The presentation is loading and will be displayed in a few moments...
CNERD - National Centre for Equivalence and Recognition of Diplomas
!Autoritatea Aeronautică Civilă Română\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutoritate competentă pentru ''profesii în domeniul transportului aerian'':\n* [[inginer de recepţie şi control aeronave|inginer-receptie-control-aeronave]]\n* [[inginer de recepţie şi mijloace PNA-TC|profesii-neclasificate-in-domeniul-transportului-aerian]]\n* [[meteorolog aeronautic (prognozist, tehnician)|meteorolog-aeronautic]]\n* [[personal aeronautic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţiei (PNA-TC)|personal-aeronautic-PNA-TC]];\n* [[controlor trafic aerian dirijare|controlor-trafic-aerian]]\n* [[controlor trafic aerian informare|controlor-trafic-aerian]]\n* [[dispecer operaţiuni de zbor|dispecer-operatiuni-de-zbor]]\n* [[însoţitor de bord|insotitor-de-bord]]\n* [[mecanic navigant|mecanic-navigant]]\n* [[meteorolog aeronautic tehnician|meteorolog-aeronautic]]\n* [[navigator aerian|navigator-aerian]]\n* [[operator radio navigant|operator-radio-navigant]]\n* [[personal aeronautic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice PNA-TC (inginer)|personal-aeronautic-PNA-TC]]\n* personal tehnic aeronautic\n* [[pilot avion|pilot-de-linie]]\n* [[pilot balon liber|pilot-balon-liber]]\n* [[pilot elicopter|pilot-elicopter]]\n* [[pilot planor|profesii-neclasificate-in-domeniul-transportului-aerian]]\n* responsabil radiocomunicaţii\n<<<\nRomanian Civil Aeronautical Authority\n[[Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 38-40, CAA House, Sector 1, 013695 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4956788&lon=26.0801053&z=16&l=0&m=w]]\nTel.: +4 021 2081508, +4 021 2334033\nFax: +4 021 2081572, +4 021 2334062\nE-mail: <<email dir.gen la caa punct ro>>\nWeb: http://www.caa.ro/ro/index.html\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=b955da775cde98c18f568f9aee2e8598&ppa=269.9&r=244.3&vla=-20.5&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!!Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov\n<<<\n"Henri Coanda" Air Force Academy of Brasov\nContact: http://www.afahc.ro/contact/contact.html\n<<<\n!!Faculty\n# “Henri Coandă” Air Force Academy
!Autoritatea Feroviară Română\n\nAutoritate competentă pentru ''profesii în domeniul transportului feroviar''.\n\nAutoritate competentă pentru profesiile:\n* dispecer de trafic\n* [[mecanic locomotivă|mecanic-locomotiva]]\n<<<\nRomanian Railway Authority\n[[Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1, 010719 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4686884&lon=26.0514593&z=16&l=0&m=w]]\nTel.: +4021-3077901; +4021-3077900\nFax: +4021-3164258; +4021-3160597\nE-mail: <<email secretariat la afer punct ro>>\nWeb: http://www.afer.ro/rom/index.html\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=7f6de42fde74a2feb3f6d3c5322e3dab&ppa=299.1&r=86.45&vla=-14.37&lz=42.5&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru ~IMM-uri - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri\n<<<\nWeb: http://www.aippimm.ro\n\nContact: http://www.aippimm.ro/files/articles_files/28/5381/copy-of-datecontacte-aippimm-2011.xls\n<<<
!!Asociaţia Consultanţilor în Management din România\n> Adresă web recomandată: http://www.amcor.ro/\n<<iFrame http://www.amcor.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!!!Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din ~Cluj-Napoca\n<<<\nAcademy of Music "Gheorghe Dima" of ~Cluj-Napoca\nContact: http://amgd.ro/68.Contact.html\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Musical Interpretation\n# Faculty of Stage Arts\n# Theoretical Faculty\n# Faculty of Music of ~Piatra-Neamt
!!Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof.dr.G.K.Constantinescu”\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutoritate naţională competentă în domeniul zootehnic privind ameliorarea, reproducţia, conservarea şi managementul resurselor genetice.\n<<<\nŞoseaua Bucureşti-Ploieşti, km 18.2, 077015 Baloteşti, Jud. Ilfov, România\nTel.: +4 021 3501017\nFax: +4 037 2049925\nWeb: http://www.anarz.eu\n<<<
!Autoritatea Naţională pentru Calificări\n\nAutoritate competentă în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor, autorizează furnizorii de formare profesională. Răspunde de crearea şi gestionarea [[Cadrului Naţional al Calificărilor|CNCIS]] şi a [[Registrului Naţional al Calificărilor|RNC]]. Autoritate înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nNational Authority for Qualifications\nP-ţa. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 164-166, Sector 1, 010155 Bucureşti\nTel.: +4 021 315 78 46\nFax: +4 021 315 78 55\nE-mail: <<email office la anc.edu punct ro>>\nWeb: http://www.anc.gov.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=6729f5a92fe531a2406a92a8bbbb9bfa&ppa=156.9&r=-144.6&vla=-11.3&lz=44&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[specialist autorizat în domeniul cadastrului, al geodeziei, al cartografiei|specialist-autorizat-in-domeniul-cadastrului-geodeziei-cartografiei]].\n<<<\nNational Agency for Cadastre and Land Registration\n[[Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 1, Sector 6, 060022 Bucureşti, Romania|http://wikimapia.org/#lat=44.445569&lon=26.0494208&z=17&l=0&m=w]]\nTel.: +4 021 3176933 \nFax: +4 021 3100192 \nE-mail: <<email office la ancpi punct ro>>\nWeb: http://www.ancpi.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=b13983a3b486aa160dcc7be7dbe8defc&ppa=140.7&r=102.6&vla=-6&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii\n<<<\nNational Regulatory Authority for Administration and Communications\nStr. Delea Nouă, nr. 2, Sector 3, 030925 Bucureşti\nTel.: +4 0372 845400 sau +4 0800 855855\nFax: +4 0372 845402\nE-mail: <<email ancom la ancom punct org.ro>>\nWeb: http://www.anrcti.ro\n<<<
!!!Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport\n<<<\nNational University of Physical Education and Sports\nContact: http://www.anefs-edu.ro/index.php?l=RO&mp=5&m=10&p=24\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Faculty of Kinetotherapy
!!Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România\n> Adresă web recomandată: http://anevar.ro\n<<iFrame http://anevar.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!!!Academia Naţională de Informaţii din Bucureşti\n<<<\nNational Academy of Information\nContact: http://www.sri.ro/categorii/49/academia-nationala-de-informatii.html\n<<<\n!!Faculty\n# Faculty of Intelligence
!!Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii\n<<<\nDirecţia Generală pentru IMM, Comerţ Interior şi Cooperaţie\nWeb: http://www.animmc.ro\n<<<
!!!Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa\n<<<\n"Mircea cel Bătrân" Naval Academy of Constantza\nContact: http://www.anmb.ro/rom/files/contact.html\n<<<\n!!Faculties\n# Navy Faculty\n# Merchant Marine Faculty
!!Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă - Serviciul public de ocupare\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAcordă autorizaţii pentru furnizorii de servicii de ocupare (mediere a muncii, consiliere şi informare).\n<<<\nNational Agency for Employment\nStr. Avalanşei nr. 20-22, Sector 4, 040305 Bucureşti, România\nTel.: +4 021 3139140\nE-mail: <<email mass.media la anofm punct ro>>\nWeb: http://www.anofm.ro \n<<<
!Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor\n\nAutoritate Competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nNational Authority for Consumer Protection\n[[Bd. Aviatorilor, nr. 72, Sector 1, 011865 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4647682&lon=26.0868967&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 3121275\nFax: +4 021 3143462\nE-mail: <<email office la anpc punct ro>>\nWeb: http://www.anpc.gov.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=60d2a3f70265d4c1a2ef199459559762&ppa=89.2&r=68.2&vla=-12.3&lz=40&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap\n\nAutoritate competentă pentru profesiile:\n* [[asistent personal|asistent-personal]];\n* [[asistent personal profesionist|asistent-personal-profesionist]];\n* [[interpret limbaj mimico-gestual|interpret-limbaj-mimico-gestual]];\n* [[interpret limbaj specific persoanei cu surdocecitate|interpret-limbaj-specific-persoanei-cu-surdocecitate]].\n<<<\nNational Authority for People with Disabilities\n[[Calea Victoriei nr. 194, Sector 1, 010097 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4481042&lon=26.0896325&z=16&l=0&m=w]]\nTel.: +4021-2125439\nFax: +4021-2125443\nE-mail: <<email registratura la anph punct ro>>\nWeb: http://www.anph.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=14c8ccb6a9374dbc226767177ad5f4e9&ppa=296.8&r=243.9&vla=-14.9&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Ministerul Mediului - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului\n\nAutoritate naţională de implementare, cu competenţă orizontală în domeniul protecţiei mediului, înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nNational Environmental Protection Agency\n[[Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, 060031 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.445569&lon=26.0494208&z=17&l=0&m=w]]\nTel.: +4 021 207 11 01 şi +4 021 207 11 02\nFax: +4 021 207 11 03\nE-mail: <<email office la anpm punct ro>>\nWeb: http://www.anpm.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=ba81d56c7088d2ca289409e24f9267b1&ppa=345.5&r=257.5&vla=-5.8&lz=20&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAcreditează furnizorii de formare profesională a adulţilor şi eliberează atestate de calificare - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.\n<<<\nStr. Ion Câmpineanu nr. 20, Sector 1, 010038 Bucureşti, România\nTel.: +4 021 3136047\nE-mail: E-mail: <<email anps la prestatiisociale punct ro>>\nWeb: http://www.prestatiisociale.ro\n<<<
!Autoritatea Navală Română\n\nAutoritate competentă pentru ''profesii în domeniul transportului fluvial şi maritim'':\n* comandant\n* meteorolog\n* ofiţer electrician maritim\n* ofiţer mecanic\n* ofiţer mecanic secund\n* [[ofiţer punte|ofiter-punte]]\n* ofiţer punte secund\n* pilot de mare largă\n* [[pilot maritim|pilot-maritim]]\n* pilot maritim aspirant\n* şef electrician maritim\n* şef mecanic\nAutoritate competentă pentru profesiile în domeniul transportului fluvial:\n* căpitan fluvial categoria A\n* căpitan fluvial categoria B\n* conducător de şalupă fluvială\n* electrician de bord\n* marinar\n* marinar stagiar\n* mecanic\n* mecanic stagiar\n* şef de echipaj fluvial\n* şef mecanic fluvial\n* timonier fluvial\nAutoritate competentă pentru profesiile în domeniul transportului maritim:\n* căpitan maritim portuar\n* conducător de şalupă maritimă\n* electrician de bord maritim\n* fitter\n* marinar\n* motorist\n* ofiţer electrician maritim portuar\n* ofiţer electrician maritim aspirant\n* ofiţer mecanic maritim portuar\n* ofiţer mecanic maritim aspirant\n* ofiţer punte maritim portuar\n* ofiţer punte maritim aspirant\n* pompagiu\n* şef de echipaj maritim\n* şef mecanic maritim portuar\n* timonier\n<<<\nRomanian Naval Authority\n[[Incinta Port Constanţa nr. 1, Clădirea ANR, Cod 900900, Constanţa|http://wikimapia.org/#lat=44.169935&lon=28.659731&z=12&l=0&m=w&search=port%20constanta%20gate%201]]\nTel.: +4 0241 616124, +4 0241 602229\nFax: +4 0241 616229, +4 0241 601996\nE-mail: <<email RNA la RNA punct RO>>\nWeb: http://www.rna.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=897a907d87a38ab873d71871f65ffde1&ppa=286.9&r=27.5&vla=-14&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Arhivele Naţionale ale României – Ministerul Administraţiei şi Internelor\n\nAutoritate competentă pentru profesiile [[arhivar]] şi [[arhivist]].\n<<<\nRomanian National Archives\n[[Bd. Regina Elisabeta nr. 49, Sector 5, 050013 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4342242&lon=26.0920358&z=16&l=0&m=w]]\nTel.: +4 021 3037080, int. 10 330\nFax: +4 021 3126987\nEmail: <<email resurseumane.an la mai punct gov.ro>>\nWeb: http://www.arhivelenationale.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=420a1b94c9cd82a2fa9c7ac3e8068293&ppa=180.3&r=-104.1&vla=-19.7&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nLicenţe, autorizaţii, atestări în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale.\n<<<\nNational Regulatory Authority for Energy\nStr. Constantin Nacu nr. 3, 020995 Bucureşti, România\nTel.: +4 021 3112244\nFax: +4 021 3124365\nWeb: http://www.anre.ro\n<<<
!!Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutorizări pentru activităţi miniere şi petroliere.\n<<<\nNational Agency for Mineral Resources\nStr. Mendeleev nr. 36-38, 010366 Bucureşti, România\nTel.: +4 021 3170096 / ext.315\nFax: +4 021 3170780\nWeb: http://www.namr.ro\n<<<
!Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice\n<<<\nNational Authority for Regulating and Monitoring of Public Procurement\nBulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873 Bucureşti\nTel.: +4 021 3118090\nFax: +4 021 3118095\nE-mail: <<email anrmap la anrmap punct ro>>\nWeb: http://www.anrmap.ro\n<<<
!Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[salvator montan|salvator-montan]].\n<<<\nRomanian Mountain Rescuers National Association\n[[Str. Ecaterina Varga nr. 23, cod 50003, Braşov|]]\nTel.: +4 0268 471517\nFax: +4 0268 471517\nE-mail: <<email contact la 0salvamont punct ro>>\nWeb: http://www.0salvamont.org\n<<<
!Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal\n<<<\nThe National Supervisory Authority For Personal Data Processing\nStr. Olari, nr. 32, Sector 2, Bucureşti\nTel.: +4 021 2525888\nFax: +4 021 2525757\nE-mail: <<email anspdcp la dataprotection punct ro>>\nWeb: http://dataprotection.ro\n<<<
!!Ministerul Tineretului şi Sportului\n<<<\nStr. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, Bucureşti\nTel.: +4 021 3189000\nTel. Registrul Sportiv: +4 021 3076453 (între orele 9-14)\nFax: +4 021 3076418\nE-mail: <<email comunicare la anst punct gov.ro>>\nWeb: http://www.anst.gov.ro\n<<<
!!Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor\n\nCoordonator delegat înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutoritate competentă pentru profesiile [[asistent veterinar|asistent-veterinar]] şi [[tehnician veterinar|tehnician-veterinar]].\n<<<\nRomanian National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority\n[[Str. Dudului nr. 37, Sector 6, 060603 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4659014&lon=26.0270834&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 0374 150200\nFax: +4 021 3124967\nE-mail: <<email office la ansvsa punct ro>>\nWeb: http://www.ansvsa.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=e4d17f899bb102c9f805913e45f0e3df&ppa=249.2&r=-32.8&vla=-1.4&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Autoritatea Naţională a Vămilor\n<<<\nNational Customs Authority\nStr. Matei Millo, nr. 13, Sector 1, Bucureşti\nTel.: +4 021 3155858; +4 021 315 58 59; +4 0747 576206; +4 0747 576207; +4 0747 576208 (centrala)\nFax: +4 021 3138251\nE-mail: <<email relatiipublice la customs punct ro>>\nWeb: http://www.customs.ro\n<<<
!!Asociaţia Organizatorilor şi Producătorilor de Jocuri de Noroc din România\n<<<\nStr. Elizeu nr. 24, et. 1, ap. 2, Sector 1, Bucureşti\nTel.: +4 021 3121542\nE-mail: <<email aopjnr la yahoo punct com>>\nWeb: http://www.aopjnr.ro\n<<<
!!!Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti\n<<<\n"Alexandru Ioan Cuza" Police Academy of Bucharest\nStr. Aleea Privighetorilor, nr. 1, sector 1, Bucureşti\nTel.: +4 021 3175523 int. 17100\nFax: +4 021 3175517\nE-mail: <<email secretar la academiadepolitie punct ro>>\nWeb: http://www.academiadepolitie.ro/contact.html\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Police\n# Faculty of Firemen\n# Faculty of Archives Sciences
!Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar\n\nAutoritate Competentă pentru acreditarea prestatorilor de //servicii de educaţie// pentru învăţământul preuniversitar, înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nRomanian Agency for Quality Assurance in ~Pre-University Education\n[[Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4410574&lon=26.090126&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 310 42 13\nFax: +4 021 319 20 96\nE-mail: <<email aracip la medu punct edu.ro>>\nWeb: http://www.aracip.edu.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=df94796bb1c1ce24e89af7031895c958&ppa=107.8&r=-189.19&vla=-11.74&lz=44&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior\n\nAutoritate Competentă pentru acreditarea prestatorilor de servicii în învăţământul superior, înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nRomanian Agency for Quality Assurance in Higher Education\n[[Schitu Magureanu nr. 1, Sector 5, 050025 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4337415&lon=26.0894716&z=18&l=29&m=b]]\nTel.: +4 021 206 76 00\nFax: +4 021 312 71 35\nE-mail: <<email secretariat la aracis punct ro>>\nWeb: http://www.aracis.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=ba6f4cf44fa234bd55797411f23578b3&ppa=257.5&r=140.7&vla=-17.5&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare\n> Web: http://www.arai.ro
!Agenţia Română pentru Investiţii Străine\n<<<\nRomanian Agency for Foreign Investment\nBlvd. Primăverii, nr. 22, Sector 1, Bucureşti\nTel: +4 021 2339103\nFax: +4 021 2339104\nE-mail: <<email aris la arisinvest punct ro>>\nWeb: http://www.arisinvest.ro\n<<<
!!Autoritatea Rutieră Română\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutoritate competentă pentru ''profesii în domeniul transportului rutier'', eliberează autorizaţii pentru şcoli de şoferi şi instructori auto.\n\nAutoritate competentă pentru profesiile:\n* lector pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere\n* profesor de legislaţie rutieră\n* [[conducător auto care efectuează transport rutier public de persoane|sofer-de-autobuz-autocar-minibuz]]\n* [[conducător auto care efectuează transport rutier în regim de taxi|sofer-de-taxi]]\n* [[conducător auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone|sofer-vehicule-grele-de-marfa]]\n* conducător auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite\n* conducător de autovehicule care transportă mărfuri periculoase\n* consilier de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase\n* [[instructor de conducere auto|instructor-auto]]\n* persoană desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier\n<<<\nRomanian Road Authority\n[[Blvd. Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.443949&lon=26.0772407&z=18&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 3182100, +4 021 3121519\nFax: +4 021 3182105, +4 021 3121081, +4 021 3182107\nEmail: <<email arutiera la arr punct ro>>\nWeb: http://www.arr.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=0383a8b93b1ec9068a3c563675453980&ppa=140.3&r=128.3&vla=-26.5&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!!Academia de Studii Economice din Bucureşti\n<<<\nAcademy of Economic Studies of Bucharest\nContact: http://www.ase.ro/site/despre/ase/\n<<<\n!!Faculties\n# [[Faculty of Economics|http://www.ase.edu.ro/engleza/faculties/Economy/business.asp]]\n# [[Faculty of Agriculture and Food Production Economics and Environment|http://www.ase.edu.ro/engleza/faculties/Agrifood/business.asp]]\n# [[Faculty of Business Administration (teaching in foreign languages)|http://www.ase.edu.ro/engleza/faculties/Fabiz-Business_adm/business.asp]]\n# [[Faculty of Trade|http://www.ase.edu.ro/engleza/faculties/commerce_/commerce.asp]]\n# [[Faculty of Management|http://www.ase.edu.ro/engleza/faculties/management/business.asp]]\n# [[Faculty of Marketing|http://www.ase.edu.ro/engleza/faculties/Marketing/business.asp]]\n# [[Faculty of Cybernetics, Statistics and Economic Informatics|http://www.ase.edu.ro/engleza/faculties/Cybernetics/business.asp]]\n# [[Faculty of Finances, Insurances, Banks and Stock Exchanges|http://www.ase.edu.ro/engleza/faculties/finance/business.asp]]\n# [[Faculty of Accountancy and Computer Sciences for Administration|http://www.ase.edu.ro/engleza/faculties/Accounting_cig/business.asp]]\n# [[Faculty of International Economic Relations|http://www.ase.edu.ro/engleza/faculties/rei/business.asp]]
!Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului\n<<<\nThe Authority for State Assets Recovery\nStr. Cpt. Alex. Serbãnescu, nr. 50, Sector 1, Bucureşti\nTel.: +4 021 3036122 sau +4 021 3036656\nFax: +4 021 3036465\nE-mail: <<email infopublic la avas punct gov.ro>>\nWeb: http://www.avas.gov.ro\n<<<
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Recunoastere-academica]]\n\n!Academic recognition\n\nAcademic recognition represents/is the evaluation of a diploma/degree obtained abroad by comparing it compared with the Romanian education system, in order to determine the equivalent level in the Romanian education system. Recognition is performed for those who want to continue their studies in Romania.\n\nCNRED is the competent Romanian authority for academic recognition of foreign degrees obtained by the Romanian citizens in accordance with the Lisbon Convention and bilateral recognition agreements:\n\n - recognition of pre university /undergraduate studies;\n - recognition of higher education studies (Bachelor and Master);\n - recognition of Phd studies (through CNATDCU).\n\nThe evaluation of the foreign degrees or other study documents assimilated to these, examines if the studies performed by the applicant found/who is in academic or professional mobility are compatible with the study program or with the academic / professional qualifications in Romania in terms of:\n\n - the status of the higher education institution status;\n - the level of the diploma;\n - the number of years of study / number of credits accumulated;\n - field of study;\n - study profile;\n - specialization;\n - curriculum / workload / Diploma Supplement;\n - professional qualification (Diploma Supplement).\n\n\n\nIn case of major differences in field and profile, compensatory measures can be proposed: adaptation periods / periods of study or aptitude tests / exams, which are implemented/applied by accredited universities in Romania.\n\nBased on precedent / bilateral conventions / normative acts regarding automatic recognition, the recognition of studies, diplomas and certificates is done automatically.\n\nIn case of bilateral recognition agreements the field and the specialization in Romanian nomenclature, as well as the number of credits, or, by case, the number of years of study prescribed in the curriculum, at least equal to one in Romania will be taken into account, for automatic recognition,.\n\n\nInformation about academic recognition:\n\n 1. Bilateral agreements and conventions to which Romania is part of: \n- AGREEMENT between the Government of Romania and the Government of Republic of Moldova\n- AGREEMENT between the Government of Romania and the Government of Cyprus\n- CONVENTION between the Government of Romania and the Cabinet of Ministers of Ukraine\n- CONVENTION between the Government of Romania and the Government of Bulgaria\n- AGREEMENT between the Government of Romania and the Government of Slovak Republic\n- CONVENTION between the Government of Romania and the Government of Hungary\n- AGREEMENT between the Government of Romania and the Government of the Russian Federation\n \n2. Tools used in recognition\n- National Qualifications Framework for Higher Education (NQF)\n- European system of transferable academic credits (ECTS)\n- Diploma Supplement\n \n3. Links for academic recognition\n- Bologna system in Romania\n4. Legislation\n- European legislation for academic recognition\n- National legislation for academic recognition\n \n5. Regulation for academic recognition\n- Individuals who may require evaluation studies\n- Automatic recognition\n \n6. Rules of Procedure\n- Equivalence of higher education studies (bachelor) obtained abroad\n- Equivalence of postgraduate studies (master) obtained abroad\n- Equivalence of Phd diplomas \n- Certification of study documents to be used abroad
!!Academic literature and Research Guides\n!!!European integration\n!!!European Research Papers Archive\n!!!Resources\n!!!Virtual libraries\n!!!Guides
!!Accessing IMI\n# The Internet address that contains information about IMI is http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_ro.html and the address where you can directly access IMI is https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/\n# In order to use IMI it is necessary to use a web browser. Firefox is recommended because it supports adding additional features that simplifies the use of IMI.\n# The name for new users of IMI is received from the user responsible for registration of users (coordinator of the competent authority or the local data administrator of the competent authority).\n# [[New competent authorities|IMI-coordination-structure]] registered in IMI will receive a temporary password by e-mail to the first user registered by the coordinator for the respective authority.\n# The temporary password is to be replaced with a new password. The rules for changing the password are: at least 8 characters, including at least one lowercase letter, one uppercase letter and one digit.\n# After the password a security code has to be defined, on user's choice, a 12-character code that contains, just like the password, at least one lowercase letter, one uppercase letter and one digit.\n# Password and security code are required to access the IMI system, which uses the secured https protocol to transmit information over the Internet.\n# When a [[user forgets the security code, password or user name|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/training/14/index_en.html]], he/she must contact the local data administrator (usually the first user of the competent authority where the user is registered) or the coordinator who registered the authority in IMI.\n# The first user of the competent authority acts as a "local data administrator" (LDA) and can register other users with different access rights.\n<<<\nAdditional information about using IMI is available at http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training_en.html.\n<<<
''This page was [[updated most recently|updated-pages]] [img[Ultimele pagini actualizate|http://cnred.edu.ro/butoane/rss2.gif][http://cnred.edu.ro/index.xml]] on <<fileDate "DD MMM YYYY">>.'' [>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/]] [>img[Deutsch|http://cnred.edu.ro/butoane/de.jpg][http://cnred.edu.ro/de]] [>img[Français|http://cnred.edu.ro/butoane/fr.jpg][http://cnred.edu.ro/fr]]\n\n|<<tiddler citizenship>>|>|\n|<<tiddler public-hours>>|<<tiddler Plata-taxelor-pentru-evaluarea-dosarelor-CNRED-2015>>|\n|<<tiddler phones-email-list>>|>|\n\n...\n<<tiddler procedures>>\n\n<<tiddler programme-with-the-public>>\n|<<tiddler updated-pages>>|<<tiddler citizenship>>|
!!AIR TRANSPORT\n<<RP 'Airline pilot' 12160>>\n<<RP 'Civil aircraft cabin crew' 7802>>\n<<RP 'Aviation Radio operator' 12372>>\n<<RP 'Helicopter pilot' 12350>>\n<<RP 'Cabin steward' 7336>>
/***\n|Name|AliasPlugin|\n|Source|http://www.TiddlyTools.com/#AliasPlugin|\n|Documentation|http://www.TiddlyTools.com/#AliasPluginInfo|\n|Version|1.1.1|\n|Author|Eric Shulman|\n|License|http://www.TiddlyTools.com/#LegalStatements|\n|~CoreVersion|2.1|\n|Type|plugin|\n|Description|Create text-substitution macros|\nDefine macros for abbreviations and other "aliases", and then embed them in the rest of your tiddler content to quickly insert common terms, phrases and links without a lot of repetitive typing.\n!!!!!Documentation\n> see [[AliasPluginInfo]]\n!!!!!Revisions\n<<<\n2009.09.09 1.1.1 'tiddler' arg passed to wikify() so aliases containing macros render with correct context\n| Please see [[AliasPluginInfo]] for previous revision details |\n2005.08.12 1.0.0 initial release\n<<<\n!!!!!Code\n***/\n//{{{\nversion.extensions.AliasPlugin= {major: 1, minor: 1, revision: 1, date: new Date(2009,9,9)};\nconfig.macros.alias= { };\nconfig.macros.alias.handler = function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler) {\n var alias=params.shift(); if (!alias) return; alias=alias.replace(/ /g,"_"); // don't allow spaces in alias\n if (config.macros[alias]==undefined) { // create new macro (as needed)\n config.macros[alias] = { };\n config.macros[alias].handler =\n function (place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n { wikify(config.macros[macroName].text.format(params),place,null,tiddler); }\n }\n config.macros[alias].text = params[0]?params.join(' '):alias; // set alias text\n}\n//}}}
!!!Universitatea "Apollonia" din Iaşi\n<<<\nUniversity "Apollonia" of Iasi\nContact: http://www.universitateaapolloniadiniasi.ro/\n<<<
!!!Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu\n<<<\n"Nicolae Balcescu" Land Forces Academy of Sibiu\nContact: http://www.armyacademy.ro/contact.html\n<<<\n!!Faculty\n# “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy
!!!Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi\n<<<\nUniversity of Arts "George Enescu" of Iasi\nContact: http://www.arteiasi.ro/universitate/html/tunv1201.htm\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Music Interpretation\n# Faculty of Composition, Musicology, Musical Pedagogy and Theatre\n# Faculty of Fine and Decorative Arts and Design
!!!Universitatea “Artifex” din Bucureşti\n<<<\nUniversity "Artifex" of Bucharest\nContact: http://www.artifex.org.ro/\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Finances and Accountancy\n# Faculty of ~Management-Marketing
!!!Academia Universitară “Athenaeum” din Bucureşti\n<<<\nUniversity "Athenaeum" of Bucharest\nContact: http://www.univath.ro/contact.htm\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Public Administration
<!--{{{-->\n<div class='toolbar' macro='toolbar +saveTiddler -cancelTiddler deleteTiddler'></div>\n<div class='title' macro='view title'></div>\n<div class='editor' macro='edit title'></div>\n<div class='editor' macro='edit text'></div>\n<div class='editor' macro='edit tags'></div><div class='editorFooter'><span macro='message views.editor.tagPrompt'></span><span macro='tagChooser'></span></div>\n<!--}}}-->
<<tiddler MainMenu>>\n[[Tiddly Wiki Documentation|Documentation]]\n\n[[Search Engine Optimization|http://cnred.edu.ro/#SEOTiddlyWiki]]\n<html><a href="javascript:generateSEOFiles();">Générer les fichiers SEO</a></html>\n\nAuthorMainMenu\nMainMenu\nDefaultTiddlers\nPluginManager\nPresentationIndex
<!--{{{-->\n<div id='header' class='header' macro='gradient vert [[ColorPalette::PrimaryLight]] [[ColorPalette::PrimaryMid]]'>\n<div class='headerShadow'>\n<span class='siteTitle' refresh='content' tiddler='SiteTitle'></span>&nbsp;\n<span class='siteSubtitle' refresh='content' tiddler='SiteSubtitle'></span>\n</div>\n<div class='headerForeground'>\n<span class='siteTitle' refresh='content' tiddler='SiteTitle'></span>&nbsp;\n<span class='siteSubtitle' refresh='content' tiddler='SiteSubtitle'></span>\n</div>\n</div>\n<div id='mainMenu' refresh='content' tiddler='AuthorMainMenu'></div>\n<div id='sidebar'>\n<div id='sidebarOptions' refresh='content' tiddler='SideBarOptions'></div>\n<div id='sidebarTabs' refresh='content' force='true' tiddler='SideBarTabs'></div>\n</div>\n<div id='displayArea'>\n<div id='messageArea'></div>\n<div id='tiddlerDisplay'></div>\n</div>\n<!--}}}-->
/***\nPlace your custom CSS here\n***/\n/*{{{*/\n\n\n[[StyleSheetCommon]]\n/*}}}*/\n
<!--{{{-->\n<div class='toolbar' macro='toolbar closeTiddler closeOthers +editTiddler permalink references jump'></div>\n<div class='title' macro='view title'></div>\n<div class='subtitle'><span macro='view modifier link'></span>, <span macro='view modified date [[DD MMM YYYY]]'></span> (<span macro='message views.wikified.createdPrompt'></span> <span macro='view created date [[DD MMM YYYY]]'></span>)</div>\n<div class='tagging' macro='tagging'></div>\n<div class='tagged' macro='tags'></div>\n<div class='viewer' macro='view text wikified'></div>\n<div class='viewer topbutton' macro='top'></div>\n<br><br>\n<div class='viewer' macro='navigation tiddlers:{{store.getTiddlerText("PresentationIndex").readBracketedList()}}}'></div>\n<div class='tagClear'></div>\n<!--}}}-->
Automatic recognition of the right to supervise PhD students/doctoral research obtained in Member States of the European Union, EEA and the Swiss Confederation \n\nThis methodology applies for persons who have obtained the legal right to supervise doctoral disertations in higher education institutions or research-development institutions from Member States of the European Union, EEA and the Swiss Confederation, who seek recognition of this right in Romania. \n\nOrder of the Minister of Education, Research, Youth and Sports no. 5690/2011 for approval of Methodology on automatic recognition of the quality of PhD advisor in Romania for persons who gained this quality in Member States of the European Union, EEA and the Swiss Confederation.\n\nThe quality of PhD advisor is conferred for one of the domains of doctoral studies in effect, according to the law. \nList of documents:\n• Application form;\nThe applicant must state in the application form that s/he has mentored at least one PhD candidate in a Member State of the European Union, EEA and the Swiss Confederation.\n• valid identity card - copy \n• Certificate which attests the quality of PhD advisor, issued by a governmental body or a higher education/research-development institution from a Member State of the European Union, EEA and the Swiss Confederation – original or certified copy, and legalized translation;\n• PhD Degree - copy and translation if it is from a foreign country, \n• curriculum vitae;\n• list of publications.\n\nThe file with the documents in the list above will be submitted to the Registration Office, from Monday to Friday:\n\no Monday – Thursay, between 09:00-11:00 and 14:00-16:00\no Friday, between 09:00-11:00\n\n\nWithin 3 days after the file has been submitted, General Directorate of Higher Education (DGIS) verifies whether the file is complete and informs the applicant of the missing documents.\nIf the file is complete, DGIS forwards it to the National Center for Recognition and Equivalence of Diplomas (CNRED).\n\nCNRED issues and sends to DGIS the file and the recommendation for automatic recognition of the quality of PhD advisor, within 5 working days after the file has been forwarded by DGIS. \nThe period for issuing the recommendation can be extended in case the certificate which attests the quality of PhD advisor needs to be verified with the issuing authority. \n\nIf MEN-CNRED suspects that some documents in the file are fake, it will inform the competent body. \n\nWithin 10 days after CNRED has sent the recommendation for automatic recognition of the quality of PhD advisor and after the file has been verified by DGIS, the later forwards to the minister of education, research, youth and sports the order regarding the automatic recognition/refusal for automatic recognition of the quality of PhD advisor in the recognised domain of PhD university studies. \n\nThe Minister of Education, Research, Youth and Sports has the authority to ask CNADTCU to recognise automatically/deny recognition in a domain of PhD university studies, which will extend the period for releasing the order.\n\nWithin 2 days after the order has been released, MEN-DGIS informs the applicant about the outcome of his/her application. \n\nOn the basis of the order regarding the automatic recognition of the quality of PhD advisor, and within 5 days after the order has been released, MEN-CNRED issues the certificate for automatic recognition of the quality of PhD advisor.\nThe certificate for recognition is issued to the applicant or to a person authorized by the applicant or, upon the written request of the applicant, it can be sent by return of post to an address indicated by the owner of the document.\n\n\nThe certificate can be collected from Monday to Friday between 09:00 - 12:00, at the following address:\nMinisterul Educaţiei Naţionale:\n\nCentrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor\nStr. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti\n\nOn Fridays CNRED is closed to public.\n\nThe certificate for recognition which has not been collected is kept permanently in the archive of MEN \nFor more information write an email to\nE-mail: nistor.alina@medu.edu.ro\nor dial from Monday to Friday between 09:00-12:00\n\nFax: (+4) 021 313 10 13
!Banca Naţională a României\n<<<\nNational Bank of Romania\nStrada Lipscani, nr. 25, Sector 3, 030031 Bucureşti\nTel.: +4 021 3130410 sau +4 021 3152750 (centrala telefonică)\nFax: +4 021 3123831\nWeb: http://www.bnro.ro\n<<<
!Biroul Român de Metrologie Legală\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nRomanian Bureau of Legal Metrology\nŞos. Vitan Bârzeşti, nr. 11, Sector 4, 042122 Bucureşti\nTel.: +4 021 3320954\nFax: +4 021 3320615\nE-mail: <<email office la brml punct ro>>\nWeb: http://www.brml.ro\n<<<
The information you are looking for at this address will be published when it is fully translated from Romanian language. See http://cnred.edu.ro for the original version.
!!!Universitatea "Bioterra" din Bucureşti\n<<<\nUniversity "Bioterra" of Bucharest\nContact: http://www.bioterra.ro/centre%20de%20inscriere.htm\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Agritourism Management\n# Faculty of Agritourism Management of Focsani\n# Faculty of Agritourism Management of Alexandria\n# Faculty of Agritourism Management of Slobozia\n# Faculty of Food Engineering\n# Faculty of Law\n# Faculty of Food Control and Expertise\n# Faculty of Food Control and Expertise of Alexandria\n# Faculty of Food Control and Expertise of Slobozia
Story.prototype.refreshTiddler_activelink = Story.prototype.refreshTiddler;\nStory.prototype.refreshTiddler = function (title,template,force)\n{\n var theTiddler = Story.prototype.refreshTiddler_activelink.apply(this,arguments);\n if (!theTiddler)\n return theTiddler\n var menu = document.getElementById("mainMenu");\n var links = menu.getElementsByTagName("a");\n for (var i=0; i<links.length; i++)\n {\n if (!links[i].getAttribute("tiddlyLink"))\n return;\n if (document.getElementById(this.idPrefix+(links[i].getAttribute("tiddlylink"))))\n addClass(links[i],"bold");\n else\n removeClass(links[i],"bold");\n }\n return theTiddler;\n}
!!Camera Auditorilor Financiari din România\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[auditor financiar|auditor-financiar]].\n<<<\nRomanian Chamber of Financial Auditors\n[[Str. Sirenelor, nr. 67-69, Sector 5, Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4234365&lon=26.0785818&z=16&l=0&m=w]]\nTel.: +4 021 4107443, +4 021 7814929\nFax: +4 021 4100348\nEmail: <<email cafr la cafr punct ro>>\nWeb: http://www.cafr.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=f92ec67941685088a62fe81aba8866f4&ppa=284&r=-19.8&vla=-6.1&lz=20.5&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Comisia de Clasificare a Carcaselor\n\nWeb: http://www.ccceurop.ro
!Camera Consultanţilor Fiscali\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[consultant fiscal|consultant-fiscal]].\n<<<\nChamber of Tax Consultants\n[[Str. Apolodor, nr. 17, et. 2, cam. 468, Sector 5, 050741 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4287923&lon=26.0917783&z=17&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 3199759 int. 2359, +4 021 3352095\nFax: +4 021 3110966, +4 021 3404060\nE-mail: <<email office la ccfiscali punct ro>>\nWeb: http://www.ccfiscali.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=dc0bbc157d7d573c5c40ff5994979f94&ppa=0&r=-22.7&vla=-24.3&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România\n<<<\nUnion College of Legal Advisers in Romania\nBdul. Regina Maria nr. 64, Sector 4, Bucuresti\nTel / Fax: +4 021 3358210, +4 021 3358211, +4 021 3350026\nE-mail: <<email ccj la ccj punct ro>>\nWeb: http://www.ccj.ro\n<<<
''C.C.R.I.E.'' – Consiliul pentru Cooperare, Relații și Integrare Europeană
!Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România\n\nAutoritate Competentă pentru profesiile [[contabil autorizat|contabil-autorizat]] şi [[expert contabil|expert-contabil]], Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Calificări Profesionale|IMI-PQ]].\n\nOrganizaţie profesională competentă pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică şi a certificatului de status profesional curent.\n<<<\nBody of Expert and Licensed Accountants of Romania\n[[Intrarea Pielari, nr. 1, Sector 4, 040296 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4215362&lon=26.1095667&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 3308869, +4 021 3308870, +4 021 3308871, +4 0727 788410, +4 0743 100010\nFax: +4 021 3308888\nE-mail: <<email ceccar la ceccaro punct ro>>\nWeb: http://www.ceccar.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=8143d354d131f3b666b0caa224e85d54&ppa=103.1&r=-108.6&vla=-23.7&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Corpul Experţilor Tehnici din România\n> Adresă web recomandată: http://www.expert-judiciar.ro/fisiere/index.php\n<<iFrame http://www.expert-judiciar.ro/fisiere/index.php>>\n<<tiddler precizare>>
!Colegiul Medicilor Dentişti din România \n\nAutoritate Competentă pentru profesia de [[medic dentist|medic-dentist]], Colegiul Medicilor Dentişti din România este înregistrat în Sistemul IMI ca Autoritate Competentă pentru domeniul legislativ [[Calificări Profesionale|IMI-PQ]].\n\nOrganizaţie profesională competentă pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică şi a certificatului de status profesional curent.\n<<<\nRomanian College of Dental Practitioners\n[[Str. Costache Marinescu, nr.14, Sector 1, Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4527302&lon=26.0678959&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 2225671\nFax: +4 021 2220544\nE-mail: <<email contact la cmdr punct ro>>\nWeb: http://www.cmdr.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=b8d078dd459aee60e2a63c5e353e22c9&ppa=61.4&r=-219.4&vla=-6.4&lz=46.3&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Colegiul Medicilor din România\n\nAutoritate Competentă pentru profesia de [[medic]], Colegiul Medicilor din România este înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Calificări Profesionale|IMI-PQ]].\n\nOrganizaţie profesională competentă pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică şi a certificatului de status profesional curent.\n<<<\nRomanian College of Physicians\n[[Bd. Timişoara, nr. 15, Sector 6, 061303 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4283249&lon=26.0537767&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 4138800 \nFax: +4 021 4137750\nE-mail: <<email office la cmr punct ro>>\nWeb: http://www.cmr.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=f31ea3037ea930bc1c1e7ae3cebb45a9&ppa=184.5&r=-136.2&vla=-0.3&lz=22&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>\n\nColegiul Medicilor din România este organism profesional, apolitic, fără scop patrimonial, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic ca profesie liberală, de practică publică autorizată.\n \nColegiul Medicilor din România are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă, normativ şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.\n\nColegiul Medicilor din România cuprinde toţi medicii care întrunesc condiţiile prevăzute de lege, precum şi medicii stabiliţi în România care exercită profesia de medic în condiţiile legii.
!Colegiul Medicilor Veterinari\n\nAutoritate Competentă pentru profesia de [[medic veterinar|medic-veterinar-chirurg]], Colegiul Medicilor Veterinari este înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniile legislative [[Calificări Profesionale|IMI-PQ]] şi [[Servicii|IMI-SD]].\n\nOrganizaţie profesională competentă pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică, a certificatului de status profesional curent şi a certificatului de conformitate.\n<<<\nRomanian College of Veterinarians\n[[Splaiul Independenţei, nr.105, Sector 5, O.P. 35, 050097 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4333661&lon=26.0809207&z=16&l=29&m=w]]\nTel./Fax: +4 021 3194504; +4 021 3194505\nE-mail: <<email office la cmvro punct ro>>\nWeb: http://www.cmvro.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=d237a290c54e8f413aea0b2b50779cb4&ppa=354.3&r=37.6&vla=-5.7&lz=23.5&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Consiliul de Mediere\n\nAutoritate Competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[mediator]], responsabilă cu autorizarea mediatorilor.\n<<<\nCouncil of Mediators\n[[Str. Cuza Vodă nr. 64, sector 4, 040285 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4208006&lon=26.1062193&z=16&l=0&m=w]]\nTel.: +4 021 3152528, +4 021 3302560, +4 021 3302561\nFax: +4 021 3302528\nE-mail: <<email secretariat la cmediere punct ro>>\nWeb: http://www.cmediere.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=010cf65574cc8803bd173a32c21db4fa&ppa=63.8&r=-75.3&vla=-14.6&lz=62&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[asistent social|asistent-social]].\n<<<\nRomanian National College for Social Assistants\n[[Str. Lucăceşti nr. 19A, et. 2, Sector 6, 060244 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4518801&lon=26.0568237&z=16&l=0&m=w]] - adresa de corespondenţă\nSplaiul Independenţei nr. 202A, et. 5, Sector 6, 060022 Bucureşti - adresa sediului social\nTel.: +4 021 3175125\nFax: +4 021 3172430, +4 031 8172047\nEmail: <<email cnasr la cnasr punct ro>>\nWeb: http://www.cnasr.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=ef2af90974cf3c6b9bef49a028c54e43&ppa=359.1&r=124&vla=-25.1&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare\n<<<\nB-dul. Libertatii, Nr. 14, Sector 5, Bucuresti\nTel. Cabinet: +4 021 3160572, +4 021 3173815, +4 021 3173887\nFax: +4 021 3161436\nE-mail: <<email office la cncan punct ro>> sau <<email relatii punct publice la cncan.ro>>\nWeb: http://www.cncan.ro\n<<<
!!Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România\n<<<\nNational Chamber of Industrial Property Attorneys in Romania\nStr. Matei Voievod nr. 103 - 113, bl. O3, sc. 3, ap. 92, Sector 2, 021453 Bucureşti\nTel.: 031 437 02 14\nFax: 031 437 02 15\nE-mail: <<email office la patent-chamber punct ro>>\nWeb: http://www.patent-chamber.ro\n<<<
!Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar\n<<<\nNational Training Center for ~Pre-University Education Personnel\n[[Str. Spiru Haret, nr. 10-12, Sector 1, 010176 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4410574&lon=26.090126&z=16&l=29&m=w]]\nTel./Fax: +4 021 311 10 83 și +4 021 315 28 80\nE-mail: <<email cnfp_mec la yahoo punct com>>\nWeb: http://www.cnfp.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=df94796bb1c1ce24e89af7031895c958&ppa=107.8&r=-189.19&vla=-11.74&lz=44&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor\n<<<\nNational Centre for Education and Training of Coaches\nB-dul. Basarabia nr. 37-39, Bucureşti\nTel.: +4 021 318 4672\nFax: +4 021 318 4673\nEmail: office@cnfpa-sna.ro\nWeb: http://www.cnfpa-sna.ro\n<<<
!Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale\n<<<\nNational House of Pensions and Other Social Insurance Rights\nStr. Latină nr. 8, Sectorul 2, Bucureşti\nTel.: 021 316 91 11 sau 0800 826 727\nE-mail: <<email petitii.sesizari la cnpas punct org>>\nWeb: http://www.cnpas.org\n<<<\n<<iFrame http://www.cnpas.org/>>\n<<tiddler precizare>>
<<<\nNational Centre for Recognitionand Equivalence of Diplomas (CNRED)\n[[12, Spiru Haret street, District 1, 010176 Bucharest, Romania|http://wikimapia.org/#lat=44.4409808&lon=26.0900187&z=16&l=0&m=o]]\n<<<
!Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor\n<<<\nNational Council for Solution of Appeals\nStr. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, 030084 Bucureşti\nTel.: +4 021 3104641\nFax: +4 021 3104642 \nE-mail: <<email office la cnsc punct ro>>\nWeb: http://www.cnsc.ro\n<<<
!Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare\n<<<\nRomanian National Securities Commission\nStr. Foişorului, nr.2, Sector 3, Bucureşti\nTel.: +4 021 3266874\nFax: +4 021 3266848 sau +4 021 3266849\nWeb: http://www.cnvmr.ro\n<<<
!!Centrul de Pregătire Profesională în Cultură\n<<<\nStrada Toamnei nr. 103, sector 2, 020704 Bucureşti\nC.P. 9 - O.P. 32, Bucureşti\nTel.: +4 021 3100815, +4 021 3100816\nFax: +4 021 3100816\nE-mail: <<email office la cppc punct ro>>\nWeb: http://www.cppc.ro\n<<<
!!Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie - CPPI Buşteni\n<<<\nStrada Paltinului nr. 16, 105500 Buşteni, judeţul Prahova\nTel./Fax: +4 0244 321034; +4 0244 320867\nE-mail: <<email officebusteni la cppi punct ro>>\nBulevardul Timişoara nr. 6, Sector 6, 061328 Bucureşti\nTel./Fax: +4 021 4139755; +4 021 4130604\nE-mail: <<email office la cppi punct ro>>\nWeb: http://www.cppi.ro\n<<<
!!Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice\n> Web: http://www.cnfpa.ro/index.php?lang=ro&l=comitete&s=8
!!Comitetul Sectorial Agricultură, Piscicultură şi Pescuit\n> Web: http://www.cnfpa.ro/index.php?lang=ro&l=comitete&s=10
!!Comitetul Sectorial din construcţii de maşini\n> Web: http://www.cnfpa.ro/index.php?lang=ro&l=comitete&s=7
!!Comitetul Sectorial din ramura Cultură\n> Web: http://www.cnfpa.ro/index.php?lang=ro&l=comitete&s=6
!!Comitetul Sectorial Activităţi financiare, bancare, de asigurări\n> Web: http://www.cnfpa.ro/index.php?lang=ro&l=comitete&s=2
!!Comitetul sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului\n> Web: http://www.cnfpa.ro/index.php?lang=ro&l=comitete&s=11
!!Comitet Sectorial ~Mass-Media\n> Web: http://www.cnfpa.ro/index.php?lang=ro&l=comitete&s=13
!!Comitetul Sectorial Metalurgia Feroasă, Neferoasă şi Produse Refractare\n> Web: http://www.cnfpa.ro/index.php?lang=ro&l=comitete&s=5
!!Comitetul Sectorial Sanatate şi Asistenţă Socială\n> Web: http://www.cnfpa.ro/index.php?lang=ro&l=comitete&s=9
!!Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi prelucrarea lemnului, industria mobilei\n> Web: http://www.cnfpa.ro/index.php?lang=ro&l=comitete&s=3
!!Comitetul sectorial pentru ramura textile-confecţie-textile-pielărie\n> Web: http://www.cnfpa.ro/index.php?lang=ro&l=comitete&s=1
!!Comitetul Sectorial Transporturi\n> Web: http://www.cnfpa.ro/index.php?lang=ro&l=comitete&s=12
!!Comitet Sectorial "turism, hoteluri şi restaurante"
!Comisia de Supraveghere a Asigurărilor\n<<<\nThe Insurance Supervisory Commission\nStr. Amiral Constantin Bălescu, nr.18, Sector 1, 011954 Bucureşti\nTel.: +4 021 3167880; +4 021 3167881; +4 021 3168587 (centrala)\nFax: +4 021 3167864\nE-mail: <<email office la csa-isc punct ro>>\nWeb: http://www.csa-isc.ro\n<<<
!!Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nSupravegherea activităţii de audit statutar.\n<<<\nPublic Oversight Board of the Statutory Audit Activity\nSplaiul Unirii nr. 12, 040034 Bucureşti, România\nTel.: +4 021 3191907 \nE-mail: <<email office.cspaas la gmail punct com>>\n<<<
!!Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară\n<<<\n\nCalea Grivitei nr.343, Sector 6, Bucureşti\nTel.: +4 021 2228162, +4 021 91 133 296\nE-mail: <<email bucuresti la cenafer punct ro>>\nWeb: http://www.cenafer.ro\n<<<
!!Ministerul Apărării - Centrul de Scafandri (Unitatea militară 02145 Constanţa)\n<<<\nMinistry of Defence - Diving Center (Military Unit 02145 Constanta)\nB-dul. 1 Mai, nr. 19, 900123 Constanţa, judeţul Constanţa\nTel.: +4 0241 586 600\nFax: +4 0241 586 952\nEmail: um02145@navy.ro\nWeb: http://www.centruldescafandri.ro\n<<<
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Adeverinta-pentru-drept-de-predare-in-Canada]]\n!!Necessary documents for submitting the file to obtain a certificate for teaching in Canada\n\n
Certificate of Conformity with Directive 2005/36/EC for teachers\n\nBeginning with 25 may 2012, in compliance with Order of the Minister 3973/2012, the files for secondary school teachers who apply for the Certificate of Conformity with the provisions of Directive 2005/36/CE will be received by the General Directorate Managment, Human Resources and School Network within the Ministry of Education, Research, Youth and Sports.
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Adeverinta-de-conformitate-pentru-cadrele-didactice-preuniversitare]]\n!!Necessary documents for submitting the file to obtain a certificate for teaching in a Member State of the European Union\n\n
Certificate of conformity of studies with the provisions of Directive 2005/36/CE for non/unregulated professions in Romania\n\nOrder of the minister of education, research, youth and sports order no. 3199/03.02.2012 for the approval of the methodology regarding the issuing for the non/unregulated professions in Romania of the certificate of conformity of studies with the provisions of Directive 2005/36/CE of European Parliament and of the Council from 7 th september 2005 regarding recognition of professional qualifications\n\nThe certificate attests the conformity of studies followed/completed in Romania with the provisions of Directive 2005/36/CE for non/unregulated professions .\n\nThe certificate of conformity of studies is issused to the Romanian citizens, to the citizens of the Member States of the European Union, to the citizens of the European Economic Area and to the citizens of Swiss Confederation which studied in Romania and which/who applies/y for a certificate of conformity of studies in order to exercise, independently or as an employee, a non regulated/an unregulated profession in Romania, but regulated in one of the states mentioned above.\n\nFor the regulated professions, mentioned in the Law no. 200/2004, with subsequent amendments, the certificate is issued by the competent authorities.\n\nA complete file must include the following documents:\n1.Application form:\n-the document can be downloaded here http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-adeverinta-de-conformitate.doc\n-the applicant must mention the Member State for/in which s/he wants to use the certificate/ is requesting the certificate\n\n2. The study document for which is requesting the certificate of conformity is requested –certified copy:\n-diploma\n-certificate\n-certificate of competence\n\n3. A paper which confirms the authenticity of diploma and transcript of grades/diploma supplement from the higher education institution that issued the diploma - in original or certified copy;\n-there is no need to submit an authenticity paper for provisional certificates;\n\n4. Annex of/to the study document (Transcript, Diploma Supplement)-certified copy;\n\n5. Previous diploma and/or previous transcript, in copy, in case the applicant requests/is requesting the certificate for the a secondary or post secondary education diploma/certificate or the certificate of post high school, vocational school, de învăţământ complementar sau de ucenici; \n\n6. Personal identification papers - copies:\n-valid identity paper of the owner of the study documents;\n-marriage certificate or divorce decree if a name change occurred;\n\n7. Copy of proof of payment:\n-fee for evaluation-20 lei;\n- please note that the name of the owner of the study documents should be mentioned on the payment order/pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal must be mentioned name of the owner of diploma in the same way it is mentioned on the study document.\n\n\nFees can be paid by payment order in the account mentioned below. Please indicate in the payment order the following:\nBeneficiary: Ministry of Education, Research, Youth and Sports\nFiscal Code: 13729380\nBank: Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - DTCPMB\nIBAN Code: RO27TREZ7005003XXX000069\nSWIFT Code: TREZROBU\nBIC Code: TREZ\nImportant: On the payment order or postal mandate issued IBAN must appear for the payment to be valid!\n\n\nSubmission of documents:\n\nFiles shall be submitted by the applicant to the Registration office registry of the Ministry of Education, Research, Youth and Sports, working hours, from Monday to Friday:\n-Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday between the hours of 9:00 to 11:00 and 14:00-16:00\n-Friday, between 9:00 to 11:00\n\n\nor sent by post to CNRED at:\n\nRegistry of the Ministry of Education, Research, Youth and Sports\nStr. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti\n\n\nWithin 5 working days after the file has been submitted/from the dossier registration, CNRED checks if exists the file is complete all the documents and notifies/y the applicant if any document is missing/finds that the file is not complete. If the applicant does not complete the file within 60 days after the/a notice was sent, CNRED returns the file.\n\n\n\nThe deadline for issuing the certificate/communicating or for communicate a negative decision/the decline of the request is 15 days after the file has been submitted/from dossier registration. The term may be extended if additional checks are required.\n\n\nIssue of certificates\n\nIssuing certificates of conformity under Directive 2005/36/EC will be done from Monday - Friday, between 09:00 - 12:00 at room 4 of the National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas on Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 \nOn Fridays CNRED is closed to the public.\n\nThe Certificate of conformity is issued to the applicant or to an authorized person or, at the written request of the applicant, can be sent by post/shall be forwarded by mail to the address indicated by the applicant/in the written request.\n\n\nThe CNRED decision not to issue the certificate of conformity can be attacked by submitting a request to the registry/Registration office MEN within 30 working days after the applicant has been notified/of the notification to the applicant.\n\n\nCertificate of conformity which Certificates which have not been issued/was not issued shall be kept in the archives MEN permanent term/permanently.\n\n\nAdditional Information\n\nE-mail: stefan.serban @ medu.edu.ro\n\nFax: (+4) 021 313 10 13\nInformation by telephone: Monday to Thursday from 9:00 to 12:00 hours.
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Adeverinte]]\n\n!Recognition of Professional Qualifications\n\n| [[Automatically obtaining the quality of PhD coordinator in Romania for persons who have acquired this quality in Member States of the European Union, European Economic Area and the Swiss Confederation|automatically-obtaining-PhD-coordinator-quality-in-Romania]] |\n\n!!Certificate for teaching\n\n| [[Necessary documents for submitting the file to obtain a certificate for teaching in a Member State of the European Union|Certificate-of-conformity-for-preuniversity-teachers]] |\n\n| [[Necessary documents for submitting the file to obtain a certificate for teaching in Canada|Certificate-for-teaching-in-Canada]] |\n\n<<tiddler certificate-of-compliance-with-EC Directives>>\n\n!!!More information\nWebsites with information on recognition of professional qualifications:\n* [[National Coordination Framework of the horizontal aspects of the Internal Market|National-Coordination-Framework]]\n* [[Recognition of Professional Qualifications|Recognition-of-Professional-Qualifications]]\n* [[IMI System|IMI-System]]
CERTIFICATES OF GRADING SYSTEM IN ROMANIAN PRE-UNIVERSITY EDUCATION\n\nDocuments to be submitted\n1. Application form \n2.High school diploma–copy\n3.Certificate of authenticity (original) for high school diploma, issued by the County School Inspectorate\nOr\n High School diploma, with the Haga apostille – certified copy\n4. If the document is issued by a provider of education who organizes and conducts educational activities according to an education system from another country\n, in Romania.\n- Transcript and diploma - copy and certified romanian translation \n5. Copy of personal identification documents : identity card ; passport (pages 1,2,3,4); proof of change of name –if applicable\n6. Copy of the receipt for the fee of 20 lei which shall be deposited in the bank account:\nFees can be paid by payment order in the account mentioned below. Please indicate in the payment order the following:\nBeneficiary: Ministry of Education, Research, Youth and Sports\nFiscal Code: 13729380\nBank: Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - DTCPMB\nIBAN Code: RO27TREZ7005003XXX000069\nSWIFT Code: TREZROBU\nBIC Code: TREZ\nImportant: On the payment order or postal mandate issued IBAN must appear for the payment to be valid!\nSubmission of documents\nThe documents must be submitted to the Registration office of the Ministry of Education, Research, Youth and Sports:\nStr. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti\nIssuing certificates of grading system in pre-university education\nThe certificates can be collected between 09: 00-12: 00, Monday-Thursday from the National Center for recognition and Equivalence of Diplomas\nStr. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti\n On Fridays CNRED is closed to the public
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Vizare]]\n\n!Certification of study documents to be used abroad\n\nCertification is the procedure which proves the authenticity and the legality of a study document and its content also.\n\nThis procedure applies only for countries which require, on the basis of reciprocity, appostillation or superlegalization of documents.\n\nPlease contact the competent authorities for recognition of studies in the country where you intend to use the documents. Contact details can be found on the [[ENIC-NARIC|http://www.enic-naric.net/]] web page of the national centers for recognition and equivalence of diplomas.\n\nIf the destination countries are parties to the Hague Apostille Convention, after the certification procedure is over, the Prefecture will affix the Hague Apostille to your documents.\n\nIf the country where you intend to use your study documents is not a member to the Hague Apostille Convention, after the certification procedure is over, you must have your study documents super-legalised.\n\n<<tiddler certification-Romanian-preuniversity-study-documents>>\n\n<<tiddler certification-Romanian-higher-education-study-documents>>
!!!Between 5 to 9 November 2012 we __do NOT receive__ the files for certification of studies issued by Higher Education Institutions in Romania.
