului de Informare pentru Piaţa internă|prezentarea-sistemului-IMI-NET]] în România.\n\nCea mai recentă versiune este [[7.0 din data de 18 septembrie 2014|Sistemul-IMI-versiunea-7]]. Începând cu versiunea 4.0 au fost incluse mai multe [[funcţionalităţi noi|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/annex_imi_release_notes4.pdf]] pentru softul ~IMI-NET:\n* //divizarea cererilor// pentru a trimite întrebările la mai multe autorități;\n* //copierea unei cereri// pentru a crea o cerere nouă;\n* //înaintarea unei cereri, după ce a fost acceptată//, către o altă autoritate;\n* //schimbarea coordonatorului cererii// atunci când sunt mai mulţi coordonatori pentru o autoritate competentă;\n* //noul modul de căutare pentru autorităţile competente// înregistrate în Sistemul IMI;\n* //structura regională// pentru autorităţile înregistrate în Germania, Spania şi Polonia;\n* //noi mesaje predefinite pentru a fi transmise prin e-mail// sunt disponibile în sistem pentru a reaminti autorităţilor despre cererile de informaţii în aşteptarea răspunsului;\n* //denumirea informativă în limba engleză poate fi adăugată direct// pentru autorităţile noi care sunt înregistrate.\nPentru informaţii suplimentare despre Sistemul de Informare al Pieţei Interne (Internal Market Information System) şi despre cum funcţionează acesta, accesaţi [[paginile web realizate de Comisia Europeană|prezentarea-sistemului-IMI-NET]]. Materialele de sprijin disponibile în pagina despre [[utilizarea sistemului IMI|Utilizarea-sistemului-informatic-IMI]] vă vor ajuta să înţelegeţi mai bine modul de funcţionare al acestui sistem. Dacă aveţi întrebări sau nevoie de asistenţă, contactaţi [[coordonatorul IMI|MEN-CNRED-DIMIC]].
!!Universităţile acreditate din Piteşti\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[10 membri CRID|CRID-echipa]] | !8 cadre didactice desemnate |!Mobilitatea studenţilor |\n| [[Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti|UCBP]] | 5 | 5 | |\n| [[Universitatea din Piteşti|UPit]] | 5 | 3 | da |
!!Planul naţional de acţiune pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/ROMANIA-OGP_Planul_National_de_Actiune.pdf (8 pagini / 0,32 MB). Sursa: [[Open Government Partnership|http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership.org/files/ROMANIA-OGP%20Planul%20National%20de%20Actiune.pdf]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/ROMANIA-OGP_Planul_National_de_Actiune.pdf>>
!!Plata taxelor pentru evaluarea dosarelor\n\nTaxele pot fi achitate direct la casieria [[CNRED]], program de luni până joi, între orele 9-15.\n\nDe asemenea, taxele pentru evaluarea dosarelor pot fi plătite prin Ordin de plată / Mandat Poştal în următorul cont bancar:\n<<<\nBeneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice\nCod Fiscal: 13729380\nBanca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB\nCod IBAN: ~RO86TREZ70020E330500XXXX\nCod SWIFT: TREZROBU\nCod BIC: TREZ\n<<<\n''Important'': __Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă__!\n\n''Începând cu data de @@27 februarie 2015@@, taxele achitate în vechiul cont bancar nu vor fi luate în considerare.''
!!Universitatea acreditată din Ploieşti\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[5 membri CRID|CRID-echipa]] | !5 cadre didactice desemnate |!Mobilitatea studenţilor |\n| [[Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti|UPG]] | 5 | 5 | da |
!!Accesul gratuit al cetățenilor la baza de date legislativă națională, gestionată de Ministerul Justiției\n> Adresă web recomandată: http://legislatie.just.ro/\n<<iFrame http://legislatie.just.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Acces gratuit la dreptul Uniunii Europene\n> Adresă web recomandată: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro\n<<iFrame http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro>>\n<<tiddler precizare>>
!Portalul pentru recunoaşterea mutuală a calificărilor profesionale\n\nÎn prezent, portalul realizat în anul 2003 nu mai este actualizat, dar informaţiile la zi despre profesii reglementate, ocupaţii şi calificări profesionale pot fi consultate în paginile web [[Recunoaşterea calificărilor profesionale|Recunoastere-calificari-profesionale]] şi [[Sistemul IMI|Sistemul-IMI]].\n> Adresa web oficială: http://www.recunoastere.edu.ro/\n<<iFrame http://web.archive.org/web/20080602181705/www.recunoastere.edu.ro/mrpq/>>
//{{{\nTiddlyWiki.prototype.removeNotification = function(title,fn) {\n for (var i=0;i<this.namedNotifications.length;i++)\n if((this.namedNotifications[i].name == title) && (this.namedNotifications[i].notify == fn))\n this.namedNotifications.splice(i,1);\n}\n \n//checks to see if a tiddler exists in store or as a shadow.\nTiddlyWiki.prototype.isTiddler= function (title)\n {return store.tiddlerExists(title) || store.isShadowTiddler(title)}\n\n// Refresh all tiddlers in the Story\nStory.prototype.lewcidrefreshAllTiddlers = function()\n{\n var place = document.getElementById(this.container);\n var e = place.firstChild;\n if(!e) return;\n this.refreshTiddler(e.getAttribute("tiddler"),null,true);\n while((e = e.nextSibling) != null)\n this.refreshTiddler(e.getAttribute("tiddler"),null,true);\n}\n\nconfig.presentationPlugin ={\n};\n\nconfig.presentationPlugin.defaults = [\n {name: "StyleSheet", notify: refreshStyles},\n {name: "PageTemplate", notify: refreshPageTemplate}\n ];\n\nwindow.presentationMode='';\n\nfunction applyPresentationMode (oldMode,Mode)\n{\n presentationMode = Mode;\n var defaults = config.presentationPlugin.defaults;\n var oldStyleElement = document.getElementById(oldMode+"StyleSheet");\n if (oldStyleElement)\n {\n oldStyleElement.parentNode.removeChild(oldStyleElement);\n }\n for (var i=0; i<defaults.length; i++)\n {\n var def = defaults[i]["name"];\n var newMode = store.isTiddler(Mode + def)? Mode + def : def;\n store.removeNotification(oldMode + def, defaults[i]["notify"]);\n store.addNotification(newMode,defaults[i]["notify"]);\n store.notify(newMode); //just one do blanket notify instead?\n }\n story.lewcidrefreshAllTiddlers();\n}\n\nconfig.macros.author={};\nconfig.macros.author.handler= function (place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler) {\n var e = createTiddlyElement(place,"div");\n e.setAttribute("refresh","macro");\n e.setAttribute("macroName","author");\n e.setAttribute("params",paramString);\n this.refresh(e,paramString);\n}\n\nconfig.macros.author.refresh = function(place,params){\n if (window.lewcideditmode== false)\n return false;\n removeChildren(place);\n var oldMode = window.presentationMode;\n var newMode = (oldMode == "Author")?"":"Author";\n var label = (oldMode == "Author")? "Presentation Mode":"Author Mode";\n var tooltip = label;\n createTiddlyButton(place,label,tooltip,function() {\n applyPresentationMode(oldMode,newMode);\n });\n};\n\nStory.prototype.chooseTemplateForTiddler_old_presentation = Story.prototype.chooseTemplateForTiddler;\n\nStory.prototype.chooseTemplateForTiddler = function(title,template)\n{\n if (!template)\n template = DEFAULT_VIEW_TEMPLATE;\n var mode = presentationMode;\n if (template == DEFAULT_VIEW_TEMPLATE)\n {\n if (store.isTiddler(mode+"ViewTemplate"))\n return mode+"ViewTemplate";\n }\n else if (template == DEFAULT_EDIT_TEMPLATE)\n {\n if (store.isTiddler(mode+"EditTemplate"))\n return mode+"EditTemplate";\n }\n return this.chooseTemplateForTiddler_old_presentation(title,template);\n}\n\nwindow.lewcideditmode = false;\nconfig.paramifiers.author = {\n onstart: function(v) {\n if (v!="true")\n return false;\n applyPresentationMode("","Author");\n window.lewcideditmode = true;\n if (config.options.chkSinglePageMode)\n config.options.chkSinglePageMode = false;\n refreshDisplay();\n }\n};\n//}}}
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#Presentation]]\n\n<<tiddler CNRED>>
!Prezentarea proiectului "Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor"\n<<tiddler Semnatura>>\n> Prezentarea originală (22 pagini / 2,1 MB) poate fi descărcată de la adresa http://cnred.edu.ro/proiecte/2009-01-30/Prezentare_proiect_FSE_CNRED_2009-01-30.pps\n|Prezentarea actualizată (25 pagini / 1,5 MB) poate fi descărcată de la adresa http://cnred.edu.ro/proiecte/2009-10-09/Prezentare_proiect_FSE_CNRED_2009-10-09.pps |\n\n!!Context\n\nRecunoaşterea studiilor efectuate într-un alt stat membru contribuie la facilitarea integrării pe piaţa muncii a studenţilor români, comunitari sau din alte state terţe şi la ocuparea locurilor de muncă cu persoane înalt calificate care şi-au efectuat formarea atât într-un alt stat, cât şi, ulterior, în România.\n\nCrearea unei metodologii simplificate de recunoaştere, în concordanţă cu normele europene, va conduce la dobândirea de noi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi în spiritul învăţământului superior românesc integrat în Spaţiul European al Învăţământului Superior.\n\nCrearea Reţelei de Centre de resurse în cadrul universităţilor, în vederea facilitării recunoaşterii studiilor, se înscrie în linia acţiunilor de punere în aplicare a obiectivelor Strategiei Lisabona şi ale Liniilor Directoare Integrate pentru Creştere Economică şi Ocupare 2005-2008 prin susţinerea investiţiei în capitalul uman şi prin facilitarea integrării pe piaţa muncii din România. \n\nCentrele de resurse se vor adresa cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor din statele terţe, precum şi cetăţenilor români, care au studiat şi/sau vor studia într-unul din aceste state şi vor dori să îşi continue studiile într-o universitate românească sau să exercite o profesie în România.\n\nUniversităţile, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea Centrele de resurse, vor fi, de asemenea, beneficiari indirecţi ai serviciilor oferite de Centrele de resurse, în special, Departamentele pentru Relaţii internaţionale prin intermediul cărora se desfăşoară mobilitatea academică.\n\nÎn ceea ce priveşte accesul la serviciile Centrelor de resurse, nu va exista nicio discriminare în funcţie de naţionalitate, cetăţenie, religie, studii, vârstă, sex, apartenenţă socială sau politică. De asemenea, nu vor exista restricţii în funcţie de numărul de studenţi.\n\nFormarea personalului din Centrele de resurse, care este constituit din personalul angajat în universităţi, face obiectul instruirii derulate prin intermediul Proiectului, atât în România, cât şi în afara graniţelor ţării.\n\nAceastă instruire constituie, implicit, o investiţie în capitalul uman din aceste Centre, care vor dobândi noi cunoştinţe şi competenţe de comunicare, manageriale şi de specialitate în domeniul recunoaşterii studiilor.\n\n\n!!Obiectivul general\n\nObiectivul general al [[Proiectului|Proiect-FSE]] este ''îmbunătăţirea metodologiei de recunoaştere şi facilitarea recunoaşterii perioadelor de studii universitare efectuate în străinătate''.\n\nProiectul urmăreşte îmbunătăţirea metodologiei actuale de recunoaştere de către universităţi a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi elaborarea unei noi metodologii unitare şi transparente în condiţiile în care, conform [[Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3043/2000|OM-3043-2000]] privind recunoaşterea perioadelor de studii, aceste perioade efectuate în străinătate sunt recunoscute de către [[universităţi|Universitati-acreditate-in-Romania]].\n\nReguli diferite de recunoaştere a studiilor:\n* aplicabile pe de o parte cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor români care au studiat într-unul din aceste state şi\n* pe de altă parte, cetăţenilor care au studiat în state terţe, ca urmare a dobândirii de către România, la 1 ianuarie 2007, a statutului de stat membru al Uniunii Europene.\nAceste reguli sunt stabilite printr-o Metodologie clară şi transparentă, conformă cu regulile şi bunele practici europene.\n\n\n!!Obiectivele specifice\n## crearea unei Reţele de Centre de resurse de informare şi documentare în fiecare universitate acreditată din România;\n## instruirea personalului din Centrele de resurse;\n## adaptarea metodologiei de recunoaştere la normele interne şi internaţionale şi creşterea transparenţei acesteia;\n## simplificarea procedurii de înscriere la continuarea studiilor la universităţile acreditate din România a cetăţenilor români, comunitari sau din state terţe care au studiat în străinătate (stagii parţiale).\n\n<<tiddler Proiect-FSE-activitati>>\n\n<<tiddler Lucrari-de-referinta>>\n\n\n!!Contact\n* Web: http://www.cnred.edu.ro/#Proiect-FSE\n* E-mail: <<email cnred punct proiecte la gmail.com>>\n* Fax: 021 313 10 13
!!Prezentări\n<<tagging Prezentari>>
''Principiul recunoașterii academice totale'' – perioada de studii efectuată de student în altă universitate înlocuiește în mod efectiv și integral perioada de studii comparabilă din cadrul universității de origine, inclusiv examenele și celelalte forme de evaluare, chiar dacă există diferențe privind structura și conținutul programului de studii.
!!Probleme actuale şi potenţiale legate de utilizarea sistemului informatic IMI\n# Alocarea de resurse umane şi materiale/logistice corespunzătoare\n# [[Identificarea autorităţilor competente pentru toate calificările profesionale|Autoritati-Competente]]\n# Organizarea tuturor informaţiilor necesare într-un format electronic unitar\n# [[Protecţia datelor personale şi prelucrarea datelor cu caracter personal|Baza-legala-pentru-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal]]\n# Securizarea sistemului IMI
''Procedura'' este o serie specifică de acţiuni sau operaţiuni necesare care trebuie să fie executate în acelaşi mod pentru a obţine mereu acelaşi rezultat în aceleaşi condiţii (de exemplu, proceduri de urgenţă). Mai puţin precis vorbind, acest cuvânt poate indica o secvenţă de sarcini, etape, decizii, calcule şi procese, care atunci când întreprinse în ordinea prevăzută produc rezultatele descrise. O procedură induce, de obicei, o schimbare.
!Procesul Bologna\n> Adresă web recomandată: http://www.edu.ro/index.php/articles/c788/\n<<iFrame http://www.edu.ro/index.php/articles/c788/>>\n<<tiddler precizare>>
''Profesia reglementată'' reprezintă activitatea sau un ansamblul de activităţi profesionale al căror acces, exercitare sau una dintre modalităţile de exercitare sunt condiţionate, direct sau indirect, în temeiul unor acte cu putere de lege şi acte administrative, de posesia anumitor calificări profesionale.
!!Lista profesiilor care urmează să fie reglementate în România\n* [[fizioterapeut]]\n* [[medic radiolog|medic-radiolog]]
!!Profesii care nu sunt reglementate în România \n<<tiddler IMI-PQ-profesii-nereglementate-in-Romania>>
!Profesii reglementate în România\n\n//Profesia reglementată// reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi profesionale reglementate conform [[legii române|legislatie-nationala-pentru-recunoasterea-profesionala]], care compun respectiva profesie în România.\n\n<<tiddler Lista-profesiilor-reglementate-sectorial>>\n<<tiddler Lista-profesiilor-reglementate-in-Romania>>
!!Profesii reglementate în România\n<<tagging Profesii-reglementate-in-Romania>>
!!Profesii reglementate sectorial\n\n<<tabs tabsClass\n"Arhitect" "arhitect" [[arhitect]]\n"Asistent medical generalist" "asistent-medical-generalist" [[asistent-medical-generalist]]\n"Farmacist" "farmacist" [[farmacist]]\n"Medic" "medic" [[medic]]\n"Medic dentist" "medic-dentist" [[medic-dentist]]\n"Medic veterinar chirurg" "medic-veterinar-chirurg" [[medic-veterinar-chirurg]]\n"Moaşă" "moasa" [[moasa]]\n>>
<html>\n<video id="15" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/15_Professional_qualifications.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/15_Professional_qualifications.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/15_Professional_qualifications.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/15_Professional_qualifications.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/15_Professional_qualifications.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
!!Program de completare şi perfecţionare a formării iniţiale pentru aproape 60.000 de asistenţi medicali generalişti din România\n\nAproximativ 60.000 de [[asistenţi medicali generalişti|asistent-medical-generalist]] din România, absolvenţi ai învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior anterior datei de 1 ianuarie 2007, pot participa, începând din această toamnă, la programul de completare şi perfecţionare a formării iniţiale în vederea îndeplinirii cerinţelor minime de formare prevăzute de directivele europene în vigoare.\n\nCel mai important efect al acestei măsuri îl reprezintă facilitarea recunoaşterii automate a acestei calificări în [[statele membre ale UE|statele-membre-UE]], atât pe baza certificatului de revalorizare a competenţelor profesionale (la nivel de învăţământ postliceal), cât şi pe baza diplomei de licenţă de asistent medical generalist, obţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare (la nivel de învăţământ universitar). Un alt obiectiv urmărit este creşterea calităţii serviciilor de îngrijire din sănătate.\n\nProgramul va fi pus în aplicare de către şcolile postliceale publice de profil şi de instituţiile de învăţământ superior acreditate, în conformitate cu normele legale naţionale privind accesul la studii, efectuarea şi finalizarea acestora.\n\nÎn acest sens, [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice|EDU]], şcolile postliceale publice de profil, instituţiile acreditate de învăţământ superior şi [[Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România|OAMR]] pot accesa fonduri europene în termen de 5 ani de la implementare.\n\nProgramul de revalorizare a fost elaborat, la nivel naţional, cu sprijinul experţilor Comisiei Europene şi ai statelor membre. Documentul a fost aprobat prin [[ordinul comun al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Sănătăţii nr. 4.317/943/2014|OM-4317-OMS-943-2014]] şi are avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.\n\n(Sursa: [[Comunicat de presă - Biroul de presă MEN|http://www.edu.ro/index.php/pressrel/22009]])
''Programa analitică'' reprezintă prezentarea în scris a obiectelor și/sau capitolelor fiecărei discipline predate într-o instituție de învățământ superior.
!!Publicarea actelor normative pentru punerea în aplicare a programului de revalorizare a formării de asistent medical generalist, efectuate anterior datei aderării la Uniunea Europeană\n\n[[Ministerul Educației și Cercetării Științifice|EDU]] a adoptat actele normative necesare pentru punerea în aplicare a programului de revalorizare a formării de asistent medical generalist efectuate anterior datei aderării la Uniunea Europeană prevăzut de [[Directiva 2013/55/UE|Directiva-2013-55-UE]] a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a [[Directivei 2005/36/CE|Directiva-2005-36-CE]] privind recunoașterea calificărilor profesionale și a [[Regulamentului (UE) nr. 1024/2012|Regulamentul-IMI]] privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”), respectiv:\n* [[Ordinul comun al Ministerului Educației Naționale și al Ministerului Sănătății nr. 4317/943/2014|OM-4317-OMS-943-2014]] privind aprobarea programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal și ai învățământului superior,\n* [[Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5114/2014|OM-5114-2014]] privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfășurare și finalizare a programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal sanitar.\nAmbele acte normative au fost avizate de Ordinul Asistenților Medicale Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, autoritatea competentă care acordă dreptul de exercitare, pe teritoriul României, a profesiei de [[asistent medical generalist|asistent-medical-generalist]].
