Academia de Studii Economice din Bucureşti

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=42

http://international.ase.ro/ 1)

http://resurseumane.ase.ro/Media/Default/Documente/Legislatie/Regulament%20de%20organizare%20si%20functionare%20ASE%20aprobat%20Senat%2010.12.2014.Pdf

http://calitate.ase.ro/Media/Default/documente/Raport_2013_2014/ASE/ASE-122.pdf

Academia de Studii Economice din București face parte dintre cele 12 universități de elită din România, încadrându-se în categoria universităților de cercetare avansată și educație, având toate domeniile de studii universitare clasificate în prima categorie la nivel național.

ASE București este acreditată instituțional de către ARACIS cu grad înalt de încredere, fiind considerată cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior economic și de administrație publică din țară.

Responsabilitățile ASE București axate pe criterii și indicatori de performanță sunt: Educație și formare continuă; Parteneriatul cu studenții, Cercetare științifică, dezvoltare și inovare; Relația cu mediul economico-social; Sustenabilitate și capacitate instituțională.

Academia de Studii Economice din București trebuie să valorifice tradiția și prestigiul de care se bucură în prezent, astfel încât să devină o universitate competitivă la nivel internațional.


The Bucharest University of Economic Studies (ASE) is a research intensive university which ranks among the top 12 leading Romanian universities. All the study domains offered by the university are classified in this first category at national level.

ASE Bucharest is institutionally accredited by ARACIS (the Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education), which has granted a high confidence rating to the university, as the latter is considered the most prestigious Romanian higher education institution in the field of Economics and Public Administration.

ASE’s Responsibilities based on criteria and performance indicators are: Education and lifelong learning, Partnership with students, Scientific research, development and innovation, Cooperation with the economic and social environment, Sustainability and institutional capacity.

The Bucharest University of Economic Studies will capitalize on the tradition and prestige it has at the moment to attain an important target: to rank among internationally competitive universities.


1)
Structura Direcţie Relaţii Internaţionale include: Biroul pentru Programe Comunitare, Centrul de resurse de informare şi documentare (CRID).
  • ro/autoritati/relevante/academia_de_studii_economice_din_bucuresti.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)