Academia Navală ¨Mircea cel Bătrân¨ din Constanţa

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=48

http://www.anmb.ro/ro/files/studenti/crid.html

http://www.anmb.ro/ro/files/crid/

http://www.anmb.ro/ro/files/studenti/2014/MetodologieEchivalare.pdf

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa este o instituţie publică de învăţământ superior politehnic, subordonată Ministerului Apărării Naţionale (M.Ap.N), acreditată, cu personalitate juridică ce funcţionează în baza Constituţiei României, a Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi a tuturor prevederilor legale specifice învăţământului superior militar şi civil, cu respectarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

Misiunea Academiei Navale „Mircea cel Batran” este de a genera şi transfera cunoaştere către societate prin:

 • formarea iniţială şi continuă la nivel universitar a studenţilor, în scopul dezvoltării personale, cu accent pe inserţia profesională a individului pentru satisfacerea nevoii de competenţă a mediului specific Forţelor Navale Române, dar şi a celui socio-economic sau a altor beneficiari din sistemul naţional de apărare;
 • cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea, inovarea şi transferul tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor inginereşti, prin asigurarea, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.

Începând cu anul universitar 2013-2014 Academia Navală „Mircea cel Bătrân” are o nouă structură, legiferată prin Hotărârea Guvernului nr. 730, astfel activitatea desfășurându-se prin două facultăți (Facultatea de Inginerie Marină și Facultatea de Navigație și Management Naval), unde, în prezent, se derulează noua programe de studii universitare, acreditate, dintre care cinci studii universitare de licență și respectiv patru studii universitare de masterat. Programele de studii sunt gestionate de catre facultati, astfel:

1. Facultatea de Inginerie Marină:

 • Studii universitare de licenţă: Navigaţie Hidrografie şi Echipamente Navale – 4 ani; Electromecanică Navală – 4 ani; Electromecanică – 4 ani
 • Studii universitare de masterat: Sisteme Electromecanice Navale – 3 semestre;

2. Facultatea de Navigație și Management Naval:

 • Studii universitare de licenţă: Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial – 4 ani; Inginerie şi Management Naval şi Portuar – 4 ani;
 • Studii universitare de masterat: Ştiinţe Nautice – 3 semestre; Inginerie şi Management Naval şi Portuar – 3 semestre; Managementul Sistemelor Logistice– 4 semestre.

Absolvirea programelor de studii Navigatie si Transport Maritim si Fluvial, Electromecanica Navala si Electromecanica permit accesul prin intermediul Autoritatii Navale Romane la profesiile reglementate de ofiter punte, ofiter mecanic si respectiv ofiter electrician.


“Mircea cel Batran” Naval Academy is a polytechnical higher education military university. Our mission is the education and training of officers/engineers for the Romanian Navy, Coast Guard and the Maritime Industry – with bachelor and master degree. Consistent with its tradition, Academy assumes the role of assimilation for the national and universal cultural values and engage itself in the process of strengthening European spirituality.

„Mircea cel Batran” Naval Academy mission is to generate and transfer knowledge to society through:

 • initial and continuous training for the undergraduate and postgraduate students;
 • through scientific research, development, innovation and technology transfer through individual andcollective creativity in engineering sciences by providing, putting into practice and dissemination ofresults.

„Mircea cel Batran” Naval Academyhas a new organizational structure, recently institutionalized through the Romanian Government Decision No. 730 from 2013, its activity unfolding not onlythrough the faculties (Marine Engineering Faculty and Naval Management and NavigationFaculty) where nine accredited university study programs are running, five bachelor study programs and four master study programs. The study programs developed by the faculties as following:

1. Marine Engineering Faculty:

 • Bachelor Degree: Navigation, Hydrography and Naval Equipament – 4 years; Naval Electromechanics– 4 years; Marine Electrical Engeenering – 4 years;
 • Master Degree: Electromechanical Systems – 3 semesters;

2. Naval Management and Navigation Faculty:

 • Bachelor Degree: Navigation and Maritime and River Transportation– 4 years; Naval and Port management and Engineering - 4 years;
 • Master Degree: Nautical Sciences - 3 semesters; Naval and Port management and Engineering - 3 semesters; Logistical Systems Management - 4 semesters.
 • ro/autoritati/relevante/academia_navala_mircea_cel_batran_din_constanta.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
 • (editare externă)