Sursa: Autoritatea Naţională pentru Calificări (Standardele ocupaţionale existente pe site conţin Codul C.O.R de la data aprobării.)

Administrator baze date

Administrator bunuri agricole

Administrator cont

Administrator credite

Administrator de aplicaţie

Administrator de reţea de calculatoare

Administrator pensiune turistică

Administrator pieţe şi târguri

Administrator reorganizarea întreprinderii

Administrator reţea monitorizare emiţătoare broadcasting

Administrator risc

Administrator structuri sportive

Agent agricol

Agent bursă

Agent conducător câini de serviciu

Agent comercial

Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport

Agent de navă

Agent de ticketing

Agent de transport turistic intern şi internaţional

Agent de turism

Agent de turism pentru circuite tematice

Agent de vânzări comerţ exterior

Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie

Agent ecolog

Agent gardă de corp

Agent imobiliar

Agent marketing pensii private

Agent ocupare

Agent poliţie comunitară

Agent poliţie rutieră

Agent poştal

Agent rezervări

Agent securitate, obiective, bunuri şi valori

Agent transport valori

Agent valori mobiliare

Agent vamal

Agent vânzări

Agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)

Agricultor

Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale

Agricultor pentru culturi de câmp ecologice

Alpinist utilitar

Amanetar

Ambalator manual

Ambalator produse farmaceutice

Analist credite

Analist de informaţii

Analist informaţii de firmă

Analist piaţa de capital

Analist piaţa muncii

Analist resurse umane

Analist tehnic pieţe financiare

Anchetator pe piaţa de valori mobiliare

Animator centre de vacanţă

Animator socio-cultural

Animator socio-educativ

Animator sportiv

Antreprenor în economia socială

Apicultor

Arhivar

Arhivist

Artificier de mină

Artificier la lucrări de suprafaţă

Asfaltator

Asistent manager comerţ exterior

Asistent maternal profesionist

Asistent maternal

Asistent medical anestezie, terapie intensivă

Asistent medical balneo - fizioterapie

Asistent medical comunitar

Asistent medical chirurgie

Asistent medical de igienă şi sănătate publică

Asistent medical de laborator

Asistent medical dietetică şi nutriţie

Asistent medical farmacie

Asistent medical generalist

Asistent medical laborator

Asistent medical neonatologie

Asistent medical obstetrică - ginecologie

Asistent medical radiologie

Asistent medico - social

Asistent personal al persoanei cu handicap grav

Asistent personal profesionist

Asistent regizor artistic

Asistent social abuz, neglijare, rele tratamente

Asistent social adopţie

Asistent social în penitenciar

Asistent social nivel mediu

Asistent social prevenirea abandonului şi reintegrare

Asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii)

Astrolog

Auditor al calităţii

Auditor de mediu

Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională

Auditor în domeniul siguranţei alimentare

Auditor intern

Auditor intern în sectorul public

Automatist de întreţinere

Automatist de reparaţii

Automatist posturi publice inteligente

Autopsier

Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenerii-stingerii-incendiilor

