View page as slide show

Întrebări și răspunsuri

 • Înregistrarea în IMI
 • Accesarea IMI
 • Gestionarea datelor autorităţii
 • Gestionarea utilizatorilor
 • Trimiterea cererilor de informații
 • Răspunsurile pentru cererile IMI
 • Terminologie și definiții

Întrebare - Aș dori sa înregistrez o autoritate în IMI. Ce trebuie să fac?

Răspuns – Pentru a înregistra o autoritate în sistem, trebuie să primiți o invitație din partea unui coordonator IMI. Dacă doriți să utilizați sistemul, contactați coordonatorul naţional IMI (CNIMI). Lista coordonatorilor naționali IMI este disponibilă pe site-ul IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/ Coordonatorul naţional vă va comunica datele coordonatorului IMI care răspunde de regiunea dumneavoastră sau de domeniul legislativ corespunzător. Acesta din urmă decide dacă va înregistra el însuşi autoritatea sau dacă vă va trimite o invitaţie pentru a vă autoînregistra.

Întrebare - Autoritatea pe care o reprezint are competențe în domenii legislative diverse. Cum pot indica acest lucru în IMI?

Răspuns – Sistemul IMI a fost conceput pentru a veni în sprijinul autorităților în anumite domenii ale legislației privind piața internă. Dacă autoritatea dumneavoastră deţine competenţe în mai multe domenii legislative acoperite de IMI, nu va trebui să o înregistraţi decât o singură dată. Apoi, pentru fiecare domeniu, va trebui să definiţi competenţele autorităţii selectând termenii adecvaţi din lista structurată care cuprinde cuvinte cheie, profesii sau activităţi din domeniul serviciilor. Veţi avea posibilitatea de a înregistra utilizatori diferiţi pentru fiecare domeniu legislativ şi de a le aloca anumite drepturi de utilizator, în funcţie de rolul pe care îl îndeplinesc în cadrul organizaţiei.

Întrebare - Este posibil ca aceeași autoritate să joace roluri diferite în IMI, de la un domeniu legislativ la altul?

Răspuns – Rolurile pe care le joacă o autoritate în cadrul sistemului pot fi diferite de la un domeniu legislativ la altul. De exemplu, Ministerul Administraţiei Publice poate fi coordinator naţional IMI şi, în această calitate, are sarcina de a asigura buna funcţionare a sistemului în ţara sa. Acelaşi minister poate juca rolul de „Autoritate (cereri)” în circuitul cererilor, pentru domeniul legislativ „Calificări profesionale” şi rolul de coordinator (DIMIC) pentru Directiva „Servicii”. În mod similar, Camera Naţională de Comerţ şi Industrie poate fi coordonator delegat IMI pentru Directiva „Servicii”, jucând rolul de „coordonator al cererii” în circuitul privind schimbul de informaţii şi rolul de „autoritate responsabilă cu alertele” în circuitul alertelor.

Întrebare - Autoritatea mea a primit o invitație de înregistrare în IMI, dar sistemul nu îmi permite autoînregistrarea deoarece codul de înregistrare nu este valid. Ce pot face?

Răspuns – Fiecare e-mail de invitaţie include un cod unic de înregistrare pe care trebuie să-l introduceţi pentru a demara procedura. Acest cod este valabil numai 30 de zile. Cu 5 zile înainte de expirare, veți primi un mesaj de atenţionare. Dacă depășiți acest termen, va trebui să contactați coordonatorul care v-a trimis invitația pentru a-i cere să o trimită din nou. În cazul în care o altă persoană din cadrul autorităţii a utilizat deja acest cod pentru a se conecta la sistem, contactaţi tot coordonatorul care v-a trimis invitaţia.

Întrebare - Cum pot înregistra un minister în cadrul căruia există departamente care răspund de diverse profesii la care face referire directiva privind calificarile profesionale?

Răspuns – Dacă o autoritate este formată din departamente diferite care răspund de profesii diferite (de exemplu, Ministerul Sănătăţii poate avea un departament responsabil pentru profesia de medic şi un alt departament responsabil pentru profesia de farmacist), există două soluţii tehnice pentru înregistrarea acestei autorităţi: - puteţi înregistra două autorităţi competente separate, incluzând numele departamentului în denumirea autorităţii, pentru a evita orice confuzie. Această opțiune se recomandă în cazul în care două departamente sunt entități separate, fiecare cu personalul său; - puteţi înregistra o singură autoritate competentă, care să răspundă de ambele profesii. În acest caz, ar fi util să folosiți procedura de alocare pentru a atribui cererile noi departamentului competent.

Întrebare - Cum pot înregistra o autoritate competentă care răspunde de trei profesii, în cazul în care sunt coordonator doar pentru două dintre ele?

Răspuns – Pot exista cazuri în care o singură autoritate competentă să răspundă de trei profesii diferite, de exemplu medic, farmacist şi fizioterapeut. Totuşi, aceste trei profesii sunt gestionate de doi coordonatori IMI: Ministerul Sănătății pentru medici și farmaciști şi Ministerul Educației pentru fizioterapeuți. Din punct de vedere tehnic, înregistrarea se poate face astfel: - Ministerul Sănătății înregistrează autoritatea competentă. În cadrul procedurii de înregistrare, selectează cele trei profesii pentru a defini domeniile de competenţă ale autorităţii. - Ministerul Sănătății se va afișa automat cu starea de „coordonator cu privilegii de acces” pentru această autoritate. Din moment ce autoritatea competentă răspunde şi de fizioterapeuţi, Ministerul Educaţiei va trebui să fie, de asemenea, selectat, cu acelaşi statut. Acest lucru se poate face pe durata înregistrării (în acest exemplu de către Ministerul Sănătăţii) sau după înregistrare, de către autoritatea competentă. - A avea doi coordonatori cu privilegii de acces înseamnă că, ori de câte ori această autoritate trimite sau primește o cerere, utilizatorii cu drepturi de gestionare a cererii vor trebui să aleagă coordonatorul corespunzător. Dacă cererea vizează profesia de medic, de exemplu, utilizatorul cu drepturi de gestionare va alege Ministerul Sănătății. Dacă cererea vizează profesia de fizioterapeut, autoritatea va alege Ministerul Educației.

Întrebare - Am trimis o serie de invitații de înregistrare în IMI și una sau chiar mai multe au fost respinse. Am facut vreo greșeală?

Răspuns – O invitaţie de înregistrare poate fi respinsă din trei motive: - adresă de e-mail duplicat: adresa de e-mail din invitaţie figurează deja în IMI sau o altă invitație de înregistrare a fost deja creată folosind această adresă. - adresă de e-mail incorectă: formatul adresei nu este recunoscut. - nu ați selectat niciun domeniu legislativ/niciun circuit. După ce trimiteți invitațiile de înregistrare, sistemul vă va informa imediat câte invitații au fost trimise și câte au fost respinse. Pentru fiecare invitație respinsă vi se va comunica motivul și veți avea posibilitatea de a modifica invitația în consecință (ex. veți putea corecta adresa de e-mail sau schimba/selecta domeniul legislativ și circuitele). După introducerea modificărilor necesare, puteți retrimite invitațiile care au fost respinse inițial.

Întrebare - Câte autorități pot invita să se autoînregistreze în IMI?

Răspuns – Puteți trimite oricâte invitații doriți. Totuși, trebuie să țineți cont de faptul că, dacă trimiteți 100 sau mai mult de 100 de invitații în cursul aceleiaşi zile, sistemul le va bloca automat, din motive de securitate, pentru a preveni utilizarea sistemului de către persoane neautorizate. Administratorii IMI din cadrul Comisiei Europene vă vor contacta pentru a vă cere să confirmați dacă că doriți să trimiteți toate aceste invitații. După primirea confirmării, invitațiile vor fi deblocate.

Întrebare - O autoritate nu reacționează la invitația de înregistrare în IMI. Ce pot face?

