Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
feedback_de_la_universitati_referitor_la_utilizarea_sd_digital [2021/10/18 09:08]
chiuta șters
— (curent)
Linia 1: Linia 1:
-====== Feedback de la universitati referitor la utilizarea SD digital ====== 
- 
-https://​www.edu.ro/​institutii-invatamant-superior ((https://​www.edu.ro/​institutii%20inv_superior%20de%20stat%20civile)) ((https://​www.edu.ro/​institutii%20inv_superior%20de%20stat%20militare)) ((https://​www.edu.ro/​institutii%20de%20inv_superior%20particulare%20acreditate)) 
- 
-===== Bucureşti ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  01| [[Universitatea Politehnica din Bucureşti]] | Splaiul Independenţei,​ nr. 313, 060042 Bucureşti, sectorul 6,  România | 0213171001 | 0213171002 | <​cabinet.rector@upb.ro>​ | www.upb.ro | 
-|  02| [[Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti]] | Bdul. Lacul Tei, nr. 124, 020396 Bucureşti, judeţul Ilfov, România | 0212433650 | 0212420781 | <​secretariat@utcb.ro>​ | www.utcb.ro/​utcb | 
-|  03| [[Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ¨Ion Mincu¨ din Bucureşti]] | Str. Academiei, nr. 18-20, 010014 Bucureşti, sectorul 1,  România | 0213077112 | 0213077109 | <​secretariatcontactimi@gmail.com>​ | www.uauim.ro | 
-|  04| [[Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti]] | B-dul. Mărăști, nr. 59, 011464 București, sectorul 1, România | 0213182564; 0213182266 | 0213182888 | <​post@info.usamv.ro>​ | www.usamv.ro | 
-|  05| [[Universitatea din Bucureşti]] | Bdul M. Kogălniceanu,​ nr. 36-46, 050107 București, sectorul 5, România | 0213077300 | 0213131760 | <​office@g.unibuc.ro>​ | www.unibuc.ro | 
-|  06| [[Universitatea de Medicină şi Farmacie ¨Carol Davila¨ din Bucureşti]] | Str. Dionisie Lupu, nr. 37, 020022 Bucuresti, sectorul 2, Romania | 0213180722 | 0213180730 | <​rectorat@umf.ro>​ | www.umf.ro | 
-|  07| [[Academia de Studii Economice din Bucureşti]] | Piața Romană, nr. 6, 010374 București, sectorul 1, România | 0213191919 | 0213191899 | <​rectorat@ase.ro>​ | www.ase.ro | 
-|  08| [[Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti]] | Str. Știrbei Vodă, nr.33, 010102 București, sectorul 1, România | 0213158396 | 0213158396 | <​secretarsef@unmb.ro>​ | www.unmb.ro | 
-|  09| [[Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti]] | Str. General Budişteanu,​ nr. 19, 010773 Bucureşti, sectorul 1, România | 0213125197 | 0213125429 | <​rectorat@unarte.org>​ | www.unarte.org | 
-|  10| [[Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ¨I. L. Caragiale¨ din Bucureşti]] | Str. Matei Voievod, nr. 75-77, 021452 Bucureşti, sectorul 2, România | 0212527457 | 0212525881 | <​rector@unatc.ro>​ | www.unatc.ro | 
-|  11| [[Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti]] | Str. Constantin Noica, nr. 140, 060057 București, sectorul 6, România | 0213164107 | 0213120400 | <​secretariat@unefs.ro>​ | www.unefs.ro | 
-|  12| [[:​scoala_nationala_de_studii_politice_si_administrative]] | Str. Povernei nr. 6, sector 1, 010643 Bucureşti | 0372249771; 0372249772 ((0213122535)) | 0213122535 | <​rectorat@snspa.ro>​ | www.snspa.ro | 
