Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

imi:calificari_profesionale:cereri [2020/05/01 10:55] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Cereri de informații ======
  
 +> Atunci când o autoritate competentă are nevoie de o informație de la un omolog din alt stat membru, aceasta poate trimite o **cerere de informații**. Acest mecanism de schimb de informații utilizează liste de întrebări și răspunsuri deja traduse în toate limbile oficiale ale UE. Există de asemenea posibilitatea de a atașa documente. Doar autoritățile competente care sunt implicate direct într-un schimb de informații au acces la conținut. Un exemplu de cerere de informații este atunci când un profesor român dorește să își continue activitatea profesională în Portugalia. Autoritatea portugheză trebuie să verifice autenticitatea diplomei sale scanate. În acest caz, autoritatea poate trimite o cerere de informații autorității sale omoloage din România. Aceasta poate accepta cererea și trimite un răspuns autorității portugheze. Datorită seturilor de întrebări și răspunsuri deja traduse, ambele autorități pot comunica în propria limbă.
 +Sursa: [[https://​ro.wikipedia.org/​wiki/​Sistemul_de_Informare_al_Pie%C8%9Bei_Interne|Wikipedia]] (([[https://​ro.wikipedia.org/​wiki/​Sistemul_de_Informare_al_Pie%C8%9Bei_Interne#​Cereri_de_informa.C8.9Bii|Wikipedia:​ Sistemul de Informare al Pieței Interne - Fluxurile de lucru IMI - Cereri de informații]]))
 +
 +<​barchart>​12000|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2008:​374,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2009:​1452,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2010:​2017,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2011:​2699,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2012:​4306,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2013:​5957,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2014:​7595,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2015:​9665,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2016:​11894,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2017:​14764,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2018:​16254</​barchart>​
 +
 +<​datatables page-length="​25"​ header-rows="​true"​ responsive="​true"​ serverSide="​true"​ deferLoading="​0"​ deferRender="​true">​
 +^ Anul ^  Total cereri IMI ^  Calificări profesionale PQ ^  Directiva Servicii SD ^  Detașarea lucrătorilor PW ^  Drepturile pacienților PR ^  Alte domenii ^
 +| 2008 |  374|  374|  -|  -|  -|  -|
 +| 2009 |  1452|  1404|  48|  -|  -|  -|
 +| 2010 |  2017|  1836|  181|  -|  -|  -|
 +| 2011 |  2699|  2166|  352|  181|  -|  -|
 +| 2012 |  4306|  ((763+657+774+897)) 3091|  ((97+100+99+113)) 409|  ((185+213+251+157)) 806|  -|  -|
 +| 2013 |  5957|  ((1037+1023+1136+1331)) 4527|  ((73+122+131+98)) 424|  ((232+226+280+233)) 971|  ((0+0+0+33)) 33|  2|
 +| 2014 |  7595|  ((1394+1478+1327+1579)) 5778|  ((121+119+104+96)) 440|  ((180+320+202+367)) 1069|  ((64+73+69+79)) 285|  23|
 +| 2015 |  9665|  ((1662+1828+1762+2014)) 7266|  ((63+90+137+124)) 414|  ((389+394+367+430)) 1580|  ((75+65+104+100)) 344|  61|
 +| 2016 |  11894| ​ ((2050+2599+2090+2445)) 9184|  ((110+128+112+85)) 435|  ((389+433+459+488)) 1769|  ((81+97+17+3)) 198|  308|
 +| 2017 |  14764| ​ ((2940+2597+2574+2608)) 10719| ​ ((+++)) 466|  ((+++)) 3178|  |  401  |
 +| 2018 |  16254| ​ ((2772+2661+2418+2400)) 10251| ​ ((+++)) 424|  ((+++)) 4773|  |  806  |
 +| 2019 S1 |  |  ((2832+2409)) 5241|  |  |  |  |
 +</​datatables>​
 +
 +Referințe: http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​index_ro.htm ((http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2019/​03/​exchanges/​index_en.htm)),​ https://​cnred.edu.ro/​cnred/#​Statistica-IMI-PQ-cereri,​ https://​cnred.edu.ro/​cnred/#​Statistica-IMI-SD-cereri,​ [[http://​web.archive.org/​web/​*/​http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​]],​ https://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2019/​08/​pq-requests/​index_en.htm,​ https://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​statistics/​2019/​08/​pq-requests-figures.pdf
 +
 +===== Statistica IMI PQ =====
 +
 +|  **Indicator** ​ |  **Descriere** ​ |  @lightgreen:​valoarea este peste media europeană ​ |  @yellow:​valoarea este în media europeană ​ |  @lightpink:​valoarea este sub media europeană ​ |
 +|  [1]  | Speed in accepting requests (% accepted within 7 days) |  ≥ 80  |  60 - 79  |  < 60  |
 +|  [2]  | Speed in answering requests (avg. no. of days taken to answer) |  < 16  |  16 - 25  |  > 25  |
 +|  [3]  | Requests answered by the date agreed in IMI (%) |  ≥ 80  |  60 - 79  |  < 60  |
 +|  [4]  | Timeliness of replies as rated by counterparts (% of negative evaluations) | < 5  | 5 - 14  |  ≥15  |