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#ESF-Project]]\n\n!Proiectul ”Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor”\n<<tiddler Semnatura>>\n\n[[Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului|EDU]], prin [[Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|CNRED]] a derulat în perioada 1 noiembrie 2008 - 31 octombrie 2011, în fiecare [[universitate acreditată din România|Universitati-acreditate-in-Romania]], proiectul ”[[Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor|Proiect-privind-imbunatatirea-metodologiei-de-recunoastere-a-studiilor-efectuate-in-strainatate]]”, finanţat din fonduri structurale obţinute în cadrul cererii de propuneri de proiecte strategice POS DRU ”Universitate pentru viitor”, aprobat de către [[Autoritatea de Management POS DRU|AM-POSDRU]], în vederea finanţării din [[Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013|http://www.fonduri-ue.ro/upload/120342172163.pdf]].\n\nProiectul a urmărit îmbunătăţirea metodologiei actuale de //recunoaştere de către universităţi a perioadelor de studii efectuate în străinătate// şi elaborarea unei //noi metodologii unitare şi transparente// în condiţiile în care, conform [[Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3043/2000|OM-3043-2000]] privind //recunoaşterea perioadelor de studii//, perioadele de studiu efectuate în străinătate sunt recunoscute de către universităţi, iar mobilitatea academică se află într-un proces accentuat de creştere.\n\n| [img[Fişier PDF|http://cnred.edu.ro/logo/pdf.gif][PDF]] |[[Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3223 / 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate|OM-3223-2012]] |\n\nAstfel, obiectivele specifice ale proiectului au urmărit:\n# crearea unei Reţele de [[Centre de resurse de informare şi documentare|CRID]] în fiecare universitate acreditată din România,\n# instruirea [[personalului din Centrele de resurse|CRID-echipa]],\n# adaptarea [[metodologiei de recunoaştere|Instrumente-utilizate-in-recunoastere]] la normele interne şi internaţionale şi creşterea transparenţei acesteia,\n# simplificarea procedurii de înscriere la continuarea studiilor la [[universităţile acreditate din România|Universitati-acreditate-in-Romania]] a cetăţenilor români, comunitari sau din state terţe care au studiat în străinătate (stagii parţiale sau complete).\n| !Prezentare ~PowerPoint | [[Prezentarea proiectului "Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor"|Prezentarea-proiectului-Informare-corecta-Cheia-recunoasterii-studiilor]] |\n\nÎn vederea punerii în aplicare a proiectului menţionat mai sus, au avut loc întâlniri cu durata de o zi în cadrul centrelor universitare mari, între [[reprezentanţii CNRED|Echipa]] şi conducerea fiecărei universităţi acreditate, pentru prezentarea scopurilor proiectului, precum şi desemnarea personalului din fiecare Centru de resurse. Aceste întâlniri au avut loc la Bucureşti, Craiova, Constanţa, ~Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu şi Timişoara.\n\nPersoanele din [[echipa fiecărui Centru de resurse|CRID-echipa]] au fost implicate în celelalte activităţi ale proiectului:\n* elaborarea de [[pagini Web|CRID-Web]] pentru fiecare universitate, \n* elaborarea unui [[format standard de bază de date|CRID-BD]] cu informaţii despre mobilitatea studenţilor şi procesele de recunoaştere a stagiilor de studiu în alte ţări,\n* elaborarea unei noi metodologii de recunoaştere,\n* participarea la schimburi de experienţă cu experţi străini şi la instruirile pentru aplicarea metodologiei,\n* participarea la vizite de studiu în alte state membre ale Uniunii Europene.\nAceste persoane au competenţe specifice procedurilor de recunoaştere a studiilor, dispunând de o bună expertiză în domeniul legislaţiei ce reglementează domeniul actelor şi perioadelor de studii, al calificărilor şi profesiilor, precum şi al recunoaşterii acestora.\n\n| [[Anunţ selecţie publică 3 interpreţi/traducători pentru 3 limbi străine, respectiv limba engleză, limba franceză şi limba spaniolă - proiect ID 2789 Informarea corectă - cheia recunoaşterii studiilor|Anunt-selectie-publica-interpreti-traducatori]] |\n\n| [[Anunţ selecţie publică experţi metodologici - proiect ID 2789 Informarea corectă - cheia recunoaşterii studiilor|Anunt-selectie-publica-experti-metodologici]] |\n\nPentru a satisface şi cerinţele imperative ale implementării Fondurilor Structurale privitoare la egalitatea de şanse, minim jumătate din membrii desemnaţi ai echipelor //Centrelor de resurse// a fost de gen feminin.\n\nPentru informaţii suplimentare, trimiteţi un mesaj la e-mail <<email cnred punct proiecte la gmail.com>> sau la numărul de fax 021 317 85 17. Numărul de telefon direct este 021 405 62 15.\n\n----\n\nInformaţii despre proiectul ”Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor”:\n<<tiddler informatii-despre-Proiect-FSE>>
!!Activităţi\n!!!1. Stabilirea echipelor Centrelor de Resurse\n** [[Conferinţe de informare|Conferinte-de-informare]]: Bucureşti, ~Cluj-Napoca, Sibiu, Iaşi, Timişoara\n!!!2. Identificarea nevoilor – spaţiu, dotări\n** Se va identifica spaţiul locativ, în cadrul fiecărei universităţi acreditate (minimum două încăperi) pentru fiecare Centru de resurse\n** Se va transmite de către fiecare Centru [[necesarul estimativ pentru desfăşurarea activităţii|CRID-infrastructura]]\n!!!3. Informarea echipelor Centrelor de resurse\n** Se va organiza o reuniune de informare la Bucureşti, cu participarea a maxim 3 persoane pentru fiecare Centru de resurse\n!!!4. Informarea partenerilor din reţeaua ENIC/NARIC\n** Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (Centrul ENIC/NARIC din România) va informa [[centrele ENIC/NARIC partenere|ENIC-NARIC]] despre constituirea şi competenţele Centrelor de resurse\n!!!5. Realizarea paginilor Web de prezentare\n** Se vor crea [[pagini Web ale Centrelor de resurse|CRID-Web]] pentru promovarea şi diseminarea informaţiilor privind rolul acestor Centre şi metodologia de recunoaştere\n!!!6. Crearea unor baze de date cu format unitar\n** Crearea [[bazelor de date cu format unitar|CRID-BD]] pentru toate Centrele de resurse va fi continuată de completarea cu noi informaţii, aceasta fiind o activitate permanentă\n!!!7. Elaborarea şi publicarea metodologiei unitare de recunoaştere\n** Metodologia unitară reprezintă un set de recomandări privind recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate şi înscrierea la studii la universităţile acreditate din România\n** Metodologia se va publica în 2011\n!!!8. Schimburi de experienţă\n** Se vor organiza conferinţe naţionale anuale în 2010 şi 2011, la Bucureşti şi ~Cluj-Napoca\n** Vor participa experţi străini de la centrele de recunoaştere internaţionale [[ENIC/NARIC|ENIC-NARIC]]\n!!!9. Instruirea membrilor centrelor de resurse\n** Desemnarea celor [[422 de persoane de la Centrele de resurse|Centre-universitare]]\n** Organizarea conferinţelor de instruire la: Bucureşti, ~Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Iaşi, Sibiu, Timişoara\n!!!10. Vizite de studiu\n** Organizarea unor vizite de studiu la centrele ENIC/NARIC şi la universităţi din statele UE cu care România are o mobilitate crescută a studenţilor: Spania, Italia, Ungaria, Grecia, Germania, Marea Britanie\n!!!11. Diseminare şi informare\n** Studii, statistici şi analize\n** Pagini Web\n** Broşuri\n** Pliante\n** Afişe\n** Sesiuni de comunicări\n** Comunicate mass-media
!Proiect privind îmbunătăţirea metodologiei de recunoaştere a studiilor efectuate în străinătate\n<<tiddler Semnatura>>\n> Adresă web recomandată: http://www.edu.ro/index.php/pressrel/11296 (comunicat de presă)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://www.edu.ro/index.php/pressrel/11296?theme=print>>
!!Proiecte strategice pentru învăţământul superior\n> Adresă web recomandată: http://www.forhe.ro/\n<<iFrame http://www.forhe.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!Protocolul la Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul la universităţi\n> Adresă web recomandată: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=049&CL=ENG\n<<iFrame http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/049.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!Portalul european cu date publice deschise\n> Adresă web recomandată: http://publicdata.eu/\n<<iFrame http://publicdata.eu/>>\n<<tiddler precizare>>
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#Contact-Point]]\n\n<<tiddler punct-de-contact-pentru-recunoasterea-profesionala>>
!!!Punct de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale\n| [[Punct de contact|Punct-de-contact]] |\n\n<<tiddler OanaSalomia>>\n\n<<tiddler GabrielaLetcai>>
!!Registrul Naţional al Calificărilor\n> Adresă web recomandată: http://rnc.cnfpa.ro/\n<<iFrame http://rnc.cnfpa.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!!Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior\n> Adresă web recomandată: http://www.rncis.ro/pls/portal/PORTAL.home\n<<iFrame http://www.rncis.ro/application1/faces/pages/search/advancedSearch.jspx?isinframe=true&reloadSearchBean=true&user=PUBLIC&language=ro>>\n<<tiddler precizare>>
!Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar\n!!aprobat prin O.M. nr. 4925 / 08.09.2005\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/ROF-preuniversitar-2005.pdf (32 pagini / 0,65 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/ROF-preuniversitar-2005.pdf>>
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#Romanian-HE-NQF-Self-certification-Report-2011]]\n\n!Raport de auto-certificare\n!!Verificarea şi compatibilitatea dintre Cadrul Naţional al Calificărilor din România pentru Învăţământul Superior şi Cadrul pentru Calificare din Spaţiul European al Învăţământului Superior\n\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Self_certification_Report_RO_2011.pdf (82 pagini / 1,1 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Self_certification_Report_RO_2011.pdf>>
!!Răspunsul la o cerere de informaţii\n# Atunci [[când este primită prin sistemul IMI o solicitare de informaţii (cerere) pentru o autoritate competentă|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/training/03b/index_en.html]], utilizatorii care au drepturi de gestionare a cererii vor primi prin e-mail un mesaj care anunţă că există în sistem o [[cerere de informaţii|Statistica-IMI-PQ-cereri-primite]].\n# Utilizatorul care verifică conţinutul cererii primite poate vedea numai întrebările şi comentariile trimise, [[datele personale|Baza-legala-pentru-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal]] ale persoanei despre care se solicită informaţii fiind ascunse până în momentul acceptării cererii respective; începând cu versiunea 5 a Sistemului IMI, o cerere acceptată poate fi redirecţionată către o altă autoritate competentă daca nu au fost transmise răspunsuri la cererea respectivă.\n# Dacă autoritatea care a primit întrebările constată că nu are competenţa să răspundă la nici una dintre acestea, se poate folosi de [[opţiunea de redirecţionare a cererii către autoritatea care este competentă să răspundă|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/training/05/index_en.html]] (dacă aceasta este identificată) sau către coordonator, care trebuie să decidă unde trebuie redirecţionată cererea respectivă.\n# În cazul în care autoritatea care a primit întrebările poate să răspundă doar la o parte din întrebările primite, răspunde la acestea după ce va redirecţiona mai întâi prin IMI celelalte întrebări către autoritatea competentă (sau către mai multe autorităţi competente, eventual către un coordonator) folosind funcţia "Fragmentează cererea".\n# Se poate transmite un răspuns intermediar prin intermediul mesajelor care pot fi adăugate la finalul fiecărei cereri acceptate. În funcţie de natura mesajului, selectaţi unul dintre mesajele tip, alegeţi limba în care este redactat mesajul şi introduceţi mesajul în câmpul pentru text liber. Odată ce aţi salvat mesajul, nu-l mai puteţi modifica. Cealaltă autoritate va fi informată prin e-mail că aţi adăugat un mesaj la cerere. Mesajele tip sunt următoarele:\n** //Răspuns preliminar sau parţial// - pentru a răspunde la o anumită întrebare, în cazul în care nu se poate oferi încă un răspuns la toate întrebările din cerere. Vă recomandăm să indicaţi numărul întrebării.\n** //Reacţie la un răspuns preliminar sau parţial// - pentru a răspunde la informaţiile furnizate într-un mesaj de răspuns preliminar sau parţial.\n** //Cerere de clarificări sau de detalii suplimentare// - pentru a solicita mai multe informaţii referitoare la o cerere de informaţii.\n** //Furnizare de clarificări sau de detalii suplimentare// - pentru a oferi mai multe informaţii despre o cerere.\n** //Mesaj privind termenul-limită// - pentru a trimite un mesaj privind termenul-limită (ex. pentru a informa autoritatea solicitantă despre o eventuală întârziere).\n** //Mesaj de atenţionare pentru a accepta cererea// - pentru a cere autorităţii destinatare să accepte cererea şi să răspundă la ea.\n** //Mesaj de atenţionare pentru a finaliza cererea// - pentru a cere autorităţii solicitante să finalizeze cererea după ce a fost oferit un răspuns.\n** //Mesaj de atenţionare pentru a răspunde la cerere// - pentru a cere autorităţii destinatare să răspundă la o cerere pe care a acceptat-o deja.\n** //Propunere de a retrage cererea// - pentru a cere autorităţii solicitante să retragă o cerere, de exemplu atunci când cazul a fost deja soluţionat în afara IMI.\n** //Altele// - pentru a adăuga un mesaj privind această cerere.\n# Atunci când primeşte un răspuns complet, autoritatea care a trimis cererea de informaţii poate să [[închidă cererea|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/training/03c/index_en.html]] sau poate să trimită o solicitare suplimentară de informaţii pentru care autoritatea destinatară va formula un nou răspuns.
!!Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii\n!!!(Text cu relevanţă pentru Spaţiul Economic European)\n> Adresă web recomandată: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008H0506%2801%29&from=RO\n<<iFrame http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008H0506%2801%29&from=RO>>\n<<tiddler precizare>>
!Recomandarea 2009/524/CE\n!!privind măsurile pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice (Text cu relevanţă pentru SEE)\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Recomandarea-2009-524-CE.pdf (10 pagini / 0,81 MB). Sursa: [[EUR-Lex|http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009H0524:RO:NOT]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Recomandarea-2009-524-CE.pdf>>
!Recomandările privind criteriile şi procedurile de evaluare a calificărilor străine\n> Adresă web recomandată: http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/Criteria%20and%20procedures_EN.asp\n<<iFrame http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/Criteria%20and%20procedures_EN.asp>>\n<<tiddler precizare>>
!!Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Recommendation_on_Criteria_and_Procedures_for_the_Assessment_of_Foreign_Qualifications.pdf (5 pagini / 0,12 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Recommendation_on_Criteria_and_Procedures_for_the_Assessment_of_Foreign_Qualifications.pdf>>
!!Recommendation on International Access Qualifications\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Recommendation_on_International_Access_Qualifications.pdf (2 pagini / 0,04 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Recommendation_on_International_Access_Qualifications.pdf>>
!!Recommendation on the Recognition of Joint Degrees\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Recommendation_on_the_Recognition_of_Joint_Degrees.pdf (11 pagini / 0,17 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Recommendation_on_the_Recognition_of_Joint_Degrees.pdf>>
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#Recognition]]\n\n!Recunoaşterea actelor de studii pentru cetăţenii străini\n\n<<tiddler recunoastere>>\n\n| [[Actele necesare firmelor pentru eliberarea ATESTATULUI DE RECUNOAŞTERE în vederea obţinerii permiselor de muncă pentru cetăţenii străini|atestate-recunoastere-permise-munca]] |\n\n| [[Eliberarea atestatelor de recunoaştere în vederea accesului pe piaţa forţei de muncă pentru cetăţenii statelor membre UE şi SEE şi Confederaţia Elveţiană şi membrii de familie ai acestora, posesori ai unui permis de şedere (termen lung CE / long term CE)|atestate-recunoastere-UE]] |\n\n| [[Actele necesare cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, statelor din Spaţiul Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru RECUNOAŞTEREA STUDIILOR în vederea înscrierii la o universitate acreditată din România|recunoastere-studii-pentru-inscrierea-la-studii-superioare-in-Romania]] |
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#Academic-Recognition]]\n\n!Recunoaşterea academică\n\n//Recunoaşterea academică// reprezintă evaluarea unei diplome obţinute în străinătate prin comparaţie cu sistemul românesc de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc. Recunoaşterea se realizează în vederea continuării studiilor în România.\n\n[[CNRED]] este autoritatea competentă română pentru recunoaşterea academică a studiilor efectuate în străinătate de cetăţeni români, în conformitate cu [[Convenţia de la Lisabona|Conventia-de-la-Lisabona]] şi [[acordurile bilaterale de recunoaştere|acorduri-conventii]]:\n* recunoaşterea [[studiilor preuniversitare|echivalare-studii-preuniversitare]];\n* recunoaşterea studiilor din învăţământul superior ([[Licenţă|echivalare-studii-universitare-licenta]] şi [[Master|echivalare-studii-universitare-master]]);\n* recunoaşterea [[studiilor doctorale|echivalare-doctorate]] (prin [[CNATDCU]]).\nStudiul dosarului de recunoaştere a diplomelor sau altor documente de studiu asimilate acestora urmăreşte dacă studiile efectuate de solicitantul aflat în mobilitate academică sau profesională sunt compatibile cu programul de studii sau calificările academice/profesionale din România în ceea ce priveşte:\n** statutul instituţiei de învăţământ emitente;\n** nivelul diplomei;\n** numărul de ani de studii/numărul de credite acumulate;\n** domeniul de studiu;\n** profilul;\n** specializarea;\n** curriculum/volumul de muncă aferent/Suplimentul la diplomă;\n** calificarea profesională (Suplimentul la Diplomă).\nÎn cazul în care studiul dosarului evidenţiază diferenţe majore în domeniul şi profilul respectiv, se pot propune măsuri compensatorii: stagii de adaptare/perioade de studiu sau probe de aptitudini/examene de diferenţă, care se pun în aplicare de către [[universităţile acreditate din ţară|Universitati-acreditate-in-Romania]].\n\nÎn baza precedentului, a unor [[convenţii bilaterale|acorduri-conventii]] sau a altor acte normative privind recunoaşterea automată, recunoaşterea studiilor, diplomelor şi certificatelor se face automat. \n\nÎn cazul convenţiilor bilaterale de recunoaştere se vor lua în considerare, pentru recunoaştere automată, [[domeniul şi specializarea existentă în nomenclatorul românesc|Domenii-de-studii-universitare-si-specializari]], precum şi numărul de credite corespunzător sau, după caz, un număr de ani de studii prevăzut în planul de învăţământ, minim egal cu cel din România.\n\n----\n\nInformaţii despre recunoaşterea academică:\n<<tiddler informatii-despre-recunoasterea-academica>>
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#Recognition-of-Professional-Qualifications]]\n\n!Recunoaşterea calificărilor profesionale\n\n//Recunoaşterea profesională// presupune luarea în considerare a nivelului diplomei şi a experienţei profesionale. Acest tip de recunoaştere se realizează în scopul exercitării unei profesii într-un alt stat decât cel în care a fost obţinută diploma în cauză.\n\nÎn 2006, [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării|EDU]], prin [[Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|CNRED]], a fost desemnat ca responsabil pentru implementarea [[Directivei 2005/36/CE|Directiva-2005-36-CE]] în legislaţia naţională. În vederea transpunerii, s-a constituit //Grupul de Lucru pentru transpunerea Directivei 2005/36/EC//, prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării.\n\n[[CNRED]] este desemnat ca [[punct naţional de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale|punct-de-contact-pentru-recunoasterea-profesionala]] prin art. 37 indice 1 din [[Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 / 2007|OUG-109-2007]].\n\n|<<tiddler Noi-reguli-ale-Uniunii-Europene-privind-recunoasterea-calificarilor-profesionale-obtinute-in-statele-membre>>|\n| 17.01.2014 - [[Textul consolidat al Directivei privind recunoaşterea calificărilor profesionale|Directiva-2005-36-CE-consolidata]] |\n\n|<<tiddler Harta-profesiilor-reglementate-in-Uniunea-Europeana>>|\n\n|<<tiddler Program-completare-perfectionare-formare-initiala-asistenti-medicali-generalisti-din-Romania>>|\n\n[[Autorităţile competente române|Autoritati-Competente]] menţionate în [[Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare|legislatie-nationala-pentru-recunoasterea-profesionala]], sunt responsabile cu recunoaşterea profesională a calificărilor dobândite în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia elveţiană de cetăţenii acestor state care doresc să exercite o [[profesie reglementată|Profesii-reglementate]] în România.\n\n//Profesia reglementată// reprezintă activitatea sau un ansamblu de activităţi profesionale al căror acces, exercitare sau una dintre modalităţile de exercitare sunt condiţionate, direct sau indirect, în temeiul unor acte cu putere de lege şi acte administrative, de posesia anumitor calificări profesionale.\n\n[[CNRED]] este autoritatea competentă pentru [[recunoaşterea|Recunoastere]] profesională a calificărilor obţinute în străinătate, în vederea obţinerii permisului de muncă eliberat de către [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale|MMuncii]], cu avizul [[Inspectoratului General pentru Imigrări|ORI-MAI]].\n\n[[CNRED]] eliberează, în conformitate cu [[Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare|legislatie-nationala-pentru-recunoasterea-profesionala]], o [[adeverinţă de conformitate a studiilor|adeverinta-de-conformitate-cu-Directivele-UE]] cu prevederile Directivelor [[2005/36/CE|Directiva-2005-36-CE]] şi [[2006/100/CE|Directiva-2006-100-CE]], pentru profesiile nereglementate din România.\n\nPentru [[profesiile reglementate|Lista-profesiilor-reglementate-in-Romania]], menţionate în [[Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare|legislatie-nationala-pentru-recunoasterea-profesionala]], o astfel de adeverinţă este eliberată de către [[autorităţile competente corespunzătoare|Lista-autoritatilor-competente-pentru-profesiile-reglementate-din-Romania]].\n\nPentru profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar şi arhitect se aplică principiile recunoaşterii automate, care se realizează de către organizaţiile profesionale şi autorităţile publice corespunzătoare:\n* [[Ministerul Sănătăţii|MS]] pentru profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă;\n* [[Colegiul Medicilor Veterinari din România|CMVRo]] pentru profesia de medic veterinar;\n* [[Ordinul Arhitecţilor din România|OAR]] pentru profesia de arhitect.\n\n----\n\nInformaţii despre recunoaşterea calificărilor profesionale:\n<<tiddler informatii-despre-recunoasterea-calificarilor-profesionale>>
Recunoaşterea academică reprezintă evaluarea unei diplome în funcţie de: tipul de program de studii, numărul de credite transferabile, conţinut, formare, domeniu, specializare, calificare profesională (Suplimentul la Diplomă), prin comparaţie cu sistemul românesc de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc. Recunoaşterea academică se realizează în vederea continuării studiilor într-un alt stat decât cel în care a fost obţinută diploma în cauză.
