Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

imi:calificari_profesionale:registre:on-line [2018/11/17 10:37]
imi:calificari_profesionale:registre:on-line [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +===== Registrele on-line ale autorităţilor competente =====
  
 +|  Denumirea neoficială a registrului ​ |  Denumirea registrului |  Ţara  |  Tip de registru ​ | Acoperire geografică ​ |
 +
 +==== Austria ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registru suplimentar pentru persoane altele decât fizice (referitor la identitatea electronică a persoanelor juridice particulare) - Ergänzungsregister sonstige Betroffene |  |
 +| ::: | Registrul comerţului de la A la Z - Firmen A-Z |  |
 +| Registru cu caracter specific | Registrul Camerei austriece a experţilor contabili publici şi a consultanţilor fiscali - Verzeichnis - österreichischer Wirtschaftstreuhänder | Ghizi montani - Bergführer |
 +| ::: | Registrul arhitecţilor şi consultanţilor acreditaţi în domeniul ingineriei - Ziviltechnikerverzeichnis | Registrul controlorilor de ascensoare - Liste der Aufzugsprüfer |
 +| ::: | Registrul avocaţilor - Rechtsanwaltsverzeichnis | Registrul controlorilor de ascensoare - Verzeichnis der Aufzugsprüfer |
 +| ::: | Registrul central al comerţului - Zentrales Gewerberegister | Registrul controlorilor de ascensoare desemnaţi - Verzeichnis der bestellten Aufzugsprüfer |
 +| ::: | Registrul contabililor în domeniul finanţelor publice - Register der Bilanzbuchhaltungsberufe | Registrul controlorilor de ascensoare şi al examinatorilor de ascensoare - Verzeichnis der bestellten Aufzugsprüfer und Aufzugsprüferinnen |
 +| ::: | Registrul electronic de date fixe privind deşeurile – producători de deşeuri iniţiale, colectori de deşeuri, operatori de tratare şi instalaţii de tratare - Elektronisches Register für Anlagen- und Personen-Stammdaten("​eRAS"​) | Registrul controlorilor de ascensoare şi al examinatorilor de ascensoare - Verzeichnis der bestellten Aufzugsprüfer und Aufzugsprüferinnen |
 +| ::: |  | Registrul ghizilor montani - Bergführerverzeichnis |
 +| ::: |  | Registrul inspectorilor pentru sistemele de încălzire - Verzeichnis der Heizungsanlagenprüfer |
 +| ::: |  | Registrul organismelor de control al emisiilor - Verzeichnis der Überprüfungsorgane nach dem Wiener Feuerpolizei-, ​ Luftreinhalte- und Klimaanlagengesetz |
 +| ::: |  | Registrul organismelor de control al sistemelor de încălzire - Überpfüfungsorgane gemäss Heizungsanlagengesetz Austria Registru cu caracter specific |
 +| ::: |  | Registrul organismelor de control pentru sistemele de ridicare supuse monitorizării - Verzeichnis der  bestellten Inspektionsstellen für überwachungspflichtige Hebeanlagen |
 +| ::: |  | Registrul întreprinderilor de administrare a ascensoarelor - Verzeichnis der bestellten Betreuungsunternehmen nach dem Wiener Aufzugsgesetz |
 +| ::: |  | Registrul şcolilor de ski - Schischuldatenbank |
 +| ::: |  | Şcoli de ski şi de snowboarding - Schi- und Snowboardschulen |
 +==== Belgia ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul securităţii sociale - Kruispuntbank van Sociale Zekerheid,​Banque-carrefour de la Sécurité Sociale |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor - Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO),​Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) |  |
 +| ::: | - Geaccrediteerde instellingen (BELAC),​Organismes accrédités (BELAC),​Akkreditierte Stellen (BELAC) |  |
 +| Registru cu caracter specific | Lista agenţiilor de turism membre ale Fondului de garantare turistică - Liste des Agences de Voyages qui sont Mutualistes auprès du Fonds de Garantie Voyages | Asociaţia Baroului flamand - Orde van Vlaamse Balies,​Ordre des Barreaux Flamands |
 +| ::: | Lista agenţilor imobiliari înregistraţi - Lijst van Erkende Vastgoedmakelaars,​Liste des Agents Immobiliers Agréés Belgia Registru cu caracter specific | Asociaţia Barourilor francofone şi germanofone - Ordre des Barreaux Francophones & Germanophone de Belgique |
 +| ::: | Registrul operatorilor de catering - Operatorendatabank,​Banque de Données Opérateurs | Lista Ordinului arhitecţilor - Tabel van de Orde van Architecten,​Tableau de l'​Ordre des Architectes |
 +| ::: | Registrul organismelor acreditate - Geaccrediteerde Instellingen,​Organismes Accrédités | Lista agenţiilor de turism – Flandra - Toerisme Vlaanderen Dienst Reisbureaus |
 +| ::: | - Lijst van personen die de titel van psycholoog mogen dragen,​Liste des personnes qui peuvent porter le titre de psychologue,​Liste derjenigen Personen die den Titel Psychologe tragen möchten | Lista agenţiilor de turism – Valonia - Liste des Agences de Voyages Situées en Région Wallonne |
 +| ::: |  | Registrul Consiliului regional a Ordinului medicilor veterinari francofoni - Tableaux du Conseil Régional d'​Expression Française |
 +| ::: |  | - Lijst van reisbureaus dit in Brussel zijn gesitueerd,​Liste des agences de voyages situées à Bruxelles,​Liste der Reisebüros in Brûssel |
 +==== Bulgaria ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul comerţului - Търговски регистър |  |
 +| ::: | Registrul debitorilor - Регистър на длъжници,​ платци и издирвани лица |  |
 +| ::: | Întreprinderi înregistrate în temeiul Legii privind taxa pe valoare adăugată - Публичен бюлетин на фирмите,​ регистрирани по ДДС |  |
 +| Registru cu caracter specific | Activitatea persoanelor angajate în extracţia, prelucrarea şi comercializarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase - Публичен регистър на лицата,​ които осъществяват дейност по добиване,​ преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие | Registrul cabinetelor de medicină veterinară şi al veterinarilor autorizaţi - Регистър на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари работещи в тях |
 +| ::: | Comitetul de supraveghere financiară Registrul electronic al agenţilor de asigurare - Комисия за финансов надзор e-Register |  |
 +| ::: | Registrul agenţiilor / mediatorilor de forţă de muncă certificaţi - Списък на посредниците,​ регистрирани за извършване на посредническа дейност по наемане на работа |  |
 +| ::: | Registrul agenţiilor/​mediatorilor care au încheiat contracte cu angajatori străini, inclusiv transportul - Списък на посредниците,​ регистрирали договор за извършване на посредническа дейност в чужбина или на морски специалисти |  |
 +| ::: | Registrul centrelor de şcoli auto - Регистър на учебните центрове за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС |  |
 +| ::: | Registrul comercianţilor cu amănuntul de medicamente de uz veterinar autorizaţi – Farmacii veterinare Регистър на ветеринарномедицинските аптеки |  |
 +| ::: | Registrul comercianţilor en-gros de medicamente de uz veterinar autorizaţi - Регистър на издадените лицензи за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти |  |
 +| ::: | Registrul designerilor (pe deplin calificaţi şi alţii) - 1.Регистър на архитектите с пълна проектантска правоспособност;​2. Регистър на архитектите с ограничена проектантска правоспособност |  |
 +| ::: | Registrul funciar şi al proprietăţilor - Регистър Булстат |  |
 +| ::: | Registrul instituţiilor autorizate de prelucrare a alimentelor - Регистър на обектите за производство и търговия на храни |  |
 +| ::: | Registrul laboratoarelor veterinare autorizate - Регистър на акредитираните лаборатории към БАБХ |  |
 +| ::: | Registrul naţional al turismului - Национален туристически регистър |  |
 +| ::: | Registrul organismelor de audit intern şi al auditorilor interni certificaţi (inclusiv auditori interni din sectorul public) - Регистърът на звената за вътрешен одит в публичния сектор;​ Регистър на сертифицираните вътрешни одитори в публичния сектор |  |
 +| ::: | Registrul producătorilor autorizaţi de medicamente de uz veterinar - Регистър на лицензите за производство на ветеринарномедицински продукти |  |
 +| ::: | Registrul produselor autorizate pentru uz veterinar - Регистър на лицензираните за употреба ветеринарномедицински продукти |  |
 +| ::: | Registrul profesional central al constructorilor - Централен професионален регистър на строителя |  |
 +| ::: | Registrul public al birourilor de schimb valutar - Публичен регистър на обменните бюра |  |
 +| ::: | - Регистър на вписаните в ДАМТН лица, извършващи монтиране,​ поддържане,​ ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 24, т. 1 и 2 от ЗЕВИ |  |
 +| ::: | - Списък на лица, на които е отнето оправомощаването със заповед на председателя на ДАМТН |  |
 +| ::: | - Списък на лица, оправомощени за проверка на средства на измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях |  |
 +| ::: | - РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА,​ ИЗВЪРШВАЩИ ПОДДЪРЖАНЕ,​ РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ |  |
 +| ::: | - Регистър на издадените разрешения за извършване оценяване на съответствието /​нотифицирани органи/​ |  |
 +| ::: | - Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки |  |
 +| ::: | - Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации,​ получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност |  |
 +| ::: | - Списък на сервизи за тахографи със заличена или временно спряна регистрация |  |
 +| ::: | - Списък на регистрираните лица за монтаж,​ проверка и ремонт на тахографи |  |
 +==== Cipru ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul parteneriatelor - Μητρώο Συνεταιρισμών |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor - Μητρώο Εταιρειών |  |
 +| ::: | Registrul şcolilor de gimnastică şi sport private - Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής |  |
 +| Registru cu caracter specific | Asociaţia Baroului din Cipru – Societăți cu răspundere limitată - Μητρώο Δικηγορικών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης |  |
 +| ::: | Lista organismelor de conformitate acreditate - Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης |  |
 +| ::: | Registrul agenţiilor de turism - Μητρώο Ταξιδιωτικών Πρακτορείων |  |
 +| ::: | Registrul agenţilor imobiliari - Μητρώο Κτηματομεσιτών |  |
 +| ::: | Registrul asistenţilor medicali - Μητρώο Νοσηλευτών |  |
 +| ::: | Registrul avocaţilor practicieni - Μητρώο Δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα |  |
 +| ::: | Registrul bonelor la domiciliu - Μητρώο Κατ'​οίκον παιδοκόμων |  |
 +| ::: | Registrul centrelor de colectare şi de stocare a spermei / centrelor de stocare a embrionilor - Μητρώο Συλλογής Σπέρματος και Κέντρα Αποθήκευσης/​Κέντρα Αποθήκευσης Εμβρύων |  |
 +| ::: | Registrul centrelor de îngrijire de zi pentru adulţi - Μητρώο Κέντρων Ενηλίκων |  |
 +| ::: | Registrul centrelor de îngrijire de zi pentru copiii de vârstă şcolară - Μητρώο Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών |  |
 +| ::: | Registrul centrelor de îngrijire de zi pentru copiii preşcolari - Μητρώο Παιδοκομικών Σταθμών |  |
 +| ::: | Registrul cercetătorilor în domeniul alimentar, tehnologilor alimentari şi dieteticienilor - Συμβουλιου Εγγραφης Επιστημόνων Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κυπρου |  |
 +| ::: | Registrul comercianţilor en-gros de medicamente de uz veterinar autorizaţi - Μητρώο Κατόχων Άδειας Χονδρεμπορίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προιόντων |  |
 +| ::: | Registrul contractanţilor din domeniul construcţiilor şi al contractanţilor pentru lucrări de inginerie civilă - Μητρώο Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων |  |
 +| ::: | Registrul căminelor pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilităţi (persoane în vârstă sau cu dizabilităţi) - Μητρώο Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων |  |
 +| ::: | Registrul distribuitorilor autorizaţi de furaje medicinale - Μητρώο Διανομέων Φαρμακούχων Ζωοτροφών για Παρασκευή ​ Φαρμακούχων Ζωοτροφών |  |
 +| ::: | Registrul distribuitorilor en-gros de medicamente autorizaţi - Μητρώο Κατόχων Αδείας Χονδρικής Πώλησης Φαρμακευτικών Προιόντων |  |
 +| ::: | Registrul experţilor calificaţi pentru certificarea energetică a clădirilor - ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |  |
 +| ::: | Registrul fizioterapeuţilor - Μητρώο Εγγεγραμμένων Φυσιοθεραπευτών |  |
 +| ::: | Registrul furnizorilor de îngrijire (în unităţi rezidenţiale mici de 5 persoane fiecare, pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilităţi) - Μητρώο Φροντιστών (σε μικρές οικιακές μονάδες αποτελούμενες από 5 ένοικους) |  |
 +| ::: | Registrul furnizorilor şi instituţiilor de formare profesională - Κατάλογος Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης / Κατάλογος Προγραμμάτων Κατάρτισης |  |
 +| ::: | Registrul informaţiilor referitoare la Sistemul de schimb al datelor privind accizele (SEED), inclusiv informaţii cu privire la antrepozitari,​ antrepozite fiscale şi comercianţi înregistraţi (destinatari) - Μητρώο Δεδομένων Φόρων Κατανάλωσης |  |
 +| ::: | Registrul instituţiilor de învățământ superior private - Μητρώο Εγγραφής Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης |  |
 +| ::: | Registrul laboratoarelor clinice - Μητρώο Κλινικών Εργαστηρίων |  |
 +| ::: | Registrul licenţelor pentru furnizarea de energie electrică - Μητρώο Αδειών Προμήθειας Ηλεκτρισμού |  |
 +| ::: | Registrul logopezilor - Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων |  |
 +| ::: | Registrul moaşelor - Μητρώο Εγγραφής Μαιών |  |
 +| ::: | Registrul opticienilor - Μητρώο Οπτικών |  |
 +| ::: | Registrul pentru înfiinţarea şi funcţionarea colegiilor şi a institutelor private - Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων |  |
 +| ::: | Registrul persoanelor calificate pentru eliberarea loturilor de medicamente de uz veterinar (VMP) - Μητρώο Ειδικευμένων Προσώπων για την Απελευθέρωση Παρτίδων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προιόντων |  |
 +| ::: | Registrul prestatorilor autorizaţi de servicii de comunicaţii electronice - Μητρώο Αδειών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών |  |
 +| ::: | Registrul prestatorilor de servicii poştale (autorizaţi în temeiul autorizaţiei generale şi al licenţei individuale) - Μητρώο Αδειών Ταχυδρομείων |  |
 +| ::: | Registrul privind înfiinţarea şi operarea de şcoli private - Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων |  |
 +| ::: | Registrul producătorilor / importatorilor autorizaţi de medicamente de uz veterinar (VMP) din ţări terţe - Μητρώο Παρασκευαστών/​Εισαγωγέων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προιόντων από Τρίτες Χώρες |  |
 +| ::: | Registrul producătorilor autorizaţi de furaje medicale (mori şi ferme comerciale) - Μητρώο Παρασκευαστών Φαρμακούχων Ζωοτροφών |  |
 +| ::: | Registrul producătorilor autorizaţi de produse intermediare pentru fabricarea furajelor medicale - Μητρώο Παρασκευαστών Ενδιάμεσων Προιόντων για Παρασκευή Φαρμακούχων Ζωοτροφών |  |
 +| ::: | Registrul producătorilor şi prelucrătorilor de alimente de origine animală autorizaţi - Μητρώο Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης |  |
 +| ::: | Registrul terapeuţilor de frumuseţe - Μητρώο Αισθητικών |  |
 +| ::: | Registrul topografilor de teren autorizaţi - Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών |  |
 +| ::: | Registrul transportatorilor de animale autorizaţi - Μητρώο Αδειούχων Μεταφορέων Ζώων |  |
 +| ::: | Registrul unităților de catering - Μητρώο Καταλυμάτων Εστίασης |  |
 +| ::: | Registrul universităţilor - Μητρώο Πανεπιστημίων |  |
 +| ::: | Registrul şcolilor primare private - Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης |  |
 +| ::: | Registrul şcolilor private din sistemul preşcolar - Μητρώο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης |  |
 +==== Croatia ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Obrtni registar Republike Hrvatske |  |
 +| ::: | Imenik ovlaštenih arhitekata |  |
 +| ::: | Obrtni registar |  |
 +| ::: | Registar poslovnih subjekata |  |
 +| Registru cu caracter specific | Registar ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskoga vlasništva (patentni zastupnici i zastupnici za žigove) |  |
 +==== Danemarca ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul central al comerţului - Det Centrale Virksomhedsregister |  |
 +| Registru cu caracter specific | Arhiva minerilor perforatori titulari ai unui certificat A - Liste over borefirmaer med A-bevis |  |
 +| ::: | Consilieri acreditaţi în domeniul alimentar - Godkendte rådgivere på fødevareområdet |  |
 +| ::: | Contabili publici autorizaţi de stat şi contabili publici înregistraţi acreditați - Aktive Statsautoriserede Revisorer og Aktive Registrerede Revisorer |  |
 +| ::: | Fondul de garantare turistică – Organizatori turistici înregistraţi care oferă sau comercializează servicii de turism - Rejsegarantifonden |  |
 +| ::: | Furnizori acreditaţi de cursuri pentru programe de educaţie privind coexistenţa culturilor modificate genetic, convenţionale şi organice - Kursusudbydere,​ som er godkendte til at holde kurser i dyrkning og/eller håndtering af genetisk modifi-cerede (GM) afgrøder |  |
 +| ::: | Lista laboratoarelor (laboratoare acreditate şi persoane certificate) autorizate să efectueze măsurători ale nivelului de zgomot din mediul înconjurător - Laboratorier,​ som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "​Miljømåling - ekstern støj" |  |
