Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:autoritati:relevante:universitatea_artifex_din_bucuresti [2018/11/17 10:37]
ro:autoritati:relevante:universitatea_artifex_din_bucuresti [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Universitatea ¨Artifex¨ din Bucureşti ======
  
 +http://​www.whed.net/​detail_institution.php?​id=19385
 +
 +Universitatea “ARTIFEX” din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior, acreditată prin Legea nr. 133/2005.
 +
 +În cadrul Universității funcționează următoarele facultăți și programe de studii de licență și master acreditate, forma de învăţământ cu frecvenţă:​
 +
 +a) Facultatea de Finanțe și Contabilitate:​
 +Programe de studii universitare de licență:
 +  * Finanțe și Bănci;
 +  * Contabilitate și Informatică de Gestiune.
 +Programe de studii universitare de master:
 +  * Management Financiar – Bancar și de Asigurări;
 +  * Finanțe – Bănci și Piețe de Capital;
 +  * Managementul Sistemului Informațional Financiar – Contabil.
 +
 +b) Facultatea de Management – Marketing:
 +Programe de studii universitare de licență:
 +  * Management;
 +  * Marketing;
 +  * Economia comerțului,​ turismului și serviciilor.
 +Programe de studii universitare de master:
 +  * Management organizațional;​
 +  * Managementul întreprinderilor mici și mijlocii;
 +  * Marketing și comunicare în afaceri;
 +  * Marketing strategic;
 +  * Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii.