imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:registre

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

imi:calificari_profesionale:cardul_profesional_european:registre [2018/11/17 10:37] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Registre EPC ======
  
 +===== Documente-tip pentru cererile de obţinere a EPC =====
 +
 +Atenție:
 +Documentele exemplificate nu trebuie să conțină nicio informație cu caracter personal! În consecință,​ autoritățile competente nu trebuie să încarce copii scanate ale documentelor originale în care sunt prezente date cu caracter personal ale titularului!
 +Scopul acestui registru este de a prezenta exemple de documente necesare pentru eliberarea unui card profesional european.
 +
 +===== Țara emitentă =====
 +
 +==== - Stat membru ====
 +
 +România (Statul membru în care a fost eliberat tipul respectiv de document)
 +
 +===== Descrierea documentului =====
 +
 +==== Tipul de document / Subtip ====
 +
 +^ Nr. ^ Tipul de document ^ Subtip ^ Descriere ^ Total documente ^ State Membre ^
 +|  1| Adeverință privind drepturile dobândite | 1. Adeverință privind drepturile dobândite (dacă este cazul) |  Nu / Da  |  3  |  3  |
 +|:::| ::: | 2. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Republică Democrată Germană (dacă este cazul) |  Da  |  0  |  0  |
 +|:::| ::: | 3. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Cehoslovacie (dacă este cazul) |  Da  |  1  |  1  |
 +|:::| ::: | 4. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Uniune Sovietică (dacă este cazul) |  Da  |  0  |  0  |
 +|:::| ::: | 5. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Iugoslavie (dacă este cazul) |  Da  |  0  |  0  |
 +|:::| ::: | 6. Adeverință pentru solicitanții cu calificarea de asistent medical generalist obținută în România înainte de 1 ianuarie 2007 (dacă este cazul) |  Da  |  0  |  0  |
 +|  2| Adeverință privind schimbarea denumirii | Certificat privind modificarea titlului calificării (dacă este cazul) |  Nu  |  1  |  1  |
 +|  3| Alte cursuri de formare relevante | 1. Adeverință de dezvoltare profesională continuă (după caz) |  Da  |  1  |  1  |
 +|  4| Alte documente | 3. Alt document |  Nu  |  8  |  3  |
 +|  5| Certificatul de conformitate | Certificat de conformitate (dacă este cazul) |  Nu / Da  |  4  |  3  |
 +|  6| Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă | Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă |  Nu  |  2  |  2  |
 +|  7| Dovada cetățeniei | 1. Carte de identitate |  Nu / Da  |  3  |  3  |
 +|:::| ::: | 2. Pașaport |  Nu  |  2  |  2  |
 +|  8| Dovada de plată a asigurării | 1. Copie a poliței de asigurare |  Da / Nu  |  1  |  1  |
 +|:::| ::: | 2. Copie a contractului de asigurare |  Da / Nu  |  0  |  0  |
 +|:::| ::: | 3. Altă dovadă |  Da / Nu  |  0  |  0  |
 +|  9| Dovada onorabilității/​moralității/​inexistenței unui faliment | 1. Dovada onorabilității sau a moralității |  Da / Nu  |  0  |  0  |
 +|:::| ::: | 2. Dovada inexistenței unui faliment |  Da / Nu  |  0  |  0  |
 +|:::| ::: | 3. Declarație sub jurământ sau declarație solemnă |  Da / Nu  |  0  |  0  |
 +|  10| Dovada situației financiare |   ​| ​ 0  |  0  |
 +|  11| Dovada stabilirii legale | 1. Certificat eliberat de o autoritate competentă |  Nu  |  2  |  2  |
 +|:::| ::: | 3. Copia unei autorizații profesionale |  Da / Nu  |  2  |  2  |
 +|  12| Dovada stării bune de sănătate |   ​| ​  ​| ​  |
 +|  13| Dovada titlurilor de calificare sau a competențelor profesionale | 1. Diplomă sau alt tip de document doveditor care figurează în anexa V la Directiva 2005/36/CE |  Da  |  4  |  3  |
 +|:::| ::: | 2. Diplomă sau altă dovadă de calificare |  Da / Nu  |  6  |  5  |
 +|  14| Experiența profesională | 1. Dovadă privind experiența profesională pentru solicitanții cu calificări obținute în țări terțe (dacă este cazul) |  Nu  |  1  |  1  |
 +|:::| ::: | 3. În toate celelalte cazuri, dovada experienței profesionale (opțional) |  Nu  |  1  |  1  |
 +|  15| Informații privind egalitatea de tratament în materie de calificări |   ​| ​  ​| ​  |
 +|  16| Informații suplimentare despre durata și conținutul formării | 2. Foaia matricolă |  Da  |  1  |  1  |
 +|  |  **Total general @ 02/​04/​2016** |||  **44** ​ |  **9**  |
 +
 +==== - Documente-tip ====
 +
 +Denumire
 +
 +Fișier (Browse, unul sau mai multe exemple de documente solicitate, fără date personale)
 +
 +Comentarii (opțional)
 +
 +==== - Este specific unei anumite profesii? ====
 +
 +Da / În cazul profesiei de [Agent imobiliar / Asistent medical generalist / Farmacist / Fizioterapeut / Ghid montan ] (Aici pot fi selectate mai multe profesii)
 +
 +Nu
 +
 +==== - Acest tip de document are o dată de expirare? ====
 +
 +Da (Atunci când este eliberat, acest tip de document are o dată de expirare)
 +
 +Nu
 +
 +==== - Acest tip de document are vreo caracteristică de indentificare?​ ====
 +
 +Da / Caracteristici de identificare (Descrierea tutoror caracteristicilor care pot ajuta la confirmarea autenticității documentelor. De exemplu, o semnătură,​ o ștampilă, un doc de bare, un filigran, un cod electronic etc.)
 +
 +Nu
 +
 +==== - Informații suplimentare ====
 +
 +(opțional)
  • imi/calificari_profesionale/cardul_profesional_european/registre.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:37
  • (editare externă)