 +| ::: | Profesori acreditaţi pentru cursuri de igienă - Godkendte Udbydere af Hygiejnekurser |  |
 +| ::: | Registrul avocaţilor pledanţi / al membrilor Baroului şi Societăţii de Drept din Danemarca - Advokatnøglen |  |
 +| ::: | Registrul laboratoarelor certificate - Database over akkrediterede laboratorier,​ certificerings- eller inspektionsorganer og godkendte virksomheder |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor acreditate cu competență în sectorul gazelor - Register over godkendte kompetente virksomheder på gasområdet |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor autorizate pentru montajul și întreținerea instalaţiilor electrice - Autorisationsregister El |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor autorizate în domeniul canalizării - Autorisationsregister Kloak |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor autorizate în domeniul gazului şi instalaţiilor - Autorisationsregister VVS-installatør |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor cu profil alimentar - Næringsbasen |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor de servicii statutare pentru navele înregistrate în Danemarca - Register over virksomheder,​ der udfører regelbundne kontrolopgaver i danske registrerede skib |  |
 +| ::: | Autorisationsregister |  |
 +==== Estonia ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul activităţilor economice reglementate şi al anumitor organisme, fundaţii şi organizaţii non-profit prevăzute de lege - Majandustegevuse Register |  |
 +| ::: | Registrul profesiilor - Kutseregister |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor / Registrul comerţului - Äriregister |  |
 +| Registru cu caracter specific | Registrul instituţiilor de învăţământ,​ programelor de studii, licenţelor de studii şi informaţiilor privind personalul (didactic) şi elevii - Eesti Hariduse Infosüsteem | Sistemul informatic pentru autorizaţiile de mediu (ISEP) incluzând resursele minerale, utilizarea apelor, gestionarea deşeurilor şi poluarea aerului - Keskkonnalubade Infosüsteem (KLIS) |
 +==== Finlanda ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul comerţului - Kaupparekisteri |  |
 +| Registru cu caracter specific | Instalatori aprobaţi de sisteme de încălzire pe bază de ardere de hidrocarburi - Hyväksytyt öljylämmityslaitteistoja asentavat liikkeet ja laitokset | Register of real estate agents - West Finland Välitysliikerekisteri Länsi- ja Sisä-Suomi sekä Lounais-Suomi |
 +| ::: | Instalatori calificaţi şi personal de întreţinere pentru echipamentele de refrigerare şi stingătoarele de incendii - Kylmäalan pätevyysrekisteri | Registrul agenţilor imobiliari Finlanda de Est - Välitysliikerekisteri Itä-Suomi |
 +| ::: | Organisme aprobate pentru inspecţia rezervoarelor de substanţe chimice - Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeet | Registrul agenţilor imobiliari Finlanda de Nord - Välitysliikerekisteri Pohjois-Suomi |
 +| ::: | Organisme de inspecţie - Tarkastuslaitokset | Registrul agenţilor imobiliari Finlanda de Sud - Välitysliikerekisteri Etelä-Suomi |
 +| ::: | Registrul medicilor veterinari - Eläinlääkärirekisteri | Registrul agenţilor imobiliari Laponia - Välitysliikerekisteri Lappi |
 +| ::: | Registrul operatorilor turistici şi al agenţilor de turism - Valmismatkaliikerekisteri |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor de instalaţii de gaze aprobate - Kaasuasennusliikkeet |  |
 +==== Franţa ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul comerţului şi al întreprinderilor - Registre du commerce et des sociétés |  |
 +| Registru cu caracter specific | Asociaţia Naţională a Baroului – Registrul avocaţilor - Conseil National des Barreaux |  |
 +| ::: | Autoritatea naţională pentru expertiză funciară, agricolă şi forestieră - Conseil National de l'​Expertise Foncière Agricole et Forestière – NEFAF |  |
 +| ::: | Lista Ordinului medicilor veterinari - Tableau de l'​ordre des vétérinaires |  |
 +| ::: | Lista Ordinului topografilor (topografi de teren) - Tableau de l'​Ordre des géomètres-experts |  |
 +| ::: | Lista întreprinderilor şi a experţilor autorizaţi pentru vânzări publice / licitaţii - Annuaire des sociétés de ventes et experts agréés |  |
 +| ::: | Registrul arhitecţilor - Tableau des Architectes |  |
 +| ::: | Registrul auditorilor legali - Annuaire des Commissaires aux Comptes |  |
 +==== Germania ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Lista societăţilor comerciale străine - Verzeichnis der auswärtigen Gesellschaften |  |
 +| ::: | Publicarea insolvenţelor - Insolvenzbekanntmachungen | |
 +| ::: | Registrul comerţului - Handelsregister |  |
 +| ::: | Registrul comerţului - Unternehmensregister |  |
 +| ::: | Registrul cooperativelor - Genossenschaftsregister |  |
 +| ::: | Registrul parteneriatelor - Partnerschaftsregister |  |
 +| Registru cu caracter specific | Institute de măsurare a sistemului de cercetare şi experţi în domeniul protecţiei mediului - Recherchesystem Messstellen und Sachverständige im Umweltbereich (ReSyMeSa) | Agenţia pentru protecţia consumatorilor şi siguranţa alimentară – Lista experţilor (Saxonia Inferioară) - Übersicht der in Niedersachsen zugelassenen privaten Sach-verständigen |
 +| ::: | Lista interpreţilor şi traducătorilor autorizați - Verzeichnis über beeidigte, öffentlich bestellte bzw. allgemein ermächtigte Dolmetscher/​innen sowie Übersetzer/​innen | Agenţia pentru protecţia consumatorilor şi siguranţa alimentară – Lista experţilor privaţi (Saxonia Inferioară) Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - Übersicht der in Niedersachsen anerkannten privaten Sachverständigen |
 +| ::: | Registrul activităţilor artizanale cu acces gratuit - Verzeichnis der Inhaber von Betrieben zulassungsfreier Handwerke oder handwerksähnlicher Gewerbe | Autorizaţia de a efectua teste de caracter în conformitate cu art. 11 din Legea privind câinii periculoşi (Schleswig-Holstein) - Zulassung zur Durchführung von Wesenstests nach § 11 Gefahrhundegesetz |
 +| ::: | Registrul artizanilor care necesită autorizaţie,​ camera meseriaşilor - Verzeichnis der Inhaber von Betrieben zulassungspflichtiger Handwerke | Camera Arhitecţilor (Bavaria) – Registrul corporaţiilor - Gesellschaftsverzeichnis der Bayerischen Architektenkammer |
 +| ::: | Registrul informativ cu privire la serviciile juridice extrajudiciare - Bekanntmachungsplattform für außergerichtliche Rechtsdienstleistungen | Camera Arhitecţilor (Hesse) – Lista experţilor desemnaţi şi autorizaţi public - Liste der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen - Architektenkammer Hessen |
 +| ::: | Registrul oficial al avocaţilor - Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis | Camera Arhitecţilor (Mecklenburg – Pomerania Inferioară) - Architektenkammer |
 +| ::: | Registrul profesional al contabililor publici - Berufsregister fuer Wirtschaftspruefer | Camera Arhitecţilor (Renania de Nord-Vestfalia) – Lista experţilor pentru controlul izolaţiei fonice şi termice - Staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz - Architektenkammer Nordrhein-Westfalen |
 +| ::: | Registrul tuturor băncilor autorizate - Liste der in Deutschland zugelassenen Kreditinstitute | Camera Arhitecţilor (Renania de Nord-Vestfalia) – Lista experţilor pentru controlul protecţiei împotriva incendiilor - Liste der staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung des Brandschutzes – Architektenkammer |
 +| ::: | Registrul tuturor societăţilor de asigurare autorizate - Liste der in Deutschland zugelassenen Versicherer | Camera Arhitecţilor (Turingia) - Architektenkammer Thüringen |
 +| ::: |  | Camera Arhitecţilor – Lista urbaniştilor (Berlin) - Architektenkammer Berlin - Stadtplanerliste des Landes Berlin |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Bavaria) – Lista  inginerilor consultanţi - Liste der Beratenden Ingenieure- Bayern |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Bavaria) – Lista inginerilor consultanţi străini - Liste der auswärtigen Beratenden Ingenieure |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Bavaria) – Registrul corporaţiilor - Gesellschaftsverzeichnis der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Berlin) – Lista inginerilor consultanţi Liste der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure bei der Baukammer Berlin |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Brandenburg) - Brandenburgische Ingenieurkammer |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Bremen) – Lista inginerilor consultanţi - Liste der beratenden Ingenieure, Verzeichnis der auswärtigen Beratenden Ingenieure, Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure, Verzeichnis der Kammermitglieder - Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Hamburg) – Lista altor ingineri consultanţi - Liste der sonstigen Beratenden Ingenieurinnen und Beratenden Ingenieure |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Hamburg) – Lista membrilor - Mitgliederverzeichnis der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Mecklenburg-Pomerania Inferioară) – Lista  inginerilor consultanţi - Liste der Beratenden Ingenieure Mecklenburg-Vorpommern |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Mecklenburg-Pomerania Inferioară) – Lista membrilor voluntari - Liste der freiwilligen Mitglieder der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Renania de Nord-Vestfalia) – Lista experţilor pentru controlul izolaţiei fonice şi termice - Staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz - Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Renania-Palatinat) – Lista inginerilor consultanţi - Beratende Ingenieurinnen und Ingenieure- Rheinland-Pfalz |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Saarland) – Lista inginerilor de structură şi a arhitecţilor de interior - Liste der Tragwerksplanerinnen und -planer - Ingenieurkammer des Saarlandes |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Saxonia Inferioară) – Lista inginerilor consultanţi - Liste der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Saxonia Inferioară) – Lista inginerilor consultanţi - Ingenieurkammer Niedersachsen- Gesellschaftsliste der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Saxonia Inferioară) – Lista inginerilor consultanţi în domeniul auditului clădirilor - Verzeichnis der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure für wiederkehrende Bauwerksprüfung |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Saxonia Inferioară) – Lista inginerilor de structură - Ingenieurkammer Niedersachsen- Liste der Tragwerksplanerinnen und Tragwerksplaner |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Saxonia Inferioară) – Lista membrilor voluntari - Ingenieurkammer Niedersachsen - Liste der freiwilligen Mitglieder |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Saxonia Inferioară) – Lista proiectanţilor - Liste der Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Saxonia) – Lista  inginerilor consultanţi,​ a inginerilor cu drept de semnătură,​ a inginerilor de structură calificaţi,​ a inginerilor străini - Liste der Beratenden Ingenieure, Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure, Liste der qualifizierten Tragwerksplaner,​ Verzeichnis der auswärtigen Ingenieure |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Saxonia-Anhalt) – Lista  inginerilor consultanţi - Liste der Beratenden Ingenieure- Sachsen-Anhalt |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Saxonia-Anhalt) – Lista membrilor - Liste der Kammermitglieder (Ingenieurkammer) |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Schleswig-Holstein) – Lista inginerilor consultanţi - Liste der beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure- Schleswig-Holstein |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor (Turingia) – Lista inginerilor consultanţi - Liste der beratenden Ingenieure, Ingenieurkammer Thüringen |
 +| ::: |  | Camera Inginerilor – Lista urbaniştilor (Hesse) - Liste der Stadtplaner - Ingenieurkammer Hessen |
 +| ::: |  | Consilieri pe teme de energie, membri ai Camerei Arhitecţilor (Saxonia Inferioară) - Internetliste der Energieberater,​ die gleichzeitig Mitglied der Architektenkammer Niedersachsen sind |
 +| ::: |  | Experţi de control acreditați oficial pentru stabilitatea construcţiilor,​ protecţia împotriva incendiilor,​ controlul terasamentelor şi al fundaţiilor (Renania de NordVestfalia) - Staatlich anerkannte Sachverständige für die Prüfung der Standsicherheit,​ für die Prüfung des Brandschutzes,​ für Erd- und Grundbau – Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen |
 +| ::: |  | Experţi în examinarea caracterului canin în conformitate cu legislaţia privind câinii (Hamburg) - Sachverständige Wesenstest nach Hundegesetz |
 +| ::: |  | Experţi în examinarea obedienţei canine în conformitate cu legislaţia privind câinii (Hamburg) - Sachverständige Gehormsamsprüfung nach Hundegesetz |
 +| ::: |  | Experţi în verificarea instalaţiilor tehnice (garaje, magazine şi săli de reuniuni) (Baden-Württemberg) - Bekanntmachung des Wirtschaftsministeriums über anerkannte Sachverständige für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach dem Bauordnungsrecht (Garagen, Verkaufsstätten und Versammlungsstätten) |
 +| ::: |  | Ingineri cu drept de semnătură (Bavaria) - Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure |
 +| ::: |  | Ingineri cu drept de semnătură (Bremen) - Bauvorlageberechtigte Ingenieure - Engineer chamber in Bremen - Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen, Liste der beratenden Ingenieure, Verzeichnis der auswärtigen Beratenden Ingenieure, Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure, Verzeichnis der K |
 +| ::: |  | Ingineri cu drept de semnătură (Hamburg) - Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieurinnen und bauvorlageberechtigten Ingenieure |
 +| ::: |  | Ingineri cu drept de semnătură (Hesse) - Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure - Hessen |
 +| ::: |  | Ingineri cu drept de semnătură (Mecklenburg- Pomerania Inferioară) - Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure Mecklenburg-Vorpommern |
 +| ::: |  | Ingineri cu drept de semnătură (Renania de Nord-Vestfalia) - Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure- Nordrhein-Westfalen |
 +| ::: |  | Ingineri cu drept de semnătură (Saarland) - Liste der Bauvorlageberechtigten - Ingenieurkammer des Saarlandes |
 +| ::: |  | Ingineri cu drept de semnătură (Saxonia-Anhalt) - Liste der Bauvorlageberechtigten Ingenieure- Sachsen-Anhalt |
 +| ::: |  | Ingineri cu drept de semnătură (Thuringia) - Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure- Thüringen |
 +| ::: |  | Ingineri cu drept de verificare a securităţii /​stabilităţii construcţiilor şi a protecţiei împotriva incendiilor (Brandenburg) - Verzeichnis der im Land Brandenburg anerkannten Pruefingenieure fuer Standsicherheit und Brandschutz |
 +| ::: |  | Inspectori ai siguranţei clădirilor (Saxonia-Anhalt) - Liste der Nachweisberechtigten für Standsicherheit |
 +| ::: |  | Laboratoare acreditate pentru analiza apelor de canalizare în conformitate cu regulamentul privind deversarea apelor de canalizare în sistemul de ape uzate (Berlin) - Anerkannte Abwasseruntersuchungslabore nach § 6 Abs. 1 der Verordnung über das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiterverordnung Berlin) |
 +| ::: |  | Lista Birourilor de control pentru analiză structurală şi a inginerilor inspectori în ingineria construcţiilor ​ (Baden-Württemberg) - Verzeichnis der Prüfämter und Prüfingenieure für Bautechnik in Baden-Württemberg |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor (Bavaria) - Architektenliste- Bayern |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor (Berlin) - Architektenkammer Berlin - Architektenliste des Landes Berlin |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor (Brandenburg) - Architektenliste- Brandenburg |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor (Bremen) - Architektenliste- Bremen |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor (Hamburg) - Architektenliste- Hamburg |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor (Hesse) - Berufsverzeichnis der Architekten und Stadtplaner - Hessen |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor (Renania-Palatinat) – Registrul societăților de arhitecţi, al arhitecţilor străini şi al societăților de arhitecţi străine -Architektenliste Rheinland-Pfalz,​ Gesellschaftsverzeichnis- Architekten,​ Register für auswärtige Archtitekten,​ Berufsgesellschaften und Gesellschaftsverzeichnis (Architekten) |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor (Saxonia) – Arhitecţi, urbanişti, lista arhitecţilor şi urbaniştilor străini, lista societăților - Architekten- und Stadtplanerliste,​ Verzeichnis der auswärtigen Architekten und Stadtplaner,​ Gesellschaftsverzeichnis |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor (Schleswig-Holstein) – înregistraţi la Camera Arhitecţilor şi Inginerilor - Liste der in die Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein eingetragenen Ar-chitektinnen und Architekten (u.a. auswärtige) |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor cu drept de certificare a protecţiei împotriva incendiilor (Bavaria) - Liste der nachweisberechtigten Architekten für Brandschutz |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor cu drept de certificare a securităţii / stabilităţii construcţiilor (Bavaria) - Liste der nachweisberechtigten Architekten für Standsicherheit |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor străini (Bavaria) - Liste der auswärtigen Architekten |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor şi urbaniştilor străini (Hamburg) - Verzeichnis der auswärtigen Architektinnen und Architekten und Stadtplanerinnen und Stadtplaner |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor – Registrul online (Saxonia Inferioară) - Architektenliste- Internetverzeichnis |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor – inclusiv arhitecţi de interior şi peisagişti (Turingia) - Architektenliste (einschließlich Innen- und Landschaftsarchitekten) |
