Instituţiile de învăţământ superior

Filter:

# Instituţia de învăţământ superior E-mail Sesiunea de instruire
1 Academia de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca conscluj@gmail.com Brașov
2 Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ din Bucureşti secretar@academiadepolitie.ro București
3 Academia de Studii Economice din Bucureşti rectorat@ase.ro București
4 Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă“ din Brașov secretariat@afahc.ro Brașov
5 Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ din Sibiu office@armyacademy.ro Brașov
6 Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul“ din Bucureşti ani@sri.ro București
7 Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ din Constanţa relatiipublice@anmb.ro
8 Academia Tehnică Militară din Bucureşti relatii.publice@mta.ro
9 Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucureşti emba@asebuss.ro
10 Institutul Teologic Baptist din București office@itb.ro (engleză) / secretariat@itb.ro (română)
11 Institutul Teologic Penticostal din București secretariat@itpbucuresti.ro București
12 Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca rektor@proteo.cj.edu.ro Brașov
13 Școala Națională de Studii Politice și Administrative 4) din Bucureşti rectorat@snspa.ro
14 Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia cond@uab.ro
15 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi rectorat@uaic.ro Iași
16 Universitatea „Andrei Şaguna“ din Constanţa contact@andreisaguna.ro
17 Universitatea „Apollonia” din Iaşi secretariat@univapollonia.ro Iași
18 Universitatea „Artifex“ din București universitatea@artifex.org.ro
19 Universitatea „Athenaeum“ din București rector@univath.ro
20 Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad rectorat@uav.ro București
21 Universitatea „Avram Iancu“ din Cluj-Napoca uai.secretariat1@gmail.com
22 Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca 5) rector@ubbcluj.ro Iași
23 Universitatea „Bioterra“ din București nicolaebio@yahoo.com București
24 Universitatea „Bogdan Vodă“ din Cluj-Napoca ubv@ubv.ro
25 Universitatea „Constantin Brâncoveanu“ din Piteşti secretariat.rector@univcb.ro
26 Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu-Jiu univ@utgjiu.ro Brașov
27 Universitatea „Danubius“ din Galaţi rectorat@univ-danubius.ro Brașov
28 Universitatea „Dimitrie Cantemir“ din Târgu-Mureş universitate@cantemir.ro
29 Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi rectorat@ugal.ro Iași, Brașov, București
30 Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reșița rector@uem.ro Iași
31 Universitatea „Emanuel“ din Oradea contact@emanuel.ro
32 Universitatea „George Bacovia“ din Bacău rectorat@ugb.ro
33 Universitatea „George Bariţiu“ din Braşov contact@universitateagbaritiu.ro
34 Universitatea „Hyperion“ din Bucureşti rectorat@hyperion.ro
35 Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu rectorat@ulbsibiu.ro București
36 Universitatea „Nicolae Titulescu“ din Bucureşti office@univnt.ro Brașov, București
37 Universitatea „Ovidius“ din Constanța rectorat2@univ-ovidius.ro Iași, Brașov
38 Universitatea „Petre Andrei“ din Iași office@upa.ro Iași
39 Universitatea „Petru Maior“ din Târgu-Mureș rectorat@upm.ro; secretariat.rectorat@upm.ro
40 Universitatea „Sapientia“ din Cluj-Napoca office@sapientia.ro Brașov
41 Universitatea „Spiru Haret“ din Bucureşti info@spiruharet.ro București
42 Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava rectorat@usv.ro Iași
43 Universitatea „Tibiscus“ din Timişoara rectorat@tibiscus.ro
44 Universitatea „Titu Maiorescu“ din Bucureşti rectorat@utm.ro
45 Universitatea „Transilvania“ din Braşov secretar-sef@unitbv.ro Brașov
46 Universitatea „Valahia“ din Târgovişte rectorat@valahia.ro Brașov, București
47 Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău rector@ub.ro Brașov
48 Universitatea Agora din municipiul Oradea secretariat@univagora.ro
49 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“ din Bucureşti office@ucdc.ro București
50 Universitatea Creștină Partium din Oradea partium@partium.ro Brașov
51 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ Bucureşti secretariatcontactimi@gmail.com București
52 Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca secretarsef@uad.ro București
53 Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi rectorat@arteiasi.ro
54 Universitatea de Arte din Târgu-Mureş uat@uat.ro
55 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti rectorat@umf.ro București
56 Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iași rectorat@umfiasi.ro Iași
57 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca rectoratumf@umfcluj.ro Brașov
58 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara rectorat@umft.ro Brașov, București
59 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova rector@umfcv.ro Brașov, București
60 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş rectorat@umftgm.ro Iași
61 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi rectorat@uaiasi.ro Iaşi
62 Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara rectorat@usab-tm.ro Brașov
63 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca contact@usamvcluj.ro Brașov
64 Universitatea de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară din București post@info.usamv.ro București
65 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ din Arad rectorat@uvvg.ro Brașov
66 Universitatea de Vest din Timișoara secretariat@e-uvt.ro Brașov
67 Universitatea din București office@g.unibuc.ro Brașov
68 Universitatea din Craiova rectorat@central.ucv.ro Brașov
69 Universitatea din Oradea rectorat@uoradea.ro Brașov
70 Universitatea din Petroşani rector@upet.ro Brașov, București
71 Universitatea din Piteşti info@upit.ro Iași
72 Universitatea Ecologică din Bucureşti rectorat@ueb.ro Iași, Brașov, București
73 Universitatea Europeană „Drăgan“ din Lugoj ued@deu.ro
74 Universitatea Maritimă din Constanţa info@imc.ro Brașov
75 Universitatea Națională de Apărare „Carol I“ din București public@unap.ro București
76 Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale“ din București rector@unatc.ro
77 Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti rectorat@unarte.org București
78 Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din Bucureşti secretariat@unefs.ro București
79 Universitatea Națională de Muzică din București secretarsef@unmb.ro Brașov, București
80 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti rectorat@upg-ploiesti.ro Iași, Brașov, București
81 Universitatea Politehnica din Bucureşti cabinet.rector@upb.ro București
82 Universitatea Politehnica Timişoara rector@upt.ro București
83 Universitatea Româno-Americană din Bucureşti rectorat@rau.ro București
84 Universitatea Româno-Germană din Sibiu office@roger-univ.ro
85 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi rectorat@tuiasi.ro Iași
86 Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti secretariat@utcb.ro București
87 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca rectorat@utcluj.ro Brașov

Pânâ în data de 17 aprilie 2018 au confirmat participarea 61 instituții din 87.

Total confirmări: 64 din 87 (nu au răspuns 23 de instituţii de învăţământ superior)

Centrul universitar ID Instituţia de învăţământ superior Nr. utilizatori instruiți Anul 2017
Bucureşti 01 universitatea_politehnica_din_bucuresti ? din 1 Bucureşti
02 universitatea_tehnica_de_constructii_din_bucuresti ?
03 universitatea_de_arhitectura_si_urbanism_ion_mincu_din_bucuresti ? din 2 Bucureşti
04 universitatea_de_stiinte_agronomice_si_medicina_veterinara_din_bucuresti ? din 15 Bucureşti 6)
05 universitatea_din_bucuresti ? din 3 Bucureşti
06 universitatea_de_medicina_si_farmacie_carol_davila_din_bucuresti ? din 3 Bucureşti
07 academia_de_studii_economice_din_bucuresti ? din 1 Bucureşti
08 universitatea_nationala_de_muzica_din_bucuresti ?
09 universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti ? din 2 Bucureşti
10 universitatea_nationala_de_arta_teatrala_si_cinematografica_i._l._caragiale_din_bucuresti 0 din 3 Constanţa
11 universitatea_nationala_de_educatie_fizica_si_sport_din_bucuresti ? din 2 Bucureşti
12 scoala_nationala_de_studii_politice_si_administrative ?
49 academia_tehnica_militara_din_bucuresti ?
50 universitatea_nationala_de_aparare_carol_i_din_bucuresti ? din 2 Bucureşti
51 academia_nationala_de_informatii_mihai_viteazul ? din 2 Bucureşti
52 academia_de_politie_alexandru_ioan_cuza_din_bucuresti ? din 1 Bucureşti
001 universitatea_crestina_dimitrie_cantemir_din_bucuresti ?
002 universitatea_titu_maiorescu_din_bucuresti ? din 1 Bucureşti
003 universitatea_nicolae_titulescu_din_bucuresti ? din 1 Bucureşti
004 universitatea_romano-americana_din_bucuresti ? din 2 Bucureşti
005 universitatea_hyperion_din_bucuresti ? din 2 Bucureşti
006 universitatea_spiru_haret_din_bucuresti ? din 5 Bucureşti
007 universitatea_bioterra_din_bucuresti ? din 3 Bucureşti
008 universitatea_ecologica_din_bucuresti ?
010 universitatea_athenaeum_din_bucuresti ?
011 universitatea_artifex_din_bucuresti ?
013 institutul_teologic_baptist_din_bucuresti 0 din 2 Constanţa
014 institutul_teologic_penticostal_din_bucuresti ?
016 institutul_de_administrare_a_afacerilor_din_bucuresti din Municipiul București ? din 1 Bucureşti
Alba Iulia 13 universitatea_1_decembrie_1918_din_alba_iulia 1 din 1 Cluj-Napoca
Arad 14 universitatea_aurel_vlaicu_din_arad 2 din 2 Timişoara
017 universitatea_de_vest_vasile_goldis_din_arad 2 din 2 Timişoara
Bacău 15 universitatea_vasile_alecsandri_din_bacau 1 din 1 Constanţa
018 universitatea_george_bacovia_din_bacau ?
Braşov 16 universitatea_transilvania_din_brasov ? din 1 Bucureşti
53 academia_fortelor_aeriene_henri_coanda_din_brasov ? din 3 Bucureşti
019 universitatea_george_baritiu_din_brasov ?
Cluj-Napoca 17 universitatea_tehnica_din_cluj-napoca 1 din 2 Cluj-Napoca
18 universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_din_cluj-napoca 2 din 2 Cluj-Napoca
19 universitatea_babes-bolyai_din_cluj-napoca 4 din 5 Cluj-Napoca 7)
20 universitatea_de_medicina_si_farmacie_iuliu_hatieganu_din_cluj-napoca 2 din 2 Cluj-Napoca
21 academia_de_muzica_gheorghe_dima_din_cluj-napoca 2 din 2 Cluj-Napoca
