Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

legislatie [2018/11/17 10:34]
legislatie [2020/08/01 12:25] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Legislație națională ======
  
 +===== Nomenclatoare din legislaţia pentru recunoaştere academică =====
 +
 +==== 2015-2016 ====
 +
 +[[http://​legislatie.just.ro/​Public/​DetaliiDocumentAfis/​171653|Anexele 1-7]] (actualizate la data de 28 septembrie 2015) la [[http://​legislatie.just.ro/​Public/​DetaliiDocument/​170042|HG nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/​programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016]] (actualizată la data de 6 octombrie 2015)
 +
 +==== 2014-2015 ====
 +
 +[[HG nr. 580 / 2014]] privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/​programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014
 +
 +[[HG nr. 582 / 2014]] master
 +
 +==== 2013-2014 ====
 +
 +[[HG nr. 493 / 2013]] privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/​programelor de studii universitare,​ a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare,​ a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,​ formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014
 +  * [[HG nr. 730 / 2013]]
 +
 +[[HG nr. 581 / 2013]] master
 +
 +==== 2012-2013 ====
 +
 +[[HG nr. 707 / 2012]] pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/​programelor de studii universitare,​ a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare,​ a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,​ formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013
 +
 +==== 2011-2012 ====
 +
 +[[HG nr. 966 / 2011]] pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/​programelor de studii universitare,​ a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare,​ a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,​ formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați
 +
 +==== 2009-2010, 2010-2011 ====
 +
 +[[HG nr. 749 / 2009]] pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/​programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea (a fost abrogată la data intrării în vigoare a [[HG nr. 966 / 2011]])
 +  * [[HG nr. 943 / 2009]]
 +  * [[HG nr. 1093 / 2009]]
 +  * [[HG nr. 631 / 2010]]
 +
 +==== 2008-2009 ====
 +
 +[[HG nr. 635 / 2008]] privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea
 +  * [[HG nr. 922 / 2008]]
 +
 +[[HG nr. 890 / 2008]] privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/​programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea - denumiri calificări 2005, 2006, 2007 şi domenii fundamentale licenţă
 +
 +==== 2007-2008 ====
 +
 +[[HG nr. 501 / 2007]] privind titlurile obtinute de absolventii invatamantului univer 2002-2003, 2003-2004 si 2004-2005
 +
 +[[HG nr. 635 / 2008]] r1
 +
 +[[HG nr. 676 / 2007]] privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea
 +  * [[HG nr. 981 / 2007]]
 +
 +==== 2006-2007 ====
 +
 +[[HG nr. 404 / 2006]] masterat
 +
 +[[HG nr. 1175 / 2006]] privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora
 +  * [[HG nr. 676 / 2007]]
 +    * [[HG nr. 981 / 2007]]
 +
 +[[HG nr. 501 / 2007]] privind titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar,​ înmatriculaţi în anul 1 de studii, în anii universitari 2002 -2003, 2003 - 2004 şi 2004 - 2005
 +
 +==== 2005-2006 ====
 +
 +[[HG nr. 88 / 2005]] privind organizarea studiilor universitare de licenţă
 +
 +[[HG nr. 916 / 2005]] privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă
 +
 +==== 2004-2005 ====
 +
 +[[HG nr. 896 / 2004]] pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2001 privind domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar
 +
 +[[HG nr. 940 / 2004]] pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior
 +
 +[[HG nr. 1609 / 2004]] pentru modificarea anexelor nr. 1 - 3 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior
 +
 +==== 2003-2004 ====
 +
 +[[HG nr. 682 / 2003]] pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. L.336/2001 privind domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar
 +
 +[[HG nr. 693 / 2003]] pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior
 +
 +[[HG nr. 1082 / 2003]] pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior
 +
 +==== 2002-2003 ====
 +
 +[[HG nr. 410 / 2002]] privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior
 +  * [[HG nr. 944 / 2002]]
 +
 +==== 2001-2002 ====
 +
 +[[HG nr. 1011 / 2001]] ID FR
 +
 +[[HG nr. 1027 / 2001]]
 +
 +[[HG nr. 1336 / 2001]] privind domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar
 +  * [[HG nr. 682 / 2003]]
 +  * [[HG nr. 896 / 2004]]
 +
 +==== 2000-2001 ====
 +
 +[[HG nr. 639 / 2000]]
 +
 +[[HG nr. 645 / 2000]] privind profilurile,​ specializările,​ durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar,​ cursuri de zi
 +
 +[[HG nr. 696 / 2000]]
 +
 +[[HG nr. 999 / 2000]] privind Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular
 +  * [[HG nr. 1370 / 2000]]
 +
 +[[HG nr. 1214 / 2000]] ID
 +
 +[[HG nr. 1215 / 2000]]
 +
 +==== 1999-2000 ====
 +
 +[[HG nr. 49 / 1999]]
 +
 +[[HG nr. 535 / 1999]] privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular
 +  * [[HG nr. 696 / 2000]]
 +  * [[HG nr. 1215 / 2000]]
 +
 +==== 1998-1999 ====
 +
 +[[HG nr. 301 / 1998]] privind profilurile,​ specializările,​ durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar,​ cursuri de zi
 +
 +[[HG nr. 442 / 1998]]
 +
 +==== 1997-1998 ====
 +
 +[[HG nr. 73 / 1997]]
 +
 +[[HG nr. 294 / 1997]] cu privire la funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88 / 1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoasterea diplomelor
 +  * [[HG nr. 442 / 1998]]
 +
 +==== 1996-1997 ====
 +
 +[[HG nr. 95 / 1996]]
 +
 +[[HG nr. 340 / 1996]]
 +
 +==== 1995-1996 ====
 +
 +[[HG nr. 542 / 1995]]
 +
 +[[HG nr. 568 / 1995]] cu privire la acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, în conformitate cu prevederile [[Legii nr. 88 / 1993]], privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
 +  * [[HG nr. 225 / 1996]]
 +
 +==== 1994-1995 ====
 +
 +[[HG nr. 139 / 1995]]
 +
 +[[HG nr. 568 / 1995]] ​
 +  * [[HG nr. 225 / 1996]]
 +
 +==== 1993-1994 ====
 +
 +[[http://​legislatie.just.ro/​Public/​DetaliiDocument/​3446#​id_anxA695_ttl|Hotărârea Guvernului nr. 283 din 21 iunie 1993 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea învăţământului în anul şcolar (universitar) 1993/1994]]
 +  * [[http://​legislatie.just.ro/​Public/​DetaliiDocument/​5370|Hotărârea Guvernului nr. 796 din 14 noiembrie 1994 cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 283/1993]]
 +
 +[[HG nr. 307 / 1993]]