 +| ::: |  | Lista arhitecţilor,​ a designerilor de interior, a arhitecţilor peisagişti,​ a urbaniştilor,​ lista arhitecţilor străini (Renania de Nord-Vestfalia) - Liste der Architekten und Architektinnen,​ Innenarchitekten und Innenarchitektinnen,​ Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen,​ Stadtplaner und Stadtplanerinnen,​ Liste der Auswärtigen,​ Nordrhein-Westfalen |
 +| ::: |  | Lista consilierilor în materie de energie (Saxonia Inferioară) - Verzeichnis der Energieberater |
 +| ::: |  | Lista experţilor în conformitate cu art. 3 din Legea privind protecţia datelor în cadrul auditului (Schleswig-Holstein) - Liste der anerkannten Sachverständigen nach § 3 Abs. 3 Datenschutzauditverordnung |
 +| ::: |  | Lista inginerilor cu atribuţii de control pentru verificarea securităţii / stabilităţii construcţiilor (Bavaria) - Liste der anerkannten Prüfingenieure für Standsicherheit |
 +| ::: |  | Lista inginerilor cu atribuţii de control pentru verificarea securităţii / stabilităţii construcţiilor (Mecklenburg- Pomerania Inferioară) - Liste der anerkannten Prüfingenieure für Standsi-cherheit |
 +| ::: |  | Lista inginerilor cu atribuţii de control pentru verificarea securităţii / stabilităţii construcţiilor (Saxonia) - Liste der anerkannten Prüfingenieure für Standsicherheit- Sachsen |
 +| ::: |  | Lista inginerilor cu drept de certificare a atenuării zgomotului, a securităţii structurale,​ a protecţiei împotriva incendiilor şi a termoizolaţiei (Hesse) - Liste der nachweisberechtigten Ingenieure für Schallschutz,​ Standsicherheit,​ vorbeugenden Brandschutz und Wärmeschutz - Hessen |
 +| ::: |  | Lista inginerilor cu drept de certificare a protecţiei împotriva incendiilor (Bavaria) - Liste der nachweisberechtigten Ingenieure für Brandschutz |
 +| ::: |  | Lista inginerilor cu drept de certificare a securităţii / stabilităţii construcţiilor (Bavaria) - Liste der nachweisberechtigten Ingenieure für Standsicherheit |
 +| ::: |  | Lista inginerilor de construcţii civile (Baden-Württemberg) - Liste der Entwurfsverfasser der Fachrichtung Bauingenieurwesen - Baden-Württemberg |
 +| ::: |  | Lista inginerilor inspectori pentru construcţiile civile (specializaţi în construcţii metalice, solide sau din lemn) (Renania de Nord-Vestfalia) - Verzeichnis der im Lande Nordrhein-Westfalen anerkannten Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure (für die Fachrichtungen Metallbau, Massivbau, Holzbau) |
 +| ::: |  | Lista inginerilor inspectori pentru protecţia împotriva incendiilor (Berlin) - Liste der in Berlin anerkannten ​ Prüfingenieure für Brandschutz |
 +| ::: |  | Lista inginerilor inspectori pentru protecţia împotriva incendiilor (Mecklenburg-Pomerania Inferioară) - Liste der anerkannten Prüfingenieure für Brandschutz |
 +| ::: |  | Lista inginerilor inspectori pentru protecţia împotriva incendiilor (Saxonia) - Liste der anerkannten Prüfingenieure für Brandschutz- Sachsen |
 +| ::: |  | Lista inginerilor inspectori pentru verificarea securităţii / stabilităţii construcţiilor (Berlin) - Liste der in Berlin anerkannten Prüfingenieure für Standsicherheit |
 +| ::: |  | Lista inginerilor inspectori pentru verificarea staticii clădirilor (Hamburg) - Verzeichnis der in Hamburg anerkannten Prüfingenieure für Baustatik |
 +| ::: |  | Lista inginerilor inspectori în conformitate cu legislaţia privind construcţiile (Turingia) - Liste der Prüfingenieure nach Bauordnungsrecht,​ Thüringen |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor (Saxonia Inferioară) - Ingenieurkammer Niedersachsen- Verzeichnis der Vermessungsingenieure |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor acreditați pentru controlul clădirilor (Berlin) - Liste der in Berlin anerkannten Prüfsachverständigen für den Erd- und Grundbau |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor conform Legii construcţiilor (Thuringia) - Liste der Prüfsachverständigen nach Bauordnungsrecht,​ Thüringen |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor cu drept de control al clădirilor (Bavaria) - Liste der Prüfsachverständigen für Erd- und Grundbau |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor cu drept de control al clădirilor (Mecklenburg-Pomerania Inferioară) - Liste der anerkannten Prüfsachverständigen für den Erd- und Grundbau |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor cu drept de control al clădirilor (Saxonia) - Liste der anerkannten Prüfsachverständigen für den Erd- und Grundbau- Sachsen |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor pentru controlul sistemelor şi echipamentelor referitoare la securitate (Renania de Nord-Vestfalia) - Liste der Prüfsachverständigen für: - sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor pentru instalaţiile şi infrastructurile de securitate (Bavaria) - Liste der Prüfsachverständigen für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor pentru măsurători (Bavaria) - Liste der Prüfsachverständigen für Vermessung |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor pentru protecţia împotriva incendiilor (Bavaria) - Liste der Prüfsachverständigen für Brandschutz |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor pentru protecţia împotriva incendiilor (Schleswig-Holstein) - Liste der Prüfsachverständigen für Brandschutz- Schleswig-Holstein |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor pentru protecţia împotriva incendiilor în conformitate cu reglementările în domeniul construcţiilor (Hesse) - Liste der Prüfsachverständigen für Brandschutz nach der Hessischen Bauordnung - Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor pentru supravegherea construcţiilor (Brandenburg) - Bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige,​ Ingenieurkammer |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor pentru topografiere,​ terasamente,​ fundaţii, facilităţi tehnice şi instalaţii pentru clădiri (Hesse) - Liste der Prüfsachverständigen für Vermessungswesen,​ Erd- und Grundbau, Technische Anlagen und Einrichtungen in Gebäuden - Hessen |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor pentru verificarea construcţiilor şi a infrastructurilor tehnice (Hamburg) - Verzeichnis der in Hamburg behördlich anerkannten Prüfsachverständigen für die Prüfung von technischen Anlagen und Einrichtungen |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor pentru verificarea construcţiilor şi a infrastructurilor tehnice (Mecklenburg-Pomerania Inferioară) - Liste der anerkannten Prüfsachverständigen für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor pentru verificarea construcţiilor şi a infrastructurilor tehnice (Saxonia) - Liste der anerkannten Prüfsachverständigen für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen- Sachsen |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor pentru verificarea construcţiilor şi infrastructurilor tehnice (Berlin) - Liste der in Berlin anerkannten ​ Prüfsachverständigen für technische Anlagen und Einrichtungen |
 +| ::: |  | Lista inspectorilor pentru verificarea securităţii / stabilităţii construcţiilor (Bavaria) - Liste der Prüfsachverständigen für Standsicherheit |
 +| ::: |  | Lista interpreţilor (Saarland) - Dolmetscherliste- Saarland |
 +| ::: |  | Lista organismelor acreditate să efectueze inspecţii ale echipamentelor fitosanitare (Mecklenburg- Pomerania Inferioară) - Liste anerkannter Kontrollwerkstätten zur Prüfung von Pflanzenschutzgeräten |
 +| ::: |  | Lista organismelor de control, supraveghere şi certificare,​ publicată de Institutul German pentru tehnica construcţiilor (Mecklenburg-Pomerania Inferioară) - Verzeichnis der Prüf-, Überwachungs und Zertifikierungsstellen,​ herausgegeben vom dt. Institut für Bautechnik |
 +| ::: |  | Lista societăților de arhitecţi (Hamburg) - Verzeichnis der Architektengesellschaften- Hamburg |
 +| ::: |  | Lista societăților de arhitecţi (Mecklenburg – Pomerania Inferioară) - Architekten-Gesellschaftsverzeichnis |
 +| ::: |  | Lista societăților de arhitecţi străine (Hamburg) - Verzeichnis der auswärtigen Architektengesellschaften |
 +| ::: |  | Lista societăților de ingineri consultanţi - Liste der Gesellschaften mit Beratenden Ingenieuren |
 +| ::: |  | Lista societăților de ingineri consultanţi (Hamburg) - Verzeichnis der Gesellschaften von Beratenden Ingenieurinnen und Beratenden Ingenieure |
 +| ::: |  | Lista traducătorilor şi interpreţilor (Bavaria) - Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank |
 +| ::: |  | Lista traducătorilor şi interpreţilor (Berlin) - Verzeichnis der für die Berliner Gerichte und Notare allgemein beeidigten Dolmetscher und ermächtigten Übersetzer |
 +| ::: |  | Lista traducătorilor şi interpreţilor (Brandenburg) - Dolmetscher- und Übersetzerverzeichnis |
 +| ::: |  | Lista traducătorilor şi interpreţilor (Hamburg) - Liste der allgemein vereidigten und öffentlichen bestellten Dolmetscher / Dolmetscherinnen und Übersetzer / Übersetzerinnen |
 +| ::: |  | Lista traducătorilor şi interpreţilor (Mecklenburg- Pomerania Inferioară) - Dolmetscher- und Übersetzerverzeichnis Mecklenburg-Vorpommern |
 +| ::: |  | Lista traducătorilor şi interpreţilor (Renania – Palatinat) - Verzeichnis der allgemein beeidigten Dolmetscherinnen und Dolmetscher und der ermächtigten Übersetzerinnen und Übersetzer |
 +| ::: |  | Lista traducătorilor şi interpreţilor (Saxonia) - Dolmetscher- und Überstetzerliste- Sachsen |
 +| ::: |  | Lista traducătorilor şi interpreţilor (Schleswig-Holstein) - Liste der allgemein vereidigten und öffentlich bestellten Dolmetscherinnen/​Dolmetscher und Übersetzerinnen/​Übersetzer |
 +| ::: |  | Lista traducătorilor şi interpreţilor autorizați în domeniul juridic din Erfurt (Thuringia) - Dolmetscher- und Übersetzerverzeichnis Landgericht Erfurt |
 +| ::: |  | Lista traducătorilor şi interpreţilor autorizați în domeniul juridic din Gera (Thuringia) - Dolmetscher und Übersetzerverzeichnis Landgericht Gera |
 +| ::: |  | Lista traducătorilor şi interpreţilor autorizați în domeniul juridic din Meiningen (Turingia) - Liste der beim Landgericht Meiningen öffentlich bestellten und vereidigten Dolmetscher/​Übersetzer |
 +| ::: |  | Lista traducătorilor şi interpreţilor autorizați în domeniul juridic din Mühlhausen (Thuringia) - Dolmetscherliste,​ Landgericht Mühlhausen |
 +| ::: |  | Lista urbaniştilor (Bavaria) - Stadtplanerliste |
 +| ::: |  | Lista urbaniştilor (Bremen) - Stadtplanerliste- Bremen |
 +| ::: |  | Lista urbaniştilor (Hamburg) - Stadtplanerliste- Hamburg |
 +| ::: |  | Lista urbaniştilor (Mecklenburg-Pomerania Inferioară) - Stadtplanerliste- Mecklenburg-Vorpommern |
 +| ::: |  | Lista urbaniştilor (Saarland) - Liste der Stadtplanerinnen und -planer - Ingenieurkammer des Saarlandes |
 +| ::: |  | Lista urbaniştilor (Schleswig-Holstein) - Liste der Stadtplannerinnen und Stadtplaner |
 +| ::: |  | Lista urbaniştilor (Turingia) - Stadtplanerliste - Thüringen |
 +| ::: |  | Organisme de experţi acreditate în conformitate cu regulamentul privind deversarea apelor de canalizare în sistemul de ape uzate (Berlin) - Anerkannte sachverständige Stellen gemäß § 5 Abs. 1 der Verordnung über das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiterverordnung Berlin) |
 +| ::: |  | Registrul altor ingineri consultanţi (Bavaria) - Liste der sonstigen Beratenden Ingenieure |
 +| ::: |  | Registrul arhitecţilor şi urbaniştilor străini, inclusiv societăți şi parteneriate (Baden-Württemberg) - Verzeichnis der auswärtigen Architekten und Stadtplaner,​ sowie auswärtigen Gesellschaften und Partnerschaften |
 +| ::: |  | Registrul consilierilor fiscali (Bremen) - Steuerberaterregister- Bremen |
 +| ::: |  | Registrul consilierilor fiscali (Hamburg) - Steuerberaterregister der Steuerberaterkammer- Hamburg |
 +| ::: |  | Registrul consilierilor fiscali (Renania-Palatinat) - Register der Steuerberater- Rheinland-Pfalz |
 +| ::: |  | Registrul consilierilor fiscali (Saarland) - Register der Steuerberater- Saarland |
 +| ::: |  | Registrul consilierilor fiscali (Saxonia-Anhalt) - Berufsregister der Steuerberater- Sachsen-Anhalt |
 +| ::: |  | Registrul consilierilor fiscali (Schleswig-Holstein) - Steuerberater- Schleswig-Holstein |
 +| ::: |  | Registrul consilierilor fiscali din Baden de Nord (Baden-Württemberg) - Berufsregister - Steuerberaterkammer Nordbaden |
 +| ::: |  | Registrul consilierilor fiscali din Baden de Sud (Baden-Württemberg) - Berufsregister - Steuerberaterkammer Südbaden |
 +| ::: |  | Registrul consilierilor fiscali din Stuttgart (Baden-Württemberg) - Berufsregister - Steuerberaterkammer Stuttgart |
 +| ::: |  | Registrul consilierilor fiscali, al executorilor fiscali ​ şi al întreprinderilor de consultanţă fiscală (Mecklenburg- Pomerania Inferioară) - Berufsregister der Steuerberater,​ Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften |
 +| ::: |  | Registrul experţilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind economisirea energiei (Bavaria) - Liste der Sachverständigen zur Durchführung der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik |
 +| ::: |  | Registrul experţilor în temeiul Regulamentului privind economisirea energiei (Bavaria) - Liste der Sachverständigen nach § 2 der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten und zur Durchführung der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (ZVEnEV) |
 +| ::: |  | Registrul inginerilor (Saarland) - Mitgliederverzeichnis - Ingenieurkammer des Saarlandes |
 +| ::: |  | Registrul inginerilor constructori consultanţi (Renania de Nord-Vestfalia) - Liste der im Bauwesen tätigen Beratenden Ingenieure und Ingenieurinnen, ​ Liste der sonstigen Beratenden Ingenieure und Ingenieurinnen, ​ Verzeichnis des auswärtigen Beratenden Ingenieure und Ingenieurinnen |
 +| ::: |  | Registrul inginerilor consultanţi (Hesse) - Liste der Beratenden Ingenieure - Hessen |
 +| ::: |  | Registrul inginerilor consultanţi (Saarland) - Liste der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure - Ingenieurkammer des Saarlandes |
 +| ::: |  | Registrul inginerilor consultanţi în materie de construcţii civile (Hamburg) - Liste der im Bauwesen tätigen Beratenden Ingenieurinnen und Beratenden Ingenieure |
 +| ::: |  | Registrul inginerilor consultanţi,​ al altor ingineri, al întreprinderilor înregistrate şi al parteneriatelor - Beratende Ingenieure, sonstige Ingenieure, Kapitallgesellschaften,​ Partnerschaften |
 +| ::: |  | Registrul inginerilor străini (Saarland) - Auswärtigenverzeichnis - Ingenieurkammer des Saarlandes |
 +| ::: |  | Registrul persoanelor autorizate să emită certificate de construcţii în conformitate cu reglementările în domeniul construcţiilor (Hesse) - Liste der Nachweisberechtigten für bautechnische Nachweise nach der Hessischen Bauordnung (Nachweisberechtigtenliste) - Hessen |
 +| ::: |  | Registrul profesional al consultanţilor fiscali şi al întreprinderilor de consultanţă fiscală (Saxonia) - Berufsregister der Steuerberater,​ Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften- Sachsen |
 +| ::: |  | Registrul proiectanţilor profesionişti pentru securitate şi protecţia împotriva incendiilor (Thuringia) - Liste Fachplaner für Standsicherheit und Brandschutz,​ Thüringen |
 +| ::: |  | Registrul proiectanţilor profesionişti în materie de eficienţă energetică (Saarland) - Liste der Fachplanerinnen und Fachplaner für Energieeffizienz,​ Saarland |
 +| ::: |  | Registrul societăților cu răspundere limitată și a parteneriatelor de arhitecţi (Brandenburg) - Verzeichnis der Partnerschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung bei der Architektenkammer |
 +| ::: |  | Registrul societăților de ingineri (Saarland) - Gesellschaftsverzeichnis – Ingenieurkammer des Saarlandes |
 +| ::: |  | Registrul societăților de ingineri consultanţi (Renania de Nord-Vestfalia) - Verzeichnis der Gesellschaften Beratender Ingenieure in Nordrhein-Westfalen |
 +| ::: |  | Registrul topografilor de mină (Brandenburg) - Verzeichnis der im Land Brandenburg anerkannten Markscheider |