!Colegiul Psihologilor din România\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[psiholog]].\n<<<\nRomanian College of Psychologists\n[[Ghencea Business Center, Blvd. Ghencea, nr. 43B, et. 2, ap. 9, Sector 6, 061692 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4149766&lon=26.0474735&z=16&l=0&m=w]]\nTel.: +4 021 3115155\nFax: +4 021 3115155\nE-mail: <<email secretariat la copsi punct ro>>\nWeb: http://www.copsi.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=6e6d0b0b5d87d7528f1902fdb8bfeacd&ppa=187.4&r=-104.4&vla=-23.8&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Colegiul Farmaciştilor din România \n\nAutoritate Competentă pentru profesia de [[farmacist]], Colegiul Farmaciştilor din România este înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Calificări Profesionale|IMI-PQ]].\n\nOrganizaţie profesională competentă pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică şi a certificatului de status profesional curent.\n<<<\nRomanian College of Pharmacists\n[[Str. Viitorului, nr. 4, Sector 2, 020612 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4436771&lon=26.1088586&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 2100256\nFax: +4 021 2100256\nE-mail: <<email office la colegfarm punct ro>>\nWeb: http://www.colegfarm.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=2ce7f89a14a9e1af2c569ce1343ed52a&ppa=183.7&r=-57.7&vla=-2.4&lz=20&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
/%\n|Description|RGB hexadecimal 216-color "Web safe" palette|\n%/\nSource: Paul Petterson, revised by Eric Shulman\n|bgcolor(#FFF):FFF |bgcolor(#CCC):CCC |bgcolor(#999):999 |bgcolor(#666):@@color(white):666@@ |bgcolor(#333):@@color(white):333@@ |bgcolor(#000):@@color(white):000@@ |bgcolor(#FC0):~FC0 |bgcolor(#F90):F90 |bgcolor(#F60):@@color(white):F60@@ |bgcolor(#F30):@@color(white):F30@@ |>|>|>|>|>| |\n|bgcolor(#9C0):9C0 |>|>|>| |bgcolor(#C90):C90 |bgcolor(#FC3):~FC3 |bgcolor(#FC6):~FC6 |bgcolor(#F96):F96 |bgcolor(#F63):@@color(white):F63@@ |bgcolor(#C30):@@color(white):C30@@ |>|>|>| |bgcolor(#C03):@@color(white):C03@@ |\n|bgcolor(#CF0):~CF0 |bgcolor(#CF3):~CF3 |bgcolor(#330):@@color(white):330@@ |bgcolor(#660):@@color(white):660@@ |bgcolor(#990):990 |bgcolor(#CC0):~CC0 |bgcolor(#FF0):~FF0 |bgcolor(#C93):C93 |bgcolor(#C63):@@color(white):C63@@ |bgcolor(#300):@@color(white):300@@ |bgcolor(#600):@@color(white):600@@ |bgcolor(#900):@@color(white):900@@ |bgcolor(#C00):@@color(white):C00@@ |bgcolor(#F00):@@color(white):F00@@ |bgcolor(#F36):@@color(white):F36@@ |bgcolor(#F03):@@color(white):F03@@ |\n|bgcolor(#9F0):9F0 |bgcolor(#CF6):~CF6 |bgcolor(#9C3):9C3 |bgcolor(#663):@@color(white):663@@ |bgcolor(#993):993 |bgcolor(#CC3):~CC3 |bgcolor(#FF3):~FF3 |bgcolor(#960):@@color(white):960@@ |bgcolor(#930):@@color(white):930@@ |bgcolor(#633):@@color(white):633@@ |bgcolor(#933):@@color(white):933@@ |bgcolor(#C33):@@color(white):C33@@ |bgcolor(#F33):@@color(white):F33@@ |bgcolor(#C36):@@color(white):C36@@ |bgcolor(#F69):@@color(white):F69@@ |bgcolor(#F06):@@color(white):F06@@ |\n|bgcolor(#6F0):6F0 |bgcolor(#9F6):9F6 |bgcolor(#6C3):6C3 |bgcolor(#690):690 |bgcolor(#996):996 |bgcolor(#CC6):~CC6 |bgcolor(#FF6):~FF6 |bgcolor(#963):@@color(white):963@@ |bgcolor(#630):@@color(white):630@@ |bgcolor(#966):@@color(white):966@@ |bgcolor(#C66):@@color(white):C66@@ |bgcolor(#F66):@@color(white):F66@@ |bgcolor(#903):@@color(white):903@@ |bgcolor(#C39):@@color(white):C39@@ |bgcolor(#F6C):@@color(white):~F6C@@ |bgcolor(#F09):@@color(white):F09@@ |\n|bgcolor(#3F0):3F0 |bgcolor(#6F3):6F3 |bgcolor(#390):390 |bgcolor(#6C0):6C0 |bgcolor(#9F3):9F3 |bgcolor(#CC9):~CC9 |bgcolor(#FF9):~FF9 |bgcolor(#C96):C96 |bgcolor(#C60):@@color(white):C60@@ |bgcolor(#C99):C99 |bgcolor(#F99):F99 |bgcolor(#F39):@@color(white):F39@@ |bgcolor(#C06):@@color(white):C06@@ |bgcolor(#906):@@color(white):906@@ |bgcolor(#F3C):@@color(white):~F3C@@ |bgcolor(#F0C):@@color(white):~F0C@@ |\n|bgcolor(#0C0):0C0 |bgcolor(#3C0):3C0 |bgcolor(#360):@@color(white):360@@ |bgcolor(#693):693 |bgcolor(#9C6):9C6 |bgcolor(#CF9):~CF9 |bgcolor(#FFC):FFC |bgcolor(#FC9):~FC9 |bgcolor(#F93):F93 |bgcolor(#FCC):FCC |bgcolor(#F9C):~F9C |bgcolor(#C69):@@color(white):C69@@ |bgcolor(#936):@@color(white):936@@ |bgcolor(#603):@@color(white):603@@ |bgcolor(#C09):@@color(white):C09@@ |bgcolor(#303):@@color(white):303@@ |\n|bgcolor(#3C3):3C3 |bgcolor(#6C6):6C6 |bgcolor(#0F0):0F0 |bgcolor(#3F3):3F3 |bgcolor(#6F6):6F6 |bgcolor(#9F9):9F9 |bgcolor(#CFC):CFC |>|>| |bgcolor(#C9C):~C9C |bgcolor(#969):@@color(white):969@@ |bgcolor(#939):@@color(white):939@@ |bgcolor(#909):@@color(white):909@@ |bgcolor(#636):@@color(white):636@@ |bgcolor(#606):@@color(white):606@@ |\n|bgcolor(#060):@@color(white):060@@ |bgcolor(#363):@@color(white):363@@ |bgcolor(#090):090 |bgcolor(#393):393 |bgcolor(#696):696 |bgcolor(#9C9):9C9 |>|>| |bgcolor(#FCF):FCF |bgcolor(#F9F):~F9F |bgcolor(#F6F):@@color(white):~F6F@@ |bgcolor(#F3F):@@color(white):~F3F@@ |bgcolor(#F0F):@@color(white):~F0F@@ |bgcolor(#C6C):@@color(white):~C6C@@ |bgcolor(#C3C):@@color(white):~C3C@@ |\n|bgcolor(#030):@@color(white):030@@ |bgcolor(#0C3):0C3 |bgcolor(#063):@@color(white):063@@ |bgcolor(#396):396 |bgcolor(#6C9):6C9 |bgcolor(#9FC):9FC |bgcolor(#CFF):CFF |bgcolor(#39F):39F |bgcolor(#9CF):9CF |bgcolor(#CCF):CCF |bgcolor(#C9F):~C9F |bgcolor(#96C):@@color(white):96C@@ |bgcolor(#639):@@color(white):639@@ |bgcolor(#306):@@color(white):306@@ |bgcolor(#90C):@@color(white):90C@@ |bgcolor(#C0C):@@color(white):~C0C@@ |\n|bgcolor(#0F3):0F3 |bgcolor(#3F6):3F6 |bgcolor(#093):093 |bgcolor(#0C6):0C6 |bgcolor(#3F9):3F9 |bgcolor(#9FF):9FF |bgcolor(#9CC):9CC |bgcolor(#06C):@@color(white):06C@@ |bgcolor(#69C):69C |bgcolor(#99F):99F |bgcolor(#99C):99C |bgcolor(#93F):@@color(white):93F@@ |bgcolor(#60C):@@color(white):60C@@ |bgcolor(#609):@@color(white):609@@ |bgcolor(#C3F):@@color(white):~C3F@@ |bgcolor(#C0F):@@color(white):~C0F@@ |\n|bgcolor(#0F6):0F6 |bgcolor(#6F9):6F9 |bgcolor(#3C6):3C6 |bgcolor(#096):096 |bgcolor(#6FF):6FF |bgcolor(#6CC):6CC |bgcolor(#699):699 |bgcolor(#036):@@color(white):036@@ |bgcolor(#369):@@color(white):369@@ |bgcolor(#66F):@@color(white):66F@@ |bgcolor(#66C):@@color(white):66C@@ |bgcolor(#669):@@color(white):669@@ |bgcolor(#309):@@color(white):309@@ |bgcolor(#93C):@@color(white):93C@@ |bgcolor(#C6F):@@color(white):~C6F@@ |bgcolor(#90F):@@color(white):90F@@ |\n|bgcolor(#0F9):0F9 |bgcolor(#6FC):6FC |bgcolor(#3C9):3C9 |bgcolor(#3FF):3FF |bgcolor(#3CC):3CC |bgcolor(#399):399 |bgcolor(#366):@@color(white):366@@ |bgcolor(#069):@@color(white):069@@ |bgcolor(#039):@@color(white):039@@ |bgcolor(#33F):@@color(white):33F@@ |bgcolor(#33C):@@color(white):33C@@ |bgcolor(#339):@@color(white):339@@ |bgcolor(#336):@@color(white):336@@ |bgcolor(#63C):@@color(white):63C@@ |bgcolor(#96F):@@color(white):96F@@ |bgcolor(#60F):@@color(white):60F@@ |\n|bgcolor(#0FC):0FC |bgcolor(#3FC):3FC |bgcolor(#0FF):0FF |bgcolor(#0CC):0CC |bgcolor(#099):099 |bgcolor(#066):@@color(white):066@@ |bgcolor(#033):@@color(white):033@@ |bgcolor(#39C):39C |bgcolor(#36C):@@color(white):36C@@ |bgcolor(#00F):@@color(white):00F@@ |bgcolor(#00C):@@color(white):00C@@ |bgcolor(#009):@@color(white):009@@ |bgcolor(#006):@@color(white):006@@ |bgcolor(#003):@@color(white):003@@ |bgcolor(#63F):@@color(white):63F@@ |bgcolor(#30F):@@color(white):30F@@ |\n|bgcolor(#0C9):0C9 |>|>|>| |bgcolor(#09C):09C |bgcolor(#3CF):3CF |bgcolor(#6CF):6CF |bgcolor(#69F):69F |bgcolor(#36F):@@color(white):36F@@ |bgcolor(#03C):@@color(white):03C@@ |>|>|>| |bgcolor(#30C):@@color(white):30C@@ |\n|>|>|>|>|>| |bgcolor(#0CF):0CF |bgcolor(#09F):09F |bgcolor(#06F):@@color(white):06F@@ |bgcolor(#03F):@@color(white):03F@@ |>|>|>|>|>| |
Background: #fff\nForeground: #000\nPrimaryPale: #8cf\nPrimaryLight: #18f\nPrimaryMid: #04b\nPrimaryDark: #014\nSecondaryPale: #ffc\nSecondaryLight: #fe8\nSecondaryMid: #db4\nSecondaryDark: #841\nTertiaryPale: #eee\nTertiaryLight: #ccc\nTertiaryMid: #999\nTertiaryDark: #666\nError: #f88\n
Observatori GL:\n<<tagging Comitet-Sectorial>>
!Romanian Competent Authorities for Professional Qualifications\n\n| !36 Authorities | !Competent authority | !Professional Qualifications |\n| 6 Ministries / Romanian Government | [[Ministry of Education, Research, Youth and Sports / National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas Granted Abroad|CNRED-MEN]] | [[Teaching staff|cadru-didactic]] (in higher and pre-academic/pre-university education) |\n|~|~| all professions that are not yet regulated in Romania |\n|~| [[Ministry of Health / Directorate General for Health Policy and Human Resources|MS-DRU]] - [[Recognition of Professional Qualifications|MS]] | [[Pharmacist|farmacist]]; [[Physician|medic]]; [[Dentist|medic-dentist]]; [[Nurse|asistent-medical]]; [[Midwife|moasa]] |\n|~|~| [[Physiotherapist|fizio-kineto-terapeut]]; [[Radiologist|medic-radiolog]] |\n|~| [[Ministry of Justice|MJust]] | [[Translator/interpreter|traducator-interpret-autorizat]]; [[Legal advisor|consilier-juridic]]; [[Probation officer|consilier-de-probatiune]]; [[Judicial technical expert|expert-tehnic-judiciar]]; [[Criminologist expert|expert-criminalist]] |\n|~| [[Ministry of Labour, Family and Social Protection|MMuncii]] | [[Labour protection inspector|inspector-protectia-muncii]] |\n|~|~| [[Personal professional assistant|asistent-personal-profesionist]]; [[Personal assistant|asistent-personal]]; [[Maternally assistant|asistent-maternal]] |\n|~| [[Ministry of Regional Development and Tourism|MDRT]] | [[Certified project supervisor|verificator-de-proiect-atestat]]; [[Certified technical expert and technical execution accountable|expert-tehnic-atestat-si-responsabil-cu-executia]]; [[Energy auditors for buildings|auditor-energetic-pentru-cladiri]] |\n|~|~| [[Tour guide|ghid-de-turism]] |\n|~| [[Ministry of Transport and Infrastructure|MTI]] | all the professions related to transports |\n|>|>| |\n| 8 National Authorities | [[Civil Aeronautical Authority|AACR]] | [[Aeronautical meteorologist|meteorolog-aeronautic]]; [[Forecaster|prognozist]]; [[Technical staff for air navigation protection and PNA-TC telecommunications|personal-aeronautic-pentru-protectia-navigatiei-aeriene-si-telecomunicatiei-PNA-TC]]; [[Aircraft flight control and reception engineer|inginer-de-receptie-si-control-aeronave]]; [[Reception engineer for air navigation equipments|inginer-de-receptie-si-mijloace-PNA-TC]] |\n|~|~| [[Air traffic controller|controlor-trafic-aerian-dirijare]]; [[Air traffic information controller|controlor-trafic-aerian-informare]]; [[Air traffic technical staff|personal-tehnic-aeronautic]]; [[Flight navigator|navigator-aerian]]; [[Flight mechanic|mecanic-navigant]]; [[Radio operator|operator-radio-navigant]]; [[Cabin crew|insotitor-de-bord]]; [[Airplane pilot|pilot-avion]]; [[Helicopter pilot|pilot-elicopter]]; [[Flight dispatch|dispecer-operatiuni-de-zbor]]; [[Radiocomunications caretaker|responsabil-radiocomunicatii]]; [[Glider pilot|pilot-planor]]; [[Free balloon pilot|pilot-balon-liber]]; [[Technical aeronautical meteorologist|meteorolog-aeronautic-tehnician]]; [[Technical staff for air navigation and aeronautical telecommunications PNA-TC|personal-aeronautic-pentru-protectia-navigatiei-aeriene-si-telecomunicatii-aeronautice-PNA-TC]] |\n|~| [[Naval Authority|ANR]] | [[Captain|comandant]]; [[Second deck officer|ofiter-punte-secund]]; [[Deck officer|ofiter-punte]]; [[Chief engineer|sef-mecanic]]; [[Second engineer officer|ofiter-mecanic-secund]]; [[Engineer officer|ofiter-mecanic]]; [[Maritime electrician chief|sef-electrician-maritim]]; [[Maritime electrician officer|ofiter-electrician-maritim]]; [[Deep sea pilot|pilot-de-mare-larga]]; [[Maritime pilot|pilot-maritim]]; [[Prospective maritime pilot|pilot-maritim-aspirant]]; [[Meteorologist|meteorolog]] |\n|~|~| [[Maritime port captain|capitan-maritim-portuar]]; [[Maritime port deck officer|ofiter-punte-maritim-portuar]]; [[Maritime port chief engineer|sef-mecanic-maritim-portuar]]; [[Maritime port engineer officer|ofiter-mecanic-maritim-portuar]]; [[Maritime port electrician officer|ofiter-electrician-maritim-portuar]]; [[Cadet maritime deck officer|ofiter-punte-maritim-aspirant]]; [[Cadet maritime engineer officer|ofiţer mecanic maritim aspirant]]; [[Cadet maritime electrician officer|ofiter-electrician-maritim-aspirant]]; [[Maritime coxswain|timonier]]; [[Motorman|motorist]]; [[Sailor|marinar]]; [[Maritime boatswain/crew chief|sef-de-echipaj-maritim]]; [[Maritime boat commander|conducator-de-salupa-maritima]]; [[Maritime shipboard electrician|electrician de bord maritim]]; [[Fitter|montator]]; [[Pumpman|pompagiu]]; [[Mariner|marinar]]; [[Class A river boat captain|capitan-fluvial-categoria-A]]; [[Class B river boat captain|capitan-fluvial-categoria-B]]; [[River coxswain|timonier-fluvial]]; [[River boat chief engineer|sef-mecanic-fluvial]]; [[River boat engineer|mecanic]]; [[River boat commander|conducator-de-salupa-fluviala]]; [[River boatswain/crew chief|sef-de-echipaj-fluvial]]; [[Navigator|marinar]]; [[Cadet Navigator|marinar-stagiar]]; [[Cadet mecanic|mecanic-stagiar]]; [[River shipboard electrician|electrician-de-bord]] |\n|~| [[Railway Authority|AFER]] | [[Locomotive driver|mecanic-locomotiva]]; [[Traffic dispatcher|dispecer-de-trafic]] |\n|~| [[Road Authority|ARR]] | [[Road legislation teacher|profesor-de-legislatie-rutiera]]; [[Lecturer for the professional training and improvement of the road transport sector specialized staff|lector-pentru-pregatirea-si-perfectionarea-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transporturilor-rutiere]] |\n|~|~| [[Person designated to manage continuously and effectively for the road transport activity|persoana-desemnata-sa-conduca-permanent-si-efectiv-activitatea-de-transport-rutier]]; [[Safety adviser for the transport of dangerous goods by road|consilier-de-siguranta-pentru-transportul-rutier-al-marfurilor-periculoase]]; [[Driver of vehicles carrying dangerous goods|conducator-de-autovehicule-care-transporta-marfuri-periculoase]]; [[Driver for the carriage of goods by road in vehicles whose maximum authorized mass is over 3.5 tonnes|conducator-auto-care-efectueaza-transport-rutier-de-marfuri-cu-vehicule-a-caror-masa-maxima-autorizata-este-mai-mare-de-3,5-tone]]; [[Driver performing public passenger road transport|conducator-auto-care-efectueaza-transport-rutier-public-de-persoane]]; [[Driver carriage road vehicles with weights and/or dimensions exceeded|conducator-auto-care-efectueaza-transport-rutier-cu-vehicule-avand-mase-si-sau-dimensiuni-de-gabarit-depasite]]; [[Driver for taxi road transport|conducator-auto-care-efectueaza-transport-rutier-in-regim-de-taxi]]; [[Driving license school instructor|instructor-de-conducere-auto]] |\n|~| [[General Inspectorate of Romanian Police|IGPR-MAI]] | [[Private detective|detectiv-particular]]; [[Protection goods, access control, order and intervention agent|agent-de-paza-control-acces-ordine-si-interventie]]; [[Guard of persons and of transport of valuables, cash in transit agent|agent-de-protecţie-insotire-si-gardare-persoane-fizice-si-valori]]; [[Manager of private security company|conducator-societate-de-paza-si-protectie]]; [[Manager of private security systems company|conducator-societate-de-instalare-sisteme-de-alarma]]; [[Installing and maintenance of alarm systems technician|tehnician-pentru-sistemele-de-detectie-supraveghere-video-si-de-monitorizare-control-acces-si-comunicaţii]]; [[Alarm control centre operator|operator-dispecer-sisteme-de-monitorizare-si-pentru-aparatura-de-control]];[[Shooting range trainer|instructor-in-poligonul-de-tir]]; [[Pyrotechnist/Shot firer / Artificer/shots man |pirotehnist-pentru-focuri-de-artificii]] |\n|~| [[National Archives|ANR-MAI]] | [[Archivist|arhivist]] |\n|~|~| [[Archiver|arhivar]] |\n|~| [[Authority for People with Disabilities|ANPH]] | [[Sign Language Interpreter|interpret-limbaj-mimico-gestual]] |\n|~|~| [[Language Interpreter Specific for Deaf Person|interpret-limbaj-specific-persoanei-cu-surdocecitate]] |\n|~| [[Sanitary-Veterinary and Food Safety Authority|ANSVSA]] | [[Veterinary assistant|asistent-veterinar]] |\n|~|~| [[Veterinary technician|tehnician-veterinar]] |\n|>|>| |\n| 1 National Body | [[Body of Expert and Licensed Accountants|CECCAR]] | [[Expert accountant|expert-contabil]]; [[Licensed accountant|contabil-autorizat]] |\n| 2 National Chambers | [[Chamber of Financial Auditors|CAFR]] | [[Financial auditor|auditor-financiar]] |\n|~| [[Chamber of Tax Consultants|CCFiscali]] | [[Tax consultant|consultant-fiscal]] |\n| 6 National Colleges | [[College of Pharmacists|ColegFarm]] | [[Pharmacist|farmacist]] |\n|~| [[College of Physicians|CMR]] | [[Physician|medic]] |\n|~| [[College of Dental Practitioners|CMDR]] | [[Dentist|medic-dentist]] |\n|~| [[College of Veterinarians|CMVRo]] | [[Veterinary Surgeon|medic-veterinar-chirurg]] |\n|~| [[National College of Social Workers|CNASR]] | [[Social worker|asistent-social]] |\n|~| [[College of Psychologists|CoPsi]] | [[Psychologist|psiholog]] |\n| 1 National Council | [[The Mediation Council|CMediere]] | [[Mediator|mediator]] |\n| 2 National Offices | [[State Office for Inventions and Trade Marks|OSIM]] | [[Industrial property counselor|consilier-in-proprietate-industriala]] |\n|~| [[National Office for Historic Monuments|ONMI]] | [[Restorer|restaurator]] |\n| 5 National Orders | [[Order of Architects|OAR]] | [[Architect|arhitect]] |\n|~| [[Order of Nurses and Midwives|OAMR]] | [[Nurse|asistent-medical]]; [[Midwife|moasa]] |\n|~| [[Order of Biochemists, Biologists and Chemists in the Health System of Romania|OBBCSSR]] | [[Biologist|biolog-in-sistemul-sanitar]], [[biochimist|biochimist-in-sistemul-sanitar]] and [[chemist|chimist-in-sistemul-sanitar]] in the sanitary system |\n|~| [[Order of Geodesists|OGR]] | [[Geodesist|geodez]] |\n|~| [[Order of Dental Technicians|OTDR]] | [[Dental technician|tehnician-dentar]] |\n| 2 National Registers | [[Automobile Registry|RAR]] | [[Vehicle inspector/Light vehicle standards officer|inspector-ITP]] |\n|~| [[Register of Urban Planners|RUR]] | [[Urbanist/Urban planner|urbanist]] |\n| 3 National Unions / Associations | [[Union of Bars|UNBR]] | [[Lawyer/Barrister/Solicitor|avocat]] |\n|~| [[Union of Insolvency Practitioners|UNPIR]] | [[Insolvency practitioner|practician-in-insolventa]] |\n|~| [[Association of Mountain Rescuers|ANSMR]] | [[Mountain rescuer|salvator-montan]] |\n\n<<tiddler webmaster-en>>
!Consiliul Concurenţei\n<<<\nCompetition Council\nPiaţa Presei Libere, nr. 1, corp D1, Sector 1, 013701 Bucureşti, OP 33 \nTel./Fax: +4 021 3181198\nE-mail: <<email presa la consiliulconcurentei punct ro>>\nWeb: http://www.consiliulconcurentei.ro\n<<<
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Punct-de-contact]]\n\n<<tiddler point-of-contact-for-recognition-of-professional-qualifications>>
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Contact]]\n\n!Contact\n\n\n!!Phone and fax\n\n> +40 (0)21 405 63 22 or +40 (0)21 405 56 71 - phones for [[CNRED secretariat|Team-Secretariat]]\n> +40 (0)21 317 85 17 or +40 (0)21 313 10 13 - fax\n\n!!E-mail\n\n><<email cnred la medu punct edu.ro>>\n\n!!Forum\n\n>http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=SC&c=20\n\n!!Address\n<<tiddler EDU-address>>\n<<tiddler CNRED-address>>\n<<tiddler Registration-Office-address>>\n<<tiddler map>>
!!CIMEA MAGNA CUM LAUDE: A worldwide database of University Grading Systems\n> Adresă web recomandată: http://cimea.it/maclaude.aspx\n<<iFrame http://cimea.it/maclaude.aspx>>\n<<tiddler precizare>>
!!CRAFTS\n<<RP 'Electrician / Senior electrician /Specialised electrician' 12099>>\n<<RP 'Electricity equipment and installation inspector' 12282>>\n# <<RP 'Engine maintenance/repair' 12273>>\n<<RP 'Car bodyworker / Panel beater /Car painter' 12154>>\n<<RP 'Floor layer' 12233>>\n# <<RP 'Forwarding agent / Haulage services' 12245>>\n<<RP 'Motorcycle/Motorbike repairer' 12157>>\n# <<RP 'Hotels/Hotelier, Restaurants/Restaurateur, Accommodation provider including camp sites' 12251>>\n# <<RP 'Tinsmith/Coppersmith' 12199>>\n<<RP 'Building contractor' 6181>>\n<<RP 'Beauty care/Beauty parlour and manicurist services/Facial massage' 12252>>\n<<RP 'Gas installer /repairer' 6413>>\n<<RP 'Car mechanic' 12216>>\n# <<RP 'Inshore fishing vessel skipper' 7307>>\n# <<RP 'Manufacturer-installer of advertising lighting' 12147>>\n# <<RP 'Mechatronics' 12200>>\n<<RP 'Baker/Pastry maker' 12142>>\n<<RP 'Stonemason /Stonecutter' 12133>>\n<<RP 'Cleaning of monuments, facades and buildings' 12248>>\n<<RP 'Bicycle/moped repairer' 12159>>\n# <<RP 'Electricity services supervisor / Electrical manager' 12102>>\n# <<RP 'Garageman' 12156>>\n<<RP 'Manicurist' 12123>>\n<<RP 'Vehicle inspector /Light vehicle standards officer' 7016>>\n<<RP 'Metal caster / Foundry worker' 12189>>\n<<RP 'Paviour/Pavement layer' 12262>>\n<<RP 'Taxi driver /Mini-Cab driver / Van driver' 7400>>\n<<RP 'Wooden furniture maker' 12174>>\n<<RP 'Butcher / Butchery' 12139>>\n<<RP 'Blacksmith, Farrier, Forging, Stamping, Pressing' 12091>>\n<<RP 'Electronic technician' 12204>>\n<<RP 'Pedicurist' 12114>>\n# <<RP 'Marble Contractor' 12134>>\n<<RP 'Telecommunications-electronics installer' 6157>>\n# <<RP 'Communications electronics' 12214>>\n<<RP 'Gunsmith /Weapons-ammunition manufacturer/trader' 12198>>\n# <<RP 'Stovemaker/Stove fitter' 12186>>\n# <<RP 'Well sinker' 12254>>\n# <<RP 'Electrical Technician (Senior)' 12021>>\n<<RP 'Waiter / Waiting' 4009>>\n<<RP 'Tailor (ladies/men′s)/Dressmaker' 12168>>\n# <<RP 'Manufacture of ladies′ and men′s clothing and linen' 12166>>\n<<RP 'Musical instrument manufacturer-repairer' 12232>>\n<<RP 'Hotel Director' 4132>>\n# <<RP 'Pest control /Disinfection/ Handling of poisonous or non poisonous products' 12255>>\n# <<RP 'Repair of motor vehicles' 12217>>\n<<RP 'Bus Driver / Tourist bus driver / Minibus driver' 4001>>\n# <<RP 'Optical equipment maker' 12223>>\n<<RP 'Funeral undertaker' 12143>>\n<<RP 'Hotel manager / Assistant hotel manager' 12144>>\n<<RP 'Metal design/Surface engineering' 12261>>\n<<RP 'Printer' 12175>>\n<<RP 'Confectioner /Cake /Chocolate maker' 4011>>\n# <<RP 'Manufacture and/or repair of precision instruments and measuring and controlling instruments' 12224>>\n<<RP 'Gold/Silversmith / Gold/Silversmithing / Jeweller' 12226>>\n<<RP 'Laundering/Dry-cleaning and dyeing' 12148>>\n<<RP 'Photographer / Photography' 12138>>\n# <<RP 'Dyer and colourist' 6740>>\n<<RP 'Shoemaker /Cobbler' 12167>>\n<<RP 'Agricultural/farm machinery/engine maintenance/repair' 12263>>\n<<RP 'Scaffolder' 6645>>\n# <<RP 'Toolmaker' 12197>>\n<<RP 'Restorer (of buildings)' 12236>>\n# <<RP 'Sadler /Manufacture of leather goods and accessories' 12180>>\n<<RP 'Lift maintenance engineer /Lift contractor/Lift electrician' 6153>>\n<<RP 'Industrial painter' 12237>>\n<<RP 'Watchmaker/repairer' 12141>>\n<<RP 'Maritime mediator' 12259>>\n# <<RP 'Rubber and/or Asbestos processing /Tyre repair' 12181>>\n<<RP 'Processing of milk and dairy products' 12240>>\n# <<RP 'Colourist' 6050>>\n# <<RP 'Shipbuilding' 12203>>\n# <<RP 'Manufacture of medico-surgical instruments and equipment and orthopaedic appliances (except orthopaedic footwear)' 12225>>\n<<RP 'Water and sewer systems technician/Pipe and drainage technician' 6706>>\n# <<RP 'Plastics processing' 12182>>\n<<RP 'Turner' 12274>>\n<<RP 'Upholsterer' 12267>>\n<<RP 'Furrier/Manufacture/r of Leather clothes/Tanner' 12170>>
!!Ministerul Culturii\n\nAutoritate Competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nMinistry of Culture\n[[Şoseaua Kiseleff nr. 30, Sector 1, 011347 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4723328&lon=26.0766828&z=17&l=29&m=w]]\nTel./fax: +4 021 2243682\nWeb: http://www.cultura.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=bdebea313254d36e03f96e78fca97fe2&ppa=289.2&r=248.8&vla=-5.1&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării\n\nAutoritate Competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]], autorizează prestatorii de servicii care doresc să presteze servicii în spaţiul Biosferei Delta Dunării.\n<<<\nAdministration of Danube Delta Biosphere Reserve\nStr. Portului, nr. 34A, 820243 Tulcea - O.P.3, C.P. 32\nTel.: +4 0240 518945\nFax: +4 0240 518975\nE-mail: <<email arbdd la ddbra punct ro>>\nWeb: http://www.ddbra.ro\n<<<
!!!Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj\n<<<\n"Dragan" European University of Lugoj\nStr. Ion HUNIADE, nr. 2, 305500 Lugoj, TIMIŞ\nTel. / Fax: +4 0256 359198\nE-mail: <<email ued la deu punct ro>>\nWeb: http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/contact\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Law\n# Faculty of Economics
!!!Universitatea "Danubius" din Galaţi\n<<<\nUniversity "Danubius" of Galati\nContact: http://www.univ-danubius.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=560&Itemid=402\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Law\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Communication Sciences\n# Faculty of International Relation and European Studies
[[Activities]]
!About this website\n\nThis website is based on a modified [[TiddlyWiki|http://tiddlywiki.org/wiki/Main_Page]] (TW). See it in action here: http://lewcid.googlepages.com/tots.html\n\n\n!!Editing this TW\n\nOpen the TW with #author:true at the end of the url/file location to enable editing.\nPreview edits by using the "Presentation Mode" button in the MainMenu\n//(To make future editing easier, bookmark the file with #author:true at the end of the file name. One click and edit!)//\n\n\n!!Tutorials\n* http://www.giffmex.org/twfortherestofus.html\n* http://twhelp.tiddlyspot.com/\n\n!!!Changing the content and order of the presentation\nEdit the PresentationIndex tiddler to change the contents and order of the presentation.\n\n\n!!!Customizing the default (viewing) interface\nEdit the following tiddlers as needed:\n*PageTemplate\n*StyleSheet\n*ViewTemplate\n*EditTemplate\n*MainMenu\n\n!!!Customizing the editing (author's) interface\nEdit the following tiddlers as needed: //(Note that these files are optional, if any of them dont exist, the standard viewing one will be used instead. So if you only want to change the PageTemplate, you only need an AuthorPageTemplate tiddler.)//\n*AuthorPageTemplate\n*AuthorStyleSheet\n*AuthorViewTemplate\n*AuthorEditTemplate\n*AuthorMainMenu\n\n!!!Using a different stylesheet or theme\nUsing your own favorite stylesheet or theme is as simple as importing those tiddlers into this file.\nIf you are changing the presentation interface, just import the PageTemplate and StyleSheet. If you want to change the editing interface, you will need to copy over the PageTemplate and StyleSheet as AuthorPageTemplate and AuthorStyleSheet respectively.\n\n\n!!!Other tips\n* Use the tiddler StyleSheetCommon and include it using {{{[[StyleSheetCommon]]}}} in your StyleSheet and AuthorStyleSheet when making stlyesheet changes that you want applied to both the presentation and editing interface, to avoid having to type it out twice!\n*To provide easy control over the font-size, use the FontSizePlugin: http://lewcid.googlepages.com/lewcid.html#FontSizePlugin\n* If this presentation is going to be placed online, you might want to have a splash screen that displays while the TW is loading: http://lewcid.googlepages.com/lewcid.html#SplashScreenPlugin\n\n\n!!Plugins\n\nMore plugins are listed at http://tiddlyvault.tiddlyspot.com/\n\n\n!!Screenshots\n\nVisit http://browsershots.org/http://cnred.edu.ro/ to see how this website works on various web browsers and operating systems.\n\n\n!!Search Engine Optimization\n\nSee the SEOTiddlyWiki page. A recent version of the website is always available at http://google.com/search?q=cache:cnred.edu.ro
<<<\nMinistry of National Education (MEN)\n[[28-30 Gen. Berthelot street, District 1, 010168 Bucharest, Romania|http://wikimapia.org/#lat=44.441563&lon=26.0887527&z=16&l=0&m=o]]\n<<<
<<tagging EIPA>>
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Proiect-FSE]]\n\nThe information you are looking for at this address will be published when it is fully translated from Romanian language. See http://cnred.edu.ro for the original version.
<!--{{{-->\n<div class='toolbar' macro='toolbar +saveTiddler -cancelTiddler deleteTiddler'></div>\n<div class='title' macro='view title'></div>\n<div class='editor' macro='edit title'></div>\n<div class='editor' macro='edit text'></div>\n<div class='editor' macro='edit tags'></div><div class='editorFooter'><span macro='message views.editor.tagPrompt'></span><span macro='tagChooser'></span></div>\n<!--}}}-->
version.extensions.email = {major: 0, minor: 1, revision: 2, date: new Date("Oct 15, 2005")};\nconfig.macros.email = {}\nconfig.macros.email.handler = function(place,macroName,params)\n{\nvar temp = params.join(" ");\ndata = temp.split("?");\nvar recipient = data[0];\nrecipient = recipient.replace(" la ","@").replace(" punct ",".","g");\nrecipient = recipient.replace(/\ss/g,"");\nvar optional = data[1] ? "?" + data[1] : "";\nvar theLink = createExternalLink(place,"ma"+"il"+"to:"+recipient+optional);\ntheLink.appendChild(document.createTextNode(recipient))\n}
!!!Universitatea "Emanuel" din Oradea\n<<<\nUniversity "Emanuel" of Oradea\nContact: http://www.emanuel.ro/ro.contact\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Theology\n# Faculty of Management
//{{{\nconfig.macros.embed = {\n handler: function\n(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n {\n var theFrame = document.createElement("IFRAME");\n theFrame.src = params[0];\n theFrame.height = params[1] ? params[1] : "295px";\n theFrame.width = "480";\n theFrame.scrolling = "no";\n theFrame.frameBorder = 0;\n place.appendChild(theFrame);\n }\n\n}\n//}}}
!!ENGINEERS\n<<RP 'Building engineer' 6640>>\n<<RP 'Civil engineer' 6160>>\n<<RP 'Associate engineer' 6011>>\n# <<RP 'Electrical Engineering / Electromechanical engineering' 12208>>\n# <<RP 'Graduate professional engineer' 6012>>\n<<RP 'Electrical engineer' 6410>>\n<<RP 'Electronic engineer' 12040>>\n<<RP 'Mechanical engineer' 6460>>\n<<RP 'Industrial engineer' 6030>>\n# <<RP 'Construction/Civil engineering: building of roads, bridges, railways' 12334>>\n# <<RP 'Affiliate (engineering)' 6010>>\n<<RP 'Aircraft maintenance engineer' 7430>>\n<<RP 'Structural engineer' 6430>>\n<<RP 'Aeronautical engineer' 6100>>\n<<RP 'Consulting engineer' 6013>>\n<<RP 'Chemical engineer' 6060>>\n<<RP 'Telecommunications engineer' 6350>>\n<<RP 'Electrical and computer (technology) engineer' 6361>>\n<<RP 'Mining engineer' 6210>>\n<<RP 'Information systems engineer' 6365>>\n# <<RP 'Electronic telecommunications engineer' 6360>>\n<<RP 'Marine engineer' 6280>>\n<<RP 'Electromechanical engineer' 6704>>\n<<RP 'Environmental engineer' 6124>>\n<<RP 'Civil and environmental engineer' 6161>>\n<<RP 'Production and management engineer' 6020>>\n<<RP 'Planning and regional development engineer/physical planner' 6671>>\n<<RP 'Building services engineer' 6650>>\n<<RP 'Forest engineer' 6701>>\n<<RP 'Energy engineer' 6411>>\n<<RP 'Geotechnical engineer' 6130>>
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Echivalare]]\n\n!Equivalence of pre-university and university studies\n\n<<tiddler equivalence>>\n\n<<tiddler equivalence-preuniversity-studies>>\n\n<<tiddler equivalence-higher-education-studies>>
1.Equivalence of foreign high school diploma\n\nDocuments to be submitted\n1.Application form download here from the address http://cnred.edu.ro/doc/application form-equivalence-diploma-Baccalaureate .doc \nNote: Please name the high school in Romania where the applicant will be examined in Romanian language and literature from high school (written and oral) and History from last year of high school (writing)\nthe average grade for passing the examination is 6 (six). \nThe grading will be done in accordance with the methodology of organizing and conducting the national baccalaureate examination, approved by order of the Minister; \nhigh school diplomas obtained in the Member States of the European Union, the European Economic area and Swiss Confederation are automatically recognized (without compensatory measures);\n 2. transcript of grades of the years completed in Romania before going abroad (if applicable):\ntranscripts for all academic years – original; certified copy or certified true copy by the County School Inspectorate/Board /General School Inspectorate of Bucharest\n- copy of the Certificate of completion of Grade 8 – if applicable\n3. school transcripts of all years studied abroad with subjects studied and grades obtained for each school year promoted abroad:\ncopy, certified Romanian translation\n4. High school diploma: copy and certified Romanian translation\nPlease note that diplomas from Italy, Greece, Spain, Portugal and Cyprus should bear the Hague Convention Apostille affixed by the competent authorities of the issuing countries which are parties to the Haga Apostille Convention.\nDiplomas issued in countries which are not parties to the Haga Convention must be legalized by the Ministry of Education and the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country, and the Embassy of Romania in that country.\n5. Other documents required:\n for diplomas from the Republic of Moldova issued before 2008 – Certificate of authenticity issued by the Ministry of education of the Republic of Moldova, original,\n"Pruebas de Acceso para el Skil a la Universidad, Apto calificación " from Spain;\n-certificate Verket för högskoleservice issued regarding access to university studies from Sweden, \nGraduates from private schools in Romania are required: Advanced Level for at least 2 exams - for schools operating on the British curriculum, \nIBO for schools operating on the international baccalaureate education program.\n6. Copy of personal identification documents : identity card; passport (pages 1,2,3,4)\n proof of change of name – in case the name on the diploma is different from the one in identity card.\n7. Copy of the receipt for the fee of 20 lei which shall be deposited in the bank account below. Please indicate in the payment order the following:\nBeneficiary: Ministry of Education, Research, Youth and Sports\nFiscal Code: 13729380\nBank: Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - DTCPMB\nIBAN Code: RO27TREZ7005003XXX000069\nSWIFT Code: TREZROBU\nBIC Code: TREZ\nImportant: On the payment order or postal mandate issued IBAN must appear for the payment to be valid!\nSubmission of documents\nThe documents must be submitted to the Registration office of the Ministry of Education, Research, Youth and Sports:\nStr. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti\nor to the County School Inspectorates/ the General School Inspectorate of Bucharest.\nor sent by post to the following address: Registration office of the Ministry of education, research, youth and Sportului Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, Bucharest 010176 cred ca ar trebui sa lasam adresa in limba romana\nAssessment of files/ Evaluation of applications\nAccording to the Regulation of CNRED, the duration for evaluating a file is 30 days from the date of submission of the complete file \n• If compensatory measures are required, evaluation will be done within 5 days from the date of the sumbission of the proof that the exams have been taken.\nThe files are not assessed if they do not meet the following conditions: \n•do not contain all documents listed above \n•the application form has not been filled in entirelty.\nThe files are checked by CNRED inspectors only at the time of processing.\nIssuing certificates of equivalence for high school diplomas\nThe certificates of equivalence can be collected from 09: 00-12: 00, Monday-Thursday from the National Center for Recognition and Equivalence of Diplomelor\nStr. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti\nOn Fridays CNRED is closed to the public \nThe certificates of equivalence can be collected by the owner of the study document, or by a first-degree relative (with proof of relationship) or by an authorized person with power of Attorney . The original diploma and the personal identity card must also be brought for the certificate of equivalence to be issued. \nFor more information write a message to \nE-mail: vasilescu.nina@medu.edu.ro\n\nEquivalence of high school diplomas issued in Romania by providers of education who organize and conduct educational activities according to an education system from another country\nE-mail: lucica.gheorghicean@medu.edu.ro\n\nPhone: (+4) 021 405 63 23\nInformaţii about files submitted: phone: (4) 021 405 63 22Fax: (4) 021 317 85 17
Equivalence of post secodary high school and vocational school diplomas obtained abroad\n\nVocational school and post secodary school diplomas from Italy, Greece, Spain, Portugal and Cyprus should bear the Hague Convention Apostille affixed by the competent authorities of the issuing countries .\nDiplomas issued in countries which are not party to the Haga Convention must be legalized by the Ministry of Education and the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country, and the Embassy of Romania in that country.\nDocuments to be submitted\n1.Application form \n2. High school graduation diploma (if applicable)\n3. Vocational school / post secodary school diploma - copy and certified Romanian translation\n4. Course outline with, duration of studies, course description and skills acquired - copy and certified romanian translation\n5. Certificate from a competent authority from the country of origin showing that the issuing institution is authorized or accredited;\n6. Copy of personal identification documents - identity card ; passport (pages 1,2,3,4); proof of change of name – if applicable\n7. Copy of the receipt for the fee of 25 lei which shall be deposited in the bank account:\nFees can be paid by payment order in the account mentioned below. Please indicate in the payment order the following:\nBeneficiary: Ministry of Education, Research, Youth and Sports\nFiscal Code: 13729380\nBank: Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - DTCPMB\nIBAN Code: RO27TREZ7005003XXX000069\nSWIFT Code: TREZROBU\nBIC Code: TREZ\nImportant: On the payment order or postal mandate issued IBAN must appear for the payment to be valid!\nSubmission of documents\nThe documents must be submitted to the Registration Office of the Ministry of Education, Research, Youth and Sports:\nStr. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti\nto the County School Inspectorate /the General School Inspectorate of Bucharest.\nOr can be sent by mail to the following address: Registration office of the Ministry of education, research, youth and Sportului Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, Bucharest 010176 mai bine in romana \nEvaluation of application files\nAccording to Regulation CNRED, the legal term for evaluating a file is 30 days after all the required documents have been submitted \n- when compensatory measures are applied, the resolution will be communicated in 5 days after the results fot the exams have been submitted to CNRED\nFiles which do not meet the requirements below will not be assesd:\n -do to contain all documents mentioned above \n- the application form has not been filled in entirely\nFiles are checked by CNRED inspectors only at the time of processing.\nIssuing of certificates of equivalence \nThe certificates of equivalence can be collected from the National Center for Recognition and Equivalence of Diplomelor\nStr. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti\nOn Fridays CNRED is closed to the public \nThe certificates of equivalence can be collected by the owner of the study document, or by a first-degree relative (with proof of relationship) or by an authorized person with power of Attorney . The original diploma and the personal identity card must also be brought for the certificate of equivalence to be issued. \nAdditional information\nE-mail: lucica.gheorghicean@medu.edu.ro\n\nPhone: (+4) 021 405 63 12\nInformation about files submitted: phone: (4) 021 405 63 22Fax: (4) 021 317 85 17
The equivalence of vocational school / post secodary school diplomas obtained in Moldova\n\nBeginning with March 14, 2011, according to Law. No. 291/2010:\n\n• Graduation diplomas of secondary education institutions for a period of 10-11 years obtained in the territory of one of the States Parties are mutually recognize with high school diplomas to the other Party, on the basis of law won, if diploma is accompanied by a diploma of a university degree program bachelor, master or doctorate;\n •Graduation diplomas of medical colleges (medical schools based) with a minimum of 3 years of study after 9 years secondary school graduation, issued on the territory of Moldavia, is equivalent with high school diploma, health profile, from Romania\n\nDocuments to be submitted\n1.Application form http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalare-diploma-Republica-Moldova.doc\n2. All diplomas and transcripts: certified copy , if the documents in Romanian \nor\n-copy and certified romanian translation if the documents are written in Cyrillic;\n3. Certificate of authenticity for all diplomas issued prior to 2008, issued by the Ministry of Education of the Republic of Moldova in the original or certified copy \n4. Course outline with duration of studies, course description and skills acquired - copy if the documents are in Romanian – copy and certified romanian translation if the documents are written in Cyrillic;\n5. Copy of personal identification documents : identity card ; passport (pages 1,2,3,4); - proof of change of name – if applicable\n6. Copy of the receipt for the fee of 25 for vocational/ post secondary school diploma which shall be deposited in the bank account below. Please indicate in the payment order the following:\nBeneficiary: Ministry of Education, Research, Youth and Sports\nFiscal Code: 13729380\nBank: Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - DTCPMB\nIBAN Code: RO27TREZ7005003XXX000069\nSWIFT Code: TREZROBU\nBIC Code: TREZ\nImportant: On the payment order or postal mandate issued IBAN must appear for the payment to be valid!\nSubmission of documents\nThe documents must be submitted to the Registration office of the Ministry of Education, Research, Youth and Sports:\nRegistratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului\nStr. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti\nTo county School Inspectorate or \nsent by post to the following address: CNRED Registry of the Ministry of education, research, youth and SportuluiStr. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, Bucharest 010176 mai bine in romana\nAssessment of files/ Evaluation of application files\nAccording to the Regulation of CNRED, the duration of equivalence for pre-university studies is: \n•30 days from the date of submission of the complete file \n• when compensatory measures are applied, the resolution will be communicated in 5 days after the results fot the exams have been submitted to CNRED\nfiles which do not meet the requirements below will not be assesd:\n -do to contain all documents mentioned above; \n- the application form has not been filled in entirely\nThe files are checked by CNRED inspectors only at the time of processing.\nIssuing certificates of equivalence for vocational and post secondary school diplomas \nThe certificates of equivalence can be collected from the National Center for Recognition and Equivalence of Diplomelor\nStr. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti\nOn Fridays CNRED is closed to the public \nThe certificates of equivalence can be collected by the owner of the study document, or by a first-degree relative (with proof of relationship) or by an authorized person with power of Attorney . The original diploma and the personal identity card must also be brought for the certificate of equivalence to be issued. \n\nAdditional information\nEquivalence of the diploma of high school obtained abroad\nE-mail: vasilescu.nina@medu.edu.ro\nEequivalence of vocational or post secondary school diploma obtained abroad\nE-mail: lucica.gheorghicean@medu.edu.ro\nPhone: (+4) 021 405 63 23\nInformation about files submitted: phone: (4) 021 405 63 22Fax: (4) 021 317 85 17
!!Centrul Naţional Europass\n<<<\nAgenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale - Departamentul de Politici publice, valorizare si imagine (Europass, Eurydice, Erasmus Mundus, Tempus, European Label, Relatii publice, valorizare)\nCalea Şerban Vodă, nr. 133, et. 3, sector 4, 040205 Bucureşti\nTel.: +4 021 2010716 şi +4 021 2010767\nFax: +4 021 3121682\nE-mail: <<email europass la anpcdefp punct ro>>\nWeb: http://www.europass-ro.ro/index.php?page=sitemap\n<<<\n<<iFrame http://www.europass-ro.ro/index.php?page=sitemap>>\n<<tiddler precizare>>
!!The right to exercise the profession of ski instructor’s profession\n\nThe right to exercise the profession of the ski instructor’s profession in some of the Member States, including Romania, will be regulated by the Memorandum of Understanding establishing a pilot project for a professional card to be issued to ski instructors in the European Union.\nIn Romania, the European Professional Card will be issued by the as/the competent authority, the Romanian Federation for Ski Biathlon.\n\n| Users' guide for the Memorandum of Understanding Establishing a Pilot Project for a Professional Card to be Issued to Ski Instructors |
!!FINANCIAL PROFESSIONS\n<<RP 'Insurance underwriter' 5220>>\n<<RP 'Insurance broker' 5210>>\n<<RP 'Company auditor' 2112>>\n<<RP 'Actuary' 5190>>\n<<RP 'Economist' 5050>>\n<<RP 'Financial adviser' 5230>>\n<<RP 'Commissoned book-keeper' 12408>>\n<<RP 'Banker' 5130>>\n<<RP 'Securities broker' 5170>>\n<<RP 'Commodity broker' 12377>>
!!Find information on European policies and countries\n!!!European Parliament\n!!!EUROPA\n!!!Grants and loans from the EU
!!Find names and addresses of European organisations on the Internet\n!!!EU Institutions\n!!!EU Agencies\n!!!Contact the European Union\n!!!European Commission\n!!!European Parliament ~MEPs
function setFooter() {\n if (document.getElementById && document.getElementById("contentFooter") ) {\n var windowHeight=findWindowHeight();\n if (windowHeight>0) {\n var contentHeight= document.getElementById('mainMenu').offsetHeight + document.getElementById("header").offsetHeight + document.getElementById("contentFooter").offsetHeight;\n var menu= document.getElementById('mainMenu');\n //var footerHeight=footerElement.offsetHeight;\n if (windowHeight-(contentHeight)>=0) {\n menu.style.position='relative';\n menu.style.marginBottom=(windowHeight-(contentHeight))+'px';\n }\n else {\n menu.style.position='';\n menu.style.marginBottom='';\n }\n }\n }\n}\nwindow.onresize = function() {\n setFooter();\n}\n\nStory.prototype.refreshTiddler_footerhack=Story.prototype.refreshTiddler;\nStory.prototype.refreshTiddler = function (title,template,force)\n{ \nvar theTiddler = Story.prototype.refreshTiddler_footerhack.apply(this,arguments);\nsetFooter();\n return theTiddler;}
!!Grupul de Lucru IMI PQ NET România\n\nLista organizaţiilor ai căror reprezentanţi au statut de membru în Grupul Grupului de lucru IMI PQ NET:\n# [[Autoritatea Aeronautică Civilă Română|AACR]]\n# [[Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri|AIPPIMM]]\n# [[Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară|ANCPI]]\n# [[Autoritatea Navală Română|ANR]]\n# [[Arhivele Naţionale ale României – Ministerul Administraţiei şi Internelor|ANR-MAI]]\n# [[Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România|ANSMR]]\n# [[Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret|ANST]]\n# [[Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor|ANSVSA]]\n# [[Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare|ARAI]]\n# [[Autoritatea Rutieră Română|ARR]]\n# [[Camera Auditorilor Financiari din România|CAFR]]\n# [[Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România|CECCAR]]\n# [[Colegiul Medicilor Dentişti din România|CMDR]]\n# [[Colegiul Medicilor din România|CMR]]\n# [[Consiliul de Mediere|CMediere]]\n# [[Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali|CNASR]]\n# [[Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România|CNCPIR]]\n# [[Centrul de Pregătire Profesională în Cultură|CPPC]]\n# [[Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie - CPPI Buşteni|CPPI]]\n# [[Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară|CeNaFer]]\n# [[Colegiul Psihologilor din România|CoPsi]]\n# [[Colegiul Farmaciştilor din România|ColegFarm]]\n# [[Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor|IGA-MAI]]\n# [[Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - Ministerul Administraţiei şi Internelor|IGJR-MAI]]\n# [[Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră|IGPF]]\n# [[Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Ministerul Administraţiei şi Internelor|IGSU]]\n# [[Institutul Naţional al Patrimoniului|INP]]\n# [[Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat|ISCIR]]\n# [[Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă|MAEur]]\n# [[Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia Generală Politici în Sistemul Vegetal - Compartimentul consultanţă, extensie şi formare profesională|MADR]]\n# [[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcția Tehnică în Construcţii|MDRT-constructii]]\n# [[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcţia Dezvoltare Turistică|MDRT-turism]]\n# [[Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară|MEN-DGMRURS]]\n# [[Ministerul Justiţiei|MJust]]\n# [[Ministerul Mediului şi Pădurilor|MMediu]]\n# [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Ocupare şi Salarizare|MMuncii]]\n# [[Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare|MS]]\n# [[Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii|MTI]]\n# [[Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România|OAMR]]\n# [[Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din Sistemul Sanitar din România|OBBCSSR]]\n# [[Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci|OSIM]]\n# [[Ordinul Tehnicienilor Dentari din România|OTDR]]\n# [[Regia Autonomă Registrul Auto Român|RAR]]\n# [[Registrul Urbaniştilor din România|RUR]]\n# [[Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România|UNPIR]]\n# [[Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România|UniuneaNotarilor]]\nLista organizaţiilor ai căror reprezentanţi au statut de observator în Grupul de Lucru IMI PQ NET:\n# [[Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice|CS-administratie-servicii-publice]]\n# [[Comitetul Sectorial Agricultură, Piscicultură şi Pescuit|CS-agricultura-piscicultura-pescuit]]\n# [[Comitetul Sectorial din construcţii de maşini|CS-constructii-masini]]\n# [[Comitetul Sectorial din ramura Cultură|CS-cultura]]\n# [[Comitetul Sectorial Activităţi financiare, bancare, de asigurări|CS-financiar-bancar-asigurari]]\n# [[Comitetul sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului|CS-formare-profesionala-protectia-mediului]]\n# [[Comitet Sectorial Mass-Media|CS-mass-media]]\n# [[Comitetul Sectorial Metalurgia Feroasă, Neferoasă şi Produse Refractare|CS-metalurgie-feroasa-neferoasa-produse-refractare]]\n# [[Comitetul Sectorial Sanatate şi Asistenţă Socială|CS-sanatate-asistenta-sociala]]\n# [[Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi prelucrarea lemnului, industria mobilei|CS-silvicultura-exploatarea-prelucrarea-lemnului-industria-mobilei]]\n# [[Comitetul sectorial pentru ramura textile-confecţie-textile-pielărie|CS-textile-confectie-pielarie]]\n# [[Comitetul Sectorial Transporturi|CS-transporturi]]\n# [[Comitet Sectorial "turism, hoteluri şi restaurante"|CS-turism-hoteluri-restaurante]]
!!Garda Naţională de Mediu\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutoritate de control a conformării cu cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu, conformare cu cerinţele autorizaţiei de mediu şi verificare contestaţii şi sesizări.\n<<<\nNational Environment Guard\nB-dul. Unirii, nr.78, bl.J2, Sector 3, Bucureşti 040129, România\nTel.: +4 021 3268970\nFax: +4 021 3268971\nWeb: http://www.gnm.ro\n<<<
!Instituţii\n# [[Ministerul Afacerilor Externe|MAEur]]\n** Românii de pretutindeni\n# [[Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale|MADR]]\n# [[Ministerul Apărării Naţionale|MApN]]\n# [[Ministerul Finanţelor Publice|MFinante]]\n** Buget\n# [[Ministerul Justiţiei|MJust]]\n# [[Ministerul Sănătăţii|MS]]\n# [[Ministerul Afacerilor Interne|MAI]]\n** Relaţia cu Parlamentul\n# [[Ministerul Culturii|Cultura]]\n# [[Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice|MDRT-constructii]]\n# [[Ministerul Economiei|MDRT-turism]]\n** Întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism\n** Energie\n# [[Ministerul Educaţiei Naţionale|MEN]]\n** Învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică\n# [[Ministerul Fondurilor Europene|MFE]]\n# [[Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice|MMediu]]\n** Ape, păduri şi piscicultură\n# [[Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice|MMuncii]]\n** Dialog Social\n# [[Ministerul pentru Societatea Informaţională|MCSI]]\n# [[Ministerul Tineretului şi Sportului|ANST]]\n# [[Ministerul Transporturilor|MTI]]\n** Proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine
!!The 1992 Generation Creative Competition\n\nIn the context of the 20th anniversary of the European Single Market, the European Commission has launched, in April 2012, a competition for persons born in 1992 who are invited to share the personal experience on how the Internal Market affects and has affected your/their life/lives. \nDetails on the competition can be found on the web page specially created by the European Commission - http://generation1992.eu/ro/home .\n\nDetails on the events organized by the European Commission within the Single Market Week can be found on the web page: http://www.singlemarket20.eu/ro .
!!Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate - Şcoala Naţională de Grefieri\n<<<\nStr. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5, Bucureşti\nTelefon (secretariat): +4 021 4076209\nFax: +4 021 3103480\nE-mail: <<email sng la grefieri punct ro>>\nWeb: http://www.grefieri.ro
!!HEALTH PROFESSIONS\n!!!THERAPISTS\n<<RP 'Occupational therapist' 1300>>\n<<RP 'Speech and language therapist' 1090>>\n<<RP 'Psychomotor therapist' 1280>>\n<<RP 'Psychotherapist' 1610>>\n<<RP 'Physiotherapy assistant' 1256>>\n<<RP 'Arts therapist in the health service' 1660>>\n<<RP 'Dental therapist' 1010>>\n# <<RP 'Physical therapist' 1370>>\n<<RP 'Child psychotherapist' 1620>>\n!!!OTHER HEALTH PROFESSIONS\n<<RP 'Optician (Dispensing optician)' 1040>>\n<<RP 'Dietician' 1380>>\n<<RP 'Optometrist (ophthalmic optician)' 1060>>\n<<RP 'Chiropodist (podiatrist)' 1100>>\n<<RP 'Dental hygienist' 1020>>\n<<RP 'Dental technician' 1000>>\n<<RP 'Pharmaceutical technician/Pharmaceutical assistant' 1400>>\n<<RP 'Chiropractor' 1320>>\n<<RP 'Clinical physicist' 1550>>\n<<RP 'Surgical assistant' 1141>>\n<<RP 'Nutritionist / clinical nutritionist' 1382>>\n<<RP 'Prosthetist and orthotist / Orthopaedic technician /Surgical truss-maker' 1120>>\n# <<RP 'Health and Safety Officer' 4052>>\n<<RP 'Orthoptist' 1070>>\n<<RP 'Osteopath' 1310>>\n<<RP 'Doctor′s surgery assistant' 1159>>\n<<RP 'Contact lens optician' 1050>>\n<<RP 'Dental assistant' 1015>>\n<<RP 'Anatomicopathalogical and cytological technician' 1481>>\n<<RP 'Physicist' 6780>>\n<<RP 'Community health officer' 4048>>\n<<RP 'Health Care Worker' 12293>>\n# <<RP 'Feldsher' 12369>>\n!!!NURSES\n# <<RP 'Second level nurse' 1220>>\n<<RP 'Paramedic /Ambulance nurse' 1221>>\n<<RP 'Geriatric nurse/Carer for the aged' 1180>>\n<<RP 'Nursery nurse' 1151>>\n<<RP 'Dental nurse' 1025>>\n<<RP 'Veterinary nurse' 1690>>
!!!Universitatea "Hyperion" din Bucureşti\n<<<\nUniversity "Hyperion" of Bucharest\nContact: http://www.hyperion.ro/module/contact/index.php?op=contact\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Mathematics and Informatics\n# Faculty of Physics\n# Faculty of History and Geography\n# Faculty of Foreign Languages\n# Faculty of Psychology\n# Faculty of Political Sciences, Sociology and International Relation\n# Faculty of Law and Public Administration\n# Faculty of Journalism\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Arts\n# Faculty of Electronics, Automatics and Applied Informatics
!!Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor\n> Web: http://www.aviatie.mai.gov.ro
!!Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - Ministerul Administraţiei şi Internelor\n> Web: http://www.jandarmeriaromana.ro
!!Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră\n> Web: http://www.politiadefrontiera.ro
!Inspectoratul General al Poliţiei Române - Ministerul Administraţiei şi Internelor – Serviciul Afaceri Europene, Programe şi Cooperare Internaţională / Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase\n\nAutoritate Competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutoritate competentă pentru profesiile:\n* [[agent de pază, control acces, ordine şi intervenţie|agent-de-paza-control-acces-ordine-si-interventie]]\n* [[agent de protecţie, însoţire şi gardare persoane fizice şi valori|agent-de-protectie-insotire-si-gardare-persoane-fizice-si-valori]]\n* [[artificier]]\n* [[conducător societate de pază şi protecţie|conducator-societate-de-paza-si-protectie]]\n* [[conducător societate de instalare sisteme de alarmă, tehnician pentru sistemele de detecţie, supraveghere video şi de monitorizare, control acces şi comunicaţii|conducator-societate-de-instalare-sisteme-de-alarma]]\n* [[detectiv particular|detectiv-particular]]\n* [[instructor în poligonul de tir|instructor-in-poligonul-de-tir]]\n* [[operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatură de control|operator-dispecer-sisteme-de-monitorizare-si-pentru-aparatura-de-control]]\n* [[pirotehnist pentru focuri de artificii|pirotehnist-pentru-focuri-de-artificii]]\n<<<\nGeneral Inspectorate of Romanian Police\n[[Str. Mihai Vodă, nr. 6, Sector 5, Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4328605&lon=26.0955119&z=16&l=0&m=w]]\nTel.: +4 021 3165365\nFax: +4 021 3165365\nE-mail: <<email integrare la politiaromana punct ro>>\nWeb: http://www.politiaromana.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=809b19c94005ec7e0682eec01af3922d&ppa=133.7&r=0.3&vla=-9.5&lz=50&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Ministerul Administraţiei şi Internelor\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutorizare persoane care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.\n<<<\nGeneral Inspectorate for Emergency Situations\nStr. Banu Dumitrache nr. 46, Sector 2, 023675 Bucureşti, România\nTel.: +4 021 2086150\nFax: +4 021 2420990\nWeb: http://www.igsu.ro\n<<<
|!EN IMI PQ training|!RO IMI PQ training|\n|<<tiddler IMI-professions>>|<<tiddler IMI-profesii>>|
|!EN IMI PQ training|!EN ~RegProf|\n|<<tiddler IMI-professions>>|<<tiddler RegProf-professions>>|
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Sistemul-IMI]]\n\nThe information you are looking for at this address will be published when it is fully translated from Romanian language. See http://cnred.edu.ro for the original version.
The information you are looking for at this address will be published when it is fully translated from Romanian language. See http://cnred.edu.ro for the original version.
The information you are looking for at this address will be published when it is fully translated from Romanian language. See http://cnred.edu.ro for the original version.
# Acoperitor / Învelitor țiglă\n# Actuar\n# Adjudecător\n# Administrator de hotel/Asistent administrator hotel\n# Administrator de imobil\n# Agent de asigurări\n# Agent de brevete\n# Agent de plasare a forței de muncă\n# Agent de securitate\n# Agent de sănătate publică\n# Agent de turism\n# Agent imobiliar\n# Agent pentru sănătatea mediului\n# Agent protecţie/prevenirea incendiilor\n# Agent înregistrare mărci\n# Agronom\n# Alta //[839-293=546]//\n# Angajat în sectorul medical\n# Antrenor\n# Antreprenor / reparator / instalator echipamente şi aparatură electrică\n# Antreprenor demolări\n# Antreprenor în construcții\n# Antropolog\n# Arheolog\n# ''Arhitect'' [S1]\n# Arhitect adjunct\n# Arhitect naval\n# Arhitect-designer de interior\n# Arhitect/Designer peisagist\n# Armurier/Meşter armurier/Comerciant arme\n# Asistent chirurgie\n# Asistent de laborator\n# Asistent fizioterapeut\n# Asistent medic chirurg\n# Asistent medic stomatolog\n# Asistent puericultură\n# Asistent social\n# Asistent universitar\n# Asistent veterinar\n# Asistentă geriatrie/Îngrijitor persoane în vârstă\n# Aurar/Argintar/Bijutier\n# Avocat\n# Avocat de întreprindere\n# Balneoterapeut\n# Bancher\n# Bibliotecar\n# Biochimist\n# Biolog\n# Blănar/Pielar/Tăbăcar\n# Bodyguard\n# Broker valori mobiliare\n# Brutar/Cofetar\n# Bucătar\n# Bucătar pe navă\n# Cameristă\n# Ceasornicar/Reparator ceasuri\n# Cercetător-asociat\n# Chelner\n# Chimist\n# Chiropractician\n# Cizmar\n# Cizmar-ortoped\n# Cofetar/Patisier\n# Comandant barcă de salvare\n# Comandant de navă (Boatmaster)\n# Comandant de navă (Ship's pilot)\n# Consilier familial\n# Consilier financiar\n# Consilier investiţii\n# Constructor schele\n# Consultant management\n# Consultant marketing\n# Contabil\n# Contabil autorizat\n# Cosmeticiană\n# Croitor\n# Curtier asigurări\n# Curăţitor de monumente, faţade şi clădiri\n# Căpitan\n# Căpitan de vas\n# Dealer autoturisme de ocazie\n# Detectiv particular\n# Dietetician\n# Director comercial/Agent de vânzări\n# Director de hotel\n# Director de muzeu/Conservator opere de artă\n# Diriginte de şantier\n# Echipaj de cabină/Însoţitor de zbor\n# Economist\n# Educator\n# Educator social\n# Educator sportiv\n# Educator-consilier\n# Educator/Institutor preşcolar\n# Electrician/Electrician-şef/Electrician specialist\n# Examinator test auto\n# Expert forestier\n# Expert imobiliar\n# Expert peisagist\n# Fab''r''icarea şi repararea de instrumente muzicale\n# Fabricant de mobilă de lemn\n# Fabricant de produse lactate\n# Faianţar\n# ''Farmacist'' [S2]\n# Fierar\n# Fizician\n# Fiziokinetoterapeut\n# Florist\n# Fotograf\n# Frizer / Bărbier / Peruchier\n# Funcţionar responsabil cu plasarea forței de muncă\n# Geamgiu / Sticlar suflător şi prelucrător obiecte din sticlă\n# Geolog\n# Ghid de munte/schi\n# Ghid turistic\n# Grafician\n# Grădinar\n# Igienist dentar\n# --Infirmieră-- ''Asistent medical'' [S3]\n# Infirmieră stomatologie\n# Inginer\n# Inginer IT\n# Inginer aeronautic\n# Inginer agricol\n# Inginer asociat\n# Inginer chimist\n# Inginer civil\n# Inginer constructor (Building engineer)\n# Inginer constructor (Construction engineer)\n# Inginer consultant\n# Inginer electrician\n# Inginer electromecanic\n# Inginer electronist\n# Inginer energetician\n# Inginer geotehnician\n# Inginer industrial\n# Inginer instalaţii\n# Inginer marină\n# Inginer mecanic\n# Inginer minier\n# Inginer protecţia mediului\n# Inginer silvic\n# Inginer sisteme de informare\n# Inginer specialist în statică\n# Inginer specializat în amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională\n# Inginer specializat în producţie şi gestiune\n# Inginer în telecomunicaţii\n# Inginer întreţinere ascensoare\n# Inginer întreţinere avioane\n# Inspector auto\n# Inspector echipamente şi instalaţii electrice\n# Inspector igienă alimentară\n# Inspector silvic\n# Instalator gaz/Reparator instalaţii gaz\n# Instalator gaze\n# Instalator instalaţii sanitare\n# Instalator reţele telecomunicaţii şi echipamente electronice\n# Instalator/Electrician ascensoare\n# Instructor auto\n# Instructor de scufundări\n# Intermediar de mărfuri\n# Interpret\n# Jurist\n# Jurnalist\n# Laborant biolog\n# Lector universitar\n# Lucrător pavaj\n# Lucrător social\n# Lăcătuş\n# Macaragiu\n# Maistru constructor\n# Maistru miner\n# Manager în domeniul securităţii miniere\n# Manager în sectorul minier\n# Manichiuristă\n# Marinar\n# Masor\n# Masor kinetoterapeut\n# Matelot de punte\n# Mecanic auto (reparaţii motoare)\n# Mecanic de locomotivă\n# Mecanic de motociclete\n# Mecanic maşini agricole\n# Mecanic pe navă\n# Mecanic în sectorul minier\n# Mediator\n# Mediator maritim\n# ''Medic'' [S4]\n# Medic clinician\n# Medic cu formare de bază\n# Medic generalist\n# Medic radiolog\n# Medic specialist\n# --Medic stomatolog-- ''Medic dentist'' [S5]\n# Medic stomatolog [se repetă]\n# Medic stomatolog specialist\n# ''Medic veterinar chirurg'' [S6]\n# Metalurgist/Muncitor turnătorie\n# ''Moaşă'' [S7]\n# Monitor de schi\n# Măcelar\n# Nutriţionist\n# Oenolog\n# Ofiţer de punte\n# Operator catering/Manager catering/Organizator banchete\n# Operator motoare/Asistent operator motoare\n# Operator radio navigant aviaţie\n# Operator turistic\n# Operator utilaje\n# Optician\n# Optician lentile de contact\n# Optician optometrist\n# Optician ortoptist\n# Ortofonist/Logoped\n# Osteopat\n# Paramedic/Asistent ambulanţă\n# Parchetar\n# Pedichiurist\n# Pedichiuristă\n# Pedopsihiatru\n# Pescar\n# Pietrar/Cioplitor în piatră\n# Pilot de elicopter\n# Pilot de linie\n# Pompier\n# Potcovar/Fierar/Forjor/Matriţer/Muncitor la presă\n# Prelucrarea metalului/Inginer lucrări de suprafaţă\n# Preparator-asistent de farmacie\n# Profesor asistent\n# Profesor de dans\n# Profesor de economie rurală\n# Profesor de educaţie fizică\n# Profesor de muzică\n# Profesor educaţie non-formală\n# Profesor specializat pentru copii cu nevoi speciale\n# Profesor universitar\n# Profesor în instituţii de învăţământ profesional\n# Profesor în învăţământul secundar\n# Profesor învăţământ tehnic\n# Proprietar restaurant / Administrator restaurant / Furnizor servicii catering / Organizator evenimente\n# Protezist/Ortezist/Tehnician ortoped/Bandajist\n# Psiholog\n# Psihomotrician\n# Psihoterapeut\n# Pădurar\n# Recepţioner de hotel\n# Reparator biciclete/mopede\n# Reprezentant operator turistic\n# Responsabil gospodărirea apelor\n# Responsabil în domeniul minier\n# Restaurator (de clădiri)\n# Revizor de întreprindere\n# Salon de înfrumuseţare şi manichiură/Masaj facial\n# Salvamar\n# Societate de pompe funebre\n# Specialist izolaţii clădiri\n# Spălătorie/Uscătorie/Vopsitorie\n# Strungar\n# Sudor / Lucrător în industria oţelului\n# Tapetar decorator\n# Tapiţer\n# Tehnician / Instalator / Reparator instalaţii climatizare / încălzire / încălzire centrală\n# --Tehnician agricol-- Topograf\n# Tehnician anatomopatolog şi citolog\n# Tehnician biolog\n# Tehnician de laborator medical/biomedical\n# Tehnician dentar\n# Tehnician electronist\n# Tehnician informatică\n# Tehnician medicină nucleară\n# Tehnician radio\n# Tehnician în industria textilă\n# Tencuitor\n# Terapeut dentar\n# Terapeut ocupaţional\n# Terapeut prin artă în sectorul medical\n# Tinichigiu carosier/Vopsitor auto\n# Tipograf\n# Topograf minier\n# Traducător\n# Tâmplar / Dulgher\n# Urbanist/Specialist în amenajarea teritoriului\n# Vidanjor\n# Vopsitor industrial\n# Zidar\n# Zugrav decorator\n# Însoţitor de grup\n# Întreprindere de explozii miniere\n# Învăţător\n# --Şofer-- Scafandru\n# Şofer de autobuz/autocar/minibuz\n# Şofer de camion/Şofer camion de mare tonaj\n# Şofer de taxi/camionetă\n# Şofer/Şofer profesionist
!!!Professions list\n# Accountants\n# Actuary\n# Aeronautical engineer\n# Aesthetician\n# Agricultural engineer\n# Agricultural machinery mechanic\n# Agronomist\n# Air conditioning technician / Heating / Central heating technician / installer / repairer\n# Aircraft cabin crew / cabin steward\n# Aircraft maintenance engineer\n# Airline pilot\n# Anatomicopathalogical and cytological technician\n# Anthropologist\n# Arbitrator\n# Archeologist\n# ''Architect'' [S1]\n# Arts therapist in the health service\n# Assistant lecturer\n# Assistant teacher\n# Associate engineer\n# Auctioneer\n# Aviation radio operator\n# Baker / Pastry maker\n# Banker\n# Beauty parlour and manicurist services / Facial massage\n# Bicycle / moped repairer\n# Bio-medical analyst\n# Biochemist\n# Biologist\n# Biomedical technician\n# Blacksmith\n# Blacksmith / Farrier / Forging / Stamping / Pressing\n# Boatmaster\n# Bodyguards\n# Building appraiser\n# Building contractor\n# Building demolition contractor\n# Building engineer\n# Building insulator / Building insulation\n# Building services engineer\n# Building site coordinator / site foreman\n# Bus Driver / Tourist bus driver / Minibus driver\n# Butcher\n# Captain\n# Car bodyworker / Panel beater / Car painter\n# Car mechanic (repair of motor vehicles)\n# Caterer / Catering manager / Banquet organiser\n# Chambermaid\n# Chauffeur / Professional driver\n# Chemical engineer\n# Chemist\n# Child care worker\n# Child psychotherapist\n# Chiropodist (podiatrist)\n# Chiropractor\n# Civil engineer\n# Cleaner of monuments, facades and buildings\n# Clinical physicist\n# Coach / Trainer\n# Commissoned book-keeper\n# Commodity broker\n# Community health officer\n# Community social worker\n# Company auditor\n# Computer (technology) engineer\n# Confectioner / Cake / Chocolate maker\n# Construction engineer\n# Consulting engineer\n# Contact lens optician\n# Cook\n# Corporate lawyer\n# Crane operator\n# Dance teacher\n# Dental assistant\n# Dental hygienist\n# Dental nurse\n# ''Dental practitioner'' [S2]\n# Dental technician\n# Dental therapist\n# //Dentist//\n# Dietician\n# Diver\n# Diving instructor\n# Doctor with basic training\n# Doctor's surgery assistant\n# ''Doctors'' [S3]\n# Driving instructor\n# Driving test examiner\n# Economist\n# Electrical engineer\n# Electrical equipment / appliances / contractor / repairer / installer\n# Electrician / Senior electrician / Specialised electrician\n# Electricity equipment and installation inspector\n# Electromechanical engineer\n# Electronic engineer\n# Electronic technician\n# Employment agent\n# Employment officer\n# Energy engineer\n# Engine operator / Assistant engine operator\n# Engineer\n# Environmental engineer\n# Environmental health officer\n# Family counsellor\n# Financial adviser\n# Fire prevention / protection officer\n# Firefighter\n# Fisherman\n# Floor layer\n# Florist\n# Food inspector\n# Forest engineer\n# Forest expert\n# Forest surveyor\n# Forester\n# Funeral undertaker\n# Furrier / Manufacturer of leather clothes / Tanner\n# Gardener\n# Gas installer / repairer\n# Gas network system engineer\n# General practicioner\n# Geologist\n# Geotechnical engineer\n# Geriatric nurse / Carer for the aged\n# Glazier / Glass-blowing and manufacture of glass apparatus\n# Gold / Silversmith / Jeweller\n# Graphic artist\n# Gunsmith / Weapons-ammunition manufacturer / trader\n# Hairdresser / Barber / Wig-maker\n# Health care worker\n# Helicopter pilot\n# Home economics teacher\n# Hotel Director\n# Hotel manager / Assistant hotel manager\n# Hotel receptionist\n# Industrial engineer\n# Industrial painter\n# Informal education teacher\n# Informatics technician\n# Information systems engineer\n# Insurance broker\n# Insurance underwriter\n# Interior designer-architect\n# Interpreter\n# Investment advisor\n# Joiner / Carpenter\n# Journalist\n# Junior architect\n# Kindergarden teacher / Nursery school teacher / Preparatory school teacher\n# Laboratory assistant\n# Land surveyor\n# Landscape architect / designer\n# Landscape expert\n# Laundering / Dry-cleaning and dyeing\n# Lawyer / Barrister / Solicitor\n# Legal administrator\n# Librarian\n# Lifeboat commander\n# Lifeguard\n# Lift contractor / Lift electrician\n# Lift maintenance engineer\n# Locksmith\n# Lorry driver / Heavy goods vehicle driver\n# Machinery operator\n# Management consultant\n# Manicurist\n# Marine engineer\n# Maritime mediator\n# Marketing consultant\n# Mason / Bricklayer\n# Massage therapist\n# Masseur\n# Master builder\n# Mechanical engineer\n# Medical / Biomedical laboratory technician\n# Metal caster / Foundry worker\n# Metal design / Surface engineer\n# ''Midwife'' [S4]\n# Mine blasting contractor\n# Mining deputy\n# Mining engineer\n# Mining manager\n# Mining mechanic\n# Mining safety manager\n# Mining supervisor\n# Mining surveyor\n# Motorcycle / Motorbike mechanic\n# Museum director / Curator\n# Music teacher\n# Musical instrument manufacturer-repairer\n# Naval architect\n# Navigational watch\n# Nuclear medicine technician\n# ''Nurse'' [S5]\n# Nursery nurse\n# Nutritionist / clinical nutritionist\n# Occupational therapist\n# Oenologist\n# Optician (Dispensing optician)\n# Optometrist (ophthalmic optician)\n# Orthopaedic shoemaker\n# Orthoptist\n# Osteopath\n# //Other [546=839-294]//\n# Painter-decorator\n# Paramedic / Ambulance nurse\n# Patent agent\n# Paviour / Pavement layer\n# Pedagogue counsellor\n# Pedicurist\n# Pharmaceutical technician / assistant\n# ''Pharmacists'' [S6]\n# Photographer / Photography\n# Physical education teacher / instructor\n# Physicist\n# Physiotherapists\n# Physiotherapy assistant\n# Planning and regional development engineer\n# Plasterer\n# Plumber\n# Primary school teacher\n# Printer\n# Private detective\n# Processor of milk and dairy products\n# Production and management engineer\n# Property management agent\n# Prosthetist and orthotist / Orthopaedic technician / Surgical truss-maker\n# Psychologist\n# Psychomotor therapist\n# Psychotherapist\n# Radio technician\n# Radiographer\n# Real Estate agent\n# Research fellow / Research associate\n# Restaurant owner / manager / Caterer/ Catering manager / Banquet organiser\n# Restorer (of buildings)\n# Roofer / Roofing\n# Sailor\n# Sales manager / Sales person\n# Scaffolder\n# Second-hand car dealer\n# Secondary school teacher\n# Securities broker\n# Security guard / Warden\n# Ship's cook\n# Ship's deck officer\n# Ship's mechanic\n# Ship's pilot\n# Shoemaker / Cobbler\n# Ski and/or mountain / canyon guide\n# Ski instructor\n# Skipper\n# Social pedagogue\n# Social worker\n# Spa therapist\n# Special needs teacher\n# Specialised dental practitioner\n# Specialised doctor\n# Speech and language therapist\n# Sports instructor\n# Stonemason / Stonecutter\n# Structural engineer\n# Surgical assistant\n# Tailor (ladies/men's) / Dressmaker\n# Taxi driver / Mini-Cab driver / Van driver\n# Technical college teacher\n# Telecommunications engineer\n# Telecommunications-electronics installer\n# Textile technologist\n# Tiler\n# Tour operator\n# Tour operator representative\n# Tourist escort\n# Tourist guide\n# Town planner / Town and Country Planner\n# Trademark agent\n# Train driver\n# Translator\n# Travel agent\n# Turner\n# University lecturer\n# University teacher / professor\n# Upholsterer\n# Vehicle inspector\n# Veterinary nurse\n# ''Veterinary surgeon'' [S7]\n# Vocational education teacher / lecturer / professor\n# Waiter\n# Wallpaperer and decorator\n# Watchmaker / repairer\n# Water and sewer systems technician / Pipe and drainage technician\n# Water service manager\n# Welder / Steel worker\n# Wooden furniture maker
!!Institutul Naţional al Patrimoniului\n<<<\nNational Heritage Institute\nStr. Ienachiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti\nTel.: +4 021 3365424\nFax: +4 021 3365069\nE-mail: <<email contact la monumenteistorice punct ro>>\nWeb: http://www.monumenteistorice.ro/\n<<<
!Inspectoratul de Stat în Construcţii\n\nAutoritate Competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nRomanian State Inspectorate for Construction\n[[Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, 050741 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4287923&lon=26.0917783&z=17&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 318 17 00\nFax: +4 021 318 17 01\nE-mail: <<email isc la isc-web punct ro>>\nWeb: http://www.isc-web.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=dc0bbc157d7d573c5c40ff5994979f94&ppa=0&r=-22.7&vla=-24.3&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nState Inspection for Control of Boilers, Pressure Vessels and Lifting Installations\n[[Str. Sf. Elefterie, nr. 47-49, Sector 5, 050524 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4323166&lon=26.0714579&z=17&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 4119760 sau +4 021 4119761\nFax: +4 021 4119870\nE-mail: <<email iscir la iscir punct ro>>\nWeb: http://www.iscir.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=e2c05d140b23fc2f625ad0b8041d41f3&ppa=122.7&r=-219.1&vla=-5.55&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti\n<<<\nSchool Inspectorate of Bucharest Municipality\n[[Str. Icoanei, nr. 19, Sector 2, 020451 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4437996&lon=26.1075497&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 2118841 sau +4 021 2118485\nFax: +4 021 2107531\nE-mail: <<email info la ismb punct edu.ro>>\nWeb: http://www.ismb.edu.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=3472ff48472225ee5b8998f8a019ccd7&ppa=221.8&r=58.3&vla=-12.3&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!!Institutul Teologic Baptist din Bucureşti\n<<<\nBaptist Theological Institute of Bucharest\nContact: http://www.itb.ro/contact.htm\n<<<\n!!Faculty\n# Faculty of Theology
!!!Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti\n<<<\nPentecostal Theological Institute of Bucharest\nContact: http://www.itpbucuresti.ro/contact\n<<<
!!!Institutul Teologic ~Romano-Catolic din Bucureşti\n<<<\n~Romano-Catholic Theological Institute in Bucharest\nContact: http://www.arcb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1734:institutul-teologic-romano-catolic-sfanta-tereza-bucureti&catid=63:invmant-catolic&Itemid=193\n<<<\n!!Faculty\n# Faculty of ~Romano-Catholic Theology
//{{{\nconfig.macros.def ={};\nconfig.macros.def.handler = function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n{\n var sliceName = params[1]? params[1].toLowerCase() : params[0].toLowerCase();\n var def = store.getTiddlerSlice("InfoDefinitions",sliceName);\n if (def == undefined)\n {\n wikify(params[0],place);\n return false;\n }\n var theClass = params[2]? params[2] : "info";\n var container = createTiddlyElement(place,"span",null,theClass);\n wikify(params[0],container);\n if (document.all)\n {\n container.onmouseover = function(){addClass(this,"infoover");};\n container.onmouseout = function(){removeClass(this,"infoover");};\n }\n var tooltip = createTiddlyElement(container,"span",null,null);\n wikify(def, tooltip);\n\n}\n\nconfig.macros.note ={};\nconfig.macros.note.handler = function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n{\n var sliceName = params[1]? params[1].toLowerCase() : params[0].toLowerCase();\n var def = store.getTiddlerSlice("InfoDefinitions",sliceName);\n if (def == undefined)\n {\n wikify(params[0],place);\n return false;\n }\n var theClass = params[2]? params[2] : "note";\n var container = createTiddlyElement(place,"span",null,theClass);\n wikify("^^"+params[0]+"^^",container);\n if (document.all)\n {\n container.onmouseover = function(){addClass(this,"noteover");};\n container.onmouseout = function(){removeClass(this,"noteover");};\n }\n var tooltip = createTiddlyElement(container,"span",null,null);\n wikify(def, tooltip);\n\n}\n\n//}}}\n
!!Inspecţia Muncii\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAcordă autorizaţii pentru serviciile externe de prevenire şi protecţie, reglementate de către art. 7 din Directiva 89/391, autorizaţii pentru activităţile de comercializare, transport, depozitare şi utilizare a explozivilor de uz civil, a produselor pirotehnice şi autorizeaza artificierii şi pirotehnicienii.\n<<<\nLabor Inspection\nStr. Matei Voievod nr.14, Sectorul 2, Bucureşti\nTel.: 021 302 70 30 sau 021 302 70 54\nWeb: http://www.inspectmun.ro\n<<<
!!Introductory Information\n!!!EUROPA
!!Keeping up-to-date with EU events and initiatives\n!!!EU sources\n!!!Non-official sources
/***\n|''Name:''|LegacyStrikeThroughPlugin|\n|''Description:''|Support for legacy (pre 2.1) strike through formatting|\n|''Version:''|1.0.1|\n|''Date:''|Jul 21, 2006|\n|''Source:''|http://www.tiddlywiki.com/#LegacyStrikeThroughPlugin|\n|''Author:''|MartinBudden (mjbudden (at) gmail (dot) com)|\n|''License:''|[[BSD open source license]]|\n|''CoreVersion:''|2.1.0|\n|''Browser:''|Firefox 1.0.4+; Firefox 1.5; InternetExplorer 6.0|\n\n***/\n\n//{{{\n\n// Ensure that the LegacyStrikeThrough Plugin is only installed once.\nif(!version.extensions.LegacyStrikeThroughPlugin)\n {\n version.extensions.LegacyStrikeThroughPlugin = true;\n\nconfig.formatters.push(\n{\n name: "legacyStrikeByChar",\n match: "==",\n termRegExp: /(==)/mg,\n element: "strike",\n handler: config.formatterHelpers.createElementAndWikify\n});\n\n} // end of "install only once"\n//}}}\n
!!LEGAL PROFESSIONS\n<<RP 'Lawyer/Barrister/Solicitor' 2010>>\n<<RP 'Legal Administrator' 2121>>\n<<RP 'Patent Agent / Trademark Agent' 2160>>\n# <<RP 'Advocate' 2009>>\n<<RP 'Corporate lawyer' 12004>>\n# <<RP 'Judge' 2013>>\n<<RP 'Arbitrator' 5040>>
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Legislatie]]\n\n!Legislation\n\n|1. [[General legal framework|legal-framework-general]] |\n\n|2. [[Specific legal framework for recognition of studies|legal-framework-specific-recognition-studies]] |\n\n|3. [[Legislation for academic recognition|legislation-academic-recognition]] |\n\n|4. [[Legislation for professional recognition|legislation-professional-recognition]] |\n\n|5. [[Legislation on service providers|legislation-service-providers]] |\n\n|6. [[Legislation on the posting of workers|legislation-posting-workers]] |\n\n|7. [[Romanian legislation for professional training|legislation-Romanian-professional-training]] |\n\n|8. [[Legislation related to projects|legislation-projects]] |\n\n|9. [[Legal basis for processing personal data|legal-basis-processing-personal-data]] |\n\n|10. [[Legislation drafts|legislation-drafts]] |
!!Legislative, judicial, policy-making and policy-tracking information\n!!!~EUR-LEX\n!!!OEIL\n!!!PRELEX\n!!!SCAD\n!!!CURIA
!!LEISURE AND SPORT\n# <<RP 'Diver, 1st class' 8014>>\n<<RP 'Sports instructor' 8006>>\n<<RP 'Ski instructor' 8009>>\n<<RP 'Diver' 8012>>\n<<RP 'Diving instructor' 8011>>
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Adrese-utile]]\n\n<<tabs tabsClass\n"Web Pages" "webpages" [[webpages]]\n"Useful Documents" "Documents" [[Documents]]\n"Site Map" "pages" [[pages]]\n"Categories" "categories" [[categories]]\n"Areas" "areas" [[areas]]\n"Announcements" "Announcements" [[Announcements]]\n>>
<<tiddler architects-and-construction-related-professions>>\n<<tiddler aviation-related-professions>>\n<<tiddler beauty-care-related-professions>>\n<<tiddler catering-and-other-food-related-professions>>\n<<tiddler education-and-training-related-professions>>\n<<tiddler engineering-related-profession>>\n<<tiddler financial-professions>>\n<<tiddler health-professions>>\n<<tiddler land-transport-related-professions>>\n<<tiddler legal-professions>>\n<<tiddler maritime-activities-and-related-professions>>\n<<tiddler mining-related-profession>>\n<<tiddler other-professions>>\n<<tiddler social-care-and-therapy-related-professions>>\n<<tiddler tourism-leisure-and-sports-related-professions>>
!Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Politici în Sistemul Vegetal - Compartimentul consultanţă, extensie şi formare profesională\n\nCoordonator delegat pentru //servicii în domeniul agricol// (control şi autorizaţii), înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nMinistry of Agriculture and Rural Development\n[[Bulevardul Carol I nr. 2-4, Sector 1, 020921 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4353427&lon=26.1041594&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: (+4) 021 307 23 00\nFax: (+4) 021 307 85 54\nE-mail: <<email comunicare la madr punct ro>>\nWeb: http://www.madr.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=10699d1b133cf544cf97cb668a4d4b34&ppa=17.6&r=-284.7&vla=-9.1&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Ministerul Afacerilor Externe - Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă\n\nCoordonator Naţional pentru [[Sistemul IMI|Sistemul-IMI]].\n<<<\nDepartment for European Affairs\n[[Bulevardul Aviatorilor, nr. 50A, Sector 1, 011854 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4623332&lon=26.0869288&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 3085360 ([[Calificări Profesionale|IMI-PQ]]) sau +4 021 3085372 ([[Servicii|IMI-SD]])\nFax: +4 021 3185524\nE-mail: <<email office la dae punct gov.ro>>\nWeb: http://www.dae.gov.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=e4c1b191c8d3a0b7dd76358c3081c2fd&ppa=76&r=23.9&vla=-6.6&lz=36.4&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Ministerul Afacerilor Interne\n\nCoordonator delegat pentru //servicii de interes general, investiţii şi dezvoltare locală//, înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nMinistry of Interior\n[[Piata Revolutiei nr. 1A, Sector 1, 010086 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4384835&lon=26.0987735&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: (+4) 021 314 34 09\nFax: (+4) 021 316 13 60\nE-mail: <<email petitii la mai punct gov.ro>>\nWeb: http://www.mai.gov.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=3b26f80cb05a5f335a781975b2db66a5&ppa=279.4&r=248&vla=-5&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Ministerul Apărării Naţionale
!!Ministerul pentru Societatea Informaţională\n\nAutoritate Competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nMinistry for Information Society\n[[Bulevardul Libertăţii, nr. 14, Sector 5, 050706 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4267313&lon=26.0927224&z=17&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 4001190\nFax: +4 021 3114131\nE-mail: <<email office la mcsi punct ro>>\nWeb: http://www.mcsi.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=e86a73e0d0d74095180ded982c63973d&ppa=171.7&r=167.8&vla=-9.6&lz=28&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
<<tabs tabsClass\n"Construcţii" "MDRT-constructii" [[MDRT-constructii]]\n"Turism" "MDRT-turism" [[MDRT-turism]]\n>>
!Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Direcția Tehnică în Construcţii\n\nCoordonator delegat înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniile legislative [[Servicii|IMI-SD]] şi [[Calificări Profesionale|IMI-PQ]].\n\nMinister cu competenţe în domeniul construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului, având în subordonare autorităţi competente pe servicii specifice din domeniul de activitate.\n\nCoordonator delegat pentru profesiile în domeniul construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului:\n* [[arhitect]]\n* [[maistru constructor|maistru-constructor]]\n* [[specialist izolaţii clădiri|specialist-izolatii-cladiri]]\n* [[auditor energetic pentru clădiri|auditor-energetic-pentru-cladiri]]\n* [[expert tehnic atestat şi responsabil tehnic cu execuţia|expert-tehnic-atestat-si-responsabil-tehnic-cu-executia]]\n* [[verificator de proiect atestat|verificator-de-proiect-atestat]]\n<<<\nMinistry of Regional Development and Public Administration\n[[Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, 050741 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4287923&lon=26.0917783&z=17&l=29&m=w]]\nTel.: +4 037 2111409, +4 021 3362180, +4 037 2111447\nFax: +4 037 2114538, +4 037 2111641\nWeb: http://www.mdrt.ro/\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=bf3017f5110d2c03cb5975992593ee8d&ppa=0&r=-152.4&vla=-28.9&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Ministerul Economiei - Direcţia Promovare, Marketing şi Produse Turistice\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru profesia de [[ghid de turism|ghid-de-turism]], domeniul legislativ [[Calificări Profesionale|IMI-PQ]].\n\nAutoritate competentă înregistrată în [[Sistemul IMI|Sistemul-IMI]] pentru servicii de turism, domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nMinisterul Economiei\nDirecţia Dezvoltare Turistică\n[[Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.443949&lon=26.0772407&z=18&l=29&m=w]]\nTel.: +4 037 214 40 39 sau +4 0372 111502; +4 0372 111506\nFax: +4 037 214 40 37 sau +4 0372 111600\nE-mail: <<email dezvoltare la mturism punct ro>>\nWeb: http://www.mdrt.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=0383a8b93b1ec9068a3c563675453980&ppa=140.3&r=128.3&vla=-26.5&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală Învăţământ Superior - Direcţia Strategii de Finanţare Instituţională\n
!!Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară\n\nDGMRURS are în [[Sistemul IMI|Sistemul-IMI]] rolul de Autoritate Competentă pentru profesia de [[cadru didactic din învăţământul preuniversitar|cadru-didactic-preuniversitar]].\n\nDGMRURS eliberează [[adeverinţe de conformitate|OM-3973-2012]] necesare pentru recunoaşterea calificărilor profesionale în statele Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană pentru profesia de [[cadru didactic preuniversitar|cadru-didactic-preuniversitar]].\n\n<<<\nMinistry of Education, Research, Youth and Sport - Directorate General for Management, Human Resources and Educational Network\nStr. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168 Bucureşti\nTel. centrală: +4 021 4056200, +4 021 4056300\nWeb: http://edu.ro/index.php/articles/c21\n<<<\n> Adresă web recomandată: http://edu.ro/index.php/articles/c673
!!Ministerul Fondurilor Europene
!Ministerul Finanţelor Publice\n\nCoordonator delegat înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nMinistry of Public Finance\n[[Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, 050741 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4280951&lon=26.0926366&z=17&l=29&m=w]]\nTel.: +40 021 3199759\nWeb: http://www.mfinante.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=2b444c9ff324ed3bed284d9542c20340&ppa=0&r=-134&vla=-16.7&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
<<tiddler MinInd>>
!Ministerul Justiţiei - Direcţia Afaceri Europene / Serviciul Profesii Juridice Conexe\n\nCoordonator Delegat înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutoritate competentă pentru profesiile:\n* [[consilier juridic|consilier-juridic]]\n* [[consilier de probaţiune|consilier-de-probatiune]]\n* [[expert criminalist|expert-criminalist]]\n* [[expert tehnic judiciar|expert-tehnic-judiciar]]\n* [[traducător/interpret autorizat|traducator-interpret-autorizat]]\n<<<\nMinistry of Justice\n[[Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, 050741 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4284858&lon=26.0920894&z=17&l=29&m=w]]\nTel.: +4 037 2041175, +4 037 2041151\nFax: +4 037 2041099\nE-mail: <<email dae la just punct ro>>\nWeb: http://www.just.ro/Sections/Direc%C5%A3ii/DirectiapentruServiciiJuridiceConexe/tabid/730/Default.aspx\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=dc0bbc157d7d573c5c40ff5994979f94&ppa=0&r=-25.4&vla=-13&lz=28.9&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Direcţia Asigurări Sociale - Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă\n\nAutoritate competentă pentru profesia [[inspector protecţia muncii|inspector-protectia-muncii]].\n<<<\nMinistry of Labour, Family and Social Protection - \n[[Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, 0103221 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.439081&lon=26.0986233&z=16&l=0&m=w]]\nTel./Fax: +4 021 3100824, +4 021 3152290, +4 021 3113240\nWeb: http://www.mmuncii.ro/ro/domenii/sanatate-si-securitate-in-munca-143-view.html\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=0533669da613dee9645108987c3618d5&ppa=169.7&r=-92.2&vla=-22.9&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Direcţia Generală Protecţia Copilului\n\nAutoritate competentă pentru profesia [[asistent maternal|asistent-maternal]].\n<<<\nMinistry of Labour, Family and Social Protection - Child Protection General Directorate\n[[Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010322|]]\nTel.: +4 021-3153633, +4 021-3153630, +4 021-3100789, +4 021-3100790\nFax: +4 021-3127474\nE-mail: <<email office la anpfdc punct ro>>\nWeb: http://www.copii.ro\n<<<
<<tiddler ANPH>>
!Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Direcţia Ocupare şi Egalitate de Şanse\n\nDirecţia Ocupare şi Egalitate de Şanse este responsabilă de recunoaşterea documentelor care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, potrivit [[Ordinului nr. 701/2003|OM-701-2003]].\n\n<<<\nMinistry of Labour, Family, Social Protection and Elderly - \n[[Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2B, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 0103221|http://wikimapia.org/#lat=44.439081&lon=26.0986233&z=16&l=0&m=w]]\nTel.: +4 021 3110202\nFax: +4 021 3123548\nE-mail: <<email relatiicupublicul la mmuncii punct ro>>\nWeb: http://www.mmuncii.ro/j3/index.php/ro/munca/programe-si-strategii/munca/ocuparea-formarea-profesionala-si-mobilitatea-fortei-de-munca/2637-%202013-02-04-directia-ocupare-prezentare-si-atributii\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=0533669da613dee9645108987c3618d5&ppa=169.7&r=-92.2&vla=-22.9&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Direcţia Resurse Umane\n\nCoordonator delegat pentru //servicii în domeniile mediului şi al pădurilor// (control şi autorizaţii), înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nMinistry of Environment and Climate Change\n[[B-dul. Libertăţii nr. 12, Sector 5, 040129 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.42549&lon=26.091274&z=17&l=29&m=w]]\nTel.: 021 316 02 15 (centrala)\nWeb: http://www.mmediu.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=a7b7abf256c82f0251f42978a6a9a23b&ppa=86.5&r=76.9&vla=-15.7&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice\n\nResponsabilităţile pentru profesiile prevăzute în Anexa nr. 3 a [[Legii nr. 200/2004|Legea-200-2004]], cu modificările şi completările ulterioare, aparţin următoarelor direcţii:\n* [[Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap|MMFPS-DGPPH]]\n* [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Generală Protecţia Copilului|MMFPS-DGPC]]\n* [[Direcţia Asigurări Sociale - Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă|MMFPS-DAS-SSSM]]\n[[Direcţia Ocupare şi Salarizare - Serviciul Ocupare|MMFPS-DOS-SO]] este responsabilă de recunoaşterea documentelor care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European.\n\nMinisterul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este autoritate responsabilă cu alertele şi coordonator delegat înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]]:\n* servicii de monitorizare şi de control,\n* servicii de recrutare,\n* servicii de investigaţie şi de siguranţă.\n* servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de învăţământ,\n* servicii de formare, \n* competenţă orizontală.\n<<<\nMinistry of Labour, Family and Social Protection for the Elderly\n[[Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2B, Sector 1, 010026 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.439081&lon=26.0986233&z=16&l=0&m=w]]\nWeb: http://www.mmuncii.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=0533669da613dee9645108987c3618d5&ppa=169.7&r=-92.2&vla=-22.9&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#EDU]]\n\nThe information you are looking for at this address will be published when it is fully translated from Romanian language. See http://cnred.edu.ro for the original version.
!Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie\n<<<\nMinistry of Public - The Public Prosecutor High Court of Cassation and Justice\nB-dul Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti\nTel.: +4 021 3193833 sau +4 021 3193856\nE-mail: <<email sesizare la mpublic punct ro>>\nWeb: http://www.mpublic.ro\n<<<
!!Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale\n\nAutoritate Competentă pentru profesiile medicale reglementate în România ([[medic]], [[medic dentist|medic-dentist]], [[farmacist]], [[asistent medical generalist|asistent-medical-generalist]] şi [[moaşă|moasa]]), Ministerul Sănătăţii este înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Calificări Profesionale|IMI-PQ]].\n\nMinisterul Sănătăţii eliberează certificatul de conformitate şi adeverinţa de experienţă profesională.\n<<<\nMinistry of Health - Directorate General for Human Resources and Certification - Service for Recognition of Professional Qualifications\n[[Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, Sector 1, 010024 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4380545&lon=26.0986662&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 3072598\nFax: +4 021 3072601\nE-mail: <<email dirru la ms punct ro>>\nWeb: http://www.ms.ro/?pag=175\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=75d655babe82093a0cfe601d207c2ee2&ppa=23.5&r=-36.8&vla=-12.8&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!!Academia Tehnică Militară\n<<<\nMilitary Technical Academy\nContact: http://www.mta.ro/contact.php\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Arms Integrated Systems\n# Faculty of Electronic and Informatics Military Systems
!Ministerul Transporturilor\n\nCoordonator delegat pentru //servicii conexe în domeniul transporturilor// (autorizaţii), înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[lector pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere]].\n\nCoordonează celelalte autorităţi competente pentru ''profesii în domeniul transporturilor [[aeriene|AACR]], [[maritime, fluviale|ANR]], [[rutiere|ARR]] şi [[feroviare|AFER]]''.\n<<<\nMinistry of Transport\n[[Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4444277&lon=26.0778522&z=17&l=29&m=w]]\nTel./Fax: +4 021 313 99 54\nTel.: +4 021 3199565, +4 021 3199539, +4 021 3199528\nE-mail: <<email IMI la mt punct ro>>\nWeb: http://www.mt.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=63c6a9a3606d2d40feab4e18d29d7532&ppa=51.3&r=-178.8&vla=-18.7&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
<<author>>\n[img[prezentarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor|http://cnred.edu.ro/logo/cnred.png][CNRED]]\n[img[ENIC-NARIC|http://cnred.edu.ro/logo/enic-naric.png][ENIC-NARIC]]\n\n<<search>>\n\n[[Activities]]\n[[Procedures and documents|Procedures]]\n[[Contact|Contact-Us]]\n[[Our team|Team]]\n\n[img[News|http://cnred.edu.ro/butoane/news.jpg][News]]\n[[Useful links|Links]]\n[[Multimedia]]\n\n[[About CNRED|Presentation]]\n[[Regulations|Regulation]]\n[[Relevant legislation|Legislation]]\n\n[[Academic Recognition|Academic-Recognition]]\n[[Recognized Universities|List-of-recognized-universities]]\n[[ESF Project|ESF-Project]]\n\n[[Recognition of Professional Qualifications|Recognition-of-Professional-Qualifications]]\n[[IMI System|IMI-System]]\n[[Contact Point for Recognition of Professional Qualifications|Contact-Point]]\n\n[[Decisional transparency|open-public-data]]\n[[Social Media Feeds|Fluxuri-social-media-institutii-centrale]]\n[img[Last updated pages|http://cnred.edu.ro/butoane/rss2.gif][http://cnred.edu.ro/en/index.xml]]\n\n[img[UNESCO-CEPES|http://cnred.edu.ro/logo/unesco-cepes.gif][UNESCO-CEPES]]\n[img[IAU|http://cnred.edu.ro/logo/iau-en.gif][IAU]]\n[img[Europass|http://cnred.edu.ro/logo/europass.jpg][Europass]]\n[img[EHEA|http://cnred.edu.ro/logo/ehea.gif][EHEA]]\n[img[Single Contact Point|http://cnred.edu.ro/logo/eDirect.gif][eDirect_]]\n[img[IMI NET|http://cnred.edu.ro/logo/imi-net.gif][prezentarea-sistemului-IMI-NET]]\n[img[SOLVIT|http://cnred.edu.ro/logo/ue-solvit.gif][SOLVIT]]\n\n| [[Self-certification Report - Verification and Compatibility of the Romanian National Qualifications Framework for Higher Education with the Framework for Qualification of the European Higher Education Area|Romanian-HE-NQF-Self-certification-Report-2011]] |\n\n<<alias RP "[[%0|http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.regProfs&profId=%1]]">>
!!Management of data and users\n# The first registered user for a [[competent authority|IMI-authorities]] has by default all the rights related to management of data and users of the authority.\n# The first user of the competent authority is responsible for registering other users and appointing a second user with administrative privileges when the first user should be replaced for a certain period of time.\n# Each authority is responsible, through designated users, for the registration of new users and for permanently updating of data in IMI for such authority.\n# Updating information is important for the competent authorities to be identified more easily by other authorities in IMI using the search function.\n# Updating the informal title of the authority (the name) is also important, because this name is translated into all the languages used by the IMI system users.\n# All the key words referring to the competencies of the authority should be selected by the user having data administration rights, such words being used for identifying the competent authority.\n# Additional users of an authority may be registered only by users with local data administrative rights (LDA) of that authority.\n# Each Competent Authority [[must record at least two users with administrative rights|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/training/09/index_en.html]], the number of user accounts being unlimited.
!!MARITIME TRANSPORT\n# <<RP 'Ship′s Deck officer class 1 merchant marine' 7210>>\n# <<RP 'Ship′s Deck officer class IV / 3rd mate' 7190>>\n# <<RP 'Marine engineering officer class IV' 7160>>\n# <<RP 'Ship′s Deck officer class II / 1st mate' 7170>>\n<<RP 'Ship′s cook' 7333>>\n<<RP 'Fisherman' 10021>>\n# <<RP 'Marine engineering officer class I' 7130>>\n# <<RP 'Chief engineer class I fishing vessel' 7230>>\n# <<RP 'Deck officer class I fishing vessel' 7300>>\n# <<RP 'Marine engineering officer class II' 7140>>\n<<RP 'Sailor' 7301>>\n# <<RP 'Ship′s electrician' 7220>>\n<<RP 'Skipper/deck officer fishing fleet' 7305>>\n# <<RP 'Marine engineering officer class III' 7150>>\n# <<RP 'Deck officer class II fishing vessel' 7310>>\n# <<RP 'Second engineer class II, fishing vessel' 7240>>\n# <<RP 'Ship′s Deck officer class I' 7211>>\n<<RP 'Naval architect' 6500>>\n# <<RP 'Deck officer class III fishing vessel' 7320>>\n# <<RP 'Local fishing vessel skipper' 7308>>\n# <<RP 'Ship′s Deck officer class III / 2nd mate' 7180>>\n# <<RP 'Ship′s mecanic' 7332>>\n# <<RP 'Ship′s Deck officer (inshore shipping)' 7254>>\n<<RP 'Boatmaster' 7330>>\n<<RP 'Ship′s Pilot' 7131>>\n<<RP 'Captain / Skipper (Coastal shipping)' 7806>>\n<<RP 'Lifeboat commander' 7132>>
<meta name="googlebot" content="nosnippet">\n<script type="text/javascript">\nvar gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");\ndocument.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));\n</script>\n<script type="text/javascript">\nvar pageTracker = _gat._getTracker("UA-301280-13");\npageTracker._trackPageview();\n</script>
<link rel='alternate' type='application/rss+xml' title='RSS' href='index.xml'/>\n\n<style type="text/css">#contentWrapper {display:none;}</style><div id="SplashScreen" style="border: 3px solid #ccc; display: block; text-align: center; width: 520px; margin: 100px auto; padding: 50px; color:#000; font-size: 28px; font-family:Tahoma; background-color:#eee;"><img src="http://cnred.edu.ro/logo/cnred_1.jpg" /><img src="http://cnred.edu.ro/logo/cnred_2.jpg" /><img src="http://cnred.edu.ro/logo/cnred_3.jpg" /><br><br><span style="font-size: 14px; color:red;">The presentation is loading and will be displayed in a few moments...</span></div>
!!Memorandum on organization and implementation of the Internal Market Information System (IMI)\n\n!!!I. Justification\nThe internal market is one of the cornerstones of the European economy, providing benefits related to growth and jobs, as well as competitiveness and consumers' ability to choose. Internal Market can be, however, fully useful only if the legislation works as intended.\n\nFree movement of goods, services, persons and capital is based on a legal framework consisting of direct application of the rules of the Treaty establishing the European Community, national rules and mutual recognition. In practice, responsibility for the implementation and enforcement of these rules is incumbent on a large number of public authorities in the 27 Member States and the 3 EFTA countries.\n\nAuthorities of the Member States should cooperate closely to achieve this task. When Member States and their public authorities must recognize each other regulations (under certain conditions), the existence of trust becomes an essential element. This may be established but only on the basis of contacts and easy access to information.\n\nOrganising the network needed for fully exploiting the benefits of internal market legislation is a major challenge given the diversity of authorities acting locally, regionally and nationally. The increasing number of official languages and complexity following EU enlargement have intensified this challenge and stressed the need to build an information system to support networking between Member States.\n\n!!!II. Legal and political context\nImportance of developing administrative cooperation between Member States of the European Union has been recognized in the new Lisbon strategy, according to which: "... These measures, together with (...) directive on services and enhanced administrative cooperation between Member States, will help create a new dynamics of business and employment in the European Union ".\n\nIn this context, Member States have the responsibility to ensure that internal market legislation is applied effectively in their territory. But they need tools that enable them to cooperate with each other and with the Commission to ensure that citizens and businesses benefit from all the advantages of the legal framework.\n\nTherefore, in March 2006, Member States adopted a proposal to create Internal Market Information System - IMI electronic communication and information available in all 27 EU Member States through a single interface to facilitate administrative cooperation fast, safe and direct between the Member States for effective implementation of internal market legislation.\n\nIt will address the need and also the legal obligation for the creation of an electronic system by which to achieve the exchange of information between Member States of the European Union provided by:\n* Article 34 (complementary measures) item .l of the Services Directive (2006/123/EC) - the development and use of IMI is an obligation for Member States; articles 28-36 describe how they should provide mutual assistence ;\n* Article 8 (administrative cooperation), article 50 (documentation and formalities) and article 56 (competent authorities) of the Professional Qualifications Directive (2005/36/EC) - stress the need for administrative cooperation between Member States; articles cited establish a clear obligation for Member States to cooperate actively and organize an exchange of information, whether or not they use IMI;\n* Article 3 (Internal Market) and article 19 (cooperation) of the Electronic Commerce Directive (2000/31/EC).\nIMI System is intended to help overcome important practical barriers, such as administrative and working cultures, different languages (it is designed to support all the official languages of the European Union) and the lack of clearly identified partners in other Member States.\n\nIts objective is to reduce administrative burdens and increase the efficiency and effectiveness of daily cooperation between Member States.\n\nThus, IMI will contribute also to the activities listed on the agenda of the initiative "Better Regulation", helping to improve the implementation of Community law in the Member States.\n\nIt will also help to achieve an important goal of e-Government 2010, which is to "provide an effective and efficient government."\n\nTherefore, the European Commission set up, under the Working Group IMAC (Internal Market Advisory Committee) – which manages the applications in the Internal Market area, a special subgroup for IMI (GL-IMAC IMI). An example of a project successfully implemented already is SOLVIT, an alternative mechanism for resolving disputes arising from the interpretation of communitarian legislation between Member States.\n\nIn the first phase, applications will be developed for two legislative areas: Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications (revised) and Directive 2006/123/EC on Services in the Internal Market.\n\nIMI will meet the need for communication and information between national authorities in the area of recognition of qualifications, facilitating free movement of workers within the Community and in the area of services to achieve an integrated common market, flexible and liberalized.\n\nGiven that this tool will prove effective and useful, it will be extended to other Community legislation. Member States have already expressed their intention to extend the system to other "key" areas of the internal market, labor migration and commerce.\n\n!!!III. Implementation of the sistem at Community level\nAs the Professional Qualifications Directive will be implemented by October 20 this year, consultations with Member States to implement the IMI Professional Qualifications – IMI PQ module have already started. From a total of 800 professions, 4 of them - doctors, pharmacists, physiotherapists and accountants - have been chosen to participate in the first pilot version of IMI.\n\nCorresponding to this stage, the IMI PQ Working Group was established consisting of representatives of the national authorities in charge of regulating the recognition of professional qualifications. All meetings of working groups GL-IMI PQ and GL IMAC IMI were attended by representatives of the European Affairs Department, Ministry of Education, Reserch and Youth and Permanent Representation of Romania to the European Union - Brussels. To define system requirements, joint meetings of the group IMAC IMI and working groups of Councils for recognition of professional qualifications and Directive on services will be held.\n\nAfter this point, its development and testing shall follow within an interactive process that will involve Member States.\n\nThe deadline for BETA release for the 4 pilot chosen professions is at the end of October this year. The gradual implementation of the module is scheduled for early 2008. If the system proves efficient, it will be improved and will include new professions.\n\nFor services Directive with implementation deadline December 29, 2009, discussions on defining the requirements needed to run the system were launched in the European Commission at the beginning of this year. Completion of the pilot application is desired by the end of 2008, so that from 2009 to begin its gradual implementation, before the entry into force of the services Directive.\n\nIMI System will be hosted and maintained by the Data Centre of the European Commission.\n\nThe software will not be delivered to the Member States. Access to the system will be done through a standard web browser. A central office support will be provided by the Commission and online help facilities will be provided in the system.\n\nThe entire project is financed by the IDABC Program - Interoperable Delivery of pan-European e-Government services to public administrations, businesses and citizens of the European Union.\n\nAt this point, the Commission prepares a draft decision, a Community law "binding in all its components for designated recipients". The regulating purpose of such decision shall be this new information system, a project that will soon be brought to the attention of Member States.\n\n!!!IV. Implementation of the system at member states level\nMember States have certain freedom to organize the IMI system at national level. \n\nThe only mandatory requirements are: \n* To establish the IMI National Coordinator - NIMIC, which will oversee the implementation and operation of the system for all its components and which will ensure registration in the system of the competent authorities, as well as the connection with the member states and European Commission as regards IMI problems;\n* To establish the competent authorities for a profession/qualification or a group of professions - an entity competent to comply with certain tasks relating to the implementation of legislation; these may be ministries, professional organizations or other institutions responsible for regulation of the areas concerned (public sector), but may originate in the private sector too, in the case the Member State has granted a series of competencies for certain activities; these authorities will carry out the exchange of information with similar authorities of the other Member States.\nOptionally, Member States may establish: \n* An IMI delegated coordinator - DIMIC (depending on the structure of the national administration, and of its powers, the NIMIC shall have the possibility to delegate its powers to other competent authorities on the two legislative areas); \n* Connected authorities (with access to the system for monitoring requests for information addressed to the competent authorities). \n\n!!!V. Actions necessary to implement the system at national level\nGiven their legal duties, and the steps taken to date to organize impementation of the system in Romania, we propose:\n* Designation of the Department for European Affairs (DAE) as National Coordinator of IMI (NIMIC);\n* Designation of Ministry of Education and Research (MedCT), National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas as Delegated National Coordinator for the Professional Qualifications component (DIMIC for PQ).\n\nDAE will ensure consistency of implementation for the two IMI components: IMI Professional Qualifications and IMI Services, with a coordinating role between the institutions involved in the process.\n\nMEdCT will provide support for the implementation of IMI PQ (the first to be implemented), providing human resources, logistics and financial resources necessary for this stage and for subsequent operation of the system.\n\nNational IMI Delegated Coordinator for the services component will be identified later, depending on when the responsible institution shall be established to transpose into the national law the provisions of the Services Directive.\n\nEach of these parties will assume its obligations to implement IMI System in Romania, according to the European Commission’s schedule and requirements. In this regard, the regulations governing the organization and functioning of these institutions will be amended accordingly.\n\nAlso, other institutions that have the capacity of competent authorities in IMI PQ will contribute to its implementation and optimal functioning.\n\nMemorandum signed originally is in the possession of the General Secretariat of the Government and is registered under No. 5/4459/C.P.T. /24.08.2007, respectively under No. 20/12370/I.B./ 02.10.2007.
!!Ministerul Economiei\n\nCoordonator Delegat înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutorizări în domeniile: [[minerale|ANRM]], [[energie|ANRE]], [[instalaţii|ISCIR]], [[metrologie|ANPC]].\n<<<\nMinistry of Economy\n[[Calea Victoriei, nr. 152, 010096 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4449026&lon=26.0918856&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 2025261 \nFax: +4 021 2025464 \nWeb: http://www.minind.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=9d00fc93896dae498ad80cd0bd59d33c&ppa=298.2&r=205.6&vla=-20.8&lz=40&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!MINING\n<<RP 'Mining deputy' 6256>>\n<<RP 'Mining professions not elsewhere classified (underground and open pit mines)' 12348>>\n<<RP 'Mining supervisor' 12346>>\n<<RP 'Mining mechanic' 6250>>\n<<RP 'Mining manager' 6255>>\n<<RP 'Mining surveyor' 6215>>\n<<RP 'Mine blasting contractor' 12264>>\n<<RP 'Mining safety manager' 12050>>
!!!Universitatea de Nord din Baia Mare\n<<<\nNorth University of Baia Mare\nContact: http://www.ubm.ro/\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Engineering\n# Faculty of Mineral Deposits and Environment\n# Faculty of Letters\n# Faculty of Sciences
// Resolves a Tiddler reference or tiddler title into a tiddler title string, or null if it doesn't exist\nresolveTitle = function(t)\n{\n if (t instanceof Tiddler) t = t.title;\n return store.tiddlerExists(t) ? t : null;\n}\n\nconfig.macros.navigation = {};\nconfig.macros.navigation.handler = function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n{\n\n if (!store.tiddlerExists(tiddler.title))\n return false;\n var e = createTiddlyElement(place,"span",null,"nav");\n e.setAttribute("refresh","macro");\n e.setAttribute("macroName",macroName);\n e.setAttribute("params",paramString);\n e.setAttribute("tiddler",tiddler.title)\n this.refresh(e,paramString);\n}\n\nconfig.macros.navigation.refresh = function(place,params)\n{\n var tiddler = store.getTiddler(place.getAttribute("tiddler"));\n removeChildren(place);\n\n\n var params = place.getAttribute("params").parseParams("tiddlers",null,true);\n//alert(store.getTiddlerText(getParam(params,"index",undefined)).parseParams("tiddlers",null,false))\n var tiddlers = getParam(params,"tiddlers",undefined);\nif (typeof tiddlers == 'string')\n tiddlers = tiddlers.readBracketedList();\n if (tiddlers == undefined)\n alert("no source tiddlers defined for navigation");\n var contents = [];\n for (var i=0;i<tiddlers.length;i++)\n {\n var title = resolveTitle(tiddlers[i]);\n contents.push(title);\n}\n var navIndex = contents.indexOf(tiddler.title);\n if (navIndex == -1)\n return false;\n \n if (contents[navIndex-1])\n {\n wikify("[[<< Previous|"+contents[navIndex-1]+"]]",place);\n place.lastChild.className += " navPrev";\n }\n if (contents[navIndex+1])\n {\n wikify("[[Next >>|"+contents[navIndex+1]+"]]",place);\n place.lastChild.className += " navNext";\n }\n\n var theTable = createTiddlyElement(place,"table",null,"nav");\n var theBody = createTiddlyElement(theTable,"tbody");\n var theRow = createTiddlyElement(theBody,"tr");\n for (var i=0; i<contents.length; i++)\n {\n var box = createTiddlyElement(theRow,"td",null,"navlinkcell"," ");\n box.onclick = onClickTiddlerLink;\n box.setAttribute("tiddlyLink",contents[i]);\n box.title = (contents[i]);\n if (contents[i] ==tiddler.title)\n box.className += " activenav";\n }\n}\n\nsetStylesheet(\n".navNext {float:right;}\sn"+\n".navPrev, .navPrevious{float:left;}\sn"+\n".nav .tiddlyLink {color:#000; background:transparent;border:none;padding:0;margin:0;}\sn"+\n".nav {padding:0;margin:0;}\sn"+\n".nav table {margin:0 auto !important; border:0px solid #000;padding:0;border-collapse:separate;}\sn"+\n".nav table tr{padding:0; margin:0;border-spacing: 1px;}\sn"+\n".nav table td {padding:4px; border:1px solid #000; border-spacing: 0px;cursor:pointer;cursor:hand}\sn"+\n".nav .activenav{background:#000 !important;}\sn","NavigationPluginStyles");
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Noutati]]\n\n!News\n\n----\n\n<<tiddler Provisional-certificate-Diploma-Bacalaureat-2014>>\n\n----\n\n<<tiddler Exercise-ski-instructor-profession>>\n\n----\n\n<<tiddler Generation-1992-Creative-Competition>>
!Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România\n\nAutoritate Competentă pentru profesiile [[asistent medical generalist|asistent-medical-generalist]], [[moaşă|moasa]] şi [[asistent medical|asistent-medical]], Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Calificări Profesionale|IMI-PQ]].\n\nOrganizaţie profesională competentă pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică şi a certificatului de status profesional curent.\n<<<\nRomanian Order of Nurses and Midwives\n[[Str. Inginer Zablovschi nr. 76, Sector 1, Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4584125&lon=26.0703421&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 2240055 \nFax: +4 021 2240075\nE-mail: <<email oammr punct imi la gmail.com>>\nWeb: http://www.oamr.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=c9cbd9c27e3290fb27fa0614f916bcd9&ppa=54.8&r=-77.74&vla=-12.06&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Ordinul Arhitecţilor din România\n\nAutoritate Competentă pentru profesia de [[arhitect]], Ordinul Arhitecţilor din România este înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniile legislative [[Calificări Profesionale|IMI-PQ]] şi [[Servicii|IMI-SD]].\n\nOrganizaţie profesională competentă pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică, a certificatului de status profesional curent şi a certificatului de conformitate.\n<<<\nRomanian Order of Architects\n[[Str. Pictor Arthur Verona, nr. 19, Sector 1, 010312 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4428038&lon=26.1005545&z=16&l=29&m=w]]\nTel./Fax: +4 021 317 26 34; +4 021 317 26 35\nTel.: +4 0728 872 150\nE-mail: <<email oarimi la gmail punct com>> sau <<email secretar.oar la rdslink punct ro>> sau <<email office.oar la rdslink punct ro>>\nWeb: http://www.oar.org.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=518cda64be0e3f1c553490e71c7cf4b6&ppa=172.7&r=57.8&vla=-1.1&lz=23.5&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din Sistemul Sanitar din România\n\nAutoritate competentă pentru profesiile de [[biochimist]], [[biolog]] şi [[chimist|chimist-in-sistemul-sanitar]] în sistemul sanitar.\n<<<\nOrder of Biochemists, Biologists and Chemists in the Health System of Romania - Ministry of Public Health\nStr. Ion Movila, nr. 5+7, Sector 2, Bucureşti\n[[Str. J.L. Calderon, nr. 36, sc. A, ap. 4, Sector 2, Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4395407&lon=26.1052108&z=16&l=0&m=w]]\nTel./Fax: +4 021 2314471, +4 021 3134471 \nE-mail: <<email obbcssr la yahoo punct co.uk>> sau <<email obbcssr la yahoo punct com>>\nWeb: http://www.obbcssr.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=328ec63c2d3f64b1321f0f294d108f56&ppa=101.4&r=-0.6&vla=-8.3&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Ordinul Geodezilor din România\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[geodez]].\n<<<\nRomanian Order of Geodesists\n[[Str. Ion Maiorescu nr. 67, Sector 2, cod poştal 021244, Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4477519&lon=26.1252522&z=16&l=0&m=w]]\nTel. / Fax: +4021-2521374; +4021-2521375\nE-mail: <<email ogr.buc la clicknet punct ro>>\nWeb: http://www.ogr2007.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=344779faa92ddf4409a8f8549f57bcce&ppa=223&r=121&vla=-23.5&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[restaurator]].\n<<<\nRomanian National Office for Historic Monuments\n[[Str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4247085&lon=26.0997713&z=16&l=0&m=w]]\nTel.: +4 021 336 83 86 \nFax: +4 021 336 50 69\nE-mail: <<email contact la oficiul-monumentelor punct ro>>\nWeb: http://www.oficiul-monumentelor.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=0f5def1c0a4f7f9dc007e82b866e8b8b&ppa=219.2&r=120.8&vla=-18.3&lz=43&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor\n<<<\nNational Office for Prevention and Control of Money Laundering\nStr. Ion Florescu, nr. 1, Sector 3, Bucureşti (lângă Spitalul Colţea)\nTel.: +4 021 3155207 sau +4 021 3155280\nFax: +4 021 3155227\nE-mail: <<email onpcsb la onpcsb punct ro>>\nWeb: http://www.onpcsb.ro\n<<<
!Oficiul Naţional al Registrului Comerţului\n\nAutoritate Competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n<<<\nRomanian National Office of Trade Register\n[[Bd. Unirii, nr. 74, tronson 2+3, bl. J3B, Sector 3, 030837 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4209232&lon=26.1100602&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 316 08 04\nFax: +4 021 316 08 03\nE-mail: <<email onrc la onrc punct ro>>\nWeb: http://www.onrc.ro\n<<<\n<<embed http://norc.ro/embed.aspx?id=241285f09df5cb6c9fb348af87eb85c2&ppa=108.5&r=-115.1&vla=-22.3&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Oficiul Român pentru Drepturile de Autor\n<<<\nRomanian Office for Copyright\nCalea Victoriei, nr. 91-93, Sector 1, Bucureşti\nTel./Fax: +4 021 3175080 sau +4 021 3175090\nE-mail: <<email office la orda punct gov.ro>>\nWeb: http://www.orda.ro\n<<<
!Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[consilier în proprietate industrială|consilier-in-proprietate-industriala]].\n<<<\nRomanian State Office for Inventions and Trade Marks\n[[Str. Ion Ghica, nr. 5, Sector 3, 030044 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4341246&lon=26.1019546&z=18&l=0&m=w]]\nTelefoane: +4 021 3145964, +4 021 3145965\nFax: +4 021 3123819\nEmail: <<email office la osim punct ro>>\nWeb: http://www.osim.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=fd058bd512629fee6f234d9637627f71&ppa=291.5&r=-41&vla=-19.1&lz=43.5&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!Ordinul Tehnicienilor Dentari din România\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[tehnician dentar|tehnician-dentar]].\n<<<\nRomanian Order of Dental Technicians\n[[Str. Ilarie Chendi, nr. 2, Sector 2, Bucureşti, România|http://wikimapia.org/#lat=44.4394181&lon=26.1307883&z=17&l=0&m=w]]\nTel.: +4 021 2113037, +4 021 2523362\nFax: +4 021 2113032\nE-mail: <<email office la otdr punct ro>>\nWeb: http://www.otdr.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=47d2aa9291eca416660ddee2d8bae351&ppa=16.1&r=-214.1&vla=-14.7&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
/***\n|Name|OpenTopPlugin|\n|Created by|SaqImtiaz|\n|Location|http://tw.lewcid.org/#OpenTopPlugin|\n|Version|0.1|\n|Requires|~TW2.x|\n!!!Description:\nOpen new tiddlers at the top of the screen.\n\n!!!Code\n***/\n//{{{\nStory.prototype.coreLewcidDisplayTiddler=Story.prototype.displayTiddler ;\nStory.prototype.displayTiddler =\nfunction(srcElement,title,template,unused1,unused2,animate,slowly)\n{\n var srcElement=null;\n if (document.getElementById(this.idPrefix + title))\n {story.closeTiddler(title);}\n this.coreLewcidDisplayTiddler(srcElement,title,template,unused1,unused2,animate,slowly);\n window.scrollTo(0,0);\n}\n//}}}
<!--{{{-->\n<div id="header" class='header'>\n <div class='gradient' macro='gradient vert #FFFFCC #3366FF '>\n <div class='titleLine' >\n <span class='searchBar' macro='search recognition'></span>\n <span class='siteTitle' refresh='content' tiddler='SiteTitle'></span>&nbsp;\n <span class='siteSubtitle' refresh='content' tiddler='SiteSubtitle'></span>\n </div>\n\n </div>\n\n</div>\n<div id='bodywrapper'>\n\n<div id='mainMenu' refresh='content' tiddler='MainMenu'></div>\n<div id='displayArea'>\n <div id='messageArea'></div>\n <div id='tiddlersBar' refresh='none' ondblclick='config.macros.tiddlersBar.onTiddlersBarAction(event)'></div>\n <div id='tiddlerDisplay'></div>\n</div>\n<div id='contentFooter' refresh='content' tiddler='contentFooter'></div>\n</div>
!!Universitatea Creştină "Partium" din Oradea\n<<<\n"Partium" Christian University of Oradea\nContact: http://www.partium.ro/main.php?l=ro&mn=0.7\n<<<
The documents required for PhD’s diploma equivalence\n\nThe application form request to the Minister of Education, Youth and Sports which requires equivalence of the study:\n-the document can be downloaded from the address: \no http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalare-doctorat.doc\n\n-it would mention the exact postal address of the applicant, phone number and e-mail address;\nThe PhD diploma (for all types and all fields of doctoral studies- according to the Government Decision no. 966/2011) that it is submit to the equivalence:\n-a photocopy and\n-certified translation, except international languages (English, French, German, Spanish, Italian- according to the order of NCRED)\n- we mention that all the study papers should have Hague Apostille Convention by the competent authorities which are parties to the Hague Apostille Convention of the issuing countries to it\n-and for the other states, the diploma will be legalized or must be accompanied by the Certificate of Authenticity issued by the competent authorities of the origin country.\n\n\nOriginal Thesis - printed and electronic secure (CD or DVD Read Only Read Only)\nThesis summary in Romanian (10-20 pages depending on the field and specialization) in print or electronically, except theses written in international languages (English, French, German, Spanish, Italian);\n\nAdditional documents (high school diploma, bachelor's degree) photocopy certified and / or notarized translation, if applicable;\nThe power of attorney, if the issuance of the certificate to the holder is not present;\nPersonal identification documents, photocopy and certified translation (if applicable):\n- ID card or ID card\n- proof of name change - if the name on the diploma no longer coincides with the identity card;\nSimple copy of the proof of payment of the amount of:\n-her receipt / money order / postal order will specify the payer diploma holder's name, as written in the act of study;\n- fees for dossier evaluation is 50 RON.\nFees can be paid by payment order in the account mentioned below. Please indicate in the payment order the following:\nBeneficiary: Ministry of Education, Research, Youth and Sports\nFiscal Code: 13729380\nBank: Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - DTCPMB\nIBAN Code: RO27TREZ7005003XXX000069\nSWIFT Code: TREZROBU\nBIC Code: TREZ\nImportant: On the payment order or postal mandate issued IBAN must appear for the payment to be valid!\n\nSubmission of documents\n\nAn envelope file so prepared shall be submitted to the registration office, the program for the public from Monday to Friday:\na Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday between the hours of 9:00 to 11:00 and 14:00-16:00\no Friday, between 9:00 to 11:00\nor by post to CNRED at:\nRegistry of the Ministry of Education, Youth and Sports\nStr. Spiru Haret, no. 10, Sector 1, 010176 Bucharest\nDossier evaluation\nThe scientific titles of doctors who are under evaluation of National Council for the Recognition of Degrees, Diplomas and Certificates is 90 days.\nThe file will not be evaluated until it is complete which meet the following conditions:\n- contain all the documents specified in the list published;\n- all the sections of the application form are filled, including the box "Proof of payment" no. receipt or O.P.\n\nThe files are checked by inspectors NCRED only when are processed.\n\nThe form can be found at:\nhttp://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalare.doc\n\nIssuing certificates of equivalence\nIssuance of certificates will be done after hours Monday - Friday, between 09:00 - 12:00 at the Ministry of Education, Youth and Sports:\nNational Center for Recognition and Equivalence Diploma\nStr. Spiru Haret no. 12, sector 1, 010176, Bucharest\n\nFridays are not working with the public.\n\nFor issuing certificates of equivalency is mandatory presence holder or a person power of attorney, to be present with ID / ID card.\n\nThe original diploma will be verified, mandatory certificate of equivalence to the applicant personally or his power of attorney.\nAdditional information\n\nE-mail: nistor.alina@medu.edu.ro\n\nFax: (+4) 021 313 10 13\nInformation by telephone: Monday to Thursday from 9:00 to 12:00 hours.
!!Policy monitoring, tracking the activities of key EU Institutions and accessing 'unpublished' documents\n!!!European Commission\n!!!EU Presidency\n!!!Council of the European Union\n!!!European Parliament
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Prezentare]]\n\n! National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas\n\nThe Romanian NARIC Center was created on 1st of December 1995 under the Agreement no. 95 - ~ PECO-SOC-0019 concluded with the European Commission as part of the Socrates National Agency.\n<html><img src="http://cnred.edu.ro/logo/cnred_3.jpg" alt="D" align="right"><img src="http://cnred.edu.ro/logo/cnred_2.jpg" alt="RE" align="right"><img src="http://cnred.edu.ro/logo/cnred_1.jpg" alt="CN" align="right"></html>\nNational Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas (CNRED) was created using [[GD no. 49/1999|GD-49-1999]].\n\nCurrently, the National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas (CNRED) operates as a direction in the [[Ministry of Education, Youth and Sports|MoERYS]]. The CNRED team has [[21 members|Team]].\n\nAccording to the [[national laws|Legislation]] CNRED is:\n* [[point of contact for professional recognition| point-of-contact-for-recognition-professional-qualifications]];\n* national coordinator for transposition [[Directive 2005/36/EC|Directive-2005-36-EC]] on the recognition of professional qualifications;\n* delegated coordinator (D.IMI.C) for [[IMI PQ Romania|IMI-PQ]];\n* collaborates with other national centers recognition [[ENIC / NARIC|ENIC-NARIC]], [[UNESCO-CEPES]], [[IAU]], [[SOLVIT]];\n* represents the [[Ministry of Education, Youth and Sports | EDU]] at //European Committee for Professional Qualifications// and //European Group of National Coordinators for the recognition of professional qualifications//;\n* promotes and implements the objectives the [[Lisbon strategy|Lisbon-strategy]], [[Education and Training Programme for Lifelong|Lifelong-Learning-Programme]] and [[Bologna Process|Bologna-Process]].\nNational Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas provide information:\n* [[national|Competent-Authorities]] and international Public Authorities;\n* institutions of higher education, [[national|accredited universities-in-Romania]] and [[international|IAU]];\n* [[ENIC/NARIC|ENIC-NARIC]] Centers;\n* European Institutions;\n* [[national|UPLR]] and international Professional Organizations;\n* Employers;\n* [[Students|ESF-Project]];\n* graduates or undergraduates of preuniversity or higher education, in the country and abroad.\nInformation about the National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas:\n<<tiddler information-about-CNRED>>
//{{{\nTiddlyWiki.prototype.removeNotification = function(title,fn) {\n for (var i=0;i<this.namedNotifications.length;i++)\n if((this.namedNotifications[i].name == title) && (this.namedNotifications[i].notify == fn))\n this.namedNotifications.splice(i,1);\n}\n \n//checks to see if a tiddler exists in store or as a shadow.\nTiddlyWiki.prototype.isTiddler= function (title)\n {return store.tiddlerExists(title) || store.isShadowTiddler(title)}\n\n// Refresh all tiddlers in the Story\nStory.prototype.lewcidrefreshAllTiddlers = function()\n{\n var place = document.getElementById(this.container);\n var e = place.firstChild;\n if(!e) return;\n this.refreshTiddler(e.getAttribute("tiddler"),null,true);\n while((e = e.nextSibling) != null)\n this.refreshTiddler(e.getAttribute("tiddler"),null,true);\n}\n\nconfig.presentationPlugin ={\n};\n\nconfig.presentationPlugin.defaults = [\n {name: "StyleSheet", notify: refreshStyles},\n {name: "PageTemplate", notify: refreshPageTemplate}\n ];\n\nwindow.presentationMode='';\n\nfunction applyPresentationMode (oldMode,Mode)\n{\n presentationMode = Mode;\n var defaults = config.presentationPlugin.defaults;\n var oldStyleElement = document.getElementById(oldMode+"StyleSheet");\n if (oldStyleElement)\n {\n oldStyleElement.parentNode.removeChild(oldStyleElement);\n }\n for (var i=0; i<defaults.length; i++)\n {\n var def = defaults[i]["name"];\n var newMode = store.isTiddler(Mode + def)? Mode + def : def;\n store.removeNotification(oldMode + def, defaults[i]["notify"]);\n store.addNotification(newMode,defaults[i]["notify"]);\n store.notify(newMode); //just one do blanket notify instead?\n }\n story.lewcidrefreshAllTiddlers();\n}\n\nconfig.macros.author={};\nconfig.macros.author.handler= function (place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler) {\n var e = createTiddlyElement(place,"div");\n e.setAttribute("refresh","macro");\n e.setAttribute("macroName","author");\n e.setAttribute("params",paramString);\n this.refresh(e,paramString);\n}\n\nconfig.macros.author.refresh = function(place,params){\n if (window.lewcideditmode== false)\n return false;\n removeChildren(place);\n var oldMode = window.presentationMode;\n var newMode = (oldMode == "Author")?"":"Author";\n var label = (oldMode == "Author")? "Presentation Mode":"Author Mode";\n var tooltip = label;\n createTiddlyButton(place,label,tooltip,function() {\n applyPresentationMode(oldMode,newMode);\n });\n};\n\nStory.prototype.chooseTemplateForTiddler_old_presentation = Story.prototype.chooseTemplateForTiddler;\n\nStory.prototype.chooseTemplateForTiddler = function(title,template)\n{\n if (!template)\n template = DEFAULT_VIEW_TEMPLATE;\n var mode = presentationMode;\n if (template == DEFAULT_VIEW_TEMPLATE)\n {\n if (store.isTiddler(mode+"ViewTemplate"))\n return mode+"ViewTemplate";\n }\n else if (template == DEFAULT_EDIT_TEMPLATE)\n {\n if (store.isTiddler(mode+"EditTemplate"))\n return mode+"EditTemplate";\n }\n return this.chooseTemplateForTiddler_old_presentation(title,template);\n}\n\nwindow.lewcideditmode = false;\nconfig.paramifiers.author = {\n onstart: function(v) {\n if (v!="true")\n return false;\n applyPresentationMode("","Author");\n window.lewcideditmode = true;\n if (config.options.chkSinglePageMode)\n config.options.chkSinglePageMode = false;\n refreshDisplay();\n }\n};\n//}}}
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Reguli-de-procedura]]\n\n!Procedures and documents required\n\n|>| !Foreign citizens wishing to study or work in Romania |\n| <<tiddler recognition-for-further-studies>> | <<tiddler recognition-for-professional-purposes>> |\n\n|>| !Citizens who have studied in Romania and will go to other states |\n| <<tiddler certification-of-study-documents>> <<br>> <<tiddler Romanian-preuniversity-grading-system>> | <<tiddler certificate-for-teaching>> <<br>> <<tiddler certificate-for-nonregulated-professions>> |\n\n|>| !Romanian citizens who studied abroad |\n| <<tiddler equivalence-preuniversity-studies>> | <<tiddler equivalence-higher-education-studies>> |\n\n<<tiddler Works-of-reference>>
!!Provisional certificate of Bacalaureat equal to the Diploma of Bacalaureat\n\nAll graduates of grade XII, who passed the Baccalaureate Examination, can raise their certificates attesting to this fact, as of Monday, July 14, 2014, 8:00 am, at the headquarters of the schools. The decision was reaffirmed Sunday, July 13, by the Minister of Education, Mr. Remus Pricopie in the videoconference held at the headquarters of Ministry of National Education. At the videoconference attended representatives of county school inspectorates, representatives of the National Federation of Parents' Associations of Romania and Student Council representatives.\n\nPlease note that certificates can be used both nationally and abroad to enroll in higher education institutions, without the risk of being rejected. All universities in Romania took note of the situation, and National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas has sent specimen certificate issued by the Romanian school inspectorates international network ENIC - NARIC. Through this network, created by the European Union, Council of Europe and UNESCO shall communicate all information on the recognition and equivalence of official documents issued by member institutions and other educational institutions. \n\nCertificates are valid for 12 months.
The information you are looking for at this address will be published when it is fully translated from Romanian language. See http://cnred.edu.ro for the original version.
!Regia Autonomă Registrul Auto Român\n\nAutoritate competentă pentru autorizări sau licenţe pentru //servicii în domeniul auto//, înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[inspector ITP|inspector-ITP]].\n<<<\nRomanian Automobile Registry\n[[Calea Griviţei, nr. 391A, Sector 1, 010719 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4683821&lon=26.0515988&z=16&l=29&m=w]]\nTel.: +4 021 202 70 00, +4 021 3181735, +4 021 3181742\nFax: +4 021 318 17 54, +4 021 3181772\nE-mail: <<email rarom la rarom punct ro>>\nWeb: http://www.rarom.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=549b61339bf920118c117d59a853515d&ppa=302.2&r=106.3&vla=-9.5&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!!Universitatea ~Româno-Americană din Bucureşti\n<<<\n~Romanian-American University of Bucharest\nContact: http://www.rau.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Law\n# Faculty of Intern and International Economics Tourism\n# Faculty of Managerial Informatics\n# Faculty of ~Management-Marketing\n# Faculty of Intern and International Commercial and ~Financial-Bank Relation\n# Faculty of Economical European Integration Studies
!Registrul Urbaniştilor din România\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[urbanist]].\n<<<\nRomanian Register of Urban Planners\n[[Str. Tudor Arghezi nr. 21, et. 6, Sector 2, 020943 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4401688&lon=26.1023998&z=17&l=0&m=w]]\nTel./Fax: +4 021 3118338, +4 031 4251383\nE-mail: <<email secretariat la rur punct ro>> sau <<email office la rur punct ro>>\nWeb: http://www.rur.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=df23c254bb9a9d340cf8f71f434a26c3&ppa=265.9&r=-51.5&vla=-40.9&lz=54&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Recunoastere]]\n\n!Recognition of study documents for foreign citizens\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Recunoastere-academica]]\n\n!Recognition of professional qualifications\n\nProfessional recognition is/involves taken into consideration the level of the diploma and the professional experience. This type of recognition is done in order to exercise a profession in a State, other than that in which the diploma was obtained.\n\nIn 2006, the Ministry of Education and Research, through the National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas, was/has been designated as responsible for the implementation of Directive 2005/36/EC into national law. \n\n\nIn order to implement it, the Work Group for transposing the Directive 2005/36/EC was established by the Order of the Ministry of Education. \n\nPublic consultation: upgrading of the Professional Qualifications Directive\n(official website in English)\n\nArt. 37 index 1 of the Government Emergency Ordinance no. 109/2007 designates CNRED is designated as National Contact Point for Professional Qualifications.\n\nThe Romanian competent authorities mentioned in the Law no. 200/2004, amended and completed, are responsible for the professional recognition of qualifications acquired in EU Member States, European Economic Area and the Swiss Confederation by the citizens of those states wishing to pursue a regulated profession in Romania.\n\n\nA regulated profession is/represents the activity or a group of professional activities, whose access to, the right to exercise or one of the means of exercising them are\nconditioned, directly or indirectly, on the basis of laws and administrative provisions, by the possession of specific professional qualifications.\n\nCNRED is the competent authority for professional recognition of qualifications obtained abroad, in order to obtain the work permit issued by the Ministry of Labor, Family and Social Protection, in accordance with the General Inspectorate\nImmigration.\n\nCNRED issues, in accordance with Law no. 200/2004, amended and completed, a certificate of conformity of studies for non/unregulated professions in Romania, in accordance with the provisions of Directives 2005/36/EC and 2006/100/EC.\nFor regulated professions, specified in Law no. 200/2004, amended and completed, such a certificate is issued by the appropriate competent authorities.\n\nFor the professions of doctor, dentist, pharmacist, nurse, midwife, veterinarian doctor and architect are applied the principles of automatic recognition apply, which are done by the professional organizations and relevant public authorities:\n\n\n-Ministry of Health for the professions of doctor, dentist, pharmacist, nurse and midwife;\n-College of Veterinarians of Romania for the veterinarians doctor;\n-Order of Architects in Romania for the profession of architect.\n\n\n\nInformation about recognition of professional qualifications:\n\n \n1.Tools used in recognition\n \n-National Qualifications Framework for Higher Education\n\n -National Register of Qualifications in Higher Education\n-European Academic Credit Transferable System \n-Diploma Supplement\n\nNational framework for coordinating the horizontal aspects of the Internal Market\nLinks to professional recognition:\nRegulated professions\n-List of sectorial regulated professions\n -List of regulated professions in Romania\n \n-Regulated professions which requires at least three years of higher education studies\n-Regulated professions with less than 3 years of higher education studies/study duration shorter than three years of higher education period\nProfessional non/unregulated activities\n\nList of non/unregulated professions in Romania\n\n \n Competent Authorities\nList of competent authorities for regulated professions in Romania\n\n List of competent authorities in Romania for sectorial regulated professions \n\n Legislation\n\n\n European legislation for professional recognition\n\nPublic consultation for upgrading the Professional Qualifications Directive (June 22 to September 20, 2011)\n \n National legislation for professional recognition\n\n Implementation of the Directive on recognition of professional qualifications in evolution - November 5, 2008\n\n Regulation for professional recognition\n\nPersons who may require assessment of professional qualifications\n-Recognition of Professional Qualifications\n -Rules of Procedure\n\n \nCertificates of conformity with Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications\n-for non/unregulated professions in Romania\n\n-for pre-school teachers\n\n- Certificate for teaching in Canada\n \n\n\nRecognition of university teaching positions obtained in an accredited higher education institution from a Member State of the European Union, EEA and the Swiss Confederation
Recognition of foreign studies of primary and secondary education\n\nDocuments to be submitted\n1. Application form :\n- the document can be downloaded here http://cnred.edu.ro/doc/formular-cerere-echivalare-preuniversitar.doc\n- the country where the studies were completed must be specified, as well as the class in which the pupil will be enrolled in the current academic year.\n\n2. Transcript of grades of the years completed in Romania before going abroad (if applicable)\n- original\n- notarized copy or\n- certified true copy by the County School Inspectorate/General School Inspectorate of Bucharest.\n- copy of the Grade 8 Graduation Certificate – if applicable.\n\n3. School reports of all years completed abroad, with grades obtained and subjects studied :\n- copy\n- certified romanian translation\n\n4. Copy of personal identification documents :\n- certificate of birth\n- passport (pages 1,2,3,4)\n- identity card (for applicants who are 14 years old)\n\nSubmission of documents\nThe application files must be submitted to the County School Inspectorates / General School Inspectorate of Bucharest.\nThe files submitted to the County School Inspectorates/ General County School of Bucharest will be sent by post, weekly, to CNRED.\n\nEvaluation of files\nThe evaluation period of a complete file is 30 days\n Please note that the application files which do not fulfill the following conditions will not be completed :\n- must contain all the required documents mentioned above;\n- all the blanks in the application form must be filled in.\nThe application files will be verified by CNRED inspectors only when evaluating the file.\nThe decision concerning the equivalence of primary and secondary studies\nThe letter stating that the studies abroad have been recognised will be sent to the County School Inspectorate/General School Inspectorate of Bucharest\n\nAdditional information\nEquivalence of primary and lower secondary education – grades I-VIII\nE-mail : constantin.dana@medu.edu.ro, dinu.veronica@medu.edu.ro \nPhones : (+4) 021 405 56 59, (+4) 021 405 62 60\nEquivalence of primary and upper secondary education – grades IX-XII\nE-mail : vasilescu.nina@medu.edu.ro, constantin.dana@medu.edu.ro\nPhones : (+4) 021 405 62 69, (+4) 021 405 56 59\nInformation on submitted applications : \nPhone : (+4) 021 405 63 22\nFax : (+4) 021 317 85 17\nInformations by phone : from Monday to Thursday, between 09:00-12:00
Recognition of university teaching positions obtained in an accredited higher education institution from a Member State of the European Union, EEA and the Swiss Confederation \n\nRecognition of teaching positions is done by order of the Minister of Education, Research, Youth and Sports, on the basis of a motivated decision made by CNRED.\n \nThe study documents are recognised by CNRED, according to the legislation in force:\nOrder of the Minister of Education, Research, Youth and Sports no. 3240/2010 on regulation of recognition procedure of teaching positions obtained in an accredited higher education institution from a Member State of the European Union, EEA and the Swiss Confederation \n\nList of documents:\n1. Application form;\n2. Bachelor degree or equivalent – legalised translation;\n3. PhD degree, for university professors and Readers – legalised translation;\n4. Proof of teaching position – legalised translation:\n\n* The document must be issued by an accredited higher education institution and/or a competent authority from a Member State of the European Union, EEA and the Swiss Confederation \n5. personal identification papers, copies:\n valid identity card \n proof of change of name (eg. marriage certificate) – in case the name on the diploma differs from the name on the identity card.\n6. Copy of the payment order:\nThe name of the owner of the diploma, as it is on the study document, must be mentioned on the payment order;\n The fee charged for recognition is 50 lei,\n Emergency fee, for recogniton in 10 days, is 100 lei.\nFees can be paid by payment order in the account mentioned below. Please indicate in the payment order the following requisites:\nBeneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale\nCod Fiscal: 13729380\nBanca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - DTCPMB\nCod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069\n\nThe file with the documents mentioned above can be submitted to the Registration Office, from Monday to Friday:\n\no Monday – Thursay, between 09:00-11:00 and 14:00-16:00\no Friday, between 09:00-11:00\nor sent by post,to the following address:\n\nRegistratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului\nStr. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti\n\nThe legal period for recognition is 45 day starting from the day the complete file is submitted to the Registration Office. \n\nThe Certificates of recognition are issued from Monday to Friday, between 09:00 - 12:00, at the following address:\n\nCentrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor\nStr. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti\n\nCNRED is closed to public on Fridays\n\nFor more information write an e mail to\nE-mail: nistor.alina@medu.edu.ro\nor dial from Monday to Thursday, between 09:00-12:00\n\nFax: (+4) 021 313 10 13
!Recognized Universities in Romania\n<<tiddler Semnatura>>\n> Pagina în limba română: [[Instituţiile de învăţământ superior acreditate în România|Universitati-acreditate-in-Romania]]\n| !No. | !Recognized University |\n| 1 | [["Politehnica" University of Bucharest|UPB]] |\n| 2 | [[Technical University of Civil Engineering of Bucharest|UTCB]] |\n| 3 | [["Ion Mincu" University of Architecture and Urbanism of Bucharest|UAUIM]] |\n| 4 | [[University of Agriculture and Veterinary Medicine Bucharest|USAMV-B]] |\n| 5 | [[University of Bucharest|UB]] |\n| 6 | [["Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy of Bucharest|UMF-B]] |\n| 7 | [[Academy of Economic Studies of Bucharest|ASE]] |\n| 8 | [[National University of Music of Bucharest|UNMB]] |\n| 9 | [[National University of Arts of Bucharest|UNArte]] |\n| 10 | [["I. L. Caragiale" National University of Theatre and Cinematography of Bucharest|UNATC]] |\n| 11 | [[National Academy of Physical Education and Sports of Bucharest|ANEFS]] |\n| 12 | [[National School of Political and Administrative Studies of Bucharest|SNSPA]] |\n| 13 | [["1st of December 1918" University of Alba Iulia|UAb]] |\n| 14 | [["Aurel Vlaicu" University of Arad|UAV]] |\n| 15 | [[University of Bacau|UBc]] |\n| 16 | [[North University of Baia Mare|NUBM]] |\n| 17 | [["Transilvania" University of Brasov|UniTBv]] |\n| 18 | [[Technical University of Cluj-Napoca|UT-Cj]] |\n| 19 | [[University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca|USAMV-Cj]] |\n| 20 | [["Babes-Bolyai" University of Cluj-Napoca|UBB]] |\n| 21 | [["Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy of Cluj-Napoca|UMF-Cj]] |\n| 22 | [["Gheorghe Dima" Academy of Music of Cluj-Napoca|AMGD]] |\n| 23 | [[University of Art and Design of Cluj-Napoca|UAD]] |\n| 24 | [["Ovidius" University of Constanta|UOC]] |\n| 25 | [[Maritime University of Constanta|UMC]] |\n| 26 | [[University of Craiova|UCv]] |\n| 27 | [[University of Medicine and Pharmacy of Craiova|UMF-Cv]] |\n| 28 | [["Dunarea de Jos" University of Galati|UGal]] |\n| 29 | [["Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi|UT-Is]] |\n| 30 | [["Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iasi|USAMV-Is]] |\n| 31 | [["Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi|UAIC]] |\n| 32 | [["Gr.T. Popa" University of Medicine and Pharmacy of Iasi|UMF-Is]] |\n| 33 | [["George Enescu" University of Arts of Iasi|ArteIasi]] |\n| 34 | [[University of Oradea|UOradea]] |\n| 35 | [[University of Petrosani|UPet]] |\n| 36 | [[University of Pitesti|UPit]] |\n| 37 | [["Petroleum-Gas" University of Ploiesti|UPG]] |\n| 38 | [[University "Eftimie Murgu" of Resita|UEM]] |\n| 39 | [["Lucian Blaga" University of Sibiu|ULB]] |\n| 40 | [["Stefan cel Mare" University of Suceava|USv]] |\n| 41 | [["Valahia" University of Targoviste|Valahia]] |\n| 42 | [[ "Constantin Brancusi" University of Targu-Jiu|UCB]] |\n| 43 | [["Petru Maior" University of Targu-Mures|UPM]] |\n| 44 | [[University of Medicine and Pharmacy of Targu-Mures|UMF-TgM]] |\n| 45 | [[University of Theatre of Targu-Mures|UAT]] |\n| 46 | [["Politehnica" University of Timisoara|UPT]] |\n| 47 | [[University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara|USAMV-Tm]] |\n| 48 | [[West University of Timisoara|UVT]] |\n| 49 | [["Victor Babes" University of Medicine and Pharmacy of Timisoara|UMF-Tm]] |\n|>| |\n| 50 | [[Military Technical Academy of Bucharest|MTA]] |\n| 51 | [["Carol I" National Defense University of Bucharest|UNAp]] |\n| 52 | [["Mihai Viteazu" National Academy of Information of Bucharest|ANI]] |\n| 53 | [["Alexandru Ioan Cuza" Police Academy of Bucharest|APol]] |\n| 54 | [["Henri Coanda" Air Force Academy of Brasov|AFAHC]] |\n| 55 | [["Mircea cel Bătrân" Naval Academy of Constanta|ANMB]] |\n| 56 | [["Nicolae Balcescu" Land Forces Academy of Sibiu|ArmyAcademy]] |\n|>| |\n| 57 | [["Dimitrie Cantemir" Christian University of Bucharest|UCDC]] |\n| 58 | [["Titu Maiorescu" University of Bucharest|UTM]] |\n| 59 | [["Nicolae Titulescu" University of Bucharest|UNT]] |\n| 60 | [[Romanian-American University of Bucharest|RAU]] |\n| 61 | [["Hyperion" University of Bucharest|Hyperion]] |\n| 62 | [["Bioterra" University of Bucharest|Bioterra]] |\n| 63 | [[Ecologic University of Bucharest|UEB]] |\n| 64 | [["Gheorghe Cristea" Romanian University of Sciences and Arts of Bucharest|UGC]] |\n| 65 | [["Athenaeum" University of Bucharest|Athenaeum]] |\n| 66 | [["Artifex" University of Bucharest|Artifex]] |\n| 67 | [[Romano-Catholic Theological Institute of Bucharest|ITRC-B]] |\n| 68 | [[Baptist Theological Institute of Bucharest|ITB]] |\n| 69 | [["Vasile Goldis" Western University of Arad|UVVG]] |\n| 70 | [["George Bacovia" University of Bacau|UGB-Bc]] |\n| 71 | [["George Baritiu" University of Brasov|UGB-Bv]] |\n| 72 | [["Bogdan Voda" University of Cluj-Napoca|UBV]] |\n| 73 | [["Andrei Saguna" University of Constanta|UAS]] |\n| 74 | [["Danubius" University of Galati|Danubius]] |\n| 75 | [["Dragan" European University of Lugoj|DEU]] |\n| 76 | [["Mihail Kogalniceanu" University of Iasi|UMK]] |\n| 77 | [["Emanuel" University of Oradea|Emanuel]] |\n| 78 | [["Constantin Brâncoveanu" University of Pitesti|UCBP]] |\n| 79 | [[Romanian-German University of Sibiu|URG]] |\n| 80 | [["Dimitrie Cantemir" University of Targu-Mures|UDC]] |\n| 81 | [["Mihai Eminescu" University of Timisoara|UME]] |\n| 82 | [["Tibiscus" University of Timisoara|Tibiscus]] |\n| 83 | [["Avram Iancu" University of Cluj-Napoca|UAI]] |\n| 84 | [[Pentecostal Theological Institute of Bucharest|ITP]] |\n| 85 | [["Partium" Christian University of Oradea|Partium]] |\n| 86 | [["Spiru Haret" University of Bucharest|USH]] |\n|>| |\n| 87 | [["Apollonia" University of Iasi|Apollonia]] |\n| 88 | [["Petre Andrei" University of Iasi|UPA]] |\n\nRecommended web pages:\n* [[Higher Education Institutions in Romania|institutii-de-invatamant-superior]] - official website in Romanian language\n* [[UNESCO List with Higher Education Institutions in Romania|Lista-UNESCO]]\n* [[Academic Ranking of World Universities|Topul-Shanghai]]\n* [[The QS World University Rankings|Clasamentul-QS]]\n* [[Webometrics Ranking of World Universities|Clasamentul-Webometrics]]
!!!Generic name of profession / Number of regulated professions\n# Accountant-lawyer 2\n# Accountant/Auditor 29\n# Accounting technician 6\n# Actuary 7\n# Acupuncturist 2\n# Administrative manager 1\n# Advocate 3\n# Aeronautical engineer 5\n# Aesthetician 6\n# Affiliate (engineering) 1\n# Agricultural biotechnologist 1\n# Agricultural expert/technician 4\n# Agricultural machinery operator 0\n# Agricultural sprayer 1\n# Agricultural/farm machinery/engine maintenance/repair 4\n# Agriculture and forestry adviser / expert 3\n# Agronomist / agricultural engineer 6\n# Agronomist-technician 2\n# Air accident investigator 2\n# Air conditioning technician/Heating/Central heating technician/installer/repairer/Maintenance-Installation of ventilation equipment 23\n# Air flight engineer 2\n# Air flight navigator 3\n# Air flight professions not elsewhere classified 4\n# Air traffic controller 6\n# Aircraft construction 0\n# Aircraft maintenance engineer 8\n# Airline pilot 11\n# Airport fire officer / airport firefighter 4\n# Alcohol and Drug Addiction Counsellor 2\n# Alternative care 1\n# Analytical chemist 2\n# Anatomicopathalogical and cytological technician 2\n# Animal experimentation technician 4\n# Animal keeper 1\n# Animal organ transplantation 1\n# Animal physiotherapist 0\n# Animal trainer 2\n# Anthropologist 1\n# Appeal court barrister 2\n# Apron controller (airport) 1\n# Arbitrator 3\n# Archeologist 4\n# Architect 44\n# Architectural and environmental curator 2\n# Archivist (Provincial) 2\n# Archivist (State) 7\n# Armed forces personnel 3\n# Art teacher 5\n# Artificial inseminator 8\n# Artistic assistant 0\n# Arts therapist in the health service 3\n# Asbestos removal expert 3\n# Assistant advocate 0\n# Assistant agronomist 2\n# Assistant archivist 2\n# Assistant diver 0\n# Assistant engine operator 1\n# Assistant forester 1\n# Assistant in animal care 2\n# Assistant lecturer 3\n# Assistant prosector 3\n# Assistant remedial teacher/Assistant pedagogue 1\n# Assistant teacher 2\n# Assistant technical manager (mobile oil drilling rig) 1\n# Associate engineer 3\n# Associate lecturer 1\n# Auctioneer 4\n# Automat technician 1\n# Average adjuster 1\n# Aviation Radio operator 2\n# Bailiff 2\n# Baker/Pastry maker 11\n# Balloon pilot 2\n# Banker 2\n# Barman/Barwoman 0\n# Barrelmaker /Master cooper 1\n# Beauty care/Beauty parlour and manicurist services/Facial massage 7\n# Beekeeper 2\n# Bicycle/moped repairer 4\n# Bio-medical analyst 3\n# Biochemist 3\n# Biologist 8\n# Biomedical technician 4\n# Biotechnologist 3\n# Blacksmith, Farrier, Forging, Stamping, Pressing 7\n# Blasting technician 5\n# Boat-handling instructor (sea and inland) 1\n# Boatman (skilled) / Waterman 1\n# Boatmaster 9\n# Boatswain / Petty officer (merchant marine) 1\n# Boilermaking 1\n# Bookbinder 3\n# Brewer/Beer and malt producer 3\n# Bridge / Road Supervisor 4\n# Broker/Stockbroker 2\n# Building appraiser 1\n# Building contractor 8\n# Building demolition contractor 1\n# Building engineer 9\n# Building insulator / Building insulation 7\n# Building services engineer 2\n# Building site coordinator 1\n# Building site mechanic 2\n# Building surveyor 2\n# Bus Driver / Tourist bus driver / Minibus driver 6\n# Business administrator 1\n# Butcher / Butchery 11\n# Cabin steward 2\n# Cable transport safety technician 1\n# Captain (lakeland/inland shipping/navigation) 3\n# Captain / Skipper (Coastal shipping) 5\n# Captain, merchant marine (ocean shipping) 5\n# Car bodyworker / Panel beater /Car painter 10\n# Car mechanic 6\n# Car technician 5\n# Cardiopneumographic technician 1\n# Carer in a Centre for Pre-School-Age Children 0\n# Carer in a Home for the Elderly and Disabled 0\n# Catechist 1\n# Cattle Trader 0\n# Cell biologist 2\n# Cement and industrial floor layer 1\n# Cereal merchant-retailer 0\n# Certifying Officer 0\n# Chambermaid 0\n# Chartered Scientist 1\n# Chartered secretary 1\n# Chartered technician 1\n# Chemical engineer 5\n# Chemical engineer (Health sector) 1\n# Chemical laboratory technician / Chemical laboratory work 5\n# Chemical technician (health sector) 1\n# Chemist 8\n# Chief engineer class I fishing vessel 8\n# Chief engineer fishing fleet 2\n# Chief mechanic, merchant marine 4\n# Child adoption intermediary 1\n# Child care worker 14\n# Child psychotherapist 2\n# Child supervisor 1\n# Chimney sweep 8\n# Chiropodist (podiatrist) 20\n# Chiropractor 11\n# Choir master 0\n# Cinema projectionist 0\n# Civil Protection officer / Emergency services officer 3\n# Civil aircraft cabin crew 1\n# Civil and environmental engineer 5\n# Civil engineer 15\n# Civil servant 5\n# Cleaning of monuments, facades and buildings 1\n# Clinical biochemist 2\n# Clinical physicist 12\n# Clinical psychologist 4\n# Coach/Trainer 3\n# Colourist 1\n# Commercial agent 1\n# Commercial buyer (hotel) 0\n# Commissioner for oaths 1\n# Commissoned book-keeper 1\n# Commodity broker 2\n# Communications electronics 3\n# Community health officer 2\n# Community social worker 1\n# Company auditor 3\n# Company first aid officer 2\n# Company technical consultant 2\n# Confectioner /Cake /Chocolate maker 3\n# Conservation/restoration technician 2\n# Conservator/Conservator-restorer/Restorer/Renovator 17\n# Construction/Civil engineering: building of roads, bridges, railways) 9\n# Consulting engineer 2\n# Contact lens optician 2\n# Control room operator (mobile oil drilling rig) 1\n# Conveyancer 3\n# Cook 2\n# Cooperative manager 0\n# Coordinator of procurement and transplantation of cells, tissues and organs 1\n# Corporate lawyer 1\n# Corset maker 1\n# Courier/Interpreter-guide 2\n# Court administrator 3\n# Court representative 1\n# Craftsman 0\n# Crane Technician 2\n# Crane operator 20\n# Credit broker 2\n# Customs officer/agent 3\n# Dance teacher 8\n# Data communications specialist 1\n# Data processing/ cataloguing data 1\n# Deacon/verger 2\n# Debt-collector 2\n# Deck officer and engineer class V, fishing fleet 1\n# Deck officer and engineer class VI, fishing fleet 1\n# Deck officer class I fishing vessel 2\n# Deck officer class II fishing vessel 5\n# Deck officer class III fishing vessel 1\n# Deck officer class IV fishing fleet 1\n# Deck officer second hand fishing fleet 2\n# Deep-sea fishing vessel skipper 1\n# Defectologist in the health sector 1\n# Dental Practitioner 74\n# Dental assistant 9\n# Dental health secretary 1\n# Dental hygienist 18\n# Dental nurse 3\n# Dental technician 33\n# Dental therapist 2\n# Dermatologist 1\n# Dietician 28\n# Director of a Day Care Centre for Pre-School-Age Children 0\n# Director of a Day Care Centre for School-Age Children 1\n# Director of a Home for the Elderly and Disabled 1\n# Director of a Private Children's Home 0\n# Director of artificial insemination centre 2\n# Director of studies 0\n# Diver 2\n# Diver (professional) 9\n# Diver, 1st class 2\n# Divers (Mobile oil rig) 2\n# Diving instructor 5\n# Doctor of Medicine 1270\n# Doctor's surgery assistant 2\n# Doorman 1\n# Draughtsman 1\n# Drilling operator 0\n# Driving instructor 30\n# Driving instructor for the transport of dangerous goods 2\n# Driving school owner /manager/assistant manager 4\n# Driving test examiner 5\n# Druggist 4\n# Dyer and colourist 2\n# Economist 3\n# Electrical Engineering / Electromechanical engineering 5\n# Electrical Technician (Senior) 2\n# Electrical and computer (technology) engineer 3\n# Electrical automation supervisor 1\n# Electrical draughtsman 2\n# Electrical engineer 6\n# Electrical equipment/appliances contractor/repairer/installer 8\n# Electrician / Senior electrician /Specialised electrician 19\n# Electricity equipment and installation inspector 4\n# Electricity power plant staff 7\n# Electricity services supervisor / Electrical manager 4\n# Electromechanical engineer 2\n# Electronic engineer 1\n# Electronic engineering and Computer systems technician 1\n# Electronic technician 3\n# Electronic telecommunications engineer 3\n# Embryo transfer technician (veterinary) 3\n# Emergency alarm system officer 2\n# Emergency rescue personnel 0\n# Employment officer 9\n# Enamelling 1\n# Energy engineer 6\n# Energy professions not elsewhere classified 11\n# Engine maintenance/repair 1\n# Engine operator class I, II, III 16\n# Engineer 9\n# Engineer class IV, fishing fleet 1\n# Engineer fishing fleet 1\n# Engineer officer class III (fu) fishing fleet 2\n# Engineer, 1st class, fishing fleet 1\n# Engineer, First class, merchant marine 4\n# Engineer, class II, merchant marine 1\n# Engraver 2\n# Environmental auditor 1\n# Environmental consultant/Environmental policy consultant/Environmental assessor 9\n# Environmental engineer 3\n# Environmental health officer 9\n# Epoxide worker 2\n# Excavator operator 3\n# Explosives Manager in mines 3\n# Explosives experts 1\n# Farm Manager/Forestry manager 2\n# Farm tourism 1\n# Farmer of genetically modified crops 1\n# Feldsher 1\n# Fertiliser sample expert 1\n# Financial adviser 2\n# Financial and management engineer 0\n# Financial broker/Financial intermediary 3\n# Fingernails technician 0\n# Fire officer (Chief) 8\n# Fire officer (deputy) 1\n# Fire prevention/protection officer 11\n# Firefighter 17\n# Fireworks technician 1\n# Fish producer and wholesaler 1\n# Fisheries expert 2\n# Fisherman 13\n# Floor layer 4\n# Florist /Floristry 2\n# Food chemist 1\n# Food hygienist 2\n# Food inspector 4\n# Food technologist 5\n# Forage and straw merchant-retailer 0\n# Forest engineer 3\n# Forest expert 5\n# Forest protection specialist 1\n# Forest ranger 1\n# Forest sapper 1\n# Forest surveyor 1\n# Forest wood management /Logging 2\n# Forester 7\n# Forestry planning (roads, transport,..) 2\n# Forestry technician 1\n# Fork lift truck operator 7\n# Forwarding agent / Haulage services 8\n# Fruit and vegetable processing 0\n# Fuel merchant/retailer 0\n# Funeral undertaker 6\n# Furrier/Manufacture/r of Leather clothes/Tanner 6\n# Galley hand / kitchen assistant 0\n# Galvanizing 2\n# Gamekeeper 3\n# Garageman 1\n# Gardener 4\n# Gas engineer 3\n# Gas installer /repairer 13\n# Gas network system engineer 2\n# Gas technician 7\n# Geneticist 1\n# Geographer 1\n# Geographical engineer 2\n# Geologist 13\n# Geotechnical engineer 2\n# Geriatric nurse/Carer for the aged 5\n# Glazier / Glass-blowing and manufacture of glass apparatus 8\n# Gold/Silversmith / Gold/Silversmithing /Jeweller 7\n# Golf teacher 1\n# Graduate professional engineer 1\n# Grape processing 0\n# Graphic artist 1\n# Graphic designer 2\n# Grave digger 0\n# Gunsmith /Weapons-ammunition manufacturer/trader 9\n# Hairdresser / Barber /Wig-maker 13\n# Handling of dangerous chemicals, biological agents and toxins 0\n# Harbour pilot 4\n# Headmaster / School Director 3\n# Health Care Worker 5\n# Health Supervisor 1\n# Health and Safety Officer 15\n# Health care by gymnastics 1\n# Health centre administrator/manager/director 0\n# Health inspector 4\n# Health psychologist 3\n# Health therapist 1\n# Hearing aid dispenser / audiometric technician 16\n# Hearse driver 1\n# Heating installation technician 2\n# Heating oil tank technician 0\n# Heavy Goods Vehicle Driver for dangerous goods 2\n# Heavy Goods vehicle standards officer 2\n# Helicopter pilot 2\n# Helipad Leader 0\n# High tension electrical cable technician 0\n# Home economics teacher 2\n# Horse-riding instructor 1\n# Hospital chemist 4\n# Hotel Director 0\n# Hotel manager / Assistant hotel manager 0\n# Hotel receptionist 0\n# Hotels/Hotelier, Restaurants/Restaurateur, Accommodation provider including camp sites 5\n# Housekeeper 0\n# Housing expert 4\n# Housing practitioner 0\n# Hunter (professional ) 1\n# Hygiene organiser 2\n# Industrial engineer 10\n# Industrial hygienist 1\n# Industrial painter 2\n# Informal education teacher 1\n# Informatics technician 3\n# Information systems engineer 2\n# Information systems practitioner 4\n# Inland navigation professions 16\n# Inshore fishing vessel skipper 6\n# Insolvency practitioner 4\n# Inspector of weights and measures 3\n# Installation and dismantling specialist for controlled substances 6\n# Installer of low-voltage photovoltaic systems 1\n# Insurance Company Auditor 0\n# Insurance Company Director 0\n# Insurance broker 8\n# Insurance underwriter 2\n# Interior designer-architect 5\n# Intermediary for purchase/sale/hire of vessels 1\n# Investment provider/advisor 3\n# Itinerant trader / Purchase and sale of goods on an itinerant basis 1\n# Jewellery making and cutting of precious stones 1\n# Joiner/Carpenter 14\n# Journalist 1\n# Judge 1\n# Judicial technical expert 2\n# Junior architect 5\n# Keeper of public records 3\n# Kennel manager 1\n# Kindergarten teacher/ Nursery school teacher/Preparatory school teacher 30\n# Laboratory Manager/Director 3\n# Laboratory assistant 5\n# Labour law expert 1\n# Land Appraiser 1\n# Land surveyor 5\n# Landscape architect / designer 4\n# Landscape expert 2\n# Landscape gardener/gardening 1\n# Laundering/Dry-cleaning and dyeing 3\n# Laundry maid 0\n# Lawyer/Barrister/Solicitor 33\n# Legal administrator 1\n# Legal advisor 3\n# Librarian 10\n# Lifeboat commander 1\n# Lifeboat crew 2\n# Lifeboat mechanic 1\n# Lift maintenance engineer /Lift contractor/Lift electrician 10\n# Lighterman, port of london 0\n# Loader 1\n# Local fishing vessel skipper 2\n# Local government administrator 0\n# Locksmith 6\n# Lorry Driver/Heavy Goods Vehicle driver 3\n# Loss adjuster 2\n# Machinery operator 7\n# Management accountant 2\n# Management consultant 1\n# Manager (not elsewhere classified) 2\n# Manager of a ski school 0\n# Manager of animal breeding programmes 4\n# Manager of boat-handling school (sea and inland) 1\n# Manager of livestock-breeding establishment (non domestic animals) 2\n# Manager of nursery school 0\n# Manager of private school 2\n# Manager of protected area 1\n# Manicurist 2\n# Manpower supply agent 1\n# Manufacture / Processing / Import of dangerous chemicals 3\n# Manufacture and/or repair of precision instruments and measuring and controlling instruments 2\n# Manufacture of cases and cardboard packing materials 0\n# Manufacture of cosmetic products 1\n# Manufacture of equipment for mines, foundries and construction industry 0\n# Manufacture of ladies' and men's clothing and linen 1\n# Manufacture of medico-surgical instruments and equipment and orthopaedic appliances (except orthopaedic footwear) 1\n# Manufacture of metal structures 1\n# Manufacture of plant equipment (mines,iron & steel foundries, construction industry) and mechanical handling equipment 1\n# Manufacture of printing plates 0\n# Manufacture of telecommunications equipment 0\n# Manufacture, handling and trade of security materials 1\n# Manufacture/trade in suture and organ replacement material 0\n# Manufacturer of steel tubes 1\n# Manufacturer-installer of advertising lighting 1\n# Marble Contractor 1\n# Marine Electro Automation Officer 1\n# Marine engineer 8\n# Marine engineering officer class I 9\n# Marine engineering officer class II 7\n# Marine engineering officer class III 4\n# Marine engineering officer class IV 4\n# Marine engineering technician 1\n# Maritime mediator 2\n# Marketing consultant 3\n# Marketing manager 1\n# Mason /Bricklayer 10\n# Mass media and communications specialist 6\n# Masseur/Massage therapist/Spa therapist/Masseur-Aesthetician 19\n# Master builder 4\n# Master who trains apprentices/ Instructor for particular trades 1\n# Mathematical applications expert 2\n# Measurement and control technologist 9\n# Meat inspector 1\n# Meat wholesaler 0\n# Mechanic, merchant marine 1\n# Mechanical engineer 5\n# Mechatronics 4\n# Mediator 0\n# Medical representative 0\n# Medical secretary 2\n# Medical/Biomedical laboratory technician 33\n# Medico-technical specialist 1\n# Metal caster / Foundry worker 6\n# Metal design/Surface engineering 2\n# Metal engineer 1\n# Metal expert 0\n# Meteorologist 1\n# Microbiologist 2\n# ''Midwife'' 32\n# Milk inspector 1\n# Miller / Milling 2\n# Milliner /Hat making 0\n# Mine blasting contractor 3\n# Minerals surveyor 1\n# Mining and metallurgy expert 2\n# Mining deputy 2\n# Mining electrical engineer 1\n# Mining electrician 4\n# Mining engineer 9\n# Mining engineering technician 4\n# Mining manager 15\n# Mining mechanic 16\n# Mining mechanical engineer 1\n# Mining professions not elsewhere classified (underground and open pit mines) 4\n# Mining project inspector 0\n# Mining project/planning manager 3\n# Mining rescue officer/worker 11\n# Mining safety manager 3\n# Mining supervisor 5\n# Mining surveyor 4\n# Model builder (Wooden/Architectural)/ Model joiner 2\n# Motorcycle/Motorbike repairer 5\n# Mountain sport instructor 1\n# Multimedia electronic technician 1\n# Museum Worker 3\n# Museum director/Curator 2\n# Mushroom expert 3\n# Music teacher 6\n# Musical instrument manufacturer-repairer 7\n# National park guide 1\n# Natural health practitioner 5\n# Nature protection worker 1\n# Naval architect 1\n# Naval weapons engineer 1\n# Navigational watch 4\n# Neurophysiology technician 1\n# Non-medical practitioner 9\n# //Notary public// 3\n# Nuclear Inspector 1\n# Nuclear and radiation professions not elsewhere classified 15\n# Nuclear medicine technician 3\n# Nuclear plant manager 1\n# Nuclear technician 1\n# Nurse 70\n# Nursery nurse 3\n# Nursing manager 0\n# Nursing supervisor 0\n# Nutritionist / clinical nutritionist 7\n# Occupational therapist 23\n# Occupational therapist assistant 1\n# Oenologist 1\n# Officer in Charge of Navigational Watch 6\n# Offshore medic 0\n# Optical equipment maker 2\n# Optician (Dispensing optician) 20\n# Optometrist (ophthalmic optician) 10\n# Organiser of adult education 1\n# Organiser of compulsory subjects/practical lessons in schools 3\n# Organist 2\n# Orthopaedic shoemaker 8\n# Orthoptist 16\n# Osteopath 6\n# //Other health professionals// 1\n# Owner of a dance school 2\n# Painter-decorator 7\n# Paralegal 1\n# Paramedic /Ambulance nurse/ Other ambulance professionals 15\n# Patent Agent / Trademark agent 21\n# Paviour/Pavement layer 2\n# Payroll Accountant 1\n# Pedagogue-Counsellor 5\n# Pedicurist 1\n# Pension fund administrator 0\n# Perfusionist 2\n# Pest control /Disinfection/ Handling of poisonous or non poisonous products 3\n# Pest control officer /Disinfector 5\n# Pesticide sprayer/Crop protection contractor 1\n# Petroleum industry - production and processing of fuels and lubricants 2\n# Pharmaceutical technician/Pharmaceutical assistant 21\n# Pharmaceuticals producer and wholesaler 0\n# Pharmacist 32\n# Photographer / Photography 3\n# Physical education teacher/instructor 3\n# Physical therapist 1\n# Physicist 2\n# Physiotherapist 35\n# Physiotherapy assistant 3\n# Planning and regional development engineer/physical planner 4\n# Plant expert 3\n# Plant machinery maintenance 1\n# Plasterer 5\n# Plastics processing 1\n# Platform manager (mobile oil drilling rig) 1\n# Plumber 10\n# Police constable 3\n# Police officer 3\n# Polyester technician 1\n# Port worker 2\n# Post mortem supervisor (animals) 1\n# Postal services provider 0\n# Potholing guide 2\n# Potter / Ceramist /Ceramicist 2\n# Precious metals tester 2\n# Pressure vessel engineer 2\n# Priest / parson 3\n# Primary school teacher 33\n# Printer 4\n# Private detective 10\n# Probation Officer 2\n# Processing of milk and dairy products 4\n# Producer and distributor of animal foodstuffs 4\n# Producer and wholesaler of pharmaceuticals and poisons 3\n# Production and management engineer 1\n# Production and processing of fermented spirits 1\n# Production of animal and vegetable fats and oils 0\n# Professional Staff of a Children's Home 0\n# Professional parachutist 2\n# Professions in the field of waste management and disposal 8\n# Property Manager 1\n# Property management agent 1\n# Prosthetist and orthotist / Orthopaedic technician /Surgical truss-maker 22\n# Psychiatric rehabilitation technician 0\n# Psychologist 25\n# Psychologist-Counsellor 2\n# Psychomotor therapist 6\n# Psychotherapist 10\n# Public estimator and weighmaster 1\n# Public finance accountant 7\n# Public pension officer 1\n# Public prosecutor 1\n# Pyrotechnian / Manufacture and/or trade in pyrotechnical articles 10\n# Quantity surveyor 2\n# Quartermaster 0\n# Radiation protection officer (medical) 1\n# Radio communication professions 4\n# Radio protection officer (non-medical) 1\n# Radio technician 2\n# Radiographer / Radiotherapist 26\n# Rafting guide 1\n# Railway brakers, signallers and shunters 13\n# Railway carriage inspector 4\n# Railway professions not elsewhere classified 18\n# Railway station master 6\n# Raising of livestock/poultry/rabbits/fur-bearing animals 2\n# Real Estate agent /Real estate agency manager/administrator/director 16\n# Recruitment Agency Manager (private) 2\n# Recruitment officer 0\n# Reflexologist 1\n# Refrigeration technician 2\n# Remedial teacher / Pedagogue 4\n# Repair of motor vehicles 6\n# Research assistant 1\n# Research fellow/ Research associate 1\n# Researcher 1\n# Reserve diver 0\n# Responsible of a laboratory animal centre 4\n# Restaurant owner/manager /Caterer/Catering manager/Banquet organiser 5\n# Restorer (of buildings) 0\n# Retirement fund administrator/auditor 1\n# Reviser (Head) 1\n# River inspector 0\n# Road Passenger Carrier 3\n# Road haulier 3\n# Road transport drivers not classified elsewhere 1\n# Road/Street Works Operator 4\n# Road/Street Works Supervisor 1\n# Roofer / Roofing 7\n# Rope/Net Maker/Repairer 2\n# Rubber and/or Asbestos processing /Tyre repair 3\n# Sacrist/verger 0\n# Sadler /Manufacture of leather goods and accessories 4\n# Sailor 8\n# Sales manager plant protection and/or pest control products/Pesticide purchaser 4\n# Sales manager/Sales person not elsewhere classified 3\n# Sanitary engineer (health sector) 2\n# Scaffolder 3\n# School inspector 2\n# Screen printer 1\n# Sculptor 2\n# Second engineer class II, fishing vessel 3\n# Second level nurse 27\n# Second-hand car dealer 1\n# Secondary school teacher 50\n# Securities broker 2\n# Security firm manager 2\n# Security guard / Warden 26\n# Security systems professional 4\n# Seed production 0\n# Senior civil servant 1\n# Sewerage worker 0\n# Sexton 0\n# Ship's Deck Rating 3\n# Ship's Deck officer (inshore shipping) 1\n# Ship's Deck officer class 1 merchant marine 9\n# Ship's Deck officer class I 3\n# Ship's Deck officer class II / 1st mate 10\n# Ship's Deck officer class III / 2nd mate 5\n# Ship's Deck officer class IV / 3rd mate 2\n# Ship's Deck officer class V 2\n# Ship's Deckhand 4\n# Ship's Engine Rating 2\n# Ship's Executive Officer 7\n# Ship's Pilot 7\n# Ship's Radio officer, merchant marine 4\n# Ship's Radio operator, class II, merchant marine 8\n# Ship's cook 5\n# Ship's electrician 3\n# Ship's electrician class I 0\n# Ship's electrician class II 0\n# Ship's electrician foreman 1\n# Ship's engineer/engineering watch/mechanic 5\n# Ship's mecanic 1\n# Ship's supply officer 0\n# Shipbroker/Shipping Agent 2\n# Shipbuilding 1\n# Shoemaker /Cobbler 4\n# Shotfirer 8\n# Sign language interpreter 1\n# Sign painter /Manufacture of signs 0\n# Ski and/or mountain/canyon guide/ mountain leader 8\n# Ski instructor 4\n# Ski lift operator 0\n# Ski lift technician 2\n# Skipper, home trade 2\n# Skipper/deck officer fishing fleet 11\n# Social pedagogue 4\n# Social pedagogue-Counsellor 2\n# Social security and/or family counsellor 4\n# Social security officer 1\n# Social worker 24\n# Socio-cultural activities/entertainment organiser 1\n# Sociologist 1\n# Soil analyst 0\n# Solariums/ beauty salon services 1\n# Spa assistant 0\n# Special needs teacher 16\n# Specialised teachers, not elsewhere classified 13\n# Specialist in sanitary chemistry (health sector) 2\n# Specialist in the use of ionising radiation 0\n# Speech and language therapist 25\n# Speech therapy teacher 2\n# Sports Manager 0\n# Sports agent 0\n# Sports instructor 5\n# Sports professional 2\n# Stability section manager (mobile oil drilling rig) 1\n# Steel shipbuilding 2\n# Stevedore for dangerous goods 1\n# Stonemason /Stonecutter 6\n# Stovemaker/Stove fitter 6\n# Structural engineer 1\n# Stuntsman 0\n# Submarine pilot/operator 0\n# Surgical assistant 3\n# Surveyor 15\n# Swimming instructor 0\n# Tailor (ladies/men's)/Dressmaker 7\n# Tattoos/ body piercings/ permanent make-up 1\n# Tax adviser/accountant 35\n# Taxi driver /Mini-Cab driver / Van driver 10\n# Taxi firm manager/director/administrator/Self-employed taxi owner 1\n# Taxidermist 1\n# Teacher at tourism schools 0\n# Teacher in Further Education 1\n# Teacher in the Health Sector 2\n# Teacher of Adults in the Health Sector 3\n# Teacher of Christian religion 2\n# Teacher of architecture 1\n# Teacher of engineering 1\n# Teacher of orchestra conducting 0\n# Team Leader in a Day Care Centre for School-Age Children 1\n# Technical Designer 2\n# Technical college teacher 3\n# Technical director, freight forwarding industry 0\n# Technical equipment inspector 2\n# Technical expert for the quality of construction projects 0\n# Technical section leader (mobile oil drilling rig) 1\n# Technician working with styrene 1\n# Telecommunications engineer 6\n# Telecommunications infrastructure planner 1\n# Telecommunications-electronics installer 5\n# Television technician 1\n# Textile expert 1\n# Textile technologist 1\n# Theatre promoter and developer 1\n# Therapeutic products manufacturer 0\n# Tiler 6\n# Tinsmith/Coppersmith 4\n# Tobacco processing and manufacture of tobacco products 1\n# Toolmaker 1\n# Tour Operator 2\n# Tourist escort 2\n# Tourist guide 15\n# Tourist industry assistant 1\n# Tourist industry officer 0\n# Tourist receptionist 0\n# Town planner / Town and Country Planner 11\n# Trade in medicinal products 2\n# Trade of explosive products 0\n# Trader of medical instruments 0\n# Traffic expert 2\n# Train driver 16\n# Train electrician 1\n# Train guard-conductor 1\n# Train manager 3\n# Trainee bailiff 1\n# Trainee notary 1\n# Trainer 0\n# Tram Driver 1\n# Translator/Interpreter 15\n# Travel agency Manager 2\n# Travel agent 8\n# Treatment of alcoholic substances 1\n# Trustee 3\n# Turner 1\n# Underground professions not elsewhere classified 4\n# Underground/train officer 2\n# University lecturer 12\n# University teacher/professor 12\n# Upholsterer 3\n# Valuation surveyor 3\n# Vehicle hire 0\n# Vehicle inspector /Light vehicle standards officer 7\n# Ventilation systems installer 1\n# Veterinary Surgeon 31\n# Veterinary nurse 10\n# Vine growing specialist 1\n# Vocational education teacher/lecturer/professor 11\n# Waiter / Waiting 2\n# Wallpaperer and decorator 2\n# Watchmaker/repairer 5\n# Water and sewer systems professional/Pipe and drainage professional 4\n# Water service manager 4\n# Wealth management agent 1\n# Weapons engineer 1\n# Welder / steel worker 9\n# Well sinker 4\n# Wheelwright 2\n# Wholesale intermediary 1\n# Wig maker 0\n# Wine processing technician 1\n# Wine waiter 0\n# Wine-taster 1\n# Wood turner /Sawer 3\n# Wooden boatbuilding 1\n# Wooden furniture maker 2\n# Works manager 1\n# Works supervisor 1\n# Zoo technician 2
<<<\nRegistration Office of the Ministry of National Education (Registratura)\n[[10, Spiru Haret street, District 1, 010176 Bucharest, Romania|http://wikimapia.org/#lat=44.4407204&lon=26.0901689&z=16&l=0&m=o]]\n<<<
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Regulament]]\n!Regulation of organization and functioning of the National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas and methodology of recognition and equivalence of diplomas, certificates and scientific titles\n!!with subsequent amendments\n# General\n# Organization and functioning of the National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas:\n## Functional structure\n## Responsibilities of CNRED\n# Methodology recognition and equivalence of diplomas, certificates and scientific degrees:\n## Recognition, equivalence and Certification\n## Individuals who may require evaluation studies / qualifications\n## Recognition procedure\n## Automatic recognition\n## Professional Qualifications\n## Recognition of diplomas, certificates and scientific titles\n# Settling disputes\n# Financial provisions\nThis Regulation was approved by the Minister of Education, Research and Youth. 4022/2008.
/***\n|Name:|RenameTagsPlugin|\n|Description:|Allows you to easily rename or delete tags across multiple tiddlers|\n|Version:|3.0 ($Rev: 5501 $)|\n|Date:|$Date: 2008-06-10 23:11:55 +1000 (Tue, 10 Jun 2008) $|\n|Source:|http://mptw.tiddlyspot.com/#RenameTagsPlugin|\n|Author:|Simon Baird <simon.baird@gmail.com>|\n|License|http://mptw.tiddlyspot.com/#TheBSDLicense|\nRename a tag and you will be prompted to rename it in all its tagged tiddlers.\n***/\n//{{{\nconfig.renameTags = {\n\n prompts: {\n rename: "Rename the tag '%0' to '%1' in %2 tidder%3?",\n remove: "Remove the tag '%0' from %1 tidder%2?"\n },\n\n removeTag: function(tag,tiddlers) {\n store.suspendNotifications();\n for (var i=0;i<tiddlers.length;i++) {\n store.setTiddlerTag(tiddlers[i].title,false,tag);\n }\n store.resumeNotifications();\n store.notifyAll();\n },\n\n renameTag: function(oldTag,newTag,tiddlers) {\n store.suspendNotifications();\n for (var i=0;i<tiddlers.length;i++) {\n store.setTiddlerTag(tiddlers[i].title,false,oldTag); // remove old\n store.setTiddlerTag(tiddlers[i].title,true,newTag); // add new\n }\n store.resumeNotifications();\n store.notifyAll();\n },\n\n storeMethods: {\n\n saveTiddler_orig_renameTags: TiddlyWiki.prototype.saveTiddler,\n\n saveTiddler: function(title,newTitle,newBody,modifier,modified,tags,fields,clearChangeCount,created) {\n if (title != newTitle) {\n var tagged = this.getTaggedTiddlers(title);\n if (tagged.length > 0) {\n // then we are renaming a tag\n if (confirm(config.renameTags.prompts.rename.format([title,newTitle,tagged.length,tagged.length>1?"s":""])))\n config.renameTags.renameTag(title,newTitle,tagged);\n\n if (!this.tiddlerExists(title) && newBody == "")\n // dont create unwanted tiddler\n return null;\n }\n }\n return this.saveTiddler_orig_renameTags(title,newTitle,newBody,modifier,modified,tags,fields,clearChangeCount,created);\n },\n\n removeTiddler_orig_renameTags: TiddlyWiki.prototype.removeTiddler,\n\n removeTiddler: function(title) {\n var tagged = this.getTaggedTiddlers(title);\n if (tagged.length > 0)\n if (confirm(config.renameTags.prompts.remove.format([title,tagged.length,tagged.length>1?"s":""])))\n config.renameTags.removeTag(title,tagged);\n return this.removeTiddler_orig_renameTags(title);\n }\n\n },\n\n init: function() {\n merge(TiddlyWiki.prototype,this.storeMethods);\n }\n}\n\nconfig.renameTags.init();\n\n//}}}
!!Replying to a request for information\n# When [[receiving an IMI request for information by a competent authority|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/training/03b/index_en.html]], the users having request handler rights will receive an e-mail message stating that there is a [[request in the system|Statistics-IMI-PQ-received-requests]].\n# The user who checks the content of the request received can only see questions and comments sent, the [[personal data|Base-Legal-basis-for-processing-of-personal-data]] of the person about whom information is requested are hidden until acceptance of that application; starting IMI System Version 5, an accepted request can be redirected to another competent authority if answers were not provided.\n# If the authority who received the questions finds that it has no competence to answer any of them, it can use the [[option of forwarding the application to the authority which is competent to respond|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/training/05/index_en.html]] (if one is identified) or to the coordinator to decide where to redirected the request.\n# If the authority that received the questions can answer only part of the questions received, it will answer such questions after it will first redirect the other questions to the competent authority (or to more competent authorities, possibly to a coordinator) using the "split request" option.\n# One can send an intermediate response through messages that can be added at the end of each accepted request. Depending on the nature of the message, select a message type, choose the language in which the message is written and enter free text message. Once you have saved the message, you can not change it. The other authority will be informed by e-mail that you added a message to the request. The types of messages are:\n** Preliminary or partial reply - to answer a particular question, for the case an answer to all the questions in the request can not yet be provided. We recommend that you indicate the question number.\n** A reaction to a preliminary or partial response - to answer the information provided in a preliminary or partial response message.\n** Request for clarification or additional information - to request more information referring to a request for information.\n** Supply of clarification or additional information - to provide more information referring to a request for information.\n** Message on deadline - to send a message regarding deadline (e.g. to inform the requesting authority regarding potential delay).\n** Warning message to accept the request - to ask the responding authority to accept the request and respond to it.\n** Warning message to finalize the request - to ask the requesting authority to complete the request after being given an answer.\n** Warning to answer the request - to ask the responding authority to answer a request that has already been accepted.\n** Proposal to withdraw a request for information - to ask the requesting authority to withdraw its request for information, for example when the case has been settled out of IMI.\n** Other - to add a message about the request.\n# When receiving a complete answer, the authority that sent a request for information may close the request or send a request for additional information for which the responding authority will make a new reply.
!!Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România\n\nWeb: http://www.rominvent.ro
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Raport-de-autocertificare-Cadrul-National-al-Calificarilor-pentru-Invatamantul-Superior-2011]]\n\n!Self-certification Report\n!!Verification and Compatibility of the Romanian National Qualifications Framework for Higher Education with the Framework for Qualification of the European Higher Education Area\n\n> Download the document from http://cnred.edu.ro/pdf/Self_certification_Report_RO_2011.pdf (82 pages / 1,1 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/Self_certification_Report_RO_2011.pdf>>
!!Romanian pre-university grading system\n\n| [[Certificates of grading system in Romania - for pre-university education system|certificates-Romanian-preuniversity-grading-system]] |
\n!Purpose / But\n\nI wrote this Search Engine Optimization plugin to improve ~TiddlyWiki website's ranking on Google, Yahoo, etc. Basically, it does two things:\n1) For each tiddler and each tag of this one, it creates a html file with the tiddler's content and named according to the tiddler's title. The html file is written in a way that it can be easily crawled by a search engine (short and with html format, not ~TiddlyWiki's format), but if it is opened (which will be the case if it appears in the results of a search engine), it redirects to the ~TiddlyWiki with the corresponding tiddler opened.\n2) It creates the sitemap.xml and urllist.txt files for Google and Yahoo which included generated html files.\n\nJ'ai écrit ce plugin d'optimisation pour les moteurs de recherche pour améliorer l'indexation d'un ~TiddlyWiki par Google, Yahoo, etc.\nLe plugin fait deux choses :\n1) Pour chaque tiddler et chaque tag de celui-ci, il créé un fichier html avec le contenu du tiddler et nommé selon le titre du tiddler. Le fichier html est écrit de sorte qu'il soit facilement indexable par un moteur de recherche (court et avec un balisage html et non un balisage ~TiddlyWiki), mais que s'il est ouvert (ce qui sera le cas s'il apparaît dans les résultats d'un moteur de recherche), il redirige vers le ~TiddlyWiki avec le tiddler correspondant ouvert.\n2) Il créé les fichiers sitemap.xml et urllist.txt pour Google et Yahoo, qui inclue les fichiers html générés.\n\n!How to install / Comment l'installer\n\n1) Create two tiddlers like these one (same name and content):\n[[SEOTiddlyWikiPlugin]] [[SEOTiddlyWikiConfig]]\nNB: double-clic on each tiddler to get edit mode and copy-paste their content.\n2) Fill in shadow tiddlers SiteUrl, SiteTitle and SiteSubtitle.\n3) Edit this tiddler and see the code behind the following link to understand how to launch the process, once the plugin installed: <html><a href="javascript:generateSEOFiles();">Generate SEO files</a></html>.\n4) See http://www.google.com/webmasters/sitemaps/ to register your sitemap.xml file.\n\nTips\n1) Feel free to modify html template [[SEOTiddlyWikiConfig]].\n2) Use tag //excludeSearch// to disallow the export of a tiddler.\n\nLimitation\nIf you remove a tiddler after an export, you have to manually remove the corresponding html file.\n\n1) Créez un tiddler comme ceux-ci (même nom et contenu) :\n[[SEOTiddlyWikiPlugin]] [[SEOTiddlyWikiConfig]]\nNB: double-cliquez sur chaque tiddler pour le passe en mode d'édition et copier-coller leur contenu.\n2) Remplissez les tiddlers cachés SiteUrl, SiteTitle et SiteSubtitle.\n3) Editez le contenu de ce tiddler pour voir le code derrière le lien suivant et comprendre comment lancer le processus une fois le plugin installé : <html><a href="javascript:generateSEOFiles();">Générer les fichiers SEO</a></html>.\n4) Voyez http://www.google.com/webmasters/sitemaps/ pour enregistrer votre fichier sitemap.xml.\n\nAstuces\n1) N'hésitez pas à modifier le modèle html [[SEOTiddlyWikiConfig]].\n2) Utilisez le tag //excludeSearch// pour interdire l'export d'un tiddler.\n\nLimitation\nSi vous supprimez un tiddler après un export, vous devez manuellement effacer le fichier html correspondant.\n\n!Sample results / Exemple de résultats\n\nhttp://www.google.com/search?q=site:aper.ro\nhttp://aper.ro/sitemap.xml\nhttp://www.aper.ro/RomanianEnergyPolicyAssociation/urllist.txt\n\n!Report a bug / Reporter un bug\n\n<<email fabrice.proudhon la yahoo punct com>>\n\n!Copyright\n\n<html><!--Creative Commons License--><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width: 0" src="http://i.creativecommons.org/l/by/2.5/88x31.png"/></a><br/>This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/">Creative Commons Attribution 2.5 License</a>.<!--/Creative Commons License--><!-- <rdf:RDF xmlns="http://web.resource.org/cc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">\n <Work rdf:about="">\n <license rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/" />\n </Work>\n <License rdf:about="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/"><permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Reproduction"/><permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Distribution"/><requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Notice"/><requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Attribution"/><permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks"/></License></rdf:RDF> --></html>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">\n<title>SITE_TITLE: TIDDLER_TITLE</title>\n<meta name="description" content="SITE_SUBTITLE">\n<meta name="keywords" content="TIDDLER_KEYWORDS">\n<script language="JavaScript" type="text/javascript">\nlocation.href = 'TIDDLER_URL';\n</script>\n<base href="TIDDLER_URL">\n</head>\n\n<body>\n<noscript>\n<a href="TIDDLER_URL">TIDDLER_TITLE</a>\n</noscript>\nTIDDLER_CONTENT\n<script type="text/javascript">\nvar gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");\ndocument.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));\n</script>\n<script type="text/javascript">\nvar pageTracker = _gat._getTracker("UA-301280-13");\npageTracker._trackPageview();\n</script>\n</body>\n</html>
!!Secretariatul General al Guvernului României\n\n<<<\nGeneral Secretariat of the Romanian Government\n[[Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, 011791 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4531897&lon=26.0876155&z=16&l=0&m=w]]\nTel.: +4 021 3143400 int. 1120 sau 1475\nFax: +4 021 3181165\nE-mail: <<email contact la sgg punct ro>>\nWeb: http://www.sgg.ro/index.php?interes_public_cerere_informatii\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=28522f7b5ea7ffabf76410ac2e4092c7&ppa=10.1&r=-230.3&vla=-6.9&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!!Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative\n<<<\nNational School of Political and Administrative Studies\nContact: http://www.snspa.ro/informatii-de-interes-public\n<<<\n!!Faculties\n# [[Faculty of Public Administration|http://www.admpubl.snspa.ro/index_en.htm]]\n# [[Faculty of Political Sciences|http://www.politice.ro/]] *\n# [[Faculty of Communication and Public Relations|http://www.comunicare.ro/]] *\n!!Department\n# [[Department of International Relations|http://www.dri.snspa.ro/]] *\n\n<<tiddler ro>>
/***\n|''Name:''|SearchOptionsPlugin 2.3.0|\n|''Source:''|http://www.TiddlyTools.com/#SearchOptionsPlugin|\n|''Author:''|Eric Shulman - ELS Design Studios|\n|''License:''|[[Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 License|http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/]]|\n|''~CoreVersion:''|2.0.10|\n\nThe TiddlyWiki search function normally looks in both tiddler titles and tiddler body content ('text'). However, narrowing the search so that it examines only titles or only text, or expanding the search to include text contained in tiddler tags can be very helpful, especially when searching on common words or phrases. In addition, it is often useful for the search results to show tiddlers with matching titles before tiddlers that contain matching text or tags.\n\n!!!!!Usage\n<<<\nThis plugin adds checkboxes (see below and in AdvancedOptions) to let you selectively configure the TiddlyWiki search function to just examine any combination of tiddler titles, text, or tags. It also provides an option to switch the search results order between 'titles mixed in' (default) and 'titles shown first', as well as an option display the search results as a list of links (in an auto-generated "SearchResults" tiddler), rather than actually displaying all matching tiddlers. You can also enable/disable the "incremental search" (key-by-key searching), so that a search is only initiated when you press the ENTER key or click on the "search:" prompt text.\n<<<\n!!!!!Configuration\n<<<\nIn additional to the checkboxes in AdvancedOptions, a self-contained control panel is included here for your convenience:\n<<option chkSearchTitles>> Search tiddler titles\n<<option chkSearchText>> Search tiddler text\n<<option chkSearchTags>> Search in tiddler tags\n<<option chkSearchShadows>> Search shadow tiddlers\n<<option chkSearchTitlesFirst>> Show title matches first\n<<option chkSearchList>> Show list of matching tiddlers\n<<option chkSearchIncremental>> Incremental searching\n<<<\n!!!!!Installation\n<<<\nimport (or copy/paste) the following tiddlers into your document:\n''SearchOptionsPlugin'' (tagged with <<tag systemConfig>>)\n^^documentation and javascript for SearchOptionsPlugin handling^^\n\nWhen installed, this plugin automatically adds checkboxes in the AdvancedOptions shadow tiddler so you can enable/disable the extended search behavior. However, if you have customized your AdvancedOptions, you will need to manually add {{{<<option chkSearchTitles>>}}}, {{{<<option chkSearchText>>}}} and {{{<<option chkSearchTitlesFirst>>}}} (with suitable prompt text) to your customized tiddler.\n<<<\n!!!!!Credits\n<<<\nThis feature was developed by EricShulman from [[ELS Design Studios|http:/www.elsdesign.com]].\nBased on a suggestion by LyallPearce.\n<<<\n!!!!!Code\n***/\n//{{{\nversion.extensions.SearchTitleOrText = {major: 2, minor: 3, revision: 0, date: new Date(2006,4,6)};\n//}}}\n\n//{{{\nif (config.options.chkSearchTitles==undefined) config.options.chkSearchTitles=true;\nif (config.options.chkSearchText==undefined) config.options.chkSearchText=true;\nif (config.options.chkSearchTags==undefined) config.options.chkSearchTags=true;\nif (config.options.chkSearchTitlesFirst==undefined) config.options.chkSearchTitlesFirst=false;\nif (config.options.chkSearchList==undefined) config.options.chkSearchList=false;\nif (config.options.chkSearchIncremental==undefined) config.options.chkSearchIncremental=true;\nif (config.options.chkSearchShadows==undefined) config.options.chkSearchShadows=false;\n\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\sn<<option chkSearchTitles>> Caută în titlurile paginilor";\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\sn<<option chkSearchText>> Caută în textul paginilor";\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\sn<<option chkSearchTags>> Caută în tagurile paginilor (categorii)";\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\sn<<option chkSearchShadows>> Caută în paginile mascate";\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\sn<<option chkSearchTitlesFirst>> Rezultatele căutării arată mai întâi titlurile găsite";\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\sn<<option chkSearchList>> Rezultatele căutării arată lista cu paginile găsite";\nconfig.shadowTiddlers.AdvancedOptions += "\sn<<option chkSearchIncremental>> Căutare incrementală";\n//}}}\n\n//{{{\nif (config.macros.search.reportTitle==undefined)\n config.macros.search.reportTitle="SearchResults";\n//}}}\n\n//{{{\nconfig.macros.search.handler = function(place,macroName,params)\n{\n var lastSearchText = "";\n var searchTimeout = null;\n var doSearch = function(txt)\n {\n if (txt.value.length>0)\n {\n story.search(txt.value,config.options.chkCaseSensitiveSearch,config.options.chkRegExpSearch);\n lastSearchText = txt.value;\n }\n };\n var clickHandler = function(e)\n {\n doSearch(this.nextSibling);\n return false;\n };\n var keyHandler = function(e)\n {\n if (!e) var e = window.event;\n switch(e.keyCode)\n {\n case 13: // ELS: handle enter key\n doSearch(this);\n break;\n case 27:\n this.value = "";\n clearMessage();\n break;\n }\n if (config.options.chkSearchIncremental)\n {\n if(this.value.length > 2)\n {\n if(this.value != lastSearchText)\n {\n if(searchTimeout) clearTimeout(searchTimeout);\n var txt = this;\n searchTimeout = setTimeout(function() {doSearch(txt);},500);\n }\n }\n else\n if(searchTimeout) clearTimeout(searchTimeout);\n }\n };\n var focusHandler = function(e)\n {\n this.select();\n };\n var btn = createTiddlyButton(place,this.label,this.prompt,clickHandler);\n var txt = createTiddlyElement(place,"input",null,null,null);\n if(params[0])\n txt.value = params[0];\n txt.onkeyup = keyHandler;\n txt.onfocus = focusHandler;\n txt.setAttribute("size",this.sizeTextbox);\n txt.setAttribute("accessKey",this.accessKey);\n txt.setAttribute("autocomplete","off");\n if(config.browser.isSafari)\n {\n txt.setAttribute("type","search");\n txt.setAttribute("results","5");\n }\n else\n txt.setAttribute("type","text");\n}\n//}}}\n\n//{{{\nStory.prototype.search = function(text,useCaseSensitive,useRegExp)\n{\n highlightHack = new RegExp(useRegExp ? text : text.escapeRegExp(),useCaseSensitive ? "mg" : "img");\n var matches = store.search(highlightHack,"title","excludeSearch");\n var q = useRegExp ? "/" : "'";\n clearMessage();\n if (!matches.length) {\n if (config.options.chkSearchList) discardSearchResults();\n displayMessage(config.macros.search.failureMsg.format([q+text+q]));\n } else {\n if (config.options.chkSearchList) \n reportSearchResults(text,matches);\n else {\n var titles = []; for(var t=0; t<matches.length; t++) titles.push(matches[t].title);\n this.closeAllTiddlers(); story.displayTiddlers(null,titles);\n displayMessage(config.macros.search.successMsg.format([matches.length, q+text+q]));\n }\n }\n highlightHack = null;\n}\n//}}}\n\n//{{{\nTiddlyWiki.prototype.search = function(searchRegExp,sortField,excludeTag)\n{\n var candidates = this.reverseLookup("tags",excludeTag,false,sortField);\n\n // scan for matching titles\n var title_results = [];\n if (config.options.chkSearchTitles) {\n for(var t=0; t<candidates.length; t++)\n if(candidates[t].title.search(searchRegExp)!=-1)\n title_results.push(candidates[t]);\n if (config.options.chkSearchShadows)\n for (var t in config.shadowTiddlers)\n if ((t.search(searchRegExp)!=-1) && !store.tiddlerExists(t))\n title_results.push((new Tiddler()).assign(t,config.shadowTiddlers[t]));\n }\n\n // scan for matching text\n var text_results = [];\n if (config.options.chkSearchText) {\n for(var t=0; t<candidates.length; t++)\n if(candidates[t].text.search(searchRegExp)!=-1)\n text_results.push(candidates[t]);\n if (config.options.chkSearchShadows)\n for (var t in config.shadowTiddlers)\n if ((config.shadowTiddlers[t].search(searchRegExp)!=-1) && !store.tiddlerExists(t))\n text_results.push((new Tiddler()).assign(t,config.shadowTiddlers[t]));\n }\n\n // scan for matching tags\n var tag_results = [];\n if (config.options.chkSearchTags)\n for(var t=0; t<candidates.length; t++)\n if(candidates[t].tags.join(" ").search(searchRegExp)!=-1)\n tag_results.push(candidates[t]);\n\n // merge the results, eliminating redundant matches\n var results = [];\n for(var t=0; t<title_results.length; t++) results.pushUnique(title_results[t]);\n for(var t=0; t<text_results.length; t++) results.pushUnique(text_results[t]);\n for(var t=0; t<tag_results.length; t++) results.pushUnique(tag_results[t]);\n\n // if not 'titles first', re-sort results to so titles, text and tag matches are mixed together\n if(!sortField) sortField = "title";\n var bySortField=function (a,b) {if(a[sortField] == b[sortField]) return(0); else return (a[sortField] < b[sortField]) ? -1 : +1; }\n if (!config.options.chkSearchTitlesFirst) results.sort(bySortField);\n return results;\n}\n//}}}\n\n// // ''REPORT GENERATOR''\n//{{{\nif (!window.reportSearchResults) window.reportSearchResults=function(text,matches)\n{\n var title=config.macros.search.reportTitle\n var q = config.options.chkRegExpSearch ? "/" : "'";\n var body="\sn";\n\n // summary: nn tiddlers found matching '...', options used\n body+="''"+config.macros.search.successMsg.format([matches.length,q+"{{{"+text+"}}}"+q])+"''\sn";\n body+="^^//căutat în:// ";\n body+=(config.options.chkSearchTitles?"''titluri'' ":"");\n body+=(config.options.chkSearchText?"''text'' ":"");\n body+=(config.options.chkSearchTags?"''categorii'' ":"");\n body+=(config.options.chkSearchShadows?"''pagini mascate'' ":"");\n if (config.options.chkCaseSensitiveSearch||config.options.chkRegExpSearch) {\n body+=" //cu op?iunile:// ";\n body+=(config.options.chkCaseSensitiveSearch?"''case sensitive'' ":"");\n body+=(config.options.chkRegExpSearch?"''text patterns'' ":"");\n }\n body+="^^";\n\n // numbered list of links to matching tiddlers\n body+="\sn<<<";\n for(var t=0;t<matches.length;t++) body+="\sn# [["+matches[t].title+"]]";\n body+="\sn<<<\sn";\n\n // open all matches button\n body+="<html><input type=\s"button\s" href=\s"javascript:;\s" ";\n body+="onclick=\s"story.displayTiddlers(null,["\n for(var t=0;t<matches.length;t++)\n body+="'"+matches[t].title.replace(/\s'/mg,"\s\s'")+"'"+((t<matches.length-1)?", ":"");\n body+="],1);\s" ";\n body+="accesskey=\s"O\s" ";\n body+="value=\s"Deschide toate paginile găsite\s"></html> ";\n\n // discard search results button\n body+="<html><input type=\s"button\s" href=\s"javascript:;\s" ";\n body+="onclick=\s"story.closeTiddler('"+title+"'); store.deleteTiddler('"+title+"');\s" ";\n body+="value=\s"Renunţă la "+title+"\s"></html>";\n\n // search again\n body+="\sn\sn----\sn";\n body+="<<search \s""+text+"\s">> ";\n body+="<<option chkSearchTitles>>titluri ";\n body+="<<option chkSearchText>>text ";\n body+="<<option chkSearchTags>>categorii";\n body+="<<option chkSearchShadows>>pagini mascate ";\n body+="<<option chkCaseSensitiveSearch>>case-sensitive ";\n body+="<<option chkRegExpSearch>>text patterns";\n\n // create/update the tiddler\n var tiddler=store.getTiddler(title); if (!tiddler) tiddler=new Tiddler();\n tiddler.set(title,body,config.options.txtUserName,(new Date()),"excludeLists excludeSearch");\n store.addTiddler(tiddler); story.closeTiddler(title);\n\n // use alternate "search again" label in <<search>> macro\n var oldprompt=config.macros.search.label;\n config.macros.search.label="Caută din nou";\n\n // render tiddler\n story.displayTiddler(null,title,1); // force refresh\n\n // restore standard search label\n config.macros.search.label=oldprompt;\n\n}\n\nif (!window.discardSearchResults) window.discardSearchResults=function()\n{\n // remove the tiddler\n story.closeTiddler(config.macros.search.reportTitle);\n store.deleteTiddler(config.macros.search.reportTitle);\n}\n//}}}
\n''4 tiddlers found matching /{{{citizenship}}}/''\n^^//căutat în:// ''titluri'' ''text'' ''categorii'' //cu op?iunile:// ''text patterns'' ^^\n<<<\n# [[citizenship]]\n# [[Activities]]\n# [[recognition-of-studies-for-admission-to-master-and-PhD-studies-in-Romania]]\n# [[recognition-of-studies-for-admission-to-university-in-Romania]]\n<<<\n<html><input type="button" href="javascript:;" onclick="story.displayTiddlers(null,['citizenship', 'Activities', 'recognition-of-studies-for-admission-to-master-and-PhD-studies-in-Romania', 'recognition-of-studies-for-admission-to-university-in-Romania'],1);" accesskey="O" value="Deschide toate paginile găsite"></html> <html><input type="button" href="javascript:;" onclick="story.closeTiddler('SearchResults'); store.deleteTiddler('SearchResults');" value="Renunţă la SearchResults"></html>\n\n----\n<<search "citizenship">> <<option chkSearchTitles>>titluri <<option chkSearchText>>text <<option chkSearchTags>>categorii<<option chkSearchShadows>>pagini mascate <<option chkCaseSensitiveSearch>>case-sensitive <<option chkRegExpSearch>>text patterns
!!Searching for EU information on the Internet\n!!!EUROPA\n!!!European Commission
!!Agricultură, silvicultură şi pescuit\n\nSECTION A — AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING\n!!!1. Crop and animal production, hunting and related service activities\n# Growing of non-perennial crops\n## Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds\n## Growing of rice\n## Growing of vegetables and melons, roots and tubers\n## Growing of sugar cane\n## Growing of tobacco\n## Growing of fibre crops\n## Growing of other non-perennial crops\n# Growing of perennial crops\n## Growing of grapes\n## Growing of tropical and subtropical fruits\n## Growing of citrus fruits\n## Growing of pome fruits and stone fruits\n## Growing of other tree and bush fruits and nuts\n## Growing of oleaginous fruits\n## Growing of beverage crops\n## Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops\n## Growing of other perennial crops\n# Plant propagation\n# Animal production\n## Raising of dairy cattle\n## Raising of other cattle and buffaloes\n## Raising of horses and other equines\n## Raising of camels and camelids\n## Raising of sheep and goats\n## Raising of swine/pigs\n## Raising of poultry\n## Raising of other animals\n# Mixed farming\n# Support activities to agriculture and post-harvest crop activities\n## Support activities for crop production\n## Support activities for animal production\n## Post-harvest crop activities\n## Seed processing for propagation\n# Hunting, trapping and related service activities\n!!!2. Forestry and logging\n# Silviculture and other forestry activities\n# Logging\n# Gathering of wild growing non-wood products\n# Support services to forestry\n!!!3. Fishing and aquaculture\n# Fishing\n## Marine fishing\n## Freshwater fishing\n# Aquaculture\n## Marine aquaculture\n## Freshwater aquaculture
!!Industria extractivă\n\nSECTION B — MINING AND QUARRYING\n!!!5. Mining of coal and lignite\n# Mining of hard coal\n# Mining of lignite\n!!!6. Extraction of crude petroleum and natural gas\n# Extraction of crude petroleum\n# Extraction of natural gas\n!!!7. Mining of metal ores\n# Mining of iron ores\n# Mining of non-ferrous metal ores\n## Mining of uranium and thorium ores\n## Mining of other non-ferrous metal ores\n!!!8. Other mining and quarrying\n# Quarrying of stone, sand and clay\n## Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate\n## Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin\n# Mining and quarrying n.e.c.\n## Mining of chemical and fertiliser minerals\n## Extraction of peat\n## Extraction of salt\n## Other mining and quarrying n.e.c.\n!!!9. Mining support service activities\n# Support activities for petroleum and natural gas extraction\n# Support activities for other mining and quarrying
!!Fabricaţie\n\nSECTION C — MANUFACTURING\n!!!10. Manufacture of food products\n# Processing and preserving of meat and production of meat products\n## Processing and preserving of meat\n## Processing and preserving of poultry meat\n## Production of meat and poultry meat products\n# Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs\n# Processing and preserving of fruit and vegetables\n## Processing and preserving of potatoes\n## Manufacture of fruit and vegetable juice\n## Other processing and preserving of fruit and vegetables\n# Manufacture of vegetable and animal oils and fats\n## Manufacture of oils and fats\n## Manufacture of margarine and similar edible fats\n# Manufacture of dairy products\n## Operation of dairies and cheese making\n## Manufacture of ice cream\n# Manufacture of grain mill products, starches and starch products\n## Manufacture of grain mill products\n## Manufacture of starches and starch products\n# Manufacture of bakery and farinaceous products\n## Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes\n## Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes\n## Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products\n# Manufacture of other food products\n## Manufacture of sugar\n## Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery\n## Processing of tea and coffee\n## Manufacture of condiments and seasonings\n## Manufacture of prepared meals and dishes\n## Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food\n## Manufacture of other food products n.e.c.\n# Manufacture of prepared animal feeds\n## Manufacture of prepared feeds for farm animals\n## Manufacture of prepared pet foods\n!!!11. Manufacture of beverages\n# Distilling, rectifying and blending of spirits\n# Manufacture of wine from grape\n# Manufacture of cider and other fruit wines\n# Manufacture of other non-distilled fermented beverages\n# Manufacture of beer\n# Manufacture of malt\n# Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters\n!!!12. Manufacture of tobacco products\n!!!13. Manufacture of textiles\n# Preparation and spinning of textile fibres\n# Weaving of textiles\n# Finishing of textiles\n# Manufacture of other textiles\n## Manufacture of knitted and crocheted fabrics\n## Manufacture of made-up textile articles, except apparel\n## Manufacture of carpets and rugs\n## Manufacture of cordage, rope, twine and netting\n## Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel\n## Manufacture of other technical and industrial textiles\n## Manufacture of other textiles n.e.c.\n!!!14. Manufacture of wearing apparel\n# Manufacture of wearing apparel, except fur apparel\n## Manufacture of leather clothes\n## Manufacture of workwear\n## Manufacture of other outerwear\n## Manufacture of underwear\n## Manufacture of other wearing apparel and accessories\n# Manufacture of articles of fur\n# Manufacture of knitted and crocheted apparel\n## Manufacture of knitted and crocheted hosiery\n## Manufacture of other knitted and crocheted apparel\n!!!15. Manufacture of leather and related products\n# Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery and harness; dressing and dyeing of fur\n## Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur\n## Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness\n# Manufacture of footwear\n!!!16. Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials\n# Sawmilling and planing of wood\n# Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials\n## Manufacture of veneer sheets and wood-based panels\n## Manufacture of assembled parquet floors\n## Manufacture of other builders' carpentry and joinery\n## Manufacture of wooden containers\n## Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials\n!!!17. Manufacture of paper and paper products\n# Manufacture of pulp, paper and paperboard\n## Manufacture of pulp\n## Manufacture of paper and paperboard\n# Manufacture of articles of paper and paperboard\n## Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard\n## Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites\n## Manufacture of paper stationery\n## Manufacture of wallpaper\n## Manufacture of other articles of paper and paperboard\n!!!18. Printing and reproduction of recorded media\n# Printing and service activities related to printing\n## Printing of newspapers\n## Other printing\n## Pre-press and pre-media services\n## Binding and related services\n# Reproduction of recorded media\n!!!19. Manufacture of coke and refined petroleum products\n# Manufacture of coke oven products\n# Manufacture of refined petroleum products\n!!!20. Manufacture of chemicals and chemical products\n# Manufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms\n## Manufacture of industrial gases\n## Manufacture of dyes and pigments\n## Manufacture of other inorganic basic chemicals\n## Manufacture of other organic basic chemicals\n## Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds\n## Manufacture of plastics in primary forms\n## Manufacture of synthetic rubber in primary forms\n# Manufacture of pesticides and other agrochemical products\n# Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics\n# Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations\n## Manufacture of perfumes and toilet preparations\n# Manufacture of other chemical products\n## Manufacture of explosives\n## Manufacture of glues\n## Manufacture of essential oils\n## Manufacture of other chemical products n.e.c.\n# Manufacture of man-made fibres\n!!!21. Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations\n# Manufacture of basic pharmaceutical products\n# Manufacture of pharmaceutical preparations\n!!!22. Manufacture of rubber and plastic products\n# Manufacture of rubber products\n## Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres\n## Manufacture of other rubber products\n# Manufacture of plastics products\n## Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles\n## Manufacture of plastic packing goods\n## Manufacture of builders' ware of plastic\n## Manufacture of other plastic products\n!!!23. Manufacture of other non-metallic mineral products\n# Manufacture of glass and glass products\n## Manufacture of flat glass\n## Shaping and processing of flat glass\n## Manufacture of hollow glass\n## Manufacture of glass fibres\n## Manufacture and processing of other glass, including technical glassware\n# Manufacture of refractory products\n# Manufacture of clay building materials\n## Manufacture of ceramic tiles and flags\n## Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay\n# Manufacture of other porcelain and ceramic products\n## Manufacture of ceramic household and ornamental articles\n## Manufacture of ceramic sanitary fixtures\n## Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings\n## Manufacture of other technical ceramic products\n## Manufacture of other ceramic products\n# Manufacture of cement, lime and plaster\n## Manufacture of cement\n## Manufacture of lime and plaster\n# Manufacture of articles of concrete, cement and plaster\n## Manufacture of concrete products for construction purposes\n## Manufacture of plaster products for construction purposes\n## Manufacture of ready-mixed concrete\n## Manufacture of mortars\n## Manufacture of fibre cement\n## Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement\n# Cutting, shaping and finishing of stone\n# Manufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c.\n## Production of abrasive products\n## Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.\n!!!24. Manufacture of basic metals\n# Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys\n# Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel\n# Manufacture of other products of first processing of steel\n## Cold drawing of bars\n## Cold rolling of narrow strip\n## Cold forming or folding\n## Cold drawing of wire\n# Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals\n## Precious metals production\n## Aluminium production\n## Lead, zinc and tin production\n## Copper production\n## Other non-ferrous metal production\n## Processing of nuclear fuel\n# Casting of metals\n## Casting of iron\n## Casting of steel\n## Casting of light metals\n## Casting of other non-ferrous metals\n!!!25. Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment\n# Manufacture of structural metal products\n## Manufacture of metal structures and parts of structures\n## Manufacture of doors and windows of metal\n# Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal\n## Manufacture of central heating radiators and boilers\n## Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal\n# Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers\n# Manufacture of weapons and ammunition\n# Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy\n# Treatment and coating of metals; machining\n## Treatment and coating of metals\n## Machining\n# Manufacture of cutlery, tools and general hardware\n## Manufacture of cutlery\n## Manufacture of locks and hinges\n## Manufacture of tools\n# Manufacture of other fabricated metal products\n## Manufacture of steel drums and similar containers\n## Manufacture of light metal packaging\n## Manufacture of wire products, chain and springs\n## Manufacture of fasteners and screw machine products\n## Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.\n!!!26. Manufacture of computer, electronic and optical products\n# Manufacture of electronic components and boards\n## Manufacture of electronic components\n## Manufacture of loaded electronic boards\n# Manufacture of computers and peripheral equipment\n# Manufacture of communication equipment\n# Manufacture of consumer electronics\n# Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks\n## Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation\n## Manufacture of watches and clocks\n# Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment\n# Manufacture of optical instruments and photographic equipment\n# Manufacture of magnetic and optical media\n!!!27. Manufacture of electrical equipment\n# Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus\n## Manufacture of electric motors, generators and transformers\n## Manufacture of electricity distribution and control apparatus\n# Manufacture of batteries and accumulators\n# Manufacture of wiring and wiring devices\n## Manufacture of fibre optic cables\n## Manufacture of other electronic and electric wires and cables\n## Manufacture of wiring devices\n# Manufacture of electric lighting equipment\n# Manufacture of domestic appliances\n## Manufacture of electric domestic appliances\n## Manufacture of non-electric domestic appliances\n# Manufacture of other electrical equipment\n!!!28. Manufacture of machinery and equipment n.e.c.\n# Manufacture of general — purpose machinery\n## Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines\n## Manufacture of fluid power equipment\n## Manufacture of other pumps and compressors\n## Manufacture of other taps and valves\n## Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements\n# Manufacture of other general-purpose machinery\n## Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners\n## Manufacture of lifting and handling equipment\n## Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)\n## Manufacture of power-driven hand tools\n## Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment\n## Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.\n# Manufacture of agricultural and forestry machinery\n# Manufacture of metal forming machinery and machine tools\n## Manufacture of metal forming machinery\n## Manufacture of other machine tools\n# Manufacture of other special-purpose machinery\n## Manufacture of machinery for metallurgy\n## Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction\n## Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing\n## Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production\n## Manufacture of machinery for paper and paperboard production\n## Manufacture of plastic and rubber machinery\n## Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c.\n!!!29. Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers\n# Manufacture of motor vehicles\n# Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers\n# Manufacture of parts and accessories for motor vehicles\n## Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles\n## Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles\n!!!30. Manufacture of other transport equipment\n# Building of ships and boats\n## Building of ships and floating structures\n## Building of pleasure and sporting boats\n# Manufacture of railway locomotives and rolling stock\n# Manufacture of air and spacecraft and related machinery\n# Manufacture of military fighting vehicles\n# Manufacture of transport equipment n.e.c.\n## Manufacture of motorcycles\n## Manufacture of bicycles and invalid carriages\n## Manufacture of other transport equipment n.e.c.\n!!!31. Manufacture of furniture\n# Manufacture of office and shop furniture\n# Manufacture of kitchen furniture\n# Manufacture of mattresses\n# Manufacture of other furniture\n!!!32. Other manufacturing\n# Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles\n## Striking of coins\n## Manufacture of jewellery and related articles\n## Manufacture of imitation jewellery and related articles\n# Manufacture of musical instruments\n# Manufacture of sports goods\n# Manufacture of games and toys\n# Manufacture of medical and dental instruments and supplies\n# Manufacturing n.e.c.\n## Manufacture of brooms and brushes\n## Other manufacturing n.e.c.\n!!!33. Repair and installation of machinery and equipment\n# Repair of fabricated metal products, machinery and equipment\n## Repair of fabricated metal products\n## Repair of machinery\n## Repair of electronic and optical equipment\n## Repair of electrical equipment\n## Repair and maintenance of ships and boats\n## Repair and maintenance of aircraft and spacecraft\n## Repair and maintenance of other transport equipment\n## Repair of other equipment\n# Installation of industrial machinery and equipment
!!Furnizarea de electricitate, gaz, abur şi aer condiţionat\n\nSECTION D — ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY\n!!!35. Electricity, gas, steam and air conditioning supply\n# Electric power generation, transmission and distribution\n## Production of electricity\n## Transmission of electricity\n## Distribution of electricity\n## Trade of electricity\n# Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains\n## Manufacture of gas\n## Distribution of gaseous fuels through mains\n## Trade of gas through mains\n# Steam and air conditioning supply
!!Alimentarea cu apă, canalizare, gestionarea deşeurilor şi activităţi de remediere\n\nSECTION E — WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES\n!!!36. Water collection, treatment and supply\n!!!37. Sewerage\n!!!38. Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery\n# Waste collection\n## Collection of non-hazardous waste\n## Collection of hazardous waste\n# Waste treatment and disposal\n## Treatment and disposal of non-hazardous waste\n## Treatment and disposal of hazardous waste\n# Materials recovery\n## Dismantling of wrecks\n## Recovery of sorted materials\n!!!39. Remediation activities and other waste management services
!!Construcţii\n\nSECTION F — CONSTRUCTION\n!!!41. Construction of buildings\n# Development of building projects\n# Construction of residential and non-residential buildings\n!!!42. Civil engineering\n# Construction of roads and railways\n## Construction of roads and motorways\n## Construction of railways and underground railways\n## Construction of bridges and tunnels\n# Construction of utility projects\n## Construction of utility projects for fluids\n## Construction of utility projects for electricity and telecommunications\n# Construction of other civil engineering projects\n## Construction of water projects\n## Construction of other civil engineering projects n.e.c.\n!!!43. Specialised construction activities\n# Demolition and site preparation\n## Demolition\n## Site preparation\n## Test drilling and boring\n# Electrical, plumbing and other construction installation activities\n## Electrical installation\n## Plumbing, heat and air conditioning installation\n## Other construction installation\n# Building completion and finishing\n## Plastering\n## Joinery installation\n## Floor and wall covering\n## Painting and glazing\n## Other building completion and finishing\n# Other specialised construction activities\n## Roofing activities\n## Other specialised construction activities n.e.c.
!!Comerţ cu ridicata şi comerţul cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor\n\nSECTION G — WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES\n!!!45. Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles\n# Sale of motor vehicles\n## Sale of cars and light motor vehicles\n## Sale of other motor vehicles\n# Maintenance and repair of motor vehicles\n# Sale of motor vehicle parts and accessories\n## Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories\n## Retail trade of motor vehicle parts and accessories\n# Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories\n!!!46. Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles\n# Wholesale on a fee or contract basis\n## Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods\n## Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals\n## Agents involved in the sale of timber and building materials\n## Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft\n## Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery\n## Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods\n## Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco\n## Agents specialised in the sale of other particular products\n## Agents involved in the sale of a variety of goods\n# Wholesale of agricultural raw materials and live animals\n## Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds\n## Wholesale of flowers and plants\n## Wholesale of live animals\n## Wholesale of hides, skins and leather\n# Wholesale of food, beverages and tobacco\n## Wholesale of fruit and vegetables\n## Wholesale of meat and meat products\n## Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats\n## Wholesale of beverages\n## Wholesale of tobacco products\n## Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery\n## Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices\n## Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs\n## Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco\n# Wholesale of household goods\n## Wholesale of textiles\n## Wholesale of clothing and footwear\n## Wholesale of electrical household appliances\n## Wholesale of china and glassware and cleaning materials\n## Wholesale of perfume and cosmetics\n## Wholesale of pharmaceutical goods\n## Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment\n## Wholesale of watches and jewellery\n## Wholesale of other household goods\n# Wholesale of information and communication equipment\n## Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software\n## Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts\n# Wholesale of other machinery, equipment and supplies\n## Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies\n## Wholesale of machine tools\n## Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery\n## Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines\n## Wholesale of office furniture\n## Wholesale of other office machinery and equipment\n## Wholesale of other machinery and equipment\n# Other specialised wholesale\n## Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products\n## Wholesale of metals and metal ores\n## Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment\n## Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies\n## Wholesale of chemical products\n## Wholesale of other intermediate products\n## Wholesale of waste and scrap\n# Non-specialised wholesale trade\n!!!47. Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles\n# Retail sale in non-specialised stores\n## Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating\n## Other retail sale in non-specialised stores\n# Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores\n## Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores\n## Retail sale of meat and meat products in specialised stores\n## Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores\n## Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores\n## Retail sale of beverages in specialised stores\n## Retail sale of tobacco products in specialised stores\n## Other retail sale of food in specialised stores\n# Retail sale of automotive fuel in specialised stores\n# Retail sale of information and communication equipment in specialised stores\n## Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores\n## Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores\n## Retail sale of audio and video equipment in specialised stores\n# Retail sale of other household equipment in specialised stores\n## Retail sale of textiles in specialised stores\n## Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores\n## Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised stores\n## Retail sale of electrical household appliances in specialised stores\n## Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores\n# Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores\n## Retail sale of books in specialised stores\n## Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores\n## Retail sale of music and video recordings in specialised stores\n## Retail sale of sporting equipment in specialised stores\n## Retail sale of games and toys in specialised stores\n# Retail sale of other goods in specialised stores\n## Retail sale of clothing in specialised stores\n## Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores\n## Dispensing chemist in specialised stores\n## Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores\n## Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores\n## Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores\n## Retail sale of watches and jewellery in specialised stores\n## Other retail sale of new goods in specialised stores\n## Retail sale of second-hand goods in stores\n# Retail sale via stalls and markets\n## Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products\n## Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear\n## Retail sale via stalls and markets of other goods\n# Retail trade not in stores, stalls or markets\n## Retail sale via mail order houses or via Internet\n## Other retail sale not in stores, stalls or markets
!!Transport şi depozitare\n \nSECTION H — TRANSPORTATION AND STORAGE\n!!!49. Land transport and transport via pipelines\n# Passenger rail transport, interurban\n# Freight rail transport\n# Other passenger land transport\n## Urban and suburban passenger land transport\n## Taxi operation\n## Other passenger land transport n.e.c.\n# Freight transport by road and removal services\n## Freight transport by road\n## Removal services\n# Transport via pipeline\n!!!50. Water transport\n# Sea and coastal passenger water transport\n# Sea and coastal freight water transport\n# Inland passenger water transport\n# Inland freight water transport\n!!!51. Air transport\n# Passenger air transport\n# Freight air transport and space transport\n## Freight air transport\n## Space transport\n!!!52. Warehousing and support activities for transportation\n# Warehousing and storage\n# Support activities for transportation\n## Service activities incidental to land transportation\n## Service activities incidental to water transportation\n## Service activities incidental to air transportation\n## Cargo handling\n## Other transportation support activities\n!!!53. Postal and courier activities\n# Postal activities under universal service obligation\n# Other postal and courier activities
!!Activităţi de servicii pentru cazare şi produse alimentare\n\nSECTION I — ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES\n!!!55. Accommodation\n# Hotels and similar accommodation\n# Holiday and other short-stay accommodation\n# Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks\n# Other accommodation\n!!!56. Food and beverage service activities\n# Restaurants and mobile food service activities\n# Event catering and other food service activities\n## Event catering activities\n## Other food service activities\n# Beverage serving activities
!!Informare şi comunicare\n \nSECTION J — INFORMATION AND COMMUNICATION\n!!!58. Publishing activities\n# Publishing of books, periodicals and other publishing activities\n## Book publishing\n## Publishing of directories and mailing lists\n## Publishing of newspapers\n## Publishing of journals and periodicals\n## Other publishing activities\n# Software publishing\n## Publishing of computer games\n## Other software publishing\n!!!59. Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities\n# Motion picture, video and television programme activities\n## Motion picture, video and television programme production activities\n## Motion picture, video and television programme post-production activities\n## Motion picture, video and television programme distribution activities\n## Motion picture projection activities\n# Sound recording and music publishing activities\n!!!60. Programming and broadcasting activities\n# Radio broadcasting\n# Television programming and broadcasting activities\n!!!61. Telecommunications\n# Wired telecommunications activities\n# Wireless telecommunications activities\n# Satellite telecommunications activities\n# Other telecommunications activities\n!!!62. Computer programming, consultancy and related activities\n# Computer programming, consultancy and related activities\n## Computer programming activities\n## Computer consultancy activities\n## Computer facilities management activities\n## Other information technology and computer service activities\n!!!63. Information service activities\n# Data processing, hosting and related activities; web portals\n## Data processing, hosting and related activities\n## Web portals\n# Other information service activities\n## News agency activities\n## Other information service activities n.e.c.
!!Activităţi financiare şi de asigurări\n\nSECTION K — FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES\n!!!64. Financial service activities, except insurance and pension funding\n# Monetary intermediation\n## Central banking\n## Other monetary intermediation\n# Activities of holding companies\n# Trusts, funds and similar financial entities\n# Other financial service activities, except insurance and pension funding\n## Financial leasing\n## Other credit granting\n## Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.\n!!!65. Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security\n# Insurance\n## Life insurance\n## Non-life insurance\n# Reinsurance\n# Pension funding\n!!!66. Activities auxiliary to financial services and insurance activities\n# Activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding\n## Administration of financial markets\n## Security and commodity contracts brokerage\n## Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding\n# Activities auxiliary to insurance and pension funding\n## Risk and damage evaluation\n## Activities of insurance agents and brokers\n## Other activities auxiliary to insurance and pension funding\n# Fund management activities
!!Activităţi imobiliare\n\nSECTION L — REAL ESTATE ACTIVITIES\n!!!68. Real estate activities\n# Buying and selling of own real estate\n# Renting and operating of own or leased real estate\n# Real estate activities on a fee or contract basis\n## Real estate agencies\n## Management of real estate on a fee or contract basis
!!Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice\n\nSECTION M — PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES\n!!!69. Legal and accounting activities\n# Legal activities\n# Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy\n!!!70. Activities of head offices; management consultancy activities\n# Activities of head offices\n# Management consultancy activities\n## Public relations and communication activities\n## Business and other management consultancy activities\n!!!71. Architectural and engineering activities; technical testing and analysis\n# Architectural and engineering activities and related technical consultancy\n## Architectural activities\n## Engineering activities and related technical consultancy\n# Technical testing and analysis\n!!!72. Scientific research and development\n# Research and experimental development on natural sciences and engineering\n## Research and experimental development on biotechnology\n## Other research and experimental development on natural sciences and engineering\n# Research and experimental development on social sciences and humanities\n!!!73. Advertising and market research\n# Advertising\n## Advertising agencies\n## Media representation\n# Market research and public opinion polling\n!!!74. Other professional, scientific and technical activities\n# Specialised design activities\n# Photographic activities\n# Translation and interpretation activities\n# Other professional, scientific and technical activities n.e.c.\n!!!75. Veterinary activities
!!Activităţi administrative şi de suport pentru servicii\n \nSECTION N — ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES\n!!!77. Rental and leasing activities\n# Renting and leasing of motor vehicles\n## Renting and leasing of cars and light motor vehicles\n## Renting and leasing of trucks\n# Renting and leasing of personal and household goods\n## Renting and leasing of recreational and sports goods\n## Renting of video tapes and disks\n## Renting and leasing of other personal and household goods\n# Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods\n## Renting and leasing of agricultural machinery and equipment\n## Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment\n## Renting and leasing of office machinery and equipment (including computers)\n## Renting and leasing of water transport equipment\n## Renting and leasing of air transport equipment\n## Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.\n# Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works\n!!!78. Employment activities\n# Activities of employment placement agencies\n# Temporary employment agency activities\n# Other human resources provision\n!!!79. Travel agency, tour operator reservation service and related activities\n# Travel agency and tour operator activities\n## Travel agency activities\n## Tour operator activities\n# Other reservation service and related activities\n!!!80. Security and investigation activities\n# Private security activities\n# Security systems service activities\n# Investigation activities\n!!!81. Services to buildings and landscape activities\n# Combined facilities support activities\n# Cleaning activities\n## General cleaning of buildings\n## Other building and industrial cleaning activities\n## Other cleaning activities\n# Landscape service activities\n!!!82. Office administrative, office support and other business support activities\n# Office administrative and support activities\n## Combined office administrative service activities\n## Photocopying, document preparation and other specialised office support activities\n# Activities of call centres\n# Organisation of conventions and trade shows\n# Business support service activities n.e.c.\n## Activities of collection agencies and credit bureaus\n## Packaging activities\n## Other business support service activities n.e.c.
!!Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii\n\nSECTION O — PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY\n!!!84. Public administration and defence; compulsory social security\n# Administration of the State and the economic and social policy of the community\n## General public administration activities\n## Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security\n## Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses\n# Provision of services to the community as a whole\n## Foreign affairs\n## Defence activities\n## Justice and judicial activities\n## Public order and safety activities\n## Fire service activities\n# Compulsory social security activities
!!Educaţie\n \nSECTION P — EDUCATION\n!!!85. Education\n# Pre-primary education\n# Primary education\n# Secondary education\n## General secondary education\n## Technical and vocational secondary education\n# Higher education\n## Post-secondary non-tertiary education\n## Tertiary education\n# Other education\n## Sports and recreation education\n## Cultural education\n## Driving school activities\n## Other education n.e.c.\n# Educational support activities
!!Sănătate umană şi activităţi de asistenţă socială\n\nSECTION Q — HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES\n!!!86. Human health activities\n# Hospital activities\n# Medical and dental practice activities\n## General medical practice activities\n## Specialist medical practice activities\n## Dental practice activities\n# Other human health activities\n!!!87. Residential care activities\n# Residential nursing care activities\n# Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse\n# Residential care activities for the elderly and disabled\n# Other residential care activities\n!!!88. Social work activities without accommodation\n# Social work activities without accommodation for the elderly and disabled\n# Other social work activities without accommodation\n## Child day-care activities\n## Other social work activities without accommodation n.e.c.
!!Arte, divertisment şi recreere\n\nSECTION R — ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION\n!!!90. Creative, arts and entertainment activities\n# Creative, arts and entertainment activities\n## Performing arts\n## Support activities to performing arts\n## Artistic creation\n## Operation of arts facilities\n!!!91. Libraries, archives, museums and other cultural activities\n# Libraries, archives, museums and other cultural activities\n## Library and archives activities\n## Museums activities\n## Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions\n## Botanical and zoological gardens and nature reserves activities\n!!!92. Gambling and betting activities\n!!!93. Sports activities and amusement and recreation activities\n# Sports activities\n## Operation of sports facilities\n## Activities of sport clubs\n## Fitness facilities\n## Other sports activities\n# Amusement and recreation activities\n## Activities of amusement parks and theme parks\n## Other amusement and recreation activities
!!Alte activităţi de servicii\n\nSECTION S — OTHER SERVICE ACTIVITIES\n!!!94. Activities of membership organisations\n# Activities of business, employers and professional membership organisations\n## Activities of business and employers membership organisations\n## Activities of professional membership organisations\n# Activities of trade unions\n# Activities of other membership organisations\n## Activities of religious organisations\n## Activities of political organisations\n## Activities of other membership organisations n.e.c.\n!!!95. Repair of computers and personal and household goods\n# Repair of computers and communication equipment\n## Repair of computers and peripheral equipment\n## Repair of communication equipment\n# Repair of personal and household goods\n## Repair of consumer electronics\n## Repair of household appliances and home and garden equipment\n## Repair of footwear and leather goods\n## Repair of furniture and home furnishings\n## Repair of watches, clocks and jewellery\n## Repair of other personal and household goods\n!!!96. Other personal service activities\n# Washing and (dry-)cleaning of textile and fur products\n# Hairdressing and other beauty treatment\n# Funeral and related activities\n# Physical well-being activities\n# Other personal service activities n.e.c.
!!Activităţi din gospodării în calitate de angajator; activităţi nediferenţiate de producere a bunurilor si serviciilor în gospodăriile proprii pentru uz personal\n\nSECTION T — ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED ~GOODS- AND ~SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE\n!!!97. Activities of households as employers of domestic personnel\n!!!98. Undifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own use\n# Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use\n# Undifferentiated service-producing activities of private households for own use
!!Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale\n\nSECTION U — ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES\n!!!99. Activities of extraterritorial organisations and bodies
!12 sectoral professions groups\n\n<<tiddler Air-transport>>\n<<tiddler Crafts>>\n<<tiddler Engineers>>\n<<tiddler Financial-professions>>\n<<tiddler Health-professions>>\n<<tiddler Legal-professions>>\n<<tiddler Leisure-and-sport>>\n<<tiddler Maritime-transport>>\n<<tiddler Mining>>\n<<tiddler Surveyor>>\n<<tiddler Teachers>>\n<<tiddler other>>
!!Sending a request for information in IMI\n# To [[send requests for information on behalf of the competent authority|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/training/03a/index_en.html]], the user has to have rights (privileges) of "request handler".\n# The competent authority of another Member State which is able to answer the request of information [[should be identified|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/training/12/index_en.html]], and if that authority can not be identified it is recommended to contact the IMI coordinator of that Member State.\n# Desired information can be requested through a predefined "set of questions" where the relevant questions (grouped into several categories) can be selected.\n# When there are questions not covered by the three "[[sets of questions|Question-sets-used-by-IMI-PQ-users]]", one can use the form at the bottom of the page with questions that supports writing text; in addition, one can convey separately to the national coordinator the list of questions that appear more often and are not included in the predefined "set of questions".\n# For each predefined question, a comment or an additional question related to the selected predefined question may be added as text; in addition, one can attach files to any request for information.\n# When writing comments or questions it is important to use a language that is understood by the competent authority that receives the request for information, and to this end one can find information about known languages by the authority users accessing the page with information about the authority.
