Europass

Dacă planificaţi să vă înscrieţi într-un program de studii sau de formare profesională, căutaţi un loc de muncă sau să obţineţi experienţă în străinătate, este important să vă puteţi face aptitudinile şi competenţele clar înţelese.

Europass reprezintă un nou mod de a ajuta oamenii să:

  • îşi facă aptitudinile şi competenţele uşor şi clar de înţeles în Europa (Uniunea Europeană, EFTA/EEA şi ţările candidate);
  • să se mişte oriunde în Europa.

Europass este sprijinit de o reţea de Centre Naţionale Europass (inclusiv în România).

Europass a fost stabilit prin Decizia Nr. 2241/2004/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004, referitoare la transparenţa cadrului unic pentru calificări şi competenţe profesionale.

In Romania, Centrul National Europass (CNE) a fost infiintat prin Hotararea de Guvern nr. 67 din 24 ianuarie 2007 privind participarea Romaniei la programele comunitare. CNE este parte a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP), agentie care administreaza, la nivel national, Programul de invatare pe tot parcursul vietii, Erasmus Mundus si Tineret in actiune.

Europass este compus din cinci documente:

  • două documente (Curriculum Vitae Europass (CV-) şi Paşaportul Lingvistic Europass) pe care le puteţi completa singuri şi
  • alte trei documente (Suplimentul Europass la Certificatul profesional, Suplimentul Europass la Diplomă şi Mobilitatea Europass) completate şi emise de organizaţii competente.

Este documentul de baza al cadrului comun de asigurare a transparentei competentelor si calificarilor;

Inlocuieste formatul de CV european, lansat in 2002;

Se completeaza individual, permitand prezentarea calificarilor, aptitudinilor si competentelor intr-o ordine logica.

Instrument de auto-evaluare a competentelor lingvistice, in vederea facilitarii accesului la educatie, formare profesionala sau pe piata muncii;

A fost creat de catre Consiliul Europei, ca parte a Portofoliului Lingvistic European (care cuprinde, in plus, Biografia lingvistica si Dosarul);

Se completeaza individual si poate fi anexat CV-ului Europass.

Poate fi obtinut de orice persoana care poseda o diploma de formare vocationala sau un certificat de competenta profesionala emise de un furnizor autorizat de CNFPA;

Clarifica si face mai usor de inteles informatiile continute in Certificatul original;

Suplimentul nu reprezinta un substitut al Certificatului original sau un sistem de recunoastere sau validare a competentelor profesionale;

Este util pentru cei care doresc sa urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales cand e vorba de o institutie de educatie / formare sau de un angajator dintr-o alta tara europeana).

Clarifica si face mai usor de inteles informatiile continute in diploma de licenta;

Nu reprezinta un substitut al diplomei originale sau un sistem de recunoastere sau validare a cunostintelor sau competentelor;

Este eliberat de catre institutia de invatamant superior care a eliberat diploma de licenta.

Prezinta o perioada de activitate organizata intr-o alta tara europeana (state membre UE, statele EFTA / EEA si tarile candidate), in vederea invatarii sau a formarii profesionale. Perioada respectiva este numita experienta de mobilitate Europass. Poate fi vorba despre efectuarea unui stagiu de formare profesionala intr-o firma, derularea unui stagiu de voluntariat intr-un ONG, participarea la un program de mobilitate academica sau schimburi universitare etc.

Experienta de mobilitate Europass este monitorizata de doua institutii aflate in parteneriat – una in tara de origine, cealalta in tara gazda. In cadrul acestui parteneriat, cele doua institutii stabilesc de comun acord obiectivele, continutul si durata mobilitatii. De asemenea, fiecare participant urmeaza sa fie ghidat si sprijinit de un mentor pe durata mobilitatii;

Fiecare mobilitate trebuie sustinuta de un parteneriat intre doua organizatii din tari diferite. Organizatiile partenere pot fi scoli, universitati, centre de formare, firme, ONG-uri, centre de cercetare etc.;

Perioadele de mobilitate sunt recunoscute si certificate de catre institutia de origine si institutia gazda.

Toate documentele Europass se elibereaza gratuit. Utilizarea lor este utila in perspectiva angajarii, a accesului la programe de educatie / formare, indiferent de nivel si domeniu de activitate, sau pur si simplu pentru a avea o imagine mai clara cu privire la cunostintele, calificarile si competentele dvs., pentru organizarea propriului parcurs de dezvoltare si formare.

Mai multe informatii puteti afla aici:

  • proiect/europass.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:13
  • (editare externă)