notificare_servicii

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

notificare_servicii [2018/11/17 10:34] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +===== Notificare (servicii) =====
 +
 +^ID  ^Denumire neoficială ​ ^Denumiri ​ ^Ţara ​ ^Regiunea ​ ^Localitatea ​ ^E-mail ​ ^Telefon ​ ^
 +|925  |Department C1/2 of the Federal Ministry of Science, Research and Economy (NIMIC) ​ |Abteilung C1/2 des Bundesministerium für Wissenschaft,​ Forschung und Wirtschaft - BMWFW (NIMIC) ​ |Austria ​ |null  |Wien  |nimic@bmwfw.gv.at ​ |+43 1 711 00 5648  |
 +|7749  |Federal Ministry for Education, Arts and Culture ​ |Bundesministerium für Bildung und Frauen ​ |Austria ​ |null  |Wien  |EU-Recht@bmbf.gv.at ​ |+43 (0)1 53120-2376 ​ |
 +|1227  |Federal Ministry of Science, Research and Economy - SOLVIT Centre ​ |Bundesministerium für Wissenschaft,​ Forschung und Wirtschaft (BMWFW) - SOLVIT Centre ​ |Austria ​ |null  |Wien  |solvit@bmwfw.gv.at ​ |+43 1/​71100-5648 ​ |
 +|1828  |Federal state government, Vienna ​ |Amt der Wiener Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Wien  |post@ma63.wien.gv.at ​ |+43 (0)1 4000-97117 ​ |
 +|1818  |Guvernul Landului Austria de Jos  |Amt der Niederösterreichischen Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |St. Pölten ​ |post.lad1vb@noel.gv.at ​ |+43 (0) 2742/9005 13565  |
 +|1742  |Guvernul Landului Austria Superioară ​ |Amt der Oberösterreichischen Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Linz  |wi.post@ooe.gv.at ​ |+43 732/​7720/​15121 ​ |
 +|1730  |Guvernul Landului Carinthia ​ |Amt der Kärntner Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Klagenfurt ​ |Post.ladion@ktn.gv.at ​ |+43 463 536 - 0  |
 +|1821  |Guvernul Landului Salzburg ​ |Amt der Salzburger Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Salzburg ​ |eapsbg@salzburg.gv.at ​ |+43 (0)662 8042-2378 ​ |
 +|1826  |Guvernul Landului Stiria ​ |Amt der Steiermärkischen Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Graz  |abteilung12@stmk.gv.at ​ |+43 (0)316/​877-7939 ​ |
 +|1751  |Guvernul Landului Tirol  |Amt der Tiroler Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Innsbruck ​ |wirtschaft.arbeit@tirol.gv.at ​ |+43 512 508 2402  |
 +|2020  |Guvernul Landului Voralberg ​ |Amt der Burgenländischen Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Eisenstadt ​ |post.lad@bgld.gv.at ​ |+43 (0) 57 600-0  |
 +|1801  |Guvernul Landului Voralberg ​ |Amt der Vorarlberger Landesregierung ​ |Austria ​ |null  |Bregenz ​ |wirtschaftsrecht@vorarlberg.at ​ |+43 5574 511-26205 ​ |
 +|3375  |Ministerul Agriculturii,​ Pădurilor, Mediului şi Gospodăririi Apelor ​ |Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,​ Umwelt und Wasserwirtschaft ​ |Austria ​ |null  |Wien  |IMI@lebensministerium.at ​ |+43 (+43 1) 711 00-6649 ​ |
 +|1746  |Ministerul Federal al Afacerilor Interne ​ |Bundesministerium für Inneres ​ |Austria ​ |null  |Wien  |BMI-III-4-EU@bmi.gv.at ​ |+43 153126 2732  |
 +|3660  |Ministerul Federal al Finanţelor ​ |Bundesministerium für Finanzen ​ |Austria ​ |null  |Wien  |post.iv-3@bmf.gv.at ​ |+43 (0)1/​51433-504089 ​ |
 +|1825  |Ministerul Federal al Justiţiei ​ |Bundesministerium für Justiz ​ |Austria ​ |null  |Wien  |team.z@bmj.gv.at ​ |+43 (0)1 52152 2142  |
 +|1228  |Ministerul Sănătăţii ​ |Bundesministerium für Gesundheit ​ |Austria ​ |null  |Wien  |begutachtungen@bmg.gv.at ​ |+43 1/​71100/​4277 ​ |
 +|5435  |Agenţia flamandă de cadastru (VLM) (Flandra) ​ |Vlaamse Landmaatschappij (VLM),​null,​null ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |info@vlm.be ​ |+32 2 543 72 00  |
 +|5420  |Agenţia flamandă pentru energie (Flandra) ​ |Vlaams Energieagentschap,​null,​Flämische Energie-Agentur ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |energie@vlaanderen.be ​ |+32 2 553 46 00  |
 +|5875  |Agenţia pentru inovaţie prin ştiinţă şi tehnologie (IWT) - Protofoliul IMM-urilor - Pilonul de explorare tehnologică (Flandra) ​ |Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT),​null,​null ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |info@iwt.be ​ |+32 2 209 09 00  |
 +|8714  |Agenția pentru natură și păduri (ANB)  |Het Agentschap voor Natuur en Bos,​L'​Agence de la Nature et des Forêts,Die Agentur für Natur und Wälder ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |anb@vlaanderen.be ​ |+32 25538102 ​ |
 +|8703  |Agenția pentru patrimoniu din Flandra ​ |Agentschap Onroerend Erfgoed,​Agence Patrimoine de Flandre,​Agentur für Kulturerbe Flanderns ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |info@onroerenderfgoed.be ​ |+32 25531650 ​ |
 +|5439  |Departamentul de administraţie (Flandra) ​ |Departement Bestuurszaken,​null,​null ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |personeelsstatuut@vlaanderen.be ​ |+32 2 553 50 20  |
 +|8626  |Department of Welfare, Health and Family (Flanders) ​ |Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,​Département de l'Aide Sociale, de la Santé Publique et de la Famille,​Departement für Wohlfahrt, Volksgesundheit und Familie ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |info@wvg.vlaanderen.be ​ |+32 2 553 31 24  |
 +|5402  |Direcția pentru afaceri externe (Flandra) ​ |Departement internationaal Vlaanderen - Toerisme,​null,​null ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |jos.vercruysse@iv.vlaanderen.be ​ |+32 2 553 29 11 |
 +|8638  |Direcția pentru economie, știință și inovare din Flandra - Direcția EWI (Flandra) ​ |Departement EWI -  Departement Economie, Wetenschap en Innovatie in Vlaanderen,​null,​null ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |pol.verhaegen@ewi.vlaanderen.be ​ |+32 2 5533890 ​ |
 +|8366  |Direcția pentru învățământ superior și educația adulților - Ministerul educației și formării (Flandra) ​ |Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming,​null,​null ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |hogeronderwijsbeleid@vlaanderen.be ​ |+32 2 553 98 79  |
 +|8566  |Direcția pentru mobilitate și lucrări publice (Flandra) ​ |Departement Mobiliteit en Openbare Werken,​Département de la Mobilité et des Travaux publics,​Departement für Mobilität und öffentliche Arbeiten ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |magda.dehaes@mow.vlaanderen.be ​ |+32 2 553 71 23  |
 +|4799  |'​Enterprise Flanders'​ - Business Agency ​ |Agentschap ondernemen,​null,​null ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |edrl@agentschapondernemen.be ​ |+32 (0)2 553 09 67  |
 +|5952  |Environment,​ Nature and Energy Department (Flanders) ​ |Departement Leefmilieu, Natuur en Energie,​Département de l'​Environnement,​ de la Nature et de l'​Energie,​null ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |internationaal.beleid@lne.vlaanderen.be ​ |+32 2 553 81 57  |
 +|5447  |Flemish Ministry of Finance and Budget (Flanders) ​ |Departement Financiën en Begroting,​Ministère Flamand des Finances et du Budget,​Flämischen ministerium für Finanzen und Haushalt ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |fb-eurocoordinator@fb.vlaanderen.be ​ |+32 2 553 54 05  |
 +|5412  |Ministerul Agriculturii şi Pescuitului (Flandra) ​ |Departement Landbouw en visserij,​Ministère de l'​Agriculture et de la Pêche,​Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |maya.callewaert@lv.vlaanderen.be ​ |+32 2 5527713 ​ |
 +|8594  |Ministerul muncii și economiei sociale (Flandra) ​ |Departement Werk en Sociale Economie,​Département de l'​Emploi et de l'​Economie sociale,​Departement für Arbeit und Sozialwirtschaft ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |internationaal@wse.vlaanderen.be ​ |+32 2 553 42 56  |
 +|1018  |Ministry of Economic Affairs - Directorate for Services (Federal Public Service of Economy, SME and Energy - General Directorate for Economic Potential) ​ |Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Algemene Directie Economisch Potentieel - Directie Diensten,​Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Direction générale du Potentiel économique - Direction des Services,​Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft, KMU, Mittelstand und Energie - Generaldirektion für Wirtschafspotenzial - Dienstleistungsdirektion ​ |Belgia ​ |null  |Bruxelles ​ |jean-marie.vandesande@economie.fgov.be ​ |+32 2 277 66 62  |
 +|930  |Ministry of Economic Affairs (NIMIC) ​ |Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (NIMIC),​Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (NIMIC),​Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie (NIMIC) ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |benjamin.bienfait@economie.fgov.be ​ |+32 2 277 97 95  |
 +|5662  |OVAM - Agenţia publică pentru gestionarea deşeurilor (Flandra) ​ |Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij,​Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij,​Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ​ |Belgia ​ |null  |Mechelen ​ |ksmeets@ovam.be ​ |+32 (0)15 284 284  |
 +|3103  |Regional SDIMIC - Brussels-Capital Region - Ministry of Brussels-Capital Region - Coordination of competent authorities ​ |Brussels Hoofdstedelijk Gewest,​Région de Bruxelles-Capitale,​null ​ |Belgia ​ |null  |Bruxelles ​ |nmeysman@gob.irisnet.be ​ |+32 2 800 38 64  |
 +|7968  |Regional SDIMIC - Flanders and the Flemish Community - International Department Flanders - Coordination of competent authorities ​ |Departement internationaal Vlaanderen,​Département international Flandre,​International Abteilung Vlaanderen ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |vicky.reynaert@iv.vlaanderen.be ​ |+32 (0) 553 01 30  |
 +|1795  |Regional SDIMIC - German-speaking Community - Ministry of the German-speaking Community - Coordination of competent authorities ​ |null,​null,​Deutschsprachige Gemeinschaft (SDIMIC) ​ |Belgia ​ |null  |Eupen ​ |olivier.hermanns@dgov.be ​ |+32 87 59 63 00  |
 +|5548  |Spatial Planning Department (Ruimte Vlaanderen) (Flanders) ​ |Departement Ruimte Vlaanderen,​Ruimte Vlaanderen, département flamand de l’aménagement du territoire,​Ruimte Vlaanderen, Flämisches Departement für Raumordnung ​ |Belgia ​ |null  |Brussel ​ |Katia.debock@rwo.vlaanderen.be ​ |+32 2 553 18 52  |
 +|5440  |Walloon Public Service - Agency for the Integration of Persons with Disabilities (AWIPH) (Wallonia) ​ |null,​Région wallonne - Service Public de Wallonie (SPW) - Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH),​null ​ |Belgia ​ |null  |Charleroi ​ |v.cowez@awiph.be ​ |+32 071/​205.711 ​ |
 +|6811  |Walloon Public Service - Directorate General of Agriculture,​ Natural Resources and Environment - Department of Environment and Water (Wallonia) ​ |null,​Région wallonne - Service Public de Wallonie (SPW) - Direction générale opérationnelle de l'​agriculture,​ des ressources naturelles et de l'​environnement (DGO3) - Département de l’Environnement et de l’Eau,​null ​ |Belgia ​ |null  |Jambes ​ |benoit.tricot@spw.wallonie.be ​ |+32 81 336 392  |
 +|6770  |Walloon Public Service - Directorate General of Agriculture,​ Natural Resources and Environment - Department of Soil and Waste (Wallonia) ​ |null,​Région wallonne - Service Public de Wallonie (SPW) - Direction générale opérationnelle de l’agriculture,​ des ressources naturelles et de l’environnement (DGO3) – Département du sol et des déchets,​null ​ |Belgia ​ |null  |Namur ​ |alain.houtain@spw.wallonie.be ​ |+32 81 335050 ​ |
 +|8633  |Walloon Public Service - Directorate General of Agriculture,​ Natural Resources and Environment (Wallonia) ​ |null,​Service Public de Wallonie (SPW) - Direction ​ Générale de l'​Agriculture,​ des Ressources natruelles et de l'​Environnement,​null ​ |Belgia ​ |null  |JAMBES ​ |Directiveservices.imi.dgarne@spw.wallonie.be ​ |+32 81/33 51 39  |
 +|4019  |Walloon Public Service - Directorate General of Economy, Employment and Research - Department of Employment and Vocational Training- Directorate General for Employment and Work Permits (Wallonia) ​ |null,​Région wallonne - Service Public de Wallonie (SPW) - Direction générale opérationnelle de l'​économie,​ de l'​emploi et de la recherche (DGO6),​null ​ |Belgia ​ |null  |Jambes ​ |yves.sennen@spw.wallonie.be ​ |+32 081 33 42 20  |
 +|8598  |Walloon Public Service - Directorate General of Local Authorities,​ Social Action and Health - Department of Organic Legislation of Local Authorities and Prospects (Wallonia) ​ |null,​Région wallonne - Service public de Wallonie (SPW) - Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs Locaux, de l'​Action Sociale et de la Santé - Département de la Législation Organique des Pouvoirs Locaux et de la Prospective,​null ​ |Belgia ​ |null  |Jambes ​ |etienne.rousseau@spw.wallonie.be ​ |+32 81 32 72 11  |
 +|8599  |Walloon Public Service - Directorate General of Local Authorities,​ Social Action and Health - Department of Seniors and Families, Department of Health and Medico-Social Infrastructure ​ |null,​Région wallonne - Service public de Wallonie (SPW) - Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs Locaux, de l'​Action Sociale et de la Santé Département des Ainés et de la Famille, Département de la Santé et des infrastructures médico-sociales,​null ​ |Belgia ​ |null  |Jambes ​ |justine.verboomen@spw.wallonie.be ​ |+32 81 32 72 11  |
 +|8601  |Walloon Public Service - Directorate General of Local Authorities,​ Social Action and Health - Department of Social Action (Wallonia) ​ |null,​Région wallonne - Service public de Wallonie (SPW) - Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs Locaux, de l'​Action Sociale et de la Santé - Département de l'​Action Sociale,​null ​ |Belgia ​ |null  |Jambes ​ |leila.zahour@spw.wallonie.be ​ |+32 81 32 72 11  |
 +|8597  |Walloon Public Service - Directorate General of Local Authorities,​ Social Action and Health - External relations (Wallonia) ​ |null,​Région wallonne - Service public de Wallonie (SPW) - Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs Locaux, de l'​Action Sociale et de la Santé - Relations Exterieures,​null ​ |Belgia ​ |null  |Jambes ​ |Relations.exterieures.dgo5@spw.wallonie.be ​ |+32 81 32 72 11  |
 +|8587  |Walloon Public Service - Directorate General of Spatial Planning, Housing, Heritage and Energy - Green Building and Energy Department - PEB Unit (Wallonia) ​ |null,​Région wallonne - Service public de Wallonie (SPW) - Direction Générale Opérationnelle de l'​Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'​Energie - Département Energie et Bâtiment durable,​null ​ |Belgia ​ |null  |Namur ​ |frederic.dozot@spw.wallonie.be ​ |+32 81 48 63 72  |
 +|8588  |Walloon Public Service - Directorate General of Spatial Planning, Housing, Heritage and Energy - Housing Department (Wallonia) ​ |null,​Région wallonne - Service public de Wallonie (SPW) - Direction Générale Opérationnelle de l'​Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'​Energie - Département du Logement,​null ​ |Belgia ​ |null  |Jambes ​ |rachel.thys@spw.wallonie.be ​ |+32 81 33 24 78  |
 +|1532  |Ministerul Economiei şi Energiei ​ |Министерство на икономиката и енергетиката ​ |Bulgaria ​ |null  |София ​ |d.georgieva@mee.government.bg ​ |+359 9407417 ​ |
 +|7723  |Oficiul de brevete ​ |Патентно ведомство на Република България ​ |Bulgaria ​ |null  |София ​ |signatova@bpo.bg ​ |+359 29701302 ​ |
 +|8528  |Biroul de avocatură al Republiciii Cipru  |Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας ​ |Cipru ​ |null  |Λευκωσία ​ |headeudep@eudep.law.gov.cy ​ |+357 22 889100 ​ |
 +|3596  |Departamentul vamal - autorizarea antrepozitelor vamale, activităţilor vamale în zona liberă a oraşului Larnaca, cazierelor fiscale, antrepozitarilor autorizaţi,​ comercianţilor înregistraţi,​ agenţilor fiscali, agenţilor vamali (Ministerul Economiei) ​ |Υπουργείο Οικονομικών - Τμήμα Τελωνείων ​ |Cipru ​ |null  |Λευκωσία ​ |headquarters@customs.mof.gov.cy ​ |+357 22601713 ​ |
 +|8539  |Ministerul internelor - administrația ​ |Υπουργείο Εσωτερικών/​Διοίκηση ​ |Cipru ​ |null  |Nicosia ​ |nstavrinou@moi.gov.cy ​ |+357 22867232 ​ |
 +|8537  |Ministerul justiției și ordinii publice - administrația ​ |Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης/​Διοίκηση ​ |Cipru ​ |null  |Nicosia ​ |registry@mjpo.gov.cy ​ |+357 22805946 ​ |
 +|3422  |Ministerul muncii și asigurărilor sociale (autoritate competentă și pentru inspecțiile de muncă și pentru siguranța și sănătatea la locul de muncă) ​ |Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ​ |Cipru ​ |null  |Λευκωσία ​ |elphotiou@papd.mof.gov.cy ​ |+357 22405623 ​ |
 +|6288  |Ministerul Sănătăţii - Departamentul de administraţie ​ |Υπουργείο Υγείας - Τμήμα Διοίκησης ​ |Cipru ​ |null  |Λευκωσία ​ |perm.sec@moh.gov.cy ​ |+357 22605318 ​ |
 +|8541  |Ministerului comunicațiilor și lucrărilor publice - administrație ​ |Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων/​Διοίκηση ​ |Cipru ​ |null  |Nicosia ​ |permsec@mcw.gov.cy ​ |+357 22800106 ​ |
 +|1403  |Ministerului educației și culturii (înregistrarea profesorilor din învățământul secundar din sectorul privat, acordarea de licențe universităților private, școlilor private inclusiv din învățământul superior, meditații private și școli de vară) ​ |Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ​ |Cipru ​ |null  |Λευκωσία ​ |maria_maglara@hotmail.com ​ |+357 22800630 ​ |
 +|8538  |Ministry of Agriculture,​ Natural Resources and Environment ​ |Υπουργείο Γεωργίας,​ Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ​ |Cipru ​ |null  |Nicosia ​ |ministry@moa.gov.cy ​ |+357 22408317 ​ |
 +|927  |Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Υπουργείο Ενέργειας,​ Εμπορίου,​ Βιομηχανίας και Τουρισμού (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Cipru ​ |null  |Λευκωσία ​ |solvit@mcit.gov.cy ​ |+357 22 867201 ​ |
 +|8648  |Serviciul de dezvoltare industrială (Ministerul energiei, comerțului,​ industriei și turismului) ​ |Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Υπουργείο Ενέργειας,​ Εμπορίου,​ Βιομηχανίας και Τουρισμού) ​ |Cipru ​ |null  |Λευκωσία ​ |ksolomou@mcit.gov.cy ​ |+357 22867193 ​ |
 +|8710  |Administrația națională în domeniul geodeziei (DGU / SGA)  |Državna geodetska uprava ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |info@dgu.hr ​ |+385 16165404 ​ |
 +|8491  |Biroul național pentru proprietate intelectuală ​ |Državni zavod za intelektualno vlasništvo ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |marija.sisahrlic@dziv.hr ​ |+385 16106431 ​ |
 +|8527  |Colegiul auditorilor din Croația ​ |Hrvatska revizorska komora ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |tajnik@revizorska-komora.hr ​ |+385 14649618 ​ |
 +|8552  |Colegiul cadrelor sanitare din Croația ​ |Hrvatska komora zdravstvenih radnika ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |hkzr@hkzr.hr ​ |+385 17980350 ​ |
 +|8654  |Colegiul consultanților fiscali din Croația ​ |Hrvatska komora poreznih savjetnika ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |info@hkps.hr ​ |+385 18886743 ​ |
 +|8549  |Colegiul dentiștilor din Croația ​ |Hrvatska komora dentalne medicine ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |jasmina.verner@hkdm.hr ​ |+385 14886710 ​ |
 +|8534  |Colegiul famraciștilor din Croația ​ |Hrvatska ljekarnička komora ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |tihana@hljk.hr ​ |+385 14616805 ​ |
 +|8499  |Colegiul inginerilor civili din Croația ​ |Hrvatska komora inženjera građevinarstva ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |mirko.franic@hkig.hr ​ |+385 15508422 ​ |
 +|8498  |Colegiul inginerilor electricieni din Croația ​ |Hrvatska komora inženjera elektrotehnike ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |elektroinzenjeri@hkie.hr ​ |+385 15508440 ​ |
 +|8512  |Colegiul inginerilor geodezi din Croația ​ |Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |ivan.remeta@hkoig.hr ​ |+385 916161639 ​ |
 +|8516  |Colegiul inginerilor mecanici din Croația ​ |Hrvatska komora inženjera strojarstva ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |smiljka.pavic@hkis.hr ​ |+385 17775570 ​ |
 +|8502  |Colegiul medicilor din Croația ​ |Hrvatska liječnička komora ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |hlk@hlk.hr ​ |+385 14500830 ​ |
 +|8500  |Croatian Chamber of Architects ​ |Hrvatska komora arhitekata ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |clanstvo@arhitekti-hka.hr ​ |+385 15508404 ​ |
 +|8550  |Croatian Chamber of Nurses ​ |Hrvatska komora medicinskih sestara ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |hkms@hkms.hr ​ |+385 12444303 ​ |
 +|8529  |Ministerul administrației publice ​ |Ministarstvo uprave ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |katarina.serdar@uprava.hr ​ |+385 12357536 ​ |
 +|8481  |Ministerul afacerilor interne ​ |Ministarstvo unutarnjih poslova ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |mkovacevic@mup.hr ​ |+385 14887249 ​ |
 +|8486  |Ministerul agriculturii ​ |Ministarstvo poljoprivrede ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |niksa.barisic@mps.hr ​ |+385 16443868 ​ |
 +|8490  |Ministerul antreprenoriatului și artizanatului ​ |Ministarstvo poduzetništva i obrta  |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |branka.bedekvitanovic@minpo.hr ​ |+385 16106932 ​ |
 +|8478  |Ministerul construcțiilor și amenajării teritoriului ​ |Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |vesna.veselin@mgipu.hr ​ |+385 13782491 ​ |
 +|8479  |Ministerul culturii ​ |Ministarstvo kulture ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |nives.milinkovic@min-kulture.hr ​ |+385 14866255 ​ |
 +|8470  |Ministerul justiției ​ |Ministarstvo pravosuđa ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |mrimac@pravosudje.hr ​ |+385 13714500 ​ |
 +|8536  |Ministerul mediului și protecției naturii ​ |Ministarstvo zaštite okoliša ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |lovel.petrovic@mzoip.hr ​ |+385 13717149 ​ |
 +|8484  |Ministerul politicii sociale și tineretului ​ |Ministarstvo socijalne politike i mladih ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |jasna.divic@mspm.hr ​ |+385 15557063 ​ |
 +|8485  |Ministerul sănătății ​ |Ministarstvo zdravlja ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |marija.pederin@miz.hr ​ |+385 14607651 ​ |
 +|8480  |Ministerul științei, educației și sportului ​ |Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |loredana.maravic@mzos.hr ​ |+385 14594352 ​ |
 +|8482  |Ministerul turismului ​ |Ministarstvo turizma ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |andreja.rozmaricmarkovic@mint.hr ​ |+385 16169343 ​ |
 +|8466  |Ministry of Economy (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Ministarstvo gospodarstva (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |solvit@mingo.hr ​ |+385 (0)1 6109 370  |
 +|8483  |Ministry of Finance ​ |Ministarstvo financija ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |tajana.vrban@porezna-uprava.hr ​ |+385 14591076 ​ |
 +|8467  |Ministry of Labour and Pension System ​ |Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava ​ |Croatia ​ |null  |Zagreb ​ |ivana.graf@mrms.hr ​ |+385 1 6106 618  |
 +|953  |Danish Business Authority (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Erhversstyrelsen (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Danemarca ​ |null  |Copenhagen ​ |solvit@erst.dk ​ |+45 35291000 ​ |
 +|948  |Ministry of Economic Affairs and Communications (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Estonia ​ |null  |Tallinn ​ |solvit.eesti@mkm.ee ​ |+372 6256342 ​ |
 +|8509  |EC DG GROW Unit E1 (Service Policy for Consumers) ​ |European Commission - DG GROW Unit E1 - Service Policy for Consumers,​null,​null ​ |European Commission ​ |null  |Bruxelles/​Brussel ​ |GROW-E1@ec.europa.eu ​ |+ 32 2 29 61708  |
 +|1  |European Commission ​ |European Commission,​null,​null ​ |European Commission ​ |null  |Bruxelles ​ |IMI-Helpdesk@ec.europa.eu ​ |+ +32 229 55470  |
 +|937  |Ministry of Employment and the Economy (SOLVIT Centre) ​ |Työ- ja elinkeinoministeriö (SOLVIT Centre) ​ |Finlanda ​ |null  |Valtioneuvosto,​ Helsinki ​ |solvit@tem.fi ​ |+358 29 516001 ​ |
 +|8266  |Ministry of Economy - Directorate-General for the competitiveness of industry and services (SDIMIC) ​ |Ministère de l'​économie - Direction Générale des Entreprises ​ (SDIMIC) ​ |Franţa ​ |null  |PARIS CEDEX 13  |jean-hugues.pierson@finances.gouv.fr ​ |+33 1 44 97 26 16  |
 +|983  |Administraţia serviciilor centrale din Saarland ​ |Landesamt für Zentrale Dienste Saarland (SDIMIC) ​ |Germania ​ |Saarland ​ |Saarbrücken ​ |s.hektor@lzd.saarland.de ​ |+49 (0)681 501 2876  |
 +|8834  |Associated municipalities of Bothel (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Bothel ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Bothel ​ |imi@bothel.de ​ |+49 4266 983 1500  |
 +|8835  |Associated municipalities of Elbmarsch (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Elbmarsch ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Marschacht ​ |Imi.elb@lkharburg.de ​ |+49 4176/​90990 ​ |
 +|8815  |Associated municipalities of Fintel (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Fintel ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Lauenbrück ​ |kontakt@sgfintel.de ​ |+49 4267/​9300-0 ​ |
 +|8816  |Associated municipalities of Geestequelle (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Geestequelle ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Oerel ​ |imi@geestequelle.niedersachsen.de ​ |+49 4765/​93930 ​ |
 +|8842  |Associated municipalities of Heemsen (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Heemsen ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Rohrsen ​ |imi@heemsen.de ​ |+49 5024/​98050 ​ |
 +|8836  |Associated municipalities of Hollenstedt (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Hollenstedt ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Hollenstedt ​ |ea-partner@hollenstedt.de ​ |+49 4165-95-0 ​ |
 +|8837  |Associated municipalities of Jesteburg (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Jesteburg ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Jesteburg ​ |imi.jes@lkharburg.de ​ |+49 4183/​97470 ​ |
 +|8843  |Associated municipalities of Mittelweser (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Mittelweser ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Stolzenau ​ |info@sg-mittelweser.de ​ |+49 5761/​7050 ​ |
 +|8838  |Associated municipalities of Salzhausen (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Salzhausen ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Salzhausen ​ |info@rathaus-salzhausen.de ​ |+49 4172/​90990 ​ |
 +|8817  |Associated municipalities of Selsingen (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Selsingen ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Selsingen ​ |imi@selsingen.de ​ |+49 4284-93070 ​ |
 +|8818  |Associated municipalities of Sittensen (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Sittensen ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Sittensen ​ |imi@sg.sittensen.de ​ |+49 4282/​93001600 ​ |
 +|8819  |Associated municipalities of Sottrum (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Sottrum ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Sottrum ​ |imi@sottrum.de ​ |+49 4264/​83200 ​ |
 +|8844  |Associated municipalities of Steimbke (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Steimbke ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Steimbke ​ |rathaus@steimbke.de ​ |+49 5026/​98080 ​ |
 +|8820  |Associated municipalities of Tarmstedt (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Tarmstedt ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Tarmstedt ​ |info@tarmstedt.de ​ |+49 4283/ 8930  |
 +|8839  |Associated municipalities of Tostedt (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Tostedt ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Tostedt ​ |imi@tostedt.de ​ |+49 04182/​2980 ​ |
 +|8845  |Associated municipalities of Uchte (Lower Saxony) ​ |Samtgemeinde Uchte  |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Uchte ​ |imi@sg-uchte.de ​ |+49 5763/​1830 ​ |
 +|958  |Autoritatea regională din Upper Palatinate (Oberpfalz) ​  ​|Regierung der Oberpfalz, Bayern (SDIMIC) ​ |Germania ​ |Bavaria ​ |Regensburg ​ |imi-bayern@reg-opf.bayern.de ​ |+49 (0)941 5680 301  |
 +|966  |Cancelaria landului Schleswig-Holstein (SDIMIC) ​ |Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein (SDIMIC) ​ |Germania ​ |Schleswig-Holstein ​ |Kiel  |sdimic@stk.landsh.de ​ |+49 431 988 4126  |
 +|8801  |Chamber of Dentists (Saxony-Anhalt) ​ |Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt ​ |Germania ​ |Saxonia-Anhalt ​ |Magdeburg ​ |glaser@zahnaerztekammer-sah.de ​ |+49 0391 73 93 90  |
 +|8821  |City Administration,​ Bremervoerde (Lower Saxony) ​ |Stadt Bremervörde ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Bremervörde ​ |info@bremervoerde.de ​ |+49 4761/​9870 ​ |
 +|8828  |City Administration,​ Delmenhorst (Lower Saxony) ​ |Stadt Delmenhorst ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Delmenhorst ​ |imi@delmenhorst.de ​ |+49 4221/​990 ​ |
 +|8826  |City Administration,​ Goettingen (Lower Saxony) ​ |Stadt Göttingen ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Göttingen ​ |bww@goettingen.de ​ |+49 551/​400-0 ​ |
 +|8827  |City Administration,​ Hannover (Hanover) (Lower Saxony) ​ |Stadt Hannover ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Hannover ​ |imi@hannover-stadt.de ​ |+49 511/​1680 ​ |
 +|8846  |City Administration,​ Nienburg (Weser) (Lower Saxony) ​ |Stadt Nienburg (Weser) ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Nienburg/​Weser ​ |imi@nienburg.de ​ |+49 5021/​870 ​ |
 +|8829  |City Administration,​ Oldenburg (Lower Saxony) ​ |Stadt Oldenburg ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Oldenburg ​ |imi@stadt-oldenburg.de ​ |+49 441/​2350 ​ |
 +|8830  |City Administration,​ Osnabrueck (Lower Saxony) ​ |Stadt Osnabrück ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Osnabrück ​ |imi@osnabrueck.de ​ |+49 541/​3230 ​ |
 +|8847  |City Administration,​ Rehburg-Loccum (Lower Saxony) ​ |Stadt Rehburg-Loccum ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Rehburg-Loccum ​ |imi@stadt.rehburg-loccum.de ​ |+49 5037/​97010 ​ |
 +|8823  |City Administration,​ Rotenburg (Wuemme) (Lower Saxony) ​ |Stadt Rotenburg (Wümme) ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Rotenburg (Wümme) ​ |imi@rotenburg-wuemme.de ​ |+49 04261/​710 ​ |
 +|8831  |City Administration,​ Salzgitter (Lower Saxony) ​ |Stadt Salzgitter ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Salzgitter ​ |imi@stadt.salzgitter.de ​ |+49 5341/​8390 ​ |
 +|8848  |City Administration,​ Steyerberg (Lower Saxony) ​ |Flecken Steyerberg ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Steyerberg ​ |imi@steyerberg.de ​ |+49 5764/​96060 ​ |
 +|8825  |City Administration,​ Visselhoevede (Lower Saxony) ​ |Stadt Visselhövede ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Visselhövede ​ |imi@visselhoevede.de ​ |+49 4262/​3010 ​ |
 +|959  |Consilier municipal însărcinat cu afacerile economice în landul Bremen ​  ​|Senator für Wirtschaft und Häfen (SDIMIC) ​ |Germania ​ |Bremen ​ |Bremen ​ |office@wuh.bremen.de ​ |+49 (0)421 3618808 ​ |
 +|2348  |Economic administration Berlin (European affairs) (Berlin) (SDIMIC) ​ |Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung Berlin (SDIMIC) ​ |Germania ​ |Berlin ​ |Berlin ​ |imi@senwtf.berlin.de ​ |+49 (0)30 9013-0 ​ |
 +|8542  |Federal Ministry for the Environment,​ Nature Conservation and Nuclear Safety ​ |Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ​ |Germania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Berlin ​ |annette.schmidt-raentsch@bmub.bund.de ​ |+49 (0)30 18305 2481  |
 +|8422  |Federal Ministry of Economy and Technology ​ |Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ​  ​|Germania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Berlin ​ |solvit@bmwi.bund.de ​ |+49 3018 615 6404  |
 +|8544  |Federal Ministry of Food and Agriculture ​ |Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ​  ​|Germania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Berlin ​ |531@bmel.bund.de ​ |+49 30 18529-4823 ​ |
 +|8531  |Federal Ministry of Justice ​ |Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ​ |Germania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Berlin ​ |braun-da@bmjv.bund.de ​ |+49 (0) 30 18580 - 0  |
 +|8545  |Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure ​ |Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur ​ |Germania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Berlin ​ |evelyn.pracht@bmvi.bund.de ​ |+49 (0) 228 300 2614  |
 +|933  |Federal Office of Administration - Federal Office for Information Technology (NIMIC) ​ |Bundesverwaltungsamt - Bundesstelle für Informationstechnik (NIMIC) ​ |Germania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Köln ​ |nimic@bva.bund.de ​ |+49 228 99 358 3621  |
 +|8822  |Local Administration,​ Gnarrenburg (Lower Saxony) ​ |Gemeinde Gnarrenburg ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Gnarrenburg ​ |rathaus@gnarrenburg.de ​ |+49 4763/​880 ​ |
 +|8840  |Local Administration,​ Rosengarten (Lower Saxony) ​ |Gemeinde Rosengarten ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Rosengarten-Nenndorf ​ |imi@gemeinde-rosengarten.de ​ |+49 4108/​43330 ​ |
 +|8824  |Local Administration,​ Scheessel / Scheeßel (Lower Saxony) ​ |Gemeinde Scheeßel ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Scheeßel ​ |imi@scheessel.de ​ |+49 4263/​9308-0 ​ |
 +|8841  |Local Administration,​ Stelle (Lower Saxony) ​ |Gemeinde Stelle ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Stelle ​ |imi@gemeindestelle.de ​ |+49 4174/​610 ​ |
 +|961  |Ministerul Afacerilor Economice din Hessen ​ |Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (SDIMIC) ​ |Germania ​ |Hesse ​ |Wiesbaden ​ |superdimic@hmwvl.hessen.de ​ |+49 (0)611 815-0  |
 +|962  |Ministerul Afacerilor Economice din Mecklenburg-Pomerania Inferioară ​  ​|Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern (SDIMIC) ​ |Germania ​ |Mecklenburg-Pomerania de Vest  |Schwerin ​ |sdimic@wm.mv-regierung.de ​ |+49 (0)385 588-0  |
 +|1030  |Ministerul Afacerilor Economice din Saxonia inferioară ​ |Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SDIMIC) ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Hannover ​ |sdimic.imi@mw.niedersachsen.de ​ |+49 (0)511 120-0  |
 +|8603  |Ministerul afacerilor economice, al protecției climei, al energiei și al amenajării teritoriului (Renania-Palatinat) ​ |Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz,​ Energie und Landesplanung (Rheinland-Palz) ​ |Germania ​ |Rhineland-Palatinate ​ |Mainz ​ |Mechthild.Kern@mwkel.rlp.de ​ |+49 (0) 6131-16-2525 ​ |
 +|6924  |Ministerul Alimentaţiei,​ Agriculturii,​ Protecţiei Consumatorilor şi Dezvoltării Regionale (Saxonia Inferioară) ​ |Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Hannover ​ |dimic.imi@ml.niedersachsen.de ​ |+49 5111202026 ​ |
 +|6824  |Ministerul Culturii (Saxonia Inferioară) ​ |Niedersächsisches Kultusministerium ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Hannover ​ |d-heinsohn.dimic_imi@mk.niedersachsen.de ​ |+49 5111207385 ​ |
 +|5538  |Ministerul Economiei, Baden-Württemberg ​ |Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg ​ |Germania ​ |Baden-Württemberg ​ |Stuttgart ​ |DIMIC@mfw.bwl.de ​ |+49 711 123-0  |
 +|8546  |Ministerul federal al educației și cercetării ​ |Bundesministerium für Bildung und Forschung ​ |Germania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Bonn  |Tim.Schneider@bmbf.bund.de ​ |+49 (0)228 9957 3816  |
 +|8543  |Ministerul federal al muncii și afacerilor sociale ​ |Bundesministerium für Arbeit und Soziales ​ |Germania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Bonn  |VIa2@bmas.bund.de ​ |+49 (0)228 99527 4357  |
 +|6827  |Ministerul Finanţelor (Saxonia Inferioară) ​ |Niedersächsisches Finanzministerium ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Hannover ​ |dimic.imi@mf.Niedersachsen.de ​ |+49 5111208131 ​ |
 +|6801  |Ministerul Justiţiei (Saxonia Inferioară) ​ |Niedersächsisches Justizministerium ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Hannover ​ |dimic.imi@mj.niedersachsen.de ​ |+49 511 120 5104  |
 +|6825  |Ministerul Mediului (Saxonia Inferioară) ​ |Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Hannover ​ |dimic.imi@mu.niedersachsen.de ​ |+49 5111203482 ​ |
 +|5151  |Ministerul Mediului şi Agriculturii,​ Schleswig-Holstein ​ |Ministerium für Energiewende,​ Landwirtschaft,​ Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein ​ |Germania ​ |Schleswig-Holstein ​ |Kiel  |poststelle@mlur.landsh.de ​ |+49 431 988 0  |
 +|1384  |Ministerul Muncii şi Economiei (Saxonia-Anhalt) ​ |Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt ​ |Germania ​ |Saxonia-Anhalt ​ |Magdeburg ​ |poststelle@mw.sachsen-anhalt.de ​ |+49 391 567 01  |
 +|1474  |Ministry of Agriculture (Mecklenburg-Vorpommern/​Western Pomerania) ​ |Ministerium für Landwirtschaft,​ Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern ​ |Germania ​ |Mecklenburg-Pomerania de Vest  |Schwerin ​ |poststelle@lu.mv-regierung.de ​ |+49 0385/​588-0 ​ |
 +|954  |Ministry of Economic Affairs (Brandenburg) ​ |Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg (SDIMIC) ​ |Germania ​ |Brandenburg ​ |Potsdam ​ |dienstleistungsrichtlinie@mwe.brandenburg.de ​ |+49 (0)331/​866-1806 ​ |
 +|1551  |Ministry of Economic Affairs and Energy (North Rhine-Westphalia) ​ |Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen ​ |Germania ​ |Renania de Nord – Westfalia ​ |Düsseldorf ​ |imi@mweimh.nrw.de ​ |+49 (0)211 61772 - 0  |
 +|967  |Ministry of Economy, Labour and Transport (Saxony) ​ |Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SDIMIC) ​ |Germania ​ |Saxonia ​ |Dresden ​ |sdimic@smwa.sachsen.de ​ |+49 (0)351 564 8173  |
 +|9007  |Ministry of Internal Affairs and Sports (Saxony-Anhalt) ​ |Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt ​ |Germania ​ |Saxonia-Anhalt ​ |Magdeburg ​ |Poststelle@mi.sachsen-anhalt.de ​ |0049 391-56701 ​ |
 +|6826  |Ministry of Social Affairs (Lower Saxony) ​ |Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung ​ |Germania ​ |Saxonia Inferioară ​ |Hannover ​ |imi@ms.niedersachsen.de ​ |+49 5111204124 ​ |
 +|2267  |Regional administrative authority (SDIMIC) (Rhineland-Palatinate) ​ |Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (SDIMIC) ​ |Germania ​ |Rhineland-Palatinate ​ |Trier ​ |imi@add.rlp.de ​ |+49 651 9494 224  |
 +|1458  |Regional Authority for Public Administration (Thuringia) ​ |Thüringer Landesverwaltungsamt ​ |Germania ​ |Thuringia ​ |Weimar ​ |ulrich.kallenberg@tlvwa.thueringen.de ​ |+49 361 - 37 700  |
 +|8547  |Reprezentantul guvernului federal pentru cultură și media  |Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ​ |Germania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Bonn  |K11@bkm.bund.de ​ |+49 (0)228 99681 3525  |
 +|8204  |Curtea de Conturi ​ |ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ​ |Grecia ​ |null  |ΑΘΗΝΑ ​ |asarla@elsyn.gr ​ |+30 2106494468 ​ |
 +|8417  |eGovernment,​ VAT and other taxes - General secretariat of public revenue (Ministry of Finance) ​ |ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Δ30) - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ​ |Grecia ​ |null  |ΜΟΣΧΑΤΟ ​ |secrB_dhled@gsis.gr ​ |+30 2104803257 ​ |
 +|2938  |General Secretariat of Industry ​ |Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,​ Περιβάλλοντος και Ενέργειας ​ |Grecia ​ |null  |Αθήνα ​ |tsarouchaa@ggb.gr ​ |+30 2103893813 ​ |
 +|2029  |Ministerul Afacerilor Interne – cadrul instituţional pentru eliberarea licenţelor pentru firmele de catering ​ |Υπουργείο Εσωτερικών,​ Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ ​ |Grecia ​ |null  |Αθήνα ​ |m.didioumi@gmail.com ​ |+30 210 3744378 ​ |
 +|1560  |Ministerul Alimentaţiei şi Dezvoltării Rurale – medici veterinari ​ |Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,​ Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών (ΚΑΦΕ) ​ |Grecia ​ |null  |Αθήνα ​ |Ka6u053@minagric.gr ​ |+30 210 2125737 ​ |
 +|2282  |Ministerul Dezvoltării,​ Direcţia Generală Comerţ Intern ​ |ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,​ ΓΕ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ​ |Grecia ​ |null  |ΑΘΗΝΑ ​ |a.economaki@gge.gr ​ |+30 210 3893303, 210 3893214 ​ |
 +|3167  |Ministerul Educaţiei ​ |Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ​ |Grecia ​ |null  |Αμαρούσιο ​ |eudir@ypepth.gr ​ |+30 2103442470 ​ |
 +|2142  |Ministerul Justiţie, Direcţia Avocaţi ​ |Υπ. Δικαιοσύνης,​ Δ/νση Δικηγορικού Λειτουργήματος ​ |Grecia ​ |null  |Αθήνα ​ |vmazioti@justice.gov.gr ​ |+30 210 7767235 ​ |
 +|6506  |Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale - Inspectoratul de Muncă ​ |Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης,​ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ​ |Grecia ​ |null  |Αθήνα ​ |ctoufekoula@ypakp.gr ​ |+30 2105289109 ​ |
 +|8645  |Ministerul sănătății - drepturile pacienților ​ |ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ) ​ |Grecia ​ |null  |ΑΘΗΝΑ ​ |xkantziou@yyka.gov.gr ​ |+30 2132161000 ​ |
 +|1902  |Ministerul Turismului ​ |Υπουργείο Τουρισμού. ​ |Grecia ​ |null  |Αθήνα ​ |a_michalopoulou@mintour.gr ​ |+30 210 3736133, 210 3736116 ​ |
 +|2949  |Ministry of Culture ​ |Υπουργείο Πολιτισμού,​ Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης ​ |Grecia ​ |null  |Αθήνα ​ |dantonopoulos@culture.gr ​ |+30 2103230293/​323 ​ |
 +|940  |Ministry of Finance (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Υπουργείο Οικονομικών,​ Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων,​ Τμήμα Ενιαίας Αγοράς και Οριζοντίων Πολιτικών Ε.Ε. (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Grecia ​ |null  |Αθήνα ​ |Solvit.greece@mnec.gr ​ |+30 210 333 2129  |
 +|2950  |Ministry of Labour and Social Security ​ |Υπουργείο Εργασίας,​ Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ​ |Grecia ​ |null  |Αθηνα ​ |vtsioli@ypakp.gr ​ |+30 2131516449 ​ |
 +|8753  |Ministry of Social Security and Labour Welfare, Department of Family Protection ​ |ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,​ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ​ |Grecia ​ |null  |ΑΘΗΝΑ ​ |family@yeka.gr ​ |+30 2105281191 ​ |
 +|3104  |Ministry of Transport and Communication ​ |Υπουργείο Οικονομίας,​ Υποδομών,​ Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην ΥΜΕ) ​ |Grecia ​ |null  |Αθήνα ​ |o.bisbiki@yme.gov.gr ​ |+30 2106508000 ​ |
 +|8894  |Regional Development Directorate,​ Thessaloniki - Central Macedonia region ​ |ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ​ |Grecia ​ |null  |ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ​ |danapt@pkm.gov.gr ​ |+30 2310385539 ​ |
 +|3067  |Secretariatul general pentru cercetare şi tehnologie ​ |Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ​ |Grecia ​ |null  |Αθήνα ​ |evars@gsrt.gr ​ |+30 2107458029 ​ |
 +|8738  |Secretariatul General pentru media și Secretariatul General pentru informare și comunicare ​ |ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ​ |Grecia ​ |null  |ΚΑΛΛΙΘΕΑ ​ |grhelios@yahoo.com ​ |+30 2109098378 ​ |
 +|2028  |Secretariatul General pentru monitorizarea profesiei de arhitect ​ |Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Υπουργείου Περιβάλλοντος,​ Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων ​ |Grecia ​ |null  |Αθήνα ​ |ggded17@ggde.gr ​ |+30 210 6428969 ​ |
 +|6936  |Serviciul special pentru inspectorii de mediu (Ministerul Mediului) ​ |Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ​ |Grecia ​ |null  |Αθήνα ​ |i.panagopoulos@prv.ypeka.gr ​ |+30 210 8701810 ​ |
 +|8063  |Territorial Occupational Risk Prevention Centre, Labour Inspectorate - North and East Attica (Attiki) ​ |ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΠΕΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ​ |Grecia ​ |null  |ΠΑΛΛΗΝΗ ​ |kepekan1@otenet.gr ​ |+30 2106664244 ​ |
 +|9057  |Department of Agriculture,​Food and the Marine ​ |Department of Agriculture,​Food and the Marine,An Roinn Talmhaiochta,​ Bia agus Mara  |Irlanda ​ |null  |Dublin ​ |coordinationcad@agriculture.gov.ie ​ |0035316072046 ​ |
 +|926  |Department of Jobs, Enterprise and Innovation (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Department of Jobs, Enterprise and Innovation (NIMIC - SOLVIT Centre),An Roinn Post, Fiontar and Nuálaíochta (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Irlanda ​ |null  |Dublin ​ |solvit@djei.ie ​ |+353 1 631 2532  |
 +|9058  |Department of Transport, Tourism and Sport  |Department of Transport, Tourism and Sport,An Roinn Iompair, Turasoireachta agus Spoirt ​ |Irlanda ​ |null  |Dublin ​ |michaelmorrissey@dttas.ie ​ |0035316041674 ​ |
 +|1035  |Education and Science ​ |Department of Education and Skills,An Roinn Oideachais agus Scileanna ​ |Irlanda ​ |null  |Dublin ​ |padraig_hennigan@education.gov.ie ​ |+353 (01) 889 2073  |
 +|2042  |Ministerul industriei și inovării ​ |Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið ​ |Islanda ​ |null  |Reykjavik ​ |valgerdur.run.benediktsdottir@anr.is ​ |+354 545-8800 ​ |
 +|947  |Ministry of Foreign Affairs (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Utanríkisraduneytid (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Islanda ​ |null  |Reykjavík ​ |solvit@utn.stjr.is ​ |+354 545 9900  |
 +|8656  |Adunarea legislativă din regiunea Abruzzo ​ |Regione Abruzzo - Consiglio Regionale ​ |Italia ​ |null  |L'​Aquila ​ |francesca.dimuro@crabruzzo.it ​ |+39 0862 644207 ​ |
 +|6135  |Campania region ​ |REGIONE CAMPANIA ​ |Italia ​ |null  |NAPOLI ​ |antonio.ferrara@regione.campania.it ​ |+39 0817962360 ​ |
 +|6152  |Lombardy region ​ |REGIONE LOMBARDIA ​ |Italia ​ |null  |MILANO ​ |riccardo_perini@regione.lombardia.it ​ |+39.02.67655946 ​ |
 +|1924  |Market, Competition and Consumers ​ |MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO DELL'​IMPRESA E L'​INTERNAZIONALIZZAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,​ IL CONSUMATORE,​ LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA ​ |Italia ​ |null  |ROMA  |dgmercato.segreteria@mise.gov.it ​ |+39 0647055309 ​ |
 +|8726  |Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ​ |Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ​ |Italia ​ |null  |Roma  |segr.capogabinetto@mit.gov.it ​ |+39 06/4412 2300 - 6246  |
 +|8722  |Ministerul apărării ​ |Ministero della Difesa ​ |Italia ​ |null  |Roma  |Ca@gabmin.difesa.it ​ |+39 06 4735 2244  |
 +|8723  |Ministerul economiei și finanțelor ​ |Ministero dell'​Economia e delle Finanze ​ |Italia ​ |null  |Roma  |legislativo@tesoro.it ​ |+39 1) 06 47614174-5 - 2) 0647610720 ​ |
 +|8725  |Ministerul mediului și protecției uscatului și mării ​ |Ministero dell'​Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  |Italia ​ |null  |Roma  |Fricano.federica@minambiente.it ​ |+39 06 5722 3231  |
 +|8390  |Ministry for Cultural Heritage and Activities ​ |Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ​ |Italia ​ |null  |Roma  |dg-er@beniculturali.it ​ |+39 06.48291202 ​ |
 +|8724  |Ministry of Agriculture,​ Food and Forestry ​ |Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ​ |Italia ​ |null  |Roma  |p.tucciarone@politicheagricole.gov.it ​ |+39 06 4665 3063  |
 +|1413  |Ministry of Education, University and Research (Recognition of architects, recognition of secondary school teachers, management of notifications under the Service Directive ​ |Ministero dell'​Istruzione,​ dell'​Università e della Ricerca ( Ufficio di Gabinetto del Ministro, Ufficio legislativo,​ DG Università,​ Ufficio IX, DG Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione per l’autonomia scolastica) ​ |Italia ​ |null  |Roma  |imiac.riconoscimentiprofessionali@istruzione.it ​ |+39 06.58.49.27.47 ​ |
 +|1244  |Ministry of Health - Recognition of Professional Qualifications ​ |Ministero della Salute - DG Risorse Umane e Professioni Sanitarie ​ |Italia ​ |null  |Roma  |imiac.riconoscimentiprofessionali@sanita.it ​ |+39 06 59 94 25 56  |
 +|8720  |Ministry of Interior - Legislation Office ​ |Ministero dell'​Interno - Ufficio Legislativo ​ |Italia ​ |null  |ROMA  |legislativo.affarigenerali@interno.it ​ |+39 064651 ​ |
 +|1245  |Ministry of Justice ​ |Ministero della Giustizia ​ |Italia ​ |null  |Roma  |imiac.riconoscimentiprofessionali.dgcivile.dag@giustizia.it ​ |+39 06 68 85 20 46  |
 +|5676  |Ministry of Labour and Social Policies ​ |Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ​ |Italia ​ |null  |ROMA  |lcafarda@lavoro.gov.it ​ |+39 0646834096 ​ |
 +|8072  |Office for Sport  |Ufficio per lo Sport  |Italia ​ |null  |Roma  |d.benetti@governo.it ​ |+39 0667792595 ​ |
 +|935  |Presidency of the Council of Ministers - Department for European Policies - "​CEMIAG"​ Office (European Citizenship,​ Internal Market) (NIMIC - SOLVIT Centre – Contact Point for the Services and the Professional Qualifications Directives ​ |Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee – Ufficio MIC ( Mercato Interno e Concorrenza):​ NIMIC , SOLVIT Centre, Punti di Contatto Nazionali ​ Direttive Appalti 2014 24 UE ,  Servizi 2006 123 CE e Qualifiche 2005 36 CE  |Italia ​ |null  |Roma  |solvit@governo.it ​ |+39 06 67795331 ​ |
 +|3877  |Provincia autonomă Trento ​ |Provincia Autonoma di TRENTO ​ |Italia ​ |null  |TRENTO ​ |dip.istituzionali@provincia.tn.it ​ |+39 0461495111 ​ |
 +|3377  |Regiunea Abruzzo ​ |Regione Abruzzo ​ |Italia ​ |null  |l'​Aquila ​ |elena.sico@regione.abruzzo.it ​ |+39 0862363281 ​ |
 +|6583  |Regiunea Emilia–Romagna ​ |REGIONE EMILIA ROMAGNA ​ |Italia ​ |null  |BOLOGNA ​ |ImiER@regione.emilia-romagna.it ​ |+39 051.5276421 ​ |
 +|6675  |Regiunea Friuli-Venezia Giulia ​  ​|REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ​ |Italia ​ |null  |trieste ​ |paola.grizzo@regione.fvg.it ​ |+39 0403775904 ​ |
 +|3875  |Regiunea Piemonte ​ |Regione PIEMONTE ​ |Italia ​ |null  |TORINO ​ |imiservizi@regione.piemonte.it ​ |+39 0114323400 ​ |
 +|3196  |Regiunea Umbria ​ |Regione Umbria ​ |Italia ​ |null  |Perugia ​ |spocceschi@regione.umbria.it ​ |+39 075504 3449-3442 ​ |
 +|5232  |Regiunea Val d'​Aosta ​ |REGIONE AUTONOMA VALLE D'​AOSTA ​ |Italia ​ |null  |AOSTA ​ |imi-vda@regione.vda.it ​ |+39 0165273510 ​ |
 +|2465  |Regiunea Veneto ​ |Regione Veneto ​ |Italia ​ |null  |Venezia ​ |imi@regione.veneto.it ​ |+39 0412793023 ​ |
 +|8906  |Conformity assessment department (Ministry of Economy) ​ |Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļa ​ |Letonia ​ |null  |Rīga ​ |edijs.saicans@em.gov.lv ​ |+371 67013143 ​ |
 +|8987  |Daugavpils City Council ​ |Daugavpils pilsētas dome  |Letonia ​ |null  |Daugavpils ​ |info@daugavpils.lv ​ |+371 654 04344  |
 +|1597  |Department of Building and Housing ​ |Ekonomikas ministrija Būvniecības un mājokļu politikas departaments ​ |Letonia ​ |null  |Rīga ​ |bd@em.gov.lv ​ |+371 67013034 ​ |
 +|8986  |Jekabpils City Council ​ |Jēkabpils pilsētas pašvaldība ​ |Letonia ​ |null  |Jēkabpils ​ |vpa@jekabpils.lv ​ |+371 65236777 ​ |
 +|8990  |Jelgava City Council ​ |Jelgavas pilsētas dome  |Letonia ​ |null  |Jelgava ​ |dome@dome.jelgava.lv ​ |+371 63005522 ​ |
 +|8988  |Liepaja City Council ​ |Liepājas pilsētas pašvaldība ​ |Letonia ​ |null  |Liepāja ​ |info@dome.liepaja.lv ​ |+371 6 34 04750  |
 +|3379  |Ministerul Culturii ​ |Latvijas Republikas Kultūras ministrija ​ |Letonia ​ |null  |Rīga ​ |pasts@km.gov.lv ​ |+371 67330200 ​ |
 +|955  |Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei ​ |Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ​ |Letonia ​ |null  |Rīga ​ |info@izm.gov.lv ​ |+371 67226209 ​ |
 +|3399  |Ministerul Finanţelor ​ |Latvijas Republikas Finanšu ministrija ​ |Letonia ​ |null  |Rīga ​ |pasts@fm.gov.lv ​ |+371 67095405 ​ |
 +|1594  |Ministerul Justiţiei ​ |Latvijas Republikas Tieslietu ministrija ​ |Letonia ​ |null  |Rīga ​ |Sandra.Seglina@tm.gov.lv ​ |+371 67036707 ​ |
 +|3368  |Ministerul Sănătăţii ​ |Latvijas Republikas Veselības ministrija ​ |Letonia ​ |null  |Rīga ​ |vm@vm.gov.lv ​ |+371 67876000 ​ |
 +|3388  |Ministerul Transporturilor ​ |Latvijas Republikas Satiksmes ministrija ​ |Letonia ​ |null  |Rīga ​ |sat_m@sam.gov.lv ​ |+371 67028210 ​ |
 +|1596  |Ministry of Agriculture ​ |Latvijas Republikas Zemkopības ministrija ​ |Letonia ​ |null  |Rīga ​ |Dace.Ikere@zm.gov.lv ​ |+371 67095190 ​ |
 +|945  |Ministry of Economy (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Letonia ​ |null  |Rīga ​ |nimic@em.gov.lv ​ |+371 67013067 ​ |
 +|4171  |Ministry of the Environment ​ |Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma novēršanas nodaļa ​ |Letonia ​ |null  |Rīga ​ |pasts@varam.gov.lv ​ |+371 67026533 ​ |
 +|8989  |Rezekne City Council ​ |Rēzeknes pilsētas dome  |Letonia ​ |null  |Rēzekne ​ |dome@rezekne.lv ​ |+371 646 07609  |
 +|8765  |Riga Tourism Development Bureau ​ |Nodibinājums "​Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs" ​ |Letonia ​ |null  |Riga  |inguna.priedite@liveriga.lv ​ |+371 67181091 ​ |
 +|8759  |Salaspils District Council ​ |Salaspils novada dome  |Letonia ​ |null  |Salaspils ​ |dome@salaspils.lv ​ |+371 67981011 ​ |
 +|8992  |Valka City Council ​ |Valkas novada dome  |Letonia ​ |null  |Valka ​ |novads@valka.lv ​ |+371 6472 2238  |
 +|8991  |Valmiera City Council ​ |Valmieras pilsētas pašvaldība ​ |Letonia ​ |null  |Valmiera ​ |pasts@valmiera.lv ​ |+371 6 4207120 ​ |
 +|8993  |Ventspils City Council ​ |Ventspils pilsētas dome  |Letonia ​ |null  |Ventspils ​ |dome@ventspils.lv ​ |+371 6360 1113  |
 +|1064  |Biroul naţional pentru economie ​ |Amt für Volkswirtschaft ​ |Liechtenstein ​ |null  |Vaduz ​ |info.avw@llv.li ​ |+423 2366871 ​ |
 +|1028  |EEA Coordination Unit (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Stabsstelle EWR der Regierung (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Liechtenstein ​ |null  |Vaduz ​ |solvit@sewr.llv.li ​ |+423 2366039 ​ |
 +|3405  |Agenţia de protecţie a mediului ​ |Aplinkos apsaugos agentūra ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |aaa@aaa.am.lt ​ |+370 5 266 2808  |
 +|5173  |Agenţia pentru siguranţă feroviară - Inspectoratul de stat al căilor ferate din cadrul Ministerului Transporturilor ​ |Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos ​ |Lituania ​ |null  |VILNIUS ​ |vgi@vgi.lt ​ |+370 5 243 04 93  |
 +|2030  |Autoritate competentă – municipalitatea Zarasai ​ |Zarasų rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Zarasai ​ |info@zarasai.lt ​ |+370 385 37155  |
 +|8695  |Autoritatea competentă - Municipalitatea districtului Anyksciai (Anykščiai) ​ |Anykščių rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Anykščiai ​ |info@anyksciai.lt ​ |+370 38158035 ​ |
 +|6150  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Birzai ​ |Biržų rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Biržai ​ |aldona.jurkstaite@birzai.lt ​ |+370 450 43 142  |
 +|6149  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Ignalina ​ |Ignalinos rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Ignalina ​ |info@ignalina.lt ​ |+370 386 52 096  |
 +|4154  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Joniskis ​ |Joniškio rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Joniškis ​ |savivaldybe@joniskis.lt ​ |+370 426  69 142  |
 +|4083  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Jovana ​ |Jonavos rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Jonava ​ |administracija@jonava.lt ​ |+370 349 61 394  |
 +|8697  |Autoritatea competentă - Municipalitatea districtului Kaisiadorys (Kaišiadorys) ​ |Kaišiadorių rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Kaišiadorys ​ |dokumentai@kaisiadorys.lt ​ |+370 34620450 ​ |
 +|4090  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Kedainiai ​ |Kėdainių rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Kėdainiai ​ |info@kedainiai.lt ​ |+370 347 69 500  |
 +|4101  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Klaipeda ​ |Klaipėdos rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Gargždai ​ |savivaldybe@klaipedos-r.lt ​ |+370 46 47 20 25  |
 +|4144  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Kretinga ​ |Kretingos rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Kretinga ​ |savivaldybe@kretinga.lt ​ |+370 445 53141  |
 +|4086  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Marijampole ​ |Marijampolės rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Marijampolė ​ |mms@marijampole.lt ​ |+370 343 90 011  |
 +|4115  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Mazeikiai ​ |Mažeikių rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Mažeikiai ​ |savivaldybe@mazeikiai.lt ​ |+370 443 98 204  |
 +|4100  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Pagegiai ​ |Pagėgių rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |pagėgiai ​ |info@pagegiai.lt ​ |+370 441 57361  |
 +|6168  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Panevezys ​ |Panevėžio rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Panevėžys ​ |savivaldybe@panrs.lt ​ |+370 45 582946 ​ |
 +|4137  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Plunge ​ |Plungės rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Plungė ​ |savivaldybe@plunge.lt ​ |+370 448 73 134  |
 +|4141  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Rietavas ​ |Rietavo rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Rietavas ​ |savivaldybe@rietavas.lt ​ |+370 448 73 200  |
 +|4180  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Silute ​ |Šilutės rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Šilutė ​ |silute@pamarys.lt ​ |+370 441 79 227  |
 +|6171  |Autoritatea competentă – Municipalitatea districtului Varena ​ |Varėnos rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Varėna ​ |info@varena.lt ​ |+370 310 31 500  |