Răspuns – Fiecare invitație include un cod unic de înregistrare valabil timp de 30 de zile. Dacă autoritatea pe care ați invitat-o nu se înregistrează până la data de expirare a codului de înregistrare, invitația primește starea „Invitație expirată”. În acest caz, contactaţi autoritatea din nou şi retrimiteţi-i invitaţia, dacă este necesar.

Întrebare - Cum primește primul utilizator al autorității validate parola și numele de utilizator?

Răspuns – În cadrul procedurii de autoînregistrare, nu mai este nevoie să comunicați numele de utilizator din afara sistemului, așa cum se întâmplă în cazul în care autoritatea este înregistrată de către dumneavoastră. Când o autoritate se autoînregistrează în IMI, sistemul îi cere să salveze sau să tipărească un rezumat al datelor pe care le-a introdus. În același timp, sistemul generează un nume de utilizator pentru primul utilizator al autorității. După validarea autorității, primul utilizator va primi prin e-mail o parolă temporară.

Întrebare - Am primit un mail cu o parola temporară pentru IMI dar nu am însă un nume de utilizator. Cum pot accesa sistemul?

Răspuns – Atunci când sunteți înregistrat ca utilizator nou în IMI, sistemul generează automat pentru dumneavoastră un nume de utilizator și o parolă temporară. Parola temporară vă va fi comunicată printr-un e-mail generat automat de sistem. Numele de utilizator vă va fi comunicat de persoana care v-a înregistrat. Din motive de securitate, numele de utilizator vă va fi comunicat din afara sistemului IMI, de exemplu, personal sau prin telefon. Dacă sunteți primul utilizator înregistrat pentru autoritatea pe care o reprezentați, dar nu ați primit numele de utilizator, contactați coordonatorul IMI care a efectuat înregistrarea autorității. Dacă sunteți utilizator înregistrat ulterior, contactați persoana care răspunde de IMI în cadrul autorității dumneavoastră. Dacă înregistraţi autoritatea ca urmare a primirii unei invitaţii, numele de utilizator destinat primului utilizator al autorităţii vi se va comunica la sfârşitul procedurii de înregistrare. Veţi putea tipări confirmarea înregistrării care include şi numele de utilizator.

Întrebare - Am uitat datele de conectare. Ce pot face?

Răspuns – Dacă v-ați uitat numele de utilizator, parola sau codul de securitate format din 12 caractere, contactați administratorul de date la nivel local al autorității pe care o reprezentați. Dacă acest rol vă revine chiar dumneavoastră, contactaţi coordonatorul care v-a înregistrat sau care a validat autoînregistrarea (coordonatorul responsabil cu validarea). Dacă v-ați uitat numele de utilizator, administratorul de date la nivel local sau coordonatorul responsabil cu validarea vă va putea ajuta. În cazul în care v-ați uitat parola sau codul de securitate format din 12 caractere, administratorul de date la nivel local sau coordonatorul va trebui să vă reinițializeze parola. Ulterior, veți primi un e-mail automat cu noua dumneavoastră parolă temporară.

Întrebare - Sistemul nu îmi recunoaște parola/codul de securitate și accesul este blocat. Pe cine trebuie să contactez?

Răspuns – Dacă vi s-a blocat accesul, contactați administratorul de date la nivel local din cadrul autorității dumneavoastră. Dacă acest rol vă revine chiar dumneavoastră, contactaţi coordonatorul care v-a înregistrat sau care a validat autoînregistrarea (coordonatorul responsabil cu validarea). Administratorul de date la nivel local sau administratorul de date asociat coordonatorului dumneavoastră va reiniţializa parola. Ulterior, veți primi un e-mail automat cu noua parolă temporară.

Întrebare - Cum primesc numele de utilizator și parola?

Răspuns – Dacă sunteți înregistrat ca utilizator nou, sistemul generează automat un nume de utilizator și o parolă temporară. Aceasta din urmă vă va fi comunicată printr-un e-mail automat. Numele de utilizator vă va fi comunicat însă de persoana care v-a înregistrat în IMI. Din motive de securitate, această operațiune trebuie efectuată din afara sistemului IMI (de exemplu: personal, la telefon, prin fax sau prin poștă). Dacă înregistraţi autoritatea ca urmare a primirii unei invitaţii, numele de utilizator destinat primului utilizator al autorităţii vi se va comunica la sfârşitul procedurii de înregistrare. Veţi putea tipări confirmarea înregistrării care include şi numele de utilizator.

Întrebare - Nu am primit mailul cu parola. Ce pot face?

Răspuns – Dacă v-aţi înregistrat în IMI dar nu primiţi e-mailurile generate automat de sistem, cum este şi cel care conţine parola temporară, avem câteva sugestii: - Verificaţi mesajele din folderul spam şi asiguraţi-vă că v-a mai rămas destul spaţiu de memorie pentru a primi e-mailuri noi. - Cereţi-i administratorului de date la nivel local să verifice dacă adresa de email este înregistrată corect în sistem. Dacă sunteţi administratorul de date la nivel local al autorităţii, cereţi-i administratorului de date asociat coordonatorului responsabil cu validarea să facă această verificare. - Contactaţi serviciul local de asistenţă IT şi întrebaţi dacă parametrii de securitate ai organizaţiei dumneavoastră permit primirea de mesaje transmise de pe adresa „ec.europa.eu”. - Dacă problema persistă după ce aţi făcut toate aceste verificări, cereţi-i coordonatorului IMI să contacteze serviciul de asistenţă informatică al Comisiei.

Întrebare - Sunt administrator de date la nivel local în cadrul autorității mele. Cum pot ajuta un coleg/o colegă care a uitat numele de utilizator?

Răspuns – Ca administrator de date la nivel local puteţi gestiona utilizatorii IMI din cadrul autorităţii dumneavoastră. Din meniu alegeţi opţiunea „Administrare – Gestionează autoritatea mea - Gestionează utilizatorii autorităţii pe care o reprezint” şi veţi fi direcţionat către lista utilizatorilor din cadrul autorităţii. Pe ecranul respectiv puteţi reseta parola unui utilizator şi puteţi vedea numele de utilizator alocat fiecărei persoane înregistrate în IMI care ţine de autoritatea dumneavoastră.

Întrebare - Sunt administrator de date la nivel local în cadrul autorității mele. Un coleg/o colegă a uitat codul de securitate. Ce pot face?

Răspuns – Ca administrator de date la nivel local trebuie să îi ajutaţi pe utilizatorii care au probleme cu accesarea sistemului. Dacă utilizatorii şi-au uitat codul de securitate, singurul mod de a-i ajuta este să le resetaţi parola. Utilizatorul va primi un e-mail automat cu o parolă temporară. Cu ajutorul acesteia şi al numelui de utilizator va putea accesa sistemul din nou. La prima conectare i se va cere să creeze o nouă parolă şi un cod de securitate, care vor fi utilizate ori de câte ori utilizatorul se va conecta ulterior la sistem. Din motive de securitate, nu veţi putea vedea nici parola, nici codul de securitate al utilizatorilor.

Întrebare - Nu pot accesa IMI. Există cerințe specifice referitoare la browserul de internet și parametrii de securitate?

Răspuns – IMI a fost creat astfel încât sistemul să funcţioneze cu cele mai recente browsere de internet și să se evite caracteristicile specifice platformelor. Detalii despre compatibilitatea IMI cu browserele de internet şi despre platformele suportate sunt disponibile pe site-ul http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes_en.pdf Vă atragem atenția asupra faptului că setarea unor parametri de securitate foarte restrictivi pentru browser poate duce la limitarea funcționalității sistemului IMI. De exemplu, în cazul în care JavaScript nu este activat, unele funcții IMI nu vor fi disponibile. Același lucru este valabil și atunci când IMI este adăugat pe lista de „site-uri restricționate” în Internet Explorer. În cazul în care întâmpinați dificultăți în a accesa IMI, contactați persoana din cadrul autorității dumneavoastră care răspunde de gestionarea rețelei locale de IT.

