Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

chestionar_pentru_strategia_imi [2018/11/17 10:34]
chestionar_pentru_strategia_imi [2020/08/01 12:25] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Chestionar pentru Strategia IMI ======
 +
 +Grup ţintă:
 +  * coordonatori (ministere)
 +  * autorităţile competente sau relevante
 +  * alte organizaţii (comitete sectoriale)
 +
 +Platforme IT:
 +  - [[Registele publice]] care pot fi accesate pe site-urile web ale autorităţilor competente (legătura cu Registrele IMI);
 +  - [[ro:​regprof]] (pentru informare cetăţeni, autorităţile competente introduc datele, coordonatorii aprobă, Comisia Europeană validează);​
 +  - [[ro:pcue]] (autorităţile înregistrează/​actualizează procedurile pentru cetăţeni sau persoane juridice de pe site-ul propriu în şablonul PCUe, primesc prin PCUe solicitările);​
 +  - [[Sistemul IMI]] (schimb de informaţii numai între autorităţile competente, este implicată şi Comisia Europeană);​
 +  - [[SOLVIT]] (integrat tehnic în Sistemul IMI);
 +  - [[CIRCA BC]] (materiale în format electronic publicate de Comisia Europeană pentru reprezentanţii autorităţilor competente);​
 +  - Altele: [[EU Survey]], adrese e-mail oficiale.
 +
 +Autorităţi competente sau relevante:
 +  - Personal cu funcţii de conducere (Ministru, Preşedinte,​ Director General, Director);
 +  - Experţi în recunoaşterea calificărilor profesionale;​
 +  - Utilizatori IMI (administrator local de date, expert în recunoaşterea calificărilor profesionale).
 +
 +Module IMI utilizate de utilizatorii IMI:
 +  - Modulul autorităţi competente (autoritatea mea, date utilizatori,​ căutarea datelor altor autorităţi);​
 +  - Modulul registre (adăugare registru, căutare în alte registre);
 +  - Modulul cereri de informaţii (cereri primite, cereri trimise);
 +  - Modulul alerte (recepţionare alerte, transmitere/​diseminare alerte);
 +  - Modulul notificări (notificări primite, notificări trimise);
 +  - Modulul depozit (Repository);​
 +  - Modulul CPE - Card Profesional European (primire solicitare de la cetăţeni, transmitere către altă autoritate competentă,​ emitere card).
 +
 +Componentele utilizate de utilizatorii IMI:
 +  - IMI PQ
 +  - IMI S
 +  - IMI PoW
 +  - IMI PR
 +  - IMI e-Commerce
 +
 +Resurse umane:
 +  - utilizatorii IMI
 +  - alţi experţi
 +
 +Resurse materiale:
 +  - computer conectat la internet
 +  - imprimantă multifuncţională cu scanner
 +  - telefon şi fax
 +
 +Fonduri necesare:
 +  - instruirea utilizatorilor IMI
 +  - promovarea IMI
 +  - formarea continuă a experţilor care formulează răspunsurile pentru cererile IMI
 +  - reeditarea/​actualizarea ghidurilor şi studiilor comparative
 +
 +----
 +
 +
 +====== INFORMAȚII GENERALE ======
 +
 +===== 1. PROFILUL RESPONDENTULUI =====
 +
 +==== 1.1. Organizația dv. realizează activități de recunoaştere a calificărilor profesionale?​ ====
 +
 +----
 +
 +a. Care este nr. de dosare pentru recunoaşterea calificărilor profesionale evaluat de organizaţia dvs.? (date necesare pentru [[ro:​regprof]])
 +
 +^ Anul ^ Nr. dosare (inclusiv cereri IMI) ^
 +| 2008 |  |
 +| 2009 |  |
 +| 2010 |  |
 +| 2011 |  |
 +| 2012 |  |
 +| 2013 |  |
 +| 2014 |  |
 +
 +a1. Consideraţi că prin Strategia IMI pe termen lung ar trebui prevăzute aspecte concrete privind modalitatea de evaluare a dosarelor?