Cameristă hotel

Cântăreţ

Cartator poştal

Cascador

Casier poştă

Casier tezaur

Casier valută

Casier

Cazangiu

Cercetător marketing şi sondaje

Chelner

Cioban

Cioplitor în piatră şi marmură

Ciupercar

Cizmar-confecţioner încălţăminte după comandă

Clasificator carcase

Coafor

Cocsar

Cofetar - patiser

Colector (recuperator) creanţe/debite

Combainier

Combiner agricol

Comisionar în vamă

Compresorist

Concierge

Confecţioner cablaje-auto

Confecţioner asamblor articole din textile

Confectioner de obiecte din lemn de uz gospodăresc

Confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator

Confecţioner obiecte-artizanale din lemn

Confecţioner produse pirotehnice

Confecţioner textil

Conservator bunuri culturale

Conservator opere de artă şi monumente istorice

Consilier de orientare profesională

Consilier de probaţiune

Consilier juridic

Consilier pentru dezvoltare personală

Consilier pentru siguranţă rutieră

Consilier sportiv

Consilier vânzări bijuterii şi ceasuri

Consilier în domeniul adicţiilor

Consilier şcolar

Consilier vocaţional

Constructor căi ferate

Constructor montator de structuri metalice

Constructor structuri monolite

Constructor structuri din beton armat

Consultant administraţia publică

Consultant asigurări de viaţă

Consultant bancar

Consultant bugetar

Consultant bursier

Consultant cameral pentru promovare şi informare de afaceri

Consultant cameral pentru reprezentare pe plan intern şi internaţional

Contabil de determinare a veniturilor în transport aerian

Contabil de vânzări în transport aerian

Consultant de securitate

Contabil financiar bancar

Consultant fiscal

Consultant imobiliar

Consultant în agribusiness

Consultant în domeniul forţei de muncă

Consultant în informatică

Consultant relaţii clienţii

Consultant sistem calitate

Consultant tehnic cereale în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje

Contabil

Contabil şef administraţie publică

Contabil şef unitate bancară

Controlor datorie vamală

Controlor financiar

Coordonator formaţie de lucru

Coordonator operaţii de teren

Coordonator în materie de securitate şi sănătate

Corector editură-presă

Coşar

Cosmetician

Costumier

Croitor confecţioner costume teatru

Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comandă

Crescător de bovine

Crescător de păsări

Crescător de porci

Creator proiectant îmbrăcăminte

Croitor ştanţator piese încălţăminte

Cusător piese din piele şi înlocuitori

Curăţitor-sablator

Dansator

Dealer

Debavurator-retuşor produse ceramice

Debitator semifabricate

Decorator interioare

Decorator vitrine

Delegat sindical de întreprindere

Delegat sindical

Depanator - reglor aparatură electronică şi de automatizare

Derulator

Deservent utilaje în construcţii

Designer instrucţional

Designer pagini web (studii medii)

Designer video

Detectiv particular

Dezvoltator web

Dezvoltator de e-learning

Director de magazin

Director unitate bancară

Director casa corpului didactic

Director centru de informare turistică

Director centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională

Director club sportiv şcolar

Director de agenţie de turism, touroperatoare, detailistă/filială/sucursală

Director de club (hotelier)

Director departament catering

Director departament/divizie informatică

Director de exploatare - întreţinere unităţi hoteliere

Director de program

Director de restaurant/rotiserie/cramă/braserie/berărie/grădina de vară/bar de noapte/bar de zi/cafe bar - cafenea/disco-bar (discotecă-videotecă)/bufet bar/unităţi tip fast-food/cofetărie/patiserie

Director de societate comercială agricolă

Director hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/sat de vacanţă/popas turistic

Director palate şi cluburi ale elevilor

Director unitate de învăţământ

Director unităţi ospitaliere mici

Director vânzări servicii hoteliere

Diriginte oficiu poştal

Diriginte poştă

Disc-jockey

Dispecer centru de alarmă

Distilator la prelucrarea ţiţeiului

Docher amarator

Docher

Docher la instalaţiile de la bordul navei şi cheu

Documentarist

Dulgher

Dulgher-tâmplar-parchetar

Ecolog pentru arii protejate

Economist coordonare trezorerie

Economist valută

Editor imagine

Editor multimedia

Educator puericultor

Educator specializat

Educator

Electrician auto

Electrician baterist-motorist

Electrician centrale electrice

Electrician de întreţinere în construcţii

Electrician de întreţinere utilaje tipografice

Electrician de întreţinere

Electrician-echipamente electrice şi energertice

Electrician iluminare filmare

Electrician iluminare scenă

Electrician în construcţii civile şi industriale

Electrician în construcţii

Electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice

Electrician reţele electrice

Electromecanic de reţea

Electromecanic electro - alimentare şi climatizare

Electromecanic reparaţii frigidere şi aparate de uz casnic

Electromecanic staţii pompare apă-canal

Electronist aparate şi echipamente de automatizări

Electronist depanator aparate radio TV şi aparatură audio - video

Electronist echipamente digitale de comutaţie

Electronist echipamente digitale de transmisiuni

Evaluator de risc de incendiu

Evaluator de risc la securitatea fizică

Evaluator de risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Evaluator în sistemul formării profesionale continue (conţine Evaluator de competenţe profesionale, Evaluator de evaluatori, Evaluator extern, Evaluator de furnizori şi programe de formare)

Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate

Evaluator proiecte

Expeditor transport rutier

Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene

Expert achiziţii publice

Expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului

Expert evaluator de bunuri mobile

Expert evaluator de întreprinderi

Expert evaluator de proprietăţi imobiliare

Expert fiscal

Expert informaţii pentru afaceri

Expert legislaţia muncii

Expert local pe problemele romilor

Expert poligraf

Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice

Expert prevenire şi combatere a corupţiei

Expert-specialist în parteneriat public/privat

Ignifugator

Imbuteliator fluide sub presiune

Impiegat de mişcare

Împletitor papură

Împletitor nuiele

Impresar artistic

Imprimator serigraf

Imprimatori pe mătase, lemn şi textile

Infirmieră

Inginer de sistem software

Inginer proiectant de structuri

Inginer sisteme de securitate

Îngrijitor bătrâni şi copii la domiciliu

Îngrijitor la domiciliu

Injectorist în construcţii

Însoţitor de bord

Inspector autoritate tutelară

Inspector calitate producţie culinară

Inspector de protecţie civilă

Inspector general şcolar

Inspector fiscal

Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Inspector protecţia muncii

Inspector/Referent resurse umane

Inspector salarii

Inspector şcolar de specialitate

Inspector şcolar general-adjunct

Inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale

Inspector şcolar pentru învăţământul special

Inspector şcolar pentru mentorat

Inspector şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale

Inspector şcolar pentru educaţie permanentă

Inspector şcolar

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale

Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane

Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane

Inspector trezorier

Inspector vânzări

Instalator alimentări cu apă

Instalator apă, canal

Instalator încălzire centrală şi gaze

Instalator ventilare şi condiţionare aer

Instalator tehnico-sanitar şi gaze

Instructor aerobic - fitness

Instructor de dans

Instructor de fitness

Instructor educaţie-acvatică

Instructor sportiv

Instrumentist-muzicant

Intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker) ; Intermediar în activitatea financiară şi comercială (Broker)

Interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)

Interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)

Învăţător

Izolator

Macaragiu

Macelar

Machior

Maestru de ceremonii

Maestru magician

Maestru sunet lumini

Magician

Maistru bijutier

Maistru în industria textilă - pielărie

Maistru în industrializarea lemnului

Maistru - instructor

Maistru marochiner

Maistru mecanic auto

Maistru tehnician restaurator de clădiri

Manager

Manager al sistemului calităţii

Manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă

Manager de client (account manager)

Manager de condominiu

Manager de întreprindere socială

Manager de inovare

Manager de operaţiuni/produs

Manager de produs

Manager de proiect

Manager de responsabilitate socială

Manager de securitate

Manager îmbunătăţire şi procese

Manager în activitatea de turism

Manager în domeniul siguranţei alimentare

Manager marketing (tarife, contracte, achiziţii)

