Universitatea ¨Constantin Brâncuşi¨ din Târgu Jiu

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19393

http://www.utgjiu.ro/docs/reg/2015/Regulament%20de%20organizare%20si%20functionare%20a%20procesului%20de%20invatamant%20pe%20baza%20sistemului%20de%20credite%20transferabile.PDF

„Constantin Brancusi“ University of Targu Jiu is a state institution, institutionally accredited, established by law in 1992 and operates under the coordination of Ministry of National Education and Scientific Research, through the principle of university autonomy and academic freedom. „Constantin Brancusi“ University of Târgu Jiu is an university that offers young people the opportunity of choosing various study programs in accordance with the specific requirements of the labor market in the South-West region of Oltenia.

Academic institutional identity is constructed through visual material and symbolic signs (name, location - Heroes Way, no. 30, Targu-Jiu, Gorj, Romania -, emblem, seal, flag, anthem, day: University Day) and by an organizational culture of academic type, supported and developed by the academic community - made up of students, teaching and research staff, auxiliary and teaching and research staff and other personalities who have been awarded the quality of member of the academic community, by decision of the Senate.

Within the context of new educational regulations, including, implicitly, the segment of higher education, universities in Romania rank on other coordinates, relative to European standards, which is why, „Constantin Brancusi“ University of Targu-Jiu currently assumes the mission of an education and scientific research university in order to generate and transfer knowledge to society, such as creating and amassing culture and civilization values; initial and continuing training at university level for their personal development, employability and s meeting the needs for competence of the socio-economic, administrative, cultural and educational environment; scientific research, development, innovation and technological transfer through individual and collective creativity, technical sciences, economic, legal, social - political and arts by providing performances, revaluation and dissemination of results.


„Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu este o instituție de învățământ superior de stat, instituțional acreditată, înființată în 1992 prin Hotărâre de Guvern care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației Naționale și Cercetare Științifică, în baza principiul autonomiei universitare și libertății academice. Universitatea din Târgu Jiu „Constantin Brancusi“ este o universitate care oferă tinerilor posibilitatea de a alege diferite programe de studii, în conformitate cu cerințele specifice ale pieței forței de muncă în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Identitatea instituțională academică se constituie din materiale vizuale și însemne simbolice (nume, localizare – Calea Eroilor, nr. 30, Targu-Jiu, Gorj, România , emblema, sigiliul, drapel, imn, zi - Ziua Universității) și de o cultură organizațională de tip academic, susținute și dezvoltate de comunitatea academică - formată din studenți, personal didactic și de cercetare, personal auxiliar și de cercetare precum și personalități cărora le-a fost acordată calitatea de membru al comunității academice, prin decizie a Senatului.

În contextul noilor reglementări educaționale, ce include implicit segmentul învățământului superior, universitățile din România sunt clasificate de pe alte coordonate, în raport cu standardele europene, motiv pentru care, Universitatea„ Constantin Brâncuși“ din Târgu - Jiu își asumă în prezent misiunea de educaţie şi cercetare, având ca scop generarea şi transferarea cunoaşterii către societate prin crearea şi tezaurizarea valorilor culturii şi civilizaţiei, refacerea capitalului educaţional, formarea iniţială şi continuă de nivel superior, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale şi de satisfacere a nevoii de competenţe a mediului socio - economic, administrativ, cultural şi educaţional, cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, inovaţie didactică în domeniul ştiinţei, ingineriei, educaţiei prin asigurarea performanţelor, valorificarea şi diseminarea rezultatelor.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_constantin_brancusi_din_targu_jiu.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)