 +
 +^ Răspuns ^ Comentarii ^
 +| DA | Ce propuneţi? (proceduri de evaluare a dosarelor, comunicare inter-instituţională pentru verificarea autenticităţii documentelor,​ etc.) |
 +| NU | - |
 +
 +----
 +
 +b. Din punct de vedere al resurselor umane, care este situația personalului implicat în recunoaşterea calificărilor profesionale?​ (date necesare pentru [[Grupul de Lucru IMI PQ NET Romania]])
 +
 +^ Categorii de personal ^ Nr. persoane ^
 +| Personal cu funcţii de conducere |  |
 +| Nr. utilizatori IMI |  |
 +| Nr. experţi în recunoaşterea calificărilor profesionale |  |
 +
 +b1. Consideraţi că prin Strategia IMI pe termen lung ar trebui prevăzute aspecte concrete privind personalul autorităţilor competente?
 +
 +^ Răspuns ^ Comentarii ^
 +| DA | Ce propuneţi? (nr. minim personal necesar, responsabilităţi legate de IMI în fişa postului, etc.) |
 +| NU | - |
 +
 +----
 +
 +c. Instituția dvs. a primit finanțare publică pentru activitățile de recunoaştere a calificărilor profesionale?​
 +
 +Sursa finanțării publice DA NU 
 +
 +Autoritǎți locale sau regionale - (ex. de către consilii locale sau 
 +
 +județene în baza legii 350/2005 sau echivalent) ​
 +
 +Guvern (se includ și agenții centrale guvernamentale sau ministere)
 +
 +Programul Cadru 7 (2007-2013) al UE pentru Cercetare si Dezvoltare ​
 +
 +care_____________________________________________________ ​
 +
 +----
 +
 +d. Persoane implicate în activitatea de cercetare/​dezvoltare/​inovare:​
 +
 +(vă rugăm să completați)
 +
 +Nr. persoane cu titlul științific de doctor ​
 +
 +Nr. persoane care urmează să obțină titlul științific de doctor ​
 +
 +Nr. persoane deținătoare de brevete de invenție/​patente de invenție/​mărci,​ etc. 
 +
 +Nr. persoane cu competențe în domeniul managementului proiectelor ​
 +
 +Nr. de persoane care au coordonat cel puțin un proiect cu finanțare nerambursabilă ​
 +
 +Altele:​______________________________________________________________________ ​
 +
 +----
 +
 +e. Pentru instituțiile de învățământ,​ specificați următoarele:​
 +
 +Nr. mediu anual de absolvenți de studii universitare ​
 +
 +Nr. mediu anual de absolvenți de studii de masterat ​
 +
 +Nr. mediu anual de absolvenți de studii doctorale ​
 +
 +(vă rugăm să completați)
 +
 +----
 +
 +f. Vă rugăm să ne răspundeți punctual la următoarele întrebări:​
 +
 +f.1 Care este numărul mediu al publicațiilor științifice cotate/​indexate ISI în ultimii 3 ani?
 +
 +_________________________________________________________________
 +
 +(vă rugăm să completați)
 +
 +f.2 Care este numărul mediu de brevete și patente de invenție obținute în ultimii 3 ani?
 +
 +_________________________________________________________________
 +
 +f.3 Care sunt, în cadrul instituției dumneavoastră,​ domeniile cele mai semnificative și cu 
 +
 +rezultate deosebite ale cercetării,​ dezvoltării și inovării in ultimii 5 ani?
 +
 +____________________________________________________________________________
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +___________________________________________________________________________
 +
 +f.4  În opinia dvs, care sunt domeniile din cadrul regiunii Sud Muntenia cele mai 
 +
 +semnificative și cu rezultate deosebite în cercetare, dezvoltare și inovare?
 +
 +____________________________________________________________________________
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +___________________________________________________________________________
 +
 +f.5 Care este numărul mediu anual de granturi/​proiecte CDI de cercetare implementate în 
 +
 +ultimii 7 ani de către organizația dumneavoastră?​
 +
 +_________________________________________________________________
 +
 +f.6 Care este numărul mediu anual de societăți comerciale din regiunea Sud - Muntenia ​
 +
 +care au beneficiat de servicii oferite de instituția dvs. în ultimii 7 ani?
 +
 +_________________________________________________________________
 +
 +f.7 Care este numărul mediu anual de administrații publice din regiunea Sud - Muntenia ​
 +
 +care au beneficiat de servicii oferite de instituția dvs. în ultimii 5 ani?