 +|  [5]  | Efforts made as rated by counterparts (% of negative evaluations) |  < 5  |  5 - 14  |  ≥15  |
 +
 +==== [1] Promptitudinea cu care s-au acceptat cererile (cereri acceptate în termen de o săptămână) ====
 +
 +<​barchart>​100%|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2014:​80%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2015:​79%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2016:​83%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2017:​91%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​3Q 2018:​88%</​barchart>​
 +
 +^  #  ^  Ediția semestrială ​ ^  Perioada raportării ​ ^  Total cereri primite RO  ^  Acceptate în decurs de o săptămână RO  ^  Procentaj ​ ^
 +|  1|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2014/​06/​index_en.htm|06/​2014]] ​ |  01/01/2014 - 30/​06/​2014 ​ |  523  |  419  |  @lightgreen:​80% ​ |
 +|  2|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2015/​06/​index_en.htm|06/​2015]] ​ |  01/01/2015 - 30/​06/​2015 ​ |  733  |  580  |  @yellow:​79,​13% ​ |
 +|  3|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2016/​06/​index_en.htm|06/​2016]] ​ |  01/01/2016 - 30/​06/​2016 ​ |  984  |  821  |  @lightgreen:​83% ​ |
 +|  4|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2017/​06/​index_en.htm|06/​2017]] ​ |  01/01/2017 - 30/​06/​2017 ​ |  929  |  849  |  @lightgreen:​91% ​ |
 +|  5|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​index_en.htm|09/​2018]] ​ |  01/01/2018 - 30/​09/​2018 ​ |  1292  |  1134  |  @lightgreen:​88% ​ |
 +
 +<​barchart>​100%|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2012-2013:​88%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2013:​84%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2014:​77%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2015:​81%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2016:​86%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2017:​88%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2018:​89%</​barchart>​
 +
 +^  #  ^  Ediția anuală ​ ^  Perioada raportării ​ ^  Total cereri primite RO  ^  Acceptate în decurs de o săptămână RO  ^  Procentaj ​ ^
 +|  1|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2013/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2013]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2014/​02/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|02/​2014]] ​ |  01/05/2012 - 30/​04/​2013 ​ |  696  |  611  |  @lightgreen:​88% ​ |
 +|  2|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2013/​12/​index_en.htm|12/​2013]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2014/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2014]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2015/​04/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|04/​2015]] ​ |  01/01/2013 - 31/​12/​2013 ​ |  878  |  734  |  @lightgreen:​84% ​ |
 +|  3|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2014/​12/​index_en.htm|12/​2014]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2015/​10/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|10/​2015]] ​ |  01/01/2014 - 31/​12/​2014 ​ |  1048  |  808  |  @yellow:​77% ​ |
 +|  4|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2015/​12/​index_en.htm|12/​2015]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2016/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2016]] ​ |  01/01/2015 - 31/​12/​2015 ​ |  1546  |  1248  |  @lightgreen:​81% ​ |
 +|  5|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2016/​12/​index_en.htm|12/​2016]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2017/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2017]] ​ |  01/01/2016 - 31/​12/​2016 ​ |  1812  |  1557  |  @lightgreen:​86% ​ |
 +|  6|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2017/​12/​index_en.htm|12/​2017]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2018]] ​ |  01/01/2017 - 31/​12/​2017 ​ |  1554  |  1361  |  @lightgreen:​88% ​ |
 +|  7|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2019/​03/​network/​index_en.htm|03/​2019]] ​ |  01/01/2018 - 31/​12/​2018 ​ |  1959  |  1745  |  @lightgreen:​89% ​ |
 +
 +==== [2] Promptitudine - Calificări profesionale ====
 +
 +<​barchart>​30|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2014:​21,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2015:​17,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2016:​18,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2017:​14,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​3Q 2018:​13,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2Q 2019:​13</​barchart>​
 +
 +^  #  ^  Ediția semestrială ​ ^  Perioada raportării ​ ^  Total cereri primite RO  ^  Nr. mediu de zile/​răspuns ​ ^
