Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

domenii_de_studiu [2018/11/17 10:34]
domenii_de_studiu [2020/08/01 12:25] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +===== Fields of study / Domenii de studiu =====
  
 +^ Domain ^ Fields of study ^ Domeniul de licenţă (DL) ^ Domeniul de studii universitare de doctorat/​masterat (DSU_D/M) ^ Ramura de știință (RSI) ^ Domeniul fundamental (DFI) ^
 +| Agriculture | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Agricultural%20Business|Agricultural Business]] | Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală | Ingineria resurselor vegetale şi animale | Ştiinţe inginereşti |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Agricultural%20Economics|Agricultural Economics]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Agricultural%20Equipment|Agricultural Equipment]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Agricultural%20Management|Agricultural Management]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Agronomy|Agronomy]] | Agronomie | Agronomie | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Crop%20Production|Crop Production]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Soil%20Science|Soil Science]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Animal%20Husbandry|Animal Husbandry]] | Zootehnie | Zootehnie | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Fishery|Fishery]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Water%20Science|Water Science]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Food%20Science|Food Science]] | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Forestry|Forestry]] | Silvicultură | Silvicultură | ::: | ::: |
 +| ::: | ::: | Inginerie forestieră | Inginerie forestieră | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Horticulture|Horticulture]] | Horticultură | Horticultură | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Tropical%20Agriculture|Tropical Agriculture]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Veterinary%20Science|Veterinary Science]] | Medicină veterinară | Medicină veterinară | Medicină veterinară | Științe biologice și biomedicale |
 +| Engineering | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Aeronautical%20and%20Aerospace%20Engineering|Aeronautical and Aerospace Engineering]] | Inginerie aerospaţială | Inginerie aerospaţială | Ingineria transporturilor | Științe inginerești |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Agricultural%20Engineering|Agricultural Engineering]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Automation%20and%20Control%20Engineering|Automation and Control Engineering]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Bioengineering|Bioengineering]] | Biotehnologii | Biotehnologii | Ingineria resurselor vegetale și animale | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Biomedical%20Engineering|Biomedical Engineering]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Chemical%20Engineering|Chemical Engineering]] | Inginerie chimică | Inginerie chimică | Chimie şi inginerie chimică | Matematică şi ştiinţe ale naturii |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Civil%20Engineering|Civil Engineering]] | Inginerie civilă | Inginerie civilă şi instalaţii | Inginerie civilă | Științe inginerești |
 +| ::: | ::: | Ingineria instalaţiilor | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Computer%20Engineering|Computer Engineering]] |  |  | Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Electrical%20and%20Electronic%20Engineering|Electrical and Electronic Engineering]] | Inginerie electrică | Inginerie electrică | Inginerie electrică, electronică și telecomunicații | ::: |
 +| ::: | ::: | Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Inginerie electronică şi telecomunicaţii | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Energy%20Engineering|Energy Engineering]] | Inginerie energetică | Inginerie energetică | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Nuclear%20Engineering|Nuclear Engineering]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Engineering%20Drawing%20and%20Design|Engineering Drawing and Design]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Engineering%20Management|Engineering Management]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Environmental%20Engineering|Environmental Engineering]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Marine%20Engineering|Marine Engineering]] |  |  | Ingineria transporturilor | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Materials%20Engineering|Materials Engineering]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Measurement%20and%20Precision%20Engineering|Measurement and Precision Engineering]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Mechanical%20Engineering|Mechanical Engineering]] |  |  | Inginerie mecanică, mecatronică,​ inginerie industrială și management | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Industrial%20Engineering|Industrial Engineering]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Metallurgical%20Engineering|Metallurgical Engineering]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Mining%20Engineering|Mining Engineering]] | Mine, petrol şi gaze | Mine, petrol şi gaze | Inginerie geologică, mine, petrol și gaze | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Petroleum%20and%20Gas%20Engineering|Petroleum and Gas Engineering]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | ::: | Inginerie geologică | Inginerie geologică | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Surveying%20and%20Mapping|Surveying and Mapping]] | Inginerie geodezică | Inginerie geodezică | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Nanotechnology|Nanotechnology]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Physical%20Engineering|Physical Engineering]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Production%20Engineering|Production Engineering]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Safety%20Engineering|Safety Engineering]] |  |  |  | ::: |
 +^ Domain ^ Fields of study ^ Domeniul de licenţă (DL) ^ Domeniul de studii universitare de doctorat/​masterat (DSU_D/M) ^ Ramura de știință (RSI) ^ Domeniul fundamental (DFI) ^
 +| Architecture and Planning | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Architecture|Architecture]] | Arhitectură | Arhitectură | Arhitectură și urbanism | Științe umaniste și arte |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Regional%20Planning|Regional Planning]] | Urbanism | Urbanism | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Rural%20Planning|Rural Planning]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Town%20Planning|Town Planning]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| Arts and Humanities | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Archaeology|Archaeology]] | Istorie | Istorie | Istorie | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=History|History]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Classical%20Languages|Classical Languages]] | Limbă şi literatură | Filologie | Filologie | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Comparative%20Literature|Comparative Literature]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Linguistics|Linguistics]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Literature|Literature]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Writing|Writing]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Modern%20Languages|Modern Languages]] | Limbi moderne aplicate | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Translation%20and%20Interpretation|Translation and Interpretation]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Philosophy|Philosophy]] | Filosofie | Filosofie | Filosofie | ::: |
 +| Fine Arts | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Art%20Criticism|Art Criticism]] |  |  | Arte | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Art%20History|Art History]] | Arte vizuale | Istoria si teoria artei | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Art%20Management|Art Management]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Design|Design]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Handicrafts|Handicrafts]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Religious%20Art|Religious Art]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Visual%20Arts|Visual Arts]] | Arte vizuale | Arte vizuale | ::: | ::: |
 +| Performing Arts | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Theatre|Theatre]] | Teatru şi artele spectacolului | Teatru şi artele spectacolului | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Dance|Dance]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Cinema%20and%20Television|Cinema and Television]] | Cinematografie şi media | Cinematografie şi media | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Music|Music]] | Muzică | Muzică | ::: | ::: |
 +| Religion | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Comparative%20Religion|Comparative Religion]] |  |  | Teologie | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Esoteric%20Practices|Esoteric Practices]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=History%20of%20Religion|History of Religion]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Holy%20Writings|Holy Writings]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Missionary%20Studies|Missionary Studies]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Pastoral%20Studies|Pastoral Studies]] | Teologie | Teologie | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Religious%20Education|Religious Education]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Religious%20Practice|Religious Practice]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Religious%20Studies|Religious Studies]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Theology|Theology]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +^ Domain ^ Fields of study ^ Domeniul de licenţă (DL) ^ Domeniul de studii universitare de doctorat/​masterat (DSU_D/M) ^ Ramura de știință (RSI) ^ Domeniul fundamental (DFI) ^
 +| Business Administration | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Accountancy|Accountancy]] | Contabilitate | Contabilitate | Ştiinţe economice | Științe sociale |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Administration|Administration]] | Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Business%20and%20Commerce|Business and Commerce]] | Economie | Economie | ::: | ::: |
 +| ::: | ::: | Economie şi afaceri internaţionale | Economie şi afaceri internaţionale | ::: |  ::: |
 +| ::: | ::: | Cibernetică,​ statistică şi informatică economică | Cibernetică şi statistică | ::: |  ::: |
 +| ::: | ::: | ::: | Informatică economică | ::: |  ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Finance|Finance]] | Finanţe | Finanţe | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Human%20Resources|Human Resources]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Insurance|Insurance]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Labour%20and%20Industrial%20Relations|Labour and Industrial Relations]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Management|Management]] | Management | Management | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Marketing|Marketing]] | Marketing | Marketing | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Real%20Estate|Real Estate]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Secretarial%20Studies|Secretarial Studies]] |  |  | ::: | ::: |
 +| Education | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Educational%20Sciences|Educational Sciences]] | Ştiinţe ale educaţiei | Ştiinţe ale educaţiei | Psihologie și științe comportamentale | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Special%20Education|Special Education]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​www.whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Teacher%20Training|Teacher Training]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| Law | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Air%20and%20Space%20Law|Air and Space Law]] | Drept | Drept | Ştiinţe juridice | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Canon%20Law|Canon Law]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Comparative%20Law|Comparative Law]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Criminal%20Law|Criminal Law]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=European%20Union%20Law|European Union Law]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=History%20of%20Law|History of Law]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Human%20Rights|Human Rights]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=International%20Law|International Law]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Islamic%20Law|Islamic Law]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Justice%20Administration|Justice