Domain Fields of study Domeniul de licenţă (DL) Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Ramura de știință (RSI) Domeniul fundamental (DFI)
Agriculture Agricultural Business Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Ingineria resurselor vegetale şi animale Ştiinţe inginereşti
Agricultural Economics
Agricultural Equipment
Agricultural Management
Agronomy Agronomie Agronomie
Crop Production
Soil Science
Animal Husbandry Zootehnie Zootehnie
Fishery
Water Science
Food Science Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
Forestry Silvicultură Silvicultură
Inginerie forestieră Inginerie forestieră
Horticulture Horticultură Horticultură
Tropical Agriculture
Veterinary Science Medicină veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară Științe biologice și biomedicale
Engineering Aeronautical and Aerospace Engineering Inginerie aerospaţială Inginerie aerospaţială Ingineria transporturilor Științe inginerești
Agricultural Engineering
Automation and Control Engineering
Bioengineering Biotehnologii Biotehnologii Ingineria resurselor vegetale și animale
Biomedical Engineering
Chemical Engineering Inginerie chimică Inginerie chimică Chimie şi inginerie chimică Matematică şi ştiinţe ale naturii
Civil Engineering Inginerie civilă Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie civilă Științe inginerești
Ingineria instalaţiilor
Computer Engineering Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Electrical and Electronic Engineering Inginerie electrică Inginerie electrică Inginerie electrică, electronică și telecomunicații
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii
Energy Engineering Inginerie energetică Inginerie energetică
Nuclear Engineering
Engineering Drawing and Design
Engineering Management
Environmental Engineering
Marine Engineering Ingineria transporturilor
Materials Engineering
Measurement and Precision Engineering
Mechanical Engineering Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management
Industrial Engineering
Metallurgical Engineering
Mining Engineering Mine, petrol şi gaze Mine, petrol şi gaze Inginerie geologică, mine, petrol și gaze
Petroleum and Gas Engineering
Inginerie geologică Inginerie geologică
Surveying and Mapping Inginerie geodezică Inginerie geodezică
Nanotechnology
Physical Engineering
Production Engineering
Safety Engineering
Domain Fields of study Domeniul de licenţă (DL) Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Ramura de știință (RSI) Domeniul fundamental (DFI)
Architecture and Planning Architecture Arhitectură Arhitectură Arhitectură și urbanism Științe umaniste și arte
Regional Planning Urbanism Urbanism
Rural Planning
Town Planning
Arts and Humanities Archaeology Istorie Istorie Istorie
History
Classical Languages Limbă şi literatură Filologie Filologie
Comparative Literature
Linguistics
Literature
Writing
Modern Languages Limbi moderne aplicate
Translation and Interpretation
Philosophy Filosofie Filosofie Filosofie
Fine Arts Art Criticism Arte
Art History Arte vizuale Istoria si teoria artei
Art Management
Design
Handicrafts
Religious Art
Visual Arts Arte vizuale Arte vizuale
Performing Arts Theatre Teatru şi artele spectacolului Teatru şi artele spectacolului
Dance
Cinema and Television Cinematografie şi media Cinematografie şi media
Music Muzică Muzică
Religion Comparative Religion Teologie
Esoteric Practices
History of Religion
Holy Writings
Missionary Studies
Pastoral Studies Teologie Teologie
Religious Education
Religious Practice
Religious Studies
Theology
Domain Fields of study Domeniul de licenţă (DL) Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Ramura de știință (RSI) Domeniul fundamental (DFI)
Business Administration Accountancy Contabilitate Contabilitate Ştiinţe economice Științe sociale
Administration Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor
Business and Commerce Economie Economie
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale
Cibernetică, statistică şi informatică economică Cibernetică şi statistică
Informatică economică
Finance Finanţe Finanţe
Human Resources
Insurance
Labour and Industrial Relations
Management Management Management
Marketing Marketing Marketing
Real Estate
Secretarial Studies
Education Educational Sciences Ştiinţe ale educaţiei Ştiinţe ale educaţiei Psihologie și științe comportamentale
Special Education
Teacher Training
Law Air and Space Law Drept Drept Ştiinţe juridice
Canon Law
Comparative Law
Criminal Law
European Union Law
History of Law
Human Rights
International Law
Islamic Law
Justice Administration
Labour Law
Maritime Law
Notary Studies
Private Law
Public Law