 +|  1|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2014/​06/​index_en.htm|06/​2014]] ​ |  01/01/2014 - 30/​06/​2014 ​ |  357  |  @yellow:​21 ​ |
 +|  2|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2015/​06/​index_en.htm|06/​2015]] ​ |  01/01/2015 - 30/​06/​2015 ​ |  476  |  @yellow:​17 ​ |
 +|  3|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2016/​06/​index_en.htm|06/​2016]] ​ |  01/01/2016 - 30/​06/​2016 ​ |  715  |  @yellow:​18 ​ |
 +|  4|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2017/​06/​index_en.htm|07/​2017]] ​ |  01/01/2017 - 30/​06/​2017 ​ |  669  |  @lightgreen:​14 ​ |
 +|  5|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​index_en.htm|09/​2018]] ​ |  01/01/2018 - 30/​09/​2018 ​ |  1138  |  @lightgreen:​13 ​ |
 +|  6|  [[https://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2019/​08/​pq-requests/​index_en.htm|08/​2019]] ​ |  01/01/2019 - 30/​06/​2019 ​ |  886  |  @lightgreen:​13 ​ |
 +
 +<​barchart>​30|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2012-2013:​18,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2013:​23,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2014:​21,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2015:​18,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2016:​17,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2017:​15,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2018:​14</​barchart>​
 +
 +^  #  ^  Ediția anuală ​ ^  Perioada raportării ​ ^  Total cereri primite RO  ^  Nr. mediu de zile/​răspuns ​ ^
 +|  1|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2013/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2013]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2014/​02/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|02/​2014]] ​ |  01/05/2012 - 30/​04/​2013 ​ |  523  |  @yellow:​18 ​ |
 +|  2|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2013/​12/​index_en.htm|12/​2013]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2014/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2014]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2015/​04/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|04/​2015]] ​ |  01/01/2013 - 31/​12/​2013 ​ |  840  |  @yellow:​23 ​ |
 +|  3|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2014/​12/​index_en.htm|12/​2014]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2015/​10/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|10/​2015]] ​ |  01/01/2014 - 31/​12/​2014 ​ |  812  |  @yellow:​21 ​ |
 +|  4|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2015/​12/​index_en.htm|12/​2015]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2016/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2016]] ​ |  01/01/2015 - 31/​12/​2015 ​ |  1180  |  @yellow:​18 ​ |
 +|  5|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2016/​12/​index_en.htm|12/​2016]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2017/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2017]] ​ |  01/01/2016 - 31/​12/​2016 ​ |  ~ 1770  |  @yellow:​17 ​ |
 +|  6|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2017/​12/​index_en.htm|12/​2017]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2018]] ​ |  01/01/2017 - 31/​12/​2017 ​ |  1477  |  @lightgreen:​15 ​ |
 +|  7|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2019/​03/​network/​index_en.htm|03/​2019]] ​ |  01/01/2018 - 31/​12/​2018 ​ |  1563  |  @lightgreen:​14 ​ |
 +
 +==== [3] Cereri la care s-a răspuns în termenul convenit de comun acord ====
 +
 +<​barchart>​100%|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2014:​68%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2015:​81%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2016:​81%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2017:​87%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​3Q 2018:​88%</​barchart>​
 +
 +^  #  ^  Ediția semestrială ​ ^  Perioada raportării ​ ^  Total cereri primite RO  ^  Răspuns oferit la timp RO  ^  Procentaj ​ ^
 +|  1|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2014/​06/​index_en.htm|06/​2014]] ​ |  01/01/2014 - 30/​06/​2014 ​ |  508  |  346  |  @yellow:​68% ​ |
 +|  2|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2015/​06/​index_en.htm|06/​2015]] ​ |  01/01/2015 - 30/​06/​2015 ​ |  608  |  493  |  @lightgreen:​81,​09% ​ |
 +|  3|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2016/​06/​index_en.htm|06/​2016]] ​ |  01/01/2016 - 30/​06/​2016 ​ |  951  |  773  |  @lightgreen:​81% ​ |
 +|  4|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2017/​06/​index_en.htm|06/​2017]] ​ |  01/01/2017 - 30/​06/​2017 ​ |  910  |  795  |  @lightgreen:​87% ​ |