 +|8696  |Autoritatea competentă - Municipalitatea districtului Visaginas ​ |Visagino savivaldybės administracija ​ |Lituania ​ |null  |Visaginas ​ |visaginas@visaginas.lt ​ |+370 38660698 ​ |
 +|4155  |Autoritatea competentă - Municipalitatea Neringa ​ |Neringos savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Neringa ​ |meras@neringa.lt ​ |+370 469  52 234  |
 +|4091  |Autoritatea competentă - Oraşul Alytaus ​ |Alytaus miesto savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Alytus ​ |l.baliukoniene@ams.lt ​ |+370 315 55 111  |
 +|4199  |Autoritatea competentă - Oraşul Kaunas ​ |Kauno miesto savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Kaunas ​ |info@kaunas.lt ​ |+370 37 42 26 08  |
 +|4153  |Autoritatea competentă - Oraşul Klaipeda ​ |Klaipėdos miesto savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Klaipėda ​ |info@klaipeda.lt ​ |+370 46 396066 ​ |
 +|4096  |Autoritatea competentă - Oraşul Palanga ​ |Palangos miesto savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Palanga ​ |administracija@palanga.lt ​ |+370 460 48 705  |
 +|3280  |Autoritatea de audit şi contabilitate ​ |Audito ir apskaitos tarnyba ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |a.linartas@aat.lt ​ |+370 5 212 5464  |
 +|8692  |Autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor (RRT)  |Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |rrt@rrt.lt ​ |+370 52105633 ​ |
 +|2032  |Autoritatea de Stat pentru Protecţia Drepturilor Consumatorilor ​ |Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |tarnyba@nvtat.lt ​ |+370 5 262 67 51  |
 +|1750  |Centrul de registre ​  ​|Valstybės įmonė "​Registrų centras" ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |info@registrucentras.lt ​ |+370 5268 8202  |
 +|8693  |Centrul pentru protecție radiologică ​ |Radiacinės saugos centras ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |rsc@rsc.lt ​ |+370 52361936 ​ |
 +|8751  |Civil Aviation Administration ​ |Civilinės aviacijos administracija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |caa@caa.lt ​ |+370 2739038 ​ |
 +|8694  |Comisia națională de control pentru prețuri și energie ​ |Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |rastine@regula.lt ​ |+370 52135166 ​ |
 +|2015  |Departamentul pentru turism ​ |Turizmo departamentas ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |vtd@tourism.lt ​ |+370 5 210 87 96  |
 +|3283  |Direcția pentru controlul drogurilor, tutunului și alcoolului ​ |Narkotikų,​ tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ​ |Lituania ​ |null  |VILNIUS ​ |jolita.ignataviciene@ntakd.lt ​ |+370 5 2668091 ​ |
 +|8734  |Direcția pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor - Ministerul afacerilor interne ​ |Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |ird@vrm.lt ​ |+370 52717177 ​ |
 +|8755  |Health Emergency Centre ​ |Ekstremalių sveikatai situacijų centras ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |essc@sam.lt ​ |+370 52619888 ​ |
 +|7405  |Inspecţia naţională a transportului rutier (sub egida Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor) ​ |Valstybinė kelių transporto inspekcija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |vkti@vkti.gov.lt ​ |+370 5 278 5602  |
 +|3397  |Inspectoratul de stat al muncii ​ |Valstybinė darbo inspekcija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |info@vdi.lt ​ |+370 5 265 0193  |
 +|7986  |Inspectoratul de stat pentru verificarea siguranţei nucleare (VATESI) ​ |Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |atom@vatesi.lt ​ |+370 52661584 ​ |
 +|8691  |Inspectoratul național în domeniul energiei ​ |Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |vei@vei.lt ​ |+370 52636006 ​ |
 +|2091  |Inspectoratul pentru planificarea teritoriului şi construcţii ​ |Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |info@vtpsi.am.lt ​ |+370 5 272 2748  |
 +|2170  |Inspectoratul pentru produse nealimentare ​ |Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |rastine@vnmpi.lt ​ |+370 706 64 950  |
 +|2169  |Inspectoratul pentru protecția mediului ​ |Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |vaai@vaai.am.lt ​ |+370 5272 8009  |
 +|2054  |Instituţie responsabilă cu monitorizarea sănătăţii publice ​ |Valstybinis aplinkos sveikatos centras ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |vasc@takas.lt ​ |+370 5 270 0107  |
 +|8798  |Lithuanian Metrology Inspectorate (LMI)  |Lietuvos Metrologijos inspekcija (LMI)  |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |metrinsp@metrinsp.lt ​ |+370 52312957 ​ |
 +|2090  |Ministerul Agriculturii ​ |Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |zum@zum.lt ​ |+370 5 239 11 11  |
 +|2171  |Ministerul Culturii ​ |Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |culture@lrkm.lt ​ |+370 5219 3400  |
 +|1663  |Ministerul Economiei – serviciul pentru politica din domeniul serviciilor ​ |Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |goda.surininaite@ukmin.lt ​ |+370 70664845 ​ |
 +|1417  |Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei ​ |Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |Darius.Gudinas@smm.lt ​ |+370 5 219 1535  |
 +|8689  |Ministerul energiei ​ |Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |info@enmin.lt ​ |+370 70664715 ​ |
 +|2093  |Ministerul Finanţelor ​ |Lietuvos Respublikos finansų ministerija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |finmin@finmin.lt ​ |+370 5 239 0000  |
 +|7466  |Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale ​  ​|Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |inga.sapkaite@socmin.lt ​ |+370 5 266 42 27  |
 +|1109  |Ministerul Sănătăţii ​ |Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |jonas.bartlingas@sam.lt ​ |+370 52685110 ​ |
 +|3193  |Ministerul Transporturilor ​ |Susisiekimo ministerija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |transp@transp.lt ​ |+370 5 261 2363  |
 +|944  |Ministry of Economy (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |solvit@ukmin.lt ​ |+370 70664933 ​ |
 +|1414  |Ministry of Environment ​ |Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |a.treiniene@am.lt ​ |+370 5 266 3623  |
 +|8756  |Ministry of Justice ​ |Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |rastine@tm.lt ​ |+370 52662981 ​ |
 +|6336  |Municipalitatea districtului Raseiniai ​ |Raseinių rajono savivaldybė ​ |Lituania ​ |null  |Raseiniai ​ |savivaldybe@raseiniai.lt ​ |+370 428 79 600  |
 +|2056  |Oficiul pentru Brevete ​ |Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |spb@vpb.gov.lt ​ |+370 5 278 0250  |
 +|8750  |Police department under the Ministry of the Interior ​ |Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |info@policija.lt ​ |+370 52719731 ​ |
 +|8761  |Public Service Department - Ministry of Interior ​ |Valstybės tarnybos departamentas - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |vtd@vrm.lt ​ |+370 52054853 ​ |
 +|8760  |Service of Technological Security of State Documents under the Ministry of Finance ​ |Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |info@vdtat.gov.lt ​ |+370 5 212 2548  |
 +|5237  |Serviciul naţional de metrologie ​ |Valstybinė metrologijos tarnyba ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |info@lvmt.lt ​ |+370 5 213 3349  |
 +|2016  |Serviciul veterinar ​ |Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ​ |Lituania ​ |null  |Vilnius ​ |vvt@vet.lt ​ |+370 5 240 43 61  |
 +|1811  |Ministry of Economy - SOLVIT Centre ​ |Ministère de l'​Economie - SOLVIT Centre,​null ​ |Luxemburg ​ |null  |Luxembourg ​ |solvit@eco.etat.lu ​ |+352 247-84346 ​ |
 +|8602  |Autoritatea malteză în domeniul concurenței și al protecției consumatorilor ​ |null,Malta Competition and Consumer Affairs Authority ​ |Malta ​ |null  |Blata l-Bajda, Hamrun ​ |Notification.mccaa@mccaa.org.mt ​ |+356 23952000 ​ |
 +|949  |Commerce Department (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Dipartiment tal-Kummerċ (NIMIC - SOLVIT Centre),​Commerce Department (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Malta ​ |null  |Valletta ​ |nimic@gov.mt ​ |+356 2124 6615  |
 +|8796  |Services Directive Coordinator ​ |Services Directive Coordinator,​Services Directive Coordinator ​ |Malta ​ |null  |Marsa ​ |philip.c.vella@gov.mt ​ |+356 22209856 ​ |
 +|8613  |Acreditare (Norvegia) ​ |Norsk akkreditering ​ |Norvegia ​ |null  |Kjeller ​ |akkreditert@akkreditert.no ​ |+47 64848600 ​ |
 +|1073  |Autoritatea de control financiar ​ |Finanstilsynet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |post@finanstilsynet.no ​ |+47 22 93 98 00  |
 +|8686  |Autoritatea norvegiană pentru poștă și telecomunicații ​ |Post- og teletilsynet ​ |Norvegia ​ |null  |Lillesand ​ |firmapost@npt.no ​ |+47 22824600 ​ |
 +|8663  |Autoritatea pentru aviație civilă din Norvegia ​ |Luftfartstilsynet ​ |Norvegia ​ |null  |Bodø ​ |postmottak@caa.no ​ |+47 75585000 ​ |
 +|7553  |Autoritatea pentru inspecţia muncii - Biroul de legătură pentru Directiva privind detaşarea lucrătorilor ​ |Direktoratet for arbeidstilsynet ​ |Norvegia ​ |null  |Trondheim ​ |post@arbeidstilsynet.no ​ |+47 81548222 ​ |
 +|2223  |Autoritatea pentru siguranţă alimentară ​ |Mattilsynet ​ |Norvegia ​ |null  |Sandnes ​ |postmottak@mattilsynet.no ​ |+47 51684300 ​ |
 +|3346  |Biroul naţional al normelor de construcţie ​ |Direktoratet for byggkvalitet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |post@dibk.no ​ |+47 22475600 ​ |
 +|3473  |Competent authority for supervison of fairs and amusment parks (including mobile attractions) ​ |Statens jernbanetilsyn ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |post@sjt.no ​ |+47 73604032 ​ |
 +|3541  |Consiliul de supraveghere a cabinetelor de avocatură ​ |Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |post@tilsynet.no ​ |+47 22 00 75 00  |
 +|8684  |Direcția națională pentru poliție (Norvegia) ​ |Politidirektoratet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |politidirektoratet@politiet.no ​ |+47 23364100 ​ |
 +|4534  |Direcţia pentru gospodărirea naturii ​ |Direktoratet for naturforvaltning ​ |Norvegia ​ |null  |Trondheim ​ |fallvilt@dirnat.no ​ |+47 73 58 05 00  |
 +|8666  |Direcția pentru petrol (Norvegia) ​ |Oljedirektoratet ​ |Norvegia ​ |null  |Stavanger ​ |postboks@npd.no ​ |+47 51 87 60 00  |
 +|8634  |Direcția pentru resurse de apă și energie din Norvegia ​ |Norges Vassdrags- og energidirektorat ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |nve@nve.no ​ |+47 22 95 95 95  |
 +|8735  |Helse- og omsorgsdepartementet ​ |Helse- og omsorgsdepartementet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |hod@hod.dep.no ​ |+47 22249090 ​ |
 +|2222  |Ministerul administrației locale și modernizării ​ |Kommunal- og moderniseringsdepartementet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |postmottak@kmd.dep.no ​ |+47 22 24 90 90  |
 +|8662  |Ministerul agriculturii și alimentației ​ |Landbruks- og matdepartementet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |postmottak@lmd.dep.no ​ |+47 22249250 ​ |
 +|8630  |Ministerul copiilor, egalității de șanse și incluziunii sociale ​ |Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |postmottak@bld.dep.no ​ |+47 22 24 24 53  |
 +|8712  |Ministerul culturii ​ |Kulturdepartementet ​ |Norvegia ​ |null  |OSLO  |eab@kud.dep.no ​ |+47 22248780 ​ |
 +|8623  |Ministerul de finanțe ​ |Finansdepartementet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |anne-kristin.fosli@fin.dep.no ​ |+47 97673081 ​ |
 +|981  |Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei ​ |Kunnskapsdepartementet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |knut.astad@kd.dep.no ​ |+47 22249090 ​ |
 +|8620  |Ministerul muncii - Direcția pentru mediul de lucru și securitate ​ |Arbeids- og sosialdepartementet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |eirik.hognestad@asd.dep.no ​ |+47 91517353 ​ |
 +|8708  |Ministerul petrolului și energiei ​ |Olje- og energidepartementet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |postmottak@oed.dep.no ​ |+47 22 24 90 90  |
 +|8688  |Ministerul transporturilor și comunicațiilor ​ |Samferdselsdepartementet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |postmottak@sd.dep.no ​ |+47 + 47 22 24 90 90  |
 +|946  |Ministry of Trade, Industry and Fisheries (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Nærings- og fiskeridepartementet (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |solvit-norway@nfd.dep.no ​ |+47 47266698, 90503638 ​ |
 +|5387  |Norwegian Public Roads Administration ​ |Statens vegvesen Vegdirektoratet ​ |Norvegia ​ |null  |Oslo  |cathrine.andersen@vegvesen.no ​ |+47 99700778 ​ |
 +|8647  |Serviciul norvegian de metrologie - Autoritatea norvegiană pentru instrumente de măsurare și măsurători ​ |Justervesenet ​ |Norvegia ​ |null  |Kjeller ​ |postmottak@justervesenet.no ​ |+47 64 84 84 84  |
 +|8742  |Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) - Programming and Reporting Department ​ |Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |dawid.ciupak@arimr.gov.pl ​ |+48 22 318 41 00  |
 +|8740  |Agricultural Market Agency, International Cooperation Office ​ |Agencja Rynku Rolnego ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |b.bolisega@arr.gov.pl ​ |+48 22 661 72 72  |
 +|8741  |Agricultural Property Agency (APA)  |Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)  |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |jsamol@anr.gov.pl ​ |+48 22 452 54 00  |
 +|1381  |Autoritatea pentru reglementarea calificărilor profesorilor ​ |Ministerstwo Edukacji Narodowej ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |IMI.teachers@men.gov.pl ​ |+48 22 34 74 458  |
 +|1954  |Biroul Comisiei pentru integrare europeană ​ |Ministerstwo Spraw Zagranicznych ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |dorota.lutostanska@msz.gov.pl ​ |+48 22 455 53 89  |
 +|8667  |Direcția pentru dialog social și parteneriat social - Ministerul muncii și politicii sociale ​ |Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |sekretariat.ddp@mpips.gov.pl ​ |+48 22 661 16 38  |
 +|3702  |Inspectoratul pentru agricultură şi calitatea produselor alimentare ​ |Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |sekretariat@ijhars.gov.pl ​ |+48 22 6232900 ​ |
 +|6545  |Inspectoratul veterinar – autoritate guvernamentală centrală ​ |Główny Inspektorat Weterynarii ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |imi-giw@wetgiw.gov.pl ​ |+48 22 623 20 89  |
 +|8739  |Military Centre for Standardization,​ Quality and Codification (WCNJiK) ​ |Wojskowe Centrum Normalizacji,​ Jakości i Kodyfikacji ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |z.adamski@wp.mil.pl ​ |+48 22 6 873 219  |
 +|6712  |Ministerul Afacerilor Interne şi Administraţiei,​ Departamentul pentru permise şi concesiuni ​ |Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,​ Departament Zezwoleń i Koncesji ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warsaw ​ |waii@msw.gov.pl ​ |+48 226011602 ​ |
 +|5314  |Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ​ |Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |mateusz.kieferling@minrol.gov.pl ​ |+48 22 623 10 00  |
 +|6060  |Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional - Departamentul juridic ​ |Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Własności Intelektualnej i Mediów ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |dwim@mkidn.gov.pl ​ |+48 22 42 10 327  |
 +|2025  |Ministerul Economiei – coordonatorul pentru servicii ​ |Ministerstwo Gospodarki - Koordynator modułu usługi ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |IMI@mg.gov.pl ​ |+48 22 693 51 38  |
 +|6044  |Ministerul Justiţiei - Registrul penal naţional ​ |Ministerstwo Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny  |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |zych@ms.gov.pl ​ |+48 22 397 6163  |
 +|2175  |Ministerul Justiţiei, Biroul de informaţii centrale al registrului judiciar naţional ​ |Ministerstwo Sprawiedliwości ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |dirs@ms.gov.pl ​ |+48 22 397 66 00/01  |
 +|2174  |Ministerul Sportului şi Turismului – Direcţia Turism ​ |Ministerstwo Sportu i Turystyki ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |kontakt@msport.gov.pl ​ |+48 22 2443 142  |
 +|2064  |Ministerul Ştiinţei şi Învăţământului – coordonatorul pentru calificări profesionale ​ |Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |kwalifikacje@mnisw.gov.pl ​ |+48 22 52 92 326  |
 +|2172  |Ministerul transporturilor,​ construcțiilor și economiei maritime ​ |Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |sekretariatDGN@mir.gov.pl ​ |+48 22 661 80 15  |
 +|952  |Ministry of Economy (NIMIC - SOLVIT Centre), European Affairs Department ​ |Ministerstwo Gospodarki (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa / Warsaw ​ |solvit@mg.gov.pl ​ |+48 22 693 56 20  |
 +|8668  |The Ministry of Administration and Digitization - Department of Information Society (IMI Coordinator for e-Commerce) ​ |Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ​ |Polonia ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Warszawa ​ |Sekretariat.DSI@mac.gov.pl ​ |+48 22 245 55 44  |
 +|2018  |Directorate General of Economic Activities ​ |Direção-Geral das Atividades Económicas ​ |Portugalia ​ |null  |Lisboa ​ |anaisabel.saraiva@dgae.min-economia.pt ​ |+351 217919100 ​ |
 +|8807  |Instituto Português do Desporto e Juventude, IP  |Instituto Português do Desporto e Juventude, IP  |Portugalia ​ |null  |Lisboa ​ |geral@ipdj.pt ​ |+351 +351 210 470 000  |
 +|7363  |Municipalitatea Mertola ​ |Município de Mértola ​ |Portugalia ​ |null  |Mértola ​ |geral@cm-mertola.pt ​ |+351 286610100 ​ |
 +|8700  |Municipalitatea Vagos  |Município de Vagos  |Portugalia ​ |null  |Vagos ​ |geral@cm-vagos.pt ​ |+351 234799600 ​ |
 +|1550  |Agenţia de Mediu (Anglia şi Ţara Galilor) ​ |The Environment Agency ​ |Regatul Unit  |null  |Bristol ​ |IMI@environment-agency.gov.uk ​ |+44 12 7848 4557  |
 +|1546  |Agenţia pentru concurenţă şi protecţia consumatorilor (Regatul Unit)  |Office of Fair Trading ​ |Regatul Unit  |null  |London ​ |IMI@oft.gsi.gov.uk ​ |+44 20 7211 8828 or 8426  |
 +|5929  |Agenția pentru conducători și standarde auto (DVSA) ​ |Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) ​ |Regatul Unit  |null  |Nottingham ​ |policy@dsa.gsi.gov.uk ​ |+44 (0)300 200 1122  |
 +|2002  |Agenţia pentru Protecţia Mediului (Scoţia) ​ |Scottish Environment Protection Agency (SEPA) ​ |Regatul Unit  |null  |Stirling ​ |imi@sepa.org.uk ​ |+44 1786 457700 ​ |
 +|1139  |Asociaţia experţilor contabili autorizaţi ​ |The Association of Chartered Certified Accountants ​ |Regatul Unit  |null  |Glasgow ​ |katrina.smyth@accaglobal.com ​ |+44 (0)141 534 4086  |
 +|2869  |Autoritatea competentă pentru permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor ​ |Driver and Vehicle Licensing Authority (DVLA) ​ |Regatul Unit  |null  |Morriston, Swansea ​ |alison.avo@dvla.gsi.gov.uk ​ |+44 (0) 300 790 6801  |
 +|4002  |Autoritatea locală a burgului londonez Brent  |Brent Council ​ |Regatul Unit  |null  |Wembley ​ |environmentandprotection@brent.gov.uk ​ |+44 (0)208 937 5359  |
 +|3538  |Autoritatea locală a comitatului Durham ​ |Durham County Council ​ |Regatul Unit  |null  |Durham ​ |debbie.butters@durham.gov.uk ​ |+44 (0) 3000 26 0000  |
 +|3359  |Autoritatea locală a comitatului Hampshire ​ |Hampshire County Council ​ |Regatul Unit  |null  |Winchester ​ |rsadvice@hants.gov.uk ​ |+44 (0) 1962 841841 ​ |
 +|2848  |Autoritatea locală Flintshire ​ |Flintshire County Council ​ |Regatul Unit  |null  |Mold  |michael.lovatt@flintshire.gov.uk ​ |+44 (0) 1352 703393 ​ |
 +|2584  |Consiliul comitatului Essex   ​|Essex County Council ​ |Regatul Unit  |null  |Chelmsford ​ |ruth.byford@essex.gov.uk ​ |+44 (0) 1245 435 944  |
 +|8347  |Consiliul de inginierie ​ |The Engineering Council ​ |Regatul Unit  |null  |London ​ |International@engc.org.uk ​ |+44 00 44 (0)20 3206 0500  |
 +|4641  |Departamentul guvernamental pentru educaţie din Irlanda de Nord  |Department of Education Northern Ireland ​ |Regatul Unit  |null  |Bangor ​ |josie.mccausland@deni.gov.uk ​ |+44 (0)289127 9550  |
 +|3421  |Departamentul guvernamental responsabil pentru autorizarea directă a persoanelor fizice cu scopul de a acţiona în calitate de practicieni în procedurile de insolvabilitate. ​ |The Insolvency Service ​ |Regatul Unit  |null  |London ​ |IPRegulation.Section@insolvency.gsi.gov.uk ​ |+44 (0) 845 602 9848  |
 +|6539  |Departamentul pentru dezvoltare rurală (DARD) ​ |Department of Agriculture and Rural Development ​ |Regatul Unit  |null  |Belfast ​ |applications.aiabp@dardni.gov.uk ​ |+44 028 9052 4999  |
 +|2292  |Departamentul pentru educaţie ​ |Department for Education ​ |Regatul Unit  |null  |Darlington ​ |enquiries.registration@education.gsi.gov.uk ​ |+44 (0) 370 000 2288  |
 +|2141  |Departamentul pentru întreprinderi (Irlanda de Nord)  |Department of Enterprise, Trade & Investment Northern Ireland ​ |Regatul Unit  |null  |Belfast ​ |amanda.crothers@detini.gsi.gov.uk ​ |+44 (0) 28 9052 9271 (ex: 29271) ​ |
 +|924  |Department for Business, Innovation and Skills (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Department for Business, Innovation and Skills (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Regatul Unit  |null  |London ​ |solvit@bis.gsi.gov.uk ​ |+44 207 215 2833/​8356 ​ |
 +|9186  |Department of Health, Social Services and Public Safety (Northern Ireland) ​ |Department of Health, Social Services and Public Safety ​ |Regatul Unit  |null  |Belfast ​ |webmaster@dhsspni.gov.uk ​ |028 90520500 ​ |
 +|8609  |Direcția pentru dezvoltare socială ​ |Department for Social Development ​ |Regatul Unit  |null  |Belfast ​ |social.policy@dsdni.gov.uk ​ |+44 (0) 2890 829521 ​ |
 +|1311  |Institutul experţilor contabili (Anglia şi Ţara Galilor) ​ |Institute of Chartered Accountants in England & Wales  |Regatul Unit  |null  |Milton Keynes ​ |michael.fuchter@icaew.com ​ |+44 01908 248227 ​ |
 +|6417  |Institutul experţilor contabili din Scoţia (ICAS) ​ |Institute of Chartered Accountants of Scotland ​ |Regatul Unit  |null  |Edinburgh ​ |insolvencyregulation@icas.org.uk ​ |+44 (0)131 347 0288  |
 +|6533  |Local Authority for Antrim Borough ​ |Antrim and Newtownabbey Borough Council ​ |Regatul Unit  |null  |Antrim ​ |info@antrimandnewtownabbey.gov.uk ​ |+44 (0)28 94463113 ​ |
 +|9156  |Local Authority for Armagh City Banbridge and Craigavon Borough ​ |Armagh City Banbridge and Craigavon Borough Council ​ |Regatul Unit  |null  |CRAIGAVON ​ |ehealth@armaghbanbridgecraigavon.gov.uk ​ |0300 0300 900  |
 +|9187  |Local Authority for Causeway Coast and Glens Borough ​ |Causeway Coast and Glens Borough Council ​ |Regatul Unit  |null  |Coleraine ​ |info@causewaycoastandglens.gov.uk ​ |028 7034 7034  |
 +|9175  |Local Authority for Mid Ulster District ​ |Mid Ulster District Council ​ |Regatul Unit  |null  |Magherafelt ​ |info@midulstercouncil.org ​ |03000 132 132  |
 +|6694  |NIEA – Agenţia pentru protecţia mediului din Irlanda de Nord  |Northern Ireland Environment Agency ​ |Regatul Unit  |null  |Belfast ​ |betterregulation@doeni.gov.uk ​ |+44 0845302008 ​ |
 +|1433  |Ordinul Arhitecţilor ​ |Architects Registration Board  |Regatul Unit  |null  |London ​ |IMI@arb.org.uk ​ |+44 (0)207 580 5861  |
 +|6103  |Organismul de reglementare pentru sănătate şi securitate în muncă (HSE)   ​|Health and Safety Executive ​ |Regatul Unit  |null  |Bootle ​ |kevin.walkin@hse.gsi.gov.uk ​ |+44 (0)20 7227 3818  |
 +|5320  |Serviciul pentru insolvabilitate din Irlanda de Nord  |The Insolvency Service Northern Ireland ​ |Regatul Unit  |null  |Belfast ​ |tom.roulston@detini.gov.uk ​ |+44 (0)28 9025 1441  |
 +|8904  |UK Government Cabinet Office ​ |The Cabinet Office ​ |Regatul Unit  |null  |SW1A 2AS  |publiccorrespondence@cabinet-office.gsi.gov.uk ​ |00 44 020 7276 1234  |
 +|8810  |Welsh Government - Department for Housing and Regeneration ​ |Welsh Government - Department for Housing and Regeneration ​ |Regatul Unit  |null  |Cardiff ​ |CustomerHelp@Wales.GSI.Gov.UK ​ |+44 1443 845500 ​ |
 +|8551  |Administrația rezervelor de materiale ale statului ​ |Správa státních hmotných rezerv ​ |Republica Cehă  |null  |Praha 5  |pmolkova@sshr.cz ​ |+420 222 806 111  |
 +|8182  |Autoritatea minieră cehă  |Český báňský úřad ​ |Republica Cehă  |null  |Praha 1  |info@cbusbs.cz ​ |+420 221775311 ​ |
 +|8559  |Autoritatea pentru securitate națională ​ |Národní bezpečnostní úřad ​ |Republica Cehă  |null  |Praha ​ |pravni@nbu.cz ​ |+420 257 283 461  |
 +|4279  |Biroul naţional pentru siguranţa nucleară - Republica Cehă  |Státní úřad pro jadernou bezpečnost ​ |Republica Cehă  |null  |Praha 1  |jana.davidkova@sujb.cz ​ |+420 221 624 111  |
 +|8562  |Biroul pentru proprietatea industrială ​ |Úřad průmyslového vlastnictví ​ |Republica Cehă  |null  |Praha 6 - Bubeneč ​ |msimandlova@upv.cz ​ |+420 220 383 256  |
 +|8575  |Biroul regional - Boemia Centrală (Stredocesky kraj)  |Krajský úřad Středočeského kraje  |Republica Cehă  |null  |Praha 5  |bizek@kr-s.cz ​ |+420 257 280 111  |
 +|8570  |Biroul regional - Boemia de Sud (Jihocesky kraj)  |Krajský úřad Jihočeského kraje  |Republica Cehă  |null  |České Budějovice ​ |glaser@kraj-jihocesky.cz ​ |+420 386 720 111  |
 +|8574  |Biroul regional - Hradec Kraloven (Kralovehradecky kraj)  |Krajský úřad Královehradeckého kraje  |Republica Cehă  |null  |Hradec Králové ​ |legislativa@kr-kralovehradecky.cz ​ |+420 495 817 111  |
 +|8618  |Biroul regional - Karlovy Vary (Karlovarsky kraj)  |Krajský úřad Karlovarského kraje  |Republica Cehă  |null  |Karlovy Vary  |epodatelna@kr-karlovarsky.cz ​ |+420 354 222 300  |
 +|8565  |Biroul regional - Liberec (Liberecký kraj)  |Krajský úřad Libereckého kraje  |Republica Cehă  |null  |Liberec ​ |podatelna@kraj-lbc.cz ​ |+420 485226111 ​ |
 +|8563  |Biroul regional - Moravia de Sud (Jihomoravsky kraj)  |Krajský úřad Jihomoravského kraje  |Republica Cehă  |null  |Brno  |posta@kr-jihomoravsky.cz ​ |+420 541 651 111  |
 +|8573  |Biroul regional - Moravia-Silezia (Moravskoslezsky kraj)  |Krajský úřad Moravskoslezského kraje  |Republica Cehă  |null  |Ostrava ​ |posta@kr-moravskoslezsky.cz ​ |+420 595 622 222  |
 +|8564  |Biroul regional - Olomouc (Olomoucky kraj)  |Krajský úřad Olomouckého kraje  |Republica Cehă  |null  |Olomouc ​ |posta@kr-olomoucky.cz ​ |+420 585 508 111  |
 +|8568  |Biroul regional - Pardubice (Pardubicky kraj)  |Krajský úřad Pardubického kraje  |Republica Cehă  |null  |Pardubice ​ |posta@pardubickykraj.cz ​ |+420 466 026 111  |
 +|8687  |Biroul regional - Pilsen (Plzensky kraj)  |Krajský úřad Plzeňského kraje  |Republica Cehă  |null  |Plzeň ​ |posta@plzensky-kraj.cz ​ |+420 377 195 111  |
 +|8567  |Biroul regional - Usti nad Labem (Ustecky kraj)  |Krajský úřad Ústeckého kraje  |Republica Cehă  |null  |Ústí nad Labem  |urad@kr-ustecky.cz ​ |+420 475 657 111  |
 +|8556  |Biroul regional - Vysocina (Kraj Vysocina) ​ |Krajský úřad Kraje Vysočina ​ |Republica Cehă  |null  |Jihlava ​ |imi@kr-vysocina.cz ​ |+420 564 602 111  |
 +|8555  |Biroul regional - Zlin (Zlinsky kraj)  |Krajský úřad Zlínského kraje  |Republica Cehă  |null  |Zlín ​ |podatelna@kr-zlinsky.cz ​ |+420 577 043 111  |
 +|8604  |Capitala Praga (Praha) ​ |Magistrát hlavního města Prahy  |Republica Cehă  |null  |Praha 1 - Staré město ​ |posta@praha.eu ​ |+420 236 001 111  |
 +|8560  |Institutul de pentru topografie, cartografie și cadastru - Republica Cehă  |Český úřad zeměměřický a katastrální ​ |Republica Cehă  |null  |Praha 8  |cuzk@cuzk.cz ​ |+420 28404 1111  |
 +|8579  |Institutul de statistică - Republica Cehă  |Český statistický úřad ​ |Republica Cehă  |null  |Praha 10  |legislativa@czso.cz ​ |+420 274 051 111  |
 +|8561  |Institutul de telecomunicații - Republica Cehă  |Český telekomunikační úřad ​ |Republica Cehă  |null  |Praha 9  |podatelna@ctu.cz ​ |+420 224 004 111  |
 +|8576  |Ministerul afacerilor externe ​ |Ministerstvo zahraničních věcí ČR  |Republica Cehă  |null  |Praha ​ |martin_licenik@mzv.cz ​ |+420 224 181 111  |
 +|8197  |Ministerul Agriculturii ​ |Ministerstvo zemědělství ​ |Republica Cehă  |null  |Praha 1  |gocalova@mze.cz ​ |+420 221 811 111  |
 +|8554  |Ministerul apărării ​ |Ministerstvo obrany ČR  |Republica Cehă  |null  |Praha 6 - Dejvice ​ |e-podatelnaMO@army.cz ​ |+420 973 201 111  |
 +|8370  |Ministerul de interne ​ |Ministerstvo vnitra ​ |Republica Cehă  |null  |Praha 7  |posta@mvcr.cz ​ |+420 974 811 111  |
 +|1389  |Ministerul Educaţiei ​ |Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ​ |Republica Cehă  |null  |Praha ​ |nemecko@msmt.cz ​ |+420 257193111 ​ |
 +|3574  |Ministerul Justiţiei - Republica Cehă  |Ministerstvo spravedlnosti ČR  |Republica Cehă  |null  |Praha ​ |TBrichacek@msp.justice.cz ​ |+420 221 997 925  |
 +|3608  |Ministerul Mediului - Republica Cehă  |Ministerstvo životního prostředí České republiky ​ |Republica Cehă  |null  |Praha 10  |info@mzp.cz ​ |+420 267 121 111  |
