Anexa nr. 3 - Codul de Conduită

Membrii GL şi observatorii au obligaţia de a respecta următoarele reguli de conduită:

a) să ia decizii în interes public şi să nu acţioneze în scopul obţinerii de avantaje financiare sau alte beneficii pentru sine sau pentru alţii;

b) să informeze, după încheierea reuniunilor, entitatea pe care o reprezintă în legătură cu principalele chestiuni discutate şi deciziile adoptate;

c) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor prin a căror divulgare s-ar putea leza interesul legitim al oricărei instituţii, organizaţii sau persoane, sau prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime; documentele confidenţiale vor fi marcate;

d) să se supună deciziilor GL adoptate în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia.

  • codul_de_conduita_pentru_membrii_retelei_imi_pq_net_romania.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
  • (editare externă)