-|  49| [[Academia Tehnică Militară din Bucureşti]] | Bulevardul George Coşbuc, nr. 39-49, 050141 București, sectorul 5, România | 0213354665 | 0213355763 | <​relatii.publice@mta.ro>​ | www.mta.ro | 
-|  50| [[Universitatea Naţională de Apărare ¨Carol I¨ din Bucureşti]] | Şoseaua Panduri, nr. 68-72, 050662 Bucureşti, sectorul 5, România | 0213194880 | 0213194866 | <​public@unap.ro>​ | www.unap.ro | 
-|  51| [[Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul"​]] | Șoseaua Odăi, nr. 20, 013601 București, sectorul 1, România | 0377721140 | 0377721134 ((0213104750)) | <​ani@sri.ro>​ | www.animv.ro | 
-|  52| [[Academia de Poliţie ¨Alexandru Ioan Cuza¨ din Bucureşti]] | Aleea Privighetorilor,​ nr. 1 A, 014031 Bucureşti, sectorul 1, România | 0213175523 | 0213175517 | <​secretar@academiadepolitie.ro>​ | www.academiadepolitie.ro | 
-|  001| [[Universitatea Creştină ¨Dimitrie Cantemir¨ din Bucureşti]] | Splaiul Unirii nr. 176, 040042 Bucureşti, sectorul 4, România | 0213314640 | 0213314640 ((0213308774)) | <​office@ucdc.ro>​ | www.ucdc.ro | 
-|  002| [[Universitatea ¨Titu Maiorescu¨ din Bucureşti]] | Str. Dâmbovnicului,​ nr. 22, 040441 București, sectorul 4, România | 0213252164 | 0213161646 ((0213112297)) | <​rectorat@utm.ro>​ | www.utm.ro | 
-|  003| [[Universitatea ¨Nicolae Titulescu¨ din Bucureşti]] | Calea Văcăreşti,​ nr. 185, 040051 Bucureşti, sectorul 4, România | 0213309076 | 0213308606 | <​office@univnt.ro>​ | www.univnt.ro | 
-|  004| [[Universitatea Româno-Americană din Bucureşti]] | Bd. Expozitiei, nr. 1 B., 012101 București, sectorul 1, România | 0213183577 | 0213183566 | <​rectorat@rau.ro>​ | www.rau.ro | 
-|  005| [[Universitatea ¨Hyperion¨ din Bucureşti]] | Calea Călăraşi,​ nr. 169, 030615 Bucureşti, sectorul 3, România | 0213234167; 0213274464 | 0213216296; 0213216425 | <​rectorat@hyperion.ro>​ | www.hyperion.ro | 
-|  006| [[Universitatea ¨Spiru Haret¨ din Bucureşti]] | Str. Ion Ghica, nr. 13, 030045 Bucureşti, sectorul 3, România | 0213140075 | 0213112947 | <​info@spiruharet.ro>​ | www.spiruharet.ro | 
-|  007| [[Universitatea ¨Bioterra¨ din Bucureşti]] | Str. Gârlei, nr. 81, 13722 Bucureşti, sectorul 1, România | 0214906129 | 0214906127 | <​nicolaebio@yahoo.com>​ | www.bioterra.ro | 
-|  008| [[Universitatea Ecologică din Bucureşti]] | Bd. Vasile MIlea, nr. 1G, 061341 Bucureşti, sectorul 6, România | 0213167931 | 0213166337 | <​rectorat@ueb.ro>​ | www.ueb.ro | 
-|  010| [[Universitatea ¨Athenaeum¨ din Bucureşti]] | Str. Giuseppe Garibaldi, nr.2A, 020223 Bucureşti, sectorul 2, România | 0212305738 | 0212317418 | <​rector@univath.ro>​ | www.nou.univath.ro | 
-|  011| [[Universitatea ¨Artifex¨ din Bucureşti]] | Str. Economu Cezărescu, nr. 47, 060754 Bucureşti, sectorul 6, România | 0213166167, 0213166168, 0213166169 | 0213166169 | <​universitatea@artifex.org.ro>​ | www.artifex.org.ro | 
-|  013| [[Institutul Teologic Baptist din Bucureşti]] | Str. Berzei, nr. 29, 010251 Bucureşti, sectorul 1, România | 0213159108 | 0213167926 ((0213181593)) | <​office@itb.ro>​ (engleză) / <​secretariat@itb.ro>​ (română) | www.itb.ro | 
