Domeniul Programul de studii Matematică Matematică Matematică Matematici aplicate Matematică Matematică informatică Informatică Informatică Informatică Informatică aplicată Fizică Fizică Fizică Fizică medicală Fizică Biofizică Fizică Fizică informatică Chimie Chimie Chimie Biochimie tehnologică Chimie Radiochimie Chimie Chimie informatică Inginerie chimică Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului Inginerie chimică Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie Inginerie chimică Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale Inginerie chimică Ştiinţa şi ingineria polimerilor Inginerie chimică Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice Inginerie chimică Inginerie chimică Inginerie chimică Controlul şi securitatea produselor alimentare Inginerie chimică Inginerie biochimică Inginerie chimică Ingineria fabricaţiei hârtiei Inginerie chimică Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori Inginerie chimică Tehnologie chimică textilă Inginerie chimică Chimie alimentară şi tehnologii biochimice Inginerie chimică Prelucrarea petrolului şi petrochimie Inginerie chimică Chimie militară Geografie Geografie Geografie Geografia turismului Geografie Cartografie Geografie Hidrologie şi meteorologie Geografie Planificare teritorială Geologie Geologie Geologie Geochimie Ştiinţa mediului Chimia mediului Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului Ştiinţa mediului Geografia mediului Ştiinţa mediului Fizica mediului Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului Inginerie civilă Construcţii civile, industriale şi agricole Inginerie civilă Căi ferate, drumuri şi poduri Inginerie civilă Construcţii şi fortificaţii Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie civilă Construcţii miniere Inginerie civilă Inginerie sanitară şi protecţia mediului Inginerie civilă Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Inginerie civilă Inginerie civilă Inginerie civilă Inginerie urbană şi dezvoltare regională Inginerie civilă Infrastructura transporturilor metropolitane Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii Ingineria instalaţiilor Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii - pompieri Inginerie electrică Sisteme electrice Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice Inginerie electrică Electrotehnică Inginerie electrică Instrumentaţie şi achiziţii de date Inginerie electrică Electromecanică Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Hidroenergetică Inginerie energetică Termoenergetică Inginerie energetică Energetică industrială Inginerie energetică Energetică şi tehnologii nucleare Inginerie energetică Managementul energiei Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele şi software de telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Telecomenzi şi electronică în transporturi Inginerie electronică şi telecomunicaţii Echipamente şi sisteme electronice militare Inginerie electronică şi telecomunicaţii Transmisiuni Inginerie geologică Inginerie geologică Inginerie geologică Geologia resurselor miniere Inginerie geologică Geologia resurselor petroliere Inginerie geologică Geofizică Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru Inginerie geodezică Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice Mine, petrol şi gaze Inginerie minieră Mine, petrol şi gaze Prepararea substanţelor minerale utile Mine, petrol şi gaze Topografie minieră Mine, petrol şi gaze Inginerie de petrol şi gaze Mine, petrol şi gaze Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor Inginerie aerospaţială Construcţii aerospaţiale Inginerie aerospaţială Sisteme de propulsie Inginerie aerospaţială Echipamente şi instalaţii de aviaţie Inginerie aerospaţială Inginerie şi management aeronautic Inginerie aerospaţială Aeronave şi motoare de aviaţie Inginerie aerospaţială Navigaţie aeriană (Air Navigation) Ingineria autovehiculelor Construcţii de autovehicule Ingineria autovehiculelor Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere Ingineria autovehiculelor Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule Ingineria autovehiculelor Blindate, automobile şi tractoare Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului Ingineria transporturilor Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară Ingineria transporturilor Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră Agronomie Agricultură Agronomie Ştiinţele solului Agronomie Montanologie Agronomie Protecţia plantelor Agronomie Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară Horticultură Horticultură Horticultură Peisagistică Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului Inginerie forestieră Ingineria şi designul produselor finite din lemn Silvicultură Silvicultură Silvicultură Exploatări forestiere Silvicultură Cinegetică Biotehnologii Inginerie genetică Biotehnologii Biotehnologii Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Pescuit şi industrializarea peştelui Ingineria produselor alimentare Protecţia consumatorului şi a mediului Ingineria produselor alimentare Extracte şi aditivi naturali alimentari Zootehnie Zootehnie Zootehnie Piscicultură şi acvacultură Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologia informaţiei Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria informaţiei Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată Ingineria sistemelor Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice Inginerie mecanică Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice Inginerie mecanică Mecanică fină şi nanotehnologii Inginerie mecanică Maşini şi echipamente miniere Inginerie mecanică Inginerie mecanică Inginerie mecanică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Inginerie mecanică Utilaje petroliere şi petrochimice Inginerie mecanică Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcţii Inginerie mecanică Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii Inginerie mecanică Utilaje pentru textile şi pielărie Inginerie mecanică Vehicule pentru transportul feroviar Inginerie mecanică Utilaje şi instalaţii portuare Inginerie mecanică Ingineria designului de produs (Product Design Engineering) Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini Inginerie industrială Maşini-unelte şi sisteme de producţie Inginerie industrială Ingineria sudării Inginerie industrială Design industrial Inginerie industrială Ingineria şi managementul calităţii Inginerie industrială Ingineria securităţii în industrie Inginerie industrială Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale Inginerie industrială Tehnologia şi designul produselor textile Inginerie industrială Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori Inginerie industrială Ingineria sistemelor de energii regenerabile Inginerie industrială Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor Inginerie industrială Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite Inginerie industrială Logistică industrială Arhitectură navală Arhitectură navală Arhitectură navală Sisteme şi echipamente navale Inginerie marină şi navigaţie Navigaţie şi transport maritim şi fluvial Inginerie marină şi navigaţie Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale Inginerie marină şi navigaţie Electromecanică navală Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie medicală Ştiinţe inginereşti aplicate Optometrie Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologii industriale Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie fizică Ştiinţe inginereşti aplicate informatică industrială Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică aplicată în inginerie electrică Ştiinţe inginereşti aplicate Matematică şi informatică aplicată în inginerie Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică Ştiinţe inginereşti aplicate Bioinginerie Ştiinţe inginereşti aplicate Biomateriale şi dispozitive medicale Ştiinţe inginereşti aplicate Echipamente şi sisteme medicale Mecatronică şi robotică Mecatronică Mecatronică şi robotică Robotică Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor Ingineria materialelor Ingineria elaborării materialelor metalice Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor Ingineria materialelor Informatică aplicată în ingineria materialelor Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Ingineria mediului Ingineria dezvoltării rurale durabile Ingineria mediului Ingineria mediului Ingineria mediului Ingineria valorificării deşeurilor Ingineria mediului Reconstrucţie ecologică Inginerie şi management Inginerie economică industrială Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie şi management Inginerie economică în construcţii Inginerie şi management Inginerie şi management naval şi portuar Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul transporturilor Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Inginerie şi management Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Inginerie şi management Inginerie economică în agricultură Inginerie şi management Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management Inginerie şi management în industria turismului Inginerie şi management Inginerie şi management forestier Inginerie şi management Ingineria şi managementul afacerilor Inginerie genistică Maşini şi utilaje de geniu Inginerie genistică Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare Inginerie de armament, rachete şi muniţii Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare Inginerie de armament, rachete şi muniţii Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi Inginerie de armament, rachete şi muniţii Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului Inginerie de armament, rachete şi muniţii Sisteme integrate de armament şi muniţie Biologie Biologie Biologie Biochimie Sănătate Medicină Sănătate Asistenţă medicală generală Sănătate Moaşe Sănătate Radiologie şi imagistică Sănătate Laborator clinic Sănătate Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Sănătate Audiologie şi protezare auditivă Sănătate Nutriţie şi dietetică Medicină veterinară Medicină veterinară Sănătate Medicină dentară Sănătate Tehnică dentară Sănătate Asistenţă dentară Sănătate Asistenţă de profilaxie stomatologică Sănătate Farmacie Sănătate Asistenţă de farmacie Drept Drept Drept Drept european şi internaţional Ştiinţe administrative Administraţie publică Ştiinţe administrative Administraţie