 +|  5|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​index_en.htm|09/​2018]] ​ |  01/01/2018 - 30/​09/​2018 ​ |  1261  |  1107  |  @lightgreen:​88% ​ |
 +
 +<​barchart>​100%|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2012-2013:​79%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2013:​73%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2014:​73%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2015:​82%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2016:​87%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2017:​91%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2018:​92%</​barchart>​
 +
 +^  #  ^  Ediția anuală ​ ^  Perioada raportării ​ ^  Total cereri primite RO  ^  Răspuns oferit la timp RO  ^  Procentaj ​ ^
 +|  1|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2013/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2013]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2014/​02/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|02/​2014]] ​ |  01/05/2012 - 30/​04/​2013 ​ |  673  |  529  |  @yellow:​79% ​ |
 +|  2|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2013/​12/​index_en.htm|12/​2013]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2014/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2014]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2015/​04/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|04/​2015]] ​  ​| ​ 01/01/2013 - 31/​12/​2013 ​ |  877  |  648  |  @yellow:​73,​09% ​ |
 +|  3|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2014/​12/​index_en.htm|12/​2014]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2015/​10/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|10/​2015]] ​ |  01/01/2014 - 31/​12/​2014 ​ |  990  |  725  |  @yellow:​73% ​ |
 +|  4|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2015/​12/​index_en.htm|12/​2015]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2016/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2016]] ​ |  01/01/2015 - 31/​12/​2015 ​ |  1528  |  1248  |  @lightgreen:​82% ​ |
 +|  5|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2016/​12/​index_en.htm|12/​2016]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2017]] ​ |  01/01/2016 - 31/​12/​2016 ​ |  1789  |  1554  |  @lightgreen:​87% ​ |
 +|  6|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2017/​12/​index_en.htm|12/​2017]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2018]] ​ |  01/01/2017 - 31/​12/​2017 ​ |  1476  |  1337  |  @lightgreen:​91% ​ |
 +|  7|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2017/​12/​index_en.htm|03/​2019]] ​ |  01/01/2018 - 31/​12/​2018 ​ |  1943  |  1779  |  @lightgreen:​92% ​ |
 +
 +==== [4] Promptitudinea răspunsurilor după cum este evaluată de omologi ====
 +
 +^  #  ^  Ediția semestrială ​ ^  Perioada raportării ​ ^  Foarte mulțumiți ​ ^  Mulțumiți ​ ^  Indiferenți ​ ^  Nemulțumiți ​ ^  Foarte nemulțumiți ​ ^  Total evaluări pozitive ​ ^  Total evaluări negative ​ ^
 +|  1|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2017/​06/​index_en.htm|06/​2017]] ​ |  01/01/2017 - 30/​06/​2017 ​ |  72,​84% ​ |  12,​65% ​ |  4,94%  |  3,70%  |  5,86%  |  **85,​49%** ​ |  @yellow:​9,​56% ​ |
 +|  2|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​index_en.htm|09/​2018]] ​ |  01/01/2018 - 30/​09/​2018 ​ |  77,​17% ​ |  14,​34% ​ |  4,07%  |  2,12%  |  2,30%  |  **91,​51%** ​ |  @lightgreen:​4,​42% ​ |
 +
 +<​barchart>​100%|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2013:​68%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2014:​77%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2015:​88%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2016:​88%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2017:​87%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2018:​91%</​barchart>​
 +
 +^  #  ^  Ediția anuală ​ ^  Perioada raportării ​ ^  Foarte mulțumiți ​ ^  Mulțumiți ​ ^  Indiferenți ​ ^  Nemulțumiți ​ ^  Foarte nemulțumiți ​ ^  Total evaluări pozitive ​ ^  Total evaluări negative ​ ^
 +|  1|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2014/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2014]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2015/​04/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|04/​2015]] ​ |  01/01/2013 - 31/​12/​2013 ​ |  46,​67% ​ |  21,​54% ​ |  17,​44% ​ |  7,18%  |  7,18%  |  **68,​21%** ​ |  @yellow:​14,​36% ​ |
 +|  2|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2015/​10/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|10/​2015]] ​ |  01/01/2014 - 31/​12/​2014 ​ |  54,​29% ​ |  22,​70% ​ |  13,​50% ​ |  4,29%  |  5,21%  |  **76,​99%** ​ |  @yellow:​9,​50% ​ |