 +| ::: |  | Registrul topografilor de mină (Renania de Nord – Vestfalia) - Verzeichnis der anerkannten Markscheider in Nordrhein- Westfalen |
 +| ::: |  | Registrul topografilor de mină (Saxonia Inferioară) - Verzeichnis der anerkannten Markscheiderinnen und Markscheider |
 +| ::: |  | Registrul topografilor de mină (Saxonia) - Verzeichnis der anerkannten Markscheider gemäß Markscheidergesetz |
 +| ::: |  | Registrul veterinarilor (Berlin) - Berufsverzeichnis der Tierärztekammer Berlin |
 +| ::: |  | Registrul veterinarilor (Hamburg) - Akten der Tierärztekammer |
 +| ::: |  | Registrul veterinarilor (Schleswig-Holstein) - Tierärztekammer- Schleswig-Holstein |
 +| ::: |  | Registrul întreprinderilor de inginerie ((Mecklenburg- Pomerania Inferioară) - Ingenieur-Gesellschaftsverzeichnis |
 +| ::: |  | Societăți de arhitecţi, designeri de interior, arhitecţi peisagişti şi urbanişti (Renania de Nord-Vestfalia) - Liste der Kapitalgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften,​ die die Berufsbezeichnung Architekt, Innenarchitekt,​ Landschaftsarchitekt und Stadtplaner führen |
 +| ::: |  | Veterinari practicieni (Saxonia) - Praktizierende Tierärzte in Sachsen |
 +
 +==== Grecia ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul general al comerțului - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ | Registrele Camerei comercianţilor din Atena - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei comercianţilor din Salonic - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/​ΝΙΚΗΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei comercianţilor şi artizanilor din Rodopi - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Ahaia - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Arcadia - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Argolida - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Boeotia - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Chios - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Ciclade - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Corfu (Kerkyra) - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Drama - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Evia - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Grevena - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Ileia - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Imathia - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Karditsa - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Kastoria - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Kavala - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Kefalonia şi Itaca - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Kozani - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Lasithi - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Magnesia - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Pella - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Pieria - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Preveza - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Trikala - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ din Zakynthos ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ şi industrie din Atena - ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α) |
 +| ::: |  | Registrele Camerei de comerţ şi industrie din Piraeus - ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |  |
 +| Registru cu caracter specific | Registrul Asociaţiei proprietarilor de  hoteluri din Grecia - ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ | Registrele Camerei de comerţ din Ioannina - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
 +| ::: | Registrul Camerei de comerţ şi industrie din Grecia - ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | Registrele Camerei de comerţ din Laconia - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/​ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ |
 +| ::: | Registrul Camerei tehnice din Grecia - ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | Registrele Camerei de comerţ din Samos - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ |
 +| ::: | Registrul contractanţilor de lucrări publice - Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων | Registrul Baroului avocaţilor din Atena - ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
 +| ::: | Registrul experţilor din domeniul lucrărilor publice - ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ | Registrul Camerei hotelierilor din Grecia - Μητρώο Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος |
 +| ::: |  | (Local) Registrul asigurărilor private (Camera de comerţ din Laconia) - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/​ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ |
 +| ::: |  | (Local) Registrul exportatorilor din Laconia ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ |
 +==== Irlanda ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Ingineri - The Institution of Engineers of Ireland,​Cumann na nInnealtoiri |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor,​ denumirilor comerciale şi sucursalelor / punctelor de lucru din Irlanda Register of companies, business names and branches / places of business in Ireland,​Clár na cuideachtaí,​ ainmneacha gnó agus brainsí / ionaid ghnó in Éirinn |  |
 +| Registru cu caracter specific | Adjudecători şi evaluatori profesionişti înregistraţi - Members of the Institute of Professional Auctioneers and Valuers,​Comhaltaí an Institiúid Cheantálaithe agus Luachálaithe Gairmiúla |  |
 +| ::: | Consilieri în materie de protecţie împotriva radiaţiilor înregistraţi - Radiation Protection Advisors Register,​Clár na Comhairleoirí Cosanta Radaíochta |  |
 +| ::: | Consultanţi fiscali înregistraţi - Association of the Irish Taxation Institute (AITI) Registered Tax Consultants,​Cumann an Institiúid Cánachais na héireann(AITI) Comhairleoiri Cánach Cláraithe |  |
 +| ::: | Instructori auto autorizaţi înregistraţi - Register of Approved Driving Instructors,​Clár na Teagascóir Tiomána Faofa |  |
 +| ::: | Registrul agenţilor de brevet - Register of Patent Agents,​Clár na Gníomhairí Paitinne |  |
 +| ::: | Registrul agenţilor turistici autorizaţi - Register of Licensed Travel Agents,​Clár na Gníomhairí Taistil ceadúnaíodh |  |
 +| ::: | Registrul agenţilor în materie de mărci - Register of Trade Mark Agents,​Clár na Gniomhairí Trádmharcanna |  |
 +| ::: | Registrul apartamentelor de vacanţă - Register of Holiday Appartments,​Clár de árasán saoire |  |
 +| ::: | Registrul arhitecţilor din Republica Irlanda - RIAI Register for Architects |  |
 +| ::: | Registrul cabanelor de vacanţă autorizate - Register of Approved Holiday Cottages,​Clár d'​iostáin saoire cheadaithe |  |
 +| ::: | Registrul campingurilor de vacanţă - Register of Holiday Camps,Clár na Campaí Saoire |  |
 +| ::: | Registrul caselor de oaspeţi - Register of Guest Houses,​Clár na Tithe Aíochta |  |
 +| ::: | Registrul companiilor aeriene autorizate – Categoriile A şi B - Register of Licensed Airlines- Category A & B,Clár na Catagóir Airlines Ceadúnaithe-A & B |  |
 +| ::: | Registrul căminelor de vacanţă - Register of Holiday Hostels,​Clár na Brúnna Saoire |  |
 +| ::: | Registrul căminelor pentru tineret - Register of Youth Hostels,​Clár na Brúnna Óige |  |
 +| ::: | Registrul hotelurilor - Register of Hotels,​Clár na Óstáin |  |
 +| ::: | Registrul inginerilor consultanţi experţi - Register of Consulting Chartered Engineers,​Clár na Cairte Innealtóirí Comhairleacha |  |
 +| ::: | Registrul locaţiilor de campare şi pentru caravane - Register of Camping and Caravan sites,Clár na láithreáin champála agus Carbhán |  |
 +| ::: | Registrul motelelor - Register of Motor Hotels,​Clár na Óstáin Mótair |  |
 +| ::: | Registrul ogarilor englezi de curse - Irish Greyhound Stud Book,​Leabhar Graí na hÉireann gCon |  |
 +| ::: | Registrul operatorilor aprobaţi de handling la sol - Register of approved ground handling operators,​Clár na n-oibreoirí formheasta talamh láimhseála |  |
 +| ::: | Registrul operatorilor turistici autorizaţi - Register of Licensed Tour Operators,​Clár na Turas Ceadúnaithe |  |
 +| ::: | Registrul organismelor de licenţiere a drepturilor de autor - Register of Copyright Licensing Bodies,​Clár de na Comhlachtaí Ceadúnúcháin cóipchirt |  |
 +| ::: | Registrul organismelor de licenţiere a drepturilor de autor pentru drepturile de proprietate ale interpreţilor - Register of Copyright Licensing Bodies For Performers'​ Property Rights,​Clár na gComhlachtaí Ceadúnúcháin Cóipchirt Do Chearta Maoine Taibheoirí |  |
 +==== Islanda ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul debitorilor impliciţi - Vanskilaskrá |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor - Fyrirtækjaskrá RSK |  |
 +| Registru cu caracter specific | Registrul agenţiilor de turism autorizate - * Register of Licensed Travel Agencies (Informal EN) |  |
 +| ::: | Registrul agenţilor imobiliari certificaţi - Skrá yfir fasteignasala |  |
 +| ::: | Registrul arhitecţilor - Skrá yfir þá sem fengið hafa löggildingu til að kalla sig húsameistara |  |
 +| ::: | Registrul avocaţilor - Lögmannalisti |  |
 +| ::: | Registrul ghizilor turistici - Félag leiðsögumanna |  |
 +| ::: | Registrul hotelurilor şi restaurantelor autorizate - * Register of Licensed Hotels and Restaurants (Informal EN) |  |
 +| ::: | Registrul operatorilor turistici autorizaţi - Ferðaskipuleggjendur - skrá yfir leyfishafa |  |
 +
 +==== Italia ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul comerţului din Italia - Registro Imprese |  |
 +| Registru cu caracter specific | Consiliul naţional al agrotehnicienilor şi agrotehnicienilor licenţiaţi - Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati |  |
 +| ::: | Consiliul naţional al arhitecţilor,​ al arhitecţilor urbanişti şi peisagişti şi al specialiştilor în conservarea naturii - Consiglio Nazionale Architetti , Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori |  |
 +| ::: | Registrul actuarilor - Attuari |  |
 +| ::: | Registrul agenţiilor de forţă de muncă - ALBO INFORMATICO DELLE AGENZIE PER IL LAVORO |  |
 +| ::: | Registrul agronomilor – licenţiaţi în agronomie şi silvicultură - Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali |  |
 +| ::: | Registrul asistenţilor sociali - Assistenti sociali |  |
 +| ::: | Registrul auditorilor - Revisori Contabili |  |
 +| ::: | Registrul avocaţilor - Avvocati |  |
 +| ::: | Registrul biologilor - Biologi |  |
 +| ::: | Registrul chimiştilor - Chimici |  |
 +| ::: | Registrul consultanţilor de muncă - Consulenti del Lavoro |  |
 +| ::: | Registrul contabililor şi al consilierilor fiscali - Dottori commercialisti ed Esperti contabili |  |
 +| ::: | Registrul experţilor din industrie - Periti Industriali e Periti Industriali Laureati |  |
 +| ::: | Registrul experţilor în agricultură,​ cu sau fără licenţă - Periti agrari e Periti agrari laureati |  |
 +| ::: | Registrul geologilor - Geologi |  |
 +| ::: | Registrul inginerilor - Ingegneri |  |
 +| ::: | Registrul jurnaliştilor - Giornalisti |  |
 +| ::: | Registrul naţional al întreprinderilor ecologice de tratare şi gestionare a deşeurilor - * National Register of Environmental Waste Treatment and Management Companies (Informal EN) |  |
 +| ::: | Registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice - Il Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche |  |
 +| ::: | Registrul psihologilor/​psihoterapeuţilor - Psicologi |  |
 +| ::: | Registrul public al furnizorilor de servicii poştale electronice certificate - Elenco Pubblico dei Gestori di Posta Elettronica Certificata | ​ |
 +| ::: | Registrul public al prestatorilor de servicii de certificare care eliberează certificate calificate - Elenco Pubblico dei Certificatori di Firma Digitale |  |
 +| ::: | Registrul tehnologilor alimentari - Tecnologi Alimentari |  |
 +| ::: | Registrul topografilor de teren şi al geometricienilor - Geometri e Geometri Laureati | |
 +==== Letonia ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrele cazierelor - Sodu reģistrs |  |
 +| ::: | Registrul de insolvență - Maksātnespējas reģistrs |  |
 +| Registru cu caracter specific | Agenții private de ocupare a forţei de muncă - * Private Employment Agencies (Informal EN) |  |
 +| ::: | Baza de date a Asociaţiei medicilor veterinari autorizaţi din Letonia - Latvijas Veterinārārstu biedrības sertificēto veterinārārstu un veterinārfeldšeru saraksts |  |
 +| ::: | Baza de date a furnizorilor de servicii legate de turism - Tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāze |  |
 +| ::: | Colegiul arhitecţilor şi membrii Asociaţiei arhitecţilor din Letonia - Sertificētie arhitekti un LAS un LAB biedri |  |
 +| ::: | Instituţii muzicale şi de spectacole - * Music and Performing Art Institutions (Informal EN) |  |
 +| ::: | Instituţii şi programe acreditate în domeniul învăţământului general - * Accreditation of All-round Educational Programms and Establishments (Informal EN) |  |
 +| ::: | Licenţe pentru procedurile de executare în domeniul cadastrului,​ geodeziei şi topografiei - * Licenses for Land survey, Land Cadastral Survey, Geodesical and Topographical Performance Procedures (Informal EN) |  |
 +| ::: | Licenţe pentru procedurile de executare în domeniul cartografiei şi fotogrametriei - * Licenses for Cartography and Photogrammetry Performance Procedures (Informal EN) |  |
 +| ::: | Licenţe pentru programele din sectorul învăţământului general - Vispārējās izglītības programmu licencēšana |  |
 +| ::: | Lista avocaţilor autorizaţi şi a asistenţilor avocaţilor autorizaţi - * List of Sworn Advocates and Assistants of Sworn Advocates (Informal EN) |  |
 +| ::: | Organisme acreditate de certificare şi evaluare a conformităţii – Biroul naţional de acreditare din Letonia - Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs |  |
 +| ::: | Organizaţii de arhitectură şi design - * Architecture and Design Organizations (Informal EN) |  |
 +| ::: | Permise pentru înfiinţarea şi administrarea birourilor de reprezentare a instituţiilor străine de învăţământ superior - Ārvalsts augstskolas pārstāvniecības atvēršanas un darbības atļauja |  |
 +| ::: | Programe acreditate în sectorul învăţământului general - Vispārējās izglītības programmu akreditēšana |  |
 +| ::: | Programe acreditate în sectorul învăţământului superior - Augstākās izglītības programmu akreditācija |  |
 +| ::: | Registrul Asociaţiei imobiliare (LANĪDA) - Reģistrā Latvijas Nekustamo Īpašumu Darījumu Asociācija LANĪDA |  |
 +| ::: | Registrul animalelor şi al efectivelor de animale - Ganāmpulku un dzīvnieku reģistrs |  |
 +| ::: | Registrul arhitecţilor şi activităţilor din sectorul construcţiilor - Būvprakses un arhitekta prakses reģistrs |  |
 +| ::: | Registrul artiştilor - Mākslinieku Reģistrs |  |
 +| ::: | Registrul avocaţilor specializaţi în brevete - Patentpilnvaroto Saraksts |  |
 +| ::: | Registrul centrelor de formare a conducătorilor de tractoare - Traktortehnikas vadītāju apmācības iesāžu reģistrs |  |
 +| ::: | Registrul colegiilor care nu şi-au început încă activitatea - Koledžas reģistrācija darbības uzsākšanai |  |
 +| ::: | Registrul comercianţilor de vehicule - * Register of Vehicle Traders (Informal EN) |  |
 +| ::: | Registrul companiilor autorizate să achiziţioneze deşeuri metalice - * Register of Companies Authorized to Purchase Metal Scraps in Latvia (Informal EN) |  |
 +| ::: | Registrul concesionarilor de tractoare, vehicule cu autopropulsie şi remorci - Traktortehnikas,​ tās piekabju un to numurēto agregātu mazumtirdzniecības uzņēmumu reģistrs |  |
 +| ::: | Registrul cotelor de lapte - Piena kvotu reģistrs |  |
 +| ::: | Registrul exploatărilor agricole - Novietņu reģistrs |  |
 +| ::: | Registrul furnizorilor de servicii din sectorul construcţiilor - Būvkomersantu reģistrs | ​ |
 +| ::: | Registrul geodezilor autorizaţi - * The List of Certified Persons in Land Survey (Informal EN) |  |
 +| ::: | Registrul geodezilor autorizaţi - * Register of Certified Persons - Land Cadastral Survey (Informal EN) |  |
 +| ::: | Registrul instituţiilor de învăţământ general - Vispārējās izglītības iestāžu reģistrācija |  |
 +| ::: | Registrul instituţiilor de învăţământ superior - Augstskolu reģistrācija |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor care fac obiectul supravegherii de către serviciul alimentar şi veterinar -  Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļuauto uzņēmumu reģistrs |  |
 +| ::: | Registrul şcolilor de şoferi - * Register of Driving Schools (Informal EN) |  |
 +| ::: | Registrul „7 Guru” (marketing, mass-media şi evenimente) - * 7 Guru Register (Informal EN) |  |
 +| ::: | Universităţi şi colegii acreditate - Augstskolas un koledžas akreditācija |  |
 +==== Liechtenstein ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul public (Registrul întreprinderilor) - Öffentlichkeitsregister |  |
 +| Registru cu caracter specific | Registrul administratorilor - Register der Treuhänder |  |
 +| ::: | Registrul auditorilor - Register der Wirtschaftsprüfer |  |
 +| ::: | Registrul avocaţilor - Register der Rechtsanw&​auml;​lte |  |
