Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:autoritati:relevante:institutii_de_invatamant_superior_acreditate_in_romania [2018/11/17 10:37]
ro:autoritati:relevante:institutii_de_invatamant_superior_acreditate_in_romania [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +===== Instituţii de învăţământ superior acreditate în România =====
 +
 +[[http://​cnred.edu.ro/#​vizare-acte-studii-invatamant-superior|Vizarea actelor de studii din învăţământul superior]] / verificarea actelor de studii pentru Cardul Profesional European şi cererile de informaţii IMI
 +
 +Actele de studii din învăţământul superior care pot fi verificate:
 +  - Diplomele de studii superioare (licenţă, masterat şi doctorat) sau adeverinţele de absolvire (licenţă şi masterat),
 +  - Foaia matricolă sau Suplimentul la Diplomă sau situația școlară (anexă la diploma de studii),
 +  - Programa analitică (anexă la diploma de studii),
 +  - Certificatul de pregătire didactică,
 +  - Certificat an pregătitor,​
 +  - Adeverinţă pentru rezultatele obţinute la examenul de licenţă,
 +  - Adeverinţă care atestă calitatea de student pentru cetăţenii europeni,
 +  - Adeverinţă de finalizare a studiilor.
 +
 +==== Universităţi de stat din Municipiul Bucureşti ====
 +^ Nr.crt. ^ Instituția de învățământ superior ^ Adresa web ^ Nume persoană delegată ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^
 +|    1| Universitatea Politehnica din Bucureşti | www.upb.ro |  |  |  |  |
 +|    2| Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti | www.utcb.ro |  |  |  |  |
 +|    3| Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti | www.uauim.ro |  |  |  |  |
 +|    4| Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti | www.usamv.ro |  |  |  |  |
 +|    5| Universitatea din Bucureşti | www.unibuc.ro |  |  |  |  |
 +|    6| Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti | www.umfcaroldavila.ro |  |  |  |  |
 +|    7| Academia de Studii Economice din Bucureşti | www.ase.ro |  |  |  |  |
 +|    8| Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti | www.unmb.ro |  |  |  |  |
 +|    9| Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti | www.unarte.org |  |  |  |  |
 +|   10| Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti | www.unatc.ro |  |  |  |  |
 +|   11| Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti | www.unefs.ro |  |  |  |  |
 +|   12| Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti | www.snspa.ro |  |  |  |  |
 +|   13| Academia Tehnică Militară din Bucureşti | www.mta.ro |  |  |  |  |
 +|   14| Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti | www.unap.ro |  |  |  |  |
 +|   15| Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu” din Bucureşti | www.animv.ro |  |  |  |  |
 +|   16| Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti | www.academiadepolitie.ro |  |  |  |  |
 +
 +==== Universităţi de stat din alte centre universitare ====
 +^ Nr.crt. ^ Instituția de învățământ superior ^ Adresa web ^ Nume persoană delegată ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^
 +|   1| Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca | www.amgd.ro | Roxana Huza | 0264.596.983 | - | [[roxanahuza@amgd.ro]] |
 +|   2| Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanţa | www.anmb.ro | Ionel Popa | 0723.381.399 | 0241.643.096 | [[ionel.popa@anmb.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Marius Bucur | 0742.201.929 | ::: | [[marius.bucur@anmb.ro]] |
 +|   3| Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia | www.uab.ro |Amalia Andrieş | 0258.810.744 | 0258.812.630 | [[andriesa@ymail.com]] |
 +|   4| Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi | www.uaic.ro | Nicoleta Căuneac | 0232.201.120 | 0232.201.121 | [[nicoleta.cauneac@uaic.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Daniela Constantin | 0232.201.125 | ::: | [[daniela@uaic.ro]] |
 +|   5| Universitatea Aurel Vlaicu din Arad | www.uav.ro | Nicoleta Dumitraşcu | 0257.283.010 | 0257.280.070 | [[nicoleta.dumitrascu@uav.ro]],​ [[rectorat@uav.ro]] |
 +|   6| Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca | www.ubbcluj.ro | Elisabeta-Edita Kozma Kis | 0264.405.300 interior 5105 | 0264.591.906 | [[erzsebet.kozma@ubbcluj.ro]] |
 +|   7| Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu | www.utgjiu.ro | Minodora Claudia Neacșu | 0253.211.381 | 0253.211.381 | [[dora@utgjiu.ro]],​ [[cincaluciana@yahoo.com]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Luciana Maria Fîcea | ::: | ::: | [[cincaluciana@yahoo.com]] |
 +|   8| Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca | www.uad.ro | Ana-Maria Bocean | 0264.591.577 | 0264.592.890 | [[secretarsef@uad.ro]] |
 +|   9| Universitatea de Arte din Târgu Mureş | www.uat.ro | - | - | - | - |
 +|  10| Universitatea de Arte "​George Enescu"​ din Iaşi | www.arteiasi.ro | Felicia Bălan | 0232.276.020 | 0232.276.020 | [[rectorat@arteiasi.ro]],​ [[erasmus@arteiasi.ro]],​ [[feliciabalan@arteiasi.ro]] |
 +|  11| Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova | www.umfcv.ro | Valeriu Ciotîrnoiu | 0351.443.561 | 0251.593.077 | [[rectorat@webmail.umfcv.ro]] |
 +|  12| Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş | www.umftgm.ro | Profira Vlădescu | 0265.215.551 int. 202 | 0265.210.407 | [[vladescuprofira@yahoo.com]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Dan Groşan | 0265.215.551 int. 173 | ::: | [[dangrosan12@yahoo.com]] |
 +|  13| Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa din Iaşi | www.umfiasi.ro | Gabriela Cuciureanu | 0232.301.603 | 0232.301.640 | [[gabriela.cuciureanu@umfiasi.ro]],​ [[rectorat@mail.umfiasi.ro]] |
 +|  14| Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca | www.umfcluj.ro | Mihai Gudea | 0264.406.840 | 0264.594.289 | [[mgudea@umfcluj.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Roxana Cosnarovici | 0264.597.256 interior 2236 | ::: | [[roxana.cosnarovici@umfcluj.ro]] |
 +|  15| Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara | www.umft.ro | Sașa Mitrovici | 0256.204.250 interior 456 ; 0256.204.400 interior 456 | 0256.490.626 | [[actestudii@umft.ro]] |
 +|  16| Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara | www.usab-tm.ro | Beatrice Muzsi | 0256.277.065 | 0256.200.296 | [[rectorat@usab-tm.ro]],​ [[beatricemuzsi@usab-tm.ro]] |
 +|  17| Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca | www.usamvcluj.ro | Teodora Puşcaş | 0264.596.384 int. 199 | 0264.593.792 | [[tpuscas@usamvcluj.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Andrei Mihalca | 0743.071.116 | 0264.599.346 | [[amihalca@usamvcluj.ro]] |
 +|  18| Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iaşi | www.uaiasi.ro | Elena-Nona Veleșcu | 0232.407.427 | 0232.407.388 | [[prorectorat@uaiasi.ro]] |
 +|  19| Universitatea de Vest din Timişoara | www.uvt.ro | Anca Caceu | 0256.592.368 | 0256.592.311 | [[anca.caceu@e-uvt.ro]] |
 +|  20| Universitatea din Craiova | www.ucv.ro | Mircea Zăvăleanu | 0251.413.041 | 0251.413.687 | [[zaval@central.ucv.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Liliana Guțulescu | 0251.417.108 | 0251.413.687 | [[lilianag@central.ucv.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Lucia Cătălina Bratu | ::: | ::: | [[catalinabratu@central.ucv.ro]] |
 +|  21| Universitatea din Oradea | www.uoradea.ro | Monica Liana Sava | 0259.408.102 | 0259.432.789 | [[msava@uoradea.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Angela Berinde | 0259.408.755 | - |  |
 +|  22| Universitatea din Petroşani | www.upet.ro | Maria Zăpârțan | 0254.549.010 ; 0722.347.953 | 0254.549.010 | [[zapartan@upet.ro]] |
 +|  23| Universitatea din Piteşti | www.upit.ro | Magdalena Dănilă | 0348.453.123 | 0348.453.128 | [[magdalena.danila@upit.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Angelica Popescu | ::: | 0348.453.129 | [[angelica.popescu@upit.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Bianca Trache | ::: | ::: | [[bianca.trache@upit.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Smaranda Găvan | 0348.453.128 | 0348.453.123 | [[samigavan@yahoo.com]] |
 +|  24| Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi | www.ugal.ro | Mirela Rîmniceanu | 0336.130.118 | 0336.130.109 | [[mirela.rimniceanu@ugal.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Sanda Cruceanu | 0336.130.109 | ::: | [[sanda.cruceanu@ugal.ro]] |
 +|  25| Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa | www.uem.ro | Loredana Predescu | 0255.218.169 ; 0730.583.050 | 0255.210.230 | [[l.predescu@uem.ro]] |
 +|  26| Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | www.ulbsibiu.ro | Claudia Purța | 0269.214.412 | 0269.217.887 | [[claudia_purta@yahoo.com]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Nicoleta Negrilă | 0269.214.294 | ::: | - |
 +| ::: | ::: | ::: | Tatiana Fleacă | ::: | ::: | - |
 +| ::: | ::: | ::: | Tudor Larionescu | ::: | ::: | - |
 +|  27| Universitatea Maritimă din Constanţa | www.cmu-edu.eu | Edith Pădineanu | 0241.664.740 interior 104 ; 0755.885.886 | 0241.617.260 | [[info@imc.ro]],​ [[edithpadineanu@yahoo.com]] |
 +|  28| Universitatea Ovidius din Constanţa | www.univ-ovidius.ro | Olimpia Dobrică | 0241.606.435 | 0241.606.433 | [[secretariat_diplome@univ-ovidius.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Rodica Camen Banu | 0241.606.433 | ::: | [[rbanu@univ-ovidius.ro]],​ [[rbanu@yahoo.com]] |
 +|  29| Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti | www.upg-ploiesti.ro | Maria Camelia Bodea | 0244.575.450 ; 0726.692.384 | 0244.575.847 | [[cbodea@upg-ploiesti.ro]],​ [[bodeamariacamelia@yahoo.co.uk]] |
 +|  30| Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş | www.upm.ro | Maria Vlad | 0265.251.138 | 0265.251.138 | [[maiavlad@yahoo.com]] |
 +|  31| Universitatea Politehnică din Timişoara | www.upt.ro | Iolanda Cosovan | 0256.403.013 | 0256.403.023 | [[iolanda.cosovan@rectorat.upt.ro]] |
 +|  32| Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava | www.usv.ro | Ionela Crăciun | 0230.520.081 | 0230.520.080 | [[simonacraciun@usv.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Cristina Spirescu | ::: | ::: | [[cristinaspirescu@yahoo.com]] |
 +|  33| Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | www.utcluj.ro | Ioana Fodorean | 0264.202.282 | 0264.202.280 | [[ioana.fodorean@staff.utcluj.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Simona Cimponeriu | 0264.202.304 | ::: | [[simona_cimponeriu@yahoo.com]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Lidia Fodorean | 0264.202.305 | ::: | [[lidia.fodorean@staff.utcluj.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Bratu Ana | ::: | ::: | [[ana.bratu@yahoo.com]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Ludmila Lutencu | 0264.202.595 | 0264.591.690 | [[Ludmila.Xavgorodnii@yahoo.com]] |
 +|  34| Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi | www.tuiasi.ro | Maria Adam - pentru toate actele de studii, cu excepţia diplomelor de doctor | 0232.212.322 ; 0232.278.683 int. 2544 | 0232.211.667 | [[madam@staff.tuiasi.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Cristina Nagîț - pentru diplomele de doctor | 0232.212.326 ; 0232.278.683 int. 2515 | ::: | [[cnagit@staff.tuiasi.ro]] |
 +|  35| Universitatea Transilvania din Braşov | www.unitbv.ro | Mihaela Alina Popescu | 0268.413.000 interior 118 | 0268 410 525 | [[secretar-sef@unitbv.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Simona Boghiu | 0268.413.000 interior 154 | 0268 415 336 | ::: |
 +| ::: | ::: | ::: | Marinela Nistor | ::: | ::: | ::: |
 +|  36| Universitatea Valahia din Târgovişte | www.valahia.ro | Viorica Ştefan | 0245.206.101 | 0245.217.692 | [[rectorat@valahia.ro]],​ [[vioricastefan10@yahoo.com]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Extera Marin | 0245.220.695 | ::: | [[ex.marin@gmail.com]] |
 +|  37| Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău | www.ub.ro | Ileana Botezatu | 0234.534.712 | 0234.545.753 | [[ileana.botezatu@ub.ro]] |
 +| ::: | ::: | ::: | Adrian-Laurențiu Apăvăloaei | 0234.542.411 interior 103 | ::: | [[rector@ub.ro]] |
 +|  38| Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov | www.afahc.ro |  |  |  |  |
 +|  39| Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu | www.armyacademy.ro |  |  |  |  |
 +
 +==== Universităţi particulare din Municipiul Bucureşti ====
 +^ Nr.crt. ^ Instituția de învățământ superior ^ Adresa web ^ Nume persoană delegată ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^
 +|   1| Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +|   2| Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti |  |  |  |  |  | 
 +|   3| Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +|   4| Universitatea Româno-Americană din Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +|   5| Universitatea „Hyperion” din Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +|   6| Universitatea „Bioterra” din Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +|   7| Universitatea Ecologică din Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +|   8| Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +|   9| Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +|  10| Universitatea „Artifex” din Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +|  11| Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +|  12| Institutul Teologic Baptist din Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +
 +==== Universităţi particulare din alte centre universitare ====
 +^ Nr.crt. ^ Instituția de învățământ superior ^ Adresa web ^ Nume persoană delegată ^ Telefon ^ Fax ^ E-mail ^
 +|   1| Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad |  |  |  |  |  |
 +|   2| Universitatea „George Bacovia” din Bacău |  |  |  |  |  | 
 +|   3| Universitatea „George Bariţiu” din Braşov |  |  |  |  |  |
 +|   4| Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca |  |  |  |  |  |
 +|   5| Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa |  |  |  |  |  |
 +|   6| Universitatea „Danubius” din Galaţi |  |  |  |  |  |
 +|   7| Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj |  |  |  |  |  |
 +|   8| Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi |  |  |  |  |  |
 +|   9| Universitatea „Emanuel” din Oradea |  |  |  |  |  |
 +|  10| Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti |  |  |  |  |  |
 +|  11| Universitatea Româno-Germană din Sibiu |  |  |  |  |  |
 +|  12| Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş |  |  |  |  |  |
 +|  13| Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara |  |  |  |  |  |
 +|  14| Universitatea „Tibiscus” din Timişoara |  |  |  |  |  |
 +|  15| Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca |  |  |  |  |  |
 +|  16| Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +|  17| Universitatea Creştină „Partium” din Oradea |  |  |  |  |  |
 +|  18| Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +|  19| Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi |  |  |  |  |  |
 +|  20| Universitatea „Apollonia” din Iaşi |  |  |  |  |  |
 +|  21| Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +|  22| Institutul de Administrare a Afacerilor din Municipiul Bucureşti |  |  |  |  |  |
 +|  23| Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca |  |  |  |  |  |