Comitetul Sectorial Metalurgia

 • Metalurgie - Wikipedia (2020/08/09 01:33)
  Metalurgia este o ramură a industriei ce include procesele de obținere a metalelor din minereuri și alte substanțe ce conțin metale. Metalurgia include prelucrarea minereurilor, extragerea metalelor din minereuri, rafinarea metalelor, producerea aliajelor metalice, prelucrarea metalelor sub presiune, fabricarea pieselor metalice turnate, prelucrarea termică, termochimică, termomecanică ...
 • ro:autoritati:relevante:comitetul_sectorial_metalurgia ... (2020/07/23 17:24)
  Comitetul Sectorial Metalurgia Feroasă, Neferoasă şi Produse Refractare
 • UniRomSider - Uniunea Producatorilor de Otel (2020/07/20 19:22)
  Comitetul Sectorial din metalurgia feroasă, metalurgia neferoasă şi produse refractare, este o instituţie de dialog social de utilitate publică, ce reprezintă asociaţiile patronale şi sindicale reprezentative din ramura metalurgie feroasă, metalurgia neferoasă şi produse refractare şi care se va numi în continuare Comitetul ...
 • ROLULŞIIMPLICAREAORGANIZAŢIILOR PATRONALEÎNDIALOGULSOCIAL ... (2020/07/19 11:45)
  Comitetul sectorial Activit ăţi Financiar, Bancare, de Asigur ări Comitetul sectorial Silvicultur ă, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei Comitetul sectorial Turism. Hoteluri şi Restaurante Comitetul sectorial Metalurgia Feroas ă, Neferoas ă
 • 29 de organizații care urmează să primească ghidurile ... (2020/07/15 08:08)
  28 comitetul_sectorial_din_constructii_de_masini Sos. Giurgiului nr. 14, et. 2, ap. 3, int. 3, sector 4, Bucuresti Daniela NEDELCU 0740157403 danynedelcu@yahoo.com Doru Puiu 0744670200 sau 0213113575 com_sect_cm@yahoo.com
 • comitete_sectoriale – Autoritatea Națională pentru Calificări (2020/07/08 01:36)
  SECTORAL COMMITTEES National Association of Sectoral Committees in Romania,Giurgiului Street no.14, etj 2, ap. 4, sector 4, Bucharest, postal code 040671Telephone/Fax 021 311 53 75 E-mail ancsr.buc@gmail.comCooperation protocol ANC - ANCSR table,
 • Comitete sectoriale – Autoritatea Națională pentru Calificări (2020/07/04 17:18)
  Comitetul Sectorial din Ramura Cultură: Leonard Octavian Pădureț - Președinte; Blvd. Mihail Kogălniceanu nr. 70-72, Sector 5, București: 072 235 1621; 072 350 4732; comitetsectorialcultura10@gmail.com; Comitetul Sectorial din metalurgia feroasă, metalurgia neferoasă și produse refractare: Moise Georgiana; Blvd. Unirii nr. 31, Bl.
 • COMITETUL SECTORIAL DIN METALURGIA FEROASA, METALURGIA ... (2020/06/18 02:28)
  COMITETUL SECTORIAL DIN METALURGIA FEROASA, METALURGIA NEFEROASA SI PRODUSE REFRACTARE cui 26933410. informatii complete (telefon, adresa, email, date, economice) despre firme COMITETUL SECTORIAL DIN METALURGIA FEROASA, METALURGIA NEFEROASA SI PRODUSE REFRACTARE
 • FORMAL DOCUMENTS ROMANIA (2020/05/25 03:39)
  1 FORMAL DOCUMENTS ROMANIA 1. In 2010 the National Registre for Occuptions and Qualifications contains 120 occupations and jobs mainly in food industry, constructions, accounting, design , media, education, trade,
 • ro/autoritati/relevante/comitetul_sectorial_metalurgia_feroasa_metalurgia_neferoasa_si_produse_refractare.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 12:14
 • (editare externă)