 +| ::: | Registrul avocaţilor specializați în domeniul brevetelor - Register der Patentanwälte |  |
 +==== Lituania ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Baza de date a activelor întreprinderilor în stare de faliment şi a întreprinderilor falimentare vândute la licitaţie - Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto, parduodamo iš varžytynių,​ duomenų bazė |  |
 +| ::: | Baza de date a întreprinderilor în proces de restructurare - Įmonių restruktūrizavimo duomenų bazė |  |
 +| ::: | Baza de date a întreprinderilor în stare de faliment - Įmonių bankroto duomenų bazė |  |
 +| ::: | Registrul contribuabililor - Mokesčių mokėtojų registras |  |
 +| ::: | Registrul entităţilor juridice - Juridinių Asmenų Registras |  |
 +| Registru cu caracter specific | Baza de date a administratorilor întreprinderilor în stare de faliment şi a administratorilor întreprinderilor în proces de restructurare - Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių duomenų bazė |  |
 +| ::: | Lista aparatelor de joc - Lošimo įrenginių registras |  |
 +| ::: | Registrul animalelor - Ūkinių gyvūnų registras |  |
 +| ::: | Registrul exploataţiilor agricole - Žemės ūkio ir kaimo verslo registras |  |
 +| ::: | Registrul fermierilor şi al fermelor - Ūkininkų ūkių registras |  |
 +| ::: | Registrul instituţiilor de învăţământ şi de ştiinţă - Registrai Švietimo ir mokslo institucijos |  |
 +| ::: | Registrul licenţelor pentru formare profesională - Registrai - Mokymo licencijos |  |
 +| ::: | Registrul licenţelor în materie de energie electrică - * Register of Electricity Licences (Informal EN) |  |
 +| ::: | Registrul maşinilor agricole - Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras |  |
 +| ::: | Registrul programelor de studii şi de formare - Registrai Studijų ir mokymo programos | |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor - VEI atestuotų įmonių registras |  |
 +==== Luxemburg ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul comerţului şi al întreprinderilor - Registre de Commerce et des Sociétés |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor în stare de faliment - Relevé des faillites (Mémorial B),​Insolvenzliste (Mémorial B) |  |
 +| Registru cu caracter specific | Comisia de Asigurări – Lista asigurătorilor - Commissariat aux Assurances | Membrii Asociaţiei Baroului din Luxemburg şi Diekirch - Barreau de Luxembourg et Barreau de Diekirch |
 +| ::: | Comisia de supraveghere a sectorului financiar – Lista întreprinderilor din sectorul financiar - Commission de Surveillance du Secteur Financier |  |
 +| ::: | Membrii Ordinului arhitecţilor şi al inginerilor experţi - Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils du Grand-Duché de Luxembourg |  |
 +| ::: | Membrii Ordinului contabililor certificaţi - Ordre des Experts-Comptables |  |
 +| ::: | Ordinul geometrilor - Ordre Luxembourgeois des Géomètres,​Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur |  |
 +| ::: | Registrul medicilor veterinari - Association des médecins vétérinaires du Grand-Duché de Luxembourg,​Vereinigung der Luxemburger Tierärtzte |  |
 +| ::: | Registrul meseriilor - Rôle artisanal |  |
 +| ::: | Registrul profesional al contabililor publici - Institut des Réviseurs d'​Entreprises,​Berufsregister für Wirtschaftsprüfer |  |
 +| ::: | Registry of energy consultants - Liste des personnes visées à l’article 3(10) du règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'​habitation,​Liste der Personen gemäss Artikel 3(10) der grossherzoglichen Verordnung vom 30. November 2007 über die Energieeffizienz von Wohngebäuden |  |
 +==== Malta ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Dental Surgeons Principal Register - Registru Ewlieni tad-Dentisti,​Dental Surgeons Principal Register |  |
 +| ::: | Dental Surgeons Temporary Register - Registru Temporarju tad-Dentisti,​Dental Surgeons Temporary Register |  |
 +| ::: | Medical Practitioners Provisional Register - Registru Provizorju tat-Tobba,​Medical Practitioners Provisional Register |  |
 +| ::: | Medical Practitioners Temporary Register - Registru Temporarju tat-Tobba,​Medical Practitioners Temporary Register |  |
 +| ::: | Medical and Dental Specialists'​ Register - Registru ta' Specjalisti Tobba u Dentisti,​Medical and Dental Specialists'​ Register |  |
 +| ::: | Registrul cooperativelor - Direttorju tal-Koperattivi,​Register of Cooperatives |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor - Reġistru tal-Kumpanniji,​Registry of Companies |  |
 +| ::: | Temporary Service Providers List (Dental Surgeons) - Lista ta' Dentisti fuq Servizz Temporarju,​Temporary Service Providers List (Dental Surgeons) |  |
 +| ::: | Temporary Service Providers List (Medical Practitioners) - Lista ta' Tobba fuq Servizz Temporarju,​Temporary Service Providers List (Medical Practitioners) |  |
 +| Registru cu caracter specific | Lista contabililor înregistraţi,​ a auditorilor,​ a societăților de audit, inclusiv acționarii principali, a societăților de contabilitate,​ inclusiv acționarii principali - List of Registered Accountants,​ List of Registered Auditors, List of Registered Audit Firms & Principals, List of Registered Accounting Firms & Principals |  |
 +| ::: | Lista pietrarilor (actualizată până în 2008) - Liċenzi tal-Bennejja sal-2008,​Mason'​s Licence updated till 2008 |  |
 +| ::: | Registrul ghizilor turistici - Reġistru tal-Gwidi Turistiċi,​Register of Tourist Guides |  |
 +| ::: | Registrul inginerilor abilitați - Reġistru tal-Inġiniera bil-Warrant,​Register of Warranted Engineers |  |
 +| ::: | Registrul medicilor chirurgi veterinari - Reġistru tal-Kirurgi Veterinarji,​Veterinary Surgeons'​ Register |  |
 +| ::: | Registrul principal al medicilor - Registru Ewlieni tat-Tobba,​Medical Practitioners Principal Register |  |
 +| ::: | Registrul provizoriu al unităţilor de îngrijire pe timp de zi a copiilor - Provisional Register for Child Day Care Facilities |  |
 +| ::: | Registrul staţiilor pentru inspecţia tehnică auto a autovehiculelor - Register of Motor Vehicle Roadworthiness Testing Stations |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor autorizate de servicii poştale - Reġistru ta' Impriżi Awtorizzati biex joffru Servizzi Postali,​Register of Authorised Postal Service Undertakings |  |
 +| ::: | Registrul şcolilor auto - Register of Driving Schools |  |
 +==== Norvegia ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul central al entităţilor juridice - Enhetsregisteret |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor - Foretaksregisteret |  |
 +| Registru cu caracter specific | Registrul Finanstilsynet – Registrul Autorităţii de supraveghere financiară Finanstilsynets konsesjonsregister |  |
 +| ::: | Registrul avocaţilor practicieni şi al consilierilor juridici din Norvegia - Register over landets praktiserende advokater og rettshjelpere |  |
 +| ::: | Registrul furnizorilor de servicii de medicină alternativă/​complementară - Registeret for utøvere av alternativ behandling |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor care proiectează,​ instalează şi întreţin instalaţii electrice - Elvirksomhetsregisteret |  |
 +| ::: | Registrul şcolilor, examinatorilor şi instructorilor auto (Registrul TSK) - Trafikkskole-,​ sensor- og kursarrangørregister |  |
 +| ::: | Schema centrală de aprobare pentru întreprinderile din cadrul industriei construcţiilor * The Central Approval Scheme for Enterprises within the Building and Construction Industry (Informal EN) |  |
 +| ::: | Renholdsregisteret |  |
 +==== Polonia ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^ Acoperire locala ^
 +| Registru cu caracter general | Lista unităţilor aprobate din sectorul furajelor (în baza Regulamentului (CE) nr. 852/2004 de stabilire a cerinţelor în materie de igienă a furajelor) - Wykaz zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz | Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi pentru transportul rutier – Provincia Opole - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Województwo Opolskie | Registrul organizatorilor de cursuri de formare pentru ghizi turistici şi organizatori de circuite turistice – Provincia Lubusz (Gorzow Wielkopolski / Zielona Gora) - Rejestr organizatorów szkoleń dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek - Województwo Lubuskie |
 +| ::: | Registrul activităţilor economice - Ewidencja Działalności Gospodarczej | Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi pentru transportul rutier – Provincia Łódź - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Województwo Łódzkie |  |
 +| ::: | Registrul entităţilor comerciale (Registrul comerţului) - Krajowy Rejestr Sądowy | Registrul antreprenorilor care furnizează cursuri de formare în domeniul tehnicilor avansate de conducere – Provincia Opole - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Województwo Opolskie |  | 
 +| ::: | Registrul organismelor de supraveghere - Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną | Registrul antreprenorilor care furnizează cursuri de formare în domeniul tehnicilor avansate de conducere – Provincia Pomerania de Vest (Szczecin) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Województwo Zachodniopomorskie |  |
 +| ::: |  | Registrul cabinetelor psihologice,​ al psihologilor şi psihologilor examinatori pentru conducătorii auto – Provincia Varmia - Mazuria (Olsztyn) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną - Warmińsko-Mazurskie |  |
 +| ::: |  | Registrul locuinţelor sociale – Provincia Varmia-Mazuria (Olsztyn) - Rejestr Domów Pomocy Społecznej – Warmińsko-Mazurskie |  |
 +| Registru cu caracter specific | Lista auditorilor autorizaţi şi a firmelor de audit - Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych | Lista centrelor, antreprenorilor şi companiilor care se ocupă de colectarea vehiculelor retrase din circulaţie - Provincia Malopolska (Polonia Mică - Cracovia) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów - Województwo Małopolskie. | Lista centrelor, antreprenorilor şi companiilor care se ocupă de colectarea vehiculelor retrase din circulaţie - Provincia Lublin - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów - Województwo Lubelskie |
 +| ::: | Lista centrelor aprobate de colectare a materialului seminal pentru schimburile intracomunitare de material seminal de  animale din specia bovină (Directiva 88/407/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów pozyskiwania nasienia dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem bydła domowego (dyrektywa 88/407/EWG | Lista centrelor, antreprenorilor şi companiilor care se ocupă de colectarea vehiculelor retrase din circulaţie - Provincia Mazovia (Varşovia) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów - Województwo Mazowieckie |  |
 +| ::: | Lista centrelor aprobate de colectare a materialului seminal pentru schimburile intracomunitare de material seminal de  animale din specia ecvină (Directiva 92/​65/​CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów pozyskiwania nasienia dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem koni (dyrektywa 92/65/EWG) | Lista centrelor, antreprenorilor şi companiilor care se ocupă de colectarea vehiculelor retrase din circulaţie - Provincia Pomerania (Gdańsk) - Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów - Województwo Pomorskie |  |
 +| ::: | Lista centrelor aprobate de colectare a materialului seminal pentru schimburile intracomunitare de material seminal de  animale din specia porcină (Directiva 92/65/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów pozyskiwania nasienia dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem świń domowych (dyrektywa 90/429/EWG | Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea,​ ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Kujawy-Pomerania (Bydgoszcz / Toruń) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin- Kujawsko-pomorski |  |
 +| ::: | Lista centrelor aprobate de stocare a materialului seminal pentru schimburile intracomunitare de material seminal de  animale din specia bovină (Directiva 88/407/CEE) - Wykaz zatwierdzonych centrów przechowywania nasienia dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem bydła domowego (dyrektywa 88/407/EWG | Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea,​ ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Malopolska (Polonia Mică – Cracovia) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin- Małopolski |  |
 +| ::: | Lista centrelor de colectare aprobate pentru schimburile intracomunitare cu animale din speciile bovină și porcină (Directiva 64/​432/​CEE),​ ecvină (Directiva 90/​426/​CEE),​ ovină și caprină (Directiva 91/68/CEE) - Wykaz miejsc gromadzenia zwierząt zatwierdzonych dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu bydłem i świniami (dyrektywa 64/​432/​EGE),​ koniowatymi (dyrektywa 90/​426/​EWG),​ owcami i kozami (dyrektywa 91/68/EWG) | Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea,​ ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Mazovia (Varşovia) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin - Mazowiecki |  |
 +| ::: | Lista centrelor de formare în domeniul aviaţiei - Wykaz ośrodków szkolenia lotniczego | Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea,​ ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Podcarpaţia (Rzeszów) - Jednostki organizacyjne upowaznione do prowadzenia szkolen w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania srodków ochrony roslin- Podkarpacki |  |
 +| ::: | Lista cimitirelor de animale aflate sub supravegherea inspecţiei veterinare - Cmentarze dla zwierząt towarzyszących znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej | Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea,​ ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Pomerania (Gdańsk) - Jednostki organizacyjne upowaznione do prowadzenia szkolen w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania srodków ochrony roslin- Pomorski |  |
 +| ::: | Lista comercianţilor autorizaţi şi a spaţiilor înregistrate pentru comerţul cu bovine, porcine, ovine şi caprine (Directivele 64/432/CEE şi 91/68/CEE) - Wykaz zatwierdzonych pośredników ​ i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności (dyrektywy 64/432/EWG i 91/68/EWG | Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea,​ ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Silezia (Katowice) - Jednostki organizacyjne upowaznione do prowadzenia szkolen w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania srodków ochrony roslin- Slaski |  |
 +| ::: | Lista contabililor autorizaţi - Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy | Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea,​ ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Warmia-Mazuria (Olsztyn) - Jednostki organizacyjne upowaznione do prowadzenia szkolen w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania srodków ochrony roslin- Warminsko-Mazurski |  |
 +| ::: | Lista echipelor aprobate de colectare şi/sau producere de embrioni pentru schimburile intracomunitare de embrioni şi ovule de animale din specia bovină (Directiva 89/556/CEE) - Wykaz zatwierdzonych zespołów pozyskiwania i/lub produkcji zarodków dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zarodkami i komórkami jajowymi zwierząt z gatunku bydła (dyrektywa 89/556 /EWG ) | Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea,​ ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Łódź - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin- Łódzki |  |
 +| ::: | Lista fermelor sau a centrelor de carantină autorizate pentru importul de păsări, altele decât păsările de curte (Directivele 92/65/CEE și 91/496/CEE) - Wykaz zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny do przywozu ptaków innych niż drób  (dyrektywy 92/65/EWG i 91/496/EWG) | Lista organismelor autorizate să desfăşoare cursuri de formare privind comercializarea,​ ambalarea şi utilizarea produselor fitosanitare – Provincia Świętokrzyskie (Kielce) - Jednostki organizacyjne upowaznione do prowadzenia szkolen w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania srodków ochrony roslin- Swietokrzyski |  |
 +| ::: | Lista laboratoarelor aprobate de şeful serviciului veterinar (în baza articolului 25 din Legea privind inspecţia veterinară) - Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii na podstawie art.25 a Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej | Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Kujawy - Pomerania (Bydgoszcz - Toruń) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Kujawsko-pomorski |  |
 +| ::: | Lista laboratoarelor aprobate de şeful serviciului veterinar (în baza articolului 43a din Legea privind protecţia sănătăţii animalelor şi combaterea bolilor infecţioase,​ din 11 martie 2004) - Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 43a ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 916) | Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Malopolska (Polonia Mică - Cracovia) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Małopolski |  |
