View page as slide show

Profesii reglementate în România înregistrate în RegProf

Domenii

Agricultură-veterinar
Construcţii
Economic-financiar
Educaţie
Interne
Justiţie
Sănătate
Asistenţă socială și sănătate
Sport, turism, agrement
Transporturi

Date pentru o profesie reglementată

CA Id ###
Contact Data Autoritatea Competentă
RP Id #####
Regulated Profession Profesia reglementată
Transparency submitted
Screening valid
Proportionality rejected
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Semnificaţia codurilor de culori

galben informații de actualizat
albastru informaţii transmise către Comisia Europeană pentru validare/aprobare
roșu neaprobat, trebuie modificat de către utilizatorul autorităţii competente, după care se va retransmite pentru validare
verde validat/aprobat de Comisia Europeană

Agricultură-veterinar

 • Asistenți și tehnicieni veterinari
 • Medici veterinari

Asistenți și tehnicieni veterinari

CA Id 725
Contact Data Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
RP Id 16887 40445
Regulated Profession Asistent veterinar 1) Tehnician veterinar 2)
Transparency submitted (2017) submitted (2017)
Screening approved (2016) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2017)
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Medici veterinari

CA Id 715
Contact Data Colegiul Medicilor Veterinari
RP Id 9364
Regulated Profession Medic veterinar 3)
Transparency valid (2018)
Screening submitted (2018)
Proportionality approved (2016)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Construcţii

 • Restauratori
 • Arhitecți
 • Urbaniști
 • Verificatori de proiecte, Experți tehnici, Auditori energetici
 • Diriginți de șantier, Responsabili tehnici cu execuţia
 • Stivuitoriști, Macaragii
 • Geodezi, Cadastriști, Topografi, Cartografi, Topografi minieri, Ofițeri topografi, Ofițeri cartografi, Geografi sprecializați în cartografie

Restauratori

CA Id 709
Contact Data Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
RP Id 16886
Regulated Profession Restaurator 4)
Transparency valid (?)
Screening Start screening (?)
Proportionality Start proportionality (?)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Arhitecți

CA Id 720
Contact Data Ordinul Arhitecților din România
RP Id 12465 10223
Regulated Profession Arhitect (Art.46 Directive 2005/36/EC) 5) Arhitect (Drepturi dobândite) (Art.49 Directive 2005/36/EC) 6)
Transparency valid (2016) submitted (2018)
Screening approved (2014) submitted (2018)
Proportionality approved (2016) submitted (2018)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Urbaniști

CA Id 1054
Contact Data Registrul Urbaniştilor din România
RP Id 16547
Regulated Profession Urbanist 7)
Transparency submitted (2018)
Screening approved (2016)
Proportionality approved (2016)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Verificatori, Experți tehnici, Auditori energetici

Diriginți de șantier, Responsabili tehnici

CA Id 1409
Contact Data Inspectoratul de Stat în Construcții
RP Id 30970 43555
Regulated Profession Diriginte de șantier 12) Responsabil tehnic cu execuţia 13)
Transparency submitted (2018) submitted (2018)
Screening approved (2014) approved (2016)
Proportionality approved (2015) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Stivuitoriști, Macaragii

CA Id 2012
Contact Data Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
RP Id 45891 49417
Regulated Profession Stivuitorist 14) Macaragiu 15)
Transparency submitted (2018) submitted (2018)
Screening submitted (2018) submitted (2018)
Proportionality submitted (2018) submitted (2018)
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Geodezi

CA Id 1360
Contact Data Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
RP Id 29852 31275
Regulated Profession Inginer geodez 16) Subinginer geodez 17)
Transparency valid (2015) valid (2014)
Screening approved (2016) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Cadastriști

CA Id 1360
Contact Data Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
RP Id 31171 31276 40271
Regulated Profession Inginer cadastru 18) Subinginer cadastru 19) Tehnician cadastru 20)
Transparency valid (2014) valid (2014) valid (2016)
Screening approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations Declarations

Topografi

CA Id 1360
Contact Data Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
RP Id 31213 31277 40272
Regulated Profession Inginer topograf 21) Subinginer topograf 22) Tehnician topograf 23)
Transparency valid (2014) valid (2014) valid (2016)
Screening approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations Declarations

Cartografi

CA Id 1360
Contact Data Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
RP Id 31217 31291 40273
Regulated Profession Inginer cartograf 24) Subinginer cartograf 25) Tehnician cartograf 26)
Transparency valid (2014) valid (2014) valid (2016)
Screening approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations Declarations