Întrebare - Ce se ințelege prin „denumire neoficială” și la ce folosește?

Răspuns – Pe lângă numele oficial al autorității, baza de date a autorităților competente cuprinde, de asemenea, o așa-numită „denumire neoficială” pentru fiecare autoritate. În timp ce denumirea oficială a fiecărei autorități va fi păstrată în limba originală, „denumirea neoficială” este tradusă în toate limbile oficiale ale UE. Prin urmare, utilizatorii dintr-un alt stat membru se vor raporta la această denumire pentru a se asigura că au găsit autoritatea corespunzătoare Din acest motiv, denumirea informală trebuie să redea rolul autorităţii în mod clar şi fără echivoc. De exemplu, autoritatea irlandeză „The Honorable Society of Kings Inns” răspunde de accesul la profesia de avocat, dar acest lucru nu este evident pentru un utilizator care nu cunoaște structura administrativă națională irlandeză. O posibilă „denumire neoficială” ar fi „Asociaţie profesională pentru admiterea în avocatură”, care ar reda clar rolul acestei autorități competente.

Întrebare - Sistemul ne cere să furnizăm o adresă de mail a autorității. Ce adresă trebuie să introducem?

Răspuns – Adresa de e-mail a autorităţii este copiată în toate notificările importante pe care sistemul IMI le trimite utilizatorilor din cadrul autorităţii dumneavoastră, pentru ca mesajul să ajungă la destinaţie chiar şi în cazul în care o parte din utilizatori sunt în concediu. Această adresă de e-mail este inclusă şi în datele de contact ale autorităţii pe care le poate accesa orice utilizator IMI. Dacă este posibil, adresa de e-mail înregistrată în IMI pentru autoritatea dumneavoastră ar trebui să fie diferită de adresa personală a utilizatorilor. Vă recomandăm să utilizaţi o căsuţă poştală funcţională (de ex.: imi@organization.ro) la care să aibă acces mai mulţi utilizatori din cadrul autorităţii. E-mail-urile automate nu includ detalii extrase din cererile de informaţii, ci furnizează un link care permite conectarea la secţiunea relevantă a aplicaţiei.

Întrebare - Denumirea oficială a autorității a fost modificată. Cum pot indica acest lucru în IMI?

Răspuns – Fiecare autoritate înregistrată în IMI răspunde de actualizarea datelor introduse în sistem. Însă, doar coordonatorul responsabil cu validarea (cel care a înregistrat sau validat autoritatea în IMI) poate actualiza denumirea oficială a autorităţilor pe care le coordonează. Dacă autoritatea dumneavoastră este înregistrată cu rolul de coordonator naţional IMI, doar Comisia poate actualiza denumirea oficială.

Întrebare - Ce pot face daca nu găsesc cuvântul cheie potrivit pentru a descrie competența autorității mele într-un anumit domeniu legislativ?

Răspuns – Dacă nu găsiți un echivalent perfect în lista de cuvinte-cheie prestabilite, alegeți cuvântul-cheie cel mai apropiat posibil sau o combinație de cuvinte-cheie. În cazul în care constatați că lipsește un cuvânt-cheie important, trebuie să îl anunțați pe coordonatorul naţional IMI pentru ca lista să fie actualizată, dacă este necesar.

Întrebare - Datele autorității mele includ secțiunea „domenii de competență”. De ce trebuie să completez toate aceste informații?

Răspuns – Pentru a-i ajuta pe utilizatorii IMI să identifice o autoritate dintr-un alt stat membru, pentru fiecare autoritate nou înregistrată trebuie precizate informațiile referitoare la domeniile sale de competență. Există trei rubrici: o listă de cuvinte-cheie predefinite, domenii de activitate economică și domenii politice. Lista de cuvinte-cheie a fost creată pentru a vă ajuta să redați cât mai bine profilul autorității dumneavoastră. Domeniile de activitate economică și domeniile politice sunt liste predefinite la nivel european. Este posibil să nu găsiți în aceste liste elementele care corespund perfect domeniilor de competență ale autorității dumneavoastră. Vă recomandăm să adoptați o abordare pragmatică și să alegeți cea mai bună combinație posibilă de activități economice și domenii politice pentru a vă caracteriza autoritatea și pentru a-i ajuta pe utilizatorii din alte state membre să vă identifice. Domeniile de competenţă pot fi actualizate de utilizatorul/utilizatorii cu drepturi de administrator de date la nivel local din cadrul autorităţii sau de utilizatorii cu drepturi de administrator de date asociaţi coordonatorului responsabil cu validarea (coordonatorul care a înregistrat sau a validat autoritatea în IMI).

Întrebare - Doresc să ofer unui coordonator privilegii de acces la autoritatea mea. Pot să fac eu însumi acest lucru?

Răspuns – Doar un administrator de date la nivel local îi poate oferi unui coordonator privilegii de acces. Reţineţi că, dacă autoritatea este activă în mai multe domenii legislative sau în mai multe circuite, este nevoie de o procedură separată pentru fiecare dintre ele.

Întrebare - Se poate modifica rolul jucat de o autoritate în sistem? Dacă da, ce trebuie să fac/pe cine trebuie să contactez?

Răspuns – Autorităţile înregistrate în IMI pot îndeplini, în cadrul sistemului, diverse roluri administrative sau legate de conţinut. Coordonatorii IMI sunt cei care decid cu privire la aceste roluri în timpul înregistrării sau validării autorităţilor şi, dacă este necesar, le pot modifica. În cazul în care consideraţi că rolul autorităţii pentru un domeniu legislativ sau pentru circuitele asociate ar trebui să fie diferit, contactaţi coordonatorul IMI.

Întrebare - Cum pot găsi datele de contact ale coordonatorului IMI?

Răspuns – Numele coordonatorului IMI care a înregistrat sau validat autoritatea în sistem poate fi găsit la secţiunea care prezintă informaţii generale despre autoritate („Informaţii de bază”, sub „Administrare – Gestionează autoritatea mea – Gestionează datele autorităţii pe care o reprezint”). Pentru a vizualiza datele de contact, introduceţi numele coordonatorului în modulul de căutare al sistemului. În cazul în care coordonatorul pentru un anumit domeniu legislativ este diferit de coordonatorul care a înregistrat sau validat autoritatea în IMI, puteţi găsi numele acestuia la rubrica „Informaţii generale” a secţiunii care descrie parametrii pentru fiecare domeniu legislativ. Aceşti parametri figurează şi la rubrica „Administrare – Gestionează autoritatea mea – Gestionează datele autorităţii pe care o reprezint”. Dacă profilul de utilizator nu vă permite accesul la această secţiune din meniu, contactaţi administratorul de date la nivel local din cadrul autorităţii dumneavoastră sau serviciul naţional de asistenţă (opţiunea „Ajutor - Servicii de asistenţă IMI”).

Întrebare - Una dintre autoritățile pe care le coordonez mi-a cerut să-i înregistrez un nou utilizator. Cum pot face acest lucru?

Răspuns – Când un coordonator IMI înregistrează o nouă autoritate, sistemul îi va cere să-l înregistreze și pe primul utilizator al acesteia. Acest prim utilizator – care primește automat toate drepturile de utilizator, inclusiv pe cele de administrare a datelor la nivel local - este responsabil cu înregistrarea altor utilizatori pentru autoritatea sa. În general, gestionarea utilizatorilor în IMI intră în responsabilitatea administratorului/administratorilor de date la nivel local din cadrul autorităţii. Pentru a sprijini autorităţile în cazuri excepţionale (ex.: dacă administratorul de date la nivel local este în concediu sau nu mai lucrează pentru organizaţia respectivă), administratorii de date asociaţi coordonatorului responsabil cu validarea pot înregistra un utilizator nou pentru o autoritate pe care o coordonează. Pentru a face acest lucru, selectaţi din meniu opţiunea „Administrare – Gestionează alte autorităţi – Gestionează datele altor autorităţi”, identificaţi autoritatea competentă relevantă şi apoi mergeţi la rubrica „Utilizatori”. Odată înregistrat noul utilizator, nu uitaţi să-i comunicaţi numele de utilizator din afara sistemului IMI (personal sau prin telefon). De asemenea, informați-l pe noul utilizator că va primi un e-mail automat cu o parolă temporară și că poate accesa sistemul IMI utilizând numele de utilizator și parola temporară.

