Universitatea de Medicină şi Farmacie ¨Victor Babeş¨ din Timişoara

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19408

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara este o universitate de stat, de educaţie şi cercetare ştiinţifică, acreditată, înfiinţată prin Decret regal nr. 660/22.12.1944 şi Legea nr. 36/1945, căreia Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) i-a conferit, în anul 2014, calificativul ,,Grad de încredere ridicat”, ca urmare a evaluării instituționale, și are în structura sa programe de studii universitare acreditate de ARACIS.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara are trei facultăţi: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.

În cadrul universităţii, învăţământul universitar este organizat pe cele trei cicluri de studii universitare: de licenţă, de master şi de doctorat. Forma de organizare a programelor de studii desfăşurate de universitate este: învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie, programele de studii universitare de doctorat sunt organizate şi cu frecvenţă redusă.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează şi învăţământ postuniversitar.

Universitatea îşi propune realizarea misiunii sale ca for de învăţământ, ştiinţă şi cultură prin: formarea şi perfecţionarea resurselor umane calificate şi înalt calificate, prin formarea în domeniul Sănătate de specialişti români şi străini precum şi promovarea cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_de_medicina_si_farmacie_victor_babes_din_timisoara.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)