-|  014| [[Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti]] | Bd. Uverturii, nr. 210-220, 060946 București, sectorul 6, România | 0214341623 | 0214347515 | <​secretariat@itpbucuresti.ro>​ | www.itpbucuresti.ro | 
-|  016| [[Institutul de Administrare a Afacerilor din București]] din Municipiul București | Calea Griviței, nr. 8-10, 010731 București, sectorul 1. România | 0213196440 | 0213125934 | <​emba@asebuss.ro>​ | www.asebuss.ro | 
- 
-===== Alba Iulia ===== 
- 
-^ ID ^ Centrul universitar ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  13| [[Universitatea ¨1 Decembrie 1918¨ din Alba Iulia]] | Str. Gabriel Bethlem, nr. 5, 510009 Alba Iulia, judeţul Alba, România | 0258806130 | 0258812630 | <​cond@uab.ro>​ | www.uab.ro | 
- 
-===== Arad ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  14| [[Universitatea ¨Aurel Vlaicu¨ din Arad]] | B-dul. Revoluției nr. 77, 310130 Arad, judeţul Arad, România | 0257283010 | 0257280070 | <​rectorat@uav.ro>​ | www.uav.ro | 
-|  017| [[Universitatea de Vest ¨Vasile Goldiş¨ din Arad]] | Bulevardul Revoluției,​ nr. 94-96, 310025 Arad, judeţul Arad, România | 0257280260 | 0257280260 ((0257280810)) | <​rectorat@uvvg.ro>​ | www.uvvg.ro | 
- 
-===== Bacău ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  15| [[Universitatea ¨Vasile Alecsandri¨ din Bacău]] | Calea Mărășești nr. 157, 600115 Bacău, judeţul Bacău, România | 0234242411 | 0234545753 | <​rector@ub.ro>​ | www.ub.ro | 
-|  018| [[Universitatea ¨George Bacovia¨ din Bacău]] | Str. Pictor Aman, nr. 96, 600164 Bacău, judeţul Bacău, România | 0234562600 int. 101 | 0234516448 | <​rectorat@ugb.ro>​ | www.ugb.ro | 
- 
-===== Braşov ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  16| [[Universitatea ¨Transilvania¨ din Braşov]] | Bd. Eroilor, nr. 29, 500036 Braşov, judeţul Braşov, România | 0268413000 | 0268410525 | <​secretar-sef@unitbv.ro>​ | www.unitbv.ro | 
-|  53| [[Academia Forţelor Aeriene ¨Henri Coand㨠din Braşov]] | Str. Mihai Viteazul, nr. 160, 500187 Braşov, judeţul Braşov, România | 0268423421 | 0268422004 | <​secretariat@afahc.ro>​ | www.afahc.ro | 
-|  019| [[Universitatea ¨George Bariţiu¨ din Braşov]] | Str. Lunii nr. 6, 500327 Braşov, Braşov | 0268319806 | 0268319806 ((0268319948)) | <​contact@universitateagbaritiu.ro>​ | www.universitateagbaritiu.ro | 
- 
-===== Cluj-Napoca ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  17| [[Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca]] | Str. Memorandumului,​ nr. 28, 400114 Cluj-Napoca,​ judeţul Cluj, România | 0264202200 | 0264592055 | <​rectorat@utcluj.ro>​ | www.utcluj.ro | 
-|  18| [[Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca]] | Str. Mănăştur,​ nr. 3-5, 400372 Cluj-Napoca,​ judeţul Cluj, România | 0264596384 | 0264593792 | <​contact@usamvcluj.ro>​ | www.usamvcluj.ro | 
-|  19| [[Universitatea ¨Babeş-Bolyai¨ din Cluj-Napoca]] | Str. Mihail Kogalniceanu,​ nr. 1, 400084 Cluj-Napoca,​ judeţul Cluj, România | 0264405300, 0264405390 | 0264591906 | <​rector@ubbcluj.ro>​ | www.ubbcluj.ro/​ro/​ | 