 +|6886  |Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale ​ |Ministerstvo práce a sociálních věcí ​ |Republica Cehă  |null  |Praha ​ |posta@mpsv.cz ​ |+420 221921111 ​ |
 +|1032  |Ministerul sănătății - Serviciul responsabil pentru profesia de asistent medical, inclusiv recunoașterea calificărilor profesionale ​ |Ministerstvo zdravotnictví - odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání. ​ |Republica Cehă  |null  |Praha 2  |Katerina.Pribylova@mzcr.cz ​ |+420 224 971 111  |
 +|8193  |Ministerul Transporturilor ​ |Ministerstvo dopravy ​ |Republica Cehă  |null  |Praha 1  |katerina.cervinkova@mdcr.cz ​ |+420 225 131 111  |
 +|3593  |Ministry for Regional Development - Czech Republic ​ |Ministerstvo pro místní rozvoj ​ |Republica Cehă  |null  |Praha 1  |renata.kralova@mmr.cz ​ |+420 224 861 312  |
 +|4278  |Ministry of Culture of the Czech Republic ​ |Ministerstvo kultury ​ |Republica Cehă  |null  |Praha 1  |eva.trejbalova@mkcr.cz ​ |+420 420 257 085 111  |
 +|8571  |Ministry of Finance ​ |Ministerstvo financí ČR  |Republica Cehă  |null  |Praha 1  |Jiri.Brabec@mfcr.cz ​ |+420 257 042 392  |
 +|951  |Ministry of Industry and Trade (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Ministerstvo průmyslu a obchodu (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Republica Cehă  |null  |Praha ​ |solvit@mpo.cz ​ |+420 224852783 ​ |
 +|3605  |Oficiul de reglementare în domeniul energiei ​ |Energetický regulační úřad ​ |Republica Cehă  |null  |Jihlava ​ |eru@eru.cz ​ |+420 564 578 666  |
 +|8572  |Oficiul pentru protecția concurenței ​ |Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ​ |Republica Cehă  |null  |Brno  |posta@compet.cz ​ |+420 542 167 111  |
 +|2596  |Autoritatea in domeniul Energiei ​ |Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei ​ |România ​ |null  |Bucuresti ​ |anre@anre.ro ​ |+40 21 311 22 44  |
 +|1898  |Autoritatea Nationala pentru Veterinari ​ |Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ​ |România ​ |null  |Bucuresti ​ |bortisca.codrin@ansvsa.ro ​ |+40 374150200 ​ |
 +|3318  |Ministerul Administratiei si Internelor ​ |Ministerul Administratiei si Internelor ​ |România ​ |null  |Bucuresti ​ |imi.daeri@mai.gov.ro ​ |+40 21 303 70 80/​11017 ​ |
 +|929  |Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) ​ |Ministerul Afacerilor Externe (CNIMI - SOLVIT Centre) ​ |România ​ |null  |Bucureşti ​ |imi@mae.ro ​ |+40 21 308 53 35  |
 +|3313  |Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ​ |Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ​ |România ​ |null  |Bucuresti ​ |aida.slav@madr.ro ​ |+40 21 307 23 00  |
 +|2599  |Ministerul Culturii ​ |Ministerul Culturii ​ |România ​ |null  |Bucuresti ​ |adriana.popp@cultura.ro ​ |+40 21 224 3682  |
 +|2339  |Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ​ |Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ​ |România ​ |null  |Bucuresti ​ |bogdan.ghinea@mdrap.ro ​ |+40 372114518 ​ |
 +|2592  |Ministerul Economiei ​ |Ministerul Economiei ​ |România ​ |null  |Bucuresti ​ |roxana_apreutesei@minind.ro ​ |+40 21 202 52 44  |
 +|6964  |Ministerul Finantelor Publice - MFP  |Ministerul Finantelor Publice ​ |România ​ |null  |Bucuresti ​ |monica.bizon@mfinante.ro ​ |+40 021 319 97 59  |
 +|2111  |Ministerul Justitiei ​ |Ministerul Justitiei ​ |România ​ |null  |Bucuresti ​ |daedo@just.ro ​ |+40 372041151 ​ |
 +|2326  |Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice ​ |Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice ​ |România ​ |null  |Bucuresti ​ |gabriela.isac@mmediu.ro ​ |+40 021 316 04 21  |
 +|6955  |Ministerul Muncii ​ |Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ​ |România ​ |null  |Bucuresti ​ |madalinadobre@mmuncii.ro ​ |+40 0213136267 ​ |
 +|6954  |Ministerul Sanatatii ​ |Ministerul Sanatatii ​ |România ​ |null  |Bucuresti ​ |itodea@yahoo.com ​ |+40 0213072500 ​ |
 +|3317  |Ministerul Transporturilor ​ |Ministerul Transporturilor ​ |România ​ |null  |Bucuresti ​ |IMI@mt.ro ​ |+40 21 313 99 54  |
 +|3732  |Ministerul Justiţiei ​ |Ministerstvo spravodlivosti SR  |Slovacia ​ |null  |Bratislava ​ |katarina.simonova@justice.sk ​ |+421 2 59353550 ​ |
 +|934  |Ministry of Economy (NIMIC) ​ |Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky (NIMIC) ​ |Slovacia ​ |null  |Bratislava ​ |IMI@economy.gov.sk ​ |+421 2 4854 2405  |
 +|2511  |Ministry of Interior ​ |Ministerstvo vnútra SR  |Slovacia ​ |null  |Bratislava 29  |jan.dutko@mvsr.vs.sk ​ |+421 2 4859 2400  |
 +|8508  |Institutul sloven de standardizare ​ -  SIST  |Slovenski inštitut za standardizacijo - SIST  |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |contact@sist.si ​ |+386 1 478 3065  |
 +|1741  |Ministerul ​ Dezvoltării Economice şi Tehnologiei ​  ​|Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |gp.mg@gov.si ​ |+386 1 400 32 00  |
 +|1687  |Ministerul Educaţiei şi Sportului ​ |Ministrstvo za izobraževanje,​ znanost in šport ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |gp.mizs@gov.si ​ |+386 1 400 5200  |
 +|4175  |Ministerul Justiţiei ​ |Ministrstvo za pravosodje ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |gp.mp@gov.si ​ |+386 1 478 8330  |
 +|1896  |Ministry of Agriculture,​ Forestry and Food  |Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |gp.mkgp@gov.si ​ |+386 1 478 9000  |
 +|942  |Ministry of Economic Development and Technology (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |solvit@gov.si ​ |+386 1 400 36 00  |
 +|9043  |Ministry of Infrastructure ​ |Ministrstvo za infrastrukturo ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |gp.mzi@gov.si ​ |+386 1 478 8282  |
 +|1238  |Ministry of Labour, Family and Social Affairs ​ |Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |gp.mddsz@gov.si ​ |+386 1 369 77 00  |
 +|1683  |Ministry of the Environment and Spatial Planning ​ |Ministrstvo za okolje in prostor ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |gp.mop@gov.si ​ |+386 1 478 8000  |
 +|7983  |Ministry of the Interior ​ |Ministrstvo za notranje zadeve ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |gp.mnz@gov.si ​ |+386 1 428 4000  |
 +|1681  |Oficiul de Turism (Slovenia) ​ |GZS, Turistično gostinska zbornica Slovenije ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |snezana.skerbinc@gzs.si ​ |+386 1 5898230 ​ |
 +|1691  |Veterinary Administration of the Republic of Slovenia ​ |MKGP, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ​ |Slovenia ​ |null  |Ljubljana ​ |vurs@gov.si ​ |+386 1 300 1300  |
 +|5137  | Primăria municipiului Barcelona - autoritatea municipală competentă (comunitatea autonomă Catalonia) ​ |Ajuntament de Barcelona ​ |Spania ​ |Catalonia ​ |Barcelona ​ |mgarciasan@bcn.cat ​ |+34 932914424 ​ |
 +|4948  |Asociaţia municipalităţilor Bahia de Cadiz (Golful Cadiz) - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Mancomunidad Municipios Bahía de Cádiz ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Cádiz ​ |info@mancobahia.es ​ |+34 956290660 ​ |
 +|6082  |Asociaţia municipalităţilor Centro (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |MANCOMUNIDAD CENTRO ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |CALAMONTE ​ |fcocerrato@gmail.com ​ |+34 924320760 ​ |
 +|5737  |Asociaţia municipalităţilor Guadalquivir - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Mancomunidad Guadalquivir ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Sanlúcar la Mayor  |pgoviedo@manguadalquivir.com ​ |+34 955700138 ​ |
 +|5981  |Asociaţia municipalităţilor La Serena Vegas Altas (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |MANCOMUNIDAD INTEGRAL ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |VILLANUEVA DE LA SERENA ​ |gerente@laserenavegasaltas.es ​ |+34 924849236 ​ |
 +|6071  |Asociaţia municipalităţilor Riberos del Tajo (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |MANCOMUNIDAD RIBEROS DEL TAJO  |Spania ​ |Extremadura ​ |CAÑAVERAL ​ |contactar@riberosdeltajo.info ​ |+34 927300400 ​ |
 +|6090  |Asociaţia municipalităţilor Siberia 1 (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |MANCOMUNIDAD SIBERIA 1  |Spania ​ |Extremadura ​ |TALARRUBIAS ​ |correo@mancomunidadsiberia1.com ​ |+34 924631194 ​ |
 +|5833  |Asociaţia municipalităţilor Sierra de Cadiz (Munţii Cadiz) - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Villamartín ​ |amancheno@mmsierradecadiz.org ​ |+34 956731186 ​ |
 +|5768  |Asociaţia municipalităţilor Sierra de las Nieves şi împrejurimile acesteia - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Mancomunidad Sierra de las Nieves y su Entorno ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Guaro ​ |secretaria@sierradelasnieves.es ​ |+34 952456153 ​ |
 +|5908  |Asociaţia municipalităţilor Trasierras de Granadillas (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |MANCOMUNIDAD TRASIERRAS DE GRANADILLAS ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |GUJO DE GRANADILLA ​ |omic@mancomunidadtrasierratierrasdegranadilla.es ​ |+34 927024390 ​ |
 +|5891  |Asociaţia municipalităţilor Valle del Alagon (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |MANCOMUNIDAD VALLE DEL ALAGÓN ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |POZUELO DE ZARZÓN ​ |aedl@mancomunidadvalledelalagon.es ​ |+34 927430138 ​ |
 +|5954  |Asociaţia municipalităţilor Valle del Ambroz (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |MANCOMUNIDAD VALLE DEL AMBROZ ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |HERVÁS ​ |alcaldia@abadia.es ​ |+34 927481271 ​ |
 +|8637  |Autoritate națională competentă pentru notificări în baza Directivei privind serviciile în domeniul sănătății ​ |Subdirección General de Normativa (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |jpolo@msssi.es ​ |+34 915964290 ​ |
 +|3420  |Autoritatea competentă pentru autorizarea activităţilor de prestări servicii din Palma (comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Palma  |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Palma ​ |ntellez@a-palma.es ​ |+34 971225900 ​ |
 +|8145  |Autoritatea insulară competentă pentru toate sectoarele serviciilor - La Palma (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Cabildo de La Palma  |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Santa Cruz de La Palma  |conchi.riverol@cablapalma.es ​ |+34 922 42 31 00 (Ext.: 1118)  |
 +|8155  |Autoritatea insulară competentă pentru toate sectoarele serviciilor - Lanzarote (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Cabildo de Lanzarote ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Arrecife (Lanzarote) ​ |franciscoperdomo@cabildodelanzarote.com ​ |+34 928 59 85 06  |
 +|4244  |Autoritatea locală competentă pentru mediu şi lucrări publice, Consiliul oraşului Burgos (comunitatea autonomă Castilla şi León) ​ |SERVICIO DE LICENCIAS-AYUNTAMIENTO DE BURGOS ​ |Spania ​ |Castilia şi Leon  |BURGOS ​ |cjalvarez@aytoburgos.es ​ |+34 947 288 833  |
 +|6800  |Autoritatea locală competentă pentru municipalitatea Pamplona (comunitatea autonomă Navarra) ​ |Ayuntamiento de Pamplona ​ |Spania ​ |Comunitatea Forală Navarra ​ |Pamplona ​ |ma.cuesta@pamplona.es ​ |+34 948420207 ​ |
 +|4057  |Autoritatea locală, municipalitatea Abanilla (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Abanilla ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Abanilla ​ |miguelcastillo@abanilla.es ​ |+34 968680001 ​ |
 +|3757  |Autoritatea locală, municipalitatea Abaran (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Abarán ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Abarán ​ |industrial@abaran.es ​ |+34 968770040 ​ |
 +|3911  |Autoritatea locală, municipalitatea Aguilas (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Águilas ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Águilas ​ |rosario.omayores@ayuntamientodeaguilas.org ​ |+34 968418800 ​ |
 +|3913  |Autoritatea locală, municipalitatea Albudeite (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Albudeite ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Albudeite ​ |carmenasensio@albudeite.com ​ |+34 968667502 ​ |
 +|3914  |Autoritatea locală, municipalitatea Alcatarilla (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Alcantarilla ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Alcantarilla ​ |consumo@ayto-alcantarilla.es ​ |+34 968898200 ​ |
 +|5666  |Autoritatea locală, municipalitatea Aledo (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Aledo  |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Aledo ​ |secretaria@aledo.es ​ |+34 968 48 44 22  |
 +|3918  |Autoritatea locală, municipalitatea Alguazas (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Alguazas ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Alguazas ​ |v.serrano@alguazas.es ​ |+34 968620022 ​ |
 +|3921  |Autoritatea locală, municipalitatea Alhama de Murcia (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Alhama de Murcia ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Alhama de Murcia ​ |secretaria@alhamademurcia.es ​ |+34 968630000 ​ |
 +|3922  |Autoritatea locală, municipalitatea Archena (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Archena ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Archena ​ |miguelpalazon@archena.es ​ |+34 968670000 ​ |
 +|3907  |Autoritatea locală, municipalitatea Beniel (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Beniel ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Beniel ​ |jmanuelsanchez@beniel.es ​ |+34 968600161 ​ |
 +|3923  |Autoritatea locală, municipalitatea Blanca (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Blanca ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Blanca ​ |tomaslomo@yahoo.es ​ |+34 968775001 ​ |
 +|3925  |Autoritatea locală, municipalitatea Bullas (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Bullas ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Bullas ​ |pepe.serrano@bullas.es ​ |+34 968652031 ​ |
 +|3926  |Autoritatea locală, municipalitatea Calasparra (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Calasparra ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Calasparra ​ |pgalipienso@calasparra.org ​ |+34 968720352 ​ |
 +|3928  |Autoritatea locală, municipalitatea Campos del Rio (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Campos del Río  |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Campos del Río  |a.plaza@camposdelrio.es ​ |+34 968650132 ​ |
 +|3759  |Autoritatea locală, municipalitatea Caravaca de la Cruz (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz  |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Caravaca de la Cruz  |interventor@caravacadelacruz.es ​ |+34 968702000 ​ |
 +|3973  |Autoritatea locală, municipalitatea Cartagena (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Cartagena ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Cartagena ​ |aragon@ayto-cartagena.es ​ |+34 968128800 ​ |
 +|3930  |Autoritatea locală, municipalitatea Cehegin (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Cehegín ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Cehegín ​ |scorbalan@cehegin.com ​ |+34 968740400 ​ |
 +|3931  |Autoritatea locală, municipalitatea Ceuti (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Ceutí ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Ceutí ​ |maria.tomas@ceuti.es ​ |+34 968690151 ​ |
 +|3974  |Autoritatea locală, municipalitatea Cieza (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Cieza  |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Cieza ​ |blas.camacho@cieza.es ​ |+34 968760800 ​ |
 +|3936  |Autoritatea locală, municipalitatea Fortuna (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Fortuna ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Fortuna ​ |intervencion@aytofortuna.es ​ |+34 968685103 ​ |
 +|3975  |Autoritatea locală, municipalitatea Fuente Alamo de Murcia (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Fuente Álamo ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Fuente Álamo ​ |secretaria@ayto-fuentealamo.es ​ |+34 968597001 ​ |
 +|3897  |Autoritatea locală, municipalitatea Jumilla (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Jumilla ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Jumilla ​ |secretariageneral@jumilla.org ​ |+34 968782020 ​ |
 +|3961  |Autoritatea locală, municipalitatea La Union (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de La Unión ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |La Unión ​ |secretaria@ayto-launion.org ​ |+34 968560660 ​ |
 +|3983  |Autoritatea locală, municipalitatea Las Torres de Cotillas (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Las Torres de Cotillas ​ |acarlos.perez@lastorresdecotillas.es ​ |+34 968626511 ​ |
 +|3939  |Autoritatea locală, municipalitatea Librilla (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Librilla ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Librilla ​ |finaruiz@librilla.es ​ |+34 968658037 ​ |
 +|3977  |Autoritatea locală, municipalitatea Lorca (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Lorca  |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Lorca ​ |antonio.ayala@lorca.es ​ |+34 968479700 ​ |
 +|3965  |Autoritatea locală, municipalitatea Lorqui (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Lorquí ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Lorquí ​ |intervencion@lorqui.es ​ |+34 968690001 ​ |
 +|3915  |Autoritatea locală, municipalitatea Los Alcazares (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Los Alcázares ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Los Alcázares ​ |jdsanchez@ayto-losalcazares.es ​ |+34 968575047 ​ |
 +|3943  |Autoritatea locală, municipalitatea Mazarron (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Mazarrón ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Mazarrón ​ |pascualmz@mazarron.es ​ |+34 968590012 ​ |
 +|3978  |Autoritatea locală, municipalitatea Molina de Segura (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Molina de Segura ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Molina de Segura ​ |reme.lopez@molinadesegura.es ​ |+34 968388500 ​ |
 +|3945  |Autoritatea locală, municipalitatea Mortalla (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Moratalla ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Moratalla ​ |ad1@ayuntamientomoratalla.net ​ |+34 968730001 ​ |
 +|3979  |Autoritatea locală, municipalitatea Mula (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Mula  |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Mula  |inmocentro@gmail.com ​ |+34 968637510 ​ |
 +|3920  |Autoritatea locală, municipalitatea Murcia (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Murcia ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Murcia ​ |juanafuentes.urbanismo@ayto-murcia.es ​ |+34 968278950 ​ |
 +|3899  |Autoritatea locală, municipalitatea Murcia (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Murcia ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Murcia ​ |ifernandez@ayto-murcia.es ​ |+34 968358600 ​ |
 +|3952  |Autoritatea locală, municipalitatea Ojos (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Ojós  |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Ojós ​ |ayuntamientodeojos@ayuntamientodeojos.es ​ |+34 968698111 ​ |
 +|3954  |Autoritatea locală, municipalitatea Pliego (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Pliego ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Pliego ​ |adl@pliego.org ​ |+34 968666321 ​ |
 +|3955  |Autoritatea locală, municipalitatea Puerto Lumbreras (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Puerto Lumbreras ​ |secretario@puertolumbreras.es ​ |+34 968402013 ​ |
 +|4080  |Autoritatea locală, municipalitatea Ricote (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Ricote ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Ricote ​ |teodorogm@hotmail.es ​ |+34 968697063 ​ |
 +|5661  |Autoritatea locală, municipalitatea San Javier (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de San Javier ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |San Javier ​ |adl@sanjavier.es ​ |+34 968 334185 ​ |
 +|3981  |Autoritatea locală, municipalitatea San Pedro de Pinatar (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |San Pedro del Pinatar ​ |salvarez@sanpedrodelpinatar.es ​ |+34 968180600 ​ |
 +|4058  |Autoritatea locală, municipalitatea Santomera (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Santomera ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Santomera ​ |mteresagonzalez@ayuntamientodesantomera.com ​ |+34 968865215 ​ |
 +|3982  |Autoritatea locală, municipalitatea Torre Pacheco (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Torre Pacheco ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Torre Pacheco ​ |isidoro.jesus@torrepacheco.es ​ |+34 968577108 ​ |
 +|3957  |Autoritatea locală, municipalitatea Totana (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Totana ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Totana ​ |lbastida@ayto-totana.net ​ |+34 968418151 ​ |
 +|3967  |Autoritatea locală, municipalitatea Ulea (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Ulea  |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Ulea  |francisca.melgarejo@ulea.info ​ |+34 968698211 ​ |
 +|3963  |Autoritatea locală, municipalitatea Villanueva del Rio Segura (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Villanueva del Río Segura ​ |secretaria@aytovillanueva.net ​ |+34 968698186 ​ |
 +|3984  |Autoritatea locală, municipalitatea Yecla (comunitatea autonomă a Regiunii Murcia) ​ |Ayuntamiento de Yecla  |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Yecla ​ |juancarlos.navarro@yecla.es ​ |+34 968751135 ​ |
 +|6334  |Autoritatea municipală competentă a provinciei Tarragona (Comunitatea Autonomă Catalonia) ​ |Diputació Provincial de Tarragona ​ |Spania ​ |Catalonia ​ |Tarragona ​ |aserret@dipta.cat ​ |+34 977296600 ​ |
 +|6316  |Autoritatea municipală competentă din Lleida (comunitatea autonomă Catalonia) ​ |Diputació de Lleida ​ |Spania ​ |Catalonia ​ |Lleida ​ |diputacio@diputaciolleida.cat ​ |+34 973704005 ​ |
 +|8709  |Autoritatea regională competentă responsabilă pentru notificări în baza articolelor 15.7 și 39.5 din Directiva privind serviciile (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Dirección General de Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos Europeos. Gobierno de Castilla-La Mancha ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Toledo ​ |dg.dee.aeurop@jccm.es ​ |+34 925247406 ​ |
 +|8733  |Autoritatea regională competentă responsabilă pentru notificări în baza articolelor 15.7 și 39.5 din Directiva privind serviciile (Comunitatea autonomă Extremadura) ​ |LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |MERIDA ​ |MERCEDES.ARGUETA@GOBEX.ES ​ |+34 924006299 ​ |
 +|8583  |Autoritatea responsabilă pentru notificări în baza Directivei privind serviciile - articolele 15.7 și 39.5 (Comunitatea autonomă Cantabria) ​ |Oficina de Asuntos Europeos. Gobierno de Cantabria ​ |Spania ​ |Cantabria ​ |Santander ​ |hinojal_f@cantabria.es ​ |+34 942 208395 ​ |
 +|8595  |Autoritatea responsabilă pentru notificări în baza Directivei privind serviciile - articolele 15.7 și 39.5 (Guvernul Comunității Autonome Andalucía) ​  ​|Secretaría General de Acción Exterior. Consejería de la Presidencia. Junta de Andalucía. ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Sevilla ​ |normativa.sgacex.cpre@juntadeandalucia.es ​ |+34 955035205 ​ |
 +|8548  |Autoritatea responsabilă pentru notificări în baza Directivei privind serviciile - articolele 15.7 și 39.5 (Țara Bascilor) ​ |Dirección de la Secretaría de Gobierno y relaciones con el Parlamento ​ |Spania ​ |Ţara Bascilor ​ |Vitoria ​ |yzarandona@ej-gv.es ​ |+34 945018684 ​ |
 +|8719  |Autoritatea responsabilă pentru notificări în baza Directivei privind serviciile (articolele 15.7 și 39.5) (Comunitatea autonomă La Rioja) ​ |Secretaria General Tecnica de la Consejeria de Presidencia y Justicia ​ |Spania ​ |La Rioja  |Logroño ​ |dpena@larioja.org ​ |+34 941 291654 ​ |
 +|5202  |Consiliul din Vigo - autoritatea locală competentă pentru servicii în zona municipală a oraşului Vigo (comunitatea autonomă a Galiciei) ​ |Concello de Vigo  |Spania ​ |Galicia ​ |Vigo  |alicia.meirinho@vigo.org ​ |+34 986220127 ​ |
 +|6656  |Consiliul insulei El Hierro – autoritate competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor ​ |Cabildo de El Hierro ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Valverde ​ |fmorales@el-hierro.org ​ |+34 922 55 00 15  |
 +|6252  |Consiliul insulei Formentera - Autoritatea locală / municipală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Consell Insular de Formentera ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Sant Francesc Xavier ​ |atenciociutadana@conselldeformentera.cat ​ |+34 971321087 ​ |
 +|6657  |Consiliul insulei Fuerteventura – autoritate competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor ​ |Cabildo de Fuerteventura ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Puerto del Rosario ​ |luisab@cabildofuer.es ​ |+34 928 862 369  |
 +|6858  |Consiliul insulei Ibiza (Eivissa) - Autoritate locală/​municipală pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii în vederea prestării de activităţi şi servicii (comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Consell Insular d'​Eivissa ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Eivissa ​ |otorres@conselldeivissa.es ​ |+34 971195900 ​ |
 +|6654  |Consiliul insulei La Gomera – autoritate competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor ​ |Cabildo de La Gomera ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |San Sebastián de La Gomera ​ |smartin@cabildogomera.org ​ |+34 922 14 01 95  |
 +|6840  |Consiliul insulei Mallorca - Autoritate competentă pentru autorizarea centrelor de servicii sociale care operează pe insula Mallorca (comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Consell de Mallorca ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Palma ​ |icomas@conselldemallorca.net ​ |+34 971763325 ​ |
 +|5994  |Consiliul insulei Menorca - Autoritatea competentă pentru transporturi,​ turism şi locuinţe de pe insula Menorca (comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Consell Insular de Menorca ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Maó. Menorca ​ |mmf.sac@cime.es ​ |+34 971356050 ​ |
 +|6653  |Consiliul insulei Tenerife – autoritate competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor ​ |Cabildo de Tenerife ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Santa Cruz de Tenerife ​ |carlosalonso@tenerife.es ​ |+34 922 239 294  |
 +|6835  |Consiliul La Coruña – Autoritate locală compententă pentru servicii în municipiul La Coruña (comunitatea autonomă Galicia) ​ |Concello da Coruña ​ |Spania ​ |Galicia ​ |A Coruña ​ |imilocal@coruna.es ​ |+34 981184200 ​ |
 +|7508  |Consiliul provincial Ciudad Real - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Diputación Provincial de Ciudad Real  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Ciudad Real  |enrique_fernandez@dipucr.es ​ |+34 926255950 ​ |
 +|6838  |Consiliul provincial Córdoba - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Diputación Provincial de Córdoba ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Córdoba ​ |jrc01@dipucordoba.es ​ |+34 957212901 ​ |
 +|4881  |Consiliul provincial din Almeria - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Diputación Provincial de Almería ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Almería ​ |amozoshi@gmail.com ​ |+34 950211203 ​ |
 +|4851  |Consiliul provincial din Granada - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Diputación Provincial de Granada ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Granada ​ |ramonfer@dipgra.es ​ |+34 958247535 ​ |
 +|6310  |Consiliul provincial din Huelva - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Diputación Provincial de Huelva ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Huelva ​ |dmaestre@diphuelva.org ​ |+34 959270079 ​ |
 +|5889  |Consiliul provincial din Jaen - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Diputación Provincial de Jaén  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Jaén ​ |pvilchez@promojaen.es ​ |+34 953248090 ​ |
 +|5198  |Consiliul provincial din La Coruna (A Coruña) - autoritatea locală care oferă asistenţă şi cooperează cu municipalităţile din provincia La Coruna (A Coruña) (comunitatea autonomă a Galiciei) ​ |Deputación Provincial da Coruña ​ |Spania ​ |Galicia ​ |A Coruña ​ |ramon.lopez@dicoruna.es ​ |+34 981080313 ​ |
 +|5125  |Consiliul provincial din Orense (Ourense) - autoritatea locală care oferă asistenţă şi cooperează cu municipalităţile din provincia Orense (Ourense) (comunitatea autonomă a Galiciei) ​ |Deputación Provincial de Ourense ​ |Spania ​ |Galicia ​ |Ourense ​ |presidente@depourense.es ​ |+34 988385100 ​ |
