Regulated Professions Database - baza de date RegProf

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

Baza de date conține informații privind profesiile reglementate, statisticile privind profesioniștii migranți, punctele de contact și autoritățile competente, astfel cum au fost furnizate de statele membre ale UE, de țările SEE și de Elveția. Fiecare țară este responsabilă de actualizarea informațiilor, de profesiile reglementate, de autoritățile competente și de statistici. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru acuratețea informațiilor. Cu toate acestea, în cazul în care îi sunt aduse la cunoștință erori, Comisia se angajează să le corecteze, dacă este cazul.

Profesii reglementate și Autorităţi competente

Utilizarea RegProf

 1. Conectarea utilizatorilor
 2. Actualizarea și consultarea RegProf
 3. Completarea anuală a datelor statistice
 4. Exerciţiul de evaluare, transparenţă şi proporţionalitate
 5. Rapoarte
 6. Documentația oficială

1. Conectarea utilizatorilor

2. Actualizarea și consultarea RegProf

3. Completarea anuală a datelor statistice

Datele statistice raportate

Datele publice

Datele pentru autoritatile competente

4. Exerciţiul de evaluare, transparenţă şi proporţionalitate

Statusuri

 1. New, waiting for validation - Not yet visible to citizens on RegProf, only after validation by the European Commission.
 2. Being edited, waiting for validation - Old values are still visible on RegProf.
 3. Valid, visible on Europa - Visible on RegProf.
 4. Being deleted, waiting for validation - Still visible on RegProf, will be hidden after validation by the European Commission. Please note that the data and related decisions will NOT be deleted, but only hidden from view of citizens as well as of coordinators from other MS.
 5. Regulated professions deleted - Logically deleted, only visible by coordinators of your country.

5. Rapoarte

Adrese web accesibile numai utilizatorilor RegProf:

Rapoarte pentru profesii

Sector Professions
Health and social services Physiotherapist
Psychologist
Construction Civil engineer
Electrician
Other(*) Tourist guide/ Travel agent
Business services Architect
Transport Driving instructor
Real estate Real estate agent
Wholesale and retail Optician

6. Documentația oficială

Alte informaţii care pot fi consultate de utilizatorii RegProf: