Vizarea actelor de studii din învăţământul superior / verificarea actelor de studii pentru Cardul Profesional European şi cererile de informaţii IMI

Actele de studii din învăţământul superior care pot fi verificate:

 1. Diplomele de studii superioare (licenţă, masterat şi doctorat) sau adeverinţele de absolvire (licenţă şi masterat),
 2. Foaia matricolă sau Suplimentul la Diplomă sau situația școlară (anexă la diploma de studii),
 3. Programa analitică (anexă la diploma de studii),
 4. Certificatul de pregătire didactică,
 5. Certificat an pregătitor,
 6. Adeverinţă pentru rezultatele obţinute la examenul de licenţă,
 7. Adeverinţă care atestă calitatea de student pentru cetăţenii europeni,
 8. Adeverinţă de finalizare a studiilor.
Nr.crt. Instituția de învățământ superior Adresa web Nume persoană delegată Telefon Fax E-mail
1 Universitatea Politehnica din Bucureşti www.upb.ro
2 Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti www.utcb.ro
3 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti www.uauim.ro
4 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti www.usamv.ro
5 Universitatea din Bucureşti www.unibuc.ro
6 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti www.umfcaroldavila.ro
7 Academia de Studii Economice din Bucureşti www.ase.ro
8 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti www.unmb.ro
9 Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti www.unarte.org
10 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti www.unatc.ro
11 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti www.unefs.ro
12 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti www.snspa.ro
13 Academia Tehnică Militară din Bucureşti www.mta.ro
14 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti www.unap.ro
15 Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu” din Bucureşti www.animv.ro
16 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti www.academiadepolitie.ro
Nr.crt. Instituția de învățământ superior Adresa web Nume persoană delegată Telefon Fax E-mail
1 Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca www.amgd.ro Roxana Huza 0264.596.983 - roxanahuza@amgd.ro
2 Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanţa www.anmb.ro Ionel Popa 0723.381.399 0241.643.096 ionel.popa@anmb.ro
Marius Bucur 0742.201.929 marius.bucur@anmb.ro
3 Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia www.uab.ro Amalia Andrieş 0258.810.744 0258.812.630 andriesa@ymail.com
4 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi www.uaic.ro Nicoleta Căuneac 0232.201.120 0232.201.121 nicoleta.cauneac@uaic.ro
Daniela Constantin 0232.201.125 daniela@uaic.ro
5 Universitatea Aurel Vlaicu din Arad www.uav.ro Nicoleta Dumitraşcu 0257.283.010 0257.280.070 nicoleta.dumitrascu@uav.ro, rectorat@uav.ro
6 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca www.ubbcluj.ro Elisabeta-Edita Kozma Kis 0264.405.300 interior 5105 0264.591.906 erzsebet.kozma@ubbcluj.ro
7 Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu www.utgjiu.ro Minodora Claudia Neacșu 0253.211.381 0253.211.381 dora@utgjiu.ro, cincaluciana@yahoo.com
Luciana Maria Fîcea cincaluciana@yahoo.com
8 Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca www.uad.ro Ana-Maria Bocean 0264.591.577 0264.592.890 secretarsef@uad.ro
9 Universitatea de Arte din Târgu Mureş www.uat.ro - - - -
10 Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi www.arteiasi.ro Felicia Bălan 0232.276.020 0232.276.020 rectorat@arteiasi.ro, erasmus@arteiasi.ro, feliciabalan@arteiasi.ro
11 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova www.umfcv.ro Valeriu Ciotîrnoiu 0351.443.561 0251.593.077 rectorat@webmail.umfcv.ro
12 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş www.umftgm.ro Profira Vlădescu 0265.215.551 int. 202 0265.210.407 vladescuprofira@yahoo.com
Dan Groşan 0265.215.551 int. 173 dangrosan12@yahoo.com
13 Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa din Iaşi www.umfiasi.ro Gabriela Cuciureanu 0232.301.603 0232.301.640 gabriela.cuciureanu@umfiasi.ro, rectorat@mail.umfiasi.ro
14 Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca www.umfcluj.ro Mihai Gudea 0264.406.840 0264.594.289 mgudea@umfcluj.ro
Roxana Cosnarovici 0264.597.256 interior 2236 roxana.cosnarovici@umfcluj.ro
15 Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara www.umft.ro Sașa Mitrovici 0256.204.250 interior 456 ; 0256.204.400 interior 456 0256.490.626 actestudii@umft.ro
16 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara www.usab-tm.ro Beatrice Muzsi 0256.277.065 0256.200.296 rectorat@usab-tm.ro, beatricemuzsi@usab-tm.ro
17 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca www.usamvcluj.ro Teodora Puşcaş 0264.596.384 int. 199 0264.593.792 tpuscas@usamvcluj.ro
Andrei Mihalca 0743.071.116 0264.599.346 amihalca@usamvcluj.ro
18 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iaşi www.uaiasi.ro Elena-Nona Veleșcu 0232.407.427 0232.407.388 prorectorat@uaiasi.ro
19 Universitatea de Vest din Timişoara www.uvt.ro Anca Caceu 0256.592.368 0256.592.311 anca.caceu@e-uvt.ro
20 Universitatea din Craiova www.ucv.ro Mircea Zăvăleanu 0251.413.041 0251.413.687 zaval@central.ucv.ro
Liliana Guțulescu 0251.417.108 0251.413.687 lilianag@central.ucv.ro
Lucia Cătălina Bratu catalinabratu@central.ucv.ro
21 Universitatea din Oradea www.uoradea.ro Monica Liana Sava 0259.408.102 0259.432.789 msava@uoradea.ro
Angela Berinde 0259.408.755 -
22 Universitatea din Petroşani www.upet.ro Maria Zăpârțan 0254.549.010 ; 0722.347.953 0254.549.010 zapartan@upet.ro