 +|5024  |Consiliul provincial din Pontevedra - autoritatea locală care oferă asistenţă şi cooperează cu municipalităţile din provincia Pontevedra (comunitatea autonomă a Galiciei) ​ |Deputación Provincial de Pontevedra ​ |Spania ​ |Galicia ​ |Pontevedra ​ |imi@depo.es ​ |+34 986804100 ​ |
 +|5748  |Consiliul provincial din Sevilla - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Diputación Provincial de Sevilla ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Sevilla ​ |manueljosebarrosprego@dipusevilla.es ​ |+34 954550455 ​ |
 +|8439  |Consiliul provincial Guadalajara - autoritate locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Diputación Provincial de Guadalajara ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Guadalajara ​ |asistenciamunicipal@dguadalajara.es ​ |+34 949887500 ​ |
 +|7315  |Consiliul provincial Pontevedra - Autoritate locală care sprijină şi cooperează cu municipalităţile din provincia Lugo (comunitatea autonomă Galicia) ​ |Deputación Provincial de Lugo  |Spania ​ |Galicia ​ |Lugo  |presidencia@deputacionlugo.org ​ |+34 982260000 ​ |
 +|7265  |Consiliul provincial Sevilla - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Diputación Provincial de Toledo ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Toledo ​ |clalonso@diputoledo.es ​ |+34 925259402 ​ |
 +|7554  |Consiliul provincial Zaragoza - Autoritate competentă care sprijină şi cooperează cu municipalităţile din provincie (comunitate autonomă Aragón) ​ |DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA (Secretaría General Técnica-Servicio de Asistencia a Municipios) ​ |Spania ​ |Aragon ​ |Zaragoza ​ |vcolas@dpz.es ​ |+34 976288924 ​ |
 +|6512  |Consiliul provinciei Álava (Ţara Bască) ​ |Diputación Foral de Álava ​ |Spania ​ |Ţara Bascilor ​ |Vitoria-Gasteiz ​ |danielm@alava.net ​ |+34 945181900 ​ |
 +|6338  |Consiliul provinciei Cadiz – autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Diputación Provincial de Cádiz ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Cádiz ​ |jesusbueno@dipucadiz.es ​ |+34 956240201 ​ |
 +|6513  |Consiliul provinciei Guipuzcoa (Ţara Bască) ​ |Diputación Foral de Gipuzkoa ​ |Spania ​ |Ţara Bascilor ​ |Donostia ​ |aarana@gipuzkoa.net ​ |+34 943113999 ​ |
 +|6419  |Consiliul provinciei Malaga – autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Diputación Provincial de Málaga ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Málaga ​ |clabao@malaga.es ​ |+34 952133688 ​ |
 +|8525  |Coordonator al modulului de notificare pentru Directiva privind serviciile în Spania (Secretariatul de stat pentru Uniunea Europeană, Ministerul Afacerilor Externe) ​ |Subd. Gral. de Asuntos Industriales,​ Energéticos,​ de Transportes,​ Comunicaciones y Medio Ambiente (DG de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea; Secr. de Estado para la Unión Europea; Mº de AAEE)  |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |d2006-123@ue.maec.es ​ |+34 91 379 8464  |
 +|1912  |Coordonator delegat pe probleme de societate informaţională şi comunicaţii ​ |D.G. de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |pdelacruz@minetur.es ​ |+34 91 346 27 40  |
 +|1338  |Coordonator IMI pentru ​ Cantabria ​ |Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo. Gobierno de Cantabria ​ |Spania ​ |Cantabria ​ |Santander ​ |hospital_mc@gobcantabria.es ​ |+34 942207979 ​ |
 +|1334  |Coordonator IMI pentru ​ Castilla la Mancha ​ |Dirección General de Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos Europeos (Consejería de Empleo y Economía) ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Toledo ​ |dolores.gonzalez@jccm.es ​ |+34 925286265 ​ |
 +|1333  |Coordonator IMI pentru ​ Catalonia ​ |Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, Departament de la Presidència,​ Generalitat de Catalunya ​ |Spania ​ |Catalonia ​ |Barcelona ​ |institucional.ue@gencat.cat ​ |+34 935545135 ​ |
 +|1329  |Coordonator IMI pentru ​ Galicia ​ |Subd. Xeral Análisis e Programación;​ Secretaría Xeral de Relacións Exteriores; Presidencia Xunta de Galicia ​ |Spania ​ |Galicia ​ |Santiago de Compostela ​ |jose.blanco.gonzalez@xunta.es ​ |+34 981541007 ​ |
 +|1335  |Coordonator IMI pentru ​ Insulele Canare ​ |Dirección General de de Asuntos Económicos con la Unión Europea (Gobierno de Canarias) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Santa Cruz de Tenerife ​ |jzafdia@gobiernodecanarias.org ​ |+34 922 47 66 10  |
 +|1341  |Coordonator IMI pentru ​ Madrid ​ |Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado, Subdirección General de Asuntos Europeos, Comunidad de Madrid ​ |Spania ​ |Madrid ​ |Madrid ​ |elda.garcia-posada@madrid.org ​ |+34 914207488 ​ |
 +|1331  |Coordonator IMI pentru ​ Murcia ​ |Dirección General de la unión Europea y Relaciones Exteriores (Consejería de Presidencia) ​ |Spania ​ |Regiunea Murcia ​ |Murcia ​ |mjose.manresa@carm.es ​ |+34 968365464 ​ |
 +|1336  |Coordonator IMI pentru ​ Navarra ​ |Dirección General de Relaciones Institucionales (Gobierno de Navarra) ​ |Spania ​ |Comunitatea Forală Navarra ​ |Pamplona ​ |jgorrico@navarra.es ​ |+34 848424855 ​ |
 +|1340  |Coordonator IMI pentru ​ Valencia ​ |Subdirección General de Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios. Secretaría Autonómica de Administración Pública. ​ |Spania ​ |Comunitatea Valencia ​ |Valencia ​ |mora_amp@gva.es ​ |+34 961922256 ​ |
 +|1347  |Coordonator IMI pentru Castilla şi León  |DG de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización de la Consejería de Hacienda ​ |Spania ​ |Castilia şi Leon  |Valladolid ​ |menferje@jcyl.es ​ |+34 983412976 ​ |
 +|1354  |Coordonator IMI pentru Ceuta  |Subdirección General de la Sociedad de Fomento de Ceuta  |Spania ​ |Ceuta (oraş autonom) ​ |Ceuta ​ |jrolmedo@procesa.es ​ |+34 956528336 ​ |
 +|1348  |Coordonator IMI pentru Extremadura ​ |D. G. de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección (CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |Mérida ​ |juanfrancisco.benito@gobex.es ​ |+34 924170184 ​ |
 +|1330  |Coordonator IMI pentru Melilla ​ |Gabinete Presupuestario y de Cooperación con Instituciones Europeas ​ |Spania ​ |Melilla (oraş autonom) ​ |Melilla ​ |jgarci01@melilla.es ​ |+34 952976256 ​ |
 +|1332  |Coordonator IMI pentru Principatul Asturia ​ |D.G. de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Servicio de Procesos Administrativos ​ |Spania ​ |Principatul Asturias ​ |Oviedo ​ |mariacarmen.garciaalvarez@asturias.org ​ |+34 985668947 ​ |
 +|1346  |Coordonator IMI pentru Ţara Bascilor ​ |Dirección de Innovación y Admninistración Electrónica ​ |Spania ​ |Ţara Bascilor ​ |Vitoria-Gasteiz ​ |j-bikandi@ej-gv.es ​ |+34 945 018571 ​ |
 +|2023  |Coordonatorul delegat pe probleme culturale ​ |Subd. Gral. de Propiedad Intelectual (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |carlos.guervos@mcu.es ​ |+34 917017000 (Ext.32154) ​ |
 +|1969  |Coordonatorul delegat pe probleme de apărare ​ |Unidad de Catalogación (Ministerio de Defensa; Dirección General de Armamento y Material) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |munozru@oc.mde.es ​ |+34 912704734 ​ |
 +|1915  |Coordonatorul delegat pe probleme de comerţ ​ |Subdirección General de Comercio Interior (Ministerio de Economía y Competitividad) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |tjsanchez@comercio.mineco.es ​ |+34 91 349 6028  |
 +|1906  |Coordonatorul delegat pe probleme de consum ​ |Subdirección General de Coordinación,​ Calidad del Consumo y Cooperación Institucional (Instituto Nacional de Consumo) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |mdolores.granados@consumo-inc.es ​ |+34 91 822 4499  |
 +|1916  |Coordonatorul delegat pe probleme de economie şi finanţe ​ |Subdirección General de Informes sobre Asuntos Económicos (Ministerio de Economía y Competitividad,​ Secretaría General Técnica) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |mjose.burgos@mineco.es ​ |+34 91 583 5298-85 ​ |
 +|1918  |Coordonatorul delegat pe probleme de energie ​ |D.G. de Política Energética y Minas (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |mgarciaa@minetur.es ​ |+34 91 349 7467  |
 +|1919  |Coordonatorul delegat pe probleme de industrie ​ |Gabinete Técnico de la Secretaría General de Industria y PYMEs (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |fjmarting@minetur.es ​ |+34 91 3494578 ​ |
 +|1917  |Coordonatorul delegat pe probleme de ocupare a forţei de muncă ​ |Dirección General de Trabajo (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |bramosa@meyss.es ​ |+34 91 363 18 25  |
 +|1908  |Coordonatorul delegat pe probleme de sănătate ​ |Inspección General de Servicios (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |jmartin@msssi.es ​ |+34 91 596 4112  |
 +|1955  |Coordonatorul delegat pe probleme de servicii sociale ​ |Subdirección General de Programas Sociales (Ministerio de Sanidad, Servicios Política Sociales e Igualdad; Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |rarino@msssi.es ​ |+34 91 8226592 ​ |
 +|2013  |Coordonatorul delegat pe probleme de sport  |Subdirección General de Régimen Jurídico del Deporte (Consejo Superior de Deportes, Ministerio de Educación, Política Social y Deporte) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |ramon.barba@csd.mec.es ​ |+34 91 5896967 ​ |
 +|1921  |Coordonatorul delegat pe probleme de transport ​ |Dirección General de Transporte Terrestre (Ministerio de Fomento) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |bbermejo@fomento.es ​ |+34 91 597 7456  |
 +|2059  |Coordonatorul delegat pe probleme de transport ​ |Jefatura Central de Tráfico (Ministerio de Interior) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |relaciones.internacionales@dgt.es ​ |+34 91 301 83 13  |
 +|4941  |Coordonatorul delegat pe probleme de transport în sectorul aviaţiei civile ​ |Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |sespana@fomento.es ​ |+34 91 597 5361  |
 +|4936  |Coordonatorul delegat pe probleme de transport în sectorul marinei comerciale ​ |Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Fomento) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |lmguerez@fomento.es ​ |+34 91 597 9197  |
 +|1922  |Coordonatorul delegat pe probleme de turism ​ |Subdirección Gral. de Cooperación y Competitividad Turística (Secretaría de Estado de Turismo) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |jgomezhi@minetur.es ​ |+34 91 732 6479  |
 +|2155  |Coordonatorul delegat pentru servicii în domeniul educaţiei ​ |D.G. de Evaluación y Cooperación Territorial (Mº de Educación, Cultura y Deporte) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |caridad.donaire@educacion.es ​ |+34 91 701 8078  |
 +|2060  |Coordonatorul delegat pentru serviciile care utilizează explozivi şi serviciile de securitate privată ​ |Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio de Interior) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |jrhf@interior.es ​ |+34 91 5371968 ​ |
 +|4404  |Coordonatorul IMI pentru Directiva privind drepturile pacienților – Autoritatea națională pentru reglementarea practicii profesioniștilor din domeniul sănătății ​ |Subd.Gral. de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Area de Acreditación Docente) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |MADRID ​ |pcarbajo@msssi.es ​ |+34 915961793 ​ |
 +|1907  |Delegated coordinator for agricultural and environmental services ​ |Inspección General de Servicios (Ministerio de Agricultura,​ Alimentación y Medio Ambiente) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |iurbiola@magrama.es ​ |+34 91347 5520  |
 +|1920  |Delegated coordinator for legal services ​ |Subdirección General de Política Legislativa (Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |jacobo.fernandez@mjusticia.es ​ |+34 91 390 44 25  |
 +|1913  |Delegated coordinator for services related to real estates, urban planning, housing and construction ​ |S.G. de Normativa y Estudios Técnicos (Mº de Fomento) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |camajagranzas@fomento.es ​ |+34 91 5978378 ​ |
 +|1349  |IMI Coordinator for the autonomous community of Andalusia ​ |Dirección General de Planificación y Evaluación. Coordinador autonómico IMI en Andalucía (SDIMIC). ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Sevilla ​ |atencionimi.chap@juntadeandalucia.es ​ |+34 954782582 ​ |
 +|1328  |IMI Coordinator for the autonomous community of Aragon ​ |Inspección General de Servicios.- Departamento de Hacienda y Administración Pública.- Gobierno de Aragón ​ |Spania ​ |Aragon ​ |Zaragoza ​ |mjgallardo@aragon.es ​ |+34 976715734 ​ |
 +|1339  |IMI Coordinator for the autonomous community of La Rioja  |Servicio de Acción Exterior y Cooperación;​ Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia ​ |Spania ​ |La Rioja  |Logroño ​ |imerino@larioja.org ​ |+34 941291412 ​ |
 +|1337  |IMI Coordinator for the autonomous community of the Balearic Islands ​ |D.G. de Acción Exterior y Relaciones Institucionales (Vicepresidencia y Consejería de Presidencia) ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Palma de Mallorca ​ |pduenyas@dgri.caib.es ​ |971 176016 ​ |
 +|6667  |Island Council Gran Canaria - Insular authority competent for all service sectors (autonomous community of the Canary Islands) ​ |Cabildo de Gran Canaria ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Las Palmas de Gran Canaria ​ |IMI@grancanaria.com ​ |+34 928 21 94 21  12108  |
 +|1143  |Ministry of Finance and Public Administration (NIMIC) ​ |Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (NIMIC) ​ |Spania ​ |%%*%% Acoperire/ competenţă naţională ​ |Madrid ​ |esther.perez@seap.minhap.es ​ |+34 91 273 4625  |
 +|6326  |Municipal competent authority of the province of Barcelona (autonomous community of Catalonia) ​ |Diputació de Barcelona ​ |Spania ​ |Catalonia ​ |Barcelona ​ |ds.cooperacio@diba.cat ​ |+34 934022200 ​ |
 +|6333  |Municipal competent authority of the province of Girona (autonomous community of Catalonia) ​ |Diputació Provincial de Girona ​ |Spania ​ |Catalonia ​ |Girona ​ |cooperaciomunicipal@ddgi.cat ​ |+34 972185070 ​ |
 +|6024  |Municipalitatea Acedera (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE ACEDERA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |ACEDERA ​ |diego.cc@wanadoo.es ​ |+34 924825053 ​ |
 +|7784  |Municipalitatea Adeje (Tenerife) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Adeje (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Adeje (Tenerife) ​ |anama@adeje.es ​ |+34 922 75 62 00 (Ext.: 288)  |
 +|7631  |Municipalitatea Agaete (Gran Canaria) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Agaete (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Agaete. Gran Canaria ​ |departamentosecretaria@aytoagaete.es ​ |+34 928 89 80 02 (Ext.: 9219)  |
 +|6276  |Municipalitatea Aguimes (Gran Canaria) - autoritatea locală competentă pentru toate sectoarele de servicii (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Agüimes (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Agüimes ​ |mjleal@aguimes.es ​ |+34 928 78 57 17  |
 +|7776  |Municipalitatea Agulo (La Gomera) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Agulo (La Gomera) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Agulo (La Gomera) ​ |cultura@aytoagulo.com ​ |+34 922 14 60 00  |
 +|6031  |Municipalitatea Alagon del Rio (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO ALAGON DEL RIO  |Spania ​ |Extremadura ​ |ALAGÓN DEL RÍO  |amsoquer@asambleaex.es ​ |+34 927454045 ​ |
 +|5680  |Municipalitatea Alaior - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Menorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament d'​Alaior ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Alaior (Menorca) ​ |sac@aj-alaior.org ​ |+34 971371002 ​ |
 +|6669  |Municipalitatea Alajero (La Gomera) – autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Alajeró (La Gomera) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Alajeró ​ |secretaria@ayuntamientoalajero.es ​ |+34 922 89 51 55 (Ext.:​19) ​ |
 +|5986  |Municipalitatea Alange (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE ALANGE ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |ALANGE ​ |ayuntamiento@alange.es ​ |+34 924365101 ​ |
 +|6369  |Municipalitatea Alaro - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca -Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament d'​Alaró ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Alaró ​ |mmunar@ajalaro.net ​ |+34 971510000 ​ |
 +|7423  |Municipalitatea Albacete - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Albacete ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Albacete ​ |alcaldesa@ayto-albacete.es ​ |+34 967596100 ​ |
 +|6361  |Municipalitatea Albolote - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Albolote ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Albolote ​ |francisco@albolote.com ​ |+34 958465115 ​ |
 +|6313  |Municipalitatea Alcala de Guadaira - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Alcalá de Guadaíra ​ |agenda21@alcalaguadaira.org ​ |+34 954979185 ​ |
 +|7118  |Municipalitatea Alcazar de San Juan - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Alcázar de San Juan  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Alcázar de San Juan  |alcalde@aytoalcazar.es ​ |+34 926579100 ​ |
 +|7070  |Municipalitatea Alcor - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Mairena del Alcor  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Mairena del Alcor (Sevilla) ​ |drodriguez@mairenadelalcor.es ​ |+34 955748830 ​ |
 +|6379  |Municipalitatea Alcudia - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca -Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament d'​Alcúdia ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Alcúdia ​ |secretaria@alcudia.net ​ |+34 971548071 ​ |
 +|5904  |Municipalitatea Aldeacentenera (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO ALDEACENTENERA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |ALDEACENTENERA ​ |ayuntamiento@aldeacentenera.net ​ |+34 927314027 ​ |
 +|5297  |Municipalitatea Algaida - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament d'​Algaida ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Algaida ​ |ajuntament@ajalgaida.net ​ |+34 971125076 ​ |
 +|7418  |Municipalitatea Algeciras - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Algeciras ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Algeciras ​ |secretario.general@ayto-algeciras.es ​ |+34 956672711 ​ |
 +|6304  |Municipalitatea Alhaurin de la Torre - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Alhaurín de la Torre  |mdcarrera@alhaurindelatorre.es ​ |+34 952417156 ​ |
 +|6390  |Municipalitatea Alhaurin el Grande - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Málaga ​ |bernimanza@alhaurinelgrande.es ​ |+34 952490000 ​ |
 +|5980  |Municipalitatea Alia (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO ALIA  |Spania ​ |Extremadura ​ |ALIA  |secretaria@villadealia.com ​ |+34 927366002 ​ |
 +|5959  |Municipalitatea Alia (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO CUACOS DE YUSTE  |Spania ​ |Extremadura ​ |CUACOS DE YUSTE  |steno@cuacosdeyuste.es ​ |+34 927172058 ​ |
 +|7496  |Municipalitatea Almaden - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Almadén ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Almadén ​ |secretaria@almaden.es ​ |+34 926710052 ​ |
 +|8341  |Municipalitatea Almagro - autoritatea locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Almagro ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Almagro ​ |alcaldia@almagro.es ​ |+34 926860046 ​ |
 +|8352  |Municipalitatea Almasa - autoritatea locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Almansa ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Almansa ​ |icarbo@ayto-almansa.es ​ |+34 967311559 ​ |
 +|6004  |Municipalitatea Almendral (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE ALMENDRAL ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |ALMENDRAL ​ |vgamero1@hotmail.com ​ |+34 924430001 ​ |
 +|8463  |Municipalitatea Almodovar del Campo - autoritatea locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla- La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Almodovar del Campo  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Almodóvar del campo  |ayuntamiento@almodovardelcampo.es ​ |+34 926483072 ​ |
 +|6953  |Municipalitatea Almonte - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Almonte ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Almonte ​ |omic.almonte@gmail.com ​ |+34 959026600 ​ |
 +|6307  |Municipalitatea Almunecar - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Almuñécar ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Almuñécar ​ |arantza77_1@hotmail.com ​ |+34 958838621 ​ |
 +|7549  |Municipalitatea Alovera - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Alovera ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Alovera ​ |info@aytoalovera.es ​ |+34 949275260 ​ |
 +|6382  |Municipalitatea Andratx - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca -Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament d'​Andratx ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Andratx ​ |jasuau@andratx.cat ​ |+34 971628000 ​ |
 +|5633  |Municipalitatea Andujar - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamieno de Andújar ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Andújar ​ |jlfernandez@andujar.es ​ |+34 953508200 ​ |
 +|7215  |Municipalitatea Anover de Tajo - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Añover de Tajo  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Añover de Tajo  |alcaldia@anoverdetajo.es ​ |+34 925506003 ​ |
 +|6325  |Municipalitatea Antequera - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Antequera ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Antequera ​ |iae@antequera.es ​ |+34 952709113 ​ |
 +|7703  |Municipalitatea Antigua (Fuerteventura) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Antigua (Fuerteventura) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Antigua - Fuerteventura ​ |secretaria@ayto-antigua.es ​ |+34 928 87 80 04 (Ext.: 215)  |
 +|5837  |Municipalitatea Archez - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Archez ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Archez ​ |secretaria@archez.es ​ |+34 952553159 ​ |
 +|8174  |Municipalitatea Arcos (Cadiz) - Autoritate locală competentă (Comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Arcos  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Arcos de la Frontera ​ |juna.alvarez@arcosdelafrontera.es ​ |+34 956700800 ​ |
 +|7154  |Municipalitatea Argamasilla de Alba - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Argamasilla de Alba  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Argamasilla de Alba  |secretaria@argamasilladealba.es ​ |+34 926521034 ​ |
 +|8361  |Municipalitatea Argamasilla de Calatrava - autoritate locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Argamasilla de Calatrava ​ |ayto_argamasillacva@dipucr.es ​ |+34 926442520 ​ |
 +|8351  |Municipalitatea Arges - autoritatea locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Argés ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Argés ​ |alcaldearges@telefonica.net ​ |+34 925376281 ​ |
 +|6389  |Municipalitatea Ariany - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca -Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament d'​Ariany ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Ariany ​ |mriera@ajariany.net ​ |+34 971561182 ​ |
 +|6661  |Municipalitatea Arico (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Arico (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Arico ​ |aedl@ayuntamientodearico.com ​ |+34 922 76 81 25  |
 +|6986  |Municipalitatea Armilla (Granada) - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Armilla ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Armilla (Granada) ​ |esteban.terron@ayuntamientodearmilla.com ​ |+34 958578015 ​ |
 +|6665  |Municipalitatea Arona (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Arona (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Arona ​ |jpgarcia@arona.org ​ |+34 922 76 16 00 (Ext.: 2660)  |
 +|6673  |Municipalitatea Arrecife (Lanzarote) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Arrecife. Lanzarote ​ |aperturas@arrecife.es ​ |+34 928 81 27 50 (Ext.: 104)  |
 +|6009  |Municipalitatea Arroyomolinos (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO ARROYOMOLINOS ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |ARROYOMOLINOS ​ |info@aytoarroyomolinos.org ​ |+34 927385002 ​ |
 +|6144  |Municipalitatea Arta - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament d'​Artà ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Artà ​ |ajuntament@arta.cat ​ |+34 971829595 ​ |
 +|6253  |Municipalitatea Artenara (Gran Canaria) - autoritatea locală competentă pentru toate sectoarele de servicii (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Artenara (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Artenara (Gran Canaria) ​ |administracion@artenara.es ​ |+34 928 66 61 17  |
 +|6644  |Municipalitatea Arucas (Gran Canaria) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Arucas (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Arucas ​ |jcllarena@arucas.org ​ |+34 928 62 28 88  |
 +|5877  |Municipalitatea Ayamonte - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Ayamonte ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Ayamonte ​ |isidorogutierrez@ayto-ayamonte.es ​ |+34 959470342 ​ |
 +|6347  |Municipalitatea Aznalcollar - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă ​ Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Aznalcóllar ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Aznalcóllar ​ |secretariaaznalcollar@dipusevilla.es ​ |+34 954133015 ​ |
 +|8349  |Municipalitatea Azuqueca de Henares - autoritate locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Azuqueca de Henares ​ |secretario@azuqueca.net ​ |+34 949277128 ​ |
 +|6791  |Municipalitatea Badajoz (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |BADAJOZ ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |BADAJOZ ​ |egarcia@aytobadajoz.es ​ |+34 924210000 ​ |
 +|6433  |Municipalitatea Badolatosa - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă ​ Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Badolatosa ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Badolatosa ​ |corralespi@hotmail.es ​ |+34 954018810 ​ |
 +|6391  |Municipalitatea Banyalbufar - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Banyalbufar ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Banyalbufar ​ |bcaules@ajbanyalbufar.net ​ |+34 971148580 ​ |
 +|6349  |Municipalitatea Barbate - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă ​ Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Barbate ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Barbate ​ |paco.robles@barbate.es ​ |+34 956929050 ​ |
 +|6066  |Municipalitatea Bargas - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă Castillia-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Bargas ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Bargas ​ |fquiros@bargas.es ​ |+34 925493242 ​ |
 +|7655  |Municipalitatea Barlovento (La Palma) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Barlovento (La Palma) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Barlovento (La Palma) ​ |jfgr15@hotmail.com ​ |+34 922 18 60 02 (Ext.: 31)  |
 +|5913  |Municipalitatea Belvis de Monroy (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO BELVIS DE MONROY ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |BELVIS DE MONROY ​ |ayto@belvis.org ​ |+34 927575823 ​ |
 +|4968  |Municipalitatea Benalmadena - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Benalmádena ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Benalmádena ​ |mjose.navarrete@benalmadena.com ​ |+34 952579931 ​ |
 +|6348  |Municipalitatea Benaojan - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă ​ Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Benaoján ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Benaoján ​ |agomez@benaojan.es ​ |+34 952167046 ​ |
 +|6435  |Municipalitatea Berja - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă ​ Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Berja  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Berja ​ |mruedaca@berja.es ​ |+34 950490007 ​ |
 +|6167  |Municipalitatea Berlanga (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE BERLANGA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |BERLANGA ​ |berlanga@dip-badajoz.es ​ |+34 924894001 ​ |
 +|8149  |Municipalitatea Betancuria (Fuerteventura) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Betancuria (Fuerteventura) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Betancuria (Fuerteventura) ​ |secretaria@aytobetancuria.org ​ |+34 928 87 83 23  |
