Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

proiect:europass [2018/11/17 10:35]
proiect:europass [2020/08/01 12:13] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Europass ======
  
 +https://​europass.cedefop.europa.eu/​ro
 +
 +===== Ce este Europass? =====
 +
 +Dacă planificaţi să vă înscrieţi într-un program de studii sau de formare profesională,​ căutaţi un loc de muncă sau să obţineţi experienţă în străinătate,​ este important să vă puteţi face aptitudinile şi competenţele clar înţelese.
 +
 +Europass reprezintă un nou mod de a ajuta oamenii să:
 +  * îşi facă aptitudinile şi competenţele uşor şi clar de înţeles în Europa (Uniunea Europeană, EFTA/EEA şi ţările candidate);
 +  * să se mişte oriunde în Europa.
 +
 +Europass este sprijinit de o reţea de Centre Naţionale Europass (inclusiv în România).
 +
 +Europass a fost stabilit prin Decizia Nr. 2241/​2004/​EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004, referitoare la transparenţa cadrului unic pentru calificări şi competenţe profesionale.
 +
 +In Romania, Centrul National Europass (CNE) a fost infiintat prin Hotararea de Guvern nr. 67 din 24 ianuarie 2007 privind participarea Romaniei la programele comunitare. CNE este parte a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP), agentie care administreaza,​ la nivel national, Programul de invatare pe tot parcursul vietii, Erasmus Mundus si Tineret in actiune.
 +
 +Europass este compus din cinci documente:
 +  * două documente (Curriculum Vitae Europass (CV-) şi Paşaportul Lingvistic Europass) pe care le puteţi completa singuri şi
 +  * alte trei documente (Suplimentul Europass la Certificatul profesional,​ Suplimentul Europass la Diplomă şi Mobilitatea Europass) completate şi emise de organizaţii competente.
 +
 +==== 1 - Curriculum vitae Europass ====
 +
 +Este documentul de baza al cadrului comun de asigurare a transparentei competentelor si calificarilor;​
 +
 +Inlocuieste formatul de CV european, lansat in 2002;
 +
 +Se completeaza individual, permitand prezentarea calificarilor,​ aptitudinilor si competentelor intr-o ordine logica.
 +
 +==== 2 - Pasaportul lingvistic Europass ====
 +
 +Instrument de auto-evaluare a competentelor lingvistice,​ in vederea facilitarii accesului la educatie, formare profesionala sau pe piata muncii;
 +
 +A fost creat de catre Consiliul Europei, ca parte a Portofoliului Lingvistic European (care cuprinde, in plus, Biografia lingvistica si Dosarul);
 +
 +Se completeaza individual si poate fi anexat CV-ului Europass.
 +
 +==== 3 - Suplimentul Europass la Certificatul professional ====
 +
 +Poate fi obtinut de orice persoana care poseda o diploma de formare vocationala sau un certificat de competenta profesionala emise de un furnizor autorizat de CNFPA;
 +
 +Clarifica si face mai usor de inteles informatiile continute in Certificatul original;
 +
 +Suplimentul nu reprezinta un substitut al Certificatului original sau un sistem de recunoastere sau validare a competentelor profesionale;​
 +
 +Este util pentru cei care doresc sa urmeze cursuri (de specializare,​ calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales cand e vorba de o institutie de educatie / formare sau de un angajator dintr-o alta tara europeana).
 +
 +==== 4 - Suplimentul Europass la Diploma ====
 +
 +Clarifica si face mai usor de inteles informatiile continute in diploma de licenta;
 +
 +Nu reprezinta un substitut al diplomei originale sau un sistem de recunoastere sau validare a cunostintelor sau competentelor;​
 +
 +Este eliberat de catre institutia de invatamant superior care a eliberat diploma de licenta.
 +
 +==== 5 - Documentul de Mobilitate Europass ====
 +
 +Prezinta o perioada de activitate organizata intr-o alta tara europeana (state membre UE, statele EFTA / EEA si tarile candidate), in vederea invatarii sau a formarii profesionale. Perioada respectiva este numita experienta de mobilitate Europass. Poate fi vorba despre efectuarea unui stagiu de formare profesionala intr-o firma, derularea unui stagiu de voluntariat intr-un ONG, participarea la un program de mobilitate academica sau schimburi universitare etc.
 +
 +Experienta de mobilitate Europass este monitorizata de doua institutii aflate in parteneriat – una in tara de origine, cealalta in tara gazda. In cadrul acestui parteneriat,​ cele doua institutii stabilesc de comun acord obiectivele,​ continutul si durata mobilitatii. De asemenea, fiecare participant urmeaza sa fie ghidat si sprijinit de un mentor pe durata mobilitatii;​
 +
 +Fiecare mobilitate trebuie sustinuta de un parteneriat intre doua organizatii din tari diferite. Organizatiile partenere pot fi scoli, universitati,​ centre de formare, firme, ONG-uri, centre de cercetare etc.;
 +
 +Perioadele de mobilitate sunt recunoscute si certificate de catre institutia de origine si institutia gazda.
 +
 +Toate documentele Europass se elibereaza gratuit. Utilizarea lor este utila in perspectiva angajarii, a accesului la programe de educatie / formare, indiferent de nivel si domeniu de activitate, sau pur si simplu pentru a avea o imagine mai clara cu privire la cunostintele,​ calificarile si competentele dvs., pentru organizarea propriului parcurs de dezvoltare si formare.
 +
 +===== Referinte =====
 +
 +Mai multe informatii puteti afla aici:
 +  - [[http://​europass.cedefop.europa.eu/​ro/​home|Europass]]
 +  - [[http://​www.anpcdefp.ro/​|ANPCDEFP]]