ID Denumire neoficială Denumiri Ţara Region Town E-mail Telephone

4956 ANACOM - Autoritatea naţională pentru comunicaţii ICP - Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM) Portugalia null Lisboa miguel.figueiredo@anacom.pt 217211000 8681 Administrarea medicamentelor - servicii farmaceutice (Ministerul sănătății – Republica Cipru) Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Υγείας – Κυπριακή Δημοκρατία) Cipru null Nicosia phscentral@phs.moh.gov.cy 22608607 2009 Agenţia naţională a consumatorilor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Danemarca null Valby jv@kfst.dk 4171 5000 1998 Agenţia pentru consumatori Kuluttajavirasto Finlanda null Helsinki niina.alastalo@kkv.fi 295053198 939 Agenţia pentru reformarea serviciilor publice (CNIMI) Agência para a Modernização Administrativa (NIMIC) Portugalia null Lisboa sergio.belo@ama.pt 21 723 12 00 1932 Agenţia suedeză pentru Protecţia Consumatorilor ) Konsumentverket Suedia null Karlstad konsumentverket@konsumentverket.se 771423300 953 Autoritatea daneză pentru întreprinderi (CNIMI - Centru SOLVIT) Erhversstyrelsen (NIMIC - SOLVIT Centre) Danemarca null Copenhagen solvit@erst.dk 35291000 8680 Autoritatea de ratio-televiziune din Cipru ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Cipru null Nicosia crtauthority@crta.org.cy 22 512468 3675 Autoritatea de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor şi serviciilor poştale Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Cipru null Λευκωσία info@ocecpr.org.cy 22693000 3507 Autoritatea pentru comunicaţii din Malta Awtorita' ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni,Malta Communications Authority Malta null Floriana authorisations@mca.org.mt 21336840 8707 Autoritatea pentru consumatori și piețe (ACM) Autoriteit Consument en Markt Ţările de Jos null Den Haag s.dewinter@acm.nl 703305985 1954 Biroul Comisiei pentru integrare europeană Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polonia * Acoperire/ competenţă naţională Warszawa dorota.lutostanska@msz.gov.pl 22 455 53 89 8682 Biroul comisarului pentru protecția datelor cu caracter personal - Cipru Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κύπρος Cipru null Nicosia commissioner@dataprotection.gov.cy 22818456 8671 Biroul pentru comunicații (AK) Amt für Kommunikation (AK) Liechtenstein null Vaduz info.ak@llv.li 236 64 88 8487 Camera economică din Croația - Punctul unic de contact (Centrul de informare pentru întreprinderi) Hrvatska gospodarska komora - Jedinstvena kontaktna točka za usluge (Centar za poslovne informacije) Croatia null Zagreb poslovne-informacije@hgk.hr 14606708 6829 Centrul pentru protecţia drepturilor consumatorilor Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Letonia null Rīga ptac@ptac.gov.lv 67388624 1 Comisia Europeană European Commission European Commission null Bruxelles IMI-Helpdesk@ec.europa.eu +32 229 55470 8683 Comisia Europeană - DG MARKT, Unitatea E3 (Servicii on-line) Commission Européenne DG Markt Unité E3,European Commission DG Markt Unit E3,Europäische Kommission DG Markt E3 European Commission null Bruxelles/Brussel MARKT-E-COMMERCE@ec.europa.eu 32 229 53 297 8675 Comitetul pentru dezvoltarea societății informaționale - Ministerul transporturilor și comunicațiilor Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos Lituania null Vilnius Viktoras.kamarevcevas@ivpk.lt 5 266 51 61 8773 Commissioner for Children’s Rights Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Cipru null Nicosia childcom@ccr.gov.cy 22873200 932 Consiliul Naţional pentru Comerţ (CNIMI - SOLVIT Centre) Kommerskollegium (NIMIC - SOLVIT Centre) Suedia null Stockholm imi@kommers.se 8 690 48 00 3644 Departamentul comunicaţiilor electronice - eliberare a licenţelor pentru certificarea radio, autorizare a utilizării spectrului de frecvenţe radio, certificare a semnăturii electronice pentru furnizorii de servicii (Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor) Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Cipru null Λευκωσία pargyrou@mcw.gov.cy 22814898 924 Departamentul pentru întreprinderi şi reforma de reglementare (CNIMI - SOLVIT Centre) Department for Business, Innovation and Skills (NIMIC - SOLVIT Centre) Regatul Unit null London solvit@bis.gsi.gov.uk 207 215 2833/8356 925 Department C1/2 of the Federal Ministry of Science, Research and Economy (NIMIC) Abteilung C1/2 des Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft - BMWFW (NIMIC) Austria null Wien nimic@bmwfj.gv.at 1 711 00 5648 8664 Direcția generală pentru aplicarea legii și mediere - Serviciul pentru cooperare internațională (Serviciul public federal pentru economie, IMM-uri și energie) Algemene directie voor Controle en Bemiddeling - Internationale Samenwerking Dienst (Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie),Directions générale Contrôle et Médiation - Service de coopération internationale (Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie) Belgia null Brussel Eco.inspec.int@economie.fgov.be 2 277 54 67 8670 Direcția pentru cultură, mass-media și sport (DCMS) Department for Culture, Media and Sport (DCMS) Regatul Unit null London Jeff.alford@culture.gsi.gov.uk 207211 6008 1227 Federal Ministry of Science, Research and Economy - SOLVIT Centre Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) - SOLVIT Centre Austria null Wien solvit@bmwfw.gv.at 1/71100-5648 8472 Inspectoratul de stat Državni inspektorat Croatia null Zagreb ksenija.vecekmladic@inspektorat.hr 13696455 7766 Inspectoratul pentru piaţă Tržni inšpektorat Republike Slovenije Slovenia null Ljubljana gp.tirs@gov.si 1 280 8700 8672 Mediatorul pentru protecția consumatorilor Forbrukerombudet Norvegia null Oslo post@forbrukerombudet.no 23400600 942 Ministerul Dezvoltării Economice şi Tehnologiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (NIMIC - SOLVIT Centre) Slovenia null Ljubljana solvit@gov.si 1 400 36 00 1040 Ministerul Administraţiei Publice (CNIMI) Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (NIMIC) Luxemburg null Luxembourg romain.berger@ctie.etat.lu 247-83133 930 Ministerul Afacerilor Economice (CNIMI) Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (NIMIC),Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie (NIMIC),Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (NIMIC) Belgia null Brussel charlotte.dereppe@economie.fgov.be 2 277 98 18 948 Ministerul Afacerilor Economice şi Comunicaţiilor (CNIMI - SOLVIT Centre) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (NIMIC - SOLVIT Centre) Estonia null Tallinn solvit.eesti@mkm.ee 6256342 947 Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) Utanríkisraduneytid (NIMIC - SOLVIT Centre) Islanda null Reykjavík solvit@utn.stjr.is 545 9900 929 Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) România null Bucureşti solvit@mae.ro 21 308 53 35 931 Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (NIMIC - SOLVIT Centre) Ungaria null Budapest imi@mfa.gov.hu 1 458 3532 949 Ministerul Concurenţei, Întreprinderilor Mici şi Consumatorilor (CNIMI - SOLVIT Centre) Commerce Department (NIMIC - SOLVIT Centre),Dipartiment tal-Kummerċ (NIMIC - SOLVIT Centre) Malta null Valletta nimic@gov.mt 2124 6615 2282 Ministerul Dezvoltării, Direcţia Generală Comerţ Intern ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Grecia null ΑΘΗΝΑ a.economaki@gge.gr 210 3893303, 210 3893214 1811 Ministerul Economiei Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur - SOLVIT Centre Luxemburg null Luxembourg solvit@eco.etat.lu 247-84346 945 Ministerul Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (NIMIC - SOLVIT Centre) Letonia null Rīga solvit@em.gov.lv 67013067 944 Ministerul Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (NIMIC - SOLVIT Centre) Lituania null Vilnius solvit@ukmin.lt 70664933 952 Ministerul Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Ministerstwo Gospodarki (NIMIC - SOLVIT Centre) Polonia * Acoperire/ competenţă naţională Warszawa / Warsaw solvit@mg.gov.pl 22 693 56 20 934 Ministerul Economiei (CNIMI) Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky (NIMIC) Slovacia null Bratislava skultety@economy.gov.sk 2 4854 2434 940 Ministerul Economiei şi Finanţelor (CNIMI - SOLVIT Centre) Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης (NIMIC - SOLVIT Centre) Grecia null Αθήνα solvit.greece@mnec.gr 210 333 2753 - 210 333 2129 1924 Ministerul Economiei – Direcţia Piaţă Internă, Concurenţă şi Consumatori MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO DELL'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Italia null ROMA dgmercato.segreteria@mise.gov.it 0647055309 1687 Ministerul Educaţiei şi Sportului Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Slovenia null Ljubljana gp.mizs@gov.si 1 400 5200 1825 Ministerul Federal al Justiţiei Bundesministerium für Justiz Austria null Wien team.z@bmj.gv.at (0)1 52152 2142 1143 Ministerul Finanţelor şi Administrației Publice (CNIMI) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (NIMIC) Spania * Acoperire/ competenţă naţională Madrid esther.perez@seap.minhap.es 91 273 4625 951 Ministerul Industriei şi Comerţului (CNIMI - SOLVIT Centre) Ministerstvo průmyslu a obchodu (NIMIC - SOLVIT Centre) Republica Cehă null Praha solvit@mpo.cz 224852783 937 Ministerul Muncii și Economiei (CNIMI - SOLVIT Centre) Työ- ja elinkeinoministeriö (NIMIC - SOLVIT Centre) Finlanda null Valtioneuvosto solvit@tem.fi 10 606 4928 950 Ministerul Transporturilor, Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor (CNIMI) Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (NIMIC) Bulgaria null София giivanova@mtitc.government.bg 2 949 2427 8529 Ministerul administrației