!!!Documentele necesare pentru recunoaşterea diplomelor de doctorat\n|Diplomele de doctor emise în [[statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga|statele-parti-la-Conventia-de-la-Haga]] trebuie să fie vizate cu [[Apostila de la Haga|Apostila-de-la-Haga]] de [[autorităţile competente din ţările emitente|Autoritatile-competente-sa-aplice-Apostila-de-la-Haga]], iar diplomele de doctor emise în ''statele nesemnatare ale acestei convenţii'' trebuie [[supralegalizate|Supralegalizare]] de către autoritățile competente din statul emitent.|\n\nDosarul pentru recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor, obținute în străinătate, include:\n<<tiddler acte-necesare-recunoasterea-diplomei-de-doctorat>>\n9. Copie simplă după dovada plăţii sumei aferente:\n*** pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;\n*** taxa pentru evaluarea dosarului este de 50 RON.\n<<tiddler cont-bancar>>\n\n10. Formularul "Authorization for verification" completat:\n*** formularul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Authorization_for_verification.pdf .\n\n!!!Depunerea actelor\nDosarul plic astfel întocmit se depune la [[Registratura ministerului|harta]], în programul de lucru cu publicul, de luni până vineri:\n** Luni, Marţi, Miercuri şi Joi, între orele 09:00-11:00 şi 14:00-16:00\n** Vineri, între orele 09:00-11:00\nsau prin poştă, pentru [[CNRED]], la adresa:\n<<tiddler adresa-Registratura>>\n!!!Evaluarea dosarelor\nRecunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate se va face de către [[CNRED]] după cum urmează:\n# recunoașterea automată a diplomei de doctor și a titlului de doctor într-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din România, obținute la o instituție acreditată de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un [[stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European|Statele-Membre-SEE]] sau din Confederația Elvețiană;\n# recunoașterea automată a diplomei de doctor și a titlului de doctor într-unul din [[domeniile de studii universitare de doctorat din România|domenii-studii-universitare-doctorat]], obținute la o instituție acreditată de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat terț, inclusă pe lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin [[OMECTS nr. 3158/2012|OM-3158-2012]];\n# recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor, obținute la o altă instituție acreditată de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare decât cele menționate la punctele 1 şi 2, într-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din România, în baza deciziei [[Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare|CNATDCU]], de validare a tezei de doctorat susținute în străinătate.\n# În cazul în care diplomele de doctor prevăzute la punctele 1 şi 2 nu au corespondență într-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din România, [[CNRED]] înaintează dosarul spre evaluare la [[CNATDCU]], care poate pronunța, în urma evaluării dosarului de recunoaștere, următoarele decizii:\n## validarea tezei de doctorat obținute în străinătate, într-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din România, caz în care [[CNRED]] recunoaște diploma și titlul de doctor;\n## invalidarea tezei de doctorat obținute în străinătate, caz în care [[CNRED]] informează solicitantul cu privire la decizia [[CNATDCU]] de nerecunoaștere sau de refacere a tezei;\n## completarea cu documente suplimentare a dosarului de recunoaștere, caz în care [[CNRED]] informează solicitantul.\n# În cazul în care [[CNATDCU]] invalidează teza de doctorat dispunând refacerea tezei, teza refăcută se depune la [[CNRED]] în termen de 6 luni de la comunicarea deciziei [[CNATDCU]]. Refacerea tezei nu impune resusținerea acesteia în fața unei comisii de specialitate din străinătate sau din România.\n# [[CNRED]] recunoaște diploma de doctor și titlul de doctor, prevăzute la punctele 1-3, cu condiția echivalării sau a recunoașterii actelor de studii din ciclul universitar anterior care au dat acces la studii doctorale.\n# [[CNRED]] verifică existența tuturor [[documentelor necesare|acte-necesare-recunoasterea-diplomei-de-doctorat]] şi înștiințează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet.\n# Dacă în termen de 60 de zile de la transmiterea înștiințării de completare, solicitantul nu depune completările la [[registratura MECS|adresa-Registratura]], [[CNRED]] clasează dosarul de recunoaștere, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.\n# În cazul în care există suspiciuni cu privire la existența unor documente false în dosar, [[MEN]], prin [[CNRED]], sesizează organele abilitate.\n# Termenul de soluționare a cererii de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor, prevăzute la punctele 1 şi 2, este de 10 zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet, care se prelungește în mod corespunzător în situația prevăzută la punctul 3.\n# Solicitantul poate să conteste o singură dată decizia [[CNRED]] printr-o cerere care se depune la [[registratura MECS|adresa-Registratura]] în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei.\n** În cazul în care solicitantul contestă decizia [[CNRED]] pronunțată cu privire la situațiile menționate la punctele 1 şi 2, termenul de soluționare a contestației este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației.\n** În cazul în care solicitantul contestă decizia [[CNRED]] cu privire la diplomele de doctor menționate la punctul 3, contestația se soluționează de către [[CNATDCU]].\n\n!!!Eliberarea atestatelor de echivalare\nAtestatul de recunoaștere completat și neridicat se păstrează în arhiva [[MECS]] cu termen permanent.\n\nEliberarea atestatelor se va efectua după programul Luni - Joi, între orele 09:00 - 12:00, la sediul Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice:\n<<tiddler adresa-CNRED>><<tiddler programul-pentru-zilele-de-vineri>>\nPentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenţa titularului sau a unei persoane împuternicite cu procură notarială, care să se prezinte cu Buletinul/Cartea de identitate.\n\nDiploma originală va fi verificată, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare către solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procură notarială.\n<<tiddler atestate-de-echivalare>>\n\n\n!!!Eliberarea duplicatului pentru atestatul de recunoaştere\n# În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parțiale a atestatului de recunoaștere, se poate elibera un duplicat al acestuia, dacă în arhiva [[MEN]] se găsesc documentele care au stat la baza eliberării atestatului respectiv.\n# Pentru eliberarea duplicatului, titularul adresează, în scris, o cerere, însoțită de următoarele documente: \n## copie a actului de studii care a fost recunoscut, \n## copie a actului de identitate, \n## dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a ~III-a, a pierderii atestatului - în cazul unui atestat pierdut sau a deteriorării atestatului în cauză - dacă acesta este deteriorat parțial, \n## dovada plății taxei pentru eliberarea duplicatului.\n# Actele menționate se depun la [[Registratura MECS|adresa-Registratura]] de către titularul atestatului sau de împuternicitul acestuia.\n# Pentru publicarea pierderii atestatului, titularul acestuia se adresează Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”, anunțul urmând să cuprindă următoarele date: \n** denumirea actului pierdut; \n** numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei), prenumele titularului; \n** anul obținerii atestatului în cauză; \n** numărul și data atestatului respectiv, \n** denumirea instituției emitente a atestatului.\n\n!!!Informaţii suplimentare\n\nEchivalarea/recunoaşterea diplomei de doctorat:\n| <<tiddler programul-pentru-informatii-prin-telefon>> |>|\n| <<tiddler FlorinGrigore>> | <<tiddler GabrielaLetcai>> |
!!Universităţile româneşti – partenerii CNRED în recunoaşterea diplomelor din străinătate pentru continuarea studiilor în România\n\nÎncepând cu data de 11 aprilie a.c., [[CNRED]] facilitează accesul la studii în România pentru cetăţenii din spațiul european, care au absolvit un ciclu de studii în străinătate care nu corespunde celor trei cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România.\n\nAstfel, în cazul în care programul de studii tip Bologna absolvit de dumneavoastră în străinătate pentru respectivul ciclu de studii nu corespunde ca durată/număr de credite/specializare cu programul similar din România, aveţi posibilitatea de a vă adresa direct unei instituţii de învăţământ superior pentru continuarea studiilor. Diferenţele dintre programul de studii din străinătate şi din România vor fi evaluate direct de către specialiştii în recunoaşterea studiilor din cadrul respectivei instituţii de învăţământ superior.\n\nDe asemenea, în situaţia în care diploma din străinătate nu corespunde unui ciclu de tip Bologna, dar întruneşte condiţiile pentru admiterea, în România, în ciclul de studii următor, adresați-vă instituţiei de învăţământ superior pentru evaluarea solicitării dvs. de a vă continua studiile (de exemplu, diplomele în domeniile de inginerie cu o durată de 5 ani, diplomele de licenţă de 4 ani).\n\nAceiaşi specialişti vă stau la dispoziţie pentru recunoaştere şi în cazul în care sunteţi absolvent al ciclurilor de licenţă şi master care cumulate nu întrunesc minimum de 300 [[ECTS]] pentru a vă asigura accesul la studii doctorale.\n\nÎn toate aceste situaţii, trebuie să vă adresați [[CNRED]] numai pentru recunoașterea cu diploma de Bacalaureat a diplomei care a dat acces la studii superioare în străinătate.\n\nLink-uri utile:\n\n[[OMEN nr. 3677/2012|OM-3677-2012]] privind echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii obţinute în străinătate, care nu corespund celor trei cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România\n\n[[Legea educației naționale nr. 1/2011|Legea-1-2011]], cu modificările și completările ulterioare\n\n[[HG nr. 966/2011|HG-966-2011]] pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați, cu modificările și completările ulterioare \n\n[[OMEN nr. 3313/2012|OM-3313-2012]] privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2012-2013
''Recunoaşterea profesională'' presupune luarea în considerare a nivelului diplomei şi a experienţei profesionale. Acest tip de recunoaştere se realizează în scopul exercitării unei profesii într-un alt stat decât cel în care a fost obţinută diploma în cauză.
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25491&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25494&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25495&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
<<iFrame http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal?_nfpb=true&_eventName=changeLanguage&USER_PREF_LANG=RO&_pageLabel=pages_PISEGDetaliiProcedura_page&idProc=25496&cj=PJ&javax.portlet.faces.DirectLink=true>>
!!Baza de date cu profesiile reglementate - Comisia Europeană\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/\n<<tabs tabsClass\n"English" "RegProf-EN" [[RegProf-EN]]\n"Français" "RegProf-FR" [[RegProf-FR]]\n"Deutsch" "RegProf-DE" [[RegProf-DE]]\n"EU Legal Basis" "EU-legal-basis-for-regulation-of-professions" [[EU-legal-basis-for-regulation-of-professions]]\n"Mutual Evaluation" "Regulated-professions-mutual-evaluation" [[Regulated-professions-mutual-evaluation]]\n"Statistica RegProf" "RegProf-statistics" [[RegProf-statistics]]\n"Evaluarea reciprocă a profesiilor reglementate" "Regulated-professions-mutual-evaluation" [[Regulated-professions-mutual-evaluation]]\n"Profesii reglementate în România" "Profesii-reglementate" [[Profesii-reglementate]]\n"Autorităţi Competente" "Autoritati-Competente" [[Autoritati-Competente]]\n>>
!!Reglementierten Berufsgruppen in dieser Datenbank\n<<iFrame http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=switch_language&language=DE&goto=action%3Dprofessions%26quid%3D1%26mode%3Dasc%26maxRows%3D%2Aaction=professions&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top>>\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=switch_language&language=DE&goto=action%3Dprofessions%26quid%3D1%26mode%3Dasc%26maxRows%3D%2Aaction=professions&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top\n<<tiddler precizare>>
!!Generic name of regulated professions\n<<iFrame http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=switch_language&language=EN&goto=action%3Dprofessions%26quid%3D1%26mode%3Dasc%26maxRows%3D%2Aaction=professions&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top>>\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=switch_language&language=EN&goto=action%3Dprofessions%26quid%3D1%26mode%3Dasc%26maxRows%3D%2Aaction=professions&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top\n<<tiddler precizare>>
!!Les noms génériques des professions réglementées\n<<iFrame http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=switch_language&language=FR&goto=action%3Dprofessions%26quid%3D1%26mode%3Dasc%26maxRows%3D%2Aaction=professions&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top>>\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=switch_language&language=FR&goto=action%3Dprofessions%26quid%3D1%26mode%3Dasc%26maxRows%3D%2Aaction=professions&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top\n<<tiddler precizare>>
!!Statistics - Professionals moving abroad (establishment) - Ranking - the most mobile professions\n<<iFrame http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=stats.ranking>>\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=stats.ranking\n<<tiddler precizare>>
!Centrele universitare din Regiunea Centru\n<<tiddler Semnatura>>\n\n\n<<tiddler Alba-Iulia>>\n<<tiddler Brasov>>\n<<tiddler Sibiu>>\n<<tiddler Targu-Mures>>
!Centrele universitare din Regiunea ~Nord-Est\n<<tiddler Semnatura>>\n\n\n<<tiddler Bacau>>\n<<tiddler Iasi>>\n<<tiddler Suceava>>
!Centrele universitare din Regiunea ~Nord-Vest\n<<tiddler Semnatura>>\n\n\n<<tiddler Baia-Mare>>\n<<tiddler Cluj-Napoca>>\n<<tiddler Oradea>>
!Centrele universitare din Regiunea ~Sud-Est\n<<tiddler Semnatura>>\n\n\n<<tiddler Constanta>>\n<<tiddler Galati>>
!Centrele universitare din Regiunea Muntenia Sud\n<<tiddler Semnatura>>\n\n\n<<tiddler Bucuresti>>\n<<tiddler Pitesti>>\n<<tiddler Ploiesti>>\n<<tiddler Targoviste>>
!Centrele universitare din Regiunea ~Sud-Vest\n<<tiddler Semnatura>>\n\n\n<<tiddler Craiova>>\n<<tiddler Targu-Jiu>>
!Centrele universitare din Regiunea Vest\n<<tiddler Semnatura>>\n\n\n<<tiddler Arad>>\n<<tiddler Lugoj>>\n<<tiddler Petrosani>>\n<<tiddler Resita>>\n<<tiddler Timisoara>>
!Regiuni\n<<tiddler Semnatura>>\n>Regiunile sunt definite conform prezentării de la adresa: http://www.mie.ro/index.php?p=171\n<<tagging Regiuni>>
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#Regulation]]\n!Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi Metodologia de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice\n!!cu modificările şi completările ulterioare\n# [[Dispoziţii generale|regulament-dispozitii-generale]]\n# Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor:\n*** [[Structura funcţională|regulament-structura-functionala]]\n*** [[Atribuţiile CNRED|regulament-atributiile-CNRED]]\n# Metodologia recunoaşterii şi echivalării diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice:\n*** [[Recunoaştere, Echivalare şi Vizare|regulament-terminologie]]\n*** [[Persoanele care pot solicita evaluarea studiilor/calificării profesionale|regulament-solicitanti-evaluare-studii-calificari-profesionale]]\n*** [[Procedura de recunoaştere şi echivalare|regulament-procedura-recunoastere-echivalare]]\n*** [[Recunoaşterea automată|regulament-recunoastere-automata]]\n*** [[Recunoaşterea calificărilor profesionale|regulament-recunoasterea-calificarilor-profesionale]]\n*** [[Recunoaşterea studiilor, diplomelor, certificatelor şi a titlurillor ştiinţifice|regulament-recunoastere-studii-diplome-certificate-titluri-stiintifice]]\n# [[Rezolvarea contestaţiilor|regulament-rezolvarea-contestatiilor]]\n# [[Dispoziţii financiare|regulament-dispozitii-financiare]]\nPrezentul Regulament a fost aprobat prin [[Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4022 / 2008|OM-4022-2008]] şi modificat prin [[Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 7235 / 2011|OM-7235-2011]].
!Regulamentul CE nr. 45 / 2001\n!!privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Regulamentul-CE-45-2001.pdf (23 pagini / 0,56 MB). Sursa: [[EUR-Lex|http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:RO:NOT]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Regulamentul-CE-45-2001.pdf>>
<<tiddler Regulamentul-UE-1024-2012>>
!Regulamentul UE nr. 1024 / 2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 („Regulamentul IMI”)\n!!privind cooperarea administrativă prin intermediul [[Sistemului de informare al pieței interne|Sistemul-IMI]] și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei\n> Documentul poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Regulamentul-UE-1024-2012.pdf (11 pagini / 0,85 MB). Sursa: [[EUR-Lex|http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R1024:RO:NOT]]\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/Regulamentul-UE-1024-2012.pdf>>
!!Preselected professions to be discussed in 2014 during the mutual evaluation of regulated professions\n\nThe combination of the different criteria has led to the following pre-selection of 15 professions:\n| ''Year'' | 2013 | 2011 | 1997-2013 |\n| ''Countries'' | ~EU28 + EEA | ~EU27 | ~EU27, EEA+CH |\n| ''Profession'' | ''(1) N° of countries where regulated'' | ''(2) Employment'' | ''(3) Mobility'' |\n| | | | |\n| [[Electrician|antreprenor-reparator-instalator-echipamente-aparatura-electrica]] | 10 | 735,160| 13,628|\n| [[Lawyers|avocat]] * | 27 | 408,470| 7,431|\n| [[Architects|arhitect]] * | 27 | 819,580| 4,224|\n| [[Civil Engineer|inginer-civil]] | 11 | 416,740| 2,462|\n| [[Painter/decorator|zugrav-decorator]] | 8 | 687,250| 2,126|\n| [[Joiner/Carpenters|tamplar-dulgher]] | 9 | 676,550| 1,851|\n| [[Optician|optician]] | 20 | 58,602| 1,791|\n| [[Driving instructor|instructor-auto]] * | 22 | 104,198| 1,051|\n| [[Surveyor|topograf]] * | 11 | included in 'Architects' | 889|\n| [[Security guards|agent-de-paza-control-acces-ordine-si-interventie]] * | 17 | 923,670| 645|\n| [[Accountant|contabil]] * | 21 | 692,480| 491|\n| [[Real estate agent|agent-imobiliar]] | 12 | 232,320| 465|\n| [[Repair of motor vehicles|reparator-vehicule-cu-motor]] | 7 | 1,022,320| 375|\n| [[Welder / steel worker|sudor-lucrator-industria-otelului]] | 8 | 901,540| 322|\n| [[Translator/Interpreter|traducator-interpret-autorizat]] * | 11 | 89,460| 126|\nSource: (1), (3) Database on Regulated Professions based on information received from Member States by 28 February 2014, EC; (2) ISCO\n\n~ * Regulated professions in Romania. The titles of the professions refer to the generic titles existing in the database of regulated professions.
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#Procedures]]\n\n!Proceduri şi acte necesare\n\n|>| !Cetăţeni români care au studiat în străinătate |\n| <<tiddler echivalare-studii-preuniversitare>> | <<tiddler echivalare-studii-superioare>> |\n\n|>| !Cetăţeni care au studiat în România şi urmează să plece în alte state |\n| <<tiddler vizarea-actelor-de-studii>> <<br>> <<tiddler sistemul-de-notare-preuniversitar>> | <<tiddler adeverinta-pentru-drept-de-predare>> <<br>> <<tiddler adeverinta-pentru-profesiile-nereglementate>> |\n\n|>| !Cetăţeni străini care doresc să studieze sau să lucreze în România |\n| <<tiddler recunoastere-pentru-continuarea-studiilor>> | <<tiddler recunoastere-in-scopuri-profesionale>> |\n\n<<tiddler Lucrari-de-referinta>>
/***\n|Name:|RenameTagsPlugin|\n|Description:|Allows you to easily rename or delete tags across multiple tiddlers|\n|Version:|3.0 ($Rev: 5501 $)|\n|Date:|$Date: 2008-06-10 23:11:55 +1000 (Tue, 10 Jun 2008) $|\n|Source:|http://mptw.tiddlyspot.com/#RenameTagsPlugin|\n|Author:|Simon Baird <simon.baird@gmail.com>|\n|License|http://mptw.tiddlyspot.com/#TheBSDLicense|\nRename a tag and you will be prompted to rename it in all its tagged tiddlers.\n***/\n//{{{\nconfig.renameTags = {\n\n prompts: {\n rename: "Rename the tag '%0' to '%1' in %2 tidder%3?",\n remove: "Remove the tag '%0' from %1 tidder%2?"\n },\n\n removeTag: function(tag,tiddlers) {\n store.suspendNotifications();\n for (var i=0;i<tiddlers.length;i++) {\n store.setTiddlerTag(tiddlers[i].title,false,tag);\n }\n store.resumeNotifications();\n store.notifyAll();\n },\n\n renameTag: function(oldTag,newTag,tiddlers) {\n store.suspendNotifications();\n for (var i=0;i<tiddlers.length;i++) {\n store.setTiddlerTag(tiddlers[i].title,false,oldTag); // remove old\n store.setTiddlerTag(tiddlers[i].title,true,newTag); // add new\n }\n store.resumeNotifications();\n store.notifyAll();\n },\n\n storeMethods: {\n\n saveTiddler_orig_renameTags: TiddlyWiki.prototype.saveTiddler,\n\n saveTiddler: function(title,newTitle,newBody,modifier,modified,tags,fields,clearChangeCount,created) {\n if (title != newTitle) {\n var tagged = this.getTaggedTiddlers(title);\n if (tagged.length > 0) {\n // then we are renaming a tag\n if (confirm(config.renameTags.prompts.rename.format([title,newTitle,tagged.length,tagged.length>1?"s":""])))\n config.renameTags.renameTag(title,newTitle,tagged);\n\n if (!this.tiddlerExists(title) && newBody == "")\n // dont create unwanted tiddler\n return null;\n }\n }\n return this.saveTiddler_orig_renameTags(title,newTitle,newBody,modifier,modified,tags,fields,clearChangeCount,created);\n },\n\n removeTiddler_orig_renameTags: TiddlyWiki.prototype.removeTiddler,\n\n removeTiddler: function(title) {\n var tagged = this.getTaggedTiddlers(title);\n if (tagged.length > 0)\n if (confirm(config.renameTags.prompts.remove.format([title,tagged.length,tagged.length>1?"s":""])))\n config.renameTags.removeTag(title,tagged);\n return this.removeTiddler_orig_renameTags(title);\n }\n\n },\n\n init: function() {\n merge(TiddlyWiki.prototype,this.storeMethods);\n }\n}\n\nconfig.renameTags.init();\n\n//}}}
!!Repertoriul legislaţiei României – evidenţă oficială 1864-2014\n> Adresă web recomandată: http://www.clr.ro/rep_dil_2002/rep.aspx\n<<iFrame http://www.clr.ro/rep_dil_2002/rep.aspx>>\n<<tiddler precizare>>
<html>\n<video id="12" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/12_Reportage_Single_Market_Act.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/12_Reportage_Single_Market_Act.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/12_Reportage_Single_Market_Act.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/12_Reportage_Single_Market_Act.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/12_Reportage_Single_Market_Act.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
!!Universitatea acreditată din Reşiţa\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[5 membri CRID|CRID-echipa]] | !5 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa|UEM]] | 5 | 5 | |
!!The IMI Network\n> Prezentarea ( 3,3 MB) poate fi descărcată de la adresa http://cnred.edu.ro/imi-net/2008-06-23/Nicholas_Leapman_-_The_IMI_Network.pps\n
!Reţeaua şcolară din România\n> Adresă web recomandată: http://harta.bdne.edu.ro/harta/reteaScolara.html\n<<iFrame http://harta.bdne.edu.ro/harta/reteaScolara.html>>\n<<tiddler precizare>>\nAlte adrese web recomandate:\n* [[Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat autorizate din România|http://www.edu.ro/index.php/articles/c839/]]\n* [[Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular din România|http://www.edu.ro/index.php/articles/c603/]]
\n\n''Ruxandra BOGDAN, referent''\nevidenţă intrări dosare\nE-mail: <<email ruxandra punct bogdan la medu.edu.ro>>\nTelefon: 021 405 63 22\nFax: 021 317 85 17
\n!Purpose / But\n\nI wrote this Search Engine Optimization plugin to improve ~TiddlyWiki website's ranking on Google, Yahoo, etc. Basically, it does two things:\n1) For each tiddler and each tag of this one, it creates a html file with the tiddler's content and named according to the tiddler's title. The html file is written in a way that it can be easily crawled by a search engine (short and with html format, not ~TiddlyWiki's format), but if it is opened (which will be the case if it appears in the results of a search engine), it redirects to the ~TiddlyWiki with the corresponding tiddler opened.\n2) It creates the sitemap.xml and urllist.txt files for Google and Yahoo which included generated html files.\n\nJ'ai écrit ce plugin d'optimisation pour les moteurs de recherche pour améliorer l'indexation d'un ~TiddlyWiki par Google, Yahoo, etc.\nLe plugin fait deux choses :\n1) Pour chaque tiddler et chaque tag de celui-ci, il créé un fichier html avec le contenu du tiddler et nommé selon le titre du tiddler. Le fichier html est écrit de sorte qu'il soit facilement indexable par un moteur de recherche (court et avec un balisage html et non un balisage ~TiddlyWiki), mais que s'il est ouvert (ce qui sera le cas s'il apparaît dans les résultats d'un moteur de recherche), il redirige vers le ~TiddlyWiki avec le tiddler correspondant ouvert.\n2) Il créé les fichiers sitemap.xml et urllist.txt pour Google et Yahoo, qui inclue les fichiers html générés.\n\n!How to install / Comment l'installer\n\n1) Create two tiddlers like these one (same name and content):\n[[SEOTiddlyWikiPlugin]] [[SEOTiddlyWikiConfig]]\nNB: double-clic on each tiddler to get edit mode and copy-paste their content.\n2) Fill in shadow tiddlers SiteUrl, SiteTitle and SiteSubtitle.\n3) Edit this tiddler and see the code behind the following link to understand how to launch the process, once the plugin installed: <html><a href="javascript:generateSEOFiles();">Generate SEO files</a></html>.\n4) See http://www.google.com/webmasters/sitemaps/ to register your sitemap.xml file.\n\nTips\n1) Feel free to modify html template [[SEOTiddlyWikiConfig]].\n2) Use tag //excludeSearch// to disallow the export of a tiddler.\n\nLimitation\nIf you remove a tiddler after an export, you have to manually remove the corresponding html file.\n\n1) Créez un tiddler comme ceux-ci (même nom et contenu) :\n[[SEOTiddlyWikiPlugin]] [[SEOTiddlyWikiConfig]]\nNB: double-cliquez sur chaque tiddler pour le passe en mode d'édition et copier-coller leur contenu.\n2) Remplissez les tiddlers cachés SiteUrl, SiteTitle et SiteSubtitle.\n3) Editez le contenu de ce tiddler pour voir le code derrière le lien suivant et comprendre comment lancer le processus une fois le plugin installé : <html><a href="javascript:generateSEOFiles();">Générer les fichiers SEO</a></html>.\n4) Voyez http://www.google.com/webmasters/sitemaps/ pour enregistrer votre fichier sitemap.xml.\n\nAstuces\n1) N'hésitez pas à modifier le modèle html [[SEOTiddlyWikiConfig]].\n2) Utilisez le tag //excludeSearch// pour interdire l'export d'un tiddler.\n\nLimitation\nSi vous supprimez un tiddler après un export, vous devez manuellement effacer le fichier html correspondant.\n\n!Sample results / Exemple de résultats\n\nhttp://www.google.com/search?q=site:aper.ro\nhttp://aper.ro/sitemap.xml\nhttp://www.aper.ro/RomanianEnergyPolicyAssociation/urllist.txt\n\n!Report a bug / Reporter un bug\n\n<<email fabrice.proudhon la yahoo punct com>>\n\n!Copyright\n\n<html><!--Creative Commons License--><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width: 0" src="http://i.creativecommons.org/l/by/2.5/88x31.png"/></a><br/>This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/">Creative Commons Attribution 2.5 License</a>.<!--/Creative Commons License--><!-- <rdf:RDF xmlns="http://web.resource.org/cc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">\n <Work rdf:about="">\n <license rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/" />\n </Work>\n <License rdf:about="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/"><permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Reproduction"/><permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Distribution"/><requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Notice"/><requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Attribution"/><permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks"/></License></rdf:RDF> --></html>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">\n<title>SITE_TITLE: TIDDLER_TITLE</title>\n<meta name="description" content="SITE_SUBTITLE">\n<meta name="keywords" content="TIDDLER_KEYWORDS">\n<script language="JavaScript" type="text/javascript">\nlocation.href = 'TIDDLER_URL';\n</script>\n<base href="TIDDLER_URL">\n</head>\n\n<body>\n<noscript>\n<a href="TIDDLER_URL">TIDDLER_TITLE</a>\n</noscript>\nTIDDLER_CONTENT\n<script type="text/javascript">\nvar gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");\ndocument.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));\n</script>\n<script type="text/javascript">\nvar pageTracker = _gat._getTracker("UA-301280-13");\npageTracker._trackPageview();\n</script>\n</body>\n</html>
