Comitetul Sectorial Metalurgia

 • Metalurgie - Wikipedia (2020/09/28 01:17)
  Metalurgia este o ramură a industriei ce include procesele de obținere a metalelor din minereuri și alte substanțe ce conțin metale. Metalurgia include prelucrarea minereurilor, extragerea metalelor din minereuri, rafinarea metalelor, producerea aliajelor metalice, prelucrarea metalelor sub presiune, fabricarea pieselor metalice turnate, prelucrarea termică, termochimică, termomecanică ...
 • Cod postal 30821 strada Unirii nr. 29-31 Sector 3 Bucuresti (2020/09/13 01:13)
  vezi chiar acum toate firmele care au codul postal 30821, pe strada Unirii nr. 29-31 Sector 3 Bucuresti
 • ro:autoritati:relevante:comitetul_sectorial_din ... (2020/08/23 00:55)
  Comitetul sectorial E-mail ; 1: Comitetul Sectorial „Turism, Hoteluri si Restaurante“ csthr@fptr.ro: 2: Comitetul Sectorial Energie Electrică, Termică, Petrol și Gaze : silviu.sarghi@fppetrolgaze.ro: 3: Comitetul Sectorial din Ramura Cultură : comitetsectorialcultura10@gmail.com: 4: Comitetul Sectorial din Metalurgia feroasă ...
 • UniRomSider - Uniunea Producatorilor de Otel (2020/07/30 10:35)
  Comitetul Sectorial din metalurgia feroasă, metalurgia neferoasă şi produse refractare, este o instituţie de dialog social de utilitate publică, ce reprezintă asociaţiile patronale şi sindicale reprezentative din ramura metalurgie feroasă, metalurgia neferoasă şi produse refractare şi care se va numi în continuare Comitetul ...
 • imi:instruire:comitete_sectoriale [IMI PQ NET România] (2020/07/23 01:25)
  Comitetul Sectorial Energie Electrică, Termică, Petrol și Gaze : silviu.sarghi@fppetrolgaze.ro: 3: Comitetul Sectorial din Ramura Cultură : comitetsectorialcultura10@gmail.com: 4: Comitetul Sectorial din Metalurgia feroasă, neferoasă și produse refractare : csmetalurgia@gmail.com: 5: Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii ...
 • ROLULŞIIMPLICAREAORGANIZAŢIILOR PATRONALEÎNDIALOGULSOCIAL ... (2020/07/19 11:45)
  drept a comitetului sectorial deja înfiin ţat, în m ăsura în care face dovada reprezentativit ăţii valabile în ramura în care este înfiin ţat comitetul şi pentru care solicit ă afilierea De acela şi drept beneficiaz ă şi federa ţiile sindicale/patronale nereprezentative, cu condi ţia
 • COMITETUL SECTORIAL DIN METALURGIA FEROASA, METALURGIA ... (2020/06/18 02:28)
  COMITETUL SECTORIAL DIN METALURGIA FEROASA, METALURGIA NEFEROASA SI PRODUSE REFRACTARE cui 26933410. informatii complete (telefon, adresa, email, date, economice) despre firme COMITETUL SECTORIAL DIN METALURGIA FEROASA, METALURGIA NEFEROASA SI PRODUSE REFRACTARE
 • Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1533 din 20.04.2018 ... (2020/06/01 01:29)
  COMITETUL SECTORIAL DIN METALURGIA FEROASĂ, METALURGIA NEFEROASĂ ȘI PRODUSE REFRACTARE. RAPORT DE ACTIVITATE al Comitetului Sectorial din Metalurgia Feroasă, ... Societatea VEST-ENERGO - S.A. CONVOCARE ... Societatea VEST-ENERGO - S.A. CONVOCARE ... Societatea REMAT VALCEA - S.A. CONVOCARE ... Societatea R.P. ESTATES DEVELOPMENT - S.A.
 • FORMAL DOCUMENTS ROMANIA (2020/05/25 03:39)
  1 FORMAL DOCUMENTS ROMANIA 1. In 2010 the National Registre for Occuptions and Qualifications contains 120 occupations and jobs mainly in food industry, constructions, accounting, design , media, education, trade,
 • Raportul Conferinței naționale București, 21 iunie 2016 (2020/05/14 18:33)
  o Comitetul Sectorial Metalurgia o Comitetul Sectorial din Chimie şi Petrochimie - Companiilor: o OMV Petrom o E.ON Servicii o SC Kaufland România SA o CER CLEANING EQUIPMENT SRL o Schaeffler Romania o ArcelorMittal Galaţi o Continental România o Robert Bosch SRL o City Grill ...
 • ro/autoritati/relevante/comitetul_sectorial_metalurgia_feroasa_metalurgia_neferoasa_si_produse_refractare.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 12:14
 • (editare externă)