Administration]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Labour%20Law|Labour Law]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Maritime%20Law|Maritime Law]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Notary%20Studies|Notary Studies]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Private%20Law|Private Law]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Public%20Law|Public Law]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| Social Sciences | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Anthropology|Anthropology]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Behavioural%20Sciences|Behavioural Sciences]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Cognitive%20Sciences|Cognitive Sciences]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Communication%20Studies|Communication Studies]] | Ştiinţe ale comunicării | Ştiinţe ale comunicării | Ştiinţe ale comunicării | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Cultural%20Studies|Cultural Studies]] | Studii culturale | Studii culturale | Studii culturale | Ştiinţe umaniste şi arte |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Demography%20and%20Population|Demography and Population]] |  |  |  | Ştiințe sociale |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Development%20Studies|Development Studies]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Economics|Economics]] |  |  | Științe economice | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Gender%20Studies|Gender Studies]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Geography%20%28Human%29|Geography (Human)]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Heritage%20Preservation|Heritage Preservation]] | Studiul patrimoniului (Heritage Studies) | Istorie | Istorie | Ştiinţe umaniste şi arte |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=International%20Studies|International Studies]] |  |  |  | Ştiințe sociale |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Political%20Sciences|Political Sciences]] | Relaţii internaţionale şi studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | Ştiinţe politice | ::: |
 +| ::: | ::: | Ştiinţe politice | Ştiinţe politice | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Psychology|Psychology]] | Psihologie | Psihologie | Psihologie și științe comportamentale | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Regional%20Studies|Regional Studies]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Rural%20Studies|Rural Studies]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Sociology|Sociology]] | Asistenţă socială | Sociologie | Sociologie | ::: |
 +| ::: | ::: | Sociologie | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Urban%20Studies|Urban Studies]] |  |  |  | ::: |
 +^ Domain ^ Fields of study ^ Domeniul de licenţă (DL) ^ Domeniul de studii universitare de doctorat/​masterat (DSU_D/M) ^ Ramura de știință (RSI) ^ Domeniul fundamental (DFI) ^
 +| Health Sciences | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Alternative%20Medicine|Alternative Medicine]] |  |  |  | Științe biologice și biomedicale |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Biomedicine|Biomedicine]] | Biologie | Biologie | Biologie | ::: |
 +| ::: | ::: | Biochimie | Biochimie | Biochimie | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Dentistry|Dentistry]] | Sănătate | Medicină dentară | Medicină dentară | ::: |
 +| ::: | ::: | Sănătate | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Forensic%20Medicine%20and%20Dentistry|Forensic Medicine and Dentistry]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Health%20Administration|Health Administration]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Health%20Administration|Medical Auxiliaries]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Medical%20Auxiliaries|Medical Technology]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Medicine|Medicine]] | Sănătate | Medicină | Medicină | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Midwifery|Midwifery]] | Sănătate | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Nursing|Nursing]] | Sănătate | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | ::: | Sănătate | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Optometry|Optometry]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Pharmacy|Pharmacy]] | Sănătate | Farmacie | Farmacie | ::: |
 +| ::: | ::: | Sănătate | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Public%20Health|Public Health]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Rehabilitation%20and%20Therapy|Rehabilitation and Therapy]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Surgery|Surgery]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Treatment%20Techniques|Treatment Techniques]] |  |  |  | ::: |
 +^ Domain ^ Fields of study ^ Domeniul de licenţă (DL) ^ Domeniul de studii universitare de doctorat/​masterat (DSU_D/M) ^ Ramura de știință (RSI) ^ Domeniul fundamental (DFI) ^
 +| Home Economics | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Child%20Care%20and%20Development|Child Care and Development]] |  |  |  |  |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Clothing%20and%20Sewing|Clothing and Sewing]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Consumer%20Studies|Consumer Studies]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=House%20Arts%20and%20Environment|House Arts and Environment]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Household%20Management|Household Management]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Nutrition|Nutrition]] |  |  |  | ::: |
 +^ Domain ^ Fields of study ^ Domeniul de licenţă (DL) ^ Domeniul de studii universitare de doctorat/​masterat (DSU_D/M) ^ Ramura de știință (RSI) ^ Domeniul fundamental (DFI) ^
 +| Information Sciences | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Information%20Management|Information Management]] |  |  |  |  |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Information%20Technology|Information Technology]] |  |  | Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei | Științe inginerești |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Library%20Science|Library Science]] |  |  |  |  |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Mass%20Communication|Mass Communication]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Museum%20Studies|Museum Studies]] |  |  |  | ::: |