 +|  3|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2015/​12/​index_en.htm|12/​2015]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2016/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2016]] ​ |  01/01/2015 - 31/​12/​2015 ​ |  74,​72% ​ |  13,​20% ​ |  4,19%  |  3,54%  |  4,35%  |  **87,​92%** ​ |  @yellow:​7,​89% ​ |
 +|  4|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2016/​12/​index_en.htm|12/​2016]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2017/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2017]] ​ |  01/01/2016 - 31/​12/​2016 ​ |  86,​31% ​ |  1,64%  |  5,80%  |  3,13%  |  3,13%  |  **87,​95%** ​ |  @yellow:​6,​26% ​ |
 +|  5|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2017/​12/​index_en.htm|12/​2017]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2018]] ​ |  01/01/2017 - 31/​12/​2017 ​ |  82,​68% ​ |  3,94%  |  4,72%  |  2,36%  |  6,30%  |  **86,​62%** ​ |  @yellow:​8,​66% ​ |
 +|  6|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2019/​03/​satisfaction/​index_en.htm|03/​2019]] ​ |  01/01/2018 - 31/​12/​2018 ​ |  78,​27% ​ |  13,​20% ​ |  4,53%  |  2,00%  |  2,00%  |  **91,​47%** ​ |  @lightgreen:​4,​00% ​ |
 +
 +==== [5] Eforturile depuse după cum sunt evaluate de omologi ====
 +
 +^  #  ^  Ediția semestrială ​ ^  Perioada raportării ​ ^  Foarte mulțumiți ​ ^  Mulțumiți ​ ^  Indiferenți ​ ^  Nemulțumiți ​ ^  Foarte nemulțumiți ​ ^  Total evaluări pozitive ​ ^  Total evaluări negative ​ ^
 +|  1|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2017/​06/​index_en.htm|06/​2017]] ​ |  01/01/2017 - 30/​06/​2017 ​ |  71,​92% ​ |  14,​83% ​ |  5,36%  |  1,89%  |  5,99%  |  **86,​75%** ​ |  @yellow:​7,​88% ​ |
 +|  2|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​index_en.htm|09/​2018]] ​ |  01/01/2018 - 30/​09/​2018 ​ |  78,​58% ​ |  15,​58% ​ |  1,59%  |  2,48%  |  1,77%  |  **94,​16%** ​ |  @lightgreen:​4,​25% ​ |
 +
 +<​barchart>​100%|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2013:​74%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2014:​81%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2015:​89%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2016:​87%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2017:​87%,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2018:​94%</​barchart>​
 +
 +^  #  ^  Ediția anuală ​ ^  Perioada raportării ​ ^  Foarte mulțumiți ​ ^  Mulțumiți ​ ^  Indiferenți ​ ^  Nemulțumiți ​ ^  Foarte nemulțumiți ​ ^  Total evaluări pozitive ​ ^  Total evaluări negative ​ ^
 +|  1|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2014/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2014]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2015/​04/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|04/​2015]] ​ |  01/01/2013 - 31/​12/​2013 ​ |  52,​26% ​ |  22,​11% ​ |  17,​59% ​ |  5,53%  |  2,51%  |  **74,​37%** ​ |  @yellow:​8,​04% ​ |
 +|  2|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2015/​10/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|10/​2015]] ​ |  01/01/2014 - 31/​12/​2014 ​ |  56,​84% ​ |  24,​01% ​ |  12,​16% ​ |  4,56%  |  2,43%  |  **80,​85%** ​ |  @yellow:​6,​99% ​ |
 +|  3|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2015/​12/​index_en.htm|12/​2015]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2016/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2016]] ​ |  01/01/2015 - 31/​12/​2015 ​ |  75,​20% ​ |  14,​17% ​ |  5,31%  |  1,93%  |  3,38%  |  **89,​37%** ​ |  @yellow:​5,​31% ​ |
 +|  4|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2016/​12/​index_en.htm|12/​2016]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2017/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2017]] ​ |  01/01/2016 - 31/​12/​2016 ​ |  85,​33% ​ |  1,65%  |  5,99%  |  2,84%  |  4,19%  |  **86,​98%** ​ |  @yellow:​7,​03% ​ |
 +|  5|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2017/​12/​index_en.htm|12/​2017]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2018]] ​ |  01/01/2017 - 31/​12/​2017 ​ |  71,​56% ​ |  15,​64% ​ |  5,22%  |  1,26%  |  6,32%  |  **87,​21%** ​ |  @yellow:​7,​58% ​ |
 +|  6|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2019/​03/​satisfaction/​index_en.htm|03/​2019]] ​ |  01/01/2018 - 31/​12/​2018 ​ |  80,​80% ​ |  13,​20% ​ |  2,27%  |  2,13%  |  1,60%  |  **94,​00%** ​ |  @lightgreen:​3,​73% ​ |
 +
 +===== Numărul autorităților înregistrate în IMI =====
 +
 +<​barchart>​10000|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2014:​7800,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2015:​7246,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2016:​7247,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2017:​7812</​barchart>​
 +