Manager restaurant McDonald's

Manager resurse umane

Manager sistem de mediu

Manager vânzări

Manechin

Manevrant vagoane

Manichiurist - pedichiurist

Marinar

Maseur sportiv

Maseur

Maşinist instalaţii alimentări cu apă

Maşinist TV

Maşinist la maşini pentru terasamente

Mecanic agricol

Mecanic auto

Mecanic aviaţie

Mecanic de întreţinere utilaje tipografice

Mecanic de locomotivă

Mecanic de exploatare în cultura mare

Mecanic de exploatare în zootehnie

Mecanic maşini agricole

Mecanic reparaţii

Mecanic vulcanizator

Medic veterinar-oncologie comparată

Mediator-sanitar

Mediator şcolar

Mediator

Mediator social

Mentor

Mercantizor

Metodist

Metrolog

Miner în subteran pentru construcţii

Miner

Modelator ceramică

Monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă

Monitor în prevenirea adicţiilor

Montator aparatură opto-electronică

Montator de aparataj electric

Montator materiale geosintetice

Montator placaje interioare şi exterioare

Montator schele şi esafodaje

Montator pereţi şi plafoane din gips carton

Montator, reglor şi depanator de ascensoare

Montator subansamble

Morar

Morist nave

Motorist la motoagregate şi maşini în sivicultură

Mozaicar faianţar

Muncitor constructor lemn, chirpici, piatră

Muncitor floricultor

Muncitor hidrometru

Muncitor peisagist

Muncitor pepinierist

Muncitor piscicol

Muzeograf

Mânuitor montator decor

Oficiant comercial

Oficiant poştă

Ofiţer anti-fraudă financiar-bancară (studii medii)

Ofiţer bancar

Ofiţer conformitate

Ofiţer control doping

Ofiţer de punte maritim

Ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale, europene

Ofiţer mecanic maritim

Ofiţer operaţiuni financiar-bancare

Oganizator spectacole

Oier montan

Operator abatorizare păsări

Operator calculator electronic şi reţele

Operator camera comandă pentru fabrica de ciment

Operator cazane

Operator centru de răcire lapte

Operator cherestea

Operator chimist piroliză

Operator circuite reţea alimentări cu apă

Operator condiţionare produse farmaceutice

Operator confecţioner industrial

Operator control nedistructiv

Operator curăţitor chimic

Operator dană

Operator de ambalare produse de panificaţie şi produse făinoase

Operator de interviu

Operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control

Operator extracţie pentru produse farmaceutice

Operator fabricare conserve

Operator fabricarea plăcilor fibro - lemnoase

Operator flux pentru fabrica de ciment

Operator ghişeu bancă

Operator ghişeu birouri de schimb

Operator hidraulic în alimentări cu apă

Operator imagine

Operator în domeniul proiectării asistate de calculator

Operator în ferme ecologice mixte

Operator introducere, validare şi prelucrare date

Operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu

Operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor

Operator însămânţări artificiale la animale

Operator la colectarea şi manipularea lemnului

Operator la fabricarea berii

Operator la fabricarea furnirelor

Operator la fabricarea mezelurilor

Operator la fabricarea produselor de patiserie şi panificaţie congelate

Operator la fabricarea produselor făinoase

Operator la fabricarea uleiurilor vegetale

Operator la fabricarea untului

Operator la maşini unelte cu comandă numerică

Operator la maşini-unelte cu comanda numerică în prelucrarea lemnului

Operator la prelucrarea maselor plastice

Operator la prepararea brânzeturilor

Operator la prepararea produselor zaharoase

Operator la producerea semifabricatelor din lemn

Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri

Operator la tratarea apei tehnologice

Operator maşini de însăcuire şi paletizare pentru fabrica de ciment

Operator monitorizare emiţătoare broadcasting

Operator montaj, copiat, tipar de probă

Operator montaj linii automate

Operator poliesteri armaţi cu fibra de sticlă

Operator porturar expeditor

Operator porturar stivator

Operator preparator produse farmaceutice

Operator prestaţii sociale

Operator procesare texte, imagini

Operator producţie TV

Operator radio

Operator spălător textile

Operator staţie betoane

Operator sudare ţevi şi petinguri din PEHD

Operator termoprotecţie

Operator transport şi distribuire butelii de GPL

Operator tratare, epurare apă uzată

Operator turbine abur şi gaz

Operator umplere recipiente de GPL

Operator vânzări prin telefon

Operator vopsitor textile

Optician

Optician medical

Organizator evenimente sportive

Organizator producţie publicitară (traffic manager)

Organizator târguri expoziţii

Oţelar

Salvamar

Scafandru

Sculer-matriţer

Sculptor în lemn

Secretar artistic

Secretar şcoală

Secretar stenodactilograf operator birotică

Secretar unitate administrativ teritorială

Specialist coordonator de securitate la incendiu

Şef-fermă agrozootehnică

Şef de recepţie-hotel

Şef de sală restaurant (Maître d'hôtel)