22 universitatea_de_arta_si_design_din_cluj-napoca ?
020 universitatea_avram_iancu_din_cluj-napoca ?
021 universitatea_bogdan_voda_din_cluj-napoca 1 din 2 Cluj-Napoca
022 institutul_teologic_protestant_din_cluj-napoca 1 din 1 Cluj-Napoca
023 universitatea_sapientia din Cluj-Napoca 2 din 2 Cluj-Napoca
Constanţa 23 universitatea_ovidius_din_constanta 1 din 3 Constanţa 8)
24 universitatea_maritima_din_constanta ? din 2 Bucureşti
54 academia_navala_mircea_cel_batran_din_constanta 1 din 1 Constanţa
024 universitatea_andrei_saguna_din_constanta ?
Craiova 25 universitatea_din_craiova 2 din 2 Timişoara
26 universitatea_de_medicina_si_farmacie_din_craiova 1 din 1 Constanţa
Galaţi 27 universitatea_dunarea_de_jos_din_galati 3 din 5, ? din 2 Iaşi, Bucureşti
025 universitatea_danubius_din_galati 2 din 2, 2 din 2 Iaşi, Constanţa
Iaşi 28 universitatea_tehnica_gh._asachi_din_iasi 3 din 4 Iaşi
29 universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_ion_ionescu_de_la_brad_din_iasi ?
30 universitatea_alexandru_ioan_cuza_din_iasi 2 din 2 Iaşi
31 universitatea_de_medicina_si_farmacie_gr._t._popa_din_iasi 5 din 5 Iaşi 9)
32 universitatea_de_arte_george_enescu_din_iasi 8 din 8 Iaşi
027 universitatea_petre_andrei_din_iasi 0 din 1 Iaşi
028 universitatea_apollonia_din_iasi 2 din 4 Iaşi
Lugoj 029 universitatea_europeana_dragan_din_lugoj 0 din 1 Timişoara
Oradea 33 universitatea_din_oradea 1 din 1 Timişoara
030 universitatea_agora_din_municipiul_oradea ?
031 universitatea_emanuel_din_oradea 1 din 1 Timişoara
032 universitatea_crestina_partium_din_oradea ?
Petroşani 34 universitatea_din_petrosani 0 din 1 Constanţa
Piteşti 35 universitatea_din_pitesti 1 din 1 Constanţa
033 universitatea_constantin_brancoveanu_din_pitesti ?
Ploieşti 36 universitatea_petrol-gaze_din_ploiesti 0 din 2, ? din 2 Constanţa, Bucureşti
Reşiţa 37 universitatea_eftimie_murgu_din_resita 1 din 1 Timişoara
Sibiu 38 universitatea_lucian_blaga_din_sibiu 0 din 2, ? din 2 Constanţa, București
55 academia_fortelor_terestre_nicolae_balcescu_din_sibiu 1 din 2 Iaşi
034 universitatea_romano-germana_din_sibiu ?
Suceava 39 universitatea_stefan_cel_mare_din_suceava 0 din 1 Constanţa
Târgovişte 40 universitatea_valahia_din_targoviste ? din 2 Bucureşti
Târgu Jiu 41 universitatea_constantin_brancusi_din_targu_jiu 1 din 1 Cluj-Napoca
Târgu Mureş 42 universitatea_petru_maior_din_targu_mures 2 din 2 Cluj-Napoca
43 universitatea_de_medicina_si_farmacie_din_targu_mures 2 din 2 Timişoara
44 universitatea_de_arte_din_targu_mures ?
035 universitatea_dimitrie_cantemir_din_targu_mures 1 din 2 Cluj-Napoca
Timişoara 45 universitatea_politehnica_din_timisoara 2 din 3 Timişoara
46 universitatea_de_stiinte_agricole_si_medicina_veterinara_a_banatului_din_timisoara 3 din 4 Timişoara
47 universitatea_de_vest_din_timisoara 1 din 2 Timişoara
48 universitatea_de_medicina_si_farmacie_victor_babes_din_timisoara 5 din 5 Timişoara 10)
037 universitatea_tibiscus_din_timisoara 2 din 2 Timişoara

  • imi/instruire/institutii_de_invatamant_superior.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)