Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:autoritati:relevante:academia_de_studii_economice_din_bucuresti [2018/11/17 10:37]
ro:autoritati:relevante:academia_de_studii_economice_din_bucuresti [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Academia de Studii Economice din Bucureşti ======
  
 +http://​www.whed.net/​detail_institution.php?​id=42
 +
 +http://​international.ase.ro/​ ((Structura Direcţie Relaţii Internaţionale include: Biroul pentru Programe Comunitare, Centrul de resurse de informare şi documentare (CRID).))
 +
 +http://​resurseumane.ase.ro/​Media/​Default/​Documente/​Legislatie/​Regulament%20de%20organizare%20si%20functionare%20ASE%20aprobat%20Senat%2010.12.2014.Pdf
 +
 +http://​calitate.ase.ro/​Media/​Default/​documente/​Raport_2013_2014/​ASE/​ASE-122.pdf
 +
 +Academia de Studii Economice din București face parte dintre cele 12 universități de elită din România, încadrându-se în categoria universităților de cercetare avansată și educație, având toate domeniile de studii universitare clasificate în prima categorie la nivel național.
 +
 +ASE București este acreditată instituțional de către ARACIS cu grad înalt de încredere, fiind considerată cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior economic și de administrație publică din țară.
 +
 +Responsabilitățile ASE București axate pe criterii și indicatori de performanță sunt: Educație și formare continuă; Parteneriatul cu studenții, Cercetare științifică,​ dezvoltare și inovare; Relația cu mediul economico-social;​ Sustenabilitate și capacitate instituțională.
 +
 +Academia de Studii Economice din București trebuie să valorifice tradiția și prestigiul de care se bucură în prezent, astfel încât să devină o universitate competitivă la nivel internațional.
 +
 +----
 +
 +The Bucharest University of Economic Studies (ASE) is a research intensive university which ranks among the top 12 leading Romanian universities. All the study domains offered by the university are classified in this first category at national level.
 +
 +ASE Bucharest is institutionally accredited by ARACIS (the Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education), which has granted a high confidence rating to the university, as the latter is considered the most prestigious Romanian higher education institution in the field of Economics and Public Administration.
 +
 +ASE’s Responsibilities based on criteria and performance indicators are: Education and lifelong learning, Partnership with students, Scientific research, development and innovation, Cooperation with the economic and social environment,​ Sustainability and institutional capacity.
 +
 +The Bucharest University of Economic Studies will capitalize on the tradition and prestige it has at the moment to attain an important target: to rank among internationally competitive universities.