String.prototype.removeDiacritics = function()\n{\n return this\n .replace(/ă/g, 'a') \n .replace(/â/g, 'a') \n .replace(/î/g, 'î') \n .replace(/ş/g, 's') \n .replace(/ţ/g, 't') \n .replace(/Ă/g, 'A') \n .replace(/Â/g, 'A') \n .replace(/!/g, '-') \n .replace(/\s?/g, '-') \n .replace(/\s"/g, '-') \n .replace(/\s'/g, '-') \n .replace(/„/g, '-') \n .replace(/”/g, '-') \n .replace(/,/g, '-') \n .replace(/:/g, '-') \n .replace(/;/g, '-') \n .replace(/–/g, '-') \n .replace(/—/g, '-') \n}\n\nfunction generateSEOFiles()\n{\n // last update: 2007-02-14 by Fabrice Proudhon\n // http://www.superphysique.net#%5B%5BSEO%20TiddlyWiki%20Plugin%5D%5D\n var originalPath = document.location.toString();\n if(originalPath.substr(0,5) != "file:") \n {\n alert(config.messages.notFileUrlError);\n if(store.tiddlerExists(config.messages.saveInstructions))\n story.displayTiddler(null,config.messages.saveInstructions);\n return;\n }\n var y = [];\n var g = [];\n var localPath = getLocalPath(originalPath);\n var c = store.getTiddlerText("SEOTiddlyWikiConfig");\n var su = store.getTiddlerText("SiteUrl");\n var st = wikifyPlain("SiteTitle");\n var sbt = wikifyPlain("SiteSubtitle");\n var htmlPath = localPath.substr(0,localPath.lastIndexOf("\s\s"));\n var tiddlers = store.getTiddlers("modified","excludeSearch");\n g.push('<url><loc>' + su.htmlEncode() + '</loc></url>');\n y.push(su.htmlEncode());\n for (var t=0; t<tiddlers.length; t++) {\n var content = c;\n var filename = tiddlers[t].title.htmlEncode();\n filename = filename.toLowerCase();\n filename = filename.replace(/ |\s/|@/gi, '-');\n filename = filename.replace(/(-)\s1+/gi, '$1');\n content = content.replace(/SITE_TITLE/gi, st.htmlEncode());\n content = content.replace(/SITE_SUBTITLE/gi, sbt.htmlEncode());\n content = content.replace(/TIDDLER_TITLE/gi, tiddlers[t].title.htmlEncode());\n content = content.replace(/TIDDLER_URL/gi, su.htmlEncode() + '#' + String.encodeTiddlyLink(tiddlers[t].title));\n content = content.replace(/TIDDLER_KEYWORDS/gi, tiddlers[t].tags.join(',').htmlEncode());\n content = content.replace(/TIDDLER_CONTENT/gi, wikifyStatic(tiddlers[t].text,null,tiddlers[t]).htmlEncode());\n content = content.replace(/&lt;/gi, '<');\n content = content.replace(/&gt;/gi, '>');\n content = content.replace(/&quot;/gi, '"');\n var d = tiddlers[t].modified.getFullYear() + '-';\n if (tiddlers[t].modified.getMonth() + 1 < 10) d = d + '0';\n d = d + (tiddlers[t].modified.getMonth() + 1) + '-';\n if (tiddlers[t].modified.getDate() < 10) d = d + '0';\n d = d + tiddlers[t].modified.getDate();\n for (var ta=0; ta<tiddlers[t].tags.length; ta++) {\n var tag = tiddlers[t].tags[ta].toLowerCase();\n g.push('<url><loc>' + su.htmlEncode() + escape(tag) + '/' + escape(filename) + '.htm' + '</loc><lastmod>' + d + '</lastmod></url>');\n y.push(su.htmlEncode() + escape(tag) + '/' + escape(filename) + '.htm');\n saveFile(htmlPath + '\s\s' + tag + '\s\s' + filename + '.htm', convertUnicodeToUTF8(content));\n }\n }\n saveFile(htmlPath + '\s\surllist.txt', convertUnicodeToUTF8(y.join('\sn')));\n saveFile(htmlPath + '\s\ssitemap.xml', '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><urlset xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84">\sn' + convertUnicodeToUTF8(g.join('\sn')) + '</urlset>');\n displayMessage('SEO files created', '');\n}
!!SOLVIT\n<<tabs tabsClass\n"Reţeaua europeană" "SOLVIT-reteaua" [[SOLVIT-reteaua]]\n"SOLVIT România" "SOLVIT-Romania" [[SOLVIT-Romania]]\n"Formular on-line" "SOLVIT-formular-online" [[SOLVIT-formular-online]]\n>>
!!Centrul Naţional SOLVIT\n<<<\nMinisterul Afacerilor Externe\nBvd. Aviatorilor, nr. 50A, Sector 1, 011854 Bucureşti\nTel.: +4 021 308 53 40 / 71, +4 0374 10 45 23\nFax: +4 021 308 53 96\nE-mail: <<email solvit la mae punct ro>>\nWeb: http://www.mae.ro/node/19314\n<<<\n<<iFrame http://www.mae.ro/node/19314>>\n<<tiddler precizare>>
!!Formular on-line de reclamaţie SOLVIT prin interfaţa publică a [[Sistemului IMI|Sistemul-IMI]]\n<<<\nAdresă web recomandată: http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=ro\n<<<\n<<iFrame http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=ro>>\n<<tiddler precizare>>
<html>\n<video id="25" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/25_SOLVIT_pentru_intreprinderi.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/25_SOLVIT_pentru_intreprinderi.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/25_SOLVIT_pentru_intreprinderi.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/25_SOLVIT_pentru_intreprinderi.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/25_SOLVIT_pentru_intreprinderi.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
<html>\n<video id="26" class="video-js vjs-default-skin"\n controls preload="auto" width="100%" height="auto"\n poster="http://cnred.edu.ro/video/26_SOLVIT_pentru_persoane_fizice.png"\n preload autoplay>\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/26_SOLVIT_pentru_persoane_fizice.mp4" type='video/mp4' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/26_SOLVIT_pentru_persoane_fizice.webm" type='video/webm' />\n <source src="http://cnred.edu.ro/video/26_SOLVIT_pentru_persoane_fizice.ogv" type='video/ogg' />\n <track kind="captions" src="http://cnred.edu.ro/video/26_SOLVIT_pentru_persoane_fizice.vtt" srclang="ro" label="Romanian" default>\n <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>\n</video>\n</html>
!!Reţeaua SOLVIT\n<<<\nAdresă web recomandată: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_ro.htm\n<<<\n<<iFrame http://ec.europa.eu/solvit/site/index_ro.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!!!Şcoli particulare\n| [[Acte necesare|echivalare-diploma-scoli-particulare]] |\n\n<<tiddler MirelaStanciu>>
!!!Şcoli profesionale, şcoli postliceale\n| [[Acte necesare|echivalare-diploma-scoala-profesionala-sau-postliceala]] |\n\n<<tiddler MirelaStanciu>>
!Şcolile europene\n> Adresă web recomandată: http://www.eursc.eu/\n<<iFrame http://www.eursc.eu/>>\n<<tiddler precizare>>
/***\n|''Name:''|SearchOptionsPlugin 2.3.0|\n|''Source:''|http://www.TiddlyTools.com/#SearchOptionsPlugin|\n|''Author:''|Eric Shulman - ELS Design Studios|\n|''License:''|[[Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License|http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/]]|\n|''~CoreVersion:''|2.0.10|\n\nThe TiddlyWiki search function normally looks in both tiddler titles and tiddler body content ('text'). However, narrowing the search so that it examines only titles or only text, or expanding the search to include text contained in tiddler tags can be very helpful, especially when searching on common words or phrases. In addition, it is often useful for the search results to show tiddlers with matching titles before tiddlers that contain matching text or tags.\n\n!!!!!Usage\n<<<\nThis plugin adds checkboxes (see below and in AdvancedOptions) to let you selectively configure the TiddlyWiki search function to just examine any combination of tiddler titles, text, or tags. It also provides an option to switch the search results order between 'titles mixed in' (default) and 'titles shown first', as well as an option display the search results as a list of links (in an auto-generated "SearchResults" tiddler), rather than actually displaying all matching tiddlers. You can also enable/disable the "incremental search" (key-by-key searching), so that a search is only initiated when you press the ENTER key or click on the "search:" prompt text.\n<<<\n!!!!!Configuration\n<<<\nIn additional to the checkboxes in AdvancedOptions, a self-contained control panel is included here for your convenience:\n<<option chkSearchTitles>> Search tiddler titles\n<<option chkSearchText>> Search tiddler text\n<<option chkSearchTags>> Search in tiddler tags\n<<option chkSearchShadows>> Search shadow tiddlers\n<<option chkSearchTitlesFirst>> Show title matches first\n<<option chkSearchList>> Show list of matching tiddlers\n<<option chkSearchIncremental>> Incremental searching\n<<<\n!!!!!Installation\n<<<\nimport (or copy/paste) the following tiddlers into your document:\n''SearchOptionsPlugin'' (tagged with <<tag systemConfig>>)\n^^documentation and javascript for SearchOptionsPlugin handling^^\n\nWhen installed, this plugin automatically adds checkboxes in the AdvancedOptions shadow tiddler so you can enable/disable the extended search behavior. However, if you have customized your AdvancedOptions, you will need to manually add {{{<<option chkSearchTitles>>}}}, {{{<<option chkSearchText>>}}} and {{{<<option chkSearchTitlesFirst>>}}} (with suitable prompt text) to your customized tiddler.\n<<<\n!!!!!Credits\n<<<\nThis feature was developed by EricShulman from [[ELS Design Studios|http:/www.elsdesign.com]].\nBased on a suggestion by LyallPearce.\n<<<\n!!!!!Code\n***/\n//{{{\nversion.extensions.SearchTitleOrText = {major: 2, minor: 3, revision: 0, date: new Date(2006,4,6)};\n//}}}\n\n//{{{\nif (config.options.chkSearchTitles==undefined) config.options.chkSearchTitles=true;\nif (config.options.chkSearchText==undefined) config.options.chkSearchText=true;\nif (config.options.chkSearchTags==undefined) config.options.chkSearchTags=true;\nif (config.options.chkSearchTitlesFirst==undefined) config.options.chkSearchTitlesFirst=false;\nif (config.options.chkSearchList==undefined) config.options.chkSearchList=false;\nif (config.options.chkSearchIncremental==undefined) config.options.chkSearchIncremental=true;\nif (config.options.chkSearchShadows==undefined) config.options.chkSearchShadows=false;\n\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\sn<<option chkSearchTitles>> Caută în titlurile paginilor";\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\sn<<option chkSearchText>> Caută în textul paginilor";\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\sn<<option chkSearchTags>> Caută în tagurile paginilor (categorii)";\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\sn<<option chkSearchShadows>> Caută în paginile mascate";\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\sn<<option chkSearchTitlesFirst>> Rezultatele căutării arată mai întâi titlurile găsite";\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\sn<<option chkSearchList>> Rezultatele căutării arată lista cu paginile găsite";\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\sn<<option chkSearchIncremental>> Căutare incrementală";\n//}}}\n\n//{{{\nif (config.macros.search.reportTitle==undefined)\n config.macros.search.reportTitle="SearchResults";\n//}}}\n\n//{{{\nconfig.macros.search.handler = function(place,macroName,params)\n{\n var lastSearchText = "";\n var searchTimeout = null;\n var doSearch = function(txt)\n {\n if (txt.value.length>0)\n {\n story.search(txt.value,config.options.chkCaseSensitiveSearch,config.options.chkRegExpSearch);\n lastSearchText = txt.value;\n }\n };\n var clickHandler = function(e)\n {\n doSearch(this.nextSibling);\n return false;\n };\n var keyHandler = function(e)\n {\n if (!e) var e = window.event;\n switch(e.keyCode)\n {\n case 13: // ELS: handle enter key\n doSearch(this);\n break;\n case 27:\n this.value = "";\n clearMessage();\n break;\n }\n if (config.options.chkSearchIncremental)\n {\n if(this.value.length > 2)\n {\n if(this.value != lastSearchText)\n {\n if(searchTimeout) clearTimeout(searchTimeout);\n var txt = this;\n searchTimeout = setTimeout(function() {doSearch(txt);},500);\n }\n }\n else\n if(searchTimeout) clearTimeout(searchTimeout);\n }\n };\n var focusHandler = function(e)\n {\n this.select();\n };\n var btn = createTiddlyButton(place,this.label,this.prompt,clickHandler);\n var txt = createTiddlyElement(place,"input",null,null,null);\n if(params[0])\n txt.value = params[0];\n txt.onkeyup = keyHandler;\n txt.onfocus = focusHandler;\n txt.setAttribute("size",this.sizeTextbox);\n txt.setAttribute("accessKey",this.accessKey);\n txt.setAttribute("autocomplete","off");\n if(config.browser.isSafari)\n {\n txt.setAttribute("type","search");\n txt.setAttribute("results","5");\n }\n else\n txt.setAttribute("type","text");\n}\n//}}}\n\n//{{{\nStory.prototype.search = function(text,useCaseSensitive,useRegExp)\n{\n highlightHack = new RegExp(useRegExp ? text : text.escapeRegExp(),useCaseSensitive ? "mg" : "img");\n var matches = store.search(highlightHack,"title","excludeSearch");\n var q = useRegExp ? "/" : "'";\n clearMessage();\n if (!matches.length) {\n if (config.options.chkSearchList) discardSearchResults();\n displayMessage(config.macros.search.failureMsg.format([q+text+q]));\n } else {\n if (config.options.chkSearchList) \n reportSearchResults(text,matches);\n else {\n var titles = []; for(var t=0; t<matches.length; t++) titles.push(matches[t].title);\n this.closeAllTiddlers(); story.displayTiddlers(null,titles);\n displayMessage(config.macros.search.successMsg.format([matches.length, q+text+q]));\n }\n }\n highlightHack = null;\n}\n//}}}\n\n//{{{\nTiddlyWiki.prototype.search = function(searchRegExp,sortField,excludeTag)\n{\n var candidates = this.reverseLookup("tags",excludeTag,false,sortField);\n\n // scan for matching titles\n var title_results = [];\n if (config.options.chkSearchTitles) {\n for(var t=0; t<candidates.length; t++)\n if(candidates[t].title.search(searchRegExp)!=-1)\n title_results.push(candidates[t]);\n if (config.options.chkSearchShadows)\n for (var t in config.shadowTiddlers)\n if ((t.search(searchRegExp)!=-1) && !store.tiddlerExists(t))\n title_results.push((new Tiddler()).assign(t,config.shadowTiddlers[t]));\n }\n\n // scan for matching text\n var text_results = [];\n if (config.options.chkSearchText) {\n for(var t=0; t<candidates.length; t++)\n if(candidates[t].text.search(searchRegExp)!=-1)\n text_results.push(candidates[t]);\n if (config.options.chkSearchShadows)\n for (var t in config.shadowTiddlers)\n if ((config.shadowTiddlers[t].search(searchRegExp)!=-1) && !store.tiddlerExists(t))\n text_results.push((new Tiddler()).assign(t,config.shadowTiddlers[t]));\n }\n\n // scan for matching tags\n var tag_results = [];\n if (config.options.chkSearchTags)\n for(var t=0; t<candidates.length; t++)\n if(candidates[t].tags.join(" ").search(searchRegExp)!=-1)\n tag_results.push(candidates[t]);\n\n // merge the results, eliminating redundant matches\n var results = [];\n for(var t=0; t<title_results.length; t++) results.pushUnique(title_results[t]);\n for(var t=0; t<text_results.length; t++) results.pushUnique(text_results[t]);\n for(var t=0; t<tag_results.length; t++) results.pushUnique(tag_results[t]);\n\n // if not 'titles first', re-sort results to so titles, text and tag matches are mixed together\n if(!sortField) sortField = "title";\n var bySortField=function (a,b) {if(a[sortField] == b[sortField]) return(0); else return (a[sortField] < b[sortField]) ? -1 : +1; }\n if (!config.options.chkSearchTitlesFirst) results.sort(bySortField);\n return results;\n}\n//}}}\n\n// // ''REPORT GENERATOR''\n//{{{\nif (!window.reportSearchResults) window.reportSearchResults=function(text,matches)\n{\n var title=config.macros.search.reportTitle\n var q = config.options.chkRegExpSearch ? "/" : "'";\n var body="\sn";\n\n // summary: nn tiddlers found matching '...', options used\n body+="''"+config.macros.search.successMsg.format([matches.length,q+"{{{"+text+"}}}"+q])+"''\sn";\n body+="^^//căutat în:// ";\n body+=(config.options.chkSearchTitles?"''titluri'' ":"");\n body+=(config.options.chkSearchText?"''text'' ":"");\n body+=(config.options.chkSearchTags?"''categorii'' ":"");\n body+=(config.options.chkSearchShadows?"''pagini mascate'' ":"");\n if (config.options.chkCaseSensitiveSearch||config.options.chkRegExpSearch) {\n body+=" //cu op?iunile:// ";\n body+=(config.options.chkCaseSensitiveSearch?"''case sensitive'' ":"");\n body+=(config.options.chkRegExpSearch?"''text patterns'' ":"");\n }\n body+="^^";\n\n // numbered list of links to matching tiddlers\n body+="\sn<<<";\n for(var t=0;t<matches.length;t++) body+="\sn# [["+matches[t].title+"]]";\n body+="\sn<<<\sn";\n\n // open all matches button\n body+="<html><input type=\s"button\s" href=\s"javascript:;\s" ";\n body+="onclick=\s"story.displayTiddlers(null,["\n for(var t=0;t<matches.length;t++)\n body+="'"+matches[t].title.replace(/\s'/mg,"\s\s'")+"'"+((t<matches.length-1)?", ":"");\n body+="],1);\s" ";\n body+="accesskey=\s"O\s" ";\n body+="value=\s"Deschide toate paginile găsite\s"></html> ";\n\n // discard search results button\n body+="<html><input type=\s"button\s" href=\s"javascript:;\s" ";\n body+="onclick=\s"story.closeTiddler('"+title+"'); store.deleteTiddler('"+title+"');\s" ";\n body+="value=\s"Renunţă la "+title+"\s"></html>";\n\n // search again\n body+="\sn\sn----\sn";\n body+="<<search \s""+text+"\s">> ";\n body+="<<option chkSearchTitles>>titluri ";\n body+="<<option chkSearchText>>text ";\n body+="<<option chkSearchTags>>categorii";\n body+="<<option chkSearchShadows>>pagini mascate ";\n body+="<<option chkCaseSensitiveSearch>>case-sensitive ";\n body+="<<option chkRegExpSearch>>text patterns";\n\n // create/update the tiddler\n var tiddler=store.getTiddler(title); if (!tiddler) tiddler=new Tiddler();\n tiddler.set(title,body,config.options.txtUserName,(new Date()),"excludeLists excludeSearch");\n store.addTiddler(tiddler); story.closeTiddler(title);\n\n // use alternate "search again" label in <<search>> macro\n var oldprompt=config.macros.search.label;\n config.macros.search.label="Caută din nou";\n\n // render tiddler\n story.displayTiddler(null,title,1); // force refresh\n\n // restore standard search label\n config.macros.search.label=oldprompt;\n\n}\n\nif (!window.discardSearchResults) window.discardSearchResults=function()\n{\n // remove the tiddler\n story.closeTiddler(config.macros.search.reportTitle);\n store.deleteTiddler(config.macros.search.reportTitle);\n}\n//}}}
\n''9 pagini au fost găsite pentru cuvântul cheie /{{{recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta}}}/''\n^^//căutat în:// ''titluri'' ''text'' ''categorii'' //cu op?iunile:// ''text patterns'' ^^\n<<<\n# [[cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta]]\n# [[Camera-4]]\n# [[Studii-preuniversitare-state-UE-admitere-licenta-RO]]\n# [[application-form-recognition-studies-enrolment-postgraduate-PhD-studies]]\n# [[application-form-recognition-studies-enrolment-undergraduate-studies]]\n# [[recunoastere-studii-pentru-inscrierea-la-studii-superioare-in-Romania]]\n# [[GabrielaLetcai]]\n# [[Recunoaşterea studiilor cetățenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de licenţă în România]]\n# [[VeronicaMurariu]]\n<<<\n<html><input type="button" href="javascript:;" onclick="story.displayTiddlers(null,['cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta', 'Camera-4', 'Studii-preuniversitare-state-UE-admitere-licenta-RO', 'application-form-recognition-studies-enrolment-postgraduate-PhD-studies', 'application-form-recognition-studies-enrolment-undergraduate-studies', 'recunoastere-studii-pentru-inscrierea-la-studii-superioare-in-Romania', 'GabrielaLetcai', 'Recunoaşterea studiilor cetățenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de licenţă în România', 'VeronicaMurariu'],1);" accesskey="O" value="Deschide toate paginile găsite"></html> <html><input type="button" href="javascript:;" onclick="story.closeTiddler('SearchResults'); store.deleteTiddler('SearchResults');" value="Renunţă la SearchResults"></html>\n\n----\n<<search "recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta">> <<option chkSearchTitles>>titluri <<option chkSearchText>>text <<option chkSearchTags>>categorii<<option chkSearchShadows>>pagini mascate <<option chkCaseSensitiveSearch>>case-sensitive <<option chkRegExpSearch>>text patterns
<<tiddler transport-aerian>>\n<<tiddler mestesuguri>>\n<<tiddler inginerie>>\n<<tiddler profesii-financiare>>\n<<tiddler profesii-din-domeniul-sanatatii>>\n<<tiddler profesii-juridice>>\n<<tiddler profesii-din-domeniul-recreativ-si-sport>>\n<<tiddler transport-maritim>>\n<<tiddler minerit>>\n<<tiddler cadastru-si-geodezie>>\n<<tiddler profesii-din-domeniul-educatiei>>\n<<tiddler altele>>
\n<html><img src="http://cnred.edu.ro/logo/semnatura-FSE-ro.gif" height="100%" /></html>\n
!Seturi de întrebări folosite de utilizatorii IMI-PQ\n\n<<tiddler IMI-PQ-1>>\n\n<<tiddler IMI-PQ-2>>\n\n<<tiddler IMI-PQ-3>>
!Seturi de întrebări folosite de utilizatorii IMI-SD\n\n<<tiddler IMI-SD-1>>\n\n<<tiddler IMI-SD-2>>\n\n<<tiddler IMI-SD-3>>\n\n<<tiddler IMI-SD-4>>\n\n<<tiddler IMI-SD-5>>\n\n<<tiddler IMI-SD-6>>\n\n<<tiddler IMI-SD-7>>
/***\n|Name|ShowUpdatesPlugin|\n|Created by|SaqImtiaz|\n|Version|0.2 |\n|Requires|~TW2.x|\n!!!Description:\nAllows you to list tiddlers that have changed since the users last visit. You can list only all changed tiddlers, or filter them to only show tiddlers that have or do not have a specific tag. By default a simple list of the titles of changed tiddlers is created. However, using an extremely versatile syntax you can provide a custom template for the generated text.\n\n!!!Examples: \n[[pagini-actualizate]]\n\n!!!Installation:\nCopy the contents of this tiddler to your TW, tag with systemConfig, save and reload your TW.\n\n!!!Syntax:\n{{{<<showUpdates>>}}}\nadditional optional params:\n{{{<showUpdates excludeTag:TagToExclude onlyTag:TagToList maxEntries:10 write:CustomWriteParameter >>}}}\nexcludeTag: ~TagToExclude\nonlyTag: ~TagToList\nmaxEntries: max number of entries displayed when there are no updates. (default is 10, which can be changed in the config.macros.showUpdates.settings part of the code)\nwrite: if a write parameter is not provided, an un-numbered list of the updates is generated. Alternatively, you can specify a custom 'template' for the text generated. The syntax for the write parameter is identical to that of the forEachTiddler macro. Additonal documentation on this syntax will be provided soon.\nSome of the variables available in the write parameter are 'index', 'count' and 'lastVisit' where lastVisit is the date of the last visit in the format YYYYMMDDHHMM. Also areUpdates is a boolean that is true if there are new updates since the users last visit.\n\n!!!To Do:\n*refactor code to facilitate translations\n*a streamlined version without the custom write parameter\n\n\n!!!Code\n***/\n//{{{\nwindow.lewcidLastVisit = '';\nwindow.old_lewcid_whatsnew_restart = window.restart;\nwindow.restart = function()\n{\n if(config.options.txtLastVisit)\n lewcidLastVisit= config.options.txtLastVisit;\n config.options.txtLastVisit = (new Date()).convertToYYYYMMDDHHMM();\n saveOptionCookie('txtLastVisit');\n window.old_lewcid_whatsnew_restart();\n}\n\nTiddlyWiki.prototype.lewcidGetTiddlers = function(field,excludeTag,includeTag,updatesOnly)\n{\n var results = [];\n this.forEachTiddler(function(title,tiddler)\n {\n if(excludeTag == undefined || !tiddler.isTagged(excludeTag))\n if(includeTag == undefined || tiddler.isTagged(includeTag))\n if ( updatesOnly == false || tiddler.modified.convertToYYYYMMDDHHMM()>lewcidLastVisit)\n results.push(tiddler);\n });\n if(field)\n results.sort(function (a,b) {if(a[field] == b[field]) return(0); else return (a[field] < b[field]) ? -1 : +1; });\n return results;\n}\n\nconfig.macros.showUpdates={};\nconfig.macros.showUpdates.settings =\n{\n maxEntries: 10 //max items to show, if there are no updates since last visit\n}\n\nconfig.macros.showUpdates.handler = function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n{\n var args = paramString.parseParams("list",null,true);\n var write = getParam(args, "write", undefined);\n var onlyTag = getParam(args, "onlyTag", undefined);\n var excludeTag = getParam(args, "excludeTag", undefined);\n var sortBy = "modified";\n var maxEntries = getParam(args,"maxEntries",this.settings.maxEntries);\n\n if (lewcidLastVisit) \n {var tiddlers = store.lewcidGetTiddlers(sortBy,excludeTag,onlyTag,true);\n var areUpdates = tiddlers.length>0? true:false;}\n\n if (!lewcidLastVisit)\n {var countLine = "!!!Pagini actualizate recent";\n var tiddlers = store.lewcidGetTiddlers(sortBy,excludeTag,onlyTag,false);\n var areUpdates = false;}\n else if (tiddlers.length == 0)\n {var countLine = "!!!@@color:red;Nu există pagini actualizate@@ de la ultima vizită, din data de @@color:#999;font-size:100%;" + (Date.convertFromYYYYMMDDHHMM(lewcidLastVisit)).formatString("DD MMM YYYY") + "@@\snUltimele 10 pagini actualizate:";\n var tiddlers = store.lewcidGetTiddlers(sortBy,excludeTag,onlyTag,false);}\n else\n {var countLine ="!!!@@color:red;"+ tiddlers.length + "@@ " + (tiddlers.length==1?"pagină a fost actualizată":"pagini au fost actualizate") + " de la ultima vizită, din data de @@color:#999;font-size:100%;" + (Date.convertFromYYYYMMDDHHMM(lewcidLastVisit)).formatString("DD MMM YYYY") + "@@";}\n\n tiddlers = tiddlers.reverse();\n var lastVisit = lewcidLastVisit? lewcidLastVisit:undefined;\n var count = areUpdates == true? tiddlers.length : maxEntries;\n var sp = createTiddlyElement(place,"span","showUpdates");\n if (write==undefined)\n {\n wikify(countLine,sp);\n var list = createTiddlyElement(sp,"ul");\n for (var i = 0; i < count; i++)\n {\n var tiddler = tiddlers[i];\n createTiddlyLink(createTiddlyElement(list,"li"), tiddler.title, true);\n }\n }\n else\n {\n var list = '';\n for (var index = 0; index < count; index++) {\n var tiddler = tiddlers[index];\n list += eval(write); }\n wikify(list, sp);\n }\n}\n//}}}