 +| ::: | Lista laboratoarelor autorizate să efectueze testele serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice (Decizia 2000/​258/​CE) - Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (decyzja 2000/​258/​WE) | Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Mazovia (Varşovia) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Mazowiecki |  |
 +| ::: | Lista laboratoarelor care au primit aprobare din partea şefului serviciului veterinar pentru a realiza teste de laborator (în baza articolului 25 alineatul 3 din Legea privind inspecţia veterinară – 29 ianuarie 2004) - Wykaz laboratoriów urzędowych wyznaczonych przez Głównego Lekarza Weterynarii do przeprowadzania badań laboratoryjnych,​ zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr. 112,poz. 744) Polonia Registru cu caracter specific Națională | Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Opole - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Opolskie |  |
 +| ::: | Lista laboratoarelor naționale de referință (Directivele 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE) - Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych (dyrektywy 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/​75/​EWG,​ 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE) | Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Podcarpaţia (Rzeszów) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Podkarpacki |  |
 +| ::: | Lista membrilor activi ai Ordinului arhitecţilor - Lista czynnych członków Izby Architektów RP | Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Pomerania (Gdańsk) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Pomorski |  |
 +| ::: | Lista operatorilor înregistraţi din sectorul alimentar în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 - Lista podmiotów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 | Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Pomerania de vest (Szczecin) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Zachodniopomorskie |  |
 +| ::: | Lista operatorilor înregistraţi din sectorul alimentar în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 – Fermele de ouă pentru consum uman aprobate în conformitate cu Directiva 2002/4/CE - Lista podmiotów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 FJK-Fermy jaj konsumpcyjnych zatwierdzone zgodnie z dyrektywą 2002/4/WE | Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Silezia (Katowice) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Śląski |  |
 +| ::: | Lista organismelor,​ institutelor și centrelor aprobate pentru comercializarea intracomunitară de animale, aşa cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 92/65/CEE - Wykaz jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zwierzętami określonymi w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG | Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Warmia-Mazuria (Olsztyn) - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Warmińsko-Mazurski |  |
 +| ::: | Lista punctelor de aşteptare aprobate pentru transportul animalelor (conform Regulamentului (CE) nr. 1255/97 al Consiliului privind criteriile comunitare prevăzute pentru posturile de control și de modificare a planului de itinerar) - Wykaz zatwierdzonych punktów kontroli, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997r., dotyczącym kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli oraz zmieniającym plan trasy określony w Załączniku do Dyrektywy 91/628/EWG. | Lista organismelor autorizate să testeze randamentul tehnic al echipamentelor (remorcate sau cu autopropulsie) pentru aplicarea de tratamente fitosanitare la culturi agricole şi pomi fructiferi – Provincia Łódź - Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych- Łódzkie |  |
 +| ::: | Lista titularilor de certificate pentru activităţi de servicii anexe transportului aerian (AWC) - Wykaz posiadaczy certyfikatu usług lotniczych AWC | Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi pentru transportul rutier – Provincia Kujawy – Pomerania (Bydgoszcz / Toruń) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Województwo Kujawsko-Pomorskie |  |
 +| ::: | Lista unităţilor aprobate pentru producţia de alimente de origine animală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 (inclusiv unităţile care folosesc măsuri naţionale de adaptare, menţionate de articolul 10 alineatul 3 din Regulament) - Lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 z uwzględnieniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących,​ o których mowa w art. 10 ust. 3 (WE) Nr 853/2004 | Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi pentru transportul rutier – Provincia Malopolska (Polonia Mică - Cracovia) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Województwo Małopolskie |  |
 +| ::: | Lista unităţilor de subproduse de origine animală aprobate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 - Lista zakładów sektora utylizacyjnego zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem 1774/2002 | Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi pentru transportul rutier – Provincia Pomerania (Gdańsk) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Województwo Pomorskie |  |
 +| ::: | Registrul agenţiilor de ocupare a forţei de muncă - Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia | Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi pentru transportul rutier – Provincia Pomerania de Vest (Szczecin) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Województwo Zachodniopomorskie |  |
 +| ::: | Registrul auditorilor legali - Rejestr biegłych rewidentów | Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi pentru transportul rutier – Provincia Świętokrzyskie (Kielce) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Województwo Świętokrzyskie |  |
 +| ::: | Registrul central al administratorilor de bunuri imobiliare - Centralny rejestr zarządców nieruchomości | Registrul antreprenorilor care administrează şcoli de şoferi – Provincia Mazovia (Varşovia) Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - Województwo Mazowieckie |  |
 +| ::: | Registrul central al agenţilor imobiliari - Centralny rejestr pośredników w obrocie nieruchomościami | Registrul antreprenorilor care furnizează cursuri de formare în domeniul tehnicilor avansate de conducere – Provincia Kujawy – Pomerania ((Bydgoszcz /Toruń) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Województwo Kujawsko-Pomorskie |  |
 +| ::: | Registrul central al evaluatorilor imobiliari - Centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych | Registrul antreprenorilor care furnizează cursuri de formare în domeniul tehnicilor avansate de conducere – Provincia Mazovia (Varşovia) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Województwo Mazowieckie |  |
 +| ::: | Registrul central al experţilor din construcţii,​ al persoanelor care au licenţă în construcţii şi al persoanelor sancţionate pe motive de răspundere profesională în domeniul construcţiilor - Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie | Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Kujawy - Pomerania (Bydgoszcz - Toruń) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Kujawsko-pomorski |  |
 +| ::: | Registrul central al operatorilor turistici şi al agenţiilor de turism - Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych | Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Malopolska (Polonia Mică – Cracovia) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Małopolski |  |
 +| ::: | Registrul comercianţilor angro de produse medicinale veterinare - Rejestr hurtowni farmaceutycznych ​ produktów leczniczych weterynaryjnych | Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Mazovia (Varşovia) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Mazowiecki |  |
 +| ::: | Registrul companiilor şi organizaţiilor care reciclează echipamente electrice şi electronice - Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Pomerania (Gdańsk) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Pomorski |  |
 +| ::: | Registrul consilierilor fiscali autorizaţi (entităţi juridice) - Rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego | Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Provincia Podcarpaţia (Rzeszów) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Podkarpacki |  |
 +| ::: | Registrul distribuitorilor de furaje medicamentate (gestionat de Inspectoratul veterinar general) - Rejestr dystrybutorów pasz leczniczych | Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Silezia (Katowice) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Śląski |  |
 +| ::: | Registrul entităţilor care desfăşoară activităţi medicale - Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą | Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Varmia-Mazuria (Olsztyn) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Warmińsko-Mazurski |  |
 +| ::: | Registrul furnizorilor calificaţi de servicii de certificare a semnăturilor electronice - Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne | Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Wielkopolska (Polonia Mare - Poznań) - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Wielkopolski |  |
 +| ::: | Registrul furnizorilor de materiale forestiere de reproducere - Rejestr dostawców prowadzących obrót leśnym materiałem rozmnożeniowy | Registrul antreprenorilor care se ocupă cu ambalarea şi comercializarea de produse fitosanitare – Provincia Łódź - Rejestr przedsiębiorców wykonująych działaność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin- Łódzki |  |
 +| ::: | Registrul furnizorilor de servicii de telecomunicaţii - Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych | Registrul cabinetelor psihologice,​ al psihologilor şi psihologilor examinatori pentru conducătorii auto – Provincia Lublin - Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną - Lubelskie |  |
 +| ::: | Registrul operatorilor economici care gestionează dosarele membrilor personalului şi fişele de salarizare - Rejestr przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej | Registrul cabinetelor psihologice,​ al psihologilor şi psihologilor examinatori pentru conducătorii auto – Provincia Mazovia (Varşovia) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną - Mazowieckie |  |
 +| ::: | Registrul operatorilor poştali - Rejestr operatorów pocztowych | Registrul cabinetelor psihologice,​ al psihologilor şi psihologilor examinatori pentru conducătorii auto – Provincia Pomerania (Gdańsk) - Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną - Pomorskie |  |
 +| ::: | Registrul organismelor de certificare a agriculturii ecologice - Jednostki Certyfikujące w Rolnictwie Ekologicznym w Polsce | Registrul cabinetelor psihologice,​ al psihologilor şi psihologilor examinatori pentru conducătorii auto – Provincia Łódź - Rejestr przedsiebiorców prowadzących pracownię psychologiczną -Łódzkie |  |
 +| ::: | Registrul organismelor de certificare a produselor regionale şi tradiţionale - Jednostki certyfikujące produkty regionalne i tradycyjne w Polsce | Registrul centrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi,​ pacienţilor cronici şi persoanelor în vârstă – Provincia Kujawy-Pomerania (Bydgoszcz /Toruń) - Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,​ przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Województwo Kujawsko-Pomorskie |  |
 +| ::: | Registrul produselor care conţin OMG-uri (organisme modificate genetic) - Rejestr produktów GMO wprowadzonych do obrotu | Registrul centrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi,​ pacienţilor cronici şi persoanelor în vârstă – Provincia Malopolska (Polonia Mică - Cracovia) - Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,​ przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Województwo Małopolskie |  |
 +| ::: | Registrul programelor notificate de formare profesională - Rejestr zgłoszonych programów kształcenia | Registrul centrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi,​ pacienţilor cronici şi persoanelor în vârstă – Provincia Pomerania (Gdańsk) - Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,​ przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Województwo Pomorskie |  |
 +| ::: | Registrul unităţilor veterinare - Rejestr zakładów leczniczych dla zwierząt | Registrul centrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi,​ pacienţilor cronici şi persoanelor în vârstă – Provincia Varmia-Mazuria (Olsztyn) - Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,​ przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Województwo Warmińsko-Mazurskie |  |
 +| ::: | ? - Centralny Wykaz Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek | Registrul centrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi,​ pacienţilor cronici şi persoanelor în vârstă – Provincia Wielkopolska (Polonia Mare - Poznań) - Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,​ przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Województwo Wielkopolskie |  |
 +| ::: | ? - Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek | Registrul centrelor care acordă asistenţă socială permanentă persoanelor cu dizabilităţi,​ pacienţilor cronici şi persoanelor în vârstă – Provincia Świętokrzyskie (Kielce) - Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,​ przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Województwo Świętokrzyskie |  |
 +| ::: | ? - Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich | Registrul centrelor de îngrijire a copiilor, de intervenţie terapeutică şi readaptare – Provincia Varmia-Mazuria (Olsztyn) - Rejestr Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,​ Regionalnych Placówek Opiekuńczo Terapeutycznych i Interwencyjnych Ośrodków Readaptacyjnych – Warmińsko-Mazurskie |  |
 +| ::: |   | Registrul clinicilor veterinare – Provincia Mazovia (Varşovia) - Ewidencja zakładów leczniczych dla zwierząt |   |
 +| ::: |   | Registrul consilierilor din domeniul asistenţei sociale – Provincia Varmia-Mazuria (Olsztyn) - Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa – Warmińsko-Mazurskie |   |
 +| ::: |   | Registrul furnizorilor de servicii de cazare – Provincia Varmia-Mazuria (Olsztyn) - Rejestr Rejestr Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe – Warmińsko-Mazurskie |   |
 +| ::: |   | Registrul operatorilor economici care gestionează dosarele membrilor personalului şi fişele de salarizare – Provincia Lublin - Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych - Województwo Lubelskie |   |
 +| ::: |   | Registrul organizatorilor de circuite turistice şi al operatorilor turistici – Provincia Lubusz (Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra) - Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych - Lubuskie |   |
 +| ::: |   | Registrul organizatorilor de cursuri de formare pentru ghizi turistici şi organizatori de circuite turistice – Provincia Mazovia (Varşovia) - Rejestr organizatorów szkoleń dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek - Województwo Mazowieckie |   |
 +| ::: |   | Registrul plantelor medicinale (Colegiul chirurgilor veterinari din Malopolska) - Zakłady lecznicze dla zwierząt małopolskiej ILW |   |
 +| ::: |   | ? - Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - Województwo Świętokrzyskie |   |
 +
 +==== Portugalia ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^ Acoperire locala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul comerţului - Registo Comercial |  | Register(s) of the Municipality of Amares - Município de Amares |
 +| ::: | Registrul naţional al persoanelor juridice - Registo Nacional das Pessoas Colectivas |  |  |
 +==== Regatul Unit ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul directorilor descalificaţi - Disqualified Directors |  |
 +| ::: | Registrul persoanelor fizice în stare de insolvenţă - Individual Insolvency Register |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor - Companies House |  |
 +| Registru cu caracter specific | Colegiul Regal al Medicilor Veterinari (RCVS) – Registrul membrilor - Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) Register of Members | Registrul serviciilor de sănătate şi de asistenţă socială reglementate din Irlanda de Nord (RQIA) - Register of Regulated Health and Social Care Services in Northern Ireland |
 +| ::: | Controlul calităţii şi poluării apei – Registru public - Water Quality and Pollution Control |  |
 +| ::: | Derogări privind Registrul public – Agenţia de Mediu - Exemptions Public Register |  |
 +| ::: | Organisme modificate genetic (OMG) Registrul public al difuzărilor deliberate şi al aprobărilor pentru introducerea pe piaţă – Agenţia de Mediu - Genetically Modified Organisms (GMOs) Public Register of Deliberate Releases and Consents to Market |  |
 +| ::: | Permise de mediu (Autorizaţia pentru gestionarea deşeurilor) - Environmental Permits (Waste Management Licensing) |  |
 +| ::: | Permise de mediu (Controlul integrat al poluării) - Environmental Permits (Integration Pollution Control) |  |
 +| ::: | Permise de mediu (Prevenirea şi controlul integrat al poluării) - Environmental Permits (Integration Pollution Prevention and Control) |  |