publice Ministarstvo uprave Croatia null Zagreb katarina.serdar@uprava.hr 12357536 8668 Ministerul administrației și digitizării - Direcția pentru societate informațională (Coordonatorul IMI pentru comerțul electronic) Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – Departament Społeczeństwa Informacyjnego Polonia * Acoperire/ competenţă naţională Warszawa Sekretariat.DSI@mac.gov.pl 22 245 55 44 8481 Ministerul afacerilor interne Ministarstvo unutarnjih poslova Croatia null Zagreb mkovacevic@mup.hr 14887249 946 Ministerul comerțului, industriei și pescuitului (CNIMI - Centru SOLVIT) Nærings- og fiskeridepartementet (NIMIC - SOLVIT Centre) Norvegia null Oslo solvit-norway@nfd.dep.no 47266698 or 90503638 8669 Ministerul dezvoltării naționale - Coordonatorul delegat pentru comerț electronic Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - e-Kereskedelemért felelős DIMIC Ungaria null Budapest imi.e-commerce@nfm.gov.hu 1 795 1700 8466 Ministerul economiei (CNIMI - Centru SOLVIT) Ministarstvo gospodarstva (NIMIC - SOLVIT Centre) Croatia null Zagreb solvit@mingo.hr (0)1 6109 370 8423 Ministerul economiei (CNIMI - Centru SOLVIT) Ministerie van Economische Zaken (NIMIC - SOLVIT Centre) Ţările de Jos null Den Haag solvit@minez.nl 70 379 7708 927 Ministerul energiei, comerțului, industriei și turismului (CNIMI - Centru SOLVIT) Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (NIMIC - SOLVIT Centre) Cipru null Λευκωσία solvit@mcit.gov.cy 22 867201 8422 Ministerul federal al economiei și tehnologiei Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Germania * Acoperire/ competenţă naţională Berlin solvit@bmwi.bund.de 3018 615 6404 8537 Ministerul justiției și ordinii publice - administrația Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης/Διοίκηση Cipru null Nicosia registry@mjpo.gov.cy 22805946 2594 Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI) Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI) România null Bucuresti corina.cozman@mcsi.ro 21 400 11 90 1831 Organismul de reglementare în domeniul aviaţiei An Coimisiún um Rialáil Eitilíochta,Commission for Aviation Regulation Irlanda null Dublin alanrichardson@aviationreg.ie 1 661 1700 935 Președinția Consiliului de miniștri - Direcția pentru politici europene - Biroul „CEMIAG” (cetățenia europeană, piața internă) (CNIMI - Centru SOLVIT – punct de contact pentru Directiva servicii și Directiva privind calificările profesionale) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee – Ufficio CEMIAG (Cittadinanza Europea, Mercato Interno) (NIMIC - SOLVIT Centre - Punti di Contatto Nazionali Direttiva Servizi 2006/123/CE e Direttiva Qualifiche 2005/36/CE) Italia null Roma solvit@palazzochigi.it 06 67795331 8737 Punctul de contact pentru Directiva 2000/31 (Direcția generală pentru competitivitatea industriei și serviciilor - STIC) Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services - STIC Franţa null IVRY-sur-SEINE Chantal.RUBIN@finances.gouv.fr (0) 1 79 84 30 40 928 Secretariatul general pentru afaceri europene (CNIMI - SOLVIT Centre) Secrétariat général des affaires européennes (NIMIC - SOLVIT Centre) Franţa null Paris solvit@sgae.gouv.fr 1 44 87 12 97 933 Serviciul Federal Administrativ – Serviciul federal pentru tehnologia informaţiei (CNIMI) Bundesverwaltungsamt - Bundesstelle für Informationstechnik (NIMIC) Germania * Acoperire/ competenţă naţională Köln nimic@bva.bund.de 228 99 358 3621 8678 Serviciul pentru comerț - Coordonatorul IMI în domeniul comerțului electronic (Ministerul energiei, comerțului, industriei și turismului) Υπηρεσία Εμπορίου (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) Cipru null Nicosia csophocleous@mcit.gov.cy 22867323 8679 Serviciul pentru concurență și protecția consumatorilor (Ministerul energiei, comerțului, industriei și turismului) Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) Cipru null Nicosia akaramanis@mcit.gov.cy 22867100 8677 Subdirecția generală a serviciilor societății informaționale (Secretariatul de stat pentru telecomunicații și societatea informațională - Ministerul industriei, energiei și turismului) Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información - Ministerio de Industria, Energía y Turismo) Spania * Acoperire/ competenţă naţională Madrid sgssi@minetur.es 91-3461597, +34-91-3462748 1028 Unitatea de coordonare a SEE (CNIMI - Centru SOLVIT) Stabsstelle EWR der Regierung (NIMIC - SOLVIT Centre) Liechtenstein null Vaduz solvit@sewr.llv.li 2366039 926 Întreprinderi, comerţ şi ocuparea forţei de muncă (CNIMI - SOLVIT Centre) An Roinn Post, Fiontar and Nuálaíochta (NIMIC - SOLVIT Centre),Department of Jobs, Enterprise and Innovation (NIMIC - SOLVIT Centre) Irlanda null Dublin solvit@djei.ie 1 631 2532

  • comert_electronic.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
  • (editare externă)