Întrebare - O autoritate competentă pe care o coordonez nu poate avea acces la IMI deoarece singurul utilizator înregistrat a părăsit organizaţia. Ce pot face?

Răspuns – În calitate de coordonator, puteți înlocui primul utilizator. Pentru aceasta, trebuie să aveți drepturi de administrator de date la nivel local. Intrați în meniul „Administrare” - Gestionează alte autorități – Gestionează datele altor autorităţi” și identificați autoritatea competentă relevantă. La rubrica „Utilizatori” puteți edita datele primului utilizator al autorității. Mai exact, trebuie să înlocuiţi datele utilizatorului anterior cu cele ale noului utilizator (introducând un nou nume de utilizator și o nouă adresă de e-mail), după care faceți clic pe butonul „Actualizare date”. După ce primiți mesajul care vă confirmă faptul că datele utilizatorului au fost actualizate, va trebui să resetaţi parola acestui utilizator (butonul „Anulează parola” din partea dreaptă a datelor utilizatorului). Nu uitați să-i comunicați noului utilizator numele său de utilizator, din afara sistemului IMI (de exemplu, prin telefon, fax sau poștă). De asemenea, informați-l pe noul utilizator că va primi un e-mail automat cu o parolă temporară și că poate accesa sistemul IMI utilizând numele de utilizator și parola temporară. O altă soluţie ar fi să înregistraţi un nou utilizator pentru autoritate şi să îi comunicaţi numele de utilizator. Este important să îi daţi acestui utilizator drepturi de administrator de date la nivel local. După înregistrarea noului utilizator, atât dumneavoastră, cât şi el, veţi putea şterge din sistem datele utilizatorului anterior.

Întrebare - Am fost informat că sunt „primul utilizator” al autorității mele competente. Ce înseamnă acest lucru?

Răspuns – Fiecare autoritate înregistrată în IMI trebuie să numească cel puțin o persoană cu rol de prim utilizator IMI. Primul utilizator este înregistrat în momentul în care coordonatorul IMI înregistrează autoritatea. Acest „prim utilizator” va primi automat toate tipurile de drepturi de utilizator, inclusiv de administrator de date la nivel local. În momentul în care se va conecta la sistem pentru prima dată, el va primi un e-mail, generat automat de IMI, prin care i se va cere să actualizeze informațiile referitoare la autoritate. Este important de reținut faptul că primul utilizator este responsabil cu înregistrarea altor utilizatori pentru autoritatea respectivă. Ulterior, oricare utilizator cu drepturi de administrator de date la nivel local va putea înregistra alți utilizatori pentru această autoritate. Dacă întâmpinați probleme când vă conectați la sistem, contactați coordonatorul IMI care v-a înregistrat autoritatea. Dacă nu ştiţi pe cine să contactaţi, luaţi legătura cu coordonatorul naţional IMI, ale cărui date sunt disponibile pe site, la secţiunea „Contact IMI” ( http://ec.europa.eu/imi-net ).

Întrebare - Administratorul nostru de date la nivel local are alt loc de muncă și cineva trebuie să preia rolul său în cadrul IMI. Cum se procedează?

Răspuns – Înainte de a pleca, actualul administrator de date la nivel local trebuie să înregistreze un nou coleg în IMI şi să îi atribuie drepturile de administrare a datelor. Acesta din urmă va putea ulterior să şteargă din sistem datele predecesorului său. Pentru a face faţă unor astfel de situaţii, este bine să aveţi cel puţin doi utilizatori cu drepturi de administrare a datelor la nivel local. Dacă aveţi nevoie de detalii privind înregistrarea utilizatorilor suplimentari în IMI, consultaţi materialul informativ disponibil pe site-ul http://ec.europa.eu/imi-net . Dacă administratorul de date la nivel local a părăsit deja autoritatea, contactaţi administratorul responsabil cu validarea (coordonatorul care a înregistrat sau validat autoritatea în IMI). Un administrator de date asociat acestuia va putea înregistra un nou utilizator pentru autoritatea dumneavoastră sau va putea înlocui datele utilizatorului anterior cu cele ale colegului nou.

Întrebare - Autoritatea noastră este înregistrată în IMI cu un prim utilizator. Acesta a părăsit autoritatea fără să înregistreze alți utilizatori. Cum ne putem conecta la IMI?

Răspuns – Se recomandă ca fiecare autoritate să aibă cel puțin doi utilizatori înregistrați cu drepturi de administrator de date. În cazul în care o autoritate are doar un singur utilizator înregistrat, iar acesta pleacă fără să fi înregistrat alți utilizatori, conectarea la sistem nu se mai poate realiza. În acest caz, autoritatea va trebui să contacteze coordonatorul IMI. Un administrator de date asociat acestuia va putea înregistra un nou utilizator pentru autoritatea dumneavoastră sau va putea înlocui datele utilizatorului anterior cu cele ale colegului nou.

Întrebare - Cați utilizatori ar trebui înregistrați pentru autoritatea mea?

Răspuns – Fiecare autoritate competentă din IMI este liberă să decidă câți utilizatori dorește să înregistreze. Odată înregistrată, fiecare autoritate trebuie să aibă cel puțin un utilizator, care va primi automat toate tipurile de drepturi de utilizator. „Primul utilizator” poate înregistra alți utilizatori. Pentru a decide asupra numărului de utilizatori, puteți lua în considerare dimensiunea autorității dumneavoastră, precum și fluxul de informații la care vă așteptați în interacţiunea cu autorităţi din alte state membre. O alternativă ar putea fi să înregistrați numai câțiva utilizatori și să le acordați drepturi de utilizator extinse. De asemenea, puteți face o distincție clară între utilizatorii implicați în soluționarea cererilor de informații (utilizatori cu drepturi de gestionare a cererii) și cei responsabili cu gestionarea datelor și a utilizatorilor (administratori de date la nivel local) În general, se recomandă să înregistrați cel puțin doi utilizatori pentru fiecare profil de utilizator, pentru a asigura permanența pe timpul vacanțelor sau în caz de concediu medical.

Întrebare - Am fost înregistrat ca utilizator nou în IMI. De unde știu ce drepturi de utilizator îmi revin?

Răspuns – O modalitate ar fi să verificaţi opţiunile din meniul IMI la care aveţi acces. De exemplu, dacă aveţi acces la opţiunea „Creare cerere” înseamnă că aveţi drepturi de gestionare a cererii. În mod similar, dacă opţiunea „Creare alertă” este disponibilă în cazul dumneavoastră, înseamnă că aveţi drepturi de gestionare a alertelor. Dacă aveţi acces la modulul „Administrare”, înseamnă că aveţi drepturi de administrator de date la nivel local. Dacă autoritatea dumneavoastră este coordonator IMI şi puteţi vedea opţiunea „Gestionează alte autorităţi”, înseamnă că aveţi drepturi de administrator de date. Dacă aveţi îndoieli, îl puteţi contacta pe administratorul de date la nivel local din cadrul autorităţii care poate vizualiza şi, dacă este cazul, poate modifica drepturile dumneavoastră de utilizator. Dacă administratorul de date la nivel local nu este disponibil, îl puteţi contacta pe coordonatorul responsabil cu validarea (care a înregistrat autoritatea în IMI sau a validat autoînregistrarea acesteia).

Întrebare - Ce trebuie să fac dacă nu găsesc autoritatea pe care trebuie s-o contactez în alt stat membru?