 +^  Ediția semestrială ​ ^  Data raportării ​ ^  Total autorități ​ ^
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2014/​06/​index_en.htm|06/​2014]] ​ |  30/​06/​2014 ​ |  7800  |
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2015/​06/​index_en.htm|06/​2015]] ​ |  30/​06/​2015 ​ |  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​statistics/​2015/​06/​nbr_of_authorities.pdf|7246]] ​ |
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2016/​06/​index_en.htm|06/​2016]] ​ |  30/​06/​2016 ​ |  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​statistics/​2016/​06/​nbr_of_authorities.pdf|7247]] ​ |
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2017/​06/​index_en.htm|07/​2017]] ​ |  30/​06/​2017 ​ |  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​statistics/​2017/​06/​nbr_of_authorities.pdf|7812]] ​ |
 +
 +<​barchart>​10000|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2014:​7112,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2015:​7247,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2016:​7658</​barchart>​
 +
 +^  Ediția anuală ​ ^  Data raportării ​ ^  Total autorități ​ ^
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2013/​12/​index_en.htm|12/​2013]] ​ |  31/​12/​2013 ​ |    |
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2014/​12/​index_en.htm|12/​2014]] ​ |  31/​12/​2014 ​ |  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​statistics/​nbr_of_authorities.pdf|7112]] ​ |
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2015/​12/​index_en.htm|12/​2015]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​_archives/​2016/​07/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2016]] ​ |  31/​12/​2015 ​ |  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​statistics/​2015/​06/​nbr_of_authorities.pdf|7247]] ​ |
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2016/​12/​index_en.htm|12/​2016]],​ [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|07/​2017]] ​ |  31/​12/​2016 ​ |  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​statistics/​2016/​12/​nbr_of_authorities.pdf|7658]] ​ |
 +
 +===== Schimburi de informații IMI PQ =====
 +
 +Numărul de cereri trimise şi primite - Calificări profesionale
 +
 +<​barchart>​2000|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2014:​441,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2015:​607,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2016:​865,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​S1 2017:​816</​barchart>​
 +
 +^  Ediția semestrială ​ ^  Perioada raportării ​ ^  Cereri trimise RO  ^  Cereri primite RO  ^  Total cereri RO  ^
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2014/​06/​index_en.htm|06/​2014]] ​ |  01/01/2014 - 30/​06/​2014 ​ |  31  |  410  |  **441** ​ |
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2015/​06/​index_en.htm|06/​2015]] ​ |  01/01/2015 - 30/​06/​2015 ​ |  16  |  591  |  **607** ​ |
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2016/​06/​index_en.htm|06/​2016]] ​ |  01/01/2016 - 30/​06/​2016 ​ |  59  |  806  |  **865** ​ |
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2017/​06/​index_en.htm|06/​2017]] ​ |  01/01/2017 - 30/​06/​2017 ​ |  93  |  723  |  **816** ​ |
 +
 +<​barchart>​2000|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2013:​703,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2014:​896,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2015:​1257,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2016:​1586</​barchart>​
 +
 +^  Ediția anuală ​ ^  Perioada raportării ​ ^  Cereri trimise RO  ^  Cereri primite RO  ^  Total cereri RO  ^
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2013/​12/​index_en.htm|12/​2013]] ​ |  01/01/2013 - 31/​12/​2013 ​ |  13  |  690  |  **703** ​ |
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2014/​12/​index_en.htm|12/​2014]] ​ |  01/01/2014 - 31/​12/​2014 ​ |  38  |  858  |  **896** ​ |
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2015/​12/​index_en.htm|12/​2015]] ​ |  01/01/2015 - 31/​12/​2015 ​ |  22  |  1235  |  **1257** ​ |
 +|  [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2016/​12/​index_en.htm|12/​2016]] ​ |  01/01/2016 - 31/​12/​2016 ​ |  133  |  1453  |  **1586** ​ |
 +
 +==== Statistica IMI PQ România pentru perioada martie 2008 - martie 2020 ====
 +
 +<​barchart>​2100|2008:​65,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2009:​214,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2010:​306,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2011:​386,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2012:​503,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2013:​703,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2014:​896,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2015:​1257,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2016:​1482,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2017:​1523,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2018:​1665,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2019:​2036,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2020 Q1:​745</​barchart>​
