Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice

 • Hotărârea nr. 650/2016 pentru aprobarea Strategiei privind ... (2020/10/27 15:35)
  omitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice (constituit în baza Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea onsiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice - Edu (2020/10/27 02:20)
  Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice. k) din Legea nr. 99/2016, contractul sectorial este contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici şi una sau mai multe entități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în ...
 • Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea ... (2020/10/26 01:38)
  Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE) este organismul care asistă Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale în scopul elaborării politicii guvernului în domeniul Societăţii Informaţionale, monitorizării implementării acesteia şi al corelării cu politicile europene. * HOTĂRÂRE nr. 941 din 27 noiembrie 2013 privind organizarea şi ...
 • MANAGER DE SECURITATE Sectorul: Administraţie şi Servicii ... (2020/10/25 00:16)
  Ion VOIVOZEANU Expert FPC Comitetul Sectorial Administrație și Servicii Publice Stelian ARDELEAN Expert FPC Comitetul Sectorial Administrație si Servicii Publice Denumirea documentului electronic: SO_Manager de securitate_00 Responsabilitatea pentru conţinutul standardului ocupaţional revine Comitetului Sectorial Administraţie şi ...
 • Domeniul: Administraţie şi servicii publice (2020/10/23 17:44)
  Domeniul: Administraţie şi servicii publice cod COR: 241928 2008. Ocupaţia: Specialist îmbunătăţire procese – 8 unităţi Pag. 2 din 26 ... Standardul a fost validat de specialişti desemnaţi de Comitetul sectorial Administraţie şi servicii publice. Ocupaţia: Specialist îmbunătăţire procese – 8 unităţi
 • Sectoare de activitate - CSFPM (2020/10/22 08:12)
  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” ... Comitetul Sectorial de Formare. ... Administraţie şi servicii publice. Turism, hoteluri, restaurante. Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport ...
 • Ce sunt contractele sectoriale de achiziţii publice ... (2020/10/22 07:01)
  Prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 553/2011, publicat în Monitorul oficial nr.735 din 19 octombrie a.c., au fost aduse unele precizări privind interpretarea art. 243 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de ...
 • ROLUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN ORGANIZAREA ŞI ... (2020/10/19 23:04)
  4 ADNOTARE Tincu Violeta, „Rolul administraţiei publice în organizarea şi modernizarea serviciilor publice”, teză de doctor în ştiinţe administrative, specialitatea 563.01 – Teoria, metodologia administraţiei publice, Chişinău, 2016 Structura lucrării: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 212 titluri, 4 anexe, 129 pagini de text de ...
 • Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice (2020/09/17 18:05)
  Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice - Edu (2020/09/12 01:00) k) din Legea nr. 99/2016, contractul sectorial este contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în
 • IMI PQ NET - Prezentare comitet sectorial Administratie si ... (2020/07/27 02:17)
  IMI PQ NET - Prezentare comitet sectorial Administratie si servicii publice 1. Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice Tel : +40 021 318 29 21 Fax: +40 021 318 29 20Informaț ii generaleSiglaComitetul Sectorial Administraț ie ș i Servicii Publice a luat ființ ă în anul2010 prin Sentinț a Civilă nr. 2 pronunț ată de către Tribunalul Bucureș ti.Comitetul Sectorial ...
 • ro/autoritati/relevante/comitetul_sectorial_administratie_si_servicii_publice.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 12:14
 • (editare externă)