Răspuns – IMI deține o bază de date cu autoritățile competente din Spațiul Economic European (SEE) care sunt implicate în aplicarea, pe teritoriul lor, a legislației privind piața internă. Toți utilizatorii IMI pot căuta autorități competente, dispunând de o serie de criterii de căutare. Dacă nu găsiți autoritatea pe care o căutați într-un alt stat membru, vă recomandăm să contactați coordonatorul IMI din acea țară. Puteți: - crea o cerere, pe care să o trimiteți unui coordonator IMI din statul membru cu care doriți să intrați în contact. În acest caz, puteți adăuga un comentariu informând coordonatorul că nu sunteți în măsură să identificați autoritatea competentă și că doriți ca acesta să înainteze cererea autorității corespunzătoare. - trimite un e-mail unui coordonator IMI din statul membru cu care doriți să luați legătura. Puteți utiliza opțiunea de căutare generală pentru a identifica cel mai potrivit coordonator IMI. Puteţi căuta după zona geografică sau după profesie. Rezultatele căutării vor conține datele de contact ale coordonatorului, inclusiv adresa de e-mail, ceea ce vă va permite să cereți sprijin coordonatorului IMI pentru identificarea autorității corespunzătoare. Apoi puteți crea în IMI o cerere de informații, pe care să o trimiteți direct autorității respective din statul membru cu care doriți să intrați în legătură. Dacă luaţi legătura cu coordonatorul IMI prin e-mail, verificaţi în datele de contact care sunt limbile pe care acesta le înţelege.

Întrebare - Când creez o cerere în domeniul legislativ „calificări profesionale”, sistemul îmi cere să menționez adresa persoanei care face obiectul cererii. Ce adresă trebuie să introduc?

Răspuns – Dacă furnizaţi adresa lucrătorului migrant, autoritatea care primește cererea este în măsură să identifice persoana și să ofere răspunsurile necesare. Sistemul vă permite să introduceţi adresa lucrătorului, fără a preciza despre ce tip de adresă este vorba. În funcţie de informaţiile de care dispuneţi, va trebui să alegeţi rubrica cea mai potrivită şi adresa este cea mai utilă. Ar putea fi vorba despre: - adresa permanentă a lucrătorului din țara de origine - adresa temporară din statul membru solicitant - adresa profesională - adresa personală.

Întrebare - Pot anexa mai multe documente la cererea mea?

Răspuns – Da, puteţi anexa mai multe documente la cererea pe care o creaţi. Menţionăm însă că trebuie să încărcaţi documentele pe rând şi să faceţi clic pe butonul „Adaugă în anexă” pentru fiecare dintre ele. De asemenea, trebuie să indicaţi limba în care este redactat fiecare document şi să îi daţi o denumire (de ex. „Certificat”).

Întrebare - În urmă cu mult timp, am transmis o cerere de informații prin intermediul IMI, dar autoritatea destinatară nu a răspuns încă. Ce pot face?

Răspuns – În primul rând, îi puteţi trimite un e-mail autorităţii destinatare pentru a-i reaminti că aşteptaţi un răspuns din partea sa. Adresa de e-mail a autorităţii este inclusă în datele generale de contact disponibile în IMI. Aceste coordonate figurează în cererea de informaţii, la secţiunea „Gestionare cerere”. Dacă acest demers nu vă ajută, contactaţi coordonatorul IMI pentru a-i cere să ia legătura cu omologul său din statul membru destinatar. Datele sale de contact sunt disponibile tot la secţiunea menţionată mai sus. Dacă nu ştiţi sigur cine este coordonatorul IMI, consultaţi pagina „Servicii de asistenţă” sau adresaţi-vă direct coordonatorului naţional IMI. Lista coordonatorilor naţionali este disponibilă la secţiunea „Contact IMI” de pe site-ul IMI: http://ec.europa.eu//imi-net/

Întrebare - De ce nu am acces la toate detaliile incluse în cererile autorității mele?

Răspuns – Pentru a avea acces la toate detaliile dintr-o cerere, aveți nevoie de drepturi de gestionare a cererii. În calitate de utilizator de bază sau de administrator de date la nivel local, aveți acces doar la o vizualizare parțială a cererilor autorității dumneavoastră. Drepturile de utilizator sunt definite de administratorul de date la nivel local al autorității dumneavoastră. Dacă este necesar, acesta vă poate adapta privilegiile de utilizator.

Întrebare - Autoritatea mea acorda privilegii de acces mai multor coordonatori pentru un singur domeniu legislativ. Pe care dintre aceștia trebuie să îl selectez când creez o cerere sau când ofer un răspuns la o cerere?

Răspuns – Dacă acordaţi privilegii de acces unui singur coordonator, acesta va răspunde automat de toate cererile dumneavoastră. Dacă aveţi mai mulţi coordonatori, ori de câte ori creați o cerere, sistemul vă va obliga să selectați un singur coordonator pentru fiecare cerere specifică. Pentru a selecta coordonatorul potrivit, trebuie să vă asiguraţi că atribuţiile sale au legătură cu conţinutul cererii. Ulterior, coordonatorul poate fi implicat în aprobarea cererii dumneavoastră sau în soluționarea divergențelor de opinie dintre autoritățile competente, în cazul în care răspunsurile oferite de autoritatea destinatară sunt considerate nesatisfăcătoare.

Întrebare - Ce trebuie să fac pentru a-i permite coordonatorului cererii să vizualizeze detaliile incluse în cererile autorității mele?

Răspuns – Coordonatorii IMI primesc automat dreptul de a vizualiza parţial cererile autorităţii. Totuşi, dacă trebuie să ia măsuri cu privire la un anumit schimb de informaţii (procesul de aprobare sau de supervizare), coordonatorii au nevoie de detalii pentru a-şi forma o părere. Pentru a-i permite coordonatorului să vizualizeze detaliile incluse în cererea care necesită intervenţia sa, administratorul de date la nivel local din cadrul autorităţii dumneavoastră trebuie să modifice parametrii pentru domeniul legislativ şi circuitul în cauză. Aceştia figurează la rubrica „Cerere de informaţii”, secţiunea „Administrare – Gestionează autoritatea mea – Gestionează datele autorităţii pe care o reprezint”. Parametrul care permite vizualizarea cererilor de către coordonator trebuie setat pe „da”. Din motive de confidenţialitate, coordonatorul nu va vedea datele personale ale subiectului cererii, chiar dacă i se acordă dreptul de a vizualiza integral cererea.

Întrebare - Cum știu când o nouă cerere a fost trimisă autorității pe care o reprezint?

Răspuns – În momentul în care autoritatea dumneavoastră primește o cerere, veți fi înștiințat printr-un e-mail generat automat de IMI. Acest e-mail de avertizare, prin care sunteți informat cu privire la sosirea unei noi cereri, va fi trimis tuturor utilizatorilor cu drepturi de gestionare a cererilor, dar și pe adresele de e-mail înregistrate pentru autoritatea pe care o reprezentați. De asemenea, utilizatorii cu drepturi de gestionare a cererilor vor putea vizualiza și cererile noi în listele lor de acțiuni din IMI.

Întrebare - De ce nu pot răspunde la cereri în numele autorității mele?

Răspuns – Pentru a putea răspunde la cereri, aveţi nevoie de drepturi de gestionare a cererilor. Dacă nu dispuneţi de aceste drepturi, contactaţi-l pe administratorul de date la nivel local al autorităţii dumneavoastră. În calitate de utilizator cu drepturi de gestionare, puteți răspunde la orice cerere primită de autoritatea dumneavoastră, cu excepția cazului în care aceasta utilizează procedura de alocare și cererea nu v-a fost atribuită. În acest caz, numai utilizatorii cu drepturi de gestionare a cererii, cărora le-a fost alocată cererea de către utilizatorul cu drepturi de alocare, pot prelucra cererea respectivă. Utilizatorii cu drepturi de gestionare cărora nu le-a fost alocată cererea vor putea totuși vizualiza detaliile acesteia, însă nu vor putea întreprinde nicio acţiune.