 +Istoricul cererilor de informații IMI PQ ([[imi:​calificari_profesionale:​cereri:​primite|Cereri primite]] + [[imi:​calificari_profesionale:​cereri:​trimise|Cereri trimise]]):
 +
 +^  Anul  ^  Luna  ^^^^^^^^^^^^ ​ Total cereri primite și trimise^ ​ Media lunară ​ |
 +|  :::  |  ian.  |  feb.  |  mar.  |  apr.  |  mai  |  iun.  |  iul.  |  aug.  |  sep.  |  oct.  |  noi.  |  dec.  |  @lightgreen:​**11036**| ::: |
 +|  **2008** ​ |  -  |  -  |  1  |  5  |  4  |  3  |  10  |  4  |  7  |  6  |  11  |  14  |  **65**| ​ 7  |
 +|  **2009** ​ |  10  |  19  |  12  |  24  |  14  |  37  |  16  |  12  |  15  |  17  |  13  |  25  |  **214**| ​ 18  |
 +|  **2010** ​ |  17  |  23  |  27  |  28  |  16  |  39  |  27  |  31  |  28  |  18  |  32  |  20  |  **306**| ​ 26  |
 +|  **2011** ​ |  19  |  24  |  32  |  25  |  31  |  25  |  23  |  38  |  33  |  62  |  41  |  33  |  **386**| ​ 32  |
 +|  **2012** ​ |  36  |  41  |  33  |  43  |  44  |  38  |  33  |  39  |  24  |  70  |  65  |  37  |  **503**| ​ 42  |
 +|  **2013** ​ |  52  |  66  |  64  |  48  |  45  |  37  |  72  |  57  |  51  |  67  |  91  |  53  |  **703**| ​ 59  |
 +|  **2014** ​ |  58  |  58  |  70  |  86  |  70  |  99  |  77  |  60  |  56  |  87  |  101  |  74  |  **896**| ​ 75  |
 +|  **2015** ​ |  86  |  85  |  79  |  95  |  76  |  148  |  132  |  175  |  98  |  99  |  98  |  86  |  **1257**| ​ 105  |
 +|  **2016** ​ |  102  |  129  |  141  |  166  |  119  |  149  |  102  |  95  |  96  |  117  |  162  |  104  |  **1482**| ​ 124  |
 +|  **2017** ​ |  118  |  123  |  179  |  112  |  118  |  111  |  128  |  87  |  143  |  133  |  127  |  144  |  **1523**| ​ 127  |
 +|  **2018** ​ |  148  |  162  |  171  |  142  |  143  |  149  |  139  |  122  |  110  |  138  |  130  |  111  |  **1665**| ​ 139  |
 +|  **2019** ​ |  138  |  170  |  137  |  182  |  162  |  150  |  126  |  253  |  158  |  164  |  247  |  149  |  **2036**| ​ 170  |
 +|    |  ian.  |  feb.  |  mar.  |  apr.  |  mai  |  iun.  |  iul.  |  aug.  |  sep.  |  oct.  |  noi.  |  dec.  |  |  |
 +|  **2020** ​ |  254 ((+ 2 cereri retrase)) ​ |  150 ((+ 1 cerere retrasă)) ​ |  341 ((+6 cereri retrase)) ​ |  120 ((+3 cereri retrase)) ​ |    |    |    |    |    |    |    |    |  //​**865**//​| ​ //​216// ​ |
 +
 +^  Cereri IMI PQ^România ​ ^^^^^^^^^^^^
 +|  |  **Anul**| ​ **2008**| ​ **2009**| ​ **2010**| ​ **2011**| ​ **2012**| ​ **2013**| ​ **2014**| ​ **2015**| ​ **2016**| ​ **2017**| ​ **2018**| ​ **2019**|
 +|  9748|cereri primite ​ |  59|  211|  296|  384|  470|  690|  858|  1235|  1349|  1329|  1305|  1562|
 +|  1288|cereri trimise ​ |  6|  3|  10|  2|  33|  13|  38|  22|  133|  194|  360|  474|
 +|  55|cereri neaprobate/​retrase ​ |  0|  0|  0|  1|  0|  1|  0|  0|  3|  2|  5|  43|
 +|  11091|**Total cereri IMI PQ**  |  **65**| ​ **214**| ​ **306**| ​ **387**| ​ **503**| ​ **704**| ​ **896**| ​ **1257**| ​ **1485**| ​ **1525**| ​ **1670**| ​ **2079**|
 +
 +==== Cereri IMI PQ trimise de toate Statele Membre către România ====
 +
 +^#^Statul Membru ​ ^  ^  Anul  ^^^^^^^^^^
 +|  |  |  | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
 +| |  |  **Cereri trimise 2008-2019**| ​ |  |  |  ((+1 cerere trimisă și retrasă Franța))| ​ |  |  |  |  |  |  |  ((+29 cereri trimise și retrase de alte State Membre))|
 +| |**Total** ​ |  @lightgreen:​**9748**| ​ **59**| ​ **211**| ​ **296**| ​ **384**| ​ **470**| ​ **690**| ​ **858**| ​ **1235**| ​ **1349**| ​ **1329**| ​ **1305**| ​ **1562**|
 +|1|Regatul Unit  |  **1555**| ​ 6|  40|  104|  100|  80|  142|  196|  204|  192|  159|  139|  193|
 +|2|Germania ​ |  **1305**| ​ 6|  21|  51|  41|  60|  73|  122|  156|  209|  241|  187|  138|
 +|3|Suedia ​ |  **1074**| ​ 0|  6|  12|  38|  74|  78|  123|  300|  134|  121|  88|  100|
 +|4|Norvegia ​ |  **782**| ​ 0|  1|  1|  5|  8|  11|  42|  98|  135|  170|  159|  152|
 +|5|Grecia ​ |  **835**| ​ 1|  35|  16|  38|  27|  22|  22|  25|  28|  63|  185|  373|
 +|6|Italia ​ |  **770**| ​ 0|  10|  13|  43|  40|  76|  48|  84|  134|  125|  85|  112|
 +|7|Irlanda ​ |  **693**| ​ 14|  15|  10|  20|  54|  74|  93|  82|  53|  99|  100|  79|
 +|8|Franţa ​ |  **586**| ​ 16|  29|  14|  20|  29|  75|  41|  84|  82|  51|  77|  68|
 +|9|Belgia ​ |  **573**| ​ 7|  17|  19|  30|  21|  16|  36|  51|  200|  79|  71|  26|
 +|10|Țările de Jos  |  **322**| ​ 1|  10|  22|  15|  23|  31|  31|  22|  30|  39|  47|  51|