Şef departament mărfuri alimentare/nealimentare

Şef laborator în industria cărnii, laptelui şi a produselor din carne şi lapte

Şef obiectiv servicii de securitate

Şef raion/adjunct şef raion de mărfuri alimentare/nealimentare

Şef serviciu pompieri civili

Şef serviciu urbanism

Şef serviciu voluntar-privat pentru situaţii de urgenţă

Şef tren

Şef tură servicii de securitate

Sericicultor

Servant pompier

Şlefuitor diamante naturale

Şlefuitor - lustruitor roci ornamentale

Şlefuitor metale

Smântânitor

Şofer de taxi profesionist

Şofer de transport marfă şi persoane

Somelier

Sondor la intervenţii de sonde

Specialist îmbunătăţire procese

Specialist în angajare asistată

Specialist în activitatea de lobby

Specialist în economia socială

Specialist în elaborarea de standarde ocupaţionale

Specialist în evaluare vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi

Specialist în managementul deşeurilor

Specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţelor economice

Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice

Specialist în sănătate şi securitate în muncă

Specialist în sistemul calităţii

Specialist pentru prevenire

Specialist poligraf

Specialist transmisii radiodifuzate cu echipamente digitale

Sterilizator conserve

Steward Sportiv

Stilist-protezist de unghii

Stivuitorist

Strungar

Subofiţer administrativ

Subofiţer operativ control trecere frontiera

Subofiţer pază

Sudor electric

Sudor

Supraveghetor de noapte servicii sociale

Tăietor roci ornamentale

Tălpuitor industrial

Tâmplar manual/artizanal

Tâmplar-manual

Tâmplar

Tapiţer

Tehnician acustician audioprotezist

Tehnician amenajist

Tehnician analist de mediu

Tehnician bugetar

Tehnician cadastru forestier

Tehnician căi de comunicaţii şi transport

Tehnician conservare biodiversitate

Tehnician de monitorizare calitate factori de mediu

Tehnician dentar

Tehnician devize şi măsurători în construcţii

Tehnician electromecanic auto

Tehnician electronist echipamente de automatizare

Tehnician electronist echipamente de telecomunicaţii

Tehnician electronist

Tehnician evaluare, recomandare, furnizare şi adaptare fotolii rulante

Tehnician exploatare şi intreţinere echipamente de televiziune

Tehnician gestiune date meteorologice

Tehnician hidrolog

Tehnician hidrometru

Tehnician în industria textilă

Tehnician în reconstrucţie ecologică

Tehnician instalator CATV

Tehnician IT&C

Tehnician lucrări edilitare

Tehnician în automatizări

Tehnician mecatronist

Tehnician merceolog

Tehnician meteorolog

Tehnician optometrist

Tehnician peisagist - floricultor

Tehnician peisagist

Tehnician pentru evaluarea mediului

Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces

Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor

Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

Tehnician pentru sistemele de detecţie, supraveghere video şi de monitorizare, control acces şi comunicaţii

Tehnician prelucrări mecanice

Tehnician protezist ortezist

Tehnician sisteme de canalizare

Tehnician sisteme de electroalimentare pentru staţii de radiocomunicaţii

Tehnician staţii emisie radio - TV

Tehnician staţii radioreleu şi satelit

Tehnician (operator) sunet de radio şi televiziune

Tehnician topo-cadastru

Tehnician tratare, epurare apă uzată

Tehnician urbanism şi amenajarea teritoriului

Tehnolog alimentaţie publică

Tehnolog confecţii din tricotaje şi ţesături

Tehnoredactor presă scrisă şi edituri

Telefonist

Telegrafist

Teleoperator financiar-bancar

Ţesător manual

Textier publicitate (copywriter)

Tinichigiu auto

Tinichigiu în construcţii

Tinichigiu industrial

Tinichigiu structurist aviaţie

Tipăritor offset

Tipograf flexograf

Tipotraf print, digital şi offset

Tractorist agricol

Traforator manual lemn

Trăgător fete pe calapod

Tranşator

Tricotor

Turnător produse ceramică

Tutore de practică

  • lista_standarde_ocupationale.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
  • (editare externă)