 +|6792  |Municipalitatea Binissalem (Binisalem) - Autoritate locală/​municipală pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii în vederea prestării de activităţi şi servicii (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Binissalem ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Binissalem ​ |cborras@ajbinissalem.net ​ |+34 971886558 ​ |
 +|6184  |Municipalitatea Bodonal de la Sierra (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE BODONAL DE LA SIERRA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |BODONAL DE LA SIERRA ​ |bodonal@dip-badajoz.es ​ |+34 924721700 ​ |
 +|6624  |Municipalitatea Bolaños de Calatrava - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă ​ Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Bolaños de Calatrava ​ |alcaldia@bolanosdecalatrava.es ​ |+34 926870027/​48 ​ |
 +|6646  |Municipalitatea Brena Alta (La Palma) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Breña Alta (La Palma) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Breña Alta  |recursoshumanos@balta.org ​ |+34 922 43 75 74  |
 +|7656  |Municipalitatea Brena Baja (La Palma) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Breña Baja (La Palma) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Breña Baja (La Palma) ​ |ecabrera@bbaja.es ​ |+34 922 43 59 55 (Ext.: 206)  |
 +|7712  |Municipalitatea Buenavista del Norte (Tenerife) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Buenavista del Norte (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Buenavista del Norte. Tenerife ​ |alcaldia@buenavistadelnorte.com ​ |+34 922 12 90 30 (Ext.: 1241)  |
 +|5299  |Municipalitatea Buger - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Búger ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Búger ​ |ajuntament@ajbuger.net ​ |+34 971516146 ​ |
 +|5826  |Municipalitatea Bunyola - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Bunyola ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Bunyola ​ |batlia@ajbunyola.net ​ |+34 971613007 ​ |
 +|7086  |Municipalitatea Cabanillas del Campo - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Cabanillas del Campo  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Cabanillas del Campo  |secretaria@aytocabanillas.org ​ |+34 949 337600 ​ |
 +|6314  |Municipalitatea Cabra - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Cabra  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Cabra ​ |pedro.valverde@cabra.es ​ |+34 957520050 ​ |
 +|5961  |Municipalitatea Caceres (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE CÁCERES ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |CÁCERES ​ |pcatalan@ayto-caceres.es ​ |+34 927255758 ​ |
 +|7421  |Municipalitatea Cadiz - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Cádiz ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Cádiz ​ |marcos.mariscalruiz@cadiz.es ​ |+34 956241016 ​ |
 +|5286  |Municipalitatea Calvia - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Calvià. ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Calvià ​ |calvia@calvia.com ​ |+34 971139100 ​ |
 +|5834  |Municipalitatea Camas - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Camas  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Camas ​ |jorgemiranda@ayto-camas.org ​ |+34 955980852 ​ |
 +|6409  |Municipalitatea Campanet - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Campanet ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Campanet ​ |mserra@ajcampanet.net ​ |+34 971516006 ​ |
 +|6720  |Municipalitatea Campo de Criptana - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă ​ Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Campo de Criptana ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Campo de Criptana ​ |secretario@campodecriptana.es ​ |+34 926562057 ​ |
 +|6142  |Municipalitatea Campos - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Campos ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Campos ​ |secretaria@ajcampos.org ​ |+34 971652143 ​ |
 +|7642  |Municipalitatea Candelaria (Tenerife) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Candelaria (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Candelaria. Tenerife ​ |comercio@candelaria.es ​ |+34 922 50 08 00 (Ext.:​103) ​ |
 +|6393  |Municipalitatea Capdepera - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Capdepera ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Capdepera ​ |marisa@ajcapdepera.net ​ |+34 971563052 ​ |
 +|6323  |Municipalitatea Carmona - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Carmona ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Carmona ​ |tecnicoactividades@carmona.org ​ |+34 954140011 ​ |
 +|6373  |Municipalitatea Carrion de los Cespedes - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Carrión de los Céspedes ​ |matilderiveradaza@carriondeloscespedes.es ​ |+34 954755432-126-145 ​ |
 +|4960  |Municipalitatea Cartama - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Cártama ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Cártama ​ |cfernandez@cartama.es ​ |+34 952422126 ​ |
 +|8153  |Municipalitatea Cartaya (Huelva) - Autoritate locală competentă (Comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento Cartaya ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Cartaya ​ |rocio.dac@ayto-cartaya.es ​ |+34 959 39 00 00  |
 +|6768  |Municipalitatea Casarrubios del Monte - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Casarrubios del Monte  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Casarrubios del Monte  |ayuntamiento@casarrubiosdelmonte.es ​ |+34 918172131 ​ |
 +|5979  |Municipalitatea Casas de Deon Pedro (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO CASAS DE DON PEDRO  |Spania ​ |Extremadura ​ |CASAS DE DON PEDRO  |isabellima@casasdedonpedro.es ​ |+34 924864111 ​ |
 +|6010  |Municipalitatea Casatejada (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE CASATEJADA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |CASATEJADA ​ |alcalde@casatejada.info ​ |+34 927547002 ​ |
 +|6719  |Municipalitatea Caudete - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Caudete ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Caudete ​ |sac@caudete.es ​ |+34 965827000 ​ |
 +|6021  |Municipalitatea Cilleros (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE CILLEROS ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |CILLEROS ​ |Ayuntamientodecilleros@gmail.com ​ |+34 927515075 ​ |
 +|5294  |Municipalitatea Ciutadella - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Menorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Ciutadella. Menorca ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Ciutadella ​ |alcaldia@ajciutadella.org ​ |+34 971484164 ​ |
 +|6837  |Municipalitatea Colomera - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Colomera ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Colomera ​ |secretaria.colomera@dipgra.es ​ |+34 958387011 ​ |
 +|5546  |Municipalitatea Consell - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Consell. ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Consell ​ |secretaria@ajconsell.net ​ |+34 971622095 ​ |
 +|6070  |Municipalitatea Consuegra - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă Castillia-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Consuegra ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Consuegra ​ |ayuntamiento@aytoconsuegra.es ​ |+34 925480185 Extension 7  |
 +|5628  |Municipalitatea Cordoba - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Córdoba ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Córdoba ​ |javier.delatorre@ayuncordoba.es ​ |+34 957499910 // 957 499 911  |
 +|5965  |Municipalitatea Cordobilla de Lacara (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO CORDOBILLA DE LÁCARA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |CORDOBILLA DE LÁCARA ​ |aytocordobilla@hotmail.com ​ |+34 924320022 ​ |
 +|5920  |Municipalitatea Coria (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE CORIA  |Spania ​ |Extremadura ​ |CORIA ​ |ayto@coria.infomail.es ​ |+34 927500175 ​ |
 +|6965  |Municipalitatea Coria del Río (Sevilla) - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Coria del Río  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Coria del Rio (Sevilla) ​ |secretariocoria@gmail.com ​ |+34 954770050 ​ |
 +|6026  |Municipalitatea Corral de Almaguer - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă Castillia-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Corral de Almaguer ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Corral de Almaguer ​ |corral.ayuntamiento@yahoo.es ​ |+34 925190325 ​ |
 +|6335  |Municipalitatea Cortegana - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Cortegana ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Cortegana ​ |secretaria@aytocortegana.es ​ |+34 9591315614 ​ |
 +|6420  |Municipalitatea Costitx - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Costitx ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Costitx ​ |mtarongi@ajcostitx.net ​ |+34 971876068 ​ |
 +|6767  |Municipalitatea Daimiel - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Daimiel ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Daimiel ​ |desarrollolocal@aytodaimiel.es ​ |+34 926855274/​646324194 ​ |
 +|6328  |Municipalitatea Dalias - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Dalías ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Dalías ​ |cmaranon@dalias.es ​ |+34 950494411 ​ |
 +|6403  |Municipalitatea Deia - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Deià  |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Deià ​ |cristina@ajdeia.net ​ |+34 971639077 ​ |
 +|5888  |Municipalitatea Deleitosa (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DELEITOSA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |DELEITOSA ​ |losadob@yahoo.es ​ |+34 924540004 ​ |
 +|7072  |Municipalitatea Dos Hermanas - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Dos Hermanas ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Dos Hermanas (Sevilla) ​ |jmora@doshermanas.es ​ |+34 954919504 ​ |
 +|5830  |Municipalitatea Ecija - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Écija ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Écija ​ |fjalhama@ecija.es ​ |+34 954024359 ​ |
 +|5301  |Municipalitatea Eivissa / Ibiza - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Ibiza - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament d'​Eivissa ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Eivissa ​ |matilde.manzano@eivissa.es ​ |+34 971397500 ​ |
 +|4944  |Municipalitatea El Elejido - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de El Ejido  |Spania ​ |Andaluzia ​ |El Ejido  |jefaturari@elejido.org ​ |+34 950541000 ​ |
 +|6663  |Municipalitatea El Paso (La Palma) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de El Paso (La Palma) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |El Paso  |mperez@elpaso.es ​ |+34 922 485 130  |
 +|7640  |Municipalitatea El Pinar de El Hierro (El Hierro) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |El Pinar de El Hierro ​ |idairahernandez@aytoelpinar.org ​ |+34 922 55 80 85  |
 +|6309  |Municipalitatea El Puerto de Santa Maria - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |El Puerto de Santa María ​ |eduardo.pardogonzalez-nandin@elpuertodesantamaria.es ​ |+34 956483100 ​ |
 +|7790  |Municipalitatea El Rosario (Tenerife) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de El Rosario (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |El Rosario (Tenerife) ​ |anita@ayuntamientoelrosario.org ​ |+34 922 01 01 60 (Ext.: 1010 y 1011)  |
 +|6531  |Municipalitatea El Sauzal (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de El Sauzal (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |El Sauzal ​ |secretaria@elsauzal.es ​ |+34 922 57 00 00  |
 +|6670  |Municipalitatea El Tanque (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de El Tanque (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |El Tanque ​ |monica.tanque@cabtfe.es ​ |+34 922 13 67 15 (Ext.: 11)  |
 +|6181  |Municipalitatea El Torno (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO EL TORNO  |Spania ​ |Extremadura ​ |EL TORNO  |sonia.eltorno@hotmail.com ​ |+34 927175066 ​ |
 +|5298  |Municipalitatea Es Castell - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Menorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Es Castell ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Es Castell ​ |secretaria.ajtescastell@silme.es ​ |+34 971365193 ​ |
 +|5839  |Municipalitatea Es Mercadal - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Menorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament d'Es Mercadal ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Es Mercadal (Menorca) ​ |urbanisme@esmercadal.es ​ |+34 971375002 ​ |
 +|5753  |Municipalitatea Es Migjorn Gran - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Menorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament des Migjorn Gran  |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Es Migjorn Gran  |ehuguet@ajmigjorngran.org ​ |+34 971370110 ​ |
 +|6795  |Municipalitatea Escorca - Autoritate locală/​municipală pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii în vederea prestării de activităţi şi servicii (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament d'​Escorca ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Escorca ​ |ajuntament@ajescorca.net ​ |+34 971517005 ​ |
 +|6423  |Municipalitatea Espejo - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Espejo ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Espejo ​ |centroespejo@hotmail.com ​ |+34 957376001 ​ |
 +|6339  |Municipalitatea Espera - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Espera ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Espera ​ |jclavijo.espera@dipucadiz.es ​ |+34 956720011 ​ |
 +|6412  |Municipalitatea Esporles - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament d'​Esporles ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Esporles ​ |dsureda@esporles.cat ​ |+34 971610002 ​ |
 +|7262  |Municipalitatea Esquivias - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Esquivias ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Esquivias ​ |secretaria@aytoesquivias.es ​ |+34 925520161 ​ |
 +|5827  |Municipalitatea Estellencs - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament d'​Estellencs ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Estellencs ​ |secretaria@ajestellencs.net ​ |+34 971618521 ​ |
 +|6959  |Municipalitatea Estepona - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Estepona ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Estepona ​ |sacebedo@estepona.es ​ |+34 952791646 ​ |
 +|6683  |Municipalitatea Fasnia (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Fasnia (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Fasnia ​ |juanlozano@fasnia.com ​ |+34 922 53 00 28 (Ext.: 200)  |
 +|6384  |Municipalitatea Felantix - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Felanitx ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Felanitx ​ |marc@felanitx.org ​ |+34 971580051 ​ |
 +|5304  |Municipalitatea Ferreries - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Menorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Ferreries ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Ferreries ​ |secretaria@ajferreries.org ​ |+34 971373003 ​ |
 +|7788  |Municipalitatea Firgas (Gran Canaria) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Firgas (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Firgas (Gran Canaria) ​ |aedlfirgas@firgas.es ​ |+34 928 62 52 36  |
 +|6378  |Municipalitatea Fornalutx - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Fornalutx ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Fornalutx ​ |jvicens@ajfornalutx.net ​ |+34 971631901 ​ |
 +|6246  |Municipalitatea Fregenal de la Sierra (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO FREGENAL DE LA SIERRA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |FREGENAL DE LA SIERRA ​ |desarrollo@fregenaldelasierra.es ​ |+34 924720238 ​ |
 +|8152  |Municipalitatea Fuencaliente (La Palma) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Fuencaliente (La Palma) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Fuencaliente (La Palma) ​ |vicentegtortosa@yahoo.es ​ |+34 922 44 40 03 (Ext.: 0216)  |
 +|5919  |Municipalitatea Fuengirola - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Fuengirola ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Fuengirola ​ |asesoriajuridica@fuengirola.org ​ |+34 952589300 ​ |
 +|7119  |Municipalitatea Fuensalida - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Fuensalida ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Fuensalida ​ |ayuntamiento@fuensalida.es ​ |+34 925776013 ​ |
 +|6016  |Municipalitatea Fuente del Arco (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO FUENTE DEL ARCO  |Spania ​ |Extremadura ​ |FUENTE DEL ARCO  |desarrollolocal@fuentedelarco.es ​ |+34 924878001 ​ |
 +|6022  |Municipalitatea Fuente del Maestre (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE FUENTE DEL MAESTRE ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |FUENTE DEL MAESTRE ​ |secretaria@fuentedelmaestre.es ​ |+34 924530150 ​ |
 +|7635  |Municipalitatea Galdar (Gran Canaria) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Gáldar (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Gáldar. Gran Canaria ​ |cguerra@galdar.es ​ |+34 928 88 00 50 (Ext.: 8200)  |
 +|7657  |Municipalitatea Garachico (Tenerife) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Garachico (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Garachico (Tenerife) ​ |yasminasuarez@garachico.es ​ |+34 922 83 00 00 (Ext.:​233) ​ |
 +|6676  |Municipalitatea Garafia (La Palma) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Garafía (La Palma) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Garafía. La Palma  |yperez@garafia.org ​ |+34 922 40 00 29 (Ext.: 203)  |
 +|5984  |Municipalitatea Garciaz (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO GARCIAZ ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |GARCIAZ ​ |jjpredondo@hotmail.com ​ |+34 927332059 ​ |
 +|5914  |Municipalitatea Garvin de la Jara (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO GARVIN DE LA JARA  |Spania ​ |Extremadura ​ |GARVIN DE LA JARA  |garvinjara@correovia.com ​ |+34 927553052 ​ |
 +|3767  |Municipalitatea Gijon - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă Principatul Asturiei) ​ |Autoridad competente local de Gijon  |Spania ​ |Principatul Asturias ​ |Gijon ​ |dalonso@gijon.es ​ |+34 985 18 11 11  |
 +|4957  |Municipalitatea Granada - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Granada ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Granada ​ |jasa@granada.org ​ |+34 609077217 ​ |
 +|7789  |Municipalitatea Granadilla de Abona (Tenerife) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Granadilla de Abona (Tenerife) ​ |secretario@granadilladeabona.org ​ |+34 922 75 99 16  |
 +|6345  |Municipalitatea Grazalema - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Grazalema ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Grazalema ​ |secretaria.grazalema@dipucadiz.es ​ |+34 956132011 ​ |
 +|8362  |Municipalitatea Guadalajara - autoritatea locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Guadalajara ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Guadalajara ​ |mjgarcia@aytoguadalajara.es ​ |+34 949887070 ​ |
 +|6340  |Municipalitatea Guadalcacin - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Guadalcacín ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Guadalcacín ​ |alcaldia@aytoguadalcacin.org ​ |+34 956929082 ​ |
 +|6388  |Municipalitatea Guadix - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Guadix ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Guadix ​ |aperez.urbanismo@guadix.es ​ |+34 958669314 ​ |
 +|7636  |Municipalitatea Guía de Isora (Tenerife) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Guía de Isora (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Guía de Isora. Tenerife ​ |secretaria@guiadeisora.org ​ |+34 922 85 01 00 (Ext. 3160)  |
 +|6530  |Municipalitatea Guimar (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Güímar (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Güímar ​ |secretario@guimar.es ​ |+34 922 52 61 08  |
 +|5966  |Municipalitatea Haba (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO LA HABA  |Spania ​ |Extremadura ​ |LA HABA  |secretario@lahaba.es ​ |+34 924823161 ​ |
 +|8178  |Municipalitatea Haria (Lanzarote) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Haría (Lanzarote) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Haría (Lanzarote) ​ |secretaria@ayuntamientodeharia.com ​ |+34 928 83 53 00 Ext.:​18 ​ |
 +|8459  |Municipalitatea Hellin - autoritatea locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla- La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Hellin ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Hellín ​ |secretaria@hellin.es ​ |+34 967541500 ​ |
 +|8434  |Municipalitatea Herencia - autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Herencia ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Herencia ​ |secretaria@herencia.es ​ |+34 926571002 ​ |
 +|7637  |Municipalitatea Hermigua (La Palma) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Hermigua (La Gomera) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Hermigua. La Gomera ​ |padron@villadehermigua.com ​ |+34 922 14 40 40 (Ext.:​1) ​ |
 +|5953  |Municipalitatea Hervas (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE HERVAS ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |HERVÁS ​ |ayto@hervas.com ​ |+34 927481002 ​ |
 +|6075  |Municipalitatea Hornachos (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE HORNACHOS ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |HORNACHOS ​ |aedlhornachos@extremaduratrabaja.net ​ |+34 924533533 ​ |
 +|8215  |Municipalitatea Huelva - Autoritate locală competentă (Comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento ​ de Huelva ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Huelva ​ |rafael.cordero@huelva.es ​ |+34 959 210253 ​ |
 +|6346  |Municipalitatea Huetor Santillan - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Huetor Santillán ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Huetor Santillán ​ |huetorsantillan@dipgra.es ​ |+34 958546013 ​ |
 +|6097  |Municipalitatea Ibahernando (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO IBAHERNANDO ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |IBAHERNANDO ​ |ibahernando@aytos.dip-caceres.es ​ |+34 927330011 ​ |
 +|7255  |Municipalitatea Illescas - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Illescas ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Illescas ​ |secretaria-gestion@aytoillescas.es ​ |+34 925511051 ​ |
 +|6394  |Municipalitatea Inca - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament d'​Inca ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Inca  |cmena@incaciutat.com ​ |+34 871914000 ​ |
 +|4966  |Municipalitatea Isla Cristina - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Isla Cristina ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Isla Cristina ​ |ayuntamiento@islacristina.org ​ |+34 959621304 ​ |
 +|4173  |Municipalitatea Jerez de la Frontera - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Jerez de la Frontera ​ |mila.perez@aytojerez.es ​ |+34 956149305 ​ |
 +|6099  |Municipalitatea Jerez de los Caballeros (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |JEREZ DE LOS CABALLEROS ​ |mbernalbru@hotmail.com ​ |+34 924730011 ​ |
 +|6359  |Municipalitatea Jimena de la Frontera - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Jimena de la Frontera ​ |padron.jimena@dipucadiz.es ​ |+34 956648129 ​ |
 +|5884  |Municipalitatea La Albuera (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO LA ALBUERA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |LA ALBUERA ​ |albueraturismo@hotmail.com ​ |+34 924480001 ​ |
 +|6664  |Municipalitatea La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |La Aldea de San Nicolás ​ |ajuridica@aytolaaldea.com ​ |+34 928 89 23 05 (Ext.: 1113)  |
 +|6350  |Municipalitatea La Campana - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de La Campana ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |La Campana ​ |webmaster@lacampana.info ​ |+34 647579892 ​ |
 +|7632  |Municipalitatea La Frontera (El Hierro) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de La Frontera (El Hierro) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |La Frontera. El Hierro ​ |ralegre@aytofrontera.org ​ |+34 922 55 59 99  |
 +|7780  |Municipalitatea La Guancha (Tenerife) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de La Guancha (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |La Guancha (Tenerife) ​ |vfalcon@laguancha.es ​ |+34 922 13 02 10  |
 +|6434  |Municipalitatea La Linea de la Concepción - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |La Línea de la Concepción ​ |urbanismo.pk@gmail.com ​ |+34 956761430 ​ |
 +|6680  |Municipalitatea La Matanza (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |La Matanza de Acentejo ​ |mjose@matanceros.com ​ |+34 922 57 71 20 (Ext.: 202)  |
 +|7641  |Municipalitatea La Olivia (Fuerteventura) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |La Oliva (Fuerteventura) ​ |economista@laoliva.es ​ |+34 928 86 19 04 (Ext.: 307)  |
 +|7797  |Municipalitatea La Orotava (Tenerife) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de La Orotava (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |La Orotava (Tenerife) ​ |manolodm@villadelaorotava.org ​ |+34 922 32 44 44 (Ext.: 206)  |
 +|7096  |Municipalitatea La Puebla de Almoradiel - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de El Casar  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |El Casar  |secretaria@elcasar.es ​ |+34 949 334001 ​ |
 +|7248  |Municipalitatea La Puebla de Montalban - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |La Puebla de Montalbán ​ |pueblamontal@diputoledo.es ​ |+34 925745858 ​ |
 +|6365  |Municipalitatea La Roda de Andalucía - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de La Roda de Andalucía ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |La Roda de Andalucía ​ |manueldiegoberbelblanca@dipusevilla.es ​ |+34 954016002 ​ |
 +|6718  |Municipalitatea La Solana - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de La Solana ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |La Solana ​ |adl@lasolana.es ​ |+34 926631011 ​ |
 +|6660  |Municipalitatea La Victoria de Acentejo (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |La Victoria de Acentejo ​ |aedl1@lavictoriadeacentejo.es ​ |+34 922 58 00 31 (Ext.:​138) ​ |
 +|6839  |Municipalitatea Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Las Palmas de Gran Canaria ​ |nguerra@laspalmasgc.es ​ |+34 928 44 63 74  |
 +|4742  |Municipalitatea Lebrija - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Lebrija ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Lebrija ​ |cristobal_sanchez75@hotmail.com ​ |+34 955974525 ​ |
 +|5871  |Municipalitatea Lepe - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Lepe  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Lepe  |pmendoza@ayto-lepe.es ​ |+34 959625008 ​ |
 +|5218  |Municipalitatea L'​Hospitalet de Llobregat (comunitatea autonomă Catalonia) ​ |AYUNTAMIENTO DE L'​HOSPITALET DE LLOBREGAT ​ |Spania ​ |Catalonia ​ |L'​HOSPITALET DE LLOBREGAT ​ |mialonso@l-h.cat ​ |+34 934029501 ​ |
 +|6163  |Municipalitatea Lloret de Vistalegre (Llorito) - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Lloret de Vistalegre ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Lloret de Vistalegre ​ |ajuntament@ajlloretdevistalegre.net ​ |+34 971524189 ​ |
 +|5300  |Municipalitatea Lloseta - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Lloseta ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Lloseta ​ |ajuntament@ajlloseta.net ​ |+34 971514033 ​ |
 +|6401  |Municipalitatea Llubi - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Llubí ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Llubí ​ |secretaria@ajllubi.net ​ |+34 971522002 ​ |
 +|6410  |Municipalitatea Llucmajor (Lluchmayor) - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Llucmajor ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Llucmajor ​ |ajulia@llucmajor.org ​ |+34 971669315 ​ |
 +|6311  |Municipalitatea Los Barrios - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Los Barrios ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Los Barrios ​ |israel.sanchez@ayto-losbarrios.es ​ |+34 956582500 ​ |