/***\n|Name|ShowUpdatesPlugin|\n|Created by|SaqImtiaz|\n|Version|0.2 |\n|Requires|~TW2.x|\n!!!Description:\nAllows you to list tiddlers that have changed since the users last visit. You can list only all changed tiddlers, or filter them to only show tiddlers that have or do not have a specific tag. By default a simple list of the titles of changed tiddlers is created. However, using an extremely versatile syntax you can provide a custom template for the generated text.\n\n!!!Examples: \n[[updated-pages]]\n\n!!!Installation:\nCopy the contents of this tiddler to your TW, tag with systemConfig, save and reload your TW.\n\n!!!Syntax:\n{{{<<showUpdates>>}}}\nadditional optional params:\n{{{<showUpdates excludeTag:TagToExclude onlyTag:TagToList maxEntries:10 write:CustomWriteParameter >>}}}\nexcludeTag: ~TagToExclude\nonlyTag: ~TagToList\nmaxEntries: max number of entries displayed when there are no updates. (default is 10, which can be changed in the config.macros.showUpdates.settings part of the code)\nwrite: if a write parameter is not provided, an un-numbered list of the updates is generated. Alternatively, you can specify a custom 'template' for the text generated. The syntax for the write parameter is identical to that of the forEachTiddler macro. Additonal documentation on this syntax will be provided soon.\nSome of the variables available in the write parameter are 'index', 'count' and 'lastVisit' where lastVisit is the date of the last visit in the format YYYYMMDDHHMM. Also areUpdates is a boolean that is true if there are new updates since the users last visit.\n\n!!!To Do:\n*refactor code to facilitate translations\n*a streamlined version without the custom write parameter\n\n\n!!!Code\n***/\n//{{{\nwindow.lewcidLastVisit = '';\nwindow.old_lewcid_whatsnew_restart = window.restart;\nwindow.restart = function()\n{\n if(config.options.txtLastVisit)\n lewcidLastVisit= config.options.txtLastVisit;\n config.options.txtLastVisit = (new Date()).convertToYYYYMMDDHHMM();\n saveOptionCookie('txtLastVisit');\n window.old_lewcid_whatsnew_restart();\n}\n\nTiddlyWiki.prototype.lewcidGetTiddlers = function(field,excludeTag,includeTag,updatesOnly)\n{\n var results = [];\n this.forEachTiddler(function(title,tiddler)\n {\n if(excludeTag == undefined || !tiddler.isTagged(excludeTag))\n if(includeTag == undefined || tiddler.isTagged(includeTag))\n if ( updatesOnly == false || tiddler.modified.convertToYYYYMMDDHHMM()>lewcidLastVisit)\n results.push(tiddler);\n });\n if(field)\n results.sort(function (a,b) {if(a[field] == b[field]) return(0); else return (a[field] < b[field]) ? -1 : +1; });\n return results;\n}\n\nconfig.macros.showUpdates={};\nconfig.macros.showUpdates.settings =\n{\n maxEntries: 10 //max items to show, if there are no updates since last visit\n}\n\nconfig.macros.showUpdates.handler = function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n{\n var args = paramString.parseParams("list",null,true);\n var write = getParam(args, "write", undefined);\n var onlyTag = getParam(args, "onlyTag", undefined);\n var excludeTag = getParam(args, "excludeTag", undefined);\n var sortBy = "modified";\n var maxEntries = getParam(args,"maxEntries",this.settings.maxEntries);\n\n if (lewcidLastVisit) \n {var tiddlers = store.lewcidGetTiddlers(sortBy,excludeTag,onlyTag,true);\n var areUpdates = tiddlers.length>0? true:false;}\n\n if (!lewcidLastVisit)\n {var countLine = "!!!Pages recently updated";\n var tiddlers = store.lewcidGetTiddlers(sortBy,excludeTag,onlyTag,false);\n var areUpdates = false;}\n else if (tiddlers.length == 0)\n {var countLine = "!!!@@color:red;No updated pages@@ since the last visit on @@color:#999;font-size:100%;" + (Date.convertFromYYYYMMDDHHMM(lewcidLastVisit)).formatString("DD MMM YYYY") + "@@\snLast 10 pages updated:";\n var tiddlers = store.lewcidGetTiddlers(sortBy,excludeTag,onlyTag,false);}\n else\n {var countLine ="!!!@@color:red;"+ tiddlers.length + "@@ " + (tiddlers.length==1?"page updated":"pages updated") + " since the last visit on @@color:#999;font-size:100%;" + (Date.convertFromYYYYMMDDHHMM(lewcidLastVisit)).formatString("DD MMM YYYY") + "@@";}\n\n tiddlers = tiddlers.reverse();\n var lastVisit = lewcidLastVisit? lewcidLastVisit:undefined;\n var count = areUpdates == true? tiddlers.length : maxEntries;\n var sp = createTiddlyElement(place,"span","showUpdates");\n if (write==undefined)\n {\n wikify(countLine,sp);\n var list = createTiddlyElement(sp,"ul");\n for (var i = 0; i < count; i++)\n {\n var tiddler = tiddlers[i];\n createTiddlyLink(createTiddlyElement(list,"li"), tiddler.title, true);\n }\n }\n else\n {\n var list = '';\n for (var index = 0; index < count; index++) {\n var tiddler = tiddlers[index];\n list += eval(write); }\n wikify(list, sp);\n }\n}\n//}}}
National Centre for Equivalence and Recognition of Diplomas
[[CNERD]]
http://cnred.edu.ro/en/
MissingSlide\n[[First slide|SlideShowExample-1]] {{exclude{(the tiddler SlideShowPluginDoc will not be included in the presentation)}}}\nSlideShowExample-2\nSlideShowExample-3\nSlideShowExample-4\n\n<<slideShow>>
/***\n|''Name:''|SlideShowPlugin|\n|''Description:''|Creates a slide show from any number of tiddlers|\n|''Author:''|Paulo Soares|\n|''Contributors:''|John P. Rouillard|\n|''Version:''|2.2.6|\n|''Date:''|2010-11-17|\n|''Source:''|http://www.math.ist.utl.pt/~psoares/addons.html|\n|''Documentation:''|[[SlideShowPlugin Documentation|SlideShowPluginDoc]]|\n|''License:''|[[Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License|http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/]]|\n|''~CoreVersion:''|2.5.0|\n***/\n//{{{\nif(!version.extensions.SlideShowPlugin) { //# ensure that the plugin is only installed once\nversion.extensions.SlideShowPlugin = {installed: true};\n\n(function($) {\nconfig.macros.slideShow = {maxTOCLength: 30, separator:'-s-'};\n\nconfig.formatters.push( {\n name: "SlideSeparator",\n match: "^"+config.macros.slideShow.separator+"+$\s\sn?",\n handler: function(w) {\n createTiddlyElement(w.output,"hr",null,'slideSeparator');\n }\n});\n\nconfig.macros.slideShow.text = {\n label: "slide show", tooltip: "Start slide show",\n quit: {label: "x", tooltip: "Quit the slide show"},\n firstSlide: {label: "<<", tooltip: "Go to first slide"},\n previous: {label: "<", tooltip: "Go back"},\n next: {label: ">", tooltip: "Advance"},\n lastSlide: {label: ">>", tooltip: "Go to last slide"},\n goto: {label: "Go to slide:"},\n resetClock: {tooltip: "Reset the clock"},\n overlay: "overlay"\n};\n\nconfig.macros.slideShow.handler = function(place,macroName,params,wikifier,paramString){\n var args = paramString.parseParams(null,null,false);\n this.label = getParam(args,"label",this.text.label);\n this.tooltip = getParam(args,"tooltip",this.text.tooltip);\n var onclick = function(){config.macros.slideShow.onClick(place,paramString); return false;};\n createTiddlyButton(place,this.label,this.tooltip,onclick);\n return false;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.onClick = function(place,paramString) {\n var slide, cm = config.macros.slideShow;\n var title = story.findContainingTiddler(place);\n title = title ? title.getAttribute("tiddler") : null;\n var args = paramString.parseParams(null,null,false);\n title = getParam(args,"tiddler",title);\n var argsArray = paramString.readMacroParams();\n this.single = ($.inArray('single',argsArray) > -1);\n this.clicks = ($.inArray('noClicks',argsArray) < 0);\n this.keyboard = ($.inArray('noKeyboard',argsArray) < 0);\n this.showAll = ($.inArray('showAll',argsArray) > -1);\n this.cycle = ($.inArray('cycle',argsArray) > -1);\n this.overlays = ($.inArray('noOverlays',argsArray) < 0);\n this.theme = getParam(args,"theme");\n this.tag = getParam(args,"tag");\n this.toc = getParam(args,"toc","headers");\n this.sort = getParam(args,"sort");\n this.clockFormat = getParam(args,"clockFormat",'0hh:0mm:0ss');\n this.auto = getParam(args,"auto",0);\n this.header = getParam(args,"header",title);\n this.footer = getParam(args,"footer","");\n this.clock = getParam(args,"clock");\n this.blocked = 0;\n if(this.clock){\n var startTime = new Date(0);\n this.clockCorrection=startTime.getTimezoneOffset()*60000;\n startTime = new Date();\n this.clockMultiplier = 1;\n this.clockInterval = 0;\n var clockType= parseFloat(this.clock);\n if(clockType < 0) {\n this.clockMultiplier = -1;\n this.clockInterval = -clockType*60000;\n } else if(clockType == 0){\n this.clockCorrection = 0;\n startTime = new Date(0);\n }\n this.clockStartTime=startTime.getTime();\n }\n this.slides = [];\n this.openTiddlers = [];\n $("#tiddlerDisplay > *").each(function(){cm.openTiddlers.push($(this).attr('tiddler'))});\n var count = 0;\n this.slideTOC=[];\n if(this.single){\n if(!store.tiddlerExists(title)) return;\n var newTiddler;\n var content = store.getTiddlerText(title).split(cm.separator);\n $.each(content, function(){\n count++;\n newTiddler = new Tiddler();\n newTiddler.title ="TempSlide" + count;\n newTiddler.tags[0] = "excludeLists";\n newTiddler.text = $.trim(this);\n newTiddler.fields['doNotSave']= true;\n store.addTiddler(newTiddler);\n cm.buildTOC(count,newTiddler.title);\n cm.slides.push(newTiddler.title);\n });\n } else {\n if(this.tag){\n var content = store.getTaggedTiddlers(this.tag,this.sort);\n $.each(content, function(){\n count++;\n cm.buildTOC(count,this.title);\n cm.slides.push(this.title);\n });\n } else {\n story.displayTiddler(null,title);\n var list = $('[tiddler='+title+']').find('.viewer').find('.tiddlyLinkExisting');\n $.each(list,function(){\n if(!$(this).parents().hasClass("exclude")){\n slide = $(this).attr('tiddlylink');\n count++;\n cm.buildTOC(count,slide);\n cm.slides.push(slide);\n }\n });\n }\n }\n this.nSlides = this.slides.length;\n if(this.nSlides==0) return false;\n clearMessage();\n this.toggleSlideStyles();\n if(!this.showAll){\n //Attach the key and mouse listeners\n if(this.keyboard && !$("#tiddlerDisplay").hasClass("noKeyboard")) $(document).keyup(cm.keys);\n if(this.clicks){\n $(document).mouseup(cm.clicker);\n document.oncontextmenu = function(){return false;}\n }\n if(this.clock) this.slideClock=setInterval(this.setClock, 1000);\n if(this.auto>0){\n this.autoAdvance=setInterval(cm.next, this.auto*1000);\n }\n this.showSlide(1);\n } else {\n story.closeAllTiddlers();\n story.displayTiddlers(null,this.slides);\n $(".tiddler").attr("ondblclick",null);\n $(document).keyup(cm.endSlideShow);\n }\n return false;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.buildNavigator = function() {\n //Create the navigation bar\n var i, slidefooter = $("#controlBar")[0];\n if(!slidefooter) return;\n $(slidefooter).addClass("slideFooterOff noClicks");\n var navigator = createTiddlyElement(slidefooter,"SPAN","navigator");\n var buttonBar = createTiddlyElement(navigator,"SPAN","buttonBar");\n //Make it so that when the footer is hovered over the class will change to make it visible\n $(slidefooter).bind("mouseenter mouseleave", function(e){$(this).toggleClass("slideFooterOff");});\n //Create the control buttons for the navigation\n \n createTiddlyButton(buttonBar,this.text.firstSlide.label,this.text.firstSlide.tooltip,this.firstSlide,"button");\n createTiddlyButton(buttonBar,this.text.previous.label,this.text.previous.tooltip,this.previous,"button");\n createTiddlyButton(buttonBar,this.text.quit.label,this.text.quit.tooltip,this.endSlideShow,"button");\n createTiddlyButton(buttonBar,this.text.next.label,this.text.next.tooltip,this.next,"button");\n createTiddlyButton(buttonBar,this.text.lastSlide.label,this.text.lastSlide.tooltip,this.lastSlide,"button");\n if(this.clock){\n if(this.clock == 0){\n createTiddlyElement(navigator,"SPAN","slideClock");\n } else {\n createTiddlyButton(navigator," ",this.text.resetClock.tooltip,this.resetClock,"button","slideClock");\n }\n this.setClock();\n }\n var index = createTiddlyElement(slidefooter,"SPAN","slideCounter");\n index.onclick = this.toggleTOC;\n var toc = createTiddlyElement(slidefooter,"SPAN","toc");\n var tocLine;\n for(i=0; i<this.slideTOC.length; i++){\n $(toc).append(this.slideTOC[i][2]);\n tocLine = $(toc.lastChild);\n tocLine.addClass("tocLevel"+this.slideTOC[i][1]).css("cursor", "pointer").hover(function () {\n $(this).addClass("highlight");}, function () {\n $(this).removeClass("highlight");});\n tocLine.attr("slide",this.slideTOC[i][0]);\n tocLine.click(config.macros.slideShow.showSlideFromTOC);\n }\n //Input box to jump to specific slide\n var tocItem = createTiddlyElement(toc,"DIV","jumpItem",null,this.text.goto.label);\n var tocJumpInput = createTiddlyElement(tocItem,"INPUT","jumpInput");\n tocJumpInput.type="text";\n $(tocJumpInput).keyup(config.macros.slideShow.jumpToSlide);\n}\n\n//Used to shorten the TOC fields\nconfig.macros.slideShow.abbreviate = function(label){\n if(label.length>this.maxTOCLength) {\n var temp = new Array();\n temp = label.split(' ');\n label = temp[0];\n for(var j=1; j<temp.length; j++){\n if((label.length+temp[j].length)<=this.maxTOCLength){\n label += " " + temp[j];\n } else {\n label += " ...";\n break;\n }\n }\n }\n return label;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.buildTOC = function(count,title) {\n var level = 1, text;\n switch(this.toc){\n case "headers":\n var frag = wikifyStatic(store.getTiddlerText(title));\n text = frag.replace(/<div class="comment">.*<\s/div>/mg,"");\n var matches = text.match(/<h[123456]>.*?<\s/h[123456]>/mgi);\n if(matches){\n for (var j=0; j<matches.length; j++){\n level = matches[j].charAt(2);\n text = matches[j].replace(/<\s/?h[123456]>/gi,"");\n text = this.abbreviate(text);\n this.slideTOC.push([count,level,"<div>"+text+"</div>"]);\n }\n }\n break;\n case "titles":\n text = this.abbreviate(title);\n this.slideTOC.push([count,level,"<div>"+text+"</div>"]);\n }\n}\n\nconfig.macros.slideShow.showSlideFromTOC = function(e) {\n var cm = config.macros.slideShow;\n var slide = parseInt(e.target.getAttribute('slide'));\n $("#toc").hide();\n cm.showSlide(slide);\n return false;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.toggleTOC = function(){\n $("#toc").toggle();\n $("#jumpInput").focus().val('');\n return false;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.isInteger = function(s){\n for (var i = 0; i < s.length; i++){\n // Check that current character is number\n var c = s.charAt(i);\n if (((c < "0") || (c > "9"))) return false;\n }\n // All characters are numbers\n return true;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.jumpToSlide = function(e){\n var cm = config.macros.slideShow;\n if(e.which==13){\n var input= $("#jumpInput").val();\n if(cm.isInteger(input) && input>0 && input<=cm.nSlides){\n $("#toc").hide();\n cm.showSlide(input);\n } else {$("#jumpInput").val('');}\n }\n return false;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.toggleSlideStyles = function(){\n var contentWrapper = $('#contentWrapper');\n if(contentWrapper.hasClass("slideShowMode")){\n refreshPageTemplate();\n removeStyleSheet("SlideShowStyleSheet");\n if(this.theme) removeStyleSheet(this.theme);\n } else {\n $("#displayArea").prepend('<div id="slideBlanker" style="display:none"></div><div id="slideHeader">'+this.header+'</div><div id="slideFooter">'+this.footer+'</div><div id="controlBar"></div>');\n setStylesheet(store.getRecursiveTiddlerText("SlideShowStyleSheet"),"SlideShowStyleSheet");\n if(this.theme && store.tiddlerExists(this.theme)){setStylesheet(store.getRecursiveTiddlerText(this.theme),this.theme);}\n this.buildNavigator();\n }\n contentWrapper.toggleClass("slideShowMode");\n return false;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.showSlide = function(n){\n if(this.cycle) {\n if(n>this.nSlides) {\n n = 1;\n } else if(n<1) {\n n = this.nSlides;\n }\n } else {\n if(n>this.nSlides || n<1) return;\n }\n story.closeAllTiddlers();\n if(this.clock=='-'){this.resetClock();}\n story.displayTiddler(null,String(this.slides[n-1]));\n $(".tiddler").attr("ondblclick",null);\n $("body").removeClass("slide"+this.curSlide);\n this.curSlide = n;\n $("body").addClass("slide"+this.curSlide);\n $("#slideCounter").text(this.curSlide+"/"+this.nSlides);\n if(this.overlays){\n var contents = $(".viewer *");\n this.numOverlays = 1;\n while(1){\n if(contents.hasClass(this.text.overlay+this.numOverlays)){\n this.numOverlays++;\n } else {break;}\n }\n this.numOverlays--;\n this.showOverlay(0);\n }\n return false;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.showOverlay = function(n){\n var i, set, cm = config.macros.slideShow;\n if(!cm.overlays || cm.numOverlays == 0 || n<0 || n>cm.numOverlays){return;}\n for(i=1; i<n; i++){\n set = $(".viewer "+"."+cm.text.overlay+i);\n set.removeClass("currentOverlay nextOverlay");\n set.addClass("previousOverlay");\n }\n set = $(".viewer "+"."+cm.text.overlay+n);\n set.removeClass("previousOverlay nextOverlay");\n set.addClass("currentOverlay");\n for(i=n; i<config.macros.slideShow.numOverlays; i++){\n set = $(".viewer "+"."+cm.text.overlay+(i+1));\n set.removeClass("previousOverlay currentOverlay");\n set.addClass("nextOverlay");\n }\n cm.curOverlay = n;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.firstSlide = function(){\n config.macros.slideShow.showSlide(1);\n return false;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.lastSlide = function(){\n config.macros.slideShow.showSlide(config.macros.slideShow.nSlides);\n return false;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.next = function(){\n var cm = config.macros.slideShow;\n if(!cm.overlays || cm.numOverlays == 0 || cm.curOverlay == cm.numOverlays) {\n cm.showSlide(cm.curSlide+1);\n } else {\n cm.showOverlay(cm.curOverlay+1);\n }\n return false;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.previous = function(){\n var cm = config.macros.slideShow;\n if(!cm.overlays || cm.numOverlays == 0 || cm.curOverlay == 0) {\n cm.showSlide(cm.curSlide-1);\n cm.showOverlay(cm.numOverlays);\n } else {\n cm.showOverlay(cm.curOverlay-1);\n }\n return false;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.endSlideShow=function(){\n var cm = config.macros.slideShow;\n if(cm.autoAdvance) {clearInterval(cm.autoAdvance);}\n if(cm.clock) clearInterval(cm.slideClock);\n story.closeAllTiddlers();\n cm.toggleSlideStyles();\n story.displayTiddlers(null,cm.openTiddlers);\n $(document).unbind();\n document.oncontextmenu = function(){};\n $("body").removeClass("slide"+cm.curSlide);\n return false;\n}\n\n// 'keys' code adapted from S5 which in turn was adapted from MozPoint (http://mozpoint.mozdev.org/)\nconfig.macros.slideShow.keys = function(key) {\n var cm = config.macros.slideShow;\n switch(key.which) {\n case 32: // spacebar\n if(cm.auto>0 && cm.blocked==0){\n if(cm.autoAdvance){\n clearInterval(cm.autoAdvance);\n cm.autoAdvance = null;\n } else {\n cm.autoAdvance=setInterval(cm.next, cm.auto*1000);\n }\n } else {\n if(cm.blocked==0) cm.next();\n }\n break;\n case 34: // page down\n if(cm.blocked==0) cm.showSlide(cm.curSlide+1);\n break;\n case 39: // rightkey\n if(cm.blocked==0) cm.next();\n break;\n case 40: // downkey\n if(cm.blocked==0) cm.showOverlay(cm.numOverlays);\n break;\n case 33: // page up\n if(cm.blocked==0) cm.showSlide(cm.curSlide-1);\n break;\n case 37: // leftkey\n if(cm.blocked==0) cm.previous();\n break;\n case 38: // upkey\n if(cm.blocked==0) cm.showOverlay(0);\n break;\n case 36: // home\n if(cm.blocked==0) cm.firstSlide();\n break;\n case 35: // end\n if(cm.blocked==0) cm.lastSlide();\n break;\n case 27: // escape\n cm.endSlideShow();\n break;\n case 66: // B\n $("#slideBlanker").toggle();\n cm.blocked = (cm.blocked +1)%2;\n break;\n }\n return false;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.clicker = function(e) {\n var cm = config.macros.slideShow;\n if(cm.blocked==1 || $(e.target).attr('href') || $(e.target).parents().andSelf().hasClass('noClicks')){\n return true;\n }\n if($("#toc").is(':visible')){\n cm.toggleTOC();\n } else {\n if((!e.which && e.button == 1) || e.which == 1) {\n cm.next();\n }\n if((!e.which && e.button == 2) || e.which == 3) {\n cm.previous();\n }\n }\n return false;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.setClock = function(){\n var cm = config.macros.slideShow;\n var actualTime = new Date();\n var newTime = actualTime.getTime() - cm.clockStartTime;\n newTime = cm.clockMultiplier*newTime+cm.clockInterval+cm.clockCorrection;\n actualTime.setTime(newTime);\n newTime = actualTime.formatString(cm.clockFormat);\n $("#slideClock").text(newTime);\n return false;\n}\n\nconfig.macros.slideShow.resetClock = function(){\n var cm = config.macros.slideShow;\n if(cm.clock == 0) return;\n var time = new Date(0);\n if(cm.clockStartTime>time){\n var startTime = new Date();\n cm.clockStartTime=startTime.getTime();\n }\n return false;\n}\n\nconfig.shadowTiddlers.SlideShowStyleSheet="/*{{{*/\sn.header, #mainMenu, #sidebar, #backstageButton, #backstageArea, .toolbar, .title, .subtitle, .tagging, .tagged, .tagClear, .comment{\sn display:none !important\sn}\sn\sn#slideBlanker{\sn position: absolute;\sn top: 0;\sn left: 0;\sn width: 100%;\sn height: 100%;\sn z-index: 90; \sn background-color: #000;\sn opacity: 0.9;\sn filter: alpha(opacity=90)\sn}\sn\sn.nextOverlay{\sn visibility: hidden\sn}\sn\sn.previousOverlay,.currentOverlay{\sn visibility: visible\sn}\sn\sn#displayArea{\sn font-size: 250%;\sn margin: 0 !important;\sn padding: 0\sn}\sn\sn#controlBar{\sn position: fixed;\sn bottom: 2px;\sn right: 2px;\sn width: 100%;\sn text-align: right\sn}\sn\sn#controlBar .button{\sn margin: 0 0.25em;\sn padding: 0 0.25em\sn}\sn\sn#slideHeader{\sn font-size: 200%;\sn font-weight: bold\sn}\sn\sn#slideFooter{\sn position: fixed;\sn bottom: 2px\sn}\sn\sn.slideFooterOff #navigator{\sn visibility: hidden\sn}\sn\sn#slideClock{\sn margin: 0 5px 0 5px\sn}\sn\sn#slideCounter{\sn cursor: pointer;\sn color: #aaa\sn}\sn\sn#toc{\sn display: none;\sn position: absolute;\sn font-size: .75em;\sn bottom: 2em;\sn right: 0;\sn background: #fff;\sn border: 1px solid #000;\sn text-align: left\sn}\sn\sn#jumpItem{\sn padding-left:0.25em\sn}\sn\sn#jumpInput{\sn margin-left: 0.25em;\sn width: 3em\sn}\sn\sn.tocLevel1{\sn font-size: .8em\sn}\sn\sn.tocLevel2{\sn margin-left: 1em;\sn font-size: .75em\sn}\sn\sn.tocLevel3{\sn margin-left: 2em;\sn font-size: .7em\sn}\sn\sn.tocLevel4{\sn margin-left: 3em;\sn font-size: .65em\sn}\sn\sn.tocLevel5{\sn margin-left: 4em;\sn font-size: .6em\sn}\sn\sn.tocLevel6{\sn margin-left: 5em;\sn font-size: .55em\sn}\sn/*}}}*/";\n\nconfig.shadowTiddlers.SlideShowPluginDoc="The documentation is available [[here|http://www.math.ist.utl.pt/~psoares/addons.html#SlideShowPluginDoc]].";\n})(jQuery)\n}\n//}}}
!Description\nThis plugin turns any number of tiddlers into a slide show. A single macro provides a flexible way to present a set of tiddlers, including:\n#a full screen presentation that hides the TiddlyWiki structure (header, sidebar, main menu);\n#a way to navigate through a set of tiddlers keeping the TiddlyWiki structure (similar to the [[NavigationMacro|http://tw.lewcid.org/#NavigationMacro]] by Saq Imtiaz);\n#a display of all the selected tiddlers ready to be printed.\n!Main features\nMost features that are usually found in presentation software are available. \n*Build a slide show from a list of tiddlers' titles or selecting a specific tag with optional sort\n*Build a slide show from a single tiddler where slides are divided by a separator\n*Fully customizable presentations (CSS knowledge required)\n*Auto-advancing slide show (kiosk mode) and looping (circular mode)\n*Incremental display (several overlays or layers in a slide)\n*Optional clock with 4 different modes:\n**local time\n**elapsed time of presentation\n**elapsed time for each slide\n**countdown clock for a given period\n*Screen blanking for pauses\n!Installation\nTo install this plugin copy the tiddler SlideShowPlugin to your TiddlyWiki, label it with the ''systemConfig'' tag, save the TW and refresh the browser.\nOptionally, you can also copy this documentation tiddler. If you don't, a link to the original one in my site is provided. \n!Quick start\nThe simplest way to make a slide show is to create a new tiddler with references to all the tiddlers you want to include in your presentation. Any reference or group of references to tiddlers that should be skipped must be wrapped in a {{{exclude}}} class as in the following example:\n{{{\nMissingSlide\n[[First slide|SlideShowExample-1]] {{exclude{(the tiddler SlideShowPluginDoc will not be included in the presentation)}}}\nSlideShowExample-2\nSlideShowExample-3\nSlideShowExample-4\n}}}\nAdd {{{<<slideShow>>}}} anywhere in the tiddler, close the edit form, click the ''slide show'' button and there you are. Move forward/backward in the presentation with the mouse left/right button. If you move the mouse pointer over the bottom of the browser window you will see a few navigation buttons. Click the ''x'' button or press the ''Escape'' key to exit.\n!Options\n{{{\n<<slideShow\n noClicks\n noKeyboard\n noOverlays\n cycle\n showAll\n single\n tiddler:tiddler\n label:string\n tooltip:string\n tag:tag\n sort:field\n theme:tiddler\n toc:string\n auto:time\n clock:type\n clockFormat:string\n header:string\n footer:string\n>> \n}}}\n''noClicks''\nDisables navigation through mouse clicks on the tiddlers. This is useful when there are lots of clickable elements in the presentation.\nIf you want to keep using the mouse to move around the presentation and there are occasional elements that require mouse clicking, these can be formatted with a {{{noClicks}}} class (read more [[here|http://www.tiddlywiki.com/#CustomCssClass]]).\n\n''noKeyboard''\nDisables keyboard navigation.\n\n''noOverlays''\nDisables the incremental display of overlays.\n\n''cycle''\nThe slide shows runs in a continuous loop. \n\n''showAll''\nTo print a presentation all the selected tiddlers are opened in the specified order. Press any key to return to the default TiddlyWiki layout.\n\n''single''\nUse this if a presentation is defined in a single tiddler.\n\n''tiddler''\nUse this option to indicate the tiddler where your slide show is defined when it is not the same one that contains the button that starts the presentation.\n\n''label''\nText to replace the default text in the slide show button.\n\n''tooltip''\nText to be shown when the mouse is over the slide show button.\n\n''tag''\nUse this option to create a slide show with the tiddlers with the provided tag instead of providing a list of tiddlers.\n\n''sort''\nIf the ''tag'' option is used you can use this other option to sort the tiddlers according to a specific field. Valid values are: //created// (default), //modified//, //title// and //text//.\n\n''theme''\nA user provided tiddler containing CSS rules that define the style of the slide show. To redefine the default style, edit the SlideShowStyleSheet shadow tiddler. \n\n''toc''\nChoose the type of table of contents. Possible values: ''titles'' will enable the use of the tiddlers titles, ''headers'' (default) to choose html headers (h1, h2,...), anything else will disable the table of contents. \n\n''auto''\nThe slide show auto advances after the defined number of seconds. The slide show can be paused by pressing the ''space bar''.\n\n''clock''\nDisplays a clock near the navigation buttons at the bottom of the screen. Four types of clocks can be defined:\n#''clock:0'' -- shows the local time.\n#''clock:'+''' -- displays the elapsed time of the presentation. Click the clock display to reset the time.\n#''clock:'-''' -- displays the elapsed for each slide. Click the clock display to reset the time.\n#''clock:-20'' -- displays a countdown clock for the given (negative) number of minutes. Click the clock display to reset the time.\n''clockFormat''\nA string that defines the clock format. The default is '0hh:0mm:0ss' where the prefix '0' forces a leading zero. \n\n''header''\nA string to be used as a permanent header for the slide show. By default it's used the title of tiddler that defines the slide show.\n\n''footer''\nA string to be used as a permanent footer for the slide show. By default the footer is empty.\n!Incremental display\nA succession of overlays (or layers) can be defined in each slide by marking blocks of text with\n{{{\n{{overlay1{...some text...}}}, {{overlay2{...some text...}}}, {{overlay3{...some text...}}}, ...\n}}}\nThe default name of the classes (//overlay//) can be redefined with //config.macros.slideShow.text.overlay = "layer"//, for example. \nTo costumize the way overlays are shown you can redefine the following CSS classes\n*.previousOverlay \n*.currentOverlay \n*.nextOverlay \nin a ~StyleSheet. The default style simply hides the next overlays and shows the current and the previous ones as normal text.\n!Slide show navigation\nYou can navigate through a slide show using the keyboard or the mouse. \n!!Mouse navigation\nLeft (right) clicking on a slide jumps to the next (previous) slide or overlay. To move to the first or last slides you must use the navigation bar at the bottom of the browser's window.\n!!Keyboard\nThe following keys are defined:\n*Home - first slide\n*~PageUp - previous slide\n*~PageDown - next slide\n*End - last slide\n*Escape - exit slide show\n*Up arrow - first overlay\n*Left arrow - previous overlay/slide\n*Pause/Right arrow - next overlay/slide\n*Down arrow - last overlay\n*Spacebar - pause/resume slide show in auto advance mode, next overlay/slide otherwise\n*B - blank screen and block the slide show\n!Miscellaneous \nAny block of text marked as\n{{{\n{{comment{For my eyes only!}}}\n}}}\nwill not be displayed in the slide show.\n\nAll translatable strings are defined in //config.macros.slideShow.text// parameter. See SlideShowPluginMsgPT with the portuguese translation as an example.
/*{{{*/\n.header, #mainMenu, #sidebar, #backstageButton, #backstageArea, .toolbar, .title, .subtitle, .tagging, .tagged, .tagClear, .comment{\n display:none !important\n}\n\n#slideBlanker{\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n width: 100%;\n height: 100%;\n z-index: 90; \n background-color: #000;\n opacity: 0.9;\n filter: alpha(opacity=90)\n}\n\n.nextOverlay{\n visibility: hidden\n}\n\n.previousOverlay,.currentOverlay{\n visibility: visible\n}\n\n#displayArea{\n font-size: 250%;\n margin: 0 !important;\n padding: 0\n}\n\n#controlBar{\n position: fixed;\n bottom: 2px;\n right: 2px;\n width: 100%;\n text-align: right\n}\n\n#controlBar .button{\n margin: 0 0.25em;\n padding: 0 0.25em\n}\n\n#slideHeader{\n font-size: 200%;\n font-weight: bold\n}\n\n#slideFooter{\n position: fixed;\n bottom: 2px\n}\n\n.slideFooterOff #navigator{\n visibility: hidden\n}\n\n#slideClock{\n margin: 0 5px 0 5px\n}\n\n#slideCounter{\n cursor: pointer;\n color: #aaa\n}\n\n#toc{\n display: none;\n position: absolute;\n font-size: .75em;\n bottom: 2em;\n right: 0;\n background: #fff;\n border: 1px solid #000;\n text-align: left\n}\n\n#jumpItem{\n padding-left:0.25em\n}\n\n#jumpInput{\n margin-left: 0.25em;\n width: 3em\n}\n\n.tocLevel1{\n font-size: .8em\n}\n\n.tocLevel2{\n margin-left: 1em;\n font-size: .75em\n}\n\n.tocLevel3{\n margin-left: 2em;\n font-size: .7em\n}\n\n.tocLevel4{\n margin-left: 3em;\n font-size: .65em\n}\n\n.tocLevel5{\n margin-left: 4em;\n font-size: .6em\n}\n\n.tocLevel6{\n margin-left: 5em;\n font-size: .55em\n}\n/*}}}*/
!!Social networks and blogs\n!!!EU instititions & EC\n!!!Eu political blogs\n!!!Press/media\n!!!Individuals\n!!!Think thanks / academic blogs\n!!!Subject specialists
/***\n\n''Inspired by [[TiddlyPom|http://www.warwick.ac.uk/~tuspam/tiddlypom.html]]''\n\n|Name|SplashScreenPlugin|\n|Created by|SaqImtiaz|\n|Location|http://lewcid.googlepages.com/lewcid.html#SplashScreenPlugin|\n|Version|0.21 |\n|Requires|~TW2.08+|\n!Description:\nProvides a simple splash screen that is visible while the TW is loading.\n\n!Installation\nCopy the source text of this tiddler to your TW in a new tiddler, tag it with systemConfig and save and reload. The SplashScreen will now be installed and will be visible the next time you reload your TW.\n\n!Customizing\nOnce the SplashScreen has been installed and you have reloaded your TW, the splash screen html will be present in the MarkupPreHead tiddler. You can edit it and customize to your needs.\n\n!History\n* 20-07-06 : version 0.21, modified to hide contentWrapper while SplashScreen is displayed.\n* 26-06-06 : version 0.2, first release\n\n!Code\n***/\n//{{{\nvar old_lewcid_splash_restart=restart;\n\nrestart = function()\n{ if (document.getElementById("SplashScreen"))\n document.getElementById("SplashScreen").style.display = "none";\n if (document.getElementById("contentWrapper"))\n document.getElementById("contentWrapper").style.display = "block";\n \n old_lewcid_splash_restart();\n \n if (splashScreenInstall)\n {if(config.options.chkAutoSave)\n {saveChanges();}\n displayMessage("TW SplashScreen has been installed, please save and refresh your TW.");\n }\n}\n\n\nvar oldText = store.getTiddlerText("MarkupPreHead");\nif (oldText.indexOf("SplashScreen")==-1)\n {var siteTitle = store.getTiddlerText("SiteTitle");\n var splasher='\sn\sn<style type="text/css">#contentWrapper {display:none;}</style><div id="SplashScreen" style="border: 3px solid #ccc; display: block; text-align: center; width: 320px; margin: 100px auto; padding: 50px; color:#000; font-size: 28px; font-family:Tahoma; background-color:#eee;"><b>'+siteTitle +'</b> is loading<blink> ...</blink><br><br><span style="font-size: 14px; color:red;">Requires Javascript.</span></div>';\n if (! store.tiddlerExists("MarkupPreHead"))\n {var myTiddler = store.createTiddler("MarkupPreHead");}\n else\n {var myTiddler = store.getTiddler("MarkupPreHead");}\n myTiddler.set(myTiddler.title,oldText+splasher,config.options.txtUserName,null,null);\n store.setDirty(true);\n var splashScreenInstall = true;\n}\n//}}}
\n/***\nPlace your custom CSS here\n***/\n/*{{{*/\n.viewer td { vertical-align: top; }\n\n.textleft {text-align:left;}\n\n.textright {text-align:right;}\n\n.textcenter {text-align:center;}\n\n.textjustify {text-align:justify;}\n\n.textindent25 {text-indent:25px;}\n\n.imgfloatleft{float:left;}\n\n.imgfloatright{float:right;padding:5px}\n\n.imgfloatcenter{float:center;}\n\n.cola {width:70%; float:left; margin-left:0.5em;}\n.colb {width:25%; float:left; margin-left:1.5em;}\n.clear{clear:both;} \n/*}}}*/\n\n/***\n!Top Menu Styles\n***/\n/*{{{*/\n#topMenu br {display:none; }\n#topMenu { background: #000 ; color:#fff;padding: 1em 1em;}\n/*}}}*/\n\n/***\n!General\n***/\n/*{{{*/\nbody {\n background: #444;\n margin: 0 auto;\n}\n\n #contentWrapper{\n background: #fff;\n border: 0;\n margin: 0 1em;\n\n padding:0;\n}\n/*}}}*/\n\n/***\n!Header rules\n***/\n/*{{{*/\n.titleLine{\n margin: 68px 3em 0em 0em;\nmargin-left:1.7em;\nmargin-bottom: 28px;\n padding: 0;\n text-align: left;\n color: #fff;\n}\n\n.siteTitle {\n font-size: 2em;\n font-weight: bold;\n}\n\n.siteSubtitle {\n font-size: 1.1em;\n display: block;\n margin: .5em auto 1em;\n}\n\n.gradient {margin: 0 auto; border-bottom:1px solid #000;}\n\n\n\n.header {\n background: #fff; \n margin: 0 0em;\n padding:0 12px;\n\n}\n/*}}}*/\n\n/***\n!Display Area\n***/\n/*{{{*/\n#bodywrapper {margin:0; padding:0;background:#fff; height:1%}\n\n#displayArea{\n margin: 0em 16em 0em 14em;\n text-align: left;\n}\n\n.tiddler {\n padding: 1em 1em 0em 1em;\n}\n\nh1,h2,h3,h4,h5 { color: #000; background: transparent; padding-bottom:2px; border-bottom: 1px dotted #666; }\n.title {color:black; font-size:1.8em; border-bottom:1px solid #333; padding-bottom:0.3px;}\n.subtitle { font-size:90%; color:#ccc; padding-left:0.25em; margin-top:0.1em; }\n.updated { font-size:90%; color:#ccc; padding-left:0.25em; margin-top:0.1em; text-align:right; }\n\n.shadow .title {\n color: #aaa;\n}\n\n.tagClear{\n clear: none; \n}\n\n* html .viewer pre {\n margin-left: 0em;\n}\n\n* html .editor textarea, * html .editor input {\n width: 98%;\n}\n\n.tiddler {margin-bottom:1em; padding-bottom:0em;}\n\n\n.toolbar .button {color:#bbb; border:none;}\n.toolbar .button:hover, .toolbar .highlight, .toolbar .marked, .toolbar a.button:active {background:transparent; color:#111; border:none; text-decoration:underline;}\n\n#sidebar .highlight, #sidebar .marked {background:transparent;}\n\n.tagging, .tagged {\n border: 1px solid #eee;\n background-color: #F7F7F7;\n}\n\n.selected .tagging, .selected .tagged {\n background-color: #eee;\n border: 1px solid #bbb;\n}\n\n .tagging .listTitle, .tagged .listTitle {\n color: #bbb;\n}\n\n.selected .tagging .listTitle, .selected .tagged .listTitle {\n color: #222; \n}\n\n\n.tagging .button:hover, .tagged .button:hover {\n border: none; background:transparent; text-decoration:underline; color:#000;\n}\n\n.tagging .button, .tagged .button {\n color:#aaa;\n}\n\n.selected .tagging .button, .selected .tagged .button {\n color:#000;\n}\n\n.viewer blockquote {\n border-left: 3px solid #000;\n}\n\n.viewer pre, .viewer code {\n border: 1px dashed #ccc;\n background: #eee;}\n\n.viewer hr {\n border: 0;\n border-top: solid 1px #333;\n margin: 0 8em;\n color: #333;\n}\n\n.highlight, .marked {background:transparent; color:#111; border:none; text-decoration:underline;}\n\n.viewer .highlight, .viewer .marked {text-decoration:none;}\n\n#sidebarTabs .highlight, #sidebarTabs .marked {color:#000; text-decoration:none;}\n\n.tabSelected {\n color: #000;\n background: #fff;\n border-top: solid 1px #ccc;\n border-left: solid 1px #ccc;\n border-right: solid 1px #ccc;\n border-bottom: none;\n}\n\n.viewer .tabSelected:hover{color:#000;}\n\n.viewer .tabSelected {font-weight:bold;}\n\n.tabUnselected {\n color: #999;\n background: #eee;\n border-top: solid 1px #ccc;\n border-left: solid 1px #ccc;\n border-right: solid 1px #ccc;\n border-bottom: solid 1px #ccc;\n padding-bottom:1px;\n}\n\n.tabContents {\n background: #fff;\n color: #000;\n}\n/*}}}*/\n/***\n!!!Tables\n***/\n/*{{{*/\n.viewer table {\n border: 1px solid #000;\n}\n\n.viewer th, thead td {\n background: #000;\n border: 1px solid #000;\n color: #fff;\n}\n\n.viewer td, .viewer tr {\n border: 1px solid #111; padding:4px;\n}\n/*}}}*/\n\n\n/***\n!!!Editor area\n***/\n/*{{{*/\n.editor input, .editor textarea {\n border: 1px solid #ccc;\n}\n\n.editor {padding-top:0.3em;}\n\n.editor textarea:focus, .editor input:focus {\n border: 1px solid #333;\n}\n/*}}}*/\n\n/***\n!Sidebar\n***/\n/*{{{*/\n#sidebar{\nposition:relative;\nfloat:right;\nmargin-bottom:1em;\ndisplay:inline;\nwidth: 16em;\n}\n\n#sidebarOptions .sliderPanel {\n background: #eee; border:1px solid #ccc;\n}\n\n/*}}}*/\n\n/***\n!Body Footer rules\n***/\n/*{{{*/\n#contentFooter {\n text-align: center;\n clear: both;\n color:#fff;\n background: #000;\n padding: 1em 2em;\nfont-weight:bold;\n}\n\n/*}}}*/\n/***\n!Link Styles\n***/\n/*{{{*/\na{\n color: #000;\n}\n\na:hover{\n color: red; // #ED700B;\n background:#fff;\n}\n\n\n.button {\n color: #000;\n border: 1px solid #fff;\n}\n\n.button:hover {\n color: #fff;\n background: #0044BB; //#ED700B;\n border-color: #000;\n}\n\n.button:active {\n color: #fff;\n background: #0044BB; //#ED700B;\n border: 1px solid #000;\n}\n\n.tiddlyLink {border-bottom: 1px dotted #000;}\n.tiddlyLink:hover {border-bottom: 1px dotted red;} //link underline\n\n.titleLine a {border-bottom: 1px dotted #FF9900;}\n\n.titleLine a:hover {border-bottom: 1px dotted #fff;}\n\n.siteTitle a, .siteSubtitle a{\n color: #fff;\n}\n\n.viewer .button {border: 1px solid #ED700B; font-weight:bold;}\n.viewer .button:hover, .viewer .marked, .viewer .highlight{background:#ED700B; color:#fff; font-weight:bold; border: 1px solid #000;}\n\n#topMenu .button, #topMenu .tiddlyLink {\n margin-left:0.5em; margin-right:0.5em;\n padding-left:3px; padding-right:3px;\n color:white; font-weight:bold;\n}\n#topMenu .button:hover, #topMenu .tiddlyLink:hover { background:#000; color:#FF8814}\n\n#topMenu a{border:none;}\n/*}}}*/\n\n/***\n!Message Area /%=================================================%/\n***/\n/*{{{*/\n#messageArea {\n border: 4px dotted #ff8614;\n background: #000;\n color: #fff;\n font-size:90%;\n}\n\n#messageArea .button {\n padding: 0.2em;\n color: #000;\n background: #fff;\n text-decoration:none;\n font-weight:bold;\n border:1px solid #000; \n}\n\n#messageArea a {color:#fff;}\n\n#messageArea a:hover {color:#ff8614; background:transparent;}\n\n#messageArea .button:hover {background: #FF8614; color:#fff; border:1px solid #fff; }\n\n/*}}}*/\n\n/***\n!Popup /%=================================================%/\n***/\n/*{{{*/\n.popup {\n background: #69F; // #ff8814;\n border: 1px solid #333;\n}\n\n.popup hr {\n color: #333;\n background: #333;\n border-bottom: 1px;\n}\n\n.popup li.disabled {\n color: #333;\n}\n\n.popup li a, .popup li a:visited {\n color: #eee;\n border: none;\n}\n\n.popup li a:hover {\n background: #ff8614;\n color: #fff;\n border: none;\n text-decoration:underline;\n}\n\n.searchBar {float:right; font-size:1em;}\n.searchBar .button {display:block; border:none; color:#ccc; }\n.searchBar .button:hover{border:none; color:#eee;}\n\n.searchBar input{\n border: 1px inset #000; background:#EFDFD1; width:10em; margin:0;\n}\n\n.searchBar input:focus {\n border: 1px inset #000; background:#fff;\n}\n\n*html .titleLine {margin-right:1.3em;}\n\n*html .searchBar .button {margin-left:1.7em;}\n\n .HideSideBarButton {float:right;} \n/*}}}*/\n\n.blog h2, .blog h3, .blog h4{\n margin:0;\n padding:0;\nborder-bottom:none;\n}\n.blog {margin-left:1.5em;} \n\n\n.blog .excerpt {\n margin:0;\nmargin-top:0.3em;\n padding: 0;\n margin-left:1em;\n padding-left:1em;\n font-size:90%;\n border-left:1px solid #ddd;\n}\n\n#tiddlerWhatsNew h1, #tiddlerWhatsNew h2 {border-bottom:none;}\ndiv[tags~="RecentUpdates"], div[tags~="lewcidExtension"] {margin-bottom: 2em;}\n\n#hoverMenu .button, #hoverMenu .tiddlyLink {border:none; font-weight:bold; background:#f37211; color:#fff; padding:0 5px; float:right; margin-bottom:4px;}\n#hoverMenu .button:hover, #hoverMenu .tiddlyLink:hover {font-weight:bold; border:none; color:#f37211; background:#000; padding:0 5px; float:right; margin-bottom:4px;}\n\n#topMenu .fontResizer {float:right;}\n\n#topMenu .fontResizer .button{border:1px solid #000;}\n#topMenu .fontResizer .button:hover {border:1px solid #f37211; color:#fff;}\n#sidebarTabs .txtMainTab .tiddlyLinkExisting {\n font-weight: normal;\n font-style: normal;\n}\n\n#sidebarTabs .txtMoreTab .tiddlyLinkExisting {\n font-weight: bold;\n font-style: normal;\n}\n\n#displayArea {margin-right:1em;}\n\n.headerShadow {\n position: relative;\n padding: 2.5em 0em 1em 1em;\n left: -1px;\n top: -1px;\n}\n\n.headerForeground {\n position: absolute;\n padding: 2.5em 0em 1em 1em;\n left: 0px;\n top: 0px;\n}\n\n.siteTitle {\n font-size: 2.5em;\n}\n\n.siteSubtitle {\n font-size: 1.2em;\n}\n\n#mainMenu {float:left; position:relative;}\n\n\n.viewer .button {border: 1px solid #ED700B; font-weight:bold;}\n.viewer .button:hover, .viewer .marked, .viewer .highlight{background:#ED1B2E; color:#fff; font-weight:bold; border: 1px solid #ED700B;}\n[[StyleSheetCommon]]\n#contentFooter .tiddlyLink {\n color:#fff;\n}\n/*}}}*/\n\n
/*{{{*/\nbody {\n background: [[ColorPalette::Background]];\n color: [[ColorPalette::Foreground]];\n}\n\na{\n color: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\na:hover{\n background: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n color: [[ColorPalette::Background]];\n}\n\na img{\n border: 0;\n}\n\nh1,h2,h3,h4,h5 {\n color: [[ColorPalette::SecondaryDark]];\n background: [[ColorPalette::PrimaryPale]];\n}\n\n.button {\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n border: 1px solid [[ColorPalette::Background]];\n}\n\n.button:hover {\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n background: [[ColorPalette::SecondaryLight]];\n border-color: [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n}\n\n.button:active {\n color: [[ColorPalette::Background]];\n background: [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n border: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryDark]];\n}\n\n.header {\n background: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n.headerShadow {\n color: [[ColorPalette::Foreground]];\n}\n\n.headerShadow a {\n font-weight: normal;\n color: [[ColorPalette::Foreground]];\n}\n\n.headerForeground {\n color: [[ColorPalette::Background]];\n}\n\n.headerForeground a {\n font-weight: normal;\n color: [[ColorPalette::PrimaryPale]];\n}\n\n.tabSelected{\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n background: [[ColorPalette::TertiaryPale]];\n border-left: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];\n border-top: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];\n border-right: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];\n}\n\n.tabUnselected {\n color: [[ColorPalette::Background]];\n background: [[ColorPalette::TertiaryMid]];\n}\n\n.tabContents {\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n background: [[ColorPalette::TertiaryPale]];\n border: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];\n}\n\n.tabContents .button {\n border: 0;}\n\n#sidebar {\n}\n\n#sidebarOptions input {\n border: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n#sidebarOptions .sliderPanel {\n background: [[ColorPalette::PrimaryPale]];\n}\n\n#sidebarOptions .sliderPanel a {\n border: none;\n color: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n#sidebarOptions .sliderPanel a:hover {\n color: [[ColorPalette::Background]];\n background: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n#sidebarOptions .sliderPanel a:active {\n color: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n background: [[ColorPalette::Background]];\n}\n\n.wizard {\n background: [[ColorPalette::SecondaryLight]];\n border-top: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n border-left: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n}\n\n.wizard h1 {\n color: [[ColorPalette::SecondaryDark]];\n}\n\n.wizard h2 {\n color: [[ColorPalette::Foreground]];\n}\n\n.wizardStep {\n background: [[ColorPalette::Background]];\n border-top: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n border-bottom: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n border-left: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n}\n\n.wizard .button {\n color: [[ColorPalette::Background]];\n background: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n border-top: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryLight]];\n border-right: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n border-bottom: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n border-left: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryLight]];\n}\n\n.wizard .button:hover {\n color: [[ColorPalette::PrimaryLight]];\n background: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n border-color: [[ColorPalette::PrimaryLight]];\n}\n\n.wizard .button:active {\n color: [[ColorPalette::Background]];\n background: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n border-top: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryLight]];\n border-right: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n border-bottom: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n border-left: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryLight]];\n}\n\n#messageArea {\n border: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryDark]];\n background: [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n}\n\n#messageArea .button {\n padding: 0.2em 0.2em 0.2em 0.2em;\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n background: [[ColorPalette::Background]];\n}\n\n.popup {\n background: [[ColorPalette::PrimaryLight]];\n border: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n.popup hr {\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n background: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n border-bottom: 1px;\n}\n\n.listBreak div{\n border-bottom: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n}\n\n.popup li.disabled {\n color: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n.popup li a, .popup li a:visited {\n color: [[ColorPalette::TertiaryPale]];\n border: none;\n}\n\n.popup li a:hover {\n background: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n color: [[ColorPalette::Background]];\n border: none;\n}\n\n.tiddler .defaultCommand {\n font-weight: bold;\n}\n\n.shadow .title {\n color: [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n}\n\n.title {\n color: [[ColorPalette::SecondaryDark]];\n}\n\n.subtitle {\n color: [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n}\n\n.toolbar {\n color: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n.tagging, .tagged {\n border: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryPale]];\n background-color: [[ColorPalette::TertiaryPale]];\n}\n\n.selected .tagging, .selected .tagged {\n background-color: [[ColorPalette::TertiaryLight]];\n border: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]];\n}\n\n.tagging .listTitle, .tagged .listTitle {\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n}\n\n.tagging .button, .tagged .button {\n border: none;\n}\n\n.footer {\n color: [[ColorPalette::TertiaryLight]];\n}\n\n.selected .footer {\n color: [[ColorPalette::TertiaryMid]];\n}\n\n.sparkline {\n background: [[ColorPalette::PrimaryPale]];\n border: 0;\n}\n\n.sparktick {\n background: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n}\n\n.error, .errorButton {\n color: [[ColorPalette::Foreground]];\n background: [[ColorPalette::Error]];\n}\n\n.warning {\n color: [[ColorPalette::Foreground]];\n background: [[ColorPalette::SecondaryPale]];\n}\n\n.cascade {\n background: [[ColorPalette::TertiaryPale]];\n color: [[ColorPalette::TertiaryMid]];\n border: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]];\n}\n\n.imageLink, #displayArea .imageLink {\n background: transparent;\n}\n\n.viewer .listTitle {list-style-type: none; margin-left: -2em;}\n\n.viewer .button {\n border: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n}\n\n.viewer blockquote {\n border-left: 3px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n}\n\n.viewer table {\n border: 2px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n}\n\n.viewer th, thead td {\n background: [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n border: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n color: [[ColorPalette::Background]];\n}\n\n.viewer td, .viewer tr {\n border: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n}\n\n.viewer pre {\n border: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryLight]];\n background: [[ColorPalette::SecondaryPale]];\n}\n\n.viewer code {\n color: [[ColorPalette::SecondaryDark]];\n}\n\n.viewer hr {\n border: 0;\n border-top: dashed 1px [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n color: [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n}\n\n.highlight, .marked {\n background: [[ColorPalette::SecondaryLight]];\n}\n\n.editor input {\n border: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n.editor textarea {\n border: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n width: 100%;\n}\n\n.editorFooter {\n color: [[ColorPalette::TertiaryMid]];\n}\n\n/*}}}*/
.centre {text-align:center; margin:0;}\n.centre img {margin:0 auto;}\n\n.title, h1 {font-size: 1.6em; font-weight:bold; background:transparent; margin-top:0;margin-bottom:0; color:#000;}\n\nh2 {font-size: 1.45em; font-weight:bold; background:transparent; margin-top:0;margin-bottom:0; color:#000;}\n\n#mainMenu {width:14em;}\n#displayArea {margin-left:18em;}\n\n.left {float:left; margin-right:1em;}\n.bold {font-weight:bold;}\n\n\n\n.topbutton button, .topbutton{float:right;}\n\n.note{\n position:relative; /*this is the key*/\n z-index:24; background:#ccc;\n color:#000;\n text-decoration:none}\n\n.note:hover, .noteover{z-index:25; background-color:#FFB865;cursor:help;}\n\n.note span{display: none;}\n\n.note:hover span, .noteover span{ /*the span will display just on :hover state*/\n display:block;\n position:absolute;\n top:2em; left:2em; width:15em;\n border:1px solid #000;\n background-color:#FFB35A; color:#000;\n padding:0.5em;}\n\n\n\n.info{\n position:relative; /*this is the key*/\n z-index:24; background:#ccc;\n color:#000;\n text-decoration:none}\n\n.info:hover, .infoover{z-index:25; background-color:#FFB865;cursor:help;}\n\n.info span{display: none}\n\n.info:hover span, .infoover span{ /*the span will display just on :hover state*/\n display:block;\n position:absolute;\n top:2em; left:2em; width:15em;\n border:1px solid #000;\n background-color:#FFB35A; color:#000;\n padding:0.5em;}\n\n.bold {font-weight: bold !important;}
/*{{{*/\n* html .tiddler {\n height: 1%;\n}\n\nbody {\n font-size: 0.85em;\n font-family: arial,helvetica;\n margin: 0;\n padding: 0;\n}\n\nh1,h2,h3,h4,h5 {\n font-weight: bold;\n text-decoration: none;\n padding-left: 0.4em;\n}\n\nh1 {font-size: 1.35em;}\nh2 {font-size: 1.25em;}\nh3 {font-size: 1.1em;}\nh4 {font-size: 1em;}\nh5 {font-size: .9em;}\n\nhr {\n height: 1px;\n}\n\na{\n text-decoration: none;\n}\n\ndt {font-weight: bold;}\n\nol { list-style-type: decimal }\nol ol { list-style-type: lower-alpha }\nol ol ol { list-style-type: lower-roman }\nol ol ol ol { list-style-type: decimal }\nol ol ol ol ol { list-style-type: lower-alpha }\nol ol ol ol ol ol { list-style-type: lower-roman }\nol ol ol ol ol ol ol { list-style-type: decimal }\n\n.txtOptionInput {\n width: 11em;\n}\n\n#contentWrapper .chkOptionInput {\n border: 0;\n}\n\n.externalLink {\n text-decoration: underline;\n}\n\n.indent {margin-left:3em;}\n.outdent {margin-left:3em; text-indent:-3em;}\ncode.escaped {white-space:nowrap;}\n\n.tiddlyLinkExisting {\n font-weight: bold;\n}\n\n.tiddlyLinkNonExisting {\n font-style: italic;\n}\n\n/* the 'a' is required for IE, otherwise it renders the whole tiddler a bold */\na.tiddlyLinkNonExisting.shadow {\n font-weight: bold;\n}\n\n#mainMenu .tiddlyLinkExisting, \n#mainMenu .tiddlyLinkNonExisting,\n#sidebarTabs .tiddlyLinkNonExisting{\n font-weight: normal;\n font-style: normal;\n}\n\n#sidebarTabs .tiddlyLinkExisting {\n font-weight: bold;\n font-style: normal;\n}\n\n.header {\n position: relative;\n}\n\n.header a:hover {\n background: transparent;\n}\n\n.headerShadow {\n position: relative;\n padding: 4.5em 0em 1em 1em;\n left: -1px;\n top: -1px;\n}\n\n.headerForeground {\n position: absolute;\n padding: 4.5em 0em 1em 1em;\n left: 0px;\n top: 0px;\n}\n\n.siteTitle {\n font-size: 3em;\n}\n\n.siteSubtitle {\n font-size: 1.2em;\n}\n\n#mainMenu {\n position: absolute;\n left: 0;\n width: 10em;\n text-align: right;\n line-height: 1.6em;\n padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em;\n font-size: 1.1em;\n}\n\n#sidebar {\n position: absolute;\n right: 3px;\n width: 16em;\n font-size: .9em;\n}\n\n#sidebarOptions {\n padding-top: 0.3em;\n}\n\n#sidebarOptions a {\n margin: 0em 0.2em;\n padding: 0.2em 0.3em;\n display: block;\n}\n\n#sidebarOptions input {\n margin: 0.4em 0.5em;\n}\n\n#sidebarOptions .sliderPanel {\n margin-left: 1em;\n padding: 0.5em;\n font-size: .85em;\n}\n\n#sidebarOptions .sliderPanel a {\n font-weight: bold;\n display: inline;\n padding: 0;\n}\n\n#sidebarOptions .sliderPanel input {\n margin: 0 0 .3em 0;\n}\n\n#sidebarTabs .tabContents {\n width: 15em;\n overflow: hidden;\n}\n\n.wizard {\n padding: 0.1em 0em 0em 2em;\n}\n\n.wizard h1 {\n font-size: 2em;\n font-weight: bold;\n background: none;\n padding: 0em 0em 0em 0em;\n margin: 0.4em 0em 0.2em 0em;\n}\n\n.wizard h2 {\n font-size: 1.2em;\n font-weight: bold;\n background: none;\n padding: 0em 0em 0em 0em;\n margin: 0.2em 0em 0.2em 0em;\n}\n\n.wizardStep {\n padding: 1em 1em 1em 1em;\n}\n\n.wizard .button {\n margin: 0.5em 0em 0em 0em;\n font-size: 1.2em;\n}\n\n#messageArea {\nposition:absolute; top:0; right:0; margin: 0.5em; padding: 0.5em;\n}\n\n*[id='messageArea'] {\nposition:fixed !important; z-index:99;}\n\n.messageToolbar {\ndisplay: block;\ntext-align: right;\n}\n\n#messageArea a{\n text-decoration: underline;\n}\n\n.popup {\n font-size: .9em;\n padding: 0.2em;\n list-style: none;\n margin: 0;\n}\n\n.popup hr {\n display: block;\n height: 1px;\n width: auto;\n padding: 0;\n margin: 0.2em 0em;\n}\n\n.listBreak {\n font-size: 1px;\n line-height: 1px;\n}\n\n.listBreak div {\n margin: 2px 0;\n}\n\n.popup li.disabled {\n padding: 0.2em;\n}\n\n.popup li a{\n display: block;\n padding: 0.2em;\n}\n\n.tabset {\n padding: 1em 0em 0em 0.5em;\n}\n\n.tab {\n margin: 0em 0em 0em 0.25em;\n padding: 2px;\n}\n\n.tabContents {\n padding: 0.5em;\n}\n\n.tabContents ul, .tabContents ol {\n margin: 0;\n padding: 0;\n}\n\n.txtMainTab .tabContents li {\n list-style: none;\n}\n\n.tabContents li.listLink {\n margin-left: .75em;\n}\n\n#displayArea {\n margin: 1em 17em 1em 14em;\n}\n\n\n.toolbar {\n text-align: right;\n font-size: .9em;\n visibility: hidden;\n}\n\n.selected .toolbar {\n visibility: visible;\n}\n\n.tiddler {\n padding: 1em 1em 0em 1em;\n}\n\n.missing .viewer,.missing .title {\n font-style: italic;\n}\n\n.title {\n font-size: 1.6em;\n font-weight: bold;\n}\n\n.missing .subtitle {\n display: none;\n}\n\n.subtitle {\n font-size: 1.1em;\n}\n\n.tiddler .button {\n padding: 0.2em 0.4em;\n}\n\n.tagging {\nmargin: 0.5em 0.5em 0.5em 0;\nfloat: left;\ndisplay: none;\n}\n\n.isTag .tagging {\ndisplay: block;\n}\n\n.tagged {\nmargin: 0.5em;\nfloat: right;\n}\n\n.tagging, .tagged {\nfont-size: 0.9em;\npadding: 0.25em;\n}\n\n.tagging ul, .tagged ul {\nlist-style: none;margin: 0.25em;\npadding: 0;\n}\n\n.tagClear {\nclear: both;\n}\n\n.footer {\n font-size: .9em;\n}\n\n.footer li {\ndisplay: inline;\n}\n\n* html .viewer pre {\n width: 99%;\n padding: 0 0 1em 0;\n}\n\n.viewer {\n line-height: 1.4em;\n padding-top: 0.5em;\n}\n\n.viewer .button {\n margin: 0em 0.25em;\n padding: 0em 0.25em;\n}\n\n.viewer blockquote {\n line-height: 1.5em;\n padding-left: 0.8em;\n margin-left: 2.5em;\n}\n\n.viewer ul, .viewer ol{\n margin-left: 0.5em;\n padding-left: 1.5em;\n}\n\n.viewer table {\n border-collapse: collapse;\n margin: 0.8em 1.0em;\n}\n\n.viewer th, .viewer td, .viewer tr,.viewer caption{\n padding: 3px;\n}\n\n.viewer table.listView {\n font-size: 0.85em;\n margin: 0.8em 1.0em;\n}\n\n.viewer table.listView th, .viewer table.listView td, .viewer table.listView tr {\n padding: 0px 3px 0px 3px;\n}\n\n.viewer pre {\n padding: 0.5em;\n margin-left: 0.5em;\n font-size: 1.2em;\n line-height: 1.4em;\n overflow: auto;\n}\n\n.viewer code {\n font-size: 1.2em;\n line-height: 1.4em;\n}\n\n.editor {\nfont-size: 1.1em;\n}\n\n.editor input, .editor textarea {\n display: block;\n width: 100%;\n font: inherit;\n}\n\n.editorFooter {\n padding: 0.25em 0em;\n font-size: .9em;\n}\n\n.editorFooter .button {\npadding-top: 0px; padding-bottom: 0px;}\n\n.fieldsetFix {border: 0;\npadding: 0;\nmargin: 1px 0px 1px 0px;\n}\n\n.sparkline {\n line-height: 1em;\n}\n\n.sparktick {\n outline: 0;\n}\n\n.zoomer {\n font-size: 1.1em;\n position: absolute;\n padding: 1em;\n}\n\n.cascade {\n font-size: 1.1em;\n position: absolute;\n overflow: hidden;\n}\n/*}}}*/
/*{{{*/\n@media print {\n#header, #mainMenu, #sidebar, #messageArea, .toolbar {display: none ! important;}\n#displayArea {margin: 1em 1em 0em 1em;}\n/* Fixes a feature in Firefox 1.5.0.2 where print preview displays the noscript content */\nnoscript {display:none;}\n}\n/*}}}*/
/*{{{*/\n#tiddlersBar .button {border:0}\n#tiddlersBar .tab {white-space:nowrap}\n#tiddlersBar {padding : 1em 0.5em 2px 0.5em}\n.tabUnselected .tabButton, .tabSelected .tabButton {padding : 0 2px 0 2px; margin: 0 0 0 4px;}\n.tiddler, .tabContents {border:1px [[ColorPalette::TertiaryPale]] solid;}\n/*}}}*/
!!SURVEYOR\n# <<RP 'Surveyor' 6520>>\n# <<RP 'Land surveyor' 6550>> *\n# <<RP 'Quantity surveyor' 6540>>\n# <<RP 'Valuation surveyor' 6530>>\n# <<RP 'Forest surveyor' 6122>> *
/***\n|''Name:''|TagglyTag Cloud Macro|\n|''Author:''|Clint Checketts|\n|''Source:''|http://tiddlystyles.com/#TagglyTagCloud|\n\n//Note the macro name was changed to stop it from clashing with the original TagCloud plugin//\n\n!Usage\n\n<<tagglyTagCloud>>\n\n!Code\n***/\n//{{{\nversion.extensions.tagglyTagCloud = {major: 1, minor: 0 , revision: 0, date: new Date(2006,2,4)};\n//Created by Clint Checketts, contributions by Jonny Leroy and Eric Shulman\n\nconfig.macros.tagglyTagCloud = {\n noTags: "No tag cloud created because there are no tags.",\n tooltip: "%1 tiddlers tagged with '%0'"\n};\n\nconfig.macros.tagglyTagCloud .handler = function(place,macroName,params) {\n \nvar tagCloudWrapper = createTiddlyElement(place,"div",null,"tagCloud",null);\n\nvar tags = store.getTags();\nfor (var t=0; t<tags.length; t++) {\n for (var p=0;p<params.length; p++) if (tags[t][0] == params[p]) tags[t][0] = "";\n}\n\n if(tags.length == 0) \n createTiddlyElement(tagCloudWrapper,"span",null,null,this.noTags);\n //Findout the maximum number of tags\n var mostTags = 0;\n for (var t=0; t<tags.length; t++) if (tags[t][0].length > 0){\n if (tags[t][1] > mostTags) mostTags = tags[t][1];\n }\n //divide the mostTags into 4 segments for the 4 different tagCloud sizes\n var tagSegment = mostTags / 4;\n\n for (var t=0; t<tags.length; t++) if (tags[t][0].length > 0){\n var tagCloudElement = createTiddlyElement(tagCloudWrapper,"span",null,null,null);\n tagCloudWrapper.appendChild(document.createTextNode(" "));\n var theTag = createTiddlyLink(tagCloudElement,tags[t][0],true);\n theTag.className += " tagCloudtag tagCloud" + (Math.round(tags[t][1]/tagSegment)+1);\n\n// theTag.setAttribute("tag",tags[t][0]);\n }\n\n};\n\nsetStylesheet(".tagCloud span{height: 1.8em;margin: 3px;}.tagCloud1{font-size: 1.2em;}.tagCloud2{font-size: 1.4em;}.tagCloud3{font-size: 1.6em;}.tagCloud4{font-size: 1.8em;}.tagCloud5{font-size: 1.8em;font-weight: bold;}","tagCloudsStyles");\n//}}}
!!TEACHERS\n<<RP 'Primary school teacher' 3005>>\n<<RP 'University teacher/professor' 3117>>\n<<RP 'Kindergarten teacher/ Nursery school teacher/Preparatory school teacher' 3006>>\n<<RP 'University lecturer' 3120>>\n<<RP 'Vocational education teacher/lecturer/professor' 3121>>\n<<RP 'Music teacher' 3228>>\n<<RP 'Special needs teacher' 3214>>\n<<RP 'Physical education teacher/instructor' 3241>>\n# <<RP 'Specialised teachers, not elsewhere classified' 3050>>\n# <<RP 'Teacher of engineering' 3200>>\n<<RP 'Assistant lecturer' 3122>>\n<<RP 'Informal education teacher' 3238>>\n# <<RP 'Teacher of architecture' 3201>>\n<<RP 'Technical college teacher' 3203>>\n<<RP 'Dance teacher' 8300>>\n<<RP 'Home economics teacher' 3210>>\n<<RP 'Assistant teacher' 12299>>\n# <<RP 'Teacher of Adults in the Health Sector' 12043>>\n# <<RP 'Teacher in the Health Sector' 12042>>
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Echipa]]\n\n!Team\n# Gabriela LEŢCAI, Director\n# Adrian IORDACHE, Head of office\n# Oana SALOMIA, Counselor of European affairs\n# Ruxandra BOGDAN, referent\n# Mirela STANCIU, inspector\n# Olivia Silvia BOLDIŞ, inspector\n# Florica OANCEA, referent\n# Florin Alexandru GRIGORE, inspector\n# Nina VASILESCU, consilier\n# Lucica GHEORGHICEAN, consilier\n# Dana CONSTANTIN, counselor\n# Veronica MURARIU, counselor\n# Cristian Alexandru MIHĂILESCU, inspector\n# Alina NISTOR, counselor\n# Ştefan ŞERBAN, counselor\n# ~Alexandru-Ionuţ CHIUŢĂ, counselor
!!Director\n\nGabriela LEŢCAI\n\nSecretariat Phone: +40 (0)21 405 63 22\nFax: +40 (0)21 313 10 13\n<<tiddler CNRED-address>>\nAudience: Tuesday and Thursday, 11:00 to 12:00
!!Secretariat\n\nRuxandra BOGDAN\nReferent\n\nkeeps the record of submitted files (entries and outputs)\n\ninformation about the [[equivalence of preuniversity studies|equivalence-preuniversity-studies]]\n\nE-mail: <<email ruxandra punct bogdan la medu.edu.ro>>\nPhone: +40 (0)21 405 63 22\nFax: +40 (0)21 317 85 17\nRoom 2\n\n----\n\nMirela STANCIU\nInspector\n\nkeeps the record of submitted files (entries and outputs)\n\ninformation about the [[equivalence of preuniversity studies|equivalence-preuniversity-studies]]\n\nE-mail: <<email mirela punct stanciu la medu.edu.ro>>\nPhone: +40 (0)21 405 56 71\nFax: +40 (0)21 317 85 17\nRoom 2\n\n----\n\nMaria DRAGOMIRESCU\nReferent\n\nissues [[certificates|Certificates]], attestations of [[equivalence|Equivalence]] and of [[recognition|Recognition]]\n\nE-mail: <<email dragomirescu punct maria la medu.edu.ro>>\nPhone: +40 (0)21 405 63 23\nFax: +40 (0)21 313 10 13\nRoom 3\n\n----\n\nOlivia Silvia BOLDIŞ\ninspector\n\nkeeps the record of the output files\n\nE-mail: <<email olivia punct boldis la medu.edu.ro>>\nFax: +40 (0)21 313 10 13\nRoom 6\n\n----\n\nFlorica OANCEA\nReferent\n\nkeeps the archive\n\nE-mail: <<email oancea punct florica la medu.edu.ro>>\nFax: +40 (0)21 313 10 13\nRoom 6
