Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

  • Alte agenții teritoriale – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție ... (2022/11/22 17:36)
    Î n atenția persoanelor cu deficiențe de auz: În vederea asigurării accesului la servicii de interpretare video la distanță în limbaj mimico-gestual prin intermediul aplicației „Voci pentru Mâini” pentru persoanele surde sau hipoacuzice, vă rugăm să vă deplasați la sediul Agenței Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Neamt Bd.
  • UPDATE Înscrierea copiilor care au nevoie de asistență psihologică în ... (2022/11/22 02:56)
    Pentru decontarea serviciilor de intervenție, psihologii depun, la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană în a cărei rază teritorială își au domiciliul fiscal, următoarele documente: a) raportul de evaluare psihologică; b) cerere de decontare; c) actul de identitate al psihologului;
  • agentia_judeteana_de_plati_si_inspectie_sociala_alba.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
  • (editare externă)