Întrebare - Ce pot face dacă autoritatea mea nu este în măsură să răspundă la o cerere?

Răspuns – În caz caz, nu sunteţi obligat să acceptaţi cererea. În schimb, o puteţi transmite altei autorităţi competente sau coordonatorului IMI din statul dumneavoastră. Odată ce ați făcut acest lucru, nu mai aveți nicio responsabilitate, iar cererea nu va mai figura în listele dumneavoastră cu cereri.

Întrebare - Este posibil ca mai mulți utilizatori din cadrul autorității mele să modifice o cerere sau să redacteze un răspuns?

Răspuns – Dacă există mai mulţi utilizatori cu drepturi de gestionare a cererii pentru un anumit domeniu legislativ, fiecare dintre ei va avea acces deplin la cererile trimise sau primate de autoritate în domeniul respectiv. Prin urmare, fiecare utilizator cu drepturi de gestionare a cererii poate modifica o cerere, poate redacta un răspuns sau poate adăuga un comentariu. Răspunsurile sau comentariile salvate ca ciornă pot fi modificate ulterior de către un alt utilizator. Răspunsurile parţiale sau complete care au fost deja trimise de un utilizator nu mai pot fi modificate. Dacă autoritatea foloseşte procedura de alocare, doar utilizatorii desemnaţi pot modifica o cerere. Dacă doi utilizatori încearcă să modifice o cerere în acelaşi timp, sistemul îl va informa pe unul dintre ei că altcineva se ocupă în acel moment de cererea respectivă şi că datele introduse de cel de-al doilea utilizator nu pot fi salvate.

Întrebare - Pot anexa documente la răspunsul meu?

Răspuns – Da, puteţi anexa unul sau mai multe documente la răspunsul dumneavoastră. Menţionăm că trebuie să încărcaţi documentele pe rând şi să faceţi clic pe butonul „Adaugă în anexă” pentru fiecare dintre ele. De asemenea, trebuie să indicaţi limba în care este redactat fiecare document şi să îi daţi o denumire (de ex. „Certificat”).))

 1. Cine are acces la toate detaliile incluse în răspunsurile pe care le ofer? 1)
 2. Autoritatea solicitantă îmi cere informații suplimentare. Cum pot face acest lucru? ((După ce trimite un răspuns complet la o cerere, autoritatea destinatară poate fi rugată să furnizeze informații suplimentare (cererea are starea „Cerere în curs – sunt necesare informații suplimentare”). Dacă acceptă să ofere mai multe informații, autoritatea destinatară poate actualiza răspunsul pe care l-a oferit anterior și/sau adăuga observații în rubrica „Comentarii” care se afișează după fiecare întrebare. De asemenea, poate adăuga și alte explicații (sau toate informațiile suplimentare, după caz) în rubrica generală „Comentarii” de la sfârșitul listei de întrebări.

Întrebare - Am acceptat o cerere, dar acum îmi dau seama că nu am competenţa necesară pentru a oferi un răspuns. Ce pot face?

Răspuns – Va trebui să îi explicaţi autorităţii solicitante că nu îi puteţi oferi un răspuns şi să îi cereţi să-şi retragă cererea. Dacă ştiţi ce autoritate din ţara dumneavoastră este abilitată să răspundă, ar fi indicat să îi oferiţi această informaţie autorităţii solicitante. Puteţi introduce explicaţia dumneavoastră la rubrica pentru comentarii. După ce salvaţi comentariul, cealaltă autoritate va fi notificată că aţi adăugat informaţii noi la cererea pe care a înaintat-o. O altă variantă ar fi să contactaţi autoritatea prin e-mail şi să îi explicate situaţia. Adresa de e-mail figurează în IMI, alături de celelalte date de contact. De la versiunea 5 a Sistemului IMI este prevăzută posibilitatea de a transfera către alte autorităţi o cerere deja acceptată.

Întrebare - Ce se întamplă în cazul în care nu pot răspunde la toate întrebările dintr-o cerere?

Răspuns – Dacă ştiţi ce alt departament sau ce altă autoritate poate oferi răspunsurile în cauză, este mai uşor pentru dumneavoastră decât pentru autoritatea solicitantă să cereţi informaţiile care lipsesc. Astfel, veţi putea trimite un răspuns complet. Dacă nu ştiţi cui să îi cereţi informaţiile, puteţi apela la un coordonator IMI sau puteţi informa autoritatea solicitantă prin adăugarea unui comentariu la întrebarea în cauză. Viitoarele versiuni ale IMI prevăd posibilitatea de a accepta doar o parte din întrebările incluse într-o cerere şi de a le transfera pe celelalte unei alte autorităţi competente din ţara dumneavoastră.

Întrebare - Ce se întâmplă în cazul în care nu pot să răspund la o anumită întrebare dintr-o cerere?

Răspuns – Este posibil să nu fiţi în măsură să daţi un răspuns la o întrebare chiar şi după ce aţi încercat să obţineţi informaţiile necesare de la alte autorităţi. În acest caz, vă recomandăm să explicați că nu sunteți autorizat să furnizați informațiile solicitate. Veți putea explica acest lucru fie utilizând răspunsurile posibile incluse în lista derulantă, fie adăugând comentarii în dreptul întrebării respective.

Întrebare - Am nevoie de asistență tehnică din partea coordonatorului pentru a răspunde la o cerere de informații. Poate acesta să vizualizeze toate datele incluse în cerere înainte ca eu să trimit raspunsul?

Răspuns – Coordonatorii cererii pot avea doar o imagine de ansamblu asupra cererilor trimise sau primite de autorităţile pe care le coordonează. Dacă doriţi să îl consultaţi pe coordonator cu privire la o anumită cerere, îi puteţi trimite, de exemplu, un rezumat al acesteia. Sistemul poate genera un raport în orice moment, dacă faceţi clic pe butonul „Tipăreşte raportul”. Dacă alegeţi raportul de tip „personalizat”, puteţi decide ce elemente doriţi să includeţi în el (de exemplu, întrebările şi variantele dumneavoastră de răspuns). Vă recomandăm să nu includeţi date cu caracter personal. Menţionăm că, uneori, coordonatorilor li se cere să intervină în gestionarea unei cereri (procesul de aprobare sau de supervizare). Pentru a le permite să aibă o imagine detaliată asupra cazurilor respective, trebuie să verificaţi parametrii autorităţii pentru domeniul legislativ şi circuitul în cauză. Selectaţi din meniu opţiunea „Gestionează datele autorităţii pe care o reprezint”, faceţi clic pe rubrica „Cereri de informaţii” pentru domeniul legislativ în cauză şi răspundeţi „da” la întrebarea „Această autoritate îi permite coordonatorului să vizualizeze detaliile cererilor sale în cazul în care este necesară intervenția coordonatorului?”

Întrebare - Redactez un răspuns în câmpul pentru text liber, dar nu îmi ajunge spațiul. Ce pot face?

Răspuns – Fiecare răspuns predefinit din IMI este însoţit de o rubrică pentru text liber. În general, dacă limba pe care o vorbiţi este diferită de cea a părţii destinatare, ar trebui să limitaţi la maxim utilizarea rubricii pentru text liber, deoarece traducerea automată nu elimină riscul apariţiei unor neînţelegeri. Totuşi, dacă răspunsul este prea lung, puteţi folosi şi rubrica de comentarii generale pentru a adăuga observaţii suplimentare. Întrucât întrebările şi răspunsurile sunt numerotate, este uşor să faceţi trimitere la ele în rubrica pentru comentarii.

Întrebare - Cum află coordonatorul meu că am răspuns la o cerere şi că starea acesteia s-a modificat?