 +|6227  |Municipalitatea Los Llanos de Aridane (La Palma) - autoritatea locală competentă pentru toate sectoarele de servicii (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (La Palma) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Los Llanos de Aridane ​ |mlorenzo@aridane.org ​ |+34 922 46 01 11 (ext. 260)  |
 +|6422  |Municipalitatea Los Palacios y Villafanca - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Los Palacios y Villafanca ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Los Palacios y Villafranca ​ |gertrudispedro@hotmail.com ​ |+34 955810600 ​ |
 +|6678  |Municipalitatea Los Realejos (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Los Realejos ​ |macarena.rodriguez.fumero@ayto-realejos.es ​ |+34 922 34 62 34 (Ext.: 306)  |
 +|6180  |Municipalitatea Los Santos de Maimona (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO LOS SANTOS DE MAIMONA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |LOS SANTOS DE MAIMONA ​ |miriam.guerrero@lossantosdemaimona.org ​ |+34 924544368 ​ |
 +|6535  |Municipalitatea Los Silbos (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Los Silos (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Los Silos  |asuncionriace@lossilos.es ​ |+34 922 84 00 04 (Ext.: 1013)  |
 +|5838  |Municipalitatea Los Villares - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de los Villares ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Los Villares ​ |ayuntamiento@losvillares.com ​ |+34 953320005 ​ |
 +|6725  |Municipalitatea Los Yebenes - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Los Yébenes ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Los Yébenes ​ |aytolosyebenes@telefonica.net ​ |+34 925320181 ​ |
 +|5989  |Municipalitatea Losar de la Vera (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO LOSAR DE LA VERA  |Spania ​ |Extremadura ​ |LOSAR DE LA VERA  |secretario@losardelavera.es ​ |+34 927570487 ​ |
 +|6308  |Municipalitatea Lucena - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Lucena ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Lucena ​ |carolina@aytolucena.es ​ |+34 957500410 ​ |
 +|6040  |Municipalitatea Madridejos - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă Castillia-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Madridejos ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Madridejos ​ |clipe@madridejos.es ​ |+34 925460016 ​ |
 +|6140  |Municipalitatea Madrigalejo (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE MADRIGALEJO ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |MADRIGALEJO ​ |madrigalejo@aytos.dip-caceres.es ​ |+34 927355002 ​ |
 +|5831  |Municipalitatea Mairena del Aljarafe - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Mairena del Aljarafe ​ |antonio.morcillo@mairenadelaljarafe.org ​ |+34 955768960 ​ |
 +|6774  |Municipalitatea Malaga - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Málaga ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Málaga ​ |pbriales@malaga.eu ​ |+34 952134900 ​ |
 +|8367  |Municipalitatea Malagon - autoritatea locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Malagón ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Malagón ​ |alcaldiamalagon@hotmail.com ​ |+34 926802545 ​ |
 +|6015  |Municipalitatea Malcocinado (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE MALCOCINADO ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |MALCOCINADO ​ |malcocinado@dip-badajoz.es ​ |+34 924899114 ​ |
 +|6416  |Municipalitatea Manacor - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Manacor ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Manacor ​ |ifuster@manacor.org ​ |+34 971849100 ​ |
 +|5721  |Municipalitatea Mancor de la Vall - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Mancor de la Vall  |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Mancor de la Vall  |ajuntament@ajmancordelavall.net ​ |+34 971501776 ​ |
 +|6721  |Municipalitatea Manzanares - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Manzanares ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Manzanares ​ |santoscatalan@manzanares.es ​ |+34 926610370 ​ |
 +|5670  |Municipalitatea Mao - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Menorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Maó.  |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Maó. (Menorca) ​ |alcaldia@ajmao.org ​ |+34 971369800 ​ |
 +|5738  |Municipalitatea Maracena - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Maracena ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Maracena ​ |abogado@maracena.es ​ |+34 958410598 ​ |
 +|8216  |Municipalitatea Marbella - Autoritate locală competentă (Comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Marbella ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Marbella ​ |vicesecretario@marbella.es ​ |+34 952 761100 ​ |
 +|8430  |Municipalitatea Marchamalo - autoritatea locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Marchamalo ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Marchamalo ​ |info@marchamalo.com ​ |+34 949250777 ​ |
 +|8173  |Municipalitatea Marchena (Sevilla) - Autoritate locală competentă (Comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Marchena ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Marchena ​ |domingo@marchena.org ​ |+34 955321010 ext 141  |
 +|6406  |Municipalitatea Maria de la Salut (Maria de la Salud) - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Maria de la Salut  |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Maria de la Salut  |hombremusgo@ajmariadelasalut.net ​ |+34 971525002 ​ |
 +|6153  |Municipalitatea Marratxi - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Marratxí ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Marratxí ​ |batlia@marratxi.es ​ |+34 971788100 ​ |
 +|6985  |Municipalitatea Martos - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Martos ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Martos (Jaén) ​ |juanmartinez@martos.es ​ |+34 953704005 ​ |
 +|5998  |Municipalitatea Medina de las Torres (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO MEDINA DE LAS TORRES ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |MEDINA DE LAS TORRES ​ |medinadelastorressaludable@yahoo.es ​ |+34 924560035 ​ |
 +|6740  |Municipalitatea Membrilla - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Membrilla ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Membrilla ​ |eugenio_elipe@aytomembrilla.org ​ |+34 926648023 ​ |
 +|6056  |Municipalitatea Miajadas (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |MIAJADAS ​ |alcalde@miajadas.org ​ |+34 927347000 ​ |
 +|6727  |Municipalitatea Miguel Esteban - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Miguel Esteban ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Miguel Esteban ​ |gemam@aytomiguelesteban.es ​ |+34 925172361 ​ |
 +|7400  |Municipalitatea Miguelturra - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Miguelturra ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Miguelturra ​ |administracion@ayto-miguelturra.es ​ |+34 926241111 ​ |
 +|6967  |Municipalitatea Mijas - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Mijas  |Spania ​ |Andaluzia ​ |MIJAS (MÁLAGA) ​ |mariobravo@mijas.es ​ |+34 952485900 ​ |
 +|6020  |Municipalitatea Millanes de la Mata (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE MILLANES DE LA MATA  |Spania ​ |Extremadura ​ |AYUNTAMIENTO DE MILLANES DE LA MATA,  |millanes@campoaranuelo.org ​ |+34 927530525 ​ |
 +|7801  |Municipalitatea Mogán (Gran Canaria) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Mogán (Gran Canaria) ​ |yafonso@mogan.es ​ |+34 928 15 88 00  |
 +|5991  |Municipalitatea Montehermoso (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE MONTEHERMOSO ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |MONTEHERMOSO ​ |aytomontehermoso@yahoo.es ​ |+34 927430138 ​ |
 +|5905  |Municipalitatea Montemolin (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO MONTEMOLIN ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |MONTEMOLIN ​ |montemolin@dip-badajoz.es ​ |+34 924510001 ​ |
 +|6139  |Municipalitatea Montijo (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE MONTIJO ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |MONTIJO ​ |montijo@dip-badajoz.es ​ |+34 924455693 ​ |
 +|5630  |Municipalitatea Montuiri - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Montuiri ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Montuiri ​ |cati@ajmontuiri.net ​ |+34 971644125 ​ |
 +|8382  |Municipalitatea Mora - autoritatea locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Mora  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Mora  |ayto@mora.es ​ |+34 925330025 ​ |
 +|7506  |Municipalitatea Moral de Calatrava - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Moral de Calatrava ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Moral de Calatrava ​ |auxsecretaria@moraldecalatrava.org ​ |+34 926330001 ​ |
 +|4866  |Municipalitatea Moron de la Frontera - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Morón de la Frontera ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Morón de la Forntera ​ |informatica@ayto-morondelafrontera.org ​ |+34 955856200 ​ |
 +|7081  |Municipalitatea Mota del Cuervo - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |La Puebla de Almoradiel ​ |secretaria@pueblaalmoradiel.org ​ |+34 925178001 ​ |
 +|7106  |Municipalitatea Mota del Cuervo - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Mota del Cuervo ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Mota de Cuervo ​ |jc.guerrero@motadelcuervo.es ​ |+34 967 180000 ​ |
 +|6729  |Municipalitatea Motilla de Palancar - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Motilla del Palancar ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Motilla del Palancar ​ |alcaldia@motilla.com ​ |+34 969331057 ​ |
 +|7787  |Municipalitatea Moya (Gran Canaria) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Moya (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Moya (Gran Canaria) ​ |jrrodriguez@villademoya.es ​ |+34 928 61 12 55 (Ext.:​104) ​ |
 +|5698  |Municipalitatea Muro - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Muro  |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Muro  |secretaria@ajmuro.net ​ |+34 971860036 ​ |
 +|8495  |Municipalitatea Nava (Comunitatea autonomă Asturias) ​ |Ayuntamiento de Nava  |Spania ​ |Principatul Asturias ​ |Nava  |Alcalde@ayto-nava.es ​ |+34 985 71 60 13  |
 +|6996  |Municipalitatea Nerja - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |AYUNTAMIENTO DE NERJA  |Spania ​ |Andaluzia ​ |NERJA (MÁLAGA) ​ |policialocal@nerja.org ​ |+34 952548400 ​ |
 +|6392  |Municipalitatea Nijar - autoritatea locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Níjar ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Níjar ​ |informatica@nijar.es ​ |+34 950367018 ​ |
 +|8388  |Municipalitatea Ocana - autoritatea locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Ocaña ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Ocaña ​ |p.informacionempresarial@aytoocana.com ​ |+34 925120910 ​ |
 +|7214  |Municipalitatea Olias del Rey - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Olías del Rey  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Olías del Rey  |luismiguel@aytoolias.es ​ |+34 925491005 ​ |
 +|5985  |Municipalitatea Oliva de la Frontera (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO OLIVA DE LA FRONTERA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |OLIVA DE LA FRONTERA ​ |aedl@olivafrontera.com ​ |+34 924740000 ​ |
 +|6198  |Municipalitatea Olivenza (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |OLIVENZA ​ |hector_garcia@olivenza.es ​ |+34 924492934 ​ |
 +|6190  |Municipalitatea Orellana la Vieja (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO ORELLANA LA VIEJA  |Spania ​ |Extremadura ​ |ORELLANA LA VIEJA  |jacingallardo@yahoo.es ​ |+34 924867801 ​ |
 +|6426  |Municipalitatea Oviedo (Comunitatea Atonomă a Prinicpatului Asturias) ​ |Ayuntamiento de Oviedo ​ |Spania ​ |Principatul Asturias ​ |Oviedo ​ |jdelapuente@oviedo.es ​ |+34 985 98 18 00 (Ext, 2696)  |
 +|6671  |Municipalitatea Pajara (Fuerteventura) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Pájara (Fuerteventura) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Pájara ​ |secretario@pajara.es ​ |+34 928 16 14 74 (Ext.: 203)  |
 +|6329  |Municipalitatea Palma del Rio - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Palma del Río  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Palma del Río  |reyesruiz@ayto-palmadelrio.es ​ |+34 957710244 ​ |
 +|5861  |Municipalitatea Pasaron de la Vera (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO PASARON DE LA VERA  |Spania ​ |Extremadura ​ |PASARON DE LA VERA  |pasaronayto@yahoo.es ​ |+34 927469049 ​ |
 +|6363  |Municipalitatea Pedrera - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Lantejuela ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Lantejuela ​ |majosefr@yahoo.es ​ |+34 954828148/​699056045 ​ |
 +|6371  |Municipalitatea Pedrera - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Pedrera ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Pedrera ​ |molinapedrera@terra.es ​ |+34 954819019 ​ |
 +|6741  |Municipalitatea Pedro Muñoz - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Pedro Muñoz ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Pedro Muñoz ​ |secretaria@pedro-munoz.com ​ |+34 926586001 ​ |
 +|6726  |Municipalitatea Pedroneras - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Las Pedroñeras ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Las Pedroñeras ​ |pgarciosa@terra.es ​ |+34 967139002 ​ |
 +|5761  |Municipalitatea Peligros - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Peligros ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Peligros ​ |desarrollo@ayuntamientopeligros.es ​ |+34 958400065 ​ |
 +|6052  |Municipalitatea Penalsordo (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE PEÑALSORDO ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |PEÑALSORDO ​ |j614540@telefonica.net ​ |+34 924614003 ​ |
 +|6083  |Municipalitatea Peraleda de la Mata (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO PERALEDA DE LA MATA  |Spania ​ |Extremadura ​ |PERALEDA DE LA MATA  |ayuntamiento@peraledadelamata.org ​ |+34 927559193 ​ |
 +|6147  |Municipalitatea Petra - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Petra  |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Petra ​ |ajuntament@ajpetra.net ​ |+34 971830000 ​ |
 +|6095  |Municipalitatea Piedras Albas (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO PIEDRAS ALBAS  |Spania ​ |Extremadura ​ |PIEDRAS ALBAS  |nairamer@hotmail.com ​ |+34 927390252 ​ |
 +|6216  |Municipalitatea Pinofranqueado (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO PINOFRANQUEADO ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |PINOFRANQUEADO ​ |alcaldia@lashurdes.org ​ |+34 927674215 ​ |
 +|5668  |Municipalitatea Pollenca (Pollensa) - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Pollença ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Pollença ​ |ajuntament@ajpollenca.net ​ |+34 971530108 ​ |
 +|6368  |Municipalitatea Porreres - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Porreres ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Porreres ​ |jmperello@porreres.cat ​ |+34 971647221 ​ |
 +|5865  |Municipalitatea Priego de Cordoba - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Priego de Córdoba ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Priego de Córdoba ​ |antonio.garrido@aytopriegodecordoba.es ​ |+34 957708433 ​ |
 +|7798  |Municipalitatea Puerto de la Cruz (Tenerife) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Puerto de la Cruz (Tenerife) ​ |cdorta@puertodelacruz.es ​ |+34 922 37 21 26 (Ext.: 105)  |
 +|8180  |Municipalitatea Puerto del Rosario (Fuerteventura) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Puerto del Rosario (Fuerteventura) ​ |secretaria@puertodelrosario.org ​ |+34 928 85 01 10 (Ext.:​7150) ​ |
 +|6723  |Municipalitatea Puertollano - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Puertollano ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Puertollano ​ |secretariaalcaldia@puertollano.es ​ |+34 926418118 ​ |
 +|6385  |Municipalitatea Puigpunyent - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Puigpunyent ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Puigpunyent ​ |anabarca@ajpuigpunyent.net ​ |+34 971614455 ​ |
 +|5627  |Municipalitatea Pulinas - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Pulianas ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Pulianas ​ |personal@ayuntamientopulianas.com ​ |+34 958426001 ​ |
 +|6647  |Municipalitatea Puntagorda (La Palma) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Puntagorda (La Palma) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Puntagorda ​ |catastro@puntagorda.es ​ |+34 922 48 79 48 (Ext.: 3)  |
 +|6648  |Municipalitatea Puntallana (La Palma) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Puntallana (La Palma) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Puntallana ​ |victor@puntallana.es ​ |+34 922 430 042  |
 +|5990  |Municipalitatea Quintana de la Serena (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO QUINTANA DE LA SERENA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |QUINTANA DE LA SERENA ​ |alcaldia@quintanadelaserena.org ​ |+34 924786009 ​ |
 +|6006  |Municipalitatea Quintanar de la Orden - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă Castillia-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Quintanar de la Orden  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Quintanar de la Orden  |admongeneral@aytoquintanar.org ​ |+34 925180750 ​ |
 +|7429  |Municipalitatea Quintanar del Rey - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Quintanar del Rey  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Quintanar del Rey  |roberto@quintanardelrey.es ​ |+34 967495025 ​ |
 +|6324  |Municipalitatea Riconda - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de La Rinconada ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |La Rinconada ​ |daniel@soderinsaveintiuno.com ​ |+34 955790570 ​ |
 +|5849  |Municipalitatea Robledollano (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO ROBLEDOLLANO ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |ROBLEDOLLANO ​ |ayuntamiento@robledollano.es ​ |+34 927152167 ​ |
 +|6197  |Municipalitatea Romangordo (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE ROMANGORDO ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |ROMANGORDO ​ |romangordo@campoaranuelo.org ​ |+34 927576581 ​ |
 +|5874  |Municipalitatea Roquetas de Mar - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Roquetas de Mar  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Roquetas de Mar  |informatica@aytoroquetas.org ​ |+34 950338516 ​ |
 +|5894  |Municipalitatea Rosalejo (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO ROSALEJO ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |ROSALEJO ​ |secretariarosalejo@rosalejo.es ​ |+34 927550109 ​ |
 +|4848  |Municipalitatea Rota - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Rota  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Rota  |informatica@aytorota.es ​ |+34 956829128 ​ |
 +|6235  |Municipalitatea Sa Pobla (La Puebla) - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Sa Pobla  |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Sa Pobla  |ajuntament@sapobla.cat ​ |+34 971540054 ​ |
 +|6681  |Municipalitatea San Andres y Sauces (La Palma) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de San Andrés y Sauces (La Palma) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |San Andrés y Sauces ​ |contratacion@sanandresysauces.es ​ |+34 922 45 02 03 (Ext.: 204)  |
 +|7706  |Municipalitatea San Bartolomé (Lanzarote) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de San Bartolomé (Lanzarote) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |San Bartolomé - Lanzarote ​ |juristaot@sanbartolome.es ​ |+34 928 52 01 28 (Ext.: 239)  |
 +|8161  |Municipalitatea San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ​ |jmlperaza@maspalomas.com ​ |+34 928 72 34 38  |
 +|8333  |Municipalitatea San Clemente - autoritatea locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Ayuntamiento de San Clemente ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |San Clemente ​ |secretario@sanclemente.es ​ |+34 969300003 ​ |
 +|8257  |Municipalitatea San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) ​ |cdelper@aytolalaguna.es ​ |+34 922 60 11 05  |
 +|5652  |Municipalitatea San Fernando - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de San Fernando ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |San Fernando ​ |carlos.egea@urbanismosanfernando.org ​ |+34 956940945 ​ |
 +|6360  |Municipalitatea San Juan de Aznalfarache - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |San Juan de Aznalfarache ​ |secretariageneral@sanjuandeaznalfarache.es ​ |+34 954179220 ​ |
 +|8159  |Municipalitatea San Juan de la Rambla (Tenerife) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de San Juan de la Rambla (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |San Juan de la Rambla (Tenerife) ​ |secretario@aytosanjuandelarambla.es ​ |+34 922 36 09 81  |
 +|6682  |Municipalitatea San Miguel de Abona (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de San Miguel de Abona (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |San Miguel de Abona  |antoniobello@samigueldeabona.org ​ |+34 922 70 00 00 (Ext.: 239)  |
 +|7799  |Municipalitatea San Sebastián de La Gomera (La Gomera) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |San Sebastián de La Gomera ​ |sdebissis@sansebastiangomera.org ​ |+34 922 87 15 36  |
 +|6527  |Municipalitatea San Sebastian-Donostiako Udala (Ţara Bască) ​ |Ayntamiento de San Sebastian-Donostiako Udala  |Spania ​ |Ţara Bascilor ​ |Donostia-San Sebastian ​ |javier_garcia@donostia.org ​ |+34 943481255 ​ |
 +|5264  |Municipalitatea Sant Antoni de Portmany - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Ibiza - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. EIVISSA ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Sant Antoni de Portmany (Eivissa) ​ |mnavarro@santantoni.net ​ |+34 971340111 ​ |
 +|6407  |Municipalitatea Sant Joan (San Juan) - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Sant Joan  |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Sant Joan  |gnicolau@ajsantjoan.net ​ |+34 971526003 ​ |
 +|5681  |Municipalitatea Sant Joan de Labritja (San Juan Bautista) - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Ibiza - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Sant Joan de Labritja ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Sant Joan de Labritja ​ |pedrocmgf@hotmail.com ​ |+34 971333003 ​ |
 +|6185  |Municipalitatea Sant Josep de sa Talaia (San Jose Obrero) - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Ibiza - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Sant Josep de sa Talaia ​ |mdomingo@santjosepdesatalaia.cat ​ |+34 971800125 ​ |
 +|6400  |Municipalitatea Sant Llorenc des Cardassar - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Sant Llorenç ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Sant Llorenç ​ |pbaltasar@santllorenc.es ​ |+34 971838393 ​ |
 +|5754  |Municipalitatea Sant Lluis - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Menorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Sant Lluís ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Sant Lluís ​ |secretaria@ajsantlluis.org ​ |+34 971150950 ​ |
 +|6605  |Municipalitatea Santa Ana (Comunitatea Autonomă Extremadura) ​ |AYNTAMIENTO DE SANTA ANA  |Spania ​ |Extremadura ​ |SANTA ANA  |aytosantaana@yahoo.es ​ |+34 927337102 ​ |
 +|8177  |Municipalitatea Santa Brígida (Gran Canaria) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Santa Brígida (Gran Canaria) ​ |marivi.aleman@santabrigida.es ​ |+34 928 64 81 81 Ext.:​0254 ​ |
 +|6662  |Municipalitatea Santa Cruz de La Palma (La Palma) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (La Palma) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Santa Cruz de La Palma  |secsisa@santacruzdelapalma.es ​ |+34 922 426 504  |
 +|6677  |Municipalitatea Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Santa Cruz de Tenerife ​ |jrosfar@santacruzdetenerife.es ​ |+34 922 922 60 60 54  |
 +|5699  |Municipalitatea Santa Eugenia - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Santa Eugènia ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Santa Eugènia ​ |tomeucoll@ajsantaeugenia.net ​ |+34 971144397 ​ |
 +|6194  |Municipalitatea Santa Eulària des Riu (Santa Eulalia del Rio) - Autoritatea locală pentru eliberarea de licenţe şi autorizarea activităţilor şi serviciilor (Ibiza - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Santa Eulària des Riu  |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Santa Eulària des Riu  |cmacias@santaeularia.com ​ |+34 971332800 ​ |
 +|7713  |Municipalitatea Santa Lucía (Gran Canaria) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Santa Lucía (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Vecindario. Gran Canaria ​ |ventanillaempresarial@santaluciagc.com ​ |+34 928 72 72 00 (Ext.: 115)  |
 +|6405  |Municipalitatea Santa Margalida (Santa Margarita) - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Santa Margalida ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Santa Margalida ​ |jsegui@ajsantamargalida.net ​ |+34 971523030 ​ |
 +|6651  |Municipalitatea Santa Maria de Guía (Gran Canaria) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Santa María de Guía (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Santa María de Guía. Gran Canaria ​ |pedrorp@santamariadeguia.es ​ |+34 928 89 65 55 (ext. 1162)  |
 +|6797  |Municipalitatea Santa Maria del Cami - Autoritate locală/​municipală pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii în vederea prestării de activităţi şi servicii (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Santa Maria del Camí  |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Santa Maria del Camí  |tgil@ajsantamariadelcami.net ​ |+34 971620131 ​ |
 +|6659  |Municipalitatea Santa Ursula (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Santa Úrsula (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Santa Úrsula ​ |rmorales@aytosantaursula.com ​ |+34 922 301 640 ext. 222  |
 +|5942  |Municipalitatea Santander - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă Cantabria) ​ |Ayuntamiento de Santander ​ |Spania ​ |Cantabria ​ |Santander ​ |secretaria-general@ayto-santander.es ​ |+34 942 200 749  |
 +|6370  |Municipalitatea Santanyi - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Santanyí ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Santanyí ​ |cballester@ajsantanyi.net ​ |+34 971653002 ​ |
 +|6672  |Municipalitatea Santiago del Teide (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Santiago del Teide (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Santiago del Teide  |secretaria@santiagodelteide.es ​ |+34 922 86 31 27 (Ext.: 150)  |
 +|5847  |Municipalitatea Santibanez el Bajo (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO SANTIBAÑEZ EL BAJO  |Spania ​ |Extremadura ​ |SANTIBAÑEZ EL BAJO  |secretaria@santibanezelbajo.es ​ |+34 927670059 ​ |
 +|6415  |Municipalitatea Selva - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Selva  |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Selva ​ |ajuntament@ajselva.net ​ |+34 971515006 ​ |
 +|6376  |Municipalitatea Sencelles - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Sencelles ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Sencelles ​ |mpadilla@ajsencelles.net ​ |+34 971872016 ​ |
 +|6789  |Municipalitatea Ses Salines (Las Salinas) - Autoritate locală/​municipală pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii în vederea prestării de activităţi şi servicii (Mallorca - comunitatea autonomă a Insulelor Baleare) ​ |Ajuntament de Ses Salines ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Ses Salines ​ |amiralles@ajsessalines.net ​ |+34 971649117 ​ |
 +|6787  |Municipalitatea Seseña - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Seseña ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Seseña ​ |paqui.milla@ayto-sesena.org ​ |+34 918957005 ​ |
 +|6817  |Municipalitatea Sevilla - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Sevilla ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |SEVILLA ​ |ffeu@sevilla.org ​ |+34 955470232 ​ |
 +|7121  |Municipalitatea Sigüenza - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Sigüenza ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Sigüenza ​ |alcalde@siguenza.es ​ |+34 949390850 ​ |
 +|6404  |Municipalitatea Sineu - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Sineu  |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Sineu ​ |secretari@ajsineu.net ​ |+34 971520027 ​ |
