Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

imi:strategia:obiective_specifice [2018/11/17 10:36]
imi:strategia:obiective_specifice [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +~~SLIDESHOW~~
 +
 +====== Obiective specifice ======
 +
 +  - Dezvoltarea Reţelei IMI din România
 +  - Implicarea membrilor reţelei în schimburile de informaţii intermediate de platforma IMI
 +  - Crearea, dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni
 +
 +===== O.S.1 - Dezvoltarea Reţelei IMI din România =====
 +
 +Dezvltarea reţelei create prin proiectul IMI PQ NET care să includă ​ organizaţiile (parteneri sociali) şi asociaţiile profesionale din Romȃnia care sunt abilitate prin lege sau alte acte administrative să reglementeze calificările,​ atȃt pentru profesii reglementate,​ cȃt si pentru cele nereglementate,​ precum şi să elaboreze standarde şi metodologii pentru formarea, certificarea şi validarea competenţelor pentru aceste calificări.  ​
 +
 +===== O.S.2 – Implicarea în schimburile de informaţii IMI =====
 +
 +Implicarea membrilor reţelei prin furnizarea de informaţii/​date la cererile adresate prin platforma IMI de către organizaţiile/​asociaţiile din UE/SEE.
 +
 +Se va realiza etapizat, pe măsură ce Comisia Europeană va extinde sistemul IMI ((http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​)),​ componenta „Calificări Profesionale (Professional Qualifications)” - Cardul Profesional European, Alerte pentru diplome falsificate și interdicție sau restricție a dreptului de a exercita profesia - prin cuprinderea unui număr cât mai mare de profesii şi calificări.
 +
 +===== O.S.3 – Utilizarea unor termeni de referinţă comuni =====
 +
 +Crearea, dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni privind standardele de certificare a competenţelor lucrătorilor romȃni şi de recunoaştere a calificărilor profesionale ale cetătenilor comunitari.
 +
 +Va conduce la creşterea pe termen lung a capacităţii instituţionale a partenerilor sociali (asociaţiile profesionale,​ organizaţii guvernamentale) şi consolidarea serviciilor destinate atȃt membrilor acestora, cȃt şi publicului larg (cetăţeni romȃni sau comunitari-din alte State Membre ale UE).