Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

ro:autoritati:relevante:universitatea_de_medicina_si_farmacie_victor_babes_din_timisoara [2018/11/17 10:37]
ro:autoritati:relevante:universitatea_de_medicina_si_farmacie_victor_babes_din_timisoara [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Universitatea de Medicină şi Farmacie ¨Victor Babeş¨ din Timişoara ======
  
 +http://​www.whed.net/​detail_institution.php?​id=19408
 +
 +Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara este o universitate de stat, de educaţie şi cercetare ştiinţifică,​ acreditată,​ înfiinţată prin Decret regal nr. 660/​22.12.1944 şi Legea nr. 36/1945, căreia Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) i-a conferit, în anul 2014, calificativul ,,Grad de încredere ridicat”, ca urmare a evaluării instituționale,​ și are în structura sa programe de studii universitare acreditate de ARACIS.
 +
 +Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara are trei facultăţi:​ Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.
 +
 +În cadrul universităţii,​ învăţământul universitar este organizat pe cele trei cicluri de studii universitare:​ de licenţă, de master şi de doctorat.
 +Forma de organizare a programelor de studii desfăşurate de universitate este: învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie, programele de studii universitare de doctorat sunt organizate şi cu frecvenţă redusă.
 +
 +Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează şi învăţământ postuniversitar.
 +
 +Universitatea îşi propune realizarea misiunii sale ca for de învăţământ,​ ştiinţă şi cultură ​ prin: formarea şi perfecţionarea resurselor umane calificate şi înalt calificate, prin formarea în domeniul Sănătate de specialişti români şi străini precum şi promovarea cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice.