Alerte şi notificări - Creează

 • Alertă Directiva privind serviciile
 • Calificări profesionale - Notificare
  • arhitecți
  • asistenți medicali
  • farmaciști
  • medici dentiști
  • medici veterinari
  • medici
  • moașe
 • Cardul profesional European (EPC)
  • Cerinţe privind certificarea
  • Cerinţe privind documentele şi taxele

Listă de control privind trimiterea unei alerte

„Alertă Directiva privind serviciile (art.29 alineatul (3) și 32 alineatul (1))“ pentru coordonatorii şi autorităţile cu acces la IMI Servicii Alerte - Creează - Listă de control privind trimiterea unei alerte versiunea 6.1

Răspuns negativ la o întrebare din cele 6

Alerte - Creează - Răspuns negativ la o întrebare din cele 6 versiunea 6.1

Alerte - Creează - mesaj Nu iniţiaţi alerta

Alerte - Creează - mesaj Nu iniţiaţi alerta versiunea 6.1