!!Universităţile acreditate din Sibiu\n\n| !Instituţia de învăţământ superior | [[13 membri CRID|CRID-echipa]] | !7 cadre didactice desemnate | !Mobilitatea studenţilor |\n| [[Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu|ArmyAcademy]] | 5 | 5 | în viitor |\n| [[Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu|ULB]] | 5 | 1 | |\n| [[Fundaţia Universitară pentru Integrare Europeană – Universitatea "Româno-Germană" din Sibiu|URG]] | 3 | 1 | da |
!!Single Market Monthly\n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/internal_market/smm/index_en.htm\n<<iFrame http://ec.europa.eu/internal_market/smm/index_en.htm>>\n<<tiddler precizare>>
!!Single-Market-News \n> Adresă web recomandată: http://ec.europa.eu/internal_market/smn/index_en.htm\n<<iFrame http://ec.europa.eu/internal_market/smn/index_en.htm>>\n<<tiddler precizare>>
/***\n|Name|SinglePageModePlugin|\n|Source|http://www.TiddlyTools.com/#SinglePageModePlugin|\n|Version|2.5.0|\n|Author|Eric Shulman - ELS Design Studios|\n|License|http://www.TiddlyTools.com/#LegalStatements <<br>>and [[Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License|http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/]]|\n|~CoreVersion|2.1|\n|Type|plugin|\n|Requires||\n|Overrides|Story.prototype.displayTiddler(), Story.prototype.displayTiddlers()|\n|Description|Display tiddlers one at a time with automatic update of URL (permalink). Also, options to always open tiddlers at top/bottom of page|\n\nNormally, as you click on the links in TiddlyWiki, more and more tiddlers are displayed on the page. The order of this tiddler display depends upon when and where you have clicked. Some people like this non-linear method of reading the document, while others have reported that when many tiddlers have been opened, it can get somewhat confusing.\n\n!!!!!Usage\n<<<\nSinglePageMode allows you to configure TiddlyWiki to navigate more like a traditional multipage web site with only one item displayed at a time. When SinglePageMode is enabled, the title of the current tiddler is automatically displayed in the browser window's titlebar. In addition, the browser's location URL is updated with a 'permalink' for the current tiddler so that it is easier to create a browser 'bookmark' for the current tiddler. You can disable the URL update action\n\nEven when SinglePageMode is disabled (i.e., displaying multiple tiddlers is permitted), you can reduce the potential for confusion by enable TopOfPageMode (or BottomOfPageMode), which forces tiddlers to always open at the top (or bottom) of the page instead of being displayed following the tiddler containing the link that was clicked.\n\nnote: when used on the Safari browser, adding the permalink to the URL seems to create a problem whereby tiddlers cannot be properly displayed. In the short-term, to avoid this problem, this feature is disabled when using Safari. This does not affect usage under other browsers, and other plugin options will still be applied as configured below...\n<<<\n!!!!!Configuration\n<<<\nWhen installed, this plugin automatically adds checkboxes in the AdvancedOptions tiddler so you can enable/disable the plugin behavior. For convenience, these checkboxes are also included here:\n\n<<option chkSinglePageMode>> Display one tiddler at a time\n<<option chkSinglePagePermalink>> Automatically permalink current tiddler\n<<option chkTopOfPageMode>> Always open tiddlers at the top of the page\n<<option chkBottomOfPageMode>> Always open tiddlers at the bottom of the page\n//(note: if both 'top' and 'bottom' settings are selected, "top of page" is used)//\n<<<\n!!!!!Installation\n<<<\nimport (or copy/paste) the following tiddlers into your document:\n''SinglePageModePlugin'' (tagged with <<tag systemConfig>>)\n\nWhen installed, this plugin automatically adds checkboxes in the ''shadow'' AdvancedOptions tiddler so you can enable/disable this behavior. However, if you have customized your AdvancedOptions, you may need to ''manually add these checkboxes to your customized tiddler.''\n<<<\n!!!!!Revision History\n<<<\n2007.09.13 [2.5.0] for TPM/BPM modes, don't force tiddler to redisplay if already shown. Allows transition between view/edit or collapsed/view templates, without repositioning displayed tiddler.\n2007.09.12 [2.4.0] added option to disable automatic permalink feature. Also, Safari is now excluded from permalinking action to avoid bug where tiddlers don't display after hash is updated.\n2007.03.03 [2.3.1] fix typo when adding BPM option to AdvancedOptions (prevented checkbox from appearing)\n2007.03.03 [2.3.0] added support for BottomOfPageMode (BPM) based on request from DaveGarbutt\n2007.02.06 [2.2.3] in Story.prototype.displayTiddler(), use convertUnicodeToUTF8() for correct I18N string handling when creating URL hash string from tiddler title (based on bug report from BidiX)\n2007.01.08 [2.2.2] use apply() to invoke hijacked core functions\n2006.07.04 [2.2.1] in hijack for displayTiddlers(), suspend TPM as well as SPM so that DefaultTiddlers displays in the correct order.\n2006.06.01 [2.2.0] added chkTopOfPageMode (TPM) handling\n2006.02.04 [2.1.1] moved global variable declarations to config.* to avoid FireFox 1.5.0.1 crash bug when assigning to globals\n2005.12.27 [2.1.0] hijack displayTiddlers() so that SPM can be suspended during startup while displaying the DefaultTiddlers (or #hash list). Also, corrected initialization for undefined SPM flag to "false", so default behavior is to display multiple tiddlers\n2005.12.27 [2.0.0] Update for TW2.0\n2005.11.24 [1.1.2] When the back and forward buttons are used, the page now changes to match the URL. Based on code added by Clint Checketts\n2005.10.14 [1.1.1] permalink creation now calls encodeTiddlyLink() to handle tiddler titles with spaces in them\n2005.10.14 [1.1.0] added automatic setting of window title and location bar ('auto-permalink'). feature suggestion by David Dickens.\n2005.10.09 [1.0.1] combined documentation and code in a single tiddler\n2005.08.15 [1.0.0] Initial Release\n<<<\n!!!!!Credits\n<<<\nThis feature was developed by EricShulman from [[ELS Design Studios|http:/www.elsdesign.com]].\nSupport for BACK/FORWARD buttons adapted from code developed by Clint Checketts\n<<<\n!!!!!Code\n***/\n//{{{\nversion.extensions.SinglePageMode= {major: 2, minor: 5, revision: 0, date: new Date(2007,9,13)};\n\nif (config.options.chkSinglePageMode==undefined) config.options.chkSinglePageMode=false;\nif (config.options.chkSinglePagePermalink==undefined) config.options.chkSinglePagePermalink=true;\nif (config.options.chkTopOfPageMode==undefined) config.options.chkTopOfPageMode=false;\nif (config.options.chkBottomOfPageMode==undefined) config.options.chkBottomOfPageMode=false;\n\nif (config.optionsDesc) {\n config.optionsDesc.chkSinglePageMode="Display one tiddler at a time";\n config.optionsDesc.chkSinglePagePermalink="Automatically permalink current tiddler";\n config.optionsDesc.chkTopOfPageMode="Always open tiddlers at the top of the page";\n config.optionsDesc.chkBottomOfPageMode="Always open tiddlers at the bottom of the page";\n} else {\n config.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\s\n \sn<<option chkSinglePageMode>> Display one tiddler at a time \s\n \sn<<option chkSinglePagePermalink>> Automatically permalink current tiddler \s\n \sn<<option chkTopOfPageMode>> Always open tiddlers at the top of the page \s\n \sn<<option chkBottomOfPageMode>> Always open tiddlers at the bottom of the page";\n}\n\nconfig.SPMTimer = 0;\nconfig.lastURL = window.location.hash;\nfunction checkLastURL()\n{\n if (!config.options.chkSinglePageMode)\n { window.clearInterval(config.SPMTimer); config.SPMTimer=0; return; }\n if (config.lastURL == window.location.hash)\n return;\n var tiddlerName = convertUTF8ToUnicode(decodeURI(window.location.hash.substr(1)));\n tiddlerName=tiddlerName.replace(/\s[\s[/,"").replace(/\s]\s]/,""); // strip any [[ ]] bracketing\n if (tiddlerName.length) story.displayTiddler(null,tiddlerName,1,null,null);\n}\n\nif (Story.prototype.SPM_coreDisplayTiddler==undefined) Story.prototype.SPM_coreDisplayTiddler=Story.prototype.displayTiddler;\nStory.prototype.displayTiddler = function(srcElement,title,template,animate,slowly)\n{\n if (config.options.chkSinglePageMode && config.options.chkSinglePagePermalink && !config.browser.isSafari) {\n window.location.hash = encodeURIComponent(convertUnicodeToUTF8(String.encodeTiddlyLink(title)));\n config.lastURL = window.location.hash;\n document.title = wikifyPlain("SiteTitle") + " - " + title;\n if (!config.SPMTimer) config.SPMTimer=window.setInterval(function() {checkLastURL();},1000);\n }\n this.SPM_coreDisplayTiddler.apply(this,arguments); // let CORE render tiddler\n var tiddlerElem=document.getElementById(story.idPrefix+title);\n //if (tiddlerElem) window.scrollTo(0,ensureVisible(tiddlerElem)); // make sure tiddler is scrolled into view\n}\n\nif (Story.prototype.SPM_coreDisplayTiddlers==undefined) Story.prototype.SPM_coreDisplayTiddlers=Story.prototype.displayTiddlers;\nStory.prototype.displayTiddlers = function(srcElement,titles,template,unused1,unused2,animate,slowly)\n{\n // suspend single-page mode (and/or top/bottom display options) when showing multiple tiddlers\n var saveSPM=config.options.chkSinglePageMode; config.options.chkSinglePageMode=false;\n var saveTPM=config.options.chkTopOfPageMode; config.options.chkTopOfPageMode=false;\n var saveBPM=config.options.chkBottomOfPageMode; config.options.chkBottomOfPageMode=false;\n this.SPM_coreDisplayTiddlers.apply(this,arguments);\n config.options.chkBottomOfPageMode=saveBPM;\n config.options.chkTopOfPageMode=saveTPM;\n config.options.chkSinglePageMode=saveSPM;\n}\n//}}}
!!Sistem de gestiune a studenţilor (români, eventual comunitari şi străini) care au efectuat stagii de studiu (parţiale sau complete) în străinătate\n\nSistemul este destinat [[Centrelor de Resurse de Informare şi Documentare|CRID]] în vederea gestionării studenţilor care au studiat la universităţi străine sau au efectuat stagii de studiu (mobilitate academică) externe şi care continuă studiile în cadrul universităţii de care aparţine centrul respectiv.\n\nSistemul software va avea o structură modulară, iar principalele componente software ale sistemului vor fi:\n<<tabs tabsClass\n"Administrare" "administrare-si-securitate" [[administrare-si-securitate]]\n"Nomenclatoare" "gestiunea-nomenclatoarelor" [[gestiunea-nomenclatoarelor]]\n"Organizare" "structura-organizatorica" [[structura-organizatorica]]\n"Gestiune" "gestiunea-studentilor" [[gestiunea-studentilor]]\n"Raportare" "rapoarte-si-statistici" [[rapoarte-si-statistici]]\n>>
!Sistemul Bologna în România\n\n| [img[Fişier PDF|http://cnred.edu.ro/logo/pdf.gif][PDF]] |[[Legea nr. 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare|Legea-288-2004]] |\n\n<<tiddler Procesul-Bologna>>
[>img[English|http://cnred.edu.ro/butoane/en.jpg][http://cnred.edu.ro/en/#IMI-System]]\n\n!Sistemul de Informare al Pieţei Interne\n\n<<tiddler Piata-Interna-si-Sistemul-IMI>>\n\n<<tabs tabsClass\n"Calificări profesionale" "IMI-PQ" [[IMI-PQ]]\n"Servicii" "IMI-SD" [[IMI-SD]]\n>>\n----\n\nInformaţii despre Sistemul IMI:\n<<tiddler informatii-despre-Sistemul-IMI>>
!IMI V.7 - Improvements and new features\n\n!!Access managers in IMI\n\nOne of the main improvements in IMI V.7.0 is the simplified and improved authority management. All the previously registered authorities and coordinators have been migrated to the new authority structure. As of this version authorities need to have the 'Access manager' role in order to manage the authorities and their users.\n\nThe NIMICs and those previous SDIMICs, LIMICs and DIMICs which registered or (granted access to) at least one authority in IMI are automatically assigned the 'Access manager' role and now appear as such on the 'Management Information' tab1 of the managed authorities view.\n\nThe 'Access manager' role to authorities is assigned directly by the IMI Helpdesk. If any of your registered authorities do not have this role although you consider they should, please request the change by sending an e-mail to IMI-helpdesk@ec.europa.eu. This applies to new authorities as well: i.e. after registering a new authority you can request the IMI Helpdesk to assign the 'Access manager' role to it. Note that such requests should be justified by the tasks that are assigned to this authority such as responsibility for managing or registering other authorities, resetting user passwords etc.\n\nAccess managers can manage the authorities and users in their Member State via the Administration / Managed authorities menu option. The search in this menu is defaulted to the authorities for which the user's authority is identified as an 'Access Manager'. Should there be a need to manage a not yet coordinated authority, users need to change the 'My authorities only' search criteria to 'No'. This could be necessary e.g. when an Access manager would like to grant access to a new legislative area, but it is not yet the access manager of that authority.\n\n!!Change in the process of registering new authorities\n\nWhen registering a new authority in IMI you no longer need to select the legal areas and modules to which the authority should have access to. This is done as an independent step as explained below – see granting access. (I.e. after registering an authority you need to grant access to the modules independently.)\n\n!!Granting/suspending access to an IMI module\n\nThe buttons to grant or eventually suspend access to an IMI module can be found on the 'Modules' tab [1] of the authorities data. This is where you can grant the relevant accesses to newly registered IMI authorities. When a new access is granted to an authority its users with 'Administrator' role are automatically given all module related user roles. [2]\n\nWhen granting an access you have to define the authority's role (authority or coordinator) in the module and you may need to define some settings (e.g. keywords) for the access. If you grant an access to an Information request, Notification or Alert module with the role 'Authority' you always have to select the linked coordinators who will be responsible to supervise the authority's communication. [1]\n\n[1] The authorities' view need to be opened from the 'Administration / Managed authorities or My authority' menu option\n[2] This principle has not changed with the new release\n\nWhen an access is suspended you may change an authority's role for a module, however this action might get blocked e.g. if a coordinator is still linked to authorities.\n\nNote that in order to inactivate an authority in IMI you no longer need to remove the suspended accesses. Once all accesses are suspended authorities can be inactivated. Suspended accesses, as before, can be reactivated. For this you need to select (click on) the relevant access on the 'Modules' tab1 in the list of accesses.\n\n!!Removing authorities from IMI\n\nIn order to remove a previously registered authority from IMI, first the access of the authority have to be suspended. Once all accesses are suspended the authority can be 'Inactivated'. The button for this action can be found on the 'Authority' tab1. Inactivated authorities will be removed form IMI after 6 months, unless they are reactivated in the meantime.\n\n!!Editing previously registered authorities\n\nShould you wish to modify the data of previously registered authorities in IMI, click on the 'Edit authority' button on the 'Authority' tab1. Note that this is the action you have to take also if you would like to change previously saved module specific settings, such as the selected professions for Professional Qualifications information requests.\n\nFor changing module specific settings you will need to select the relevant access on the 'Modules' tab from the list.\n\n!!Managing users of registered authorities\n\nUser management related actions can be taken on the 'Users' tab [1]. Note that this tab is not visible if you are in the process of editing an authority's data. On this tab you can: 'Add new users', 'Reset passwords', 'Delete users' or 'Edit' the details of a registered user. You can also export the list of users for the selected authority.\n\nIn order to manage a user in an authority you first need to click on the relevant line in the list of users and then click on the relevant action button. (I.e. you need to select which is the user you want to manage.) If you want to assign or take away certain roles from a user you always need to click on 'Edit user'. All user roles available for an authority or all roles concerning a specific module can now be selected by a single click.\n\nWhen a user is selected in the preview you will see the last login date of the user. If this field is blank that means that the user has not yet logged on since V.7. is deployed. Among the user details you can also find information about the status of the user or his password. (E.g. you will see when a user's password is blocked.)\n\n!!Changes to the classification of authorities in IMI\n\nIn V.7.0 some changes have been implemented to the authority classifications in IMI. The changes that do not require any action form Member States are summarised below:\n\n1. In V.7.0 a new classification of authority types have been added to the system. By this classification the authorities' responsibilities in IMI can be reflected transparently – e.g. one can indicate if an authority is a coordinator responsible for a legal area or a federal state. The previously registered authorities are automatically classified according to the following rules:\n* All NIMICs have been classified as: NIMIC - National IMI Coordinator\n* All "ex-"SDIMICs in Spain have been classified as: IMI Coordinator for an autonomous community in Spain\n* All "ex-"SDIMICs in Germany have been classified as: IMI Coordinator for a federal state in Germany\n* All "ex-"SDIMICs in Belgium have been classified as IMI Coordinator with federal / regional responsibility (depending on their tasks)\n* All "ex-"SDIMICs in France have been classified as IMI Coordinator with national responsibility (depending on their tasks)\n* All SOLVIT Centres have been classified as such\n* All "ex-"DIMICs and "ex-"LIMICs have been classified as IMI coordinator for the areas where they had the DIMIC/LIMIC role\n* Competent Authorities have been classified as such\n\n2. The classification trees for Policy and Economic areas have been temporarily disabled due to a technical issue. We have saved all previous selections from these trees so when enabling the trees authorities will not need to select them again.\n\n3. Legislative area classifications are now replaced by individual classifications for each of the modules. This in future will allow us to have different classifications for modules of the same legal area. E.g. in services the classifications used for Notifications does not need to be the same as the ones used for\ninformation requests. For the already active modules in IMI this change has no impact. The same lists of keywords etc. and the selections have been copied over automatically for the different modules.\n\n4. For Professional Qualification – Information requests the previously independent list of sectors and professions have been merged. The professions in the list are now nested into the tree of sectors. All previously selected professions and sectors remained selected for the authorities with access to this module.\n\n!!Management Information tab for authorities\n\nApart from the already mentioned Access managers this tab includes:\n* the history of the authority with the log of updates to the authority's data. [3]\n* the list of users with administrator role within the authority.\n\n[3] Only actions as of V.7.0 will be logged in the History.\n\n!!Improvements to the 'Send e-mail' functionality\n\nAll e-mails sent by you via IMI will now include a header with reference to the real sender of the e-mail.\n\nThis short message will also include the registered e-mail address of the user who created the e-mail in IMI.\n\nFor the 'blank' free text e-mails it is no longer necessary to enter data in two text boxes, the message only need to be entered in the text box with formatting options. For technical reasons all these free text e-mails will now have the subject: 'Message from your IMI Coordinator'.\n\nNote that due to a bug related to this functionality please use Mozilla Firefox or Google Chrome as browsers if you would like to send an e-mail to the authorities of your Member States from the application.\n\n!!Known issue of the Search requests functionality\n\nThe 'Modules' search criteria of the request search includes all IMI modules and not only the ones for information requests. Nevertheless this search only returns information requests and only in the area(s) in which the user has a role.\n\nThis issue will be fixed no later than in the V.8, which will include the reworked request related screens in the standard IMI look.\n\n!!Changes to the Registers module in IMI\n\nIn V.7.0 we have applied the standard IMI look and feel to the Registers module. Along with the improvements of the display the following changes have been made:\n* To use the module, the users need to click on the 'Repositories & Directories / Create' or the 'Repositories & Directories / Search' menu options. If they also have access to the CIT repository in a secondary menu (displayed to the right of the main menu) they need to select 'Registers'.\n* Newly created registers are first saved as drafts and need to be 'Activated' by the user.\n* Previously created registers are migrated to the new forms. Their IMI managers remained the same as before, but can be changed by the IMI Helpdesk if requested.\n* All active IMI authorities are granted access to this horizontal module, newly registered IMI authorities will automatically be granted access to it. Nevertheless access to the Registers module can be suspended independently if considered unnecessary.\n\n!!Changes to SOLVIT\n\nV.7.0 includes several improvements also for SOLVIT. Among other new functionality SOLVIT Centres will now be able to transfer cases directly to Your Europe Advice or request an advice from YEA concerning their draft cases. The details of the SOLVIT improvements are communicated directly to SOLVIT Centres by the EC SOLVIT team which has already circulated the updated SOLVIT case handling manual.\n\n!!New IMI Modules\n\nWith the release IMI V.7.0 we opened 4 completely new modules in the system: PQ Notifications – Architects, PQ notifications – Health professions, Notifications for Train Driving Licences and Information requests for Train Driving licences.\n\nSupporting documents and detailed instructions for the registration of authorities for the new modules are circulated to Member States separately.\n\n!!Alerts in the area of Services\n\nThe simplified and improved Services Alert module is part of the V.7.0 software release. All authorities which had granted access to the old Alert mechanism are automatically granted access to the new Alert module.\n\nAlert authorities retained their 'Authority' role, Incoming Alert Post boxes and Previous Alert coordinators are both assigned the role of a 'Coordinator' in the new module. The links between authorities and coordinators are migrated without any impact.\n\nShould there be any alert sent in the area of services all coordinators in the recipient Member States will automatically receive it.\n\nThe new alert module in its functionality is very much similar to notifications in IMI, thus we believe no specific technical training is necessary for the use of this functionality.\n\nTo use the alert mechanism, the users with access to the module need to click on the 'Alerts & Notifications / Create' or the 'Alerts & Notifications / Search' menu options. If they have access to multiple alert or notification modules, in a secondary menu (displayed to the right of the main menu) they need to select 'Services Directive Alert'.\n\nPlease find below a short summary of additional changes compared to the previous SD Alert module:\n* machine translation of free text is available\n* PDF reports of alerts are available (with or without digital signature)\n* improved view of closed alerts with additional details\n* user-friendly display of alerts with better organisation of data\n* possibility to copy alerts if need be\n* simplified data entry when alerts are created\n* simplified dissemination involving all alert coordinators to ensure alerts are handled as quickly as possible\n* the additional step of acknowledging receipt will be removed from the workflow, dissemination can immediately start once an alert is received\n* additional information and closure proposals are handled in form of comments without the approval of coordinators (coordinators may still ask the authorities to delete them if added unjustified)\n* objections to closure are displayed together with closure proposals (Closure tab)\n* as soon as an authority proposes closure other recipients can comment on it or eventually object to closure\n* based on closure proposal, objections and comments alert closure will be executed manually by the IMI Helpdesk when instructed by the alert coordinator\n* it will be possible to print reports of alerts up to one week after closure.
