Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:autoritati:relevante:universitatea_crestina_dimitrie_cantemir_din_bucuresti [2018/11/17 10:37]
ro:autoritati:relevante:universitatea_crestina_dimitrie_cantemir_din_bucuresti [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Universitatea Creştină ¨Dimitrie Cantemir¨ din Bucureşti ======
  
 +http://​www.whed.net/​detail_institution.php?​id=19396
 +
 +http://​www.ucdc.ro/​ceac/​metodologii/​03.m6-ucdc.pdf
 +
 +“Dimitrie Cantemir” Christian University of Bucharest is a higher education institution founded in 1990. Following institutional evaluation performed by the Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education in 2015, the University attended the "High Degree of Confidence"​ rating for the period 2015-2020. The educational offer consists of Bachelor’s and Master’s programmes. / Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir"​ din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior fondată în anul 1990. În urma evaluarii instituţionale,​ realizată de Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, ​ în anul 2015, universitatea a obţinut calificativul “Grad de încredere ridicat” pentru perioada 2015-2020. Oferta educaţională cuprinde programe de studii universitare de licenţă şi master.