 +| ::: | Registre publice – Agenţia de Mediu - Public Registers |  |
 +| ::: | Registrele publice privind deşeurile periculoase – Agenţia de Mediu - Hazardous Waste Public Registers |  |
 +| ::: | Registrul arhitecţilor - The Register of Architects |  |
 +| ::: | Registrul calificărilor reglementate - The Register of Regulated Qualifications |  |
 +| ::: | Registrul creditelor de consum - Consumer Credit Register |  |
 +| ::: | Registrul infirmierilor veterinari - Register of Veterinary Nurses (VN) |  |
 +| ::: | Registrul public al agenţilor imobiliari - Estate Agents Public Register |  |
 +| ::: | Registrul public al apelor subterane – Agenţia de Mediu - Groundwater Public Register |  |
 +| ::: | Registrul public al brokerilor de deşeuri – Agenţia de Mediu - Waste Brokers Public Register |  |
 +| ::: | Registrul public al colectorilor profesionişti,​ transportatorilor,​ brokerilor şi intermediarilor de deșeuri – Agenţia de Mediu - Professional Collectors, Transporters of Waste, Dealers and Brokers Public Register |  |
 +| ::: | Registrul public al substanţelor radioactive – Agenţia de Mediu - Radioactive Substances Public Register |  |
 +| ::: | Registrul public al transportatorilor de deşeuri – Agenţia de Mediu - Waste Carriers Public Register |  |
 +| ::: | Registrul public privind captarea şi colectarea apei – Agenţia de Mediu - The Water Abstraction and Impounding Public Register |  |
 +| ::: | Registrul public privind răspunderea producătorilor (organizaţii care produc deşeuri de ambalare şi schema la care este membru fiecare producător) – Agenţia de Mediu - Producer Responsibility Public Register |  |
 +| ::: | Registrul şcolilor independente din Scoţia - Register of Independent Schools in Scotland |  |
 +| ::: | Register of Licence holders |  |
 +==== Republica Cehă ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Informaţii publice privind entităţile care funcţionează în temeiul Legii comerțului - Registr živnostenského podnikání |  |
 +| ::: | Nomenclatorul naţional al calificărilor – informaţii privind calificările,​ recunoaşterea,​ precum și instituţiile şi organismele de învățământ superior - Národní Soustava Kvalifikací |  |
 +| ::: | Registrul comerţului - Obchodní rejstřík |  |
 +| ::: | Registrul licitaţiilor şi informațiilor aferente – Adresa centrală - Centrální Adresa |  |
 +| ::: | Registrul situaţiilor de insolvenţă - Insolvenční Rejstřík |  |
 +| Registru cu caracter specific | Lista actuarilor - Seznam Odpovědných Pojistných Matematiků |  |
 +| ::: | Lista administratorilor (care administrează întreprinderi în stare de faliment sau insolvenţă) - Seznam Nucených Správců | ​ |
 +| ::: | Lista arhitecţilor autorizaţi - Architekti Autorizovaní a Registrovaní |  |
 +| ::: | Lista auditorilor legali şi a întreprinderilor de audit - Seznamy auditorů a auditorských společností |  |
 +| ::: | Lista autorităţilor de certificare acreditate şi a serviciilor furnizate de acestea - Přehled kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a jejich kvalifikovaných služeb |  |
 +| ::: | Lista experţilor administrativi şi lichidatori - Seznam likvidátorů |  |
 +| ::: | Lista inginerilor topografi autorizaţi - Seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů |  |
 +| ::: | Lista inginerilor şi tehnicienilor în domeniul construcţiilor - Seznam Autorizovaných Osob |  |
 +| ::: | Lista inspectorilor autorizaţi în domeniul construcţiilor - Seznam Autorizovaných Inspektorů |  |
 +| ::: | Lista organizaţiilor autorizate să desfăşoare explorări arheologice - Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů |  |
 +| ::: | Lista persoanelor autorizate (experţi) să elaboreze documentaţia şi studiile (EIA) - Seznam autorizovaných osob pro zpracování dokumentace a posudku (EIA) |  |
 +| ::: | Lista persoanelor autorizate să efectueze evaluări biologice - Seznam autorizovaných osob pro účely provádění biologického hodnocení |  |
 +| ::: | Lista persoanelor autorizate să evalueze deşeurile periculoase - Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů |  |
 +| ::: | Lista persoanelor autorizate să măsoare gazele de evacuare - Seznam právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo rozhodnutí o autorizaci k měření imisí |  |
 +| ::: | Lista persoanelor autorizate în vederea efectuării evaluărilor - Seznam autorizovaných osob pro účely posouzení |  |
 +| ::: | Lista persoanelor cu licenţă de restaurare - Povolení k restaurování |  |
 +| ::: | Lista persoanelor fizice şi juridice autorizate pentru măsurarea emisiilor provenite din surse de poluare cu flacără mică - Seznam právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo rozhodnutí o autorizaci k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest |  |
 +| ::: | Lista persoanelor fizice şi juridice autorizate să desfășoare expertize - Seznam právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo rozhodnutí o autorizaci ke zpracování odborných posudků |  |
 +| ::: | Lista persoanelor fizice şi juridice autorizate să desfășoare studii de dispersie (evaluări biologice) - Seznam právnických a fyzických osob, kterým MŽP vydalo rozhodnutí o autorizaci ke zpracování rozptylových studií |  |
 +| ::: | Lista persoanelor fizice şi juridice autorizate să determine concentraţia substanţelor urât mirositoare - Seznam právnických a fyzických osob o autorizaci ke stanovení koncentrace pachových látek |  |
 +| ::: | Registrul agenţiilor de forţă de muncă - Agentury práce |  |
 +| ::: | Registrul consilierilor fiscali - Seznam daňových poradců |  |
 +| ::: | Registrul de drept public al avocaţilor în materie de brevete - Komora patentových zástupců |  |
 +| ::: | Registrul experţilor şi interpreţilor - Evidence znalců a tlumočníků |  |
 +| ::: | Registrul furnizorilor de servicii sociale - Registr poskytovatelů sociálních služeb |  |
 +| ::: | Registrul persoanelor fizice şi juridice furnizoare de reţele de comunicaţii sau de alte servicii de telecomunicaţii (televiziune,​ radio şi poştă) - Evidence podnikatelů v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění |  |
 +| ::: | Registrul verificatorilor autorizaţi ai emisiilor de gaze cu efect de seră - Akreditovaní a autorizování ověřovatelé emisí skleníkových plynů |  |
 +==== Romania ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Lista cu agentii economici autorizati - Lista laboratoarelor de metrologie autorizate de BRML |  |
 +| ::: | Lista formatorilor - Lista formatorilor |  |
 +| ::: | Lista furnizorilor de formare - Lista furnizorilor de formare |  |
 +| ::: | Listă verificatori metrologi autorizaţi - Lista verificatorilor metrologi autorizaţi de Biroul Român de Metrologie Legală |  |
 +| ::: | RNASR - Registrul National al Asistentilor Sociali din Romania |  |
 +| ::: | Registrul Comerţului - Registrul Comerţului |  |
 +| ::: | Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior - Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior - RNCIS |  |
 +| ::: | Registrul Naţional de Evidenţă al Organizaţiilor în Domeniul Medierii - Registrul Naţional de Evidenţă al Organizaţiilor în Domeniul Medierii |  |
 +| ::: | Registrul Public al Auditorilor Financiari - Registrul Public al Auditorilor Financiari din Romania |  |
 +| ::: | Tabloul Mediatorilor autorizati - Tabloul Mediatorilor autorizati |  |
 +| Registru cu caracter specific | Baza de date a farmaciilor şi distribuitorilor cu ridicata de medicamente autorizaţi - Database of Authorized Pharmacies and Wholesale Distributors of Medicines (Informal EN) | Tabloul Avocatilor - Tabloul Avocatilor |
 +| ::: | Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România - Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România |  |
 +| ::: | Centralizator Autorizatii de Pescuit - Centralizator Autorizatii de Pescuit |  |
 +| ::: | Lista Auditorilor Energetici Atestati - Lista Auditorilor Energetici Atestati |  |
 +| ::: | Lista Auditorilor si Managerilor Energetici - Lista Auditorilor si Managerilor Energetici |  |
 +| ::: | Lista Expertilor Tehnici Atestati - Lista Expertilor Tehnici Atestati |  |
 +| ::: | Lista Persoanelor Autorizate- Experti judiciari - Lista Persoanelor Autorizate- Experti judiciari |  |
 +| ::: | Lista Persoanelor Autorizate- Traducatori si Interpreti -  Lista Persoanelor Autorizate- Traducatori si Interpreti |  |
 +| ::: | Lista Responsabililor Tehnici cu Executia Atestati - Lista Responsabililor Tehnici cu Executia Atestati |  |
 +| ::: | Lista Serviciilor Externe de Prevenire şi Protecţie Abilitate - Lista Serviciilor Externe de Prevenire şi Protecţie Abilitate |  |
 +| ::: | Lista Verificatorilor de Proiecte Atestati - Lista Verificatorilor de Proiecte Atestati |  |
 +| ::: | Lista autorizaţiilor de pescuit ştiinţific - Lista autorizaţiilor de pescuit ştiinţific |  |
 +| ::: | Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile |  |
 +| ::: | Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare,​ alarmare şi alertare în caz de incendiu - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare,​ alarmare şi alertare în caz de incendiu |  |
 +| ::: | Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de instalarea şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor,​ cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de instalarea şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor,​ cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect |  |
 +| ::: | Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor |  |
 +| ::: | Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare,​ alarmare şi alertare în caz de incendiu - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare,​ alarmare şi alertare în caz de incendiu |  |
 +| ::: | Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecţie - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecţie |  |
 +| ::: | Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră |  |
 +| ::: | Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor - Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor |  |
 +| ::: | Lista operatorilor economici autorizati pentru efectuarea operatiunilor cu metale si pietre pretioase - Lista operatorilor economici autorizati pentru efectuarea operatiunilor cu metale si pietre pretioase |  |
 +| ::: | Lista operatorilor economici care au fost autorizaţi pentru utilizare produse de protecţie a plantelor - Lista operatorilor economici care au fost autorizaţi pentru utilizare produse de protecţie a plantelor |  |
 +| ::: | Operatori Autorizati să efectueze înscrierea avizelor de garanţie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare - Operatori Autorizati să efectueze înscrierea avizelor de garanţie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare |  |
 +| ::: | Operatori Economici care furnizează Energie Electrică - Operatori Economici care furnizează Energie Electrică |  |
 +| ::: | Ordinul Arhitecţilor din România - Ordinul Arhitecţilor din România |  |
 +| ::: | Register of commercial fishing authorisations - Centralizator Autorizaţii de Pescuit Comercial |  |
 +| ::: | Registrul Furnizorilor de Servicii de Certificare - Registrul Furnizorilor de Servicii de Certificare |  |
 +| ::: | Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului - Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului |  |
 +| ::: | Registrul Unitatilor de Acvacultura - Registrul Unitatilor de Acvacultura |  |
 +| ::: | Registrul diriginţilor de şantier - Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi |  |
 +| ::: | Registrul laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii autorizate - Registrul laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii autorizate |  |
 +| ::: | Registrul urbaniştilor - Registrul urbaniştilor |  |
 +| ::: | Tabel Nominal Cuprinzând Experţii Criminalişti Autorizaţi - Tabel Nominal Cuprinzând Experţii Criminalişti Autorizaţi |  |
 +| ::: | Tabloul ​ expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania - Tabloul ​ expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania |  |
 +| ::: | Tabloul Mediatorilor - Tabloul Mediatorilor |  |
 +| ::: | Tabloul Practicienilor în Insolvenţă - Tabloul Practicienilor în Insolvenţă |  |
 +| ::: | Tabloul expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania - Tabloul expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania |  |
 +==== Slovacia ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul comerţului - Živnostenský register Slovenskej republiky |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor - Obchodný register |  |
 +| Registru cu caracter specific | Registrul Camerei medicilor veterinari - Register súkromných veterinárnych lekárov Slovenskej republiky |  |
 +| ::: | Registrul auditorilor legali - Zoznam audítorov |  |
 +| ::: | Registrul restauratorilor autorizaţi şi al membrilor Camerei restauratorilor - Zoznam autorizovaných reštaurátorov a členov Komory reštaurátorov |  |
 +| ::: | Registrul topografilor şi cartografilor - Komora geodetov a kartografov |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor de audit - Zoznam audítorských spoločností |  |
 +
 +==== Slovenia ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul de insolvență - Objave v postopkih zaradi insolventnosti |  |
 +| ::: | Registrul membrilor Camerei de comerţ din Slovenia - Register članov Trgovinske zbornice Slovenije |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor - Poslovni register Slovenije |  |
 +| Registru cu caracter specific | Registrul agenţiilor de turism şi al operatorilor turistici - Register turističnih agencij |  |
 +| ::: | Registrul agenţilor imobiliari - Imenik nepremičninskih posrednikov |  |
 +| ::: | Registrul arhitecţilor,​ al arhitecţilor peisagişti şi al planificatorilor teritoriali - Imenik arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev |  |
 +| ::: | Registrul avocaţilor - Imenik odvetnikov |  |
 +| ::: | Registrul centrelor care colectează material seminal - Register osemenjevalnih središč |  |
 +| ::: | Registrul centrelor de creştere a albinelor regine - Register vzrejališč čebeljih matic |  |
 +| ::: | Registrul centrelor de reproducere - Register pripustnih postaj |  |
 +| ::: | Registrul centrelor de testare pentru bovine, porcine şi ovine - Register testnih postaj za govedo, prašiče in drobnico |  |
 +| ::: | Registrul companiilor autorizate pentru lucrări de cadastru - Imenik geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev |  |
 +| ::: | Registrul companiilor autorizate pentru planificare teritorială şi cadastru - Seznam projektivnih in geodetskih podjetij |  |
 +| ::: | Registrul de meserii - Obrtni register |  |
 +| ::: | Registrul detectivilor particulari - Evidenca detektivov |  |
 +| ::: | Registrul geodezilor autorizaţi - Imenik oseb, ki imajo opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev |  |
 +| ::: | Registrul ghizilor montani - Imenik Gorskih Vodnikov |  |
 +| ::: | Registrul ghizilor turistici şi al organizatorilor de circuite turistice - Register turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev |  |
 +| ::: | Registrul inginerilor atestaţi – Membrii Colegiului inginerilor - Imenik pooblaščenih inženirjev - članov inženirske zbornice |  |
 +| ::: | Registrul lichidatorilor de insolvenţă - Seznam Upraviteljev |  |
 +| ::: | Registrul membrilor Asociaţiei de relaţii publice - Imenik zbornice za odnose z javnostmi |  |
 +| ::: | Registrul membrilor Colegiului inginerilor sanitari - Seznam članov Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev |  |
 +| ::: | Registrul organismelor desemnate pentru verificarea instrumentelor de măsurare - Seznam imenovanih oseb, ki izvajajo overitve posameznih vrst meril |  |
 +| ::: | Registrul organizaţiilor autorizate de sprijin profesional pentru reproducere - Evidenca drugih priznanih organizacij v živinoreji |  |
 +| ::: | Registrul organizaţiilor care colectează date privind competiţiile hipice (curse de cai etc.) - Register organizacij za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji |  |
 +| ::: | Registrul organizaţiilor de crescători autorizate - Seznam priznanih rejskih organizacij |  |
 +| ::: | Registrul unităţilor veterinare - Seznam veterinarskih organizacij |  |
 +| ::: | Registrul veterinarilor autorizaţi - Imenik veterinarjev z licenco |  |
 +==== Spania ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul comerţului - Registros mercantiles de España |  |
 +==== Suedia ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul avocaţilor specializaţi în brevete - Register över patentombud |  |
 +| ::: | Registrul comerţului şi industriilor - Näringslivsregistret |  |
 +| ::: | Registrul organismelor acreditate - Ackrediteringsregistret |  |
 +| ::: | Registrul pentru comerţ şi industrie - Aktiebolags-,​ Bank-, Europabolags-,​ Filial-, Förenings-,​ Försäkringsförmedlar-,​ Försäkrings-,​ Handelsregistret;​ Registret mot penningtvätt,​ Registret över EEIG, Registret över anknutna ombud, Registret över företagsinteckningar |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor cărora li s-au acordat permise vamale - Kundregistret |