23 Universitatea din Piteşti www.upit.ro Magdalena Dănilă 0348.453.123 0348.453.128 magdalena.danila@upit.ro
Angelica Popescu 0348.453.129 angelica.popescu@upit.ro
Bianca Trache bianca.trache@upit.ro
Smaranda Găvan 0348.453.128 0348.453.123 samigavan@yahoo.com
24 Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi www.ugal.ro Mirela Rîmniceanu 0336.130.118 0336.130.109 mirela.rimniceanu@ugal.ro
Sanda Cruceanu 0336.130.109 sanda.cruceanu@ugal.ro
25 Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa www.uem.ro Loredana Predescu 0255.218.169 ; 0730.583.050 0255.210.230 l.predescu@uem.ro
26 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu www.ulbsibiu.ro Claudia Purța 0269.214.412 0269.217.887 claudia_purta@yahoo.com
Nicoleta Negrilă 0269.214.294 -
Tatiana Fleacă -
Tudor Larionescu -
27 Universitatea Maritimă din Constanţa www.cmu-edu.eu Edith Pădineanu 0241.664.740 interior 104 ; 0755.885.886 0241.617.260 info@imc.ro, edithpadineanu@yahoo.com
28 Universitatea Ovidius din Constanţa www.univ-ovidius.ro Olimpia Dobrică 0241.606.435 0241.606.433 secretariat_diplome@univ-ovidius.ro
Rodica Camen Banu 0241.606.433 rbanu@univ-ovidius.ro, rbanu@yahoo.com
29 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti www.upg-ploiesti.ro Maria Camelia Bodea 0244.575.450 ; 0726.692.384 0244.575.847 cbodea@upg-ploiesti.ro, bodeamariacamelia@yahoo.co.uk
30 Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş www.upm.ro Maria Vlad 0265.251.138 0265.251.138 maiavlad@yahoo.com
31 Universitatea Politehnică din Timişoara www.upt.ro Iolanda Cosovan 0256.403.013 0256.403.023 iolanda.cosovan@rectorat.upt.ro
32 Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava www.usv.ro Ionela Crăciun 0230.520.081 0230.520.080 simonacraciun@usv.ro
Cristina Spirescu cristinaspirescu@yahoo.com
33 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca www.utcluj.ro Ioana Fodorean 0264.202.282 0264.202.280 ioana.fodorean@staff.utcluj.ro
Simona Cimponeriu 0264.202.304 simona_cimponeriu@yahoo.com
Lidia Fodorean 0264.202.305 lidia.fodorean@staff.utcluj.ro
Bratu Ana ana.bratu@yahoo.com
Ludmila Lutencu 0264.202.595 0264.591.690 Ludmila.Xavgorodnii@yahoo.com
34 Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi www.tuiasi.ro Maria Adam - pentru toate actele de studii, cu excepţia diplomelor de doctor 0232.212.322 ; 0232.278.683 int. 2544 0232.211.667 madam@staff.tuiasi.ro
Cristina Nagîț - pentru diplomele de doctor 0232.212.326 ; 0232.278.683 int. 2515 cnagit@staff.tuiasi.ro
35 Universitatea Transilvania din Braşov www.unitbv.ro Mihaela Alina Popescu 0268.413.000 interior 118 0268 410 525 secretar-sef@unitbv.ro
Simona Boghiu 0268.413.000 interior 154 0268 415 336
Marinela Nistor
36 Universitatea Valahia din Târgovişte www.valahia.ro Viorica Ştefan 0245.206.101 0245.217.692 rectorat@valahia.ro, vioricastefan10@yahoo.com
Extera Marin 0245.220.695 ex.marin@gmail.com
37 Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău www.ub.ro Ileana Botezatu 0234.534.712 0234.545.753 ileana.botezatu@ub.ro
Adrian-Laurențiu Apăvăloaei 0234.542.411 interior 103 rector@ub.ro
38 Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov www.afahc.ro
39 Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu www.armyacademy.ro
Nr.crt. Instituția de învățământ superior Adresa web Nume persoană delegată Telefon Fax E-mail
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti
2 Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti
3 Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
4 Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
5 Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
6 Universitatea „Bioterra” din Bucureşti
7 Universitatea Ecologică din Bucureşti
8 Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti
9 Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti
10 Universitatea „Artifex” din Bucureşti
11 Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti
12 Institutul Teologic Baptist din Bucureşti
Nr.crt. Instituția de învățământ superior Adresa web Nume persoană delegată Telefon Fax E-mail
1 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
2 Universitatea „George Bacovia” din Bacău
3 Universitatea „George Bariţiu” din Braşov
4 Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
5 Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa
6 Universitatea „Danubius” din Galaţi
7 Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj
8 Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi
9 Universitatea „Emanuel” din Oradea
10 Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
11 Universitatea Româno-Germană din Sibiu
12 Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş
13 Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara
14 Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
15 Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca
16 Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti
17 Universitatea Creştină „Partium” din Oradea
18 Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti
19 Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi
20 Universitatea „Apollonia” din Iaşi
21 Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti
22 Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucureşti
23 Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
 • ro/autoritati/relevante/institutii_de_invatamant_superior_acreditate_in_romania.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
 • (editare externă)