consultarea_membrilor_grupului_de_lucru_despre_necesitatea_propunerii_scrierii_altor_proiecte_relevante