Topografi minieri

CA Id 1360
Contact Data Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
RP Id 31249 31292 40274
Regulated Profession Inginer topograf minier 27) Subinginer topograf minier 28) Tehnician topograf minier 29)
Transparency valid (2014) valid (2014) valid (2016)
Screening approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations Declarations

Ofițeri topografi

Ofițeri cartografi

CA Id 1360
Contact Data Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
RP Id 31293
Regulated Profession Ofițer cartograf 32)
Transparency valid (2014)
Screening approved (2016)
Proportionality approved (2016)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Geografi sprecializați în cartografie

CA Id 1360
Contact Data Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
RP Id 31252
Regulated Profession Geograf cu specializarea cartografie 33)
Transparency valid (2014)
Screening approved (2016)
Proportionality approved (2016)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Economic-financiar

 • Auditori financiari
 • Consultanți fiscali
 • Contabili
 • Evaluatori autorizați

Auditori financiari

CA Id 700
Contact Data Camera Auditorilor Financiari din România
RP Id 16552
Regulated Profession Auditor financiar 34)
Transparency valid (2016)
Screening approved (2016)
Proportionality proposed (2018)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Consultanți fiscali

CA Id 1056
Contact Data Camera Consultanţilor Fiscali
RP Id 16553
Regulated Profession Consultant fiscal 35)
Transparency submitted (2017)
Screening approved (2016)
Proportionality approved (2016)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Contabili

CA Id 703
Contact Data Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
RP Id 16546 16868
Regulated Profession Expert contabil 36) Contabil autorizat 37)
Transparency submitted (2017) submitted (2017)
Screening approved (2014) submitted (2017)
Proportionality draft (2017) draft (2017)
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Evaluatori autorizați

CA Id 1225
Contact Data Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România
RP Id 26585
Regulated Profession Evaluator autorizat 38)
Transparency submitted (2017)
Screening approved (2014)
Proportionality submitted (2018)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Educaţie

 • Cadre didactice învăţământ preuniversitar
 • Cadre didactice învăţământ superior

Cadre didactice învățământ preșcolar

CA Id 705
Contact Data Ministerul Educației Naționale - Direcţia Generală Management Resurse Umane
RP Id 34292
Regulated Profession Profesor pentru învățământ preșcolar/ educator/ educatoare 39)
Transparency valid (2017)
Screening approved (2016)
Proportionality approved (2016)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Cadre didactice învățământ primar

CA Id 705
Contact Data Ministerul Educației Naționale - Direcţia Generală Management Resurse Umane
RP Id 30654
Regulated Profession Profesor pentru învățământ primar 40)
Transparency valid (2017)
Screening approved (2016)
Proportionality approved (2016)
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Cadre didactice învățământ secundar

CA Id 705
Contact Data Ministerul Educației Naționale - Direcţia Generală Management Resurse Umane
RP Id 16608 34313 34331
Regulated Profession Profesor în învăţământul secundar 41) Profesor documentarist 42) Profesor antrenor / antrenor 43)
Transparency valid (2017) rejected (2018) submitted (2017)
Screening approved (2016) submitted (2018) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations Declarations

Cadre didactice pentru nevoi speciale

Cadre didactice pentru nevoi speciale (2)

CA Id 705
Contact Data Ministerul Educației Naționale - Direcţia Generală Management Resurse Umane
RP Id 34293 34111 34251
Regulated Profession Profesor kinetoterapeut 47) 48) Profesor-psihopedagog 49) Profesor-educator 50)
Transparency valid (2017) valid (2017) submitted (2017)
Screening approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations Declarations

Cadre didactice specializate

CA Id 705
Contact Data Ministerul Educației Naționale - Direcţia Generală Management Resurse Umane
RP Id 34113 40415 40441
Regulated Profession Profesor psiholog școlar 51) Profesor sociolog 52) Consilier şcolar 53)
Transparency valid (2017) submitted (2017) valid (2017)
Screening approved (2016) approved (2016) valid (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations Declarations

Cadre didactice învăţământ superior

Interne

 • Arhiviști și arhivari
 • Instructori de tir, artificieri și pirotehniști
 • Detectivi particulari
 • Experți în securitate

Arhiviști și arhivari

CA Id 1050
Contact Data Arhivele Naţionale ale României
RP Id 16867 34272
Regulated Profession Arhivist 58) Arhivar 59)
Transparency submitted (2018) valid (2016)
Screening draft (2018) approved (2016)
Proportionality approved (2016) approved (2016)
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Instructori de tir

Artificieri și pirotehniști

Detectivi particulari

CA Id 723
Contact Data Inspectoratul General al Poliţiei RomâneDirecţia de Investigaţii Criminale
RP Id 16865
Regulated Profession Detectiv particular 64)
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Experți în securitate

