Chestionar utilizatori IMI - 2017

I. Date despre participantul la chestionar

II. Sistemul de informare al Pieței Interne – IMI

III. Sesiuni de instruire

IV. Modulul de alerte

V. Modulul de cereri de informații

VI. Chestionarul electronic

I. Date despre participantul la chestionar

Autoritatea competentă sau relevantă

Data înregistrării utilizatorului

Rolul utilizatorului

Module IMI utilizate

Autoritatea competentă sau relevantă

1. Ce tip de instituție reprezentați?

 • Universitate – 30,9%
 • Inspectorat Școlar – 21,3%
 • DSP – 10,7%
 • AJPIS – 11,3%
 • AJOFM – 9,3%
 • altele – 16,5%

Data înregistrării utilizatorului

2. De cât timp sunteți utilizator IMI?

 • mai puțin de o lună – 6,1%
 • mai puțin de 6 luni – 6,1%
 • mai puțin de 1 an – 16,7%
 • mai puțin de 2 ani – 44,7%
 • mai mult de 2 ani – 19,8%
 • nu sunt utilizator desemnat – 6,5%

Rolul utilizatorului

3. Care este rolul dumneavoastră de utilizator în IMI?

 • drepturi de administrare – 42.4%
 • drepturi de gestionare – 52,3%
 • drepturi de vizualizare – 34,7%

Module IMI utilizate

4. La ce module aveți acces în IMI?

 • cereri de informații – 87,8%
 • alerte – 57,3%
 • notificări – 55,7%
 • registre – 24,4%
 • card profesional european – 6,5%
 • RegProf – 11,5%

II. Sistemul de informare al Pieței Interne – IMI

Conectarea la Sistemul IMI - Probleme cu conectarea

Utilitatea IMI

Asistența tehnică

Materiale informative în format electronic

Relevanţa informaţiilor din paginile web

Informaţii solicitate

Accesibilitatea paginilor web

Conectarea la Sistemul IMI

5. Cât de des vă conectați la IMI?

 • zilnic – 2,5%
 • săptămânal – 8,1%
 • de câte ori primesc o notificare pe e-mail – 77,5%
 • nu am avut nevoie să mă conectez – 14,8%

Probleme cu conectarea

6. Care sunt dificultățile pe care le întâmpinați la conectarea în IMI?

 • am uitat numele și/sau parola de utilizator – 41,2%
 • am uitat codul de securitate – 27,8%
 • nu știu cum să mă conectez – 25,8%
 • altele: rulează greu la accesare, nu am dificultăţi de conectare, nu a mai funcţionat parola veche, am uitat să mă conectez

Utilitatea IMI

7. Cât de util vă este Sistemul IMI?

 • foarte util - îl folosesc des pentru a primi răspunsuri la întrebările pe care le are Autoritatea pe care o reprezint – 10,4%
 • util - l-am folosit uneori pentru a primi răspunsuri la întrebările pe care le are Autoritatea pe care o reprezint – 32,2%
 • puțin util - Autoritatea pe care o reprezint răspunde doar la întrebările pe care alții le adresează – 57,8%

Asistența tehnică

8. Pe cine contactați atunci când aveți nevoie de asistență tehnică?

 • Comisia Europeană – 0,4%
 • Coordonatorul national IMI – 50,7%
 • CNRED – 52,6%
 • utilizatorul local cu drepturi de administrare – 15,6%

Materiale informative în format electronic

9. Care este adresa de internet pe care o utilizați pentru a găsi materiale informative pentru asistență tehnică?

Relevanţa informaţiilor din paginile web

10. Ați găsit pe site-ul CNRED informațiile de care aveți nevoie pentru a formula răspunsuri la cereri IMI?

 • da – 45,6%
 • nu – 1,8%
 • cu dificultate – 5,5%
 • nu am căutat – 47,1%

Informaţii solicitate

11. Ce informații doriți să fie postate pe site-ul CNRED?

 • Exemple de cereri care au fost transmise şi rezolvate sau respinse, pentru a înţelege mai bine (mai practic) schimbul de informaţii dintre AC
 • Informaţii, prezentări referitoare lagestionarea IMI şi RegProf
 • Date de contact pentru asistenţă
 • Legislaţia cu privire la nomenclatoare, titluri conferinţe, etc.
 • Noutăţile care apar în domeniu
 • Procedura pas cu pas pentru fiecare situaţie
 • Exemple de bună practică, cazuri problemă (posibile încercări de fraudă)
 • Tehnice

Accesibilitatea paginilor web

12. Ce modificări ar trebui aduse site-ului CNRED/imipqnet pentru a simplifica accesul la informațiile necesare?

 • Adăugarea informaţiilor noi în timp util
 • Accent pe grafic
 • Informaţiile să fie prezentate mai simplificat/concret multe link-uri accesezi site-uri în limba engleză
 • Modificări în concordanţă cu evoluţia pe piaţa muncii şi a tehnologiei IT
 • Materiale de informare/ghidurile - se ajunge dificil la ele

