Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:autoritati:relevante:academia_fortelor_terestre_nicolae_balcescu_din_sibiu [2018/11/17 10:37]
ro:autoritati:relevante:academia_fortelor_terestre_nicolae_balcescu_din_sibiu [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Academia Forţelor Terestre ¨Nicolae Bălcescu¨ din Sibiu ======
  
 +http://​www.armyacademy.ro/​
 +
 +Misiunea academiei este de a genera şi de a transfera cunoaştere prin:
 +
 +a) formarea iniţială şi continuă, la nivel universitar şi postuniversitar a ofiţerilor pentru toate armele/​specialităţile militare aparţinând Forţelor Terestre, precum şi a specialiştilor militari şi civili, pentru alţi beneficiari interni şi externi, potrivit protocoalelor/​contractelor încheiate în acest sens;
 +
 +b) cercetare ştiinţifică,​ dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor,​ precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.
 +
 +Structurile care îndeplinesc misiunea academiei sunt cele două facultăți:​
 +  - Facultatea de Management Militar;
 +  - Facultatea de Științe Militare.
 +
 +Programele de studii gestionate de către Facultatea de Management Militar sunt: 
 +  * Programe de studii universitare de licenţă: Administraţie publică, Management economico-financiar,​ Managementul sistemelor de comunicaţii militare;
 +  * Programe de studii universitare de master (cu frecvenţă):​ Managementul capabilităţilor organizaţionale,​ Management şi tehnologie;
 +  * Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă: Comunicaţii şi informatică,​ Audit intern organizaţional,​ Managementul calităţii totale, Protecţia mediului în acţiunile militare.
 +
 +Facultatea de Ştiinţe Militare gestionează programe de studii acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, aprobate de Ministerul Apărării Naţionale şi avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,​ după cum urmează: ​
 +  * programul de studii universitare de licenţă: Managementul organizaţiei;​
 +  * programele de studii universitare de masterat: Leadership organizaţional,​ Intelligence în organizaţii;​
 +  * programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă: Leadership în câmp tactic, Managementul situaţiilor de criză, Managementul integrat al sprijinului de luptă, Managementul protecţiei infrastructurilor critice.