Legislație națională

HG nr. 580 / 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014

HG nr. 582 / 2014 master

HG nr. 493 / 2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

HG nr. 581 / 2013 master

HG nr. 707 / 2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013

HG nr. 966 / 2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați

HG nr. 749 / 2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea (a fost abrogată la data intrării în vigoare a HG nr. 966 / 2011)

HG nr. 635 / 2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea

HG nr. 890 / 2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea - denumiri calificări 2005, 2006, 2007 şi domenii fundamentale licenţă

HG nr. 501 / 2007 privind titlurile obtinute de absolventii invatamantului univer 2002-2003, 2003-2004 si 2004-2005

HG nr. 635 / 2008 r1

HG nr. 676 / 2007 privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea

HG nr. 404 / 2006 masterat

HG nr. 1175 / 2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora

HG nr. 501 / 2007 privind titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, înmatriculaţi în anul 1 de studii, în anii universitari 2002 -2003, 2003 - 2004 şi 2004 - 2005

HG nr. 88 / 2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă

HG nr. 916 / 2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă

HG nr. 896 / 2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2001 privind domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar

HG nr. 940 / 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior

HG nr. 1609 / 2004 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 3 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior

HG nr. 682 / 2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. L.336/2001 privind domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar

HG nr. 693 / 2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior

HG nr. 1082 / 2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior

HG nr. 410 / 2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior

HG nr. 1011 / 2001 ID FR

HG nr. 1027 / 2001

HG nr. 1336 / 2001 privind domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar

HG nr. 639 / 2000

HG nr. 645 / 2000 privind profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, cursuri de zi

HG nr. 696 / 2000

HG nr. 999 / 2000 privind Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular

HG nr. 1214 / 2000 ID

HG nr. 1215 / 2000

HG nr. 49 / 1999

HG nr. 535 / 1999 privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular

HG nr. 301 / 1998 privind profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, cursuri de zi

HG nr. 442 / 1998

HG nr. 73 / 1997

HG nr. 294 / 1997 cu privire la funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88 / 1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoasterea diplomelor

HG nr. 542 / 1995

HG nr. 568 / 1995 cu privire la acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88 / 1993, privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor

  • legislatie.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
  • (editare externă)