Universitatea de Arte din Târgu Mureş

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19400

Universitatea de Arte din Târgu Mureş este o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată, înfiinţată prin lege, care desfăşoară activităţi de învăţământ, creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică pe baza reglementărilor şi valorilor de referinţă stabilite în Carta Universităţii, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu principiile Spaţiului European al Învăţământului Superior. Instituția oferă programe de studiu la nivelul ciclurilor de licenţă în domeniul teatru, artele spectacolului, arte vizuale, muzică și științe ale comunicării, și la nivelul ciclurilor de masterat în domeniile teatru și muzică, iar la doctorat în domeniul teatru și artele spectacolului.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_de_arte_din_targu_mures.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)