ro:autoritati:relevante:universitatea_crestina_partium_din_oradea

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:autoritati:relevante:universitatea_crestina_partium_din_oradea [2018/11/17 10:37] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Universitatea Creștină Partium din Oradea ======
  
 +http://​www.whed.net/​detail_institution.php?​id=19395
 +
 +http://​www.partium.ro/​102847/​regulament-recunoastere-credite.pdf
 +
 +Misiunea şi obiectivele Universităţii Creştine Partium din Oradea înglobează un ansamblu de funcţii profesional-academice: ​
 +  * profesional-didactică:​ pregătirea unor specialişti în domeniile de profil;
 +  * ştiinţifică:​ promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniile de profil;
 +  * cultural-educativă:​ cultivarea valorilor democratice,​ dezvoltarea modelelor de gândire critică şi inovatoare, a atitudinilor şi comportamentelor civice la studenţi;
 +  * cooperare academică-profesională:​ dezvoltarea cooperării academice cu facultăţile şi instituţiile de cercetare de profil din România, din ţările europene şi de pe alte continente.
 +
 +Misiunea didactică constă în formarea unor specialişti bine pregătiţi,​ la nivelul cerinţelor mileniului al treilea. Prin programele elaborate, studenţii dobândesc totodată şi experienţa practică necesară pentru aplicarea directă a cunoştinţelor teoretice acumulate.
 +
 +Alinierea la nivelul standardelor europene a învăţământului românesc implică o şi mai strânsă îmbinare a procesului de învăţământ cu cercetarea ştiinţifică. Cadrele didactice şi studenţii sunt susţinuţi în participarea la diferite programe de cercetare, precum şi în activitatea de cercetare individuală.
 + 
 +Sintagma universitate creştină defineşte nu atât un anume profil teologic al instituţiei cât sistemul de valori pe care aceasta doreşte să-l promoveze în mod implicit. Universitatea Creştină Partium se doreşte a fi o instituţie de învăţământ superior, o universitate cu profil complex, cu activităţi didactice de învăţământ superior în toate domeniile, organizată după modelul instituţiilor academice moderne.
 +
 +Procesul educaţional din sânul comunităţii noastre academice se desfăşoară în spirit ecumenic, tinerii pe care ne-am asumat să-i formăm pe parcursul celor trei ani de studii preluând din preceptele instituite de universitatea noastră sarcina de a continua cele mai bune tradiţii, contribuind la rândul lor la realizarea unui adevărat spirit al înţelegerii,​ la dezamorsarea tensiunilor inter-etnice şi inter-confesionale din societatea contemporană.
  • ro/autoritati/relevante/universitatea_crestina_partium_din_oradea.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:37
  • (editare externă)