Anexa nr. 1 (ANEXA nr. 2 la Legea nr. 200/2004) L I S TA profesiilor reglementate în România

A. Profesiile reglementate care necesită cel puţin 3 ani de studii superioare (diplomă a unei universităţi sau a unui colegiu universitar): 1. auditor_financiar; 2. avocat; 3. consilier_in_proprietate_industriala; 4. expert_contabil; 5. contabil_autorizat; 6. consultant_fiscal; 7. cadru didactic (în învăţământul superior şi preuniversitar); 8. profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere şi feroviare: comandant, ofiţer punte secund, şef mecanic, ofiţer mecanic secund, şef electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţiei (PNA-TC), inginer de recepţie şi control aeronave, inginer de recepţie şi mijloace PNA-TC, profesor de legislaţie rutieră, inspector ITP, conducător de atelier din domeniul reparațiilor și/sau reglărilor funcționale a vehiculelor rutiere, dezmembrării vehiculelor scoase din uz, precum și în domeniul înlocuirii de șasiuri/caroserii ale vehiculelor, lector pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; auditor de siguranță rutieră 9. profesii în domeniul construcţiilor: verificator de proiect atestat, [[expert tehnic atestat, responsabil tehnic cu execuţia, responsabil cu urmărirea specială a comportării construcțiilor în exploatare, auditor energetic pentru clădiri, diriginte_de_santier; 10. urbanist; 11. practician_in_insolventa; 12. restaurator; 13. interpret_si_traducator_autorizat; 14. psiholog (inclusiv alte persoane atestate în psihoterapie, psihopedagogie specială sau psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnică poligraf); 15. biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar; 16. asistent_medical; 17. tehnician_dentar; 18. inspector protecţia muncii; 19. asistent_social; 20. asistent_veterinar; 21. consilier_juridic; 22. consilier_de_probatiune; 23. expert_tehnic_judiciar; 24. expert criminalist; 25. mediator; 26. arhivist; 27. interpret limbaj mimico-gestual. B. Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioară duratei de 3 ani de studii superioare: 1. profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere şi feroviare: dispecer operaţiuni de zbor, controlor trafic dirijare sol, controlor informare trafic aerian, controlor trafic aerian dirijare, personal tehnic aeronautic, navigator aerian, mecanic navigant, operator radio navigant, însoţitor de bord, pilot avion, pilot elicopter, dispecer operaţiuni de zbor, responsabil radiocomunicaţii, pilot planor, pilot balon liber, meteorolog aeronautic tehnician, personal aeronautic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice PNA-TC, căpitan maritim portuar, ofiţer punte maritim portuar, şef mecanic maritim portuar, ofiţer mecanic maritim portuar, ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician maritim, ofiţer electrician maritim portuar, ofiţer punte maritim aspirant, ofiţer mecanic maritim aspirant, ofiţer electrician maritim aspirant, timonier, motorist, marinar, şef de echipaj maritim, conducător de şalupă maritimă, electrician de bord maritim, fitter, pompagiu, marinar, căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial categoria B, timonier fluvial, şef mecanic fluvial, mecanic, conducător de şalupă fluvială, şef de echipaj fluvial, marinar, marinar stagiar, mecanic stagiar, electrician de bord, inspector ITP, conducător de atelier din domeniul reparațiilor și/sau reglărilor funcționale a vehiculelor rutiere, dezmembrării vehiculelor scoase din uz, precum și în domeniul înlocuirii de șasiuri/caroserii ale vehiculelor, persoană desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, consilier de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, conducător de autovehicule care transportă mărfuri periculoase, conducător auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, conducător auto care efectuează transport rutier public de persoane, conducător auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite, conducător auto care efectuează transport rutier în regim de taxi, instructor de conducere auto, mecanic locomotivă, dispecer de trafic; 2. ghid_de_turism; 3. detectiv particular, agent de securitate, şef obiectiv, manager de securitate, inginer sisteme de securitate, director departament securitate, proiectant sisteme de securitate, şef formaţie pază şi ordine, inspector de securitate, evaluator de risc efracţie, consultant de securitate, şef tură, dispecer centru de alarmă, agent conducători câini de serviciu, agent control acces, agent de securitate incinte, agent gardă de corp, agent de intervenţie pază şi ordine, agent transport valori, instructor în poligonul de tir. 4. salvator_montan; 5. tehnician_veterinar; 6. asistent_personal_profesionist, asistent_personal, asistent_maternal; 7. asistent_medical; 8. arhivar; 9. interpret_si_traducator_autorizat; 10. scafandru; 11. artificier, pirotehnist pentru focuri de artificii.