!!Învăţământul superior din România\n> Adresă web recomandată: http://www.edu.ro/index.php/articles/c22\n<<iFrame http://www.edu.ro/index.php/articles/c22>>\n<<tiddler precizare>>
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
[[CNRED|Activitati]]
http://cnred.edu.ro/
!!!Lista specializărilor reglementate din domeniul Sănătate\n# Reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene\n## Medicină\n## Medicină dentară\n## Farmacie\n## Asistenţă medicală generală\n## Moaşe\n# Reglementate general\n## Radiologie şi imagistică\n## Laborator clinic\n## Balneofiziokinetoterapie şi recuperare\n## Tehnică dentară\n## Asistenţă dentară\n## Asistenţă de farmacie\n## Audiologie şi protezare auditivă\n## Asistenţă de profilaxie stomatologică\n## Nutriţie şi dietetică
/***\n\n''Inspired by [[TiddlyPom|http://www.warwick.ac.uk/~tuspam/tiddlypom.html]]''\n\n|Name|SplashScreenPlugin|\n|Created by|SaqImtiaz|\n|Location|http://lewcid.googlepages.com/lewcid.html#SplashScreenPlugin|\n|Version|0.21 |\n|Requires|~TW2.08+|\n!Description:\nProvides a simple splash screen that is visible while the TW is loading.\n\n!Installation\nCopy the source text of this tiddler to your TW in a new tiddler, tag it with systemConfig and save and reload. The SplashScreen will now be installed and will be visible the next time you reload your TW.\n\n!Customizing\nOnce the SplashScreen has been installed and you have reloaded your TW, the splash screen html will be present in the MarkupPreHead tiddler. You can edit it and customize to your needs.\n\n!History\n* 20-07-06 : version 0.21, modified to hide contentWrapper while SplashScreen is displayed.\n* 26-06-06 : version 0.2, first release\n\n!Code\n***/\n//{{{\nvar old_lewcid_splash_restart=restart;\n\nrestart = function()\n{ if (document.getElementById("SplashScreen"))\n document.getElementById("SplashScreen").style.display = "none";\n if (document.getElementById("contentWrapper"))\n document.getElementById("contentWrapper").style.display = "block";\n \n old_lewcid_splash_restart();\n \n if (splashScreenInstall)\n {if(config.options.chkAutoSave)\n {saveChanges();}\n displayMessage("TW SplashScreen has been installed, please save and refresh your TW.");\n }\n}\n\n\nvar oldText = store.getTiddlerText("MarkupPreHead");\nif (oldText.indexOf("SplashScreen")==-1)\n {var siteTitle = store.getTiddlerText("SiteTitle");\n var splasher='\sn\sn<style type="text/css">#contentWrapper {display:none;}</style><div id="SplashScreen" style="border: 3px solid #ccc; display: block; text-align: center; width: 320px; margin: 100px auto; padding: 50px; color:#000; font-size: 28px; font-family:Tahoma; background-color:#eee;"><b>'+siteTitle +'</b> is loading<blink> ...</blink><br><br><span style="font-size: 14px; color:red;">Requires Javascript.</span></div>';\n if (! store.tiddlerExists("MarkupPreHead"))\n {var myTiddler = store.createTiddler("MarkupPreHead");}\n else\n {var myTiddler = store.getTiddler("MarkupPreHead");}\n myTiddler.set(myTiddler.title,oldText+splasher,config.options.txtUserName,null,null);\n store.setDirty(true);\n var splashScreenInstall = true;\n}\n//}}}
!!Statele Membre ale Spaţiului Economic European\n<<<\n# [[Austria|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/austria/index_ro.htm]]\n# [[Belgia|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/belgium/index_ro.htm]]\n# [[Bulgaria|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/bulgaria/index_ro.htm]]\n# [[Cipru|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/cyprus/index_ro.htm]]\n# [[Croaţia|http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/croatia/index_ro.htm]]\n# [[Danemarca|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/denmark/index_ro.htm]]\n# [[Estonia|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/estonia/index_ro.htm]]\n# [[Finlanda|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/finland/index_ro.htm]]\n# [[Franţa|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/france/index_ro.htm]]\n# [[Germania|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/germany/index_ro.htm]]\n# [[Grecia|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/greece/index_ro.htm]]\n# [[Irlanda|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/ireland/index_ro.htm]]\n# [[Islanda|http://europa.eu/abc/european_countries/others/iceland/index_ro.htm]] *\n# [[Italia|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/italy/index_ro.htm]]\n# [[Letonia|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/latvia/index_ro.htm]]\n# [[Liechtenstein|http://europa.eu/abc/european_countries/others/liechtenstein/index_ro.htm]] *\n# [[Lituania|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/lithuania/index_ro.htm]]\n# [[Luxemburg|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/luxembourg/index_ro.htm]]\n# [[Malta|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/malta/index_ro.htm]]\n# [[Norvegia|http://europa.eu/abc/european_countries/others/norway/index_ro.htm]] *\n# [[Polonia|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/poland/index_ro.htm]]\n# [[Portugalia|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/portugal/index_ro.htm]]\n# [[Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/unitedkingdom/index_ro.htm]]\n# [[Republica Cehă|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/czechrepublic/index_ro.htm]]\n# [[România|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/romania/index_ro.htm]]\n# [[Slovacia|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/slovakia/index_ro.htm]]\n# [[Slovenia|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/slovenia/index_ro.htm]]\n# [[Spania|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/spain/index_ro.htm]]\n# [[Suedia|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/sweden/index_ro.htm]]\n# [[Ţările de Jos|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/netherlands/index_ro.htm]]\n# [[Ungaria|http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/hungary/index_ro.htm]]\n<<<\n~* aceste state nu sunt membre ale [[Uniunii Europene|UE]]
!Statistica\n<<tabs tabsClass\n"Statistica IMI pentru calificări profesionale" "Statistica-IMI-PQ" [[Statistica-IMI-PQ]]\n"Statistica IMI pentru servicii educaţionale" "Statistica-IMI-SD" [[Statistica-IMI-SD]]\n"Statistica dosarelor CNRED" "Statistica-CNRED" [[Statistica-CNRED]]\n>>
!Statistica dosarelor soluţionate de CNRED / Centrul român NARIC\n\n| !Anul |>|>| [[Echivalare]] |>| [[Recunoaştere|Recunoastere]] | [[Vizare superior|vizare-acte-studii-invatamant-superior]] | [[Adeverinţe|Adeverinte]] | !Total dosare |\n|~| [[preuniversitar|statistica-echivalare-studii-preuniversitare]] | [[superior|statistica-echivalare-studii-superioare]] |>| preuniversitar | superior |~|~|~|\n| 2013 | |>| | | | | | |\n| 2012 | |>| | | | 4044 | | |\n| 2011 | |>| | | | 4118 | | |\n| 2010 | |>| | | | 2875 | | |\n| 2009 | |>| [[488|echivalare-studii-superioare-2009]] | | | | | |\n| 2008 | [[8458|echivalare-studii-preuniversitare-2008]] |>| [[1129|echivalare-studii-superioare-2008]] | | //[[928|recunoastere-acte-de-studii-2008]]// | | | |\n| 2007 | [[3301|echivalare-studii-preuniversitare-2007]] |>| [[949|echivalare-studii-superioare-2007]] | | [[1422|recunoastere-acte-de-studii-2007]] | | | |\n| | |>| | | | | | |\n| 2006 | |>| 914 | | 1405 | | | |\n| 2005 | |>| 865 | | 1025 | | | |\n| 2004 | |>| 590 | | 578 | | | |\n| 2003 | |>| 618 | | 420 | | | |\n| 2002 | |>| 645 | | 516 | | | |\n| 2001 | |>| 673 | | 437 | | | |\n| 2000 | |>| 798 | | 228 | | | |\n| 1999 | |>| 551 | | | | | |\n| | |>| | | | | | |\n| 1998 | |>| 472 | | | | | |\n| 1997 | |>| 491 | | | | | |\n| 1996 | |>| 188 | | | | | |\n| 1995 | |>| 15 | | | | | |\n| | |>| | | | | | |\n| ''TOTAL'' | |>| //''9386''// | | //''6959''// | | | |\n''Precizări'': Datele prezentate sunt preluate numai din evidenţa ţinută în format electronic de-a lungul timpului. Aceste date vor fi verificate şi eventual modificate în perioada următoare.\n\nTipuri de dosare:\n# Adev conf UE munca\n# Adev conf UE predare *\n# Adev sist notare\n# Echiv preuniv romani\n# Echiv superior romani\n# Recun preuniv munca\n# Recun preuniv UE munca\n# Recun preuniv UE studii\n# Recun superior munca\n# Recun superior UE munca\n# Recun superior UE studii\n# Vizare\n# Alte tipuri
!Statistica Sistemului IMI \n\n!!Cereri de informaţii transmise în perioada februarie 2008 - decembrie 2013\n| |>|>|>|>|>|>| !Total cereri IMI / an |>|>|>|>|>| |\n| !Componenta | ''2008'' | ''2009'' | ''2010'' | ''2011'' | ''2012'' | ''2013'' | ''Sem.I 2014'' | !Total IMI | | !Total RO 2008-2013 | !Procentaj |\n| [[Calificări profesionale (IMI PQ)|Statistica-IMI-PQ]] | 374| 1404| 1836| 2166| 3091| 4527| 2872| ''16270''| | [[2177|Statistica-IMI-PQ-cereri-SEE-RO]]| 16,25%|\n| [[Servicii (IMI SD)|Statistica-IMI-SD]] | ! | 48| 181| 352| 409| 424| 240| ''1654''| | 76| 5,37%|\n| [[Detaşarea lucrătorilor (IMI PW)|Statistica-IMI-PW]] | ! | ! | ! | 181| 806| 971| 500| ''2458''| | 340| 17,36%|\n| [[Drepturile pacienților (IMI PRD)|Statistica-IMI-PRD]] | ! | ! | ! | ! | ! | 33| 137| ''170''| | 0| 0,00%|\n| [[Comerțul electronic (IMI EC)|Statistica-IMI-EC]] | ! | ! | ! | ! | ! | 2| 1| ''3''| | 0| 0,00%|\n|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |\n| ''Total cereri de informaţii'' | ''374''| ''1452''| ''2017''| ''2699''| ''4306''| ''5957'' | ''3750'' | ''20555''| | ''2593''| ''15,43%''|\n>Sursa datelor prezentate: [[Vechiul site IMI al Comisiei Europene - Statistici privind utilizarea sistemului|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/important_documents_ro.html]] şi [[Noul site IMI al Comisiei Europene - Statistici|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/index_ro.htm]]\n\n<<tiddler Statistica-IMI-autoritati>>\n\n<<tiddler Statistica-IMI-registre>>
!Statistica IMI pentru calificări profesionale\n<<tabs tabsClass\n"Cereri de informaţii" "Statistica-IMI-PQ-cereri" [[Statistica-IMI-PQ-cereri]]\n"Autorităţi competente" "Statistica-IMI-PQ-autoritati" [[Statistica-IMI-PQ-autoritati]]\n>>
!Statistica autorităţilor competente pentru calificări profesionale\n\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-cereri-primite>>\n\n----\n\n\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-cereri-trimise>>\n\n----\n\n<<tiddler webmaster>>
!!Austria\n| | !37 cereri de informaţii |>|\n| !8 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Österreichische Ärztekammer | 11 | 0 |\n| Amt der Wiener Landesregierung | 8 | 0 |\n| Österreichische Zahnärztekammer | 6 | 0 |\n| Bundesministerium für Gesundheit | 5 | 0 |\n| Amt der Steiermärkischen Landesregierung | 4 | 0 |\n| Amt der Kärntner Landesregierung | 1 | 0 |\n| Amt der Vorarlberger Landesregierung | 1 | 0 |\n| Österreichische Tierärztekammer | 1 | 0 |
!!Belgia\n| | !111 cereri de informaţii |>|\n| !4 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement | 104 | 0 |\n| Beroepsinstituut van de erkende boekhouders en fiscalisten,Institut Professionnel des comptables et fiscalistes agréés | 5 | 0 |\n| Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,Föderaler Öffentlicher Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkeite und Umwelt | 1 | 0 |\n| Orde der geneesheren,Ordre des médecins,Ärztekammer | 0 | 1 |
!!Bulgaria\n| | !2 cereri de informaţii |>|\n| !1 autoritate competentă | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Министър на здравеопазването на Република България | 0 | 2 |
!!Cipru\n| | !12 cereri de informaţii |>|\n| !4 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής | 6 | 0 |\n| Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Κύπρου | 3 | 0 |\n| Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων | 2 | 0 |\n| Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου | 1 | 0 |
!!Republica Cehă\n| | !7 cereri de informaţii |>|\n| !3 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 3 | 0 |\n| Ministerstvo zdravotnictví - oddělení lékařských povolání a uznávání odborných kvalifikací | 2 | 1 |\n| Ministerstvo zdravotnictví - oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací. | 1 | 0 |
!!Germania\n| | !263 cereri de informaţii |>|\n| !47 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Bezirksärztekammer Nordbaden | 32 | 0 |\n| Regierungspräsidium Stuttgart - Landesprüfungsamt für Medizin und Pharmazie, Approbationswesen - | 31 | 0 |\n| Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen | 25 | 0 |\n| Ärztekammer ~Westfalen-Lippe | 21 | 1 |\n| Bezirksregierung Detmold | 14 | 0 |\n| Landesverwaltungsamt ~Sachsen-Anhalt | 14 | 0 |\n| Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung II Gesundheit, Integration und Ausländerrecht | 13 | 0 |\n| Bayerische Landesärztekammer | 11 | 1 |\n| Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg | 9 | 0 |\n| Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Fachbereich "Arzt" | 8 | 0 |\n| Bezirksregierung Köln | 7 | 2 |\n| Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales | 5 | 0 |\n| Handwerkskammer zu Leipzig | 5 | 0 |\n| Landesamt für soziale Dienste ~Schleswig-Holstein - Abt. Gesundheitsschutz | 5 | 0 |\n| Ärztekammer Niedersachsen | 4 | 0 |\n| Der Oberbürgermeister der Stadt ~Düsseldorf-Gesundheitsamt | 4 | 0 |\n| Landesärztekammer Hessen | 3 | 1 |\n| Handwerkskammer Mannheim ~Rhein-Neckar-Odenwald | 3 | 0 |\n| Niedersächsischer Zweckverband zur Approbationserteilung (~NiZzA) | 3 | 0 |\n| Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin | 2 | 1 |\n| Ärztekammer des Saarlandes | 2 | 0 |\n| Bezirksregierung Münster | 2 | 0 |\n| Bezirksärztekammer Südwürttemberg | 2 | 0 |\n| Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | 2 | 0 |\n| Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Abteilung Gesundheit | 2 | 0 |\n| Landesdirektion Leipzig | 2 | 0 |\n| Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes ~Sachsen-Anhalt | 2 | 0 |\n| Regierungspräsidium Gießen - Abteilung V Ländlicher Raum, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz | 2 | 0 |\n| Regierungspräsidium Tübingen - Physiotherapeuten, Hebammen, Krankenpfleger, Radiologieass. | 2 | 0 |\n| Regierung der Oberpfalz, Bayern (SDIMIC) | 1 | 1 |\n| Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 35 | 1 | 1 |\n| Ärztekammer ~Sachsen-Anhalt | 1 | 0 |\n| Ärztekammer ~Schleswig-Holstein | 1 | 0 |\n| Ärztekammer Nordrhein | 1 | 0 |\n| Bayerische Architektenkammer | 1 | 0 |\n| Bezirksregierung Arnsberg | 1 | 0 |\n| Der Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld | 1 | 0 |\n| Handwerkskammer ~Braunschweig-Lüneburg-Stade | 1 | 0 |\n| Handwerkskammer Flensburg | 1 | 0 |\n| Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Fachbereich "Krankenpflege" | 1 | 0 |\n| Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Fachbereich "Physiotherapeut" | 1 | 0 |\n| Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Fachbereich "Zahnarzt" | 1 | 0 |\n| Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz | 1 | 0 |\n| Thüringer Landesverwaltungsamt | 1 | 0 |\n| Bezirksregierung Düsseldorf | 0 | 1 |\n| Hessisches Sozialministerium | 0 | 1 |\n| Zahnärztekammer Nordrhein | 0 | 1 |
!!Danemarca\n| | !72 cereri de informaţii |>|\n| !4 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Sundhedsstyrelsen | 61 | 0 |\n| Styrelsen for Videregående Uddannelser | 6 | 0 |\n| Psykolognævnet | 3 | 0 |\n| Lægemiddelstyrelsen | 2 | 0 |
!!Estonia\n\nAutorităţile din acest stat nu au trimis cereri de informaţii către autorităţile din România.
!!Spania\n| | !32 cereri de informaţii |>|\n| !5 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD. Subdirección General de Ordenación Profesional | 20 | 0 |\n| MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones) | 5 | 3 |\n| Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación | 1 | 1 |\n| Generalitat. Comunitat Valenciana. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Dirección General de Industria | 1 | 0 |\n| Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 0 | 1 |
!!Finlanda\n| | !37 cereri de informaţii |>|\n| !2 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira | 25 | 0 |\n| Opetushallitus | 12 | 0 |
!!Franţa\n| | !184 cereri de informaţii |>|\n| !14 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Ordre National des Médecins | 78 | 0 |\n| Chambre de Métiers et de L'artisanat de Paris | 56 | 0 |\n| Conseil National de l’Ordre des chirurgiens-dentistes | 24 | 0 |\n| Ordre national des masseurs kinésithérapeutes | 7 | 0 |\n| Ordre national des pharmaciens | 4 | 0 |\n| Direction de l'hospistalisation et de l'organisation des soins | 2 | 1 |\n| Assemblée permanente des chambres de métiers | 2 | 0 |\n| Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires | 2 | 0 |\n| Ordre des sages-femmes | 2 | 0 |\n| Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente | 1 | 0 |\n| Chambre de Métiers et de l'Artisanat de L'Isere | 1 | 0 |\n| Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vienne (86) | 2 | 0 |\n| Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Yvelines | 1 | 0 |\n| Ordre National des Infirmiers | 1 | 0 |
!!Grecia\n| | !141 cereri de informaţii |>|\n| !14 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) | 55 | 1 |\n| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 53 | 0 |\n| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | 5 | 0 |\n| Υπουργείο Υγείας (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΠΡΟΣΌΝΤΑ) | 4 | 1 |\n| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 0 |\n| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ | 4 | 0 |\n| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 | 0 |\n| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | 0 |\n| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 0 |\n| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 0 |\n| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 |\n| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 | 0 |\n| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 | 0 |\n| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 0 |
!!Croaţia\n\nAutorităţile din acest stat nu au trimis cereri de informaţii către autorităţile din România.
!!Ungaria\n| | !52 cereri de informaţii |>|\n| !4 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 20 | 12 |\n| Oktatási ~Hivatal-Magyar Ekvivalencia és Információs Központ | 9 | 1 |\n| Emberi Erőforrások Minisztériuma - Egészségügyért felelős DIMIC | 0 | 7 |\n| Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság - Nemzeti Munkaügyi Hivatal | 0 | 3 |
!!Irlanda\n| | !187 cereri de informaţii |>|\n| !5 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Medical Council,Comhairle na nDochtuiri Leighis | 147 | 0 |\n| Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI),An Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann | 31 | 0 |\n| CORU - The Health and Social Care Professionals Council,CORU - An Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh | 4 | 0 |\n| The Dental Council,Comhairle Fiaclóireachta | 4 | 0 |\n| Royal Institute of the Architects of Ireland | 1 | 0 |\n
!!Islanda\n\nAutorităţile din acest stat nu au trimis cereri de informaţii către autorităţile din România.
!!Italia\n| | !200 cereri de informaţii |>|\n| !8 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Ministero della Salute - DG Risorse Umane e Professioni Sanitarie | 93 | 15 |\n| Ministero della Giustizia - DG Giustizia Civile | 55 | 0 |\n| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 17 | 0 |\n| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO DELL'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA | 13 | 0 |\n| Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo | 2 | 0 |\n| Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee – Ufficio CEMIAG (Cittadinanza Europea, Mercato Interno) (NIMIC - SOLVIT Centre - Punti di Contatto Nazionali Direttiva Servizi 2006/123/CE e Direttiva Qualifiche 2005/36/CE) | 1 | 1 |\n| Ufficio per lo Sport | 1 | 0 |\n| Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - DG Università - Ufficio IX | 0 | 2 |
!!Liechtenstein\n\nAutorităţile din acest stat nu au trimis cereri de informaţii către autorităţile din România.
!!Lituania\n\nAutorităţile din acest stat nu au trimis cereri de informaţii către autorităţile din România.
!!Luxemburg\n| | !3 cereri de informaţii |>|\n| !2 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Ministère de la Santé | 2 | 0 |\n| Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle | 1 | 0 |
!!Letonia\n\nAutorităţile din acest stat nu au trimis cereri de informaţii către autorităţile din România.
!!Malta\n| | !15 cereri de informaţii |>|\n| !5 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji,Veterinary Surgeons Council | 7 | 0 |\n| Council for Nurses and Midwives | 3 | 0 |\n| Kunsill dwar il-Professjoni tal-Għalliema f’Malta,Council for the Teaching Profession | 3 | 0 |\n| Kunsill ta' l-Ispiżjara,Pharmacy Council | 1 | 0 |\n| Medical Specialist Accreditation Committee,Medical Specialist Accreditation Committee | 1 | 0 |
!!Ţările de Jos\n| | !103 cereri de informaţii |>|\n| !4 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Registratie en Informatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (RIBIZ) | 67 | 0 |\n| Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 28 | 0 |\n| Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst | 7 | 0 |\n| Ministerie van Economische Zaken (EX NIMIC) | 0 | 1 |
!!Norvegia\n| | !26 cereri de informaţii |>|\n| !4 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Statens autorisasjonskontor for helsepersonell | 16 | 0 |\n| Utdanningsdirektoratet | 8 | 0 |\n| Helsedirektoratet | 1 | 0 |\n| Mattilsynet | 1 | 0 |
!!Polonia\n| | !1 cerere de informaţii |>|\n| !1 autoritate competentă | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej | 0 | 1 |
!!Portugalia\n| | !6 cereri de informaţii |>|\n| !3 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Ordem dos Médicos | 3 | 0 |\n| Ordem dos Enfermeiros | 2 | 0 |\n| Direcção Geral de Administração Escolar / Ministério da Educação e da Ciência | 1 | 0 |
!!România\n\n|>|>| |>|>|>|>|>|>| !Total cereri trimise pe ani |\n| !13 autorităţi competente | !profesii | !105 cereri | ''2008'' | ''2009'' | ''2010'' | ''2011'' | ''2012'' | ''2013'' | ''2014'' |\n| [[Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România|OAMR]] | asistent medical, moasa, asistent medical generalist | ''35''| 0| 0| 8| 0| 15| 5| 7|\n| [[Colegiul Medicilor din România|CMR]] | medic | ''31''| 0| 0| 0| 0| 9| 0| 22|\n| [[Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale|MS]] | asistent medical generalist, medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, moaşă | ''18''| 6| 1| 2| 0| 7| 2| 0|\n| [[Ordinul Arhitecţilor din România|OAR]] | arhitect | ''3''| 0| 1| 0| 0| 0| 2| 0|\n| [[Ministerul Educaţiei Nationale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (LIMIC PQ, DIMIC S)|MEN-CNRED]] | profesii nereglementate în România | ''3''| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 1|\n| [[Ministerul Justiţiei|MJust]] | traducator/interpret autorizat | ''3''| 0| 0| 0| 0| 1| 2| 0|\n| [[Centrul de Scafandri (Unitatea Militara 02145 Constanta)|CentrulScafandri]] | scafandri | ''3''| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3|\n| [[Uniunea Naţională a Barourilor din România|UNBR]] | avocat | ''3''| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3|\n| [[Colegiul Medicilor Dentişti din România|CMDR]] | medic dentist | ''2''| 0| 1| 0| 0| 1| 0| 0|\n| [[Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali|CNASR]] | asistent social | ''1''| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0|\n| [[Colegiul Medicilor Veterinari|CMVRo]] | medic veterinar chirurg | ''1''| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0|\n| [[Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România|OBBCSSR]] | biochimist, biolog, chimist în sistemul sanitar | ''1''| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|\n| [[Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania|OTDR]] | tehnician dentar | ''1''| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|\n|>|>| Subtotal| ''6''| ''3''| ''10''| ''2''| ''33''| ''13''| ''38''|\n\n|>|>| |>|>|>|>|>|>| !Total cereri primite pe ani |\n| !30 autorităţi competente | !profesii | !2967 cereri | ''2008'' | ''2009'' | ''2010'' | ''2011'' | ''2012'' | ''2013'' | ''2014'' |\n| [[Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale|MS]] | asistent medical generalist, medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, moaşă | ''1720''| 55| 159| 200| 255| 267| 344| 440|\n| [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională|MEN-DGMRURS]] | cadru didactic preuniversitar | ''199''| 0| 0| 0| 0| 28| 90| 81|\n| [[Ministerul Educaţiei Nationale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (LIMIC PQ, DIMIC S)|MEN-CNRED]] | cadru didactic preuniversitar, alte profesii nereglementate în România | ''182''| 0| 28| 51| 50| 24| 2| 27|\n| [[Colegiul Medicilor din România|CMR]] | medic | ''181''| 4| 9| 15| 27| 34| 34| 58|\n| [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (Punct de Contact)|Punct-de-contact]] | alte profesii nereglementate în România | ''150''| 0| 0| 2| 18| 53| 67| 10|\n| [[Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România|OAMR]] | asistent medical, moaşă | ''108''| 0| 0| 11| 6| 24| 28| 39|\n| [[Colegiul Medicilor Dentişti din România|CMDR]] | medic dentist | ''86''| 0| 9| 10| 9| 12| 15| 31|\n| [[Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali|CNASR]] | asistent social | ''59''| 0| 0| 0| 1| 2| 37| 19|\n| [[Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic|CNDIPT]] | profesii nereglementate în România | ''54''| 0| 0| 0| 0| 0| 7| 47|\n| [[Autoritatea Naţională pentru Calificări|ANC]] | profesii nereglementate în România | ''42''| 0| 0| 0| 0| 0| 11| 31|\n| [[Colegiul Medicilor Veterinari|CMVRo]] | medic veterinar chirurg | ''29''| 0| 2| 5| 5| 9| 4| 4|\n| [[Uniunea Nationala a Barourilor din Romania|UNBR]] | avocat | ''26''| 0| 0| 0| 0| 0| 25| 1|\n| [[Colegiul Farmaciştilor din România|ColegFarm]] | farmacist | ''22''| 0| 0| 1| 6| 5| 5| 5|\n| [[Colegiul Psihologilor din România|CoPsi]] | psiholog | ''21''| 0| 0| 0| 2| 2| 8| 9|\n| [[Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei|ANRE]] | electrician autorizat, profesii nereglementate in domeniul electric | ''15''| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 12|\n| [[Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România|CECCAR]] | expert contabil, contabil autorizat | ''14''| 0| 2| 0| 4| 5| 1| 2|\n| [[Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România|OBBCSSR]] | biochimist, biolog, chimist în sistemul sanitar | ''12''| 0| 0| 0| 0| 1| 3| 8|\n| [[Oficiul National al Registrului Comertului|ONRC]] | profesii nereglementate în România | ''11''| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 10|\n| [[Ministerului Economiei - Autoritatea Națională pentru Turism - Direcţia Promovare, Marketing şi Produse Turistice Inovative|MDRT-turism]] | ghid de turism | ''8''| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 6|\n| [[Federația Română de Schi Biatlon|FRSB]] | instructor de schi | ''7''| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 5|\n| [[Ordinul Arhitecților din România|OAR]] | arhitect | ''4''| 0| 2| 0| 1| 0| 0| 1|\n| [[Inspectoratul General al Poliţiei Române|IGPR-MAI]] | agent de pază | ''3''| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 1|\n| [[Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania|OTDR]] | tehnician dentar | ''3''| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 2|\n| [[Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat|ISCIR]] | profesii nereglementate in domeniul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat | ''3''| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3|\n| [[Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române|IGPF]] | poliţist de frontieră | ''2''| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 1|\n| [[Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială|ANPIS]] | profesii nereglementate | ''2''| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2|\n| [[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice|MDRT-constructii]] | profesii în domeniul construcţiilor | ''1''| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0|\n| [[Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara|ANCPI]] | inginer topograf | ''1''| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0|\n| [[Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală Învăţământ Superior|MEN-DGIS]] | cadru didactic universitar | ''1''| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|\n| [[Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre)|MAE]] | - | ''1''| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|\n|>|>| Subtotal| ''59''| ''211''| ''295''| ''385''| ''470''| ''690''| ''857''|
!!Suedia\n| | !208 cereri de informaţii |>|\n| !4 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Socialstyrelsen | 179 | 0 |\n| Universitets- och högskolerådet | 15 | 0 |\n| Elsäkerhetsverket | 10 | 0 |\n| Jordbruksverket | 4 | 0 |
!!Slovenia\n| | !3 cereri de informaţii |>|\n| !2 autorităti competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Ministrstvo za zdravje | 2 | 0 |\n| Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 1 | 0 |
!!Slovacia\n| | !2 cereri de informaţii |>|\n| !1 autoritate competentă | ''trimise'' | ''primite'' |\n| Ministerstvo školstva SR | 2 | 0 |
!!Regatul Unit\n| | !473 cereri de informaţii |>|\n| !12 autorităţi competente | ''trimise'' | ''primite'' |\n| The Teaching Agency | 157 | 0 |\n| Nursing and Midwifery Council | 106 | 0 |\n| General Medical Council | 99 | 1 |\n| The Health and Care Professions Council | 43 | 0 |\n| General Teaching Council for Wales | 19 | 0 |\n| General Dental Council | 18 | 0 |\n| General Pharmaceutical Council | 14 | 0 |\n| General Teaching Council for Scotland | 6 | 0 |\n| General Teaching Council for Northern Ireland | 4 | 0 |\n| Royal College of Veterinary Surgeons | 4 | 0 |\n| Architects Registration Board | 1 | 0 |\n| Institute of Chartered Accountants in England & Wales | 1 | 0 |
!Statistica autorităţilor active în schimbul de informaţii cu autorităţile din România prin Sistemul IMI, componenta Calificări Profesionale\n\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-RO>>\n\n----\n\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-UK>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-DE>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-SE>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-IT>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-IE>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-FR>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-GR>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-BE>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-NL>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-DK>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-HU>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-AT>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-FI>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-ES>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-NO>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-MT>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-CY>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-CZ>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-PT>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-LU>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-SI>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-SK>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-BG>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-PL>>\n\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-HR>>\n\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-EE>>\n\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-IS>>\n\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-LV>>\n\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-LI>>\n\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-autoritati-LT>>
!Statistica cererilor de informaţii pentru calificări profesionale\n\n|<<tiddler Statistica-IMI-PQ-cereri-anual-lunar-total-Romania>> |\n|<<tiddler Statistica-IMI-PQ-cereri-total-IMI-primite-trimise-Romania>> |\nStatistica detaliată în funcţie de statutul cererilor este prezentată în continuare:\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-cereri-inchise>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-cereri-deschise>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-cereri-ciorna>>\n<<tiddler Statistica-IMI-PQ-cereri-anulate>>\n\n<<tiddler webmaster>>
!!Statistica schimburilor de informaţii IMI PQ dintre Statele Membre SEE şi România din perioada februarie 2008 - decembrie 2013\n\n| !Stat Membru SEE | !Nr. autorităţi | ''Total cereri'' | ''trimise către RO'' | ''primite din RO'' |\n| [[Regatul Unit|Statistica-IMI-PQ-autoritati-UK]] | 12 | ''473''| 472| 1|\n| [[Germania|Statistica-IMI-PQ-autoritati-DE]] | 47 | ''263''| 252| 11|\n| [[Suedia|Statistica-IMI-PQ-autoritati-SE]] | 4 | ''208''| 208| 0|\n| [[Italia|Statistica-IMI-PQ-autoritati-IT]] | 8 | ''200''| 182| 18|\n| [[Irlanda|Statistica-IMI-PQ-autoritati-IE]] | 5 | ''187''| 187| 0|\n| [[Franţa|Statistica-IMI-PQ-autoritati-FR]] | 14 | ''184''| 183| 1|\n| [[Grecia|Statistica-IMI-PQ-autoritati-GR]] | 14 | ''141''| 139| 2|\n| [[Belgia|Statistica-IMI-PQ-autoritati-BE]] | 4 | ''111''| 110| 1|\n| [[Ţările de Jos|Statistica-IMI-PQ-autoritati-NL]] | 4 | ''103''| 102| 1|\n| [[Danemarca|Statistica-IMI-PQ-autoritati-DK]] | 4 | ''72''| 72| 0|\n| [[Ungaria|Statistica-IMI-PQ-autoritati-HU]] | 4 | ''52''| 29| 23|\n| [[Austria|Statistica-IMI-PQ-autoritati-AT]] | 8 | ''37''| 37| 0|\n| [[Finlanda|Statistica-IMI-PQ-autoritati-FI]] | 2 | ''37''| 37| 0|\n| [[Spania|Statistica-IMI-PQ-autoritati-ES]] | 5 | ''32''| 27| 5|\n| [[Norvegia|Statistica-IMI-PQ-autoritati-NO]] | 4 | ''26''| 26| 0|\n| [[Malta|Statistica-IMI-PQ-autoritati-MT]] | 5 | ''15''| 15| 0|\n| [[Cipru|Statistica-IMI-PQ-autoritati-CY]] | 4 | ''12''| 12| 0|\n| [[Republica Cehă|Statistica-IMI-PQ-autoritati-CZ]] | 3 | ''7''| 6| 1|\n| [[Portugalia|Statistica-IMI-PQ-autoritati-PT]] | 3 | ''6''| 6| 0|\n| [[Luxemburg|Statistica-IMI-PQ-autoritati-LU]] | 2 | ''3''| 3| 0|\n| [[Slovenia|Statistica-IMI-PQ-autoritati-SI]] | 2 | ''3''| 3| 0|\n| [[Slovacia|Statistica-IMI-PQ-autoritati-SK]] | 1 | ''2''| 2| 0|\n| [[Bulgaria|Statistica-IMI-PQ-autoritati-BG]] | 1 | ''2''| 0| 2|\n| [[Polonia|Statistica-IMI-PQ-autoritati-PL]] | 1 | ''1''| 0| 1|\n| [[Croaţia|Statistica-IMI-PQ-autoritati-HR]] | 0 | ''0''| 0| 0|\n| [[Estonia|Statistica-IMI-PQ-autoritati-EE]] | 0 | ''0''| 0| 0|\n| [[Islanda|Statistica-IMI-PQ-autoritati-IS]] | 0 | ''0''| 0| 0|\n| [[Letonia|Statistica-IMI-PQ-autoritati-LV]] | 0 | ''0''| 0| 0|\n| [[Liechtenstein|Statistica-IMI-PQ-autoritati-LI]] | 0 | ''0''| 0| 0|\n| [[Lituania|Statistica-IMI-PQ-autoritati-LT]] | 0 | ''0''| 0| 0|\n|>|>|>|>| |\n| ''Total SEE'' | ''161 autorităţi''| ''Total cereri''| ''primite din SEE''| ''trimise către SEE''|\n| [[România|Statistica-IMI-PQ-autoritati-RO]] | 27 autorităţi | ''2177''| ''2110''| ''67''|\n>Sursa: [[Sistemul IMI|https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/]]
Până în data de 1 decembrie 2014, autorităţile competente din România au gestionat [[3001 cereri pentru calificări profesionale|Statistica-IMI-PQ]]:\n|>| !Istoricul cererilor |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| Luna | !Total |\n|~|~| ian. | feb. | mar. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sep. | oct. | noi. | dec. |~|\n| Anul | 2008 | - | - | 1| 5| 4| 3| 10| 4| 7| 6| 11| 14| ''65''|\n|~| 2009 | 10| 19| 12| 24| 14| 37| 16| 12| 15| 17| 13| 25| ''214''|\n|~| 2010 | 17| 23| 27| 28| 16| 39| 27| 31| 28| 18| 32| 20| ''306''|\n|~| 2011 | 19| 24| 32| 25| 31| 25| 23| 38| 33| 62| 41| //34//| ''387''|\n|~| 2012 | 36| 41| 33| 43| 44| 38| 33| 39| 24| 70| 65| 37| ''503''|\n|~| 2013 | 52| 66| 64| 48| 45| 37| //73//| 57| 51| 67| 91| 53| ''704''|\n|~| 2014 | 58| 58| 70| 86| 70| 99| 77| 60| 56| 87| 101| | //''822''//|\n>Sursa datelor prezentate: [[Sistemul IMI|https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/]]
\n!!Cereri de informaţii anulate\n| !Statutul cererilor anulate | !Cereri primite | !Cereri trimise | !Total cereri | !Observaţii |\n| Retrasă * | 12 | 0 | ''12'' | cerere retrasă |\n| Retrasă – Datele personale au fost șterse (1) * | 65 | 4 | ''69'' |~|\n| Retrasă – Datele personale au fost șterse (2) * | 47 | 3 | ''50'' |~|\n|>|>| | |~|\n| Retrasă – Autoritatea destinatară a cerut ştergerea datelor personale (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n| Retrasă – Autoritatea destinatară a fost de acord cu ştergerea datelor personale (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n| Retrasă – Autoritatea solicitantă a cerut ştergerea datelor personale (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n| Retrasă – Autoritatea solicitantă a fost de acord cu ştergerea datelor personale (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n|>|>| | | |\n| Cerere ştearsă | 0 | 0 | ''0'' | cerere ştearsă |\n|>|>| | | |\n| ''Total general'' | ''124'' | ''7'' | ''131'' | |
\n!!Cereri de informaţii ciornă\n| !Statutul cererilor ciornă | !Cereri de primit | !Cereri de trimis | !Total cereri | !Observaţii |\n| Ciornă * | 0 | 1 | ''1'' | cerere ciornă |
\n!!Cereri de informaţii deschise\n| !Statutul cererilor deschise | !Cereri primite | !Cereri trimise | !Total cereri | !Observaţii |\n| //În curs de acceptare// * | 11 | 0 | ''11'' | cerere trimisă - în aşteptarea acceptului |\n| //Informații suplimentare necesare// * | 5 | 0 | ''5'' | cerere în curs - sunt necesare informaţii suplimentare |\n| Trimisă din nou pentru informaţii suplimentare | 0 | 0 | ''0'' | cerere trimisă din nou pentru informaţii suplimentare |\n|>|>| | |\n| //Înaintată – în curs de acceptare// | 0 | 0 | ''0'' | cerere înaintată - în aşteptarea acceptului |\n| Transmisă coordonatorului autorităţii destinatare | 0 | 0 | ''0'' |~|\n| Transmisă coordonatorului autorităţii solicitante | 0 | 0 | ''0'' |~|\n|>|>| | |\n| În curs de aprobare | 0 | 0 | ''0'' | cerere în curs de supervizare de coordonatorul autorităţii solicitante |\n|~| 0 | 0 | ''0'' | cerere în curs de supervizare de coordonatorul autorităţii destinatare |\n|>|>| | |\n| //Acceptată// * | 73 | 0 | ''73'' | cerere acceptată |\n| //Informații suplimentare – în aşteptare// * | 2 | 0 | ''2'' | cerere de informaţii suplimentare acceptată |\n| Neaprobată | 0 | 0 | ''0'' | cerere neaprobată de coordonator |\n|>|>| | |\n| Răspuns în curs de aprobare | 0 | 0 | ''0'' | răspuns în curs de aprobare de către coordonator//ul autorităţii destinatare// |\n|~|~|~|~| răspuns în curs de aprobare de către coordonator//ul autorităţii solicitante// |\n|~|~|~|~| răspuns parţial - în curs de aprobare de către coordonator |\n|>|>| | |\n| Răspuns neaprobat | 0 | 0 | ''0'' | răspuns neaprobat de coordonator//ul autorităţii destinatare// |\n|~|~|~|~| răspuns neaprobat de coordonator//ul autorităţii solicitante// |\n|>|>| | |\n| Trimiteţi acceptul * (--//Informaţii furnizate – Răspundeţi pentru a accepta//--) | 16 | 2 | ''18'' | cerere în curs - informaţii furnizate |\n|~|~|~|~| cerere în curs - informaţii parţiale furnizate |\n| Nu sunt disponibile informaţii suplimentare | 0 | 0 | ''0'' | cerere în curs - informaţii suplimentare indisponibile |\n|>|>| | |\n| ''Total general'' | ''107'' | ''2'' | ''109'' |
