Universitatea ¨Constantin Brâncoveanu¨ din Piteşti

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19392

Înfiinţată în anul 1991, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” a dobândit un prestigiu solid la nivel regional, naţional şi chiar internaţional, afirmându-se prin performanţe notabile sub toate aspectele implicate de misiunea sa. Confirmarea este dată de faptul că Universitatea „Constantin Brâncoveanu” a fost acreditată în anul 2002 printre primele şase instituţii de învăţământ superior de drept privat şi utilitate publică din ţara noastră şi, mai recent, în 2011, cotată cu calificativul „grad de încredere ridicat” de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din România.

Structura de tip consorţial, cu facultăţi în municipiile Piteşti, Râmnicu Vâlcea şi Brăila, face din Universitatea „Constantin Brâncoveanu” un actor cu contribuţii semnificative la dezvoltarea echilibrată a trei regiuni administrative cu particularităţi economice şi sociale diferite.

În plan academic, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” oferă formări la nivel de licenţă şi master în ştiinţe economice, juridice, administrative şi ale comunicării.

Rod al managementului performant şi responsabil, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” a făcut paşi importanţi şi în ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică: are o editură proprie care a publicat peste 400 de lucrări de specialitate ale cadrelor didactice, o revistă ştiinţifică trimestrială indexată BDI şi o conferinţă internaţională anuală de prestigiu organizată în parteneriat cu Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), Institutul Regiunilor din Europa, Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române, Asociația Română de Științe Regionale, Primăria Municipiului Piteşti.

Universitatea a cunoscut o dinamică spectaculoasă a relaţiilor internaţionale, dezvoltând parteneriate cu peste 30 de universităţi din Europa şi SUA pentru mobilităţi de studenţi şi cadre didactice şi proiecte comune de educaţie şi cercetare ştiinţifică.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_constantin_brancoveanu_din_pitesti.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)