Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

imi:strategia:principii [2018/11/17 10:36]
imi:strategia:principii [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Principiile de bază ale IMI ======
  
 +Înainte de a se dezvolta în continuare sistemul, ar trebui să se țină seama de următoarele principii-cheie ale IMI: 
 +
 +===== 1. Capacitatea de reutilizare =====
 + 
 +Obiectivul ​ pentru ​ care  a  fost  creat  IMI  este  de  a  ajuta  statele ​ membre ​ să își îndeplinească obligațiile de asistență reciprocă în  mod  eficient și  eficace, cu  costuri minime pentru resurse și fără să fie necesar să se creeze un sistem informatic separat pentru ​ susținerea ​ fiecărui ​ instrument ​ juridic ​ în  parte. ​ În cazul în care aceleași autorități răspund de multiple ​ domenii ale legislației referitoare la piața internă, acestea nu trebuie să se confrunte cu o proliferare a diferitelor sisteme informatice de cooperare administrativă.
 +
 +===== 2. Flexibilitate organizatorică =====
 +
 +IMI este conceput în așa fel încât să fie ușor de adaptat unei organizații existente. Acesta oferă flexibilitatea necesară adaptării la diversele structuri administrative și culturi din Europa. Pentru a face schimb de informații,​ nu este necesar ca utilizatorii să aibă deja cunoștințe privind ierarhiile administrative din alte state membre.
 +
 +===== 3. Proceduri convenite simple =====
 +
 +IMI reduce formalitățile administrative și face posibilă implementarea politicilor care, în caz contrar, ar fi sufocate de complexitatea diferitelor proceduri administrative naționale. Acest lucru se realizează prin convenirea unor fluxuri de cooperare ​
 +și simple și standardizate. ​
 +
 +===== 4. Multilingvism =====
 +
 +Multilingvismul este un element-cheie al serviciului IMI, care este furnizat în 22 de limbi oficiale ale UE. În plus față de seturile de chestionare și răspunsuri deja  traduse, rezultate din dispozițiile legislative,​ utilizatorii pot oferi în mod gratuit informații suplimentare scrise, observații și documente atașate. Pentru a-i ajuta pe utilizatori să înțeleagă aceste informații,​ IMI oferă un link internet la instrumentul de traducere ​ automată al  Comisiei ​ (European ​ Commission ​ machine ​ translation ​ tool,  ECMT)
 +((Ca urmare a hotărârii din 16 decembrie 2010 a Tribunalului General al Uniunii Europene în cauza nr. T-19/07, utilizarea ECMT a fost suspendată.)). Înlocuitorul ECMT, aflat în curs de elaborare, va crește numărul perechilor lingvistice puse la dispoziție în  prezent. IMI este angrenat în dezvoltarea acestuia încă de la început, sub forma unui serviciu de testare pentru utilizatori. ​
 +
 +===== 5. Un sistem ușor de folosit de către utilizator =====
 +
 +IMI este proiectat să fie ușor de folosit de către utilizator, intuitiv și ușor accesibil cu o formare minimă (o abordare similară cu cea a sistemelor de rezervări pe internet și achiziții pe internet). Dezvoltarea actuală a tehnologiei informației vizează să îmbunătățească accesibilitatea sistemului de către utilizatori,​ pe baza observațiilor primite de la aceștia. ​
 +
 +===== 6. Protecția datelor =====
 +
 +IMI aplică abordarea „confidențialitate prin concepție”,​ prin care respectarea confidențialității și a protecției datelor sunt proiectate în sistem încă de la început și nu se introduc ulterior, ca îmbunătățire. În consecință,​ IMI garantează un înalt nivel 
 +de protecție a datelor din punct de vedere tehnic și procedural.
 +
 +===== 7. Nu sunt costuri IT pentru utilizatori =====
 +
 +Pentru ​ a  lucra  cu  IMI  este necesar ​ doar  un  computer și  acces  la  internet. ​ Nu  este  necesar să se instaleze programe sau echipamente speciale.
 +
 +===== Referinţe =====
 +
 +  * [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​strategy_paper_ro.pdf|Strategie pentru extinderea și dezvoltarea IMI]]