-|  20| [[Universitatea de Medicină şi Farmacie ¨Iuliu Haţieganu¨ din Cluj-Napoca]] | Str. Victor Babeş, nr. 8, 400012 Cluj-Napoca,​ judeţul Cluj, România | 0264597256 | 0264594289 | <​rectoratumf@umfcluj.ro>​ | www.umfcluj.ro/​ro/​ | 
-|  21| [[Academia de Muzică "​Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca]] | Str. I.C. Brătianu, nr. 25, 400079 Cluj-Napoca,​ judeţul Cluj, România | 0264593879 | 0264593879 | <​conscluj@gmail.com>​ | www.amgd.ro | 
-|  22| [[Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca]] | Piaţa Unirii, nr. 31, 400098 Cluj-Napoca,​ judeţul Cluj, România | 0264591577 | 0264592890 | <​secretarsef@uad.ro>​ | www.uad.ro | 
-|  020| [[Universitatea "Avram Iancu" din Cluj-Napoca]] | Str. Ilie Măcelaru, nr. 1A, 400380 Cluj-Napoca,​ judeţul Cluj, România | 0264450050 | 0264450050 | <​uai.secretariat1@gmail.com>​ | www.uai-cluj.ro/​wp | 
-|  021| [[Universitatea ¨Bogdan Vod㨠din Cluj-Napoca]] | Str. Grigore Alexandrescu 26 A, 400560 Cluj-Napoca,​ judeţul Cluj, România | 0264598787 | 0264591830 | <​ubv@ubv.ro>​ | www.ubv.ro | 
-|  022| [[Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca]] | Piaţa Avram Iancu, nr. 13, 400124 Cluj-Napoca,​ judeţul Cluj, România | 0264591368 | 0264591368 | <​rektor@proteo.cj.edu.ro>​ | www.proteo.cj.edu.ro/​ro | 
-|  023| [[Universitatea "​Sapientia"​]] din Cluj-Napoca | Str. Matei Corvin, nr. 4, 400112 Cluj-Napoca,​ judeţul Cluj, România | 0264439266 | 0264593688 | <​office@sapientia.ro>​ | www.sapientia.ro | 
- 
-===== Constanţa ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  23| [[Universitatea ¨Ovidius¨ din Constanţa]] | Bulevardul Mamaia, nr.124, 900527 Constanța, judeţul Constanța, România | 0241606467 | 0241606467 | <​rectorat2@univ-ovidius.ro>​ | www.univ-ovidius.ro | 
-|  24| [[Universitatea Maritimă din Constanţa]] | Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, 900663 Constanța, judeţul Constanța, România | 0241664740 | 0241617260 | <​info@imc.ro>​ | www.cmu-edu.eu | 
-|  54| [[Academia Navală ¨Mircea cel Bătrân¨ din Constanţa]] | Str. Fulgerului, nr. 1, 900218 Constanţa, judeţul Constanţa, România | 0241626200 | 0241643096 | <​relatiipublice@anmb.ro>​ | www.anmb.ro | 
-|  024| [[Universitatea ¨Andrei Şaguna¨ din Constanţa]] | Bdul. Al. Lapușneanu,​ nr. 13, 900916 Constanța, judeţul Constanța, România | 0241510500 | 0241662520 | <​contact@andreisaguna.ro>​ | www.andreisaguna.ro | 
- 
-===== Craiova ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  25| [[Universitatea din Craiova]] | Str. A.I. Cuza, nr. 13, 200385 Craiova, judeţul Dolj, România | 0251414548 | ? ((0251411688)) | <​rectorat@central.ucv.ro>​ | www.ucv.ro | 
-|  26| [[Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova]] | Str. Petru Rareş, nr. 2, 200349 Craiova, judeţul Dolj, România | 0351443500 | 0251593077 | <​rector@umfcv.ro>​ | www.umfcv.ro | 
- 
-===== Galaţi ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  27| [[Universitatea ¨Dunărea de Jos¨ din Galaţi]] | Str. Domnească, nr. 47, 800008 Galați, judeţul Galați, România | 0336130109 | 0236461353 | <​rectorat@ugal.ro>​ | www.ugal.ro | 
-|  025| [[Universitatea ¨Danubius¨ din Galaţi]] | Bulevardul Galaţi, nr. 3, 8000654 Galaţi, judeţul Galaţi, România | 0372361102 | 0372361290 | <​rectorat@univ-danubius.ro>​ | www.univ-danubius.ro | 
- 
-===== Iaşi ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  28| [[Universitatea Tehnică ¨Gh. Asachi¨ din Iaşi]] | Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron, nr. 67, 700050 Iaşi, judeţul Iaşi, România | 0232212322 | 0232211667 | <​rectorat@tuiasi.ro>​ | www.tuiasi.ro | 
-|  29| [[Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ¨Ion Ionescu de la Brad¨ din Iaşi]] | Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, 700490 Iași, judeţul Iași, România | 0232213069 | 0232260650 | <​rectorat@uaiasi.ro>​ | www.uaiasi.ro | 
-|  30| [[Universitatea ¨Alexandru Ioan Cuza¨ din Iaşi]] | B-dul. Carol I, nr. 11, 700506 Iași, judeţul Iași, România | 0232201010 | 0232201201 | <​rectorat@uaic.ro>​ | www.uaic.ro | 
-|  31| [[Universitatea de Medicină şi Farmacie ¨Gr. T. Popa¨ din Iaşi]] | Str. Universității,​ nr. 16, 700115 Iași, judeţul Iași, România | 0232301603 | 0232301640 | <​rectorat@umfiasi.ro>​ | www.umfiasi.ro | 
-|  32| [[Universitatea de Arte ¨George Enescu¨ din Iaşi]] | Str. Cuza Vodă, nr. 29, 700040 Iaşi, judeţul Iaşi, România | 0232212459 | 0232212551 | <​rectorat@arteiasi.ro>​ | www.arteiasi.ro | 
-|  027| [[Universitatea ¨Petre Andrei¨ din Iaşi]] | B-dul. Dimitrie Mangeron nr. 49, 700050 Iaşi, judeţul Iaşi, România | 0232214858 | 0232214858 | <​office@upa.ro>​ | www.upa.ro | 
-|  028| [[Universitatea ¨Apollonia¨ din Iaşi]] | Str. Păcurari, nr. 11, 700511 Iaşi, judeţul Iaşi, România | 0232210310 | 0232210310 | <​secretariat@univapollonia.ro>​ | www.univapollonia.ro | 
- 
-===== Lugoj ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  029| [[Universitatea Europeană ¨Drăgan¨ din Lugoj]] | Str. Ion Huniade, nr. 2, 305500 Lugoj, judeţul Timiş, România | 0256359198 | 0256359198 | <​ued@deu.ro>​ | www.universitateaeuropeanadragan.ro | 
- 
-===== Oradea ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  33| [[Universitatea din Oradea]] | Str. Universităţii,​ nr. 1, 410087 Oradea, judeţul Bihor, România | 0259408105 | 0259432789 | <​rectorat@uoradea.ro>​ | www.uoradea.ro | 
-|  030| [[Universitatea Agora din Municipiul Oradea]] | Piața Tineretului,​ nr. 8, 410526 Oradea, judeţul Bihor, România | 0259427398 | 0259434925 | <​secretariat@univagora.ro>​ | www.univagora.ro | 
-|  031| [[Universitatea ¨Emanuel¨ din Oradea]] | Str. Nufărului, nr. 87, 410597 Oradea, judeţul Bihor, România | 0359405603 | 0259426692 | <​contact@emanuel.ro>​ | www.emanuel.ro | 
-|  032| [[Universitatea Creștină Partium din Oradea]] | Str. Primăriei, nr. 36, 410209 Oradea, judeţul Bihor, România | 0259418244 | 0259418244 | <​partium@partium.ro>​ | www.partium.ro | 
- 
-===== Petroşani ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  34| [[Universitatea din Petroşani]] | Str. Universităţii,​ nr. 20, 332006 Petroşani, judeţul Hunedoara, România | 0254549010 | 0254543491 | <​rector@upet.ro>​ | www.upet.ro | 