 +^ Domain ^ Fields of study ^ Domeniul de licenţă (DL) ^ Domeniul de studii universitare de doctorat/​masterat (DSU_D/M) ^ Ramura de știință (RSI) ^ Domeniul fundamental (DFI) ^
 +| Mathematics and Computer Science | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Actuarial%20Science|Actuarial Science]] |  |  |  | Matematică și științe ale naturii |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Computer%20Science|Computer Science]] | Informatică | Informatică | Matematică | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Mathematics|Mathematics]] | Matematică | Matematică | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Statistics|Statistics]] |  |  |  | ::: |
 +| Natural Sciences | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Astronomy%20and%20Space%20Science|Astronomy and Space Science]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Biological%20and%20Life%20Sciences|Biological and Life Sciences]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Chemistry|Chemistry]] | Chimie | Chimie | Chimie și inginerie chimică | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Earth%20Sciences|Earth Sciences]] |  |  | Științele pământului și atmosferei | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Marine%20Science%20and%20Oceanography|Marine Science and Oceanography]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Meteorology|Meteorology]] |  |  | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Physics|Physics]] | Fizică | Fizică | Fizică | ::: |
 +^ Domain ^ Fields of study ^ Domeniul de licenţă (DL) ^ Domeniul de studii universitare de doctorat/​masterat (DSU_D/M) ^ Ramura de știință (RSI) ^ Domeniul fundamental (DFI) ^
 +| Service Trades | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Cooking%20and%20Catering|Cooking and Catering]] |  |  |  |  |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Cosmetology|Cosmetology]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Hotel%20and%20Restaurant|Hotel and Restaurant]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Retailing%20and%20Wholesaling|Retailing and Wholesaling]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Tourism|Tourism]] |  |  |  | ::: |
 +^ Domain ^ Fields of study ^ Domeniul de licenţă (DL) ^ Domeniul de studii universitare de doctorat/​masterat (DSU_D/M) ^ Ramura de știință (RSI) ^ Domeniul fundamental (DFI) ^
 +| Technology | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Building%20Technologies|Building Technologies]] |  |  |  |  |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Crafts%20and%20Trades|Crafts and Trades]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Food%20Technology|Food Technology]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Graphic%20Arts|Graphic Arts]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Heating%20and%20Refrigeration|Heating and Refrigeration]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Instrument%20Making|Instrument Making]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Laboratory%20Techniques|Laboratory Techniques]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Leather%20Techniques|Leather Techniques]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Maintenance%20Technology|Maintenance Technology]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Metal%20Techniques|Metal Techniques]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Optical%20Technology|Optical Technology]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Paper%20Technology|Paper Technology]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Textile%20Technology|Textile Technology]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Wood%20Technology|Wood Technology]] |  |  |  | ::: |
 +^ Domain ^ Fields of study ^ Domeniul de licenţă (DL) ^ Domeniul de studii universitare de doctorat/​masterat (DSU_D/M) ^ Ramura de știință (RSI) ^ Domeniul fundamental (DFI) ^
 +| Transport and Communications | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Air%20Transport|Air Transport]] | Inginerie aerospaţială | Inginerie aerospaţială | Ingineria transporturilor | Ştiinţe inginereşti |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Marine%20Transport|Marine Transport]] | Ingineria transporturilor | Ingineria transporturilor | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Railway%20Transport|Railway Transport]] | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Road%20Transport|Road Transport]] | Ingineria autovehiculelor | Ingineria autovehiculelor | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Postal%20Services|Postal Services]] |  |  |  |  |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Telecommunications%20Services|Telecommunications Services]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Transport%20Economics|Transport Economics]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Transport%20Management|Transport Management]] |  |  |  | ::: |
 +^ Domain ^ Fields of study ^ Domeniul de licenţă (DL) ^ Domeniul de studii universitare de doctorat/​masterat (DSU_D/M) ^ Ramura de știință (RSI) ^ Domeniul fundamental (DFI) ^
 +| Welfare and Protective Services | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Environmental%20Studies|Environmental Studies]] |  |  |  |  |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Leisure%20Studies|Leisure Studies]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Parks%20and%20Recreation|Parks and Recreation]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Peace%20and%20Disarmament|Peace and Disarmament]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Protective%20Services|Protective Services]] | Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică | Științe militare, informații și ordine publică | Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică | Științe sociale |
 +| ::: | ::: | ::: | Ordine publica şi siguranţă naţională | ::: |
 +| ::: | ::: | ::: | Ştiinţe militare | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Social%20Work|Social Work]] |  |  |  | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Sports|Sports]] | Educaţie fizică şi sport | Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice | Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice | Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice |
 +| ::: | ::: | Kinetoterapie | ::: | ::: | ::: |
 +| ::: | [[http://​whed.net/​results_institutions.php?​Chp2=Vocational%20Counselling|Vocational Counselling]] |  |  |  |  |