În România, Directiva privind recunoasterea calificarilor profesionale 2005/36/CE ( http://cnred.edu.ro/#Directiva-2005-36-CE ) a fost transpusă prin Legea nr. 117/2008 ( http://www.cnred.edu.ro/#Legea-117-2008 ), ce a completat și modificat Legea nr. 200/2004 ( http://www.cnred.edu.ro/#Legea-200-2004 ) privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. În Anexele de la Legea nr. 200/2004 cu modificările și completările ulterioare ( http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52433 ), precum și în legislația specifică profesiilor reglementate sectorial, cu recunoaștere automată, sunt identificate „Autoritățile Competente” (AC) pentru sistemul IMI, organizații abilitate prin lege să reglementeze certificarea și recunoașterea calificărilor profesionale.

În anul 2007, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MEdCT) a fost abilitat prin memorandum guvernamental ( http://www.cnred.edu.ro/#Memorandum ) să implementeze în România componenta „Professional Qualifications” a sistemului IMI ( http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_ro.htm ), fiind nominalizat Coordonator Delegat pentru IMI (Delegated IMI Coordonator-D.IMI.C).

Prin Hotărârea de Guvern nr. 931 / 2010 ( http://www.cnred.edu.ro/#HG-931-2010 ) privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne — IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI, la punctul 7 din Anexă este desemnată instituția Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu rolul de coordonator delegat IMI.

În această calitate, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) a contactat potențialele Autorități Competente (A.C.), informându-le despre stadiul implementării IMI și realizând o bază de date cu contacte ale AC.

Pentru a sprijini activitățile de implementare în România a Sistemului IMI, MECTS a propus un proiect POSDRU ( “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” ) care a fost implementat în perioada 2010-2014 (Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/53132). Astfel, de la toate autoritățile au fost cuprinse în activitățile proiectului IMI PQ NET România în medie câte 6 persoane (personal al ministerelor, al partenerilor sociali, personal al organizațiilor societății civile, personal al membrilor Comitetelor Sectoriale, personal al asociațiilor profesionale). Grupul țintă al proiectului a fost constituit începând cu anul 2011 din aceste 420 de persoane, inclusiv reprezentanți desemnați de Ministerul Tineretului și Sportului, care au participat la întrunirile, formările, conferințele, workshop-urile și elaborarea studiilor comparative din proiect şi care au fost instruite pentru aplicarea metodologiilor dezvoltate prin proiect, precum și pentru utilizarea aplicației din sistemul IMI.

Începând cu anul 2012, utilizarea Sistemului IMI este obligatorie în toate statele membre U.E., în conformitate cu prevederile Regulamentului IMI ( http://www.cnred.edu.ro/#Regulamentul-UE-1024-2012 ).

În cadrul proiectului IMI PQ NET România a fost realizat și un Ghid de recunoaștere profesională ( http://www.cnred.edu.ro/#Adrese-utile ), inclusiv pentru profesii în domeniul sportului:

http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/imipqnet.ro/salvator-montan_monitor-schi.pdf

http://cnred.edu.ro/pdf/js/web/viewer.html?file=http://cnred.edu.ro/pdf/imipqnet.ro/en/mountain-rescuer_ski-monitor.pdf

Menționăm că în cadrul proiectului au fost editate în format tipărit 30 de ghiduri pentru recunoaștere, respectiv 7 studii comparative, iar aceste documente au fost recepționate în 2014 pe baza de semnatură de reprezentanții organizațiilor care au desemnat membri în Grupul de Lucru.

Mai multe detalii despre proiectul IMI PQ NET Romania pot fi gasite pe site-ul proiectului www.imipqnet.ro , iar despre recunoașterea calificărilor profesionale pe site-ul www.cnred.edu.ro al Punctului național de contact.

Având în vedere că în prezent proiectul se află în perioada de sustenabilitate (martie 2014-februarie 2017), precum și faptul că există foarte multe cerințe noi stabilite prin Directiva 2013/55/UE ( http://www.cnred.edu.ro/#Directiva-2013-55-UE ) pentru autoritățile competente, cu aplicabilitate de la începutul anului viitor (ianuarie 2016), este imperios necesară organizarea de reuniuni ale Grupului de Lucru IMI PQ NET România.

În acest sens am apelat la partenerii noștri pentru a ne facilita utilizarea unei săli de conferință, în data de 23 aprilie 2015. Din punct de vedere tehnic, al amplasării și al dotărilor generale, sala de conferințe a Ministerului Tineretului si Sportului corespunde cerințelor acestui eveniment la participă reprezentanții desemnatii de toate ministerele, comitetele sectoriale și de autoritățile competente.

Ținem să mulțumim pe această cale domnului Silviu Evi, membru în Grupul de Lucru IMI PQ NET România, și în mod special conducerii Ministerului Tineretului și Sportului pentru ajutorul oferit în desfășurarea acestei reuniuni.

  • contextul_organizarii_reuniunii_grupului_de_lucru.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
  • (editare externă)