!!!Universitatea "Tibiscus" din Timişoara\n<<<\nUniversity "Tibiscus" of Timisoara\nContact: http://www.tibiscus.ro/contact.html\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Applied Modern Languages\n# Faculty of Journalism\n# Faculty of Computers and Applied Informatics\n# Faculty of Music\n# Faculty of Law and Public Administration\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Faculty of Design\n# Faculty of Psychology
/***\n|''Name:''|TiddlerStatsPlugin|\n|''Version:''|$Revision: 2 $ |\n|''Source:''|http://thePettersons.org/tiddlywiki.html#TiddlerStatsPlugin |\n|''Author:''|[[Paul Petterson]] |\n|''Type:''|Macro Extension |\n|''Requires:''|TiddlyWiki 2.0.0 or higher |\n!Description\nWant to know how big your TW really is? Want to see how big your biggest tiddler is? TiddlerStats is the answer!\n\nFinds and displays the number of and size of all tiddlers, the biggest, smallest, and average size. Even draws up a sparkline with that info in it!\n\n!Sample\n{{{<<tiddlerStats>>}}}\n<<tiddlerStats>>\n\n!Known issues\n* Sparkline isn't showing up if you embed this macro in a tiddler that's displayed via a slider. This doesn't look like an issue with the macro yet...\n\n!Todo\n* Add support for # of tiddlers changed in last 1..7, 14, 30 days\n\n!Revision history\n$History: TiddlerStats.js $\n * \n * ***************** Version 2 *****************\n * User: paulpet Date: 2/22/06 Time: 3:41p\n * Updated in $/PaulsNotepad3.0.root/PaulsNotepad3.0/PaulsPlugins/systemConfig\n * Ported to TW2.0 fixed standard deviation problem\n\n!Code\n***/\n//{{{\nTiddler.prototype.tiddlerSize = function() {\n var x = 0 ;\n if ( this.title ) x += this.title.length;\n if ( this.text ) x += this.text.length;\n if ( this.modifier) x += this.modifier.length;\n if ( this.modified) x+= this.modified.convertToYYYYMMDDHHMM().length;\n if ( this.created ) x+= this.created.convertToYYYYMMDDHHMM().length;\n if ( this.tags ) {\n var allTags = this.tags.join();\n x += allTags.length;\n }\n return x;\n}\n\nconfig.macros.tiddlerStats = {\ndoStats: function( stats ) {\n stats.average = stats.size / stats.count ;\n\n var ts = 0 ;\n store.forEachTiddler( function( title, tiddler ) {\n var x = tiddler.tiddlerSize() ;\n var t = x - stats.average ;\n ts += Math.pow( t, 2 );\n });\n stats.sdev = Math.sqrt( ts / stats.count ) ;\n\n stats.data = [] ;\n var bucket = parseInt( stats.max / stats.sdev ) + 1;\n for( var i = 0 ; i < bucket; i++ ) \n stats.data[i] = 0 ;\n\n stats.incontrol = 0 ;\n store.forEachTiddler( function( title, tiddler ) {\n x = tiddler.tiddlerSize() ;\n if (((stats.average - stats.sdev) < x) && (x < (stats.average + stats.sdev))) stats.incontrol++ ;\n bucket = parseInt( x / stats.sdev ) ;\n stats.data[bucket]++ ;\n });\n \n return stats ;\n},\n\nshowStats: function( place, stats ) {\n createTiddlyElement( place, "li", null, null, stats.count + " Tiddlers" ) ;\n createTiddlyElement( place, "li", null, null, stats.size + " bytes (total content size)" ) ;\n createTiddlyElement( place, "li", null, null, stats.average + " is the average tiddler size" ) ;\n createTiddlyElement( place, "li", null, null, stats.sdev + " is the standard deviation" ) ;\n createTiddlyElement( place, "li", null, null, stats.incontrol + " within 1 standard deviation of the average" ) ;\n var li = createTiddlyElement( place, "li", null, null, stats.min + " is the smallest tiddler size " ) ;\n createTiddlyLink( li, stats.smallest, true ) ;\n li = createTiddlyElement( place, "li", null, null, stats.max + " is the largest tiddler size " ) ;\n createTiddlyLink( li, stats.largest, true ) ;\n},\n\nshowSparkle: function( place, stats ) {\n li = createTiddlyElement( place, "li", null, null, null ) ;\n config.macros.sparkline.handler( li, "sparkline?", stats.data ) ;\n},\n\nshowTable: function( place, stats ) {\n var tbl = createTiddlyElement(place,"table",null,null,"");\n var tb = createTiddlyElement( tbl, "tbody", null, null );\n var tr ;\n for( var i = 0; i < stats.data.length ; i++ ) {\n if ( stats.data[i] > 0 ) {\n tr = createTiddlyElement( tb, "tr", null, null, null );\n createTiddlyElement(tr,"td",null,null, i );\n createTiddlyElement(tr,"td",null,null, (i * stats.sdev) + " < " + ((i+1) * stats.sdev) );\n createTiddlyElement(tr,"td",null,null, stats.data[i] );\n }\n }\n},\n\nhandler: function( place, macroName, params ) {\n var stats = new Object() ;\n stats.count = 0 ;\n stats.size = 0 ;\n stats.min = 99999;\n stats.max = 0 ;\n stats.smallest = 0;\n stats.largest = 0;\n stats.xsquared = 0 ;\n \n store.forEachTiddler(function(title,tiddler) {\n stats.count++ ;\n x = tiddler.tiddlerSize() ;\n stats.size += x ;\n stats.xsquared += (x^2) ;\n if ( stats.min > x ) {\n stats.min = x ;\n stats.smallest = tiddler.title ;\n }\n if ( stats.max < x ) { \n stats.max = x ;\n stats.largest = tiddler.title ;\n }\n return x;\n });\n \n stats = this.doStats( stats ) ;\n\n createTiddlyElement( place, "b", null, null, "TiddlyWiki usage statistics" ) ;\n var ul = createTiddlyElement( place, "ul", null, null, null ) ;\n this.showStats( ul, stats ) ;\n this.showSparkle( ul, stats ) ;\n this.showTable( place, stats ) ;\n}};\n//}}}\n/***\nThis plugin is released under the [[Creative Commons Attribution 2.5 License|http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/]]\n***/
Tiddler.prototype.getSubtitle = function()\n{\n return(this.title);\n}
/***\n|''Name:''|TiddlersBarPlugin|\n|''Description:''|A bar to switch between tiddlers through tabs (like browser tabs bar).|\n|''Version:''|1.2.5|\n|''Date:''|Jan 18,2008|\n|''Source:''|http://visualtw.ouvaton.org/VisualTW.html|\n|''Author:''|Pascal Collin|\n|''License:''|BSD open source license|\n|''~CoreVersion:''|2.1.0|\n|''Browser:''|Firefox 2.0; InternetExplorer 6.0, others|\n!Demos\nOn [[homepage|http://visualtw.ouvaton.org/VisualTW.html]], open several tiddlers to use the tabs bar.\n!Installation\n#import this tiddler from [[homepage|http://visualtw.ouvaton.org/VisualTW.html]] (tagged as systemConfig)\n#save and reload\n#''if you're using a custom [[PageTemplate]]'', add {{{<div id='tiddlersBar' refresh='none' ondblclick='config.macros.tiddlersBar.onTiddlersBarAction(event)'></div>}}} before {{{<div id='tiddlerDisplay'></div>}}}\n#optionally, adjust StyleSheetTiddlersBar\n!Tips\n*Doubleclick on the tiddlers bar (where there is no tab) create a new tiddler.\n*Tabs include a button to close {{{x}}} or save {{{!}}} their tiddler.\n*By default, click on the current tab close all others tiddlers.\n!Configuration options \n<<option chkDisableTabsBar>> Disable the tabs bar (to print, by example).\n<<option chkHideTabsBarWhenSingleTab >> Automatically hide the tabs bar when only one tiddler is displayed. \n<<option txtSelectedTiddlerTabButton>> ''selected'' tab command button.\n<<option txtPreviousTabKey>> previous tab access key.\n<<option txtNextTabKey>> next tab access key.\n!Code\n***/\n//{{{\nconfig.options.chkDisableTabsBar = config.options.chkDisableTabsBar ? config.options.chkDisableTabsBar : false;\nconfig.options.chkHideTabsBarWhenSingleTab = config.options.chkHideTabsBarWhenSingleTab ? config.options.chkHideTabsBarWhenSingleTab : true;\nconfig.options.txtSelectedTiddlerTabButton = config.options.txtSelectedTiddlerTabButton ? config.options.txtSelectedTiddlerTabButton : "closeOthers";\nconfig.options.txtPreviousTabKey = config.options.txtPreviousTabKey ? config.options.txtPreviousTabKey : "";\nconfig.options.txtNextTabKey = config.options.txtNextTabKey ? config.options.txtNextTabKey : "";\nconfig.macros.tiddlersBar = {\n tooltip : "Afişează pagina ",\n tooltipClose : "clic aici pentru a închide această pagină",\n tooltipSave : "clic aici pentru a salva această pagină",\n promptRename : "introduceţi noua denumire a paginii",\n currentTiddler : "",\n previousState : false,\n previousKey : config.options.txtPreviousTabKey,\n nextKey : config.options.txtNextTabKey, \n tabsAnimationSource : null, //use document.getElementById("tiddlerDisplay") if you need animation on tab switching.\n handler: function(place,macroName,params) {\n var previous = null;\n if (config.macros.tiddlersBar.isShown())\n story.forEachTiddler(function(title,e){\n if (title==config.macros.tiddlersBar.currentTiddler){\n var d = createTiddlyElement(null,"span",null,"tab tabSelected");\n config.macros.tiddlersBar.createActiveTabButton(d,title);\n if (previous && config.macros.tiddlersBar.previousKey) previous.setAttribute("accessKey",config.macros.tiddlersBar.nextKey);\n previous = "active";\n }\n else {\n var d = createTiddlyElement(place,"span",null,"tab tabUnselected");\n var btn = createTiddlyButton(d,title,config.macros.tiddlersBar.tooltip + title,config.macros.tiddlersBar.onSelectTab);\n btn.setAttribute("tiddler", title);\n if (previous=="active" && config.macros.tiddlersBar.nextKey) btn.setAttribute("accessKey",config.macros.tiddlersBar.previousKey);\n previous=btn;\n }\n var isDirty =story.isDirty(title);\n var c = createTiddlyButton(d,isDirty ?"!":"x",isDirty?config.macros.tiddlersBar.tooltipSave:config.macros.tiddlersBar.tooltipClose, isDirty ? config.macros.tiddlersBar.onTabSave : config.macros.tiddlersBar.onTabClose,"tabButton");\n c.setAttribute("tiddler", title);\n if (place.childNodes) {\n place.insertBefore(document.createTextNode(" "),place.firstChild); // to allow break line here when many tiddlers are open\n place.insertBefore(d,place.firstChild); \n }\n else place.appendChild(d);\n })\n }, \n refresh: function(place,params){\n removeChildren(place);\n config.macros.tiddlersBar.handler(place,"tiddlersBar",params);\n if (config.macros.tiddlersBar.previousState!=config.macros.tiddlersBar.isShown()) {\n story.refreshAllTiddlers();\n if (config.macros.tiddlersBar.previousState) story.forEachTiddler(function(t,e){e.style.display="";});\n config.macros.tiddlersBar.previousState = !config.macros.tiddlersBar.previousState;\n }\n },\n isShown : function(){\n if (config.options.chkDisableTabsBar) return false;\n if (!config.options.chkHideTabsBarWhenSingleTab) return true;\n var cpt=0;\n story.forEachTiddler(function(){cpt++});\n return (cpt>1);\n },\n selectNextTab : function(){ //used when the current tab is closed (to select another tab)\n var previous="";\n story.forEachTiddler(function(title){\n if (!config.macros.tiddlersBar.currentTiddler) {\n story.displayTiddler(null,title);\n return;\n }\n if (title==config.macros.tiddlersBar.currentTiddler) {\n if (previous) {\n story.displayTiddler(null,previous);\n return;\n }\n else config.macros.tiddlersBar.currentTiddler=""; // so next tab will be selected\n }\n else previous=title;\n }); \n },\n onSelectTab : function(e){\n var t = this.getAttribute("tiddler");\n if (t) story.displayTiddler(null,t);\n return false;\n },\n onTabClose : function(e){\n var t = this.getAttribute("tiddler");\n if (t) {\n if(story.hasChanges(t) && !readOnly) {\n if(!confirm(config.commands.cancelTiddler.warning.format([t])))\n return false;\n }\n story.closeTiddler(t);\n }\n return false;\n },\n onTabSave : function(e) {\n var t = this.getAttribute("tiddler");\n if (!e) e=window.event;\n if (t) config.commands.saveTiddler.handler(e,null,t);\n return false;\n },\n onSelectedTabButtonClick : function(event,src,title) {\n var t = this.getAttribute("tiddler");\n if (!event) event=window.event;\n if (t && config.options.txtSelectedTiddlerTabButton && config.commands[config.options.txtSelectedTiddlerTabButton])\n config.commands[config.options.txtSelectedTiddlerTabButton].handler(event, src, t);\n return false;\n },\n onTiddlersBarAction: function(event) {\n var source = event.target ? event.target.id : event.srcElement.id; // FF uses target and IE uses srcElement;\n if (source=="tiddlersBar") story.displayTiddler(null,'New Tiddler',DEFAULT_EDIT_TEMPLATE,false,null,null);\n },\n createActiveTabButton : function(place,title) {\n if (config.options.txtSelectedTiddlerTabButton && config.commands[config.options.txtSelectedTiddlerTabButton]) {\n var btn = createTiddlyButton(place, title, config.commands[config.options.txtSelectedTiddlerTabButton].tooltip ,config.macros.tiddlersBar.onSelectedTabButtonClick);\n btn.setAttribute("tiddler", title);\n }\n else\n createTiddlyText(place,title);\n }\n}\n\nstory.coreCloseTiddler = story.coreCloseTiddler? story.coreCloseTiddler : story.closeTiddler;\nstory.coreDisplayTiddler = story.coreDisplayTiddler ? story.coreDisplayTiddler : story.displayTiddler;\n\nstory.closeTiddler = function(title,animate,unused) {\n if (title==config.macros.tiddlersBar.currentTiddler)\n config.macros.tiddlersBar.selectNextTab();\n story.coreCloseTiddler(title,false,unused); //disable animation to get it closed before calling tiddlersBar.refresh\n var e=document.getElementById("tiddlersBar");\n if (e) config.macros.tiddlersBar.refresh(e,null);\n}\n\nstory.displayTiddler = function(srcElement,tiddler,template,animate,unused,customFields,toggle){\n story.coreDisplayTiddler(config.macros.tiddlersBar.tabsAnimationSource,tiddler,template,animate,unused,customFields,toggle);\n var title = (tiddler instanceof Tiddler)? tiddler.title : tiddler; \n if (config.macros.tiddlersBar.isShown()) {\n story.forEachTiddler(function(t,e){\n if (t!=title) e.style.display="none";\n else e.style.display="";\n })\n config.macros.tiddlersBar.currentTiddler=title;\n }\n var e=document.getElementById("tiddlersBar");\n if (e) config.macros.tiddlersBar.refresh(e,null);\n}\n\nvar coreRefreshPageTemplate = coreRefreshPageTemplate ? coreRefreshPageTemplate : refreshPageTemplate;\nrefreshPageTemplate = function(title) {\n coreRefreshPageTemplate(title);\n if (config.macros.tiddlersBar) config.macros.tiddlersBar.refresh(document.getElementById("tiddlersBar"));\n}\n\nensureVisible=function (e) {return 0} //disable bottom scrolling (not useful now)\n\nconfig.shadowTiddlers.StyleSheetTiddlersBar = "/*{{{*/\sn";\nconfig.shadowTiddlers.StyleSheetTiddlersBar += "#tiddlersBar .button {border:0}\sn";\nconfig.shadowTiddlers.StyleSheetTiddlersBar += "#tiddlersBar .tab {white-space:nowrap}\sn";\nconfig.shadowTiddlers.StyleSheetTiddlersBar += "#tiddlersBar {padding : 1em 0.5em 2px 0.5em}\sn";\nconfig.shadowTiddlers.StyleSheetTiddlersBar += ".tabUnselected .tabButton, .tabSelected .tabButton {padding : 0 2px 0 2px; margin: 0 0 0 4px;}\sn";\nconfig.shadowTiddlers.StyleSheetTiddlersBar += ".tiddler, .tabContents {border:1px [[ColorPalette::TertiaryPale]] solid;}\sn";\nconfig.shadowTiddlers.StyleSheetTiddlersBar +="/*}}}*/";\nstore.addNotification("StyleSheetTiddlersBar", refreshStyles);\n\nconfig.refreshers.none = function(){return true;}\nconfig.shadowTiddlers.PageTemplate=config.shadowTiddlers.PageTemplate.replace(/<div id='tiddlerDisplay'><\s/div>/m,"<div id='tiddlersBar' refresh='none' ondblclick='config.macros.tiddlersBar.onTiddlersBarAction(event)'></div>\sn<div id='tiddlerDisplay'></div>");\n\n//}}}
config.macros.top={};\nconfig.macros.top.handler=function(place,macroName)\n{\n createTiddlyButton(place,"^","jump to top",this.onclick);\n}\nconfig.macros.top.onclick=function()\n{\n window.scrollTo(0,0);\n};
!!!Universitatea de Artă şi Design din ~Cluj-Napoca\n<<<\nUniversity of Art and Design of ~Cluj-Napoca\nContact: http://www.uartdcluj.ro/ro/contact.html\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Fine Arts\n# Faculty of Decorative Arts and Design
!!!Universitatea "Avram Iancu" din ~Cluj-Napoca\n<<<\n"Avram Iancu" University of ~Cluj-Napoca\nContact: http://www.uai-cluj.ro/index.php?id=6&lang=ro\n<<<
!!!Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi\n<<<\nUniversity "Alexandru Ioan Cuza" of Iasi\nContact: http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/University/Conducere\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Biology\n# Faculty of Chemistry\n# Faculty of Law\n# Faculty of Economics and Business Administration\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Faculty of Philosophy\n# Faculty of Physics\n# Faculty of Geography and Geology\n# Faculty of Informatics\n# Faculty of History\n# Faculty of Letters\n# Faculty of Mathematics\n# Faculty of Philology and Education Sciences\n# Faculty of Orthodox Theology\n# Faculty of ~Romano-Catholic Theology
!!!Universitatea “Andrei Şaguna” din Constanţa\n<<<\nUniversity "Andrei Saguna" of Constantza\nContact: http://www.andreisaguna.ro/index.php?nod=109\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Law and Administrative Sciences\n# Faculty of Communication Sciences and Political Sciences\n# Faculty of ~Psycho-Sociology\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Navigation and Shipping
!!!Universitatea de Artă Teatrală din ~Târgu-Mureş\n<<<\nUniversity of Theatre of ~Targu-Mures\nContact: http://www.uat.ro/index.php?pg=contact&pgid=81\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Drama\n# Faculty of Music
!!!Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti\n<<<\n"Ion Mincu" University of Architecture and Urbanism\nContact: http://www.iaim.ro/en/contact\n<<<\n!!Faculties\n# [[Faculty of Architecture|http://www.iaim.ro/en/faculties/architecture]]\n# [[Faculty of Interior Architecture|http://www.iaim.ro/en/faculties/design]]\n# [[Faculty of Urbanism/Urban Planning|http://www.iaim.ro/en/faculties/urbanism]]\n!!Department\n# [[Department of Advanced Studies|http://www.iaim.ro/en/advanced_studies]]
!!!Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad\n<<<\nAurel Vlaicu University of Arad\nContact: http://www.uav.ro/en/contact\n<<<\n!!Faculties\n# [[Faculty of Engineering|http://uav.ro/inginerie/]] *\n# [[Faculty of Food Engineering, Tourism and Environment Protection|http://uav.ro/fiatpm/]] *\n# [[Faculty of Humanities and Social Sciences|http://uav.ro/stiinte_umaniste_sociale/]] *\n# [[Faculty of Economic Sciences|http://uav.ro/stiinte_economice/]] *\n# [[Faculty of Theology|http://uav.ro/teologie/]] *\n# [[Faculty of Sciences|http://uav.ro/stiinte_exacte/]] *\n# [[Faculty of Education Sciences and Social Assistance|http://uav.ro/seas/]] *\n# [[Faculty of Physical Education and Sports|http://uav.ro/sport/]] *\n\n<<tiddler ro>>
!!!Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia\n<<<\n"1st of December 1918" University of Alba Iulia\nContact: http://www.uab.ro/index.php?cale=contact\n<<<\n!!Faculties\n# [[Faculty of History and Philology|http://www.uab.ro/facultati/index.php?meniu=facultati&compartimentul=5_admin_antet_facultati&limba=en&cale=default]]\n# [[Faculty of Sciences|http://www.uab.ro/facultati/index.php?meniu=facultati&compartimentul=6_admin_antet_facultati&limba=en&cale=default]]\n# [[Faculty of Law and Social Sciences|http://www.uab.ro/facultati/index.php?meniu=facultati&compartimentul=7_admin_antet_facultati&limba=en&cale=default]]\n# [[Faculty of Orthodox Theology|http://www.uab.ro/facultati/index.php?meniu=facultati&compartimentul=8_admin_antet_facultati&limba=en&cale=default]]
!!!Universitatea din Bucureşti\n<<<\nUniversity of Bucharest\nContact: http://www.unibuc.ro/en/main_contact_en\n<<<\n!!Faculties\n# [[Faculty of Biology|http://www.unibuc.ro/en/fac_fbiol_en]]\n# [[Faculty of Law|http://www.unibuc.ro/en/fac_fdrept_en]]\n# [[Faculty of Chemistry|http://www.unibuc.ro/en/fac_fchim_en]]\n# [[Faculty of Physics|http://www.unibuc.ro/en/fac_ffiz_en]]\n# [[Faculty of Geography|http://www.unibuc.ro/en/fac_fgeogr_en]]\n# [[Faculty of Philosophy|http://www.unibuc.ro/en/fac_filozof_en]]\n# [[Faculty of Geology and Geophysics|http://www.unibuc.ro/en/fac_fgg_en]]\n# [[Faculty of History|http://www.unibuc.ro/en/fac_fistr_en]]\n# [[Faculty of Journalism and Communication Studies|http://www.unibuc.ro/en/fac_fjsc_en]]\n# [[Faculty of Mathematics and Computer Science|http://www.unibuc.ro/en/fac_fmat_en]]\n# [[Faculty of Foreign Languages and Literatures|http://www.unibuc.ro/en/fac_flls_en]]\n# [[Faculty of Psychology and Educational Studies|http://www.unibuc.ro/en/fac_fpse_en]]\n# [[Faculty of Political Science|http://www.unibuc.ro/en/fac_fsp_en]]\n# [[Faculty of Baptist Theology|http://www.unibuc.ro/en/fac_ftb_en]] \n# [[Faculty of Sociology and Social Work|http://www.unibuc.ro/en/fac_fsas_en]]\n# [[Faculty of Orthodox Theology|http://www.unibuc.ro/en/fac_fto_en]]\n# [[Faculty of Roman Catholic Theology and Social Work|http://www.unibuc.ro/en/fac_ftrcas_en]]\n# [[Faculty of Letters|http://www.unibuc.ro/en/fac_litr_en]]\n# [[Faculty of Administration|http://www.unibuc.ro/en/fac_da_en]]\n# [[Faculty of Administration and Business|http://www.unibuc.ro/en/fac_fad_en2]]\n!!Departments\n# [[Department for Education Pedagogy|http://www.unibuc.ro/ro/dep_cinstb_ro]] *\n# [[Department of Technologies|http://www.credis.ro/]] *\n# [[Department of IDD|http://www.unibuc.ro/ro/dep_credis_ro]] *\n# [[UNESCO Chair for intercultural and interreligious exchanges|http://www.unibuc.ro/ro/dep_unesco_ro]] *\n\n<<tiddler ro>>
!!!Universitatea "Babeş-Bolyai" din ~Cluj-Napoca\n<<<\nUniversity "~Babes-Bolyai" of ~Cluj-Napoca\nContact: http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/infrastructura.html\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Mathematics and Informatics\n# Faculty of Physics\n# Faculty of Chemistry and Chemical Engineering\n# Faculty of Biology and Geology\n# Faculty of Geography\n# Faculty of Environment Science\n# Faculty of Law\n# Faculty of Letters\n# Faculty of History and Philosophy\n# Faculty of Sociology and Social Assistance\n# Faculty of Psychology and Education Sciences\n# Faculty of Economic Sciences and Computer Science for Business Administration\n# Faculty of European Studies\n# Faculty of Business\n# Faculty of Administrative, Political and Communication Sciences\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Faculty of Orthodox Theology\n# Faculty of ~Greek-Catholic Theology\n# Faculty of Protestant Theology\n# Faculty of ~Roman-Catholic Theology\n# Faculty of Theatre and Television
!!!Universitatea “Bogdan Vodă” din ~Cluj-Napoca\n<<<\nUniversity "Bogdan Voda" of ~Cluj-Napoca\nContact: http://www.ubv.ro/\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Law\n# Faculty of Physical Education and Sports
!!!Universitatea din Bacău\n<<<\nUniversity of Bacau\nContact: http://www.ub.ro/contact\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Engineering\n# Faculty of Letters\n# Faculty of Sports and Health\n# Faculty of Sciences\n# Faculty of Economic Sciences
!!!Universitatea "Constantin Brâncuşi" din ~Târgu-Jiu\n<<<\nUniversity "Constantin Brancusi" of ~Targu-Jiu\nContact: http://www.utgjiu.ro/index.php\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Engineering\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Juridical Sciences\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Faculty of Letters and Social Sciences
!!!Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti\n<<<\nUniversity "Constantin Brâncoveanu" of Pitesti\nContact: http://www.univcb.ro\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Management, Marketing and Business\n# Faculty of Finances and Accountancy\n# Faculty of Juridical, Administrative and Communication Sciences\n# Faculty of Management, Marketing and Business of Braila\n# Faculty of Administrative and Communication Sciences of Braila\n# Faculty of Management, Marketing and Business of ~Ramnicu-Valcea
!!!Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti\n<<<\n"Dimitrie Cantemir" Christian University of Bucharest\nContact: http://www.ucdc.ro/contact.html\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Juridical and Administrative Sciences\n# Faculty of Tourism and Commercial Management\n# Faculty of History\n# Faculty of International Economical Relations\n# Faculty of Finances and Banks\n# Faculty of Political Sciences\n# Faculty of Foreign Languages\n# Faculty of Law of ~Cluj-Napoca\n# Faculty of Economics Sciences of ~Cluj-Napoca\n# Faculty of ~Tourism-Geography of Sibiu\n# Faculty of Tourism and Commercial Management of Timisoara\n# Faculty of Tourism and Commercial Management of Constanta\n# Faculty of International Economical Relations of Brasov\n# Faculty of Finances, Banks and Accountancy of Brasov
!!!Universitatea din Craiova\n<<<\nUniversity of Craiova\nContact: http://www.central.ucv.ro/contact/\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Mathematics and Informatics\n# Faculty of Physics\n# Faculty of Chemistry\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Faculty of Letters\n# Faculty of ~History-Geography\n# Faculty of Theology\n# Faculty of Law and Administrative Sciences\n# Faculty of Economics and Business Administration\n# Faculty of Mechanics\n# Faculty of Electrotechnics\n# Faculty of Electromechanics, Environment and Industrial Informatics\n# Faculty of Automatics and Computers\n# Faculty of Horticulture\n# Faculty of Agriculture\n# Faculty of Engineering and Management of Technological Systems of Drobeta - Turnu Severin
!!!Universitatea “Dimitrie Cantemir” din ~Târgu-Mureş\n<<<\nUniversity "Dimitrie Cantemir” of ~Targu-Mures\nContact: http://www.cantemir.ro/index.php?Act=mn03h\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Law\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Psychology and Education Sciences\n# Faculty of ~History-Geography
!!!Universitatea Ecologică din Bucureşti\n<<<\nEcologic University of Bucharest\nContact: http://www.ueb.ro/contact/\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Law\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Faculty of Managerial Engineering\n# Faculty of Management\n# Faculty of Nature Sciences and Ecology\n# Faculty of Psychology\n# Faculty of Communication Sciences
!!!Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa\n<<<\nUniversity "Eftimie Murgu" of Resita\nContact: http://www.uni-resita.eu/FH-Sites/uem/index.php?id=484\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Engineering\n# Faculty of Administrative Sciences and Economics
!!!Universitatea "George Bacovia" din Bacău\n<<<\nUniversity "George Bacovia" of Bacau\nContact: http://www.ugb.ro/en/index_files/Page565.htm\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Accountancy and Computer Sciences for Administration\n# Faculty of Management\n# Faculty of Business Economy
!!!Universitatea "George Bariţiu" din Braşov\n<<<\nUniversity "George Baritiu" of Brasov\nContact: http://www.universitateagbaritiu.ro/\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Law\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Physical Education and Sports
!!!Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti\n<<<\nRomanian University of Sciences and Arts "Gheorghe Cristea" of Bucharest\nContact: http://www.ugc.ro/contact.php\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Economics, Juridical and Administrative Sciences\n# Faculty of Arts and Sciences
!!!Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi\n<<<\nUniversity "Dunarea de Jos" of Galati\nContact: http://www.ugal.ro/about/contact.htm\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Mechanics\n# Faculty of Ships\n# Faculty of Electronics and Electrical Engineering\n# Faculty of Computer Sciences\n# Faculty of Metallurgy and Materials Science\n# Faculty of Engineering of Braila\n# Faculty of Food Science and Engineering\n# Faculty of Medicine and Pharmacy\n# Faculty of Sciences\n# Faculty of Letters\n# Faculty of History, Philosophy and Theology\n# Faculty of Arts\n# Faculty of Economic Sciences\n# Faculty of Law\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Cross-border Faculty of Humanities, Economics and Engineering Sciences
!!!Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu\n<<<\nUniversity "Lucian Blaga" of Sibiu\nContact: http://www.ulbsibiu.ro/ro/contact/index.php?show=1\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Theology\n# Faculty of Law\n# Faculty of Letters and Arts\n# Faculty of History and Patrimony\n# Faculty of Engineering\n# Faculty of Sciences\n# Faculty of Medicine\n# Faculty of Agricultural Sciences, Food Industry, Environment Protection\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Journalism\n# Faculty of Political Sciences and International Relation and European Studies\n# Department of Protestant Theology
!!!Universitatea Maritimă din Constanţa\n<<<\nMaritime University of Constantza\nContact: http://www.universitateamaritima.ro/control.php?groupname=Despre_Noi\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Navigation and Shipping\n# Faculty of Naval Electromechanics
!!!Universitatea “Mihai Eminescu” din Timişoara\n<<<\nUniversity "Mihai Eminescu" of Timisoara\nContact: http://www.umet.ro/contact.php\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Tourism, Hospitality and Trade Management\n# Faculty of Physiology and Social Sciences
!!!Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti\n<<<\nUniversity of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" of Bucharest\nContact: http://www.univermed-cdgm.ro/?pid=520\n<<<\n!!Faculties\n# [[Faculty of Medicine|http://www.uni-davila.ro/medsch.html]]\n# [[Faculty of Dentistry|http://www.uni-davila.ro/stoma.html]]\n# [[Faculty of Pharmacy|http://www.uni-davila.ro/pharma.html]]\n# [[Faculty of Midwives and Nursing|http://www.univermed-cdgm.ro/?pid=1637]] *\n\n<<tiddler ro>>
!!!Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din ~Cluj-Napoca\n<<<\nUniversity of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu" of ~Cluj-Napoca\nStr. Emil Isac, nr. 13, 400023 ~Cluj-Napoca, judeţul CLUJ\nTel.: +4 0264 406840 sau +4 0264 406841\nFax: +4 0264 594289\nE-mail: <<email rectoratumf la umfcluj punct ro>>\nWeb: http://www.umfcluj.ro/universitate/rectorat/rectorat.aspx\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Medicine\n# Faculty of Dentistry\n# Faculty of Pharmacy\n# Faculty of Midwives and Nurses\n# Faculty of Health Sciences
!!!Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova\n<<<\nUniversity of Medicine and Pharmacy of Craiova\nContact: http://www.umfcv.ro/en/Organization/Rector/index.html\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Medicine\n# Faculty of Midwives and Nursing\n# Faculty of Dentistry\n# Faculty of Pharmacy
!!!Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi\n<<<\nUniversity of Medicine and Pharmacy "Gr.T. Popa" of Iasi\nContact: http://www.umfiasi.ro/umf/ie2/navigation.jsp?node=1535\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Medicine\n# Faculty of Dentistry\n# Faculty of Pharmacy\n# Faculty of Biomedical Engineering
!!!Universitatea de Medicină şi Farmacie din ~Târgu-Mureş\n<<<\nUniversity of Medicine and Pharmacy of ~Targu-Mures\nContact: http://www.umftgm.ro/contact.html\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Medicine\n# Faculty of Dentistry\n# Faculty of Pharmacy
!!!Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara\n<<<\nUniversity of Medicine and Pharmacy "Victor Babes" of Timisoara\nContact: http://www.umft.ro/newpage/uc.htm\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Medicine\n# Faculty of Dentistry\n# Faculty of Pharmacy
!!!Universitatea “Mihail Kogalniceanu” din Iaşi\n<<<\nUniversity "Mihail Kogalniceanu" of Iasi\nContact: http://www.umk.ro/en/contact.html\n<<<\n!!Faculty\n# Faculty of Law
!!!Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale"\n<<<\nNational University of Theatre and Cinematography "I. L. Caragiale"\nContact: http://www.unatc.ro/CadruContact.html\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Theatre\n# Faculty of Film
!!!Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"\n<<<\nNational Defense University "Carol I"\nŞos. Panduri, nr. 68-72, sector 5, Bucureşti\nTel.: +4 021 3194880\nFax: +4 021 3194866\nE-mail: <<email public la unap punct ro>>\nWeb: http://www.unap.ro/ro/contact/contact.html\n<<<\n!!Faculty\n# Faculty of Commandment and Headquarters
!!!Universitatea Naţională de Arte\n<<<\nNational University of Arts\nContact: http://www.unarte.ro/\n<<<\n!!Faculties\n# [[Faculty of Fine Arts|http://www.unarte.ro/unarte/newunarteTST/home.php?l=eng&p=fap&cat=fap&sp=fap]]\n# [[Faculty of Decorative Arts and Design|http://www.unarte.ro/unarte/newunarteTST/home.php?l=eng&p=fap&cat=fap&sp=fap]]\n# [[Faculty of Arts History and Theory|http://www.unarte.ro/unarte/newunarteTST/home.php?l=eng&p=fita&cat=fita&sp=fita]]
!Uniunea Naţională a Barourilor din România\n\nAutoritate Competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutoritate Competentă pentru profesia de [[avocat]].\n<<<\nThe National Association of the Romanian Bars\nL'Union Nationale des Barreaux de Roumanie\n[[Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, 050091 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4289072&lon=26.0988432&z=17&l=0&m=w]]\nTelefon: +4 021 3134875, +4 021 3160739, +4 021 3160740\nFax: +4 021 3134880\nE-mail: <<email unbr la unbr punct ro>>\nWeb: http://www.unbr.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=509b918cf262ed7a7fb476e6fa96742f&ppa=354.7&r=125.19&vla=-15.68&lz=60&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti\n<<<\nStr. Alecu Russo, nr. 13-19, et. 2, ap. 5, Sector 2, Bucureşti\nTel.: +4 021 3205092\nFax: +4 021 3205090\nE-mail: <<email uniune la executori punct ro>>\nWeb: http://www.executori.ro\n<<<
!!!Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti\n<<<\nNational University of Music of Bucharest\nContact: http://www.unmb.ro/contact/\n<<<\n!!Faculties\n# [[Faculty of Musical Interpretation|http://www.unmb.ro/fim/]] *\n# [[Faculty of Composition, Musicology and Musical Pedagogy|http://www.unmb.ro/fcmpm/]] *\n\n<<tiddler ro>>
!Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România\n\nAutoritate competentă înregistrată în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ [[Servicii|IMI-SD]].\n\nAutoritate competentă pentru profesia de [[practician în insolvenţă|practician-in-insolventa]], are atribuţii de autorizare a practicienilor în insolvenţă.\n<<<\nRomanian National Union of Insolvency Practitioners\n[[B-dul. Octavian Goga nr. 2, tronson 3, etaj I, cam. 2-3, sector 3, 030982 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4229845&lon=26.1108756&z=18&l=0&m=w]]\nTel./Fax: +4 021 3162484, +4 021 3162485\nE-mail: <<email office la unpir punct ro>>\nWeb: http://www.unpir.ro\n<<<\n<<embed http://www.norc.ro/embed.aspx?id=7207a52a3a98a859d51b559382e6b7bb&ppa=95.3&r=45.5&vla=-31.7&lz=46&acc=48dcd7a8-5fa5-430d-89bc-5421fc7b3d75>>
!!Uniunea Naţională a Tuturor Studenţilor din România\n> Adresă web recomandată: http://www.unsr.ro\n<<iFrame http://www.unsr.ro/>>\n<<tiddler precizare>>
!!!Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti\n<<<\nUniversity "Nicolae Titulescu" of Bucharest\nContact: http://www.univnt.ro/ro/contact.html\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Law\n# Faculty of Finances and Accountancy\n# Faculty of Social and Administrative Sciences
!!Uniunea Naţionala a Traducătorilor Autorizaţi\n\nWeb: http://www.untar.ro
!!!Universitatea "Ovidius" din Constanţa\n<<<\nUniversity "Ovidius" of Constantza\nContact: http://www.univ-ovidius.ro/contact/informatii-contact.php\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Letters\n# Faculty of Theology\n# Faculty of History and Political Sciences\n# Faculty of Law and Administrative Sciences\n# Faculty of Nature Sciences and Agricultural Sciences\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Faculty of Physics, Chemistry, Electronics and Gas Technology\n# Faculty of Mathematics and Informatics\n# Faculty of Economic Sciences\n# Faculty of General Medicine\n# Faculty of Dentistry\n# Faculty of Pharmacy\n# Faculty of Mechanics Industrial and Maritime Engineering\n# Faculty of Civil Engineering\n# Faculty of Arts\n# Faculty of Physiology and Education Sciences
!!!Universitatea din Oradea\n<<<\nUniversity of Oradea\nContact: http://www.uoradea.ro/\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Architecture and Civil Engineering\n# Faculty of Visual Arts\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Faculty of Energetics\n# Faculty of Electrical Engineering and Information Technology\n# Faculty of Technology and Managing Engineering\n# Faculty of History, Geography and International Relation\n# Faculty of Letters\n# Faculty of Medicine and Pharmacy\n# Faculty of Music\n# Faculty of Environment Protection\n# Faculty of Sciences\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Juridical Sciences\n# Faculty of Political Sciences and Communication Sciences\n# Faculty of ~Socio-Humanities\n# Faculty of Orthodox Theology\n# Faculty of Textiles and Leather
!!!Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi\n<<<\nUniversity "Petre Andrei" of Iasi\nContact: http://www.upa.ro/contact/Contact/\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Law\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Psychology and Social Assistance\n# Faculty of Dentistry
!!!Universitatea "Politehnica" din Bucureşti\n<<<\n"Politehnica" University of Bucharest\nContact: http://www.upb.ro/contact.php\n<<<\n!!Faculties\n# [[Faculty of Electrical Engineering|http://www.upb.ro/index.php/en/faculties-and-departments/faculties/electrical-engineering]]\n# [[Faculty of Power Engineering|http://www.upb.ro/index.php/en/faculties-and-departments/faculties/power-engineering]]\n# [[Faculty of Automatic Control and Computers|http://www.upb.ro/index.php/en/faculties-and-departments/faculties/automatic-control-and-computers]]\n# [[Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology|http://www.upb.ro/index.php/en/faculties-and-departments/faculties/electronics,-telecommunications-and-information-technology]]\n# [[Faculty of Mechanical and Mechatronics Engineering|http://www.upb.ro/index.php/en/faculties-and-departments/faculties/mechanical-and-mechatronics-engineering]]\n# [[Faculty of Engineering and Management of Technological Systems|http://www.upb.ro/index.php/en/faculties-and-departments/faculties/engineering-and-management-of-technological-systems]]\n# [[Faculty of Biotechnical Systems|http://www.upb.ro/index.php/en/faculties-and-departments/faculties/biotechnical-systems]]\n# [[Faculty of Transports|http://www.upb.ro/index.php/en/faculties-and-departments/faculties/transports]]\n# [[Faculty of Aerospace Engineering|http://www.upb.ro/index.php/en/faculties-and-departments/faculties/aerospace-engineering]]\n# [[Faculty of Materials Science and Engineering|http://www.upb.ro/index.php/en/faculties-and-departments/faculties/materials-science-and-engineering]]\n# [[Faculty of Applied Chemistry and Material Science|http://www.upb.ro/index.php/ro/facultati-si-departamente/facultati/chimie-aplicata-si-stiinta-materialelor]] *\n# [[Faculty of Engineering Taught in Modern Languages|http://www.upb.ro/index.php/en/faculties-and-departments/faculties/engineering-taught-in-modern-languages]]\n# [[Faculty of Applied Sciences|http://www.upb.ro/index.php/en/faculties-and-departments/faculties/applied-sciences]]\n!!Departments\n# [[Management Department|http://www.upb.ro/index.php/ro/facultati-si-departamente/departamente/departamentul-de-management]] *\n# [[Bioengineering and Biotechnology Department|http://www.upb.ro/index.php/ro/facultati-si-departamente/departamente/departamentul-de-bioinginerie-si-biotehnologie]] *\n# [[Department for Teaching Personnel Training and Socio-Human Sciences|http://www.upb.ro/index.php/ro/facultati-si-departamente/departamente/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic-si-stiinte-socio-umane]] *\n# [[Human Resources Training Center|http://www.upb.ro/index.php/ro/facultati-si-departamente/departamente/centrul-de-pregatire-a-resurselor-umane]] *\n\n<<tiddler ro>>
!!!Universitatea ~Petrol-Gaze din Ploieşti\n<<<\n~Petroleum-Gas University of Ploiesti\nContact: http://www.upg-ploiesti.ro/contact.htm\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Mechanic and Electric Engineering\n# Faculty of Petroleum and Gas Engineering\n# Faculty of Petroleum Technology and Petrochemistry\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Letters and Sciences
!!Uniunea Profesiilor Liberale din România\n> Adresă web recomandată: http://uplr.ro/principalr.html\n<<iFrame http://uplr.ro/principalr.html>>\n<<tiddler precizare>>
!!!Universitatea "Petru Maior" din ~Târgu-Mureş\n<<<\nUniversity "Petru Maior" of ~Targu-Mures\nContact: http://www.upm.ro/despre/index.html\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Engineering\n# Faculty of Letters and Sciences\n# Faculty of Economics, Juridical and Administrative Sciences
!!!Universitatea "Politehnica" din Timişoara\n<<<\n"Politehnica" University of Timisoara\nContact: http://www.upt.ro/index.php\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Automatics and Computers\n# Faculty of Industrial Chemistry and Environment Engineering\n# Faculty of Civil Engineering\n# Faculty of Architecture\n# Faculty of Electronics and Telecommunications\n# Faculty of Electrotechnics and Electroenergetics\n# Faculty of Hydrotechnics\n# Faculty of Management in Productions and Transportations\n# Faculty of Mechanics\n# Department of Communication and Foreign Languages\n# Faculty of Engineering of Hunedoara
!!!Universitatea din Petroşani\n<<<\nUniversity of Petrosani\nContact: http://www.upet.ro/pdf/Carte%20de%20telefon.pdf\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Mining\n# Faculty of Mechanics and Electrics Engineering\n# Faculty of Sciences
!!!Universitatea din Piteşti\n<<<\nUniversity of Pitesti\nContact: http://www.upit.ro/index.php?i=5\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Sciences\n# Faculty of Letters\n# Faculty of Mechanics and Technology\n# Faculty of Electronics, Communication and Computers\n# Faculty of Orthodox Theology\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Juridical and Administrative Sciences\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Faculty of Mathematics and Informatics\n# Faculty of ~Socio-Humanities\n# Faculty of Education Sciences
!!!Fundaţia Universitară pentru Integrare Europeană – Universitatea "~Româno-Germană" din Sibiu\n<<<\n~Romanian-German University of Sibiu\nContact: http://www.roger-univ.ro/up%20menu/contact.html\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Law\n# Faculty of Economics and Computers
!!!Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti\n<<<\nUniversity of Agriculture and Veterinary Medicine of Bucharest\nContact: http://www.usamv.ro/contact.html\n<<<\n!!Faculties\n# [[Faculty of Agriculture|http://www.agro-bucuresti.ro/]] *\n# [[Faculty of Horticulture|http://www.horticultura-bucuresti.ro/]] *\n# [[Faculty of Zootechnics|http://www.zootehnie.ro/]] *\n# [[Faculty of Veterinary Medicine|http://www.fmvb.ro/]] *\n# [[Faculty of Land Amelioration and Environment Engineering|http://www.fifim.ro/]] *\n# [[Faculty of Biotechnology|http://bioteh.usab.ro/]] *\n# [[Faculty of Management, Economics Engineering in Agriculture and Rural Development|http://www.managusamv.ro/]] *\n# Faculty of Management, Economics Engineering in Agriculture and Rural Development of Slatina\n# Faculty of Management, Economics Engineering in Agriculture and Rural Development of Calarasi\n\n<<tiddler ro>>
!!!Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ~Cluj-Napoca\n<<<\nUniversity of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of ~Cluj-Napoca\nStr. Mănăştur, nr. 3-5, 400372 ~Cluj-Napoca, judeţul CLUJ\nTel.: +4 0264 596384 int. 102 / int. 240\nFax: +4 0264 593792\nE-mail: <<email rector la usmavcluj punct ro>>\nWeb: http://www.usamvcluj.ro\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Agriculture\n# Faculty of Horticulture\n# Faculty of Zootechny and Biotechnologies\n# Faculty of Veterinary Medicine
!!!Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi\n<<<\nUniversity of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "Ion Ionescu de la Brad" of Iasi\nAleea M. Sadoveanu, nr. 3, 700490 Iaşi, judeţul IAŞI\nTel.: +4 0232 407407\nFax: +4 0232 260650\nE-mail: <<email rectorat la univagro-iasi punct ro>>\nWeb: http://www.univagro-iasi.ro/index.php?lang=en&pagina=pagini/contact.html \n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Agriculture\n# Faculty of Horticulture\n# Faculty of Zootechny\n# Faculty of Veterinary Medicine
!!!Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara\n<<<\nUniversity of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara\nCalea Aradului, nr. 119, 300645 Timişoara, judeţul TIMIŞ\nTel.: +4 0256 494 023\nFax: +4 0256 200 296\nE-mail: <<email usabtm la mail punct dnttm.ro>>\nWeb: http://www.usab-tm.ro/index.php?id=24&L=0\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Agriculture\n# Faculty of Horticulture and Forestry\n# Faculty of Agricultural Management\n# Faculty of Veterinary Medicine\n# Faculty of ~Agro-Food Products Technology\n# Faculty of Zootechny and Biotechnologies
!!!Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti\n<<<\nUniversity "Spiru Haret" of Bucharest\nContact: http://www.spiruharet.ro/adrese/\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Foreign Languages\n# Faculty of Law and Public Administration\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Faculty of Marketing and Economical International Affairs\n# Faculty of ~Financial-Accountancy Management\n# Faculty of Finances and Banks\n# Faculty of Veterinary Medicine\n# Faculty of Philosophy and Journalism\n# Faculty of ~Sociology-Psychology\n# Faculty of Management of Brasov\n# Faculty of Music\n# Faculty of Geography\n# Faculty of ~Financial-Accountancy Management of Constanta\n# Faculty of Drama\n# Faculty of Romanian Language and Literature\n# Faculty of History\n# Faculty of International Relations and European Studies\n# Faculty of Juridical and Administrative Sciences of Brasov\n# Faculty of ~Financial-Accountancy Management of Craiova\n# Faculty of Law and Public Administration of Craiova\n# Faculty of Accountancy and Finances of ~Campulung-Muscel\n# Faculty of Mathematics and Informatics\n# Faculty of Architecture\n# Faculty of Law and Public Administration of Constanta\n# Faculty of Psychology and Pedagogy of Brasov\n# Faculty of Law and Public Administration of ~Ramnicu-Valcea\n# Faculty Accountancy and Finances of ~Ramnicu-Valcea\n# Faculty of Finances and Banks of Blaj\n# Faculty of ~Financial-Accountancy Management of Blaj\n# Faculty of Mathematics and Informatics of Blaj
!!!Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava\n<<<\nUniversity "Stefan cel Mare" of Suceava\nContact: http://www.usv.ro/staff.php\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Faculty of Food Industry\n# Faculty of Electric Engineering and Computer Sciences\n# Faculty of Mechanical Engineering, Mechatronics and Management\n# Faculty of History and Geography\n# Faculty of Letters and Communication Sciences\n# Faculty of Forestry\n# Faculty of Economics and Public Administration\n# Faculty of Education Sciences
!!!Universitatea Tehnică din ~Cluj-Napoca\n<<<\nTechnical University of ~Cluj-Napoca\nContact: http://www.utcluj.ro/prezentare/organizare.php\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Architecture and Town Planning\n# Faculty of Automatics and Computers\n# Faculty of Civil Engineering\n# Faculty of ~Machine-Building\n# Faculty of Electrotechnics, Telecommunications and Information Technology\n# Faculty of Electric Engineering\n# Faculty of Installations\n# Faculty of Mechanics\n# Faculty of Materials Science and Engineering
!!!Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi\n<<<\n"Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi\nContact: http://www.tuiasi.ro/index.php?page=58\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Automatics and Computers\n# Faculty of Chemical Engineering and Environment Protection\n# Faculty of Civil Engineering and Installations\n# Faculty of ~Machine-Tools Building and Industrial Management\n# Faculty of Electronics and Telecommunications\n# Faculty of Electrotechnics\n# Faculty of Hydrotechnics, Geodesy and Environment Engineering\n# Faculty of Mechanics\n# Faculty of Materials Science and Engineering\n# Faculty of ~Textiles-Leather and Industrial Management\n# Faculty of Architecture
!!!Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti\n<<<\nTechnical University of Civil Engineering of Bucharest\nContact: http://www.utcb.ro/utcb/\n<<<\n!!Faculties\n# [[Faculty of Civil, Industrial and Agricultural Engineering|http://civile.utcb.ro/]] *\n# [[Faculty of Railways, Roads and Bridges|http://cfdp.utcb.ro/]] *\n# [[Faculty of Installations|http://instalatii.utcb.ro/]] *\n# [[Faculty of Technological Equipment|http://utilaj.utcb.ro/]] *\n# [[Faculty of Geodesy|http://geodezie.utcb.ro/]]\n# [[Faculty of Hydrotechnics|http://hidrotehnica.utcb.ro/]] *\n# [[Faculty of Engineering Taught in Modern Languages|http://fils.utcb.ro/]] *\n!!Departments\n# [[Department for Doctoral Studies|http://dsd.utcb.ro/]] *\n# [[Department of Foreign Languages and Communication|http://dlsc.utcb.ro/]] *\n# [[Department for Teaching Personnel Training|http://dppd.utcb.ro/]] *\n# [[Department of Quality Management|http://dmc.utcb.ro/]] *\n# [[Department of Research and Design in Constructions|http://dcpc.utcb.ro/]] *\n\n<<tiddler ro>>
!!!Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti\n<<<\nUniversity "Titu Maiorescu" of Bucharest\nContact: http://www.utm.ro/index.php?module=contact\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Law\n# Faculty of Law of ~Targu-Jiu\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Economics of ~Targu-Jiu\n# Faculty of Psychology\n# Faculty of Information Science and Technology\n# Faculty of Medicine\n# Faculty of Dentistry
!!!Universitatea de Vest din Timişoara\n<<<\nWest University of Timisoara\nContact: http://www.uvt.ro/contact/\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Mathematics and Informatics\n# Faculty of Physics\n# Faculty of Chemistry, Biology and Geography\n# Faculty of Letters, History and Theology\n# Faculty of Political, Philosophy and Communication Sciences\n# Faculty of Law and Administrative Sciences\n# Faculty of Sociology and Psychology\n# Faculty of Economics and Business Administration\n# Faculty of Arts and Design\n# Faculty of Music\n# Faculty of Physical Education and Sports
!!!Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad\n<<<\n"Vasile Goldis" Western University of Arad\nContact: http://www.uvvg.ro/site/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=284\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Juridical Sciences\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Medicine, Pharmacy and Dentistry\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Faculty of Humanities, Political and Administrative Sciences\n# Faculty of Psychology and Education Sciences\n# Faculty of Informatics\n# Faculty of Natural Sciences\n# Faculty of Engineering
!!!Universitatea "Transilvania" din Braşov\n<<<\nUniversity "Transilvania" of Brasov\nContact: http://www.unitbv.ro/CUMNEGASITI.aspx\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Mechanics Engineering\n# Faculty of Technological Engineering\n# Faculty of Materials Science and Engineering\n# Faculty of Electrics Engineering and Computers Sciences\n# Faculty of Forestry and Wood Exploitations\n# Faculty of Wood Industry\n# Faculty of Civil Engineering\n# Faculty of Foods and Tourism\n# Faculty of Mathematics and Informatics\n# Faculty of Economic Sciences\n# Faculty of Psychology and Education Sciences\n# Faculty of Physical Education and Sports\n# Faculty of Music\n# Faculty of Medicine\n# Faculty of Letters\n# Faculty of Law and Sociology
!!Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România\n> Web: http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.2
!Using the IMI system\n\n\n<<tiddler Accessing-IMI>>\n\n<<tiddler Management-data-users-IMI>>\n\n<<tiddler Sending-information-request-IMI>>\n\n<<tiddler Replying-information-request-IMI>>\n\n\n//<<tiddler webmaster>>//
!!Swedish Agency for Higher Education Services (Verket för högskoleservice)\n> Web: http://www.vhs.se/sv/In-English/\n<<iFrame http://www.vhs.se/sv/In-English/>>\n<<tiddler precizare>>
!!!Universitatea "Valahia" din Târgovişte\n<<<\nUniversity "Valahia" of Targoviste\nContact: http://www.valahia.ro/contact.html\n<<<\n!!Faculties\n# Faculty of Economics\n# Faculty of Juridical, Social and Political Sciences\n# Faculty of Humanities\n# Faculty of Theology\n# Faculty of Sciences and Arts\n# Faculty of Electrics Engineering\n# Faculty of Material Engineering, Mecatronics and Robotics\n# Faculty of Environment Engineering and Biotechnologies
<!--{{{-->\n<div class="toolbar" macro="toolbar references permalink"></div>\n<div class='tagged' macro='tags'></div>\n<div class='viewer' macro='view text wikified'></div><br/>\n<div class='updated'>Page updated on <span macro='view modified date [[MMM DD, YYYY]]'></span>.</div>\n<div class='viewer topbutton' macro='top'></div>\n<br><br>\n<div class='viewer' macro='navigation tiddlers:{{store.getTiddlerText("PresentationIndex").readBracketedList()}}}'></div>\n<div class='tagClear'></div>\n<!--}}}-->
!!What is IMI?\n\nThe Internal Market Information System (IMI) is a secure, multilingual online tool, facilitating the exchange of information between public administrations across the EEA that are involved in the practical implementation of EU law.\n\nIMI was initially conceived as a tool to help competent authorities to fulfil their obligations under the Services Directive and the Recognition of Professional Qualifications Directive. It was designed as a generic solution that could be adapted, with very little or no development effort, to support communication relating to other policy areas. IMI has been developed by the Commission in close collaboration with the Member States and has been funded mainly by the IDABC and ISA programmes.\n\nHow is information exchang How is information exchang How is information exchangHow is information exchangHow is information exchang How is information exchang How is information exchangHow is information exchang How is information exchangHow is information exchangHow is information exchangHow is information exchangHow is information exchangHow is information exchanged through IMI?\n\nCommunication in IMI depends on specific obligations imposed on Member States by each of the different legal instruments. There are different administrative cooperation procedures in IMI, which can be activated independently for the policy areas. These procedures may involve two or more Member State competent authorities, and where required also the European Commission experts.\n* IMI requests are 'one-to-one' exchanges where an authority in one Member State sends a request for information or for action to its counterpart in another Member State. The exchange is based on structured content using predefined sets of questions, information or instructions and answers or reactions to these. The predefined content of communication for each area of legislation is drawn up jointly by the Commission and Member States based on the administrative cooperation provisions in the EU legislation. Only the authorities directly involved in an exchange can access the content. IMI requests are currently mostly used between two different Member States, though the procedure could also be used for communication between authorities within the same country.\n* IMI repositories are databases containing information relating to specific policy areas. They provide a centralised secure way of sharing information, where competent authorities are given the responsibility for the stored information. A repository can be populated directly by Member State competent authorities, via notifications or by input of external actors (citizens or businesses). Access to a given repository can be restricted to selected authorities or can be open to the whole IMI community. If desired, some of the content of the IMI repositories could also be published outside the IMI system and thus made available to external actors (e.g. businesses).\n* IMI Notifications are 'one-to-many' exchanges where an authority can notify or alert one or more authorities and/or the Commission about a new event, a piece of information or an action that has been taken (e.g. the issuance or withdrawal of a licence). Different notification types can be defined and content can be structured according to the needs of a particular policy area. The content is visible only to the authorities concerned. As a result of the notification procedure the content of the exchange may populate an IMI repository.\n* The IMI Public interface is a technically independent and separate part of the system. It allows external actors to communicate with competent authorities registered in IMI. These external actors can manage their own accounts on the interface and can have an overview of their communication with the Member State authorities. Requests or complaints submitted by external actors can then be further processed in IMI using any of the above exchange procedures. As of 2016, European professionals will be able to submit their applications for a European Professional Card using this public interface.\n* IMI Content syndication will allow for the external publication of information exchanged in IMI. It is foreseen to be used mainly concerning information shared in IMI repositories. The defined part of the content of an IMI repository could be made publicly available on e.g. an external website. It is planned that the list of documents required for the issuance of a European Professional Card will be stored in IMI, but will also be made publicly available for citizens on different European or national websites.\n\nWhich IMI functionality could be used in the area of NRMM?\n\nPotentially any of the previously described procedures could be activated for NRMM. Manufacturers could submit their type-approval requests via the IMI public interface; approval authorities could store issued type-approvals in a repository, could potentially contact the technical services via IMI requests, and could notify each other if needed about issued or withdrawn type-approvals. How exactly IMI would be used in the area is to be discussed together with Member States following a detailed analysis of the administrative cooperation requirements.\n\n!!Benefits of using IMI\n* IMI can be used in all EU languages. Standardised content, questions, answers messages and form fields are pre-translated. In addition automated translation is made available for information provided in free text.\n* IMI is flexible and can accommodate any national administrative structure (centralised, fully decentralised or anything in between).\n* Exchange of information via IMI is fully secure and data protection proof.\n* The use of IMI generates no IT costs for the Member States.\n* All users can benefit from the existing network of National IMI Coordinators for training and support.\n\n!!A few facts and figures\n* The first information exchanges took place in January 2008.\n* Volumes of IMI requests have grown from a modest 30 per month in 2008 to more than 600 per month in 2014. (In October 2014, the number exceeded 800.)\n* The total number of requests sent through IMI is more than 23,000.\n* There are now more than 7,000 registered authorities with over 13,000 registered users.\n* In our last survey (June 2012), 86% of respondents said that IMI was easy to use.\n* Today IMI supports 15 administrative cooperation procedures in 8 different policy areas.\n\n!!Useful links\n* IMI website including detailed statistics about the system usage: http://ec.europa.eu/imi-net\n* IMI Regulation: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20140117&from=EN\n* Network of National IMI Coordinators responsible for setting up in their Member State: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm\n\n| Legal instruments supported by IMI | Date of IMI implementation | Legal area Legal basis |\n2008\nProfessional qualifications\nDirective 2005/36/EC amended by 2013/55/EU\n\n2009\nServices\nDirective 2006/123/EC and Decision 2009/739/EC\n\n2011\nPosting of workers\nDirective 96/71/EC\n\n2012\nEuro-cash transportation\nRegulation (EU) No 1214/2011\n\n2013\nPatients' rights\nDirective 2011/24/EU\n\n2013\nSOLVIT\nRecommendation 2013/461/EU\n\n2013\nE-commerce\nDirective 2000/31/EC\n\n2014\nTrain driving licences\nImplementing decision 2014/89/EU\n\nApril 2015\nPublic procurement\nDirectives 2014/24/UE and 2014/25/EU\n\nDecember 2015\nReturn of cultural objects\nDirective 2014/60/UE\n\nJune 2016\nEnforcement of posting of workers\nDirective 2014/67/EU
!!Agricultură şi domeniul veterinar\n<<tagging agricultura-si-domeniul-veterinar>>
!Application for recognition of studies for enrolment to undergraduate studies\n> Download the application form: http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2014.pdf (2 pages / 0,33 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-masterat-doctorat_2014.pdf>>
!Application for recognition of studies for enrolment to undergraduate studies\n> Download the application form: http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2015.pdf (2 pages / 0,33 MB)\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2015.pdf>>
!!Architects and construction related professions\n# <<RP 'Naval architect' 6500>> *\n# Architect\n# <<RP 'Landscape architect / designer' 6480>>\n# <<RP 'Interior designer-architect' 6490>>\n# <<RP 'Town planner / Town and Country Planner' 6670>>\n# <<RP 'Crane operator' 7018>>\n# <<RP 'Junior architect' 6472>>\n# <<RP 'Landscape expert' 10010>>\n# Building site coordinator / site foreman\n# <<RP 'Building appraiser' 12353>>\n# <<RP 'Electrician / Senior electrician / Specialised electrician' 12099>>\n# <<RP 'Electricity equipment and installation inspector' 12282>>\n# <<RP 'Floor layer' 12233>>\n# <<RP 'Building contractor' 6181>>\n# <<RP 'Gas installer / repairer' 6413>>\n# <<RP 'Stonemason / Stonecutter' 12133>>\n# <<RP 'Cleaner of monuments, facades and buildings' 12248>>\n# <<RP 'Metal caster / Foundry worker' 12189>>\n# <<RP 'Paviour / Pavement layer' 12262>>\n# <<RP 'Blacksmith, Farrier, Forging, Stamping, Pressing' 12091>> *\n# <<RP 'Telecommunications-electronics installer' 6157>>\n# <<RP 'Scaffolder' 6645>>\n# <<RP 'Restorer (of buildings)' 12236>>\n# <<RP 'Lift contractor / Lift electrician' 6153>> *\n# <<RP 'Industrial painter' 12237>>\n# <<RP 'Water and sewer systems technician / Pipe and drainage technician' 6706>>\n# <<RP 'Turner' 12274>>\n# Master builder\n# Joiner / Carpenter\n# Mason / Bricklayer\n# Painter-decorator\n# Tiler\n# Plasterer\n# Building insulator / Building insulation\n# Electrical equipment / appliances / contractor / repairer / installer\n# Glazier / Glass-blowing and manufacture of glass apparatus\n# Building demolition contractor\n# Air conditioning technician / Heating / Central heating technician / installer / repairer\n# Plumber\n# Roofer / Roofing\n# Gas network system engineer\n# Welder / Steel worker\n# Wallpaperer and decorator\n# Other architects and construction related profession
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#dobandirea-automata-a-calitatii-de-conducator-de-doctorat-in-Romania]]\n!!Automatically obtaining the quality of ~PhD coordinator in Romania for persons who have acquired this quality in Member States of the European Union, European Economic Area and the Swiss Confederation
!!Aviation related professions\n# <<RP 'Airline pilot' 12160>>\n# <<RP 'Aircraft cabin crew' 7802>> / <<RP 'cabin steward' 7336>>\n# <<RP 'Aviation Radio operator' 12372>>\n# <<RP 'Helicopter pilot' 12350>>\n# Other aviation profession
Please indicate in the payment order the following:\n<<<\nBeneficiary: Ministerul Educației și Cercetării Științifice\nFiscal Code: 13729380\nBank: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB\nIBAN Code: ~RO86TREZ70020E330500XXXX\nSWIFT Code: TREZROBU\nBIC Code: TREZ\n<<<\n''Important'': __On the payment order or postal mandate issued IBAN must appear for the payment to be valid__!
