proiect:imipqnet

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

proiect:imipqnet [2018/11/17 10:35] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== IMIPQnet - Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România ======
  
 +https://​www.cnred.edu.ro/​imipqnet/​doku.php?​id=proiect
 +
 +===== 1 - Sistemul de informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI) =====
 +
 +Piaţa Internă este definită prin Art.7 al Tratatului de la Roma ca o zonă fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulaţie a bunurilor, persoanelor,​ serviciilor şi capitalului.
 +
 +În cadrul Pieţei Unice Europene, persoanele, bunurile, serviciile şi capitalurile circulă la fel de liber ca şi pe teritoriul oricărui Stat Membru.
 +
 +Sistemul de Informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI) a fost realizat de către Comisia Europeană - Direcţia Generală Informatică,​ sub coordonarea Direcţiei Generale Piaţa Internă şi Servicii, pentru a facilita comunicarea între Autorităţile Competente din Statele Membre ale Spaţiului Economic European prin intermediul unei aplicaţii web-based IMI-NET. Aplicaţia IMI-NET, care permite schimbul oficial de informaţii între toate autorităţile competente, coordonatori naţionali şi delegaţi, este complet funcţională din data de 22 februarie 2008.
 +
 +===== 2 - Ce este IMI? =====
 +
 +IMI este un instrument multilingv on-line, care facilitează schimbul de informații între administrațiile publice din Europa implicate în punerea în aplicare a legislație IMI le permite autorităților:​
 +  * să identifice omologii din altă țară a UE;
 +  * să-și adreseze întrebări;​
 +  * să depășească barierele lingvistice utilizând întrebări,​ răspunsuri și formulare traduse în prealabil;
 +  * să se informeze cu privire la evoluția cazului;
 +  * să păstreze și să partajeze informații.
 +IMI conectează circa 13 000 de utilizatori din peste 7 000 de autorități publice.
 +
 +===== 3 - Cum funcționează în practică? =====
 +
 +==== Cereri de informații ====
 +
 +O autoritate dintr-o țară poate trimite o întrebare sau o cerere de informații către o autoritate din altă țară (ex. Privind o calificare profesională sau experiența în muncă). O autoritate din Regatul Unit are nevoie de mai multe informații despre calificările profesionale ale unui arhitect francez. Ea selectează întrebările pertinente, afișate în limba engleză.
 +
 +Autoritatea din Franţa primește cererea cu întrebările și răspunsurile posibile, afișate în limba franceză. Însă autoritatea din Regatul Unit va primi răspunsul în limba engleză.
 +
 +==== Registre ====
 +
 +Acestea le permit autorităților să păstreze și să consulte informații structurate,​ cum ar fi baza de date a licențelor de transport de numerar sau repertoriul de registre aflat la dispoziția tuturor autorităților din IMI.
 +
 +Autoritățile din zona euro pot verifica dacă o societate implicată în transportul transfrontalier de numerar în euro deține licența necesară.
 +
 +==== Notificări și alerte ====
 +
 +Autoritățile se pot informa reciproc cu privire la noile măsuri, restricții,​ riscuri sau evenimente (ex. Noi tipuri de diplome pentru arhitecți).
 +
 +Statele membre notifică Comisia și alte state membre cu privire la eventualele noi cerințe impuse prestatorilor de servicii.
 +
 +===== 4 - Care sunt avantajele utilizării IMI? =====
 +
 +IMI poate fi accesat pe internet, fără să fie necesară utilizarea vreunui software.
 +
 +Sistemul este sigur și garantează protecția datelor cu caracter personal:
 +  * au acces numai autoritățile publice înregistrate;​
 +  * autoritățile au acces numai la informațiile care le privesc în mod direct;
 +  * le asigură o protecție a datelor mai bună decât cea oferită de alte canale de comunicare (ex. Poștă electronică sau telefon);
 +  * se aplică automat măsuri suplimentare pentru protecția datelor cu caracter personal.
 +
 +Coordonatorii naționali IMI oferă cursuri de formare și sprijin.
 +
 +IMI reduce costurile pentru cetățeni, generate de întârzieri administrative.
 +
 +Autoritățile pot urmări stadiul cererilor în IMI și le sunt trimise automat atenționări.
 +
 +Sistemul este flexibil și se poate adaptat la diferitele structuri administrative naționale (ex. Centralizate,​ descentralizate).
 +
 +===== 5 - Sistemul de Informare al Pieţei Interne - componenta Calificări Profesionale (IMI PQ) =====
 +
 +În data de 23 iunie 2008 a avut loc la Bucureşti lansarea oficială a Sistemului de Informare pentru Piaţa internă în România.
 +
 +Proiectul IMI PQ NET România susţine iniţiativa Comisiei Europene privind dezvoltarea Sistemului de informare a pieţei interne (IMI), prin desfăşurarea unor activităţi de sprijin la nivel naţional adresate partenerilor sociali (agenţii şi organizaţii guvernamentale,​ asociaţii profesionale,​ organizaţii ale societăţii civile) şi facilitarea unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul platformei informatice IMI.
 +
 +Reţeaua IMI PQ NET România cuprinde toate instituţiile,​ organizaţiile şi asociaţiile profesionale din România care sunt abilitate prin lege să reglementeze procesele de recunoaştere a calificărilor profesionale precum şi autorităţile care elaborează standarde şi metodologii pentru formarea, certificarea şi validarea competenţelor pentru aceste calificări.
 +
 +Sistemul de Informare pentru Piaţa internă – IMI, componenta PQ pentru calificările profesionale din România este implementat în ţara noastră de către CNRED(Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor).
 +CNRED actualizează permanent lista autorităţilor competente pentru profesiile reglementate sectorial şi pentru profesiile reglementate din România.
 +
 +CNRED a organizat un Grup interministerial de lucru, cu toate autorităţile competente, pentru implementarea IMI în România, precum şi sesiuni de instruire, în mod etapizat şi progresiv.
 +
 +===== Referinţe =====
 +
 +Mai multe informaţii puteţi afla accesând:
 +  - [[http://​www.cnred.edu.ro/​imipqnet/​doku.php?​id=imi|IMI PQ NET România]]
 +  - [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​index_ro.htm|PIATA UNICA A UE - Sistemul de informare al pietei interne]]
 +  - [[https://​cnred.edu.ro/​imipqnet/​doku.php?​id=multimedia:​imi|Clipuri video despre Sistemul IMI]]
  • proiect/imipqnet.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:35
  • (editare externă)