Social Sciences Anthropology
Behavioural Sciences
Cognitive Sciences
Communication Studies Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe ale comunicării
Cultural Studies Studii culturale Studii culturale Studii culturale Ştiinţe umaniste şi arte
Demography and Population Ştiințe sociale
Development Studies
Economics Științe economice
Gender Studies
Geography (Human)
Heritage Preservation Studiul patrimoniului (Heritage Studies) Istorie Istorie Ştiinţe umaniste şi arte
International Studies Ştiințe sociale
Political Sciences Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe politice
Ştiinţe politice Ştiinţe politice
Psychology Psihologie Psihologie Psihologie și științe comportamentale
Regional Studies
Rural Studies
Sociology Asistenţă socială Sociologie Sociologie
Sociologie
Urban Studies
Domain Fields of study Domeniul de licenţă (DL) Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Ramura de știință (RSI) Domeniul fundamental (DFI)
Health Sciences Alternative Medicine Științe biologice și biomedicale
Biomedicine Biologie Biologie Biologie
Biochimie Biochimie Biochimie
Dentistry Sănătate Medicină dentară Medicină dentară
Sănătate
Forensic Medicine and Dentistry
Health Administration
Medical Auxiliaries
Medical Technology
Medicine Sănătate Medicină Medicină
Midwifery Sănătate
Nursing Sănătate
Sănătate
Optometry
Pharmacy Sănătate Farmacie Farmacie
Sănătate
Public Health
Rehabilitation and Therapy
Surgery
Treatment Techniques
Domain Fields of study Domeniul de licenţă (DL) Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Ramura de știință (RSI) Domeniul fundamental (DFI)
Home Economics Child Care and Development
Clothing and Sewing
Consumer Studies
House Arts and Environment
Household Management
Nutrition
Domain Fields of study Domeniul de licenţă (DL) Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Ramura de știință (RSI) Domeniul fundamental (DFI)
Information Sciences Information Management
Information Technology Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei Științe inginerești
Library Science
Mass Communication
Museum Studies
Domain Fields of study Domeniul de licenţă (DL) Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Ramura de știință (RSI) Domeniul fundamental (DFI)
Mathematics and Computer Science Actuarial Science Matematică și științe ale naturii
Computer Science Informatică Informatică Matematică
Mathematics Matematică Matematică
Statistics
Natural Sciences Astronomy and Space Science
Biological and Life Sciences
Chemistry Chimie Chimie Chimie și inginerie chimică
Earth Sciences Științele pământului și atmosferei
Marine Science and Oceanography
Meteorology
Physics Fizică Fizică Fizică
Domain Fields of study Domeniul de licenţă (DL) Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Ramura de știință (RSI) Domeniul fundamental (DFI)
Service Trades Cooking and Catering
Cosmetology
Hotel and Restaurant
Retailing and Wholesaling
Tourism
Domain Fields of study Domeniul de licenţă (DL) Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Ramura de știință (RSI) Domeniul fundamental (DFI)
Technology Building Technologies
Crafts and Trades
Food Technology
Graphic Arts
Heating and Refrigeration
Instrument Making
Laboratory Techniques
Leather Techniques
Maintenance Technology
Metal Techniques
Optical Technology
Paper Technology
Textile Technology
Wood Technology
Domain Fields of study Domeniul de licenţă (DL) Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Ramura de știință (RSI) Domeniul fundamental (DFI)
Transport and Communications Air Transport Inginerie aerospaţială Inginerie aerospaţială Ingineria transporturilor Ştiinţe inginereşti
Marine Transport Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor
Railway Transport
Road Transport Ingineria autovehiculelor Ingineria autovehiculelor
Postal Services
Telecommunications Services
Transport Economics
Transport Management
Domain Fields of study Domeniul de licenţă (DL) Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Ramura de știință (RSI) Domeniul fundamental (DFI)
Welfare and Protective Services Environmental Studies
Leisure Studies
Parks and Recreation
Peace and Disarmament
Protective Services Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Științe militare, informații și ordine publică Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Științe sociale
Ordine publica şi siguranţă naţională
Ştiinţe militare
Social Work
Sports Educaţie fizică şi sport Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Kinetoterapie
Vocational Counselling
  • domenii_de_studiu.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
  • (editare externă)