CA Id 1420
Contact Data Inspectoratul General al Poliţiei RomâneDirecţia de Ordine Publică
RP Id 18305
Regulated Profession Agent de pază, control acces, ordine şi intervenţie
Transparency valid/being edited
Screening approved
Proportionality rejected
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Agent de pază, control acces, ordine şi intervenţie

Justiţie

 • Avocați
 • Consilieri în proprietate industrială
 • Practicieni în insolvență
 • Mediatori
 • Interpret și traducător autorizat, Consilier juridic
 • Consilier de probațiune
 • Expert tehnic judiciar, Expert criminalist

Avocați

CA Id 701
Contact Data Uniunea Națională a Barourilor din România
RP Id 16548
Regulated Profession Avocat 82)
Transparency valid
Screening approved
Proportionality draft
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Consilieri în proprietate industrială

Practicieni în insolvență

CA Id 733
Contact Data Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România
RP Id 16888
Regulated Profession Practician în insolvenţă 84)
Transparency valid
Screening approved
Proportionality rejected
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Mediatori

CA Id 1048
Contact Data Consiliul de Mediere
RP Id 16525
Regulated Profession Mediator 85)
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Interpret și traducător autorizat, Consilier juridic

CA Id 710
Contact Data Ministerul Justiției - Serviciul profesii juridice conexe
RP Id 16607 16889
Regulated Profession Traducător / interpret autorizat 86) Consilier juridic 87)
Transparency valid valid
Screening approved approved
Proportionality approved approved
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Consilier de probațiune

CA Id 710
Contact Data Ministerul Justiției - Direcția națională de probațiune
RP Id 16890
Regulated Profession Consilier de probațiune 88)
Transparency submitted
Screening approved
Proportionality rejected
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Expert tehnic judiciar

CA Id 710
Contact Data Ministerul Justiției - Serviciul profesii juridice conexe
RP Id 22625
Regulated Profession Expert tehnic judiciar 89)
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Expert criminalist

CA Id 710
Contact Data Ministerul Justiției - Direcția resurse umane
RP Id 40287
Regulated Profession Expert criminalist 90)
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Sănătate

 • Asistenți medicali
 • Asistenți medicali generaliști, Moașe
 • Farmaciști
 • Medici dentiști
 • Medici
 • Biochimiști, biologi și chimiști în sistemul sanitar
 • Tehnicieni dentari

Asistenți medicali

Asistenți medicali (2)

Asistenți medicali (3)

Asistenți medicali generaliști

CA Id 717
Contact Data Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
RP Id 9374
Regulated Profession Asistent medical generalist 98)
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Moașe

CA Id 717
Contact Data Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
RP Id 9366
Regulated Profession Moaşă 99)
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Farmaciști

CA Id ### ###
Contact Data Colegiul Farmacistilor din Romania Ministerul Sanatatii
RP Id 9376
Regulated Profession farmacist 100) - Pharmacist training (Article 44 of Directive 2005/36/EC) / Specialised pharmacist (national training requirements)
Transparency valid
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Farmaciști (2)

Medici dentiști

CA Id ### ###
Contact Data Colegiul Medicilor Dentiști din România Ministerul Sanatatii
RP Id 9387
Regulated Profession draft
Transparency draft
Screening approved
Proportionality draft
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Medici dentiști (2)

Medici dentiști (3)

Medici

CA Id ###
Contact Data Colegiul Medicilor din România Ministerul Sănătății
RP Id 9372
Regulated Profession Basic medical training - Romania 108)
Transparency valid
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Medici specialisti

Medici specialiști (1)