Răspuns – Autorităţile competente trebuie să se asigure că cererile primite de la alte state membre sunt soluţionate în timp util. În mod normal, coordonatorii IMI nu primesc notificări referitoare la cereri decât în cazul în care li se solicită intervenţia. Pentru a superviza buna funcţionare a IMI în regiunea sau în domeniul lor legislativ, coordonatorii IMI pot utiliza listele de întrebări disponibile în sistem. De exemplu, lista intitulată „Cereri în care eu sunt coordonatorul” afişează toate cererile trimise sau primite de autorităţile coordonate. Coordonatorul poate vizualiza parţial conţinutul fiecărei cereri, inclusiv starea acesteia. În „Lista de urgenţe” sunt incluse cererile în cazul cărora s-au înregistrat întârzieri (de exemplu, răspunsuri care nu au fost formulate la timp sau cereri care aşteaptă de mult timp să fie acceptate). Există o serie de criterii de căutare care le permit coordonatorilor să caute diverse cazuri în listele de cereri.

Întrebare - Ce pot face în cazul în care consider că cererea mea nu a primit un răspuns satisfăcător?

Răspuns – Puteţi solicita informaţii suplimentare din partea autorităţii destinatare. Folosiţi rubrica pentru text liber pentru a indica întrebările la care aveţi nevoie de informaţii în plus. Întrucât toate întrebările sunt numerotate, este uşor să faceţi trimitere la ele în câmpul pentru comentarii. De asemenea, va trebui să explicaţi din ce motiv solicitaţi informaţii suplimentare.

Întrebare - Ce presupune echivalarea/recunoașterea?

Răspuns – Echivalarea este proces prin care sunt comparate tipul programului de studii, numărul de credite transferabile, conţinutul, formarea, domeniul, specializarea, calificarea profesională (Suplimentul la Diplomă), cu cele din sistemul autohton de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc. Prin recunoaştere se înţelege acceptarea unei diplome sau act de studii ca autentice (eliberate de o instituţie de învăţământ acreditată în ţara de provenienţă). Evaluarea ei se face în funcţie de: tipul de program de studii, numărul de credite transferabile, conţinut, formare, domeniu, specializare, calificare profesională (Suplimentul la Diplomă), prin comparaţie cu sistemul românesc de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc. În cazul în care, din foaia matricolă sau din suplimentul la diplomă reiese că studiile au fost începute în România şi finalizate în străinătate, diploma solicitantului se recunoaşte numai dacă studiile iniţiale au fost efectuate într-o unitate şcolară sau instituţie de învăţământ superior acreditate în România.

Întrebare - Ce este o procedură?

Răspuns – Procedura este o serie specifică de acţiuni sau operaţiuni necesare care trebuie să fie executate în acelaşi mod pentru a obţine mereu acelaşi rezultat în aceleaşi condiţii (de exemplu, proceduri de urgenţă). Mai puţin precis vorbind, acest cuvânt poate indica o secvenţă de sarcini, etape, decizii, calcule şi procese, care atunci când întreprinse în ordinea prevăzută produc rezultatele descrise. O procedură induce, de obicei, o schimbare.

Întrebare - Ce este o metodologie?

Răspuns – Metodologia este o metodă, o descriere a unui proces, un set de proceduri documentate, o listă de pași care trebuie urmați pentru analizarea dosarelor de echivalare/recunoaștere.

Întrebare - Ce reprezintă Procesul Bologna?

Răspuns – Bologna – Declarația de la Bologna, semnată la 19 iunie 1999 de miniștrii educației din 29 de state europene, a însemnat primul document major pentru dezvoltarea învățământului superior în spațiul european și pentru crearea Spațiului European al Învățământului Superior unitar. Obiectivele “procesului” Bologna sunt: adoptarea unui sistem de diploma comparabile și implementarea Anexei administrative la diplomă (Diploma Supplement), crearea unei arhitecturi comune a învățământului superior axată pe două cicluri: universitar și postuniversitar, crearea unui sitem de credite transferabile – ECTS, promovarea mobilității studenților și a celorlalte personae implicate în procesul educațional, asigurarea calității învățământului superior, promovarea dimensiunii europene în învățământul superior european.

Întrebare - Ce înseamnă licență?

Răspuns – Licență - studii universitare ce corespund unui număr cuprins între minimum 180 și maximum 240 de ECTS; având, la învățământul de zi, o durată normală a studiilor de 3-4 ani și corespunde unui număr de 60 de ECTS pentru un an de studiu (durata studiilor de licență pentru învățământul tehnic este de 4 ani), iar la învățământul seral, o durată cu un an mai mare față de cea de la învățământul de zi în domeniul respectiv. Studiile universitare de licență asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare. În cadrul studiilor universitare de licență este obligatorie efectuarea unor stagii de practică și sunt oferite cunoștințe și competențe largi, pe domenii de studii. Absolvenții cu diplomă ai studiilor universitare de licență își pot exercita profesia, conform competențelor și drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite, sau pot continua studiile universitare prin masterat. Studiile universitare de licență pot fi continuate prin studii universitare de masterat sau doctorat.

Întrebare - Ce înseamnă master?

Răspuns – Master - studii postuniversitare ce corespund unui număr de credite de studiu transferabile cuprins, de regulă, între 90 și 120. Prin excepție, în funcție de durata studiilor universitare de licență, limita inferioară poate fi de 60 de credite de studiu transferabile. La învățământul de zi, durata normală a studiilor universitare de masterat este de 1-2 ani și corespunde unui număr de 60 de ECTS pentru un an de studiu. Durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare de licență și a ciclului II - studii universitare de masterat trebuie să corespundă obținerii a cel puțin 300 de ECTS. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat este condiționat de obținerea diplomei acordate după finalizarea studiilor universitare de licență.

Întrebare - Ce înseamnă doctorat?

Răspuns – Doctorat - studiile universitare, de regulă, cu o durată de 3 ani. În situații speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau experimentare, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat. Susținerea tezei de doctorat se poate face în termen de maximum 3 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat. Diploma de doctor atestă că titularul acesteia a dobândit cunoștințe și competențe generale și de specialitate, precum și abilități cognitive specifice.

Întrebare - Ce reprezintă perioada de studii?

Răspuns – Perioadă de studii reprezintă situația în care studentul frecventează un anumit număr de cursuri, pe care le finalizează printr-o formă de evaluare și obține numărul aferent de ECTS, în cadrul altei instituţii de învățământ, rămânând sau nu înmatriculat la universitatea care l-a admis.

Întrebare - Ce sunt creditele tranferabile ECTS?

Răspuns – Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) a fost creat în baza unui proiect derulat de Comisia Europeană în 1988-1995 în scopul promovării mobilității studenților, recunoașterii perioadelor de studii efectuate în străinătate, asigurării flexibilității și transparenței și creării unor strânse legături între sistemele de învățământ superior european. ECTS reprezintă, sub forma unei valori numerice întregi afectate fiecărei unități de curs, volumul de muncă pe care studentul trebuie să-l efectueze pentru fiecare dintre acestea, ele nefiind expresia calității, conținutului sau nivelului studiilor. Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară internaţională, urmând metodologia Sistemului European de Credite Transferabile, potrivit căreia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei, unui semestru de învăţământ superior. În alocarea numărului de credite pentru fiecare disciplină/activitate se are în vedere, în exclusivitate, cantitatea de muncă (workload) pe care o solicită disciplina/activitatea respectivă, raportată la totalul cantităţii de muncă necesară pentru a promova un an întreg de studiu.

Întrebare - Ce este programa analitică?

Răspuns – Programa analitică reprezintă o descriere extinsă, în scris, a obiectelor și/sau capitolelor fiecărei discipline predate într-o instituție de învățământ superior pentru o anumită specializare.

Întrebare - Ce este Suplimentul la Diplomă?