 +|11|Danemarca ​ |  **300**| ​ 1|  3|  10|  11|  15|  32|  24|  27|  34|  46|  27|  70|
 +|12|Ungaria ​ |  **242**| ​ 1|  5|  4|  4|  9|  6|  6|  24|  25|  27|  31|  100|
 +|13|Austria ​ |  **230**| ​ 3|  1|  4|  5|  8|  16|  33|  19|  36|  41|  32|  32|
 +|14|Spania ​ |  **141**| ​ 1|  8|  1|  1|  6|  10|  12|  13|  21|  19|  24|  25|
 +|15|Finlanda ​ |  **117**| ​ 2|  8|  6|  5|  7|  9|  12|  13|  12|  10|  21|  12|
 +|16|Cipru ​ |  **61**| ​ 0|  0|  1|  2|  2|  7|  5|  26|  4|  6|  3|  5|
 +|17|Malta ​ |  **35**| ​ 0|  0|  3|  6|  3|  3|  6|  3|  8|  1|  1|  1|
 +|18|Portugalia ​ |  **33**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  6|  4|  3|  2|  9|  7|  2|
 +|19|Luxemburg ​ |  **30**| ​ 0|  1|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  2|  13|  3|  9|
 +|20|Republica Cehă  |  **26**| ​ 0|  0|  1|  0|  2|  3|  0|  1|  3|  5|  8|  3|
 +|21|Slovacia ​ |  **14**| ​ 0|  1|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  5|  5|  1|
 +|22|Bulgaria ​ |  **13**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  5|  7|
 +|23|Slovenia ​ |  **8**| ​ 0|  0|  1|  0|  2|  0|  2|  0|  2|  0|  0|  1|
 +|24|Polonia ​ |  **2**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  1|
 +|25|Croația ​ |  **1**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|
 +
 +==== Cereri IMI PQ trimise de România către toate Statele Membre ====
 +^#^Statul Membru ​ ^  ^  Anul  ^^^^^^^^^^
 +|  |  |  | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
 +| |  |  **Cereri trimise 2008-2019**| ​ |  |  |  |  |  ((+1 neaprobată Belgia))| ​ |  |  ((+5 neaprobate/​retrase România))| ​ ((+2 neaprobate România))| ​ ((+5 neaprobate/​retrase România))| ​ ((+14 neaprobate/​retrase România, Danemarca, Franța, Italia, Spania, Regatul Unit))|
 +| |**Total** ​ |  @lightgreen:​**1288**| ​ **6**| ​ **3**| ​ **10**| ​ **2**| ​ **33**| ​ **13**| ​ **38**| ​ **22**| ​ **133** |  **194** |  **360**| ​ **474**|
 +|0|România ​ |  **806**| ​ -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  104|  122|  282|  298|
 +|1|Italia ​ |  **98**| ​ 1|  1|  1|  0|  11|  4|  16|  5|  10|  14|  9|  26|
 +|2|Regatul Unit  |  **87**| ​ 0|  0|  0|  0|  1|  0|  2|  2|  2|  18|  23|  39|
 +|3|Spania ​ |  **66**| ​ 0|  0|  0|  1|  3|  1|  7|  2|  0|  2|  19|  31|
 +|4|Ungaria ​ |  **57**| ​ 1|  0|  8|  1|  12|  1|  3|  0|  0|  8|  4|  19|
 +|5|Germania ​ |  **55**| ​ 3|  2|  0|  0|  4|  2|  3|  0|  2|  10|  6|  23|
 +|6|Grecia ​ |  **26**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  2|  4|  0|  5|  3|  3|  9|
 +|7|Franţa ​ |  **23**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  1|  3|  1|  4|  2|  4|  8|
 +|8|Belgia ​ |  **13**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  6|  3|  2|  1|
 +|9|Austria ​ |  **15**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  4|  0|  6|  0|  5|
 +|10|Suedia ​ |  **6**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  2|  0|  0|  1|  3|
 +|11|Polonia ​ |  **4**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  2|  0|  0|  1|  0|
 +|12|Bulgaria ​ |  **5**| ​ 0|  0|  1|  0|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  2|
 +|13|Țările de Jos  |  **5**| ​ 0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  0|  2|  0|  2|
 +|14|Norvegia ​ |  **3**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  2|  1|  0|
 +|15|Portugalia ​ |  **4**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  3|
 +|16|Cipru ​ |  **2**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  1|  0|
 +|17|Finlanda ​ |  **2**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  2|  0|
 +|18|Republica Cehă  |  **1**| ​ 1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
 +|19|Slovenia ​ |  **1**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  0|
 +|20|Slovacia ​ |  **1**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  0|
 +|21|Lituania ​ |  **1**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  0|
 +|22|Irlanda ​ |  **4**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  3|
 +|23|Danemarca ​ |  **1**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|
 +|24|Islanda ​ |  **1**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|
 +|25|Letonia ​ |  **1**| ​ 0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|
 +
 +===== Referințe =====
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​index_ro.htm|Statistica IMI prezentată pe site-ul oficial IMI al Comisiei Europene]]
 +
 +[[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm|Statistica IMI prezentată în Tabloul de bord al Pieței interne]]
 +
 +https://​cnred.edu.ro/​imipqnet/​doku.php?​id=ro:​materiale:​documentatie#​cereri_de_informatii
  • imi/calificari_profesionale/cereri.txt
  • Ultima modificare: 2020/05/01 10:55
  • (editare externă)