Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:autoritati:relevante [2018/11/17 10:37]
imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:autoritati:relevante [2020/08/01 12:16] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Alte autorități ======
  
 +^ Țara ^ Regiunea ^ ID ^ Autoritate ^ Titlul informal al autorităţii ^ Asistent medical generalist ^ Farmacist ^ Fizioterapeut ^ Ghid montan ^ Agent imobiliar ^
 +|Romania ​ | |  6966  |Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANC  |National Qualifications Authority - ANC| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ | |  7167  |Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ​ |National Agency for Payment and Social Inspection - Competent authority giving accreditation to organisers of professional adult training| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Alba  | |Universitatea ¨1 Decembrie 1918¨ din Alba Iulia  |"1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia (State higher education institution)| | |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Arad  | |Universitatea de Vest ¨Vasile Goldiş¨ din Arad   ​|Vasile Goldis Western University of Arad (Private higher education institution)| |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Arad  | |Universitatea ¨Aurel Vlaicu¨ din Arad  |Aurel Vlaicu University of Arad (State higher education institution)| | |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Bacău ​ | |Universitatea ¨Vasile Alecsandri¨ din Bacău ​ |Vasile Alecsandri University of Bacau (State higher education institution)| | |  **X**  | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Bacău ​ | |Universitatea ¨George Bacovia¨ din Bacău ​ |George Bacovia University of Bacau (Private higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Braşov ​ | |Academia Forţelor Aeriene ¨Henri Coand㨠din Braşov ​ |Henri Coanda Air Force Academy of Brasov (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Braşov ​ | |Universitatea ¨George Bariţiu¨ din Braşov ​ |George Baritiu University of Brasov (Private higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Braşov ​ | |Universitatea ¨Transilvania¨ din Braşov ​ |Transilvania University of Brasov (State higher education institution)| ​ **X**  | |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Academia Tehnică Militară din Bucureşti ​ |Military Technical Academy of Bucharest (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Academia de Poliţie ¨Alexandru Ioan Cuza¨ din Bucureşti ​ |Alexandru Ioan Cuza Police Academy of Bucharest (State higher education institution)| | |  **X**  | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Academia de Studii Economice din Bucureşti ​ |Academy of Economic Studies of Bucharest (State higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Institutul Teologic Baptist din Bucureşti ​ |Baptist Theological Institute of Bucharest (Private higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti ​ |Pentecostal Theological Institute of Bucharest (Private higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative ​ |National School of Political and Administrative Studies of Bucharest (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea Creştină ¨Dimitrie Cantemir¨ din Bucureşti ​ |Dimitrie Cantemir Christian University of Bucharest (Private higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea Ecologică din Bucureşti ​ |Ecologic University of Bucharest (Private higher education institution)| | |  **X**  | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea Naţională de Apărare ¨Carol I¨ din Bucureşti ​ |Carol I National Defense University of Bucharest (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti ​ |National University of Arts of Bucharest (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ¨I. L. Caragiale¨ din Bucureşti ​ |I. L. Caragiale National University of Theatre and Cinematography of Bucharest (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti ​ |National Academy of Physical Education and Sports of Bucharest (State higher education institution)| | |  **X**  | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti ​ |National University of Music of Bucharest (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea Politehnica din Bucureşti ​ |Politehnica University of Bucharest (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea Româno-Americană din Bucureşti ​ |Romanian-American University of Bucharest (Private higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti ​ |Technical University of Civil Engineering of Bucharest (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ¨Ion Mincu¨ din Bucureşti ​ |Ion Mincu University of Architecture and Urbanism of Bucharest (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea de Medicină şi Farmacie ¨Carol Davila¨ din Bucureşti ​ |Carol Davila University of Medicine and Pharmacy of Bucharest (State higher education institution)| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti ​ |University of Agriculture and Veterinary Medicine Bucharest (State higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea din Bucureşti ​ |University of Bucharest (State higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea ¨Artifex¨ din Bucureşti ​ |Artifex University of Bucharest (Private higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea ¨Athenaeum¨ din Bucureşti ​ |Athenaeum University of Bucharest (Private higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea ¨Bioterra¨ din Bucureşti ​ |Bioterra University of Bucharest (Private higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea ¨Hyperion¨ din Bucureşti ​ |Hyperion University of Bucharest (Private higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea ¨Nicolae Titulescu¨ din Bucureşti ​ |Nicolae Titulescu University of Bucharest (Private higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea ¨Spiru Haret¨ din Bucureşti ​ |Spiru Haret University of Bucharest (Private higher education institution)| | |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Universitatea ¨Titu Maiorescu¨ din Bucureşti ​ |Titu Maiorescu University of Bucharest (Private higher education institution)| ​ **X**  |  **X**  | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" ​ |Mihai Viteazu National Academy of Information of Bucharest (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Institutul de Administrare a Afacerilor din București ​ |Institute of Business Administration in Bucharest (Private higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Cluj  | |Academia de Muzică "​Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca ​ |Gheorghe Dima Academy of Music of Cluj-Napoca (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Cluj  | |Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ​ |Technical University of Cluj-Napoca (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Cluj  | |Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca ​ |University of Art and Design of Cluj-Napoca (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Cluj  | |Universitatea de Medicină şi Farmacie ¨Iuliu Haţieganu¨ din Cluj-Napoca ​ |Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy of Cluj-Napoca (State higher education institution)| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Cluj  | |Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca ​ |University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca (State higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Cluj  | |Universitatea ¨Babeş-Bolyai¨ din Cluj-Napoca ​ |Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca (State higher education institution)| | |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Cluj  | |Universitatea ¨Bogdan Vod㨠din Cluj-Napoca ​ |Bogdan Voda University of Cluj-Napoca (Private higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Cluj  | |Universitatea "​Sapientia"​ din Cluj-Napoca ​ |Sapientia University of Cluj-Napoca (Private higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Cluj  | |Universitatea "Avram Iancu" din Cluj-Napoca ​ |Avram Iancu University of Cluj-Napoca (Private higher education institution)| | |  **X**  | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Cluj  | |Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca ​ |Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca (Private higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Constanţa ​ | |Academia Navală ¨Mircea cel Bătrân¨ din Constanţa ​ |Mircea cel Bătrân Naval Academy of Constanta (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Constanţa ​ | |Universitatea Maritimă din Constanţa ​ |Maritime University of Constanta (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Constanţa ​ | |Universitatea ¨Andrei Şaguna¨ din Constanţa ​ |Andrei Saguna University of Constanta (Private higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Constanţa ​ | |Universitatea ¨Ovidius¨ din Constanţa ​ |Ovidius University of Constanta (State higher education institution)| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Dolj  | |Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova ​ |University of Medicine and Pharmacy of Craiova (State higher education institution)| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Dolj  | |Universitatea din Craiova ​ |University of Craiova (State higher education institution)| | |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Galaţi ​ | |Universitatea ¨Danubius¨ din Galaţi ​ |Danubius University of Galati (Private higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Galaţi ​ | |Universitatea ¨Dunărea de Jos¨ din Galaţi ​ |Dunarea de Jos University of Galati (State higher education institution)| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Iaşi ​ | |Universitatea Tehnică ¨Gh. Asachi¨ din Iaşi  |Gheorghe Asachi Technical University of Iasi (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Iaşi ​ | |Universitatea de Arte ¨George Enescu¨ din Iaşi  |George Enescu University of Arts of Iasi (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Iaşi ​ | |Universitatea de Medicină şi Farmacie ¨Gr. T. Popa¨ din Iaşi  |Gr.T. Popa University of Medicine and Pharmacy of Iasi (State higher education institution)| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Iaşi ​ | |Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ¨Ion Ionescu de la Brad¨ din Iaşi  |Ion Ionescu de la Brad University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iasi (State higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Iaşi ​ | |Universitatea ¨Alexandru Ioan Cuza¨ din Iaşi  |Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (State higher education institution)| | |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Iaşi ​ | |Universitatea ¨Apollonia¨ din Iaşi  |Apollonia University of Iasi (Private higher education institution)| ​ **X**  | |  **X**  | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Iaşi ​ | |Universitatea ¨Petre Andrei¨ din Iaşi  |Petre Andrei University of Iasi (Private higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Timiş ​ | |Universitatea Europeană ¨Drăgan¨ din Lugoj  |Dragan European University of Lugoj (Private higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Bihor ​ | |Universitatea din Oradea ​ |University of Oradea (State higher education institution)| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Bihor ​ | |Universitatea ¨Emanuel¨ din Oradea ​ |Emanuel University of Oradea (Private higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Bihor ​ | |Universitatea Agora din Municipiul Oradea ​ |Agora University of Oradea (Private higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Bihor ​ | |Universitatea Creștină Partium din Oradea ​ |Partium Christian University of Oradea (Private higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Hunedoara ​ | |Universitatea din Petroşani ​ |University of Petrosani (State higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Argeş ​ | |Universitatea din Piteşti ​ |University of Pitesti (State higher education institution)| ​ **X**  | |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Argeş ​ | |Universitatea ¨Constantin Brâncoveanu¨ din Piteşti ​ |Constantin Brâncoveanu University of Pitesti (Private higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Prahova ​ | |Universitatea ¨Petrol-Gaze¨ din Ploieşti ​ |Petroleum-Gas University of Ploiesti (State higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Caraş-Severin ​ | |Universitatea ¨Eftimie Murgu¨ din Reşiţa ​ |Eftimie Murgu University of Resita (State higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Sibiu ​ | |Academia Forţelor Terestre ¨Nicolae Bălcescu¨ din Sibiu  |Nicolae Balcescu Land Forces Academy of Sibiu (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Sibiu ​ | |Universitatea Româno-Germană din Sibiu  |Romanian-German University of Sibiu (Private higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Sibiu ​ | |Universitatea ¨Lucian Blaga¨ din Sibiu  |Lucian Blaga University of Sibiu (State higher education institution)| ​ **X**  |  **X**  | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Suceava ​ | |Universitatea ¨Ştefan cel Mare¨ din Suceava ​ |Stefan cel Mare University of Suceava (State higher education institution)| | |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Dâmboviţa ​ | |Universitatea ¨Valahia¨ din Târgovişte ​ |Valahia University of Targoviste (State higher education institution)| | |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Gorj  | |Universitatea ¨Constantin Brâncuşi¨ din Târgu Jiu  |Constantin Brancusi University of Targu-Jiu (State higher education institution)| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Mureş ​ | |Universitatea de Arte din Târgu Mureş ​ |University of Arts of Targu-Mures (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Mureş ​ | |Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş ​ |University of Medicine and Pharmacy of Targu-Mures (State higher education institution)| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Mureş ​ | |Universitatea ¨Dimitrie Cantemir¨ din Târgu Mureş ​ |Dimitrie Cantemir University of Targu-Mures (Private higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Mureş ​ | |Universitatea ¨Petru Maior¨ din Târgu Mureş ​ |Petru Maior University of Targu-Mures (State higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Timiş ​ | |Universitatea de Medicină şi Farmacie ¨Victor Babeş¨ din Timişoara ​ |Victor Babes University of Medicine and Pharmacy of Timisoara (State higher education institution)| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Timiş ​ | |Universitatea de Vest din Timişoara ​ |West University of Timisoara (State higher education institution)| ​ **X**  | |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Timiş ​ | |Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "​Regele Mihai I al României"​ din Timişoara ​ |University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "​Regele Mihai I al României"​ of Timisoara (State higher education institution)| | | |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Timiş ​ | |Universitatea ¨Politehnica¨ din Timişoara ​ |Politehnica University of Timisoara (State higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Timiş ​ | |Universitatea ¨Tibiscus¨ din Timişoara ​ |Tibiscus University of Timisoara (Private higher education institution)| | | | |  **X**  |
 +|Romania ​ |Municipiul Bucureşti ​ | |Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ​ |Bucharest School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Alba  | |Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba  |Alba County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Arad  | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad  |Arad County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Argeş ​ | |Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş ​ |Arges County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Bacău ​ | |Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău ​ |Bacau County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Bihor ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor  |Bihor County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Bistriţa-Năsăud ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud ​ |Bistrita-Nasaud County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Botoşani ​ | |Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani ​ |Botosani County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Braşov ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov ​ |Brasov County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Brăila ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila ​ |Braila County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Buzău ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău ​ |Buzau County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Caraş-Severin ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin ​ |Caras-Severin County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Călăraşi ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi ​ |Calarasi County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Cluj  | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj  |Cluj County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Constanţa ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa ​ |Constanta County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Covasna ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna ​ |Covasna County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Dâmboviţa ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa ​ |Dambovita County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Dolj  | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj  |Dolj County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Galaţi ​ | |Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi ​ |Galati County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Giurgiu ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu ​ |Giurgiu County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Gorj  | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj  |Gorj County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Harghita ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita ​ |Harghita County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Hunedoara ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara ​ |Hunedoara County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Ialomiţa ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa ​ |Ialomita County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Iaşi ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi  |Iasi County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Ilfov ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov  |Ilfov County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Maramureş ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş ​ |Maramures County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Mehedinţi ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi ​ |Mehedinti County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Mureş ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş ​ |Mures County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Neamţ ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ ​ |Neamt County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Olt  | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt  |Olt County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Prahova ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova ​ |Prahova County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Satu-Mare ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu-Mare ​ |Satu Mare County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Sălaj ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj ​ |Salaj County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Sibiu ​ | |Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu  |Sibiu County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Suceava ​ | |Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava ​ |Suceava County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Teleorman ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman ​ |Teleorman County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Timiş ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş ​ |Timis County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Tulcea ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea ​ |Tulcea County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Vaslui ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui ​ |Vaslui County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Vâlcea ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea ​ |Valcea County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +|Romania ​ |Vrancea ​ | |Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea ​ |Vrancea County School Inspectorate| ​ **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |  **X**  |
 +^ Country ^ Region ^ ID ^ Authority Name ^ Authority Informal Title ^ Nurse ^ Pharmacist ^ Physiotherapist ^ Mountain guide ^ Real estate agent ^