!!Beauty care related professions\n# <<RP 'Beauty parlour and manicurist services / Facial massage' 12252>>\n# <<RP 'Manicurist' 12123>>\n# <<RP 'Pedicurist' 12114>>\n# Aestetician / Beautician\n# Hairdresser / Barber / Wig-maker\n# Masseur\n# Other beauty care related professions
!!Catering and other food related professions\n# <<RP 'Ship′s cook' 7333>>\n# <<RP 'Waiter / Waiting' 4009>>\n# <<RP 'Cook' 4010>>\n# <<RP 'Baker / Pastry maker' 12142>>\n# <<RP 'Butcher' 12139>>\n# <<RP 'Confectioner / Cake / Chocolate maker' 4011>>\n# <<RP 'Processor of milk and dairy products' 12240>>\n# <<RP 'Food inspector' 12321>>\n# Restaurant owner / manager / Caterer / Catering manager / Banquet organiser\n# Caterer / Catering manager / Banquet organiser\n# Other catering and other food related professions\n# <<RP 'Oenologist' 12100>>
!!Certificate of conformity\n\n| [[Necessary documents to obtain certificates of conformity of studies with the Directive 2005/36/EC for non-regulated professions in Romania|certificate-of-conformity-for-nonregulated-professions]] |
!!Certificate for teaching\n\n| [[Necessary documents for submitting the file to obtain a certificate for teaching in a Member State of the European Union|Certificate-of-conformity-for-preuniversity-teachers]] |\n\n| [[Necessary documents for submitting the file to obtain a certificate for teaching in Canada|Certificate-for-teaching-in-Canada]] |
!!Certificate of compliance of studies with EU directives\n\nCNRED issues in accordance with [[Law no. 200/2004, with subsequent amendments|national-legislation-recognition-professional-qualifications]], a certificate of conformity with the Directives studies [[2005/36/EC|Directive-2005-36-EC]] and [[2006/100/EC|Directive-2006-100-EC]] for [[regulated professions in Romania|Activities-professional-regulated]].\n\n| [[Necessary documents to obtain certificates of conformity of studies with the Directive 2005/36/EC for non-regulated professions in Romania|certificate-of-conformity-for-nonregulated-professions]] |\n\nFor [[regulated professions|regulated professions]] specified in Law no. 200/2004, as amended and supplemented, such a certificate is issued by the [[appropriate authorities|Competent-Authorities]].\n\nQuote from the [[CNRED Regulation|Regulation]]:\n<<tiddler regulation-recognition-professional-qualifications>>
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Adeverinta-de-conformitate-pentru-profesiile-nereglementate]]\n!!Necessary documents to obtain certificates of conformity of studies with the Directive 2005/36/EC for non-regulated professions in Romania\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#adeverinte-sistem-notare-invatamant-preuniversitar]]\n\n!!Certificates of grading system in Romania - for pre-university education system\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#vizare-acte-studii-invatamant-superior]]\n\n!!Certification of Romanian higher education study documents\n\nList of study documents which can be certified by CNRED:\n* Higher education diplomas (bachelor, master and doctorate) or provisional certificates for diplomas (bachelor and master);\n* Transcript of grades, Diploma Supplement or student grade report (Annex to the diploma);\n* Syllabus (the official study programme with the description of the contents) - (annex to the diploma);\n* Certificate for teaching training;\n* Certificate for graduation exam results;\n* Certificate which attests that the applicant is a student in Romania (for European citizens only).\n\n!!!A complete file must include the following documents:\n# Application form\n*** the document can be downloaded here http://cnred.edu.ro/pdf/formular_vizare.pdf\n# The study documents to be certified in ORIGINAL and simple copies:\n*** the diploma;\n*** provisional certificate (if applicable);\n*** Diploma supplement, transcript of grades or student grade report (if applicable);\n*** graduation exam results (if applicable);\n*** certificate for teacher training (if applicable);\n*** supplement for the teacher training certificate (if applicable);\n*** Syllabus (if applicable) - a simple copy of the first page only.\n# A paper which confirms the authenticity of diploma and transcript of grades/diploma supplement from the higher education institution that issued the diploma - in original\n*** there is no need to submit an authenticity paper for provisional certificates;\n*** for foreign citizens, the paper of authenticity shall contain the number of letter of acceptance / certificate of recognition of studies requiered to be accepted to study in Romania. Otherwise, the petitioner will present a simple copy of the letter of acceptance / certificate of recognition of studies.\n# Personal identification papers - copies:\n*** valid identity paper of the owner of the study documents - identification card, provisional identification card, residency permit for Romania or valid passport;\n*** marriage certificate or divorce decree if a name change occurred;\n*** identity card of the person empowered by or related to the owner of the diploma, if applicable.\nIn accordance with the //Order of the Ministry of Education and Research no. 3161 / 2002// the following fees are charged for certification: 5 RON for submitting the application, 20 RON per document (diploma, diploma supplement, syllabus etc).\n<<<\nFor example: diploma + diploma supplement = 45 RON\n<<<\nFor certification of //a bachelor diploma// or of //a master degree//, a simple copy of the transcript of grades/diploma supplement must be submitted.\n\nFor certification of //the teacher training certificate//, a simple copy of both sides of the bachelor degree must be submitted, if the latter has been previously certified. The bachelor degree will also be certified if the procedure has not been applied before.\n\nFor certification of //a master degree// or of //the provisional certificate for master diploma//, a simple copy of both sides of the bachelor degree must be submitted, if the latter has been previously certified. The bachelor degree will also be certified if the procedure has not been applied before.\n\nThe //transcript of grades / Diploma supplement// can be certified if a simple copy of both sides of the certified bachelor degree is submitted. The bachelor degree will also be certified if the procedure has not been applied before.\n\nThe //syllabus// can be certified if a simple copy of both sides of the previously certified diploma (bachelor) and transcript of grades/diploma supplement are submitted. The procedure will be applied for both the diploma and the transcript of grades/diploma supplement if they have not been previously certified.\n\nIt is the responsibility of the owner of the study documents to check that his/her documents have been signed by the Rector of the university and that they bear the official seal of the issuing university.\n\n!!!The study documents for certification can be submitted by:\n# the owner of the document;\n# the spouse or a first degree relative of the person specified in (1) (mother, father, brother, sister, daughter, son) - without requiring the submission of a power of attorney;\n# a person who received a power of attorney, granted by the person mentioned in (1) – the original or a certified copy of the original remains at CNRED;\n# a legal entity who signed a contract with the owner of the document, to follow the procedures for legalisation, through a representative who submits a mandate for this purpose;\n# For foreign citizens representative from any higher education institutions accredited by MEN, who submits a delegation for this purpose.\nLetters of attorney issued abroad must be apostilled or superlegalised by the competent bodies in the country which issued them, and translated into Romanian. The translations must be legalised and will be submitted in original.\n\n!!Submission of documents\n\nApplicants can submit their study documents to any higher education institution in Romania or to CNRED.\n\nThe list of higher education institutions in Romania which receive study documents for certification by CNRED can be found [[here|http://cnred.edu.ro/test2/#tabel-universitati-persoane-delegate]].\n\n<<tiddler bank-account>>\n\nApplicants who submit the documents to CNRED will pay the fee at the cashier’s office of CNRED.\n\n!!Working hours for the public\n\nFiles can be received and processed from Monday to Thursday, between 09:00 - 11:00.\n\nThe certified documents will be returned to applicants the same day.\n\nAddress:\n<<<\nMinisterul Educaţiei Naţionale\nCentrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor\nStr. Spiru Haret nr. 12, parter, camera 14,\nSector 1, 010176 Bucureşti\n<<<\n\nFor more information send an email to <<email cristian.mihailescu la medu punct edu.ro>>\n\nor dial +40 (0)21 405 56 45\n\nFax: +40 (0)21 313 10 13\n\n''Call from Monday to Thursday between 09:00 and 12:00.''\n\n''On Fridays CNRED is closed to the public.''
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#vizare-acte-studii-preuniversitare]]\n\n!!Certification of Romanian pre-university study documents \n\nThe procedure is carried out by the School Inspectorate of Bucharest and the County School Inspectorates.
!!Certification of study documents\n\n| [[Certification of Romanian higher education study documents|certification-Romanian-higher-education-study-documents]] |\n\n| [[Certification of Romanian pre-university study documents|certification-Romanian-preuniversity-study-documents]] |
!!!What is the citizenship of the person applying for recognition of their education diplomas? \n* [[Romanian Citizen|citizens-Romanian]]\n* [[Citizen of a European Union Member State / family member / subsidiary protection|citizens-EU]]\n* [[Citizen of another state|citizens-third-countries]]
<<br>>© 2008-2013 Romanian National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas
!!!1 October 2012 is the deadline for equivalence / recognition of studies abroad to enroll at universities in Romania, in the academic year 2012/13\nFor the academic year 2012/13, applications for equivalence / recognition of nationals of Member States of the European Union, European Economic Area and the Swiss Confederation should be submitted to the National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas by 1 October 2012 (the date of the Ministry of Education, Research, Youth and Sports’ Registration Office).\n\nApplications can be sent by post to ~MEN-CNRED, with an address for submission of the university, or may be submitted ​​in person at the MEN’ Registration Office before the end of the application period for admission.
@@ Applications can be submitted to the Ministry of National Education - National Center for Recognition and Equivalence of Diplomas starting May 1st, 2013 till September 30th, 2013. @@
!!Economic-financiar\n<<tagging economic-financiar>>
!!Educaţie şi administraţie\n<<tagging educatie-administratie>>
!!Education and training related professions\n# <<RP 'Driving test examiner' 12110>>\n# <<RP 'Driving instructor' 7380>>\n# Secondary school teacher - [[Cadru didactic preuniversitar|cadru-didactic-preuniversitar]] - [[MEN]]\n# <<RP 'Primary school teacher' 3005>> - [[Cadru didactic preuniversitar|cadru-didactic-preuniversitar]] - [[MEN]]\n# <<RP 'University teacher/professor' 3117>> - [[Cadru didactic universitar|cadru-didactic-universitar]] - [[MEN]]\n# <<RP 'Kindergarten teacher / Nursery school teacher / Preparatory school teacher' 3006>> - [[Cadru didactic preuniversitar|cadru-didactic-preuniversitar]] - [[MEN]]\n# <<RP 'University lecturer' 3120>> - [[Cadru didactic universitar|cadru-didactic-universitar]] - [[MEN]]\n# <<RP 'Vocational education teacher/lecturer/professor' 3121>> - [[Cadru didactic preuniversitar|cadru-didactic-preuniversitar]] - [[MEN]]\n# <<RP 'Music teacher' 3228>>\n# <<RP 'Special needs teacher' 3214>> - [[Cadru didactic preuniversitar|cadru-didactic-preuniversitar]] - [[MEN]]\n# <<RP 'Physical education teacher/instructor' 3241>>\n# <<RP 'Assistant lecturer' 3122>> - [[Cadru didactic universitar|cadru-didactic-universitar]] - [[MEN]]\n# <<RP 'Informal education teacher' 3238>>\n# <<RP 'Technical college teacher' 3203>>\n# <<RP 'Dance teacher' 8300>>\n# <<RP 'Home economics teacher' 3210>>\n# <<RP 'Pedagogue counsellor' 12057>>\n# <<RP 'Assistant teacher' 12299>>\n# <<RP 'Research fellow / Research associate' 3145>>\n# <<RP 'Social pedagogue' 12044>>\n# <<RP 'Librarian' 8003>> *\n# <<RP 'Coach / Trainer' 8005>> *\n# Other education and training related profession
!!Engineering related profession\n# <<RP 'Building engineer' 6640>>\n# <<RP 'Civil engineer' 6160>>\n# <<RP 'Associate engineer' 6011>>\n# <<RP 'Electrical engineer' 6410>>\n# <<RP 'Electronic engineer' 12040>>\n# <<RP 'Mechanical engineer' 6460>>\n# <<RP 'Industrial engineer' 6030>>\n# Construction engineer\n# <<RP 'Aircraft maintenance engineer' 7430>>\n# <<RP 'Structural engineer' 6430>>\n# <<RP 'Aeronautical engineer' 6100>>\n# <<RP 'Consulting engineer' 6013>>\n# <<RP 'Chemical engineer' 6060>>\n# <<RP 'Telecommunications engineer' 6350>>\n# <<RP 'Computer (technology) engineer' 6361>>\n# <<RP 'Mining engineer' 6210>>\n# <<RP 'Information systems engineer' 6365>>\n# <<RP 'Marine engineer' 6280>> *\n# <<RP 'Electromechanical engineer' 6704>>\n# <<RP 'Environmental engineer' 6124>>\n# <<RP 'Civil [and environmental] engineer' 6161>>\n# <<RP 'Production and management engineer' 6020>>\n# <<RP 'Planning and regional development engineer/physical planner' 6671>>\n# <<RP 'Building services engineer' 6650>>\n# <<RP 'Forest engineer' 6701>>\n# <<RP 'Energy engineer' 6411>>\n# <<RP 'Geotechnical engineer' 6130>>\n# <<RP 'Agricultural engineer' 6679>> *\n# <<RP 'Metal design / Surface engineer' 12261>>\n# <<RP 'Lift maintenance engineer' 6153>> *\n# Engineer\n# Other type of engineer
The //equivalence// means evaluating the curriculum performed for issuance of the respective diploma or study document and verifying its compatibility with the Romanian education system. Equivalence is followed by issuance of a certificate giving its owner the same rights as of those who have studied in Romania.
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#echivalare-Bacalaureat]]\n\n!!Equivalence of Baccalaureate diploma obtained abroad\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#echivalare-doctorate]]\n\n!!Equivalence of ~PhD diploma\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#echivalare-diploma-Republica-Moldova]]\n\n!!Equivalence of Baccalaureate and vocational school / post high school diplomas obtained in Republic of Moldova\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#echivalare-diploma-scoala-profesionala-sau-postliceala]]\n\n!!Equivalence of post high school and vocational school diplomas obtained abroad\n\n
!!Equivalence of higher education studies\n\n| [[Equivalence of bachelor and postgraduate higher education studies carried out ​​abroad|equivalence-higher-education-studies-carried-out-abroad]] |\n\n| [[Equivalence of PhD diploma|equivalence-PhD-diploma]] |
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#echivalare-studii-superioare-efectuate-in-strainatate]]\n\n!!Equivalence of bachelor and postgraduate higher education studies carried out ​​abroad\n\n
!!Equivalence of pre-university studies\n\n| [[Equivalence of pre-university studies carried out abroad|equivalence-preuniversity-studies-periods]] |\n\n| [[Equivalence of Baccalaureate diploma obtained abroad|equivalence-Baccalaureate-diploma]] |\n\n| [[Equivalence of Baccalaureate and vocational school / post high school diplomas obtained in the Republic of Moldova|equivalence-diploma-Republic-of-Moldova]] |\n\n| [[Equivalence of vocational school / post high school school diplomas obtained abroad|equivalence-diploma-vocational-school-post-high-school]] |
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#echivalare-perioade-studii-preuniversitare]]\n\n!!Equivalence of pre-university studies carried out abroad\n\n
/***\n|''Name:''|fileDate|\n|''Version:''|Revision: 1.0.1, 2006-04-20|\n|''Source:''|http://knighjm.googlepages.com/knightnet-default-tw.html#fileDate|\n|''Author:''|[[Julian Knight]]|\n|''Type:''|Plugin|\n|''Requires:''|TiddlyWiki 2.0.0 or higher|\n!Description\nReturns the date/time that the current TiddlyWiki file was saved.\n!History\n|!2006-04-20 - 1.0.1|Update default format to include leading zeros|\n|!2006-04-20 - 1.0.0|First release, thanks to [[Eric Shulman|http://www.TiddlyTools.com]] for the starting code. See his DatePlugin for a comprehensive date plugin|\n!Useage\nLast update was made on <<fileDate "DD MMM YYYY, at hh hours and mm minutes">>.\nWhere "DateFormatString" is optional and formats the output - default format is "YYYY-MM-DD hh:mm".\n!Code\n***/\n//{{{\nversion.extensions.fileDate = {\n major: 1, minor: 0, revision: 1, date: new Date("Apr 20, 2006"), type: 'macro',\n source: 'http://knighjm.googlepages.com/knightnet-default-tw.html#fileDate'\n};\n\nconfig.macros.fileDate = {\n defaultFmt: "YYYY-0MM-0DD 0hh:0mm"\n};\nconfig.macros.fileDate.handler = function(place,macroName,params,wikifier,paramString,callingTiddler) {\n var format=params[0];\n if (!format)\n format=config.macros.fileDate.defaultFmt;\n wikify((new Date(document.lastModified)).formatString(format),place);\n}\n//}}}\n/***\nThis plugin is released under the "Do whatever you like at your own risk" license.\n***/
!!Financial professions\n# <<RP 'Insurance underwriter' 5220>>\n# <<RP 'Insurance broker' 5210>>\n# <<RP 'Company auditor' 2112>> - [[Auditor financiar|auditor-financiar]] - [[CAFR]]\n# <<RP 'Actuary' 5190>>\n# <<RP 'Economist' 5050>>\n# <<RP 'Financial adviser' 5230>> - [[Consultant fiscal|consultant-fiscal]] - [[CCFiscali]]\n# <<RP 'Commissoned book-keeper' 12408>>\n# <<RP 'Banker' 5130>>\n# <<RP 'Securities broker' 5170>>\n# Investment advisor \n# <<RP 'Commodity broker' 12377>>\n# Accountant - [[Expert contabil|expert-contabil]] / [[Contabil autorizat|contabil-autorizat]] - [[CECCAR]]\n# Other financial professions
!!General\n<<tagging general>>
!!Health professions\n# General practicioner\n# Doctor with basic training\n# Specialised doctor\n# Midwife\n# Veterinary surgeon\n# Dental practitioner\n# Specialised dental practitioner\n# Pharmacist\n# <<RP 'Optician (Dispensing optician)' 1040>>\n# <<RP 'Dietician' 1380>>\n# <<RP 'Optometrist (ophthalmic optician)' 1060>>\n# <<RP 'Chiropodist (podiatrist)' 1100>>\n# <<RP 'Dental hygienist' 1020>>\n# <<RP 'Dental technician' 1000>>\n# <<RP 'Pharmaceutical technician/Pharmaceutical assistant' 1400>>\n# <<RP 'Chiropractor' 1320>>\n# <<RP 'Clinical physicist' 1550>>\n# <<RP 'Surgical assistant' 1141>>\n# <<RP 'Nutritionist / clinical nutritionist' 1382>>\n# <<RP 'Prosthetist and orthotist / Orthopaedic technician / Surgical truss-maker' 1120>>\n# <<RP 'Medical / Biomedical laboratory technician' 1480>>\n# <<RP 'Orthoptist' 1070>>\n# <<RP 'Osteopath' 1310>>\n# <<RP 'Doctor′s surgery assistant' 1159>>\n# <<RP 'Contact lens optician' 1050>>\n# <<RP 'Dental assistant' 1015>>\n# <<RP 'Anatomicopathalogical and cytological technician' 1481>>\n# <<RP 'Physicist' 6780>>\n# <<RP 'Community health officer' 4048>>\n# <<RP 'Health Care Worker' 12293>>\n# <<RP 'Paramedic /Ambulance nurse' 1221>>\n# <<RP 'Geriatric nurse/Carer for the aged' 1180>>\n# <<RP 'Nursery nurse' 1151>>\n# <<RP 'Dental nurse' 1025>>\n# <<RP 'Veterinary nurse' 1690>>\n# Nurse\n# Other health profession\n# <<RP 'Environmental health officer' 6790>>\n# <<RP 'Nuclear medicine technician' 1511>>\n# <<RP 'Orthopaedic shoemaker' 1130>>\n# Dentist\n# Doctor\n# Radiographer\n# Massage therapist\n# Spa therapist
//{{{\nconfig.macros.iFrame = {\n handler: function\n(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n {\n var theFrame = document.createElement("IFRAME");\n theFrame.src = params[0];\n theFrame.height = params[1] ? params[1] : "1200px";\n theFrame.width = "100%";\n theFrame.scroll = "auto";\n theFrame.frameBorder = 0;\n place.appendChild(theFrame);\n }\n\n}\n//}}}
# [[Team]]\n# [[Regulation]]\n# [[Procedures and documents required|Procedures]]\n## [[Certificates]]\n*** [[Certificate of conformity with Directive 2005/36/EC|conformity-certificate-EU-Directives]]\n*** [[Certificates regarding the Romanian grading system – for preuniversity education|certificates-preuniversity-education-grading-system]]\n## [[Attestations of equivalence|Equivalence]]\n*** [[Equivalence of preuniversity studies|equivalence-preuniversity-studies]]\n*** [[Equivalence of higher education studies|equivalence-higher-education-studies]]\n## [[Atestations of recognition|Recognition]]\n## [[Certification of study documents|Certification]] \n# [[Statistics of files submitted to CNRED / Romanian NARIC Centre|Statistics-CNRED]]\n## [[Equivalence of preuniversity studies|statistics-equivalence-preuniversity-studies]]\n## [[Equivalence of higher education studies|statistics-equivalence-higher-education-studies]]\n## [[Recognition of study documents|statistics-recognition-higher-education-studies]]
Information about the IMI System:\n1. \na. \no \no \n National Classification of Economic Activities\nb. Internal Market - Professional Qualifications (PQ):\no Classification of Occupations in Romania\n Regulated professions\n Non-regulated professions\nc. Internal Market – Services\n National registers\nd. Internal Market Information System – IMI NET\n Internal Market Information System – IMI\n Memorandum on organization and implementation of the Internal Market Information System – August 24, 2007\n Official launch of IMI in Romania\n2. Using the IMI system\na. Romanian authorities registered in IMI\no Professions registered in IMI\no IMI coordination structure in Romania\nb. Types of questions used in IMI System\no Sets of questions for professional qualifications\no Sets of questions for services\nc. Current and potential problems\no Competent authorities for professional qualifications\n Romanian Competent Authorities for Professional Qualifications\no Legal basis for processing personal data\n3. IMI NET statistics\na. Authorities registered in IMI\no Statistics of authorities being active in exchange of information in IMI with Romanian authorities\nb. Professional qualifications\no Statistics of competent authorities for professional qualifications area\no Statistics of requests for information for professional qualifications area\n Statistics of open requests by country\nc. Services\no Statistics of competent authorities for services\no \n-------\n\n# [[Internal Market|Internal-Market]]\n## [[Internal Market areas|Internal-Market-areas]]\n*** [[Policy areas|Areas-policy]]\n*** [[Areas of economic activity|Areas-economic-activity]]\n**** [[National Classification of Economic Activities|NCAE]]\n## [[Piaţa Internă - Calificări Profesionale (PQ)|Piata-Interna-Calificari-Profesionale]]\n*** [[Clasificarea Ocupaţiilor din România|COR]]\n**** [[Profesii reglementate|Profesii-reglementate]]\n**** [[Profesii nereglementate|Profesii-nereglementate-in-Romania]]\n## [[Piaţa Internă - Servicii (SD)|Piata-Interna-Servicii]]\n*** [[Registrele naţionale|registrele-nationale]]\n## [[Sistemul informatic pentru Piaţa Internă - IMI NET|prezentarea-sistemului-IMI-NET]]\n*** [[Sistemul de Informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI)|prezentarea-IMI]]\n*** [[Memorandum referitor Ia Organizarea şi implementarea Sistemului Informatic pentru Piaţa Internă|Memorandum]] - 24 august 2007\n*** [[Lansarea oficială a Sistemului IMI în România|lansarea-sistemului-IMI-in-Romania]] - 23 iunie 2008\n# [[Utilizarea sistemului informatic IMI|Utilizarea-sistemului-informatic-IMI]]\n## [[Autorităţi din România înregistrate în Sistemul IMI|Autoritati-IMI]]\n*** [[Profesii înregistrate în Sistemul IMI|IMI-PQ-profesii]]\n*** [[Structura de coordonare a sistemului IMI în România|Structura-de-coordonare-IMI]]\n## [[Categorii de întrebări folosite de utilizatorii Sistemului IMI|Categorii-de-intrebari]]\n*** [[Seturi de întrebări despre calificările profesionale|Seturi-de-intrebari-folosite-de-utilizatorii-IMI-PQ]]\n*** [[Seturi de întrebări pentru servicii|Seturi-de-intrebari-folosite-de-utilizatorii-IMI-SD]]\n## [[Probleme actuale şi potenţiale|Probleme-actuale-si-potentiale]]\n*** [[Autorităţi Competente pentru Calificări Profesionale|Autoritati-Competente]]\n**** [[Romanian Competent Authorities for Professional Qualifications|Competent-Authorities]]\n*** [[Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal|Baza-legala-pentru-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal]]\n# [[Statistica IMI NET|Statistica-IMI-NET]]\n## [[Autorităţi înregistrate în Sistemul IMI|Statistica-IMI-autoritati]]\n*** [[Statistica autorităţilor active în schimbul de informaţii prin Sistemul IMI cu autorităţile din România|Statistica-IMI-PQ-autoritati-active]]\n## [[Calificări profesionale|Statistica-IMI-PQ]]\n*** [[Statistica autorităţilor competente pentru calificări profesionale|Statistica-IMI-PQ-autoritati]]\n*** [[Statistica cererilor de informaţii pentru calificări profesionale|Statistica-IMI-PQ-cereri]]\n**** [[Statistica cererilor deschise pe ţări|Statistica-IMI-PQ-cereri-deschise-pe-tari]]\n## [[Servicii|Statistica-IMI-SD]]\n*** [[Statistica autorităţilor competente pentru servicii|Statistica-IMI-SD-autoritati]]\n*** [[Statistics of requests for information for services|Statistics-IMI-SD-requests]]
!!Instituţii publice\n<<tagging institutie-publica>>\n
!!Interne şi justiţie\n<<tagging interne-justitie>>
!!Land transport related professions\n# <<RP 'Bus Driver / Tourist bus driver / Minibus driver' 4001>>\n# <<RP 'Vehicle inspector' 7016>>\n# <<RP 'Car mechanic (repair of motor vehicles)' 12216>>\n# <<RP 'Lorry Driver / Heavy Goods Vehicle driver' 7021>>\n# <<RP 'Second-hand car dealer' 12155>>\n# <<RP 'Motorcycle / Motorbike mechanic' 12157>>\n# <<RP 'Train driver' 12288>>\n# <<RP 'Car bodyworker / Panel beater / Car painter' 12154>>\n# <<RP 'Chauffeur / Professional driver' 8013>>\n# <<RP 'Taxi driver / Mini-Cab driver / Van driver' 7400>>\n# <<RP 'Bicycle / moped repairer' 12159>>\n# Other road transport related profession\n# Other rail transport related profession
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Baza-legala-pentru-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal]]\n\n!!Legal basis for processing personal data\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#Baza-legala-pentru-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal]]\n\n!!Legal basis for processing personal data\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#cadru-legal-general]]\n\n!!General legal framework\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#cadru-legal-specific-pentru-recunoasterea-studiilor]]\n\n!!Specific legal framework for recognition of studies\n\n
!!Legal professions\n# <<RP 'Lawyer / Barrister / Solicitor' 2010>> - [[Avocat|avocat]] - [[UNBR]]\n# <<RP 'Legal Administrator' 2121>>\n# <<RP 'Patent Agent' 2160>> - [[Consilier în proprietate industrială|consilier-in-proprietate-industriala]] - [[OSIM]]\n# <<RP 'Corporate lawyer' 12004>>\n# <<RP 'Arbitrator' 5040>>\n# <<RP 'Trademark Agent' 2160>>\n# Other legal profession
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#legislatie-detasarea-lucratorilor]]\n\n!!Romanian legislation for professional training\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#legislatie-pentru-recunoastere-academica]]\n\n!!Legislation for academic recognition\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#proiecte-de-acte-normative]]\n\n!!Legislation drafts\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#legislatie-detasarea-lucratorilor]]\n\n!!Legislation on the posting of workers\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#legislatie-pentru-recunoastere-profesionala]]\n\n!!Legislation for professional recognition\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#legislatie-proiecte]]\n\n!!Legislation related to projects\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#legislatie-prestatori-servicii]]\n\n!!Legislation on service providers\n\n
!The Map\n<<iFrame http://cnred.edu.ro/harta/CNRED-si-Registratura-MEN.jpg>>
!!Maritime activities and related professions\n# <<RP 'Naval architect' 6500>> *\n# Ship's Deck officer\n# <<RP 'Fisherman' 10021>>\n# <<RP 'Sailor' 7301>>\n# <<RP 'Skipper' 7305>>\n# Ship's mechanic\n# <<RP 'Boatmaster' 7330>>\n# <<RP 'Ship′s Pilot' 7131>>\n# <<RP 'Captain' 7806>>\n# <<RP 'Engine operator / Assistant engine operator' 7294>>\n# <<RP 'Navigational watch' 7331>>\n# <<RP 'Machinery operator' 12297>>\n# <<RP 'Maritime mediator' 12259>>\n# <<RP 'Lifeboat commander' 7132>>\n# <<RP 'Marine engineer' 6280>> *\n# Other maritime profession
!!Mining related profession\n# <<RP 'Mining deputy' 6256>>\n# <<RP 'Mining supervisor' 12346>>\n# <<RP 'Mining mechanic' 6250>>\n# <<RP 'Mining manager' 6255>>\n# <<RP 'Mining surveyor' 6215>>\n# <<RP 'Mine blasting contractor' 12264>>\n# <<RP 'Mining safety manager' 12050>>\n# <<RP 'Other mining professions' 12348>>
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#date-publice-deschise]]\n\n!Decisional transparency - open public data\n\n''Open public data'' are data produced or held by public authorities, which are available to citizens free of charge, open-access, reuse and redistribute. As main features, open data are:\n* are processed by automated means;\n* are provided in an open format over which no entity has exclusive control;\n* and has an open license, which allows free use of data, including commercial purposes, without this being limited by intellectual property rights.\n| PDF File | National Action Plan for the implementation of commitments under the Partnership for Open Government |\n\n> European portal with open public data\n\n> Useful Online Tools governance process\n\n> List of public documents issued by the Ministry of National Education\n\n> List of public documents published by CNRED
!!OTHER\n# <<RP 'Fork lift truck operator' 7020>>\n<<RP 'Child care worker' 4045>>\n<<RP 'Real Estate agent /Real estate agency manager/administrator/director' 5290>>\n<<RP 'Driving instructor' 7380>>\n<<RP 'Security guard / Warden' 9000>>\n<<RP 'Landscape architect / designer' 6480>>\n<<RP 'Agronomist / agricultural engineer' 6679>>\n<<RP 'Town planner / Town and Country Planner' 6670>>\n<<RP 'Diver (professional)' 8013>>\n<<RP 'Chemist' 6710>>\n<<RP 'Environmental health officer' 6790>>\n<<RP 'Employment officer' 5056>>\n# <<RP 'Pesticide sprayer/Crop protection contractor' 10015>>\n# <<RP 'Draughtsman' 6481>>\n<<RP 'Crane operator' 7018>>\n<<RP 'Train driver' 12288>>\n<<RP 'Lorry Driver / Heavy Goods Vehicle driver' 7021>>\n<<RP 'Interior designer-architect' 6490>>\n<<RP 'Translator/Interpreter' 8015>>\n# <<RP 'Architectural and environmental curator' 6794>>\n<<RP 'Biologist' 1450>>\n# <<RP 'Civil servant' 11001>>\n<<RP 'Research fellow/ Research associate' 3145>>\n<<RP 'Geologist' 6630>>\n<<RP 'Second-hand car dealer' 12155>>\n<<RP 'Librarian' 8003>>\n# <<RP 'Manpower supply agent' 6482>>\n<<RP 'Junior architect' 6472>>\n<<RP 'Management consultant' 5010>>\n<<RP 'Machinery operator' 12297>>\n<<RP 'Engine operator class I, II, III' 7294>>\n<<RP 'Firefighter' 7030>>\n<<RP 'Private detective' 9001>>\n# <<RP 'Senior civil servant' 11002>>\n<<RP 'Travel agent' 12070>>\n# <<RP 'Priest / parson' 8520>>\n<<RP 'Gardener' 6830>>\n<<RP 'Cook' 4010>>\n<<RP 'Medical/Biomedical laboratory technician' 1480>>\n# <<RP 'Offshore medic' 1222>>\n# <<RP 'Courier/Interpreter-guide' 12256>>\n<<RP 'Property management agent' 5291>>\n# <<RP 'Assistant engine operator' 7292>>\n<<RP 'Textile technologist' 6040>>\n# <<RP 'Trustee' 2101>>\n# <<RP 'Hearing aid dispenser / audiometric technician' 1080>>\n<<RP 'Forester' 10001>>\n# <<RP 'Producer and wholesaler of pharmaceuticals and poisons' 12422>>\n# <<RP 'Artificial inseminator' 1680>>\n<<RP 'Ski and/or mountain/canyon guide' 8008>>\n# <<RP 'Fire officer (Chief)' 7026>>\n<<RP 'Laboratory assistant' 1186>>\n# <<RP 'Works manager' 12048>>\n<<RP 'Bio-medical analyst' 1455>>\n# <<RP 'Non-medical practitioner' 1230>>\n<<RP 'Navigational watch' 7331>>\n<<RP 'Archeologist' 8004>>\n# <<RP 'Driving school owner /manager/assistant manager' 7410>>\n# <<RP 'Dental health secretary' 1027>>\n# <<RP 'Asbestos removal expert' 7024>>\n# <<RP 'Sales manager plant protection and/or pest control products/Pesticide purchaser' 10017>>\n# <<RP 'Nuclear and radiation professions not elsewhere classified' 12375>>\n<<RP 'Social security and/or family counsellor' 4046>>\n# <<RP 'Energy professions not elsewhere classified' 12427>>\n# <<RP 'Shotfirer' 6600>>\n<<RP 'Landscape expert' 10010>>\n<<RP 'Informatics technician' 6129>>\n<<RP 'Social pedagogue' 12044>>\n# <<RP 'Food technologist' 1381>>\n# <<RP 'Laboratory Manager/Director' 12078>>\n# <<RP 'Social pedagogue-Counsellor' 12058>>\n# <<RP 'Perfusionist' 1485>>\n<<RP 'Coach/Trainer' 8005>>\n# <<RP 'Chemical laboratory technician / Chemical laboratory work' 12183>>\n# <<RP 'Agriculture and forestry adviser / expert' 10003>>\n# <<RP 'Team Leader in a Day Care Centre for School-Age Children' 12016>>\n# <<RP 'Blasting technician' 12347>>\n<<RP 'Museum director/Curator' 8002>>\n<<RP 'Tour Operator' 12071>>\n# <<RP 'Environmental consultant/Environmental policy consultant/Environmental assessor' 6793>>\n# <<RP 'Road transport drivers not classified elsewhere' 12317>>\n<<RP 'Journalist' 8450>>\n# <<RP 'Recruitment Agency Manager (private)' 12018>>\n<<RP 'Auctioneer' 12278>>\n# <<RP 'Druggist' 1440>>\n# <<RP 'Fuel merchant/retailer' 12153>>\n# <<RP 'Assistant prosector' 1187>>\n# <<RP 'Fertiliser sample expert' 10014>>\n<<RP 'Sales manager/Sales person not elsewhere classified' 12312>>\n<<RP 'Fire prevention/protection officer' 7040>>\n<<RP 'Pedagogue-Counsellor' 12057>>\n<<RP 'Tourist escort' 4003>>\n# <<RP 'Owner of a dance school' 8305>>\n# <<RP 'Travel agency Manager' 12038>>\n# <<RP 'Mathematical applications expert' 6750>>\n# <<RP 'Property Manager' 12352>>\n# <<RP 'Landscape gardener/gardening' 12257>>\n<<RP 'Community social worker' 4034>>\n# <<RP 'Investment provider/advisor' 12290>>\n# <<RP 'Professions in the field of waste management and disposal' 6810>>\n# <<RP 'Pest control officer /Disinfector' 10016>>\n<<RP 'Nuclear medicine technician' 1511>>\n<<RP 'Orthopaedic shoemaker' 1130>>\n# <<RP 'Pharmaceuticals producer and wholesaler' 5070>>\n<<RP 'Marketing consultant' 5100>>\n# <<RP 'Building site coordinator' 6662>>\n<<RP 'Graphic artist' 8395>>\n<<RP 'Biochemist' 6745>>\n# <<RP 'Police officer' 9002>>\n<<RP 'Biomedical technician' 6747>>\n# <<RP 'Tourist receptionist' 4002>>\n# <<RP 'Marine engineering technician' 6330>>\n# <<RP 'Medical secretary' 1149>>\n# <<RP 'Organiser of compulsory subjects/practical lessons in schools' 12053>>\n<<RP 'Driving test examiner' 12110>>\n<<RP 'Water service manager' 12335>>\n<<RP 'Radio technician' 6158>>\n<<RP 'Florist / Floristry' 12235>>\n<<RP 'Food inspector' 12321>>\n# <<RP 'Control room operator (mobile oil drilling rig)' 7352>>\n# <<RP 'Radiation protection officer (medical)' 12370>>\n# <<RP 'Analytical chemist' 6720>>\n# <<RP 'Company technical consultant' 5055>>\n<<RP 'Oenologist' 12100>>\n# <<RP 'Railway professions not elsewhere classified' 12309>>\n<<RP 'Anthropologist' 8460>>\n<<RP 'Forest expert' 6831>>\n# <<RP 'Platform manager (mobile oil drilling rig)' 7350>>\n# <<RP 'Measurement and control technologist' 6470>>\n# <<RP 'Administrative manager' 5310>>\n# <<RP 'Cell biologist' 1460>>\n<<RP 'Building appraiser' 12353>>
!!Other professions\n# <<RP 'Real Estate agent' 5290>>\n# <<RP 'Security guard / Warden' 9000>>\n# Bodyguards\n# <<RP 'Agronomist' 6679>> *\n# <<RP 'Chemist' 6710>>\n# <<RP 'Employment officer' 5056>>\n# <<RP 'Translator' 8015>>\n# <<RP 'Interpreter' 8015>>\n# <<RP 'Biologist' 1450>>\n# <<RP 'Geologist' 6630>>\n# <<RP 'Librarian' 8003>> *\n# Employment agent\n# <<RP 'Management consultant' 5010>>\n# <<RP 'Firefighter' 7030>>\n# <<RP 'Private detective' 9001>>\n# <<RP 'Gardener' 6830>>\n# <<RP 'Property management agent' 5291>>\n# <<RP 'Textile technologist' 6040>>\n# <<RP 'Forester' 10001>>\n# <<RP 'Laboratory assistant' 1186>>\n# <<RP 'Bio-medical analyst' 1455>>\n# <<RP 'Archeologist' 8004>>\n# <<RP 'Informatics technician' 6129>>\n# <<RP 'Journalist' 8450>>\n# <<RP 'Auctioneer' 12278>>\n# <<RP 'Sales manager / Sales person' 12312>>\n# <<RP 'Fire prevention/protection officer' 7040>>\n# <<RP 'Marketing consultant' 5100>>\n# <<RP 'Graphic artist' 8395>>\n# <<RP 'Biochemist' 6745>>\n# <<RP 'Biomedical technician' 6747>>\n# <<RP 'Water service manager' 12335>>\n# <<RP 'Radio technician' 6158>>\n# <<RP 'Florist' 12235>>\n# <<RP 'Anthropologist' 8460>>\n# <<RP 'Forest expert' 6831>>\n# <<RP 'Land surveyor' 6550>> *\n# <<RP 'Forest surveyor' 6122>> *\n# Other\n# <<RP 'Wooden furniture maker' 12174>>\n# <<RP 'Electronic technician' 12204>>\n# <<RP 'Gunsmith / Weapons-ammunition manufacturer / trader' 12198>>\n# <<RP 'Tailor (ladies/men′s) / Dressmaker' 12168>>\n# <<RP 'Musical instrument manufacturer-repairer' 12232>>\n# <<RP 'Funeral undertaker' 12143>>\n# <<RP 'Printer' 12175>>\n# <<RP 'Gold / Silversmith / Jeweller' 12226>>\n# <<RP 'Laundering / Dry-cleaning and dyeing' 12148>>\n# <<RP 'Shoemaker / Cobbler' 12167>>\n# <<RP 'Agricultural machinery mechanic' 12263>>\n# <<RP 'Watchmaker / repairer' 12141>>\n# <<RP 'Upholsterer' 12267>>\n# <<RP 'Furrier/Manufacture/r of Leather clothes/Tanner' 12170>>\n# Locksmith\n# <<RP 'Blacksmith' 12091>> *\n
!!National Contact Point for the Recognition of Professional Qualifications\n\nCNRED is the National Contact Point for the Recognition of Professional Qualifications, National Coordinator for transposition and implementing/implementation of the Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and National Delegated IMI Coordinator.\n\n| [[National Framework on the coordination of the horizontal aspects of the Internal Market]] | [[Sectorial Directives and the Directives on the general system of recognition of professional qualifications]] |\n\nCNRED represents Romania at European Committee on the recognition of professional qualifications, European Group of National Coordinators for Recognition of Professional Qualifications and the Working Party Establishment and Services (created by the Council of the European Union in order to debate and analyze the proposal of the European Commission amending the Directive 2005/36/CE).\n\n| [img[Fişier PDF|http://cnred.edu.ro/logo/pdf.gif][PDF]] | [[Code of conduct on the recognition of professional qualifications]] |\n\nThe European Commission has launched, in August 201??, the Performance Checks in order to analyze the implementation of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market ("Services Directive") by the Member States, taking into account the special Directives of the Internal Market, especially the Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications.\n\n----\n\n<<tiddler Exercise-ski-instructor-profession>>\n\n----\n\n<<tiddler Generation-1992-Creative-Competition>>\n\n----\n\nUseful links:\n* [[Portal on the European citizens rights on the Internal Market|YourEurope]]\n* [[European Job Mobility Portal|EURES]]\n* [[European Skills, Competences and Occupations Taxonomy|ESCO]]\n* [[Performance Checks|Performance-Tests]]
![[Equivalence of pre-university and university studies|Equivalence]]\n> Documents required for the [[equivalence of abroad studies|Equivalence]] of [[Romanian citizens|citizens-Romanian]].\n\n![[Recognition of study documents|Recognition]]\n> Documents required for the [[recognition of abroad studies|Recognition]] of [[foreign citizens|citizens-foreign]].\n\n![[Recognition of professional qualifications|Certificates]]\n<<<\nCertificate issued for the [[recognition of university academic titles|recognition-university-academic-titles]] obtained in a Higher Education Institution accredited in a Member State of the European Union, of the [[European Economic Area|EEA-Member-States]] and in the Swiss Confederation.\n<<<\n<<<\nCertificate issued to automatically acquire the status of [[doctoral advisor in România|OM-5690-2011]] for persons who have acquired this capacity in Member States of the European Union, of the European Economic Area and in the Swiss Confederation.\n<<<\n<<<\n[[Certificate of conformity|Conformity-certificate-nonregulated-professions]] with the European Union directives issued for [[non-regulated professional activities in Romania|Professional-activities-nonregulated-RO]].\n<<<\n<<<\nFor the [[regulated professions|regulated-professions]] in Romania, the [[Certificate of conformity|Conformity-certificate-regulated-professions]] can be issued by the corresponding [[competent authorities|Competent-Authorities]].\n<<<\n\n![[Certification of study documents|Certification]] \n<<<\nCertification of Romanian [[higher education study documents|certification-higher-education-study-documents]] to study or work abroad.\n<<<\n<<<\nFor the [[pre-university study documents|certification-preuniversity-study-documents]] the certification takes place at the [[county school inspectorates|county-school-inspectorates]].\n<<<\n\n![[Certificates regarding the grading system|preuniversity-grading-system-certificates]]\n> Certificates about the [[Romanian grading system for the preuniversity education|certificates-preuniversity-grading-system]].
!!Public Hours\n\nEffective May 15th 2013, the public working hours of [[CNRED]] are as follows:\n* Issuing of certificates for the equivalence/recognition of diplomas: @@color:green;Mondays to Thursdays, between 9:00 and 12:00@@;\n* Appointments: @@color:green;Mondays to Thursdays, between 10:00 and 12:00@@ - the appointments may be arranged by [[telephone or in writing|team]] (form/e-mail).\n\n----\n\nWorking hours for [[authentication of diplomas issued by higher education institutions|Authentication-of-diplomas]]:\n* [[Receipt and processing of the applications|Authentication-of-higher-education-diplomas]]: @@color:green;Mondays to Thursdays, between 9:00 and 11:00@@,\n* Issuing the authenticated documents: @@color:green;on the same day, between 11:00 and 12:00@@.
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#recunoasterea-functiilor-didactice-din-invatamantul-universitar]]\n!!Recognition of academic titles obtained from a higher education institution accredited in a Member State of the European Union, European Economic Area and the Swiss Confederation\n\n
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#atestate-recunoastere-UE]]\n!!Issuance of certificates of recognition to access the labor market for foreign citizens of EU Member States and EEA and Swiss Confederation and their family members holding a residence permit (long term EC)
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#atestate-recunoastere-permise-munca]]\n!!Documents required from companies for issuing the certificate of recognition to obtain work permits for foreign citizens\n\n
!!Recognition for further studies\n\n| [[Necessary documents for the citizens of Member States of the European Union, Member of the European Economic Area and the Swiss Confederation for RECOGNITION OF STUDIES to enroll in an accredited university in Romania|recognition-of-studies-for-admission-to-university-in-Romania]] |
!!Recognition for professional purposes\n\n| [[Documents required from companies for issuing the certificate of recognition to obtain work permits for foreign citizens|recognition-certificates-work-permits]] |\n\n| [[Issuance of certificates of recognition to access the labor market for foreign citizens of EU Member States and EEA and Swiss Confederation and their family members holding a residence permit (long term EC)|recognition-certificates-EU]] |\n\n| [[Recognition of academic titles obtained from a higher education institution accredited in a Member State of the European Union, European Economic Area and the Swiss Confederation|recognition-academic-titles]] |\n\n| [[Automatically obtaining the quality of PhD coordinator in Romania for persons who have acquired this quality in Member States of the European Union, European Economic Area and the Swiss Confederation|automatically-obtaining-PhD-coordinator-quality-in-Romania]] |
[>img[Français|http://cnred.edu.ro/butoane/fr.jpg][http://cnred.edu.ro/fr/#reconnaissance-%C3%A9tudes-admission-postuniversitaire-doctorat-Roumanie]] [>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-ceteteni-europeni-admitere-master-doctorat]]\n!!Recognition of studies for citizens of an EU, EEA country and the Swiss Confederation for admission to master and ~PhD studies\n\n@@ Applications can be submitted from 1st of April 2015 till 21st of August 2015. @@\n\n!!!List of documents\n# [[Application form for recognition of studies for enrolment to undergraduate studies|application-form-recognition-studies-enrolment-undergraduate-studies]]\n*** the document //may be downloaded// from the address http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-master-doctorat_2015.pdf\n# @@color:green;''Higher Education diploma''@@ (a certified copy and a photocopy)\n# @@color:green;''Transcript/diploma supplement''@@ (a certified copy and a photocopy);\n# Proof of citizenship in connection with an official ID or valid passport (pages 1, 2, 3, 4);\n# Copy of the receipt for the fee of 50 lei which shall be deposited in the bank account:\n<<tiddler bank-account>>\n\n6. "Authorization for verification" form filled in:\n*** the document //may be downloaded// from the address http://cnred.edu.ro/pdf/Authorization_for_verification.pdf .\n\nDiplomas from Italy, Greece, Spain, Portugal and Cyprus need to bear the Hague Apostille Convention from the authorities of the country that issued the document. \n\nDiplomas issued in countries which are not party to the Haga Apostille Convention must be authenticated by the Ministry of Education and the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country, the Embassy of Romania in that country, and the Ministry of Roreign Affairs of Romania.\n\n''Documents in languages other than English and French must be accompanied by certified Romanian translations – in original.''\n\nThe documents must be submitted to the university in which admission is sought or to the Registration office of the Ministry of Education and Scientific Research:\n<<<\nRegistratura Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice\n[[Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti|http://wikimapia.org/#lat=44.4410574&lon=26.090126&z=16&l=0&m=w]]\n<<<\n\nThe certificate for recognition will be sent to the university or issued to the owner of the study documents / another person empowered by the owner of the study documents.\n\nAccording to the [[CNRED Regulation|regulation-recognition-studies-diplomas-certificates-scientific-titles]], the evaluation period is 30 days ''if the file is complete''.\n\n''Attention!''\n# [[CNRED]] is free to ask for any further evidence concerning one’s studies.\n# No application is examined if any of the required documents is missing, or if spaces in the application form have been left blank.\n\n!!!Additional information\n<<<\nE-mail: <<email adrian punct iordache la medu.edu.ro>>\n\nPhone: 021 405 62 44\n\nFax: 021 313 10 13\n<<<
[>img[Français|http://cnred.edu.ro/butoane/fr.jpg][http://cnred.edu.ro/fr/#reconnaissance-études-admission-université-Roumanie]] [>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-pentru-inscrierea-la-studii-superioare-in-Romania]]\n!!Recognition of studies for citizens of an EU, EEA country and the Swiss Confederation for admission to undergraduate studies\n\n@@ Applications can be submitted from 1st of April 2015 till 21st of August 2015. @@\n\nApplications to medicine, dentistry, pharmacy, nurse for general care, midwives, veterinary medicine and architecture will be submitted to universities. \n\n!!!List of documents\n# [[Application form for recognition of studies for enrolment to undergraduate studies|application-form-recognition-studies-enrolment-undergraduate-studies]]\n# ''School leaving certificate/High school diploma/Baccalaureate diploma'' (certified copy);\n# All the ''secondary school transcripts for grades 9/10 through 12/13'' (copy);\n# Proof of citizenship in connection with an official ID or valid passport (pages 1, 2, 3, 4);\n# Copy of the receipt for the fee of 50 lei which shall be deposited in the bank account mentioned below or at Room 14, Str. Spiru Haret nr. 10, Sector 1, Bucuresti.\n<<tiddler bank-account>>\n\n''Original diplomas'' from ''Italy'', ''Greece'', ''Spain'', ''Portugal'' and ''Cyprus'' need to bear the Hague Convention Apostille from the authorities of the country that issued the document.\n\nCertificate for maturita exam from Italy, "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto" from Spain, and certificate for Panellinies Exetaseis from Greece must bear the Hague Apostille Convention. \n\nOriginal diplomas issued in countries which are not party to the Haga Apostille Convention must be authenticated by:\n* the Ministry of Education and the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country, the Embassy of Romania in that country and the Ministry of Foreign Affairs of Romania or\n* the Ministry of Education of the issuing country, the Embassy of the issuing country in Romania and the Ministry of Foreign Affairs of Romania.\nDocuments in languages other than English and French must be accompanied by certified Romanian translations – in original.\nTranslations made in Greece will be legalized by the Greek Ministry of Foreign Affairs.\n\n!!Attention!\n1. CNERD is free to ask for any further evidence concerning one’s studies.\n2. No application is examined if any of the required documents is missing, or if spaces in the application form have been left blank.\n\nThe certificate for recognition of studies will be issued to the owner of the study documents. The original diploma will be verified before the certificate is issued. \n\n!!Additional information\nE-mail: letcai.gabriela@medu.edu.ro, dinu.veronica@medu.edu.ro
''Note:'' the * sign means that presentation is available only in the Romanian language.
!!Sănătate\n<<tagging sanatate>>
!!Sectoare IMI PQ\n# [[Agricultură şi domeniul veterinar|agricultura-si-domeniul-veterinar]]\n# [[Economic-financiar|economic-financiar]]\n# [[Educaţie şi administraţie|educatie-administratie]]\n# [[General|general]]\n# [[Interne şi justiţie|interne-si-justitie]]\n# [[Sănătate|sanatate]]\n# [[Transporturi|transporturi]]
!!Social care and therapy related professions\n# Psychologist\n# Physiotherapist / Kinesitherapist\n# <<RP 'Occupational therapist' 1300>>\n# <<RP 'Speech and language therapist' 1090>>\n# <<RP 'Psychomotor therapist' 1280>>\n# <<RP 'Psychotherapist' 1610>>\n# <<RP 'Physiotherapy assistant' 1256>>\n# <<RP 'Arts therapist in the health service' 1660>>\n# <<RP 'Dental therapist' 1010>>\n# <<RP 'Child psychotherapist' 1620>>\n# <<RP 'Child care worker' 4045>>\n# <<RP 'Family counsellor' 4046>>\n# <<RP 'Community social worker' 4034>>\n# Social worker\n# Other therapists\n# Other social care professions
[>img[Română|http://cnred.edu.ro/butoane/ro.jpg][http://cnred.edu.ro/#echipa]]\n\n!Team\n\n| <<tiddler Team-Director>> |\n\n| !Informations by phone: from Monday to Thursday, between 09:00 and 12:00 hours. |\n\n| <<tiddler Team-Secretariat>> |\n\n| <<tiddler Team-Recognition-Study-Documents>> |\n\n| <<tiddler Team-Equivalence-Preuniversity-Studies>> |\n\n| <<tiddler Team-Equivalence-Higher-Education-Studies>> |\n\n| <<tiddler Team-Certification-Study-Documents-Higher-Education>> |\n\n| <<tiddler Team-Recognition-Professional-Qualifications>> |
!IT Tools per EU policy area\n\n!!All policy areas\n# [[Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens|https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp]] - CIRCABC\n!!Consumer protection\n# [[Consumer Protection Cooperation System|http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/]] - CPCS\n!!Customs\n# [[Authorised Economic Operator system|]] - AEOS\n# [[Customs Risk Management System|]] - CRMS\n# [[Early warning system for excise|]] - EWSE\n# [[New Computerised Transit System|]] - NCTS\n# [[Registered Exporters|]] - REX\n# [[Single Electronic Access Point|]] - SEAP\n# [[Single Window|http://en.wikipedia.org/wiki/Single_Window_System]]\n!!Enterprise and Industry\n# [[Technical Regulations Information System|http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_en.htm]] - TRIS\n!!Health\n# [[European Databank on Medical Devices|http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/market-surveillance-vigilance/eudamed/]] - EUDAMED\n!!Health and Consumer protection\n# [[Rapid Alert System for non-food consumer products|http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/]] - RAPEX\n# [[Rapid Alert System for Food and Feed|http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm]] - RASFF\n# [[Trade Control and Expert System|https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/privacy.do]] - TRACES\n!!Internal Market\n# [[Internal Market Information system|http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/]] - [[IMI|Sistemul-IMI]]\n# [[Problem solving network|http://ec.europa.eu/solvit/]] - [[SOLVIT]]\n!!Justice\n# [[European Criminal Records Information System|https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?lang=en&idTaxonomy=95&vmac=LROSMLr60xpelUefoIu-l9BUaEllk8lwMIu55wyHk3M_u-B1aIsSHg_ZixjlcslSmwkxxNcJQL9kz7KSLVPjUwAAGdMAAALC]] - ECRIS\n!!Social Affairs\n# [[Electronic Exchange of Social Security Information|http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7189/]] - EESSI\n!!Taxation\n# [[Common Communication Network|]] - CCN/CSI\n# [[VAT Information Exchange System|http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/]] - VIES\n!!Taxation and Customs\n# [[Mutual Assistance|http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/index_en.htm]]\n!!Transport\n# [[European Register of Road Transport Undertakings|http://ec.europa.eu/transport/road/access/erru_en.htm]] - ERRU\n# [[European Car and Driving Licence Information System|https://www.eucaris.net/]] - EUCARIS\n# [[Réseau permis de conduire|http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3989/5926.html]] - RESPER\n# [[Telematics Network for the Exchange of Information Concerning the Issuing of Tachograph Cards|http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2283/5926.html]] - ~TACHOnet
!!Internal Market\n# [[Gambling|http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm]]\n# [[e-Commerce|http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/index_en.htm]]\n# [[Intellectual property rights|http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm]]\n# [[Professional qualifications|http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm]]\n# [[Services|http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_19_en.htm]]\n# [[e-Procurement|http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-procurement_en.htm]]\n# [[Postal Services|http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm]]\n# [[Business registers|http://ec.europa.eu/internal_market/company/business_registers/index_en.htm]]\n# [[Auditing|http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/index_en.htm]]\n# [[Assets Management|http://ec.europa.eu/internal_market/investment/asset_management_en.htm]]\n# [[Insurance|http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/index_en.htm]] and [[pensions|http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm]]\n!!Employment and Social Affairs\n# [[Posting of workers|http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10508_en.htm]]\n# [[Coordination of social security institutions|http://ec.europa.eu/social/]]\n!!Enterprise and Industry\n# [[Marketing of products|]]\n# [[Free movement of goods|]]\n# [[Product Contact Points|]]\n# [[Car registration|]]\n# [[Approval of vehicles|]]\n# [[Marketing of construction products|]]\n!!Economic Affairs\n# [[Cross border cash in transit|]]\n!!Justice\n# [[Civil status documents|]]\n!!Transport\n# [[Passengers rights|http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/]]\n# [[Driving licenses and traffic offences|]]\n# [[Training of seafarers|http://www.emsa.europa.eu/end185d007d001d002.html]]\n# [[Land transport|http://ec.europa.eu/transport/]]\n# [[Maritime transport policy: ports and inland waterways|http://europa.eu/legislation_summaries/transport/waterborne_transport/index_en.htm]]\n!!Health\n# [[Patients rights|http://ec.europa.eu/health/index_en.htm]]\n# [[Medical devices|http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/index_en.htm]]\n# [[Medicinal products|http://www.ema.europa.eu/]]\n!!Media\n# [[Audiovisual & Media services|http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm]] - AVMSD\n!!Education \n# [[Europass]]\n!!Energy\n# [[Energy Efficiency|http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_en.htm]] and [[Intelligent Energy|http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.htm]]
!!Tourism, leisure and sports related professions\n# <<RP 'Diver' 8012>>\n# Tourist guide\n# <<RP 'Photographer / Photography' 12138>>\n# <<RP 'Tour Operator' 12071>>\n# <<RP 'Museum director / Curator' 8002>>\n# <<RP 'Hotel manager / Assistant hotel manager' 12144>>\n# <<RP 'Travel agent' 12070>>\n# Tour operator representative\n# Hotel receptionist\n# <<RP 'Tourist escort' 4003>>\n# <<RP 'Ski and/or mountain / canyon guide' 8008>>\n# <<RP 'Hotel Director' 4132>>\n# <<RP 'Diving instructor' 8011>>\n# <<RP 'Sports instructor' 8006>>\n# <<RP 'Coach / Trainer' 8005>> *\n# <<RP 'Ski instructor' 8009>>\n# Chambermaid\n# Other tourism and leisure related professions\n# Lifeguard
!!Transporturi\n<<tagging transporturi>>
<<showUpdates excludeTag:excludeLists>>
/***\n!Forced defaults for TW Core\n***/\n//{{{\nconfig.options.txtUserName="CNRED"; // Default user name\nconfig.options.chkSaveBackups=true; // Save backups\nconfig.options.chkAutoSave=true; // AutoSave backups\nconfig.options.txtBackupFolder="backup"; // Backup folder\nconfig.options.chkRegExpSearch=true; // Regular expression search\nconfig.options.chkAnimate=false; // Without animation\nconfig.options.chkGenerateAnRssFeed=true; // RSS feed\nconfig.options.chkHttpReadOnly=false; // Enable editing so that visitors can experiment with it\nconfig.views.wikified.defaultText="The information you are looking for at this address will be published when it is fully translated from Romanian language. See http://cnred.edu.ro for the original version.";\nconfig.views.editor.defaultText = ""; // don't need message when creating a new tiddler\nconfig.macros.tagging.label=""; //default is "tagging:"\nconfig.messages.messageClose.text="X"; // default is "close"\nconfig.options.chkSinglePageMode=true; // Single Page mode\nconfig.options.chkTopOfPageMode=true; // Open tiddlers on top of page\nconfig.macros.search.label="Search for";\nconfig.macros.search.prompt="search in all pages"\n//}}}\n\n/***\n!Forced defaults for SearchOptionsPlugin\n***/\n//{{{\nconfig.options.chkSearchTitles=true; // Search in tiddler titles\nconfig.options.chkSearchText=true; // Search in tiddler text\nconfig.options.chkSearchTags=true; // Search for tags\nconfig.options.chkSearchTitlesFirst=true; // List titles first\nconfig.options.chkSearchList=true; // List matches in a list\nconfig.options.chkSearchIncremental=true; // Use incremental search\nconfig.options.chkSearchShadows=false; // Do not search in shadowed tiddlers\n//}}}\n\n/***\n!Make the list of tags horizontal\n***/\n//{{{\nconfig.macros.tags.handler = function(place,macroName,params,wikifier,paramString,tiddler)\n{\n if(params[0] && store.tiddlerExists(params[0]))\n tiddler = store.getTiddler(params[0]);\n for(var t=0; t<tiddler.tags.length;t++)\n createTagButton(createTiddlyElement(place,"span"),tiddler.tags[t],tiddler.title);\n}\n//}}}