CA Id ### & ###
Contact Data Colegiul Medicilor din România & Ministerul Sanatatii
RP Id
Regulated Profession
Transparency
Screening
Proportionality
Establishment
Provision of Services
9333 gastroenterologie 121) valid Start screening Start proportionality
18430 genetica_medicala 122) valid Start screening Start proportionality
9348 geriatrie_si_gerontologie 123) valid Start screening Start proportionality
9339 endocrinologie 124) valid Start screening Start proportionality
9337 hematologie 125) valid Start screening Start proportionality
9368 Medic specialist medicină de familie 126) valid Start screening Start proportionality
9307 medicina_de_laborator 127) valid Start screening Start proportionality
9360 medicina_de_urgenta 128) valid Start screening Start proportionality
9283 medicina_interna 129) valid Start screening Start proportionality
9355 medicina_muncii 130) valid Start screening Start proportionality
9359 medicina_nucleara 131) valid Start screening Start proportionality
9349 nefrologie 132) valid Start screening Start proportionality
9279 neurochirurgie 133) valid Start screening Start proportionality
9299 neurologie 134) valid Start screening Start proportionality
9281 obstetrica-ginecologie 135) valid Start screening Start proportionality
9285 oftalmologie 136) valid Start screening Start proportionality
18429 oncologie_medicala 137) valid Start screening Start proportionality
9295 ortopedie_si_traumatologie 138) valid Start screening Start proportionality
9287 otorinolaringologie 139) valid Start screening Start proportionality
9289 pediatrie 140) valid Start screening Start proportionality
9301 psihiatrie 141) valid Start screening Start proportionality
22965 psihiatrie_pediatrica 142) valid Start screening Start proportionality
9291 pneumologie 143) valid Start screening Start proportionality
9303 Radiologie-imagistică medicală 144) valid Start screening Start proportionality
9305 radioterapie 145) valid Start screening Start proportionality
9341 recuperare_medicina_fizica_si_balneologie 146) valid Start screening Start proportionality
9335 reumatologie 147) valid Start screening Start proportionality
9352 sanatate_publica_si_management 148) valid Start screening Start proportionality
9293 urologie 149) valid Start screening Start proportionality

Biochimiști, biologi şi chimiști

Tehnicieni dentari

CA Id 1055
Contact Data Ordinul Tehnicienilor Dentari din România
RP Id 16551
Regulated Profession tehnician_dentar 153)
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Asistenţă socială și sănătate

 • Asistenți sociali
 • Psihologi
 • Interpreți și asistenți persoane cu dizabilități
 • Asistenți maternali
 • Bone

Asistenți sociali

CA Id 1052
Contact Data Colegiul Național al Asistenților Sociali
RP Id 16885
Regulated Profession asistent_social 154)
Transparency valid
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Psihologi

CA Id 711
Contact Data Colegiul Psihologilor din România
RP Id 16554
Regulated Profession psiholog 155)
Transparency valid
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Interpreți persoane cu dizabilități

Asistenți persoane cu dizabilități

Asistenți maternali

CA Id 1460
Contact Data ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice_-_directia_protectia_copilului
RP Id 38371
Regulated Profession asistent_maternal 160)
Transparency valid
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Bone

CA Id ###
Contact Data Ministerul Muncii și Justiției Sociale
RP Id #####
Regulated Profession Bonă 161)
Transparency Start transparency
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Sport, turism, agrement

 • Antrenori
 • Monitori de schi
 • Ghizi de turism
 • Salvatori montani
 • Scafandri

Antrenori

CA Id ###
Contact Data Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor
RP Id 32149
Regulated Profession Antrenor 162)
Transparency rejected
Screening rejected
Proportionality rejected
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Ghizi de turism

CA Id 1049
Contact Data Ministerul Turismului
RP Id 16892
Regulated Profession ghid_de_turism 163)
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Monitori de schi

CA Id ###
Contact Data Ministerul Tineretului şi Sportului - Federaţia Română de Schi Biatlon
RP Id 40522
Regulated Profession Monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă 164)
Transparency draft
Screening draft
Proportionality draft
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Salvatori montani

CA Id ###
Contact Data asociatia_nationala_a_salvatorilor_montani_din_romania
RP Id 30469
Regulated Profession salvator_montan 165)
Transparency rejected
Screening approved
Proportionality rejected
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Scafandru

CA Id 1380
Contact Data Centrul de Scafandri
RP Id 30083
Regulated Profession Scafandru 166)
Transparency valid
Screening approved
Proportionality approved
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Scafandru greu, Scafandru lucrator subacvatic

CA Id 1380 30085
Contact Data Centrul de Scafandri
RP Id 30084 30083
Regulated Profession Scafandru greu Scafandru lucrator subacvatic
Transparency valid valid
Screening approved approved
Proportionality approved approved
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Scafandru salvator, Şef de scufundare

CA Id 1380 30085
Contact Data Centrul de Scafandri
RP Id 30086 30087
Regulated Profession Scafandru salvator Şef de scufundare
Transparency valid valid
Screening approved approved
Proportionality approved approved
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Operator barocamera, Tehnician de scufundare

CA Id 1380 30085
Contact Data Centrul de Scafandri
RP Id 30088 30089
Regulated Profession Operator barocamera Tehnician de scufundare
Transparency valid valid
Screening approved approved
Proportionality approved approved
Establishment Decisions Decisions
Provision of Services Declarations Declarations

Transporturi

 • Transporturi aeriene
 • Transporturi feroviare
 • Transporturi fluviale
 • Transporturi maritime
 • Transporturi rutiere