Anexa nr. 2 (ANEXA Nr. 3 la Legea nr. 200/2004) L I S TA autorităţilor competente corespunzătoare fiecărei profesii reglementate în România

A. Profesiile reglementate care necesită cel puţin 3 ani de studii superioare (diplomă a unei universităţi sau a unui colegiu universitar): 1. camera_auditorilor_financiari_din_romaniaauditor_financiar; 2. uniunea_nationala_a_barourilor_din_romaniaavocat; 3. !!! + UNPIR Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărciconsilier_in_proprietate_industriala; 4. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţiexpert_contabil; 5. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţicontabil_autorizat; 6. ??? Ministerul Finanţelor Publiceconsultant_fiscal; 7. ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintificecadru didactic (învăţământ preuniversitar şi superior); 8. ministerul_transporturilor şi autorităţile din domeniul de referinţă — profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere şi feroviare; 9. ministerul_dezvoltarii_regionale_si_administratiei_publiceverificator de proiect atestat, expert tehnic atestat, responsabil tehnic cu execuţia, responsabil cu urmărirea specială a comportării construcțiilor în exploatare, auditor energetic pentru clădiri, ??? ISC - diriginte_de_santier; 10. registrul_urbanistilor_din_romaniaurbanist; 11. uniunea_nationala_a_practicienilor_in_insolventa_din_romaniapractician_in_insolventa; 12. Oficiul Naţional al Monumentelor Istoricerestaurator; 13. ministerul_justitieiinterpret_si_traducator_autorizat; 14. colegiul_psihologilor_din_romaniapsiholog (inclusiv alte persoane atestate în psihoterapie, psihopedagogie specială sau psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnică poligraf); 15. ordinul_biochimistilor_biologilor_si_chimistilor_in_sistemul_sanitar_din_romaniabiochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar; 16. ordinul_asistentilor_medicali_generalisti_moaselor_si_asistentilor_medicali_din_romaniaasistent_medical; 17. ordinul_tehnicienilor_dentari_din_romaniatehnician_dentar; 18. Colegiul Asistenților Socialiasistent_social; 19. autoritatea_nationala_sanitara_veterinara_si_pentru_siguranta_alimentelorasistent_veterinar; 20. ministerul_justitieiconsilier_juridic; 21. ministerul_justitieiconsilier_de_probatiune; 22. ministerul_justitieiexpert_tehnic_judiciar; 23. ministerul_justitieiexpert criminalist; 24. consiliul_de_medieremediator; 25. Arhivele Naţionale 26. [[Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstniceinterpret limbaj mimico-gestual; 27. ??? ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice - artificier, pirotehnist_pentru_focuri_de_artificii 28. asociatia_nationala_a_evaluatorilor_autorizati_din_romania - evaluator_autorizat

B. Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioară duratei de 3 ani de studii superioare: 1. ministerul_transporturilor şi autorităţile din domeniul de referinţă — profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere şi feroviare; 2. ministerul_dezvoltarii_regionale_si_administratiei_publiceghid_de_turism; 3. ministerul_afacerilor_interneinspectoratul_general_al_politiei_romanedetectiv_particular; agent de securitate, şef obiectiv, manager de securitate, inginer sisteme de securitate, director departament securitate, proiectant sisteme de securitate, şef formaţie pază şi ordine, inspector de securitate, evaluator de risc efracţie, consultant de securitate, şef tură, dispecer centru de alarmă, agent conducători câini de serviciu, agent control acces, agent de securitate incinte, agent gardă de corp, agent de intervenţie pază şi ordine, agent transport valori, instructor în poligonul de tir, 4. asociatia_nationala_a_salvatorilor_montani_din_romaniasalvator_montan; 5. autoritatea_nationala_sanitara_veterinara_si_pentru_siguranta_alimentelortehnician_veterinar; 6. ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstniceasistent_personal_profesionist, asistent_personal, asistent_maternal; 7. ordinul_asistentilor_medicali_generalisti_moaselor_si_asistentilor_medicali_din_romaniaasistent_medical + AMG + moasa; 8. Arhivele Naţionalearhivar. 9. ministerul_justitiei — interpret şi traducător autorizat 10. ??? —ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice— – artificier, pirotehnist_pentru_focuri_de_artificii 11. ministerul_apararii_nationaleCentrul de Scafandri din Constanța (Unitatea Militară 02145) - scafandri (tipuri !!!).

Anexa nr. 3 (ANEXA Nr. 4 la Legea nr. 200/2004)

L I S TA profesiilor reglementate în România care necesită cunoaşterea dreptului român

1. auditor_financiar; 2. consultant_fiscal; 3. avocat; 4. expert_contabil şi contabil_autorizat; 5. consilier_juridic; 6. consilier_in_proprietate_industriala.

  • anexe_legea_nr._200_2004.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
  • (editare externă)