ESCO - O clasificare europeană a aptitudinilor, competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor

https://ec.europa.eu/esco/portal/home?resetLanguage=true&newLanguage=ro

ESCO este prima clasificare europeană, multilingvă, a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor. ESCO este o clasificare disponibilă tuturor instituţiilor/părţilor interesate din domeniile pieţei muncii şi educaţiei, pentru a fi utilizată şi inclusă în modelele lor de afaceri pentru îmbunătăţirea concordanţei între cererea şi oferta de muncă, reducerea decalajelor de aptitudini/competenţe şi îmbunătăţirea interoperabilităţii între diversele pieţe ale muncii şi sistemele de educaţie din Statele membre.

ESCO este standardul real la care sistemele educaționale vor putea să se raporteze și în funcție de care vor ști să își ajusteze strategiile. ESCO îmbunătăţeşte considerabil concordanţa dintre cererea (locurile de muncă vacante) şi oferta de muncă (persoanele în căutare de muncă)la toate nivelurile, de la nivel local sau sectorial la nivel naţional şi european, în vederea sprijinirii creării unor noi locuri de muncă. În contextul mai amplu al Strategiei UE 2020 ESCO este un instrument care facilitează crearea unor pieţe de muncă caracterizate de tranziţii lejere de la un loc de muncă la altul, dar şi de la educaţie la prima ocupare şi măsuri de formare la întoarcerea în muncă.

ESCO susține echivalarea simplă a competențelor pentru fiecare nivel de calificare și exprimă cerințele pentru fiecare ocupație într-o manieră clară, pe înțelesul tuturor. ESCO este singură clasificare multilingvă existentă la nivel European care face legătura între abilităţi/competenţe şi ocupaţii, ce este diponibilă gratuit pentru toate instituţiile active pe piaţa muncii şi educaţiei şi pentru alte instituţii interesate. Noul cadru înlesnește identificarea abilităților transferabile, a noilor nevoi de competențe și a diferențelor dintre competențele actuale și cele necesare.

ESCO oferă angajatorilor o descriere a postului acurată și relevantă. Cei care se află în căutarea unui loc de muncă poate folosi elementele ESCO în redactarea CV-ului, pentru o potrivire perfectă cu postul. Mai mult, datorită caracterului multilingv al ESCO , un CV scris în română va fi repede armonizat cu un post scos la concurs de un angajator din Germania, de exemplu. ESCO va facilita schimbul de informații între diverșii actori ai pieței, atât la nivel național, cât și european.

ESCO permite alinierea sistemelor de educație/formare din toate statele membre UE, fiind menită să ușureze tranziția de la școală la viața activă și să încurajeze mobilitatea pe piața muncii. Toţi actorii interesaţi sunt încurajaţi să contribuie activ la desfăşurarea dezvoltării sale.

  • proiect/esco.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:13
  • (editare externă)