 +
 +_________________________________________________________________
 +
 +----
 +
 +==== 1.2. Vă rugăm să selectați activitățile de Cercetare Dezvoltare Inovare (CDI) sau suport pentru CDI, în care organizația dvs. a fost angajată, sau pentru care a oferit ====
 +
 +Dezvoltarea de produse/​procese/​servicii noi imbunătățite ​
 +
 +Dezvoltarea unui management/​marketing/​model de afacere inovativ ​
 +
 +Asigurarea unui transfer tehnologic al rezultatelor CD către alți parteneri ​
 +
 +Asigurarea unei infrastructuri de CDI: laboratoare ​ acreditate, ​
 +
 +Suprafețe de lucru, instrumente/​echipamente,​ etc. 
 +
 +Implicarea în parteneriate cu universități,​ institute de cercetare, ​
 +
 +==== 1.3. Cum apreciați forța de muncă existentă la nivelul activităților de CDI? ====
 +
 +Insuficientă Suficientă Bună Foarte bună 
 +
 +==== 1.4. Cum apreciați colaborarea în domeniul CDI cu organizațiile ====
 +
 +Organizații Insuficientă Suficientă Bună Foarte bună 
 +
 +==== 1.5. Cum apreciați colaborarea cu furnizorii de servicii terțe în domeniul de ====
 +
 +Cercetare Dezvoltare și Inovare, respectiv organizații publice/​academice de cercetare, ​
 +
 +firme private și ONG-uri (financiare,​ de consultanță,​ centre de transfer tehnologic, ​
 +
 +incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologică,​ parcuri industriale,​ etc.)
 +
 +Insuficientă Suficientă Bună Foarte bună 
 +
 +==== 1.6. Cum apreciați colaborarea cu beneficiarii de servicii terțe în domeniul de ====
 +
 +Cercetare Dezvoltare și Inovare, respectiv organizații publice/​academice de cercetare ​
 +
 +firme private si ONG-uri (financiare,​ de consultanță,​ centre de transfer tehnologic, ​
 +
 +incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologică,​ parcuri industriale,​ etc.)
 +
 +Insuficientă Suficientă Bună Foarte bună 
 +
 +==== 1.7. Care este contribuția organizației dvs. la promovarea, dezvoltarea și susținerea ====
 +
 +cercetării,​ dezvoltării și inovării la nivel regional?
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +____________________________________________________________________________
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +____________________________________________________________________________
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +____________________________________________________________________________
 +
 +____________________________________________________________________________
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +===== 2. IDENTIFICAREA NEVOILOR =====
 +
 +==== 2.1. De care dintre următoarele servicii estimați că ați avea nevoie în următorii 5 ani? ====
 +
 +SERVICII ​
 +
 +I. INGINERIE Comentarii ​
 +
 +1. Participarea în proiecte de cercetare-dezvoltare ​
 +
 +3. Consultanță tehnică (transfer tehnologic, investiții,​ etc.) 
 +
 +5. Protejarea drepturilor industriale si intelectuale ​
 +
 +II. DEZVOLTAREA AFACERILOR ​
 +
 +10. Servicii de consultanță în management ​
 +
 +12. Consultanță în domeniul achizițiilor ​
 +
 +14. Educație/​formare profesională continuă ​
 +
 +III. SERVICII DE PIAȚĂ ​
 +
 +17. Informații cu privire la piața externă ​
 +
 +21. Identificarea de parteneri externi ​
 +
 +IV. FINANȚARE ​
 +
 +23. Informare cu privire la oportunitățile de finanțare ​
 +
 +24. Sprijin pentru pregătirea de aplicații de finanțare ​
 +
 +V. CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE ​
 +
 +26. Servicii de consultanță /sprijin pentru inovare ​
 +
 +27. Sprijin în vederea transferului tehnologic ​
 +
 +28. Comercializare a invenţiilor şi rezultatelor cercetării ​
 +
 +29. Servicii juridice specifice – avocați, juriști, etc. 
 +
 +30. Sprijin pentru obținerea de brevete și aplicații în economie ​
 +
 +==== 2.2. Vă rugăm să bifați cât de satisfăcut sunteți în prezent, de activitatea furnizorilor ====
 +
 +din categoriile identificate la punctul anterior?