Răspuns – Anexa administrativă la diplomă, Suplimentul la Diplomă (Diploma Supplement) este un document anexat diplomei de studii superioare care oferă o descriere standard a naturii, nivelului, contextului, conținutului și statutului studiilor pe care absolventul le-a efectuat cu success. Anexa administrativă la diplomă asigură transparență și facilitează recunoașterea academică și profesională a calificărilor (diplome, diplome universitare, certificate). Anexa administrativă la diplomă este emisă de instituții de învățământ conform unui model care a fost elaborat de un grup de lucru compus din Comisia Europeană, Consiliul Europei și UNESCO. Suplimentul la diplomă este compus din opt secțiuni (informaţii referitoare la titularul diplomei, la calificare, nivelul calificării, conţinutul şi rezultatele obţinute, informații privind finalitatea (rolul) calificării, informaţii adiționale, date pentru validarea Anexei și informații privind sistemul național de învățământ superior. Suplimentul trebuie să conţină informaţii cu privire la sistemul naţional de învăţămînt superior, în cadrul căruia titularul şi-a făcut studiile. Suplimentul la Diplomă este un document obligatoriu anexat actelor de studii menţionate mai sus.

Întrebare - Ce reprezintă diplomele comune?

Răspuns – Diplomele comune (Joint Degree) reprezintă o combinație specifică de programe de studii sau tipuri de diplome în care un student este înscris concomitent. J.D.P. (Joint Degree Program) sunt dezvoltate și propuse de unitățile academice implicate, cu acordul decanilor instituțiilor respective. Un astfel de program aprobat include un set de acorduri între instituțiile participante cu privire la admitere, consiliere, curricula și școlarizare.

Întrebare - Ce reprezintă recunoașterea academică?

Răspuns – Recunoaşterea academică reprezintă evaluarea unei diplome în funcţie de: tipul de program de studii, numărul de credite transferabile, conţinut, formare, domeniu, specializare, calificare profesională (Suplimentul la Diplomă), prin comparaţie cu sistemul românesc de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc. Recunoaşterea academică se realizează în vederea continuării studiilor într-un alt stat decât cel în care a fost obţinută diploma în cauză.

Întrebare - Ce înseamnă Principiul recunoașterii academice totale?

Răspuns – Principiul recunoașterii academice totale – perioada de studii efectuată de student în altă universitate înlocuiește în mod efectiv și integral perioada de studii comparabilă din cadrul universității de origine, inclusiv examenele și celelalte forme de evaluare, chiar dacă există diferențe privind structura și conținutul programului de studii.

Întrebare - Ce se înțelege prin cunoștințe?

Răspuns – Cunoştinţele sunt rezultatul asimilării, prin învăţare, a unor informaţii; ele cuprind un ansamblu de fapte, principii, teorii şi practici vizând un anumit domeniu de muncă sau de studiu.

Întrebare - Ce este o abilitate?

Răspuns – Abilitatea este capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a duce la îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme.

Întrebare - Ce reprezintă competența?

Răspuns – Competenţa este capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare precum şi pentru dezvoltarea profesională sau personala, în condiţii de eficacitate şi eficienţă.

Întrebare - Cum sunt evaluate rezultatele învățării?

Răspuns – Rezultatele învăţării sunt date de setul de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe pe care o persoană le-a dobandit şi este capabilă să le demonstreze după finalizarea procesului de învăţare pe un anumit ciclu de şcolarizare.

Întrebare - Cum se definește volumul de muncă?

Răspuns – Volumul de muncă (workload) poate fi cuantificat prin raportare la numărul total de ore alocate unui curs, pregătirea și definitivarea cursului pe baza prezenței la cursuri și seminarii, cantitatea de muncă individual ulterioară necesară pentru finalizarea cu succes a cursului. Munca individual constă în: colectarea și trierea informațiilor relevante, parcurgerea și aprofundarea acestora, pregătirea pentru examinare, elaborarea unei lucrări sau a unui eseu, muncă individuală în laborator.

Întrebare - Ce este o calificare?

Răspuns – În accepţiunea Cadrului Naţional al Calificarilor din Invaţamantul Superior (CNCIS), calificarea este recunoaşterea oficială a valorii rezultatelor individuale ale învăţării pentru piaţa muncii, precum şi pentru educaţia şi formarea profesională continuă, printr-un act de studii (diploma, certificat, atestat) ce conferă dreptul legal de a practica o profesie sau meserie.

Întrebare - Ce este o profesie reglementată?

Răspuns – Profesia reglementată reprezintă activitatea sau un ansamblul de activităţi profesionale al căror acces, exercitare sau una dintre modalităţile de exercitare sunt condiţionate, direct sau indirect, în temeiul unor acte cu putere de lege şi acte administrative, de posesia anumitor calificări profesionale.

Întrebare - Ce este o profesie?

Răspuns – Profesia este calificarea obţinută prin studii.

Întrebare - Ce este o meserie?

Răspuns – Meseria este complexul de cunoştinţe dobândit prin şcolarizare sau prin practică, necesare pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii sau pentru prestarea anumitor servicii.

Întrebare - Ce este o funcție?

Răspuns – Funcţia este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere sau execuţie.

Întrebare - Ce este o ocupație?

Răspuns – Ocupaţia este, conform COR, activitatea utilă, aducatoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfaşoară o persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru aceasta sursa de existenţă. Ocupaţia este, deci, proprie persoanelor active, care practică o activitate recunoscută de societate ca utilă pentru sine şi semenii săi. Ocupaţia este specialitatea (calificarea) exercitata efectiv la locul de muncă. Ocupaţia unei persoane poate fi exprimată prin funcţia sau meseria exercitată de aceasta.

Întrebare - Ce este un standard ocupațional?

Răspuns – Standardul ocupaţional este documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie. Criteriul ales la baza unui standard de clasificare a ocupaţiilor poate fi după: - calificare, adică ceea ce o persoana este calificată să facă sau - ocupaţie (profesie), adică ceea ce o persoană face efectiv la un anumit loc de muncă.

Întrebare - Ce înseamnă competențe profesionale?

Răspuns – Definirea competenţelor profesionale se poate face prin analiza ocupaţională sau prin analiza funcţională.

Întrebare - Ce presupune analiza ocupațională?

Răspuns – Analiza ocupaţională este definită în glosarul de termeni editat de Organizaţia Mondială a Muncii (ILO) ca „acţiune constând în identificarea, prin observare şi studiu, a activităţilor şi factorilor tehnici care compun o ocupaţie. Acest proces presupune: descrierea sarcinilor care trebuie îndeplinite, precum şi a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor necesare pentru a fi eficient într-o ocupaţie”. Metodologic, analiza ocupaţională se poate realiza prin dezvoltarea unui curriculum de formare profesională (Developing A CUrriculuM - DACUM), tehnică propusă în Canada şi bazată pe lucrul în echipă, cu costuri reduse, a unui grup de experţi.

Întrebare - Ce presupune analiza funcțională?

Răspuns – Analiza funcţională nu este o metodă exactă de identificare a informaţiilor necesare privind competenţele, ci reprezintă o abordare bazată pe o strategie deductivă a competenţelor ce trebuie definite, pornind de la definirea scopului unei funcţii productive având, ca instrument principal, interviul.

Întrebare - Ce reprezintă recunoașterea profesională?

Răspuns – Recunoaşterea profesională presupune luarea în considerare a nivelului diplomei şi a experienţei profesionale. Acest tip de recunoaştere se realizează în scopul exercitării unei profesii într-un alt stat decât cel în care a fost obţinută diploma în cauză.


1)
Detaliile complete ale răspunsurilor (inclusiv datele personale ale subiectului cererii) pot fi vizualizate numai de către cei direct implicați, și anume: - utilizatorii cu drepturi de gestionare a cererii din cadrul autorității solicitante - utilizatorii cu drepturi de gestionare a cererii din cadrul autorității dumneavoastră. Mai pot avea acces la detaliile cererii (cu excepţia datelor personale) şi utilizatorii cu drepturi de alocare a cererii din ambele autorităţi.
 • imi/faq.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:13
 • (editare externă)