\n!!Cereri de informaţii închise\n| !Statutul cererilor închise | !Cereri primite | !Cereri trimise | !Total cereri | !Observaţii |\n| //Finalizată// * | 403 | 25 | ''428'' | informaţii furnizate (2762) |\n| //Finalizată – Datele personale au fost șterse (1)// * | 1491 | 51 | ''1542'' |~|\n| Finalizată – Datele personale au fost șterse (2) * | 775 | 17 | ''792'' |~|\n| Finalizată – Autoritatea destinatară a cerut ştergerea datelor personale (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n| Finalizată – Autoritatea destinatară a fost de acord cu ştergerea datelor personale (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n| Finalizată – Autoritatea solicitantă a cerut ştergerea datelor personale (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n| Finalizată – Autoritatea solicitantă a fost de acord cu ştergerea datelor personale (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n|>|>| | | |\n| //Finalizată – informaţii suplimentare nedisponibile// | 0 | 0 | ''0'' | informaţii suplimentare indisponibile (2) |\n| Finalizată – Nu există informaţii suplimentare - Datele personale au fost şterse (1) * | 1 | 1 | ''2'' |~|\n| Finalizată – Nu există informaţii suplimentare - Datele personale au fost şterse (2) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n| Finalizată – Nu există informaţii suplimentare – Autoritatea destinatară a cerut ştergerea datelor personale (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n| Finalizată – Nu există informaţii suplimentare – Autoritatea destinatară a fost de acord cu ştergerea datelor personale (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n| Finalizată – Nu există informaţii suplimentare – Autoritatea solicitantă a cerut ştergerea datelor personale (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n| Finalizată – Nu există informaţii suplimentare – Autoritatea solicitantă a fost de acord cu ştergerea datelor personale (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n|>|>| | | |\n| Refuzată şi finalizată | 0 | 0 | ''0'' | informaţii indisponibile (0) |\n| Refuzată şi finalizată – Autoritatea solicitantă a fost de acord cu ştergerea datelor personale (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n| Refuzată şi finalizată – Datele personale au fost şterse (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n| Refuzată şi finalizată – Datele personale au fost şterse (2) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n|>|>| | | |\n| Finalizată - Neaprobată | 0 | 0 | ''0'' | răspunsuri neaprobate de coordonator (1) |\n| Finalizată – Nu s-a aprobat - Datele personale au fost şterse (1) * | 0 | 1 | ''1'' |~|\n| Finalizată – Nu s-a aprobat - Datele personale au fost şterse (2) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n| Finalizată – Nu s-a aprobat – Autoritatea solicitantă a fost de acord cu ştergerea datelor personale (1) | 0 | 0 | ''0'' |~|\n|>|>| | | |\n| ''Total general'' | ''2670'' | ''95'' | ''2765'' | |
!!Cereri de informaţii primite de autorităţile competente din România\n| |>|>| !Cereri de informaţii | |\n| !Autoritatea Competentă care a primit cereri | [[rezolvate|Statistica-IMI-PQ-cereri-inchise]] | [[deschise|Statistica-IMI-PQ-cereri-deschise]] | [[anulate|Statistica-IMI-PQ-cereri-anulate]] | !Total |\n| [[Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale|MS]] | 749 | 28 | 51 | ''828'' |\n| [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|MEN-CNRED]] | 149 | 3 | 0 | ''152'' |\n| [[Colegiul Medicilor din România|CMR]] | 74 | 1 | 0 | ''75'' |\n| [[Colegiul Medicilor Dentişti din România|CMDR]] | 33 | 0 | 2 | ''35'' |\n| [[Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|CNRED-MEN]] - profesii nereglementate în România | 32 | 1 | 2 | ''35'' |\n| [[Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali|OAMR]] | 21 | 3 | 2 | ''26'' |\n| [[Colegiul Medicilor Veterinari|CMVRo]] | 17 | 3 | 0 | ''20'' |\n| [[Colegiul Farmaciştilor din România|ColegFarm]] | 11 | 1 | 0 | ''12'' |\n| [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară|MEN-DGMRURS]] | 3 | 6 | 0 | ''9'' |\n| [[Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi|CECCAR]] | 7 | 0 | 0 | ''7'' |\n| [[Colegiul Psihologilor din România|CoPsi]] | 2 | 1 | 1 | ''4'' |\n| [[Ordinul Arhitecţilor din România|OAR]] | 3 | 0 | 0 | ''3'' |\n| [[Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali|CNASR]] | 1 | 1 | 0 | ''2'' |\n| [[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului|MDRT-turism]] | 2 | 0 | 0 | ''2'' |\n| | | | | |\n| ''Total cereri'' | ''1104'' | ''48'' | ''58'' | ''1210'' |\n\n!!Autorităţile competente de la care au fost primite cererile de informaţii\n| !Autoritatea Competentă care a trimis cereri | !Statul Membru | !Nr. cereri |\n| [[Consiliul General pentru Învăţământ din Anglia|http://www.gtce.org.uk/]] | Regatul Unit | 82 |\n| [[Ministerul Sănătăţii Publice|http://www.health.fgov.be/]] | Belgia | 60 |\n| [[Ordinul Asistenţilor şi Moaşelor|http://www.nmc-uk.org/]] | Regatul Unit | 55 |\n| [[Colegiul Naţional al Medicilor|http://www.conseil-national.medecin.fr/]] | Franţa | 52 |\n| [[Colegiul Medicilor|http://www.medicalcouncil.ie/]] | Irlanda | 48 |\n| [[Ministerul Sănătăţii – Recunoaşterea Calificărilor Profesionale|http://www.salute.gov.it/]] | Italia | 46 |\n| [[Direcţia pentru Sănătate Publică din Thessaloniki|http://www.nath.gr/]] | Grecia | 42 |\n| [[Consiliul General al Medicilor|http://www.gmc-uk.org/]] | Regatul Unit | 39 |\n| [[Autoritatea pentru Profesiile Medicale|http://www.ribiz.nl/]] | Ţările de Jos | 35 |\n| [[Biroul Guvernului Regional din Stuttgart – doctori şi farmacişti|http://www.rp-stuttgart.de/]] | Germania | 30 |\n| [[Consiliul Naţional pentru Sănătate şi Bunăstare|http://www.socialstyrelsen.se/english]] | Suedia | 29 |\n| [[Autoritatea Naţională pentru Probleme Medico-Legale|http://www.valvira.fi/]] | Finlanda | 19 |\n| [[Consiliul Naţional pentru Sănătate|http://www.sst.dk/]] | Danemarca | 18 |\n| [[Biroul pentru Autorizări şi Proceduri Administrative Medicale|http://www.eekh.hu/]] | Ungaria | 13 |\n| [[Societatea Farmaceutică Regală din Marea Britanie|http://www.rpsgb.org/]] | Regatul Unit | 12 |\n| [[Ordinul Naţional al Medicilor Dentişti Chirurgi|http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/]] | Franţa | 10 |\n| [[Autoritatea Locală de Sănătate din Hessen|http://www.hlpug.de/]] | Germania | 10 |\n| [[Colegiul Medicilor din Nordbaden|http://www.aerztekammer-bw.de/ueberuns/12nb/]] | Germania | 9 |\n| [[Camera Medicilor|http://www.aerztekammer.at/]] | Austria | 7 |\n| [[Ordinul Profesorilor|http://www.ib-groep.nl/]] | Ţările de Jos | 7 |\n| [[Ministerul Economiei – Direcţia Piaţă Internă, Concurenţă şi Consumatori|http://www.sviluppoeconomico.gov.it/]] | Italia | 7 |\n| [[Ministerul Sănătăţii|http://www.msc.es/]] | Spania | 7 |\n| [[Consiliul General al Medicilor Dentişti|http://www.gdc-uk.org/]] | Regatul Unit | 6 |\n| [[Administraţia Regională din Sachsen-Anhalt|http://www.landesverwaltungsamt.sachsen-anhalt.de/]] | Germania | 6 |\n| [[Biroul Guvernului Regional din Darmstadt|http://www.rp-darmstadt.hessen.de/]] | Germania | 6 |\n| [[Camera Medicilor din Bavaria|http://www.blaek.de/]] | Germania | 6 |\n| [[Asociaţia Naţională a Maseurilor Terapeuţi|http://www.ordremk.fr/]] | Franţa | 6 |\n| [[Autoritatea Regională pentru Afaceri Sociale, Tineret şi Pensii din Koblenz|http://www.lsjv.de/]] | Germania | 5 |\n| [[Consiliul Profesiilor Medicale|http://www.hpc-uk.org/]] | Regatul Unit | 5 |\n| [[Direcţia norvegiană pentru Educaţie şi Formare|http://www.udir.no/Spesielt-for/English/]] | Norvegia | 4 |\n| [[Direcţia pentru Sănătate Publică din Attica de Est|http://translate.google.com/translate?sl=el&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.atticaeast.gr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dcategory%26sectionid%3D10%26id%3D31%26Itemid%3D347]] | Grecia | 4 |\n| [[Autoritatea Regională din Köln|http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/]] | Germania | 4 |\n| [[Agenţia Naţională pentru Învăţământ Superior|http://www.hsv.se/]] | Suedia | 4 |\n| [[Ministerul Sănătăţii|http://www.mohaw.gr/]] | Grecia | 4 |\n| [[Direcţia pentru Sănătate din Evros|http://www.nomevrou.gr/]] | Grecia | 4 |\n| [[Consiliul Medicilor Veterinari|http://www.vafd.gov.mt/1545]] | Malta | 4 |\n| [[Consiliul Ordinului Medicilor din Westfalen-Lippe|http://www.aekwl.de/]] | Germania | 4 |\n| [[CIRIUS - autoritatea care sprijină internaţionalizarea educaţiei şi formarea profesională|http://www.ciriusonline.dk/Default.aspx?ID=3771]] | Danemarca | 4 |\n| [[Ministerul Sănătăţii|http://www.bmg.gv.at/]] | Austria | 3 |\n| [[Autoritatea pentru recunoaşterea calificărilor profesionale|http://archive.minedu.gov.gr/en_ec_home.htm]] | Grecia | 3 |\n| [[Consiliul General pentru Învăţământ din Ţara Galilor|http://www.gtcw.org.uk/gtcw/index.php/en]] | Regatul Unit | 3 |\n| [[Ministerul Justiţiei – Recunoaşterea calificărilor profesionale|http://www.giustizia.it/giustizia/]] | Italia | 3 |\n| [[Camera Medicilor Dentişti|http://www.zahnaerztekammer.at/]] | Austria | 3 |\n| [[Camera de Artizanat din Mannheim, Baden-Württemberg|http://www.hwk-mannheim.de/]] | Germania | 3 |\n| [[Autoritatea sanitară din Hamburg|http://www.hamburg.de/bsg/]] | Germania | 3 |\n| [[Ministerul Educaţiei|http://www.educacion.es/]] | Spania | 3 |\n| [[Ministerul Educaţiei – Consiliul pentru Recunoaşterea Calificărilor Profesionale|http://ypepth.gr/en_ec_page8074.htm]] | Grecia | 2 |\n| [[Institutul Contabililor Profesionişti şi al Consultanţilor Fiscali|http://www.bibf.be/Default.aspx?&language=EN]] | Belgia | 2 |\n| [[Coordonatorul delegat pentru profesiile din domeniul sănătăţii|http://sante.gouv.fr/]] | Franţa | 2 |\n| [[Camera Dentiştilor din Hessen|http://www.laekh.de/]] | Germania | 2 |\n| [[Comisia de Înregistrare a Fizioterapeuţilor|http://www.cyprusphysio.com/]] | Cipru | 2 |\n| [[Biroul Guvernului Regional din Tübingen - fizioterapeuţi|http://www.rp-tuebingen.de/]] | Germania | 2 |\n| [[Direcţia pentru Sănătate Publică din Atena Est|http://nom-athinas.gov.gr/main/]] | Grecia | 2 |\n| [[Agenţia Daneză pentru Medicamente|http://www.dkma.dk/]] | Danemarca | 2 |\n| [[Direcţia pentru Sănătate Publică din Atena Vest|http://www.nomarxia.gr/]] | Grecia | 2 |\n| [[Biroul Regional pentru Sănătate şi Probleme Sociale din Berlin|http://www.berlin.de/lageso/]] | Germania | 2 |\n| [[Ministerul Sănătăţii|http://www.ms.public.lu/]] | Luxemburg | 2 |\n| [[Colegiul Medicilor Veterinari|http://www.veterinaire.fr/]] | Franţa | 2 |\n| [[Direcţia pentru Sănătate din Pireu|http://www.nomarhiapeiraia.gr/]] | Grecia | 2 |\n| [[Consiliul de Agricultură|http://www.jordbruksverket.se/]] | Suedia | 2 |\n| [[Autoritatea Locală de Sănătate din Brandenburg|http://www.lasv.brandenburg.de/]] | Germania | 2 |\n| [[Consiliul General pentru Învăţământ din Irlanda de Nord|http://www.gtcni.org.uk/]] | Regatul Unit | 2 |\n| [[Biroul Regional de Stat din Leipzig|http://ldl.sachsen.de/de/internet/internet.htm]] | Germania | 2 |\n| [[Ministerul Educaţiei|http://www.minedu.sk/index.php?lang=en]] | Slovacia | 2 |\n| [[Consiliul Naţional al Educaţiei|http://www.oph.fi/english/frontpage.asp?path=447]] | Finlanda | 2 |\n| [[Centrul de Echivalare şi Informare (HEIC)|http://www.oh.gov.hu/hungarian_equivalence_and_080122]] | Ungaria | 1 |\n| [[Colegiul medicilor din Saxonia Inferioară|http://www.aekn.de/]] | Germania | 1 |\n| [[Consiliul Naţional al Profesorilor|http://www.education.gov.mt/edu/teacher_resources.htm]] | Malta | 1 |\n| [[Departamentul pentru Dezvoltarea şi Competitivitatea Turismului|http://www.governo.it/Presidenza/DSCT/]] | Italia | 1 |\n| [[Consiliul Medicilor Dentişti|http://www.dentalcouncil.ie/]] | Irlanda | 1 |\n| [[Ordinul Arhitecţilor|http://www.arb.org.uk/]] | Regatul Unit | 1 |\n| [[Ordinul Moaşelor|http://www.ordre-sages-femmes.fr/]] | Franţa | 1 |\n| [[Autoritatea Regională din Münster|http://www.brms.nrw.de/]] | Germania | 1 |\n| [[Autoritatea Regională pentru Probleme Sociale, Tineret şi Îngrijiri Medicale ("medici stomatologi") din Mainz|http://www.lsjv.rlp.de/]] | Germania | 1 |\n| [[Autoritatea pentru Recunoaşterea Medicilor Veterinari din Hessen|http://www.rp-giessen.de/]] | Germania | 1 |\n| [[Autoritatea pentru Siguranţă Alimentară|http://www.mattilsynet.no/]] | Norvegia | 1 |\n| [[Camera de Comerţ şi Meşteşuguri din Grenoble-Isere|http://www.cma-isere.fr/]] | Franţa | 1 |\n| [[Ordinul Profesorilor (DUO)|http://www.ocwduo.nl/]] | Ţările de Jos | 1 |\n| [[Colegiul medicilor (Südwürttemberg)|http://www.aerztekammer-bw.de/ueberuns/20sw/]] | Germania | 1 |\n| [[Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale|http://www.lavoro.gov.it/]] | Italia | 1 |\n| [[Consiliul naţional pentru siguranţă electrică|http://www.elsakerhetsverket.se/en/]] | Suedia | 1 |\n| [[Ministerul Educaţiei şi Sportului|http://www.mss.gov.si/]] | Slovenia | 1 |\n| [[Direcţia pentru Sănătate Publică din Atena Sud|http://www.nomarxia.gr/]] | Grecia | 1 |\n| [[Direcţia pentru Sănătate Publică din Lasithi|http://www.lasithinet.gr/]] | Grecia | 1 |\n| [[Colegiul Farmaciştilor|http://www.sahha.gov.mt/]] | Malta | 1 |\n| [[Ministerul Sănătăţii|http://www.mzcr.cz/]] | Republica Cehă | 1 |\n| [[Autoritatea pentru Medicii Specialişti şi Generalişti|http://knmg.artsennet.nl/Over-KNMG/about-knmg.htm]] | Ţările de Jos | 1 |\n| [[Autoritatea Administrativă Regională din Stuttgart - Direcţia 35|http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/]] | Germania | 1 |\n| [[Consiliul Ordinului Medicilor din Sachsen-Anhalt|http://aeksa.de/]] | Germania | 1 |\n| [[Direcţia pentru Sănătate Publică din Ioannina|http://www.nomioan.gr/]] | Grecia | 1 |\n| [[Autoritatea Regională pentru Afaceri Sociale, Tineret şi Pensii din Landau in der Pfalz|http://lsjv.rlp.de/]] | Germania | 1 |\n| [[Casa de Sănătate din Bielefeld|http://www.bielefeld.de/en/index.html]] | Germania | 1 |\n| [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Formării Profesionale|http://www.men.public.lu/]] | Luxemburg | 1 |\n| [[Asociaţia Medicală Regală din Olanda|http://knmg.artsennet.nl/Over-KNMG/about-knmg.htm]] | Ţările de Jos | 1 |\n| [[Autoritatea Regională pentru Afaceri Sociale, Tineret şi Îngrijire din Mainz - departamentul pentru Asistenţi Medicali|http://www.lsjv.de/home/index.html]] | Germania | 1 |\n| [[Camera Arhitecţilor din Bavaria|http://www.byak.de/]] | Germania | 1 |\n| [[Direcţia pentru Sănătate Publică (EVIA)|http://www.naevias.gr/]] | Grecia | 1 |\n| [[Camera Medicilor din Wuerttemberg de Sud|http://www.aerztekammer-bw.de/ueberuns/20sw/]] | Germania | 1 |\n| [[Institutul Regal al Arhitecţilor din Irlanda|http://www.riai.ie/]] | Irlanda | 1 |\n| [[Autoritatea Competentă a Farmaciştilor|http://www.ordre.pharmacien.fr/]] | Franţa | 1 |\n|>| | |\n|>| ''Total cereri'' | ''810'' |\n\n!!Cereri primite care au fost redirecţionate\n| !Autoritatea care a primit cererea | !Autoritatea către care a fost redirecţionată cererea | !Nr. cereri |\n| [[Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală pentru Politici de Sănătate şi Resurse Umane|MS-DRU]] | [[Ministerul Sănătăţii – Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale|MS]] | 41 |\n| [[Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali|OAMR]] | [[Ministerul Sănătăţii – Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale|MS]] | 17 |\n| [[Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|CNRED-MEN]] | [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|MEN-CNRED]] | 9 |\n| [[Colegiul Medicilor Dentişti din România|CMDR]] | [[Ministerul Sănătăţii – Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale|MS]] | 4 |\n| [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|MEN-CNRED]] | [[Ministerul Sănătăţii – Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale|MS]] | 3 |\n| [[Ministerul Sănătăţii – Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale|MS]] | [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|MEN-CNRED]] | 3 |\n| [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|MEN-CNRED]] | [[Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi|CECCAR]] | 2 |\n| [[Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali|OAMR]] | [[Colegiul Medicilor din România|CMR]] | 2 |\n| [[Ministerul Sănătăţii – Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale|MS]] | [[Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali|OAMR]] | 2 |\n| [[Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală pentru Politici de Sănătate şi Resurse Umane|MS-DRU]] | [[Colegiul Medicilor Dentişti din România|CMDR]] | 1 |\n| [[Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală pentru Politici de Sănătate şi Resurse Umane|MS-DRU]] | [[Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali|OAMR]] | 1 |\n| [[Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă|MAEur]] | [[Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|CNRED-MEN]] | 1 |\n|>| | |\n|>| ''Total cereri redirecţionate'' | ''86'' |
Evoluția numărului total de cereri pentru componenta [[Calificări Profesionale|IMI-PQ]] din [[Sistemul IMI|Sistemul-IMI]] şi numărul de cereri de informaţii în care au fost implicate [[autorităţile competente din România|Statistica-IMI-PQ-autoritati]]:\n| !Nr. cereri | !Perioada | !Cereri primite | !Procentaj | !Cereri trimise | !Procentaj |\n| 374 | martie-decembrie 2008 | 59 | 15,78% | 6 | 1,60% |\n| 1404 | [[ianuarie-decembrie 2009|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2009_en.pdf]] | 211 | 15,03% | 3 | 0,21% |\n| 1836 | [[ianuarie-decembrie 2010|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2010_en.pdf]] | 296 | 16,12% | 10 | 0,54% |\n| 2166 | [[ianuarie-decembrie 2011|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2011_en.pdf]] | 385 | 17,77% | 2 | 0,09% |\n| 3091 | [[ianuarie-decembrie 2012|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf]] | 470 | 15,21% | 33 | 1,07% |\n| 4527 | [[ianuarie-decembrie 2013|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/2013/12/index_ro.htm]] | 691 | 15,26% | 13 | 0,29% |\n| 2872 | [[ianuarie-iunie 2014|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/index_ro.htm]] | 410 | 14,28% | 31 | 1,08% |\n| ''16270'' | ''Total general'' | ''2522'' | ''//15,50%//'' | ''98'' | ''0,60%'' |\n| |>|>|>|>|>|\n| - | 1 iulie - 30 noiembrie 2014 | 380 | - | 5 | - |\n>Sursa datelor prezentate: [[Vechiul site IMI al Comisiei Europene - Statistici privind utilizarea sistemului|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/important_documents_ro.html]] şi [[Noul site IMI al Comisiei Europene - Statistici|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/index_ro.htm]]
!!Cereri de informaţii trimise de autorităţile competente din România\n| |>|>| !Cereri de informaţii | |\n| !Autoritatea Competentă care a trimis cereri | [[rezolvate|Statistica-IMI-PQ-cereri-inchise]] | [[deschise|Statistica-IMI-PQ-cereri-deschise]] | [[anulate|Statistica-IMI-PQ-cereri-anulate]] | !Total |\n| [[Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali|OAMR]] | 9 | 3 | 2 | ''14'' |\n| [[Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale|MS]] | 9 | 1 | 0 | ''10'' |\n| [[Colegiul Medicilor din România|CMR]] | 8 | 0 | 0 | ''8'' |\n| [[Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – CNRED|MEN-CNRED]] | 2 | 0 | 0 | ''2'' |\n| [[Ordinul Arhitecţilor din România|OAR]] | 1 | 0 | 0 | ''1'' |\n| [[Colegiul Medicilor Dentişti din România|CMDR]] | 0 | 1 | 1 | ''2'' |\n| | | | |\n| ''Total cereri'' | ''29'' | ''5'' | ''3'' | ''37'' |\n\n!!Autorităţile competente către care au fost trimise cereri de informaţii\n| !Autoritatea Competentă care a primit cereri | !Statul Membru | !Nr. cereri |\n| [[Ministerul Sănătăţii|http://www.eum.hu/]] | Ungaria | ''8'' |\n| [[Egészségügyért felelős DIMIC|]] | Ungaria | ''7'' |\n| [[Ministerul Sănătăţii – Recunoaşterea Calificărilor Profesionale|http://www.ministerosalute.it/]] | Italia | ''5'' |\n| [[Biroul pentru Autorizări şi Proceduri Administrative Medicale|http://www.eekh.hu/]] | Ungaria | ''2'' |\n| [[MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones)|]] | Spania | ''2'' |\n| [[Ministerul Sănătăţii|http://www.mh.government.bg/]] | Bulgaria | ''2'' |\n| [[Centrul de Echivalare şi Informare (HEIC)|http://www.oh.gov.hu/hungarian_equivalence_and_080122]] | Ungaria | ''1'' |\n| [[Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării - Biroul pentru recunoaşterea arhitecţilor|http://www.miur.it/]] | Italia | ''1'' |\n| [[Regierung der Oberpfalz, Bayern|]] | Germania | ''1'' |\n| [[Bayerische Landesärztekammer|]] | Germania | ''1'' |\n| [[Camera Dentiştilor din Rinul de Nord|http://www.zaek-nr.de/]] | Germania | ''1'' |\n| [[Autoritatea Regională din Düsseldorf|http://www.brd.nrw.de/]] | Germania | ''1'' |\n| [[Autoritatea Re