europeană Ştiinţe administrative Asistenţă managerială şi secretariat Ştiinţe administrative Poliţie locală Ştiinţe administrative Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) Ştiinţe ale comunicării Jurnalism Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice Ştiinţe ale comunicării Publicitate Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe ale informării şi documentării Ştiinţe ale comunicării Comunicare audiovizuală - multimedia Asistenţă socială Asistenţă socială Sociologie Sociologie Sociologie Antropologie Sociologie Resurse umane Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe politice Ştiinţe politice Ştiinţe politice Studii de securitate Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Comunicare şi relaţii publice - informaţii Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Psihologie - informaţii Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Securitate şi apărare Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Sisteme informaţionale Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Studii de securitate şi informaţii Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Ordine şi siguranţă publică Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere interarme - forţe terestre Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere interarme - forţe navale Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere interarme - forţe aeriene Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere logistică Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul organizaţiei Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Management economico-financiar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Conducere militară Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Managementul traficului aerian Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Management în aviaţie Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Economia firmei Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Administrarea afacerilor Merceologie şi managementul calităţii Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii Cibernetică, statistică şi informatică economică Cibernetică economică Cibernetică, statistică şi informatică economică Statistică şi previziune economică Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune Economie Economie generală Economie Economie agroalimentară Economie Economia mediului Economie Economie şi comunicare economică în afaceri Economie Economie agroalimentară şi a mediului Economie Economie generală şi comunicare economică Finanţe Finanţe şi bănci Management Management Management Managementul dezvoltării rurale durabile Marketing Marketing Economie şi afaceri internaţionale Economie internaţională Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sport Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială Psihologie Psihologie Psihologie Terapie ocupaţională Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie Ştiinţe ale educaţiei Psihopedagogie specială Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Limbă şi literatură Limba şi literatura română Limbă şi literatură Limba şi literatura Limbă şi literatură Limba şi literatura modernă Limbă şi literatură Literatură universală şi comparată Limbă şi literatură Filologie clasică Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate Filosofie Filosofie Istorie Istorie Istorie Arheologie Istorie Arhivistică Istorie Muzeologie Istorie Istoria artei Teologie Teologie pastorală Teologie Teologie didactică Teologie Artă sacră Teologie Teologie asistenţă socială Teologie Studii religioase Studii culturale Etnologie Studii culturale Studii iudaice Studii culturale Studii americane Studii culturale Studii culturale Studii culturale Studii europene Studii culturale Turism cultural Arhitectură Arhitectură Arhitectură Arhitectură de interior Arhitectură Design de produs Arhitectură Conservare şi restaurare de arhitectură Arhitectură Arhitectura peisajului Arhitectură Mobilier şi amenajări interioare Arhitectură Tehnologie arhitecturală Urbanism Proiectare şi planificare urbană Urbanism Urbanism şi administrarea teritoriului Urbanism Amenajarea şi planificarea peisajului Arte vizuale Arte plastice Arte vizuale Arte decorative Arte vizuale Design Arte vizuale Conservare şi restaurare Arte vizuale Artă murală Arte vizuale Pedagogia artelor plastice şi decorative Arte vizuale Ceramică - sticlă - metal Arte vizuale Arte textile - design textil Arte vizuale Modă - design vestimentar Arte vizuale Scenografie şi eveniment artistic Arte vizuale Design ambiental Arte vizuale Artă monumentală Arte vizuale Istoria şi teoria artei Teatru şi artele spectacolului Artele spectacolului Teatru şi artele spectacolului Teatrologie Teatru şi artele spectacolului Scenografie Cinematografie şi media Cinematografie, fotografie, media Cinematografie şi media Filmologie Muzică Pedagogie muzicală Muzică Muzică religioasă Muzică Muzicologie Muzică Interpretare muzicală - canto Muzică Interpretare muzicală - instrumente Muzică Compoziţie muzicală Muzică Dirijat Muzică Artele spectacolului muzical

  • hg_707_2012.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
  • (editare externă)