 +|6000  |Municipalitatea Siruela (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE SIRUELA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |SIRUELA ​ |siruela@dip.badajoz.es ​ |+34 924626001 ​ |
 +|7097  |Municipalitatea Socuéllamos - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Socuéllamos ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Socuéllamos ​ |alcaldia@ayto-socuellamos.es ​ |+34 926 539420 ​ |
 +|6387  |Municipalitatea Soller - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Sóller ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Sóller ​ |ajuntament@a-soller.es ​ |+34 971630200 ​ |
 +|6418  |Municipalitatea Son Servera - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Son Servera ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Son Servera ​ |tagsecretaria@ajsonservera.net ​ |+34 971567002 ​ |
 +|6049  |Municipalitatea Sonseca - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă Castillia-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Sonseca ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Sonseca ​ |secretaria4@ayto-sonseca.com ​ |+34 925380075 ​ |
 +|8144  |Municipalitatea Tacoronte (Tenerife) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Tacoronte ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Tacoronte (Tenerife) ​ |ialpe@zimbra.aytotacoronte.org ​ |+34 922 56 13 50 (Ext.:​115) ​ |
 +|5846  |Municipalitatea Talavan (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO TALAVAN ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |TALAVAN ​ |ayuntamiento@talavan.es ​ |+34 927285002 ​ |
 +|6059  |Municipalitatea Talavera de la Reina - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă Castillia-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Talavera de la Reina  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Talavera de la Reina  |iochoa@aytotalaveradelareina.es ​ |+34 925720100 ​ |
 +|5977  |Municipalitatea Talavera la Real (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO TALAVERA LA REAL  |Spania ​ |Extremadura ​ |TALAVERA LA REAL  |anacaballero@talaveralareal.es ​ |+34 924440061 ​ |
 +|8447  |Municipalitatea Tarancon - autoritatea locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla- La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Tarancón ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Tarancón ​ |aparejador@tarancon.es ​ |+34 969321016 ​ |
 +|8336  |Municipalitatea Tarazona de la Mancha - autoritate locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Tarazona de la Mancha (Albacete) ​ |tarazona3@dipualba.es ​ |+34 967480002 ​ |
 +|8181  |Municipalitatea Tazacorte (La Palma) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Tazacorte (La Palma) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Tazacorte (La Palma) ​ |marcossalazar@tazacorte.es ​ |+34 922 48 08 03  |
 +|6537  |Municipalitatea Tegueste (Tenerife) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Tegueste (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Tegueste ​ |josetomasmartingonzalez@gmail.com ​ |+34 922 31 61 03  |
 +|6652  |Municipalitatea Teguise (Lanzarote) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Teguise (Lanzarote) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Teguise (Lanzarote) ​ |mjdeleon@teguise.es ​ |+34 928 845 001  |
 +|7786  |Municipalitatea Tejeda (Gran Canaria) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Tejeda (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Tejeda (Gran Canaria) ​ |desarrollolocal@tejeda.es ​ |+34 928 66 60 01 (Ext.:​104) ​ |
 +|6684  |Municipalitatea Teror (Gran Canaria) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de la Villa de Teror (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Teror ​ |sramirez@teror.es ​ |+34 928 63 00 75 (Ext.:​1110) ​ |
 +|7793  |Municipalitatea Tías (Lanzarote) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Tías (Lanzarote) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Tías (Lanzarote) ​ |jasuarez@ayuntamientodetias.es ​ |+34 928 83 36 19 (Ext.: 12221) ​ |
 +|6668  |Municipalitatea Tijarafe (La Palma) – autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Tijarafe (La Palma) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Tijarafe ​ |pedro@tijrafe.org ​ |+34 922 49 03 31  |
 +|8163  |Municipalitatea Tinajo (Lanzarote) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Tinajo (Lanzarote) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Tinajo (Lanzarote) ​ |administracion@tinajo.es ​ |+34 928 84 00 21  |
 +|6351  |Municipalitatea Tocina – autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Tocina ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Tocina ​ |jscallejasmallen@getmail.com ​ |+34 954740324 ​ |
 +|6084  |Municipalitatea Toledo - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă Castillia-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Toledo ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Toledo ​ |progcom2@ayto-toledo.org ​ |+34 925269760 ​ |
 +|8172  |Municipalitatea Tomares (Sevilla) - Autoritate locală competentă (Comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Tomares ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Tomares ​ |carlosdaban@tomares.es ​ |+34 954159210 ​ |
 +|8431  |Municipalitatea Tomelloso - autoritatea locală competentă (Comunitatea autonomă Castilla - La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Tomelloso ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Tomelloso ​ |cesar.gallo@aytotomelloso.es ​ |+34 926528801 ​ |
 +|6098  |Municipalitatea Toril (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE TORIL  |Spania ​ |Extremadura ​ |TORIL ​ |torilayto@terra.es ​ |+34 927577191 ​ |
 +|5883  |Municipalitatea Torrecilla de los Angeles (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO TORRECILLA DE LOS ANGELES ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |TORRECILLA DE LOS ANGELES ​ |aytotorrecillaangeles@hotmail.com ​ |+34 927677071 ​ |
 +|8468  |Municipalitatea Torrelavega - autoritate locală competentă (Comunitatea autonomă Cantabria) - Directiva privind serviciile ​ |Autoridad Local. Ayuntamiento de Torrelavega ​ |Spania ​ |Cantabria ​ |Torrelavega ​ |jalvarez@aytotorrelavega.es ​ |+34 942812180 ​ |
 +|5898  |Municipalitatea Torremayor (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO TORREMAYOR ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |TORREMAYOR ​ |torremayor@dip-badajoz.es ​ |+34 655891632 ​ |
 +|5916  |Municipalitatea Torremolinos - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Torremolinos ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Torremolinos ​ |ramon.marquez.leon@torremolinos.es ​ |+34 952379424 ​ |
 +|7208  |Municipalitatea Torrijos - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Torrijos ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Torrijos ​ |contratos@torrijos.es ​ |+34 925770801 ​ |
 +|5899  |Municipalitatea Trasiera (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO TRASIERRA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |TRASIERRA ​ |trasierra@dip-badajoz.es ​ |+34 924879445 ​ |
 +|6550  |Municipalitatea Tuineje (Fuerteventura) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Tuineje (Fuerteventura) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Tuineje ​ |beatriz@ayuntamientotuineje.com ​ |+34 928 16 40 45  |
 +|6970  |Municipalitatea Ubeda - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Ubeda  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Ubeda (Jaén) ​ |alcaldiaubeda@gmail.com ​ |+34 953769400 ​ |
 +|6045  |Municipalitatea Ugena - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă Castillia-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Ugena  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Ugena ​ |ugena@diputoledo.es ​ |+34 925533063 ​ |
 +|6375  |Municipalitatea Ugijar - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Ugijar ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Ugíjar ​ |ugijar@dipgra.es ​ |+34 958767019 ​ |
 +|5963  |Municipalitatea Valdecanas de Tajo (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO VALDECAÑAS DEL TAJO  |Spania ​ |Extremadura ​ |VALDECAÑAS DEL TAJO  |valdecanas@campoaranuelo.org ​ |+34 927542013 ​ |
 +|6003  |Municipalitatea Valdelacalzada (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE VALDELACALZADA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |VALDELACALZADA ​ |valdelacalzada4@dip-badajoz.es ​ |+34 924446111 ​ |
 +|5860  |Municipalitatea Valdelacasa del Tajo (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO VALDELACASA DEL TAJO  |Spania ​ |Extremadura ​ |VALDELACASA DEL TAJO  |info@valdelacasadetajo.es ​ |+34 927576102 ​ |
 +|6724  |Municipalitatea Valdepenas - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Valdepeñas ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Valdepenas ​ |informacion@valdepenas.es ​ |+34 926310589 ​ |
 +|4697  |Municipalitatea Valladolid - autoritatea locală competentă pentru servicii (comunitatea autonomă Castilla şi León) ​ |AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID ​ |Spania ​ |Castilia şi Leon  |VALLADOLID ​ |pmartin@ava.es ​ |+34 983 426100 ​ |
 +|6402  |Municipalitatea Valldemossa (Valledemosa) - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Valldemossa ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Valldemossa ​ |xisca@valldemossa.es ​ |+34 971612025 ​ |
 +|7791  |Municipalitatea Valle Gran Rey (La Gomera) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Valle Gran Rey (La Gomera) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Valle Gran Rey (La Gomera) ​ |secretaria@vallegranrey.es ​ |+34 922 80 50 00 (Ext.: 0102 y 0126)  |
 +|6649  |Municipalitatea Vallehermoso (La Gomera) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Vallehermoso (La Gomera) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Vallehermoso (La Gomera) ​ |secretaria@vallehermosoweb.es ​ |+34 922 80 00 00 (Ext.:​2) ​ |
 +|7800  |Municipalitatea Valleseco (Gran Canaria) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Valleseco (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Valleseco (Gran Canaria) ​ |oliviaguerra@valleseco.es ​ |+34 928 61 80 22 (Ext.: 230)  |
 +|6318  |Municipalitatea Valsequillo (Gran Canaria) - autoritatea locală competentă pentru toate sectoarele de servicii (comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Valsequillo de Gran Canaria ​ |aedl@valsequillogc.net ​ |+34 928 70 50 11 ext. 240  |
 +|6650  |Municipalitatea Valverde (El Hierro) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Valverde (El Hierro) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Valverde ​ |mgonzalez@aytovalverde.org ​ |+34 922 55 00 25 (Ext.: 4153)  |
 +|6666  |Municipalitatea Vega de San Mateo (Gran Canaria) - autoritate locală competentă pentru toate sectoarele din domeniul serviciilor (Comunitatea Autonomă Insulele Canare) ​ |Ayuntamiento de Vega de San Mateo (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Vega de San Mateo  |raim@vegadesanmateo.es ​ |+34 928 66 13 50  |
 +|7104  |Municipalitatea Vélez-Málaga - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Vélez-Málaga ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Vélez-Málaga ​ |agolmo@velezmalaga.es ​ |+34 952559168 ​ |
 +|6574  |Municipalitatea Vera - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Vera  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Vera  |secretaria@vera.es ​ |+34 950393016 ​ |
 +|5907  |Municipalitatea Viandar de la Vera (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO VIANDAR DE LA VERA  |Spania ​ |Extremadura ​ |VIANDAR DE LA VERA  |castrorum@terra.es ​ |+34 927573631 ​ |
 +|6930  |Municipalitatea Viator - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Ayuntamiento de Viator ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Viator ​ |jcervant@dipalme.org ​ |+34 950304302 ​ |
 +|7259  |Municipalitatea Vilacanas - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Villacañas ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Villacañas ​ |secretaria@aytovillacanas.com ​ |+34 925560342 ​ |
 +|7711  |Municipalitatea Vilaflor (Tenerife) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Vilaflor (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Vilaflor de Chasna. Tenerife ​ |alcaldia@vilaflordechasna.com ​ |+34 922 70 90 02 (Ext.:​2) ​ |
 +|6380  |Municipalitatea Vilafranca de Bonany - autoritate locală competentă pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii pentru prestarea de activităţi şi servicii (Mallorca - Comunitatea Autonomă Insulele Baleare) ​ |Ajuntament de Vilafranca de Bonany ​ |Spania ​ |Insulele Baleare ​ |Vilafranca de Bonany ​ |adl@ajvilafrancadebonany.net ​ |+34 971832107 ​ |
 +|7792  |Municipalitatea Villa de Mazo (La Palma) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Villa de Mazo (La Palma) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Villa de Mazo (La Palma) ​ |deporte@villademazo.es ​ |+34 922 44 00 41  |
 +|6854  |Municipalitatea Villafranca de los Caballeros - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Villafranca de los Caballeros ​ |empleo@aytovillafranca.es ​ |+34 926558640 ​ |
 +|5897  |Municipalitatea Villanueva de la Serena (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DE LA SERENA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |VILLANUEVA DE LA SERENA ​ |adl@villanuevadelaserena.es ​ |+34 924846010 ​ |
 +|7152  |Municipalitatea Villanueva de los Infantes - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Villanueva de los Infantes ​ |secretario@hotmail.com ​ |+34 926360024 ​ |
 +|6749  |Municipalitatea Villarrobledo - autoritate locală competentă (Comunitatea Autonomă Castilla-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Villarrobledo ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Villarrobledo ​ |nemesioperez@villarrobledo.com ​ |+34 967140404 ​ |
 +|7514  |Municipalitatea Villarrubia de los Ojos - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Villarrubia de los Ojos  |oficinatecnica@villarrubiadelosojos.es ​ |+34 926898156 ​ |
 +|5872  |Municipalitatea Villaverde del Rio - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă a Andaluziei) ​ |Ayuntamiento de Villaverde del Río  |Spania ​ |Andaluzia ​ |Villaverde del Río  |estadisticavillaverde@dipusevilla.es ​ |+34 955736512 ​ |
 +|6183  |Municipalitatea Vivares (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE VIVARES ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |VIVARES, (DON BENITO) ​ |vivares@dip-badajoz.es ​ |+34 924853521 ​ |
 +|8164  |Municipalitatea Yaiza (Lanzarote) - Autoritate locală competentă pentru toate sectoarele serviciilor (Comunitatea autonomă a Insulelor Canare) ​ |Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Yaiza (Lanzarote) ​ |secretario@ayuntamientodeyaiza.es ​ |+34 928 83 62 20  |
 +|7082  |Municipalitatea Yepes - Autoritate locală competentă (comunitatea autonomă Castilla La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Yepes  |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Yepes ​ |secretaria@yepes.es ​ |+34 925154001 ​ |
 +|5988  |Municipalitatea Yuncos - autoritatea locală competentă (comunitatea autonomă Castillia-La Mancha) ​ |Ayuntamiento de Yuncos ​ |Spania ​ |Castilia-La Mancha ​ |Yuncos ​ |rsoriano@yuncos.es ​ |+34 925537990 ​ |
 +|5997  |Municipalitatea Zafra (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE ZAFRA  |Spania ​ |Extremadura ​ |ZAFRA ​ |jfranciscogras@gmail.com ​ |+34 924554511 ​ |
 +|6005  |Municipalitatea Zahinos (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |ZAHINOS ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |ZAHINOS ​ |zahinos@dip-badajoz.es ​ |+34 924738001 ​ |
 +|6087  |Municipalitatea Zalamea (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |ZALAMEA DE LA SERENA ​ |secretaria.zalamea@dip-badajoz.es ​ |+34 924780032 ​ |
 +|7253  |Municipalitatea Zaragoza – Autoritate locală competentă – Serviciul pentru modernizare şi dezvoltare organizaţională (comunitatea autonomă Aragón) ​ |AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (Servicio de Modernización y Desarrollo Organizativo) ​ |Spania ​ |Aragon ​ |ZARAGOZA ​ |faguilar@zaragoza.es ​ |+34 976721292 ​ |
 +|6096  |Municipalitatea Zorita (comunitatea autonomă Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE ZORITA ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |ZORITA ​ |ayuntamiento@ayto_zorita.es ​ |+34 927340002 ​ |
 +|6372  |Municipalitățile asociate în domeniul serviciilor,​ Provincia Huelva (Comunitatea autonomă Andaluzia) ​ |Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva ​ |Spania ​ |Andaluzia ​ |Aljaraque ​ |rmora@mashuelva.es ​ |+34 959492100 ​ |
 +|5853  |Municipality of Alcoy - local competent authority (autonomous community of the Valencian Community) ​ |Ayuntamiento de Alcoy  |Spania ​ |Comunitatea Valencia ​ |Alcoy ​ |ssolbes@alcoi.org ​ |+34 965537100 ​ |
 +|3499  |Municipality of Alicante - local competent authority (autonomous community of the Valencian Community) ​ |Ayuntamiento de Alicante ​ |Spania ​ |Comunitatea Valencia ​ |Alicante ​ |secretaria.general@alicante-ayto.es ​ |+34 965149169 ​ |
 +|8146  |Municipality of Arafo (Tenerife) - local competent authority for all service sectors (autonomous community of the Canary Islands) ​ |Ayuntamiento de Arafo  |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Arafo (Tenerife) ​ |rcarteaga10@gamil.com ​ |+34 922 51 17 11  |
 +|3780  |Municipality of Castellon de la Plana - local competent authority (autonomous community of the Valencian Community) ​ |Ayuntamiento de Castellón de la Plana  |Spania ​ |Comunitatea Valencia ​ |Castellón de la Plana  |actas@castello.es ​ |+34 964 226 010  |
 +|5892  |Municipality of Elche - local competent authority (autonomous community of the Valencian Community) ​ |Ayuntamiento de Elche  |Spania ​ |Comunitatea Valencia ​ |Elche ​ |fjmelgar@ayto-elche.es ​ |+34 966658000 ​ |
 +|5784  |Municipality of Elda - local competent authority (autonomous community of the Valencian Community) ​ |Ayuntamiento de Elda  |Spania ​ |Comunitatea Valencia ​ |Elda  |alcaldesa@elda.es ​ |+34 965380402 ​ |
 +|7654  |Municipality of Icod de los Vinos (Tenerife) - local competent authority for all service sectors (autonomous community of the Canary Islands) ​ |Ayuntamiento de Icod de los Vinos (Tenerife) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Icod de los Vinos (Tenerife) ​ |juancontreras@aytoicod.es ​ |922869600 1669  |
 +|8162  |Municipality of Ingenio (Gran Canaria) - local competent authority for all service sectors (autonomous community of the Canary Islands) ​ |Ayuntamiento de Ingenio (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Ingenio (Gran Canaria) ​ |mafonso@ingenio.es ​ |+34 928 78 00 76   |
 +|5912  |Municipality of Navas de Madrono (autonomous community of Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO NAVAS DEL MADROÑO ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |NAVAS DEL MADROÑO ​ |administracion@navasdelmadrono.es ​ |+34 927375002 ​ |
 +|6606  |Municipality of Puerto de Santa Cruz (autonomous community of Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE SANTA CRUZ  |Spania ​ |Extremadura ​ |PUERTO DE SANTA CRUZ  |ayuntamiento@puertodesantacruz.es ​ |+34 927342005 ​ |
 +|5995  |Municipality of Ruecas (autonomous community of Extremadura) ​ |AYUNTAMIENTO DE RUECAS ​ |Spania ​ |Extremadura ​ |RUECAS ​ |ayuntamiento@ruecas.es ​ |+34 924853520 ​ |
 +|5782  |Municipality of San Vicente del Raspeig - local competent authority (autonomous community of the Valencian Community) ​ |Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig ​ |Spania ​ |Comunitatea Valencia ​ |San Vicente del Raspeig ​ |secretaria@raspeig.org ​ |+34 965675065 ​ |
 +|6679  |Municipality of Santa Brigida (Gran Canaria) - local competent authority for all service sectors (autonomous community of the Canary Islands) ​ |Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) ​ |Spania ​ |Insulele Canare ​ |Telde (Gran Canaria) ​ |asutil@telde.es ​ |+34 928 13 90 50   |
 +|5832  |Municipality of Torrevieja - local competent authority (autonomous community of the Valencian Community) ​ |Ayuntamiento de Torrevieja ​ |Spania ​ |Comunitatea Valencia ​ |Torrevieja ​ |comercio@torrevieja.es ​ |+34 965710250 ​ |
 +|3777  |Municipality of Valencia - local competent authority (autonomous community of the Valencian Community) ​ |Ayuntamiento de Valencia ​ |Spania ​ |Comunitatea Valencia ​ |Valencia ​ |coordinacionjuridica@valencia.es ​ |+34 963525478 ​ |
 +|5814  |Municipality of Vila-real - local competent authority (autonomous community of the Valencian Community) ​ |Ajuntament de Vila-real ​ |Spania ​ |Comunitatea Valencia ​ |Vila-real ​ |atencio@ajvila-real.es ​ |+34 964547000 ​ |
 +|8457  |Orașul Palencia - Direcția personal, organizare și modernizare administrativă (Comunitatea autonomă Castilla y León) ​ |Ayuntamiento de Palencia, Concejalía de Personal, Organización y Modernización Administrativa ​ |Spania ​ |Castilia şi Leon  |Palencia ​ |privero@aytopalencia.es ​ |+34 689082964 ​ |
 +|8360  |Orașul Salamanca - Direcția afaceri interne (Comunitatea autonomă Castilla y León) ​ |Ayuntamiento de Salamanca ​ |Spania ​ |Castilia şi Leon  |Salamanca ​ |fmuniz@aytosalamanca.es ​ |+34 923279112 ​ |
 +|8389  |Orașul Salamanca - Direcția economie, comerț și inovare (Comunitatea autonomă Castilla y León) ​ |Ayuntamiento de Salamanca ​ |Spania ​ |Castilia şi Leon  |Salamanca ​ |esanchez@aytosalamanca.es ​ |+34 923279100 ​ |
 +|4651  |Primăria municipiului ​  ​Vitoria-Gasteiz (Ţara Bascilor) ​ |Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ​ |Spania ​ |Ţara Bascilor ​ |Vitoria-Gasteiz ​ |amujika@vitoria-gasteiz.org ​ |+34 945161408 ​ |
 +|4657  |Primăria municipiului ​ Bilbao - 2 (Ţara Bascilor) ​ |Ayuntamiento de Bilbao - Bilboko Udala  |Spania ​ |Ţara Bascilor ​ |Bilbao ​ |mroibal@cimu.bilbao.net ​ |+34 944205145 ​ |
 +|8771  |Regional competent authority responsible for Notifications under Art. 15.7 and 39.5 of the Services Directive (Alicante, Castellon, Valencia) (autonomous community of the Valencian Community) ​ |Generalitat. Comunitat Valenciana. Presidencia. Dirección General de Relaciones con la Unión Europea ​ |Spania ​ |Comunitatea Valencia ​ |Valencia ​ |dgrue@gva.es ​ |+34 963865464 ​ |
 +|6813  |Şeful serviciilor de e-guvernare - Autoritate locală competentă pentru servicii, municipalitatea Madrid (comunitatea autonomă Madrid) ​ |Jefa de Servicio ​ de Administración Electrónica ​ |Spania ​ |Madrid ​ |Madrid ​ |garciarbe@munimadrid.es ​ |+34 914 803 218  |
 +|8704  |Serviciul juridic central (Comunitatea autonomă Catalonia) ​ |Gabinete Jurídico de la Generalitat de Cataluña ​ |Spania ​ |Catalonia ​ |Barcelona ​ |mlluch@gencat.cat ​ |+34 93 3043990 ​ |
 +|3064  |Administraţia naţională pentru alimentaţie ​ |Livsmedelsverket ​ |Suedia ​ |null  |Uppsala ​ |registrator@slv.se ​ |+46 18 17 55 00  |
 +|3746  |Agenţia de protecţie a mediului ​ |Naturvårdsverket ​ |Suedia ​ |null  |Stockholm ​ |anna.sandstrom@naturvardsverket.se ​ |+46 8 690 00 00  |
 +|8732  |Agenția fiscală suedeză ​ |Skatteverket ​ |Suedia ​ |null  |Solna ​ |huvudkontoret@skatteverket.se ​ |+46 771567567 ​ |
 +|2968  |Agenția pentru produse medicale ​ |Läkemedelsverket ​ |Suedia ​ |null  |Uppsala ​ |registrator@mpa.se ​ |+46 18 17 46 00  |
 +|3735  |Agenţia suedeză de apărare civilă ​ |Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ​ |Suedia ​ |null  |Karlstad ​ |registrator@msb.se ​ |+46 771 240 240  |
 +|1932  |Agenţia suedeză pentru Protecţia Consumatorilor )  |Konsumentverket ​ |Suedia ​ |null  |Karlstad ​ |konsumentverket@konsumentverket.se ​ |+46 771423300 ​ |
 +|2639  |Agenția suedeză pentru substanţe chimice ​ |Kemikalieinspektionen ​ |Suedia ​ |null  |Sundbyberg ​ |kemi@kemi.se ​ |+46 8 519 41 00  |
 +|1371  |Autoritatea pentru agricultură ​ |Jordbruksverket ​ |Suedia ​ |null  |Jönköping ​ |IMI@jordbruksverket.se ​ |+46 36155000 ​ |
 +|3743  |Autoritatea suedeză de siguranţă împotriva radiaţiilor ​ |Strålsäkerhetsmyndigheten ​ |Suedia ​ |null  |Stockholm ​ |registrator@ssm.se ​ |+46 8-7994000 ​ |
 +|1933  |Autoritatea suedeză pentru mediul de lucru  |Arbetsmiljöverket ​ |Suedia ​ |null  |Stockholm ​ |arbetsmiljoverket@av.se ​ |+46 87309000 ​ |
 +|1950  |Consiliul Naţional pentru Locuinţe, Construcţii şi Planificare ​ |Boverket ​ |Suedia ​ |null  |Karlskrona ​ |registraturen@boverket.se ​ |+46 455 353 000  |
 +|1934  |Consiliul naţional pentru siguranţă electrică (Suedia) ​ |Elsäkerhetsverket ​ |Suedia ​ |null  |Kristinehamn ​ |registrator@elsakerhetsverket.se ​ |+46 55085100 ​ |
 +|2043  |Consiliul suedez pentru acreditare şi evaluarea conformităţii ​  ​|SWEDAC ​ |Suedia ​ |null  |Borås ​ |anders.karlsson@swedac.se ​ |+46 33 177700 ​ |
 +|2721  |Inspectoratul suedez pentru jocuri de noroc  |Lotteriinspektionen ​ |Suedia ​ |null  |Strängnäs ​ |registrator@lotteriinspektionen.se ​ |+46 152 650 100  |
 +|932  |National Board of Trade (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Kommerskollegium (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Suedia ​ |null  |Stockholm ​ |imi@kommers.se ​ |+46 8 690 48 00  |
 +|1951  |National Institute of Public Health ​ |Folkhälsomyndigheten ​ |Suedia ​ |null  |Östersund ​ |info@folkhalsomyndigheten.se ​ |+46 010-205 20 00  |
 +|8764  |Swedish Energy Agency ​ |Statens energimyndighet ​ |Suedia ​ |null  |Eskilstuna ​ |registrator@energimyndigheten.se ​ |+46 165442000 ​ |
 +|8779  |Swedish Enforcement Authority (SEA)  |Kronofogdemyndigheten ​ |Suedia ​ |null  |Sundbyberg ​ |kronofogdemyndigheten@kronofogden.se ​ |+46 856485150 ​ |
 +|8806  |Swedish Forest Agency ​ |Skogsstyrelsen ​ |Suedia ​ |null  |Jönköping ​ |skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se ​ |+46 36 3593000 ​ |
 +|8201  |Transport Agency ​ |Transportstyrelsen ​ |Suedia ​ |null  |Norrköping ​ |kristina.nilsson@transportstyrelsen.se ​ |+46 771-503 503  |
 +|8423  |Ministry of Economic Affairs (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Ministerie van Economische Zaken (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Ţările de Jos  |null  |Den Haag  |solvit@minez.nl ​ |+31 70 379 7708  |
 +|1582  |Ministerul afacerilor interne - Coordonatoru delegat pentru construcții și protecție civilă ​ |Belügyminisztérium - Építésügyért és Polgárvédelemért felelős DIMIC  |Ungaria ​ |null  |Budapest ​ |lilla.orsolya.brassai@bm.gov.hu ​ |+36 1-441-1975 ​ |
 +|8518  |Ministerul apărării ​ |Honvédelmi Minisztérium ​ |Ungaria ​ |null  |Budapest ​ |militar.zsofia@hm.gov.hu ​ |+36 1 474 - 1167  |
 +|1584  |Ministerul dezvoltării rurale - Coordonatorul delegat pentru agricultură și mediu  |Vidékfejlesztési Minisztérium - Mezőgazdasági és Környezetvédelmi DIMIC  |Ungaria ​ |null  |Budapest ​ |olga.ibolya.banki@vm.gov.hu ​ |+36 1-301-41-96 ​ |
 +|1483  |Ministerul economiei naționale - Coordonatorul delegat pentru servicii comerciale și turism ​ |Nemzetgazdasági Minisztérium - Kereskedelemi Szolgáltatásokért felelős DIMIC  |Ungaria ​ |null  |Budapest ​ |szilvia.kefer@ngm.gov.hu ​ |+36 1-795-4763 ​ |
 +|1246  |Ministerul resurselor umane - Coordonatorul delegat pentru educație, cultură și afaceri sociale ​ |Emberi Erőforrások Minisztériuma - Oktatási, Kulturális és Szociális Ügyekért felelős DIMIC  |Ungaria ​ |null  |Budapest ​ |annamaria.hudak@emmi.gov.hu ​ |+36 1-795-4611 ​ |
 +|1482  |Ministerul resurselor umane - Coordonatorul delegat pentru sănătate ​ |Emberi Erőforrások Minisztériuma - Egészségügyért felelős DIMIC  |Ungaria ​ |null  |Budapest ​ |reka.kovacs@emmi.gov.hu ​ |+36 1-795-1092 ​ |
 +|8520  |Ministerul resurselor umane - Coordonatorul delegat pentru sport și tineret ​ |Emberi Erőforrások Minisztériuma - Sportért és Ifjúságügyért felelős DIMIC  |Ungaria ​ |null  |Budapest ​ |info@emmi.gov.hu ​ |+36 1 795 1200  |
 +|931  |Ministry of Justice (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Igazságügyi Minisztérium (NIMIC - SOLVIT Centre) ​ |Ungaria ​ |null  |Budapest ​ |imi@im.gov.hu ​ |+36 1 795 3176  |
 +|1585  |Ministry of National Development - Delegated Coordinator for Network Industries ​ |Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Hálózati Iparágakért felelős DIMIC  |Ungaria ​ |null  |Budapest ​ |jogifo@nfm.gov.hu ​ |+36 1-471 83 86  |
 +|1644  |Ministry of Public Administration and Justice - Delegated Coordinator for Public Administration and Justice ​ |Igazságügyi Minisztérium - Igazságügyi DIMIC  |Ungaria ​ |null  |Budapest ​ |anita.pokoraczki@im.gov.hu ​ |+36 1-795-6181 ​ |
 +|8940  |Prime Minister’s Office - Deputy Secretary of State for Architecture and Construction ​ |Miniszterelnökség,​ Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkár ​ |Ungaria ​ |null  |Budapest ​ |titkarsag@me.gov.hu ​ |+36 (1) 896-0980 ​ |
  
  • notificare_servicii.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)