Transporturi aeriene

CA Id ###
Contact Data Autoritatea Competentă
RP Id #####
Regulated Profession Profesia reglementată
Transparency Start transparency
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Transporturi feroviare

Transporturi fluviale

CA Id ###
Contact Data Autoritatea Competentă
RP Id #####
Regulated Profession Profesia reglementată
Transparency Start transparency
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations

Transporturi maritime

CA Id ###
Contact Data Autoritatea Competentă
RP Id #####
Regulated Profession Profesia reglementată
Transparency Start transparency
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations
ID Regulated profession Transparency Screening Proportionality Competent Authorities Establishment Provision of services
xxxxx Comandant 178) Start transparency Start screening Start proportionality ministerul_transporturilor - autoritatea_navala_romana Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer punte 179) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer punte portuar 180) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer punte secund 181) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Șef mecanic 182) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Șef mecanic portuar 183) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
30153 ofiter_mecanic 184) draft Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer mecanic portuar 185) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer mecanic secund 186) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ajutor ofiţer mecanic 187) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Pilot maritim 188) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Pilot maritim aspirant 189) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer punte 190) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer punte maritim aspirant 191) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx ofiter_electrician 192) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer electrician portuar 193) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Căpitan portuar 194) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer mecanic maritim aspirant 195) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Ofiţer electrician maritim aspirant 196) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Șef timonier maritim 197) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Timonier maritim 198) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
30150 Motorist 199) draft Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Șef de echipaj maritim 200) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Conducător de şalupă maritimă 201) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Electrician 202) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Fitter 203) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Pompagiu 204) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Căpitan fluvial categoria A 205) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Căpitan fluvial categoria B 206) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Timonier fluvial 207) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Șef mecanic fluvial 208) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Mecanic 209) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Conducător de şalupă fluvială 210) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Șef de echipaj fluvial 211) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
30151 marinar 212) draft Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Marinar stagiar 213) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Mecanic stagiar 214) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Electrician de bord 215) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations

Transporturi rutiere

CA Id ###
Contact Data Autoritatea Competentă
RP Id #####
Regulated Profession Profesia reglementată
Transparency Start transparency
Screening Start screening
Proportionality Start proportionality
Establishment Decisions
Provision of Services Declarations
ID Regulated profession Transparency Screening Proportionality Competent Authorities Establishment Provision of services
16876 profesor_de_legislatie_rutiera 216) submitted submitted approved ministerul_transporturilor - autoritatea_rutiera_romana Decisions Declarations
16869 instructor_de_conducere_auto 217) submitted approved approved Decisions Declarations
xxxxx Conducător atelier în domeniul reparării şi/sau reglării funcţionale a vehiculelor rutiere ori a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz 218) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Auditor de siguranţă rutieră 219) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră 220) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Inspector de siguranţă rutieră 221) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
xxxxx Persoană desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
16875 consilier_de_siguranta_pentru_transportul_rutier_al_marfurilor_periculoase 222) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
16873 conducator_de_autovehicule_care_transporta_marfuri_periculoase 223) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
16555 conducator_auto_care_efectueaza_transport_rutier_de_marfuri_cu_vehicule_a_caror_masa_maxima_autorizata_este_mai_mare_de_3_5_tone 224) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
16872 conducator_auto_care_efectueaza_transport_rutier_public_de_persoane 225) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
16871 conducator_auto_care_efectueaza_transport_rutier_cu_vehicule_avand_mase_si_sau_dimensiuni_de_gabarit_depasite 226) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations
16870 conducator_auto_care_efectueaza_transport_rutier_in_regim_de_taxi 227) Start transparency Start screening Start proportionality Decisions Declarations

2018/2182

Referințe

8)
Verificator de proiect atestat
16) , 17) , 18) , 19) , 20) , 21) , 22) , 23) , 24) , 25) , 26) , 27) , 28) , 29) , 30) , 31) , 32) , 33)
47)
Profesor de psihodiagnoză şi kinetoterapeut
91) , 92) , 93) , 94) , 95) , 96) , 97) , 98)
108) , 109) , 110) , 111) , 112) , 113) , 114) , 115) , 116) , 117) , 118) , 119) , 120) , 121) , 122) , 123) , 124) , 125) , 126) , 127) , 128) , 129) , 130) , 131) , 132) , 133) , 134) , 135) , 136) , 137) , 138) , 139) , 140) , 141) , 142) , 143) , 144) , 145) , 146) , 147) , 148) , 149)
 • profesii_reglementate_in_romania_inregistrate_in_regprof_test.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
 • (editare externă)