- 
-===== Piteşti ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  35| [[Universitatea din Piteşti]] | Str. Târgul din Vale, nr. 1, 110040 Pitești, judeţul Argeș, România | 0348453102 | 0348453123 | <​info@upit.ro>​ | www.upit.ro | 
-|  033| [[Universitatea ¨Constantin Brâncoveanu¨ din Piteşti]] | Calea Bascovului, nr. 2A, 110095 Piteşti, judeţul Argeş, România | 0248221098 | 0248221098 ((0248216427)) | <​secretariat.rector@univcb.ro>​ | www.univcb.ro | 
- 
-===== Ploieşti ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  36| [[Universitatea ¨Petrol-Gaze¨ din Ploieşti]] | Bd. Bucureşti, nr.39, 100680 Ploieşti, judeţul Prahova, România | 0244573171 | 0244575847 | <​rectorat@upg-ploiesti.ro>​ | www.upg-ploiesti.ro | 
- 
-===== Reşiţa ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  37| [[Universitatea ¨Eftimie Murgu¨ din Reşiţa]] | Piaţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085 Reşiţa, judeţul Caraş-Severin,​ România | 0255210227 | 0255210230 | <​rector@uem.ro>​ | www.uem.ro | 
- 
-===== Sibiu ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  38| [[Universitatea ¨Lucian Blaga¨ din Sibiu]] | Bulevardul Victoriei, nr. 10, 550024 Sibiu, judeţul Sibiu, România | 0269216062 | 0269217887 | <​rectorat@ulbsibiu.ro>​ | www.ulbsibiu.ro | 
-|  55| [[Academia Forţelor Terestre ¨Nicolae Bălcescu¨ din Sibiu]] | Strada Revoluției,​ nr. 3-5, 550170 Sibiu, judeţul Sibiu, România | 0269432990 | 0269215554 | <​office@armyacademy.ro>​ | www.armyacademy.ro | 
-|  034| [[Universitatea Româno-Germană din Sibiu]] | Str. Rîului, nr. 23, 550137 Sibiu, judeţul Sibiu, România | 0269233568 / 0369401002 | 0269233576 | <​office@roger-univ.ro>​ | www.roger-univ.ro | 
- 
-===== Suceava ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  39| [[Universitatea ¨Ştefan cel Mare¨ din Suceava]] | Str. Universității,​ nr. 13, 720229 Suceava, judeţul Suceava, România | 0230520081 | 0230520080 | <​rectorat@usv.ro>​ | www.usv.ro | 
- 
-===== Târgovişte ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  40| [[Universitatea ¨Valahia¨ din Târgovişte]] | Bld. Regele Carol I, nr. 2, 130024 Târgoviște,​ judeţul Dâmbovița,​ România | 0245206101 | 0245217692 | <​rectorat@valahia.ro>​ | www.valahia.ro/​ro | 
- 
-===== Târgu Jiu ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  41| [[Universitatea ¨Constantin Brâncuşi¨ din Târgu Jiu]] | Calea Eroilor, nr. 30, 210135 Târgu-Jiu, județul Gorj, România | 0253218222 | 0253215794 | <​univ@utgjiu.ro>​ | www.utgjiu.ro | 
- 
-===== Târgu Mureş ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  42| [[Universitatea ¨Petru Maior¨ din Târgu Mureş]] | Str. Nicolae Iorga, nr. 1, 540088 Tîrgu Mureş, județul Mureş, România | 0265262275 | 0265262275 | <​rectorat@upm.ro>​ ; <​secretariat.rectorat@upm.ro>​ | www.upm.ro | 
-|  43| [[Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş]] | Str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, 540138 Tîrgu Mureș, județul Mureș, România | 0265215551 | 0265210407 | <​rectorat@umftgm.ro>​ | www.umftgm.ro | 
-|  44| [[Universitatea de Arte din Târgu Mureş]] | Str. Köteles Sámuel, nr.6, 540057 Târgu-Mureș,​ judeţul Mureș, România | 0265266281 | 0265266281 ((număr nou)) | <​uat@uat.ro>​ | www.uat.ro | 
-|  035| [[Universitatea ¨Dimitrie Cantemir¨ din Târgu Mureş]] | Str. Bodoni Sandor, nr. 3-5, 540545 Tîrgu Mureș, judeţul Mureș, România | 0365401127; 0365401128 | 0365401125 | <​universitate@cantemir.ro>​ | www.cantemir.ro | 
- 
-===== Timişoara ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  45| [[Universitatea Politehnica din Timişoara]] | Piața Victoriei nr. 2, 300006 Timișoara, judeţul Timiș, România | 0256403000 | 0256403021 | <​rector@upt.ro>​ | www.upt.ro | 
-|  46| [[Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara]] | Calea Aradului nr. 119, 300645 Timişoara, Timiş, România | 0256277009, 0256277122 | 0256200296 | <​rectorat@usab-tm.ro>​ | www.usab-tm.ro | 
-|  47| [[Universitatea de Vest din Timişoara]] | Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timișoara, judeţul Timiș, România | 0256592111 | 0256592310 | <​secretariat@e-uvt.ro>​ | www.uvt.ro | 
-|  48| [[Universitatea de Medicină şi Farmacie ¨Victor Babeş¨ din Timişoara]] | P-ţa. Eftimie Murgu, nr. 2, 300041 Timişoara, judeţul Timiş, România | 0256293389 | 0256490626 | <​rectorat@umft.ro>​ | www.umft.ro | 
-|  037| [[Universitatea ¨Tibiscus¨ din Timişoara]] | Str. Lascăr Catargiu, nr.6, 300559 Timișoara, judeţul Timiș, România | 0256220690; 0256220689 | 0256220690; 0256220689 ((0256202930)) | <​rectorat@tibiscus.ro>​ | www.tibiscus.ro | 
- 
-====== Instituţiile de învăţământ superior care nu sunt înregistrate în Sistemul IMI ====== 
- 
-===== Instituţii de învăţământ superior invitate ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  009| [[Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte ¨Gheorghe Cristea¨ din Bucureşti]] ((HG 575/2015)) | B-dul. Energeticienilor,​ nr. 9 E, Bloc M1, Sectorul 3, 032091 Bucureşti | 0213461641 | 0213461641 ((0213467970)) | <​ugc@ugc.ro>​ | www.ugc.ro | 
- 
-===== Instituții de învăţământ superior particulare autorizate să funcţioneze provizoriu ===== 
- 
-https://​www.edu.ro/​institutii%20inv_superior%20particulare%20autorizate%20provizoriu 
- 
-===== Alte instituţii care nu au fost invitate ===== 
- 
-^ ID ^ Instituţia de învăţământ superior ^ Adresa ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^ Website ^ 
-|  012| [[ro:​autoritati:​relevante:​institutul_teologic_romano-catolic_din_bucuresti|Institutul Teologic Romano-Catolic din București]] ((HG 575/2015)) |  
-|  015| [[Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti]] ((HG 575/2015)) | Str. Negru Vodă, nr.3, Sector 3, 030774 București | 0213274892 | 0213275092 ((0213274892)) | <​decanat@ufb.ro>​ | www.ufb.ro | 
-|  026| [[Universitatea "​Mihail Kogălniceanu"​ din Iaşi]] ((HG 575/2015)) | Str. Balusescu, nr. 2, 700309 Iaşi, Iaşi | 0232212416 | 0232279821 | <​rectorat@umk.ro>​ | www.umk.ro | 
-|  036| [[Universitatea "Mihai Eminescu"​ din Timişoara]] ((HG 575/2015)) | B-dul. Revolutiei, nr. 19, 300579 Timişoara. Timiş | 0256466360 | 0256510500 | <​secretariat@umet.ro>​ | www.umet.ro |