III. Sesiuni de instruire

Participarea la sesiunile de instruire

Necesitatea sesiunilor de instruire

Periodicitatea sesiunilor de instruire

Locaţiile sesiunilor de instruire

Conţinutul sesiunilor de instruire

Durata sesiunilor de instruire

Utilitatea sesiunilor de instruire

Participarea la sesiunile de instruire

13. Ați mai participat la o sesiune de instruire organizată de CNRED?

 • da – 65,8%
 • nu – 34,2%

Necesitatea sesiunilor de instruire

14. Considerați utilă organizarea de sesiuni periodice de instruire?

 • da – 97,6%
 • nu – 2,4%

Periodicitatea sesiunilor de instruire

15. Cu ce frecvență apreciați că trebuie organizate sesiunile de instruire?

 • anual – 39,6%
 • ori de câte ori apar versiuni noi – 60,8%
 • ori de câte ori se schimbă utilizatorii – 14,5%
 • nu sunt necesare – 1,1%

Locaţiile sesiunilor de instruire

16. Unde preferați să se organizeze sesiunile periodice de instruire?

 • București – 41%
 • în locațiile precedente – 42,4%
 • altele: Iaşi, Timişoara, în fiecare judeţ, pe regiuni, oriunde (pentru acces rapid), localităţi care să ofere condiţii de prezentare a informaţiilor şi să fie la distanţe cât mai mici de oraşele din zonă, Sinaia, Felix, Braşov (Poiană), Vama Veche, Braşov, Cluj-Napoca, Sibiu, Sinaia/Predeal, Sibiu, Braşov (regiunea Centru), diverse oraşe, după caz în funcţie de participanţi, să existe o propunere de cazare dacă instruirea durează 2 zile

Conţinutul sesiunilor de instruire

17. Pe ce trebuie pus accentul la sesiunile periodice de instruire?

 • aspecte tehnice – 43,9%
 • studii de caz – 87,7%
 • legislație europeană – 30,2%
 • legislație națională – 23,9%
 • altele: corelare între cele două legislaţii, sesiuni distincte pentru fiecare tip de instituţie (pe domenii de activitate), procedura pentru gestionare Sistem IMI - exemple, instruire interactivă pe caz concret, prezentare exemple

Durata sesiunilor de instruire

18. Care considerați că este durata optimă a unei sesiuni de instruire?

 • 1 zi – 29,9%
 • 2 zile – 66,9%
 • altele: 3 zile, 3-4 zile, 1 săptămână, după caz pe tipuri de instituţii

Utilitatea sesiunilor de instruire

19. Cât de utile au fost sesiunile de instruire la care ați participat?

 • foarte utile – 49,8%
 • utile – 45%
 • mai puțin utile – 4,8%
 • deloc utile – 0,4%

IV. Modulul de alerte

Alerte primite

Alerte trimise

Gestionarea alertelor

Alerte primite

20. Autoritatea pe care o reprezentați a primit alerte prin Sistemul IMI?

 • da – 50%
 • nu – 37,7%
 • nu știu – 12,3%

Alerte trimise

21. Autoritatea pe care o reprezentați a transmis alerte prin Sistemul IMI?

 • da – 3,9%
 • nu – 81,4%
 • nu știu – 14,7%

Gestionarea alertelor

22.Autoritatea pe care o reprezentați are Proceduri/Norme metodologice pentru gestionarea alertelor IMI?

 • da – 13,5%
 • nu – 65,8%
 • nu știu – 20,7%

V. Modulul de cereri de informații

Cereri de informații primite

Cereri de informații trimise

Gestionarea cererilor primite

Cereri de informații primite

23. Autoritatea pe care o reprezentați a primit cereri de informații prin Sistemul IMI?

 • da – 69,1%
 • nu – 23,6%
 • nu știu – 7,3%

Cereri de informații trimise

24. Autoritatea pe care o reprezentați a transmis cereri de informații prin Sistemul IMI?

 • da – 13,8%
 • nu – 72,1%
 • nu știu – 14,5%

Gestionarea cererilor primite

25. Care este motivul principal care generează depășirea termenului legal de răspuns (prevăzut de Regulamentul European)?

 • lipsa informațiilor necesare formulării răspunsului – 46,7%
 • timpul prea scurt pentru colectarea informațiilor necesare formulării răspunsului – 56,2%
 • altele – 14,5%

VI. Chestionarul electronic

Cele 296 de răspunsuri analizate pentru chestionar le regăsiți la adresa https://docs.google.com/forms/d/1LN1VWSfnjwdgOggc1wGBt2S-_dBV_pTvYv-_w9TwRs8/viewanalytics