 +
 +Total nemulțumit Nemulțumit Mulțumit Foarte mulțumit ​
 +
 +==== 2.3. Care este principalul obstacol ​ pe care îl întâmpinați în a contracta astfel de ====
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +____________________________________________________________________________
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +_____________________________________________________________________________
 +
 +==== 2.4. Care sunt, în viziunea dvs, principalele 3 obstacole în calea dezvoltării organizației pe care o reprezentați?​ ====
 +
 +1.__________________________________________________________________________ ​
 +
 +2.__________________________________________________________________________ ​
 +
 +3.__________________________________________________________________________
 +
 +==== 2.5. Enumerați principalele dificultăți cu care vă confruntați în recrutarea ====
 +
 +1.__________________________________________________________________________ ​
 +
 +2.__________________________________________________________________________ ​
 +
 +3.__________________________________________________________________________
 +
 +==== 2.6. Cum considerați că ar putea crește competitivitatea domeniului organizației dvs? ====
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +_______________________________________________________________________
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +_______________________________________________________________________
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +_______________________________________________________________________
 +
 +___________________________________________________________________________
 +
 +==== 2.7. Precizați modul în care ați fi interesați să utilizați fonduri proprii sau atrase ====
 +
 +pentru cercetare/ dezvoltare/ inovare în organizația dvs.:
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +_______________________________________________________________________
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +_______________________________________________________________________
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +_______________________________________________________________________
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +_______________________________________________________________________
 +
 +==== 3. IDENTIFICAREA PROPUNERILOR ====
 +
 +Această secțiune este menită să identifice principalele limitări cu care se confruntă ​
 +
 +regiunea Sud Muntenia în materie de dezvoltare inteligentă precum și principalele direcții ​
 +
 +de acțiune în vedere stimulării sectoarelor de cercetare – inovare, transfer tehnologic, ​
 +
 +parteneriate externe sau competitivitate. Ne propunem să identificăm și propuneri ​
 +
 +concrete de proiecte în vederea obținerii finanțării din fondurile europene aferente ​
 +
 +perioadei 2014 – 2020, în acest sens fiind necesară completarea unor fișe/liste de proiecte, ​
 +
 +==== 3.1.a Cum apreciați implicarea sectorului de cercetare/​dezvoltare/​inovare (CDI) în activitățile economice desfășurate în județul dvs.? ====
 +
 +Insuficientă Suficientă Bună Foarte bună 
 +
 +==== 3.1.b Cum apreciați implicarea sectorului de cercetare/​dezvoltare/​inovare (CDI) în procesul de transfer tehnologic, ca rezultat al activităților de cercetare - dezvoltare? ====
 +
 +Insuficientă Suficientă Bună Foarte bună 
 +
 +==== 3.2. Care considerați că sunt primele trei lucruri/ aspecte care ar trebui îmbunătățite în procesul de implicare a sectorului de CDI în mediul privat? ex. transfer tehnologic, servicii de comercializare a invenţiilor şi rezultatelor cercetării,​ licențiere/​brevetare etc. ====
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +________________________________________________________________________
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +________________________________________________________________________
 +
 +==== 3.3 În urma analizei documentare și cantitative au fost identificate la nivelul regiunii ====
 +
 +Sud Muntenia o serie de domenii cu avantaj competitiv și potențial de dezvoltare, ​
 +
 +cercetare și inovare. Vă rugăm să punctați care sunt, în opinia dumneavoastră, ​
 +
 +domeniile competitive ale regiunii, punctele forte, suplimentar față de cele 
 +
 +Domenii de activitate Puncte forte identificate în 
 +
 +Puncte forte, cu potențial ridicat ​
 +
 +urma cercetării ​
 +
 +cantitative* ​
 +
 +Agricultură,​ Silvicultură,​ Pescuit X   
 +
 +Industria extractivă ​  
 +
 +Industria alimentară ​  
 +
 +Industria textilă X   
 +
 +Industria prelucrării lemnului ​  
 +
 +Industria tipografică ​  
 +
 +Industria chimică ​  
 +
 +Industria farmaceutică X   
 +
 +  ​
 +
 +Industria metalurgică X   
 +
 +Fabricarea de echipamente,​ utilaje şi 
 +
 +Industria auto X   
 +
 +Construcții ​  
 +
 +Comerț ​  
 +
 +Transport si depozitare ​  
 +
 +Turism, hoteluri, restaurante ​  
 +
 +IT&C X   
 +
 +Servicii pentru întreprinderi ​  
 +
 +Servicii pentru populație ​  
 +
 +  ​
 +
 +  ​
 +
 +    ​
 +
 +      ​
 +
 +      ​
 +
 +*domeniile urmează a fi identificate la finalizarea analizei cantitative
 +
 +3.4 Există mai multe direcții de acțiune posibile în vederea creșterii competitivității ​
 +
 +regionale, bazate pe cercetare – dezvoltare, inovare sau transfer tehnologic. Vă rugăm ​
 +
 +să punctați opinia dumneavoastră cu privire la nivelul de importanță al fiecărei direcții ​
 +
 +Direcții în vederea specializării inteligente a regiunii Nivel de importanță al acțiunii (1-5)
 +
 +1 = cea mai importantă direcție
 +
 +5 = cea mai puțin importantă ​
 +
 +Promovarea culturii inovării, cercetării şi dezvoltării ​
 +
 +tehnologice la nivel regional prin campanii de informare, ​
 +
 +Dezvoltarea resurselor umane din regiune prin sprijinirea ​
 +
 +specializării lor în domeniile cu potențial de dezvoltare ​
 +
 +Dezvoltarea companiilor inovative prin facilități operaționale ​
 +
 +Dezvoltarea unei infrastructuri publice suport pentru ​
 +
 +cercetare, inovare si dezvoltare tehnologică ​
 +
 +Sprijin pentru formarea de parteneriate operaționale și 
 +
 +dezvoltarea cooperării pentru susținerea inovării și dezvoltării ​
 +
 +Facilitarea proceselor de transfer tehnologic, realizarea de 
 +
 +Facilitarea accesului la informații,​ inovare și la servicii de 
 +
 +Creșterea atractivității regionale prin crearea de condiții ​
 +
 +favorabile investițiilor bazate pe cunoaștere ​
 +
 +Crearea de condiții favorabile pentru promovarea / reținerea  ​
 +
 +Promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului autohton ​
 +
 +Sprijin acordat cercetătorilor și activităților de cercetare ​
 +
 +Sprijin pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovative ​
 +
 +3.5. Ce s-ar putea face pentru a crește gradul de sensibilizare și pentru a beneficia de 
 +
 +mai mult sprijin și de o mai bună punere în aplicare a acestei strategii de inovare în 
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +_______________________________________________________________________
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +_______________________________________________________________________
 +
 +3.6. Ce așteptări aveți de la organizațiile publice pentru asigurarea unui cadru potrivit ​
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +_______________________________________________________________________
 +
 +______________________________________________________________________________
 +
 +_______________________________________________________________________
 +
 +3.7 Vă rugăm să specificați 5 proiecte de investiții sau tipuri de investiții specifice care 
 +
 +ar trebui realizate și /sau sprijinite în vederea susținerii dezvoltării economice, a 
 +
 +inovării și cercetării la nivelul regiunii. Exemple: sprijinirea companiilor dintr-un ​
 +
 +anumit sector prin diferite acțiuni, sprijinirea parteneriatelor inter-instituționale, ​
 +
 +dezvoltarea infrastructurii de un anumit tip (comunicații,​ transport, etc), dezvoltarea ​
 +
 +instituțiilor de învățământ în vederea dezvoltării activităților de CD&I, stimularea ​
 +
 +*pentru acest punct, moderatorul întâlnirii sau cineva din echipa, va explica ce inseamna investiții, ​
 +
 +proiecte, sfera de cuprindere a lor, se va face legatura cu programele de finanțare europene 2014- 
 +
 +3.8 Vă rugăm sa specificați 5 motive care, în opinia dvs., au împiedicat dezvoltarea ​
 +
 +accelerată a cercetării,​ inovării sau specializării în regiune, până în acest moment?
 +
 +==== 3.9. Vă rugăm să ne scrieți ce propuneri aveți în acest sens pentru îmbunătățirea cadrului instituțional,​ administrativ,​ și economico-financiar ====
 +
 +
 +
 +Răspunsul dumneavoastră este foarte important pentru elaborarea Strategiei naţionale IMI pe termen lung.
 +
 +Vă mulțumim pentru timpul acordat!
 +
 +Data:   /​07/​2015
 +
 +Numele şi prenumele: ​