 +| Registru cu caracter specific | Asociaţia Baroului din Suedia – Lista avocaţilor,​ a cabinetelor de avocaţi etc. - Sveriges advokatsamfund |
 +| ::: | Baza de date a permiselor de rating al creditelor - Tillstånd för kreditupplysning |  |
 +| ::: | Baza de date a permiselor de recuperare a datoriilor - Gällande inkassotillstånd |  |
 +| ::: | Lista hotelurilor şi restaurantelor din Suedia - Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare |  |
 +| ::: | Lista prestatorilor de servicii autorizaţi în sectorul locuinţelor şi construcţiilor - Behöriga personer |  |
 +| ::: | Registrul agenţilor imobiliari - Fastighetsmäklarregistret |  |
 +| ::: | Registrul contabililor publici (auditori legali) - Revisorsregistret |  |
 +| ::: | Registrul interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi - Tolk- och translatorsregistret |  |
 +| ::: | Registrul operatorilor de turism cu garantare turistică - Resegarantiregistret |  |
 +| ::: | Registrul organismelor de control al acreditării şi conformităţii - Ackrediterade organ |  |
 +| ::: | Registrul persoanelor calificate să efectueze lucrări la instalaţiile electrice - Behörighetsregister |  |
 +==== Ungaria ====
 +
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Lista contribuabililor care au depăşit termenul de 180 de zile pentru achitarea datoriilor - 180 napnál régebbi adósok listája |  |
 +| ::: | Lista contribuabililor cu datorii semnificative - Jelentős összegű adóhiánnyal érintett adózók listája |  |
 +| ::: | Registrul contribuabililor supuşi unor proceduri de executare pentru plata impozitelor - Végrehajtási eljárás alatti adózók listája |  |
 +| ::: | Registrul întreprinderilor - Cégnyilvántartás |  |
 +| Registru cu caracter specific | Baza de date privind gestionarea fondului cinegetic naţional - Országos Vadgazdálkodási Adattár | Lista membrilor Camerei medicilor veterinari din Ungaria - Magyar Állatorvosi Kamara tagsági nyilvántartás |
 +| ::: | Lista autorităţilor guvernamentale care eliberează licenţe de funcţionare a laboratoarelor - Laboratórium működési engedély kiadására jogosult megyei kormányhivatalok | Registrul agenţiilor private de forţă de muncă - Magán-munkaközvetítők nyilvántartása |
 +| ::: | Lista autorizaţiilor pentru comercializarea en-gros a medicamentelor - Gyógyszer-nagykereskedelmi engedélyek nyilvántartása | Registrul agenţiilor private pentru angajarea pe perioadă determinată - Magán-munkaerőkölcsönzők nyilvántartása |
 +| ::: | Lista autorizaţiilor pentru distribuţia medicamentelor de uz veterinar - Állatgyógyászati készítmények forgalmazására vonatkozó engedélyek nyilvántartása | Registrul avocaţilor – (Asociaţia Baroului din Ungaria) - Ügyvédi névjegyzék |
 +| ::: | Lista centrelor de stocare a spermei - Spermatároló központok nyilvántartása | Registrul regional al locurilor de muncă care implică radiaţii ionizante - Ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyek nyilvántartása |
 +| ::: | Lista consultanţilor oficiali în domeniul achiziţiilor publice - Hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzéke |  |
 +| ::: | Lista distribuitorilor de medicamente de uz veterinar - Állatgyógyászati termékek forgalmazása |  |
 +| ::: | Lista distribuitorilor de seminţe - Vetőmag-forgalmazók nyilvántartása |  |
 +| ::: | Lista incubatoarelor de păsări - Baromfitenyésztők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Lista incubatoarelor pentru peşti - Haltenyésztési létesítmények nyilvántartása |  |
 +| ::: | Lista licenţelor pentru inseminare artificială - Mesterséges termékenyítési engedélyek nyilvántartása |  |
 +| ::: | Lista membrilor Colegiului arhitecţilor din Ungaria - Magyar Építész Kamara névjegyzéke |  |
 +| ::: | Lista persoanelor care clasifică carnea în cadrul măcelăriilor - Vágott állat minősítők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Lista topografilor de teren - Földmérő igazolványok nyilvántartása |  |
 +| ::: | Lista unităţilor aprobate de producere a alimentelor - Élelmiszer-előállító létesítmények nyilvántartása |  |
 +| ::: | Lista unităţilor de transplant al embrionilor - Embrióátültető állomások nyilvántartása |  |
 +| ::: | Lista unităţilor turistice de cazare înregistrate - Nyilvántartásba vett szálláshelyek |  |
 +| ::: | Registre referitoare la aviaţie şi transportul aerian (Autoritatea Națională de Transport) - Nemzeti Közlekedési Hatóság légiközeledéssel kapcsolatos nyilvántartásai |  |
 +| ::: | Registru referitor la autorizarea,​ eliberarea, comercializarea şi utilizarea pesticidelor - Növényvédő szerek engedélyezésével,​ forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos nyilvántartás |  |
 +| ::: | Registrul activităţilor de atestare cu privire la sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS) - EU ETS hitelesítői nyilvántartás |  |
 +| ::: | Registrul activităţilor de inginerie şi construcţii (Camera Inginerilor) - Mérnöki és építésügyi nyilvántartások (Magyar Mérnöki Kamara) |  |
 +| ::: | Registrul agenţiilor cu utilizare sezonieră (drept de utilizare partajată a proprietăţii) - Ingatlanok időben megosztott használati jogának átruházására irányuló tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet (timeshare) folytató vállalkozások nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul auditorilor legali şi al întreprinderilor de audit - Könyvvizsgálók nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul autorităţilor de supraveghere a serviciilor conexe examinărilor privind protecţia împotriva incendiilor - A tűzvédelmi szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóságok nyilvántartásainak elérhetősége |  |
 +| ::: | Registrul autorizaţiilor pentru tratarea deşeurilor (Sistemul de informaţii referitoare la mediu) - Hulladékok kezelésére vonatkozó engedélyek nyilvántartása (Környezetvédelmi Információs Rendszer) |  |
 +| ::: | Registrul centrelor de alertă de incendiu şi de servicii de stingere a incendiilor;​ Registrul centrelor de control de la distanţă pentru alerta în caz de incendiu şi pentru serviciile de stingere a incendiilor - Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyeletének nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul centrelor de monitorizare a sistemelor de alarmă împotriva incendiilor - Tűz- és hibaátjelzést fogadó központok nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul comercianţilor de furaje şi al unităţilor de producţie - Engedélyezett takarmányelőállító üzemek és takarmányközvetítők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul consilierilor fiscali - Adótanácsadók névjegyzéke |  |
 +| ::: | Registrul consultanţilor în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale - Szaktanácsadók nyilvántartása (agrár- és vidékfejlesztés) |  |
 +| ::: | Registrul deciziilor administrative în domeniul mediului (Sistemul de informaţii referitoare la mediu) - Környezetvédelmi hatósági határozatok nyilvántartása (Környezetvédelmi Információs Rendszer) |  |
 +| ::: | Registrul detectivilor particulari - Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Magánnyomozói névjegyzéke |  |
 +| ::: | Registrul directorilor de şcoli auto - Járművezetői iskolavezetők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul distribuitorilor de automobile şi al furnizorilor de servicii de întreţinere a acestora şi registrul întreprinderilor care preiau automobilele scoase din circulaţie - Hulladékká vált gépjárművek átvevőhálózata és regisztrált gépjármű forgalmazók és kezelőszervezetek nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul distribuitorilor de gaz propan-butan - Propán-Bután Gázforgalmazók Nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul distribuitorilor şi producătorilor de produse de vopsit care conţin compuşi organici volatili (inclusiv lacuri, precum şi produse pentru vopsirea autovehiculelor) - VOC-tartalmú egfestékek,​ lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártóinak és forgalmazóinak nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul entităţilor autorizate pentru tratarea chimică a cuptoarelor / cazanelor - GKM rendelet alapján a kazánok vegyi kezelését végző, hatósági jóváhagyással rendelkező szervezetek jegyzéke |  |
 +| ::: | Registrul entităţilor care operează containere cu lichide combustibile şi materiale topite - Éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályait üzemeltető gazdálkodó szervezetek nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul examinatorilor auto - Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul examinatorilor pentru examinarea tehnică a autovehiculelor - Műszaki vizsgabiztosi tevékenység nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul experţilor culturali - Kulturális szakértők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul experţilor din industrie - Ipari szakértők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul experţilor fiscali - Adószakértők névjegyzéke |  |
 +| ::: | Registrul experţilor fiscali calificaţi - Okleveles adószakértők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul experţilor geologi - Földtani szakértők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul experţilor judiciari (martori experţi) - Igazságügyi szakértők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul experţilor medicali - Egészségügyi szakértői nyilvántartás |  |
 +| ::: | Registrul experţilor în domeniul agriculturii,​ dezvoltării rurale şi agrare - Agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői nyilvántartás |  |
 +| ::: | Registrul experţilor în domeniul conservării naturii şi protecţiei peisajelor naturale - Természetvédelmi és tájvédelmi szakértők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul experţilor în protecţia împotriva incendiilor - Tűzvédelmi szakértők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul experţilor şi supraveghetorilor recipientelor sub presiune - Nyomástartó berendezéseket vizsgáló szakember és felügyeleti személy |  |
 +| ::: | Registrul furnizorilor de formare profesională pentru educaţia adulţilor - Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul furnizorilor de servicii contabile - Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul ghizilor turistici - Idegenvezetők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul inginerilor pentru protecţia împotriva incendiilor - Tűzvédelmi mérnökök nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul inspectorilor de ascensoare şi scări rulante - Felvonó és mozgólépcső ellenőrök nyílvántartása |  |
 +| ::: | Registrul instalatorilor de instalaţii de gaz - Gázszerelők jegyzéke |  |
 +| ::: | Registrul instituţiilor de învăţământ superior străine - Külföldi felsőoktatási intézmények nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul lucrărilor de construcţii (Camera Arhitecţilor) - Építésügyi nyilvántartások (Magyar Építész Kamara) |  |
 +| ::: | Registrul mediatorilor (judiciari) - Mediátorok nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul oficial credibil al operatorilor turistici şi al agenţiilor de turism - Utazási vállalkozókról vezetett közhitelű hatósági nyilvántartás |  |
 +| ::: | Registrul organismelor de supraveghere a ascensoarelor şi scărilor rulate - Felvonó és mozgólépcső ellenőrzésre kijelölt szervezetek |  |
 +| ::: | Registrul organizatorilor de cursuri de formare pentru protecţia împotriva incendiilor - Tűzvédelmi oktatásszervezők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul organizaţiilor care coordonează reciclarea deşeurilor de ambalare (Inspectoratul naţional pentru mediu, natură şi apă) - Az OKTV Főfelügyelőség által nyilvántartásba vett, csomagolások hulladékainak hasznosítását koordináló szervezetek |  |
 +| ::: | Registrul organizaţiilor care coordonează reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatoare (Inspectoratul naţional pentru mediu, natură şi apă) - Az OKTV Főfelügyelőség által nyilvántartásba vett elemek és akkumulátorok hulladékainak hasznosítását koordináló szervezetek |  |
 +| ::: | Registrul organizaţiilor care coordonează reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi dispozitive electronice (Inspectoratul naţional pentru mediu, natură şi apă) - Az OKTV Főfelügyelőség által nyilvántartásba vett elektromos és elektronika berendezések hulladékainak hasznosítását koordináló szervezetek |  |
 +| ::: | Registrul organizaţiilor care coordonează reciclarea deşeurilor de pneuri (Inspectoratul naţional pentru mediu, natură şi apă) - Az OKTV Főfelügyelőség által nyilvántartásba vett, gumiabroncs hulladék hasznosítását koordináló szervezetek |  |
 +| ::: | Registrul organizaţiilor de supraveghere pentru examinarea recipientelor sub presiune - Nyomástartó berendezéseket ellenőrző (vizsgáló) szervezetek nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul organizaţiilor de supraveghere pentru operarea recipientelor sub presiune - Nyomástartó berendezéseket ellenőrző üzemeltetői vizsgáló szervezet |  |
 +| ::: | Registrul organizaţiilor de întreţinere a dispozitivelor încorporate de protecţie împotriva incendiilor - Beépített tűzvédelmi berendezéseket karbantartó szervezetek nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul persoanelor care se ocupă cu metale preţioase (comercianţi,​ amanetari, bijutieri, reparatori de obiecte din metale preţioase, producători de produse din materii prime şi semi-finite) - Nemesfém tárggyal kereskedők,​ zálogba vételével,​ készítésével,​ javításával és nemesfém alapanyag, félkésztermék gyártásával foglalkozók nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul personalului de întreţinere a stingătoarelor de incendiu - Tűzoltó készülék karbantartó szervezetek nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul prestatorilor de servicii asociate activităţilor de agrement prin echitaţie - Lovas szolgáltatók nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul prestatorilor de servicii care eliberează certificate tehnice pentru autovehicule - Műszaki tanúsítványt kiállítók nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul prestatorilor de servicii de formare profesională destinate contabililor - Könyvelők továbbképzésére jogosultak nyilvántartása |
 +| ::: | Registrul prestatorilor de servicii de reparaţii şi supraveghere a tehnologiei de protecţie împotriva incendiilor - Tűzvédelmi technikát javító, felülvizsgáló műhelyek nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul profesioniştilor care furnizează asistenţă juridică - Jogi segítők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul proiectanţilor de sisteme de protecţie a proprietăţii - Személy-, Vagyonvédelmi- és Magánnyomozói Szakmai Kamara Vagyonvédelmi Tervezői Névjegyzéke |  |
 +| ::: | Registrul proiectanţilor de sisteme de protecţie împotriva incendiilor - Beépített tűzvédelmi berendezést tervezők nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul serviciilor de telecomunicaţii (televiziune,​ radio, internet, telefonie şi servicii poştale) - Hírközlési szolgáltatások nyilvántartása |  |
 +| ::: | Registrul unităţilor de creştere a mătcilor - Méhanyanevelő telepek nyilvántartása jogi segítői névjegyzék |  |
 +| ::: | Lista membrilor Camerei inginerilor şi a profesioniştilor în domeniul protecţiei plantelor - Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara nyilvántartása |  |
 +==== Ţările de Jos ====
 +^ Tip registru ^ Acoperire nationala ^ Acoperire regionala ^
 +| Registru cu caracter general | Registrul central de insolvență - Centraal Insolventie Register |  |
 +| ::: | Registrul comerţului - Handelsregister |  |
 +| Registru cu caracter specific | Registrul arhitecţilor - Architectenregister |  |
 +| ::: | Registrul arhitecţilor - Bureau Architectenregister |  |
 +| ::: | Registrul avocaţilor - Advocaten Register |  |
 +| ::: | Registrul avocaţilor specializaţi în brevete - Register voor Octrooigemachtigden |  |
 +| ::: | Registrul centrelor de colectare a spermei animale - Register van Spermawincentra |  |
 +| ::: | Registrul comercianţilor de animale vii - Register van Handelaren in Levende Dieren |  |
 +| ::: | Registrul contabililor (contabilitate şi audit) - AA-Accountantsregister |  |
 +| ::: | Registrul experţilor contabili - Accountantsregister RA |  |
 +| ::: | Registrul firmelor de audit şi al contabililor externi autorizaţi - Register accountantsorganisaties |  |
 +| ::: | Registrul furnizorilor de servicii legate de sol şi sedimente - Register van erkende bodemintermediairs |  |
 +| ::: | Registrul grădinilor zoologice - Dierentuinenregister |  |
 +| ::: | Registrul instructorilor auto - Register van rij-instructeurs |  |
 +| ::: | Registrul medicilor veterinari - Diergeneeskunde Register |  |
 +| ::: | Registrul profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi eliberarea declaraţiei de competenţă profesională (Registrul BIG) - BIG - register |  |
 +| ::: | Registrul sanitar – registrul clinicilor şi al centrelor private de odihnă - Zorgregister |  |
 +| ::: | Registrul specialiştilor din domeniul tatuajelor şi piercingului - Register van Tatoeeerders en Piercers |  |
 +| ::: | Registrul transportatorilor,​ colectorilor şi brokerilor de deşeuri - Lijst van Vervoerders,​ Inzamelaars,​ Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen |  |